Syarahan “kemerdekaan” Yang berusaha guru besar,cikgu Muhammad,guru-guru penolong kanan, para guru dan

warga sekolah. Tajuk syarahan saya pada hari ini ialah “kemerdekaan” Hadirin yang dikasihi, Umum mengetahui bahawa Negara telah merdeka sejak 1957. Merdeka bermaksud Negara bebas daripada dijajah oleh anasir-anasir luar contahnya Negara Jepun. Tanggal 31 ogos 1957 inilah saat-saat yang dinantikan oleh rakyat Malaysia sebagai tarikh yang amat bersajarah yang sambutannya disambut besar-besaran setiap tahun. Untuk mencapai kemerdakaan bersama-sama memperjuangkan kemedekaan Negara. Setelah mendapat kemerdekaan,Negara maju dalam pelbagai bidang seperti perindustrian,pertanian dan perhubungan. Dalam mengecapi kemakmuran negara janganlah kita lupa kepada jasa-jasa pejuang terdahulu.

Hadirin yang dihormati, Rakyat hidup harmoni,bersatu-padu dan muhibbah tidak mengira bangsa dan agama. Kita hendaklah berganding bahu membangunkan Negara supaya tidak dijajah lagi. Kita juga hendaklah cinta akan Negara kita. Semoga rakyat Malaysia kita akan hidup harmoni dan bersatu padu. Yang pentingnye kita hendaklah terus menyayangi Negara kita... Sekian terima kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful