LAMPIRAN 1

SCE3105 FIZIK DALAM KONTEKS KEHIDUPAN Aktiviti Praktikal

KANDUNGAN

Praktikal 1 2 3 4 5 6 Pengukuran dalam kehidupan harian Daya dan Gerakan Membuat muzik – kualiti suara Mikroskop dan Teleskop Litar Elektrik

Topik

Penjanaan dan penghantaran arus elektrik.

Mengukur panjang Penguasaan Pengetahuan dan Soalan Kemahiran: 1. Terangkan mengapa? (3 markah) Apakah alat penugkur yang akan anda guna untuk mengukur ketebalan sehelai kertas? Terangkan. Jadualkan keputusan anda. angkup vernier dan tolok skru mikro-meter. Ulang pengukuran anda. yang manakah lebih persis? Yang manakah lebih jitu. tolok skru mikrometer. 3. Aktiviti 1: Prosedur: 1. Jadualkan keputusan anda.LAMPIRAN 1 Praktikal 1: Hasil Pembelajaran: Pengukuran dalam kehidupan harian (4 jam) Untuk mengambil dan membanding pengukuran-pengukuran menggunakan pelbagai jenis alat penugukur (instrumen). Bahan dan alat pengukur: Pembari meter. 3. angkup vernier. Dengan menggunakan pembaris meter. neraca elektronik. Diantara ketiga-tiga alat pengukur yang digunakan untuk mengukur panjang. . ukur diameter pensel. pensel. adalah tidak realistik untuk dia merekod bacaan sebagai 4. ukur jisim sebatang pensel dan satu sudu teh pasir. 3. Aktiviti 2: Prosedur: 1. Dengan menggunkan neraca bim dan neraca elekttronik. rambut dan satu sudu teh pasir. dawai kuprum dan sehelai rambut anda. Ulang pengukuran anda. 2. sedikit dawai kuprum. (4 markah) Mengukur jisim 2.32 cm. 2. (4 markah) Jika pelajar menggunakan pembaris meter untuk mengukur ketebalan objek. neraca bim.

Satu jam tangan digital yang murah yang menyatakan masa ialah 9:34:45am adalah lebih persis (masa diberikan dalam saat) tetapi jika jam tersebut berjalan lebih lambat beberapa minit. maka ia tidak lebih persis. nilainya dikatakan tidak jitu. Kejituan nilai yang diukur: berapa hampirnya dengan nilai sebenar. (6 markah) Namakan neraca lain yang boleh digunakan untuk mengukur jisim dalam kehidupan harian. jika ia memaparkan masa yang betul) tetapi jika jam itu tidak mempuyai jarum saat. Kepersisan tidak sama dengan kejituan. 3. yang manakah lebih persis? Yang manakah lebih jitu? Terangkan. Satu jam (grandfather clock) boleh menjadi lebih jitu (i.LAMPIRAN 1 Soalan Penguasaan Pengetahuan dan Kemahiran: 1. (2 markah) 3. . NOTA: 1. Apakah yang telah anda pelajari daripada kedua-dua aktiviti ini. (6 markah) 2. Diantara alat-alat pengukur untuk mengukur jisim.e. 2.

bola ping pong. dawai yang diregangkan atas blok kayu. Hidupkan jangka masa detik dan biarkan jisim jatuh bebas ke bawah. 450 g dan 600 g dan selotape Letakkan satu bangku di atas meja. Mengukur pecutan objek yang jatuh bebas. Rekodkan pemerhatian anda. 6. Rekodkan pemerhatian anda. Ulangi langkah 3 untuk jisim-jisim 450 g dan 600 g. Letak satu blok kayu di atas lantai. pengapit. 2. bekalan kuasa. 3. Baling sebiji bola ping pong keatas ke udara. Lalukan satu pita detik melalui jangka masa detik dan lekatkan dihujungnya satu pemberat berjisim 300 g . 2. Aktiviti 2: Baha-bahan: Prosedur: 1. Mengukur pecutan objek yang jatuh bebas. Blok kayu. 3. 1) 2) Mengenal pasti daya-daya yang berbeza dalam konteks berlainan. Letakkan sebuah buku di atas tangan anda. Ikatkan dawai dengan tegang di antara dua paku yang telah di ketuk ke dalam blok kayu. Daya dan Gerakan (4 jam). Potong pita detik setiap 2 detik dan susunkan untuk menghasikan satu carta pita. binakan carta pita dan tentukan pecutannya. . 4.Cuba tolakkan bola itu ke dalam air.LAMPIRAN 1 Praktikal 2: Hasil Pembelajaran: Bahan: Aktiviti 1: Prosedure: 1. dawai penyambung. Untuk setiap jisim yang digunakan. Apitkan jangka masa detik di atas bangku. Nyatakan inferens-inferens bagi setiap pemerhatian yang dibuat.Berikan tolakan kecil pada blok kayu itu dan rekodkan pemerhatian anda. 5. 5. Sentuh dawai itu. Rekodkan pemerhatian anda. bikar dan buku Mengenal pasti daya-daya yang berbeza dalam konteks berlainan. Jangka masa detik. pemberat 300 g. 4. Rekodkan pemerhatian anda. pita detik. Letakkan satu bola ping-pong ke dalam sebuah bikar yang berisi air. 6.

(8 markah) 2.LAMPIRAN 1 Soalan Penguasaan Pengetahuan dan Kemahiran: 1. Adakah nilai-nilai pecutan yang diperoleh dari jisim-jisim yang berbeza sama nilainya dengan g? (Pecutan akibat tarikan gravity bumi)?Terangkan. (6 markah) Apakah keismpulan yang dapat dibuat tentang daya yang bertindak ke atas objek yang jatuh bebas? (5 markah) 3. 4. adakah nilai pecutan yang diperoleh dari jisim-jisim yang berbeza ini akan sama dengan nilai g? Terangkan jawapan anda. (6 markah) Nyatakan apa yang telah anda pelajari daripada dua aktiviti-aktiviti ini. . Jika eksperimen ini di jalankan di bulan.

Dalam prosedur 6. Ramalkan apa yang akan berlaku bila anda letakkan tala bunyi tersebut berhampiran telinga anda. Demonstrasikan penghasilan kualiti bunyi yang berbeza. 7.LAMPIRAN 1 Praktikal 3: Hasil Pembelajaran: Bahan: Aktiviti : Prosedur: 1. Botol manakan menghasilkan kenyaringan yang paling tinggi? Apakah yang menyebabkan perbezaan dari boto ke botol yang lain? (6 markah) . Sentuhkan satu hujung tala bunyi pada permukaan air. Berikan sebab bagi ramalan anda. Apakah yang anda perhatikan? Ketuk tala bunyi sekali lagi. Isikan sebuah besen dengan air. Selepas itu. air. Ramalkan perbezaan pada kelangsingan (pitch)bunyi yang anda akan dengar sekiranya anda tiup merentasi hujung atas setiap botol. besen. Ketuk satu tala bunyi pada tapak kasut anda. Dengarkan bunyi yang anda hasilkan. Kualiti bunyi (4 jam). botol B adalah ½ penuh and botol C adalah ¾ penuh. Adalah anda fikir bunyi yang dihasilkan itu sama atau berbeza dengan bunyi yang dihasilkan bila anda meniup merentasi hujung atas botol? Terangkan jawapan anda. 2. 6. rendah. anda akan hasilkan satu lagi bunyi. 3 botol gelas yang serupa. 2. ketinggian air dalam setiap botol. Uji ramalan anda dengan meniup merentasi hujung atas setiap botol. Rekodkan kelangsingan setiap bunyi tersebut. Apa yang anda dengar? Letakkan air ke dalam tiga botol gelas yang berbeza supaya paras air pada botol A adalah ¼ penuh. 4. Bila anda ketuk sisi botol dengan sebatang pensil. Ukur jarak daripada atas botol ke permukaan air. pembaris meter dan pensil. 3. Soalan Penguasaan Pengetahuan dan Kemahiran: 1. Uji ramalan anda dengn mengetuk sisi setiap botol dengan sebatang pensil. Rekodkan kelangsingan setiap bunyi. Untuk demonstrasikan dan menerangkan bagaimana kualiti bunyi yang berbeza di hasilkan. tala bunyi. botol manakah yang menghasilkan kelangsingan yang paling tinggi? (4 markah) Terangkan bagaimana bunyi dihasilkan dalam prosedur 8. Rekodkan pengukuran anda. 8. 5. sederhana atau tinggi. Terangkan mengenai bunyi dari segi kelangsngannya.

(4 markah) Dengan merujuk pada jadua data anda. Bandingkan bunyi yang anda hasilkan melalui meniup merentasi hujung atas botol-botol dengan bunyi yang dihasilkan dengan mengetuk botol-botol tersebut. 6. Apakah perbezaan kelangsingan pada setiap botol? Terangkan pemerhatian anda. 5. dan trumpet adalah instrument brass. Seruling dan klarinet mempunyai turus udara.LAMPIRAN 1 3. Apakah persamaan yang ada pada setiap alat musik ini? (4 markah) 4. . bagaimanakan ketinggian turus udara mempengaruhi kelangsingan? Bagaimana ketinggian turus air mempengaruhi kelangsingan? (4 markah) Apakah kesimpulan yang anda boleh buat tentang perkaitan antara bunyi-bunyi yang dihasilkan dengan medium di mana bunyi bergerak? (3 markah) FIKIRKAN: Biola adalah instrument yang bertali.

Soalan Penguasaan Pengetahuan dan Kemahiran: 1. Bagaimanakah anda tingkatkan kuasa pembesaran teleskop anda? Uji idea anda. bagaimana anda hasilkan satu teleskop astronomi yang ringkas. Nyatakan fungsi-fungsi kedua-dua kanta objek dan kanta mata dalam satu teleskop astronomi. Terangkan dengan bantuan gambarajah bagaimana anda hasilkan satu mikroskop majmuk. 4. +7 D. 2. (4 markah) Bagaimana anda boleh tingkatkan kuasa pembesaran bagi teleskop astronomi dan mikroskop majmuk? (5 marks) Apakah langkah berjaga-jaga yang telah anda ambil semasa menjalankan projek ini? Mengapa? (8 markah) Apa yang telah anda pelajari daripada dua aktiviti-aktiviti di atas? (8 markah) . Bina teleskop astronomi anda dan cubakannya dengan mengfokuskan kepada satu objek yang jauh. plastisin. Aktiviti 2: Prosedur: 1. Terangkan dengan bantuan gambarajah. Bagaimana anda tingkatkan kuasa pembesaran mikroskop majmk anda? Uji idea anda. lampu. Anda diberi kanta-kanta penumpu dari panjang-panjang fokus yang berbeza-beza. 3. Tentukan pembesaran teleskop yang anda hasikan. 3. Membina sebuah mikroskop majmuk Membina satu teleskop astronomi ringkas Mikroskop dan teleskop (4 jam) Untuk menentukan keadaan-keadaan yang sesuai untuk meningkatkan kuasa pembesaran teleskop astronomi dan mikroskop majmuk. 2.LAMPIRAN 1 Praktikal 4: Hasil Pembelajaran: Bahan-bahan: Pemegang kanta. Tentukan pembesaran mikroskop majmuk anda. pembaris meter Aktiviti 1: Prosedur: 1. + 20 D). Anda diberi kanta-kanta penumpu yang mempunyai panjang-panjang fokus yang berbeza. Bina mikroskop majmuk anda dan ujikannya dengan mengfokuskannya pada satu objek yang kecil. pemegang kanta. 3.5 D. skrin lutcahaya. +14 D. kanta cembung (+2. 2.

Sekarang sambungkan ammeter dan voltmeter dalam kedua-dua litar. Sekarang longgarkan skru satu lampu mentol di dalam setiap litar. Perhati kecerahan mentol dan rekodkan juga bacaan ammeter dan voltmeter. Sambung semua dawai dan perhatikan cahaya lampu. bateri.: 1. Perhati kecerahan mentol lampu yang sedia ada dan rekodkan juga bacaan kedua dua ammeter dan voltmeter dalam setiap litar. Sekarang sambungkan mentolo lampu yang lain secara selari dalam litar B. 5. 6. Pemegang bateri. 3. Sekarang sambungkan mentol lampu yang lain secara sesiri dalam litar A. (3 markah) Anda membina se jalur (string) lampu menggunakan pelbagai mentol. Apakah yang terjadi kepada mentol lampu di dalam litar sesiri jika satu mentol lampu terbakar? Terangkan. . beberapa dawai penebat.LAMPIRAN 1 Praktikal 5: Hasil Pembelajaran : Bahan: Aktiviti 1: Prosedur: 1. Soalan Penguasaan Pegetahuan dan Kemahiran. (4 markah) . 3. Bagaimanakah kecerahan lampu berhubung dengan sama ada anda sambung secara sesiri atau selari. 2. voltmeter dan mentol lampu. Membina litar sesiri dan litar selari ringkas. ammeter. 2. beberapa dawai penebat dan dua buah lampu mentol. Perhati kecerahan mentol mentol lampu dan rekodkan juga bacaan ammeter dan voltmeter. 4. Buat jadual yang sesuai untuk merekod bacaan. Litar litar elektrik (4 jam). Untuk menentukan kebaikan dan keburukan litar selari dan litar sesiri. (3 markah) Apakah yang terjadi kepada mentol lampu di dalam litar selari jika satu mentol lampu terbakar? Terangkan. Bina kedua-dua litar di bawah menggunakan pemegang bateri.

Soalan Penguasaan Pengetahuan dan Kemahiaran: 1. Apakah terjadi kepada kecerahan lain-lain mentol di dalam litar jika mentol 1 dikeluarkan? Terangkan. 3. 3. 5. 4. Sekarang sambung ammeter dan voltmeter untuk mengukur arus dan beza keupayaan melalui setiap mentol. bateri. Perhati kecerahan mentol mentol yang tinggal dan rekod bacaan ammeter dan voltmeter. (3 markah . Sekarang keluarkan mentol 2. (3 markah) Adakah anda mahu litar litar di rumah anda di pasang secara sesiri atau selari atau gabungan keduaduanya? Terangkan alasan anda. 2. (3 markah) Apakah terjadi kepada lain-lain mentol jika mentol 2 dikeluarkan? Terangkan. Sambung suis dan perhatikan kecerahan mentol lampu. Sekarang keluarkan mentol 1. 2. suis. 5. Bina litar seperti ditunjukkan di bawah menggunakan pemegang bateri. Buat jadual yang sesuai untuk merekod bacaan.LAMPIRAN 1 4. Apakah terjadi kepada mentol mentol lampu dalam litar sesiri jika ada satu mentol lain disambung secara sesiri didalam litar itu? Terangkan. beberapa dawai penyambung dan tiga mentol lampu. Perhati kecerahan mentol mentol yang tinggal dan rekod bacaan ammeter dan voltmeter. (3 markah) Membina gabungan litar sesiri dan selari. Aktiviti 2: Prosedur: 1. (3 markah) Apakah terjadi kepada mentol mentol didalam litar selari jika ada satu mentol lain disambung secara selari di dalam litar itu? Terangkan.

Ulang alngkah langkah (a) hingga (e) menggunakan kutub selatan magnet. Sekarang. galvanometer dan magnet. Buat magnet yang lebih kuat dengan menggunakan dua atau tiga magnet yang dilekat bersama-sama dengan kesemua kutub utara berada pada penghujung yang sama. Sambung hujung bebas kepada galvanometer yang peka. Untuk menyiasat faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud arus yang dijana. Siasat apa yang berlaku bila: (a) (b) (c) (d) (e) 3. Menyiasat arus yang dijana. 4. Apakah terjadi bila magnet digerakkan dengan cepat ke dalam gelung? Terangkan. (2 markah) 3. 2. . Ulang langkah2 (a) hingga (e) dengan magnet magnet yang lebih kuat. Sambungkan hujung bebas kepada galvanometer yang peka. 5. . (2 markah) Apakah terjadi bila magnet yang lebih kuat digerakkan ke dalam gelung? Terangkan.LAMPIRAN 1 Praktikal 6: Hasil Pembelajaran: Bahan: Aktiviti 1: Prosedur: 1. (2 markah) (2 markah) Apakah terjadi bila magnet yang mempunyai banyak lilitan di masukkan ke dalam gelung? Terangkan. Kutub utara magnet digerakkan ke dalam gelung? Kutub utara magnet digerakkan keluar dari gelung? Kutub utara digerakkan dengan cepat ke dalam gelung? Gelung digerakkan kearah magnet? Magnet di biarkan kekal di tengah tengah gelunbg? Penjanaan dan penghantaran arus elektrik (4 jam). Apakah terjadi bila magnet digerakkan ke dalam gelung? Terangkan. Lilitkan dawai kuprum sebanyak 10-20 lilitan di dua jari anda. 2. Soalan Penguasaan Pengetahuan dan Kemahiran: 1. 5. Apakah terjadi bila magnet di biarrrkan kekal di tengah tengah gelung? Terangkan. (2 markah) 6. Ulang langkah langkah (a) hingga (e) menggunakan kutub Utara magnet. 4. Apa yang mesti anda buat untuk meningkatkan magnitud arus yang dijana? (1 markah) . Dawai kuprum. lingkarkan 40 lilitan gelung kuprum sekitar dua jari anda.

LAMPIRAN 1 .

Untuk mendemonstrasikan peggunaan transformer dalam penghantaran elektrik. 3. ammeter AC. dan pengapit G. bekalan kuasa AC. 2. Lilitkan 10 lilitan dawai kuprum bersalut PVC pada teras-C besi lembut dan sambungkan gelung itu ke bekalan kuasa AC dan suis.LAMPIRAN 1 Aktiviti 2: Membina transformer injak turun dan injak naik. suis. Lilitkan 25 lilitan dawai kuprum pada teras-C besi lembut yang lain dan sambungkan kedua dua hujung gelung ke mentol. Prosedur: 1. Sekarang sambungkan meter-meter untuk mengukur arus dan beza keupayaan di dalam gelung sekunder seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Gambarajah dibawah menunjukkan bagaimana meter-meter disambung untuk mengukur arus dan beza keupayaan di dalam gelung primer. teras-C besi lembut. . Hasil Pembelajaran: Bahan: Dawai kuprum bersalut PVC. Gelung ini dipanggil gelung primer. voltmeter AC. mentol.

Bagaimana kehilangan kuasa boleh dikurangkan? 5. Untuk transformer injak naik. (2 markah) 2. arus yang manakah yang anda jangka lebih besar – arus primer atau arus sekunder? (1 markah) Bagaimana anda mengukur kuasa input dan kuasa output untuk transformer injak naik dan apakah nilai nilainya (2 markah) Kira nisbah kuasa output kepada kuasa input. Bilangan lilitan dalam gelung sekunder adalah lebih kecil berbanding gelung primer. Apakah nama nisbah ini? (2 markah) 4. Dalam penghantaran elektrik. kehilangan kuasa dalam setiap kabel dikira dengan menggunakan formula. Sekarang terbalikkan sambungan kedua-dua gelung primer dan sekunder. Apakah nama transformer ini? Hidupkan suis dan rekod pengukuran anda. Terangkan peranan transformer injak naik di dalam membantu mengurangkan kehilangan kuasa semasa penghantaran leketrik (2 markah) Untuk transformer injak turun. . bilangan lilitan gegelung sekunder adalah lebih besar daripada gelung primer. Kuasa hilang dalam setiap kabel = I2 R di mana I adalah arus dan R adalah rintangan kabel.LAMPIRAN 1 3. 3. 5. Soalan Penguasaan Pengetahuan dan Kemahiran: 1. arus yang manakah yang anda jangka lebih besar – arus primer atau arus sekunder? (1 markah) 6. Apakah nama transformer ini? Hidupkan suis dan rekod pengukuran anda. Di dalam transformer di atas.

Apakah nilai-nilai kuasa input dan kuasa output untuk transformer injak turun? Terangkan peranan transformer injak turun di dalam penghantaran elektrik. (2 markah) (2 markah) .LAMPIRAN 1 7. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful