SMK SUNGAI BESAR 45300 SUNGAI BESAR , SELANGOR NAMA : …………………………………………….. NO K.P. :……………………………………..

TING : ……………

Sub 1.1 1.2

Objektif Memahami organ deria dan fungsinya Memahami deria sentuhan

Band 1

Band 2

Band 3

Band 4 B4D1E1

Band 5

Band 6

B3D1E1

B4D2E1

1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Memahami deria bau Memahami deria rasa Memahami deria pendengaran Memahami deria penglihatan Memahami cahaya dan penglihatan B1D1E1 B3D2E1 B3D3E1 B3D4E1

B4D3E1* B4D3E1*

B4D4E1 B4D5E1

B6D1E1*

1.8

Memahami bunyi dan pendengaran

B3D5E1

B4D6E1 B4D6E2

B6D1E1*

1.9 2.1

Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan Menganalisa kelas Makanan

B3D6E1 B3D7E1 B4D7E1

B5D1E1

1

3 Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat Memahami kepelbagaian organism hidup dan pengelasannya Menganalisa saling bersandaran antara organism hidup Menilai interaksi antara organism hidup Memahami siratan makanan B2D4E1 B3D10E1 B3D10E2 B2D3E1 B3D9E1 B4D8E1 B6D2E1 B6D3E1 4.2 4.6 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organism hidup Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi B3D12E1 B6D3E1* B6D3E1* 5.1 Menganalisa ciri fizikal air B4D9E1 2 .1 4.6 3.4 Memahami sistem pencernaan manusia Memahami proses penyerapan makanan tercerna B2D2E1 B3D8E1 B3D8E2 B3D8E3* B5D2E1 2.2 Menilai kepentingan gizi seimbang B2D1E1 B3D7E2 B3D7E3 2.2.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan B3D8E3* 2.4 Menganalisa fotosintesis B3D11E1 B5D3E1 4.5 4.1 4.3 2.

1 Memahami tekanan udara B4D14E1 6.5.3 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan seharian Memahami daya Memahami pengukuran daya Mengaplikasi daya geseran B1D3E1 B3D17E1 B4D15E1 B3D18E1 B4D16E1 B5D6E1 7.5 Mengaplikasi kerja.5 Menganalisa proses penyejatan air Menganalisa larutan dan ketelarutan Menganalisa asid dan alkali B2D5E1 B2D6E1 B3D13E1 B3D14E1 B3D15E1 B4D11E1 B4D12E1 B5D4E1 B5D5E1 5.2 7.2 7.6 5.8 Menganalisa kaedah pembersihan air Menganalisa sistem bekalan air Memeliharaan kualiti air B1D2E1 B3D16E1 B3D16E2 B4D13E1 B1D2E1 B3D16E3 B6D4E1 6.7 5.1 7.4 7.2 Menganalisa komposisi air B4D10E1 5.3 5. Mengaplikasikan kuasa B3D19E1 B4D16E1 3 .4 5.

. :………………………………………….1 9. B6D6E1 Jumlah (71 evidens) 4 6 29 20 6 6 TANDATANGAN PENTAKSIR : ………………………………………… NAMA PENTAKSIR DISAHKAN OLEH : ……………………………………….7.2 10. 4 .6 8.1 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan Memahami sistem sokongan dalam haiwan Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan Memahami bahawa pusat gravity mempengaruhi kestabilan Menghargai kepentingan kestabilan Menganalisa tuas B1D4E1 B3D22E1 B4D19E1 B3D21E1 B3D20E1 B4D17E1 B4D18E1 B6D5E1 10.1 8.2 Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja.2 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful