SENARAI SEMAK PENGURUSAN HARTA MODAL , INVENTORI DAN STOK BEKALAN PEJABAT KESELAMATAN BANGUNAN DAN PERALATAN KEBERSIHAN

BANGUNAN DAN KAWASAN

Nama Sekolah Bengkel / Unit Nama Ketua Bengkel

: ………………………………………………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………………………………………………. : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nama Pegawai Penyemak : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Tarikh Semakan Guru-guru yang terlibat Didalam perbincangan Dan pemurnian TPS : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 1. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 4. …………………………………………………………………………………………………………………………….. ARAHAN : Sila tandakan (√) dalam kotak yang berkenaan A. SEMAKAN PENGURUSAN HARTA MODAL , INVENTORI DAN STOK BEKALAN PEJABAT

1. KEW PA-2 : DAFTAR HARTA MODAL
Perkara
Adakan ianya dilaksanakan Semua butir adalah lengkap No Siri Pendaftaran adalah lengkap Pemeriksaan stok dilaksanakan mengikut lat masa Maklumat penyelenggaraan di catat dengan lengkap Setiap kad dinomborkan secara berturutan Setiap kad disertakan fail Jumlah aset ( dalam RM) disertakan di fail

Penilaian

Catatan

Ulasan :

2. KEW PA - 3 : DAFTAR INVENTORI
Perkara
Adakan ianya dilaksanakan Semua butir adalah lengkap No Siri Pendaftaran adalah lengkap Pemeriksaan stok dilaksanakan mengikut lat masa Maklumat penyelenggaraan di catat dengan lengkap Setiap kad dinomborkan secara berturutan Setiap kad disertakan fail Jumlah aset ( dalam RM) disertakan di fail

Penilaian

Catatan

Ulasan :

Kew 300J3-Pin 1/89 / Kew.300 – J4 / : DAFTAR STOK BEKALAN PEJABAT Perkara Penilaian
Adakan ianya dilaksanakan Semua butir adalah lengkap No Siri Pendaftaran adalah lengkap Pemeriksaan stok dilaksanakan mengikut lat masa Maklumat penyelenggaraan di catat dengan lengkap Setiap kad dinomborkan secara berturutan Setiap kad disertakan fail Jumlah aset ( dalam RM) disertakan di fail

Catatan

Ulasan :

3. KEW PA - 6 : DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL
Perkara
Adakan ianya dilaksanakan Semua butir adalah lengkap No Siri Pendaftaran adalah lengkap Pemeriksaan stok dilaksanakan mengikut lat masa Maklumat penyelenggaraan di catat dengan lengkap Setiap kad dinomborkan secara berturutan Setiap kad disertakan fail Jumlah aset ( dalam RM) disertakan di fail

Penilaian

Catatan

Ulasan : B. KESELAMATAN DAN SISTEM KERJA SELAMAT Perkara
Tanda amaran/peringatan keselamatan Plan kecemasan sekolah dan bengkel/makmak Alat pemadam api berkeadaan baik Tarikh pengesahan pemeriksaan pemadam api Hose real berfungsi dengan baik Alat/mesin/bahan disusun dengan selamat First Aid Kid lengkap dan selamat digunakan Rekod Laporan Kemalangan SISTEM KERJA YANG SELAMAT Prosedur kerja Sistem kerja Taklimat kerja Penggunaan alat perlindungan diri ( PPE) Sistem Antara Kunci

Penilaian

Catatan

Ulasan :

C.

PENGURUSAN BENGKEL DAN KEBERSIHAN Perkara
Carta Organisasi baik dan dipamerkan Fail Mesyuarat Panatia Manual prosedur kerja dan fail meja Fail Penyelenggaraan Fail Salinan Pesanan Kerajaan dan permohonan alat/bahan Inventori bilik dipamerkan Lantai bersih dan tidak merbahaya Tong sampah yan disediakan mencukupi dan berkeadaan baik . Alat/mesin/perabot bersih dan tersusun Sinki / tempat basuh tangan bersih Hiasan dalaman Landscape dan persekitaran

Penilaian

Catatan

Ulasan :

D. KEROSAKAN ALAT/MESIN/PERABOT ( Sila guna lampiran jika ruang tidak mencukupi)
Bil Alat /Mesin Jenama /Model/No Siri Kerosakan Tindakan/Ulasan

LAIN-LAIN (JIKA ADA) Tandatangan Pegawai Penyemak ………………………………………………….. Nama : ………………………………………

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful