You are on page 1of 15

SKEMA KERJA PELAKSANAAN PENGAJARAN-PEMBELAJARAN

KURSUS PERSEDIAAN PISMP


MATA PELAJARAN : BAHASA CINA I
MINGGU
&
TARIKH

M1

TAJUK / ISI KANDUNGAN

Tajuk 3
3.2
a.


1j
Tajuk 4
4.21j

SEMESTER: 3

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KREDIT:4
CATATAN

Tajuk 5

5.2

a.

2j

Tapang

32

MINGGU
&
TARIKH

M2

TAJUK / ISI KANDUNGAN

CATATAN

Tajuk 5

5.2

b.

2j

Tajuk 3
3.2
a.

Tajuk 4
4.2

--

MINGGU
&
TARIKH

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1j

1j

TAJUK / ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

33

M3

Tajuk 3

3.2


b.

1j

Tajuk 5
5.2
c.

2j

2004

TAJUK / ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Tajuk 4
4.2

--

MINGGU
&
TARIKH

M4

Tajuk 3
3.2

1j

CATATAN

34

MINGGU
&
TARIKH

M5

b.1j

Tajuk 4

4.2


--
1j

Tajuk 5

5.2

d.

2j

TAJUK / ISI KANDUNGAN

Tajuk 3
3.2
c.

1j

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

30
35

Tajuk 4
4.2

--

1j

Tajuk 5

5.2

d.

2j

36

MINGGU
&
TARIKH

M6

TAJUK / ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

Tajuk 3
3.2
c.

1j
Tajuk 4
4.2

--
1j

Tajuk 5


5.2


e.

2j

37

MINGGU
&
TARIKH

M7

TAJUK / ISI KANDUNGAN

Tajuk 3
3.2
c.

Tajuk 4
4.2

--

1j

1j

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN


109-110

104-105


Tajuk 5


5.2


f.

2j

38

MINGGU
&
TARIKH

M8

TAJUK / ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Tajuk 3

3.2

c.1j

CATATAN

110115

104-105

Tajuk 5

5.2

g.

2j

Tajuk 4
4.2

--

1j

39

MINGGU
&
TARIKH

M9

TAJUK / ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

Tajuk 3
3.2
c.

1j

115-119

Tajuk 4
4.2

--

104-105

1j

Tajuk 5

5.2

g.

2j

MINGGU

TAJUK / ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

40

&
TARIKH

M10

Tajuk 3

3.2
10
d.


1j
Tajuk 4

4.2

--
--
1j

104-105


Tajuk 5


5.2


h.


2j

41

MINGGU
&
TARIKH

M11

TAJUK / ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

Tajuk 3
3.2
c.

1j
Tajuk 4
4.2

--
1j

122127

Tajuk 5

5.2

i.

2j

MINGGU

TAJUK / ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

42

&
TARIKH

M12

Tajuk 3

3.2

e.
1j
Tajuk 4
4.2

--

1j

Tajuk 5

5.2

j.

2j

MINGGU
&
TARIKH

TAJUK / ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

129-136

CATATAN

43

M13

Tajuk 3
3.2
e.

1j
56 1986

1986 1964

Tajuk 4
4.2

--

Tajuk 5

5.2

j.

2j

1977

40

1j

44

MINGGU
&
TARIKH

M14

TAJUK / ISI KANDUNGAN

Tajuk 3
3.2
e.

1j
Tajuk 4
4.2

--
1j

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

139

Tajuk 5

5.2

k.

2j

MINGGU
&

TAJUK / ISI KANDUNGAN

CATATAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

45

TARIKH

M15

Tajuk 3
3.2
e.

1j

Tajuk 4
4.2

--

34

1j

Tajuk 5

5.2

k.

2j

46