``

Alat-alat teknologi untuk mengatasi masalah.

Had deria penglihatan

Had deria pendengaran

Satu pelan tindakan aktiviti pengumpulan maklumat dicadangkan di bawah.
Peringkat Aktiviti Mengumpul maklumat tentang alat-alat teknologi yang dapat mengatasi had deria penglihatan. Mengumpul maklumat tentang alat-alat teknologi yang dapat mengatasi had deria pengdengaran. Menulis dan menyediakan buku skrap. Pembentangan buku skrap. Tempoh masa (tarikh) Tindakan

1

2

3 4

.Saya Sivaprasad a/l Raveendran telah membuat suatu kajian tentang alat-alat teknologi untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan had deria pendengaran. Folio ini membantu kita untuk mengatasi masalh had deria penglihatan dan had deria pengdengaran.lidah.Daripada ini yang pentingnya ialah mata.Manusia dikurniahi Tuhan dengan mata. dan telinga.kulit. Kalau mempunyai kecacatan dalam organ yang tersebut kita sukar mejalankan kehidupan.telinga.had deria pendengaran merujuk kepada bunyibunyi yang sukar didengar oleh telinga kita.hidung. Tambahan pula.Had deria penglihatan ialah penglihatan ialah benda-benda yang sukar dilihat oleh mata kasar walaupun mata kita tidak mengalami rabun jauh ataupun rabun dekat.

menambah pengetahuan tentang alat-alat teknologi yang membantu untuk mengatasi masalah had deria pendengaran dan had deria penglihatan. ---Dapat mengetahuai fungsi-fungsi alat-alat teknologi tersebut. ---Hendak menambah pengetahuan tentang had deria pendenggaran dan had deria penglihatan. .Objektif saya menghasialkan folio ini adalah untuk: --.

Alat-alat untuk mengatasi masalah had deria penglihatan mikroskop Periskop Binokular Kanta pembesar Alat-alat untuk mengatasi masalah had deria pendengaran Headset Mikrofon stetoskop Pembesar suara .

Kaedah ini digunakan sehinggalah ke akhir tahun 1960an. Sekolah ini adalah sepenuhnya dibiayai oleh pertubuhan sukarela dengan bantuan kewangan yang diperoleh melalui derma orang ramai. Menurut Salena Yahya (1989). pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menganggarkan hampir 250 juta penduduk dunia mengalami masalah pendengaran (Che Ismail bin Che Lah. Oleh kerana itu bahasa penghantar yang digunakan di semua sekolah ialah bahasa Inggeris dan kaedah komunikasi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran murid-murid bermasalah pendengaran ialah kaedah lisan (oral method). Melalui World Health Organisation (1999). dan rasa. sentuhan. Pendengaran merupakan salah satu deria yang amat penting bagi setiap manusia bagi menerima maklumat dan ilmu. 2008). Masalah pendengaran merujuk kepada individu yang mengalami masalah pendengaran yang diperoleh sama ada semenjak lahir atau selepas dilahirkan.Masalah pendengaran merupakan sesuatu kecacatan saraf yang paling kerap berlaku di dalam suatu populasi manusia. Sekolah pertama yang diwujudkan untuk pendidikan murid-murid bermasalah pendengaran ialah Sekolah Persekutuan Kanak-kanak Pekak Pulau Pinang. Individu yang mengalami masalah biasanya akan mengalami kesukaran atau tidak dapat mendengar bunyi perbualan ataupun . selepas tahun 1963 kaedah komunikasi seluruh telah digunakan dalam sistem pendidikan murid-murid bermasalah pendengaran di Malaysia (Safani Bari et al). namun deria pendengaran adalah merupakan salah satu deria yang amat penting bagi memudahkan dan menyempurnakan sesuatu proses menerima maklumat ataupun pelajaran. Pendidikan Khas masalah pendengaran di Malaysia bermula di Pulau Pinang pada tahun 1954. Walaupun manusia masih boleh menerima maklumat serta belajar melalui deria-deria yang lain daripada deria pendengaran seperti deria lihat bau. Pada waktu itu Malaysia masih lagi di bawah jajahan takluk British.

kanak-kanak bermasalah pendengaran ini sering tercicir dalam pelajaran walaupun sebenarnya mereka tidak mengalami kecacatan dari segi intelek (Dr. contoh ia mempunyai pendengaran yang separa.2/2010). (1995). Menurut Chua Tee Tee (1992). kanak-kanak bermasalah pendengaran adalah mereka yang menghadapi kesukaran mendengar atau kekurangan pendengaran yang jelas. mentakrifkan pekak sebagai seorang yang dilahirkan dengan kecacatan pada deria pendengaran yang tidak dapat mengenal bunyi bahasa. Dalam perlaksanaan intervensi . adalah luar biasa kerana memang ia tidak dapat bertindak ke aras bunyi-bunyi sekeliling. tanpa deria pendengaran ini. Oleh ini intervensi awal dapat mengelakkan perkara yang lebih teruk berlaku. Aznan Che Ahmad. Pengesanan awal bagi golongan yang bermasalah pendengaran ini adalah sangat penting supaya intervensi awal dapat dilaksanakan untuk membantu mereka mengatasi masalah yang dialami. tidak dapat mendengar perbualan orang lain dan tidak dapat mengalami serta menghayati pemikiran dan budaya melalui bahasa. Bil. kanak-kanak pekak boleh dikatakan lebih tepat sebagai seorang yang rosak pendengaran dalam kebanyakan keadaan. Disebabkan masalah pendengaran yang dialami dan kelemahan penguasaan asas kemahiran bahasa. Masalah pendengaran berpunca daripada faktor sebelum lahir. matlamat menyampaikan fakta atau maklumat menjadi tidak bermakna.semasa lahir dan selepas lahir. dan Wiliam L.Heward (1996). Manakala menurut Bee H. Intervensi awal adalh penting bagi mengelakkan masalah yang lebih teruk dihadapi dan berlanjutan menjadi lebih teruk. Menurut Paul dan Quigley (1990).bunyi persekitaran. kanak-kanak dalam kategori ini ialah kanak-kanak yang tidak boleh menggunakan pendengaran untuk memahami pertuturan walaupun boleh mendengar bunyi atau menggunakan alat bantu dengar. Asmah Haji Omar (1984). Selain itu juga deria pendengaran merupakan salah satu agen penyampai maklumat dalam berkomunikasi.

a. Orang yang ingin berhubung dengan mereka perlu bercakap dengan kuat 2. mereka mengalami kehilangan pendengaran antara 41 – 70 dB. Mereka yang mengalami tahap ini mengalami kesulitan mendengar bunyi-bunyi perlahan dan jauh namun masih mampu memahami perbualan.5 meter sahaja disamping menghadapi masalah dalam melibatkan diri di dalam perbincangan di dalam kelas c. Sederhana (moderate) – Bagi tahap ini pula. Berikut merupakan antara ciri yang mewakili setiap jenis kecacatan 1.awal ini. Mereka juga menghadapi masalah pertuturan . sederhana (moderate).Tahap kehilangan pendengaran antara 27 – 40 dB. a. sederhana teruk (moderate-serve). Pekak Teruk (severe) – Pada tahap ini kehilangan pendengaran adalah antara 71 sehingga 90 dB dan hanya mampu mendengar bunyi apada jarak 0 – 30. Sederhana teruk (moderate – severe) – Tahap kehilangan pendengaran bagi mereka yang mengalami masalah pendengaran adalah antara 56 – 70 dB. penglibatan dari pelbagai pihak dalam merancang dan menyediakan intervensi awal adalah amat penting. bertukar maklumat dan merancang menyadiakan intervensi awal yang memenuhi keperluan disamping meningkatkan pencapaian kanak-kanak bermasalah pendengaran. Oleh itu penubuhan kumpulan pelbagai disiplin dapat membantu berkongsi. dan tahap pekak iaitu teruk (serve) d yang dialami oleh setiap tahap kehilangan pendengaran : an sangat teruk (profound).5 meter sahaja. Menurut Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia (1997) mendapati tahap kecacatan atau tahap kehilangan pendengaran bagi kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran boleh dibahagikan kepada 2 tahap iaitu kurang pendengaran terdiri daripada sedikit (mild). Kurang pendengaran Ringan (mild) . Masih mampu mendengar bunyi antara 1 hingga 1. b.

Sangat teruk (profound) – Tahap kehilangan pendengaran pada kategori ini ialah lebih daripada 90 dB. Mereka juga amat sukar mendengar walaupun bunyi yang kuat.b. .

Masalah tahap teruk menyebabkan kanak-kanak mungkin memerlukan lebih banyak masa dan tenaga dalam menjalankan aktiviti malam mengalami kesukaran melakukan aktiviti berkaitan penglihatan termasuk mobiliti. tak kira tua dan muda. masalah penglihatan ialah sekumpulan kanakkanak yang memerlukan pendidikan khas kerana masalah penglihatan. mereka yang mempunyai masalah penglihatan ialah seseorang yang mempunyai ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang daripada mata yang sihat dengan pembetulan (kaca mata) atau mempunyai medan penglihatan yang sempit kurang daripada 20 darjah. dan penglihatan yang terhad kurang daripada 20 peratus. Manakala masalah penglihatan ialah ketidakupayaan melihat. Masalah pada tahap sederhana masih membolehkan kanak-kanak melihat cahaya dan menjalankan aktiviti melibatkan deria penglihatan dengan menggunakan alat bantu khas seperti kanta. untuk belajar. Menurut Heward (1996). Dari segi pendidikan. mengenali sesuatu. mengendalikan kemahiran motor dan untuk tujuan aktiviti sosial. Kaedah penyampaian pembelajaran dan bahan bantu mengajar perlu diadaptasikan dengan keperluan kanak-kanak ini supaya dapat mengoptimakan pembelajaran dan pencapaian mereka. Terdapat beberapa tahap masalah penglihatan yang membezakan antara buta dengan penglihatan terhad ataupun low vision berdasarkan ujian visual acuity dan juga adaptasi pendidikan khas.Mata merupakan antara deria yang penting dalam menjalani hidup sehari-hari. Mata merupakan deria penglihatan yang digunakan untuk mendapat dan menerima maklumat. Mata juga digunakan untuk aktiviti pengurusan diri. Definisi yang dikemukakan oleh The World Council For Welfare of the Blind dalam Hajah Hasnah (1988) tentang masalah penglihatan adalah tidak dapat melihat langsung. walaupun dengan bantuan . kebolehan melihat tidak lebih daripada 6/60 atau 20/200 iaitu melalui Ujian Snellen.

golongan usia 60-an. Lencongan mata pada salah satu atau kedua – dua mata sama ada juling ke dalam. Kanta mata menjadi keruh dan caha tidak dapat menembusinya. Dengan itu paksi penglihatannya tidak lagi selari.2. Kanak-kanak ini hanya mempunyai 20/70 visual ketajaman.1 KATARAK Sejenis kerosakan mata di mana kanta semula jadi menjadi berselaput dan rabun. Sara Begun (2003) memberi lapan kategori untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. Masalah ini adalah ketidakbolehan untuk memfokuskan objek yang sama pada kedua-dua belah mata kerana . ke atas atau ke bawah. kandungan gula yang tinggi. kanak-kanak yang lahir dalam komplikasi dan penyakit jangkitan daripada ibu mengandung. Kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan mempunyai ketidaknormalan mata iaitu saraf optik atau pusat visual untuk otak mengakibatkan kurang ketajaman penglihatan.2. 3. Seseorang akan mengalami buta jika keadaan ini tidak dirawat. ke luar. Antara lain masalah penglihatan iaitu : 3. Mereka yang berisiko tinggi menghidapi masalah penglihatan ini ialah pesakit kencing manis.2 STRABISMUS (JULING) Suatu keadaan di mana kedua-dua mata tidak searah dan memandang pada titik yang berbeza. Masalah pada tahap sangat teruk mengakibatkan kesukaran melakukan aktiviti visual serti membaca dan mobiliti serta perlu bergantung kepada deriaderia lain.khas.

3.penyimpangan ke dalam atau ke luar pada sebelah atau kedua-dua belah mata.2. Mata juling adalah lebih lazim di kalangan kanak-kanak yang mengalami masalah otak seperti Cerebral Palsy. Mendapan cecair yang terdapat di dalam bebola mata akan terkumpul dan meningkatkan sel saraf optik akan termampat dan akhirnya akan rosak. Sebabsebab mata juling : Dalam kebanyakan kes. Glukoma merupakankerosakan mata yang disebabkan oleh tekanan Intraokular Tinggi (IOP) iaitu tekanan cecair yang terlalu tinggi di dalam bebola mata. hydrocephalus dan barah otak. Kesemua jenis Glaukoma adalah disebabkan gangguan atau dihalang oleh bendalir yang mengedarkan ke dalam mata.4 GLUKOMA Glaukoma adalah sejenis kerosakan mata yang disebabkan oleh tekanan cecair yang terlalu tinggi di dalam bebola mata. Kehilangan penglihatan kekal boleh berlaku sekiranya tidak dirawat. Tekanan yang tinggi ini akan merosakkan sel retina dan serabut saraf sehingga ruang penglihatan sekitar seseorang itu menjadi semakin sempit dan akhirnya akan terus menjadi buta. tiada sebab yang diketahui Ia boleh disebabkan oleh otot-otot mata yang tidak berfungsi dengan baik pada mata yang juling itu atau kelumpuhan otot-otot mata itu sendiri. . Rabun jauh juga boleh menyebabkan mata bergerak ke dalam. Down Syndrome. Pusat atau sempadan penglihatan akan rosak atau hilang keseluruhannya apabila tekanan meningkat dan merosakkan saraf optik.

3. sinar matahari. Ini akan menyebabkan cahaya difokuskan ke bahagian hadapan retina dan bukannya ke atas retina seperti yang sepatutnya. 3.3. mata menjadi malas melakukan fungsinya. diplo iaitu ganda dan opia sebagai penglihatan. Diplopia berasal dari bahasa Yunani.6 DIPLOPIA Diplopia atau penglihatan ganda adalah suatu gangguan penglihatan yang mana objek terlihat double atau ganda.2. Selain itu juga mereka memiliki keterbatasan pada jarak penglihatan. .2.2. Kanak-kanak yang rabun dekat memiliki bentuk kornea yang terlalu melengkung atau bola mata yang terlalu panjang.2.5 AMBIPLIA (MATA MALAS) Dikenali sebagai lazy eye / mata malas Suatu keadaan di mana salah satu mata tidak berfungsi dan perlu bergantung pada sebelah mata yang sihat.8 MYOPIA (RABUN JAUH) Keadaan dimana ketidakupayaan untuk melihat objek jauh dengan jelas dan hanya boleh melihat pada jarak dekat sahaja. Ini adalah penyakit rabun mata yang paling lazim di kalangan kanak-kanak dan remaja dan boleh disebabkan oleh keturunan. saraf mata yang seharusnya berkembang menjadi terhenti. Mata malas merupakan gangguan yang terjadi pada masa perkembangan penglihatan. seperti lampu yang terang. 3.7 ALBINISME Masalah penglihatan bagi kategori ini berlaku disebabkan kurangnya ataupun tidak adanya pigmen melanin pada mata dan pewarisan alel gen resesif sehingga mengakibatkan keterbatasan fizikal yakni sensitif terhadap sumber cahaya yang kuat. Oleh sebab ketajaman penglihatan berkurang.

Pada peringkat tang lebih tua yakni 40 tahun ke atas. satu keadaan di mana bola mata lebih pendek daripada biasa. AMD kering disebabkan penuaan dan penjarangan tisu-tisu mokular. 3.9 HYPEROPIA (RABUN DEKAT) Pada peringkat kanak-kanak.2.2. endapan pigmen di dalam mokular.10 RABUN WARNA Rabun warna atau colour blindness sebenarnya mengalami persepsi warna sahaja yang berbeza dengan orang yang mempunyai penglihatan normal dan bukanlah penglihatan televisyen hitam putih. AMD adalah penyebab utama kehilangan penglihatan dan kerabunan (Mason 2001). AMD basah pula ialah saluran darah di bawah retina pecah dan membocorkan darah dan . seseorang yang mempunyai defeksi warna merah akan melihat warna tersebut seperti warna merah gelap. kanta mata akan hilang kekenyalannya. Jenis rabun warna adalah pelbagai dan tahap keterukan rabun warna itu sendiri berbeza. Ia terbahagi kepada dua iaitu Degenerasi Makular Kering dan Degenerasi Makular Basah. Segelintir individu yang mempunyai Defek warna yang sangat teruk di mana ia boleh menyebabkan mereka ‘buta’ terhadap semua warna. dan sebagai pusat penglihatan untuk membaca atau memandu semakin merosot.11 AGE RELATED MASCULAR DEGENERATION (AMD) AMD Basah AMD Kering Makular merupakan sebahagian dari retina yang berfungsi untuk ketajaman.2. Jika kita melihat warna merah menyala.3. 3.

2.cecair sehingga menyebabkan kerosakan kekal kepada sel-sel retina yang sensiti pada cahaya dan mewujudkan titik buta pada pusat penglihatan. Bola mata akan bergoyang sehingga fokus melihat terganggu . 3.12 NYSTAGMUS Pergerakan yang abadi dan tidak sengaja bola-bola mata yang disebabkan oleh gangguan aculomotor.

Lup dan mikroskop adalah alat optik pandang jauh. Periskop yang canggih biasa ditemukan pada kendaraan tempur lapis baja dan kapalselam. Periskop sederhana dapat dibuat dengan menggunakan tabung yang diberikan cermin paralel yang saling berhadapan dengan sudut 45° pada setiap sisinya.Periskop merupakan alat optik untuk mengamati dari posisi tersembunyi. iaitu untuk mengamati benda-benda yang jauh jaraknya. Periskop sederhana sering digunakan sebagai alat untuk melihat ketika dihalangi kerumunan orang.  Binokuler  Kanta mata  Periskop  Mikroskop dan lain-lain Tetapi saya hanya pilih dua daripada senarai tersebut iaitu.Mikroskop dan Periskop.Ada beberapa alat-alat teknologi untuk mengatasi masalah had deria penglihatan seperti.Teleskop adalh alat optik untuk mengamati benda-benda di bumi atau di angkasa luar agar tampak lebih dekat dan jelas. Periskop adalah teropong .

yang digunakan oleh kapalselam yang pada umumnya digunakan untuk melihat keadaan sekitar diluar kapalselamBerkas cahaya yang berasal dari benda-benda di permukaan laut setelah melewati lensa objektif dipantulkan sempurna oleh sisi-sisi miring kedua prisma. .Perhatikan gambar di bawah ini! Periskop dapat diputar 360° sehingga dapat digunakan untuk mengamati seluruh medan di permukaan laut.

Mikroskop banyak digunakan sebagai alat penelitian.mikroskop juga digunakan untuk mengamati rangkaian dalam chip computer dan komponen elektronik yang sangat kecil.Bagaimana pembentukan bayangan pada mikroskop? Perhatikan gambar berikut ini! .Mikroskop untuk melihat benda-benda renik. sedangkan lensa okuler berada di depan mata pengamt.misalnya virus dan bakteri. Lensa objektif berada di dekat objek atau benda.Para ilmuwan memakai mikroskop untuk mempelajari struktur Kristal suatu logam atau campuran logam . Sebuah mikroskop terdiri atas dua lensa positif iaitu lensa objektif dan lensa okuler.

 Stetoskop  Alat pembantu pendengaran  Pembesar suara  Headset dan lain-lain Tetapi saya hanya pilih dua daripada senarai tersebut iaitu. Bila diaphgram diletakkan di pasien.Ada beberapa alat-alat teknologi untuk mengatasi masalah had deria pendengaran seperti. Stetoskop akustik yang paling umum digunakan. melalui tabung kosong berisi-udara. suara tubuh menggetarkan diaphgram. ke telinga pendengar. Ia juga boleh digunakan untuk mendengar bunyi dari usus dan aliran darah. Stetoskop ialah sebuah alat perubatan yang digunakan untuk mendengar bunyi dari dalam tubuh manusia. menciptakan tekanan .Stetoskop dan alat pembantu pendendengaran. lazimnya bunyi degupan jantung dan bunyi pernafasan. dan beroperasi dengan menyalurkan suara dari bahagian dada. Bahagian "chestpiece" biasanya terdiri dari dua sisi yang dapat diletakaan di badan pasien untuk memperjelas suara. sebuaah diaphgram (disk plastik) atau "bell" (mangkok kosong).

Stetoskop dua sisi ini diciptakan oleh Rappaport dan Sprague pada awal abad ke-20. stetoskop elektronik akan menjadi lebih umum dari stetoskop akustik. Stetoskop elektronik mengatasi tingkatan suara yang rendah dengan cara memperkuat suara tubuh. Sebelum stetoskop ditemukan. karena dokter sering dilihat . doktor meletakkan telinganya ke dekat badan pasien dengan harapan untuk mendengarkan sesuatu. Bila "bell" diletakkan di tubuh pasien getarakn kulit secara langsung memproduksi gelombang tekanan akustik yang berjalan ke telinga pendengar. Bell menyalurkan suara frekuensi rendah. sedangkan diaphgram menyalurkan frekuensi suara yang lebih tinggi. Sekarang ini. Stetoskop dapat menyalurkan suara tertentu dan menghilangkan suara yang lain. dan mungkin dalam beberapa tahun lagi.Stetoskop seringkali dianggap sebagai simbol pekerjaan doktor.Stetoskop digunakan sebagai alat untuk mendiagnosa penyakit tertentu. membuat diagnosis sulit.gelombang akustik yang berjalan sampai ke tube ke telinga pendengar. Permasalahan dengan akustik stetoskop adalah tingkatan suara sangat rendah. telah ada beberapa perusahaan menawarkan stetoskop elektronik.

Alat bantu dengar merupakan suatu alat akustik listrik yang dapat digunakan oleh manusia dengan gangguan fungsi pendengaran pada telinga.atau digambarkan dengan sebuah stetoskop yang tergantung di sekitar lehernya. Alat Bantu dengar tersebut merupakan sebuah alat elektronik yang menggunakan batere dimana dalam pemakaiannya terdapat mikrofon yang mengubah gelombang dari suara tersebut menjadi energi listrik yang kemudian diterima amplifier yang dapat memperbesar volume suara dan mengirimkannya pada speaker yang ada pada bagian dalam telinga. Biasanya alat ini dapat dipasang pada bahagian dalam telinga manusia ataupun pada bagian sekitar telinga. Alat bantu dengar tersebut dibuat untuk memperkuat rangsangan bahagian sel-sel sensorik telinga bagian dalam yang rusak terhadap rangsangan suara dan bunyi-bunyian dari luar.Stetoskop juga digunakan oleh mekanik untuk mengisolasi suara tertentu dari mesin untuk diagnosa. Jika ingin menggunakan alat Bantu dengar ini maka terlebih dahulu harus memeriksakan ambang pendengaran dengan alat yang dinamakan audiogram. Setelah itu barulah dapat ditentukan .

jenis dan model apa yang cocok digunakan untuk kasus kerusakan pendengaran yang dialami. Alat ini memberikan kenyamanan yang lebih kepada pemakainya . Bentuk dasar alat bantu dengar Ilustrasi berbagai alat bantu dengar Model dalam telinga ( ITE ) Alat bantu dengan Model dalam telinga (In the ear aids (ITC) dapat digunakan untuk penderita gangguan pendengaran kategori ringan sampai dengan kategori sedang.

Bentuk canal Bentuk Canal tersebut terdiri atas dua jenis yaitu ITC dan ICC. Kedua alat ini memang sangat nyaman digunakan karena ukurannya yang kecil. Alat ini kurang dianjurkan untuk penderita dengan . Jenis lain adalah ICC. Alat ini terletak di dalam saluran telinga.karena terletak pada bagian dalam dan tidak tampak dari luar. Didalam komponen alat ini terpasang telecoil yang merupakan suatu kumparan magnet kecil yang dapat memungkinkan pengguna alat bantu dengar tersebut untuk lebih nyaman dalam bertelpon.dapat digunakan pada kondisi kerusakan telinga kategori ringan sampai berat. Namun untuk kedua macam lat bantu ini hanya memiliki ruang sedikit yang dapat digunakan untuk menyimpan cadangan batere dan mikrofon yang terpasang di dalamnya. Alat Bantu dengar jenis ITC bentuk dan ukurannya dapat disesuaikan dengan penggunanya. alat ini menggunakan komponen cetakan teliga yang berfungsi sebagai penjernih suara. Alat bantu jenis ini relatif berukuran kecil. Model belakang telinga (BTE) Jenis ini dipasang pada bagian belakang telinga.

Cenderung lebih ekonomis dibandingkan model sekelasnya. Anak yang menggunakan alat ini juga tidak mampu mengetahui sumber suara karena hanya memiliki satu pengeras suara dan penerima. jadi tidak harus mendekatkan telinga ke sumber suara.gangguan pendengaran yang cukup berat dan juga kurang disarankan untuk dipakai oleh anak anak. pasalnya penggunaan mirip dengan radio ukuran kecil atau walkman. Kemungkinan adanya feedback terhadap suara dapat terjadi jika cetakan telinga tidak sesuai dengan ukuran OTE Memiliki kemampuan untuk memebedakan arah suara karena memiliki alat pengolah suara yang cukup baik. Alat ini memiliki kekurangan pada penerimaan suara yang sama antara telinga kiri dan kanan. Memiliki pengaturan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengar balita yang . alat ini tidak mudah hilang. Mudah untuk digunakan karena mempunyai kemampuan penggeseran pada mikrofon yang digunakan. Alat bantu dengar untuk bayi Body Aids Merupakan alat bantu dengar yang dipergunakan untuk anak dalam usia balita.

depan. dan belakang. Alat ini dapat memebedakan arah sumber suara baik kanan. . kenyamanan alat ini juga sudah diakui.menggunakannya. kiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful