BETONUL DE CIMENT

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT
Betoanele rutiere sunt amestecuri bine omogenizate de: - agregate naturale - ciment - apa care dupa intarire dau un material cu aspectul conglomeratului. Partea activa este cimentul = liant neorganic Partea inerta este scheletul mineral = agregate naturale (nisip, pietris, piatra sparta, cribluri). Betoanele de ciment rutiere se impart pe clase pe baza criteriului rezistentei caracteristice la incovoiere Rkinc: - beton rutier de clasa BcR 3.5 cu Rkinc = 3.5 MPa - beton rutier de clasa BcR 4.0 cu Rkinc = 4.0 MPa - beton rutier de clasa BcR 4.5 cu Rkinc = 4.5 MPa - beton rutier de clasa BcR 5.0 cu Rkinc = 5.0 MPa

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT
Rkinc se defineste ca valoarea rezistentei sub care se pot intalni statistic cel mult 5% din rezultatele obtinute prin incercarea la incovoiere, la varsta de 28 zile a epruvetelor prismatice de beton având dimensiunile 150x150x600 mm, incarcate cu doua forte egale si simetrice (Rkinc150). Rezistenta caracteristica la incovoiere se poate determina si pe prisme de 100x100x550mm. In functie de criteriile de clasificare generale ale betoanelor de ciment, betoanele de ciment rutiere trebuie sa se incadreze in urmatoarele categorii: - fac parte din categoria betoanelor de ciment grele, cu densitatea aparenta in stare intarita la 28 zile = 2001 – 2500 kg/m3 - in mod curent se utilizeaza betoane de clasa BcR 4.0 si BcR 4.5 - betoanele rutiere trebuie sa aiba gradul de gelivitate G100 (rezista la 100 de cicluri inghet-dezghet)

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

La prepararea betoanelor rutiere se vor utiliza urmatoarele tipuri de cimenturi: - Ciment pentru drumuri si piste de aeroporturi tip CD 40, conform STAS 10092; - Ciment Portland EN 197-1- CEM I 42,5 R; - Ciment Portland EN 197-1-CEM I 42,5 N; - Ciment Portland EN 197-1 -CEM I 32,5 R.
Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT
Cimentul CD 40, STAS 10092: • rezistenta la compresiune: - dupa 2 zile - minimum 15 N/mm2 ; - dupa 7 zile - minimum 26 N/mm2 ; - dupa 28 zile - minimum 40 N/mm2.

Cimenturile Portland tip CEM I 42,5 R, CEM I 42,5 N si CEM I 32,5 R, SR EN 197-1:
Rezistenta la compresiune (N/mm2) Clasa de rezistenta 32,5 R 42,5 R 42,5 N Rezistenta initiala 2 zile ≥10 ≥20 ≥10 7 zile Rezistenta standard 28 zile ≥32,5 ≥42,5 ≥42,5 ≥52,5 ≤62,5 ≥62,5 Timp initial de priza -min≥75 ≥60 ≥60 Expansiune mm <10 <10 <10

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT
Dozajele de ciment, aditivi si raportul A/C:
Nr. crt. 1 Clasa betonului rutier BcR 3,5 BcR 4,0 BcR 4,5 330 BcR 5,0 350

Component Ciment CD 40 sau CEM I 42,5 R (kg/m3) min Ciment CEM I 42,5 N (kg/m3) min Ciment CEM I 32,5 R (kg/m3) min Raport Apa/Ciment, max. Aditivi plastifianti si aditivi antrenori de aer

2 3 4

310 320

330 340

350 -

-

0,45 pentru betoanele cu granulozitate continua 0,47 pentru betoanele cu granulozitate discontinua % din masa cimentului conform specificatiilor tehnice de produs si Agrementului Tehnic

5

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT
Îmbracaminti executate Nisip natural Criblura Nisip natural A Într-un singur strat

Natura agregatului

Sorturile agregatelor 0-4 4-8 8-16 si 16-25 0-4 4-8

Granulozitatea agregatului total

Pietris concasat

0-25

Pietris concasat Criblura Split Nisip natural Pietris concasat1 Nisip natural Pietris concasat

0-40 8-16 si 16-25 25-40 0-4 0-31 4-8, 8-16 ;si 16-31 0-4 4-8 8-16 si 16-25 0-4 0-31 4-8, 8-16 si 16-31 0-4 4-8 0-40 Criblura 8-16 si 16-25 25-40 0-4 0-31 4-8 8-16 si 16-31 0-4 4-8, 8-16 si 16-31 0-25

B

În doua straturi : -stratul de uzura

Criblura Nisip natural Pietris concasat1 Nisip natural Pietris concasat

-stratul de rezistenta Split Nisip natural Pietris concasat1 Pietris Nisip natural

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane Pietris concasat

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

0-31

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful