You are on page 1of 4

archief: www.ykema.

nu/tuunhek

TUUNHEKJE
redactie:
Douwe v.d. Meulen, dvdm@home.nl
Tom Koster, tkoster@home.nl
Wim Ykema, wim@ykema.nu

officieel orgaantje van de Schaakclub Sneek 15e jaargang nr. 20


10 februari 2009

Spanning terug Stand en uitslagen Intern na 14 Ronden


In de laatste ronde van het tweede tertium heeft Tjeerd Tjitze Schram - Tjeerd Wiersma 0 - 1
Wiersma in een spannende partij Tjitze Schram zijn Anne Kloosterman - Tom Koster 1 - 0
eerste nederlaag toegebracht. Tjeerd vermeed de Christian Kuitert - Tinus Fleur 1 - 0
Douwe van der Meulen - Jan Hans de Jong 1 - 0
gebaande paden van het Konings Indisch en daarmee Maarten van Steinvoorn - Theun de Vries ½ - ½
kreeg Tjitze niet het gewenste spel. Tjeerd verzuimde Sybe Smid - Selwin Keuning 0 - 1
in eerste instantie de dubieuze verdediging van g2-g4 Wytse Wiersma - Dirk Schild 1 - 0
Maurits Ypma - Dirk Meijer 0 - 1
af te straffen, maar wist later op de 35e zet van wit Piet Sikma - Anna Maja Kazarian ½ - ½
wel deze blunder met damewinst af te ronden. Tjeerd Huib van der Zweep - Jan Hofman 0 - 1
probeerde Tjitze verbaal tot overgave te dwingen maar Wytze van der Zee - Bert Bisschop 1 - 0
Tjitze zag als eeuwige optimist altijd nog een kans
Rat p w r v pnt % verR tpr
in een hopeloze situatie en meende toch een flinke 1 Tjitze Schram 1807 16 10 5 1 12½ 78,13 1724 1928
compensatie te krijgen voor die verloren dame. Tjeerd 2 Anne Kloosterman 1779 16 10 3 3 11½ 71,88 1710 1874
bleef koel en dwong Tjitze met enkele krachtzetten tot 3 Nick Bijlsma 1754 13 7 4 2 9 69,23 1712 1850
overgave. 4 Christian Kuitert 1737 15 9 2 4 10 66,67 1722 1834
5 Tjeerd Wiersma 1736 15 9 2 4 10 66,67 1702 1811
Ondergetekende profiteerde van dit verlies van Tjitze 6 Tinus Fleur 1731 16 8 4 4 10 62,50 1708 1801
door Tom Koster te verslaan die verzuimde de pion 7 Jan Lootsma 1714 15 7 4 4 9 60,00 1714 1789
die hij achterstond terug te winnen en zo de remise 8 Sybrand Frietema 1703 8 5 1 2 5½ 68,75 1718 1825
haven veilig binnen te zeilen. Een combinatie van 9 Douwe van der Meulen 1698 17 9 1 7 9½ 55,88 1706 1745
10 Erwin Denissen 1695 12 5 3 4 6½ 54,17 1678 1717
maar liefst 10 ply had Anne doorgerekend om de
11 Selwin Keuning 1684 14 4 4 5 6 50,00 1640 1673
pionwinst veilig te stellen. Echter een enorm lek in
12 Albert Hogeboom 1680 8 3 3 2 4½ 56,25 1680 1719
deze overigens fraaie afwikkeling, had hij niet gezien, 13 Jan Hans de Jong 1679 11 5 1 5 5½ 50,00 1692 1693
maar zag tot zijn grote opluchting dat Tom deze 14 Tom Koster 1678 14 7 2 5 8 57,14 1716 1739
wending niet eens overwoog en mooi mee ging in de 15 Jouke Bakker 1676 10 5 1 4 5½ 55,00 1674 1721
bedoelde afwikkeling. Beide partijen vonden niet de 16 Joe Hania 1675 8 3 3 2 4½ 56,25 1698 1736
beste voortzetting en toen Tom de laatste kans niet 17 Wytse Wiersma 1674 14 4 5 4 6½ 53,57 1694 1711
greep om de achterstallige pion te incasseren greep 18 Dirk Meijer 1674 14 4 5 5 6½ 46,43 1648 1639
Anne de winst: 1-0 19 Theun de Vries 1674 10 3 3 3 4½ 55,00 1696 1726
20 Han Holl 1673 7 3 1 2 3½ 64,29 1720 1798
De partij tussen Christian Kuitert en Tinus Fleur 21 Maarten van Steinvoorn 1670 11 4 2 5 5 45,45 1664 1646
22 Frits Pen 1669 10 4 2 4 5 50,00 1688 1684
werd in het voordeel van Christian beslecht waarmee
23 Johnny Fluit 1669 2 2 0 0 2 100,00 1726 2065
Chris zich samen met Tjeerd in de top 5 nestelde.
24 Wim Ykema 1667 8 4 1 3 4½ 56,25 1704 1750
25 Julius Bosma 1660 11 4 2 5 5 45,45 1666 1638
Douwe van der Meulen gaf Jan Hans de Jong een 26 Wytze van der Zee 1655 10 3 3 4 4½ 45,00 1672 1623
fraaie schaakles: een goed opgebouwde stelling 27 Sake Jan Velthuis 1648 10 4 0 6 4 40,00 1670 1603
bracht Jan Hans verschrikkelijk in problemen en moest 28 Hassan Cisme 1643 5 1 3 1 2½ 50,00 1690 1651
genoegen nemen met een nul, zij het gelardeerd met 29 Sybe Smid 1642 14 3 5 6 5½ 39,29 1654 1592
een saus van wijsheid. 30 Anna Maja Kazarian 1642 4 1 2 1 2 50,00 1674 1661
31 Sible Koopmans 1638 3 0 2 1 1 33,33 1684 1537
Maarten van Steinvoorn en Theun de Vries rookten 32 Piet Sikma 1637 16 4 5 7 6½ 40,63 1652 1606
gebroederlijk de vredespijp net als Piet Sikma: die 33 Dirk Schild 1634 9 2 4 3 4 44,44 1668 1617
34 Ger de Boer 1631 1 0 0 1 0 0,00 1700 1296
kon het jeugdig talent Anna Maja Kazarian met enige
35 Maurits Ypma 1628 16 5 3 8 6½ 40,63 1658 1599
inspanning op remise houden.
36 Bert de Vries 1622 12 1 7 4 4½ 37,50 1642 1568
Dirk Meijer wist rivaal Maurits Ypma op een nul te 37 Jappie de Vries 1612 9 2 2 5 3 33,33 1646 1536
trakteren terwijl jeugdtrainer Wytse Wiersma geen 38 Erwin Dijk 1609 2 0 0 2 0 0,00 1660 1293
moeite had met voorzitter Dirk Schild. 39 Marten Bergsma 1601 8 2 1 5 2½ 31,25 1656 1507
40 Jan Hofman 1568 14 3 2 9 4 28,57 1650 1488
Bert Bisschop speelde die avond zijn laatste partij 41 Bert Bisschop 1537 15 3 1 1 3½ 23,33 1644 1442
in deze competitie: nu hij met FPU gaat, zal hij zijn 42 Huib van der Zweep 1526 13 2 0 1 2 15,38 1638 1392
schaakkunsten op de middag gaan vertonen. Wytze
van der Zee was zijn allerlaatste tegenstander.
Het andere schaaktalent die avond present, Selwin Keuning, wist de altijd
Jammer genoeg voor Bert was Wytze toch echt te
lastige Sybe Smid aan zijn zegekar te binden. Jan Hofman tenslotte won
sterk en verlaat Bert Bisschop de club met een laatste
van de snelle Huib v.d. Zweep.
nul. We wensen hem nog veel schaakplezier toe op
Anne
de middagen!
--1--
FSB ronde 5: Sneek 3 - Westergoo 5½ - 2½
Ook Westergoo werd door nam zijn remiseaanbod in 14...Kh8 15.Te6
het derde team van Sneek 16...f6 In doorgeschoven beraad en liet dit afhangen [15.Tc7 Pc6
aan de zegekar gebonden. Frans heeft wit de ruimte van de partij aan bord 16.Lxc6 Lxc6 17.Txc6]
gekregen. De zwarte dame 1 tussen Nick en Mark 15...Dxe6 16.Lxe6 Lxh1
Resumé: de eerste remise, en koningspaard zijn wel al Masmeijer. Nick leek 17.Pg5 Pf6 18.Ld6 Te8
van totaal vijf remises, even buiten geweest. de partij naar zich toe te 19.Lxf5?
kwam Frits (7) overeen met 17.g5 Dwingt tot beslissing trekken, maar Mark gaf [19.Pf7+ Kg8 20.f3
Jan Nota, ook ooit eventjes in het centrum. steeds meer tegengas a6 21.Kf2 a5 22.Kg1]
bij Sneek actief geweest. 17...f5 18.De2 Ik keek ook en het tij leek te keren. 19...Ld5 20.Dd3 gxf5
Herhaling van zetten in een naar 18. g6. Inmiddels had die Josef de 21.Dxf5 Pc6 22.Le5 Pe7
verder potdichte stelling [18.b4 Kf7 19.Kf1 klok zeker 20 minuten laten 23.Dh3 Lg8 24.f4 Tac8
was hier debet aan. g6 20.Tg3 Kg7 21.Kg2 doorlopen en had nog maar 25.e4 Tc1+ 26.Ke2 Pc6
Lf8 22.Db3 Le7 23.h4 b6 3 minuten bedenktijd. 27.Pb3 Tc2+ 28.Kd1 Txb2
Ger (3) bereikte met zwart 24.La6 Tb8 25.Pc3 b5 29.Lxf6 Op dit moment
een heel actieve stelling, 26.Lxb5] De gehele tijd had hij kwam het remiseaanbod
won een belangrijke pion, 18...Kf8 Wit dreigde met bovendien alleen maar oog van Joe
maar toen zijn tegenstander Lxf5 en e6. Nu en op de voor Nick en Mark en niet 29...Lxf6 30.Dd7 Td8??
vervolgens een vol paard volgende zetten is Pxd4 of voor zijn eigen partij. [30...Tf8! 31.Dxc6
cadeau gaf besloot hij maar zelfs Pb4 mogelijk maar ik Lxg5 32.h4 Le7 33.Dc7
gelijk op te geven. dacht dat dat zo vaart niet Tf7 34.d5 Txa2 35.Dc3+
zou lopen. Lf6 36.e5 Lg7 37.d6 Tf8
Vervolgens consolideerden 19.b4 Le8 20.b5 Andere 38.De3 Le6 en zwart staat
wij onze voorsprong door paard gaat ook weer op zelfs iets beter]
3 remises op rij van Sible stal. 31.Dxc6 Lxb3+ 32.axb3
(8), Erwin (5) en Hasan 20...Pb8 21.Pc5 Lxc5 Txd4+ 33.Kc1 Kg7
(6). Een 3-2 voorsprong en 22.dxc5 Pe7 Ik had Lh5 34.Pe6+ [34.Dc7+ Kf8]
winstkansen op borden 1, 2 verwacht. Het paard wordt 1-0
en 4, dat moest toch lukken! op d4 heel sterk.
23.Pd4 Lf7 24.h4 g6 25.a4 De overwinning was
Het vierde punt werd De8 26.Lb4 Ik sta nu lekker. Hania, Joe - Huizenga, Hans daarmee binnen. Aan bord
gescoord door Sybrand, 26...Kg7 27.De3 Dd7 1 gingen ze overigens vrolijk
zie hoe hij weer lekker 28.Th1 Thg8 29.Le2 12...exd5 13.Txc6 Lb7 verder. Nick probeerde zijn
aanvalt en daarvoor wordt Kh8 30.Kd2 Tg7 31.h5 [ 1 3 . . . P x c 6 100% score te behouden
beloond. Misschien dat ik deze 14.Dxd5+ Kh8 15.Dxc6 en Mark daarentegen
dreiging erin had moeten (15.Ld6 probeerde daar weer een
houden. Pb4 16.Lxe7 Pxd5 17.Lxf8 stokje voor te steken.
31...Tcg8 31... gxh5 blijft Lxf8 18.Lxd5 Tb8)
onduidelijk. Nu is het ineens 15...La6 16.Da4 Zoals al eerder gememo-
uit. 32.h6 1- 0 Ld3 17.Lxa8 Txa8 18.Lg5 reerd lukt het Mark om sterk
Pf6 19.Pf4 Db7 20.f3 La6 terug te komen en dwong
Joe besloot remise aan te 21.Lxf6 Lxf6 22.Kf2 Tc8] Nick uiteindelijk eeuwig
bieden om de teamwinst 14.Lxd5+ schaak af en deze partij
veilig te stellen. Dit deed [14.Tc7 Lc6 eindigde dus in remise.
hij overigens, zo het leek, 15.Lxd5+ Kh8 16.Lxc6
in gewonnen positie. Zijn Pxc6 17.Txc6 Tac8 18.Te6 Frits
Sybrand - Fokke de Boer tegenstander, Josef Dölle, Tc1+ 19.Ke2]

Hiernaast een stereogram.

Als je op een bepaalde manier naar het plaatje kijkt, komt er


diepte in en zie je een prachtig 3d-plaatje.

Eigenlijk moet je een beetje scheel kijken naar het midden


en dan er doorheen kijken. Moeilijk uit te leggen, maar het is
prachtig.

Ik hoop dat het werkt met dit kleine plaatje, an-


ders even kijken op http://www.hidden-3d.com/index.
php?id=gallery&pk=103&comment_show=1&gallery=abstract

(zal niet meevallen zonder tikfouten......)


--2--
KNSB: Sneek 2 verliest eervol van Koploper

De slimste zet die afgelo- Al snel kwam ik vreselijk in blaast hij iedereen van het Uitslagen:
pen zaterdag in de 5e ronde de problemen en werd ik bord, en ook nu leek een Sneek 2 - Almelo 3-5
KNSB gedaan werd kwam vakkundig geslacht. Ach- overwinning zeker. Maar ASV 3 - Unitas 3 3-5
op naam van Tinus Fleur. teraf viel het volgens ‘good helaas, door een op hol ge- Doetinchem - WSG 4½-3½
Na anderhalf uur spelen old’ Fritz wel mee, maar als slagen akelig paard ging Spassky’s - Apeld.3 4-4
deed hij mij een voorstel. je zelf het idee hebt dat het er een pionneke verloren Staunton - MaxEuwe2 5-3
Wie van ons tweeën het niet deugt dan zit er men- en was remise het hoogst
eerst klaar zou zijn moest taal iets niet goed. haalbare. 1. Almelo 8 24½
het verslag schrijven. ‘Best’, 2. Unitas 3 6 24
antwoordde ik argeloos. Bij de overige partijen leek Ronald verzilverde zijn 3. Staunton 6 22
het allemaal zo gek nog winststelling rustig en gede- 4. Apeldoorn3 6 20
Maar toen ik bij Tinus z’n niet. Zeker als je bedenkt gen en pakte het volle punt 5. Max Euwe 2 6 19½
partij keek wist ik het al, ik dat wij laatste stonden en . 6. Spassky’s 5 19½
was de klos. Het was een de tegenstander uit Almelo 7. Doetinchem 5 19½
echte Tinus-partij. De 16 eerste. 8. ASV 3 4 18½
stukken hadden de 6e rij 9. WSG 2 17
nog niet overschreden! Al- Jouke speelde weer uitste- 10. Sneek 2 2 15½
tijd goed voor een langd�� u- kend. Het zag er naar uit
rige partij. dat hij zou gaan winnen. Hij Volgende Wedstijd uit tegen
stond een pion voor, maar Max Euwe,
Na een zet of 20 was bij wilde het te mooi doen. Re-
benadering deze stelling mise is wat er overbleef.
bereikt: Prima resultaat al had er
meer ingezeten.
Ben Poelstra - Ronald
De volgende was Joe. Ik
heb niks gezien wat daar 32...Dc4 33.De3 gxh3
gebeurde, maar ineens 34.Dg5+ Kd6 35.Lxh5 De4 Daarna het sleutelduel met
stonden ze op en had Joe 36.Dg3+ e5 37.Td1 h2+?! Doetinchem.
een nul. [37...Dxg2+ 38.Dxg2 hxg2
39.Lxf7 Lc6 40.Kxg2 d4+
Al snel volgde Han. Vol- met een gewonnen stelling]
gens eigen zeggen kwam
hij eerst goed te staan, ver- 38.Kxh2?? bezwijkt
loor vervolgens een pion,
Almeloer - Timus maar kon toch betrekkelijk [38.Dxh2! Th8?! 39.Lf3! en
Tja, dat duurt wel even...... eenvoudig een remise be- wit leeft volop]
halen. Degelijk, zoals we
Zelf was ik niet tevreden van hem gewend zijn. 38...Th8! stukwinst 39.Kg1
over mijn spel. Het begin Txh5 40.Dg7 Dh4 41.Df8+
was nog goed. Zo rond een 3-1 achter, dat leek niet Ke6 42.Kf1 Dc4+ 43.Kg1
uur of één kwam de volgen- best. Maar Ronald en Dh4 44.Kf1 Lb5+ 45.Ke1
de stelling op het bord. Tjeerd hadden beide 2 De4+ en zwart zet spoedig
pionnen meer dan de te- mat
genstander en zouden wel
gaan winnen. Tinus kwam Stef hield zijn hoofd koel
in de tijdnoodfase en dan en behandelde het eindspel Eigenlijk moeten we 3
kan er van alles gebeuren, met een pion minder matchpunten halen!
terwijl Stef met een pion uitstekend. Remise en 3-5.
minder probeerde de stel-
ling te houden. Op zich niet slecht, maar
als Tjeerd en Jouke nou
Maar helaas, Tinus over- eens gewonnen hadden?
leefde de tijdnood niet. Een Tja, als.
vijandelijke pion was niet
Maurice Schippers - Wim van promoveren af te hou- Nog 4 zware ronden te
den met mat. gaan, maar kansen genoeg
Hier had ik nog wel kansen, om punten te halen.
maar daarna was het mis. De volgende was Tjeerd,
de man in vorm. Intern Wim.

--3--
Sneek 1 wint Derby tegen Philidor
De derby van het noorden, axb4 38.axb4 Ta8 39.Lb3 22.Pc2-b4 Df7-f8 23.Ta1– toen volgde: 37. Txf7 Kg6
zoiets als Groningen – b1 Pc5-b7 24.Pb4-d3 38.Txf4 en wit blijft een stuk
Heerenveen bij het voetbal. Pb7-a5 25.Ld2-e3 Pa5-b7 voor.
Beide teams zijn gebrand 26.b2-b3 a4xb3 27.a2xb3
op winst want er is een c6-c5 28.c3-c4 d5-d4 Anne bleef rustig tegen
gezonde rivaliteit tussen 29.Le3-c1 Pb7-a5 30.b3- Zahid Dzaferspahic en
die twee. b4 Pa5xc4 31.Pd3xc5 hield gemakkelijk remise.
Le7xc5 32.Lf1xc4
Het werd een spannende Tb8xb4 33.Tb1xb4 Dick Stavast speelde
strijd. Tot een kwartier voor Lc5xb4 34.Lc1–d2 trefzeker tegen Franke
het einde was de Lb4-c5 35.Te1–b1 Df8-c8 van Netten, kon uiteindelijk
stand 3 – 3. 36.Df2-f1 Dc8-c7 37.Df1– geen winnend eindspel op
g5 40.Pxf5 (diagram) d3 Dc7xe5 38.Tb1–e1 het bord krijgen omdat op
Gelukkig stonden de Tf7 41.Pd6 Tf4 42.Lxe6 De5-f6 39.Ld2-f4 Ta8-a3 hij zijn torens niet actief kon
snekers er gunstig voor en Pxe6 43.Dxe6 Lxh5 44.Th3 40.Dd3-d2 Ta3-c3 maken.
toen Wytse na een goede Lg6 45.Tb3 Ta4 46.g3 41.Lf4-e5 Df6-e7 42.Lc4-e2
offensieve partij de winst Tfxb4 47.Tf3 Ta7 48. Tf6 Tc3-c2 43.Dd2-a5 Lc5-b4 De partij van Christian
op overtuigende wijze Dg7 49.Pf5 Lxf5 50.Dxf5+ 0–1 tegen Auke van der Heide
binnenhaalde was het voor Kg8 51.Tg6 1-0 heb ik niet kunnen volgen,
Jan Lootsma voldoende Tjiitze aan het derde bord maar Christian was zeker
om remise te maken. Tot was tamelijk teleurgesteld tevreden over zijn partij dus
mijn verbazing hoorde ik Ik kan u weinig details omdat hij weer eens zijn zijn winst was zeker geen
dat Jan een remiseaanbod geven van alle partijen. favoriete systeem van stal gelukstreffer.
had afgeslagen. Maar ik kon halen en uiteindelijk
hoorde ook dat hij in de Aan bord 1 won Johnny toch verloor. Al met al was de winst
veronderstelling was dat op degelijke wijze van van de snekers op hun
de stand 3 ½ - 3 ½ was Erik Sparenberg. Zag ik Douwe aan het zevende concurrent zeker verdiend
en dan was remise niet daar niet een beginnende bord kreeg een akelig te noemen. Nu staan er in
voldoende voor de winst sneker variant op het systeem (voor hem althans) klasse 3A van de KNSB 5
van het team. Het gerucht bord? Maar die variant is op het bord. Hij verloor een ploegen (waaronder Sneek
ging dat zijn tegenstander niet zo geschikt voor een kwaliteit en ook nog een 1) op een gedeelde 2e
Hessel van der Berg Leeuwarder. Hij verloor die pion. Door 2 goede lopers plaats.
hem dit ingefluisterd had. partij dan ook. De partij ging kreeg hij tegenkansen. Op
Bij navraag bij Hessel als volgt: een gegeven moment dacht Er blijft dus een
ontkende hij dit, maar je hij zelfs aan beslissende theoretische kans op het
weet het maar nooit. E.Sparenberg - tegenkansen. kampioenschap. Maar
dit is alleen theoretisch
Johnny Fluit [B50] omdat het sterrenteam uit
1.d4 d5 2. c4 c6 3. Pc3 Pf6
Sneek 1–Philidor 2 5e ronde Bunschoten/Spakenburg
4. Lg5 e6 5. Pf3 Le7 6. e3
KNSB 3A, 07.02.2009 alle wedstrijden met grote
O-O 7.Tc1 Pbd7 8. Ld3 h6
1.e2-e4 c7-c5 2.Pg1–f3 d7- overmacht wint en dit met
9. Lh4 dxc4 10.Lxc4 b5 11.
d6 3.c2-c3 Pg8-f6 4.Lf1– grote waarschijnlijkheid zal
Ld3 Lb7 12. O-O a6 13.De2
e2 e7-e6 5.0–0 Lf8-e7 blijven doen.
Tc8 14. Tfd1 Da5 15. a3
6.Tf1–e1 0–0 7.Le2-f1
Tfe8 16.e4 Pf8 17.Lxf6
Pb8-c6 8.d2-d4 d6-d5 Uitslagen:
Lxf6 18.e5 Le7 19.Pe4 Db6
9.e4-e5 Pf6-d7 10.Pb1–
20.Pc5 Ted8 21.De4 Tc7 22.
a3 Pd7-b6 11.Pa3-c2
b4 Lc8 23.Dg4 Ld7 24.Pe4
Lc8-d7 12.d4xc5 Pb6-a4 Sneek 1 - Philidor 2 4½-3½
Ph7 25.Pc5 Pf8 26.Tc3
13.Pf3-d4 Pa4xc5 14.Dd1– De stelling na de 36e zet ESGOO 2 - Unitas 4 3½-4½
Le8 27.Tdc1 Lxc5 28.dxc5
h5 Dd8-e8 15.Dh5-h3 f7-f6 van zwart die dacht dat wit ENO Nijverdal - ESG 3 - 5
Db7 29.Pd2 Tcd7 30.Dg3 En Passant - ZSG 6½ - 1½
16.Pd4xc6 b7xc6 17.Lc1– door de matdreiging op h2
Dc7 31.Pe4 Ph7 32.Pd6 Haren - Almere 5½ - 2½
f4 De8-f7 18.f2-f3 f6-f5 niet meer had dan eeuwig
f5 33.Lb1 Pf8 34.La2 Kh7
19.Lf4-d2 a7-a5 20.Dh3-g3 schaak met de 2 torens.
35.h4 Te7 36.Dh3 a5 37.h5
a5-a4 21.Dg3-f2 Tf8-b8 De teleurstelling was groot
1. En Passant 10 30 x . . . 6 6 5½ . 6½ 6
2. Unitas 4 6 22 . x 2½ 6½ . 3 . 4½ 5½ .
3. ESG 6 21½ . 5½ x 3 . 3½ . 4½ . 5
4. Philidor 1847 2 6 20½ . 1½ 5 x . 3½ 5 . 5½ . Stand in Klas
5. Haren 6 20 2 . . . x 4½ 5½ 4 . 4 se 3a
6. Sneek 1 6 19½ 2 5 4½ 4½ 3½ x . . . .
7. Almere 4 19½ 2½ . . 3 2½ . x 5½ . 6
8. ESGOO 2 3 18½ . 3½ 3½ . 4 . 2½ x 5 .
9. ZSG 2 14 1½ 2½ . 2½ . . . 3 x 4½
10. ENO Nijverdal 1 14½ 2 . 3 . 4 . 2 . 3½ x
--4--