KUIZ KEMERDEKAAN KUMP

:

1. Siapakah Bapa Kemerdekaan?

2. Siapakah yang melaungkan pengisytiharan “Merdeka” pada 31 Ogos 1957?

3. Berapakah jalur yang terdapat di Bendera Malaysia?

4. Bendera Malaysia juga dikenali sebagai…

5. Rukunegara mempunyai 5 teras. Nyatakan teras-teras tersebut.

6. …………….dibina untuk memperingati pejuang-pejuang yang gugur semasa mempertahankan negara kita.

7. Apakah nama Bunga Kebangsaan Malaysia?

8. Negeri-negeri Selat terdiri daripada…

9. Apakah Tema Hari Kebangsaan 2012 ?

10. Slogan: [Tidak melebihi 15 patah perkataan] Saya berbangga menjadi anak Malaysia kerana…

-selamat maju jaya-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful