Subjek : Matematik Tahun : 5 Perdana Tarikh : 22 Mac 2012 Masa : 60 minit (8.10 a.m – 9.10 a.

m) Bilangan murid : Tajuk : Pecahan Bidang pembelajaran : Penolakan pecahan Objektif pembelajaran : Murid diajar untuk menolak nombor bercampur. Hasil pembelajaran : Pada akhir pelajaran, murid harus dapat :1. Melakukan penolakan melibatkan dua nombor bercampur yang mempunyai penyebut yang berbeza sehingga nombor 10. orang

Pengetahuan sedia ada : i) murid sudah boleh menyelesaikan penolakan nombor Bercampur dengan penyebut yang sama. ii) murid boleh menukarkan nombor bercampur kepada bentuk pecahan tak wajar. . Sumber : Roda pecahan Kemahiran berfikir : membuat perbandingan : menerangkan sebab

Nilai Murni : menjaga kebersihan, bekerjasama, saling bantu-membantu, berani.

sila kutip dan letakkan di atas meja. Langkah-langkah Catatan Kecerdasan pelbagai : kinestatik khabar dan Guru memulakan kelas dengan murid bertanya khabar murid. waktu rehat nanti sila makan untuk mengelakkan perut kosong.bangun. adakah terdapat sampah atau kertas buangan. pusingkan badan kamu ke arah kanan. Guru berkata : . kelas teknik Guru berkata : Apa khabar semua? Adakah semua sihat? Kamu semua sudah sarapan? Jika belum. -kemudian. dan bengkokkan badan ke bawah. dan bongkokkan . Dalam posisi ini. . Jika ada.Langkah/Masa Set induksi (5 minit) Kandungan Bertanya meminta membersihkan dengan bersenam. dan regangkan tangan kamu. cuba kamu perhatikan di lantai sekeliling kamu.angkat tangan ke atas. Nilai murni : menjaga kebersihan Guru meminta murid untuk berdiri di tempat masing-masing dan memberi arahan untuk senaman ringkas.

Guru memanggil wakil daripada setiap kumpulan untuk tampil ke hadapan dan melengkapkan bahagian roda dengan menampal potongan kad berwarna berpandukan nombor bercampur . dan ulangi perbuatan sebentar tadi. -ambil sampah tersebut dan sila buang ke dalam tong sampah kelas dengan segera. logical matematik. Pengenalan konsep Menggunakan roda pecahan untuk mewaikili nombor bercampur dalam operasi penolakan. Guru melekatkan roda pecahan pada papan putih dan meminta murid memerhatikannya. : menyuai Nilai : berkerjasama. KBKK padan. audio saling bantumembantu.pula badan ke sebelah kiri kamu. kinestatik. verballinguistik. Guru membahagikan murid kepada empat kumpulan. Kecerdasan pelbagai : Guru bertanya murid berapakah bilangan bahagian yang ada pada roda tersebut. Guru menyatakan rasional mengapa murid disuruh bersenam iaitu untuk kecergasan badan serta mengutip sampah untuk menjaga kebersihan kelas.

yang disebut oleh guru. rakan yang lemah. Guru kemudian mengeluarkan roda yang mempunyai bilangan bahagian yang berbeza. Kecerdasan pelbagai : . Guru menggalakkan murid untuk membantu Guru mengemukakan soalan di papan putih satu demi satu sehingga 4 soalan. Bilangan kad berwarna yang tinggal pada roda pecahan adalah jawapan bagi soalan yang diberi. Guru memanggil pula wakil yang kedua bagi setiap kumpulan untuk menampal kad berwarna mengikut nombor bulat yang disebut oleh guru. Murid bekerja dalam kumpulan dan saling bantu-membantu untuk membentuk persamaan. Guru kemudiannya meminta murid menanggalkan kad berwarna mengikut bilangan yang ditolak. Guru menggunakan konsep kuiz atau pertandingan untuk aktiviti kali ini. Pelajar dikekalkan di dalam kumpulan. Setiap soalan yang dijawab dengan betul akan memberikan 5 mata untuk kumpulan yang menjawab. Perkembangan Menentukan hasil tolak Konsep nombor bercampur yang mempunyai penyebut yang berbeza.

Nilai : saling bantumembantu. Perkembangan Menggunakan (10 minit) algoritma penolakan untuk menyelesaikan operasi tolak nombor bercampur melibatkan proses menyamakan penyebut. - Jawapan kamu mestilah memaparkan roda pecahan yang mempunyai bilangan pecahan kad warna yang tinggal.Arahan guru : - Kinestetik. pertama secara lisan. samakan keduadua penyebut dengan mendarabkan dengan nombor yang sesuai. ABM : roda pecahan - Sila selesaikan soalan yang ini dengan menggunakan bantuan roda pecahan. murid hanya perlu menolak nombor pengangka sahaja dengan mengekalkan penyebut yang sama. mari kita menjawab soalan ini dengan menggunakan algoritma penolakan Pertama sekali. Arahan guru : Sekarang. kerjasama. verbal- Guru mengemukakan soalan linguistik. . Kemudian. murid cuba menyelesaikan operasi tolak nombor bercampur menggunakan kaedah menyamakan penyebut Guru menghubungkaitkan operasi tambah dengan operasi darab. Dengan bimbingan guru. dan murid dikehendaki mendengar dengan teliti.

Murid merumuskan bahawa untuk menyelesaikan operasi tolak. kecerdasan pelbagai : verbal-linguistik. matematik. tepat sekali. Penutup (5 minit) Rumusan Murid menyatakan persamaan antara operasi tambah dan tolak melibatkan nombor bercampur.Ya. logical Guru memantau dan membantu murid yang bermasalah. Saya gembira dengan penyertaan anda dalam pelajaran hari ini. Teruskan ! Kita akan membuat lebih banyak aktiviti yang menarik pada pelajaran akan datang. Guru memberi pujian nombor bercampur perlu ditukarkan dan galakan dahulu kepada bentuk pecahan tak wajar. . Buku teks tahun 5 Guru juga menegaskan kepentingan kerjasama dan saling bantu-membantu dalam kumpulan. Kecerdasan Pelbagai : Verbal-linguistik. Penilaian (15 minit) Latihan 1 Guru memberi latihan berpandukan buku teks matematik tahun 5 kepada murid untuk bekerja dalam kumpulan. interpersonal. Kelas membincangkan jawapan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful