DDMCA | Keizersgracht 330-b | 1016 EZ Amsterdam | The Netherlands P: +31 20 4272880 | M: +31 6 13520250 | W: ddmca.

com

De content wordt gedistribueerd via de diverse gebruikersinterfaces van het web. Als bedrijf. om samen waarde te creëren voor andere eindgebruikers (bijvoorbeeld: klanten of fans). 1 DDMCA | Keizersgracht 330-b | 1016 EZ Amsterdam | The Netherlands | W: ddmca. de (mobiele) app’s en de open API’s oftewel interfaces waar ontwikkelaars zelf functionaliteiten op kunnen ontwikkelen. 28 Februari 2013) Inleiding Wikipedia beschrijft een ecosysteem als volgt: ‘Een ecosysteem of oecosysteem wordt gevormd door de wisselwerkingen tussen alle organismen en de abiotische omgeving binnen een zekere geografische of anderszins afgebakende eenheid. Sommigen beschouwen zelfs een potplant als ecosysteem. leveranciers en distributeurs. gevormd door eindgebruikers. Onderdeel van een ecosysteem zijn afzonderlijke planten. Zij gebruiken elkaars sterke punten. maar ook de hele aarde. bijvoorbeeld in de vorm van levensgemeenschappen en populaties.com ! .Het internet ecosysteem? ‘Wat moet ik doen en waar gaat het heen …’ (door Denis Doeland.’ Internet is eigenlijk een ecosysteem. Vaak ziet men ecosystemen als dynamische en functionele eenheden. Daarnaast dien je je als bedrijf. De term ecosysteem werd in 1935 door de Engelse botanicus Arthur Tansley geïntroduceerd en verder ontwikkeld door de Amerikaanse ecoloog Eugene Odum. organisatie of merk te beseffen dat je bestaat door content (intellectueel eigendom) en dat je functionaliteit aanbiedt en data bent. Te meer wanneer je meer kans wil maken op omarming door de eindgebruiker oftewel de (toekomstige) fan of klant. organisatie of merk dien je deel uit te maken van het gehele internetecosysteem. vullen aan en versterken elkaar. ontwikkelaars.com | E: mail@ddmca. Een ecosysteem dat bestaat uit een gemeenschap die online verbonden is. Voorbeelden van ecosystemen zijn een bos. de sociale kanalen. dieren en micro-organismen en de complexen die zij vormen.

Bij elk van de aspecten zullen een aantal trends worden aangegeven. de organisatie stimuleert tot innovatie en (nieuwe) klanten weet te bereiken en te behouden.com | E: mail@ddmca. Laat je inspireren door de inventiviteit van de natuur: de bloem en de bij. Een kort overzicht van de inhoud van dit document waarbij op de onderstaande aspecten een kijk wordt gegeven en trends zijn gesignaleerd. Luisteren. (nieuwe) online diensten en verleidingstactieken. Een en ander vereist een fundamenteel andere houding in relatie tot de diverse partijen in het ecosysteem. • • • • Visie Strategie Executie Waarde 2 DDMCA | Keizersgracht 330-b | 1016 EZ Amsterdam | The Netherlands | W: ddmca. Dit vraagt om de nodige creativiteit.Het is tijd om een strategie te bepalen.com ! . Een heel belangrijk verschil is dat die partijen met een goede strategie. Maak keuzes welke groepen je wilt bedienen. Deze data dient te worden opgeslagen. De partijen. participeren en anticiperen op data die ontstaat in zogenaamde ‘conversaties’ en ‘interacties’. die processen naadloos op elkaar aan kunnen laten sluiten en daarmee hun voordeel doen. Waar voorheen de nadruk binnen samenwerkingsverbanden heeft gelegen op concurreren en beschermen. geanalyseerd en gerelateerd aan de data die je zelf (wellicht al) bezit. Niet alleen tot de sociale netwerken. hoe en met wie je wilt samenwerken en selecteer de ecosystemen waar je in aanwezig wil zijn. de kikker en de vlieg. ligt de nadruk nu op samenwerken. Ontwikkel passende producten. maar ook tot de individuen. Bedenk een (online) business model waarmee je de leiding neemt ten opzichte van concurrenten of andere marktpartijen. die bij elk afzonderlijk kanaal hoort. heeft zullen daarvan optimaal profiteren. die gebaseerd is op een plek binnen het ecosysteem. die zorgen dat de fan of klant de optimale beleving.

letterlijk zenden van (communicatie) boodschappen. organisatie of merk. Trend Marketeers hebben de afgelopen decennia de waarde van volledig meetbare factoren overschat ten opzichte van de emotionele factoren. Bedrijven. sociale kanalen aan elkaar te koppelen en de eindgebruiker van een optimale gebruikerservaring te voorzien. Fans en klanten willen graag gezien en gehoord worden. Het is in onze manier van zakendoen geïntegreerd en het komt zelfs terug in de verschillende. Fans en klanten luisteren liever naar elkaar dan naar communicatie boodschappen van bedrijven. Customer Service. de klant wil weer als ‘mens’ behandeld worden. Het niet inzetten van Business Intelligence. De komende tijd hebben fans en klanten behoefte aan een ‘Likeable’ bedrijf. Research & Development: voornoemde aspecten komen zelden aan bod. vaak het meest efficiënt kunnen zijn. organisaties of merken. De implementatie van Social Media in het huidige business model oftewel Social Business is geen hype: de adoptie van sociale kanalen en de verregaande impact op alle bedrijfsprocessen worden enkel begrensd door de vragen die men stelt en de mate waarin men buiten de lijntjes van de silo’s kan of durft te kleuren. individuele.Visie Het staat vast dat Social Media oftewel de afzonderlijke sociale kanalen zoals Facebook. is daar een mooi voorbeeld van. De fan of klant is mondiger en machtiger geworden dat staat vast.com ! . Dialoog is hierbij het toverwoord. Een logisch gevolg. Laat staan in combinatie met andere kanalen. Het maken van de daadwerkelijke connectie en het ‘praten’ met de fan of klant is hetgeen waar het over gaat. organisatie of merk dat geen positieve connectie met haar klanten tot stand brengt is inwisselbaar geworden voor elk ander bedrijf. organisatie of merk. zonder enige vorm van integratie met de totale marketingaanpak. Youtube e. Dit heeft ervoor gezorgd dat de marketeer de emotionele binding met de fan of klant heeft verloren. want naar wie moet je luisteren met zoveel keus voor aanbieders waar de producten en diensten nauwelijks nog onderscheidend zijn. organisaties of merken stellen zelden de vraag ‘hoe Social Media door de hele organisatie en haar netwerk heen de structuur en efficiëntie zou kunnen verbeteren’. Een bedrijf. nog steeds geïsoleerd worden benaderd. Bedrijven. Men staart zich blind vanuit de aloude push-principe. Twitter. De fan. die bijvoorbeeld dagelijks door Social Media ontstaat. zakelijke functies waar Social Media een significante invloed op kan hebben. 3 DDMCA | Keizersgracht 330-b | 1016 EZ Amsterdam | The Netherlands | W: ddmca.d. Fans en klanten integreren de nieuwe spelregels in hun dagelijkse leven terwijl bedrijven. Managers halen vaak de neus op voor Social Media. organisaties of merken dienen de verschillende eigen domeinen. Social Media kanalen worden vaak apart benaderd. Human Resource. Dit zijn de terreinen waar de mechanieken. Het silo-denken zit in ons bloed. die op de sociale kanalen plaatsvinden. organisaties of merken blijven er nog steeds krampachtig van weg.com | E: mail@ddmca. Het complete internetlandschap is veranderd en de spelregels veranderen mee.

De strategie dient te worden afgestemd op het vergaren van data uit alle mogelijke bronnen.Strategie We leven momenteel in een digitale feodale economie waarbij sociale platforms als Facebook. hebben niet direct een waarde. Twitter e. wordt meteen de applicatie opgestart. Als zij op een icon van een applicatie klikken. neemt SSO-module het inlogproces over en zorgt voor een automatische login in alle applicaties en systemen waarvoor de fan of klant toegang heeft. analytics en het opzetten van (additionele) verdienmodellen op de gevalideerde ‘fan’. onbeperkt (gratis) toegang geven tot onze gegevens en gedrag middels de Sociale Identiteit die daar wordt aangemaakt. zoals inmiddels aan het ontstaan is bij vele bedrijven. Google. organisatie of merk.d. De fan of klant hoeft niet iedere keer opnieuw in te loggen. De waarde van het bedrijf. Wanneer de eindgebruiker heeft ingelogd. De voordelen van ‘Single Sign-On’ zijn: • • • • Eenvoud voor de eindgebruiker.com ! . Data uit Sociale Identiteiten wordt opgeslagen in eigen database. De ‘Single Sign-On’ knop is de heilige graal die leidt tot connectie op basis van demografie en relevantie. de organisatie of het merk zal gaan toenemen in de vorm van potentiële goodwill.com | E: mail@ddmca. ‘tweets’ en ‘like’ data kunnen (in)directe kasstromen gegenereerd worden. 4 DDMCA | Keizersgracht 330-b | 1016 EZ Amsterdam | The Netherlands | W: ddmca. Het inlogscherm wordt afgevangen en niet langer getoond. Het is de knop die toegang geeft tot de data van het profiel zelf. De eindgebruiker wordt productiever. De SSO-module vangt deze gegevens af om vervolgens automatisch in te vullen. De aanmeldprocedure wordt verscherpt. de referenties maar ook de aankopen en acties van een fan of gerelateerde klant. wanneer een fan of klant een applicatie wil openen. Trend ‘Single Sign-On’ (afgekort SSO) stelt eindgebruikers in staat om eenmalig in te loggen waarna automatisch toegang wordt verschaft tot alle applicaties en resources in het ecosysteem van een bedrijf. dan wel op verzoek te verrijken met aanvullende gegevens. Fans of klanten loggen in met hun favoriete Sociale Identiteit (bijvoorbeeld: via Facebook of Twitter) of hun gebruikersnaam/wachtwoord. Pas na zinvolle correlaties. Hier dient dan ook de strategie op te worden afgestemd. Platte data vanuit de Social Media kanalen.

netwerken en apparaten je wilt bedienen binnen het eigen ecosysteem.com | E: mail@ddmca. Een platform die een dergelijke functionaliteit ondersteunt is bijvoorbeeld ‘Social Brand Builder’. SoLoMo (Social Location Mobile) Een term die we steeds vaker voorbij zien komen is SoLoMo. De knop dien je te integreren in het eigen domein. De tweede stap bestaat uit het verbinden van alle databronnen van deze domeinen en netwerken. Bepaal vervolgens met welke ecosystemen je verbinding wilt maken.com ! . Wat moeten we nu doen? De silo’s dienen letterlijk afgebroken te worden en een intern en extern ecosysteem dient te worden opgebouwd. Onderstaande figuur geeft een weergave van een ecosysteem. in de vorige paragraaf kun je data uit alle netwerken halen. Deze drie componenten hebben alles te maken met het gedrag van een fan of klant. Trends Een aantal trends aan de executie-kant zijn duidelijk zichtbaar de afgelopen tijd.Executie Het staat vast dat internet een ecosysteem is en dat we geneigd zijn om in silo’s te denken. 5 DDMCA | Keizersgracht 330-b | 1016 EZ Amsterdam | The Netherlands | W: ddmca. Een grote groep fans maakt ook tijdens een evenementen bezoek gebruik van Sociale Media. Door middel van de ‘Single Sign-On’ knop. een afkorting voor social. Men houdt via berichten op Sociale Media familie en vrienden op de hoogte van zijn of haar avonturen via zijn of haar mobiel (smartphone) vanaf de locatie waar men zich op dat moment bevindt. De eerste stap is bepaal welke domeinen. local en mobile. alle applicaties die je bouwt en middels landingspagina’s of applicatie die je integreert in de diverse Social Media kanalen. die wordt beschreven. Zo geeft een groot aantal van de evenementenbezoekers aan tijdens het bezoek online foto’s te delen met vrienden en familie.

Eerst deed men dit via de post. Social Media kanalen worden gebruikt voor contact met fan of klant. Fans of klanten die via Social Media contact leggen met een bedrijf. die door fans of klanten wordt gemaakt.com ! . Customer Care (Social Care) Sociale Media zijn een cruciaal onderdeel van het fan. Zo laat je zien dat de fan of klant betrokken is bij het bedrijf. organisatie of merk zijn over het algemeen loyaler dan andere fans of klanten zo blijkt uit een case van ‘Social Brand Builder’. Voorwaarde is wel dat ze goed. de organisatie of het merk. Waar vroeger nog wel eens kon worden gewacht op een reactie of content vindt er nu ‘real time’ activiteit plaats.De smartphones worden onder andere gebruikt om in te checken. Een bedrijf. De content. organisatie of merk die grote groepen fans of klanten bedient. snel en professioneel worden geholpen bij vragen en opmerkingen die ze via Sociale Media aan de organisatie stellen. Daarvoor is het belangrijk dat de marketeers beseffen hoe de medewerkers van het bedrijf.com | E: mail@ddmca. de organisatie of het merk de merkwaarde kunnen verhogen. Het ligt voor de hand dat service de belangrijkste rol zou moeten krijgen.of klantcontact geworden. kan worden opgeslagen. De loyaliteit gaat hier mee omhoog. Nu heb je connectie met de fan of klant. de organisatie of het merk promoten in hun netwerk. Hetgeen vele mogelijkheden schept tot vervolgacties. organisaties en merken dienen op deze trend in te spelen. video’s. gevolgd en de data daarvan kan worden geanalyseerd. heeft geen andere keuze dan deze kanalen gebruiken om te reageren naar fans of klanten. onderzoek te doen of vrienden aanwezig zijn en reviews te bekijken van andere fans. Sommige fans of klanten zouden zonder Sociale Media geen contact leggen met het bedrijf. het merk of de organisatie. Connectie ‘Single Sign-On’ stelt fans of klanten in staat om eenmalig in te loggen waarna automatisch toegang wordt verschaft tot alle applicaties en resources in het ecosysteem van een bedrijf. Foto’s. Live Het staat vast dat internet een ‘real time’ fenomeen is. audio en tekst kunnen worden gecureerd en in het eigen domein. Bedrijven. 6 DDMCA | Keizersgracht 330-b | 1016 EZ Amsterdam | The Netherlands | W: ddmca. Deze groep fans of klanten zullen op lange termijn als ambassadeurs gaan opereren en kunnen het bedrijf. Zij zijn vaak het eerste en enige contactpunt tussen fan of klant en bedrijf. toen kwamen de callcenters en nu gebruiken fans of klanten de diverse nieuwe online platformen. Fans of klanten loggen in met hun favoriete Sociale Identiteit (bijvoorbeeld: via Facebook of Twitter) of hun gebruikersnaam/wachtwoord. organisatie of merk. dan wel via de eigen applicaties of de eigen sociale kanalen worden gepubliceerd.

Zo is vast te stellen dat de waarde van bedrijven. organisaties en merken een extra mogelijkheid om hun huidige.” (red. The Voice – Een aanvullend verdienmodel (Denis Doeland/Pim van Berkel) De woorden “aanleggen. Door geavanceerd en zorgvuldig gebruik te maken van het eigen domein en Social Media netwerken kunnen nieuwe en digitale marketingprofielen uit deze data worden gecreëerd. aangezien dit duidelijk maakt dat het niet gaat om een adressenbestand of andere traditionele marketingactiviteiten. Daarnaast gaat het om “digitale relaties” op meerdere “platforms”. Digitaal is hierin het sleutelelement. Er kan een directe relatie aangegaan worden. gaat het voornamelijk om de toekomstige kasstromen. De opkomst van Social Media geeft bedrijven. welke bij de traditionele off-line marketing niet heeft bestaan.com ! . Twitteraars kunnen dezelfde zijn als de Facebook fan en vice versa. verspreiden.com | E: mail@ddmca. “Waardecreatie door Social Media betreft het in de basis kunnen aanleggen. organisaties of merken zal toenemen die dit zorgvuldig georganiseerd en geborgd hebben. voorraad. maar ook toekomstige fans en klanten te volgen en te bereiken. onderhouden en optimaliseren” refereren naar de kosten van arbeid en middelen. onderhouden en optimaliseren van bestaande en nieuwe digitale relaties op diverse internet platforms waar (in)direct en op aantoonbare wijze additionele en toekomstige netto kasstromen gegenereerd worden. verspreiden. Ze krijgen steeds minder waarde bij de waardering van een bedrijf. De houding en het gedrag van banken. en debiteuren. 7 DDMCA | Keizersgracht 330-b | 1016 EZ Amsterdam | The Netherlands | W: ddmca. net als bij off-line marketing. Uiteraard blijft er wel sprake van een stuk overloop tussen de digitale platforms en uitval (zogenaamde “churn rates”). hardware. Maar wat doet de waarde van uw bedrijf dan wel toenemen? Hoewel historische waarde nog altijd een rol zal blijven spelen in waardebepaling. valuators en investeerders onderschrijven dit.Waarde Inventaris.

ook wel Big Data genoemd. 8 DDMCA | Keizersgracht 330-b | 1016 EZ Amsterdam | The Netherlands | W: ddmca.com ! . Men dient nog een stap verder te gaan. die een wetenschappelijke publicatie heeft gepubliceerd. ‘Big Data Opslag’ en ‘Big Data Analytics’ zijn 2 trends die momenteel spelen.com | E: mail@ddmca. Afkomstig is uit meerdere bronnen. Deze dien je aan elkaar te verbinden. De eisen die gesteld worden aan ‘Big Data Opslag’ volgen uit de analyses die men wil uitvoeren op de data. organisatie of merk wachten met het (strategisch) inzetten van data of is het eigenlijk al realiteit? Volgens McKinsey. winstgevendheid en marktwaarde van bedrijven met 5 à 6 procent. Is het een hype? Kun je als bedrijf. Deze twee trends zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: niet de mate waarin. verhoogt effectief gebruik van data en analytics de productiviteit.De stap die bedrijven. met als doel toekomstige inkomsten te laten toenemen. Je kunt deze data real-time aanroepen om optimaal met fans en klanten te communiceren en aanbiedingen op maat te doen. ‘Big Data’ is dan opeens geen toekomstmuziek meer. Er is sprake van interne en externe data. maar realiteit. Verrijkt wordt met andere (ongestructureerde) data. Trends Er ontstaan grote hoeveelheden data. maar de manier waarop men data wil gebruiken maakt data al-dan-niet ‘Big’. organisaties en merken dienen te nemen is de data te verzamelen en te analyseren om daarna een vervolgstrategie of compleet nieuwe (marketing)strategie op te zetten. Er is sprake van ‘Big Data Analytics’ als de data: • • • Snel beschikbaar is. In sommige branches zal de strategische inzet van data-analyse zelfs het verschil gaan maken tussen winst en verlies.

a. De in dit document gepresenteerde gegevens en illustraties zijn gebaseerd op de meest actuele informatie op het moment van publicatie. Whoopaa. Extended Music. JunkieXL Een goede internetstrategie begint met een goed Plan van Aanpak.Noot Alle auteursrechten ten aanzien van dit document zijn uitdrukkelijk voorbehouden. fotokopie. Herome. lezing. 8ballMusic. waardering. Muziek Centrum Nederland. Armada Music. Eurosport. B2S. training. die direct of indirect ontstaat als gevolg van dit document of van het afgaan op onjuiste informatie uit dit document. klanten.com ! . Contact: DDMCA . Dit document bevat gedeelten uit ‘The Voice – Een aanvullend verdienmodel?’ (Denis Doeland & Pim van Berkel). kennisdeling en consultancy op het gebied van de inzet van internet vanuit de organisatie en social business loopt DDMCA voorop in Nederland. Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten.Keizersgracht 330b . 2-Dutch Agency. 22tracks. bedrijven en organisaties internet en social business toe te passen om zo te voldoen aan de nieuwe verwachtingen van fans. microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming.com 9 DDMCA | Keizersgracht 330-b | 1016 EZ Amsterdam | The Netherlands | W: ddmca. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk. In de combinatie van kennisontwikkeling.com | E: mail@ddmca. Voorbeelden van klanten van DDMCA zijn Marlies Dekkers. Klanten van DDMCA zijn zowel grote organisaties als kleinere die zien dat communicatie en conversatie een steeds grotere rol gaat spelen binnen en buiten de organisatie. DDMCA helpt hun stem een plaats te geven in de bedrijfsvoering.M: denis. DDMCA is gespecialiseerd in het maken van een Plan van Aanpak. tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat er sprake is van opzet en/of grove nalatigheid kan worden verweten.doeland@ddmca. Join Feedback. DDMCA is niet aansprakelijk voor enige schade. Integraal verspreiden of distribueren van dit document is wel toegestaan. analyse. Over DDMCA DDMCA helpt merken. Dance Therapy. De diensten levert DDMCA in de vorm van o. social media monitoring en internet monitoring.T: 020 4272880 . medewerkers en andere betrokkenen. advies. Vragen? Neem gerust contact op. HRMatches. DDMCA behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder aankondiging wijzigingen aan te brengen.1016 EZ Amsterdam . Dit document is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful