PROIECT DIDACTIC

DATA: 7.III.2007 OBIECTUL: GEOGRAFIE UMANA CLASA:A XI A PROFESOR: CITURAN ANCA ELENA UNITATEA DE INVATAMANT: GRUP SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV SUBIECTUL LECTIEI: RAPORTUL DINTRE ASEZARI SI DEZVOLATARE. TENDINTE DE EVOLUTIE ALE ASEZARILOR UMANE. TIPUL LECTIEI: mixta COMPETENTE SPECIFICE: 1.1. Prezentarea în scris şi orală a aspectelor definitorii referitoare la populaţie, la resurse şi la dezvoltarea lumii contemporane, utilizând corect şi coerent terminologia specifică domeniului; 1.4. Documentarea asupra problematicii domeniului, valorificând adecvat semnificaţiile termenilor cheie de specialitate; 2.3. Explicarea relaţiilor observabile dintre ştiinţe, tehnologie, populaţie, resurse şi dezvoltare, prin analiza unor sisteme şi structuri (teritoriale şi funcţionale) ; 2.4. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale şi umane (integrate) ; OBIECTIVE OPERATIONALE: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili sa: O1. – să analizeze relaţiile dintre aşezări si dezvoltare in contextul evoluţiei populaţiei; O2. – să identifice factorii de atractivitate care au dus la explozia urbana; O3. – să analizeze consecinţele exploziei urbane; O4. – să realizeze un plan de „ regenerare a lumii rurale”; STRATEGIA: dirijată , inductivă, cognitiva; ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII: frontală, şi independent-individuală; METODE DIDACTICE: conversaţia, explicaţia, referatul, analiza, problematizarea, lucrul cu harta, dezbaterea, discuţia, MATERIALE DIDACTICE: Harta politică a lumii,imagini, tabla, creta colorata; MATERIALUL BIBLIOGRAFIC :  Bontaş I. –„Pedagogie”,Ed. All, Bucureşti , 2000;  Ilinca, Nicolae – Didactica geografiei, Ed. Corint , Bucureşti, 2000;  Ilinca, Nicolae – Geografie umana, Ed. CD PRESS, Bucuresti, 2004;  Tomescu Viorica- „Didactica geografiei”, Ed. Universitaria,Craiova , 2005;  Ungureanu Irina, Muntele Ionel, Dragu Valerian, Gheorghita C-tin, Geografia mediului – omul si natura la inceput de mileniu, Ed. Institutul european, 2003, Iaşi;  Microsoft Encarta 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation.

Ce intelegeti dezvoltare? prin notiunea de Activitatea elevilor Se pregătesc pentru ora Asculta. nivelul de dezvoltare este unul dintre criteriile de diferenţiere dintre aşezări. IDU. regiuni. identifica avantajele lumii nordice si dezavantajele lumii sudice. lecţiei 1min Momentul organizatoric 10 min Verificarea cunoştinţelor dobândite anterior Activitatea profesorului 1. Se contureaza si in acest sens o asimetrie N/S? Care credeti ca sunt atuurile dezvoltarii in lumea nordica? Dar dezavantajele lumii sudice? 4.1). solicita elevii sa citeasca referatul realizat. 2. * state in dezvoltare 3. făcând referire la centura foamei Citesc un referat pe Malnutriţia in Africa” tema : Strategii didactice observarea expunerea converatia analiza lucrul cu tabla referatul planşa nr.DEMERSUL DIDACTIC Ob Timp Momentele op.1 imagini Evaluare atenţionare aprecieri apreciere orala 2. 2. 1). tari. Identifica totodată si câteva aspecte legate de condiţiile inumane de trai. analizat pe baza mai multor indicatori: PIB/loc. Exista o asimetrie N/S foarte clar conturata (explica analizând hărţile ataşate pe planşa nr. acesta reflecta nivelul calitativ al vieţii.(fisa nr. etc. . se mobilizează si formulează răspunsuri: 1. gradul de alfabetizare. etc. din punct de vedere al IDU. Adreseaza interogatii de control: 1. Notează absentele . Asigura atmosfera de lucru . Conform clasificarii realizate de ONU. cate categorii de state pot fi identificate din punc de vedere al dezvoltarii umane? 3. ONU identifica din acest punct de vedere 2 categorii de state: *state dezvoltate.

stimularea participării elevilor la ora . soc. Enunţarea Scrie titlul lecţiei pe tabla. intre aceste etape si dezvoltarea ruralului sau a Agricola. industriala. conversatia Cere elevilor sa menţioneze care din cele Analizează si identifica dependenta analiza doua este mult mai mult influenţat de gradul urbanului de dezvoltarea economica si de dezvoltare al unei regiuni? invers. Raportul dintre Asculta.2 min Pregătirea aperceptiva 1 min O1 Solicita elevii sa analizeze daca din punct de Analizează si găsesc o legătura strânsa vedere al aşezărilor umane se poate vorbi intre aşezări si dezvoltare.soc. Cere elevilor sa găsească o corespondenta Identifica dominanta ruralului in soc. se mobilizează si scriu titlul titlului si a aşezări si dezvoltare. urmărite Scrie pe tabla obiectivele urmărite. Atâta timp despre o asimetrie N/S. cat din punct de vedere al dezvoltării se poate vorbi de o asimetrie N/S. postindustriala. creşterea ponderii urbanului comparaţia in defavoarea ruralului. soc. Dirijarea Concluzionează răspunsurile elevilor Sunt atenţi si iau notiţe . informaţionala. soc. automat aceeaşi asimetrie exista si din punct de vedere al aşezărilor umane. analiza problematizarea conversaţia analiza răspunsurilor elevilor expunerea lucrul la tabla tabla expunerea explicaţia observarea comportame ntului elevilor doua Identifica cele doua dimensiuni: ruralul analiza si urbanul. dezvoltare in evoluţia omului. care sunt etapele de . Tendinţe ale evoluţiei lecţiei si obiectivele in caiete. industriala. agricola. obiectivelor aşezărilor umane. predariimenţionând faptul ca analizând IDU pe glob invatarii se poate reliefa corespondenta cu gradul de urbanizare. tabla Solicita elevii sa enumere (făcând apel si la Scriu pe tabla aceste etape: analiza cunoştinţele anterioare). iar pe parcursul dezvoltării observaţia urbanului. Solicita elevii sa identifice cele dimensiuni ale aşezărilor umane. Toate aspectele dezvoltării sunt dependente de capacitatea oraşului de a oferi resurse suficiente si o calitate a vieţii.

expunerea explicaţia Cere elevilor sa identifice care au fost Identifica consecinţele sedentarismului analiza condiţiile de trecere de la viata nomada la cea impuse de domesticirea animalelor si explicaţia sedentara. Concluzionează răspunsurile elevilor Sunt atenţi si iau notiţe. Solicita elevii sa analizeze situaţia actuala. analizând condiţiile de dezvoltare a satelor in societatea agricola. Analizează situaţia actuala si identifica ponderea mare a urbanului in statele dezbaterea dezvoltate si scăzuta a ruralului in analiza statele in dezvoltare . si sa aprecieze care este tendinţa de evoluţie a aşezărilor umane. omului de natura si statutul sau de conversaţia cultivator .Solicita elevii sa menţioneze care este cauza Analizează si identifica dependenta analiza dominării ruralului in societatea agricola. detrimentul satelor .cultivator al omului. determinate de condiţia de vanator . expunerea de urbanizare si creşterea rapida a oraşelor pana la fenomenul de explozie urbana (in 150 de ani populaţia urbana a crescut de 35 de ori). explicaţia expunerea Cere elevilor sa analizeze care era raportul Analizează cauzele si identifica analiza sat/oraş in societatea industriala si post condiţiile de dezvoltare a oraşelor in comparaţia industriala.vanator. conversaţia . cultivarea pamantului. raportându-se si la decalajul N/S. Explica elevilor atuurile formarii primelor Sunt atenţi si iau notiţe. oraşe. Concluzionează răspunsurile elevilor Scriu in caiete factorii care au dus la explicaţia analizând factorii care au determinat procesul explozia demografica .

Iau notiţe. dezbat. ETC. expunerea explicaţia Analizează si identifica: *mecanizarea agriculturii. MIDDLANDS. Sunt atenţi si iau notiţe . Cere elevilor sa analizeze acest fenomen al Analizează. TOKAIDO. analiza discuţia explicaţia conversaţia tabla analiza răspunsurilor elevilor O3 Completează răspunsurile elevilor. *dispariţia unor sate. identifica. analiza discuţia dezbaterea explicaţia conversaţia analiza răspunsurilor elevilor harta politica a lumii . urbane. * revoluţia industriala concomitent cu explozia demografica. *locuri de munca. *timp liber. *acces la educaţie (educaţie structurata).O2 Concluzionează răspunsurile elevilor identificând ritmul alert de urbanizare in statele dezvoltate si mai lent in statele in curs de dezvoltare si tendinţa de diminuare a acestei creşteri in perioada 2000-2025. *piaţa de desfacere mai mare. *disponibilitatea mai mare la servicii.: BOSWASH. care devin nesigure. explica si exodului rural si exploziei urbane si sa comentează consecinţele exploziei identifice consecinţele generate.(localizează la harta ) *construcţii înalte (zgârie-nori) sau şubrede. *acces la informaţie. *nivel de trai mai ridicat. *condiţii de igiene si sănătate mai bune. *dispariţia sau diminuarea spatiilor dintre oraşe si naşterea megalopolisurilor: ex. Notează pe tabla aceste consecinţe: *depopularea sau imbatranirea populaţiei rurale. Solicita elevii sa dea exemple de factori de atractivitate care au condus la declanşarea exploziei urbane.

discuta si performantei pe tabla un plan al regenerării lumii rurale.: AQUAPOLIS (Japonia). Obţinerea Solicita elevii sa realizeze. notează la tabla acest plan. prin discuţii libere. Atingerea Explicaţi concentrarea masiva a populaţiei in Analizează si comentează factorii de feed-back-ului zona oraşului Cairo.(urmăresc imagini) Completează răspunsurile elevilor . *zone suburbane impropice locuirii: imagini FAVELAS. generat de lipsa locurilor de munca . *sărăcirea populaţiei datorita insuficientei resurselor. colaborează. *şomaj. Iau notiţe. SHANTY observaţia TOWNS. explicaţia referat conversaţia analiza conversaţia analiza discuţia explicaţia dezbaterea O4 1 min Solicita un elev sa prezinte referatul realizat Prezintă referatul. aprecierea răspunsului apreciere orala explicaţia conversaţia . *suprautilizarea mijloacelor de transport. transferului de cunoştinţe Precizarea Profesorul propune elevilor doua teme de Sunt atenţi . *stres generat de mai mulţi factori si care condiţionează o serie de fapte antisociale. BARRIADAS. despre suburbiile oraşului Cairo. atractivitate a oraşului. iau notiţe si cer lămuriri.*proiecte urbane ingenioase ex. singura regiune dezvoltata a Egiptului . Asigurarea si punând in balanţa factorii ce determina intensificarea depopularea satelor si cum ar putea fi retenţiei si a rezolvate aceste probleme. etc. activităţilor referat: Viata in Favelas si Aquapolis si pentru acasă solicita elevii sa reflecteze asupra acestei teme. Analizează.

In contrast to the more affluent neighborhoods along the city’s southern beaches. poverty and urban sprawl have spawned the favelas.BRAZILIA Slum in Rio de Janeiro Although Rio de Janeiro occupies a setting of magnificent natural beauty. .FAVELAS. favelas cover many of the city’s northern hills. densely crowded neighborhoods of flimsy shacks.

Lima Shantytown A shantytown clings to a bare hillside in the Surco district of Lima. . with houses made of reed mats. More than one-third of Lima’s population is believed to live in such makeshift settlements. Peru.

)  Subvenţii pentru modernizarea drumurilor.  Predominarea sectorului primar.  Forţa de munca specializata.Fisa nr.  Investiţii in cercetare.1: AVANTAJELE LUMII NORDICE:  resurse bogate . pentru infiinatrea unor unitati sanitare. a populaţiei)  Lipsa locurilor de munca     Lipsa accesului la educaţie Lipsa serviciilor Lipsa mijloacelor de informare Condiţii de igiene precare FACTORII REPOPULARII  Creşterea gradului de atractivitate al satelor  Crearea unor locuri de munca (tesatorii.  Productivitate mare. educaţie.  Condiţii climatice vitrege PLAN DE REGENERARE A LUMII RURALE FACTORII DEPOPULARII  Migraţia spre oraşe (diminuarea nr.  revoluţia industriala începuta in V Europei . de unde s-a extins ulterior . utilizarea tehnologiei de vârf.  Capital scăzut. etc . agroturism.  Productivitate scăzuta. internet.  Investiţii reduse in cercetare.etc. croitorii.  Capital ridicat.  Infrastructura dezvoltata.  Tehnologii învechite.  Condiţii climatice favorabile (climat temperat in cea mai mare parte) DEZAVANTAJELE LUMII SUDICE:  Gradul redus de dezvoltare  Forţa de munca ieftina. etc.)  Înfiinţarea de unitati şcolare pentru a reduce navetismul elevilor  Crearea unor surse de informare si comunicare (telefonie.

. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful