You are on page 1of 5

Feng shui zdrowia - sypialnia

Odnonik do oryginalnej publikacji: http://fengshui.art.pl/index.php? option=com_content&task=vie(...)emid=38 O tym, jak wanym miejscem jest sypialnia wiadczy fakt, e spdzamy w niej 1/3 naszego ycia. Tak jak kade inne pomieszczenie, ma ona swoj cile okrelon funkcj. Aby j speniaa i wzmacniaa nasze zdrowie musi zosta odpowiednio urzdzona. Jeeli chcemy odnie sukces, musimy by do tego przygotowani psychicznie oraz fizycznie. Kady zdaje sobie spraw, jaki wpyw na nasze dziaania ma to, czy jestemy wypoczci rozpoczynajc kolejny dzie. Najistotniejszy wpyw na jako wypoczynku ma prawidowy sen. Sypialnia, tak jak kade inne pomieszczenie ma swoj cile okrelon funkcj. Aby j speniaa i wzmacniaa nasze zdrowie musi zosta odpowiednio urzdzona. O tym, jak wanym miejscem jest sypialnia niech wiadczy fakt, e spdzamy w niej 1/3 naszego ycia.

Organizacja sypialni
Na samym pocztku powinnimy zastanowi si, do czego suy sypialnia. Pytanie to jest tylko z pozoru mieszne. Oczywicie do spania. Powinnimy, wic tak j urzdzi, aby sprzyjaa wanie tej czynnoci i adnej innej sypialnia nie moe by jednoczenie miejscem do spania i miejscem pracy, ogldania telewizji lub czytania. Telewizor umieszczony w sypialni sprawia, e bardzo czsto przy nim zasypiamy, co z ca pewnoci nie wpywa pozytywnie na jako snu. Dodatkowo wszelkie urzdzenia elektryczne, nawet te wyczone emituj smog elektromagnetyczny. Najnowsze badania publikowane w prasie naukowej wykazuj, e smog elektromagnetyczny przyczynia si do silnej depresji mogcej w rezultacie prowadzi nawet do aktw autodestrukcji. Szczeglnie naraone s na to osoby, ktre maj z nim stay kontakt - osoby pracujce z komputerem, urzdzeniami elektronicznymi, korzystajce z telefonw komrkowych, czyli obecnie, praktycznie my wszyscy! Jeeli w cigu dnia jestemy zmuszeni z takich urzdze korzysta to zrezygnujmy z nich choby na czas snu - z korzyci dla zdrowia i wypoczynku oraz w trosce nasz ogln pomylno.. Druga sprawa to dzielenie jednego pomieszczenia na sypialnie i miejsce pracy. Jeeli pracujemy w miejscu spania, to zarwno praca, jak i sen nie moe odbywa si pomylnie. W najlepszym wypadku, patrzc na ko w trakcie pracy bdziemy myle o wypoczynku. Z drugiej strony, majc miejsce pracy lub choby rzeczy z ni zwizane w sypialni, nie bdziemy mieli ani chwili wypoczynku.

ko i jego ustawienie
Kolejn wan rzecz w sypialni jest odpowiednie ko oraz jego ustawienie. Zarwno ko, jak i materac powinny by wykonane z materiaw naturalnych. Ksztat ka powinien by przyjazny czowiekowi - powinno by pozbawione ostrych kantw. Najlepsze s ka drewniane z
1

wezgowiem w ksztacie uku. Wane jest take, aby pod kiem znajdowaa si wolna przestrze - materac nie powinien lee bezporednio na ziemi, co moe powodowa ble plecw, wynikajce z braku cyrkulacji powietrza oraz energii qi pod pic osob. Jeeli w ku pi dwie osoby, to powinno posiada jeden duy materac, a nie dwa dzielone. Takie "dzielenie oa" moe bowiem doprowadzi do rozpadu zwizku. Najlepszym sposobem ustawienia ka jest skierowanie go gow do ciany tak, aby mona byo si do niego dosta z trzech stron. Feng shui nie zaleca take ustawiania ka nogami w kierunku drzwi, co kojarzy si z wyprowadzaniem z pomieszcze osb zmarych. W pokojach znajduj si strefy spokojne, odpowiednie do spania oraz takie, gdzie wypoczynek jest utrudniony - jest w nich za wysoki poziom energii. Miejscami, w ktrych ko na pewno nie moe sta, s strefy na wprost drzwi wejciowych do sypialni oraz pomidzy drzwiami i oknami. Poprawne zalecane przez feng shui miejsca ustawienia ka przedstawiaj ponisze rysunki

Miejsca, w ktrych ko nie powinno sta ko nie moe sta na wprost drzwi. Takie ustawienie jest niedopuszczalne. Najlepszym rozwizaniem, bdzie przestawienie go w ktre z miejsc, jak w przykadach 1 do 3 Jeeli nie moemy sobie pozwoli na przemeblowanie sypialni, rozwizaniem bdzie umieszczenie pomidzy kiem, a drzwiami jakiej przegrody. Moe to by parawan lub, jeeli jest miejsce - szafka albo inny mebel, ktry odgrodzi ko od drzwi. (zaznaczone na rysunku kresk) Bardzo zym miejscem jest ustawienie ka pomidzy drzwiami i oknem.Naley postara si, aby chocia gowa i tuw osoby lecej nie znajdoway si w strefie zagroenia (rowe pasmo)

Tutaj take rozwizanie bdzie podobne jak w przykadzie 5 7


2

Podobna sytuacja jak w przykadzie nr 5 z rozwizaniem 8 9

10

rys. 10, 11, 12. Bardzo ze rozwizania, niestety czasami spotykane. Wszystkie zaoenia feng shui zostay tutaj pogwacone. ko stoi dokadnie na linii drzwi - okno, skierowane nogami do drzwi, oraz za blisko okna.

11

12 Naley zadba take o to, aby w stron osoby picej nie kierowa ostrych krawdzi mebli oraz innych przedmiotw znajdujcych si w sypialni Ta sypialnia jest prawidowo urzdzona. Jedynym problemem moe by ucieczka pomylnej energii spowodowana pooeniem okna na wprost drzwi. Rozwizaniem jest ustawienie w odpowiednim miejscu (zielony punkt) przedmiotu, ktry ucieczk energii wyhamuje. Moe to by cokolwiek - rolina, lampa - wane, aby znajdowao si na wysokoci wzroku osoby wchodzcej do pomieszczenia Podobny przykad jak powyej. Drugi zielony punkt wskazuje miejsce, gdzie powinnimy ustawi co, co dodatkowo odgrodzi osob pic od drzwi. Moe to by rolina, parawan lub mebel

13

14

Najblisze otocznie ka
Naley zwrci uwag na przedmioty oraz urzdzenia znajdujce si w najbliszej okolicy ka. Nie powinno si spa w miejscu, gdzie w cianie
3

przebiegaj rury wodocigowe oraz w miejscach przylegajcych do azienek, kuchni. Take takich, za cian ktrych znajduj si silne rda promieniowania elektromagnetycznego - transformatory, rozdzielnie elektryczne itp. Sypialnia nie powinna znajdowa si nad garaem oraz warsztatami. Nie mona umieszcza w niej rolin o ostrych liciach jak: dracena, juka oraz kaktusw. Jeeli chcemy umieci w niej roliny, to najbardziej polecanymi s, ze wzgldu zarwno na swj ksztat jak i na waciwoci zdrowotne paprocie oraz geranium. Nad osob lec powinien znajdowa si prosty sufit. Spanie pod skosami lub belkami stropowymi moe powodowa choroby w miejscach ciaa, ktre s przez nie uciskane. Bardzo czsto spotyka si take cikie lampy zawieszone bezporednio nad picymi. Bywa to przyczyn rnych schorze w miejscach na ciele, na ktre moe potencjalnie lampa spa. Jeeli nie jest za pno to w momencie, gdy si j usunie lub gdy przestawi si ko, objawy czsto przechodz.

Kolorystyka sypialni
Istnieje wiele zaoe dotyczcych kolorystyki sypialni. Odpowiednia kolorystyka w myl feng shui musi by dostosowana do kierunku geograficznego, w ktrym znajduje si sypialnia oraz od osobistego ywiou - elementu feng shui osb, ktre z niej korzystaj. Z powodu ograniczonego miejsca podaje tylko zaoenia kolorystyczne wynikajce z kierunku, w ktrym sypialnia si znajduje. Aby go okreli, najprociej jest ustali kierunek geograficzny w odniesieniu do rodka mieszkania lub domu. I tak:

Sypialnia wschodnia oraz poudniowo wschodnia


Feng shui okrela stref poudniowo - wschodni jako stref elementu Drewna. Powinny tutaj przewaa jasne zielenie oraz jasno niebieskie dodatki. Motywy zdobnicze, ktre stworz poprawne feng shui tego miejsca, to wszelkie roliny, kwiaty. Najlepsze bd meble z naturalnego jasnego drewna, ratanu, bambusa, wikliny itp. Kolory nie zalecane w sypialni poudniowo - wschodniej to: czerwie, biel, i pochodne tych barw.

Sypialnia poudniowa
Strefa elementu Ognia. Powinna tutaj przewaa kolorystyka oraz umeblowanie podobne jak te, dla kierunku wschodniego oraz poudniowo-wschodniego. Dodatkowo mona uy fioletw, elementw czerwieni. Motywy zdobnicze rolinne oraz dodatkowo mona uy zotych gwiazdek (np. w sypialni dziecicej). Kolory nie zalecane to: granat, niebieski, czarny, biay.

Sypialnia poudniowo-zachodnia oraz pnocnowschodnia

Strefa elementu Ziemi. Tutaj najbardziej polecane s ciepe te barwy z dodatkiem czerwieni. Kolor cian, od tego przez brzoskwiniowy do pomaraczowego oraz re. Jeeli komu odpowiada, to mona nawet uy jako gwny koloru czerwonego. Zalecane motywy zdobnicze, to wszelkie formy geometryczne oparte na kwadracie oraz trjktach (te ostatnie polecam jednak stosowa tylko przez osoby dla ktrych element ognia reprezentowany przez trjkt jest sprzyjajcy). Meble w jasnej kolorystyce tej lub czerwonej, jak w sypialniach w innych strefach powinny by matowe.

Sypialnia zachodnia oraz pnocno zachodnia


Strefa elementu Metalu. Sypialnia taka moe by biaa, perowa lub w kolorach ziemi. Dobrym kolorem jest te perowy i bardzo jasny r. Ksztaty na bazie kwadratu oraz owale i koa. Dodatki dekoracyjne mog by wykonane z metalu w kolorze srebrnym lub zotym. Nie zaleca si stosowa koloru czerwonego oraz zieleni i barw zimnych granatu, niebieskiego.

Sypialnia pnocna
Strefa elementu Wody. Strefa pnocna jest jedn z trudniejszych do zagospodarowanie stref feng shui. Jest to miejsce nie nasonecznione, zimne. Zalecanymi barwami to biel z czerwonymi, delikatnymi akcentami lub r. Sypialnia taka powinna by jasna, a mona to wzmocni przez umieszczenie dodatkw z poyskujcego srebrnego lub zotego (kolor) metalu. Barwy nie zalecane to ziele, cie, czarny, czerwony (w duej iloci). Uniwersalnym kolorem dla sypialni we wszystkich strefach jest kolor brzoskwini. W Chinach brzoskwinia jest uznawana za owoc symbolizujcy dugowieczno, a co za tym idzie - jej kolor jest bardzo odpowiedni do sypialni. Generalnie sypialnia powinna by pomalowana w lekkie, jasne barwy.

Lustro w sypialni
Feng shui kategorycznie zabrania umieszczania lustra w sypialni, zwaszcza w taki sposb, aby odbijaa si w nim osoba pica. Wpywa to negatywnie na jako snu oraz dziaa zbyt pobudzajco. Jest wiele przesdw zwizanych z lustrem w sypialni, ktrych z braku miejsca tutaj nie opisz - s one jednak wsplne dla wielu kultur - take naszej. Jeeli ju posiadamy w sypialni lustro, to powinnimy je na czas snu zasania.