PENGERTIAN ZAKAT

DARI SEGI BAHASA Zakat dari segi bahasa bererti "BERSIH", "SUCI", "SUBUR", "BERKAT" dan "BERKEMBANG" Pengertian "BERSIH" dan "SUCI" dalam istilah zakat ialah membersihkan harta dan membersihkan diri orang kaya daripada bersifat kedekut dan bakhil. Dalam erti yang lain ialah membersihkan diri daripada sifat dengki dan dendam terhadap orang kaya.

DARI SEGI SYARAK Zakat dari segi syarak pula ialah mengeluarkan sebahagian harta tertentu diberikan kepada asnaf-asnaf yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak

HIKMAH DISYARIATKAN ZAKAT Zakat adalah salah satu daripada rukun Islam yang kelima. Antara hikmah dan tujuan ALLAH SWT mensyariatkan zakat ialah: Mengagihkan sebahagian kecil kekayaan daripada golongan yang berada kepada golongan yang kurang berada. Membersihkan diri pembayar zakat. Membersihkan dan menyuburkan harta pembayar zakat. Mewujudkan sifat bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh ALLAH SWT di kalangan golongan yang berada. Mengurangkan perasaan irihati di kalangan yang kurang bernasib baik. Mewujudkan perhubungan antara hamba dengan ALLAH SWT di samping perhubungan antara manusia dengan manusia. Memberi peluang kepada golongan hartawan untuk beribadat dalam bentuk mengeluarkan zakat daripada harta mereka. Mewujudkan kesatuan di kalangan masyarakat Islam dalam urusan ekonomi dan kewangan. Memberi masyarakat satu cara mengurus ekonomi dan kewangan yang diredhai oleh ALLAH SWT. Melahirkan rasa tenang dan tenteram dalam hati dan jiwa pembayar zakat.

Jenis2 ZAKAT Ada 2 jenis zakat iaitu: Zakat Fitrah Zakat Fitrah ialah zakat diri yang difardhukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. (Jumhur ulama mengatakan semua jenis simpanan jahiliah) . Kunuz Ialah harta yang tersimpan di dalam bumi (harta karun). Rikaz Ialah harta benda yang tersimpan di dalam bumi dan terdapat tanda-tanda yang menunjukkan ia tersimpan sebelum kedatangan Islam. Zakat Harta Jenis-jenis harta yang dikenakan zakat adalah seperti berikut: Zakat Pendapatan Zakat Perniagaan Zakat Binatang Ternakan Zakat Pertanian Zakat Wang Simpanan Zakat Emas dan Perak Zakat Saham Zakat Ma'adin. Kunuz dan Rikaz * *** Ma'adin Ialah segala galian yang diperolehi dari perut bumi sama ada beku atau cair di darat atau di laut.

makan. Baginda menjawab. "Wahai Rasullullah. Kesemuanya ini dibincangkan sekaligus kerana persamaan asasnya yang menjadikan hukum bagi kesemuanya adalah sama. Walau bagaimanapun perolehan hasil harta yang tidak mempunyai struktur zakatnya tersendiri dan juga sumbangan daripada mana-mana pihak jua sekalipun adalah juga diserapkan dalam perbincangan ini. Pengertian gaji ialah pendapatan pengajian seseorang yang merupakan ganjaran perkhidmatannya dengan sesuatu majikan atau orang perseorangan atau syarikat atau institusi. bagaimana yang tidak mempunyai harta?". Oleh itu.w: "Menjadi sesuatu kewajipan ke atas setiap Muslim bersedekah (zakat)". Mereka bertanya lagi. " Kalau tidak mempunyai pekerjaan?"." Mereka bertanya. maka itu juga termasuk dalam 'hasil usaha' yang wajib dizakat. hal itu merupakan sedekah". Baginda bersabda. "Kerja ke jalan kebaikan dan tinggalkan kejahatan. Contoh:  Khidmat guaman  Khidmat nasihat  Juru perunding  Rawatan perubatan  Kejuruteraan  Seniman  Lain-lain DALIL WAJIB ZAKAT Firman Allah s.w. keluarkan zakat sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Pendapatan bebas ialah pendapatan seseorang melalui sesuatu kerja atau usaha kepakaran atau perkhidmatan yang merupakan ganjaran daripada khidmatnya. bagi sesiapa yang menjadikan makan gaji itu sebagai satu profesion. "Bekerja untuk mendapat sesuatu untuk dirinya lalu bersedekah. Sabda Rasulullah s.a.ZAKAT PENDAPATAN Pendapatan bermaksud perolehan yang merangkumi pendapatan gaji dan pendapatan bebas seperti pendapatan ahli profesional. Baginda menjawab.t: "Wahai orang-orang yang beriman." Surah al-Baqarah (ayat 267) Allah menjelaskan bahawa segala 'hasil usaha yang baik' itu wajib dizakat. "Tolonglah mereka yang meminta pertolongan". Mereka bertanya. Contoh:  Gaji tahunan  Tunggakan gaji  Pelbagai elaun (kenderaan. "Bagaimana pula jika tidak berkuasa?". . mesyuarat)  Lain-lain (termasuk bonus atau sesuatu yang boleh dikira sebagai pendapatan yang berkaitan dengan penggajian.

Hasil usaha tersebut termasuklah pendapatan dan pengajian yang merangkumi upah. ganjaran profesional. komisen.SYARAT WAJIB ZAKAT Islam. CONTOH PENGIRAAN ZAKAT MENGIKUT KAEDAH 2 DAN 3 A. maka zakatnya sebanyak RM33.800 .800 4.000 5.00 KAEDAH 2 Membayar zakat setelah menolak perbelanjaan-perbelanjaan asas yang dibenakan (berlandaskan kaedah penolakan yang dibenarkan KAEDAH 3 Membayar zakat setelah mengambil kira tanggungan sebenar. Cukup haul. Pendapatan Dari Semua Sumber (setahun) Gaji Elaun Bonus Lain-lain JUMLAH PENDAPATAN RM 24.800.800.5 % = RM845.000 38. Sempurna Milik. Jangka masa setahun adalah jarak untuk mempersatukan semua hasil-hasil pendapatan untuk pengiraan zakat pendapatannya.000 5. elaun.00. apa yang lebih penting ialah seharusnya zakat pendapatan ini dilihat dari segi persoalan harta perolehan atau penghasilan dan bukannya harta wang simpanan ini bersesuaian dengan tuntutan dan roh Islam terhadap kewajipan berzakat. Merdeka. pemberian. gaji. Cukup nisab. memandangkan pendapatan biasanya diterima dalam bentuk mata wang yang disandarkan kepada emas. Hasil usaha yang baik sebagai sumber zakat. Nisab bagi zakat pendapatan adalah berasaskan kepada nilai 85 gram emas harga semasa.5 % atas jumlah pendapatan kasar setahun (jika pendapatan tersebut melebihi nisab) CONTOH: Jika jumlah kasar dari sumber setahun ialah sebanyak RM33. KAEDAH PENGIRAAN ZAKAT Terdapat 3 garis panduan mengira zakat pendapatan KAEDAH 1 2.00 x 2. hasil sewaan. Pendapat para fuqaha' menyebutkan semua hal berkenaan pendapatan dan penggajian disebut sebagai 'mal mustafad' iaitu perolehan baru yang termasuk dalam takrifan sumber harta yang dikenakan zakat. bonus. Dalam hal ini. perkhidmatan dan sebagainya.

B.297.200. .200 D. Perbelanjaan bagi diri. (contoh: nisab bagi tahun 2006 (April) = RM 6. caruman Tabung Haji. perubatan. caruman KWSP.200 21. pakaian. isteri dan anak boleh diambil kira tanggungan sebenar (berdasarkan kaedah ketiga) iaitu mengambil kira perbelanjaan asasi bagi makanan. caruman kepada institusi/koperasi yang telah membayar zakat bagi pihak ahli hendaklah berdasarkan kepada jumlah sebenar. JUMLAH TOLAKAN RM 8.400 600 1.000 3.96) 17.5% NOTA: 1. Zakat Yang Wajib Dibayar (C x 2.000 2. pendidikan dan tempat tinggal. Pemberian kepada ibu bapa.600 Nilai melebihi paras nizab.000 4.000 x 4 orang) Pemberian IbuBapa Caruman KWSP Caruman Tabung Haji Caruman kepada institusi / koperasi yang telah memberi zakat bagi pihak ahli. Bagaimanapun perbelanjaan bagi diri.5%) RM17. RM 430. isteri dan anak dalam jadual di atas adalah berdasarkan kaedah penolakkan yang dibenarkan (berdasarkan kaedah kedua).RM 21. Perbelanjaan Yang Dibenarkan (setahun) Diri Isteri Anak-anak (1. pengankutan.00 x 2.600 C.00 3. 2.400 2.800 . Pendapatan Bersih Yang Layak Dizakat (A-B) RM RM38.

a. Simpanan Dalam Beberapa Akaun o Jika seseorang itu mempunyai beberapa akaun simpanan.5% daripada jumlah wang simpanan tersebut. maka seseorang itu wajib untuk mengeluarkan zakat atas wang simpanan. Nisab zakat wang simpanan adalah berdasarkan nilai semasa bagi nisab emas 20 mithqal (85 gram) atau perak (595 gram) DALIL WAJIB ZAKAT "Saidina Ali telah meriwayat bahawa Nabi Muhammad s." Kaedah Kiraan Zakat Wang Simpanan     Simpanan Tetap o Apabila sesuatu simpanan tetap itu telah genap setahun dan jumlahnya melebihi daripada paras nisab (nilai 85 gram emas). Apabila kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup haulnya diwajibkan zakatnya setengah dinar. .w telah bersabda: "Apabila kamu mempunyai 200 dirham dan telah cukup haul (genap setahun) diwajibkan zakatnya 5 dirham . baki terendahnya tidak mencukupi nisab. dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar (salah satu matawang zaman dahulu yang digunakan di negara Arab). maka baki terendahnya dari setiap akaun simpanan tersebut mestilah dicampurkan untuk mengira zakat walaupun mungkin jika dikira satu-satu akaun.ZAKAT WANG SIMPANAN Mata wang wajib dikenakan zakat kerana ia boleh digunakan untuk bermuamalah sama dengan emas dan perak. maka wajib dikeluarkan zakat sebanyak 2. Demikian juga kadarnya jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat bagi sesuatu harta kecuali genap setahun. syiling atau sebagainya setaraf dengan emas dan perak sebagai satu kuasa membeli. Simpanan Biasa o Ianya adalah dikira berdasarkan kepada jumlah baki terendah atau berakhir haul bagi simpanan tersebut. Wang sama ada berbentuk kertas. Simpanan Dalam Satu Akaun o Jika sesuatu simpanan itu telah genap setahun dan baki terendahnya (setelah ditolak faedah yang ada dalam tempoh tersebut) adalah melebihi paras nisab.

pencen. Begitu juga. Sekiranya wajib. Ia dikenali sebagai upah. Walau bagaimanapun.000. misalnya saudara dapat wang hadiah itu pada bulan Ramadan tahun ini. Maka. Suami yang berkerja maka zakat wajib ke atasnya. saudara tidak perlu mengeluarkan zakat ke atasnya. Oleh itu. hasil sewaan. Bolehkah diperincikan apakah jenis-jenis pendapatan yang wajib dizakatkan? Zakat pendapatan juga diistilahkan sebagai zakat al-mal al-mustafad. ia akan menjadi zakat simpanan jika saudara tidak menghabiskannya dan menyimpannya di dalam mana-mana akaun (sebaik-baiknya tahun hijrah). honorarium. iaitu zakat yang bersumberkan gaji dan pendapatan professional yang lain. Jadi.800). Ia adalah harta individu. Saya melaksanakan zakat menerusi Skim Potongan gaji. jika masih berbaki maka ia dikira zakat simpanan. maka isteri yang berkerja juga wajib zakat ke atasnya. adakah ia dikirakan zakat juga? Bolehkah saya meniatkannya sebagai qada zakat? Bagaimana pula dengan akad zakat? . sama ada pendapatan tahunan mereka wajib dizakatkan atau tidak. Itu pun jika baki selepas setahun itu masih melebihi nisab semasa (katakan nisab ialah RM6. perniagaan bermusim dan lain-lain bentuk pendapatan yang berasaskan kerjaya atau sebagai ahli professional. zakat pendapatan tidak hanya tertakluk kepada gaji tetap sahaja bahkan segala jenis pendapatan lain juga wajib dikira sebagai tunduk kepada zakat pendapatan. Adakah seorang isteri yang berkerja wajib menunaikan zakatnya? Atau cukup sekadar suaminya sahaja yang menunaikan zakat? Zakat adalah tertakluk kepada individu. Adakah ia dikira sebagai pendapatan dan saya wajib menzakatkannya? Bagaimana pula jika saya memenangi kereta atau rumah? Wang hadiah itu tidak boleh dikira pendapatan kerana ia didapati secara mengejut dan tidak berkala atau tetap. Ia berbeza dengan zakat fitrah pada bulan Ramadan. maka barulah dikirakan zakat ke atas wang hadiah itu. elaun. dividen.00. yakni genaplah setahun hijrah. wang simpanan isteri milik isteri dan wajib dizakatkan. 4. hibah. bonus. wang simpanan suami milik suami maka wajib dizakatkan. suami dan isteri hendaklah mengira sendiri. Manakala hadiah dalam bentuk lain seperti rumah dan kereta tidak perlulah dizakatkan. Sekiranya saya sengaja melebihkan amaun bayaran zakat melalui potongan gaji. royalty.Zakat Pendapatan 1. saudara guna dan pada bulan Ramadan tahun hadapan. Zakat pendapatan termasuklah segala jenis hasil pendapatan atau pulangan atau bayaran yang diperolehi sebagai balasan atas perkhidmatan yang diberi. kerana ia dikeluarkan oleh ketua keluarga untuk semua tanggungannya. Maksud pendapatan adalah luas. gaji. Saya telah memenangi sebuah peraduan dan mendapat hadiah berupa wang tunai sebanyak RM10. 2. 3. maka masing-masing wajib mengeluarkan zakat. pampas an.

Jika ditaksirkan zakat saudara ialah RM100 sebulan. Walau bagaimanapun. Oleh itu. ia boleh diniatkan sebagai zakat harta yang lain. 6. adalah sah dan harus mengeluarkan zakat lebih awal dari waktunya. rukun dan syarat sah zakat ialah niat dan memberikan harta. Walau bagaimanapun.Zakat sudah tertentu jumlahnya. Saya berminat mengetahui rebat cukai individu yang menunaikan zakat? Bolehkah diperjelaskan kesannya kepada PCB saya? Hakikatnya. Hanafi dan Hambali. zakat termasuklah zakat fitrah layak dijadikan rebat kepada cukai pendapatan. Di samping itu. Kata kawan saya. ia boleh dizakatkan tanpa menunggu setahun dan ada yang menyatakan hendaklah ditunggu setahun. Memadai dengan niat saudara semasa mengisi borang potongan zakat maka akad tidak diperlukan lagi. sama ada ia akan mengurangkan jumlah cukai pendapatan individu ataupun ia akan terus mendapat pelepasan daripada membayar cukai pendapatan. setiap pembayaran zakat wajib disimpan resitnya bagi tujuan pembuktikan kepada pihak LHDN apabila diminta. Kesimpulan yang dapat diberikan. ulama sendiri mempunyai dua pendapat. Inilah pendapat yang kuat bagi kalangan Syafie. haul zakat saya ialah di hujung tahun. Saya telah ditegur oleh seorang kawan kerana membayar zakat melalui potongan gaji setiap bulan. perbicaraan mengenai haul zakat penggajian agak panjang. 5. Hukumnya adalah sah zakat tersebut bahkan lebih awla jika saudara bimbang seandainya apabila cukup setahun. yakni berlaku pemindahan hak milik ke atas harta zakat. maka saudara sudah menghabiskan semua wang tersebut. kemudian saudara sengaja menunaikan RM150. Implikasinya. maka lebihan itu bukanlah zakat melainkan dikira sebagai sedekah. zakat simpanan atau apa sahaja zakat termasuklah qada zakat yang lalu. Misalnya zakat emas. menunaikan zakat menerusi Skim Pemotongan Gaji juga akan melayakkan pelarasan cukai bulanan bagi mereka yang dikenakan Potongan Cukai Berjadual. Menurut Akta Cukai Pendapatan 1967 Seksyen 6A (3). setiap individu yang menunaikan zakat berhak mendapat rebat ke atas jumlah cukai yang perlu dibayar pada tahun berkenaan. Ini kerana. rebat kepada cukai pendapatan adalah suatu kelebihan yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada umat Islam. . Manakala lafaz zakat atau akad hanyalah sunat semata-mata. Ada menyatakan. Saya keliru dan adakah sah zakat saya sebelum ini? Sebenarnya. Maknanya.

Begitulah halnya pada permasalahan yang saudari kemukakan. Contohnya: Seseorang yang telah membayar zakat gajinya kemudian ia membeli emas dari lebihan gajinya itu. maka ia wajib mengeluarkan zakat emasnya. difahami bahawa zakat dikenakan ke atas wang simpanan tersebut kerana wang simpanan itu mengikut haul yang berbeza dari haul gajinya. Pengiraan haulnya mula dikira apabila simpanan dari gajinya itu cukup setahun. Permasalahan ini dapat difahami dengan lebih jelas lagi apabila kita qiaskan kepada kewajipan membayar zakat emas yang dibeli dari sumber gaji. Pemilik emas tidak boleh mendakwa bahawa emas ini tidak wajib dizakatkan kerana ia dibeli dari wang gaji yang telah dizakatkan. Adapun zakat wang simpanan dilihat puncanya dari wang yang disimpan sahaja. Melalui keterangan ini. sementara zakat pendapatan dikenakan kepada jumlah yang berbaki selepas dibuat penolakan terhadap perbelanjaan asasi. Apakah perbezaan di antara zakat pendapatan dan zakat wang simpanan? Zakat pendapatan dilihat puncanya dari gaji.Zakat Simpanan 1. elaun. ia wajib membayar zakat emas tersebut apabila ia telah cukup haulnya. bonus. Zakat wang simpanan dikenakan pada jumlah terendah yang mencecah nisab semasa. . Di dalam situasi ini. Contohnya: Seseorang yang telah membayar zakat pendapatan masih wajib membayar zakat wang simpanannya apabila simpanannya itu telah cukup haulnya. pendapatan sampingan dan hasil-hasil lain yang boleh diertikan sebagai pendapatan. Mengapakah seseorang yang telah membayar zakat pendapatan masih wajib membayar zakat wang simpanannya walaupun wang simpanan tersebut datang dari pendapatan yang sama? Seorang yang telah membayar zakat pendapatan masih wajib membayar zakat wang simpanannya kerana zakat yang dikenakan ke atas simpanannya itu walaupun dari sumber yang sama tetapi perlu difahami bahawa zakat simpanan itu adalah dari sumber dan haul yang berbeza. 2.

amalan yang paling afdal ialah saudara terus menunaikan zakat KWSP tersebut sebanyak 2. sedangkan saya langsung tidak memegang wang itu kerana KWSP telah mengeluarkan cek dan ia dibayar terus kepada bank? Wang yang disimpan di dalam KWSP dikategorikan sebagai wang simpanan.3. ambillah wang dari manamana sumber lain bagi menjelaskan zakat KWSP tersebut. Maka. Oleh itu. Saya mengeluarkan wang KWSP saya sebanyak RM40. Sungguh pun saudara tidak memegang wang KWSP kerana ia dibayar terus kepada bank.5 peratus daripada jumlahnya semasa pengeluaran.00 bagi tujuan membayar ansuran rumah. Menurut fatwa di Selangor. maka saat itulah datangnya kewajipan berzakat. sepanjang wang itu berada di dalam simpanan KWSP. Adakah saya kena menzakatkan wang tersebut. Walau bagaimanapun. . syarat sempurna milik masih belum ada. saudara masih belum wajib mengeluarkannya. namun saudara masih mendapat manfaatnya. Hanya apabila saudara membuat pengeluaran.000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful