You are on page 1of 2

Filia nr 12 zaprasza

:
Bajka z … ciastkiem
W kaŜdy wtorek zapraszamy dzieci na spotkanie z bohaterami bajek. 5, 12, 19, 26 lutego 2013 r., godz. 17.00

Ferie w bibliotece!
Biblioteka na Drodze Mlecznej Zapraszamy chętne dzieci na wspólne gry, zabawy i wariacje połączone z obserwacją nieba, eksperymentami i zwiedzaniem ciekawych instytucji. Szczegółowy program w bibliotece. 11.02.2013 – 22.02.2013 r. w godz. 12.00-15.00
Nr 2 (58), luty 2013

Ferie z Książką 2013
Biblioteka na Drodze Mlecznej Zapraszamy na bezpłatne zajęcia dla dzieci spędzających ferie zimowe w mieście.

1. Co to za przestrzeń między Ziemią, KsięŜycem, planetami oraz między gwiazdami? 2. Zawsze jest nad nami. To płacze deszczem czasami, to śmieje się słońcem albo gwiazd tysiącem. 3. W dzień ich nie ujrzysz, chociaŜ są nad nami. MoŜna je zobaczyć nocą i wieczorami. 4. Co to za okrągła planeta, na której bez wody, tlenu i słońca nie byłoby Ŝycia. 5. Wymień planety Układu Słonecznego. 6. Jak nazywamy człowieka lecącego rakietą w Kosmos? 7. Bardzo szybko wzbija się do góry w niej kosmonauta ogląda księŜyc z góry. 8. Jak nazywa się urządzenie przez które gwiazdy obserwujesz?

Zimą wystawiamy nosy poza Układ Słoneczny. Szukamy planety B-612. Mamy pomysły nie z tego Księżyca. Pijemy mleko! I robimy szalone eksperymenty. Szczegółowy program zajęć: www.mbp.katowice.pl. Kiedy? 11-22 lutego 2013 r., w godzinach: 12.00-15.00. Gdzie? Zapraszamy do Filii nr: 3, 4 ,6 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33.

Rozwiązanie: 22 lutego 2013 r., godzina 17.00.
Terminy zwrotu ksiąŜek prolongujemy telefonicznie: 322 545 853 i pocztą elektroniczną : filia12@mbp.katowice.pl.

Znajdź nas: www.mbp.katowice.pl Facebook.com/MBPKatowice

POLECAMY

Boris Akunin - Świat jest teatrem Brawurowa, osadzona w Moskwie roku 1911, powieść kryminalna, gdzie w świecie teatru, namiętności są niezmiernie silne, ambicje wygórowane, motywy działań skomplikowane, rzeczywistość miesza się z teatralną fikcją… KsiąŜka dostępna w Filiach nr: 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 36. Janusz L. Wiśniewski - Miłość oraz inne dysonanse Anna… Pojawiła się tak nagle, przypadkiem. Przypadkiem?! W Moskwie przypadek powinien otrzymać zupełnie inną definicję. KsiąŜka dostępna w Filiach nr: 1, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 36. Wojciech Mann - Kroniki wariata z kraju i ze świata Kto pamięta tych bohaterów z fal radiowej Trójki i innych anten, będzie szczęśliwy, spotykając ich ponownie, kto nie pamięta tym bardziej nie będzie zawiedziony. To juŜ klasyka polskiego humoru. KsiąŜka dostępna w Filiach nr: 1, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 25, 28, F32. Fern Michaels - Okrutne oskarŜenie To opowieść o mniej lub bardziej udanym poŜyciu małŜeńskim, o problemach wychowawczych, zemście, nienawiści i szeroko rozumianej miłości, począwszy od uczucia Ŝywionego do zwierząt, aŜ po Ŝądzę pieniądza. KsiąŜka dostępna w Filiach nr: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33. Clare Clark – Dzika ziemia Początek XVIII wieku, we Francji rządzi król Ludwik XIV. Elisabeth, wychowana w mieście miłośniczka ksiąŜek, jest jedną z 23 dziewcząt, które wyruszają ze starego

kontynentu do nowej francuskiej kolonii, Luizjany, by tam wyjść za mąŜ. KsiąŜka dostępna w Filiach nr : 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31. Virginia C. Andrews - A jeśli ciernie Dalsze losy rodzeństwa, które spędziło dzieciństwo zamknięte na strychu przez okrutną matkę. Mijają lata… KsiąŜka dostępna w Filiach nr : 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 18, 19, 25, 27, 32, 34, 36. Menena Cottin - Czarna ksiąŜka kolorów KsiąŜka umoŜliwia spotkanie widzących z niewidomymi. Uczy współodczuwania i uwraŜliwia na odmienność. KsiąŜka dostępna w Filiach nr : 10, 11, 14, 17, 21, 25, 32. Mariusz Urbanek - Broniewski : miłość, wódka, polityka Pierwsza kompletna, oparta na materiałach źródłowych biografia Władysława Broniewskiego, ukazująca jego skomplikowane losy, fascynacje i rozczarowania polityczne, nieprzejednaną postawę polskiego patrioty. KsiąŜka dostępna w Filiach nr: 1, 3, 7, 13, 24, 25, 32. Ewa Trojanowska - Sekrety Adama śycie tytułowego bohatera wydaje się być doskonałe. Adam świetnie zarabia, czuje się waŜny i doceniany. Ma powodzenie u kobiet. Jednak w idealnym świecie zaczyna mu czegoś brakować… KsiąŜka dostępna w Filiach nr: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Marta Piechowicz - Niebajka Pięknie opowiedziana historia o szukaniu drugiej połówki w wirtualnym i realnym świecie. Rozpisana na dwa głosy pozwala nam poznać zarówno kobiece, jak i męskie spojrzenie na wiele spraw. KsiąŜka dostępna w Filiach nr: 1, 3, 4, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36.
INFORMACJE O ZBIORACH BIBLIOTEKI W SERWISIE

Kalendarium wydarzeń w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach 1 lutego 2013 r., godz. 17.00 Barwy natury – wernisaŜ wystawy Chorzowskiej Grupy Plastycznej “Krajcok’12” Filia nr 14, ul. Piastów 20, Katowice – Os. Tysiąclecia. 7 lutego 2013 r., godz. 16.30 Chiny - Alicja i Janusz Murzynowscy opowiedzą o swojej podróŜy do Państwa Środka. Filia nr 36, ul. Gen. Hallera 28, Katowice-Szopienice. 12 lutego 2013 r., godz. 17.30

17 lutego 2013 r. Światowy Dzień Kota – zapraszamy na spotkania dla dzieci. Szczegółowy program na stronie internetowej: www.mbp.katowice.pl. 28 lutego 2013 r. godz. 17.00

Australia: wyspa, kontynent, państwo. O swojej podróŜy na antypody opowie Karina Breguła, nauczycielka języka angielskiego i amatorka ciekawych wypraw. Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21 B, Katowice – Dąbrówka Mała. Wystawy: Street Art Katowice 2012. Wystawa czynna do 10 marca 2013 r. Filia nr 30, ul. Rybnicka 11, Katowice – Śródmieście Ewa Moneta - Malarstwo olejne. Wystawa czynna od 1 lutego 2013 r. Filia nr 32, ul. Grzyśki 19 A, Katowice – Ligota. Bajka z… ciastkiem – głośne czytanie bajek dzieciom przy słodkim poczęstunku, połączone z zabawami literacko-plastycznymi. Spotkania odbywają się w kaŜdy wtorek o godz. 17.00 w Filiach nr: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36. Zapraszamy!

Koncert muzyczny. Impreza połączona z wernisaŜem wystawy Barbary Sitek Mój drugi świat. Barbara Sitek jest członkiem Grupy Plastycznej "Spichlerz 86" i załoŜycielem Chorzowskiej Grupy Plastycznej "Krajcok’12". Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Katowice-Bogucice. 14 lutego 2013 r., godz. 16.00 Serce w rozterce... - impreza walentynkowa dla dzieci. W programie: głośne czytanie wierszyków o miłości, poczta walentynkowa oraz wróŜby dla zakochanych. Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Katowice-Bogucice.

www.mbp.katowice.pl
W KATALOGU OPAC.