You are on page 1of 5

Fourth Periodical Test Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Grade V I.

Panuto: Piliin ang tamang sagot at isulat lamang ang titik sa sagutang papel. 1. Ang pagreregla ay isang pagbabagong nagaganap sa isang pagdadalaga. Kailangan ang ibayong paiingat at kalinisan tulad ng a. Pagliligo araw-araw b. paliligo minsan sa 2 linggo c. pagkain ng maaasim 2. Ano ang dapat gawin upang mabilis ang paghilom ng sugat ng bagong tuli? a. Uminum ng katas ng bayabas b. Linisin ang sugat ng katas ng papaya c. Linisin ang sugat ng katas ng pinakuluang dahon ng bayabas 3. Ang nagbibigay hudyat sa mga pagbabagong nagaganap sa nagbibinata at nagdadalaga ay a. Pituitary b. sweaty gland c. thyroid gland 4. Ano ang dapat gawin upang tumagal ang damit at magandang tingnan. a. Ilagay sa cabinet yong naisuot na b. alisin ang mantsa habang sariwa pa c. paghaluin ang putin sa de kolor habang naglalaba 5. Ang damit namay punit ay a. Labhan muna c. itabi nalng b. sulsihan 6. alinsa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagsasamahan ng mag-anak. a. Maghanap buhay b. Makapag-aral c. nagutom 7. Alin sa mga sumusunod ang pagbabalak ng pagkain spagkat a. Paghalik sa kamay b. pagsunod sa utos ng nakakatanda c. paglapastangan 8. Mahalagang matutunan ang mga pagbabalak ng pagkain sapagkat a. Maraming pagkain sa palengke b. Mahal ang mga bilihin c. Makakatipid sa oras, lakas, pera at panahon sa pamimili at paghahanda ng pagkain 9. Alin ang dapat isaalang- alang sa pagbabalak ng menu a. Badget at dami ng kakain b. Gulay at prutas na wala sa panahon c. Panahon ng pagkain 10.Ang pangunahing sustansiyang nakukuha sa mga pagkain tulad ng karne, itlog, manok at gatas ay a. Carbohydrates b. bitamina A c. protina 11.Ang mga prutas ay naiimbak sa paraang a. Pagpapalamig b. pagpapausok c. pagmamatamis 12.Ang pagbibilad ng pagkain sa init ng araw ay isa sa pinakaunang paraan ng pagiimbak ng pagkain. Ito ay tinatawag na ___________. a. Pag-aasin b. Pagpapatuyo c. Pagpapausok 13.Anong uri ng pagkain ang dapat imbakin? a. Sariwa b. Malapit ng mabulok c. bulok na 14.Ang pagkain ay inaayos ng tabi- tabi, patong-patong sa isang lalagyan at bubuhusan ng pinaghalong tubig at asin. Anong uri ng pag-aasin ito?

Juice b. ito’y maaring gawin a. jelly c. Tasik b.Kapag ang prutas ay pinepreserba sa maraming asukal. mainit na pag-aasin 15.Bahagi ng makina na umipit sa tela habang tinatahi .a. buro 16. tuyong pag-aasin c.

Ang makina ay kailangang pangalagaang mabuti upang magtagal ito. hangin c. Gumamit ng pentel pen b. Gumamit ng metro c.Nagtipon ng mga nabubulok na basura. a.Ano ang dapat tandaan sa paglilipat ng marka sa tela? a. Linisan ng mainit na tubig 19. a. needle clamp 18. Maghasik muna sa kahong punlaan bago ilipat sa kamang taniman b. presser bar lifter c. bahay c. Presser foot b. Ito ay maaring yari sa kahoy o yero. Petsay b. Tubig b. pagong at usa c. at 5. Upang matugunan ang pangangailangan sa pagkain c. 2 sa susunod 3. Pato at manok b.Ano ang kahalagahan ng paalaga ng hayop? a. elepante at giraffe Ang mga sumusunod ay hakbang sa paggawa ng na extension cord.a. Sundin ang wastong pagbubukas at pagsasara c. plantsahin c. pera 32.Takpan din ng ilang pirasong dahon ng saging o kahit anong uri ng pantakip upang hindi langawin at pamahayan ng anumang uri ng peste. 23. Itanim kaagad sa kamang taniman c. 4.Kapag mabagal lumaki at dumami ang halamang-gulay kailangan dagdagan ng a. thread guide c. Pabayaan ang maluwag na bahagi b.Bago tabasin ang tela kailangan _________.Huliin ding mabuti ang matipong kalat at pagkalipas ng dalawing buwan o higit pa ya maari nang gamiting pataba. . 24. 25. okra c. patuyuin 20.Paano ang tamang pagtatanim ng kamatis? a. Ibabad muna b.Ang mga halamang-baging ay ginagawa ng _________ upang dito gumapang ang halaman. 21. tules 27. Spool pin b. Balag b.Ang iba pang hayop na pwedeng alagaan sa bugay ay a. Ilan sa maaring gawin ay a. a. Gatas at karne b.Lagyan ng pasigawang kawayan at diligan araw-araw upang mabilis ang pagkabulok.Alin sa mga sumusunod ang itatanim ng diretso sa kamang taniman? a. Gumamit ng tracing wheel at carbon paper Ayusin ang mga sumusunod na paraan sa paggawa ng basket composting sa pamamagitan ng pagsusulat ng bilang 1 sa unang paraan. Palakihin sa kamang taniman 30. mga anak c. 22. Pagpatung-patungin ang mga ito sa inihandang sisidlan hanggang mapuno at lagyan ng lupa. kamatis 28. Upang may pagkagastahan 31. pataba 29.Ito ang gabay sa sinulid mula sa spool pin hanggang sa karayom upang hindi mawala sa lugar. 26.Magahanda ng isang sisidlan na may sapat na laki at haba.Ang kambing ay mainan alagaan dahil magbigay ito ng a. Upang malibang b. stitch regulator 17.

at 5. Ihanda ang kawad.2. .4. _________33.Ayusin sa wastong pagkasunod-sunod sa pamamagitan ng pagsulat ng 1.3. Paghiwalayin ang magkatabing kawad ng magkabilang dulo at balatan ito ng 10 sentimetro.

Isara kung ayaw ng magbenta c. Ang lugar na pagtatayuan ng tindahan ay kanilang a. oilstone c. Ginagamit ito sa pagkoryente.60 c. Likot ang isang binalatang dulo ng kawad sa kaliwang bahagi at isa sa kanang bahagi. c-clamp 42. Buksan ang male plug. _________36. katam c. malyete c. liyabe b. P60 48. a. linisang mabuti at lagyan ng langis ang mga kagamitang yari sa bakal c. masikip c. pagbawas at paggawa ng batas ng kahoy. ano ang dapat mong gamitin sa paghigpit nito. P 4. kabataan c. _________37. Pait b. electric drill b. linisan ng tubigb. 38. P 4.mga gastos . Ang puhunan ng isang piraso ng kakainin ay P 4.00. Puhunan. compass 45._________34. itapon 44.Paano mapadali ang Gawain sa tindahan? a. a. sentro ng komersiyo 46. gato b. Makikita ng turnilyo. Ipaikot ang turnilyo at ipitin ng mahigpit. Ang halaga ng pinagbilhan mo sa isang araw ay P 235. Iayos at lagyan ng tag ang mga paninda 49.Ano ang pormula sa pagkwenta ng netong tubo? a. a. P 55 c. P 50 b. ano ang dapat sa mga mapupurol na kasangkapan? a. kulang ng tiyaga b. a. barena 41. Subukan sa paggamit ng tester kung dadaluyan ng kuryente . malayo sa mamimili b. Alin sa mga sumusunod ang kasangkapang pambutas.75 47. Masungit 50. Ito ay isang kagamitan ng panghasa? a. gamitin ang pait sa pagpukpok ng pako b. Ang puhunan mo ay P 185. Ito ang Ginagamit na paghasa sa mga ngipin ng lagari. magkano ang presyong pagtinda mo sa kakainin. Magiliw sa mga mamimili c.Ang isang tindera ay dapat na a. Isara muli ang plag. a. Ilagay ang pansara. Luwagan ang mga turnilyo ng outlet at ibukas. amgkano ag tubo mo? a.kabuuang tubo c. _________35. asahin c. ikalat pagkatapos gamitin 43. Pung maluwag ang inyong gripo. P 4. kikil 39. Higpitan muli ang turnilyo upang maipit ang kawad. Oil Stone b. Kumuha ng maraming tao b.50 b. Paano ang pangangalaga sa mga kasangkapan? a. Kabuuang tubo. lumuwag ng bahagya at iikot sa kabilang turnilyo ang maghiwalay na kawad sa paggamit ng underwriters knot upang matiyak na dadaluan ng kuryente ang mga terminal. Pinagbilhanpuhunan b. liha 40. dagdag mo ng 15%. disturnilyador c.