You are on page 1of 16

PRAKTIKAL 2 TAKSONOMI DAN BIOKEPELBAGAIAN Tujuan

:

Untuk mengkaji pengelasan haiwan berdasarkan ciri-ciri fizikal sepunya.

Teori : Biodiversiti ditakrifkan sebagai kepelbagaian bentuk hidupan di atas muka bumi ini. Istilah Biodiversiti yang digunakan bagi menerangkan bilangan spesies, berapa banyak

variasi genetik atau bilan gan jenis komuniti yang terdapat di sesuatu ekosistem. Bumi kita sebenarnya terdiri daripada ekosistem dan ciri-ciri ekologi yang disokong oleh biodiversiti. Biodiversiti meningkatkan produktiviti ekosistem di mana setiap spesies, tidak kira betapa kecil, semuanya mempunyai peranan penting untuk dimainkan. Ekosistem itu, apabila tidak terganggu, ia cenderung untuk mempunyai pelbagai spesies yang membentuk web interaksi yang kompleks. Taksonomi adalah bidang biologi yang berkaitan dengan tatanama, pengenalpastian dan pengelasan organisma. Terdapat lebih satu juta spesies yang diketahui di Bumi dan mungkin terdapat beberapa juta lagi belum dikenalpasti. Taxonomists adalah bertanggungjawab untuk mengenalpasti, menamakan dan mengelaskan semua spesies yang berbeza. Untuk memudahkan kajian, organisma perlulah dikelaskan kepada beberapa kumpulan secara teratur berdasarkan ciri-ciri sepunya yang dimilikinya.. Kepelbagaian akan berkurangan apabila gen baru atau spesis baru dihasilkan atau ekosistem baru terbentuk, juga apabila sesuatu spesis organisma menjadi pupus atau sesuatu sistem kompleks dimusnahkan Pengelasan ialah pembahagian kepelbagaian ini kepada kumpulan yang lebih kecil dan lebih mudah diuruskan. Suatu ciri yang penting ialah nama yang diberikan kepada kumpulan

1

kepentingan pendidikan.tumbuhan dan haiwan dalan pengelasan prasaintifik. Mempelbagaikan pemilihan adalah hipotesis bahawa dua subpopulasi bagi satu spesies yang hidup dalam persekitaran yang berbeza yang memilih untuk alel yang berlainan pada lokus tertentu. Pelbagai spesies dan ekosistem. jika spesies mempunyai rangkaian yang besar berbanding dengan mobiliti individu di dalamnya. kebudayaan. Kepentingan biodiversiti terletak dalam ekologi. rasa dan nilai pemakanan. Protista. misalnya. Semua organisma di dunia dikelaskan kepada lima kumpulan besar yang dinamakan alam. sosial. walaupun rupa tumbuhan telah digunakan dalam pengenalan. Plantae dan Animalia. Pengkelompokan tidak didasarkan secara menyeluruh pada morfologi. Lima alam ini ialah Monera. genetik. ekonomi. Ini mungkin berlaku. Kepelbagaian genetik tahap biodiversiti yang merujuk kepada jumlah keseluruhan ciriciri genetik dari segi komposisi genetik spesis. sains. Biodiversiti adalah penting untuk evolusi dan untuk mengekalkan sistem kehidupan biosfera. Kepelbagaian genetik memainkan peranan yang besar dalam 2 . Teori neutral evolusi mencadangkan bahawa kepelbagaian adalah hasil daripada pengumpulan penggantian neutral. Mereka adalah kepelbagaian genetik. atau biodiversiti. Biodiversiti terbahagi kepada tiga peringkat. Nama diperlukan sebagai titik rujukan dan pada waktu yang sama di sebalik nama terdapat suatu siri andaian yang banyak bahawa terdapat suatu kumpulan individu yang berkongsi beberapa ciri tertentu yang sama sehingga satu tumbuhan ditentukan sebagai tergolong dalam spesies yang tersebut maka kemumgkinan besar ia mempunyai ciri – ciri yang sama dengan individu dalam spesies itu. kepelbagaian spesies dan kepelbagaian ekosistem. rekreasi dan estetik. tetapi didasarkan juga pada bau. dan kebolehubahan gen dalam spesies di dalam habitat tertentu dipanggil kepelbagaian biologi. Spesies ditakrifkan sebagai satu kumpulan organisma yang boleh ‘interbreed’ di mana individu-individu yang berjaya membiak bersama-sama dianggap sebagai spesis yang sama dan kedua ialah spesis morfologi di mana individu yang kelihatan sama (secara fizikal) dianggap sebagai spesis yang sama. Fungi.

Morfologi merujuk kepada bentuk dan struktur organisma atau mana-mana bahagian. KAEDAH : 1. 3 . Spesies biologi pula adalah sekumpulan organisma yang mempunyai moyang yang sama. Perbezaan morfologi antara setiap spesies membenarkan kita untuk membezakan antara satu sama lain. Ia pada dasarnya berpunca dari idea bahawa spesis kumpulan yang sama mempunyai penampilan yang sama. Apabila persekitaran sesuatu spesis berubah. Mereka juga berkongsi banyak ciri-ciri yang dan mempunyai potensi untuk ‘interbredd’ ( membiak bersama ). Konsep spesies morfologi adalah yang paling intuitif dan juga yang paling tua. Kepelbagaian spesis pula ialah pelbagai spesies yang berbeza di sesuatu kawasan tertentu. Gunting. Kepelbagaian ekologi ialah kepelbagaian di peringkat komuniti.kehidupan dan kebolehsesuaian sesuatu spesis. variasi gen perlu menyesuaikan diri dan hidup. Spesies yang mempunyai variasi genetik yang sangat sedikit akan menghadapi risiko yang besar. Spesis yang telah dikenalpasti dikelaskan kepada lima kumpulan. Spesies yang mempunyai kepelbagaian genetik yang besar antara individu akan mempunyai lebih banyak variasi dari yang memilih ahli yang paling sesuai. Adalah amat sukar untuk menganggarkan spesies yang berbeza di kawasan tertentu. Satu kumpulan ‘haiwan’ dikeluarkan dan dikumpulkan dalam satu spesis. SENARAI RADAS : Gambar ‘moonmorphs’. seperti lembu daripada kerbau dan satu pohon daripada pokok Bunga Ros. Kebanyakan spesis ditemui berhampiran khatulistiwa dan beberapa di kutub. Konsep spesies morfologi menyokong bahawa ahli-ahli sesuatu spesis adalah individu yang kelihatan serupa antara satu sama lain. kertas A4 dan pen. gam.

Andaian dibuat dengan menyatakan semua spesis adalah pada tahap matang dan tiada perbezaan dapat dilihat diantara spesis jantan dan betina. GAMBARAJAH : KUMPULAN A KUMPULAN B KUMPULAN C KUMPULAN D KUMPULAN E Keputusan : 4 .2.

mata. tangan dan ekor.29 D • Memiliki abdomen 5 . Spesis Ciri-ciri Umum ‘Moonmorf’ A • Memiliki abdomen yang besar. mata.9. mata.Kump. • Mempunyai kepala. jari dan kaki.21 C • Memiliki tangan yang bercorak.20. abdomen. 6. kuku. abdomen. • Mempunyai kepala. tangan. tangan dan ekor.12. 19.5.4. • Mempunyai kepala.10.23 B • Memiliki abdomen badan yang bercorak.11.22. 2.26.18.3.

7. tangan dan ekor.13.14.15.28 E • Mempunyai kepala yang berbentuk. • Mempunyai kepala.yang panjang. • Mempunyai kepala. 6 .25. sesungut dan tangan.8. abdomen.

24.21 V 9.18.12 Tajam Tumpul 2.10 7 .27 3.4 22 Itik Katak 5.ANALISIS DATA : HAIWAN BULAN (MOONMORF) A B C Mata bercantum Mata tidak bercantum Kaki berkuku Kaki tidak berkuku Bentuk ekor 1.22 Y 6.15 17.11.

HAIWAN BULAN (MOONMORF) D Sesungut dan ekor E Bentuk kepala Bercantum dan berekor panjang Terpisah dan berekor pendek U 8 .

13.14 15 Pendek Panjang 28 9 .Pendek 19.26.29 20 7 25 Panjang 8.

Antara ciri luaran yang diambil kira ialah bentuk abdomen. bentuk mata dan juga bentuk ekor. bentuk kepala dan sesungut.ciri ini lebih menonjol dan mempunyai persamaan antara semua haiwan tersebut. tangan. Ini juga merupakan ciri. panjang ekor ataupun bentuk kepala. Kumpulan kami membahagikan semua haiwan kepada lima kumpulan spesis iaitu Spesies A ( memiliki abdomen yang besar ).ciri ini kerana ciri. Apakah ciri-ciri yang dikenalpasti sewaktu pengelasan haiwan dibuat? Mengapa ciri itu dipilih? Mengapa bukan ciri yang lain? Ciri. Kumpulan kami sebulat suara mengatakan bentuk badan merupakan ciri yang perbezaan paling utama dan dominan berbanding dengan ciri yang lain. jenis kaki. Spesies B ( memiliki abdomen badan yang bercorak ). Kami melihat ciri. Ini kerana bentuk badan memberikan perbezaan yang paling nyata berbanding bentuk fizikal yang lain seperti bilangan sesungut.ciri yang dikenalpasti sewaktu pengelasan haiwan dibuat ialah ciriciri luaran fizikal. Selain daripada itu kelima. Spesies C ( memiliki tangan yang bercorak ).Perbincangan : 1. ) dan Spesies E ( Memiliki kepala yang berbagai 10 .lima ciri tersebut merupakan ciri dominan bagi setiap moonmorphs.ciri utama bagi setiap MoonMorphs. corak pada bahagian abdomen. Kami memilih ciri.ciri ini boleh dilihat dan dikenal pasti dengan mudah. Spesies D ( memiliki abdomen yang panjang bentuk).

Perbezaan ini membolehkan pengelasan dibuat melalui subspecies seperti yang dilakukan ahli taksonomis. Moonmorphs akan dapat dikumpulkan secara khusus. Moonmorphs juga akan dapat dibahagikan kepada pelbagai jenis spesies. spesies C mempunyai tangan yang bercorak. untuk spesies A. 3. mereka memiliki abdomen badan yang bercorak. Sebagai contoh spesies yang memiliki abdomen badan yang bercorak mempunyai perbezaan corak di abdomen dan mempunyai kaki yang berkuku. haiwan tersebut memiliki bahagian abdomen yang besar. bagi spesies B. Di mana. Adakah kesemua individu di dalam spesies itu serupa antara satu sama lain? Berapakah variasi yang diterima di antara individu di dalam spesies tersebut? Semua Individu di dalam sesuatu spesies itu mempunyai ciri-ciri fizikal sepunya yang hampir sama. spesies D pula memiliki abdomen yang panjang dan spesies E mempunyai bentuk kepala yang berbentuk. Dalam setiap spesies kumpulan kami telah mengenal pasti 2 hingga 3 variasi. 11 . Apakah yang akan terjadi kepada spesies jika menerima variasi individu yang sangat tinggi? Apakah pula yang akan terjadi jika menerima variasi individu yang sangat rendah? Jika saya menerima tahap perubahan individu yang tinggi.2.

4. Moonmorphs pula hanya akan dapat dikelaskan mengikut ciri.ciri asas dan biasa. ini akan mengurangkan variasi di kalangan spesies berbanding jika saya jika saya menerima tahap perubahan individu yang tinggi. Konsep ini merujuk kepada sekumpulan populasi yang berpotensi untuk membiak secara semulajadi. Mereka boleh membahagikan sesuatu spesies kepada dua atau lebih dengan pelbagai cara. 12 .Jika saya menerima tahap perubahan individu yang sangat rendah. Konsep ini membolehkan individu dikategorikan dengan melihat persamaan dari segi ciri. Selain itu kaedah lain yang digunakan adalah konsep morfologikal spesies. Taksonomis dapat membahagikan sesuatu spesis kepada dua atau lebih spesis yang baru berdasarkan konsep spesies biological. Jelaskan bagaimana seorang taksonimis dapat membahagikan sesuatu spesis kepada dua atau lebih spesis yang baru? Ahli taksonomi merupakan sekumpulan saintis yang pakar dalam mengenal pasti dan mengumpul spesis.ciri fizikal yang ketara seperti bentuk abdomen sama pipih atau besar. sifat biologikal seperti genetik haiwan dan DNA yang dimiliki oleh haiwan tersebut. Inilah yang menyebabkan bidang taksonomi amat penting bagi pemuliharaan biodiversiti serta untuk membezakan antara spesis atau kekeliruan mengenai nama-nama spesis. Jadi moonmorphs akan hanya dikumpulkan ke dalam beberapa spesies yang berbeza.

Mengapakah spesis ‘Moonmorf’ ini dipanggil morfospesis? Konsep morphospesies merujuk kepada penggunaan perbezaan dalam ciri. bentuk. Perubahan iklim yang menyebabkan wujudnya penghijrahan spesies. Ini termasuk aspek penampilan fizikal seperti struktur.ciri morfologi untuk membezakan spesies. individu-individu yang berhijrah akan menyumbang gamet yang membawa alel yang boleh mengubah kadar alel yang sedia ada dalam populasi destinasi. warna dan corak serta struktur dalaman bahagian-bahagian seperti tulang dan organ-organ. Selepas mengawan. penghijrahan dalam konteks genetik selalunya dujuk kepada pergerakan individu bagi populasi tertentu. evolutionary spesies. ini boleh menghasilkan satu variasi baru dalam spesies. Jadi. Ia juga meningkatkan kebolehan sesuatu spesis untuk bermandiri dalam persekitaran yang sentiasa berubah. Perpindahan ini adalah pergerakan sesuatu organisma dari satu lokasi ke lokasi lain.Variasi pada sesuatu individu itu sebenarnya membolehkan saintis membezakan individu dalam spesis yang sama. struktur dan konfigurasi sesuatu organisma. Perbezaan melalui morfologi ini boleh dirujuk kepada bentuk. 13 . Walaupun berlaku dalam corak kitaran. 6. ekologikal. Jika individu yang berhijrah tinggal dan mengawan dengan individu destinasi. 5. genetic dan mikrospesies.Terdapat juga beberapa kaedah lain yang turut digunakan seperti kaedah typological spesies. recognition spesies. mereka boleh memberikan alel secara tiba-tiba alel. Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya variasi di dalam individu? Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wujudnya variasi di dalam individu.

jantina. kelakuannya serta maklumat lain yang lebih spesifik dan mendalam seperti yang wujud pada spesies biological. Kaedah ini terbatas kerana maklumat yang digunakan untuk mengelaskan spesis adalah sedikit dan perlu kepada perbezaan yang jelas daripada spesis-spesis lain. Selain itu..Spesis ‘Moonmorphs’ dikenali sebagai morfospesis disebabkan spesis tersebut dikumpulkan berdasarkan ciri-ciri persamaan yang boleh diperhatikan di antara moonmorphs . Pengelasan boleh dilakukan merujuk kepada maklumat yang diperolehi sama lengkap atau tidak. Jelaskan mengapa spesies tersebut bukan spesies biologikal. Jika tidak spesies itu boleh dikelaskan berdasarkan cara yang mudah iaitu melalui ciri fizikal sepunya yang dimilikinya. Morfospesis adalah satu kaedah tradisi yang digunakan sejak dahulu bagi mengelaskan sesuatu spesies. habitat. Spesis tersebut merupakan bukan spesis biologikal kerana tidak wujud maklumat bagi genetik. Spesis ini hanya dikelaskan melalui morfologi iaitu ciri-ciri yang boleh dilihat berdasarkan sifat fizikal yang sepunya sahaja. KESIMPULAN Spesies boleh dikelaskan dengan berbagai kaedah. DNA. Jika lengkap seperti DNA atau jantina spesies yang dikelaskan boleh dikategorikan sebagai spesies biologikal. 14 . 7. variasi geografi selalunya tidak diambil kira dalam kaedah pengelasan ini.

com/Q/What_is_genetic_variation. (2010). United States: Pearson Prentice Hall.com/scitable/topicpage/thegenetic-variation-in-a-population-is-6526354. .(08th August 2010)].evansville.Inc. (2005). What is genetic variation? [Available Online: http://wiki.answers.(17th Febuari 2013)]. (2010).edu/de3/b32003/Lecture %20Summaries/Ch15a_Speciesconcepts. Environmental Science 9th Edition.RUJUKAN: Nature Education.pdf. Wright. (04th August 2010)]. http://faculty. Wikipedia ( 2013 ) Species ? [Diambil dari web : http://en. R. 15 . WikiAnswers.nature. Viewed on 04th August 2010. The Genetic Variation in a Population Is Caused by Multiple Factors.wikipedia.org/wiki/Morphospecies#Typological_species . [Di ambil dari web: http://www. T. Com.

com/Science/Biology/Variation.html viewed on 08th August 2010.yahoo. 16 .Http://dir.