You are on page 1of 152

FÖRFATTARE: Shriram Sharma Acharya grundare av den internationella Gayatri familjen var en stor Yogi siare och inkarnation

av Gud som skrev volymer vetenskaplig litteratur främst på andliga ämnen för världens välstånd och fred. För mer vetenskapliga e litteraturen pls besöker http://www.shriramsharma.com/ www.akhandjyoti.org www.awgpestore.com http://www.dsvv.ac.in/ och http://www.awgp.org/ BESKRIVNING: Gratis e-böcker på Chakra Meditation-ESP, Nirvikalpa Samadhi eller trodde Gratis Trance, uppnå Ridhi-Sidhis eller gudomliga energier, framtida vetenskaplig Religion, Super Energy Gayatri vetenskap & Kundaliniyoga korrelerad till neurovetenskap-ESP, endokrinologi, anatomi, psykologi & sociologi för 1) material och andliga välstånd och 2) samla världen fredligt som en familj. Vi lever i ett strikt icke-kommersiell webbplats som syftar till att förverkliga den urgamla drömmen om stora ledare och tänkare i världen: En vacker gränslös värld. KEYWORDS: Kundaliniyoga Gayatri e-böcker ultraljud telepati parapsykologi metafysik nirvikalpa Samadhi föroreningar yoga tantra filmer internet hypnos ekologi astrologi ayurveda Kalki bioelektricitet kirurgi laser ozon radar stressen kreativitet arkeologi Induskulturen oljekrisen matbrist tsunamier biografi Guru världsfreden sinne psyke gud nerv subtila medvetande själ gudomliga trance endokrina körtlar ESP chakran plexus meditation koncentration intellekt profetia trodde tänkande Cheiro Nostradamus Aurobindo sällhet hjärna Vedas sol solenergi heliga ren sinnesorgan Prana Avatar Upanishad ljus cell hypotalamus hypofysen omvandling futuristiska förutsägelse orm power liv mänsklig etik integritet karaktär vagus Tantra Mooladhar atom neutron proton

AUTHOR: Shriram Sharma Acharya founder of the International Gayatri Family was a great Yogi seer and incarnation of God who wrote volumes of scientific literature mainly on spiritual subjects for world welfare and peace. For more scientific e literature pls visit http://www.shriramsharma.com/ www.awgpestore.com http://www.dsvv.ac.in/ www.akhandjyoti.org and http://www.awgp.org/ DESCRIPTION: Free e-books on Chakra Meditation-ESP, Nirvikalpa Samadhi or Thought Free Trance, Attaining Ridhi-Sidhis or Divine Energies, Future Scientific Religion, Super Energy Gayatri Science & Kundalini Yoga correlated to Neurosciences-ESP, Endocrinology, Anatomy, Psychology & Sociology for 1) material & spiritual prosperity & 2) uniting the world peacefully as a family. Ours is a strictly non-commercial website which aims at realizing the age old dream of great leaders and thinkers of the world: A beautiful borderless world. KEYWORDS: Kundalini Yoga Gayatri e-books ultra sound telepathy parapsychology metaphysics nirvikalpa Samadhi pollution yoga tantra movies internet hypnotism ecology astrology ayurveda kalki bioelectricity surgery lasers ozone radar stress creativity archeology Indus Valley Civilization fuel crisis food scarcity tsunamis biography Guru world peace mind psyche god nerve subtle consciousness soul divine trance endocrine glands ESP Chakras plexus meditation concentration intellect prophecy thought thinking Cheiro Nostradamus Aurobindo bliss brain Vedas solar sun energy sacred pure sense organs Prana Avatar Upanishad light cell hypothalamus pituitary transformation futurist prediction serpent power life human ethics integrity character vagus Tantra Mooladhar atom neutron proton DEDIKATION

INLEDNING

KAPITEL ETT - den gudomliga SERPENT kraften i en NIVERSAL NATION

KAPITEL TVÅ - super gudomliga krafter KALLADE GAYATRI, Savitri och Kundalini

KAPITEL TRE - lyser upp eld livskraft GENOM KUNDALINI TILLBEDJAN

KAPITEL FYRA - hemligheten FILOSOFI av dyrkan METOD FÖR SJÄL VETENSKAP

KAPITEL FEM - AV HEMLIGHETEN Yoga och den bukett av SIDHIS

KAPITEL SEX - DE fem ansikten av Kundalini IE DE FEM strömmar av ENERGI

KAPITEL SJU - samtliga livskraft EFFEKT ÄR HÄR MÄNNISKOKROPPEN SKELETT

KAPITEL ÅTTA - havet av MEDVETANDE insnärjda i påsen med SEX Chakras

KAPITEL NIO-detta organ är förrådshuset AV valv 7 JUVELER

KAPITEL TEN - VERKSAMHETEN BRAHMIC MEDVETANDE som omfattas av Kundalini Shakti

KAPITEL ELVA - GUDINNA Kundalini, INVÅNARE I MOOLADHAR chakra

KAPITEL TOLV - KUNDALINI --- En intensiv FORM AV livskraft ENERGI

KAPITEL TRETTON - det är lätt att ta men svårt att ge

KAPITEL FJORTON - gudomliga krafter har sina rötter i chakra FAMILJ AV Kundalini Shakti

KAPITEL femton - Uppvaknande Den kvinnliga SERPRENT ...... UPPLYFTANDE gudomlig kraft

KAPITEL SEXTON - ANDLIGA PRACTISES för en ny skapelse

KAPITEL Seventeen - läget för omvandling av KUNDALINI i en nation

KAPITEL ARTON - The Deep IMPORT AV kundalini austerities och obligatoriska VÄGLEDNING

En vädjan till respekterade LÄSARE

BEKRÄFTELSE

Vi är mycket tacksamma till MR. Pranav N. CURUMSEY för att sätta vår e-bok på internet. Vi tackar också MRS. Varsha P. Talpade för att hjälpa USA göra en dator DISC av boken.

Dedi CA TION

Jag böjer ner till gudinnan Bhagwati och Jagadguru Shriram Om och om igen jag böjer ner på Lotus fötter.

Som en mor du föda oss och som en far du visa oss vägen. Jag böjer er O uppfostrare, med tro och gudomlig visdom.

Liksom Gud är mor till världen och Shriram är Preceptor av världen. Jag böjer ner till heliga fötter både eftersom de är fulla av tro och gudomlig visdom.

Jag böjer er o uppfostrare, som är en representant för Gayatri. Hans nektarin ord förstör giftet av den materiella världen.

Båda kan göra det omöjliga möjligt, de har makten att avvärja intensiva hinder. Jag buga för dig som är Mahakal uppenbar och vem är den som kommer att förändra denna epok.

Vår ödmjuka OBESIANCES TILL vår vördade uppfostrare Yuga Rishi Shriram SHARMA Acharya VEM ÄR EVIG GAYATRI-manifest och vars ord NEKTARIN Förstör VENOM av denna värld.

Handledare OCH GAYATRI

Alla erfarna personer förkunnar en sanning endast dvs. Gud är en och att uppleva honom finns det bara en väg som innebär att förstå Guds läror och suga dem i sitt dagliga liv. Men i brutto, materiella världen ser man något helt annat. Vi ser skillnader så långt som olika namn och former av denna värld berörs. På grund av denna visuella skillnad olika åsikter läggs fram som i slutändan leder till bittra slagsmål och stridigheter. Definitivt måste vi acceptera att de som kämpar är helt okunniga om den sanna naturen av Gud. Annars kan det också betyda att dessa grälsjuka människor inte har hittat en sann uppfostrare (Guru) som hjälper en att övervinna denna skillnad synpunkt och återinsätta oss i den absoluta princip sanning som Gud är, där finns det bara enhet och inga skillnader. Det kan vidare innebära att om vi inte har träffat en handledare i denna materiella värld vi kan nå vår gud via Gayatri Mahamantra som är Guru-Mantra uppenbar. Detta hjälper en andlig sökare att övervinna skillnader baserat på namn, form, olika metoder för dyrkan så att man uppnår den gudomliga visdom en själ (Gud) genomsyrar hela kosmos. Vi är alla medvetna om detta. Enligt Gayatri Mahamantra: Var är Gud? Svaret är "Om Bhur Bhuva Sva" betyder Gud genomsyrar jorden, himlen och världsrymden. Vad kallar du honom?

Han är bortom skillnaden mellan könen, dvs han är varken en manlig eller en kvinnlig. Han är bortom alla namn och former. Vad är hans natur och hur du uppnår honom? (Tat Savitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahee). Han är gudomlig ljus och är lätt att uppnå. Vad är vår relation med honom? (Tat Dheemahi) insupa honom som gudomlig strålglans i ditt psyke. Vad är dess användning - bön? (Dheeyo Yona Prachodayat). Må Gud förmå våra intellekt att gå på väg storhet.

Varje kapabel Guru kan sträva efter att leda oss mot gudomlighet (Gud) med hjälp av denna klarsynt aforism. Således Gayatri Mantra ger för oss denna gudomliga inspiration och tillsammans med detta som verkligen gör insatser i denna riktning ges gudomliga krafter precis som de besatt av en handledare. Som ett resultat av rätt sedan urminnes tider går bortom alla sekteristiska skillnader och därmed etablerat sig som en GuruMantra.

Annan sak att notera

Gayatri består av 2 delar dvs. Gay (livskraft) + Tri (skydd). Gayatri är det som skyddar vår livskraft. Frågan om när inte en söka skydd? Det är mycket tydligt att när en hängiven är involverad i ett stort problem han söker skydd via böner. Vilka är de problem som man tvingas söka skydd? När inte söker en skydd mot Gayatri som är ursprungliga energin gudomliga medvetande? När medvetandet flyter i sinnesorganen gjorda av de 5 elementen det blir makt rörlighet. Ingen tvekan den medvetna flödet av energi i våra sinnesorgan framkallar rörlighet i dem ännu en ber att sinnesorganen istället för att röra sig i riktning mot uselhet ska flyta på väg helighet. Eftersom sinnesorganen är inerta i naturen, tenderar de att avvika i alla riktningar. Själen i kroppen glömmer att sann glädje finns i livskraften självt. Denna glädje tenderar att tro att sinnesorganen är dess anställda och i stället för att kontrollera vad det hade föresatt sig att kontrollera, själv det blir styrs av den. Detta är just problemet som ett resultat av vilken vår livskraft blir upprörd när att söka skydd.

Gayatri Vetenskap skyddar oss från denna illusion. Ratnakar, Dhruv, Prahlad, utstrålade Angulimal intensiv livskraft. Den handledare gav en rätt riktning för dessa själar som var annars spårar i fel riktning eller det kan också sägas att från början själva sin villfarelse var avvärjt. Adi Shankaracharya visualiserar alltid uppfostrare på detta sätt. Och därmed genom att ringa ett sådant handledare "Alltid som Gayatri manifest", Shankaracharya ödmjukt böjer ner till uppfostrare.

Vår goda ÖDE

Om vi bevittna den i sanningens ljus kommer vi att inse att vi är de utomordentligt lyckliga människor som har uppnått Guru (Preceptor) som Gayatri och Gayatri som Guru Mantra.

I sig själv andliga sökare kan utnyttja den Gayatri Mantra precis som alla andra Mantra. Men i denna tid är det bara vår vördade Gurudeva dvs Yuga Rishi Shriram Sharma Acharya som har gjort det lätt för oss att relatera till Gud via en allomfattande bud. Därför är det vår tur att vi har fått Guru Mantra i form av Gayatri Mantra.

På samma sätt Gayatri som är vår uppfostrare är också lätt uppnås genom en och alla. Medlemmarna i Gayatri Parivar vet helt bra att den stora anhängare av Gayatri dvs. Mahatma Anand Swami skulle alltid betona att vår vördade uppfostrare är oskiljaktig från Gayatri. Betyder både Gayatri och vår uppfostrare är en både inom och utan. Swami Anand var en medlem av Arya Samaj. Han var mycket vördade i Arya Samaj. Swami Anand var högre för vår Gurudeva med 25 år. Men han skulle alltid böja sig för vår Gurudeva (Shriram Sharma Acharya) som var inte bara yngre i ålder, men var också en householder och inte en Sanyasi (tiggare). Ingen tvekan Swami Karpatri en vördad siffran Sanatana Dharma ogillade av Gayatri Mantra ges till alla och envar, men han hade berättat en av Gayatri Parivar medlemmar som Shriram Sharma Acharya är far till Gayatri i denna tid. I själva verket för hela sitt liv arbetade han i enlighet med föreskrifterna i Gayatri och när han gav upp sin jordiska på dagen för Gayatri Jayanti han samman med Gayatri. Därför är det verkligen vår stora lycka att förknippas med en så stor exponenten av Gayatri.

Adi Shankaracharya som såg på Gayatri som en evig uppfostrare alltid bugade sig för henne. Eternal innebär att som inte kan begränsas av kroppen, plats och tid. Även vår vördade Gurudeva talade om sig själv så. Han menade att de som betraktar mig som gudomlig energi och inte en begränsad mänsklig kropp kommer att uppnå närhet av min sanna natur. Därför sa han inte heller göra en staty av min kropp. Istället återinföra en flamma fackla som representerar intensiv tro på Gud och en strålande, gudomlig intellekt. Han förkunnade också att ingen skall ta upp positionen för en Guru (Preceptor) i Gayatri Parivar efter att jag ger upp mitt jordiska. De som kommer att inleda andra i Gayatri Mantra och de som kommer att utföra de riter kommer bara göra det som mina företrädare. Allt detta bevisar att han ville återinföra Gayatri som gudomlig energi och inte som en begränsad bild av namn och form.

Vår vördade Gurudeva Yuga Rishi Shriram Acharya var Gayatri förkroppsligad. Mor Gayatri som Savita Guds gudomliga energi genomsyrade varje por av sin varelse. Hela sitt liv hjälpte han otaliga anhängare att gå på väg storhet. Han var en mästare på Tantra Science. Men han hade aldrig tro på uppvisar mirakulösa krafter för namn och rykte. I själva verket så långt som en sann helgon berörs dessa mirakel sker via sin kropp enligt Guds önskan och den som upplever det verkligen känns välsignad. Vår vördade Gurudeva har tagit många fysiska former på olika ställen med hjälp av sin gudomliga subtila kropp så att vara till hjälp för hans älskade hängivna. En hängiven nått sitt beskydd enligt hans individuella öde. Om en öde är mycket hemsk, hjälper en Guru definitivt en sådan person att lätta sin börda och genom att inducera den hängivne att genomgå mindre smärta, han hjälpte till att uppnå frälsning. Vi har exempel på otaliga individer där mer än 1 lakh människor har ifrågasatt att i dessa dagar när Guru inte uppfyllde någon, har de träffat Guru och ca 1-2 timmar satt de i närvaro av vår vördade Guru. Dessa erfarenheter kan vara sant, men om vi försöker hitta bevis för det i grov värld skulle vi misslyckas kapitalt. För lekmannen han var inte tillgänglig ännu för sina orubbliga anhängare han gjorde sig till förfogande.

HELIGA tal AKTAD Yuga Rishi Shriram SHARMA Acharya

I den tysta grotta av våra sinnen ekar den gudomliga tal av vår Gurudeva Shriram Sharma Acharya. Den heliga rösten säger - jag är alltid med dig. Du kan gå någonstans, men jag kommer att visas mitt ibland er. Jag lever bara för dig. Jag ska ge er frukterna av mina gudomliga upplevelser. Du är den rikedom av mitt hjärta. Du är stjärnorna i mina ögon. Vi är alla en (sammanslagna) i Gud. Jag upplever alltid enhet av själ med er alla. Jag fruktar aldrig tvinga dig att ange flammande eld hårda kamper. Detta beror på att jag är fullt medveten om din inre styrka. Jag hjälper dig att uppleva en situation efter den andra och ändå mina inre ögon alltid ser dig. Oavsett är gjort av dig är möjlig endast i min heliga närvaro.

Titta intensivt för mina önskemål i mina tankar och i mitt litteratur. Insupa de heliga läror i ditt dagliga liv, eftersom de först gavs till mig av min uppfostrare, som jag troget är att förmedla till er alla. Visualisera endast det som är Ett. Först då kommer du att uppleva att enhet i större åtgärd som kan upplevas med oändliga organ mig. Du kan bara vara min sanna lärjunge om du är alert, orubbliga och hängivna mitt sätt att tänka. Mellan oss alla ligger en oändlig ocean av kärlek. Bandet mellan en Guru och hans lärjunge är fastare än en blixt. Det är mer kraftfull än döden också. Lita aldrig på din egensinniga sinnesorgan. Eftersom de alltid blir upprörda när de ställs inför glädje och sorg. Gå bortom alla dessa dualiteter. Samtidigt upplever denna sanning O barn, kom alltid ihåg att sinnesorganen alltid arbeta mot riktningen i själen. Därför alltid vara alert. Du är själen och inte kroppen och därmed en oskiljaktig del av min varelse. Kroppen kan försvinna när som helst.

Sannerligen, vet vem detta ögonblick? Därför alltid visualisera ditt mål. Fyll hela psyket med mitt sätt att tänka. Inte vid tidpunkten för dödsfallet, men i stunder av liv, befria och rena ditt sinne. Därför, även om döden närmar du plötsligt, är du redo för det med lugn. Därför lever ditt liv som om detta ögonblick dör är på väg att uppsluka dig. Först då kan du leva ett sant liv. Tiden snabbt flyr. Om du fördjupa dig i tankar evigheten och odödlighet, bara då kan du konvertera gångtid in i evigheten.

Alla måste möta en hel del kamp när hon gick på vägen mot ideal. Därför du också bör modigt möta alla tester och katastrofer. Leva ett liv i Guds beskydd. Om du verkligen är beroende av Gud, kommer alla dina rädslor försvinna. Ni är alla mina barn. Vart du än går, oavsett om det liv eller död, glädje eller sorg, bra eller dåligt jag alltid förbli vid din sida. Jag skyddar alltid alla. Jag älskar er alla att jag är bunden till dig av din hängivenhet. Min kärlek till Gud gör mig en med dig. Jag är din själ, barn! Ditt hjärta oss min sanna bostad. Därför varför fruktar du någonting? Vara modig och orädd.

INLEDNING
INFÖRANDE Yuga Rishi Shriram SHARMA Acharya AS PRAJNAVATAR OCH författaren till denna bok

---- PRAJNAVATAR ÄR Unified FORM de senaste nio inkarnationer av Gud.

Hittills har alla inkarnationer av Gud som har uppenbarat har varit för etablering av rättfärdighet och omvandling av denna epok utifrån olika situationer. I denna tid alla dessa situationer har manifesterat på en och samma gång alltså via en jämförande studie kan vi lätt förstå hur en Prajnavatar är enhetlig form i alla inkarnationer av Gud.

1) MATSYAVATAR (Fish inkarnation) - berättelsen om omvandling av denna epok.

En dag Lord Manu efter hans dyrkan rutin erbjöd vatten i handflatorna (kallas Arghya) till solguden. På den tiden hörde han en subtil röst, Manu. Se på mig, jag behöver din hjälp. Manu såg en liten fisk i handflatorna och rösten manifesterade från fisken. Manu sagt, du verkar vara en gudomlig personlighet. Säg mig, hur kan jag tjäna dig? Fisken sa, jag vill köra en gigantisk uppgift och därmed denna damm är mycket liten för det. Således tar mig till floden Ganges. Lord Manu hjärta svämmade av kärlek när han hörde detta gudomliga fisk. Därför tog han den gudomliga fisk i sin vatten-kruka och tog den till en stor flod. Vid ett annat gynnsamma tillfälle Lord Manu besökte igen denna plats och han återigen såg den gudomliga fisk. Den gudomliga fisk sa min storlek ökar. Därför hjälper mig att nå havet. Manu skyldiga och tog fisken till havet. Plötsligt var det Jala-Pralaya (förstörelse av världen genom en störtflod). I det förstörelse allt få förstördes och därmed fisken frågade de sju Rishis (Saptarshis) att sitta på ryggen. Fisken tog de sju Rishis till Himalayas dalen från där Rishis sprida budskapet om Veda (andlig kunskap) till hela världen. Enligt Puranas (indisk mytologi) är detta historien om Matsyavatar.

Det verkar konstigt att Gud inkarnerar som en fisk. Och det är mer förvånande att detta allsmäktig extrasensory makt beter sig som en människa. I gamla tider har det funnits en tradition av att skriva och tala om bestämda kosmiska lagar i psalm form (Guruhandledare). Detta är principen om vetenskapen också. Den Binomialsatsen är en ekvation men det har utvidgats på mycket. Einsteins teori är bara E = mc 2 , men ändå har kommenterats på ett mycket större sätt. Indiska kulturen också har presenterats så. Denna mycket princip har manifesterat i våra första fem inkarnationer, så att den kan förstås av kloka män. Egoistiska människor fulla av mentala cravings bör inte själva sätta på sådana fasader vilket ses idag. Enligt astrologiska beräkningar är det dags för Kalki inkarnation att manifestera och därmed vissa individer, helgon presentera sig som Nishkalank Avatar (taintless inkarnation), men i verkligheten är de inte passar nog att vara ännu svansen av denna Kalki (häst) inkarnation. De sätter bara på ytliga fasader, så snart den konstgjorda svarta färgen bort, stirrar verklighet på oss och det är det skrattretande löjligt situationen idag. Kanske som en följd av detta, denna beskrivning avbildas symboliskt i gamla tider.

En fisk är att varelse som rör sig i motsatt riktning mot flödet av vatten. Det kan vara antingen mycket små eller mycket stora i storlek. Manu: den som är ansluten till världen och medkänsla vill stoppa det bli förstört. Aktiviteten och stil bearbetning av detta uppdrag (Gayatri Parivar) och dess grundare är av denna typ. Genom avvärja fåfänga traditionella föreställningar han gav världen den andliga visdom vediska religionen, dvs andlig indisk kultur. De motsatta element försökt sitt bästa för att hindra honom. Den Gayatri tillhör brahminerna är det yttras i örat, det är inte avsett för damer, kan Yajna endast utföras av brahminerna, brahminerna är de från födseln bara innebär andlighet bara blommor, Tilak, girlanger, motsatte han allt detta och ändå å andra sidan föryngrad allt detta. Han skrev den store Gayatri vetenskap i 3 delar. Idag är alla små / stora barn, äldre, män, kvinnor osv utföra Gayatri dyrkan. De går framåt på vägen mot självförverkligande. Alla är emot dess principer. Enligt osäkra förhållanden möjligheten att förstörelsen av andliga vetenskaper, etablerade han framgångsrikt föräldrar indisk kultur (Gayatri Yajna) och Rishi traditionen i Himalaya (Shantikunj --- Haridwar). Härifrån, liksom floden Ganges som härrör från Shivas hår lås, är det sprids överallt. Alla är ta del av sällhet dess manifestation.

Först gick han in i vatten-potten (hjärta) i andligt känsliga personer, då han gav dem Gayatri meditation, sedan lära andra, då han gav sin tid, sin egen, etablerade han andra grenar gav han offentliga program, etablerade han Shaktipeethas, han gav en andlig förståelse av Rishi tradition som var av hög ordning, räddade han alla andra tillsammans med dagens affärer typ eremitage, dess huvuden etc, skulle detta gudomliga vishet har drunknat och det skulle inte vara ens ett spår av sann andlighet om han hade inte uppnått allt detta. Allt detta han utförde genom att förbli liten till växten och idag är han den kosmiska beskyddare. Fisken inkarnation kan ses genomsyra varje partikel av Prajnavatar.

Turtle INKARNATION innebär en enastående kombination av materiella bekvämligheter och Andlig upliftment:

Både halvgudar och demoner är söner Brahmaji. De fortsätta kämpa och slåss med varandra. Båda parter upplevde förstörelse. Därför ur ångest båda närmade Brahmaji och begärde den senare att visa dem vägen till fred. Brahmaji bad dem att pressa havet, dvs Samudra-Manthan. Den Mandarachal berget gjordes kärning staven. Lord Shesha (orm) omvandlades till ett rep. I ena änden var halvgudar och i den andra demonerna, för att pressa havet. Problemet var att på grund av kärning av havet hela jordens yta kan bli krossade. Därför som skulle axla bördan? De alla därmed bad till Herren. Herren följt genom att sköldpaddan inkarnation eller Kacchap Avatar och på ryggen axlat vikten av

Mandarachal berget. Efter havet var spottas, ut kom 14 juveler som var glada för både halvgudar och demoner. Detta är historien om sköldpaddan inkarnation.

Historien om sköldpaddan inkarnation är en makalös sekvens av kroppslig vetenskap, samhällsvetenskap och andlig vetenskap. Det verkar omöjligt att enbart sköldpadda kan axla bördan av en gigantisk berg. Hur kan den mäktiga havet kan spottas och som också med den fruktansvärda ormen gud (Lord Shesha) som repet. Men de gudomliga idrotter i sköldpadda inkarnation har visat denna händelse för att vara sant. Bland de 14 juveler finns nektar och gift. Den Prajnavatar öppnar mysteriet med sköldpaddan inkarnation om hur både nektar och gift är användbara i våra liv. Demonerna är de som ser på förnuft Merriments som slutmål i livet. För detta är de villiga att ens trakassera andra varelser. Denna materialistiska livsstil kan ses som ideal intellektuella principer och materialvetenskap. I dagens värld här Tripurasura demon ses manifesteras överallt. På grund av de materialistiska tro det finns så mycket förtryck, trakasserier, brott, oönskade element, rån, våldtäkt etc. som råder i denna värld. Alla ansikten situationer förstörelse som miljöförstöring, misstro etc. Ett samhälle blir inert saknar känslighet när det finns brist på tro och tillit, dvs denna tröghet ses överallt och i alla samhällsskikt. Strömmen av känslighet har torkat upp så mycket som idag man och hustru inte lita på varandra, det är bitterhet mellan far och son, två bröder blir fiender och man läser allt detta i tidningarna. Detta är smärtan av att vara en demon. Detta är baserat på själviskhet orienterad materialismen. Och allt detta manifest eftersom människan ses som en ren kropp och inte som själen.

Å andra sidan, eftersom man glömmer mänskliga värden som en följd av att betrakta andlighet bara som är A och O i livet, har idag religionen tagit fula formen av blind tro. Idag marknadsplatser i form av pilgrim fläckar, eremitage, mathas och tempel som återigen är som företag hus har blivit synonymt med fula korruption. Man kan förlåta politisk korruption, men en direkt följd av denna fasad av andlighet kan bara förstörelse. Detta innebär att gudomlighet är en ensidig. Därför spottar i havet innebär hur man kan föra båda dessa aspekter på ett enda brännpunkt. Betydelse liv bör spottas under test av andliga metoder. Som ett resultat av visdom gryr om världsliga plikter och kan hjälpa oss att uppnå våra andliga mål.

Därför är det klart att den vördade uppfostrare främsta mål och strävan var att få båda dessa ideal på en enda plattform. För att förena både den intellektuella klassen och anhängare av Brahman han grundade Brahmavarchas forskningsinstitution i Haridwar, Indien. Här både resultat trons orienterade meditation Gud med form och yoga inriktad formlös meditation skildras på ett vetenskapligt sätt. Detta är den manifesterade formen av Kundalini Shakti dyrkar genomgått vår vördade uppfostrare. Han var en stor realiserad helgon och en mästare på världsliga materiella prestationer också. Båda är i motsatta

riktningar men hur båda kan föras på en plattform kan förstås från hans skrifter dvs Gayatri Mahavigyan (del 1) Page nos. 240-248.

Vår handledare skriver att att Merudand (ryggmärg) är själv Mandarachal berget. Ida vilket innebär att Chandranaadi (vänster SVAR) är en symbol för lugn, gudomlighet och Pingala eller Suryanaadi (höger SVAR) är en symbol för värme och önskningar material. Genom spottar båda Naadis (subtila nerver) via Pranayaam (andningsövningar) och andra andliga metoder för Mooladhar aktiveras. Det är härifrån som Brahmanaadi dvs väg visdom kosmos påbörjas. Den Mooladhar eller bas Merudand etableras när embryot är i moderlivet i form av en svart 6-sidig molekyl få fäst vid basen av Merudand. För att göra taket företaget, är mycket starka tält pinnar grävde i marken och sedan bundna av rep. Den Brahmanaadi har också bundits upp av denna 6-sidig molekyl (Shata-Kona). Således livskraft är förenade till kroppen. Symboliskt detta mycket svart 6-sidig molekylen kallas Kurma eller sköldpadda. Eftersom det har formen av en sköldpadda. Den symboliska betydelsen av jord beroende på Lord Kurma (sköldpadda) är att huset i vårt liv är också beroende av sköldpaddan. Denna visdom gryr endast i psyket av en som genomgår intensiva andliga metoder. Vår vördade uppfostrare gjorde exakt detta och gav oss människor dessa 14 juveler eller sökvägen till andlighet där trots leda en materialistisk liv kan man nå en andliga mål. Idag både den ateistiska intellektuella klassen och teistisk klass tro orienterade människor har anslutit vårt uppdrag så att framgångsrikt skildra Lord Kurma s föreskrifter.

På detta sätt HERREN Varah tvättas bort från miljöförstöring på jorden:

Det var en demon som heter Hiranyaksha. Han längtade så mycket för rikedom som han sprang iväg med hela planeten jorden. Det var fullständigt kaos i världen när han täckte jorden med smuts och tog den från vägen av havet. Under dessa omständigheter som skulle avvärja slöjan av smuts på planeten jorden? Därför Herren tog formen av Varah (vildsvin) och genom att döda Hiranyaksha han räddade planeten jorden. Herren bort smuts täcker och gav tillbaka renade jorden till människorna att älta det igen. Detta är kontentan av Lord Varah inkarnation. Hiranyaksha betyder att han vars ögon är fulla av begär efter guld eller materiell rikedom bara. Begäret kan inte vara nöjda antingen genom markberedning mark eller göra hantverk. Det kan bara tillgodoses genom kvarnar, fabriker osv baserat på avancerad teknologi. Våra Rishis var super forskare, men de aldrig använt material som gick emot naturens lagar som i sin tur förstörde natur. Alla idag är medveten om hur allopatiskt läkemedel har förstört så många varelser på jorden och att hur jorden håller på att mjölkas till torrhet. Att vår jord måste tvättas bort all smuts kan

mätas genom smutsen i våra städer, problemet med atomavfall, nya typer av sjukdomar etc.

Daniel Wanken, författaren till boken "välgörenhetsorganisationer Guds" skriver att en gång i tiden människor bodde på planeten Venus. Precis som på jorden även på Venus var det kaos, rök av bilar, koldioxid, kolmonoxid etc. För att studera allt detta 2 artificiella satelliter sändes dit. Wanken tycker att 2 månar Venus kallas Phovos och Lovos är artificiella satelliter. Människor lämnade den här planeten för andra säkrare planeter när det var ett regn av syra. Man vet inte om dessa observationer är sant falskt men ökningen av föroreningar på jorden kommer definitivt att leda oss till en sådan svår situation. För detta räcker det att det finns smuts och ökar i bil rök föroreningar en jord.

Vår handledare genom att bli Lord Varah försökte övervinna denna förorening. Han inspirerade oss att leva livet tillsammans med Moder Natur och forskat i gigantiska Yajnas. Idag detta faktum har bevisats av modern vetenskap. Vid tidpunkten för Gorakhpur Ashwamedha Yagna forskare systematiskt proklamerade detta faktum. Den Prajna Purusha (vår uppfostrare) hade inte ens en tillstymmelse till bilaga till den materiella världen. Men han själv drack detta gift för att rädda världen från denna fara och därmed fastställa sin välfärd. Genom att bli Lord Varah han beslöt att rädda jordens miljö från fara av föroreningar. Hittills han inte bara organiserade Yajnas men detta uppdrag är att tvätta bort denna förorening med sådd otaliga träd och återaktivering Ayurveda formen av medicinsk behandling. Under de kommande dagarna denna strävan kommer att få hela världen acceptans. Först då kommer jorden att sparas.

Inkarnation av Lord NRISHINHA SÄTT föryngring av tro:

Den andra bror Hiryanksha var Hiranyakashyap. Han längtade också efter guld alla 24 timmar om dagen. Denna längtan gjorde honom gå mot hans själ. Genom samla ihop en hel del rikedom han förkunnade att människan själv är Gud. Han hatade att höra om den verkliga Guden. Han uppfann så många saker som han var under villfarelsen att varken mannen eller någon annan varelse kunde döda honom. Han skulle varken dö i hans hus eller utanför. Det var som om han hade en skyddande livförsäkring på alla platser. Han kände att han inte kunde dö på grund av vapen attacker eller på grund av någon sjukdom. Han skulle varken dö i dagtid eller nattetid. Under sådana omständigheter Lord Nrisinha (NRI = Man + Sinha = lejon) av dubbla arter genom att sitta på uteplats och riva upp Hiranyakasyap torso med sin långa lejon naglar sparade anhängare Prahlad och därmed etablerat tro överallt.

Idag människan verkligen har blivit en Hiranyakashyap. Han har så många vapen som han inte är rädd för att mördas. Han har så många mediciner till sitt förfogande att han är säker på att han kan leva tills en mogen ålder och kanske bli odödlig också. Naturligtvis är detta utan tvekan hans blind tro. Han är säker på sin säkerhet i alla områden i livet. Han önskar bara en sak som Guds namn inte bör tas och allt detta sänds i tidningar som Sarita etc. Under sådana omständigheter Herren utnyttjade alla former av fred för att fastställa tro i människans hjärta och därmed förstöra alla avskyvärda önskningar, girighet etc. En mening Sandhya är Gayatri dyrkan, är detta en sandhi (fred). En annan sandhi är eran sandhi (korsning) där världslig glädje är det enda syftet med livet. Denna tro är förstörs och andliga ideal sprider sakta men säkert överallt. I blixt av ett ögonblick vår Prajnavatar (Yuga Rishi Shriram Sharma Acharya) uppnådde lätt allt detta på ett sådant sätt som om som Lord Nrisinha han kom ut ur en pelare genom splittring den öppen. Han skyddade Prahlad av rättfärdighet och efter att ha lämnat bakom hans anhängare som var lovprisa honom, försvann han. Han var en mycket medkännande och känslig natur, ty ondskan var han död uppenbar. Han spill med gudomlig kärlek och hade extrem vrede också. Han äventyras aldrig med grundläggande värderingar i livet. Den 21 : a århundradet manifesterar med hastighet för att mycket potential en ljus framtid vars barn som tro han hade skyddat. En liten trailer av detta i form av Yuga sandhi Mahapurashcharan håller antagits i vördade Gurudeva födelseort, Anvalkheda den 3,4,5,6,7 November 1995 e.Kr. Detta kommer skildra en mer scen förstörelse av cravings och tro kommer att inrättas överallt . Folk kommer att se allt detta otroligt och eulogise det.

De tre benen i Vaman dvs hängivenhet, Visdom och Åtgärd:

Kung Bali var mycket egoistisk om sin rikedom och prakt. Även om han var generös hearted men han hyste cravings för en massa saker i hans psyke. För att uppnå berömmelse han skulle göra något. Han härskade över hela jorden. En dag ett litet barn (Vaman) kom i sin mitt och bad om mark som mäter 3 meter. Bali skrattade och gick med på att göra det. Vid den tiden Lord Vaman som var ett barn så långt manifesterade hans gigantiska kosmiska form. Han mätte hela världen med 2 meter av hans. Det fanns ingen plats att hålla sin tredje fot. Vid den tidpunkten Bali arrogans försvann. Således Bali överlämnade sitt allt till Gud. Detta är historien om Lord Vaman. Men förstärkningen är ganska stora.

Idag alla längtar efter namn och rykte. Därför parlamentet bryter upp och regeringar förändring. Det finns blodsutgjutelse över skillnader i ideologier. Stora länder chef över

mindre. De verkar enligt sina egna nycker och fantasier. Journalister har blivit mentalt smittad med gulsot, har domstolen ingen större ideal att leva upp till, de som borde skydda sina medborgare har blivit plundrare och allt detta pågår öppet som slughet av Bali. Överallt det talas om ännu i stället för att att skämmas över det folk stolta alla oetiska aktiviteter. Flickor bränns på grund av Sati, de trakasseras för hemgift. Människor som uppmuntrar allt detta sägs vara intelligenta och ges all ära. Det ironiska är att dessa människor tror att de är mycket klokt. Andra tycker att de är stora anhängare och full av hårt arbete.

Vår Prajnavatar genom att skriva 2700 böcker placerade kunskap på ett ställe i världen och därmed gav oss visdom. Idag denna litteratur är stor efterfrågan i hela världen. Gayatri Parivar blir synonymt med Vivekanand i Chicago. På grund av denna litteratur utan tvivel vår vördade uppfostrare sträckte det kloka i hela världen och nu det som återstår är att sprida den i alla hörn av världen. På samma sätt gav han den sanna formen av helig tillbedjan mitt i religiösa fasaden. Under de kommande dagarna bara hängivenhet för ett rent hjärta kommer att ta fart i världen och ingen fasad. På samma sätt som han visade oss alla hur man kan genom att bli en man av yoga av åtgärder genom att förena Gud vår verksamhet kan man i en kropp utföra aktiviteter som liknar dem i 5 kroppar. Alla dessa 3 strömmar sätta ihop är Gayatri dyrkan dvs Triveni av visdom, hängivenhet och handling. I forna tider denna dyrkan hade universella godkännande och i framtiden det är exakt vad som kommer att hända. På samma sätt dagens Balis fasad av diplomati kommer att bryta upp och enighet, jämnmod och tillgivenhet kommer att få betydelse. Den kommande eran kommer att gå på den väg som kommer hamn välfärd för alla varelser och skänka välbefinnande på dem. En odlade samhälle är möjligt att bygga enbart på grundval av en sund kropp och tydlig sinne.

Att krossa huvudet på LORD Parshuram VERSUS tanken UPPLÖSNING AV VÅR PRAJNAVATAR:

Det sägs att Kings hade blivit mycket arrogant. Det var i sin natur att trakassera sina ämnen och på den tiden var född Lord Parshuram. Han högg flitigt av cheferna för samtliga kungar.

Eftersom Lord Parshuram trots att en brahmin exekveras sådana handlingar det verkar troligt att han gav så intensiv tänkande till Rajasic (aktiv) män att de måste ändra sin tankeprocess. Detta kan ses tydligt i livet av vår vördade uppfostrare. Dåliga tankar i vårt psyke manifestera externt som vile åtgärder. Vår vördade uppfostrare ödmjukt varnade folk med sina mäktiga skrifter, förklarade han vetenskapligt reaktionerna av våra

handlingar och därmed många vidriga män förvandlades till det bättre. En mycket gigantisk etisk rörelse skedde som var besläktad med hugga av huvuden politiska härskare. De 2700 böcker skriven av vår vördade Gurudeva är som en yxa, som läser det är imponerad och därmed blir förvandlas till det bättre. Det är påverkan av den etiska rörelse som har lett till seminarier på 800 prop. tjänstemän.

Iakttagande av TECKEN VÄRDIGHET av Lord RAM:

Lord Ram kallas Maryada Purushottam --- bäst bland fromma charactered män. Vår vördade uppfostrare inte bara etablerade läror from karaktär i alla områden i livet, men han insupit den i sitt liv, så att påpeka för oss dess användbarhet i dagliga transaktioner i vårt liv.

Lord Ram tog aldrig stöd från någon annan kejsare, kung etc. men istället hans medhjälpare var björnar, apor, schimpanser etc. Våra vördade uppfostrare samlat vanliga, känsliga människor och genom att ta en timme av det dagliga arbetet från dem tillsammans med 10 paise av bidrag från dem han höjde uppdraget från marken till himlen. Ram brände Lanka av guld och vår vördade uppfostrare krossas till massa alla materiella ideologier, upplyfta girighet osv Lord Ram de förtryckta, svag, fattiga och kvinnor klassen. Vår vördade uppfostrare för procent procent avrättades dessa uppgifter. Han visade världen den kosmiska formen. Samtliga bevittnar kosmiska form av vår vördade uppfostrare. Han respekterade alla Rishis. Genom föryngra Rishi traditionen han gav en ny riktning till religionen.
FÖRFATTARE: Shriram Sharma Acharya grundare av den internationella Gayatri familjen var en stor Yogi siare och inkarnation av Gud som skrev volymer vetenskaplig litteratur främst på andliga ämnen för världens välstånd och fred. För mer vetenskapliga e litteraturen pls besöker http://www.shriramsharma.com/ www.akhandjyoti.org www.awgpestore.com http://www.dsvv.ac.in/ och http://www.awgp.org/ BESKRIVNING: Gratis e-böcker på Chakra Meditation-ESP, Nirvikalpa Samadhi eller trodde Gratis Trance, uppnå Ridhi-Sidhis eller gudomliga energier, framtida vetenskaplig Religion, Super Energy Gayatri vetenskap & Kundaliniyoga korrelerad till neurovetenskap-ESP, endokrinologi, anatomi, psykologi & sociologi för 1) material och andliga välstånd och 2) samla världen fredligt som en familj. Vi lever i ett strikt icke-kommersiell webbplats som syftar till att förverkliga den urgamla drömmen om stora ledare och tänkare i världen: En vacker gränslös värld. KEYWORDS: Kundaliniyoga Gayatri e-böcker ultraljud telepati parapsykologi metafysik nirvikalpa Samadhi föroreningar yoga tantra filmer internet hypnos ekologi astrologi ayurveda Kalki bioelektricitet kirurgi laser ozon radar stressen kreativitet arkeologi Induskulturen oljekrisen matbrist tsunamier biografi Guru världsfreden sinne psyke gud nerv subtila medvetande själ gudomliga trance endokrina körtlar ESP chakran plexus meditation koncentration intellekt profetia trodde tänkande Cheiro Nostradamus Aurobindo sällhet hjärna Vedas sol solenergi heliga ren sinnesorgan Prana Avatar Upanishad ljus cell hypotalamus hypofysen omvandling futuristiska förutsägelse orm power liv mänsklig etik integritet karaktär vagus Tantra Mooladhar atom neutron proton

Shri Krishna av 16 kalas OCH PRAJNAVATAR AV 24 strömmar av ENERGI:

Herren Krishna liv börjar å ena sidan med kamp och å andra sidan att han etablerar folkkonst. Detta är också historien om vår Prajnavatar. De potentialer som nedsänkt i känsla njutningar från Kings avleddes av Lord Krishna mot hängivenhet och välfärd för alla. Vår vördade uppfostrare gav en riktning av välbefinnande genom att uppmuntra sång, konst, tillförordnad etc. Om Shri Krishna gav oss bud av Yoga av åtgärder då vår vördade uppfostrare lärde oss hur man utför yoga åtgärd i dagens prövande tider. Han konverterade sitt hem till ett eremitage av austerities och även uppmuntrat andra att göra detsamma. Det mycket Mahabharat som han avrättades i dag det sista och potent kapitlet i form av eran skapelse. I detta är ungdomar som Abhimanyu utför gigantiska uppgifter. Det finns mäktiga krigare som Arjun och Bheema. Alla berömda människor försöker göra vår nation en supermakt och hela världen full av fred.

Som Lord Budha VÅR PRAJNAVATAR'S Budhi Sangh och upprättande av Dharma Chakra:

Om du gör en nära studie då med tanke på program för att ge en riktig känsla av riktning att arbeta stilar, inrättningar, ideologier och eran flöde verksamhet Lord Budha och Yuga Nirman Yojana är likartad. Det ser ut som om uppgifter Lord Budha håller utförs av vår Prajnavatar. Underlaget för intellektet och diskriminering är Gayatri dyrkan. Han etablerade också rättfärdighet. Denna form ges till föreningen efter tidsperiod skapas också har gett av Gayatri Parivar. Budha motsatte dödande av alla varelser och Gayatri Parivar också följde i hans fotspår. Hans mål var upplyftande kvinnor och detta är ett av de viktigaste målen för Yuga Nirman Yojana. Han gjorde Sanghornas, Yuga Nirman Yojana etablerade Shaktipithas. På detta sätt den tionde Nishkalank Avatar är kärnan i alla inkarnationer. Det råder ingen tvekan om detta. De som kommer att tvivla kommer att få förstöras av den flammande eld misstänksamhet. Vi insåg aldrig så stor salvia, profet i form av vår vördade Gurudeva som Prajnavatar. De som anslöt sig till honom var verkligen välsignad. Thos som irrat bort är fulla av oro och kommer att förbli så även i framtiden.

World Famous PROPHESIZER och myndigheten i PRAJNAVATAR:

Endast några få makt att göra profetior av den Allsmäktige Guden. Här borta de profetior världsberömda siare håller belysas som har påverkat den offentliga psyket för en stor tid. Alla dessa siare är överens om att ledning av en ljus framtid i världen kommer att ges av Indien bara, det kan bara kallas en extra "Yoga" att olika profetior gjorda påpeka för olika aktiviteter i vår vördade uppfostrare.

PROPHESIZER JEAN DIXON

Jean Dixon hade makt att göra fantastiska profetior och därför hon vunnit berömmelse inte bara i Amerika utan i hela världen. Följande rader är ett vittne till hennes sanna profetior:

Jean Dixon var inbjuden till en fest i en Solgrave Club. Vid den tiden president Truman var vice ordförande i Amerika. Han frågade skrattande, du är en anhängare av Gud, därför kan du förutsäga min framtid? Mycket snart skall du bli president i Amerika, sade Jean Dixon med ett leende och verkligen i ett par dagar Truman valdes till president av Amerika. På att vara vald till president accepterade han, "Vi har inget annat val än att acceptera att andliga krafter är mer potenta än materiella krafter." Alla Amerika förvånad över prophesizing befogenheter Jean Dixon. En gång i året 1994 President Roosevelt bjöd Jean Dixon till Vita huset och frågade --- Hur lång tid tar det att utföra mina uppgifter? Dixon allvar svarade --- ordförande, jag är mycket ledsen att säga att du har mycket få dagar kvar att leva nu. Roosevelt kunde inte låta bli att skratta men han dog i ett par dagar. Som förutspått av Jean Dixon hans död berodde på brott på ett blodkärl i hjärnan.

Den ovannämnda händelsen gång visat i domstolen av en tjänsteman. En dag Indiens allmänna agent Shri Giriraj Shankar kastade en lunch fest. Överste Nawabzada Sherali inbjöds tillsammans med Jean Dixon. Överste Sherali frågade henne en fråga, "Madam, kan du förutsäga min framtid?" Naturligtvis ja, sade Jean Dixon, "Den 2 : a juni 1947 Indien kommer att delas. Du måste gå till den delen (land) som kommer att dominera med muslimer. "

På morgonen den andra juni 1947 Col Sherali ringde Jean Dixon säger --- fru, dina tips är fel. Men Jean Dixon mycket bestämt sa: "Sir, kan varje incident ske i flash av en sekund.

Hela dag lämnas ännu. Vänta. "Verkligen den 3 : e juni 1947 i de amerikanska tidningarna trycktes --- Indien och Pakistan har partitionerad. Tillsammans med den armén var alltför splittrad och verkligen överste Sherali var tvungen att lämna för Pakistan.

En kväll i 1947 när Jean Dixon hem fanns ett föredrag om politiska frågor, även namnet New Delhi nämndes. Plötsligt Jean Dixon sade: "Det verkar som Gandhiji ska mördas, och detta kommer att ske inom 6 månader. "Verkligen Gandhiji mördades den 30 : e januari 1948. På samma sätt som hon var orolig mordet på president Kennedy 1963. När hon försökte förklara för Kennedys vän Hallow att stoppa Kennedy från att resa under de följande sex månaderna. I själva verket var detta Kennedy som hon hade förutspått i 1963 att han skulle bli president i Amerika. Medan förutsäga hans död Jean Dixon vidare sagt att assassinator namn börjar med bokstaven "O" och slutar med "D". Senare var alla ett vittne till mordet på Kennedy när han turnerade Texas och som förutspåtts av Jean Dixon den assassinator hette Oswald.

Jean Dixon hade förutspått många framtida händelser som Rysslands första obemannade raket in i månen, Eisenhower vann sin valkampanj, undergång Krustjov, Kina bli ett kommunistiskt land, Shastriji blir premiärminister efter Nehru etc. som alla visade sig vara sant senare.

En mycket viktig profetian med hänvisning till den nya ERA --- FÖDELSE en änglalik MAN På landet FAMILJ

I en mycket ödmjuk, landsbygdens familj en stor själ har tagit födelse som kommer att leda, administrera och kontrollera en stor andlig revolution. Han kommer att få hjälp av aktiva arbetstagare som kommer att förändra denna förvrängda värld till det bättre.

En liten by Anvalkheda, distrikt Agra (UP, Indien). Här i en mycket liten men odlade, gudomlig driven familj bort från kaoset i städerna föddes vår vördade uppfostrare som nämns i ovanstående profetian, dvs 50 år tillbaka. Han var en förråd av makt. På grund av hans andliga förmåga även i hans tidigare liv hade han visat den sanna vägen till andlig upplyftande. Även denna födelsen av hans inleddes med andlighet. Genom att göra

andlighet en mycket del av hans vara att han vävde den i sitt dagliga liv rutin. Han visade oss existensen av själen (Gud) och blåste hornet av en världsomfattande andlig revolution. Genom hans tanke revolutionen gav han oss en sådan väg som leder till att många själar följde i hans fotspår. Som ett resultat en atmosfär av andlighet ökar i rask takt i hela världen. Liksom sin brutto kropp än idag hans subtila kropp är mycket aktiv. Omständigheterna förändras, kommer det att förändras i framtiden och därmed framtiden för 21 : a århundradet kommer att bli mycket ljus. Det verkar som om Jean Dixon profetia kommer att besannas även denna gång.

Futurist John MELARD

Redaktör för "Healing Life", John Melard samtidigt överens om att denna tid kommer att omvandlas skriver:

Idag problemen i världen är så slingrande att det inte är möjligt att övervinna dem genom en bräcklig mänskliga intellektet. Jag har en magkänsla att Gud kommer att manifestera på jorden och att han kommer att förändra denna era med kraften i hans medhjälpare.

Termerna "omvandling av denna tid" och "Yuga Nirman Yojana" vår vördade uppfostrare är en direkt bevis på ovanstående profetia. Det är ett känt faktum att Gud alltid inkarnerar med medhjälpare av gudomlig makt och resten av kraften styr världen. En del av denna Guds kraft inkarnerade i personen av vår vördade Gurudeva. Genom sin gudomliga syn och själ kraft fann han många gudomligt odlade individer och ge dem han ledde dem på vägen mot eran transformation. I själva verket hela världen är på mitt uppe i att få omvandlas.

Idag världsliga problem har blivit så intensiv att de inte kan lösas genom en mänsklig intellekt. Världsfred är bortom kraften i mänsklig strävan. Ändå finns det ingen anledning att misströsta. Eftersom sådana signaler är i antågande att Gud redan har inkarnerat i vår mitt och strävar efter att skapa en ny era med hjälp av kraften i hans medhjälpare. Hans intellektuella och själ potential indikerar att han är en inkarnation av Gud. En sådan uplifter av världen kan inte förbli inkognito länge.

När människor endevaour misslyckas, tar den gudomliga kraften på tyglarna och lyckas göra det möjligt att som är omöjligt för mänskliga ansträngningar. I verkligheten varje handling av inkarnationen blir ett minne. Läsarna har 2700 böcker vår vördade uppfostrare. 800 manuskript återstår ännu att publiceras. Bortsett från detta är böcker om Vedas, Puranas och Smritis. Aldrig i världshistorien var en man som vår uppfostrare som ensam skrev så bra litteratur. När det gäller frågan om själens makt gäller det inte kan räknas som böcker, men det kan definitivt förstås av exemplet arbeta med brutto liksom den subtila kroppen. Ett urval av hans själ kraft är det faktum att han kunde se med slutna ögon alla händelser som äger rum i brutto-och subtila världen, dvs från jord till mellanrum och vet också orsaken-effekter.

Futuristiska ROMMAIN ROLLAND (FRANKRIKE)

Rommain Rolland Frankrike var en stor tänkare, filosof och författare av böcker. Han var inte mindre stor prophesizer också. Mycket bestämt att han trodde när man talar om en ny civilisation och världskultur --- "Jag tror att en stor grupp av vita odlade ras med sina goda / dåliga egenskaper kommer att förstöras och en ny civilisation kommer att dyka upp. I framtiden indisk kultur och filosofi kommer att inrättas i hela världen som en värld religion och kultur. Ett nytt samhälle kommer att upprättas. Jag är inte rädd för att bli skamfilat. Den västvärlden inte förstå själens odödlighet, men jag har en stark tro på den. Dem som födelse i västvärlden påverkas av den västerländska kulturen och därmed kommer att möta intensiva hinder i deras liv. "

På global nivå de intensiva ansträngningar "Devasanskriti Digvijay" rörelsen syftar till en värld nation, en värld språk och en världskultur. Och det är precis vad som kommer att hända. Detta är vad som indikeras av den gudomliga siare Rommain Rolland.

Futuristiska ANDERSON

Från hans barndom Anderson hade potential att förutsäga framtiden. Många av hans profetior har besannats ----

En amerikansk Allmänt striderna i andra världskriget ska senare bli president i Amerika. Eisenhower som var den amerikanska generalen av Allied armén senare valdes till president av Amerika.

År 1947 e.Kr. en viktig nation i Asien skall komma ut ur klorna på brittiskt styre. År 1947 Indien fick politisk frihet.

Den 8 : e augusti 1945 en sådan fruktansvärd händelse inträffar som ett resultat av vilken en situation när det gäller kriget mot Japan kommer att förändras drastiskt. Och den 18 : e augusti kriget kommer att sluta. Det var den 8 : e augusti att Hiroshima bombades. Lakhs av människor dog. Som ett resultat av Japan krossades. Genom att avstå den 18 : e augusti kriget tog slut.

Anderson samtidigt förutspår att att världen kommer att bli något helt annat efter 1999 AD har skrivit ----

En individ tar födelse i en mycket liten lantlig familj i Indien kommer inte bara att påverka sitt eget land andligt men andra länder i världen också. Denna person kommer att vara den största profeten i hela världshistorien. Han kommer ensam att ha så mycket organisatorisk makt som inte tas av någon prop. någon nation i världen. I linje med alla konstitutioner i världen kommer han att skapa en sådan människa konstitution där i hela världen kommer det att finnas ett språk, en prop. På högsta värld rättsväsende och en värld flagga. På grund av påverkan av denna strävan man kommer finns i överflöd i självkontroll, gott uppförande, rättvisa, etik, avstående och generositet. I sidorna tidningen fram sådana nyheter ska skrivas ut som rubriker som främjar mänskliga tjänster, avstående, djärv och generositet. Läsa allt detta folks känsliga natur kommer att manifestera. Mord, dacoity, plundring, brott, kommer olaglig verksamhet kommer till ett totalt stopp. Till 1999 hela ansiktet i världen kommer att förändras och sedan tusentals år människor kommer att leva ett liv i helig frid. "

Han utvecklade vidare att religionen ska spridas vitt och brett som vi idag inte ens kan tänka sig. Denna religion och kultur kommer att bli att Indien och profeten även kommer att vara en indian. Han är för närvarande fastställer de första grundstenarna i en världsomspännande revolution.

Ovanstående profetia är mycket liknande till det av Jean Dixons. På detta sätt dessa liknande profetior stora futurister i världen understryker att världen omvandling är den heliga önskan Gud och att under inga omständigheter kommer det att sluta. Det råder ingen tvekan om att denna tid definitivt kommer att förvandla.

I verkligheten extraordinära tanke revolution program vår vördade uppfostrare har spridit i hela världen. Genom att avstå från fåfänga, fasader, är arrogans etc. folk suga avstående, service, samarbete och andra mänskliga värden på ett bra sätt. Sakta i dagens värld en relativ förändring håller på att bevittnat. Bakom denna verklighet är ett verk av den gudomliga kraften i den profeten. Han enligt dessa förutsägelser, föddes i en liten by i Indien kallas Anvalkheda i Uttar Pradesh. Han samlade så mycket andlig kraft som på grund ändrade han själva tänkande ledande personligheter och ledande prop. tjänstemän. På mycket kort tid politisk upplyftande håller bevittnat. Den extra Faktum är att krig är mycket på nedgång. Människor ser nu på kärlek som Gud. Vår vördade uppfostrare profetia av 21 : a århundradet är mycket ljus är ett bevis på de ovannämnda förutsägelser.

Futuristiska FADER VECTOR

Den världsberömda futurist, helgon och vördade fader Mr vektor skriver under belysa kap. 6, 24 Uppenbarelse, Mathew i Bibeln att:

"Innebörden av en man med ett svärd sitter på en häst är födelsen av en sådan person som kommer att revolutionera världen genom att ge religiösa ideologier till alla människor i världen. På den tiden vanor blir syndig, kommer kroppen att vara svag och Herre död kommer att leda krig, hungersnöd, översvämningar, epidemier etc. naturkatastrofer kommer att vara på uppgång. Rörelser stjärnor och planeter kommer att vara mycket skadlig för människan och då denna gudomliga makt kommer inkarnera på jorden. Han kommer att framkalla helig frid och leda alla på väg mänskliga värden. "

För Devasanskriti Digvijay rörelsen hästen i Ashwamedha Yajna är på flykt inte med svärd utan med flagga kulturen. Från de egenskaper det är mycket tydligt att precis som ett svärd skär upp föremål så även flagga kultur skär upp alla våra synder. Nu vetenskaplig analys av andlighet förändras alla föråldrade föreställningar av andlighet. Vår vördade uppfostrare är inte bara en individ, men har verkligen inkarnerat som en gigantisk gudomlig kraft. Han har tagit upp den massiva uppgiften att omvandla hela

världen med sin andliga förmåga och lagt fram sådana föreskrifter om fred som tvingade människor att göra en hel del nytänkande.

Futuristiska PROF. HARAREY

Prof. Hararey bevittnade profetiska händelser i hans drömmar. En vecka före Gandhiji avled professor Hararey hade förutspått hans död.

När Sukarno s stjärnor var på topp Prof. Hararey sa: Idag människor inte ser någon ofta färgar ljudet men i en mycket kort tid kommer de att se undergång Sukarno. Verkligen efter 1 år Sukarno upplevde en undergång.

Tillträdestidpunkten nu majoriteten av professor Hararey förutsägelser har besannats. När man analyserar dagens förhållanden kommer det att vara minst fantastiskt om hans förutsägelser om en ljus framtid besannas.

Han såg att ---

År 2000 e.Kr. och året dessförinnan.

En gudomligt förkroppsligade person har tagit födelse, kommer han att fylla sinnet hos alla med sällhet, han övervinna alla svårigheter i världen. Han kommer räta inethical och orättvisa människor.

Första kvartalet i natten när jag är i djup sömn ser jag en gudomlig person i min dröm. Mellan ögonbrynen denna yogi, sitter nära en vattenväg, ser jag en halv måne. Hans hår är vit som hans kläder, hans hud rättvis och hans fötter har leatherless sandaler. Omkring honom är en skara heliga människor. I centrum brinner en eld. Dessa människor sjunga något och sedan kasta något i elden. Rök fyller himlen. Alla människor i världen kör mot denna plats. Bland dem är handikappade, fattiga drabbade människor. Det gudomliga

person instruera dem och på så sätt fylla deras hjärtan med lycka. Människors svårigheter håller avvärjt, folk blandas med varandra saknar gillar / ogillar. Det finns ett skyfall av himmelsk salighet. Ljus långsamt utöka och på en gudomlig berg det sprider ljus som solen. Därifrån ljusstrålar som vatten av massor av år stiger upp och täcker atmosfären i hela jorden.

Ovanstående profetia är att den världsberömda siare Prof. Hararey som han hade talat om i "The New Era kommer att manifestera" och det var närmare i tidningen "West Mirror". Professor Hararey föddes i en religiös judisk familj i Israel. På grund av hans apt och korrekt förutsägelser blev han så känd i Europa och Afrika precis som Anderson och Dixon i Amerika, professor Cheiro i England och Varah Mihir i Indien. När människor frågade professor Hararey om ovannämnda drömmar sade han att dessa drömmar som jag får i de tidiga morgontimmarna förverkligas på mycket kort tid, dessa drömmar som jag får vid midnatt besannas efter 1 år och de som sågs i första fjärdedel av natten besannats efter några år. När det gäller dessa drömmar jag får tankar i mitt sinne att en gudomlig person har tagit födelse i Indien som fram till år 1970 kommer att arbeta på subtil nivå för en värld andlig revolution utan någon extern namn eller berömmelse, men senare hans ledarskap kommer att spridas överallt i Asien och sedan i hela världen. Hans tankar är så full av mänskliga värden och framsynthet att världen kommer Perforce följa i hans fotspår. När vetenskapen kommer att förstöra religion och kultur då denna gudomliga helgon kommer att leda en andlig revolution och människor, som före Kristi födelse, börjar förstå den djupa import av dyrkan av naturliga element som eld, vatten, vind, utrymme, sol etc.

Man kan se många människor med vitt hår, vit hud, vita kläder och leatherless sandaler på fötterna, men det är verkligen ovanligt att se en halv måne på pannan. Ja, verkligen i pannan på vår vördade uppfostrare lyser en cirkulär vitt ljus som hade fångats av kamerans lins. Denna profetia är en pekare till den och bevisar att förutsäga professor Hararey. Under år 1958 e.Kr. vår vördade uppfostrare gjorde ett program för 1008 Yajnas där cirka 4 lakh människor från hela Indien deltog. På den tiden fanns det ett kontinuerligt Yajna och heliga diskurser. Utöver detta 5 fler program av 1008 Yajnas genomfördes i Tatanagar, Mahasamund, Porbunder, Baharaich och Jhalavad. Också 108 Yajna program genomfördes över hela Indien. Vår vördade uppfostrare gav alltid bort frukterna av hans austerities för att lösa problem och avvärja svårigheter. När det gäller detta finns incidenter där han nästan gett upp sitt liv. I verkligheten är han alltid spelat den kraftfulla rollen som en stor välgörare som Shiva. Han utförde intensiva botöfningar i den heliga Himalaya bergen. Allt det gudomliga ljuset och makt är därifrån som indikeras av vår vördade uppfostrare.

Alla andliga strävan i vår vördade uppfostrare kretsat kring "manifestation av gudomlighet i mänskligheten". Han ville inleda en värld full av andliga värden och varje por i hans som proklamerade "världen som en enda familj." Han förenade alla teister och ateister till mänskliga värden och sade att detta var den sanna religionen. Många sådana människor går på vägen som fastställs av honom och detta är vad som indikeras av den stora futuristiska.

De föränderliga tider i världen visar att det kommer att bli minst fantastiskt om professor Hararey s drömmar procent procent.

Futuristiska NOSTRADAMUS

Nostradamus, en fransman, var en mycket klok astrolog och supersensory siare. Alla hans profetior om Hitler och Napoleon har besannats. Alla hans förutsägelser har klarlagts i sin bok "århundraden och Sanna profetior Michael D. Nostradamus".

En världsberömd person kommer att födas i ett mycket religiöst land. Han kommer att revolutionera hela världen med några av sina andliga medhjälpare. Denna historiska stora salvia kommer att ge upphov till så stor turbulens som i varje familj, distrikt etc. Det kommer att finnas inre oro. Denna inre förvandling fas kommer att vara i slutet av 20 : e talet och början av 21 : a århundradet. Men senare höga mänskliga värden kommer att härska över hela världen. Folk kommer att kasta avskyvärda tänkande och världen blir himmelska.

En måne kommer att finnas på huvudet av denna stora vis man av historien. Hans kläder kommer att vara enkla, kommer han gifta sig två gånger, kommer han att ha 2 söner, kommer han att ha 2 döttrar och två gånger att han kommer att ändra hans bostad. Båda gångerna han kommer att flytta norrut.

Beviset för detta ovan profetia är att Yuga Rishi Shriram Sharma Acharya föddes i en liten by Anvalkheda (Agra), inducerade Indien sådan andlig revolution som verkligen en inre oro mellan demoner och halvgudar ägde rum i medvetandet hos alla. De små tid

socialarbetare i Gayatri Parivar och Yuga Nirman Yojana organisationer genom att gå för långt utanför länder inducerade så mycket goodwill som folk började kasta sin vidriga aktiviteter. Via ett Ashwamedha Yajnas attraktion för fromma handlingar sprider sig från vårt land till fjärran länder. Vår vördade uppfostrare bytt bostäder endast två gånger och båda gångerna han reste norrut.

Det verkar som om stora futuristiska faktiskt såg familjen i vår vördade uppfostrare samtidigt denna profetia. Och otroligt denna profetia gjordes i 16 : e århundradet. Det är värt att notera ett bevis på denna profetia ......

Den stora helgon Shriram Sharma Acharya gift två gånger. Den första hustrun var Shrimati Saraswati Devi, dotter till Shri Roopram Sharma, Barsauli, Agra. Den andra hustrun var Shrimati Bhagwati Devi Sharma, dotter till Shri Jaswantji Bihaur, Agra.

Sons ---- Shri Omprakash Sharma. Shri Mrityunjay Sharma.

Döttrar - Shrimati Dayawati Upadhyay Shrimati Shailbala Pandya

Futuristiska Arthur Charles Clarke (AMERICA)

Redan som liten pojke Charles Clark hade makt att förutsäga framtiden på grund av en ovanlig extrasensory uppfattning. Han fortsatte att säga att människan inte bara denna grova kroppen men är ett magasin av gudomlig kraft. Denna makt har ljus, strålglans och alla krafter som människan längtar efter att nå från Gud. Men denna makt latent hos människa och det måste väckas.

Om några dagar i landet i Asien (vilket indikerar Indien) en stor intensiv tanke revolution kommer att påbörjas under 1971. Efter 10 år kommer spridas i hela världen. Och därmed

människans latenta psyke kommer att tvingas att vakna till gudomlighet. De energier som människan är helt omedvetna om idag kommer att vara föremål för undersökning och uppnå för alla i världen. Vetenskapen kommer att ta en ny vändning och kommer att vara helt påverkas av andliga värden. Dessa andliga värden och energier kommer att vara silken sladd som kommer att knyta alla nationer i världen tillsammans.

Den fantastiska korrelation av Arthur Clarks profetia är detta som vår vördade uppfostrare hade spottas hela Indien mentalt till år 1971 som den ökända havet och juveler som uppstod som ett resultat var stor själ befogenheter. För att intensifiera denna tanke spottar, för att väcka gudomlighet i mänskligheten och för att manifestera himlen på jorden vår vördade uppfostrare utfört intensiva botöfningar i Himalaya bergen. Denna gudomliga energi som samlats in av honom var öste på hela världen och enligt de prognoser i denna stora siare rörelse tanken revolutionen sprids i alla länder i dessa 10 år. Detta gav en ny positiv riktning till alla. Det är på grund av detta som den vetenskapliga världen forskar i andliga lagar precis som det gör väsentliga lagar. I verkligheten är det bara andlig kraft som kommer att bistå den i dess strävan så att hela världen kommer att knytas enigt. Detta är förutsägelsen i den profetian.

Alla hans profetior Indiens självständighet, vänskap mellan Kina och Pakistan, krig mellan Ryssland och Kina har besannats. Naturligtvis tidpunkten inte kan ha varit exakt men man bör inte tvivla på hans profetia om sällsynta tanken revolutionen och eran transformation före 2000 e.Kr. Eftersom dagens förutsättningar redan lutar åt det hållet.

Futuristiska MRS. VORISKASILVIGAR (UNGERN)

En engelsk officer hade lagt ett vad med Ungerns stora futuristiska Mrs Voriskasilvigar att Indien aldrig skulle nå politisk frihet från brittiskt styre. Hon i sin tur svarade --- Ingen ström i världen kan fortsätta att göra Indien en politisk slav efter år 1944. Dess öde kommer att lysa och det är de religiösa människorna i Indien som kommer att inleda fred i hela världen.

Efter år 1944 Indien blev politiskt oberoende vilket framgår av en och alla. Den andra sanningen av denna profetia är följande:

"Indien kommer att få ära som en stor makt i världen, men det kommer att få kämpa en hel del innan han blev en stormakt. Ytligt tiden blir svårt ännu en stor profet kommer att födas i detta land som genom att samla tusentals mindre drivna individer kommer att leda till så mycket oräddhet att dessa mycket små människor kommer att utmana de så kallade materialistiska människor och kommer att visa dennes ideologi som illusorisk . Efter att rättfärdiga och enkla människor kommer att segra och fred kommer att sprida överallt. Men efter en uppkomsten av hård kamp mänskliga värden kommer att öka på permanent basis. Dess egenskaper kommer att vara mycket tydlig år 2000 e.Kr. och därmed senare världen kommer svämma över med kärlek, medkänsla, ärlighet, känsla av andras välbefinnande och universellt broderskap. "

De fruktansvärda förhållandena i dag är ett bevis på denna profetia. Idag stridigheter är som störst. Vår vördade uppfostrare i år 1958 själv hade spridit broderskap Gayatri Parivar över hela världen och senare hade också förklarat att 21 : a århundradet kommer att bli en strålande en. För att korrelera filosofi med åtgärder en ljus framtid höll på att vävas via ett Japa (Mantra chanting) och Yajna (brand offer). Människor i världen bevittnar ---- deklarationen av beslutsamhet lakhs av människor avstående usla vanor, missbruk etc. Detta är en inflytelserik del av uppgiften om en ny ljus era och föryngring av ett civiliserat samhälle. Detta är pekaren på vår vördade uppfostrare till den gudomliga efterklokhet och som återges i denna profetia. Definitivt fromma människor är på uppgång och etik Gayatri Parivar håller bevisas sant. Folk proklamera att alla deras förhoppningar nu vila på mäktiga skuldror Gayatri Parivar. Det är den här världen familj som verkligen sprider broderskap överallt.

Detta är definitivt en profet som inte skillnaderna i kast, kön, Varna, religion, språk, har hög-låg etc. inducerade många människor i världen för att insupa bud på "Vi kommer att förändras, kommer era förändras." Beviset av detta är poängen för Ashwamedha Yajnas genomförs i fjärran länder och den första Purnahuti i Yuga sandhi Mahapurashcharan i vår uppfostrare födelse plats Anvalkheda i Agra.

FUTURSIST GERARD Chrisey (Holland)

I detta århundrade stora siare Gerard Chrisey Holland har visat sig vara en stor futurist inte bara i Holland utan i hela Europa. Han inte bara korrekt förutspådde framtiden men talade också riktigt om ens tidigare liv. Nästan alla hans profetior har besannats. Dagens värld förhållanden ett bevis på hans profetia enligt följande:

Jag ser att i ett mycket gammalt land i öst, Indien, har en sådan stor man tagit födelse som inleder välfärd i hela världen. Han kommer att få hjälp av lakhs av människor med kvinnor dominerar. De kommer att genomföra brand ritualer (Yajnas) och erbjuder doftande material till elden. Röken kommer ut av det kommer att rena atmosfären. Alla människor i världen kommer att titta i deras riktning och lyssna på denna stora helgon. Alla politiska ledare kommer att tvingas sitta på en dias. Beviset för denna profetia finns i slutet av 20 : e talet och senare hela världen kommer att knytas samman i enhet. Överallt blir det välbefinnande och välstånd. Det blir inget våld, brottslighet, olaglig verksamhet etc. De som är avskyvärda, elaka och visa bristande respekt för kvinnor kommer att straffas hårt. Folk kommer att dricka mer mjölk. Antalet blommor, kommer träden osv öka. Skönhet av naturen kommer att blomma överallt.

I verkligheten vår vördade uppfostrare aktiverat Gayatri Parivar som folk säger utfördes subtilt. Detta kan sägas vara den högsta revolutionen av detta århundrade. Resultatet av att låta kvinnor sjunga Gayatri mantra är att kraften i moderskapet förstod hennes styrka och kom fram för att bära röda lågan. Detta var pre-planeras av ovanstående futuristiska.

Genom att be folk att insupa bud på "Jag kommer att bete sig med andra på ett sätt som jag förväntar att andra ska återgälda". När vår vördade uppfostrare via ett Yajna undervisade försakelse och andliga mål som skall uppnås, då styrkan av Gayatri Parivar iväg för att utföra Yajnas för välfärd för alla varelser och detta bevittnades av den futuristiska med slutna ögon. I verkligheten Ashwamedha Yajnas har visat sig vara användbara vid rening av naturliga element som luft, vatten etc. tillsammans med god hälsa som visas av forskning som bedrivits om Yajnas.

Futurist JULES BERNE (Frankrike).

Jules Berne var en flitig författare och en stor futurist. Under år 1962 när arméer av Ryssland och Amerika utmanade varandra. Det var fruktansvärt bombningar, atombomben användning tillsammans med missiler. Omkopplaren för krig var på väg att pressas och då franska politiska ledarna frågade Jules Bern, "Vem vinner det här kriget?" Jules Berne svarade: "Ingen. Eftersom det kommer att bli krig. Ryssland kommer att dra sig tillbaka. "Detta är exakt vad som hände eftersom Ryssland drog.

Ett decennium innan människan landade på månen han hade förutspått denna händelse.

Hans profetia av Frankrike besegras av Hitler kom också sant.

Således många profetior Jules Bern har besannats.

Som bevis på samtid följande profetia av Dr Jules Bern har visat sig vara sant:

Upp till år 2000 e.Kr. världens befolkning kommer att beröra 600 crores och majoriteten av folket kommer att bo i Asien och Amerika. Utan tvekan kommer det att finnas några nukleära krig ännu klass-baserade strider kommer att öka. Å ena sidan kommer det att finnas klass stridigheter och å andra sidan en mycket ny andlig revolution kommer att ske som kommer att utvecklas nya mysterier Gud och vår själ. Vetenskapen kommer att betona det som ett resultat av vilken ateism och vänster väg (Vaam Marg) kommer att förstöras. I dess ställe kommer att öka tron, rättvisa, etik, förtroende, disciplin och en känsla av rättfärdig plikt. Alla dessa förändringar kommer att vara grundstenarna i ett världsomspännande revolution.

Det sätt Ryssland och Amerika tar politiska beslut verkar det som Jules Berne förutsägelser om att det kommer att bli någon kärnvapenkrig kommer att besannas och ändå har han förutspått stridigheter pågår. Det är så mycket som lågan fladdrar mer strålande innan det blir släckta. Här eftersom världens oroligheterna kommer definitivt att avsluta dessa stridigheter inte kommer att vara tillfällig.
FÖRFATTARE: Shriram Sharma Acharya grundare av den internationella Gayatri familjen var en stor Yogi siare och inkarnation av Gud som skrev volymer vetenskaplig litteratur främst på andliga ämnen för världens välstånd och fred. För mer vetenskapliga e litteraturen pls besöker http://www.shriramsharma.com/ www.akhandjyoti.org www.awgpestore.com http://www.dsvv.ac.in/ och http://www.awgp.org/ BESKRIVNING: Gratis e-böcker på Chakra Meditation-ESP, Nirvikalpa Samadhi eller trodde Gratis Trance, uppnå Ridhi-Sidhis eller gudomliga energier, framtida vetenskaplig Religion, Super Energy Gayatri vetenskap & Kundaliniyoga korrelerad till neurovetenskap-ESP, endokrinologi, anatomi, psykologi & sociologi för 1) material och andliga välstånd och 2) samla världen fredligt som en familj. Vi lever i ett strikt icke-kommersiell webbplats som syftar till att förverkliga den urgamla drömmen om stora ledare och tänkare i världen: En vacker gränslös värld. KEYWORDS: Kundaliniyoga Gayatri e-böcker ultraljud telepati parapsykologi metafysik nirvikalpa Samadhi föroreningar yoga tantra filmer internet hypnos ekologi astrologi ayurveda Kalki bioelektricitet kirurgi laser ozon radar stressen kreativitet arkeologi Induskulturen oljekrisen matbrist tsunamier biografi Guru världsfreden sinne psyke gud nerv subtila medvetande själ gudomliga trance endokrina körtlar ESP chakran plexus meditation koncentration intellekt profetia trodde tänkande Cheiro Nostradamus Aurobindo sällhet hjärna Vedas sol solenergi heliga ren sinnesorgan Prana Avatar Upanishad ljus cell

hypotalamus hypofysen omvandling futuristiska förutsägelse orm power liv mänsklig etik integritet karaktär vagus Tantra Mooladhar atom neutron proton

Beviset av denna profetia är att stora vetenskapsmän har kommit överens om våra vördade uppfostrare religion eftersom det är mycket vetenskapligt. Yttrandet från forskare att människan är en massa kemikalier endast har visat sig vara helt felaktigt. Forskarna är nu överens om att en gudomlig kraft bakom skapandet och underhåll av våra kosmos. Denna osynliga gudomliga makt är ingen annan än Gud. Gud är direkt ansluten till vår själ princip. Och att förstå detta djupt en hel del forskning har gjorts över hela världen. Vår vördade uppfostrare genom att skriva boken "Var är Gud och vad är hans natur" har gett oss en väg att förverkliga Gud och bedriva andlig forskning.

Jag uppfattar starkt att denna andliga revolution kommer att påbörjas i Indien. När det gäller det sätt på utförande jag skiljer med Jean Dixon över det faktum att denna person redan har tagit födelse före år 1962 e.Kr. Och i denna stund är han inblandad i ett stort strävan i Indien själv. Denna gudomliga person kommer att ha deltagit i Indiens frihetsrörelse och hans anhängare är många. Hans anhängare kommer att utgöra en stark organisation och under en kort tidsrymd kommer att påverka hela världen. Och med sin själ kraft de kommer lätt och framgångsrikt åstadkomma de förändringar i denna värld som för närvarande verkar omöjligt.

Det är passande att Jules Bernes ser på våra önskningar att veta framtiden som bevis på oförgängliga natur vår själ. Kroppen tror aldrig att det kommer att förbli evigt grund av naturen är färskvara. Men själen är odödlig därför ännu större än nyfikenhet av det förflutna är att för framtida förändringar. Om människan förenar hans intellekt, diskriminerande förståelse och ansträngning för att dessa förändringar kommer framtiden för inte bara en individ utan hela mänskligheten kan ändras till utstrålning. När denna uppgift inte kan utföras av mänskligheten sedan stora vise alongwith väckta själar (medhjälpare) manifest på jorden och enligt Herrens önskan en ny era skapas. Mr Jules Bern tror att inom en snar framtid historien kommer att upprepa sig och att ingen kan hindra denna omvandling.

Upp året 1962 vår vördade uppfostrare hade avslutat 50 år. Från allra första början att han deltog i aktiviteter av social och nationell välfärd. När oberörbarhet var på topp i Indien han vid späd ålder av 15 år tvättade såren i hans piga tjänare trots svår motstånd från sin familj och folk by. Han skulle binda såret, tjäna henne på alla sätt och därmed högljutt motsatt alla oönskade praxis. Han avrättades många program för social välfärd. Han deltog aktivt i Indiens kamp för politisk självständighet. Han gick till fängelse tre gånger. För att följa i fotspåren av våra vördade uppfostrare ingen träldom kast eller

religion. Han är den första Rishi i världen vars anhängare är crores i antal och är utspridda i 90 länder. Beviset av Jules Bern profetia är karaktär och beteende vår vördade uppfostrare.

Futuristiska Cheiro

Prof. Cheiro England förutspådde framtida händelser baserade på astrologiska beräkningar. Folk var wonderstruck på höra hans profetior. Han förvånade människor genom att förutsäga kriget i Sydafrika, död Victoria, dödsdatum Edward Saham, undergång den ryska tsaren och rätt år i den tyska kriget. Professor Cheiro kallades trollkarl av astrologi.

Foll. är profetia professor Cheiro:

Planeten Solen är mycket kraftfullt för Indien och det är i Vattumannen. Ingen makt i världen kan stoppa Indien från strålande med ära. En mycket mäktig person full av heliga andliga etik kommer att födas i Indien. Denna person kommer andligt väcka alla människor i världen. Hans andliga kraft kommer att vara mer potent än alla materiella energier i världen tillsammans. På grund av Jupiters inflytande finns det en möjlighet för en visdom revolution äger rum och dess heliga effekt ses över hela världen. ------- Prof. Cheiro (England).

En mycket liknande profetia har gjorts av G. Vegilatin baserat på en carving av en sten i Egypten.

Åren 1930 till 2000 e.Kr. blir tidsperiod av arbetet av en stor värld uplifter. Trots ser vanliga externt men hans gudomliga makt kommer att vara så intensiv att i sitt eget liv när han kommer att konvertera ¾ av världen ateister i troende av Gud. De mest utbildade människor i världen kommer att bli wonderstruck på bevittna hans tankar revolutionen.

De ändrade förhållanden i världen ger oss en indikation på att det är dags för ominstallation av en ny civilisation och ett nytt samhälle. Filosofin i vår vördade uppfostrare är spottar sinnen alla. Det framkalla tro på andlighet. Arrogans intellektet är böjer ner till de heliga känslor i hjärtat. Världen är på väg mot den möjligheten, där hela världen kommer att bo i fred och en känsla av välbefinnande för varandra.

AVTALET av indiska siare OM ATT Guds profet.

Liksom utländska futurister de profetior från indiska siare med hänvisning till den nya eran tycks korrelera helt med alla de uppgifter som utförts av vår vördade uppfostrare.

Mahayogi Shri Aurobindo var en stor siare-helgon. Han hade den extraordinära förmågan att dyka djupt in framtida händelser. Allt som han såg med slutna ögon, vad han upplevt i sitt hjärta kom att bli sann. Alla hans ord gick i uppfyllelse i rätt tid.

Vi presenterar sin erfarenhet med egna ord om en glimt av Prajnavatar.

SEER-SAINT SDY Aurobindo

Indiens härliga tider är mycket nära. Det kommer återigen att få kredit att sprida flödet av rättfärdighet och kultur i hela världen.

I mitt psyke manifesterar gudomliga inspiration och de säger att Indiens ära är mycket nära, kommer en del människor försöker att tvinga den att följa västerländska traditioner, men jag är säker på att en rörelse kommer att påbörjas i Indien som genom att förstöra våra vidriga tendenser kommer att ge vårt psyke en ny andlig riktning. Och detta kommer att öka ära Indien. Denna rörelse kommer återigen ta in glädjen i den Gyllene Åldern i hela världen.

Alla hans ord ger oss en känsla av att han faktiskt "såg" allt han skrev alltså hela namnet, form, tecken, aktivitet passar perfekt vår vördade uppfostrare.

Den stora poesi Maharshi Aurobindo kallade "Savitri" är välkänt i världen. I canto 4 (sidorna 335-336) genom att peka på en kraftig ledande Guds budbärare han tvingar oss att gräva djupt i sin djupa innebörd. Det ser ut som om han har skrivit allt detta i åtanke vår uppfostrare s "manifestation av Yuga Shakti."

Futuristiska Swami ANANDACHARYA

Anandacharya som föddes under år 1983 i Bengalen var en indisk. Senare var han bosatt i Norge. Han var en andlig salvia, filosof, tänkare och en expounder av mänsklig religion. Han var full av översinnliga uppfattningar. År 1910 hade han förklarat att människor bör göra sig redo för en första världskriget inom 4 år.

På ifrågasätts av en brittisk nyhetsbyrån sade han att vara beredd på en mer världskrig senare. Båda dessa profetior var visade sig vara sant. Även hans profetior död Kennedy, Martin Luther, Mussolini och ledarskap Eisenhower och Chrusjtjov gick i uppfyllelse.

I foll. profetia finns en sann skildring av verkliga fakta:

Sanna religionen kommer att ta formen av en organisation först i mitt eget land. Det kommer att födas tillsammans med den fria rörligheten för Indien men efter 24 år i 1971 e.Kr. det lyser hela Indien i form av en mäktig organisation. Å ena sidan kommer det att finnas utbredd oro i världspolitiken och i att indisk politik kommer att vara mest aktiva. Denna organisation, som kommer att visas för andlig upphöjning kommer att göra en ny karta över världens välfärd. Ledaren, chef för denna organisation kommer att vara en familjeförsörjare och kommer att vinna berömmelse som den största tänkare i Annals of världshistorien. Den mannen kommer att kartlägga ut ett beteende etik ansvar hos varje individ mot samhället och hur alla nationer kommer samarbeta samexistera i en lugn miljö. Om alla hans tankar som han har lagt ner på papper publiceras i bokform då boken kommer väga mer än 100 pounds.

Den stora siare har sagt att 24 år efter Indiens självständighet, dvs år 1971 e.Kr. en religiös institution kommer att bygga upp till en stor organisation. Det kommer att kartlägga ut en karta över världsfreden. Beviset av denna profetia är att de intensiva austerities i vår vördade uppfostrare som påbörjades under år 1971 skakade psyket av en och alla som ett resultat av vilka mängder av människor anslöt sig till Gayatri Parivar. Vördade Moder genom att gå hennes själ kraft som vår vördade uppfostrare visade ordspråket av 1 + 1 = 11. Det var den sanna lösa kartlagt av vår vördade uppfostrare som blev beteendemässiga etik alla och idag är insupit i alla hörn av världen. Således målet världens välbefinnande kommer definitivt att realiseras. Han såg på gott uppförande och självkontroll som grundstenarna andliga och materiella framsteg och därför var han mycket högljudd om det samtidigt sätta ner det på papper. I verkligheten vår vördade uppfostrare skrifter väger mer än hans kroppsliga vikt. Detta håller på att påpekas av futuristiska. Grunden för en ljus värld framtiden kommer att bli denna mycket beteendemässiga etik. Och på grund av det världens kommer att stråla med fred.

Profetia SAINT SURDAS

Den store poeten-saint Surdas var blind sedan födseln. Han såg aldrig världen med öppna ögon. Men hans poesi är ett exempel på levande skildringar. I verkligheten hans intuition väcktes. Alltså med hans subtila ögon såg han alla varelser, världen och Brahman (Gud). Enligt honom tid går framåt i den riktningen.

I en vers Surdasji skriver med sina intuitiva ögon:

Efter år 1900 kommer världen att förändra. Efter denna stora omvandling kommer rättfärdighet råder i världen och i tusentals år kommer det att finnas världsfreden. Det är just tiden.

Futuristiska SAINT VISHWARANJAN BRAHMACHARI

När helgonet Vishwaranjan Brahmachari förutspådde att Shri Lalbahadur Shastri blir Indiens premiärminister han också sorgset förklarade att Shastriji skulle förbli som

premiärminister för en mycket kort tid bara på grund av hans hindra död utanför Indien. Senare Indien kommer att ha en kvinnlig statsminister. Detta är exakt vad som hände.

Han vidareutvecklade genom att säga att under de kommande dagarna Indien kommer att möta massor av upp-och nedgångar. Men det också en stor händelse av en andlig revolution i landet kommer också att äga rum. Även om denna revolution kommer att påbörjas i centrala Indien, men det kommer att sprida sig i hela landet. Krediten att ena norra och södra Indien en sladd kommer att gå till propounder av denna revolution. På kort tid Indien kommer återinföra nya ideal som kommer att följas av människor i hela världen. Folk kommer frivilligt ge upp vidriga aktiviteter och insupa fromma beteende. I framtida människor i stället för att konkurrera med varandra över pengar, status, materiella bekvämligheter etc. kommer tävla med varandra för att bli mer ärlig, en mer välgörande disposition, hårt arbetande och mer samarbetsvillig.

I varje liten och gigantiska Yajna kan man se att människor frivilligt avstå avskyvärda vanor och missbruk som spel, alkohol, droger etc. gudomliga karaktären av vår vördade uppfostrare är spottar sinnen alla. Människor är på väg mot målet fromma handlingar. Med lätthet människor från norr till söder och öst till väst håller sammanbundna i sladden för heliga kultur. Således profetian har bevisats sant.

Futuristiska PARAMHANS RAJNARAYAN PATASHASTRI

Mathura är den gudomliga boning i Indien där Herren Krishna föddes. Han tillsammans med små koherde pojkar motsatta orättvisa, vile etik etc. Han fick seger över fruktansvärda demoner som Kansa och Jarasandh och sedan lyfte Govardhan backen på lillfingret för att skydda den Vrajvasis. Denna mycket rättsakt på nytt antas av vår vördade uppfostrare Yuga Rishi Shriram Sharma Acharya med sin karaktär och olika aktiviteter. Genom att ta med honom vanligt folk han motsatte sociala aktiviteter som var avskyvärda och förvrängd. Att avvärja allt detta skrev vi en hel del heliga litteratur som naturligtvis dödade inte demoner men definitivt avvärjt demoniska aktiviteter och avskyvärda karaktär. För världens välfärd han höjde Govardhan berget av kulturell seger med hjälp av små koherde pojkar tillsammans med deras extraordinära befogenheter. Detta har visat att 21 : a århundradet kommer definitivt att vara strålande. Profetian pekar definitivt ut till andliga och mäktiga strävan av vår vördade uppfostrare.

Lady Florence genomsyras av en stor känsla av EXTRASENSORISK perception (Om hon förutsåg så mycket varför hon inte ta namnet på vår vördade uppfostrare?)

Verkligen damen i New Jersey (USA) kallas Florens var konstigt. När hon antingen rört en person eller någon artikel som används av den personen hon kunde korrekt beskriva händelserna i den personens liv. Genom att tro på detta extraordinära kraften i Florens många prop. och privata institutioner löste sina annars olösliga problem. Vad hon sade var helt rätt. Beträffande problemen i de regioner och platser svarade hon bara om hon förhördes. Men hon talade frivilligt om världens framtid. Alla hennes förutsägelser om den nya eran är överens med våra vördade uppfostrare. När hon talade om eran förändring som skulle utföras av en stor helgon är det mycket tydligt att hon hade bilden av vår vördade uppfostrare i duken hennes inre öga. Det enda fantastiska är att trots att se framtiden så levande varför hon inte kalla vår vördade uppfostrare. Kanske svaret har givits av vår vördade uppfostrare när han säger att ----

"Min personlighet kommer att komma ut i det fria endast vid lämplig tidpunkt."

Profetior som har besannats

När det gäller detta skulle det vara på sin plats att tala om vissa profetior om regioner eller individer eftersom de är många, men vi kommer att förelägga läsare världen problem och händelser som förutsagts av Florence som har besannats.

År 1964 e.Kr. hade hon sagt att forskningar för dem att tro på en gudomlig makt kommer öka. Även kommunistiska länder som är ateister kommer att påverkas av de ovan nämnda personer. Det kommer att finnas spänningar mellan kommunistiska länder. I Centralasien araberna inte kommer att få seger över Israel. Hon varnade för spänningar mellan olika nationer, men som i slutändan inte kommer att leda till ett världskrig.

Denna profetia i Florens har besannats. Forskare har nu forskar om en super gudomlig kraft. Forskning om resning av Ashwamedha Yajnas har redan påbörjats. Spänningar mellan kommunistiska länder som Ryssland, Kina, Tjeckoslovakien på uppgång. Araberna har nästan slutat anfalla Israel. Detta beror på att de är involverade i sina egna nationers avancemang. Saddam Hussein president Irak gick för ett krig med Amerika. Det såg ut som trodde världskriget skulle bryta ut. Men faran var avvärjt.

I sin bok "Fall of den sensationella kultur" hade hon skrivit att före år 2000 e.Kr. skulle det finnas en undergång av västerländsk materialistisk ideologi och att naturens balans även skulle få förvrängd. För t.ex.:

Folk kommer att vara full av vrede. Vile beteende kommer att nå sin topp. I länder som för ett liv i känsla munterhet blir full av förtvivlan, ångest och sorg. Önskningar kommer öka och därmed kommer det att finnas hat mellan människor. Överallt blir det våld och förstörelse. De fattiga kommer att plundra de rika. Det kommer att finnas en atmosfär av total strid överallt. Men en ny helig tanke våg med ursprung i Indien kommer helt skingra mörkret i världen.

Det finns ingen anledning att ge ivrig läsare ett exempel för att bevisa Florens profetia. Lösningen på de problem som alla människor lutar åt förnuft munterhet kan tydligt ses i vår vördade Preceptor liv, hans tankar och hans rörelse. Mycket tydligt förklarade han att "mor till alla avskyvärda beteende är trångsynt egoism och att lösningen ligger i uppvaknande känslighet för andras problem via andlig strävan. Hans befallningar är så kraftfull att den leder människor till fast acceptera att endast på grundval kan en ljus värld framtiden uppenbar. "

VETENSKAPLIG ANDLIGHET

Mycket tydligt skriver han att denna tanke flöde kommer att förklara för alla mycket vetenskapligt vikten av osjälviskt tjänande och broderskap. Han betonade vidare att det inte finns någon motsättning när det gäller religion och modern vetenskap är berörda. De tinnar av andlighet kommer lysa tomrummet av materialismen. Medelklassen kommer starkt präglat av den här typen av tänkande. Således denna klass kommer att skapa en ny strålande samhälle. Och slutligen hela världen kommer att stråla med ära.

Vår vördade handledningsmodell återinföras materialistiska vetenskap som förstärkta materiella bekvämligheter, trodde vetenskaper som förstärker etiska värderingar och andliga vetenskaper som förstärkt en själ kraft. Det är samexistensen av dessa 3 vetenskapliga strömmar som manifesterar en kreativ mirakel. Detta kommer att vara mer tydlig i de kommande dagarna.

Världsomspännande rörelse

Genom min 6 : e känsla jag intuitivt att expounder av denna stora tanke flöde kommer att vara en vördad helgon i Indien som redan tagit födelse. Inverkan av den strålande helgon kommer att skapa mirakel överallt. Dagens låga andligt inflytande kommer att föryngras av hans tänkande. Runt omkring kommer det att finnas en atmosfär av andlighet.

Dessa människor påverkas av denna stora helgon filosofi blir chef för väst för världens välfärd. Senare kommer de att spridas ut i hela Asien, Europa och Amerika. Människor i världen påverkas av tänkande denna stora helgon kommer att följa i hans fotspår. Västvärlden ser på honom som Herre Jesus, muslimerna som deras profet och asiater som en inkarnation av Gud.

Miraklet i vår vördade uppfostrare rörelse är att även om det har sina rötter i religion men det har ett sekulärt perspektiv. Människor i alla sekter, kommer samhällen etc. tveka inte att gå samman med honom. Ju mer hans budskap går in västländer ju fler "dricka" dessa tankar med törst. Detta faktum har bevisats under den tid som Ashwamedha Yajnas i väst.

Intellektuell revolution

Det kommer att bli en intellektuell revolution som en följd av det tänkande av denna stora helgon. De ideologier intellektuella män kommer att förvandla. De kommer att vara fulla av tro och vördnad för Gud.

Gudomlighet i MAN, himmelriket på jorden.

Psykologer och specialister mesmerism dvs världsberömda Dr Morey Berstein var en stor vän av Florens som en gång sade till honom:

Dr är det ögonblicket kommer mycket nära där människor i världen istället för att följa strömkrävande politiker kommer att gå i fotspåren av fromma socialarbetare som dig själv. På 21 : a århundradet en helig andlig tanke våg kommer att sprida över hela världen. I varje land organisationer fromma människor kommer att förstöra alla vidriga aktiviteter råder i samhället. Denna tanke våg kommer ursprung i Indien. Därifrån kommer det att sprida sig i hela världen. I det heliga landet ser jag en stor strålande helgon. Hans andliga ljus arbetar dag och natt för att väcka den latenta gudomliga i människan, så att manifestera himlen på jorden.

Uppvaknande gudomliga krafter

Vissa journalister hade en gång frågat Florens om hur hon förutsåg framtiden. Hur visste hon om var förlorade människor och material. Florence svarade, "Även jag vet inte hur det har varit möjligt. Jag kommer att berätta ett viktigt faktum om framtiden. I slutet av 20 : e århundradet en ljus hörs från Indien. Detta ljus kommer att informera alla om alla gudomliga krafter i världen som hittills dolts från vår förståelse. Genom en gudomlig helgon i Indien denna gudomliga ljuset sprider i hela världen. Han kommer att inspirera alla att gå på sanningens väg. I hela världen kommer att sprida ljuset från en ny tanke våg. När jag i djup meditation ser jag ofta denna stora helgon.

OM ATT SAINT

Hon skriver i en annan bok av hennes kallade "Gyllene Ljus New Era" att när jag mediterar jag ofta se en stor helgon. I pannan av denna ljushyade helgon är mot bakgrund av stjärnor i rymden. Jag ser tydligt att detta helgon sprider ljuset av gudomlig visdom i hela världen med sin fromma tänkande och makt heliga karaktär av hans anhängare.

Denna helgon kontinuerligt utöka sin gudomliga krafter, så att ett material omvandling för följer. Han kommer att utföra sina uppgifter på ett vetenskapligt sätt. Med sin nåd och strävan mänskliga civilisationen kommer att väckas. I alla världens människor kommer det att finnas nya gudomlig energi. En ny form av lekman makt kommer att uppstå och kommer att stoppa den arroganta beteendet hos alla strömkrävande politiker. "

Om och om igen Florens nämnde denna stora helgon. Hon klargjorde också att han är närvarande i en norra läget i Indien.

KAPITEL ETT DEN GUDOMLIGA SERPENT KRAFT av en universell NATION

Dessa dagar finns det en sådan regn av global destruktiv fara som kommer att vara mycket svårt för mänsklig existens och hela världen att möta. I den mån de är svåra i den utsträckningen vi behöver starka resurser för att övervinna dem. En elefant kan inte dö med en liten pistol. För att förstöra ett fort, kommer en skur av pilar inte göra, måste man använda kanoner. Vritrasura kunde enbart avlivas av en blixt. Det var Chandi intensiva vrede som övervann demonen Mahisasura. Hanuman är styrka hjälpte honom utrota ett berg. Dynamite används för att spränga berg. Att se var det nödvändigt att det finns ett behov av inte bara skaparkraft utan vapen som Brahmastra också behövs för att övervinna svåra förhållanden.

Om demoner fara som är böjda på att förstöra den mänskliga civilisationen är näring då världen kommer att förstöras. Det måste övervinnas. För denna andra typ av vapen behövs. Hand bomber behövs för att övervinna fruktansvärda demoner som skapar stridigheter och blodspillan överallt.

Mitt liv har varit inriktad linje med Gayatri. Hur mycket någonsin i mitt liv span kvarstår att även kommer att ägnas åt det. Om jag hade hittat en Vivekanand, Shivaji eller Chandragupta att bekämpa allvarliga situationer idag då jag aldrig skulle svänga från min stig. Men trots stora ansträngningar som ett gyllene tillfälle kom inte min väg. Men jag misströsta inte. Utan tvekan finns andliga krafter i världen, men de finns i subtila kroppar. En grovt förkroppsligade individen krävs för materiella insatser. I den episka Mahabharat 5 halvgudar manifesteras som Pandavas. Några skedde i form av björnar, apor och vissa verkade som Hanuman, Angad etc. För märkbar uppgifter materiella kroppar krävs. En lång tid som förflutit från att försöka hitta dem. Om hela lagret av makt är inte där åtminstone en del manifestation borde vara där. En fungerande arrangemang kan göras om det finns i en gudomlig människa. Jag har hittat Rishi centra i form av Prajna familj som manifesterar energi i sitt frö form. Men att vara ensam var meningslöst. Om det inte hade fått en ordentlig känsla av riktning då den energin skulle ha varit inblandade i destruktiva aktiviteter. Därför bara ett alternativ kvar enligt riktningen som ges av banan givaren som han själv komma fram för att skapa och distribuera denna makt, och om behov uppstår ändra sökvägen för.

Tre år tillbaka denna förändring fördes in Lone Savitri dyrkan var genomgått. Det är inte lätt att leva ensam efter att ha lett ett aktivt hektiska liv. Savitri dyrkan involverar aktivering av de 5 höljen gudomlig orm makt i kroppen (kallas kundalini Shakti i Yoga skrifter). Detta kallas också subtilization och 5 gånger bryta upp i Vedanta. Det handledare som guidade mig till Gayatri dyrkan själv gav mig metoden av Savitri dyrka, så att genom mig andra gudomliga män makt kan väckas så att de förstår deras sanna natur och genom deras själ kraft arbeta för välfärd för alla.

Det framgår att farorna är inte ljus som kan övervinnas lätt. Detta var inte pjäsen som var enkel därmed en var tvungen att göra mer intensiva insatser. Därför går ett steg framåt från Savitri dyrka den gudomliga kraften måste aktiveras för att övervinna svåra tider. Med andra ord är detta Mahakali, Mahachandi eller Mahadurga. Det visade sig nödvändigt att denna makt som skulle kunna utnyttjas på rätt sätt av dessa människor måste ges nödvändig information. Under de senaste dagarna mycket studier, analyser och forskning av gudomlig orm Power (Kundalini Shakti) har ägt rum. Med hänvisning till detta en konstig beskrivning ges i gamla / nya böcker och åter redigering allt detta har lett till att utgivning av böcker av många författare. I denna typ av kopiering en massa skräp har ingått detta område.

Endast en slutsats kan göras efter att ha läst alla beskrivningar av gudomliga Serpent Ström att detta ämne är lockande och full av en mystisk vetenskap har många arbetat med

det men ingen har försökt att få sina egna erfarenheter. Vad de har skrivit är bara en prolog av Hatha Yoga, som inte utgör ens 1% av gudomlig Ormens Ström aktivering. Mycket listigt sådana praktiker proklamera att deras mål har uppnåtts. Idag tala med böcker eller lärdomar äkthet finns det ingen litteratur som ger en korrekt beskrivning av de grundläggande föreskrifter. Jag har ödmjukt försökt lägga fram de sanna principer genom att först spara mig från alla illusioner om detta.

Min subtila LÄR-centrum som har funnits i århundraden har lika upplevt området Gayatri, Savitri och gudomliga Serpent Power. De genom att titta på mig som en grundligt undersökt mynt har använt mig under de senaste 3 åren för Savitri dyrkan och aktivering av gudomliga Serpent Power of härliga Indien så att en nästan bortglömd men oerhört potent vetenskapen inte vittra bort till intet. Sina kedjor måste obundet ordentligt så att de i framtiden inte bryta upp.

Gayatri är andlig kunskap och avser själen. Savitri är själ material. Det kommer under själ vetenskap men man kan få materiella fördelar och avvärja världsliga faror. Genom båda en kan få nytta för sig själv och andra för. Men potentialen gudomliga Serpent Power är kosmisk och kan användas för att gå upp det som bryts upp. Om det finns Chandi vrede kan användas för att korrigera oheliga aktiviteter. Därför kallas det erövrare av demoner. När den har använts för att övervinna demoner och deras foul play den används som ett svärd att hugga saker. Den kan användas för att kraftfullt leda anarchaic element på rätt väg. Det är läran om mesmerism. Det används främst för att dra dig bort. Mahakali hänförd Shumbha-Nishumbha, Madhukaitaba och övervinna dem i en strid. Hon dödade även Bhasmasura, Sund-Upsund och Mahisasura. Genom Ram och Seeta hon fick seger över Ravan och genom Krishna-Balram hon övervann Putana, Kansa, Jarasandha och andra demoniska krafter. Detta är en del av Shakti (gudomlig kraft).

När denna mycket effekt används för kreativa ändamål då blir den kosmiska skaparkraft. I Jnanarnava Tantra är det sagt ----- alla världsliga aktiviteter går på som en gigantisk förspel genom denna makt. Mahakal uppgift att omvandlingen arbetar för genom denna makt. Den varelsen roteras runt som en lera pott på ett hjul och som en keramiker det gör många namn och former av olika varelser. I verkligheten den gudomliga Serpent Ström genererar kraft i helhet med hänvisning till världen och individen med hänvisning till en varelse. I viss mening Gudomlig Serpent Power är kosmisk el som aktiverar eld Yoga och gör en individuell ett kraftfullt vittnesbörd som har livskraft. I Kathopanishad där en finner Yama-Nachiketa dialog där samma livskraft talas om i Panchagni Science som tar en bortom sjukdomar, sorg och ålderdom så att man uppnår befrielse. När nervcentra aktiveras makt framträder och ger en tillfällig identitet. Men gudomliga Serpent Power är permanent och är en medveten effekt som efter manifesterar energi i en individ förvandlar honom.

Där vid en kosmisk nivå, allt genomträngande nivå processen aktivering av gudomlig orm Ström händer där en borde förstå att det kommer att avvärja det som är oönskat och manifestera en ljus framtid. Men för sådana farliga satsningar bör det finnas fromma själar. När en pistol avfyras pistolen rör sig bakåt. De som arbetar med denna stora makt bör förses med så mycket iver, kanske och tapperhet att de kan uthärda de regression ryck vid attacken. Annars de experiment som utförts för förmåner kan visa sig vara mycket destruktiv. Då blir detta bara ett samtalsämne. Därför är det ses som en hemlig kunskap och aldrig sänds öppet. När det är torrt logik och onödig argument, egoistiska människor börjar hitta fel, under sådana omständigheter till grund för dyrkan som är tro börjar vacklande och därmed även de mest intensiva dyrkan misslyckas. Möjligen hålla alla dessa skäl i åtanke bibliska siare har hindrat oss från att bara tala om sådana subtila vetenskaper. Det är nödvändigt att en handledare efter utröna förmågan hos en andlig aspirant ger honom en lämpligt läge för dyrkan. Inte bara aspiranten karaktär men även hans behov och förutsättningar måste hållas i åtanke. Först efter korrekt undersökning kan en patient och läkare nytta.

Eftersom Savitri och gudomliga Serpent Kraft dyrkan är svårt som att gå på en blåsväder folk ignorera det. Ingen kan bli en bra ingenjör, konstnär etc. utan en ordentlig lärare. Därför när man inte finna sann specialister av gudomliga studier Serpent Effekt hur kan man hitta studenter intresserade av det?

Gudomlig Serpent Ström aktivering är den tändande av kroppsliga viktig eld och traditionen har hittills varit för personliga förmåner. Den sexuella energi Mooladhar (könsorgan) leds genom Merudand (ryggraden) att konvergera i Brahmarandhra (hårbotten) som har gudomlig energi. Alltså när Shiva-Shakti Merge man får gudomliga krafter (Sidhis). Men vid sådana tillfällen måste man vara uppmärksam så mata en orm. En ormtjusare utan tvekan matar sin familj via orm visar visar upp sin konst men ändå han spelar ett farligt spel. Om en giftig orm kommer hans väg då även dess brus stoppar showen, folks hjärtslag stopp och det finns risk för död.

Ormar spole runt halsarna på Shiva-Shakti. Symboliskt är gudomliga Serpent Power (Kundalini). Ingen tvekan om detta är delvis Hatha Yoga, all energi fick genom att passera genom de 6 chakran (yogiska Wheels) används inte bara för att övervinna svårigheter, men genom att gå med Savitri dyrkan av en hög ordning en ny atmosfär genereras. Tillsammans med transcendens av 6 yogiska chakran när 5 slidor också aktiveras då blir det användbart för många kreativa aktiviteter. För att bygga ett hus finns det behov av tegel, gips, järn, trä och murare. Att laga mat en behöver bränsle, eld, fartyg, rå mat och en kock. Panchratna (5 juveler) är kända. Kroppen är skapad av Panchratna och energi med

5 vitala krafterna. Denna energikälla är ett annat namn för livskraft. Om aktivering av avgörande brand, gudomliga Serpent Ström aktivering, 5 slida aktivering och Savitri arbetar tillsammans sedan dess inflytande är utbredd. Alla eländiga omständigheter i världen har aldrig sett förut. Mörka moln atomvapen, Star Wars, förorening av inre / yttre världen, obalans i naturen, epidemier, terrorism etc. hotande stora och därför är det nödvändigt att detta experiment genomförs i stor skala. Utan tvekan finns det smärta i att försöka få seger över dessa problem, men dess resultat är så stora att det inte kan jämföras med någonting.

I detta avsnitt beskriver endast de system som ett resultat av gudomlig inspiration, som är användbara för energi aktivering av det mänskliga samhället i stort. Det finns ett behov för läsarna att gå i sina detaljer. De behöver bara se dess resultat och därmed gissa om vilken roll de kan spela i den. Senare även kommer att göras mer tydligt på hur en individ inte bara framåt i sig själv, utan också hur man inspirerar andra på denna väg också. Även hur du ändrar denna epok och inleda en ljus gyllene ålder. Sammanfattningsvis detta experiment har genomförts genom aktivering av den gudomliga ormen Ström i Indien.

KAPITEL TVÅ
De super gudomliga krafter som kallas GAYATRI, Savitri och Kundalini

Undersökningen av Kundalini (gudomliga Serpent Power) börjar med diskussionen om filosofi Gayatri Mahaprajna. Grunden Gayatri dyrkan är ett experiment av religiös ideologi och gudomliga känslor. I det egna forskningen ges högsta betydelse och genom att skapa hängivenhet genom meditation / koncentration Brahmic medvetandet förs närmare och en psyke blir sammanvävda i den. Oavsett om du kastar en upplyst tändsticka på en hög med trä eller Du kastar vedeldning på bensin, båda målen är identiska. Den enda skillnaden är att via självöverlämnande, genom att genomgå Advait (förening med Gud) en snabbt ser mirakulösa resultat. Istället för den totala själv avstå även om det finns någon önskan inblandade då ingen tvekan bilen kommer att sakta ner men det i slutändan kommer att ge oss fördelar. Men en inte att ha möjlighet att utnyttja andra i världen. En simmare kan själv simma men han är oförmögen att hjälpa andra över floden som en boatman. Detta är skillnaden mellan lust-baserade Gayatri dyrkan och önskningar Gayatri dyrkan. Genom både typ av ansträngning, andliga aspiranter lyckas på sitt eget sätt.

Om vi dyka djupt in i filosofi Gayatri dyrka då vi inser att hela vår medvetande påverkas av "frö av kunskap i hjärnan". Dess roll är en stor en med hänsyn till kroppslig näring och socialt beteende. I en mycket förhöjd status detta centrum är källan till extrasensory potential och det är här borta att det lyckligt aktiviteten att förena en varelse med Brahman (Gud), dvs uppnå den sanna mänskliga målet uppnås. Gayatri s Brahmi-shakti (gudomlig kraft) kallas också Brahmarandhra, Brahmasansthan eller Brahmaloka. Det område som den påverkar är visdom medvetande. På ett symboliskt sätt Gayatri kallas också Brahmani eller fru Brahma. Dess makt kan ses som Brahmadand (straff) som övervinner de onda och förstör smärta och fattigdom i den materiella världen. På det andliga området dess form har tagit formen av Brahmavarchas.

Utöver Gayatri dyrkan finns dyrkan av Savitri. Savitri dyrkan är mycket den materiella aspekten av Gayatri. Ström utvecklas med hjälp av energi. De 5 elementen, den inre elden de 5 vitala krafterna i vår kropp arbetar som bränsle och med dess hjälp är aktiverad. Denna brand aktivering är Savitri dyrkan. Trots att det finns en skillnad i Savitri och kundalini (gudomliga Serpent Power) dyrkar de har samma tyngd.

Enligt indisk mytologi Brahmaji hade 2 hustrur. Den första var Gayatri och andra var Savitri. Symboliskt är de vishet medvetande och materiell rikedom. En är Para Prakriti och den andra är Apara Prakriti. Para Prakriti omfattar sinne, intellekt, psyke, ego, Ritambhara Prajna etc. och alla kunskapsområden. Den andra hustrun Savitri är Apara Prakriti, materiella medvetande och inert natur. Alla rörelser av materia är beroende av den. Revolutionen av molekyler, inverkan av kemikalier, el, värme, ljus, magnetism, eter etc. är under dess jurisdiktion. Materialvetenskap med alla dessa apparater kommer ut med oändliga uppfinningar för att ge oss materiella bekvämligheter. Denna Apara Prakriti är Savitri. Den Apara Prakriti av Savitri ansvarar för kroppens funktion alla varelser och därmed världen utvecklas. Det är denna makt som styr Sattva, Rajas, Tamas, 5 delar, Tanmatras mm Sidhis (gudomliga krafter) och boons uppnås via denna makt Savitri. Hälsa, lång livslängd, kan, entusiasm, djärvhet, skönhet och andra oändliga speciella egenskaper är beroende av den. Å ena sidan är det vanligt men dess huvudsakliga fokus ligger på polerna på jorden och Mooladhar Chakra den mänskliga ryggraden. När de utför andliga metoder Detta kallas också Kundalini Shakti (gudomliga Serpent Power). Alla mål uppnås genom att aktivera denna makt. Således kan vi generera energi. På att analysera skrifterna förelägganden förstår vi att på vissa platser Savitri och Kundalini sägs vara synonyma och var de tros vara annorlunda sin andliga praxis och mål också tros vara annorlunda. Men ett faktum är evig att den subtila skapandet av kroppen och läget av uppvaknande kommer alltid att förbli permanent. Skillnaden följer endast när skälen för användning av kraften varieras.

Faktiskt i Kundaliniyoga är Kriya Yoga överlägsen. Alla andliga metoder som Naadi Shodhan (nerv rening), Trinaadi Parimarjan (tvättning av 3 nerverna), Shatkarma Chakravedhan (reser upp de 6 chakran eller plexus), är sådana att tillsammans med meditation / koncentration kroppsliga övningar också ges betydelse. Man måste insupa den märkliga cykel den vitala kraften övningar i Pranayam. Medan aktivera Kundalini kraften Bandha, Mudra, Aasan (kroppshållning) ges lämplig vikt. Men i ren Savitri dyrkan en är begränsad till periferin av huvudet regionen. Sahasrar Kamal (1000-kronblad lotus), Brahmarandhra (mitten på den inre hårbotten regionen), material i hjärnan aktiveras. Den Brahmarandhra sköter det inre hjärnan området och externa området sköts av det tredje ögat kallas Ajna Chakra. Men när andliga praxis både Savitri och Kundalini kombineras sedan metoden både blir en blandning och resultaten för ändras i enlighet därmed. Den andliga praxis som vi är på väg att presentera här är av denna sort. Därför har vi diskuterat stegvis principer och användning av Gayatri, Savitri och kundalini (gudomliga Serpent Power).

När i skrifterna Brahma fru beskrivs som en av dessa andliga metoder då vet att det måste tas symboliskt. Hur kan familjemedlemmar till en medveten kraft vara så av människor? Om någon så önskar att han kan ge 2 särdrag elementet eld dvs. värme och ljus som namnet på dessa fruar. Om detta är obehagliga då de kan kallas döttrar. Detta är vad som syns i skrifterna. På vissa ställen Saraswati kallas Brahmas gemål och på andra ställen hans dotter. Därför istället för att titta på det som en världslig faktum bör accepteras i en symbolisk sätt. Soul makt är Gayatri är väsentlig effekt Savitri. Frukterna av Gayatri dyrkan innebär främjande av själens medvetande, utveckling av vår karaktär, som arbetar för stora uppgifter, hög tänkande och strävan för att uppnå befrielse medan ännu lever (Jeevanmukti). Medan Savitri dyrkan innebär uppvaknande Kundalini (gudomliga Serpent Power) för att övervinna den latenta, förvrängda tillstånd av livskraft i kroppen via sin aktivering. Det finns två strömmar av el, dvs positiva och negativa. Först när båda Unite är det ett flöde av energi. Först när Gayatri och Savitri FÖRBINDA kan alla krav i andliga övningar realiseras. Med Savitri dyrka en fördelar inte bara materiellt utan som med sin sammanslagning med Gayatri dyrkan en själ makt utvecklas. Detta är den främsta formen av Kundalini dyrkan. Om det är oklar i vårt psyke kommer alla ansträngningar i denna riktning är meningslöst.

Inom området andlighet väg visdom kallas Dakshin Marg. Det kallas också Nigam Rajyog, Ved Marg etc. väg åtgärden kallas Vaam Marg, Agam, Tantra, Hatha Yog etc. Alla hinder i dess väg är destruktiva. Som ett resultat finns det kaos och förstörelse. Ingen är glad att höra eller läsa om striderna mellan halvgudar och demoner. I själva verket läste det verkligen agiterar oss. Men när båda parter tillsammans spottas havet, var alla latenta rikedom av havet uppnås genom dem. Alla vet att som ett resultat av kärning av havet fick 14 juveler. På samma sätt när Gayatri och Savitri dyrkan genomförs tillsammans sägs vara av graden av samarbete mellan halvgudar och demoner.

När Shiva gifte Parvati, deras ensamhet avvärjt. Genom deras förening 2 söner föddes. En var Sidhivinayak Ganesh och den andra var Kartikeya, förstöraren av demoner. Man etablerar rättfärdighet och den andra förstör orättfärdighet. Ganesh välsignar oss med en gudomlig intellekt och Kartikeya med kraft. Kartikeya har 6 ansikten. Dessa kallas även 6 chakran (plexus). Denna Skand manifestationen ska ses som påverkan av 6 chakran relaterade till Kundalini effekt (gudomliga Serpent Power).

Kundalini är ingenting annat än eldkraft bor i våra könsorgan. Shiva i form av Sahasrar Chakra (1000-kronblad lotus på toppen av huvudet) när aktiverade resultat i utgjutande av pollen honung som är Shivas "Retas" (sperma). Branden makt Kundalini insupit den. Sex Kritikas (Pleiades stjärnor) mognat det. Dessa 6 Kritikas är 6 chakran. Kartikeya med 6 ansikten näring av de 6 Kritikas bör betraktas symboliskt som inflytelserika resultat av 6 chakran.

Vad exakt är dessa 6 Chakras? När och varför finns de? I vilket tillstånd finns dom? Vad är dess användbarhet? Vi kommer inte att gå in i detalj på alla dessa frågor. Arten av dess användbarhet och vetenskaplig analys kommer att beskrivas i detalj senare. Här är vi djupdykning i den Kundalini som är för de människor som via ett material sträva önskar uppnå högre tillstånd av själens medvetande. Sådana människor är dyrkar gudomlig energi och tror att energi är viktigare. I kampen mellan halvgudar och demoner att energi uppnås genom demonerna var bortkastade av dem i ödmjuk aktiviteter och sedan genom att experimentera på Lord Vishnu eller annan högre själ makt det underkuvade. När Shakti (energi) dyrkan förenas med gudomen först då lyckas det. Sådana insikter är eviga och från den långsiktiga perspektiv visar sig vara fördelaktigt för alla levande varelser. Den inledande framgång demonerna bevittnades av alla var den ökända illusoriska senapskorn på handens insida. Shukracharya var expert på Kundalini vetenskap. Det var han som lärde denna vetenskap till hans demon lärjungar. Brihaspati har varit handledare för halvgudar. Genom att ställa yogis, män botgöring och knowers av Brahman att dyrka Gayatri han gjorde dem fromma karaktär som var liknande till det av halvgudar. Han lärde också dem Kundalini vetenskap men hans enda avsikt var att öka renlärighet. De knowers av själen som hade materialistiska problem att övervinna ombads att följa Savitri dyrkan utöver grundskolan. Det var genom att ta tillgripa Savitri dyrkan som Dadhichi, Bhagirath, Lomharsh, Shringi, Vishwamitra mm kunde lösa materiella problem. Ingen tvekan slutmålet var andlighet men vägen, riter etc. av den andliga praxis ändrats per behov. Även sådana som Arjun fick Hanuman etc. för att lugna wordly stridigheter. Även de var tvungna att följa Savitri-Kundalini dyrkan som var en materialistisk strävan under ledning av den andliga vetenskapen. Även min egen andliga botgöring var av just denna anledning och eftersom jag gick på rätt väg jag smakade framgång.

När Savitri och Kundalini dyrkan följs unisont då resultaten är mirakulöst. Elektricitet fungerar underverk i en blixt av en sekund. Även en död kropp bränns snabbt på elektroniska bål, medan ris, linser mm tar längre tid att laga mat på trä brand. Denna väg är bäst lämpad för en som inte vill ha en andlig undergång och ändå snabbt uppnår sitt mål på grund av en from karaktär. Ren Kundalini dyrkan faller under flaggskepp Tantra och Vaam Marg. När Gayatri, Savitri och Kundalini kombineras sedan denna yoga Marg är övervägande Dakshin Marg.

Huvudsakligen Herren som Varah, Nrisinh, Parshuram etc. har ställts inför oroliga förhållanden. Shiva kallas Shiva Bholey Baba (oskyldiga Gud) eller Aughaddani (lätt att behaga), men även han skapade Veerbhadra av ire mot Daksha Prajapati och därmed förstört Daksha arrogans. Detta är en mycket svår händelse och därmed verksamheten i lugnande och även döda utförs.

Under vissa omständigheter inkarnationer av Goad och andra avancerade själar driva andra att göra denna uppgift så att deras egen makt inte är slut. Vishwamitra kunde skydda sin egen Yajna men för att hans egen själ kraft inte får förstöras under manifesterar ilska han valde att be Kshatriya pojkarna Ram och Lakshman för att bekämpa demoner som Tadka, Subahu, Mareech mm Vishwamitra lärde Ram och Lakshman alla färdigheter en sann soldat och därmed skyddat sin Yajna med deras hjälp. Samarth Ramdas och Chanakya frågade Shivaji och Chandragupt respektive utföra de uppgifter som skulle ha utförts av sig själva. Frågan här är att Brahman utstrålning är mer värdefull. Denna gudomliga kraft bör skyddas för högre strävanden och inte slösas bort i avvärja stridigheter. Alltså med hjälp av en kombinerad Savitri och Kundalini dyrkan egna och främmande stridigheter kan övervinnas och inom ramen för lämplighet en rikedom makt kan också ökas.

Med hjälp av den effekt som genereras av en man efter väg austerities en kan inte ändra bara andra utan också churn atmosfären så att omvandla det till det bättre. Detta är ett faktum. Liksom andra 2 gudomliga krafter kan överföras till andra också. Man kan be om gudomlig makt från en som har uppnått det från austerities och därmed använda den för ett högre syfte. Detta är som att ta ränta från banker. Precis som en förmögen man alltid donerar en del av sin förmögenhet till behövande så även en Yogi ger förutom av hans gudomliga makt att apt människor som i sin tur övervinna försöka världsliga omständigheter och därmed skapa fred i världen. I en familj familjeförsörjare är ett. Andra medlemmar håller utför små uppgifter i huset, men det är inte nödvändigt att de måste förtjäna sin egen förmögenhet att ta hand om deras behov.

Uppvaknande av Kundalini Shakti (gudomliga Serpent Power) är mycket komplicerad. Det är som att spela med belysning. Som ett resultat finns det chanser att förlora sitt liv också. Medan aktivera Kundalini om det är brist på ordentlig vägledning eller kapacitet vi har sett människor vänder galna också. Många drabbades av pares och många dog också. Om en person försöker lära bilkörning enbart genom att läsa böcker då definitivt kommer han att landa i stora problem. Även en person som har kör lärt bil kommer att vara mycket försiktig när du kör bil och på så sätt hjälpa co-passagerare når sin rätta destination. Utöver att få kunskap om Kundalini uppvaknande, uppnå Ridhi-Sidhi osv man inte bör bli förhastat och tror att detta sträva efter att vara mycket lätt att följa. Man ska aldrig väcka Kundalini utan hjälp av en sann andlig guide, Guru eller handledare. Man kan tycka sig vara mycket flitig i hoppning kön och marschera framåt men vet att en sådan handling är full av faror.

Anledningen till att en mycket försiktig diskussion görs på den kombinerade andliga dyrkan av Gayatri, Savitri och Kundalini är att dagens människor är mycket attraherad av det. Eftersom det är en hemlig vetenskap finns en slöja som täcker det. Det är apt och mycket nödvändigt att förstå principen, natur och sociala aspekten av Kundalini Science. För när dessa vetenskaper försvinner en intelligent person uppnå ringar aforismriktningar kommer att bygga en kedja enligt hans begränsade förståelse. Men om det inte finns någon ledtråd alls då vitaliserande sådan vetenskap är mycket komplicerat. Därför är det inga problem för imbibing viktiga aspekter av denna vetenskap. Problemet ligger i experiment. Om en pil av ord vänder och gör din egen röst sitt mål då resultatet kommer att vara död bara.

Genom att inte acceptera Kundalini dyrkan som rena ytliga riter en borde förstå att man ska ha rätt referenser. Det måste vara en grundläggande andlig botgöring som måste genomgått och så långt som dess tillämpning berörs, lämna det i händerna på kan specialister.

KAPITEL TRE
Tänds eld livskraft GENOM KUNDALINI TILLBEDJAN

Aktiveringen och rörelse Kundalini Shakti (gudomliga Serpent Power) är oerhört svårt. Eftersom flödet måste blockeras. Man känner sorglös och glad när ingen disciplin. Tastebuds är i extas när de får äta allting. Som ett resultat av vana vår tunga vill både god mat och överskott i kvantitet. Detsamma gäller för våra könsorgan. Lusty människor hålla röra mentala toppar och dalar, och de går till ytterligheter i all sin verksamhet. En man av lust blir aldrig mentala mättnad, däck hans kropp snabbt, men sinnet håller önskar mer och mer. Detsamma gäller för alla sinnesorgan. Sinnet är den elfte sinnesorgan. Den har 3 smaklökar, dvs girighet, kvarstad och egot. Hela kroppen är full av letargi. Vanliga liv flöde i denna riktning. Vile aktiviteter som är djuriska och spöklikt i nedåt natur drop. Därför hindrar höst är lika svårt som att bygga en stark dammen. Och svårare är förångning av salta vattnet i havet så att det drickbart. Mycket kraftfull teknik som krävs för att gräva brunnar eller oljekällor, så att få vatten och olja respektive. Kranar behövs för att dra och höja dem. Det är också en gigantisk uppgift att underhålla och reparera dessa maskiner. En mycket kvalificerad ingenjör behövs för korrekt underhåll av maskiner. Inte bara utbildning men hans uppmärksamhet och engagemang alltför mest behövs.

Kontrollen, aktivering och höjning av Kundalini effekt blir allt svårare i den ordningen. Inte bara måste man insupa kontroll över sinnena, sinne, tankar, rikedom, tid etc. men man måste bli fast vid det som tyglar hästar, kedjor av en vild elefant och snara av en kamel. Allt detta görs för att stoppa det agerar i enlighet med sina egna nycker och infall, och att kraftfullt det använt sig av för att uppnå önskade mål. Om man önskar att stoppa ett vattenfall som strömmar nedåt och istället ändra dess flöde i riktning uppåt en kraftig pump behövs. Denna uppgift kan inte uppfyllas med en vanlig förmåga. Det behöver extra kraft.

Den utvecklade själ kraft en andlig aspirant som aktiverar sin livskraft eld med självkontroll kan uppenbara gudomliga krafter (Sidhis) och använder samma för nödvändiga uppgifter. Med hänvisning till detta några exempel är anmärkningsvärd. Mahatma Jadbharat var en inkarnation av kung Bharat. Han gav gudomlig visdom till Sindhu kungen Rahugan samtidigt trafikerar Rahugan s bärstol. När en Dasyu soldat fångade honom som ett offer. Jadbharat gjordes för att stå framför Mahakali image så att få huvudet avhugget. Prästen som skulle hugga huvudet närmade Jadbharat. Men Jadbharat stod lugnt. Tack vare hans själ lyster bilden av Bhadrakali aktiverades. Hon ryckte kniven från prästens hand och dödade alla de onda män. En själ kraft har intensiv, obegränsad makt. När kroppsliga el väcks det fungerar som en eld vapen och har kapacitet att övervinna alla hinder.

När Shivas hustru Sati blev förolämpad i hennes far Daksha s Yajna hon aktiverade sin yoga brand och brände sin egen kropp till aska. Även Sutikshnaji som var mätta genom att

Lord Ram vision gav upp sin kropp i elden av Yoga. När Damayanti hustru till kung Nala var tvungen att rädda henne självrespekt hon dödade lustfyllda jägare med eld hennes ögon. Allt detta är exempel på aktivering av latent själ makt.

Även normalt är det svårt att vakna dem som är i djup sömn. När barn, vuxen vuxna etc. kraftfullt vaknat de blir arga för att de känner att de är tvungna att ge upp glädjen i att sova. Det är ännu farligare att vakna en sovande orm. Den kärnkraft i en atom är latent. Om den attackeras och bryts sådan fruktansvärd explosion sker som en vittnen förstörelse miles runt. De som är omedvetna om atomära explosioner påminns om HiroshimaNagasaki där bombexplosion lakhs av människor dog och stora berg hade smält på grund av den intensiva hettan. Hur hemskt är vulkaner som utbrott. Bara ett par år tillbaka bevittnades explosionen av Mexiko och Colombia. Vulkanutbrottet av Helena konverterade dag till natt i mer än en vecka. Dess svarta dammet hade täckt himlen under en lång tid. Detta är precis fallet med latenta kundalini uppvaknande. Många elefanter gick på sovande Kumbhakarna bröst så att väcka honom. Detsamma gäller för Kundalini uppvaknande. När den är latent (sova) dagliga rutin fungerar på och rör sig som en vagn med skadade hjul. Men när en motor placeras i ett tåg och en pressar gaspedalen det hjälper alla andra vagnar förenade med att marschera framåt snabbt. Alltså en aspirant på Kundalini dyrkan har för att möta allvarliga situationer när börjar andliga metoder. Men senare mycket mirakulöst rörelsen är inte som vanlig luft, men är som en cyklonisk vind. Dess hastighet är att tyfoner och cykloner.

De Rishis säger i "Mahayoga Vijnana" som ----

"Själen kraften Kundalini (gudomliga Serpent Power) som en kvinnlig orm sover på Mooladhar chakra (plexus) med slingrande av 3 och en rundor ½. Så länge Kundalini kraften sover en varelse är djuriska i naturen. Även med mycket strävan en varelse inte uppnår gudomlig visdom. Om ens substrat styrka sover då den yttre världen är för sover. Men när det väcker sitt öde och hela världen öppnar sig. "

Det finns en hel del uppgång och fall när den vitala kraften brand i oss lyser. När det finns cykloniska vindar verkar de rycker, träd, hem etc. Torra löv och högar av miles damm stiga upp i skyn. Virvelströmmar i floder kantra båtar och sådana virvlar i haven är kända för att störta gigantiska fartyg också. Särskilda rörelser gör det osynliga synligt. När en elgenerator brister då de omgivande områdena som krossas. När belysningen berör någon del av jorden det brinner det området till aska.

Medan väcka Kundalini en står inför så allvarliga situationer. Därför kan man inte bara behöver våga men mycket vakenhet. Letargi har ingen plats här. Precis som rep vandrare i en cirkus behålla sin balans, så även en person som aktiverar sin Kundalini kraften måste vara mycket försiktiga och bör ha hög andlig förmåga. Om det finns även en tillstymmelse till lättja farorna som väntar är svåra och många. Flugor och myggor lägger otaliga ägg hela dagen. Även fisk lägger ägg i ett stort antal på en enda skott men alla av dem är inte orolig hand sina ägg. Men när det gäller mänskliga embryon gäller mamman är mycket noga med att inte bara under graviditeten, utan i samband med födelsen av barnet också. Och senare modern vidtar åtgärder för barnets mat, renlighet och skyddar den från väderomslag. Världsliga aktiviteter kan jämföras med ägg som myggor, flugor etc. men såvitt Kundalini uppvaknande är berörda det kan bara jämföras med en mänsklig mors graviditet, födelse hennes barn och senare uppfostran av hennes barn. Det är inte lätt alls eftersom det finns en hel del problem hon möter och därför måste hon bli mycket ansvarsfullt. Allt detta kräver en hel del mental vakenhet. När det finns ett misstag finns rädslan för en undergång.

Metoden för en kvinnlig Skorpionens fortplantning är mycket märkligt. I sitt sköte många ägg får näring och uppvuxen på en och samma gång. V id äggen växer upp lite de vill komma ut ur livmodern. Öppnandet av underlivet orgel är så liten att det är praktiskt taget omöjligt för de små äggen att komma ut av det. Äggen i livmodern under uppväxten är fulla av hunger. Därför börjar de äta mammas mage själv och efter att ha förtärt allt hennes kött äggen kommer ut. Under tiden mamma scorpio dör eftersom hennes mage har rippat öppna genom äggen.

Den fortplantning av Sidhis (gudomliga krafter) förenade till Kundalini är precis så här. När Kundalini väcker bibliska lärda säger att hon dricker blod andliga aspiranten och äter upp hans kött. Han blir som ett skelett. Detta är en typ av Kaya-Kalp (kroppsliga omvandling), i vilken den gamla smutsen kastas bort och nya frön blommar ut. En klok trädgårdsmästare följer denna teknik. Han trimmar blomma växt från alla sidor. Senare nya skott spira fram och blommor i stort antal växer på den. Således rundhet och prakt anläggningen förstärker. I Kundalini uppvaknande en andlig aspirant själv måste förstöra alla sina avskyvärda psykiska avtryck, dåliga vanor och andra psykiska smuts. Medan trimning och klippning anläggningen ser det ut som om dess storlek har minskat och att dess kropp är slut. Men detta tillstånd varar inte länge. Eftersom nya skott och blommor börjar spira på den. Dunklet av hösten försvinner och de vackra blommorna på våren är bevittnat av en och alla.

Uppvaknande Kundalini (gudomliga Serpent Power) är som en brinnande prov. När guldet värms alla slagg blir brända till aska. Ingenting händer med rent guld och i själva verket mer det värms desto mer lyser briljant. Den tvekan om inethics försvinner och varje

kund gör korrekt värdering av rent guld. En andlig aspirant som själv väckt sin kundalini makten blir mycket kraftfull. Ingen tvekan den yttre formen av hans kropp förblir densamma, men inom honom en sådan el väcks att den uppnår mental uppvaknande och ändrar den yttre miljön.

Många uppgifter kan utföras när elden är tänd. Med det muck, smuts och ruttna saker kan torkas upp. Mat kan tillagas. Bål kan tändas. Mud fartyg kan värmas med en krukmakare samtidigt lera fartyg. Malmer kan smältas. Således brand kan utföra många sysslor. När inom en kropp, är Kundalini vaknat, försvinner problemet med känslan kallt. Med hjälp av eld, är mat tillagas som avvärjer vår hunger. Våta och illaluktande kläder torkas upp. Dessa är individuella förmåner. I den yttre världen för många fördelar tillfaller. En smed, keramiker, bagare etc. ljus upp sina ugnar och göra användbara artiklar. Med Kundalini uppvaknande många världsliga problem löses och bruksföremål görs. Brand används för att dyrka Gud också. Brand används i rökelse, lampor, Yajnas etc. Genom att associera med gudomliga krafter en nytta mycket. Inte bara detta, med hjälp av eld du kan göra svetsning. När svetsningen utförs ingen risk för fartyg bryta isär även om det går sönder på annat håll. I gudomlig meditation finns en ebb och flod av känslomässiga vågor. Ibland devotional känslor leder till manifestationen av mycket intensiv värme i psyket.

Ibland i form av skum mjölk eller bubblor av vatten sedimenterar vid basen. Men om Kundalini kraften förenade med det då stabilitet upprätthålls.

Lagrad dåliga psykiska avtryck också svämma över. Green Grass torkar upp i varma sommaren och blir grön igen i monsuner. På samma sätt dåliga psykiska avtryck av en person som verkar ha torkat upp under vissa omständigheter, blomma ut senare igen. Vishwamitra var en Rishi stor botgöring, men han drogs till Menaka, den himmelska flickan. Han gifte sig med henne och begetted barn. Men om någons psykiska avtryck bränns till aska från själva rötterna själv det är inte fråga om att få insnärjda i den materiella världen. Tillståndet för Shukdev Paramhans var helt annorlunda än sin far Vedavyas. Vedavyas godkände förslaget om hans äldre brors fruar att far till sina barn, medan Shukdevji sprang bort till skogen så fort han föddes så att meditera på Gud. Alla inklusive hans far var mot hans går bort så och alla försökte avråda honom från att gå till skogen. Men Shukdevji var fast och vägrade att lyssna på någon. För att testa honom Indra skickade himmelska dansare Rambha men några ord skickade han henne tillbaka. Detta är den sanna innebörden av bränna upp av dåliga psykiska avtryck. Om du klipper grenarna i ett träd ett nytt träd kan komma ur det, men om du tar bort rötterna helt eller bränna upp dem ett nytt träd aldrig kan komma ur den. Kundalini power brännskador upp Sanchit (lagrade), Kriyamaan (framtida), Prarabhdha (nuvarande) åtgärder till aska. Här är en mogen aspirant som grundligt värms upp av ugnen botgöring blir fast som en tegelsten.

Ayurved läkare gör Rasa (juice) eller bhasma (aska). De är gjorda av offer bränder som Shataputi, Sahasraputi, Gajaputi. Det är jämfört med Sanjeevani (läkemedel som ger döda själar tillbaka till livet). Detta är en brand ritual. Kundalini kallas yoga för brand. Detta är som att tända upp eld livskraft Yajna. Här en "bakad" Aspiranten är besläktad med egenskaper saft, aska och Sanjeevani. Således en aspirant värms i eld Kundalini blir extraordinärt och hans makt är sällsynta och obegränsade.

Om ånga blir utspridda överallt är det till någon nytta, men om den är koncentrerad till ett begränsat område sedan med sin energi tåget kan köra snabbt för miles tillsammans. Inom några minuter kan du tryck laga din mat. På samma sätt när den latenta, spridda energin i kroppen är koncentrerad genom Kundalini uppvaknande vi får väsentliga Sidhis och Ridhis själ och dessa många användbara uppgifter även på global nivå kan genomföras.

Det är en mäktig magasin av el i kroppen, men det ligger utspridda. Därför kan man inte se sin makt. Utan via Kundalini uppvaknande när all denna energi samlas och fokuseras på Mooladhar Chakra (basen av ryggraden) det är som att koncentrera materiella energin i ett begränsat område. Sålunda användningen av denna energi är sådan att den endast kan förvåna en och alla.

En gammal kvinna full av austerities bodde i skogen. En tiggare kom dit. Den gamla damen byggde en hydda i närheten och tog ansvaret för mata honom. En natt en kvinnlig skogshuggaren som har förlorat sin väg nådde hydda av tiggare och hon bad om nåd.

Den tiggare trodde att hon tigger om samlag och därmed skickade iväg henne utan mat eller tak över huvudet. Den gamla damen sitter under ett träd tittade uppmärksamt. Hon hörde röster. Hon tog damen skogshuggaren med henne och gav henne mat och husrum. I gryningen den gamla kvinnan visade den rätta vägen till skogshuggare. Den gamla damen hade hört de hårda ord tiggare. Hon bröt därmed hydda som hon hade byggt åt honom. Hon vägrade att ge honom mat och sade: Här levde för 24 år och bara vunnit seger över era önskemål. Eftersom du inte har sått frön av medkänsla i ditt hjärta är det synd att du kallar dig själv en tiggare.

KAPITEL FYRA
DEN HEMLIGA filosofi DYRKAN METOD FÖR SJÄL VETENSKAP

Inom skal av en lök är en annan skal. Inom den andra skal är en tredje. På samma sätt om bananblad avlägsnas de kommer ut en efter en. Den minsta enhet materia är en atom ännu trots att atomen verkar enda det är inte så i verkligheten. Eftersom inom det finns en kärna och det finns neutroner, protoner och revolverande elektroner.

Solsystemet är en omkrets men inom dess gränser kretsar 9 planeter och 43 satelliter runt sin axel. Atomen är också som ett solsystem. Inom det aktivitet besläktad med solsystemet. Om en hög med lera angrips så lite lera blir utspridda men om en atomkärna angrips så den energi som den avger kan begrava en stor berg.

Så det är klart att de mer grova ämnena görs subtila, desto kraftfullare blir de. Det finns miljontals levande celler i vår kropp och de gener som är gömda i varje cell har en prototyp av en enda varelse. På detta sätt inom en mänsklig kropp, som den kosmiska världen, miljontals varelser bo i den. Bland dem endast en av dem har en chans att komma in i moderlivet under sexuell förening. Således ett embryo bildas och som startar skapandet av sin egen kropp och kroppsliga energi. Under 9 månader embryot mognar och strövar i världen efter kommer ur moderlivet.

Inom denna nyfött barn finner kroppsliga och mentala egenskaper av dess föräldrar, moroch farföräldrar och betyg för förfäder. Dessa särskilda egenskaper i form av Vibhutis (gudomliga härligheter) är så subtila att trots den subtila längst upplösning av gener och livet livskraft, kan man inte förstå samtida förhållanden. Situationen visar när barnet växer upp och ger oss en tydlig introduktion till de speciella egenskaper. Detta innebär att de särskilda egenskaper som är kända när barnet växer upp inte är känd i sin omogna tillstånd. Genom att endast analysera barnet kan vi inte veta sin fäderneärvda natur. Endast på sitt ansikte och hud är det någon upplevd idé. Subtilitet länge upprätthålls i omoget stadium och när det börjar mogna det ger oss en introduktion av dess tillstånd och existens.

Det är en så stor upptakt av subtila i den subtila att exemplet med lök skal i en lök skal och bladen av banan verkar vara mycket ironisk.

Om en hög med frön samlas sedan en mycket liten skillnad uppfattas så långt som dess färg, vikt, form etc. berörda men när fröna sås stora skillnader uppfattas direkt från skotten, blad, grenar, blommor, frukt etc. . Det finns en uppenbar skillnad mellan mogna fullvuxen träd. Det finns så mycket skillnad när det gäller formen av blommor, dess doft, smaken av frukt som berörs. Därför alla dessa kan klassificeras olika. Denna skillnad är extraordinärt. Dess skillnader höljd i såddfasen och kan därför inte ses i detta skede.

De vanliga former av höljen människokroppen är nästan identiska, men inom det finns så många mysterier som man förvånad på att få motsvarande information om dem. Materialet forskare forskar i endast det brutto aspekt av denna analys.

De anatomer till viss del har studerat eugenik de olika rörelser kroppsliga höljen och hur de utför sina olika funktioner. På sin grund de utför medicinska undersökningar och kirurgi. Och de mäter också potentialen och möjligheterna att livskraften hos en människa.

Men man bör djupt undersöka det faktum att det mänskliga embryot inte består av materia bara. Det är inte bara en blandning av kemikalier. Eftersom en viktig aspekt av det är medvetandet kallas mänskliga el. I andlig språkbruk kallas det Prana eller vitala kraft. Genom sig själv den vitala kraft är en ännu eftersom det riktar olika organ det heter varierat. I huvudet det fungerar som tro, hopp, vana, tänkte etc. Dess ledning och analys görs i form av sinne, intellekt och psyke. Denna mycket princip i organ kunskap i form av form, smak, lukt, känsel och ljud. I andra organ i kroppen fungerar matsmältningen, utsläpp, kanske kroppsliga etc. Genom könsorganen det smakar sexuell passion och därmed procreates. Fibrerna och senor i varje muskel har sin egen specifika funktion och natur. Både kraft och visdom är sammanvävda i den.

Efter att veta och förstå inert och medveten form av kroppen en slutsatsen att precis som hela trädet potentiellt finns i fröet så också hela den kosmiska principen, dvs makrot är inneboende i kroppen, dvs mikro. Vi kanske kan se endast den nuvarande formen av kosmos och kroppen ännu det förflutna och framtiden är fast förenade med den. Kroppen är som en spegel. Om vi kan förstå dess subtila mystiska djup kan vi bara bli förvånad på

att förstå och se att var, hur och i vilken utsträckning denna kosmiska genomgripande fråga och medveten princip förenade med den mänskliga kroppen.

I verkligheten den lilla kroppen av en människa är fylld med så många saker som man bara kan säga att i jämförelse med alla gudomliga krafter tillsammans han ensam är mest kraftfulla. Men det enda problemet är att denna magasin av gudomlig energi i ett latent tillstånd. För att uppleva dessa befogenheter människan behöver genomgå intensiva austerities. Om dessa botöfningar inte utförs dessa befogenheter kommer alltid förbli latent och det kommer han att vara oförmögen att utföra alla högre aktivitet förutom de som utförs av djur. Därför, för att utmärka andligt man bör följa den väg av andlig botgöring.

På subtilt analysera kroppsliga vetenskaper finner alla gudomliga härligheter inbäddade i varje människa. Genom att aktivera dessa gudomliga möjligheter kan man få gudomliga krafter (Sidhis). I den subtila kroppen de 6 chakran är välkända. De är 1) Mooladhar 2) Svadhishthan 3) Manipur 4) Anahat 5) Vishudhi 6) Ajna. Alla dessa är inom vår kropp, men på en subtil nivå. Här borta i huvudet regionen förbises. Inom hårbotten är Sahasrar (1000-kronblad lotus) Kamal. Om du lägger till den här då det finns 7 chakran. Så du introduceras till storheten, dvs 7 pilgrim platser för fromma strävan i den subtila världen. Det enda kravet är att aktivering av dessa subtila chakran. När embryot får näring i moderlivet det växer upp som en baby och föds senare. Om ett frö är inlåst i ett rum kommer det inte att gro. Först när den ges vatten, sol, kommer grogrund det växa till ett träd som först bär blommor och sedan läckra frukter.

Den Merudand (ryggmärgen) kallas den kungliga vägen. Det kallas också Devyaan Marg som tar oss till himlen från jorden. Inom denna resa är 7 Lokas (Worlds). De 7 Lokas i mellan Gud och den individuella själen är fläckar av vila. För att täcka ett stort antal miles under en resa, resten är ett måste. Därmed på vägen finns resten-hus. Ett tåg stannar vid många stationer på vägen för att få kol, vatten etc. Dessa rastplatser i kroppsliga energi är de 6 chakran. Chakran avbildas på 2 sätt, ett som hinder och den andra som välgörare. I Mahabharat är berättelsen om en Chakravyuh (en array av soldater i en kvadrat eller en cirkel). Abhimanyu satt fast i den. Eftersom han inte visste hur man kommer ur det han dog. I en Chakravyuh finns 7 vallar ett fort. Symboliskt denna händelse kan läsas som fristående själ fastnar i 7 chakran i kroppen. Chakran är också sägs vara den 4 väggar slottet i form av materiella bilagor, vanföreställningar och förvrängningar. Därmed en metod ges för att övervinna den. Det finns en berättelse i Bhagwat Mahatmya av Dhundhukari spöke riva de 7 knop i en bambu inom 7 dagar för att bli en gudomligt uttryck varelse. Symboliskt är resan från en Chakra till nästa.

I andliga metoder individen har ingen makt av hans eget. Det enda speciella är att han arbetar hårt för att väcka hans latenta gudomliga krafter. Här en egen energi är mycket litet och om austerities är mycket vanliga inte kan uppnå mycket. Ett djur instruktör på en cirkus tar endast de djur i sin trupp som han tycker är slug. Alla andliga metoder är konstnärlig. Den blommar på grundstenen hängiven känslighet. Därför en man in i väg andlighet måste behärska synvinkel hans hängivna känslor. Också han att rena sitt tänkande och karaktär. Detta är den primära villkor som måste uppfyllas.

Vilka andliga övningar bör utföras för vad tidsrymd? Svaret är inte lika för alla. Eftersom det beror på varje individs mentala tillstånd. Om personlighet för varje enskild översvämningar med själ tvingar han mycket snabbt, utan större ansträngning når stora andliga fördelar. Men de fromma handlingar som ger alla dessa aktiviteter tenderar att användas upp också. Denna gudomliga kraften används åter höja de fallna, minskar sorg, spara dem som drunknar och hjälpa alla att klättra upp för stegen i livet. Istället för austerities ens fromma gärningar ökar. Således balansen bibehålls och en Yogi / andlig aspirant leder en from Sattvic liv. Hans attityd är himmelska och beteende är som en som är andligt befriad i denna mycket liv (Jeevan Mukti). Själen realiseras som själen ära och kontinuerligt med hjälp av gudomlig insikt han skådar Herren i varje partikel av kosmos. Detta är mycket staten som ett resultat av vilken en person kallas bäst bland män och därmed blir Gud själv.

Men om sina tankar och karaktär är inte rena, om det finns uselhet i det då om en sådan person får gudomliga krafter, blir han demonisk och arroganta. Han utför sådana avskyvärda handlingar att han bara kan märkas en demon. Om rikedom, makt, storhet, makt inte utnyttjas på rätt sätt kan det leda till en persons undergång. När druvorna försämras de omvandlas till vin. På samma sätt även om du uppnår gudomliga krafter, och om detta inte utnyttjas för fromma handlingar då det enda alternativet kvar är att det kommer att användas för destruktiva syften. Om andlighet inte följer Dakshin Marg (from väg) kommer det att leda till en undergång. Vile actioned tantriska Aghoris, Kapaliks etc. blir demoniska och utföra vidriga handlingar som Maran (döda människor med Mantra skandera), Mohan Vashikaran (besvärjelse) och Ucchatan (distrahera en persons sinne genom besvärjelse). Demoner är i allmänhet de attackerande slag och kidnappa oskyldiga människor. Exempel på sådana demoner är Vritrasur, Hiranyakashipu, Mahisasur, Kansa, Ravan etc. Deras familjemedlemmar som Khar-Dooshan, Kumbhkaran, Meghnad, Hiranyaksha, Jarasandh, uppförde Raktabeej för demoniskt. Demonerna trakasserade de halvgudar. De plundrade rikedomar halvgudar och drack blod Rishis. De trakasserade bara sina undersåtar och lite själviska vinst de utförde många vidriga handlingar.

Det finns 2 klasser av demoner. En klass är oregerlig, attackerar och den terrorism typ. Den andra klassen använder bedrägeri, slughet, illusoriska svart magi makt etc. anfallande

demonerna visa upp sina djärva och de svarta magiska demonerna prisar sin konst av bedrägeri. De anfallande demoner såg ned på öppet men de svarta magiska demonerna är dolda bakom slöjan av fasader. I själva verket sluga demoner beter sig som helgon externt. För t.ex.. Kalnemi. Även om han var en familjemedlem Ravan han attackerade aldrig någon externt. Istället skulle han förmå intellekt andra via svart magi för att utföra vidriga handlingar. Sådana människor kan inte bara misslyckas med att avvärja en undergång men att de skulle drunkna djupare in i gungfly av ödmjuk gärningar.

Man kan samla gudomliga krafter, men om den inte används för fromma gärningar då som Kalnemi en kommer att genomföra subtila demoniska aktiviteter. I det finns det ingen rädsla för att bli förtalat grund terroristverksamhet och under förevändning av att vara helig externt en rymningar förtal för en viss tid. Därför moderna demonisk beteende inom Kundalini (gudomliga Serpent Power) finns i basaren under varumärket Kalnemi och säljs som korgar inom några minuter.

Sanna själ makt kan bara skapas om man är på den heliga rättfärdighetens väg. I det ligger välbefinnande för alla individer och därmed hela världen. Den sanna filosofin själens vetenskap är att man utför andliga austerities men att oavsett gudomlig kraft manifesteras i form av Sidhis får endast användas för rättfärdiga ändamål och världen välfärd.

Grovt bör man förstå att omständigheterna påverkar tillståndet i våra hängivna känslor. Vi påverkas av allt som sker i den yttre världen. Men ideologi andliga vetenskapen har fördjupat djupare in i detta och det står att det individuella medvetandet påverkar närheten och långt borta världsliga situationer. Människan är författare av sin egen öde, men faktum är att i ett avancerat andligt tillstånd han är direktör för kosmiska aktiviteter också. När det gäller detta kan definitivt förstå att man kan kasta den utrustning som rör de inre och yttre områden enligt ett psyke. I en mycket avancerad andligt tillstånd en sådan person kan även styra kosmiska rörelser. Detta kallas extrasensory makt. Detta är super sinne stat som vanligtvis förekommer i alla varelser, men i ett latent inaktivt tillstånd. Hur kan den aktiveras? Hur kan det ha rätt? Och hur kan det användas för olika uppgifter? Detta kallas själ vetenskap. Det kallas också Brahmavidya. Kundalini praktiken utförs för att aktivera vår själ kraft.

I en skog nära Lakshadweep bodde 4 vise. För tiggeri allmosor de korsade havet vatten och gav andliga diskurser till hushållen. En bland de 4 vise var mycket klok. Han hade lärt sig att gå på vatten genom att klistra fötterna med potenta örter. De andra 3 vise simmade i vatten, men detta kloka salvia skulle gå på den. Människor som såg den senare salvia

trodde honom vara en realiserad helgon. Därför människor skulle lyssna på hans samtal endast och gav honom dyrbara presenter.

Långsamt hemligheten var röjas. De sluga anhängare insisterade på att de skulle tvätta fötterna på 4 vise med varmt vatten. Således örtpasta på den så kallade stora helgon torkas bort. Han visste inte hur man simmar. Därför av skam han lämnade han gruppen vise och sprang iväg. Fasader pågå aldrig länge.

KAPITEL ETT DEN GUDOMLIGA SERPENT KRAFT av en universell NATION

Dessa dagar finns det en sådan regn av global destruktiv fara som kommer att vara mycket svårt för mänsklig existens och hela världen att möta. I den mån de är svåra i den utsträckningen vi behöver starka resurser för att övervinna dem. En elefant kan inte dö med en liten pistol. För att förstöra ett fort, kommer en skur av pilar inte göra, måste man använda kanoner. Vritrasura kunde enbart avlivas av en blixt. Det var Chandi intensiva vrede som övervann demonen Mahisasura. Hanuman är styrka hjälpte honom utrota ett berg. Dynamite används för att spränga berg. Att se var det nödvändigt att det finns ett behov av inte bara skaparkraft utan vapen som Brahmastra också behövs för att övervinna svåra förhållanden.

Om demoner fara som är böjda på att förstöra den mänskliga civilisationen är näring då världen kommer att förstöras. Det måste övervinnas. För denna andra typ av vapen behövs. Hand bomber behövs för att övervinna fruktansvärda demoner som skapar stridigheter och blodspillan överallt.

Mitt liv har varit inriktad linje med Gayatri. Hur mycket någonsin i mitt liv span kvarstår att även kommer att ägnas åt det. Om jag hade hittat en Vivekanand, Shivaji eller Chandragupta att bekämpa allvarliga situationer idag då jag aldrig skulle svänga från min stig. Men trots stora ansträngningar som ett gyllene tillfälle kom inte min väg. Men jag misströsta inte. Utan tvekan finns andliga krafter i världen, men de finns i subtila kroppar. En grovt förkroppsligade individen krävs för materiella insatser. I den episka Mahabharat 5 halvgudar manifesteras som Pandavas. Några skedde i form av björnar, apor och vissa verkade som Hanuman, Angad etc. För märkbar uppgifter materiella kroppar krävs. En

lång tid som förflutit från att försöka hitta dem. Om hela lagret av makt är inte där åtminstone en del manifestation borde vara där. En fungerande arrangemang kan göras om det finns i en gudomlig människa. Jag har hittat Rishi centra i form av Prajna familj som manifesterar energi i sitt frö form. Men att vara ensam var meningslöst. Om det inte hade fått en ordentlig känsla av riktning då den energin skulle ha varit inblandade i destruktiva aktiviteter. Därför bara ett alternativ kvar enligt riktningen som ges av banan givaren som han själv komma fram för att skapa och distribuera denna makt, och om behov uppstår ändra sökvägen för.

Tre år tillbaka denna förändring fördes in Lone Savitri dyrkan var genomgått. Det är inte lätt att leva ensam efter att ha lett ett aktivt hektiska liv. Savitri dyrkan involverar aktivering av de 5 höljen gudomlig orm makt i kroppen (kallas kundalini Shakti i Yoga skrifter). Detta kallas också subtilization och 5 gånger bryta upp i Vedanta. Det handledare som guidade mig till Gayatri dyrkan själv gav mig metoden av Savitri dyrka, så att genom mig andra gudomliga män makt kan väckas så att de förstår deras sanna natur och genom deras själ kraft arbeta för välfärd för alla.

Det framgår att farorna är inte ljus som kan övervinnas lätt. Detta var inte pjäsen som var enkel därmed en var tvungen att göra mer intensiva insatser. Därför går ett steg framåt från Savitri dyrka den gudomliga kraften måste aktiveras för att övervinna svåra tider. Med andra ord är detta Mahakali, Mahachandi eller Mahadurga. Det visade sig nödvändigt att denna makt som skulle kunna utnyttjas på rätt sätt av dessa människor måste ges nödvändig information. Under de senaste dagarna mycket studier, analyser och forskning av gudomlig orm Power (Kundalini Shakti) har ägt rum. Med hänvisning till detta en konstig beskrivning ges i gamla / nya böcker och åter redigering allt detta har lett till att utgivning av böcker av många författare. I denna typ av kopiering en massa skräp har ingått detta område.

Endast en slutsats kan göras efter att ha läst alla beskrivningar av gudomliga Serpent Ström att detta ämne är lockande och full av en mystisk vetenskap har många arbetat med det men ingen har försökt att få sina egna erfarenheter. Vad de har skrivit är bara en prolog av Hatha Yoga, som inte utgör ens 1% av gudomlig Ormens Ström aktivering. Mycket listigt sådana praktiker proklamera att deras mål har uppnåtts. Idag tala med böcker eller lärdomar äkthet finns det ingen litteratur som ger en korrekt beskrivning av de grundläggande föreskrifter. Jag har ödmjukt försökt lägga fram de sanna principer genom att först spara mig från alla illusioner om detta.

Min subtila LÄR-centrum som har funnits i århundraden har lika upplevt området Gayatri, Savitri och gudomliga Serpent Power. De genom att titta på mig som en grundligt undersökt mynt har använt mig under de senaste 3 åren för Savitri dyrkan och aktivering av gudomliga Serpent Power of härliga Indien så att en nästan bortglömd men oerhört potent vetenskapen inte vittra bort till intet. Sina kedjor måste obundet ordentligt så att de i framtiden inte bryta upp.

Gayatri är andlig kunskap och avser själen. Savitri är själ material. Det kommer under själ vetenskap men man kan få materiella fördelar och avvärja världsliga faror. Genom båda en kan få nytta för sig själv och andra för. Men potentialen gudomliga Serpent Power är kosmisk och kan användas för att gå upp det som bryts upp. Om det finns Chandi vrede kan användas för att korrigera oheliga aktiviteter. Därför kallas det erövrare av demoner. När den har använts för att övervinna demoner och deras foul play den används som ett svärd att hugga saker. Den kan användas för att kraftfullt leda anarchaic element på rätt väg. Det är läran om mesmerism. Det används främst för att dra dig bort. Mahakali hänförd Shumbha-Nishumbha, Madhukaitaba och övervinna dem i en strid. Hon dödade även Bhasmasura, Sund-Upsund och Mahisasura. Genom Ram och Seeta hon fick seger över Ravan och genom Krishna-Balram hon övervann Putana, Kansa, Jarasandha och andra demoniska krafter. Detta är en del av Shakti (gudomlig kraft).

När denna mycket effekt används för kreativa ändamål då blir den kosmiska skaparkraft. I Jnanarnava Tantra är det sagt ----- alla världsliga aktiviteter går på som en gigantisk förspel genom denna makt. Mahakal uppgift att omvandlingen arbetar för genom denna makt. Den varelsen roteras runt som en lera pott på ett hjul och som en keramiker det gör många namn och former av olika varelser. I verkligheten den gudomliga Serpent Ström genererar kraft i helhet med hänvisning till världen och individen med hänvisning till en varelse. I viss mening Gudomlig Serpent Power är kosmisk el som aktiverar eld Yoga och gör en individuell ett kraftfullt vittnesbörd som har livskraft. I Kathopanishad där en finner Yama-Nachiketa dialog där samma livskraft talas om i Panchagni Science som tar en bortom sjukdomar, sorg och ålderdom så att man uppnår befrielse. När nervcentra aktiveras makt framträder och ger en tillfällig identitet. Men gudomliga Serpent Power är permanent och är en medveten effekt som efter manifesterar energi i en individ förvandlar honom.

Där vid en kosmisk nivå, allt genomträngande nivå processen aktivering av gudomlig orm Ström händer där en borde förstå att det kommer att avvärja det som är oönskat och manifestera en ljus framtid. Men för sådana farliga satsningar bör det finnas fromma själar. När en pistol avfyras pistolen rör sig bakåt. De som arbetar med denna stora makt bör förses med så mycket iver, kanske och tapperhet att de kan uthärda de regression ryck vid attacken. Annars de experiment som utförts för förmåner kan visa sig vara mycket

destruktiv. Då blir detta bara ett samtalsämne. Därför är det ses som en hemlig kunskap och aldrig sänds öppet. När det är torrt logik och onödig argument, egoistiska människor börjar hitta fel, under sådana omständigheter till grund för dyrkan som är tro börjar vacklande och därmed även de mest intensiva dyrkan misslyckas. Möjligen hålla alla dessa skäl i åtanke bibliska siare har hindrat oss från att bara tala om sådana subtila vetenskaper. Det är nödvändigt att en handledare efter utröna förmågan hos en andlig aspirant ger honom en lämpligt läge för dyrkan. Inte bara aspiranten karaktär men även hans behov och förutsättningar måste hållas i åtanke. Först efter korrekt undersökning kan en patient och läkare nytta.

Eftersom Savitri och gudomliga Serpent Kraft dyrkan är svårt som att gå på en blåsväder folk ignorera det. Ingen kan bli en bra ingenjör, konstnär etc. utan en ordentlig lärare. Därför när man inte finna sann specialister av gudomliga studier Serpent Effekt hur kan man hitta studenter intresserade av det?

Gudomlig Serpent Ström aktivering är den tändande av kroppsliga viktig eld och traditionen har hittills varit för personliga förmåner. Den sexuella energi Mooladhar (könsorgan) leds genom Merudand (ryggraden) att konvergera i Brahmarandhra (hårbotten) som har gudomlig energi. Alltså när Shiva-Shakti Merge man får gudomliga krafter (Sidhis). Men vid sådana tillfällen måste man vara uppmärksam så mata en orm. En ormtjusare utan tvekan matar sin familj via orm visar visar upp sin konst men ändå han spelar ett farligt spel. Om en giftig orm kommer hans väg då även dess brus stoppar showen, folks hjärtslag stopp och det finns risk för död.

Ormar spole runt halsarna på Shiva-Shakti. Symboliskt är gudomliga Serpent Power (Kundalini). Ingen tvekan om detta är delvis Hatha Yoga, all energi fick genom att passera genom de 6 chakran (yogiska Wheels) används inte bara för att övervinna svårigheter, men genom att gå med Savitri dyrkan av en hög ordning en ny atmosfär genereras. Tillsammans med transcendens av 6 yogiska chakran när 5 slidor också aktiveras då blir det användbart för många kreativa aktiviteter. För att bygga ett hus finns det behov av tegel, gips, järn, trä och murare. Att laga mat en behöver bränsle, eld, fartyg, rå mat och en kock. Panchratna (5 juveler) är kända. Kroppen är skapad av Panchratna och energi med 5 vitala krafterna. Denna energikälla är ett annat namn för livskraft. Om aktivering av avgörande brand, gudomliga Serpent Ström aktivering, 5 slida aktivering och Savitri arbetar tillsammans sedan dess inflytande är utbredd. Alla eländiga omständigheter i världen har aldrig sett förut. Mörka moln atomvapen, Star Wars, förorening av inre / yttre världen, obalans i naturen, epidemier, terrorism etc. hotande stora och därför är det nödvändigt att detta experiment genomförs i stor skala. Utan tvekan finns det smärta i att försöka få seger över dessa problem, men dess resultat är så stora att det inte kan jämföras med någonting.

I detta avsnitt beskriver endast de system som ett resultat av gudomlig inspiration, som är användbara för energi aktivering av det mänskliga samhället i stort. Det finns ett behov för läsarna att gå i sina detaljer. De behöver bara se dess resultat och därmed gissa om vilken roll de kan spela i den. Senare även kommer att göras mer tydligt på hur en individ inte bara framåt i sig själv, utan också hur man inspirerar andra på denna väg också. Även hur du ändrar denna epok och inleda en ljus gyllene ålder. Sammanfattningsvis detta experiment har genomförts genom aktivering av den gudomliga ormen Ström i Indien.

KAPITEL TVÅ
De super gudomliga krafter som kallas GAYATRI, Savitri och Kundalini

Undersökningen av Kundalini (gudomliga Serpent Power) börjar med diskussionen om filosofi Gayatri Mahaprajna. Grunden Gayatri dyrkan är ett experiment av religiös ideologi och gudomliga känslor. I det egna forskningen ges högsta betydelse och genom att skapa hängivenhet genom meditation / koncentration Brahmic medvetandet förs närmare och en psyke blir sammanvävda i den. Oavsett om du kastar en upplyst tändsticka på en hög med trä eller Du kastar vedeldning på bensin, båda målen är identiska. Den enda skillnaden är att via självöverlämnande, genom att genomgå Advait (förening med Gud) en snabbt ser mirakulösa resultat. Istället för den totala själv avstå även om det finns någon önskan inblandade då ingen tvekan bilen kommer att sakta ner men det i slutändan kommer att ge oss fördelar. Men en inte att ha möjlighet att utnyttja andra i världen. En simmare kan själv simma men han är oförmögen att hjälpa andra över floden som en boatman. Detta är skillnaden mellan lust-baserade Gayatri dyrkan och önskningar Gayatri dyrkan. Genom både typ av ansträngning, andliga aspiranter lyckas på sitt eget sätt.

Om vi dyka djupt in i filosofi Gayatri dyrka då vi inser att hela vår medvetande påverkas av "frö av kunskap i hjärnan". Dess roll är en stor en med hänsyn till kroppslig näring och socialt beteende. I en mycket förhöjd status detta centrum är källan till extrasensory potential och det är här borta att det lyckligt aktiviteten att förena en varelse med Brahman (Gud), dvs uppnå den sanna mänskliga målet uppnås. Gayatri s Brahmi-shakti (gudomlig kraft) kallas också Brahmarandhra, Brahmasansthan eller Brahmaloka. Det område som den påverkar är visdom medvetande. På ett symboliskt sätt Gayatri kallas också Brahmani eller fru Brahma. Dess makt kan ses som Brahmadand (straff) som övervinner de onda och förstör smärta och fattigdom i den materiella världen. På det andliga området dess form har tagit formen av Brahmavarchas.

Utöver Gayatri dyrkan finns dyrkan av Savitri. Savitri dyrkan är mycket den materiella aspekten av Gayatri. Ström utvecklas med hjälp av energi. De 5 elementen, den inre elden de 5 vitala krafterna i vår kropp arbetar som bränsle och med dess hjälp är aktiverad. Denna brand aktivering är Savitri dyrkan. Trots att det finns en skillnad i Savitri och kundalini (gudomliga Serpent Power) dyrkar de har samma tyngd.

Enligt indisk mytologi Brahmaji hade 2 hustrur. Den första var Gayatri och andra var Savitri. Symboliskt är de vishet medvetande och materiell rikedom. En är Para Prakriti och den andra är Apara Prakriti. Para Prakriti omfattar sinne, intellekt, psyke, ego, Ritambhara Prajna etc. och alla kunskapsområden. Den andra hustrun Savitri är Apara Prakriti, materiella medvetande och inert natur. Alla rörelser av materia är beroende av den. Revolutionen av molekyler, inverkan av kemikalier, el, värme, ljus, magnetism, eter etc. är under dess jurisdiktion. Materialvetenskap med alla dessa apparater kommer ut med oändliga uppfinningar för att ge oss materiella bekvämligheter. Denna Apara Prakriti är Savitri. Den Apara Prakriti av Savitri ansvarar för kroppens funktion alla varelser och därmed världen utvecklas. Det är denna makt som styr Sattva, Rajas, Tamas, 5 delar, Tanmatras mm Sidhis (gudomliga krafter) och boons uppnås via denna makt Savitri. Hälsa, lång livslängd, kan, entusiasm, djärvhet, skönhet och andra oändliga speciella egenskaper är beroende av den. Å ena sidan är det vanligt men dess huvudsakliga fokus ligger på polerna på jorden och Mooladhar Chakra den mänskliga ryggraden. När de utför andliga metoder Detta kallas också Kundalini Shakti (gudomliga Serpent Power). Alla mål uppnås genom att aktivera denna makt. Således kan vi generera energi. På att analysera skrifterna förelägganden förstår vi att på vissa platser Savitri och Kundalini sägs vara synonyma och var de tros vara annorlunda sin andliga praxis och mål också tros vara annorlunda. Men ett faktum är evig att den subtila skapandet av kroppen och läget av uppvaknande kommer alltid att förbli permanent. Skillnaden följer endast när skälen för användning av kraften varieras.

Faktiskt i Kundaliniyoga är Kriya Yoga överlägsen. Alla andliga metoder som Naadi Shodhan (nerv rening), Trinaadi Parimarjan (tvättning av 3 nerverna), Shatkarma Chakravedhan (reser upp de 6 chakran eller plexus), är sådana att tillsammans med meditation / koncentration kroppsliga övningar också ges betydelse. Man måste insupa den märkliga cykel den vitala kraften övningar i Pranayam. Medan aktivera Kundalini kraften Bandha, Mudra, Aasan (kroppshållning) ges lämplig vikt. Men i ren Savitri dyrkan en är begränsad till periferin av huvudet regionen. Sahasrar Kamal (1000-kronblad lotus), Brahmarandhra (mitten på den inre hårbotten regionen), material i hjärnan aktiveras. Den Brahmarandhra sköter det inre hjärnan området och externa området sköts av det tredje ögat kallas Ajna Chakra. Men när andliga praxis både Savitri och Kundalini kombineras sedan metoden både blir en blandning och resultaten för ändras i enlighet därmed. Den andliga praxis som vi är på väg att presentera här är av denna sort. Därför

har vi diskuterat stegvis principer och användning av Gayatri, Savitri och kundalini (gudomliga Serpent Power).
FÖRFATTARE: Shriram Sharma Acharya grundare av den internationella Gayatri familjen var en stor Yogi siare och inkarnation av Gud som skrev volymer vetenskaplig litteratur främst på andliga ämnen för världens välstånd och fred. För mer vetenskapliga e litteraturen pls besöker http://www.shriramsharma.com/ www.akhandjyoti.org www.awgpestore.com http://www.dsvv.ac.in/ och http://www.awgp.org/ BESKRIVNING: Gratis e-böcker på Chakra Meditation-ESP, Nirvikalpa Samadhi eller trodde Gratis Trance, uppnå Ridhi-Sidhis eller gudomliga energier, framtida vetenskaplig Religion, Super Energy Gayatri vetenskap & Kundaliniyoga korrelerad till neurovetenskap-ESP, endokrinologi, anatomi, psykologi & sociologi för 1) material och andliga välstånd och 2) samla världen fredligt som en familj. Vi lever i ett strikt icke-kommersiell webbplats som syftar till att förverkliga den urgamla drömmen om stora ledare och tänkare i världen: En vacker gränslös värld. KEYWORDS: Kundaliniyoga Gayatri e-böcker ultraljud telepati parapsykologi metafysik nirvikalpa Samadhi föroreningar yoga tantra filmer internet hypnos ekologi astrologi ayurveda Kalki bioelektricitet kirurgi laser ozon radar stressen kreativitet arkeologi Induskulturen oljekrisen matbrist tsunamier biografi Guru världsfreden sinne psyke gud nerv subtila medvetande själ gudomliga trance endokrina körtlar ESP chakran plexus meditation koncentration intellekt profetia trodde tänkande Cheiro Nostradamus Aurobindo sällhet hjärna Vedas sol solenergi heliga ren sinnesorgan Prana Avatar Upanishad ljus cell hypotalamus hypofysen omvandling futuristiska förutsägelse orm power liv mänsklig etik integritet karaktär vagus Tantra Mooladhar atom neutron proton

När i skrifterna Brahma fru beskrivs som en av dessa andliga metoder då vet att det måste tas symboliskt. Hur kan familjemedlemmar till en medveten kraft vara så av människor? Om någon så önskar att han kan ge 2 särdrag elementet eld dvs. värme och ljus som namnet på dessa fruar. Om detta är obehagliga då de kan kallas döttrar. Detta är vad som syns i skrifterna. På vissa ställen Saraswati kallas Brahmas gemål och på andra ställen hans dotter. Därför istället för att titta på det som en världslig faktum bör accepteras i en symbolisk sätt. Soul makt är Gayatri är väsentlig effekt Savitri. Frukterna av Gayatri dyrkan innebär främjande av själens medvetande, utveckling av vår karaktär, som arbetar för stora uppgifter, hög tänkande och strävan för att uppnå befrielse medan ännu lever (Jeevanmukti). Medan Savitri dyrkan innebär uppvaknande Kundalini (gudomliga Serpent Power) för att övervinna den latenta, förvrängda tillstånd av livskraft i kroppen via sin aktivering. Det finns två strömmar av el, dvs positiva och negativa. Först när båda Unite är det ett flöde av energi. Först när Gayatri och Savitri FÖRBINDA kan alla krav i andliga övningar realiseras. Med Savitri dyrka en fördelar inte bara materiellt utan som med sin sammanslagning med Gayatri dyrkan en själ makt utvecklas. Detta är den främsta formen av Kundalini dyrkan. Om det är oklar i vårt psyke kommer alla ansträngningar i denna riktning är meningslöst.

Inom området andlighet väg visdom kallas Dakshin Marg. Det kallas också Nigam Rajyog, Ved Marg etc. väg åtgärden kallas Vaam Marg, Agam, Tantra, Hatha Yog etc. Alla hinder i dess väg är destruktiva. Som ett resultat finns det kaos och förstörelse. Ingen är glad att höra eller läsa om striderna mellan halvgudar och demoner. I själva verket läste det

verkligen agiterar oss. Men när båda parter tillsammans spottas havet, var alla latenta rikedom av havet uppnås genom dem. Alla vet att som ett resultat av kärning av havet fick 14 juveler. På samma sätt när Gayatri och Savitri dyrkan genomförs tillsammans sägs vara av graden av samarbete mellan halvgudar och demoner.

När Shiva gifte Parvati, deras ensamhet avvärjt. Genom deras förening 2 söner föddes. En var Sidhivinayak Ganesh och den andra var Kartikeya, förstöraren av demoner. Man etablerar rättfärdighet och den andra förstör orättfärdighet. Ganesh välsignar oss med en gudomlig intellekt och Kartikeya med kraft. Kartikeya har 6 ansikten. Dessa kallas även 6 chakran (plexus). Denna Skand manifestationen ska ses som påverkan av 6 chakran relaterade till Kundalini effekt (gudomliga Serpent Power).

Kundalini är ingenting annat än eldkraft bor i våra könsorgan. Shiva i form av Sahasrar Chakra (1000-kronblad lotus på toppen av huvudet) när aktiverade resultat i utgjutande av pollen honung som är Shivas "Retas" (sperma). Branden makt Kundalini insupit den. Sex Kritikas (Pleiades stjärnor) mognat det. Dessa 6 Kritikas är 6 chakran. Kartikeya med 6 ansikten näring av de 6 Kritikas bör betraktas symboliskt som inflytelserika resultat av 6 chakran.

Vad exakt är dessa 6 Chakras? När och varför finns de? I vilket tillstånd finns dom? Vad är dess användbarhet? Vi kommer inte att gå in i detalj på alla dessa frågor. Arten av dess användbarhet och vetenskaplig analys kommer att beskrivas i detalj senare. Här är vi djupdykning i den Kundalini som är för de människor som via ett material sträva önskar uppnå högre tillstånd av själens medvetande. Sådana människor är dyrkar gudomlig energi och tror att energi är viktigare. I kampen mellan halvgudar och demoner att energi uppnås genom demonerna var bortkastade av dem i ödmjuk aktiviteter och sedan genom att experimentera på Lord Vishnu eller annan högre själ makt det underkuvade. När Shakti (energi) dyrkan förenas med gudomen först då lyckas det. Sådana insikter är eviga och från den långsiktiga perspektiv visar sig vara fördelaktigt för alla levande varelser. Den inledande framgång demonerna bevittnades av alla var den ökända illusoriska senapskorn på handens insida. Shukracharya var expert på Kundalini vetenskap. Det var han som lärde denna vetenskap till hans demon lärjungar. Brihaspati har varit handledare för halvgudar. Genom att ställa yogis, män botgöring och knowers av Brahman att dyrka Gayatri han gjorde dem fromma karaktär som var liknande till det av halvgudar. Han lärde också dem Kundalini vetenskap men hans enda avsikt var att öka renlärighet. De knowers av själen som hade materialistiska problem att övervinna ombads att följa Savitri dyrkan utöver grundskolan. Det var genom att ta tillgripa Savitri dyrkan som Dadhichi, Bhagirath, Lomharsh, Shringi, Vishwamitra mm kunde lösa materiella problem. Ingen tvekan slutmålet var andlighet men vägen, riter etc. av den andliga praxis ändrats per behov. Även sådana som Arjun fick Hanuman etc. för att lugna wordly stridigheter. Även

de var tvungna att följa Savitri-Kundalini dyrkan som var en materialistisk strävan under ledning av den andliga vetenskapen. Även min egen andliga botgöring var av just denna anledning och eftersom jag gick på rätt väg jag smakade framgång.

När Savitri och Kundalini dyrkan följs unisont då resultaten är mirakulöst. Elektricitet fungerar underverk i en blixt av en sekund. Även en död kropp bränns snabbt på elektroniska bål, medan ris, linser mm tar längre tid att laga mat på trä brand. Denna väg är bäst lämpad för en som inte vill ha en andlig undergång och ändå snabbt uppnår sitt mål på grund av en from karaktär. Ren Kundalini dyrkan faller under flaggskepp Tantra och Vaam Marg. När Gayatri, Savitri och Kundalini kombineras sedan denna yoga Marg är övervägande Dakshin Marg.

Huvudsakligen Herren som Varah, Nrisinh, Parshuram etc. har ställts inför oroliga förhållanden. Shiva kallas Shiva Bholey Baba (oskyldiga Gud) eller Aughaddani (lätt att behaga), men även han skapade Veerbhadra av ire mot Daksha Prajapati och därmed förstört Daksha arrogans. Detta är en mycket svår händelse och därmed verksamheten i lugnande och även döda utförs.

Under vissa omständigheter inkarnationer av Goad och andra avancerade själar driva andra att göra denna uppgift så att deras egen makt inte är slut. Vishwamitra kunde skydda sin egen Yajna men för att hans egen själ kraft inte får förstöras under manifesterar ilska han valde att be Kshatriya pojkarna Ram och Lakshman för att bekämpa demoner som Tadka, Subahu, Mareech mm Vishwamitra lärde Ram och Lakshman alla färdigheter en sann soldat och därmed skyddat sin Yajna med deras hjälp. Samarth Ramdas och Chanakya frågade Shivaji och Chandragupt respektive utföra de uppgifter som skulle ha utförts av sig själva. Frågan här är att Brahman utstrålning är mer värdefull. Denna gudomliga kraft bör skyddas för högre strävanden och inte slösas bort i avvärja stridigheter. Alltså med hjälp av en kombinerad Savitri och Kundalini dyrkan egna och främmande stridigheter kan övervinnas och inom ramen för lämplighet en rikedom makt kan också ökas.

Med hjälp av den effekt som genereras av en man efter väg austerities en kan inte ändra bara andra utan också churn atmosfären så att omvandla det till det bättre. Detta är ett faktum. Liksom andra 2 gudomliga krafter kan överföras till andra också. Man kan be om gudomlig makt från en som har uppnått det från austerities och därmed använda den för ett högre syfte. Detta är som att ta ränta från banker. Precis som en förmögen man alltid donerar en del av sin förmögenhet till behövande så även en Yogi ger förutom av hans gudomliga makt att apt människor som i sin tur övervinna försöka världsliga

omständigheter och därmed skapa fred i världen. I en familj familjeförsörjare är ett. Andra medlemmar håller utför små uppgifter i huset, men det är inte nödvändigt att de måste förtjäna sin egen förmögenhet att ta hand om deras behov.

Uppvaknande av Kundalini Shakti (gudomliga Serpent Power) är mycket komplicerad. Det är som att spela med belysning. Som ett resultat finns det chanser att förlora sitt liv också. Medan aktivera Kundalini om det är brist på ordentlig vägledning eller kapacitet vi har sett människor vänder galna också. Många drabbades av pares och många dog också. Om en person försöker lära bilkörning enbart genom att läsa böcker då definitivt kommer han att landa i stora problem. Även en person som har kör lärt bil kommer att vara mycket försiktig när du kör bil och på så sätt hjälpa co-passagerare når sin rätta destination. Utöver att få kunskap om Kundalini uppvaknande, uppnå Ridhi-Sidhi osv man inte bör bli förhastat och tror att detta sträva efter att vara mycket lätt att följa. Man ska aldrig väcka Kundalini utan hjälp av en sann andlig guide, Guru eller handledare. Man kan tycka sig vara mycket flitig i hoppning kön och marschera framåt men vet att en sådan handling är full av faror.

Anledningen till att en mycket försiktig diskussion görs på den kombinerade andliga dyrkan av Gayatri, Savitri och Kundalini är att dagens människor är mycket attraherad av det. Eftersom det är en hemlig vetenskap finns en slöja som täcker det. Det är apt och mycket nödvändigt att förstå principen, natur och sociala aspekten av Kundalini Science. För när dessa vetenskaper försvinner en intelligent person uppnå ringar aforismriktningar kommer att bygga en kedja enligt hans begränsade förståelse. Men om det inte finns någon ledtråd alls då vitaliserande sådan vetenskap är mycket komplicerat. Därför är det inga problem för imbibing viktiga aspekter av denna vetenskap. Problemet ligger i experiment. Om en pil av ord vänder och gör din egen röst sitt mål då resultatet kommer att vara död bara.

Genom att inte acceptera Kundalini dyrkan som rena ytliga riter en borde förstå att man ska ha rätt referenser. Det måste vara en grundläggande andlig botgöring som måste genomgått och så långt som dess tillämpning berörs, lämna det i händerna på kan specialister.

KAPITEL TRE
Tänds eld livskraft GENOM KUNDALINI TILLBEDJAN

Aktiveringen och rörelse Kundalini Shakti (gudomliga Serpent Power) är oerhört svårt. Eftersom flödet måste blockeras. Man känner sorglös och glad när ingen disciplin. Tastebuds är i extas när de får äta allting. Som ett resultat av vana vår tunga vill både god mat och överskott i kvantitet. Detsamma gäller för våra könsorgan. Lusty människor hålla röra mentala toppar och dalar, och de går till ytterligheter i all sin verksamhet. En man av lust blir aldrig mentala mättnad, däck hans kropp snabbt, men sinnet håller önskar mer och mer. Detsamma gäller för alla sinnesorgan. Sinnet är den elfte sinnesorgan. Den har 3 smaklökar, dvs girighet, kvarstad och egot. Hela kroppen är full av letargi. Vanliga liv flöde i denna riktning. Vile aktiviteter som är djuriska och spöklikt i nedåt natur drop. Därför hindrar höst är lika svårt som att bygga en stark dammen. Och svårare är förångning av salta vattnet i havet så att det drickbart. Mycket kraftfull teknik som krävs för att gräva brunnar eller oljekällor, så att få vatten och olja respektive. Kranar behövs för att dra och höja dem. Det är också en gigantisk uppgift att underhålla och reparera dessa maskiner. En mycket kvalificerad ingenjör behövs för korrekt underhåll av maskiner. Inte bara utbildning men hans uppmärksamhet och engagemang alltför mest behövs.

Kontrollen, aktivering och höjning av Kundalini effekt blir allt svårare i den ordningen. Inte bara måste man insupa kontroll över sinnena, sinne, tankar, rikedom, tid etc. men man måste bli fast vid det som tyglar hästar, kedjor av en vild elefant och snara av en kamel. Allt detta görs för att stoppa det agerar i enlighet med sina egna nycker och infall, och att kraftfullt det använt sig av för att uppnå önskade mål. Om man önskar att stoppa ett vattenfall som strömmar nedåt och istället ändra dess flöde i riktning uppåt en kraftig pump behövs. Denna uppgift kan inte uppfyllas med en vanlig förmåga. Det behöver extra kraft.

Den utvecklade själ kraft en andlig aspirant som aktiverar sin livskraft eld med självkontroll kan uppenbara gudomliga krafter (Sidhis) och använder samma för nödvändiga uppgifter. Med hänvisning till detta några exempel är anmärkningsvärd. Mahatma Jadbharat var en inkarnation av kung Bharat. Han gav gudomlig visdom till Sindhu kungen Rahugan samtidigt trafikerar Rahugan s bärstol. När en Dasyu soldat fångade honom som ett offer. Jadbharat gjordes för att stå framför Mahakali image så att få huvudet avhugget. Prästen som skulle hugga huvudet närmade Jadbharat. Men Jadbharat stod lugnt. Tack vare hans själ lyster bilden av Bhadrakali aktiverades. Hon ryckte kniven från prästens hand och dödade alla de onda män. En själ kraft har intensiv,

obegränsad makt. När kroppsliga el väcks det fungerar som en eld vapen och har kapacitet att övervinna alla hinder.

När Shivas hustru Sati blev förolämpad i hennes far Daksha s Yajna hon aktiverade sin yoga brand och brände sin egen kropp till aska. Även Sutikshnaji som var mätta genom att Lord Ram vision gav upp sin kropp i elden av Yoga. När Damayanti hustru till kung Nala var tvungen att rädda henne självrespekt hon dödade lustfyllda jägare med eld hennes ögon. Allt detta är exempel på aktivering av latent själ makt.

Även normalt är det svårt att vakna dem som är i djup sömn. När barn, vuxen vuxna etc. kraftfullt vaknat de blir arga för att de känner att de är tvungna att ge upp glädjen i att sova. Det är ännu farligare att vakna en sovande orm. Den kärnkraft i en atom är latent. Om den attackeras och bryts sådan fruktansvärd explosion sker som en vittnen förstörelse miles runt. De som är omedvetna om atomära explosioner påminns om HiroshimaNagasaki där bombexplosion lakhs av människor dog och stora berg hade smält på grund av den intensiva hettan. Hur hemskt är vulkaner som utbrott. Bara ett par år tillbaka bevittnades explosionen av Mexiko och Colombia. Vulkanutbrottet av Helena konverterade dag till natt i mer än en vecka. Dess svarta dammet hade täckt himlen under en lång tid. Detta är precis fallet med latenta kundalini uppvaknande. Många elefanter gick på sovande Kumbhakarna bröst så att väcka honom. Detsamma gäller för Kundalini uppvaknande. När den är latent (sova) dagliga rutin fungerar på och rör sig som en vagn med skadade hjul. Men när en motor placeras i ett tåg och en pressar gaspedalen det hjälper alla andra vagnar förenade med att marschera framåt snabbt. Alltså en aspirant på Kundalini dyrkan har för att möta allvarliga situationer när börjar andliga metoder. Men senare mycket mirakulöst rörelsen är inte som vanlig luft, men är som en cyklonisk vind. Dess hastighet är att tyfoner och cykloner.

De Rishis säger i "Mahayoga Vijnana" som ----

"Själen kraften Kundalini (gudomliga Serpent Power) som en kvinnlig orm sover på Mooladhar chakra (plexus) med slingrande av 3 och en rundor ½. Så länge Kundalini kraften sover en varelse är djuriska i naturen. Även med mycket strävan en varelse inte uppnår gudomlig visdom. Om ens substrat styrka sover då den yttre världen är för sover. Men när det väcker sitt öde och hela världen öppnar sig. "

Det finns en hel del uppgång och fall när den vitala kraften brand i oss lyser. När det finns cykloniska vindar verkar de rycker, träd, hem etc. Torra löv och högar av miles damm stiga upp i skyn. Virvelströmmar i floder kantra båtar och sådana virvlar i haven är kända för att störta gigantiska fartyg också. Särskilda rörelser gör det osynliga synligt. När en elgenerator brister då de omgivande områdena som krossas. När belysningen berör någon del av jorden det brinner det området till aska.

Medan väcka Kundalini en står inför så allvarliga situationer. Därför kan man inte bara behöver våga men mycket vakenhet. Letargi har ingen plats här. Precis som rep vandrare i en cirkus behålla sin balans, så även en person som aktiverar sin Kundalini kraften måste vara mycket försiktiga och bör ha hög andlig förmåga. Om det finns även en tillstymmelse till lättja farorna som väntar är svåra och många. Flugor och myggor lägger otaliga ägg hela dagen. Även fisk lägger ägg i ett stort antal på en enda skott men alla av dem är inte orolig hand sina ägg. Men när det gäller mänskliga embryon gäller mamman är mycket noga med att inte bara under graviditeten, utan i samband med födelsen av barnet också. Och senare modern vidtar åtgärder för barnets mat, renlighet och skyddar den från väderomslag. Världsliga aktiviteter kan jämföras med ägg som myggor, flugor etc. men såvitt Kundalini uppvaknande är berörda det kan bara jämföras med en mänsklig mors graviditet, födelse hennes barn och senare uppfostran av hennes barn. Det är inte lätt alls eftersom det finns en hel del problem hon möter och därför måste hon bli mycket ansvarsfullt. Allt detta kräver en hel del mental vakenhet. När det finns ett misstag finns rädslan för en undergång.

Metoden för en kvinnlig Skorpionens fortplantning är mycket märkligt. I sitt sköte många ägg får näring och uppvuxen på en och samma gång. V id äggen växer upp lite de vill komma ut ur livmodern. Öppnandet av underlivet orgel är så liten att det är praktiskt taget omöjligt för de små äggen att komma ut av det. Äggen i livmodern under uppväxten är fulla av hunger. Därför börjar de äta mammas mage själv och efter att ha förtärt allt hennes kött äggen kommer ut. Under tiden mamma scorpio dör eftersom hennes mage har rippat öppna genom äggen.

Den fortplantning av Sidhis (gudomliga krafter) förenade till Kundalini är precis så här. När Kundalini väcker bibliska lärda säger att hon dricker blod andliga aspiranten och äter upp hans kött. Han blir som ett skelett. Detta är en typ av Kaya-Kalp (kroppsliga omvandling), i vilken den gamla smutsen kastas bort och nya frön blommar ut. En klok trädgårdsmästare följer denna teknik. Han trimmar blomma växt från alla sidor. Senare nya skott spira fram och blommor i stort antal växer på den. Således rundhet och prakt anläggningen förstärker. I Kundalini uppvaknande en andlig aspirant själv måste förstöra alla sina avskyvärda psykiska avtryck, dåliga vanor och andra psykiska smuts. Medan trimning och klippning anläggningen ser det ut som om dess storlek har minskat och att

dess kropp är slut. Men detta tillstånd varar inte länge. Eftersom nya skott och blommor börjar spira på den. Dunklet av hösten försvinner och de vackra blommorna på våren är bevittnat av en och alla.

Uppvaknande Kundalini (gudomliga Serpent Power) är som en brinnande prov. När guldet värms alla slagg blir brända till aska. Ingenting händer med rent guld och i själva verket mer det värms desto mer lyser briljant. Den tvekan om inethics försvinner och varje kund gör korrekt värdering av rent guld. En andlig aspirant som själv väckt sin kundalini makten blir mycket kraftfull. Ingen tvekan den yttre formen av hans kropp förblir densamma, men inom honom en sådan el väcks att den uppnår mental uppvaknande och ändrar den yttre miljön.

Många uppgifter kan utföras när elden är tänd. Med det muck, smuts och ruttna saker kan torkas upp. Mat kan tillagas. Bål kan tändas. Mud fartyg kan värmas med en krukmakare samtidigt lera fartyg. Malmer kan smältas. Således brand kan utföra många sysslor. När inom en kropp, är Kundalini vaknat, försvinner problemet med känslan kallt. Med hjälp av eld, är mat tillagas som avvärjer vår hunger. Våta och illaluktande kläder torkas upp. Dessa är individuella förmåner. I den yttre världen för många fördelar tillfaller. En smed, keramiker, bagare etc. ljus upp sina ugnar och göra användbara artiklar. Med Kundalini uppvaknande många världsliga problem löses och bruksföremål görs. Brand används för att dyrka Gud också. Brand används i rökelse, lampor, Yajnas etc. Genom att associera med gudomliga krafter en nytta mycket. Inte bara detta, med hjälp av eld du kan göra svetsning. När svetsningen utförs ingen risk för fartyg bryta isär även om det går sönder på annat håll. I gudomlig meditation finns en ebb och flod av känslomässiga vågor. Ibland devotional känslor leder till manifestationen av mycket intensiv värme i psyket.

Ibland i form av skum mjölk eller bubblor av vatten sedimenterar vid basen. Men om Kundalini kraften förenade med det då stabilitet upprätthålls.

Lagrad dåliga psykiska avtryck också svämma över. Green Grass torkar upp i varma sommaren och blir grön igen i monsuner. På samma sätt dåliga psykiska avtryck av en person som verkar ha torkat upp under vissa omständigheter, blomma ut senare igen. Vishwamitra var en Rishi stor botgöring, men han drogs till Menaka, den himmelska flickan. Han gifte sig med henne och begetted barn. Men om någons psykiska avtryck bränns till aska från själva rötterna själv det är inte fråga om att få insnärjda i den materiella världen. Tillståndet för Shukdev Paramhans var helt annorlunda än sin far Vedavyas. Vedavyas godkände förslaget om hans äldre brors fruar att far till sina barn, medan Shukdevji sprang bort till skogen så fort han föddes så att meditera på Gud. Alla

inklusive hans far var mot hans går bort så och alla försökte avråda honom från att gå till skogen. Men Shukdevji var fast och vägrade att lyssna på någon. För att testa honom Indra skickade himmelska dansare Rambha men några ord skickade han henne tillbaka. Detta är den sanna innebörden av bränna upp av dåliga psykiska avtryck. Om du klipper grenarna i ett träd ett nytt träd kan komma ur det, men om du tar bort rötterna helt eller bränna upp dem ett nytt träd aldrig kan komma ur den. Kundalini power brännskador upp Sanchit (lagrade), Kriyamaan (framtida), Prarabhdha (nuvarande) åtgärder till aska. Här är en mogen aspirant som grundligt värms upp av ugnen botgöring blir fast som en tegelsten.

Ayurved läkare gör Rasa (juice) eller bhasma (aska). De är gjorda av offer bränder som Shataputi, Sahasraputi, Gajaputi. Det är jämfört med Sanjeevani (läkemedel som ger döda själar tillbaka till livet). Detta är en brand ritual. Kundalini kallas yoga för brand. Detta är som att tända upp eld livskraft Yajna. Här en "bakad" Aspiranten är besläktad med egenskaper saft, aska och Sanjeevani. Således en aspirant värms i eld Kundalini blir extraordinärt och hans makt är sällsynta och obegränsade.

Om ånga blir utspridda överallt är det till någon nytta, men om den är koncentrerad till ett begränsat område sedan med sin energi tåget kan köra snabbt för miles tillsammans. Inom några minuter kan du tryck laga din mat. På samma sätt när den latenta, spridda energin i kroppen är koncentrerad genom Kundalini uppvaknande vi får väsentliga Sidhis och Ridhis själ och dessa många användbara uppgifter även på global nivå kan genomföras.

Det är en mäktig magasin av el i kroppen, men det ligger utspridda. Därför kan man inte se sin makt. Utan via Kundalini uppvaknande när all denna energi samlas och fokuseras på Mooladhar Chakra (basen av ryggraden) det är som att koncentrera materiella energin i ett begränsat område. Sålunda användningen av denna energi är sådan att den endast kan förvåna en och alla.

En gammal kvinna full av austerities bodde i skogen. En tiggare kom dit. Den gamla damen byggde en hydda i närheten och tog ansvaret för mata honom. En natt en kvinnlig skogshuggaren som har förlorat sin väg nådde hydda av tiggare och hon bad om nåd.

Den tiggare trodde att hon tigger om samlag och därmed skickade iväg henne utan mat eller tak över huvudet. Den gamla damen sitter under ett träd tittade uppmärksamt. Hon hörde röster. Hon tog damen skogshuggaren med henne och gav henne mat och husrum. I gryningen den gamla kvinnan visade den rätta vägen till skogshuggare. Den gamla damen hade hört de hårda ord tiggare. Hon bröt därmed hydda som hon hade byggt åt honom. Hon vägrade att ge honom mat och sade: Här levde för 24 år och bara vunnit seger över era önskemål. Eftersom du inte har sått frön av medkänsla i ditt hjärta är det synd att du kallar dig själv en tiggare.

KAPITEL FYRA
DEN HEMLIGA filosofi DYRKAN METOD FÖR SJÄL VETENSKAP

Inom skal av en lök är en annan skal. Inom den andra skal är en tredje. På samma sätt om bananblad avlägsnas de kommer ut en efter en. Den minsta enhet materia är en atom ännu trots att atomen verkar enda det är inte så i verkligheten. Eftersom inom det finns en kärna och det finns neutroner, protoner och revolverande elektroner.

Solsystemet är en omkrets men inom dess gränser kretsar 9 planeter och 43 satelliter runt sin axel. Atomen är också som ett solsystem. Inom det aktivitet besläktad med solsystemet. Om en hög med lera angrips så lite lera blir utspridda men om en atomkärna angrips så den energi som den avger kan begrava en stor berg.

Så det är klart att de mer grova ämnena görs subtila, desto kraftfullare blir de. Det finns miljontals levande celler i vår kropp och de gener som är gömda i varje cell har en prototyp av en enda varelse. På detta sätt inom en mänsklig kropp, som den kosmiska världen, miljontals varelser bo i den. Bland dem endast en av dem har en chans att komma in i moderlivet under sexuell förening. Således ett embryo bildas och som startar skapandet av sin egen kropp och kroppsliga energi. Under 9 månader embryot mognar och strövar i världen efter kommer ur moderlivet.

Inom denna nyfött barn finner kroppsliga och mentala egenskaper av dess föräldrar, moroch farföräldrar och betyg för förfäder. Dessa särskilda egenskaper i form av Vibhutis (gudomliga härligheter) är så subtila att trots den subtila längst upplösning av gener och livet livskraft, kan man inte förstå samtida förhållanden. Situationen visar när barnet växer upp och ger oss en tydlig introduktion till de speciella egenskaper. Detta innebär att de särskilda egenskaper som är kända när barnet växer upp inte är känd i sin omogna tillstånd. Genom att endast analysera barnet kan vi inte veta sin fäderneärvda natur. Endast på sitt ansikte och hud är det någon upplevd idé. Subtilitet länge upprätthålls i omoget stadium och när det börjar mogna det ger oss en introduktion av dess tillstånd och existens.

Det är en så stor upptakt av subtila i den subtila att exemplet med lök skal i en lök skal och bladen av banan verkar vara mycket ironisk.

Om en hög med frön samlas sedan en mycket liten skillnad uppfattas så långt som dess färg, vikt, form etc. berörda men när fröna sås stora skillnader uppfattas direkt från skotten, blad, grenar, blommor, frukt etc. . Det finns en uppenbar skillnad mellan mogna fullvuxen träd. Det finns så mycket skillnad när det gäller formen av blommor, dess doft, smaken av frukt som berörs. Därför alla dessa kan klassificeras olika. Denna skillnad är extraordinärt. Dess skillnader höljd i såddfasen och kan därför inte ses i detta skede.

De vanliga former av höljen människokroppen är nästan identiska, men inom det finns så många mysterier som man förvånad på att få motsvarande information om dem. Materialet forskare forskar i endast det brutto aspekt av denna analys.

De anatomer till viss del har studerat eugenik de olika rörelser kroppsliga höljen och hur de utför sina olika funktioner. På sin grund de utför medicinska undersökningar och kirurgi. Och de mäter också potentialen och möjligheterna att livskraften hos en människa.

Men man bör djupt undersöka det faktum att det mänskliga embryot inte består av materia bara. Det är inte bara en blandning av kemikalier. Eftersom en viktig aspekt av det är medvetandet kallas mänskliga el. I andlig språkbruk kallas det Prana eller vitala kraft. Genom sig själv den vitala kraft är en ännu eftersom det riktar olika organ det heter varierat. I huvudet det fungerar som tro, hopp, vana, tänkte etc. Dess ledning och analys görs i form av sinne, intellekt och psyke. Denna mycket princip i organ kunskap i form av form, smak, lukt, känsel och ljud. I andra organ i kroppen fungerar matsmältningen,

utsläpp, kanske kroppsliga etc. Genom könsorganen det smakar sexuell passion och därmed procreates. Fibrerna och senor i varje muskel har sin egen specifika funktion och natur. Både kraft och visdom är sammanvävda i den.

Efter att veta och förstå inert och medveten form av kroppen en slutsatsen att precis som hela trädet potentiellt finns i fröet så också hela den kosmiska principen, dvs makrot är inneboende i kroppen, dvs mikro. Vi kanske kan se endast den nuvarande formen av kosmos och kroppen ännu det förflutna och framtiden är fast förenade med den. Kroppen är som en spegel. Om vi kan förstå dess subtila mystiska djup kan vi bara bli förvånad på att förstå och se att var, hur och i vilken utsträckning denna kosmiska genomgripande fråga och medveten princip förenade med den mänskliga kroppen.

I verkligheten den lilla kroppen av en människa är fylld med så många saker som man bara kan säga att i jämförelse med alla gudomliga krafter tillsammans han ensam är mest kraftfulla. Men det enda problemet är att denna magasin av gudomlig energi i ett latent tillstånd. För att uppleva dessa befogenheter människan behöver genomgå intensiva austerities. Om dessa botöfningar inte utförs dessa befogenheter kommer alltid förbli latent och det kommer han att vara oförmögen att utföra alla högre aktivitet förutom de som utförs av djur. Därför, för att utmärka andligt man bör följa den väg av andlig botgöring.

På subtilt analysera kroppsliga vetenskaper finner alla gudomliga härligheter inbäddade i varje människa. Genom att aktivera dessa gudomliga möjligheter kan man få gudomliga krafter (Sidhis). I den subtila kroppen de 6 chakran är välkända. De är 1) Mooladhar 2) Svadhishthan 3) Manipur 4) Anahat 5) Vishudhi 6) Ajna. Alla dessa är inom vår kropp, men på en subtil nivå. Här borta i huvudet regionen förbises. Inom hårbotten är Sahasrar (1000-kronblad lotus) Kamal. Om du lägger till den här då det finns 7 chakran. Så du introduceras till storheten, dvs 7 pilgrim platser för fromma strävan i den subtila världen. Det enda kravet är att aktivering av dessa subtila chakran. När embryot får näring i moderlivet det växer upp som en baby och föds senare. Om ett frö är inlåst i ett rum kommer det inte att gro. Först när den ges vatten, sol, kommer grogrund det växa till ett träd som först bär blommor och sedan läckra frukter.

Den Merudand (ryggmärgen) kallas den kungliga vägen. Det kallas också Devyaan Marg som tar oss till himlen från jorden. Inom denna resa är 7 Lokas (Worlds). De 7 Lokas i mellan Gud och den individuella själen är fläckar av vila. För att täcka ett stort antal miles under en resa, resten är ett måste. Därmed på vägen finns resten-hus. Ett tåg stannar vid många stationer på vägen för att få kol, vatten etc. Dessa rastplatser i kroppsliga energi är de 6 chakran. Chakran avbildas på 2 sätt, ett som hinder och den andra som välgörare. I

Mahabharat är berättelsen om en Chakravyuh (en array av soldater i en kvadrat eller en cirkel). Abhimanyu satt fast i den. Eftersom han inte visste hur man kommer ur det han dog. I en Chakravyuh finns 7 vallar ett fort. Symboliskt denna händelse kan läsas som fristående själ fastnar i 7 chakran i kroppen. Chakran är också sägs vara den 4 väggar slottet i form av materiella bilagor, vanföreställningar och förvrängningar. Därmed en metod ges för att övervinna den. Det finns en berättelse i Bhagwat Mahatmya av Dhundhukari spöke riva de 7 knop i en bambu inom 7 dagar för att bli en gudomligt uttryck varelse. Symboliskt är resan från en Chakra till nästa.

I andliga metoder individen har ingen makt av hans eget. Det enda speciella är att han arbetar hårt för att väcka hans latenta gudomliga krafter. Här en egen energi är mycket litet och om austerities är mycket vanliga inte kan uppnå mycket. Ett djur instruktör på en cirkus tar endast de djur i sin trupp som han tycker är slug. Alla andliga metoder är konstnärlig. Den blommar på grundstenen hängiven känslighet. Därför en man in i väg andlighet måste behärska synvinkel hans hängivna känslor. Också han att rena sitt tänkande och karaktär. Detta är den primära villkor som måste uppfyllas.

Vilka andliga övningar bör utföras för vad tidsrymd? Svaret är inte lika för alla. Eftersom det beror på varje individs mentala tillstånd. Om personlighet för varje enskild översvämningar med själ tvingar han mycket snabbt, utan större ansträngning når stora andliga fördelar. Men de fromma handlingar som ger alla dessa aktiviteter tenderar att användas upp också. Denna gudomliga kraften används åter höja de fallna, minskar sorg, spara dem som drunknar och hjälpa alla att klättra upp för stegen i livet. Istället för austerities ens fromma gärningar ökar. Således balansen bibehålls och en Yogi / andlig aspirant leder en from Sattvic liv. Hans attityd är himmelska och beteende är som en som är andligt befriad i denna mycket liv (Jeevan Mukti). Själen realiseras som själen ära och kontinuerligt med hjälp av gudomlig insikt han skådar Herren i varje partikel av kosmos. Detta är mycket staten som ett resultat av vilken en person kallas bäst bland män och därmed blir Gud själv.

Men om sina tankar och karaktär är inte rena, om det finns uselhet i det då om en sådan person får gudomliga krafter, blir han demonisk och arroganta. Han utför sådana avskyvärda handlingar att han bara kan märkas en demon. Om rikedom, makt, storhet, makt inte utnyttjas på rätt sätt kan det leda till en persons undergång. När druvorna försämras de omvandlas till vin. På samma sätt även om du uppnår gudomliga krafter, och om detta inte utnyttjas för fromma handlingar då det enda alternativet kvar är att det kommer att användas för destruktiva syften. Om andlighet inte följer Dakshin Marg (from väg) kommer det att leda till en undergång. Vile actioned tantriska Aghoris, Kapaliks etc. blir demoniska och utföra vidriga handlingar som Maran (döda människor med Mantra skandera), Mohan Vashikaran (besvärjelse) och Ucchatan (distrahera en persons sinne

genom besvärjelse). Demoner är i allmänhet de attackerande slag och kidnappa oskyldiga människor. Exempel på sådana demoner är Vritrasur, Hiranyakashipu, Mahisasur, Kansa, Ravan etc. Deras familjemedlemmar som Khar-Dooshan, Kumbhkaran, Meghnad, Hiranyaksha, Jarasandh, uppförde Raktabeej för demoniskt. Demonerna trakasserade de halvgudar. De plundrade rikedomar halvgudar och drack blod Rishis. De trakasserade bara sina undersåtar och lite själviska vinst de utförde många vidriga handlingar.

Det finns 2 klasser av demoner. En klass är oregerlig, attackerar och den terrorism typ. Den andra klassen använder bedrägeri, slughet, illusoriska svart magi makt etc. anfallande demonerna visa upp sina djärva och de svarta magiska demonerna prisar sin konst av bedrägeri. De anfallande demoner såg ned på öppet men de svarta magiska demonerna är dolda bakom slöjan av fasader. I själva verket sluga demoner beter sig som helgon externt. För t.ex.. Kalnemi. Även om han var en familjemedlem Ravan han attackerade aldrig någon externt. Istället skulle han förmå intellekt andra via svart magi för att utföra vidriga handlingar. Sådana människor kan inte bara misslyckas med att avvärja en undergång men att de skulle drunkna djupare in i gungfly av ödmjuk gärningar.

Man kan samla gudomliga krafter, men om den inte används för fromma gärningar då som Kalnemi en kommer att genomföra subtila demoniska aktiviteter. I det finns det ingen rädsla för att bli förtalat grund terroristverksamhet och under förevändning av att vara helig externt en rymningar förtal för en viss tid. Därför moderna demonisk beteende inom Kundalini (gudomliga Serpent Power) finns i basaren under varumärket Kalnemi och säljs som korgar inom några minuter.

Sanna själ makt kan bara skapas om man är på den heliga rättfärdighetens väg. I det ligger välbefinnande för alla individer och därmed hela världen. Den sanna filosofin själens vetenskap är att man utför andliga austerities men att oavsett gudomlig kraft manifesteras i form av Sidhis får endast användas för rättfärdiga ändamål och världen välfärd.

Grovt bör man förstå att omständigheterna påverkar tillståndet i våra hängivna känslor. Vi påverkas av allt som sker i den yttre världen. Men ideologi andliga vetenskapen har fördjupat djupare in i detta och det står att det individuella medvetandet påverkar närheten och långt borta världsliga situationer. Människan är författare av sin egen öde, men faktum är att i ett avancerat andligt tillstånd han är direktör för kosmiska aktiviteter också. När det gäller detta kan definitivt förstå att man kan kasta den utrustning som rör de inre och yttre områden enligt ett psyke. I en mycket avancerad andligt tillstånd en sådan person kan även styra kosmiska rörelser. Detta kallas extrasensory makt. Detta är super sinne stat som vanligtvis förekommer i alla varelser, men i ett latent inaktivt

tillstånd. Hur kan den aktiveras? Hur kan det ha rätt? Och hur kan det användas för olika uppgifter? Detta kallas själ vetenskap. Det kallas också Brahmavidya. Kundalini praktiken utförs för att aktivera vår själ kraft.

I en skog nära Lakshadweep bodde 4 vise. För tiggeri allmosor de korsade havet vatten och gav andliga diskurser till hushållen. En bland de 4 vise var mycket klok. Han hade lärt sig att gå på vatten genom att klistra fötterna med potenta örter. De andra 3 vise simmade i vatten, men detta kloka salvia skulle gå på den. Människor som såg den senare salvia trodde honom vara en realiserad helgon. Därför människor skulle lyssna på hans samtal endast och gav honom dyrbara presenter.

Långsamt hemligheten var röjas. De sluga anhängare insisterade på att de skulle tvätta fötterna på 4 vise med varmt vatten. Således örtpasta på den så kallade stora helgon torkas bort. Han visste inte hur man simmar. Därför av skam han lämnade han gruppen vise och sprang iväg. Fasader pågå aldrig länge.

KAPITEL FEM
AV HEMLIGHETEN Yoga och den bukett av SIDHIS

Yoga betyder föreningen av den individuella själen med den kosmiska själ som annars kallas Gud. När siffrorna läggs upp dess värde ökar flerfaldigt. Människan är en ättling till apor. I Adam Ålder han var så här bara. I Nya Guinea än i dag finns det några adivasi (aboriginer) som har kultur Adams tid. De män / kvinnor är naken. För livsmedel som de är beroende av djur kött, rötter, frukter etc. De kör miles från så kallade civiliserade män och därmed deras språk inte heller utvecklas. De kan yttra bara några ord, och de huvudsakligen kommunicera genom teckenspråk och gester. Men från den kroppsliga synvinkel de är mer kraftfulla eftersom de tål intensiv värme, kyla regn etc. på ett visst sätt även människan följer kulturen i Adams tid. Han är väl insatt i att äta, fortplantar och manifesterar girighet, fastsättning etc. Han avskyr imbibing mänskliga värden som utökar härlighet för hela mänskligheten.

Härlighet storhet och etik är alltid förenade med Gud. När människan förenar sig med Gud genom tro han stiger definitivt över kulturen i Adams tid. Precis som när man och hustru samarbeta med varandra för att göra sitt hem Heavenly på samma sätt när

människan förenas med Gud blir han gudomlig. Därför storhet Yoga praxis eulogized och de förstå vikten av själens upplyftande promenad på denna väg.

Yoga klassificeras i 2 olika sätt. Den första är extern Yoga och den andra interna Yoga. Extern Yoga är den i vilken kroppsliga övningar ges betydelse. Denna externa Yoga omfattar hållning, andningsövningar, Bandha, mudras, sjunger mantran, Yajna, dyrkan av Gud, pilgrimsfärder, sjunger Guds namn etc. Ett annat namn för denna externa Yoga är Kriya Yoga. En av dess grenar kallas Hatha Yoga. Här extern kroppsliga aktiviteter betonas på. Tonvikten läggs på läge och regler. Resultaten beror på hur träffande det utnyttjat. Kriya Yoga påverkar vår hälsa, utstrålning, intellektuell skärpa etc. Vissa kontroll av sinnet också sker.

Den andra klassen är intern Yoga. Här spridda sinne och livskraft koncentreras och fokuseras. Vile psykiska avtryck måste renas och vårt tänkande måste göras hög. Det finns många typer av meditationer. Alla av dem kommer under flaggskepp interna Yoga.

Generellt i meditation en häller sin kärleksfulla hängivenhet mot en imaginär bild av Gud och en försöker uppleva det som mycket nära sig själv. Ytterligare erfarenheter innebär Naad yoga (ljud), Soham (som jag) andlig praxis dricka av Soma saft via Khechri Mudra mm Intern Yoga innebär också Chakravedhan (resa genom 6 chakran), Kundalini uppvaknande, Granthi Vedhan etc. på grund hit en tänkande vågor får en ordentlig fokuserad riktning. I det finns det inget behov av Kriya Yoga som innebär kroppsliga övningar.

Kriya Yoga är begränsad till energi-och vanliga extrasensory potential grov kroppen. Sinnesorganen är brutto i naturen. Det räknas som en kroppslig del. Dess makt är för grov bara. Den subtilization av sensoriska potentialer gör bara så mycket att utan några andra grejor och med hjälp av någon annan sinnesorgan de intellektuella nerver i hjärnan lösa vissa grova problem. För t.ex.. Om en är blind kan man utnyttja sinnesorgan för beröring och med fingrarna känner närvaron av föremål, brev mm (dvs i punktskrift). Inom Suprapsycho vetenskaper, hörsel avlägsna ljud, ser avlägsna föremål, telepati betraktas som extrasensory uppfattning (ESP). Allt detta är en pjäs av intellektet. Skillnaden är bara det att i jämförelse med direkta medier en uppnår den potential att identifiera och fånga vågor av värme, ljud och ljus. Detta kan komma under materiella fördelar och framgång. Även om detta ses som andlig men det är inte sant. Verksamheten i Gud är mycket ovanligt och mystisk. Gud kan inte förstås av vårt material apparat. Enligt den store vetenskapsmannen Albert Einstein, är partikelfysik ännu mycket förlamad och haltande. Det kan inte ge oss information om den kosmiska gudomliga kraften, dvs Gud. Det är en

kosmisk medvetenhet som styr över våra hela kosmos. Denna medvetenhet kan kallas Gud, Brahman, allt genomträngande kosmiska själ etc. Hela familjen Ridhi-Sidhi (gudomlig makt) är en ren glimt av Gud.

Enligt den materialistiska forskare och filosofen Jams Sir Jeans alla materialistiska händelser i världen är apt. Det som vi kallar en olycka är faktiskt den ovan nämnda. Dess skapare är definitivt en stor miniräknare, mycket kraftfull och en osynlig makt. Det bör kallas Gud. Denna värld kan inte vara en inert maskin eftersom varje objekt, varelse, levande varelse etc i världen har medvetandet inneboende i dem och att de är alltid aktiva. När det individuella medvetandet fungerar tillsammans med det kosmiska medvetandet (Gud) kallas yoga.

Det finns en beskrivning i Ashwamedha Parva i Mahabharat att det finns gudomliga helgon (Sidhas) som med sin gudomliga ögat kan se ge upp av kroppen, dess tar upp en fräsch ny kropp och in i kroppen av en annan art. Personer med en stark viljestyrka kan fastställa goodwill och samarbete subtila arbetsföra själar med människor. Ett av kännetecknen av realiserade-siaren helgon är att de kan kontakta subtila världen.

Det är en gudomlig makt att "binda upp" tid som är ett resultat av Kundalini uppvaknande. Yogi Changdev under tider av Saint Janneshwar var 400 år gammal på grund av kraften i Yoga botgöring. Senare enligt råd från Saint Jnaneshwar gav han upp sin jordiska. Vår subtila kropp vördade uppfostrare som bor i den tuffa terrängen i den höga Himalaya ligger utanför gränserna för tid och rum.

De stora saint Tailang Swami vid en ålder av 280 år hade gett upp sitt jordiska i Varanasi enligt den indiska kalendern Paush Shukla Ekadashi Vikram Samvat 1944. Han föddes i Vikram Samvat 1644 i hushållet av en brahmin hyresvärd. I Pushkar regionen han hade tagit Sanyas initiering från Bhagirath Swami. Hans handledare hade gav honom namnet Ganapati Swami men han var väl känd som Tailang Swami. Han var en stor andlig aspirant, Yogi och server för alla varelser. Många mirakulösa händelser är förknippade med honom. Även Swami Vivekanand hade nämnt hans namn och han levde under Swami Dayanandji liv också. Genom att uppnå den högsta andliga mål Yoga han uppnått många gudomliga krafter också. När Tailang Swami utfört austerities i djungeln i Nepal. Kungen av Nepal hade kommit jakt där tillsammans med sin armé. En tiger räddade sitt liv när attackeras av kungen. Men arméchefen följde tigern. Tigern kom in i eremitaget Tailang Swami. Den placerade huvudet vid foten av Swamiji och satte sig tyst. Swamiji startade smeka tigern. När arméchefen och kungen såg denna scen var de wonderstruck.

Denna incidens är relaterad inte nyfikenhet utan för att genom andliga krafter genererade från austerities en faktiskt kan ändra riktning på flödet av subtila världen. Också en kan i en utsträckning avvärja en är sjuk öde och bli ett medium för att låta dessa händelser inträffar som annars inte var avsedda att ske. Det sägs att halvgudar har befogenhet att välsigna och bota. Men i själva verket en Yogi, helgon etc. med hög andlig resning kan också åstadkomma detta. Om du ansluter en inaktiv tråd till en annan tråd där elektrisk ström flyter den förra kommer också att bli aktiv. Därför om en förenar den gudomliga kraften i halvgudar då personen uppnår även dessa befogenheter och därmed kommer in i förrådshus av gudomliga krafter som tillhör Gud. Denna ingång till regionen gudomliga krafter är inte ytlig, men är ett slags partnerskap. Om det finns en butik med många samarbetspartners var och en kan ta varor från den. Definitivt partnerskap ger dig denna rätt, men om du är bara en lekman hängiven och inte samman djupt in Gud, han bara har rätt att tigga saker från Gud.

Extern Yoga eller Kriya Yoga innebär endast den yttre världen som är synlig. Den kan växa, flytta, höja eller sänka saker. Det kan också ibland dölja eller saker uppenbara, men har inte rätt till tillträde till fördjupningarna i en annan psyke. Det är lätt att leda någon till hans fall. Detta uppnås enkelt genom brottslingar, spelare, plundrare etc. Men det är en helt annan historia när det handlar materiellt och andligt upplyftande andra. Det är ordet pilar som når målet på pricken. Om du kastar en hög med lera kan gå någonstans och som även på långt avstånd. Det finns ingen kontroll över det. Bara apt händer kan mäta verklig kontroll över saker och ting. Det är helt deras beslut om i vilken riktning och hur högt någon ska upplyft. En sådan person vet exakt hur man ska dyka djupt in i en oljekälla och mäta det enligt deras förmåga. En liten hopp kan utföras av vem som helst, men det är möjligt endast för gigantiska raketer att stiga högt i skyn och även gå över den atmosfäriska täckning av jorden, så att komma in interstellära rymden. Förhållandet mellan den individuella själen förenar med Gud via Yoga är ett bevis på alla de gudomliga krafter som uppenbara (som Ridhi-Sidhi). Stora Sidhas är utan tvekan gudomliga män. Deras nåd full av diskriminering (Viveka) kan antingen andligt lyfta någon eller ens skänka välsignelse materiella välfärd. Endast sådana gudomliga helgon kan nå stora höjder gudomliga krafter.

Liksom den synliga världen finns en dold subtil värld och vi ibland få en glimt av det i drömtillstånd eller Nirvikalpa Samadhi (trodde fri trance). Skrifterna forskare kallar den andra världen. De är subtila i naturen. De är osynliga. Det finns ingen värld av detta slag i våra stjärnor och galaxer. Det innebär att det inte finns någon Shiv Loka, himlen, helvetet, Brhama Loka borta som beskrivs i våra skrifter. Eftersom alla 7 världar är osynliga i kosmos. De kan inte ses av våra brutto ögon. I dessa subtila osynliga världar finner halvgudar, Pitrus, Sidhas, andligt frigjorda sådana etc. Dessa världar är inte materialistisk men på den gudomliga känslomässig nivå. De som bor i dessa världar är fulla av

lycksalighet, entusiasm, fred, styrka etc. Dessa gudomliga medhjälpare (Parshads) Guds bo i dessa subtila världar. Vid en lämplig tidpunkt dessa medhjälpare uppenbar på jorden när Gud själv inkarnerar som en stor helgon, profet, uplifter all etc. Deras osynliga kroppen förblir endast så länge deras specifika uppgift som ska utföras och de senare blir osynliga och subtila som tidigare. Denna grupp av medhjälpare är inte liten. I jämförelse med många varelser som lever i denna grova materiella värld, är antalet varelser som bor i dessa subtila, osynliga världar inte mindre. Precis som bland världsliga män finns det mycket som kan och strålande människor så även i den subtila, osynliga världen finns klasser av själar med gudomlig härlighet. Dessa gudomliga härligheter är inte bara lagras av dessa stora själar men att de generöst donera den till andra själar som genomsyras av apt referenser.

Narsinh Mehta ville välstånd för andliga syften. Vissa mendicants fram till honom och sade att några byn folk hade bett dem (mendicants) att närma Narsinh. Vi kommer att Dwarka. Vänligen håll skivor. 700/00 med dig och ge oss en växel så att vi inte ställs inför risken för att bli plundrade på vägen och att i staden Dwarka vi kan få tillbaka våra pengar. Narsinh tänker att detta var något slags hjälp från Gud accepterade kontanter. Han skrev växeln i namn av sin älskade vän Lord Shri Krishna. I Dwarka Herren Krishna förklädd som en affärsman accepterade växel och gav mendicants skivor. 700/00. I verkligheten är det Gud som driver stora andliga aspiranter via sina rena hjärtan att övervinna sorg de behövande.

Yogiraj Maharshi Aurobindo sade att bortgångna själ Swami Vivekanand gav honom många inspirerande tankar. År 1901 själ Paramhans Ramkrishna inspirerade honom att utföra andliga metoder för kosmisk välfärd. Den Gudomliga Modern hade också kommit för att bosätta sig i Pondicherry med honom på grund av en gudomlig inspiration av Gud. Sokrates underhålls alltid att Dayman bodde i hans psyke och inspirerade honom att utföra olika uppgifter. Han gav alltid kredit till Dayman för alla uppgifter som utförs av honom.

Den stora Theosophist CW Leadbeater forskat alltid in rörelser den osynliga världen. Han sade att fäderneärvda själar skyddade oskyldiga barn och fromma själar och skänker många positiva välsignelser på dem. En gång fanns det ett stort inferno i ett rum. Därför rummet blev helt brända. Men en viss barn sov hela tiden i det och ändå har sparats. En gudomlig makt hålls skydda honom och därmed elden inte kunde bränna barnet. År 1959 en välkänd journalist och författare som heter Bernard Hutton skrev om en olycka i sin bok som heter "hand i hand". Han hade förlorat sin syn och läkarna kunde inte hjälpa honom. Hutton hade hört att Dr Lang avgående själ gör Mr Chapman ett medium som utförs ögonoperationer och därmed många blinda människor hade återfått sin syn. Så Hutton åkte dit. Dr Lang genom att ange psyke Chapman drivs Hutton och därmed Hutton återfick sin syn.

Beskrivningen ovan visar att en andlig aspirant intern Yoga gör hans själ så lätt, ren och penetrerande att han lätt in den osynliga världen. Trots att en grov kropp en mästare på intern Yoga kan hålla kontakt med den osynliga världen via sina subtila och casual organ. Enligt deras behov de kontaktar gudomliga krafter. De gör denna kontakt mycket djup och lätt insupa dessa gudomliga välsignelser. Den första delen av yoga praxis är rening av själen. Som ett resultat av mycket lätt en sådan person får välsignelser Sidhas som ytterligare hjälper honom att lyfta sig själv och arbeta för kosmisk välfärd. När vattnet blir ånga kan röra sig fritt i atmosfären. Senare kan kondensera som moln och häll ner som regn i något område av jorden. Likaså Yogis avvika aldrig bort från Gud. De går i fotspåren av stora helgon som har upplevt yoga (förening med Gud). Det är alltså inte att de själva bara bli självförsörjande uppfyllda, men att de kan skänka denna extraordinära erfarenhet till andra också. Frukterna av Kundalini uppvaknande har sin grund i detta. Istället för gudomliga krafter (Ridhi-Sidhi) bara aktivera vår inaktiv nyfikenhet bör inspirera oss att uppfylla det högsta målet för mänskligt liv.

KAPITEL SEX
DE fem ansikten av Kundalini IE DE FEM strömmar av gudomlig energi

Colloquially alla varelser kallas levande varelser. Eftersom de har Prana (livskraft) kallas de Pranis också. Men det är inte så enkelt. Material forskare accepterar inte att en varelse har livskraft. De säger livet är ett organ som är en blandning av kemikalier plus 5 element. När de 5 elementen avstånd från varandra att varelse blir utdöd. De tycka att det finns inget som en själ princip i denna värld. Människan är bara en promenad, flytta, talar träd.

Men ovanstående ideologin inte klarar testet av den andliga vetenskapen. De ser på den individuella själen som en del manifestation av Gud. Den livskraft är annorlunda från det. Livskraft eller Prana är livskraft. Den som har intern mod och extern mod kallas en genomsyras livskraft. Den vitala kraften talas av över här är faktiskt anden. Anden betyder strålglans. Radiance inkluderar förståelse, ärlighet, ansvar och tapper karaktär. I andliga termer dessa kvaliteter ära kallas livskraft brand. Ingen tvekan avskyvärda och ogudaktiga män har för vågad och mod. Men de kan aldrig kallas tappra. Som mest kan de kallas avskyvärda och ogudaktiga.

Ska genomsyras livskraft är att få de högsta fördelarna av mänskligt liv. Människor följer och prisa endast de som besitter denna härlighet. Sådana män kallas helgon som inte bara upplyfta sig andligt, men hjälpa andra att höja sin andliga resning. De sitter i den båten som hjälper dem över floden kallas denna värld och hjälpa innumerous andra själar för att följa i deras fotspår.

Livskraft är en medveten effekt. Det kan kallas levande el. Med elkraft många fabriker är på jobbet. Staden blinkar med ljuset och med energi många materiella bekvämligheter produceras. Man är förvånad att notera att med hjälp av vanliga kroppar, kan denna livskraft el utföra omöjliga uppgifter.

Det är svårt att räkna det totala antalet levande varelser bor på jorden. Eftersom det finns otaliga varelser som lever på land, i luften och till sjöss. I bördiga marker finns det mycket små varelser. I en droppe vatten finns otaliga bakterier etc. Vem räknas deras totala antal? Eftersom dess nummer är bortom vår fantasi. Man kan säga att alla dessa är levande varelser. Men här kommer vi att diskutera de levande varelser som manifesterar intensiv andlig lyster och det inte finns ens i vanliga lekmän. Bara han kan hoppa högt nog som besitter sådana nerver, muskler, fantasi och tänkande process som manifesterar intensiv elektrisk effekt av en mycket hög kvalitet. Sådana människor hyser extra tankar och de uppnår utomordentlig framgång på grund av sin egen andliga kraft genom extraordinära system. Endast sådana människor upplever självförverkligande. De som ser och hör om dem kallar dem upphöjd.

Bland levande varelser bara de med intensiv livskraft är speciella och stora. De ses mycket sällan och när de ses de trollbinda allas ögon med deras andliga ljus. Många blir teistiska efterföljare deras. Antalet personer som följer i deras fotspår är ingalunda mindre. Kanske inte en kunglig väg men åtminstone de lämnar bakom en vandringsled så att de går på den kan nå sin andliga mål. Sådana människor upplever själv ära och i andras ögon som de finns i överflöd i gudomliga krafter. I historiens annaler finner beskrivning av gigantiska uppgifter som utförs av sådana heliga män fulla av intensiv livskraft. Bland stora män de får titeln övermänniskor.

Om i en kastrull med en våg du placerar kroppen, hjärnan, familj, rikedom etc. dvs förenas med våra liv och i den andra pannan du placerar gudomlig strålglans, definitivt den senare formen kommer att gå ner på grund av sin större weightage. De kallas kronjuveler bland män. De kallas mänskliga gudar på grund av ideal och etik som de är villiga att offra sina liv för det. Deras handlingar är ideal för lekmän att följa. Den unga pojken Gandhi på att se dramat kung Harishchandra lovade att han skulle bli så stor som

denna konung. Och till slut var såg att Gandhiji löfte var uppfyllt. Gandhiji som uppsugen sanning och icke-våld blev verkligen en trogen som kung Harishchandra.

För att uppnå en sådan intensiv livskraft bör man studera heliga skrifter, umgås med stora helgon, reflektera djupt på andliga sanningar så att insupa själ kraft och skapa en apt mentala tillstånd. Också för att skapa andlig kraft och utstrålning finns det Yoga andningsövning för Pranayam. Men framför allt dessa lägen är Kundalini uppvaknande. Det kan också väckas genom att meditera på solen. Det räcker inte att se på solen som en källa av material energi. Eftersom i själen nivå är det också synonymt med Gud och genom att inte betrakta det som bara en boll av eld som ger oss värme vi bör inse att det kan genomsyra oss med intensiv livskraft i vårt psyke. I verkligheten är detta ett faktum. Om strålglans Guds Savita kan insupit genom andlig praxis, austerities, tro och intensiv kraft längtan så den andliga aspiranten aldrig förlora hoppet.

Denna medvetna el av vår livskraft finns i varje por av kosmos. Via en stark beslutsamhet man kan insupa den i så mycket åtgärd som han kan suga. Eftersom man kan insupa bara så mycket efter en andliga meriter (Paatrata). Det finns en hel del vatten i alla floder. Ingen kan hindra oss från att ta så mycket vatten som vi vill. Men vi kan ta bara så mycket vatten enligt fartygets storlek vi har. Om det inte finns något fartyg kan vi inte ta ännu en droppe vatten trots att vi intensivt önskar att ta vatten från floden.

Bland alla galaxer och planeter solen är den mest lysande. Detta ljus är inte som hos en glödlampa. Eftersom solen med sitt eget ljus energi gör andra strålande. Månen lyser också på grund av solljus. Vi kan se andra stjärnor och planeter i universum på grund av solljus. Det är solljus som ger ljus åt träd, växter etc. Det är på grund av solljus som knoppar blommar i blommor. I Prashnopanishad Nachiketa fick en detaljerad version av vikten av livskraft och han var också lärt 5 vetenskap vitala krafterna eld i samband med den.

På samma sätt den vitala kraften aspekten och energi aspekt av Gayatri stormakt är Kundalini (Gudomlig Serpent Power). I grunden är båda en. Principen om el är bara en. Det är bara att-ve och + ve är dess två aspekter. Livskraften är en, men kroppen och vitala kraft är dess 2 aspekter. Gayatri och Kundalini är inte separata eftersom båda dessa strömmar ömsesidigt kompletterar varandra. Det sägs att: Kundalini är munnen källan livskraft befogenhet Gayatri. Det är Gayatri som är den stora vetenskapen om livskraft. Bara de som känner denna vetenskap sägs vara sanna knowers av Veda.

-

Yogachudamani Upanishad

Fem kraftfulla halvgudar förenas till livskraft så att de uppfyller alla sina uppgifter. Eftersom de är latenta de verkar vara död annons därför inte kan utnyttjas. Som ett resultat av en levande varelse blir svag och fattiga. Men om dessa kraftfulla medhjälpare är aktiverade, om dess makt är träffande utnyttjas då man istället för att förbli vanliga blir extra. Han kommer att få tillfälle att lyfta sin förnedrade tillstånd och leva ett liv i strålande härlighet.

I Kapil Tantra beskrivningen av de 5 elementen har symboliserat som 5 halvgudar:

Vishnu är chef för rymden. Chefen för brand är Maheshwari makt. Shiva är chef för jorden och Ganesh är chef för vatten. Sun är chef för vinden. På detta sätt 5 gudarna är hövdingens befogenheter 5 elementen i vår kropp.

De 5 Pranas (vitala krafter) sägs vara den 5 halvgudar också. I Tantraniv sägs det att:

Denna levande varelse har 5 halvgudar. Eftersom det har livskraft är Shiva också. Denna Kundalini medhjälpare har gudomlig energi. Dess form är som strålande blixt.

I den subtila kroppen av en människa dessa 5 Pranas (vitala krafter) är i form av: 1) Prana 2) Udaan 3) Apan 4) Vyan 5) Samaan. Den har 5 medhjälpare kallas 1) Devadatta 2) Vrikal 3) Kurma 4) Naag 5) Dhananjay. Det är 5 täckande skikt av vårt medvetande. Dess inblandning utgör en personlighet. Baserat på den hög-låg arten av dess resning och balansera en persons mognad och speciella egenskaper utstrålar.

Enligt den moderna gestaltpsykologin personligheten hos en individ klassificeras i 5 olika sätt. Psykiater Dr Frederic Pearls säger att om de 5 beläggningar av vår personlighet granskas och öppnade upp på ett vetenskapligt sätt kan omogna vår karaktär måste övervinnas och istället kan renas. De 5 beläggningar är: 1) kliché lager 2) syntetiskt skikt 3) impuls lager 4) impulsiv eller död lagret 5) explosiva eller livet lager. Det klichén skikt som inleds i en omogen sätt på att nå mognad sker i form av en explosiv energi. Som ett resultat

en sådan individ börjar föra ett självständigt, trogen, aktiv och apt liv. De 5 energi beläggningar beskrivs av Gestalt är ingen annan än de 5 höljena (Pancha Koshas) i vår subtila kropp.

Precis som de synliga föremål för våra kosmos består av de 5 elementen på samma sätt den allt genomträngande medvetandet hyser den vitala kraften. Denna kosmos består av de 5 medvetna krafter. Den mänskliga kroppen är för sin mikro aspekt. Det som är i makrot (kosmos) finns i mikro (människokroppen). De 5 vitala krafterna som finns i kosmos finns i den mänskliga kroppen också. Det finns i ett latent frö stat. Ett frö hyser en hela trädet. Men trädet inte kan ses tydligt i fröet. Spermier av en man och ägget av en kvinnlig förenar att bilda en mänsklig kropp. Men om du även använda ett mikroskop och undersöka spermier och ägg du aldrig kan visualisera en mänsklig bebis i den. På samma sätt om de 5-faldiga verksamhet Savitri makt kan det inte sägas vad som är dess direkta natur och resultat. Trots detta, om inkarnerade i denna kropp av gudomlig makt, kan resultaten som tillkommer ger oss en förståelse av sin makt och auktoritet.

De 5 härligheter är 1) kanske 2) rikedom 3) kunskap 4) visdom och 5) fingerfärdighet. På detta sätt finns det andra typer av 5 sammanhang. De 5 främsta krigare Mahabharat kriget var de 5 Pandavas. I RAM armé de 5 chefer var Angad, Hanuman, Nal, Neel och Jambavant. Det finns 5 organ av kunskap. Många sådana 5 gånger aspekter är de 5 organ åtgärder, 5 juveler, 5 nektar, 5 ko material, 5-faldig almanacka för hinduer etc. Pancheekaran av Vedant filosofi är mycket berömd.

I Kundalini uppvaknande de 5 slidor behandlas och dessa är mat, livskraft, själ, kunskap och slidor bliss.

I Mahayog Vijnana Kundalini uppvaknande är synonymt med uppvaknandet av de ovanstående 5 slidor. "När Kundalini är väckt 5 slidor utstråla med andligt ljus."

Kroppen består av 5 element. Dess Satvik medvetande manifesteras i 5 olika sätt. 1) sinne 2) intellekt 3) viljestyrka 4) psyke och 5) ego.

De 5 Pranas som också kallas livskraft ur den Rajas principen om 5 elementen. Baserat på dem 5 organ kunskap tar ansvar för deras motsvarande 5 objekt. Från Tamas principen

om 5 elementen den mänskliga brutto kroppen skapas. Det kan ses som 1) juice 2) blod 3) kött 4) ben 5) märg. De 5 speciella organ åtgärder är också en produkt av ovan nämnda Tamas princip.

När vetenskapliga språkbruk talar vi om 5 vitala krafterna och de 5 höljen, är det uppenbart att deras främsta företrädare genomsyrar mikrokosmos och makrokosmos.

Även material vetenskap talar om 5 främsta krafter. 1) stor makt 2) mindre ström 3) gravitationskraft 4) elektromagnetisk kraft och 5) anti materia. De kosmiska partiklarna är av 5 olika typer. 1) neutrino 2) kvarkar 3) pulsarer 4) fotoner 5) laptons. Enligt Quantum Wave Theory alla krafter röra sig som vågor. Det finns 5 kosmiska strålar dvs. 1) Sonic 2) ultraljud 3) INFRASONIC 4) Hypersonic och 5) supersonic. Det finns 5 täckande skikt av jord 1) litosfären 2) hydrosfären 3) biosfären 4) pedosphere 5) atmosfär. Under dessa är jonosfären som går så långt som 1600 miles. Det har också 5 ytterligare beläggningar dvs. 1) endosphere 2) troposfären 3) stratosfären 4) OZONLAGER och 5) exosphere.
FÖRFATTARE: Shriram Sharma Acharya grundare av den internationella Gayatri familjen var en stor Yogi siare och inkarnation av Gud som skrev volymer vetenskaplig litteratur främst på andliga ämnen för världens välstånd och fred. För mer vetenskapliga e litteraturen pls besöker http://www.shriramsharma.com/ www.akhandjyoti.org www.awgpestore.com http://www.dsvv.ac.in/ och http://www.awgp.org/ BESKRIVNING: Gratis e-böcker på Chakra Meditation-ESP, Nirvikalpa Samadhi eller trodde Gratis Trance, uppnå Ridhi-Sidhis eller gudomliga energier, framtida vetenskaplig Religion, Super Energy Gayatri vetenskap & Kundaliniyoga korrelerad till neurovetenskap-ESP, endokrinologi, anatomi, psykologi & sociologi för 1) material och andliga välstånd och 2) samla världen fredligt som en familj. Vi lever i ett strikt icke-kommersiell webbplats som syftar till att förverkliga den urgamla drömmen om stora ledare och tänkare i världen: En vacker gränslös värld. KEYWORDS: Kundaliniyoga Gayatri e-böcker ultraljud telepati parapsykologi metafysik nirvikalpa Samadhi föroreningar yoga tantra filmer internet hypnos ekologi astrologi ayurveda Kalki bioelektricitet kirurgi laser ozon radar stressen kreativitet arkeologi Induskulturen oljekrisen matbrist tsunamier biografi Guru världsfreden sinne psyke gud nerv subtila medvetande själ gudomliga trance endokrina körtlar ESP chakran plexus meditation koncentration intellekt profetia trodde tänkande Cheiro Nostradamus Aurobindo sällhet hjärna Vedas sol solenergi heliga ren sinnesorgan Prana Avatar Upanishad ljus cell hypotalamus hypofysen omvandling futuristiska förutsägelse orm power liv mänsklig etik integritet karaktär vagus Tantra Mooladhar atom neutron proton

De 5 makter är sådana att de är aktiva i det materiella livet området. Dessa är bioelektricitet, biomagnetism, strålning, skapande, reproduktion och immunitet. Bioelektricitet är vidare av 5 typer dvs. plexus elektricitet, neuronal elektricitet, cellulär elektricitet, ledning elektricitet och Facio-okulär el. Alla dessa i den andliga arenan kallas Varchas, Ojas, Tejas, Brahmavarchas och Manas.

Det finns 5 främsta organ som övervakar centrala hjärnans muskel och dessa är kortikala kärnor, talamus, hypotalamus, medulla och ryggmärg. Juice som håller hjärnan aktiva är 5 till antalet och de kallas neuro-humorala sekret. Dessa är dopamin, endorfin, ceratonin, encephalin och GABA. När balansen av dessa bryts, blir hjärnans funktion förvrängd. De 5 hormonella körtlar som motsvarar de 5 höljena är pineal, sköldkörtel, binjure, könskörtlar och hypofys. När vi pratar om 6 chakran kommer vi också tala om tymus. Det finns alltså många kosmiska och individuella kroppsliga klassificeringar som medför subtila rörelser. Dessa 5 främsta energi grupper kan kallas 5 ansikten Savitri och 5 höljen kundalini. Om ens några av dem är balanserade ordentligt genom apt kontroll så är det som de 5 halvgudar av de 5 världarna duscha blommor på en sådan person som är full av gudomliga krafter. Resultatet av Kundalini uppvaknande är full av sådana särskilda förmåner.

KAPITEL SJU
STOMME livskraft EFFEKT ÄR HÄR MÄNNISKOKROPPEN SKELETT

Det är inte mindre häpnadsväckande att Kundalini kraften (gudomliga Serpent Power) med 3 ½ rundor bor i den mänskliga kroppen i form av totala livskraft brand. Denna mänskliga skelett kan kallas ojämförliga konstnärliga skicklighet dess skapare, dvs Gud. I det en oändlig förråd av kraft finns även i ett latent tillstånd. I brutto, subtila och avslappnade kroppar finner aktivitet, tankar, känslor, gudomlig intellekt och tro. Genom att aktivera dem man kan bli Gud dvs från en ödmjuk varelse till en superman-status.

Detta organ består av 5 element är den mest extraordinära kraftfulla förråd av energi i hela kosmos. Medan utarbeta på hans ekvation E =-MC 2 Einstein säger att en atom ger dig energi av värdet på 3,50,000 kalorier. Och den mänskliga kroppen är skapad av brutto, subtila och osynliga partiklar som spänner över hela kosmos. Man kan aldrig helt föreställa det oändliga kraftpaket som finns i en mänsklig kropp med en genomsnittlig vikt på 60 kg. (Som är synlig för de grova ögon) och den gudomliga subtila och avslappnad kropp. Eftersom den mänskliga kroppen är en oändlig förråd av gudomlig kraft den kallas "Jyotisham Jyotihi". Därför Rishis kommandot oss alla för att aktivera denna mänskliga kroppen och använda den för världen välfärd.

Man kan bara vara wonderstruck när vi ser olika kroppsorgan utför olika uppgifter. Ta till exempel. vårt hjärta. Blodflödet är inte som som en flod, men är mycket likt en vattenpump som rör sig i ryck. Det hjärtslag nummer 72/min. och i ett andra det är 5 till 6 gånger. Från att oändliga hjärtslag uppenbara elektriska vågor som kan mätas med ett elektrokardiogram eller Bundle kardiogram. Hjärtat vilar en mycket kort 0,83 sekunder.

Liksom hjärtat lungorna också får inte tid att vila en hela livet. De andas in och ut från 20 till 30 densitet tum av luft. Andningen per minut är ca 18 till 20 gånger. De andas syre och andas oönskade gaser. De krockkuddar finns tusentals i antal. Om de är anordnade i en rak linje, kommer de att mäta 55 gånger höjden av mänskligheten.

Njurarna som tobak brun färg är av formen av frön från johannesbröd och de väger 150 gram. Varje njure är 4 tum lång, 2 ½ tums bred och 2 cm tjock. Precis som lungor städa upp vår kroppsliga luften så även njurarna klara upp vatteninnehållet i vår kropp. Via urinen som de kastar bort oönskade element från vår kropp. Den har mer än 10 lakhs av tubelets. Om alla dessa är ordnade i en enda rad och sedan som en vårdagjämningen linje kan man GÅ OM det. I 1 timme njurarna rena så mycket blod som det är två gånger vikten av hela kroppen.

Den breda plikt magen är att smälta maten, men denna funktion är mycket invecklad och speciell. Denna lilla påse (magen) kan kallas ett rum av juicer. Man kan bara kalla det en jonglör är handling eftersom det har så många magsafter och dessa motsvarande utföra många uppgifter matsmältningen. På samma sätt ögat som en kamera och en transduktor eller ljud filter i form av öron endast kallas häpnadsväckande.

Huden är som en skyddande beläggning av vår kropp och fungerar som en sköld. Om huden på en människa sprids ut, tar upp 250 kvadratmeter av området. I 1 kvadrattum av huden finns 72 fot långa nervceller och 12 fot långa blodkärl. Porerna kasta ut £ 1 av svett och även tar ansvar för funktionen av andningen. Människan andas luft inte bara från lungorna utan också från porerna. Om nerver av vår hud placeras i en rät linje, kommer dess längd att vara 450 miles. Melanin pigment vår hud ger huden färg som rättvis, mörk, gul osv

Vanligtvis är tjockleken på huden är 0,3 till 3 mms men baserat på funktion, aktivitet och användbarhet dess tjocklek är olika i olika delar av kroppen. Den tunnaste är på ögon mått 0,5 mm och tjockast i vår mun mäter 6 mm. I vår hud finns oändliga hårsäckar vars antal

är 3 crores på grundval av antalet hår. På basis av anatomin människans hud har 6 beläggningar och dess funktioner varieras.

Den berömda vetenskapsmannen Dr Logan Clandering har kallat det en spännande och mystisk skapelse. Han säger att huden är helt enkelt inte en inaktiv täckning av vår kropp, men är definitivt en aktiv orgel. Den främsta funktionen hos huden är beröring. Bortsett från detta har denna tunna beläggning sådana särskilda funktioner som om det avslöjas och utvecklas då det kan fungera som smak, lukt, hörsel, se etc. och kan ge oss en introduktion till sin extrasensory potential. Gång på gång får vi exempel på särskild kvalitet av huden där huden doftar, ser föremål, hör ljud och smaker mat. Huden på blinda blir så känsliga att de inte bryr sig om deras brist på syn.

Skapandet av den mänskliga hjärnan är ännu mer extra. Innesluten i en låda med 26 kvminches med en vikt på 3 pounds hjärnan hamnar kunskap om det förflutna, nuet och framtiden än i en latent tillstånd. I det ligger fröet formen av alla gudomliga krafter. Den mänskliga hjärnan har 14 crore celler och 14 arab, 5 lakh nerver som simmar i gult och vitt vätska i form av grå och vit substans. Denna hjärnan är direktör för kroppsliga funktioner som andning, matsmältning, muskulös rörelse etc. Bortsett från detta stora hav av formen flyter smak, lukt, känsel och ljud alltid runt mänskligheten och turbulens i den träffar hjärnan. Hjärnan förstår, erkänner, klassificerar allt detta och sedan ger sitt beslut. I rutan som kallas hjärnan finner nya och gamla tankar, samlade kunskap rikedom, den nuvarande födelsetal och märkta av tidigare födslar, glada / ledsna erfarenheter etc. Allt detta har bevisats av forskare.

När funktionen och bildandet av både endokrina och exokrina körtlar hittades reda forskare kallade dem mirakulösa lådor. Dessa körtlar inte bara bidra till bildandet av den mänskliga kroppen utan att det mystiskt påverkar det medvetna och omedvetna delen av hjärnan.

De levande celler i vår kropp är ses som den minsta enheten i vår kropp. Om en toner noggrant utgör vår kropp en mäktig ocean av dessa levande celler. Sextiofem procent av den är vatten och cellen innehåller cytoplasman, protoplasma och kärnan. I deras skapelse används kol, väte, syre, kväve, fosfor etc. Enligt mänskliga anatomer vår kropp har 6,00,00,00,00, 000 celler. Enligt forskarna är det omöjligt att mäta med material apparat inblandning av energi av dessa celler och de faktorer som deltar i produktionen av dessa celler.

I centrum av cytoplasman hos cellen är en kärna. I varje kärna finns 24 par kromosomer, och de består av enheter som kallas gener. Varje cell har 5.000 till 1,20,000 par gener. Dessa gener består av RNA och DNA. Detta är toppen av subtilitet. Den gjutna och mögel i en härstamning finns i dessa gener. De särskilda egenskaper otaliga generationer finns i dessa gener och vid lämpliga tidpunkter det manifesterar dessa egenskaper.

Synligt det verkar som om en far och mor procreates ett barn och därmed barnet bör likna dem bara. Men denna utbredda tro får ett ryck många gånger eftersom gener en baby består av många kvaliteter inte bara hans föräldrar, men oräkneliga generation förfäder före dem och därmed barnet manifesterar några märkliga egenskaper.

Man kan bara bli förvånad när man inser den livskraft som utgör en människa. Precis som det är fantastiskt att ett frö omvandlas till ett skott, sedan till en växt och senare till en gigantisk träd på samma sätt som en levande varelse har att göra ännu mer intensiv en strävan under sin linda. Spermierna är så liten att 1000 bröder kan sitta på spetsen av en nål. Under parning det finns så mycket el som produceras i könsorganen som på grund av sin anstiftan en spermie ger sig iväg för att hitta sin partner, dvs ägget. För detta sperman måste gå så snabbt att en Cheetah drivs verkar långsammare i jämförelse med detta. En spermie medan på jakt efter ett ägg måste köra en så lång sträcka på grund av obalans i sin form att den kan jämföras med en man circumambulating hela vår jord.

Det finns så många mysterier i vår kropp som en majoritet av dem ännu är dolda från vår förståelse.

Vilka är de funktioner av hormoner, kromosomer, levande celler och deras fantastiska förmåga, sub medvetandet, emotionell känslighet, extrasensory potential, självgående livsstil, inflytelserika gudomliga ljus, kemisk materia och gudomlig kraft förrådshus i form av eld livskraft? Vi vet bara lite om allt detta. Men på vilken grund skapas den? Människan vet ingenting om det här. Genom att säga att den subtila kroppen styr alla dessa funktioner som vi tiga.

När det gäller den mänskliga kroppen Lord Herbert säger att. "Den som ger vikt vid studiet av anatomin aldrig kan förbli ateist." En sådan person genom att acceptera helt Herrens makt som en skicklig målare full av kreativitet träffande utnyttjar brutto och subtila kroppen att uppnå en andliga mål.

KAPITEL ÅTTA
Havet av MEDVETANDE insnärjda i påsen med SEX Chakras

Denna aspekt av mänsklig anatomi diskuterats tidigare är av den vanliga typen, och det har studerats och förstått med teknisk apparatur. Detta är brutto aspekten av vår kropp. Efter att ha en patologisk analys kirurger driva trasiga organ.

Utöver detta när vi talar om den medvetna aspekten av den mänskliga kroppen så är det definitivt både brutto och subtila. Det är så grov att så snart livskraften avgår brutto kroppen faller platt och det organ som bara en stund innan gick och pratade nu ruttnar bort. Och samtidigt kroppen är så subtil att alla små / stora enheter är förbundna med det kosmiska medvetandet. Det är något som finns i detta kosmos som de insupa enligt deras förmåga och kasta det också. Eftersom den individuella själen är en del av den kosmiska själen, accepterar den tidigare energin från den och bidrar till den i sin egen kapacitet. När det finns en diskussion om kundalini Shakti (gudomliga Serpent Power) finns också en beskrivning av denna mycket subtila medvetna centrum.

Det finns otaliga centra i kroppen som finns i överflöd i livet kraft och livskraft energi. Dessa är känsliga punkter och det totala antalet är 700. När det finns en obalans av vital kraft energi i dessa känsliga områden, försämras hälsan för och därmed en sådan person faller offer för många sjukdomar. Inom det medicinska området dessa känsliga punkter ges en stor betydelse. I själva verket grunden för akupunktur och akupressur metoder för att bota olika sjukdomar i Kina och Japan är dessa känsliga punkter.

Den berömda vetenskapsman K. Carlfried i sin bok "The Vital Centres of Man" skriver att nervtrådarna är mer koncentrerade i dessa känsliga punkter och inte bara är de relaterade till varandra men är också relaterade till deras center. Bortsett från känsliga punkter finns 7 andra främsta centra i vår kropp, där oändliga rikedom livskraft energi och extrasensory potential finns även i ett latent tillstånd. Dessa 7 centra kallas chakran eller plexus. I dessa chakran de kunskaper fibrer (nerver) är upprörd i stor utsträckning. Chakran är närvarande vid den region där våra grova och subtila organ förenas.

Den berömda psykolog i Europa, Paracelsus, har kallat dessa kroppsliga subtila centra som "Astrum" (stjärnor) och säger att detta är förrådshus av makt. Enligt honom genom mediet av dessa centra energi av galaxer och andra delar av kosmos in vår kropp.

Yogiska forskare kallar chakran som lotus också för t ex. hjärta lotus, naveln lotus, hårbotten lotus etc. I engelska denna Lotus heter plexus och enligt japansk Zen Budhism kallas de "Cusos". På kinesiska Tao filosofin chakran är föreningen av kosmiska manlig och kvinnlig energi, dvs "Yang och Yin".

Beskrivningen av utgör denna subtila kroppen som ges av Sir John Woodroffe i "Power som verklighet" och "Shakti EVAM Shaakta", VG relevant i "Den mystiska Kundalini", vol. 2of "historia indisk filosofi av Shri Dasgupta," tibetanska Book of Great Liberation "av Evans Vantage och" Mythology of the Soul "av HG Bense, är i själva verket det som lades fram av Tantra och Yoga av indiska Rishis och filosofer. Kundalini är Ida och Pingala, Sushumna, Merudand och 2 center Mooladhar-Sahasrar beskrivs i skrifterna som yoga Kundalyupanishad, Yogarnav Tantra, Dhyan Bindu Upanishad, Mahanirvan Tantra, Shatchakra Nirupanam, Kularnav Tantra, Sharada Tilak etc. kan belysas på ett vetenskapligt språk ett mycket begränsat sätt.

Forskare sikt Sushumna som en elektrisk dipol. Dess nedre del kallas Cada equina är full av-ve el och den övre halvan kallas storhjärnan har ve el. Tillståndet för Cada equina och Mooladhar Chakra är en enda. På samma sätt "stigande retikulära aktiverande systemet" finns i storhjärnan motsvarar Sahasrar Chakra Yoga. I en sällsynt situation när flödet är från botten till toppen, sägs det att resa från utsäde av passionen som av Brahman och det uppfyllt i Devyaan Marg av Merudand. Symboliskt dessa delar ges olika namn, men i verkligheten är de närvarande som subtila elektromagnetiska vågor. Forskare säger att i genomsnitt finns det en elektrisk tryck av 1 lakh volt / cm i vår kropp. Liksom andra varelser här läcker könsorganen, hud och andedräkt i den ordningen och därmed förstörs. Endast människan har välsignats av Gud med makt att höja sin själ kraft som har fallit i gropen av undergång. Läckaget kan stoppas av människor och via yogiska praxis resande från ett Chakra (plexus) till en annan, kan Sahasrar Kamal aktiveras i huvudet regionen och därmed kan öka sin gudomliga ljuset.

Som tidigare nämnts finns det totalt 6 chakran. Den sjunde som är Sahasrar kallas 1000kronblad lotus. Här borta kommer vi att ge en kort beskrivning av kopplingen av anatomin av den mänskliga kroppen till dess motsvarande chakran.

Mooladhar Chakra ligger i den nedre halvan av Sushumna (den centrala kanalen av ryggmärgen) i carksijial området av Merudand motsvarar det centrala området av anus och genitala organ perineum. Under här gäng sakrala nervrötter som kommer från Cada equina skapa sakrala och perineala plexus. Den elektriska flödet i dessa nerver klasar gör virvlar som manifesterar energi som cykloner. Denna mycket subtila elektriska flödet kallas Mooladhar Shakti och dess huvudsakliga funktion är reproduktion och fortplantning. Kundalini Shakti (gudomliga Serpent Power) sover här med en 3 ½ rund Twining. Detta flöde upplevs av yogis som en lotusblomma av 4 kronblad och dessa 4 är symboler för ultimat lycka, naturlig lycka, Yoga lycka och olika tapperhet. Här finns en vibration av Shabda Brahman (ljud) och ordet som utgår från att det är "Lum". Det Tanmatra i detta chakra är lukt och elementet är jorden.

När du reser uppåt på ryggmärgen (Merudand) nästa Chakra är Svadishthan. Det ligger 4 fingrar ovanför Mooladhar dvs i hypogastrium. Plexus hit består av nerven klasar av Sushumna och det sympatiska ganglion som är belägna på vardera sidan av Sushumna. Den inre organ förenade med det binjuren och utsöndrar adrenal hormon. När denna adrenalin är aktiv har kapacitet att övervinna mentala kaos och andra hinder. Dess huvudsakliga funktion är utsöndring och utsläpp. Men när den är aktiverad ökar kraft och vim. Alla mentala störningar som letargi, lättja, misstro, brist på disciplin etc. förstörs. Här borta finns det en lotusblomma med 6 kronblad. Dess frö mantra är "VUM". Det Tanmatra i detta chakra är Rasa (juice) och dess element är vatten. Mooladhar och Svadhishthan chakran kommer under en grupp och dess förbund (brännpunkt) kallas Rudragranthi.

Den tredje chakrat är Manipur. Ur den anatomiska synpunkt finns i naveln regionen, dvs ländryggen av Merudand. Här borta är solar plexus som bildas på grund av föreningen av sympatiska ganglion och ett gäng vagusnerven buntar. Körteln förenade med detta är bukspottkörteln som gör enzymer förutom hormoner. När denna chakra aktiveras ens kraft och vilja förstärker makt. Dess huvudsakliga funktion är att hjälpa matsmältningen. Vår mentala störningar minskar och en är benägna att följa den andliga vägen. Detta lotus ligger i naveln har 10 kronblad. Dess frö mantra är "Rum". Dess Tanmantra är form (synlig) och dess element är eld. Om du aktiverar det, de 3 bränder i kroppen antänds och bidrar därmed i den uppåtgående resan. Den extra energin för denna Chakra mättes genom Japans Dr Hiroshima Motoyama med sin Chakra maskin och han ritade ett diagram på grund. Tibetanerna kallar det Manipadma. Den fjärde Chakra är Anahat som ligger bakom hjärtat i hjärt plexus. Här borta den sympatiska ganglion kedjan Sushumna och vagusnerven förenas för att bilda ett nät och därmed levererar energi till hela hjärtat regionen. Denna Lotus har 12 kronblad. Roten källan pacemakerns energi är här borta. Detta kallas också centrum för känsliga känslor. Detta chakra är källan till konstnärliga färdigheter, extatiska upplevelser och fina känslor. När den är aktiverad, "är världen en enda enad familj" känslor som generösa hearted tjänst, andlighet, ihärdighet och en känsla av överflöd. Tymus är förenade med den. Dess huvudsakliga funktion är att hamnen den

vitala kraften (Prana) och använda den träffande. Fröet mantra om detta chakra är "Yum". Detta är i fokus för Shabda Brahman eller Anaahat Naad (gudomlig ljud). Dess Tanmantra är ljud och element är luft. Anaahat och Manipur chakran tillsammans bildar Soorya Khand och Vishnu Granthi.

I halsen är Vishudhi Chakra. Sköldkörteln och svalg och struphuvud körtlar belägna bakom det är förenade med Vishudhi Chakra. På aktivera detta chakra frön av extrasensory potential gro fram. Detta chakra genom att påverka det undermedvetna sinnet och psykisk centrum aktiverar den högra halvan av hjärnan som kallas "tyst område". Lotus hit har 16 kronblad och dess frö mantra är "Hum". Dess Tanmantra är beröring och utrymme är dess element. Den sista Chakra kallas Ajna som genom att förena med Vishudhi Chakra gör upp Chandra-gruppen och Brahma Granthi. Dess frö mantra är "Aum" och dess element är sinne. Den har 2 kronblad och är en förening av hypofysen och tallkottkörteln körtlar. I brännpunkten mellan ögonbrynen ligger dessa körtlar och styr alla kroppsfunktioner. På aktivera det vår gudomliga syn öppnas. När det limbiska systemet och hypotalamus aktiveras, alla hjärnan beläggningar öppnas. Således den individuella själen blir i stånd att förena med den kosmiska själen (Gud).

Sahasrar är den sista stationen i stora resa kundalini uppvaknande som är närvarande i det centrala området av hjärnan, dvs i den inre kapseln och retikulära aktiverande systemet. Tusentals gnistor får avges från den och därför kallas Sahasrar. Den kallas också Brahmalok och Brahmarandhra. Den Ajna Chakra förenas till den i form av ett kreativt centrum. Sahasrar är den norra polen som på att förena med den kosmiska själen uppnår lycka av Brahman. Aktivera Sahasrar innebär aktivera centra grå materia i hjärnan. Sushumna nerv som stiger från basen kallas Mooladhar Chakra tar med sig Ida (Ganga) och Pingala (Yamuna) nerver dvs vänster till höger och sedan från höger till vänster. Ida som är på den vänstra sidan kallas Chandra Naadi och har-ve elektriska impulser. Pingala är på höger sida och kallas Surya Naadi som har en + ve elektrisk impuls. Den har 2 punkter union som genom att förena med Sushumna som Sarawati gör en 3-faldig förening vid Mooladhar och Ajna chakra. Ida och Pingala nerver representerar det parasympatiska och sympatiska nervsystemet.

I verkligheten är det omöjligt att beskriva Kundalini Shakti (gudomliga Serpent Power) i anatomiska termer. Vad vi har gett ovan är upplevelsen av stora tänkare (Maneeshis). Kundalini Shakti har många namn som gudomlig Serpent Power, livskraft, brand i livet etc. gudomliga energi uppnås från Kundalini uppvaknande och aktivering av de 6 chakran ger människan gudomliga krafter.

KAPITEL NIO
Denna gudomliga kropp är valv förråd av SJU JUVELER

Generellt samtidigt diskuterar Kundalini Shakti (gudomliga Serpent Power) vi talar om 6 chakran, men i verkligheten är de 7 till antalet. Sahasrar eller 1000-kronblad Lotus är höjdpunkten av alla chakran. Eftersom det är i hjärnan anses en hövding. Det är märkt extraordinära eftersom det finns 5 chakran i Merudanad (ryggmärg), den Ajna Chakra mellan ögonbrynen och sedan Sahasrar i huvudet regionen.

De 7 Lokas (världar) beskrivs. Deras namn är Bhooha, Bhuvaha, Svaha, Mahaha, Janaha, Tapaha, Satyam. Även i de islamiska skrifterna sägs att Gud bor i 7 : e himlen. Sedan urminnes tider en liknande beskrivning ges i den kristna religionen också. Planeten Jorden är en ännu 7 klasser av varelser bosatta på den dvs. sand, sten, träd, örter, mineraler, vatten.

Man bör notera att de 7 världarna aldrig kan hittas i bland stjärnornas yta av vårt materiella universum. De är varken det upp i himlen eller under vår planet jorden. I verkligheten är de närvarande i det mänskliga medvetandet. Eftersom makrokosmos (universum) är närvarande i mikrokosmos (mänskliga psyket). Därför istället för att förirra sig bort i den yttre världen dessa 7 Lokas bör sökas inom det vill säga i vårt medvetande. Således kan kontakta dessa världar.

Enligt ayurvedisk medicin kroppen har 7 mineraler och de är blod, hud, juice, kött, ben, märg och sperma. Även om dessa är synligt separata, men de är tätt sammanflätade inom. Alla dessa 7 put utgör tillsammans vår brutto kropp. När de 7-faldiga aspekter av individens diskuteras innefattar den längd, bredd, höjd (den 3-faldig aspekten, dvs holografi), särskild inriktning (tid-rymd) och den femte är anti materia. Det är den femte aspekten som motsvarar den subtila kroppen som hyser extrasensory potential. Den sjätte aspekten är den tänkande processen och den sjunde är gudomliga känslor. De första 4 aspekter är inerta och de återstående tre är aspekter av medvetandet.

Innan döda Vali Lord Ram visade sin gudomliga förmåga till Sugreeva genom utrota 7 träd samtidigt med en pil bara. I verkligheten är dessa 7 träd motsvarar 7 chakran i vår subtila kropp. Eftersom Abhimanyu inte hade vaknat dessa 7 chakran i en apt sätt att han inte kunde komma ut ur Chakravyuha nätet som föreskrivs i Kauravas trots att han hade uppnått gudomlig visdom, medan ännu hans mor Uttara sköte. Kundalini Shakti (gudomliga Serpent Power) är så värdefull att den har låsts i 7 chakran i vår subtila kropp som är låsen på en gudomlig valv.

När vi talar om de 7 chakran (plexus) de ligger i denna ordning från basen av ryggraden dvs. 1. Mooladhar 2. Svadhishthan 3. Manipoor 4. Anaahat 5. Vishudhi 6. Ajna 7. Sahasrar. Tillsammans med Ajna Chakra på vissa platser de nämner en Bindu Chakra också. Således Sahasrar (Brahmarandhra) anses vara den ultimata stationen i form av en 1000-kronblad lotus eller 1000-hövdade orm. I verkligheten tillsammans med denna finns det bara 7 chakran vari Sahasrar härskar över de lägre 6 chakran. Det är mycket lik den hypofysen är chef för samtliga endokrina körtlar. Dessa 6 chakran kan sägas vara både separat belägna och även i relation till varandra på samma sätt som säsonger av ett enda år är relaterade till varandra. De kallas också stenar av 6 miles och att 7 : e en istället för att vara en sten är en helig tempel.

En viss sekt yogis kallar dessa chakran som 7 kroppar, dvs 1. Fysiska kroppen 2. Eteriska kroppen 3. Astralkropp 4. Mentala kroppen 5. Andlig kropp 6. Kosmisk kropp 7. Gudomlig kropp. Den fysiska kroppen kan ses med våra grova ögon. De organ i kroppen kan uppfattas genom att röra dem eller på annat sätt.

Den andra kroppen är den i vilken tankarna föds. Här en upplevelser gillar / ogillar, respekt / förolämpning, en egen / utlänningar, förnöjsamhet / missnöje, fackliga / separation och andra sådana söta / beska erfarenheter. Detta är den eteriska kroppen som teosofer etikett som eteriska dubbel. De tror att det är synonymt med Prana Kosha eller den vitala skidan. Men i själva verket har en mer utbredd gräns. Detta ses och mätas som "Biofluxes". Leadbeater hade diskuterat detta genom "Man-synligt Osynlig". Det kallas också Ideosphere.

Den tredje kroppen är relaterad till tankar, logik, intellekt och gudomlig intellekt. Det är relaterat till socialt beteende, civiliserat beteende, ideologi, smak, kultur etc. I den mentala kroppen finns extatisk erfarenhet av konstnärlig skicklighet och det manifesterar känsliga känslor. Detta är en värld av känslighet. I denna kropp ligger medkänsla, generositet, ideal osv Den fjärde kroppen är den mentala organ där ära visar och vårt mod och tapperhet mognar hit. Det är på denna grund som människan författare hans framtid. Om det

träffande används människan når höjdpunkten av sitt liv och om dess förvrängda, leder det till sin undergång.

Den femte kroppen är den andliga kroppen och är ett magasin av extrasensory potential. Sub medvetandet är inom dess jurisdiktion. I den sjätte kroppen skapas Rishis, män av austerities, yogis, män självkontroll etc. I det sjunde kroppen skillnaden baserad på "min och din" övervinns. Här borta är väckt känslan av "världen som en enda familj" och att "alla varelser är en del av min själ". Här en upplevelser en själ och kropp Brahman. Detta är det område av himlen och andlig befrielse.

I Shiva Purana finns ett märkligt legend om Shiva son Skand eller Kartikeya födelse. Shiva kände att han behövde avla en tapper son som skulle övervinna demonerna och etablera regeringstid halvgudar. Därför tog han bönen av halvgudar. Shivaji sperma manifesteras som eld. Parvati, hans gemål, kunde inte bära denna eld och därmed Vaishwanar tog formen av en kvinnlig och indränkt denna sperma i form av brand i hennes sköte. När Skand föddes han manifesterade så mycket gudomlig briljans att det fanns ett problem om vem som skulle föda och näring honom. Parvatiji hade inte någon erfarenhet. Därför denna uppgift togs upp av de 6 Kritikas (Pleiades stjärnor). De föds upp och näring Skand. Skand manifesterade 6 munnar så att dricka mjölk från 6 Kritikas. Därför Kartikeya kallas också Shadanan (6-huvud). Så fort han fick skulle han attackerade demonerna och genom att få seger över dem han frågade halvgudar att ta över tyglarna.

Denna Skand inkarnation bör ses som en grupp av de 6 chakran (plexus) relaterade till Kundalini Shakti tillsammans med dess inflytande. Shivas Retas (sperma) är ingenting annat än Kundalini eldkraft och för att insupa den inre Vaishwanar anropas. De 6 chakran som de 6 Kritikas ger mjölken och genom att bli en tapper själ i den intensiva arenan av själen, en realiserad andlig aspirant som har aktiverat sin Kundalini kraften utnyttjar den för fromma andliga mål.

Dessa 6 chakran närvarande i subtila delen av Merudand kan jämföras med kraftcentrumen elektricitet och även transformatorer. Dess funktion är att locka energi i den subtila världen och därmed näring åt brutto, subtila och casual organ.

Enligt Tantra Science de viktigaste krafter i världen klassificeras i 7 sätt: Parashakti, Jnanshakti, Icchashakti, Kriyashakti, Kundalinishakti, Matrishakti och Guhyashakti.

Förbundet av alla dessa kallas "Grand enhetliga Farsus" och material forskning pågår inom detta område.

I andliga vetenskapen finner en beskrivning av 7 världar, hav, berg, kontinenter etc. Det kan inte korreleras till geografi. Eftersom det i själva verket är en beskrivning av den andliga arenan tillsammans med sin skapelse och potential. Dessa 7 är valvet av juveler och det finner allt som människan kräver i sin brutto-och subtila livet.

En vädjan till respekterade LÄSARE
KÄRA respekterade läsare:

Vi har ägnat oss att sprida läran i slutet av Yuga Rishi Shriram SHARMA Acharya. VI GÖR DET GENOM tryckning av böcker i pappersform och på webbplatser OCKSÅ. För denna heliga UPPGIFT Vi vädjar till våra älskade läsare att ekonomiskt sponsra mer SÅDAN heliga litteratur i vår vördade uppfostrare. DO NOT vänligt att vårt uppdrag är att sprida dessa heliga LÄROR VÄRLDEN för att generera världsfred och en enad värld.

Därför om du har uppskattat Shriram SHARMA Acharya litteratur och är intresserad av ekonomiskt SPONSRING fler sådana heliga texter DÅ kontaktar MR. Ashok N. Rawal på följande adress.

HERR Ashok N. Rawal

C / O GAYATRI PRAGNA SAFT OFF. VISNAGAR ROAD OPP. GEB Mehsana 384 001 NORTH Gujarat INDIEN

Telefonnummer: + 91-02762-251160 E-POST: ashokrawal@shriramsharma.com

VERKSAMHETEN BRAHMIC MEDVETANDE som omfattas av Kundalini Shakti

I den mänskliga kroppen finner en rik förråd av gudomligt medvetande ljus. Men för det dagliga livet användning mycket lite av det används. Endast en mycket liten del av detta ljus används för att äta, sova och andra dagliga aktiviteter rutin. På grund av tidigare vana endast en liten del används. Utan tvekan finns det en hel del makt närvarande men det är i ett latent tillstånd. Om den är aktiverad så att använda den för apt ändamål då kan man bara bli förvånad över de uppgifter som man kan utföra under dess ledning. En är wonderstruck att se strävan och verksamheten i dessa stora själar. Vanligtvis bara 7% av elektrisk energi som genomsyrar kroppen och huvudet utnyttjas av de mest trafikerade lekmän i de dagliga rutinerna. Den återstående delen kan aktiveras genom att väcka Kundalini Shakti (gudomliga Serpent Power) som finns i varje individ. Man kan bli andligt så mycket kraftfullt som en väcker denna latenta Kundalini kraften finns inom oss alla.

Forskare stadigt tycka att anatomin av den mänskliga hjärnan är mycket komplicerad. I det varje neuron sällskap av 60.000 synapser. Överföringen av en impuls (meddelande)

från en neuron till en annan är av hastigheten 360 miles / timme. Sedan de återvänder till sitt ursprungliga läge. Alla dessa impulser kommer från hjärnan elektrisk energi. Enligt Sveriges biolog, Hållare Hayden, är det på grund av denna elektriska impuls som trodde celler blir känsliga för nerverna. Aktiveringen av strålglans, är tapperhet, diskriminering resultatet av impuls av dessa celler.

Enligt den berömda tänkare-vetenskapsman Albert Einstein det mänskliga minnet förrådshus har befogenhet att lagra 1000 arabiska impulser (meddelanden) som uppgår till 5 gånger den information som ges i 30 vol. av Encyclopedia Britannica. Den mänskliga hjärnan består av 10 arabiska neuroner och 10 arabiska synapser är ett magasin av extraordinära egenskaper och är en magisk låda. Många forskare och specialister hjärnan som Dr DC Reef, LH Sneider, Dr William Horvij, Dr Martin W. Bar etc. på att häpna med den speciella egenskapen av hjärnan säger att det är utom räckhåll för mannen att bygga en sådan super dator som hjärnan.

I de sällsynta sådana, ser en fantastisk speciell utstrålning från barndomen själv. Detta är miraklet med en vaknat Kundalini (gudomliga Serpent Power). Acharya Shankar vid späd ålder av 3 år hade bemästrat sin malayalam modersmål. Han memorerade legender i Puranas etc genom att höra samma sak från sina föräldrar. Han skänkte tråden ceremonin vid en ålder av 5 år och omedelbart skickas till högre studier. Vid en ålder av 7 år hade han bemästrat Vedant, Vedic texter mm Vid en ålder av 8 år var han invigd i Sanyas. På mycket kort tid blev han en Sidha Yogi. Vid en ålder av 16 år hade han avslutat sina skrifter kommentarer på alla stora vediska texter.

Antikens historia av indisk kultur är ett vittnesbörd om denna sanning som inom själens avancemang till Rishis var vägen framåt från den mycket början av sitt liv. Man kan läsa många sådana beskrivningar som ger oss en glimt av resultaten av väckt okänd gudomlig rikedom.

Det är möjligt att en del läsare kan finna ovanstående beskrivningar endast överdrift. Men man bör notera att det finns många aktuella exempel också. Alexandra Graham Bell uppfann telefonen vid en ålder av 20 år och Bilver höger uppfann flygplanet vid en ålder av 32 år. Ely Whitey vid en ålder av 29 år uppfann maskinen som skiljer bomull från sina frön och Blaise Pascal uppfann räknaren vid en ålder av 32 år. James Christen vid en ålder av 12 år hade bemästrat olika språk som arabiska, grekiska, hebreiska, flamländska etc. Alla dessa människor har säkrat en plats i "Guinness World Records".

Den berömda poeten Gatey vid späd ålder av 14 år skrev den berömda dikten "Tankar i Disteto Jesu Kristi i helvetet". Victor Hugo vid en ålder av 14 år hade skrivit 3000 dikter. Saint Jnaneshwar skrev "Jnaneshwari Geeta" vid en ålder av 15 år. Sikandar kvar på en värld kampanj vid en ålder av 20 år. Den Mughal kung Akbar besteg den kungliga tronen vid en ålder av 19 år och blev mycket berömd. Kejsaren Akbar vid en ålder av 20 år och Shivaji vid en ålder av 19 år besteg kungliga tronen.

Den analys och diskussion av Kundalini vetenskap är i själva verket uppvaknande av gudomlig latenta befogenheter. Om en sådan andlig Yoga praxis är möjlig via botemedel då kan utomordentligt öka kroppsliga makt och psykiska utstrålning. Nivåerna av tapperhet, mod, djärvhet, entusiasm, kraft, vakenhet, fördjupning och förståelse kan bli så märkligt att verksamhet som bedrivs genom detta medium kan Perforce locka stor framgång.

De former av människor är mycket lika, men deras karaktär är så varierande att man helt enkelt är förvånad. Så många människor trots att ha en normal anatomi ännu lever ett liv i extrem förtvivlan och leva ett liv i ren börda. Å andra sidan finns det människor med sådana liknande omständigheter som genom sin starka psykiska makt skapar sådana situationer att de uppnå berg av framgång. Även om deras liv är full av hinder men de omvandla dem till grundstenarna framgång. Deras stora viljestyrka ger dem en sådan väg till framgång att de lätt nå sitt mål. De krossa alla hinder som kommer i deras väg och triumferande nå sin destination. Detta är mirakel väckt gudomlig kraft.

Kroppen påverkas av sinnet på ett utomordentligt sätt. Under förhållanden när utbudet av livskraft el är inte apt, alla våra kroppsliga aktiviteter lossa. Detta resulterar i sjukdomar och sjukdomar och för att övervinna det vi tar mediciner. Men det framgår att eftersom orsaken till sjukdomar inte hanteras på rätt sätt vad som händer att när vi tar mediciner den första sjukdomen försvinner och en ny sjukdom tar över. De sjukdomar förändrar bara form, men inte försvinner i sin helhet. För att komma ur den här fällan bör man öka sin kroppsliga el förrådshus och om detta experimenterade på sjuka kroppsdelar, kan man få bra resultat.

Om sinnet övervinner girighet, vanföreställningar, tankar, önskningar osv, kan människan bli strålande och ledare bland män. Även under normala omständigheter när det inte finns några andra medel eller mänskliga hjälpmedel ännu sådana människor med deras individuella magnetism lockar till sig allt de behöver forma kosmos. Sådan strålande män förskott i livet på sin egen andliga styrka och genom att göra en församling som bambu buske, nå extraordinära höjder på alla områden i livet. Detta är resultatet av hans inre

aktiverat livskraft. Detta är i själva verket Kundalini Shakti (gudomliga Serpent Power). När den är aktiverad människan blir bördan fri och orädd och han bekämpar hinder, svårigheter på ett sådant sätt som om han visar sina yrkeskunskaper i en idrottsarena.

Alla vet vad som är makt sinnesorgan. Alla använder händer, ben, ögon, öron, tunga etc. men inom dem finns en osynlig beläggning på samma sätt som i kroppen är den vitala kraften. Även om vi inte direkt upplever den vitala kraften men vi acceptera dess existens. På samma sätt utöver de vanliga funktioner sinnesorganen finns en intensiv potential förståelse och utförande av hög riktats uppgifter som är subtila i naturen. Detta kallas extrasensory potential. Detta ses inte i alla människor vanligtvis, men om en persons psyke aktiveras andligt sedan i dem extrasensory potentialen är också på jobbet. Extrasensory potentialen omfattar tanken avtryck av tidigare liv, att veta sitt eget och andras framtid, att veta som äger rum i fjärran länder utan hjälp av någon teknisk apparat, skicka sina egna tankar till andra, förstå andra tankar och avsikter etc. Det kallas Supramental vetenskap och det finns oändliga exempel på dessa i hela världen. Enligt Yoga Sciences det är en extraordinär reaktion på Sahasrar Chakra som en följd av Kundalini uppvaknande. De gudomliga centrum extrasensory potential genom att ge upp sin omedvetna tillstånd blir aktiva och de börjar se, höra, känna saker som normalt skulle ha varit omöjligt. Vår brutto sinnesorgan kan aldrig se / förstå otaliga rörelser mellan stjärnornas utrymme, dess ljud och dess ljus. Dessa brutto sinnesorgan kan bara insupa grov kunskap om världen. Men om ens extrasensory potential aktiveras är det möjligt att förstå universums mysterier precis som Sidhas som har följt väg yoga. I de sällsynta sådana här extrasensory potential har redan aktiverats i tidigare födslar och några andra med intensiva insatser aktivera det i det här livet.

I indisk religion Historia kan man hitta otaliga exempel på människor som har uppnått extrasensory potential via Kundalini aktivering.

Sanjay sitter i det kungliga palatset gav en löpande kommentar till kung Dhritarashtra av vad som sker i Mahabharat kriget.

Chaitanya Mahaprabhu hade sett Lilabhumi (platsen där gudomliga sporter genomfördes) av Lord Shri Krishna. Han gick från Bengalen till Vrindavan och etablerade den som en pilgrim plats.

När Swami Vivekanand var i England träffade han Jamshedji Tata som hade gått dit för att få tillstånd att inrätta en järn fabrik. Tata träffade Swamiji och frågade Swamiji där han kunde få tillräckligt mängder järnmalm, kol och vatten. Swamiji med sin gudomliga efterhand bad Tata att ställa upp sin fabrik i Sinha Bhumi distriktet Bihar på stranden av Sakchi floden. I detta område, säger Swamiji, hittar du tillräckligt med råvaror för att ställa in din fabrik.

I brutto kroppen och psykiska området finns många chakran, körtlar, plexus, Naadis och deras gudomliga flöde av energi. Bland dessa vissa är i brutto-fysiska kroppen och de andra är i de subtila och casual organ. För att aktivera dessa 3 kroppar måste man utföra austerities och yogiska metoder på olika nivåer. Men om dessa andliga metoder tas upp på en egen makt då det tar upp mycket tid och är också full av svårigheter. Men om man får någon hjälp att aktivera brutto, subtila och kausala kroppar då istället för att genomgå långa intrikata austerities kan man på relativt kort tid få andligt. Detta bör inte kallas vanliga.

I ovanstående linjer endast de uppgifter har diskuterats som faller under jurisdiktionen av kropp och själ. Om dessa utvecklas andligt då en uppnår utomordentlig framgång i kundalini tillbedjan (gudomliga Serpent Power). Bortsett från detta finns det 2 andra områden kallas kosmiskt medvetande och Brahman medvetande. I syfte att bemyndiga dem vågor själens el är till stor hjälp.

Prakriti (Moder Natur) är kosmiskt medvetande. Skrifterna forskare kallar det Maya (illusion Guds kraft). Dess rörelser direkt och förvalta verksamheten i världen. Forskare genom att öppna de ytliga beläggningar av kosmiskt medvetande (natur) har gjort många uppfinningar och upptäckter. Men vad har uppnåtts av modern vetenskap kan jämföras med storleken av ett senapskorn, eftersom ett berg-full av hemliga vetenskaper ännu återstår att upptäcka. Det finns så mycket ännu återstår som måste vikas. Det är möjligt att denna upptäckt inte kan göras med teknisk apparatur och maskiner. Sålunda graden av människans väckt medvetande ska vara så subtil att den kan se de djupa skrymslen moder natur (Prakriti) som en mycket transparent glasbit. Detta steg kan uppnås genom att skapa strålning inom kundalini.

Den gren av barn fortplantning är sådan att i stället för det begränsas till samlag täcker området gener och kromosomer. Denna gren av vetenskapen kallas genetik. Vanligtvis liksom andra fåglar och djur även människan föder barn men man har inte förmågan att skapa hög planat speciella kvaliteter i sina barn. Ingen tvekan kan man se föräldrarnas hudfärg, form ögon mm i kroppen, men vad som bör vara den inre karaktär ett nyfött

barn? Vilka speciella egenskaper bör lysa i den inre personlighet barnet? En vanlig lekman kan aldrig döma allt detta träffande men en vaknat Kundalini (gudomliga Serpent Power) kan tillfredsställa ditt sinne önskan. I indisk mytologi (Puranas) finns innumerous exempel en mor att bli gravid utan samlag och detta var möjligt genom att locka subtila gudomliga krafter utifrån intensiva andliga metoder genomförs av den personen. En sådan nyfött barn var alltid full av lyster och gudomlig härlighet.

Kunti födde Karna med Surya s (Suns) makt, Yudhisthir från Dharmaraj, Bhima från Vayu, Arjun från Indra utan sexuell förening. Madri hennes co-fru också lärt denna hemliga vetenskap och som ett resultat genom Ashwini Kumar makt födde Nakul och Sahadeva. På samma sätt Anjani födde Hanuman med Vayu makt. Således dessa experiment av genteknik i den moderna vetenskapen om 21 : a århundradet verkar mycket DVÄRGLIK i jämförelse med de ovan nämnda mytologiska exempel. Inte bara detta, men i gamla tider genom andlig experiment extraordinära barn med aktiverad extrasensory potential har tagit födseln. Lord Ram och hans 3 bröder föddes som ett resultat av Putreshti Yajna. Dhrupad begetted Draupadi och Dhrishtadyumna via Yajna. Draupadi besatt extraordinära skönhet, diskriminering och företagande. Dhrishtadyumna var armén chef för Pandava armén under Mahabharat kriget.

Vritrasur också föddes på grund av verkställighet av ett Yajna. Inget vapen kan döda honom. Det var bara blixten gjorda Rishi Dadeechi ben (som andligt aktiverades) som kan döda Vritasur. I en atmosfär av aktiverat livskraft intensiv livskraft el genom intensiv botgöring kan aktivera speciell utstrålning hos nyfödda babes. På grundval av detta föddes Luv-Kush i Rishi Valmiki s eremitboning, Bharat i Maharshi Kanva s hermitage, Vatsaraj Udayan i Maharshi Jamadagni s Hermitage etc med extra glans.

Det finns ett traditionellt system med hänvisning till kosmiskt medvetande (natur). På grund av touch av kosmiskt medvetande en kan åstadkomma begränsade eller omfattande förändringar. På detta sätt om man så önskar att han kan åstadkomma nödvändiga och användbara förändringar i geografi kosmos med hjälp av sina andliga krafter. I stor utsträckning kosmiskt medvetande blir påverkade av det.
FÖRFATTARE: Shriram Sharma Acharya grundare av den internationella Gayatri familjen var en stor Yogi siare och inkarnation av Gud som skrev volymer vetenskaplig litteratur främst på andliga ämnen för världens välstånd och fred. För mer vetenskapliga e litteraturen pls besöker http://www.shriramsharma.com/ www.akhandjyoti.org www.awgpestore.com http://www.dsvv.ac.in/ och http://www.awgp.org/ BESKRIVNING: Gratis e-böcker på Chakra Meditation-ESP, Nirvikalpa Samadhi eller trodde Gratis Trance, uppnå Ridhi-Sidhis eller gudomliga energier, framtida vetenskaplig Religion, Super Energy Gayatri vetenskap & Kundaliniyoga korrelerad till neurovetenskap-ESP, endokrinologi, anatomi, psykologi & sociologi för 1) material och andliga välstånd och 2) samla världen fredligt som en familj. Vi lever i ett strikt icke-kommersiell webbplats som syftar till att förverkliga den urgamla drömmen om stora ledare

och tänkare i världen: En vacker gränslös värld. KEYWORDS: Kundaliniyoga Gayatri e-böcker ultraljud telepati parapsykologi metafysik nirvikalpa Samadhi föroreningar yoga tantra filmer internet hypnos ekologi astrologi ayurveda Kalki bioelektricitet kirurgi laser ozon radar stressen kreativitet arkeologi Induskulturen oljekrisen matbrist tsunamier biografi Guru världsfreden sinne psyke gud nerv subtila medvetande själ gudomliga trance endokrina körtlar ESP chakran plexus meditation koncentration intellekt profetia trodde tänkande Cheiro Nostradamus Aurobindo sällhet hjärna Vedas sol solenergi heliga ren sinnesorgan Prana Avatar Upanishad ljus cell hypotalamus hypofysen omvandling futuristiska förutsägelse orm power liv mänsklig etik integritet karaktär vagus Tantra Mooladhar atom neutron proton

I Dakshineshwar fanns en diskussion om påverkan av medvetandet på naturen. En hängiven sade att på grund av den allmänna kännetecken för Moder Natur en anläggning kan ge bara en typ av blomma men kunde påverkan av medvetandet ge mer än en mängd olika blommor på en enda planta? Paramhans svarade: På nivån av medvetande är det möjligt att få till stånd nästan alla typer av förändringar.

När nästa dag vissa anhängare anlände de såg samma ros anläggning med 2 olika färger av rosor. En var röd till färgen och den andra var vita. I häpnad när de kom till Paramhansji, log den senare bara. För stora helgon som är fulla av gudomlig kraft allt detta är mycket vanliga, men för att ingjuta tro om själsmedvetandet (Gud) i hjärtat hos lekmän de utför sådana fantastiska bedrifter. Allt detta är inte exhibitionism och aldrig bör göras för att stoltsera en s gudomliga krafter.

Den berömda legenden om Bhagirath som via austerities kom floden Ganges till jorden från himlen berättar hur han blev ett med kosmiskt medvetande och hur det mänskliga medvetandet kan styra över det. Atri fru Anasuya via sin åtstramning makt hjälpte en ström av Manasarovar flyta i Chitrakoot regionen i form av Mandakini. Alla dessa händelser räknas hit för att visa hur viktiga dessa exempel som normalt ignoreras av dem som tror på påtagliga bevis bara. Alla dessa naturliga förändringar är möjliga även i dag.

Brahman medvetande är synonymt med Gud medvetande. Det är Herre över kosmos. Inte bara detta men det har genomsyrat människans kropp med Moder Naturs och sin egen rösterna. Oavsett är i makrokosmos (kosmos) är det i mikrokosmos (enskilda). Oavsett är det i all-genomträngande själ (Gud) är det i den individuella själen (man).

Gud är inte som en enda enhet. Eftersom otaliga brutto, subtila och avslappnade kroppar förenade med Honom. Några av dessa är mycket vanliga resning och resten är fulla av gudomliga krafter. Men ingen av dem är oberoende. De är förenade med Brahman (Gud)

lika många pärlor är gängade i en enda tråd. Elektricitet färdas bland alla intrikata ledningar och därmed blir utspridda. Denna el är närvarande nästan överallt och kan användas för nyttiga mål. På detta sätt Kundalini Shakti (gudomliga Serpent Power) är inte endast relaterade till varje område av kosmiskt medvetande (Para Prakriti) men baserat på specifika krav kan FÖRBINDA för själen av alla statures som är förenade med Gud. Denna upprättandet av en relation är inte utan ett mål. Eftersom bakom det finns viktiga orsaker och detta förhållande dessa mål realiseras. Detta är ett gigantiskt framsteg. Om en aspirant etablerar en relation med varje enhet i naturen (Prakriti) och Gud som en följd av detta utför användbara uppgifter då det endast kan jämföras med nyttan av elden som är resultatet av en gnista förenar med bränsle.

Genom ett utbyte kan man få en telefonförbindelse i någon stad och varje individ. På samma sätt när du FÖRBINDA till själsmedvetandet (Gud), kan du skicka meddelanden, riktningar, önskemål, kommandon till någon enskild av hela världen och bygger på hans potential och vilja att han kan få ett svar också.

Brahman centrum är Brahmarandhra (hårbotten region). Det är här som man finner de Sahasrar Kamal (1000-kronblad lotus). Den kallas också Nordpolen. Kosmiskt medvetande (Prakriti Chetana) finns i Mooladhar Chakra (plexus) i vår kropp. Detta är roten källa till elektricitet överföring. Den Mooladhar Chakra är förbunden med Sahasrar Kamal via Merudand s Devyaan Marg. Det är också Brahmadand. Det är också den Triveni Sangam (3-faldig fokalpunkt) av de 6 chakran (plexus), Ida, Pingala och Sushumna. Allt detta diskuteras Kundalini Science syftade till utspelas mysterier betydelsen av denna forntida vetenskap, uppnå det omöjliga genom andliga austerities och beskriva människans förmåga att styra det mänskliga medvetandet.

KAPITEL ELVA
GUDINNA Kundalini, INVÅNARE I MOOLADHAR chakra

Kundalini Shakti (gudomliga Serpent Power) har jämförts med elektrisk energi, kraft och aura. I en biblisk aforism sägs vara lika lysande som raden av blixtnedslag. I en annan aforism sägs det att Kundalini är besläktad med gudomlig Vaishwanar eld och en intensiv eld flamma.

I Yogakundalyopanishad sägs det att:

Att Kundalini bor i mitten av Mooladhar Chakra i form av själens utstrålning och Brahman lyster. Det är vår livskraft i form av utstrålning och är den vitala kraften.

På samma sätt i Mahayog Vijnan sägs det att:

I Mooladhar Chakra själen ljus visas som eld. I Svadhishthan Chakra verkar det som ett skott av koraller. I Manipur chakra det lyser som el. I Nabhi Chakra det är som med hänsyn till blixtnedslag. I Anahat Chakra det är som har formen av en fallos i Vishudhi Chakra som vitt till färgen och i Taalu Chakra finns en upplevelse av enhet och formlöshet. I Bhroo Chakra det är som lågan av formen på vår tummen. I Ajna Chakra det är som en låga av rök och i Sahasrar som en lysande yxa.

Ovanstående symboliska beskrivningen är en glimt av den elektriska kraften i kundalini Mahashakti. Naturligtvis kan på grundval av vetenskaplig forskning och bevis ett samtal Kundalini som en intensiv del av den mänskliga el. Krut kan antingen hjälpa till att bränna ofarliga kex eller som dynamit blåsa bort stora berg. En lättare form av el kan ses i ansiktet eller som en aura av kroppen och dess mer intensiv form kan ses genom att öppna 3 : e ögat av Shiva som hade brunnit upp Kaam Dev (Cupid) till aska. Vyaadh kan brännas till aska som en följd av Damayanti förbannelse. Tusentals besvärliga söner kung Sagar kan brännas till aska. Indra och månen kan uppleva en undergång på grund av Gautam förbannelse. Den Yadav klanen kunde få förstöras på grund av Durvasa förbannelse. Detta är den mänskliga elektriska Kundalini som kan ta upp en fruktansvärd form. Det kan också kallas en "andlig Dynamite." Vanlig energi finns i varje por av en person. Men det är mer koncentrerad i hjärnan, hjärtat och könsorganen (Mooladhar Chakra). I Vedic språkbruk dessa 3 bränder kallas Ahitagni, Dakshinagni och Gahrpatyagni. Detta är också Mahakali, Mahachandi och Mahadurga (de 3 gudinnor). På grund av närheten till två personer den vanliga energi av lång livskraft påverkar den lilla livskraft. På grund av den heliga eller vidriga förening påverkan är bra eller dåligt. Förbundet av en manlig och en kvinnlig är den gudomliga sporten av denna energi. En man av botgöring utför austerities på denna mycket yoga brand. Elden i magen (Jatharagni) smälter maten och tar det till det stadium av sperma bildas. Män och kvinnor upprörd av eld sexuell passion (Kaamagni) bränner sig som en fjäril i en flamma. Eld tal (Vaani Agni) gör vänner eller fiender med bra / dåligt tal. Den strålglans Ojas, Tejas och Varchas omfattar briljans i alla människor. Brand av Brahman (Brahmagni) bor i Sahasrar Kamal (1000-kronblad lotus) och ger den

individuella själen en vision av Gud. Eld känslor (Bhavagni) i hjärtat yttrar sig som medkänsla, vänskap, känsla för service etc. Kaalagni eller eld tiden inducerar död. Eld letargi (Mandaagni) inducerar letargi och sjukdomar hos människa. Det finns otaliga bränder av denna typ i människokroppen. Dagens moderna material vetenskap beskriver 13 sådana bränder. Alla av dem har sina egna speciella egenskaper. Bland dem den vitala kraften branden är Kundalini som vimlar i livet kraft mod och kraft i mänskligheten. Det antas att denna latenta energikälla är låst i valvet av 6 lås närvarande i människans subtila kropp. Dessa 6 slussar är de 6 chakran (plexus) som finns i kroppen som en elektrisk flöde, virvel eller plexus. Skrifterna forskare har talat om chakran och kundalini Shakti (gudomliga Serpent Power) på ett mycket symboliskt sätt.

Shambhavi Tantra tror att precis som du kan ange ditt eget hem med ett lås och nyckel på samma sätt man kan komma in Brahmalok via Sushumna vägen utöver Kundalini uppvaknande. I Taitereya Aryank är chakran kallas Devlok. Adi Shankaracharya samtidigt beskriva denna Kundalini Shakti i Soundarya Lahiri har sagt att Ajna Chakra och Sahasrar representerar Brahman, Brahmalok och hur hon "simmar" i Gud.

Följande är hans beskrivning:

O Kundalini, genom att aktivera jorden i Mooladhar, brand i Svadhishthan, vatten i Manipur, vind i Anahat, utrymme i Vishudhi du ge ljus till sinnet i Ajna Chakra. Utöver detta kan du sport med Gud i Sahasrar Kamal. I Samadhi Paad av yoga Darshan aforism 36 sägs:

När det gudomliga ljuset Kundalini flammar briljant män övervinna alla sorger.

Den hinduiska religionen talar om 33 crores eller 33 Koti halvgudar. Dessa motsvarar de 33 komponenterna eller pärl-liknande strukturer som finns på Merudand (ryggraden). Dessa kallas kotor. Den Merudand är av formen på en orm. Mellan varje 2 kotor finns en bädd av kött som stöder kotorna. Därför är elastiskt till sin natur och på dess axel kan rotera i någon riktning. Det kan delas upp i 5 delar 1) cervical - 7 kotor 2) bröstkorgen-12 kotor 3) länd - 5 kotor 4) sakral - 5 kotor 5) carksegial - 4 kotor. Kapaciteten inbäddade i dessa 33 delar jämförs med gudomlighet.

Utan tvekan Merudand är ihålig (porös) men det är inte grunt som en trumma. I det finner hjärnan märg. På baksidan av varje kotor, dvs på vänster / höger sida finns hål i form av ringar som uppstår stora nerver som är något annat än ett gäng mindre nerver. Den nedre delen av Merudand är av formen av en kon och kallas fylum terminalen.

Ju mer kotorna är små i vissa regioner mer breda de är. De är inte ihåliga och förenas till varandra. Dessa 4 kotor samman för att bilda ett ägg form eller knoppen av en blomma. Dessa kallas carcix. Denna boll kallas "Kand" i Kundaliniyoga och kallas också Svayambhoo Linga.

Från den regionala synpunkt chakran namnges enligt följande. 1) Mooladhar 2) Svadhishthan 3) Manipur) 4) Anahat 5) Vishudhi. Den Merudand slutar vid denna punkt. Den Ajna Chakra är mellan ögonbrynen och Sahasrar är i mitten av hårbotten.

När vi använder begreppen Chakra aktivering, rening, uppvaknande etc. det betyder bara att den potentiella energin i dessa hemliga centra manifesteras.

Här bör man förstå djupt att i skrifterna arenan kroppsliga vetenskap (anatomi) ses som en form av subtila vetenskaper. Brutto kroppen är bara en skugga av den subtila kroppen. Aldrig någon grov organ korreleras till den subtila kroppen. Men det bör bara ses som en bild och en representant. Ingen av organ brutto kroppen har någon av de gudomliga krafterna som beskrivs i den andliga kroppen vetenskap. Från brutto kroppen du kan bara få en svag glimt av de subtila krafter.

Ordet Mooladhar består av 2 delar. Mool-Adhar. Mool betyder rot, bas och Adhar betyder stöd. Eftersom det är den grundläggande stöd för livskraft regionen kallas Mooladhar. Eftersom det är i den subtila världen är det osynligt. De symboliska märken i osynliga finns i grov kroppen. Till exempel den gudomliga synen av Ajna Chakra ses att arbeta i grov kroppen som 2 ögon kallas hypofysen och tallkottkörteln körtlar. Vid området Brahma Chakra vårt hjärta är på jobbet. Mooladhar ses i sakrala plexus av Merudand (ryggraden). På grund av dess andliga kvalitet är det passande att det uppnår denna status och ära. Mooladhar är källan Prana (livskraft) men dess utbredda natur, beteende och fördelningsfunktionen är möjlig endast via ett Merudand.

Enligt anatomer strax ovanför Mooladhar och strax under Svadhishthan Chakra är den liggande körteln. Här ligger sperma centrum. Vågorna kommer från detta inducerar område sexuell passion. De hormoner som avges av den ansvarar för spermieproduktionen. Livmoder kvinnor ligger också i denna region. I den nedre delen av Sushumna ligger ländoch sakrala plexus. Dessa 2 plexus styr urin utsläpp och sexuell passion könsorganen. Om det finns en omröring i denna region, antingen den ena eller båda funktion hämmas. Det är från denna region som medicinska problem av överskott urinering, kommer överskjutande sexuell lust. Detta är ett område med alla användbara inspiration i livet och kallas också Kand, kurd eller Kaam Beej (utsäde av sexuell passion). Kand har också ett annat namn kallas Kurma (sköldpadda). Det är företrädare för Kurma Avatar, dvs sköldpadda inkarnation av Gud. På grund av dess aktivitet att återkalla och sträcker sina ben sägs vara en symbol för gudomliga krafter. Formen på Kand regionen är likt ett ägg. Det jämförs med den återkallat tillstånd händer och ben på en sköldpadda. I legenden om havet spottar kärning staven var Mandarachal berget. Lord Kurma som sköldpaddan satt under detta berg och tog sin vikt på sina axlar. Detta är en symbolisk beskrivning av kärning och makt inre värld Kand regionen eller sköldpadda.

Stora tänkare har korrelerat de hormonella centra (körtlar) som brutto aspekten av 6 chakran. Enligt dem hos män och kvinnor ser man en utvecklad form av flytande el i dessa chakran. Hos män är det i form av fasthet och hos kvinnor som ömhet. Det är också bara en glimt av ordinarie verksamhet en levande varelse. Det är inte en överdrift att kalla dessa endokrina körtlar som utsöndrar hormoner som magi rutor. Följande är de 6 hormon körtlar: 1) Pineal (hormoner - ceratonin och melatonin) 2) hypofys (tillväxthormon) 3) Thyroid (tyroxin) 4) Thymus (reproduktiva hormoner) 5) Binjurar (adrenalin, ACTH) 6) gonader ( testosteron och östrogen).

Vanligtvis den ormliknande Kundalini och chakran som Ajna, Sahasrar etc. är i allmänhet i ett latent tillstånd. I djup sömn eller medvetslöshet människan verkar också som om han är död. I ett sådant tillstånd att han förlorar allt medvetande och medvetande. Även om någon berövar honom att han inte känner. Även om hans kläder tas bort han inte medveten om det. Men när han vaknar blir han fullt medveten om sin makt och sina förluster också.

Den vanliga flödet av kroppsliga elektrisk energi är i ett latent tillstånd, men om det är uppmuntrade och aktiveras via andliga metoder så finns det en stor förändring.

När stark vind träffar hålen i en flöjt, utgår ett ljud från den. Likaså om starka vindar träffade en stor grupp av bambu träd, kan en skogsbrand uppstå.

Man kan se torra löv, gräs, damm etc. springa efter snabbrörliga tåg, bilar etc. När vatten slår mot stora stenar i en flod så stiger högt. När vingarna hos en vatten-hjul rotera då kan även slipa vetekorn att få vetemjöl. När teknisk anordning kopplad till ett vattenfall som kommer ner från hög höjd, är el. Tyfoner, stormar, cykloner ger oss en smak av deras extraordinära makt. Alltså när chakran hetsade och aktiveras alla 3 kropparna dvs brutto, subtila och avslappnade kroppar sjuda och därmed ge oss en introduktion av sin makt.

I olika andliga texter sägs:

De halvgudar som ger oss känsla objekt kan aldrig ge frälsning. De som ger andlig frälsning kan inte ge känsla objekt. Men Kundalini Shakti ger oss både IE förnuft objekt och frälsning.

I Mahayog Vijnan sägs:

Om en persons Mooladhar Shakti sover så hela hans värld sover. Men om en persons Kundalini Shakti vaknar då hans öde även kommer att blomma.

Om Mahatantra sägs:

Om personens Kundalini Shakti väcks då hans Vaikhari, Madhyama, Paraa och Pashyanti Vani (tal) vaknar också. En sådan person tal kommer alltid sant.

I Yogini Tantra är det sagt:

Så snart Kundalini väcker den personens inre storhet och ära kan tydligt uppfattas.

Det finns en berömd händelse i Mahabharat där Bhishma Pitamaha var ovillig att ge upp sin dödliga ram när solen var i Dakshinayan. Han ville dö i Uttarayan. Därför valde han att Devyan Marg att nå den andra världen. Även här finns det en incident i Kundalini. Dakshinayan är eld Kundalini och Uttarayan är energin Brahmarandhra i huvudet regionen. Devyan är sökvägen Merudand. Kundalini uppvaknande praxis Bhishma var halv klar. För att slutföra det han endevaoured i denna riktning liggande på en bädd av pilar. När hans mål uppfylldes han lämnade sin dödliga kropp.

I Atharva Veda (19/37/1) sägs:

O eld i själen, på grund av din nåd ljus, makt, strålglans, djärv, kraftfullt överflöde i mig. O brand kan dina 33 avdelningar välsigna mig.

I Yajurved sägs:

O Guds eld, genom att bli ålder, tapperhet, bra barn, rikedom, skarpt intellekt, kärlek, uthållighet kan du välsignar oss.

Modern psykolog säger att Kundalini (gudomliga Serpent Power) är den latenta energin det undermedvetna. Kinesiska och japanska anhängare av yoga kallar det Chi, Ki, makt.

Den amerikanske författaren Dr Lee Senelia i sin bok "Kundalini Psykos och transcendens" vid skrivning om vikten av Kundalini säger att om Kundalini väcks människan blir mer aktiva. De tecken utstrålar och de möjligheter i den dolda hjärnans manifest som annars i ett latent tillstånd.

Vrihajabalopanishad säger att:

När denna eld tid, dvs Kundalini reser nedåt, blir människan svag både fysiskt och mentalt. Men när det stiger över det ger den personen gudomliga krafter (Sidhis) och leder honom till Brahmalok.

Det finns en intressant historia i Skand Puran. I början av skapelsen Brahmaji utfört botöfningar under en lång tid. Som ett resultat av en intensiv brand manifesteras. När det rörde jorden, fångade den eld. När branden steg högt på himlen den senare fattade eld. Från att Tejas gnistor satt eld på alla 10 riktningar.

Brand berättade Brahmaji: Jag brinner av hunger. Ge mig mat. Därför Brahmaji gav eld alla sina kroppsdelar en i taget för att äta. Men hungern brand inte mätta. Därför brand medan de skrek "hunger-hunger" började gråta också.

Eftersom Brahmaji hade ingen lösning att erbjuda sade han: O brand, bör du ange kroppar mycket lust orienterade människor och äta upp alla sina mineraler. Brand gjorde precis detta. Brand åt upp otaliga män / kvinnor som var fulla av begär. Men branden var inte mätta. Därför Prajapati bad eld att ange psyke Rishis och halvgudar där det fanns nektar. Brand drack denna nektar och var därmed nöjd. Således brand startade bostad där.

Slutsatsen av ovanstående berättelsen är att om Kundalini kommer in i arenan av begär, kan det krossa en människa. Men när Kundalini används för andliga strävanden då inte bara själv lycklig men att det ger glädje till den person som hyser den.

Kundalini jämförs med en skogsbrand som brinner upp en enorm skog till aska. Det är också som en ubåt eld som stiger upp i havet som eld och gör havet helt saknar vatten. När den centrala eld mark utbrott, det är en jordbävning och varma lågor bryta ut. Människans grundläggande makt princip är Kundalini som är förenad med kosmiskt medvetande och bygger på önskemål och behov det suger energi från kosmiska förrådshuset. Den latenta orm brand finns i Mooladhar Chakra håller spotta gift liggande i Kund. Men detta gift kan omvandlas till nektar. Kundalini uppvaknande innebär höja den till högre chakran för "dricka" nektar och Soma Rasa (juice).

KAPITEL TOLV
KUNDALINI --- En intensiv FORM AV livskraft ENERGI

Generellt en undergång connotes en dålig mening och stiga upp betyder bra. Denna princip gäller även för kroppen, särskilt när det gäller den vitala kraften av könsorgan är berörda. Genom terming den Mooladhar Chakra som den kvinnliga könsorgan orgel och Sahasrar som den manliga könsorgan orgel utan tvekan bara en symbolisk analys har gjorts, men det är inte så långt som åtgärder berörs. Istället för att inte slösa på Mooladhar energi i sexuell passion bör höjas till huvudet regionen så att genom ordentlig meditation ögat av gudomlig visdom kan öppnas. Den sovande Kundalini Shakti (gudomliga Serpent Power) lindas runt Shivaling bor där som en sovande kvinna orm. Men när den utvecklas och stiger upp mot huvudet regionen hon bor i den grå substansen i hjärnan dvs i den subtila nerv nätverk Sahasrar Kamal. Efter en ökning lilla Shivling formen av en gigantisk Mount Kailash. Den utvecklas vidare i blommande 1000 - kronblad lotus kallade Sahasradal Kamal. Således en av ett alla latenta centra i hjärnan blir aktiverad. Detta är förstoringen av mikrokosmos till makrokosmos.

I denna typ av en kontroll är det mycket krävs att stöd för Merudand tas. Om således medvetna energiflödet i Sushumna kan användas för högre heliga mål då sällhet Brahman som en upplevelser i n-gånger mer än glädje sinnesnjutningar. Yogiska övningar som Bandah, Mudra, Pranayam, Asan etc. utförs för just detta ändamål. Via Sidhasan, Vajrasan, Shaktichalini Mudra, bandhas, Prana Yoga etc. energi Mooladhar aktiveras / väcks och uppvuxen uppåt så att förena det med själv uppfyllda centra. Men alla dessa Hatha Yoga och Kriya praxis Yoga är men det första steget i kundalini aktivering. Aldrig bör dessa tas som det slutgiltiga steget i kundalini aktivering och i själva verket kan jämföras med endast choken verkan av uppvärmning upp en kall motor motor.

Detta ämne behöver definitivt klargörande eftersom Kundalini kallas också Kaamabeej (utsäde av alla önskningar och sexuell passion). Som en symbol för Shivling återinförs. När Shivling badar så vattnet fartyget placeras på stativ och en med en droppar vatten bada Shivling. I kvinnans könsorgan finns sexuell passion. I den nedre halvan av de manliga könsorganen är kvinnlig. När båda dessa motsatser aktiveras då det finns förekomst av kön konvertering. Hanen blir en hona och vice versa. Anledningen är att energin kommer in på dessa latenta områden. Sexuell passion visar också på grund av ovanstående skäl. För att denna oönskade handling inte uppenbar nektar måste droppas i dessa områden från huvudområdet. Denna nektar kallas Soma Rasa. I han Soham andliga praxis Khechri Mudra man får att smutta denna Soma Rasa.

När en stativ är stämd för att bada Shivling sedan dess 3 ben representerar Ida, Pingala och Sushumna Naadis (subtila nerver). Badet av Shivling symboliserar Kundalini uppvaknande. Denna symboliska beskrivning berättar att Kundalini Lord är den kraftfulla Shiva. Dess hemvist bör ses som ren som Kailash berget och Manasarovar. Det ska inte lewdly ses som könsorgan hos män och kvinnor. I själva verket genom hysa heliga känslor av dess betydelse och renhet en ska utföra andliga metoder för att använda den för högre andliga mål. Strävan av företag och konstnärliga färdigheter och handlingar och känslor av skönhet ska inte torkas upp endast i skydd. Istället Shiva energi Mooladhar Chakra närvarande nära könsorgan bör användas för högre andliga mål.

Vissa människor fulla av oanständigt fantasi om den andliga praxis Hatha Yoga diskutera "Från sexuell förening till trance". Det är från "Sambhog säger Samadhi Ki Ore" De korrelerar till mannens fallos och kvinnans vagina. Detta är bara inte rätt och är i själva verket mycket vulgära, absurt och saknar en ordentlig känsla av riktning. I verkligheten så oanständigt, vulgärt observationer aldrig röra sådana heliga områden som huvudet och hjärtat. Genom att hålla den helig man bör försöka följa celibat och därmed höja den för högre mål. Detta bör beaktas både män och kvinnor. De bibliska författarna samtidigt diskuterar karaktären av Kundalini har korrelerat till konstnärlig sexuella färdigheter. Men dess betydelse är inte sexuell lust och i själva verket betyder det manifestation av vim och kraft i kroppen. Mooladhar Chakra kallas också fröet av sexuell passion och Sahasrar Kamal är frön av gudomlig visdom. Reningen-samordning av de båda resultaten i diskriminerande verksamhet. Denna gudomliga kraften hjälper oss i allround utvecklingen av livet, rening av en karaktär och höga idealistiska tänkande. Kundaliniyoga är den andliga praxis som hjälper att uppnå andliga ideal.

I Shwetashwatar Upanishad Kundalini kallas "Eld yoga" eller "Nachiketa eld" och det är synonymt med ren eld en Yajna. Det sägs att i var och kropp denna brand av gudomlighet är tänd, det kroppen är diseaseless och sinnet är helt lugn. I "Chainik Yoga Pradeepika" I. Lohen har kallat det som "ande eld" och AHS korrelerade till den flammande elden av själen.

Den store lärde av den västra School of Yoga har Sir John Woodroffe kallade det "orm eld". Grundaren av Teosofiska Samfundet, kallar fru Blavatsky det "kosmiska el" och säger att dess hastighet är 3,45,000 miles / sek. Medan ljusets hastighet är 1,95,000 miles / sek. De elektriska vågor har en hastighet på 2,99,000 miles / sekund. Enligt stora vetenskapsmän hastigheten på tanken vågor är 7 gånger mer än elektriska vågor dvs det är 22,65,120 miles / sek. I Flash ögonblick av en tanke kan GÅ OM jorden 40 gånger.

Trots att en andlig kraft kundalini definitivt blir korrelerad till kroppslig el. Dr Vasantji relevanta i sin bok "Den mystiska Kundalini" kallar det en nerv kraft. Införandet av denna bok har skrivits av Sir John Woodroffe. Enligt honom var relevant korrelerar Kundalini med rätt vagusnerven där han själv kallar det en större kraft. Enligt honom Kundalini är en dynamisk verklighet. Det är en latent energi som genom utveckling (höja högre) istället för den vanliga involution av materia kan utstråla en karaktär med gudomlig härlighet. Enligt Vasant rele Kundalini i ett stabilt tillstånd är vanliga men när det tar upp den kinetiska formen blir den vitala kraften. Enligt honom texter som Hathayoga Pradeepika, Shiva Samhita och Shatchakra Niroopan säger att Kundalini är en individualistisk form av kosmos där genomsyrar stora medveten makt.

Den västerländska forskare Hudson som också är forskare av Hathayoga säger i sin berömda bok "Science of siarskap" att den magiska kraften Kundalini ska aktiveras endast under ledning av en stor helig uppfostrare och att sinnet ska vara ren, dvs saknar lust . Else if Kundalini rör sig nedåt, kommer det att leda till lust och engagemang för känsla objekt. Och då denna makt kommer att missbrukas i verksamheter som tillfredsställa ödmjuk önskningar och själviska behov.

Jain yogiska lärare har heter kundalini som "Tejoleshya" och har gett 2 sätt att uppnå det. Den första metoden är att utföra botgöring samtidigt mycket begränsade mängder mat och vatten. Det andra läget är att värma upp en kropp med solens strålar, dvs imbibing solenergi medan mediterar på solen. Roten källan Tejoleshya sägs vara den subtila kroppen. Det centrum hör också till Kundalini. Tejoleshya kan också sägas vara en form av Savitri dyrkan.

När man diskuterar Kundalini Shakti, yogiska forskarna säger att det är "Voice of tystnad." Folk vet påverkan av eld och el och att apt användning av den. Om de verkligen förstår att använda andliga och metafysiska brand då kan nå otaliga Sidhis (gudomliga krafter) i regionen i själen.

Dr Scott säger att detta är en kristall med vars hjälp transistorn våra livsfunktioner. Anatomer beskriva det på sitt eget sätt och de kallar ryggmärgen och Mooladhar Chakra som "Ganglion opar." Är det jämfört med en generator, dynamo, batteri, magnet etc. Alla accepterar att det är en flammande bål av arenan för sexuell passion och att om det höjs högre, det ger den personen extraordinära befogenheter.

Dr Henry Lindal tillsammans med en beskrivning av de bakomliggande källan kosmisk medvetna el och el av den materiella världen också klarlagt el som arbetar i den mänskliga kroppen. Runt hela jorden finns i kosmos sprids nettot av elektromagnetiska vågor och denna positiva el har en kraft 3 lakh volt. Varje levande varelse bär ett tryck av 5 volt / meter. Mikro delen av denna kosmiska el bor i den mänskliga kroppen som Kundalini Shakti (gudomliga Serpent Power). Dr Lindal har sagt att i verksamheten i mänskliga celler och nerver en stor mängd elektrisk energi blir utnyttjad. Dess källa är hjärnan och inte hjärtat. Det är grunden för början och slutet av våra liv. Men denna källa är inte ensidig. Hjärnan grå substans belägen vid toppen av Merudand och den nedre halvan av Sushumna som motsvarar Cada equina, producerar livskraft el. I hjärnan grå substans dvs retikulära aktiverande systemet finns en kontinuerlig överströmning av elektriska lågor. En större del av denna el finns i den södra polen som också är centrum för sexuell passion. Dr Hiroshi Motoyama med hjälp av sin AMI maskin har hittat en tät del av denna el i fokuspunkten. Anledningen till forskare har genomfört en detaljerad studie av detta centrum av sexuell passion är att Kundalini är ett viktigt område av livets rörelser. Eftersom en ny levande varelse är full av medel för att producera nytt material, är dess makt och betydelse i jämförelse med alla organ mest känsliga och mycket potent. Den utgör i sakrala plexus och Cada equina är mycket invecklad och viktig ur fysiologisk synpunkt precis som hjärnan. Detta faktum har presenterats varierat av Mr Lee Sanela i sin bok "Kundalini - Psykos och Transcedence", Dr C Naranjo - ". Psykologi Meditation" R. Arnsteer i
FÖRFATTARE: Shriram Sharma Acharya grundare av den internationella Gayatri familjen var en stor Yogi siare och inkarnation av Gud som skrev volymer vetenskaplig litteratur främst på andliga ämnen för världens välstånd och fred. För mer vetenskapliga e litteraturen pls besöker http://www.shriramsharma.com/ www.akhandjyoti.org www.awgpestore.com http://www.dsvv.ac.in/ och http://www.awgp.org/ BESKRIVNING: Gratis e-böcker på Chakra Meditation-ESP, Nirvikalpa Samadhi eller trodde Gratis Trance, uppnå Ridhi-Sidhis eller gudomliga energier, framtida vetenskaplig Religion, Super Energy Gayatri vetenskap & Kundaliniyoga korrelerad till neurovetenskap-ESP, endokrinologi, anatomi, psykologi & sociologi för 1) material och andliga välstånd och 2) samla världen fredligt som en familj. Vi lever i ett strikt icke-kommersiell webbplats som syftar till att förverkliga den urgamla drömmen om stora ledare och tänkare i världen: En vacker gränslös värld. KEYWORDS: Kundaliniyoga Gayatri e-böcker ultraljud telepati parapsykologi metafysik nirvikalpa Samadhi föroreningar yoga tantra filmer internet hypnos ekologi astrologi ayurveda Kalki bioelektricitet kirurgi laser ozon radar stressen kreativitet arkeologi Induskulturen oljekrisen matbrist tsunamier biografi Guru världsfreden sinne psyke gud nerv subtila medvetande själ gudomliga trance endokrina körtlar ESP chakran plexus meditation koncentration intellekt profetia trodde tänkande Cheiro Nostradamus Aurobindo sällhet hjärna Vedas sol solenergi heliga ren sinnesorgan Prana Avatar Upanishad ljus cell hypotalamus hypofysen omvandling futuristiska förutsägelse orm power liv mänsklig etik integritet karaktär vagus Tantra Mooladhar atom neutron proton

Dr Carrington i sin bok "Modern Psykologi och indisk filosofi" har skrivit att det finns så många exempel där det är bevittnat att om kroppen består av livskraft och molekyler är eller ej heller dess subtila existens fortsätter. Trots att förenas med sin kropp myndigheten

mitten av vital kraft enheterna förblir intakta i området. Korrelerad till detta finner det finns en annan upptäckt av yogis, där det finns en framväxt ideoplasm eller psychoplasm när Yogi är i högsta stater medling kallas Samadhi eller trance. Forskarna tycka att det håller getting ut från kroppen i en ång tillstånd och det är mest finns i hårbotten, fingertopparna, läppar, ansikte, Naadi Chakra och runt könsorganen. Efter studien och skildring (Kirlean fotografi av "biologisk plasma Body" av den ryska vetenskapsmannen Semian Kirlean) denna forskningsverksamhet med hänvisning till vitala kraft den subtila kroppen - Kundalini har uppnått en hel del berömmelse. Emanueal Swedenborg kallar det synliga moln av eter, där efter användning av särskilda filter kan det fotograferas med hjälp av hög spänning projektion. Forskare tycka att dess utseende är besläktad med nettot av en geting och lukten av ozon. Dess densitet ökar / minskar på grund motsvarande ökning / minskning av livskraft. Känslor kan också öka / minska sitt inflytande. Dess bevis för existens har klarlagts av Lyell Watson i sin bok "Super Natur" där, även om en del av en persons kropp kapas ännu denna person upplever sin närvaro i form av smärta, sveda, kallas skrapa etc. I detta incidens "Phantom Limb Effect" det är bevisat att den subtila kroppen existerar som ektoplasma och det är detta som ger en person erfarenhet av känslan trots de grova nerverna är frånvarande.

Enligt böckerna "tibetanska Book of the Dead" och "kinesiska bok av Soul" brutto kroppen och vitala kroppen finns separat. Ingen tvekan både existerar parallellt men ibland vitala kroppen blir separerade så att bo någon annanstans och att en ny vitala kroppen blir till. Därför många gånger människans existens upplevs dubbelt.

Dr Seel och J. Taylor i sin bok "De positiva vetenskaper i antikens hinduer" skriver att ritualer och andliga metoder av den hinduiska religionen använder den vitala kroppen en hel del och därmed är mycket potenta. Denna vitala kroppen kan ses med gudomliga ögon. Några år tillbaka en artikel om detta ämne publicerades i tidskriften "teosof" under rubriken "Anatomy of Tantra".

The Theosophist forskaren CW Leadbeater har utarbetat främjar de 6 chakran ligger på Merudand i sin bok "The chakran." Han opines att den vitala kroppen skapas ur en speciell typ av elektrisk kraft och är närvarande i kroppen precis som en fågel myser i sitt bo. Många andra forskare kallar Prana (livskraft) som "Fire of Life". Ju mer denna eld finns i en människas kropp mer att personen är vid medvetande, entusiastisk, vågad och strålande. Men när det finns en brist på det då, även om kroppen är mycket välbyggd men denna person kommer att vara en skrämma booby, slö och full av förtvivlan. Denna elektriska kraft kan kompletteras med ansträngning också. Detta är anledningen till yogiska metoder uppmuntras. Kundaliniyoga är baserad på livskraft vetenskap.

Kontentan av Kundalini uppvaknande innebär locka viktig medvetande från hela kosmos så att förena denna stora medvetande med en egen livskraft och därmed uppnå högre gudomliga krafter. Därför yogiska metoder uppmuntras så att använda dessa gudomliga krafter för högre heliga mål. Denna kapacitet ökar i proportion till sin mentala kontroll och med slöseri med denna kraft denna kapacitet minskar och slutligen förstörs.

Jacob Boham är mycket välkänd bland Europas Tantriks. Boken "Theosophist Practica" författad av hans tyska lärjunge George Michel meddelar att Kundalini uppvaknande och 6 chakran ska hållas en väl bevarad hemlighet. För om det blir i fel händer kan det leda till att undergången för en sådan person. För när dessa oförmögna människor lära sig om Kundalini vetenskap de "predika" till andra som blinda män ledande andra blinda män. Således så kallade predikanten faller också som hans så kallade "lärjungar".

KAPITEL TRETTON
Det är lätt att ta men svårt att ge

Viljestyrka, koncentration, disciplin är den yogiska praxis ett vanligt liv och kan föras fram genom alla slags medier. Det är uthållighet i åtanke, där istället för att låta våra tankar att sprida bort vi fokusera och koncentrera dem på en punkt. Genom att korrelera det till vår dagliga rutin aktiviteter vi kan stoppa våra sinnen från spridning iväg. Om en enda gör detta kan bli kapabel nog suga andlighet. Men det räcker inte. För att utnyttja denna inspirerande effekt på andra måste man uppnå speciella referenser. Därför måste man genomgå speciella andliga metoder.

För att fånga radiovågor en transistor krävs. Men överallt där sändande maskiner hålls de är fulla av överskjutande effekt och mycket dyra. Dessa föremål i närheten kan vara mycket lätt att se med egna ögon. Men om du vill höra och se saker på långt utanför ställen att en TV 1. Suger och överför bilder krävs. Öronen kan lätt höra alla samtal som ligger i närheten. Men om du vill höra ett ljud i en fjärran område sedan en telefon med kraftfulla batterier krävs. Med vanlig hastighet även våra ben kan gå men om du vill resa i hög fart sedan en bil eller en cykel behövs och att alltför som har tillräcklig bensin / diesel. Detsamma gäller för andliga händelser. Det är lätt att suga upp men svårt att överföra. Det är lätt att få förmåner och använda upp pengar men svårt att tjäna pengar och förvara den på ett säkert sätt. Det finns inte mycket svårt uppsugning makten från någon som har

överfört den till oss. För här ett koncentrerat sinne kan göra nödigt. Allt detta kan åstadkommas genom andliga metoder. Men detta kan också hända att om du FÖRBINDA extra entusiasm och ansvar till de dagliga handlingar gjorda med koncentration då spridda sinne kan få koncentrerad och fokuserad på en liten yta. Alla aktiviteter som de i en cirkus, skådespeleri, bokföring som kontorister, spela spel, visar trollkarl etc. beror på mentala fokusering och koncentration. Om de tror att något, göra något annat och därmed sprider sina tankar, går alla sina ansträngningar på avfall. Om en suger någons överförda känslighet och andlig potential med koncentration, en vinst alla runda fördelar.

För att få mediokra klass fördelar det är okej att kombinera viljestyrka, lust kraft och koncentration. Om någon incident sker någonstans och om de nyheter måste skickas till en annan plats och sedan bara att mycket av batteriet är slut så mycket som imbiber fångar den.

Det finns många problem som måste konfronteras samtidigt som ånga från havet vatten för att omvandla dem till moln men när dessa moln duschregn åtgärden är mycket enkel. Det är mycket svårt att väcka Kundalini Shakti (gudomliga Serpent Power). Här finns det inget behov av självkontroll och genomgår andliga metoder, men antar att någon redan har samlat denna gudomliga kraft i kroppen så är det inga problem att distribuera någon del av den till en annan person. Man måste använda sina hjärnor samtidigt som du tjänar rikedom och måste göra intensiva ansträngningar men om pengarna ska lånas ut till någon eller överlämnas som donation sedan en hel del rikedom kan användas upp lätt i en mycket kort tid. Austerities ska utföras av de som vill ge gudomliga krafter till andra. Denna princip är på jobbet just sedan urminnes tider.

Man kan ta bort sin kroppsliga del att donera den till en annan patient i behov. (Som en njure etc.) För t.ex.. hjärta, njurar, ögon, blod i allmänhet doneras till andra.

Livskraft samling utan tvekan blir en egen förmögenhet men en generös givare kan donera en del av denna livskraft till andra. I andliga termer kallas detta "Shaktipaat". I vårt dagliga liv precis som en förmögen person donerar en del av sin förmögenhet till de fattiga på samma sätt som genomsyras av en stor livskraft donera en del av sina andliga krafter (gudomlig rikedom) till svaga sinnade varelser. Således dessa stackars varelser övervinna många svårigheter och även uppfylla deras behov.

Det finns en detaljerad beskrivning av Shaktipaat i texter som Yogachoodamani, Tejabindoo Upanishad, Jnana Sankalini Tattva, Hathyog Samhita, Kularnav Tantra, Gherand Samhita, Rudra Yamal Tantra, Yog Kundalyupanishad, Sharada Tilak etc. Här borta stark vilja drivna män donerar lite av deras andlig kraft svaga sinnade varelser. Pengar kan antingen lånas ut eller doneras till andra. På samma sätt som dessa andliga krafter går till andra kan varelser på ett naturligt sätt när i närvaro av en man med stora andliga krafter eller att den kan överföras även använda sin potenta viljestyrka.

När vi sitter nära en kamin vi värme. På samma sätt finns det ett behov av närhet av denna befogenhet. Denna attraktion / repulsion mellan man och kvinna är naturligt. Därmed Yogis för att skydda sin makt, hålla sig borta från att locka till kvinnor. Även en intensiv vänskap förstärker detta flöde. Därför är det en stor andlig förlust för en person att vara i sällskap med vidriga människor. Men det är en helt annan historia om villigt en donerar en makt att en annan person för att höja honom andligt eller inducera sin andliga utveckling. Men även här måste man vara försiktig att den som ges denna makt gäller donation inte missbruka det för vidriga aktiviteter. Under sådana förhållanden vad ges måste tas tillbaka.

Det framgår att så många människor emot meddelanden som skickas av andra. Man får meddelanden i drömmar, telepati etc. För att detta ska ske på ett få meddelanden (inspiration) måste ha en koncentrerad och fokuserad sinne. Bland så många trodde vågor i rymden tar han bara de som han behöver och en sådan färdighet kan bara kallas häpnadsväckande.

Många människor har makt att prophesize framtiden, vet tankar och aktiviteter andras känna en annan persons förflutna och att de också ta emot meddelanden och anvisningar för osynliga varelser. De kan antingen beskriva eller bota en annan persons sjukdom. De vet också var rikedom är begravd och vad som lagras i någons låst valv.

Bland dessa finns de som inte utfört några särskilda austerities. Orsaken till detta är att i tidigare födslar de har utfört en hel del botgöring och de resulterande krafter ses i denna födelse. Bortsett från detta kan så hända att en sådan person får dessa befogenheter från andligt kraftfull helgon. En mer orsak är att koncentrationen bör vara sådan att med dess hjälp vår extrasensory uppfattning börjar arbeta och att sådana imaginära bilder ses som visar sig vara sant. Även om någon inte utför yogiska metoder även då han har mirakulösa kraft. Under sådana omständigheter vet att en av de ovan nämnda orsakerna är på lek. Utan en apt orsak kan ingen ha gudomliga krafter.

Genom att suga upp befogenheter Shaktipaat grund apt psykiska meriter en person kan bli mycket kraftfull även om han var mycket vanliga i det förflutna. Genom att utnyttja dessa befogenheter för högre mål som heligt i naturen, kan han ha stor nytta som alla andra Yogi.

Det är absolut sant att via Shaktipaat (överföring av gudomliga krafter) kan man få bäst nytta. Men rättvisa och etik förordnar som inte tar något utan "betala" för det. Innan du godkänner gudomliga krafter, första erbjudandet kärleksfull hängiven tjänst till helgon som har insett Gud.

KAPITEL FJORTON
Gudomliga krafter har sina rötter i chakra FAMILJ AV Kundalini Shakti

Livet är en Yajna. Livet har också en präst, demi-gud och andra grejor. Skrifterna forskare har korrelerade allt detta. Samtidigt som en speciell beskrivning av Kundalini Yajna den Mundakopanishad säger (2/1/9):

Stora själar har uppstått från det. De 7 eldslågor emitteras från den. Dessa är de 7 Samidhas (trä av Yajna) och dessa är 7 Havees (Yajna erbjudanden). Dess energi går alla 7 Lokas (världen) som skapades av Gud för högre heliga syften.

De 7 Lokas har beskrivits annorlunda i Devi Bhagwat. I det finner Bhuha-jord, Bhuvaha vind, Svaha - gudomligt ljus, Mahaha - storhet, Janaha - människor av alla världar, Tapaha - austerities och Satyaha - tal som alltid kommer sant. På detta sätt allt ingår i Kundaliniyoga (dvs. chakran) som krävs för materiella och andliga uppgifter. Den mänskliga kroppen har jämförts med Bhulok (jord). I det Mooladhar kallas jord och Sahasrar i huvudet som solen. Vevstaken mellan 2 kallas Merudand. Solens värme är en välsignelse för jorden. Den Brahmarandhra symboliserar kosmos. Först när jorden suger värme / ljus från solen kan skapa och lagra material andlig rikedom. På samma sätt Sahasrar Loka är manifestationen centrum för kosmiskt medvetande och kontinuerligt Mooladhar suger så mycket energi som den behöver för beroende syfte oavsett kvalitet från denna kraftstation.

Man kan få en glimt av hur denna nåd häller ner genom att gå till polarområdena på jorden. Eftersom Brahmarandhra kallas också Nordpolen där stora energier solen och andra viktiga planeter hålla hälla ner. Det beror på den andliga aspiranten om hur mycket han suger denna energi.
FÖRFATTARE: Shriram Sharma Acharya grundare av den internationella Gayatri familjen var en stor Yogi siare och inkarnation av Gud som skrev volymer vetenskaplig litteratur främst på andliga ämnen för världens välstånd och fred. För mer vetenskapliga e litteraturen pls besöker http://www.shriramsharma.com/ www.akhandjyoti.org www.awgpestore.com http://www.dsvv.ac.in/ och http://www.awgp.org/ BESKRIVNING: Gratis e-böcker på Chakra Meditation-ESP, Nirvikalpa Samadhi eller trodde Gratis Trance, uppnå Ridhi-Sidhis eller gudomliga energier, framtida vetenskaplig Religion, Super Energy Gayatri vetenskap & Kundaliniyoga korrelerad till neurovetenskap-ESP, endokrinologi, anatomi, psykologi & sociologi för 1) material och andliga välstånd och 2) samla världen fredligt som en familj. Vi lever i ett strikt icke-kommersiell webbplats som syftar till att förverkliga den urgamla drömmen om stora ledare och tänkare i världen: En vacker gränslös värld. KEYWORDS: Kundaliniyoga Gayatri e-böcker ultraljud telepati parapsykologi metafysik nirvikalpa Samadhi föroreningar yoga tantra filmer internet hypnos ekologi astrologi ayurveda Kalki bioelektricitet kirurgi laser ozon radar stressen kreativitet arkeologi Induskulturen oljekrisen matbrist tsunamier biografi Guru världsfreden sinne psyke gud nerv subtila medvetande själ gudomliga trance endokrina körtlar ESP chakran plexus meditation koncentration intellekt profetia trodde tänkande Cheiro Nostradamus Aurobindo sällhet hjärna Vedas sol solenergi heliga ren sinnesorgan Prana Avatar Upanishad ljus cell hypotalamus hypofysen omvandling futuristiska förutsägelse orm power liv mänsklig etik integritet karaktär vagus Tantra Mooladhar atom neutron proton

Nordpolen på vår planet jorden kallas Arctic Zone och har en diameter på 50.000 miles. Sydpolen (Antarktis) har en diameter på 30.000 miles. I Nordpolen i Dhruva Prabha kommer som Meru ljus och kan visualiseras som konstiga bilder. Detta ljus kallas Aurora Borealis lyser på ett märkligt sätt på polarområdena att man bara kan vara wonderstruck.

På grund av snedvridningar i Aurora Borealis solljuset det ses konstigt som om som en strålkastare som lyser upp och håller blinka. I Nordpolen bor eskimåer, björnar, renar, fisk etc. I Sydpolen hittar man pingviner som är fulla av kärlek. Eskimo män i Nordpolen är av naturen mycket äventyrligt.

Det finns många märkliga händelser om solljus på polarområdena. En resenär från Nordpolen heter John Bayard gång hade sett solen där av olika nyanser. Där såg han långt borta föremål som hänger i luften. Höjden av kullar dök högre än vad de faktiskt var. Många gånger kunde man se många solar stiger samtidigt på himlen. På samma sätt månen sågs också varierat i is, luft och himlen. Natten i Nordpolen varar i 6 månader. Solen skiner knappt i 16 dagar totalt. Månen lyser ibland så starkt att det kan jämföras

med briljans av solen. De lätta förändringar nyanser och blinkar kontinuerligt. Ibland går som längden på fackeltåg. Magnetiska stormar kommer och går hela tiden. Denna energi flöde hoppar upp och landar på Sydpolen. Den förorening och atomär damm Nordpolen är utsläpp av Sydpolen. En Pole är som en krater och den andra är som en kulle. Många gånger långt utanför ljud hörs noga och vid andra tillfällen låter mycket närliggande inte hörs. Allt detta beskrivningen ovan kan jämföras med Mooladhar chakrat och Sahasrar Kamal av människokroppen.

Chefen för vår kropp är Nordpolen och könsorgan på Mooladhar Chakra är Sydpolen. När vi analyserar de omständigheter, speciella egenskaper och inflytande både dessa kan en korrelera det till de speciella egenskaperna hos könsorgan och huvudet regionen. Flödet av sexuell passion börjar från huvudet och angriper könsorgan ligger nedan. Det finns en lång väg mellan 2 kallas Merudand (ryggraden) så att ge och ta kan vara balanserad. På denna Merudand finns 6 hinder kallas chakran (plexus).

Så många berättelser om Puranas (indisk mytologi) kan korreleras till Kundaliniyoga (gudomliga Serpent Power). Denna värld är balanserad på huvudet av Shesha ormen och kroppen på ormen som kallas Mooladhar Chakra. När det finns agitationer inom dessa områden, blir människan svag, handikappade och eunuck vill. Lord Vishnoo sover på Shesha ormen. Det finns ormar som spole runt halsen av Lord Shiva. Detta är beskrivningen av Brahmarandhra. Alla dessa ormar samarbeta med varandra och ge fördelarna med denna energi till aktivator av Kundalini. Eftersom denna energi förenade till Vishnoo och Shiva sägs vara närvarande i dem på ett symboliskt sätt.

När det latenta Super serpentess av Mooladhar connotes den kvinnliga principen, där borta super ormen i Sahasrar connotes en hane. Båda har sina egna speciella aspekter och Merudand via Kundaliniyoga uppfyller den oändliga längtan både att förena.

Materialet sällhet äktenskapliga sägs vara en glimt av lycka av Brahman följd på grund av uppvigling i hjärnan energi. Vanligtvis båda regionerna är i ett latent tillstånd och bara när entusiasm manifest får de uppmuntrade.

Den Mooladhar energin Kundalini Shakti (gudomliga Serpent Power) ses manifesteras som vitala flöde, livskraft, kreativa inspiration, uppmanar att leva ett långt liv, entusiasm, humor spela, vågad etc. Om denna region ligger latent blir människan för svag och full av förtvivlan.

I den övre värld Sahasrar Kamal av Kundalini bo intellektet, tankeprocessen, diskriminering, hängivenhet, idealism, självkontroll, kärlek, tro, kommer bra, hårt arbetande karaktär mm

Om en psyke svämmar med lust, både de övre och nedre centra blir förvrängda. Man blir svag både kroppsliga och mentalt. Men om dessa centra används endast för begränsad sexuell passion och mer för heliga högre andliga mål, uppnår en extra fördelar.

Det har redan sagts att Kundalinienergin används endast för fortplantning och sexuell lek med brutto fysiska kroppen. Dess mer allvarlig form finns i den subtila kroppen. När kroppen dissekeras du inte hittar chakran men definitivt kommer du att se kluster av nerver där. Den anatomiska korrelation har redan klarlagts i föregående kapitel. Chakran i verkligheten är symboliska centra elektriska flödet av kroppen.

Följande gudomliga flödet inte kan kallas blodflödet, plexus nerv, nerver, slida flöde osv De som accepterar dessa föreställningar inte förstår den bakomliggande verkligheten och kan bara tala om dem teoretiskt. Detta är en fråga av medveten vital flöde som inte kan kallas väsentlig el. Eftersom det inte kan påverka trä, gummi etc. Det viktiga medvetande påverkar både inert material och medveten energi.

Kundalini (Gudomlig Serpent Power) har i detalj i Yoga Vasishtha, Yoga Choodamani, Devi Bhagwat, Sharada Tilak, Shandilyopanishad, Muktikopanishad, Hathyoga Samhita, Kularnav Tantra, Yogini Tantra, Bindupanishad, Rudrayamal Tantra, Soundarya Lahiri etc. Även då det inte är så Men man kan förstå med lätthet höjning / sänkning av andliga metoder. Inte heller kan en genom att förstå de olika reglerna för andliga metoder uppnår framgångsrikt sanna mål. Det är därför att i Rigveda de Rishis säger:

O Vital brand, manifesteras som gryningen i mitt liv. Avvärja mitt mörker. Ge mig energi så att gudomliga krafter kommer att köra till mig.

Författaren till Trishikhibrahmopanishad skriver:

Kundalini aktiveras av yogiska metoder lyser och palpitates som blixten. Den som sover vaknar hädanefter och den som vaknar startar.

I Ajit Mukherjee "The Tantri Way", Swami Agehanand s "Tantrik Parampara" och "Yawn Urja", Hans Jacksons "Västra psykologi och indiska Sadhana", Omar Garrison s "Tantra Yawn Yoga". Ukhil Haus '"Kommentarer till Hathyoga Pradeepika", Philip Rakhen s "Tantrik Kala", John Bright s "Chetana KA Seemant", Hans Rigjimar s "Bhartiya Dharma Kay Upakhyan Aur Prateek", och Sir John Woodroffe s "Serpentine Power" en detaljerad beskrivning om den moderna psykologi, parapsykologi och skrift andlig praxis Kundaliniyoga har fått. De säger vidare att dessa regler grundas på sådana konkreta föreskrifter att de som träffande utnyttja dem i hög grad kommer att gynnats.

Det finns en beskrivning i Mahatantra:

En aktiverad Kundalini föder oändlig energi. I det man får automatiskt frukterna av andliga metoder som Naad, Bindu och Kala. De 4 tal kallas Para, Pashyanti, Madhyama och Vaikhari uppenbar automatiskt. Det finns ett överflöd av lust makt, kunskap makt och handling makt. Alla anslutningar kropp och tal linje upp i en enda fil och med en söt ljud de eko i vår famn. Denna gudomliga kraft (Sidhi) i Shabda Brahman gör en en Jeevanmukta (befriat medan ännu levande).

De som gör den känslomässiga aspekten av chakran som grund tenderar att överlagra färger, ord, koner, fordon etc. I djup meditation kan man se sådana former och uppfattar sådana särskilda egenskaper. Men om sanna föreskrifter görs utifrån så kan man jämföra dem med cykloner, lava av vulkaner, virvlar i floder mm i människor av extraordinära befogenheter. Med denna makt kan framkalla rörelser i den subtila världen i stor skala och man kan nå de högsta steget av stegen i själens utveckling.
FÖRFATTARE: Shriram Sharma Acharya grundare av den internationella Gayatri familjen var en stor Yogi siare och inkarnation av Gud som skrev volymer vetenskaplig litteratur främst på andliga ämnen för världens välstånd och fred. För mer vetenskapliga e litteraturen pls besöker http://www.shriramsharma.com/ www.akhandjyoti.org www.awgpestore.com http://www.dsvv.ac.in/ och http://www.awgp.org/ BESKRIVNING: Gratis e-böcker på Chakra Meditation-ESP, Nirvikalpa Samadhi eller trodde Gratis Trance, uppnå Ridhi-Sidhis eller gudomliga energier, framtida vetenskaplig Religion, Super Energy Gayatri vetenskap & Kundaliniyoga korrelerad till neurovetenskap-ESP, endokrinologi, anatomi, psykologi & sociologi för 1) material och andliga välstånd och 2) samla världen fredligt som en familj. Vi lever i ett strikt icke-kommersiell webbplats som syftar till att förverkliga den urgamla drömmen om stora ledare

och tänkare i världen: En vacker gränslös värld. KEYWORDS: Kundaliniyoga Gayatri e-böcker ultraljud telepati parapsykologi metafysik nirvikalpa Samadhi föroreningar yoga tantra filmer internet hypnos ekologi astrologi ayurveda Kalki bioelektricitet kirurgi laser ozon radar stressen kreativitet arkeologi Induskulturen oljekrisen matbrist tsunamier biografi Guru världsfreden sinne psyke gud nerv subtila medvetande själ gudomliga trance endokrina körtlar ESP chakran plexus meditation koncentration intellekt profetia trodde tänkande Cheiro Nostradamus Aurobindo sällhet hjärna Vedas sol solenergi heliga ren sinnesorgan Prana Avatar Upanishad ljus cell hypotalamus hypofysen omvandling futuristiska förutsägelse orm power liv mänsklig etik integritet karaktär vagus Tantra Mooladhar atom neutron proton

KAPITEL FEMTON
Uppvaknandet Den kvinnliga SERPENT ..... UPPLYFTANDE gudomlig makt

De 6 chakran kallas även den 6-faldig rikedom. I den andliga vetenskapen kallas det Sham (mental kontroll), Dama (sinnesorgan kontroll), Uparati (lidelsefrihet), Titiksha (tålamod), Shradha (tro), Samadhan (koncentration). Sham betyder lugn. Betydelse förstörelse av agitation, spänning, ångest och ilska. Dama betyder behärskning av sinnesorgan och stoppa dem från att förirra sig till sina respektive objekt. Uparati innebär att kämpa mot uselhet, ondska mm i sinnet.

Titiksha betyder lugnt bestående alla hinder som kommer i vägen för att uppnå högre mål i livet. Shradha betyder djup tro på alla heliga aktiviteter. Samadhan innebär att övervinna girighet, vanföreställningar och arrogans. I verkligheten uppvaknande de 6 chakran leder automatiskt till reningen av ens karaktär, åtgärder och kvaliteter.

Genom avvärja den separata karaktär gigantiska kosmos och en individuella kropp genom aktivering av 6 chakran och Kundalini det måste korreleras och genom att överbrygga den omedvetna naturen finns det en metod för att aktivera den i helhet. De 8 Sidhis (gudomliga krafter) nämns av Adi Shankaracharya i sin dikt "Soundarya Lahiri" uppnås genom att aktivera 6 chakran, Sahasrar och den inre själen. Dessa Sidhis är 1) janma Sidhi .... med en glimt av tidigare födslar 2) Shabda Jnana Sidhi ... känna den dolda innebörden bakom ord som hörs av de grova öron. 3) Shastra Sidhi ... sann kunskap om skrifterna 4) Sahan Sakti ... befogenhet att uthärda svårigheter och hinder i livet 5) Tapah Shakti .... kraften att uthärda världsliga värme och katastrofer. 6) Shaap Shakti ... befogenhet att förbanna andra eller ge en välsignelse. 7) Vidya Shakti ... känna tankar sinnen andra. 8) Vijnan

Shakti ... befogenhet att veta hemligheter och mysterier i kosmos. I verkligheten Lord Sankaracharya i hans lovtal av Kundalini har mycket sagt känslomässigt:

Vad jag är idag är på grund av din nåd på ett analfabet person som jag själv.

Kundalini Shakti har beskrivits även av andra religiösa ledare. Bland dem Sufi skola är mycket nära indisk filosofi. Darashikoh (äldre son Shah Jehan) trots att en sufi var också en lärd av Upanishaderna. Han hade också studerat yoga och texter Tantra och har gett en kommentar i det persiska språket. Han har kommenterat Kundalini Shakti i sin bok "Risala-Ai-Hukmanama" och beskriver 3 centra som Dil-E-Muddavar, Dil-E-Sarovari, Dil-E-Nilophari. Dessa motsvarar Brahmagranthi, Vishnugranthi och Rudragranthi. De kallas också Sahasrar, Anahat och Mooladhar chakran. Sheikh Mohammed Iqbal i sin bok "Utveckling av metafysik i Persien", skriver hur hinduiska filosofin är mat för djup tanke för anhängarna av andra religiösa sekter. En lärd som kallas Al Brooni hade översatt Yoga Sootras och Sankhya Sootras i arabiska språk i 11 : e århundradet.

Enligt tibetanska texter de viktigaste energi centra av människokroppen ligger i huvudet, halsen, hjärta, solar plexus och mitt könsorgan. Även i grekisk filosofi 6 energicentra har klarlagts. Stora anatomer har korrelerat de hemliga energicentra, som beskrivs i yogiska texter chakran och Kamals, till den elektriska flödet, endokrina körtlar och andra autonoma ganglier. Den platsen och form som heter "Cusos" i Japan kan korreleras till körtlar och chakran. Den berömda psykologen Benjamin Walker i sin bok "Encyclopedia of Esosteric man" säger att de endokrina körtlarna med sina hormoner och energi för de 6 chakran spelar en viktig roll i höjning / sänkning, egenskaper, handlingar, natur och personlighet för mänskligheten.

Kundalini är den vitala kraften brand som vid antändning som en latent gnista i bålet av vital kraft (dvs. könsorganen), genomtränger 6 världarna och når 7 : e världen Brahmaloka. Det dess form blir det av brand av Brahman. Den vitala kraften branden utstrålar de speciella kvaliteter kropp och själ. De halvgudar och rishis dricker mycket Soma Juice. De Brahmarshis genom att offra själen i Gud fastställa viktiga Advaita tillstånd (icke-dualitet) där den individuella själen går samman i Gud och därmed blir Gud. Denna beskrivning av andlig Yajna har detaljerade omsorgsfullt men också med en liten kontroll, och det är också kallas själ Yajna.

Den vitala kraften branden attraherar och drar till sig de materiella potentialerna för kroppsliga makt i form av gudomliga härligheter (Vibhutis) i den innersta kärnan av själen. Det ger en möjlighet att dricka nektar som Soma Juice och därmed förvandla ringhet till storhet.

Kundalini är Shakti (Parvati) och Sahasrar är Shiva. På grund av föreningen av ShivaShakti är 2 boons erhålls. Och de är Ganesha Herre en klok intellekt och Kartikeya Herre alla energier. Den andliga aspiranten ser hans kropp överfyllda med Vaishwanar Mahamaya och i Brahmarandhra en kan synbart märke gudomliga medvetandet manifesterar precis som manifestation av floden Ganges. Allt detta motsvarar Soma Juice för jord invånare och himmelska invånare är nektar. I den andliga vetenskapen både Soma och nektar är 2 enheter en resning.

När den mänskliga hjärnan sägs vara belägen på Sahasrar det en sorts köttiga material ses i skallben. Men dess verkliga storhet är mycket utbredd. En stor del av den kallas "Tyst eller mörkt område" som utgör 87% till 93% av huvudregionen. Silent samarbetsområdet (dvs. höger parietala cortex, corpus callojum och limbiska systemet mm) tar upp mycket mer plats än både medvetna och omedvetna delar av hjärnan tillsammans. Centra gudomliga befogenheter inom dessa områden. Psykologiska vetenskaper kan bara forska i det medvetna och undermedvetna. Denna övermedvetna sinne är helt utanför deras ken och räckvidd.

Kundaliniyoga är väldigt mycket en del av Hatha Yoga. Hatha Yoga är närmare Tantra Science. Dess orsak är många metoder som Mohan, Ucchatan, Vashikaran etc med vilken man kan angripa någon och orsaka hans fall.

När Robert Fabian en hemlig agent av Scotland Yard var i Afrika såg han så många Tantrik handlingar som utförs som ledde till döden för många människor. Han har fördjupat djupt in i dessa incidenter i en bok skriven av honom.

Därför bara en lugn del av dessa metoder ses i direkta botemedel. Resten hålls en topphemlig för om det blir i händerna på en avskyvärd charactered person, kan det bara leda till katastrof. Bomben som stöd i splittring enorma berg för att skapa vägar kan också missbrukas för att krossa skolor, sjukhus etc. för att orsaka undergång andra. Anledningen till vissa andliga metoder hålls en hemlighet är att den inte bör leda till

någons fall. Det finns en berättelse om kärning av havet i indisk mytologi (Puranas) vari halvgudar och demoner tillsammans spottas havet för att erhålla 14 juveler.

En slagg grop har talat om i grottan slidan av Kundalini. Detta är Kurma (sköldpadda). Den spottar stav som kallades Mandarachal berget är i verkligheten Merudand. Ormen användes som ett rep att pressa havet. Det är Ida och Pingala av 3 ½ ormlika rundor. På grund av kärning och rotation mycket energi manifesteras. I sexuell lek finns det också en hel del spottar och Kundaliniyoga det finns spottar på den vitala kraften (Pranas). Från det både nektar och gift kan manifesteras. Om genom att missbruka dessa hemliga vetenskaper som i Vamachar Tantrik metoder en förstör en annan person då detta innebär att giftet har manifesterat och om det är träffande används för kosmisk välfärd, det är definitivt nektar. Fromma människor gör apt användning av IT och vidriga män missbruka det. Därför är det en politik för att dölja det / täcker det som en hudar sina könsorgan.

De sovande serpentess första attackerna som just den person som försöker väcka upp henne och trakasserar den personen. Missbruk och orsakar trakasserier anstiftan av serpentess. För att visa upp mirakel och orsaka andras nedfall många dåraktiga män missbruka det. Den sexuella passionen förstärker också och kan bli oanständigt i den anstormning.

I Henrik Oslos bok som heter "Anmärkningar om andlig fysiologi" står det skrivet att den sexuella passionen hos män och kvinnor börjar löpa från den sacrocarxial regionen i nedre halvan av Merudand. Den Laxness och anstormning på detta område beror på sexuell passion. När detta område blir förvrängd vem som helst kan bli full av lust med sex eller bli en eunuck. Därför yogiska texter ordinera att denna region bör kraftfullt genom yogiska övningar som Mooladhar Bandh, Shakti Chalini Mudra, Vajrasan och padmasana. Genom dessa metoder Kundalini uppvaknande flödet måste höjas uppåt. Om detta inte följs, faller flödet nedåt och därmed det andliga aspiranten på en mycket ung ålder känner den svaga äldre personer.

Ordet Kundalini betyder "att sitta i en inhägnad". Den kvinnliga ormen gör en inhägnad och sitter i det men ändå sin huva är högre upp. Detta är dess främre del. Hon börjar köra härifrån på och efter uppvaknandet, går till Sahasrar Kamal i Brahmarandhra. Hon går till den grå materia och slutligen fastnar på retikulära aktiverande systemet. Denna andliga praxis beskrivs i Shiva tempel via olika bilder och bilder. Kundalini är den i vilken man finner vatten. Shivas form är likt den Kailash Mountain och runt som en kristall Shivling. Det ställs upp mitt i en vatten kruka.

Den levande varelsen sitter för ner genom att bifoga Kundalini. Man misslyckas med att mäta om hur många saker det har kontroll över. Men verkligheten är att det inte ens kan dämpa sin egen kropp. Han axlar bara den börda av synder och fromma gärningar tillsammans med dess atonements.

En av slutsatserna i kundalini uppvaknande är inte att göra periferin av "I-ness" mycket kort. Han bör inte fortsätta sova. Han borde väcka sig själv och genomföra sådana fromma gärningar vari andra människor som är bundna av väggar själviskhet för vakna. De bör förmå andra att gå på stigen där väckte Kundalini går till Sahasrar att förena sig med Shiva bostad där. Således andliga praxis en andlig aspirant kan röra de högsta topparna av andlighet.

KAPITEL SEXTON
ANDLIGA PRACTISES för en ny skapelse

Det finns en beskrivning i Puranas (indisk mytologi) att när Vishwamitra skakades på att se tillståndet i universum han bestämde sig för att skapa ett nytt universum. För att få makt att skapa ett nytt universum han utfört intensiva sol austerities. Han lyckades i sin uppgift. Men så fort han försökte skapa ett nytt universum av halvgudar bad till Vishwamitra att stoppa sin verksamhet i skapelsen eftersom många problem skulle behöva konfronteras efter neo-skapandet av en ny värld. De halvgudar lyckades stoppa Vishwamitra gå vidare i sin strävan.

Det är inget nytt när det gäller skapandet av en ny värld är berörda. Dess tillstånd som redan finns på förhand. Det är bortom det synliga och dagliga erfarenhet. Men det gör absolut existerar. Dess makt har förstått, men ingen är modiga nog att köra den, för om en mixtrar med det, kommer hela världskartan ändras.

Utmanaren av en atom är anti-atom, som materien är antimateria och i världen är antiuniversum. Dess existens har godkänts av materiella forskare. Det går bredvid oss som

skuggan av vår kropp. Det balanseras som de 2 kastruller av en våg och liksom de 2 hjulen på en cykel och därmed formen av den synliga universum har förblivit densamma sedan urminnes tider. Det är på grund av detta att föremål roterar på sin egen axel och haka på deras individuella status. Världen Arrangemanget fortsätter som förut, där mindre enheter GÅ OM större befogenheter.

När vi ser virvlar i vatten, cykloner i vindar, svarta hål i kosmos, förstår en att en del motsatta effekten genom att hindra den vanliga flödet inducerar sådana fantastiska scener. Annars om flödet var rak, det fanns inget behov av kaos. När vattenfall vatten rinner nedåt och smällar på marken, även där vattnet gyrates som en virvelström.

Det finns alltså innumerous incidenter som gör raka slingrande. Man kan mäta den intensiva energin i stormar när de störta höga byggnader, splittras stenblock, öar etc. Båtar kapsejsning i floden virvlar och virvlar av stora oceaner fartyg kantra och bli begravd under vatten. I bland stjärnornas utrymme svarta hål som Bermuda gör luftfarkoster, vatten fordon på skam.

Den gravitationskraft av jorden tillsammans med dess magnetiska kraft inte beror på dess djärva eller rotationsrörelse. Men den senaste övertygelse är att när objekt som antivärlden (en parallell i världen) roterar dessa 2 tvingar manifest som inte bara roterar jorden men skapar ett skyddande hölje på den så att strålning från bland stjärnornas utrymme inte punkteras och ange jordens atmosfär.

Från och med nu denna anti-kraft är som en skugga, men man antar att denna antiuniversum kommer fram och att vår nuvarande universum förvandlas till en skugga, kommer situationen vara sådan att allt kommer att bli nytt. Materiella objekt blir ny kommer varelser vara nya, kommer människor att vara ny och en karaktär och allmänna trenden i livet kommer också att vara nya.

Är detta alls är möjligt? Sanningen är att ingen är större än människan. Det är sant att Gud skapade människan men även detta bud är inte fel att människan skapade Gud. Bortsett från människor ingen annan varelse accepterar Guds existens. Endast människan förstod Gud och därmed skapat Guds namn och form efter kapaciteten av hans fantasi. Man måste acceptera att man är prinsen av Gud som per Vyasji observation:

Jag kommer att berätta en hemlighet som ingen är större än man i hela kosmos. Detta är helt sant.

Många gånger vår planet jorden ändrar sin axel. Men om en mätare det träffande och några människas går det att attackera den med knytnäven, kommer jorden ändra sin bana och precis som idag, där ett år utgör 365 dagar, (en dag är 24 timmar), inte kommer att förbli som det är och kommer att bli mer eller mindre. Inte bara detta utan även temperaturen kommer att öka / minska och situationen kommer att bli mycket kaotisk.

Om en brutto kroppslig energi kan åstadkomma så mycket, om dess medvetna makt som är oändligt mycket mer intensiv än den kroppsliga effekten gör en särskild attack med all sin makt, kan man inte säga vad en fantastisk förvandling kommer att följa.

Det är inte som om dagens prövande tider önskar en förändring i skapandet av det materiella universum. I själva verket önskar bara en förvandling i samtida förhållanden. Hur dessa situationer spelar in och hur kommer de att förändras? Medan djupt reflektera över denna fråga är det meningslöst att analysera väsentliga händelser. På djupdykning i frågan inser man att de yttre omständigheterna är ett resultat och reflektion av vår mentala tillstånd. Sinnet påverkas av begär. Begär tvingar oss att agera i den yttre världen och alla dessa åtgärder tillsammans skapar förutsättningar i den yttre världen. Således sinnet är orsaken som skapar externa situationer i världen.

Därför är det riktigt att tro att om dagens förhållanden försöker sedan för att ändra det till det bättre psyket av hela den mänskliga civilisationen måste omvandlas till det bättre. Dess världsliga lösning sänder apt utbildning, men detta är en mycket ihålig lösning. När de som lovprisa etik, religion, patriotism, pliktkänsla osv själva beter untowardly i sina egna liv så är det uppenbart att psykisk utbildning är halv klar. I det finns också ett täckskikt som skapar den verkliga resning av en personlighet. När de som skryta fängsla brottslingar själva är brottslingar, är det uppenbart att endast teoretiska kunskaper inte kan förvandla en människa. Eftersom centrum som förvandlar en person är något annat och det är psyket (sinne) som också kallas den inre själen. De organ eller andra grejor av stora helgon är inte bra i sig men på grund av storhet deras psyke de står högre än andra i växten. Beroende på vilket medel som de hålls så högt är också den grundläggande sätt eran transformation.

Om det var en fråga om en eller två personer, de kunde ha förvandlats genom lockelser, tryck, råd och diplomati. Men där är det frågan om att omvandla öde 500 crores individer i världen, där det är fråga om omvandling av människor av olika mamma-tungor, olika omständigheter, olika mentala karaktär olika traditioner, hur svårt det blir att förmå höga mentala egenskaper i deras psyke och även uppmuntra dem att insupa höga ideal i livet. Det är inte svårt att mäta allt detta.

För en sådan stor uppgift man behöver gudomliga krafter istället för begränsad mänsklig strävan. Under trycket av mänsklig kraft kan människan högst fortsätta säga ja, men det är sällsynt att ändra sin inre själ till det bättre. I verkliga termer kan kallas grundstenen eran transformation. När omständigheterna inte kunde kontrolleras av den hårda diktatur ytliga lösningar etc., även de accepterade nederlag framför människans egna psykiska avtryck och därmed hade att kompromissa med dem. Alltså hur svårt är det kärning och omvandlingen av den inre själen tillsammans med det är mycket invecklad, är mycket svårt att mäta. Men det är benägen att komma ihåg att ingenting är svårt eller omöjligt för Gud att uppnå. Han förvandlar Kaliyug till Satyug och etablerar en etisk regel i Tretayug. Han krossar arrogans demoner som Ravan, Vritrasur etc. Han hjälper fattiga människor som Sudama, Vibheeshan och Sugreev att övervinna sina svårigheter. Han dränker den besegrade halvgudar i grottan Pralaya (förstörelse av världen) och från allt genomträngande vatten skapar han en ny värld. Vad är omöjligt om han inducerar turbulens i psyket av människor, så att öka ära deras tänkande och lysande personlighet. Man kan bara vara wonderstruck på att se sin konstnärliga färdigheter inducerar planeter, stjärnor osv att hänga i internationella stjärnornas utrymme och också rotera / kretsar i den. Därför aldrig tror det omöjligt för Guds nåd för att hjälpa en man av tro ta in önskvärda förändringar.

I dessa dagar är det inga problem för vanliga män. De sover hela natten, arbete hela dagen, skratta när situationen är gynnsam och beklaga när omständigheterna är svåra. Rätt från födelsen till döden de bor i samma hus och med just de släktingar antingen utveckla vänskap eller fiendskap. Men de som är framsynta, som är bättre än grodor i brunnar, när de ser genom kikare är det inte svårt att visualisera hur de mörka molnen av terror har samlats runt världen mänskligheten.

Ta till exempel. omständigheter var och en av dem är sådana att man försöker bota dem via bild dyrkan men det finns ingen början eller slut för dess sanna lösning. Hur kan en låsa upp stora fabriker? Hur kan de föroreningar som är på uppgång på daglig basis övervinnas? Vem stoppar blaster av atomvapen, kan den svåra utvecklingen av atomära reaktorer och hur stigande nivåer av strålning kan avvärjt? Hur kan du göra arrangemang för män att leva på en ö och kvinnor på en annan ö för att stoppa befolkningsexplosionen? Hur kan män / kvinnor som lever tillsammans vara övertygad om att det är mycket farligt

att fortsätta avla barn? Hur kan vår jord dras som ett gummiband så att öka dess storlek och därmed lösa problemen med mat, kläder, husrum brist? Var kan man hitta lärare som genom att be barnen att ge upp andra ämnen uppmuntra dem att lära sig konsten att leva och ha en känsla av rättfärdig plikt gentemot samhället och hela världen? Hur kan sådana medicinska centra öppna som följer naturen och genom att ge undervisning i tankekontroll uppmuntra patienter att bota deras sjukdomar och även hindra dem? Hur kan en sådan social ordning tillkommit så att man är befriad från förtryck, undertryckande, kidnappning och en materialistisk attityd? Hur kommer människor samexistera med kärlek och dela varandras tillhörigheter?

För att räta det som är upp och ned en gigantisk effekt krävs som gudomlig och inte mänsklig. Hur kan den aktiveras och samlat? Hur kan det vara lämpligt för den mänskliga civilisationen välfärd? Detta är en gigantisk uppgift. Det största problemet ligger i att positivt förändra riktning liv kraftfulla personligheter.

Oavsett om det är de rika eller de som har makten, oavsett om de är författare eller andliga ledare, alla är på fel väg. De talar ytligt om service till alla, men ändå är de som medverkar i endast själviska strävanden. Om potentialen hos dessa människor är riktade till höga toppar från den förnedrade nuläget, om de uppmuntras att arbeta för andliga mål istället för själviska strävanden då atmosfären kan definitivt renas.

Enligt andliga vetenskaper finns det bara en bot och IE hårda austerities. Det var med denna makt som Brahmaji hade skapat ett nytt universum. Det var med denna kraft botgöring som Bhageerath lyckats få den heliga Ganges floden i himlen till jorden. När halvgudar var förföljd av demonen Vitrasur de var tvungna att tillgripa Dadhichi generösa hjälp att övervinna sina svårigheter. Den stora Parshuram full av intensiva austerities hade gång på gång besegrade vidriga män på jorden. Maharshi Dayanand och andra stora helgon har starkt emot avskyvärda traditioner.

Om det för närvarande någon gigantisk omvandling måste ske, kommer det att vara endast på grundval av åtstramning makt. Den kosmiska viljestyrka, lust makt och handling makt som ger en personlighet med makt kan locka önskad framgång mycket lätt. Bland alla mänskliga krafter, är Kundalini Shakti högsta. Den bor i underlivet regionen Mooladhar Chakra och hjälper utöka sin härstamning. Det är definitivt ett under att med hjälp av en droppe av sperma en ny levande varelse blir till. Men detta är begränsat till den kroppsliga gränsen.

När denna makt genom andliga metoder görs allt genomträngande i kosmos så turvys topsy den psykiska hälsan för alla varelser så att det något stort. Den kan förvandla en epok och gillar Vishwamitra skapa en ny värld. Historien säger att på grund av angrepp av denna viktiga el, även gener kan muteras. Alla de stora barnen Rishi Pulastya blivit demoner av Ravan familjen. Rishi Balkhilya var ett barn av demoniska föräldrar men så snart han föddes att han förirrat sig borta från den atmosfären och drack mjölk från en Banyan Tree. Därmed var han näring av denna mjölk och blev Rishi. Vid Tretayug alla apor i Rishyanuk regionen genom att ge upp sin djuriska tendenser indränkta stora etik och färdigheter stora män. I alla sådana incidenter är det aktiveringen av vital kraft som är på jobbet. Det är dessa exempel att tända ett hopp i oss angående eran transformation. Herren har skapat levande varelser, men tillsammans med det så kraftpaket av Kundalini (gudomliga Serpent Power) Shakti finns i prinsen heter mannen att en sådan person inte bara blir aktad, men att han har den nödvändiga förmågan att omvandla karaktären av alla levande varelser . För Kundalini uppvaknande Devatma Indien instrumentet kan vara endast en person i början men alla är partners i den. Denna makt uppvaknande kan också leda till en era omvandling.

KAPITEL SJUTTON
Sättet att omvandling av KUNDALINI i en nation

Kundalini (Gudomlig Serpent Power) är en subtil effekt Savitri som trots att allt genomträngande inte uppenbar så att man kan dyrka den. En grov och vanlig användning av Savitri Mahashakti görs i form av värme och ljus. Dess extraordinära användning är i skapandet av livet. Fröet principen Savitri Shakti i kosmos finns i den mänskliga kroppen också. Liksom 7 chakran, är 7 dhatus, 7 Jihvas, 7 Gargs, 7 Bhuvans, 7 Ashwas, 7 Shakti flöden också förstås som 7 färgade 7 hästar solen. Med dess hjälp i världen är skapad, förökas och omvandlas.

Enligt välkända nyheter via ett olika andliga metoder endast en speciell individs Kundalini är väckt och med hans viljekraft, kan livskraft utföra sådana uppgifter som inte lätt kan åstadkommas via kroppslig kraft och religiösa riter. I den mänskliga kroppen det finns så många oändliga utsäde principer som när utvecklats kan göra människan extraordinärt. De räknas som Sidhas, övermänniskor, kraftpaket utstrålning och själva roten grunden för förbannelse / boons. De utför sådana gigantiska uppgifter som de bara kan utföras av en gudomlig människa. Inom uppgifter skapande och förstörelse han agerar på ett sådant sätt att den bara kan kallas häpnadsväckande.

Allt detta var om individuell framgång. Vanligtvis själviskhet hos människan svämmar alltid. Han tänker bara sitt eget egoistiska ära, glädje, mod och berömmelse. Himlen och frälsning kommer för under denna kategori. Genom att ge förbannelser / boons en enda förstärker och uppfyller ett ego. På detta sätt Kundalini uppvaknande bland välkända experiment kommer under parollen individuella framsteg bara.

En samordnad Kundalini uppvaknande är en hög planat experiment i själen. Här borta den andliga aspiranten ego (I) inte förblir smal och begränsad men blir allt genomreligiösa oändlig. Vad han gör eller tänker kan bara leda till världen välfärd. Han har också mognat sin attityd "världen är min själ" och "världen är min familj" och därmed utnyttjar alla sina önskningar för världens välfärd bara. Han har ingenting kvar med honom för att kalla sin egen. Den som har gått samman dualitet i Advait (icke-dualitet) har samman de ringa i hög, har omvandlats önskningar till känslighet och tänker och agerar för världens välbefinnande bara. Han har bara en önskan och det är att se blommande blommor och ljuvliga frukter av fred och broderskap i denna trädgård som kallas världen.

När Devarshi Narad närmade Lord Vishnu frågade han bara en fråga och det var då skulle de världsliga försöker omständigheterna vänder fredligt. Den Rishis önskan är "Kama ya dukha taptanam praninam artanashanam". De austerities av generösa hearted helgon är endast för andras (världens) välbefinnande. Ödmjukhet är gammal. Det är på grund av tidigare dystra eran som människan har blivit själviska. Det var under dessa tider att själen andliga metoder och utbildningsresultat var för att tillgodose enskilda själviska begär. Idag i området Sidhis begär i form av smala sinne själviskhet. Men en aldrig tro att när vara allt och slutet av allt liv. Kanske som ett undantag andlighet och kosmiska aktiviteter välfärd lever idag och även nu det ger oss en glimt av dess eviga existens.

Under de senaste 3 åren samtidigt notera de nuvarande omständigheterna, kan alla särskilda andliga metoder utförda i Shantikunj, Haridwar (Indien) kallas aktivering av nationella och världens Kundalini (gudomliga Serpent Power). Den strålglans av brand är störst nära dess närhet. Utöver denna större avstånd mindre är dess värme upplevt. På samma sätt re-uppvaknande i den gamla Rishi energi sker på Haridwar (Indien) nära Saptadhara området. Dess inflytande på nationen med tanke på närhet kommer att ses mycket och snabbt. Men eftersom avståndet förstärker så kommer påverkan att uppfattas sakta men säkert. De första strålar solen ses i vatten. I början sitt glimt först ses på topparna av bergen och övre grenar av träd. Sedan långsamt dess ljus strålar överallt. Den sprider sig i hela himlen och från bergstoppar det sprider sig till de platta slätterna nedanför. På samma sätt som kundalini Mahaprajna som har aktiverats under dessa 3 år

först kommer att ses i Indien. Och sakta men säkert kommer senare sprida sig i hela världen. Den förändring som kommer att ske på grund av dess inflytande kommer att synas i olika områden på olika sätt. Detta är bara inte en möjlighet utan en bestämd faktum. I forna tider uppvaknandet av världens och landets Kundalini hade uppnåtts av Vishwamitra. Även på den tiden fanns det en total omvandling av universum. Alla omständigheter också hade förvandlat till det bättre. Och hädanefter detta är precis vad som kommer att hända. Ganges vatten idag rengörs av prop. Indien med en massa pengar. Även smutsen vid basen av Manasi Ganges i Govardhan tas bort och det håller på att fyllas med nytt, rent vatten. På samma sätt är det nu dags för oss att övervinna alla oönskade element i världen, så att grundligt rena det. Vårt mål Kundalini aktivering är att göra världen lever en idealistisk liv och är inte begränsad till några få individer. Världen behöver befrias från bojor inethics, blinda tro, blinda traditioner och oönskade element.

Hur kommer denna omvandling att ske? Svaret är att vi först ska ha att utrota all smuts i världen. I själva verket låta någon obehag komma i vår väg men vi kommer att marschera framåt i vår strävan.

Innan du spelar med barnet i knäet en mor måste genomgå födslovåndorna samtidigt leverera sitt barn och då blodet blir uppvärmd. När du rengör en smutsig ränna en vidriga lukt sprider i alla riktningar. När en böld drivs på, är giftig materia avges. Om homeopati läkemedel är det sagt att det först inducerar inre snedvridningar av sjukdomen för att komma ut ur kroppen och sedan börjar bota sjukdomen från själva rötterna. Innan konstruera en byggnad måste man lägga en bas god grund djupt ner i marken. Innan färgning tyg i olika nyanser har först rengöras grundligt. Denna mycket aktivitet ses i början dagar innan rikstäckande och globalt Kundalini är aktiverad. Utan utrota snedvridningar, hat, materialism, arrogans, avskyvärda etik, dåliga tankar man aldrig kan skapa nytänkande. Därför om de börjar dagarna finns en viss förstörelse bevittnat, förstår att en keramiker först blöta leran, misshandel med en pinne och med benen trampar den. Och utöver, ger leran en form av en pott på ett roterande hjul. Senare han bakar även krukor i varma ugnar. I neo skapa denna tid just metod utnyttjas för att åstadkomma en världsomfattande förändring. Ingen ska förtvivlan när de ser destruktionen och katastrofer i världen.

När en Vaidyaraj gör ovärderliga mediciner han utöver krossa örter med en mortel och stöt även värmer dem i flammande eld. Denna aktivitet verkar som om örterna håller pounded till massa men dess resultat är mycket fördelaktigt. Detta är den första delen av en ljus framtid. Innan ett frö blir ett träd måste det ruttna i marken, efter att det blir en planta och sedan förvandlas till en blommande blommor träd bärande och frukter. Genom att ta bort tidigare oönskade traditioner i dagens värld en måste omforma det på ett sådant sätt att man får en direkt bild av människans härlighet.

På grund av uppkomsten av monsuner man ser smuts överallt. På grund av vind och regn hutments som krossas och stora byggnader jämnas med marken. Men i en mycket kort tid torra flodbäddar fylls med regnvatten. Fälten för jordbrukarna blommar med grönska överallt. Den tiden kommer att motsvara 21 : a århundradet, där en kommer att se kultur, framsteg och härlighet hela världen. De sista 13 åren av 20 : e århundradet kommer att vara full av stridigheter och katastrofer. Under monsuner väggar fälten bryta upp och det är översvämningar av floder, bör strömmar etc. En förstå att de sista 13 åren av 20 : e århundradet var av denna typ, där mörka moln samlats på himlen, där blixt terroriserade en och alla och oönskade händelser har inträffat. Men i slutändan de mörka dystra molnen resulterar bara i goda framtida tider. Varje förfärliga situation kan bara ge goda resultat senare.

Människan fungerar i världen. Och dess reaktion måste inför alltid. Men den gudomliga lagen är helt annorlunda. I det först en atmosfär skapas. Och därmed varelser, individer och föremål påverkas av det. På egen apt tid kyla, värme, monsuner skapa sin egen atmosfär. Man kan lätt se påverkan av hösten och våren. Era omvandling också kan förstås som en gudomlig aktivitet besläktad med säsongsmässiga förändringar. Här osynliga subtila atmosfären spelar en viktig roll. I det både inerta och medvetna principer får påverkas.

Inverkan av uppvaknandet av det nationella och internationella Kundalini Shakti (gudomliga Serpent Power) kommer att ses när den påverkar inert material, varelser, män och förhållanden. Marken kommer att bli mer fertila, kommer mineraler öka tillsammans med andel av utgrävning. Mineralmalmer kommer att vara mycket mer i vikt än vad människan egentligen kräver. Det kommer aldrig att bli en brist på råolja. Kemikalier kommer att finnas i stora mängder. Människan kommer inte att behöva slita hårt för att odla träd, örter etc. På grund av rörelser i naturen kommer de att växa på egen hand. Det blir ingen brist på vattendrag. Örterna av skog som antikens tid kommer återigen att vara så ovärderlig att det kommer att hjälpa i botemedel för olika sjukdomar. Användbara varelser kommer att vara på uppgång och kommer att leva en lång stund. De varelser som är farliga inte föröka mycket och de kommer knappast att kunna rädda deras liv. Mineraler ska öka i vatten och därmed kommer att övervinna föroreningar. Smuts minskar och renhet kommer att vara på uppgång. Naturkatastrofer kommer att vara mycket sällsynta. På grund av Moder Natur blir främjar, naturkatastrofer som översvämningar, hungersnöd, cykloner, kommer tyfoner etc. minska.

Naturligtvis kommer människans blankett förblir desamma som ses idag. Men i 21 : a århundradet hans inre personlighet i nivå med själen och psyket kommer att bli mycket

förändras. Alla kommer avsky vidriga vanor och en lekman kommer aldrig bli påverkad av den. De kommer aldrig sida med plundring, brott, olaglig verksamhet, smuggling, hårdhet etc. När i de flesta kommer det att finnas ett överflöd av fromma karaktär, handling, bra karaktär och gentlemanliness kommer vidriga människor missköter aldrig och därmed inte kommer att lyckas i onda aktiviteter. Myggor, flugor förökar sig i smuts och dynga. Olaglig verksamhet och priser brottslighet ökar endast när de inte är ordentligt hindras. När vid varje steg den kommer att möta hinder, invändningar, opposition etc., hur kan det lyckas någonsin? När gentlemannamässigt beteende kommer att vara på uppgång, kan vile beteende höja aldrig sin huva eller ens vågar missköter.

Människor kommer att vara full av tillit, självständighet och hårt arbete. Därför finns det ingen anledning till varför situationer som fattigdom, brist på material etc kan råda. Om människans hårt natur och förstärker visdom, varför skulle han möta en brist på något område i livet? Om generositet sprider, kommer människor att ta en annans sorg på sina egna axlar och dela sin glädje med andra. Således ingen kommer att ta hämnd på ilska eller kommer att skada någon.

När individuella själviskhet och hårdhet förökar det leder till imperialism, kolonialism, förtryck, trakasserier mm tillsammans med andra vidriga aktiviteter. Som ett resultat av krig uppstå och oändligt antal människor dör. I verkligheten individuell egoism leder till massförstörelse. I krig båda parter blir besegrade och de får i ett sådant splittrat uppger att de bara kan svagt klara att existera. Så länge som raseri av krig finns dittills verkar det som om vi är oövervinnliga. Men när kriget raseri dör ner, inser man att det var ingenting annat än självmord. När diskriminering gryr i våra sinnen vi inser att olika uppfattningar kan lösas genom dialog eller genom rättsliga uppdrag. Kanske det slutliga resultatet kan innebära en förlust för ett parti men det är definitivt mer fördelaktigt än krig trauma. När denna insikt skall gry i psyket av alla människor sedan aldrig kommer det att finnas små strider eller gigantiska krig.

Det finns så mycket kraft i människans hårt arbete tillsammans med visdom att om det används för kreativa ändamål, så kan materiella bekvämligheter produceras. Med dess användning man kan uppnå lycka, kultur och runt skönhet halvgudar. När denna jord kommer överflöd med enskilda trampa på väg etik kommer först då ser vi ära och bekvämligheter besläktad med himlen.

Under de kommande dagarna kommer vi definitivt se en sådan atmosfär. Dess grundsten håller fastställs i det betyder som kallas uppvaknande av den världsomspännande

Kundalini Shakti (gudomliga Serpent Power) och under de senaste 3 åren har uppnåtts genom intensiva austerities.

Vid tidpunkten för omvandlingen himmelska förhållanden kommer att bestå som RAM styre (eller RAM Rajya). Det kommer att bli mycket lämpligt att kalla det "Return of the Golden Age, dvs Satyug".

KAPITEL ARTON
De djupa IMPORT AV kundalini austerities och obligatoriska VÄGLEDNING

Varje objekt har sin egen synliga och osynliga form. Guld är en mycket valueable malm. När leran förenar sig med jorden den kommer ut som malm. Men på rening denna malm det säljs till höga priser på marknaden. Och med detta guld vackra ornament görs. Men när via kemisk behandling den omvandlas till guld aska, manifesterar det fantastiska kvaliteter. Det hjälper att göra en svag kropp mycket stark. Således man kan leva ett längre liv. Dessa särdrag finns det i andra malmer också. Vanligtvis människor använder den för att göra vissa artiklar. Men när de är kemiskt behandlade, askan av dessa malmer manifesterar stora kvaliteter. Den subtila del av sand partikel hjälper till att skapa atomenergi. Från denna man får el, olika strålar, strålning och vapen. Detta är subtilization av det som är brutto.

Detta är ett välkänt faktum att den subtila formen av ett föremål har oändligt mycket mer makt än sin brutto aspekt. I jämförelse med en hög av lera atomenergi kan utföra gigantiska uppgifter. I jämförelse med kroppen våra sinnen är mer energisk. Steam är mer kraftfull än vatten. Själen är osynlig men när det förskott Vidare yttrar sig som helgon, rishis, gudomliga män och inkarnationer.

På samma sätt, subtlization av mänsklig existens också kan ske via Yoga och andliga austerities. En man av botgöring väcker hans kroppsliga gudomliga potential. Ånga kan hjälpa köra ett tåg. När bambu träd gnider mot varandra, är en skogsbrand sett att manifestera. Detta mycket inflytande manifesterar genom andliga metoder för austerities.

När du är på en glaslins spridda solstrålar fokuseras på en enda punkt, är gnistor av eld sett. Detsamma gäller för resultatet av andliga övningar och austerities.

Genom yoga människans förnedrade statliga övergår i storhet gudomliga världar och denna förening leder till sammanslagning av de höga med låga. När ledningar kontaktar el blir kraftfulla och därmed utföra våra önskade uppgifter. En kran kan ge endast vatten så länge som tanken till vilken den är ansluten förblir fylld med vatten. Det är mycket tydligt att tanken gudomliga energi är aldrig tomt och kranen förenade med det ger vatten så länge ingen hinder kommer i dess väg. När det mänskliga medvetandet suger den gudomliga energin Guds snart blir han Gud från människan, Purushottam från Purusha och stor från att vara ödmjuk. Den utbredda karaktären av kroppen tillsammans med utöka sig ökar dess potential för. I jämförelse med ett lejon inte bara är kroppen av en elefant gigantiska men makt är också mycket mer kraftfull. I jämförelse med ett barn inte bara är kroppen av en vuxen mer stark men hans förmåga att arbeta är också mycket större. De austerities av en andlig aspirant gör honom till en Sidha (realiserad helgon).

Austerities allmänhet inte lyckas när de inte förenade med självkontroll, en strålande karaktär och en känsla för service till andra varelser. Hur kan ett frö bli ett träd om det inte sköts på rätt sätt och levereras med bördig jord, vatten etc. Detta bud mycket gäller Kundalini uppvaknande metoder också.

Kundalini uppvaknande innebär intensifieras och aktivera gudomliga krafter gömda i vårt medvetande. Den kan åstadkommas på olika sätt för olika ändamål i alla 3 kropparna.

Det finns 14 olika sätt att aktivera ovan. Dessa 14 härligheter kan jämföras med de 14 juveler som uppstod när havet var spottas. Dess klassificering kan genomföras så. De 6 chakran längs Merudand dvs från och med Mooladhar upp den Sahasrar Kamal kan kallas ett kraftfullt medium som hjälper till att övervinna hinder i produktionen av härligheter av materialet arenan. Dess syften uppnås gör människan kraftfull, rik och full av företagsamhet. På grundval av detta en andlig aspirant blir oändligt mycket kraftfullare än en lekman. Våra sinnesorgan inte längre externaliserats och istället genom att bli inåtvänd, arbeta i ett mycket brett arena. De scener som inte kan ses av våra grova ögon är klart synlig för vårt gudomliga syn. Detsamma gäller för andra sinnesorgan. Talanger relaterade till grov världen som tv, höra fjärran ljud, telepati, objekt kontroll, livskraft flöde, Shaktipaat, veta i framtiden etc. kan insupit på aktivering av Kundalini av brutto kroppen. Genom detta medium kan man också manifestera Ojas, Tejas och Varchas.

På grundval av de 5 slidor en kan väcka Kundalini (gudomliga ormen Power) i den subtila kroppen. De 5 höljena kallas mat slida, vital slida, psykisk slida, kunskap slida, lycka slida täcker lager över vårt medvetande. I det finns de 5 elementen och de 5 Pranas. De kallas också 5 världar eller 5 tillägg. När dessa potentialer utvecklas den andliga aspiranten börjar kontakta den osynliga världen. Vanligtvis människor förstår bara brutto synliga världen av namn och former, dvs objekt. Men när Kundalini den subtila kroppen av en andlig aspirant väcks, man kontaktar osynliga världen. Han blir fäst vid Pitrus, halvgudar etc. och det finns en ge och ta relation mellan dem. Han förstår nu dolda mysterier naturen. Han kan förutse framtida händelser. Baserat på denna visdom genom att apt arrangemang kan dra nytta av gynnsamma omständigheter och hinder kan avvärjt. I psyket av lekmän en kan framkalla fromma tänkande och därmed den mänskliga civilisationen kan träffande formas.

Det finns 3 tillämpningar av den avslappnade kroppen och det kallas Granthi Bheda. I mitten av huvudet är Brahmagranthi och kallas också Kailash berget eller Ksheersagar. Det kallas Polar Centre som alltid är inblandad i att ge och ta med kosmiska energier. Den andra är den Vishnus Chakra i hjärtat regionen. Det kan kallas grottan av medvetandet. Detta är centrum för känsliga känslor. Här borta en får tillfredsställelse, belåtenhet och frid. Förutom att vårt psyke hög statured en ska forma förståelse för andra på ett positivt sätt med hjälp av kraften i Vishnugranthi. Den tredje är Rudragranthi. Det finns i Naabhi (naveln) Chakra. I denna region finner kroppslig hälsa, strålglans, briljans, makt, mod, kreativitet och förstärkning. På detta område en finner Mooladhar Chakra. Den långa tid viloplats kundalini Shakti är i denna region. Med attacken av vital kraft kan väckas, uppvuxen hög och togs till portar Brahmalok.

De 6 chakran i grov kroppen 5 höljen den subtila kroppen och 3 Granthis (knop) av den avslappnade kroppen lägga till upp till 14 i antal. Bland dem 7 är av de högre världarna (Lokas) och 7 de nedre världarna. Experiment utförs för att höja den 7 och resterande 7 är experimenterade på för att stoppa dem från en undergång. Mänsklig existens kan ses som en ocean och via 3-faldig Kundalini dyrkan kan det spottas. I reala termer kroppen är en demon och sinnet är en demi-gud. När båda utför austerities av yoga, får de de 14 juveler som nämns ovan. I den mytologiska kärning av havet dess beskrivning har givits i en symbolisk sätt. Den mänskliga kroppen består av 5 element och 5 vitala krafter tros vara så djup och bred som havet. Det finns inget behov att avvika bort i den yttre världen så att man uppnår önskade objekt. Vad du än önskar finns inom dig. Varför Sök utanför? Liksom mysk av en hjort bör sökas i kroppen.

Kort sagt är detta konturerna av Kundalini dyrkan där en introduktion, beskrivning och dyrkan metoder har gett i de tidigare sidorna i denna utgåva. Men medvetet detaljer inte har fått när det gäller de 14 andliga metoder. Eftersom detta är som experiment på

atomära explosioner. Innan man går in dess metoder bör vi veta vilket skick, som individ, inte för vad syfte du vill väcka Kundalini. Att påbörja Kundalini aktivering utan att veta alla dessa detaljer är som ett barn manipulering en bomb. Missbruk av Kundalini makt kan leda till fruktansvärda undergång den personen. För nya aktörer och mindre alert människor det finns vägar visdom, hängivenhet, handling och gudomlig intellekt aktivering. Om de gör detta mycket, är det mer än tillräckligt.

Ingen ska vara för rastlös för att lära Kundalini uppvaknande och ingen bör hysa önskan att uppnå självförverkligande genom krok eller skurk. Åtminstone för ett sekel kommer jag att ta upp ansvaret för undervisningen människor denna stora ansökan enligt deras individuella förmåga. Jag kommer att fortsätta att utbilda dem i denna riktning. Även om min grovfysiska kropp inte längre kvar i den här världen men med min subtila tillvaro jag ska fortsätta tjäna människor i denna riktning.

Ingen lämplig andlig aspirant någonsin kommer att uppleva, att eftersom det inte fanns någon att lära honom / henne denna metod för Kundalini uppvaknande, kunde de inte nå sin önskade mål. Precis som allt genomträngande gudomliga makt inducerad mig att utföra Mahapurashcharan under 24 år och inte bara visade mig metoden för att aktivera Kundalini Shakti i mitt land (Indien) via intensiva austerities av 3 år, tillsammans med det gav mig vad som behövdes för att nå målet. På samma sätt som jag också kommer att göra insatser för dem som bland Prajna Parivar som vill tillgripa Kundalini teknik för insamling särskilda befogenheter för en speciell mål och ge dem allt som krävs för att uppnå deras heliga mål.

LÅT OSS ALLA BE för världsfreden och broderskap

FÖRFATTARE: Shriram Sharma Acharya grundare av den internationella Gayatri familjen var en stor Yogi siare och inkarnation av Gud som skrev volymer vetenskaplig litteratur främst på andliga ämnen för världens välstånd och fred. För mer vetenskapliga e litteraturen pls besöker http://www.shriramsharma.com/ www.akhandjyoti.org www.awgpestore.com http://www.dsvv.ac.in/ och http://www.awgp.org/ BESKRIVNING: Gratis e-böcker på Chakra Meditation-ESP, Nirvikalpa Samadhi eller trodde Gratis Trance, uppnå Ridhi-Sidhis eller gudomliga energier, framtida vetenskaplig Religion, Super Energy Gayatri vetenskap & Kundaliniyoga korrelerad till neurovetenskap-ESP, endokrinologi, anatomi, psykologi & sociologi för 1) material och andliga välstånd och 2) samla världen fredligt som en familj. Vi lever i ett strikt icke-kommersiell webbplats som syftar till att förverkliga den urgamla drömmen om stora ledare och tänkare i världen: En vacker gränslös värld. KEYWORDS: Kundaliniyoga Gayatri e-böcker ultraljud telepati parapsykologi metafysik nirvikalpa Samadhi föroreningar yoga tantra filmer internet hypnos ekologi astrologi ayurveda Kalki bioelektricitet kirurgi laser ozon radar stressen kreativitet arkeologi Induskulturen oljekrisen matbrist tsunamier biografi Guru världsfreden sinne psyke gud nerv subtila medvetande själ gudomliga trance endokrina körtlar ESP chakran plexus

meditation koncentration intellekt profetia trodde tänkande Cheiro Nostradamus Aurobindo sällhet hjärna Vedas sol solenergi heliga ren sinnesorgan Prana Avatar Upanishad ljus cell hypotalamus hypofysen omvandling futuristiska förutsägelse orm power liv mänsklig etik integritet karaktär vagus Tantra Mooladhar atom neutron proton