You are on page 1of 35

UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

LUCRARE DE PRACTICA

CREDITAREA PESOANELOR FIZICE

ANUL 2 SERIA 1 GRUPA 1 FINANTE- BANCI

1

CUPRINS: 1. Banca Comerciala Romana…………………………………………………………….3 1.1. Cadrul juridic de organizare si funcţionare....................................................3 1.2.Obiect de activitate al BCR............................................................................5 1.3. Oferta de produse si servicii………………………………………………...6 2. Acordarea de credite/descoperit de cont.Generalitati………………………………….9 3. Oferta de credite pentru persoane fizice………………………………………………11 3.1.Investitii imobiliare……………………………………………………….11 3.1.1.Rezidential Extra/Super BCR…………………………………...11 3.1.2.Punte Extra/Super BCR…………………………………………15 3.2.Destinatie multipla………………………………………………………...18 3.2.1.Divers Extra/Super BCR………………………………………..18 3.2.2.Maxicredit Extra/Super BCR…………………………………...20 3.2.3.Descoperit de cont………………………………………………23 3.3.Vehicule si bunuri…………………………………………………………25 3.3.1.Motor Extra/Super BCR………………………………………...25 3.3.2.Practic Extra/Super BCR………………………………………..28 4. Contract de credit……………………………………………………………………..31

2

Banca Comerciala Romana

1.1.Cadrul juridic de organizare si funcţionare

BCR este organizată si funcţionează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: · Hotărârea guvernului României nr. 1011/4.IX.1990 privind înfiinţarea BCR · Hotărârea Guvernului României nr. 1195/12.XI.1990 privind organizarea BCR · Statutul BCR, aprobat prin HG nr. 1195/12.XI.1990, modificat si completat prin hotărâri ale Adunării generale a acţionarilor, care au fost publicate in Monitorul Oficial şi înregistrate la Registrul Comerţului · Legea nr.31/16.XI.1990 republicată, privind societăţile comerciale · Legea bancară nr.58/5.III.1998 ·Normele BNR nr.2/1998 privind autorizarea băncilor,modificate de normele BNR nr.10/2000 si normele BNR nr.3 privind modificările din situaţia băncilor BCR este persoană juridică, organizată ca societate comercială bancară pe acţiuni, cu sediul central în municipiul Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sect.3. Banca are şi poate înfiinţa, în ţară şi în străinatate, unităţi fără personalitate juridică denumite sucursale (sucursala municipiului Bucureşti, sucursale judeţene, sucursale), agenţii, reprezentanţi, precum, şi filiale cu personalitate juridică, pe baza aprobării consiliului de administraţie al băncii. BCR are ca obiect principal de activitate atragerea şi formarea de depozite băneşti, în lei şi valută, de la persoane fizice si juridice, din ţară şi străinatate, acordarea de credite pe termen scurt, mediu si lung, efectuarea de servicii bancare, operaţiuni pentru activităţi de comerţ exterior şi alte operaţiuni bancare, potrivit legii. În cadrul activităţii pe care o desfăşoară, BCR se supune reglementărilor emise de BNR pentru aplicarea politicii monetare, de credit, valutare, de plăţi, de asigurare a prudenţei bancare şi de supraveghere a societăţii bancare. De asemenea colaborează cu celelalte societăţi comerciale, ministere, organe centrale si locale. BCR, prin Centrala sa, îndeplineşte funcţia de coordonare pentru toate activităţile şi operaţiunile bancare care se desfăşoară în unităţile teritoriale, în condiţii de profitabilitate,

3

propuneri ce urmează a fi prezentate AGA. privind rezervele şi eventuala utilizare a acestora. aprobarea nivelului comisioanelor.Adunarea generală a acţionarilor 2. resurse şi dobânzi.asigurând aplicarea corectă a legilor. Consiliul de administraţie al băncii deliberează asupra problemelor de bază. cum sunt: · Bilanţul contabil şi contul de profit si pierderi. taxelor şi spezelor bancare 4 . la convocarea preşedintelui Consiliului de administraţie.Consiliul de administraţie 3.Adunarea generală a acţionarilor AGA este organul de conducere al băncii care reprezintă totalitatea proprietarilor de acţiuni şi hotărăşte în problemele generale privind activitatea băncii.Preşedinte şi vicepreşedinţii 1. 2. hotărârilor şi a tuturor actelor actelor normative ce guvernează activitatea bancară.Consiliul de administraţie Coducerea şi administrarea curentă a băncii sunt încredinţate Consiliului de administrare compus din preşedintele şi vicepreşedinţii băncii şi membrii numiţi de AGA care trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la administratori. precum si propunerile ce urmeaza să fie prezentate AGA privind destinaţia profitului · Politica băncii prin credite. Preşedintele Cosiliului de administraţie este şi preşedintele băncii. calitate în care conduce şi Comitetul de direcţie. Conducerea şi administrarea BCR Conducerea si administratia BCR sunt asigurate de: 1. cu posibilitatea realegerii lor pe alta perioada de câte 4 ani. Consiliul de administraţie este organ de conducere şi se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar. Adunarile generale ale acţionarilor îsi desfăşoara activitatea în şedinţe ordinare şi extraordinare. Administratorii băncii sunt numiţi pe termen de 4 ani.Comitetul de direcţie 4.

1. direcţii. pentru contul propriu. potrivit reglementărilor legale. precum şi orice alte activităţi permise de reglementările legale in vigoare. banca are următoarele obiective de activitate: · acceptarea în lei şi valută. 4. Comitetul de direcţie examinează şi ia hotărâri în limita competenţelor acordate şi răspunde faţă de Consiliul de administraţie pentru actele îndeplinite de directorii executivi sau de personalul încadrat. Directorii generali şi directorii din administraţia centrală a BCR organizează. Potrivit autorizaţiei date de BNR. servicii/birouri independenterepartizate prin ordin al preşedintelui. în conformitate cu normele. dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusa de îndatoririle funcţiei lor. profitabile a întregii activităţi a băncii. regulamentele. în numele unor instituţii sau colaborează cu acestea.Obiectul de activitate al BCR Pentru realizarea obiectivului sau de activitate. Comitetul de direcţie este compus din preşedintele. a căror remuneraţie se stabileşte în Consiliul de administraţie şi se ratifică de AGA. al clienţilor săi-persoane fizice si juridice.Comitetul de direcţie Conducerea activităţii operative a băncii şi asigurarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de administraţie se realizează prin Comitetul de direcţie căruia i se delega o parte din competenţele acestuia. de la persoane fizice şi juridice. vicepreşedintele băncii şi membrii aleşi dintre administratori.· Propunerile privind emiterea de acţiuni. coordonarea şi controlul compartimentelor de muncă din administraţia centrală-departamente. ordinele. instrucţiunile şi hotărârile organelor de conducere şi administrare ale băncii. obligaţiuni şi titluri de credit şi modul de distribuire a acestora 3. Vicepreşedinţii asigură îndrumarea. respectiv direcţiei.Conducerea curentă Conducerea curentă a băncii este asigurată de preşedintele şi vicepreşedinţii băncii: Preşedintele BCR răspunde de desfăşurarea în condiţii bune. potrivit autorizaţiei date de BNR.2. în situaţii în care daunele ar fi putut fi evitate. direcţii generale. BCR efectuează operaţiuni bancare şi financiare în ţară şi străinatate. conduc şi răspund de întreaga activitate a direcţiei generale. române şi străine 5 .

· contractarea de credite în lei şi valută · emiterea şi gestiunea instrumentelor de plată şi de credit · plată şi decontări · transferuri şi fonduri · emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente · tranzacţii în cont propriu sau în contul clientilor cu instrumente monetare negociabile · tranzactii in conturi proprii sau in conturile clientilor cu valuta · inchiriaza casete de siguranta ·consultanta financiar-bancara. obiecte si instalatii sanitare 11. motociclete si barci cu motor. Credite de trezorerie pentru plata unor forme de scolarizare 4. Credite pentru achizitionarea de biciclete 6.Oferta BCR de produse /servicii pentru persoane fizice Credite in lei pe termen scurt 1. Credite pentru amenajari si reparatii de locuinte 10. Credite pentru cumpararea / construirea de locuinte si cumpararea de terenuri aflate in intravilan 8. Credite pentru achizitionarea de materii prime. Credite pentru achizitionarea de autoturisme.3. Credite pentru achizitionarea de materiale de constructie. materiale si marfuri (persoane fizice autorizate) Credite in lei pe termen mediu si lung 7. Credite de trezorerie (punte) 2. Credite de trezorerie pentru plata unor tratamente medicale 3. Credite de trezorerie. noi din productia interna si din import 6 . nenominalizate 5. 1. Credite ipotecare 9.

Contul curent – in valuta 29. plantatii pomicole si viticole (persoane fizice autorizate) 15. Credite pentru plata unor forme de scolarizare in strainatate 21. Credite pentru cumpararea de produse tehnico – medicale pentru uz personal Credite in valuta pe termen mediu si lung 20. motociclete. Credite pentru achizitionarea de bunuri de folosinta indelungata 13. Depozitul la termen – in lei 30. Certificatul de depozit 31.12. Credite pentru participarea la simpozioane si conferinte in strainatate 19. Credite pentru petrecerea de sejururi in strainatate 18. Credite pentru cumpararea din import de bunuri noi de folosinta indelungata 23. Credite pentru achizitionarea din import de utilaje de stricta specialitate (persoane fizice autorizate) 24. Certificatul de depozit cu discount 32. motorete si barci cu motor noi din productia interna si din import (inclusiv pentru persoane fizice autorizate) 26. Credite pentru investitii cu caracter productiv acordate revolutionarilor beneficiari ai legii 42/90 Credite in valuta pe termen scurt 17. Depozitul pentru pensii 7 . Credite pentru cumpararea de autoturisme. Credite pentru cumpararea / construirea de locuinte si pentru achizitionarea de terenuri aflate in intravilan 25. Credite pentru plata unor tratamente medicale in strainatate 22. Credite pentru procurarea de animale de productie si reproductie. Scrisori de garantie in lei si valuta Instrumente de economisire 27. Credite pentru achizitionarea de inventar agricol mecanic (persoane fizice autorizate) 14. Contul curent – in lei 28. Credite pentru realizarea unor investitii (persoane fizice autorizate) 16.

Pastrarea valorilor in casete 8 . Transferul sumelor in valuta prin reteaua MoneyGram 47. Mobile Banking BCR Instrumente de plata 43. Cardul BCR Maestro 38. Avon. Zepter. Depozitul la termen – in valuta 35. Depozitul pentru minori Carduri 37. Cardul BCR VISA Clasic 39.33. Orange. Cecul la ordin in valuta Transferul sumelor in valuta 46. Cardul BCR VISA Electron 40. Incasarea contravalorii abonamentelor unor societati comerciale si a ratelor lunare in contul societatilor cu care banca are incheiate conventii (Connex. Depozitul la termen de 12 luni in valuta cu plata dobanzii lunar sau la scadenta 36. Cardul BCR VISA International 41. etc. Cecurile de trezorerie SUA – acceptare la plata 45. Ordine de plata Servicii de plata 49. Cecurile de calatorie 44.) Alte servicii bancare 51. Cardul BCR Eurocard/MasterCard 42. Transferul sumelor in valuta prin Merchants Bank 48. Plati pe baza de mandat din conturile titularilor. Depozitul pentru vacanta 34. pentru achitarea contravalorii unor sevicii/produse/rate cu caracter de repetabilitate catre prestatorii de servicii/furnizori Servicii efectuate de BCR in numele unor societati comerciale 50.

act de identitate solicitant soţ/soţie. etc. Caracteristicile generale ale creditelor pentru persoane fizice sunt următoarele : ● creditele se acordă persoanelor fizice rezidente. finanţarea cheltuielilor planificate sau neprevăzute.) 57. iar perioada de creditare este de până la 30 ani şi este stabilită de către client în rate lunare egale sau descrescătoare. Operatiuni de incasari si plati. cu vârste cuprinse între 18-65 ani cu capacitate de rambursare a creditului.58/1998. In funcţie de tipul creditului. deteriorate sau a celor scoase din circulatie 53. modernizare locuinţe. Generalitati Banca acordă potrivit prevederilor din Legea bancară nr.52. Operatiuni de schimb valutar 2. finanţarea învăţamântului. ● documentaţia care stă la baza contractului de credit trebuie să cuprindă următoarele elemente: . uzate. Compensarea si decontarea colectiva a valorilor mobiliare (agent custode) pentru persoane fizice 58. credite în lei sau devize (EUR. cumpărare. ● mărimea creditelor acordate sunt stabilite în funcţie de posibilităţile de rambursare a fiecărui solicitant. creditele au ca obiect achiziţionarea de autovehicule. persoane fizice. Operatiuni pe piata valutara 54. USD) pe termen scurt. abonamente reviste. cu si fara numerar 56. participare conferinte.declaraţia privind angajamentele de plată şi litigiile cu terţii. Plata taxelor (permis/talon auto. Preschimbarea bancnotelor straine cotate de BNR.Acordarea de credite/descoperit de cont. Banca – garant al tranzactiilor imobiliare 55. . 9 . mediu şi lung. etc. clienţilor săi. ● creditele se acordă în lei şi/sau valută în funcţie de cerinţele clientului.

clientului îi sunt aplicabile prevederile prezentului Contract. . completate cu cele ale contractelor specifice. Banca poate solicita suplimentarea/înlocuirea garanţiei.documente pentru girant (dacă este cazul). .. depozite colaterale.documentele care atestă veniturile.acte de proprietate a imobilului care constituie garanţia creditelor. ipoteci.Oferta de credite pentru persoane fizice 3. banca are dreptul să perceapă penalităţi clientului şi să procedeze la executarea silită a garanţiei în condiţiile stabilite în contractul de credit. Pentru creditele nerambursate la scadenţele stabilite. gajuri.Credite pentru investitii imobiliare 3. Clientul se obligă să utilizeze creditele acordate de bancă numai pentru destinaţiile stabilite prin contractele de credit încheiate cu aceasta.1. Banca poate să solicite rambursarea în avans a descoperitului de cont/creditului/liniei de credit. Rambursarea creditelor acordate se face conform contractelor de credit şi a graficelor de rambursare sau în conformitate cu condiţiile specifice pentru descoperitul de cont/linia de credit ataşată cardului de credit. în baza unei analize şi cu respectarea normelor interne ale băncii. administrarea şi executarea garanţiilor sunt suportate de către client. În toate situaţiile descrise mai sus. Banca poate emite scrisori de garanţie/contragaranţie la cererea clientului. Acordarea creditelor/descoperitului de cont pe contul curent liniei de credit ataşate cardului de credit se realizează pe baza unei analize de bonitate a clientului. Costurile legate de constituirea. Garantarea creditelor de către client se realizează prin: giranţi plătitori.1.REZIDENTIAL EXTRA/SUPER BCR 10 . Creditele se garantează conform normelor băncii. Banca deschide clientului conturi de credit separate pentru fiecare categorie de credit.1. Clientul se poate retrage in termen de 14 zile din contractul de credit 3. pe bază de contracte cu termeni şi condiţii specifice.

Forma de decontare este viramentul în contul: -vanzatorului locuintei sau al terenului -societatii de constructii. împrumutatul achita numai dobanda calculata lunar la soldul creditului. precum si a altor angajamente de plata lunare (de alta natura decat creditul): chirii. Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor realizate de catre solicitant si coplatitori. Gradul maxim de îndatorare se stabileşte pentru fiecare client în parte şi depinde de profilul de risc.Beneficiari: persoane fizice. Perioada de gratie: maxim 12 luni. Suma maxima: pana la 100% din valoarea investitiei. in cazul creditelor cu avans 0% Dobânda: solicitantul poate opta pentru o dobândă variabilă pe toată perioada de creditare. √ 25 ani.000 EUR (credite cu avans cuprins intre zero inclusiv si 10% exclusiv) sau √ 400. daca este cazul. stabilită în funcţie de indicii ROBOR/EURIBOR la 6 luni. in cazul creditelor cu avans minim de 10% inclusiv. pensii.000 EUR (credite cu avans cuprins intre 10% inclusiv si 25% exclusiv) Pentru creditele la care aportul propriu al solicitantului este de minim 25% din valoarea investitiei. care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate solicitate de catre banca. in cadrul termenului de rambursare. dividende. cu exceptia creditelor acordate cu un avans cuprins intre 0% si 10 % exclusiv. daca este cazul. Destinatia:efectuarea de investitii imobiliare cu destinatie locativa sau rambursarea unui credit ipotecar pentru investitii imobiliare contractat anterior. fara a depasi: √ 300. venituri provenite din contracte de închiriere.Venitul net eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a cosului minim de subzistenta. venituri realizate în strainatate. Termen maxim: √ 30 ani. stabilită în functie de indicii ROBOR/EURIBOR la 6 luni. nu este stabilita o limita maxima. asigurari etc. din salarii. care va executa lucrarea (esalonat in functie de graficul de executare a lucrarilor) 11 . la care se adaugă o marjă fixă sau pentru o dobândă fixă în prima perioadă de creditare (respectiv 5 ani) şi ulterior variabilă. din activitati independente. precum si de garantiile constituite. pentru care nu se acorda perioada de gratie.. in functie de capacitatea de rambursare a solicitantului si a coplatitorilor acestuia. În cadrul perioadei de gratie. venitul net eligibil al acestuia etc. comportamentul de plată. din depozite si dobanzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale. în varstă de cel putin 18 ani. la care se adaugă o marjă fixă.

In cazul creditelor acordate din surse BERD sunt acceptate doar ipoteci de rang I in favoarea BCR. agreată de bancă. Standing Order. efectuarea de catre consilierul client a calculelor de încadrare a clientului pentru suma solicitata si a încadrarii acestuia în conditiile impuse de banca pentru a beneficia de credit 12 . in cazul construirii in regie proprie. a documentelor necesare analizei solicitarii de credit (cu exceptia antecontractului/contractului de vanzare-cumparare si a actelor de proprietate ale imobilului ce face obiectul investitiei imobiliare) √ Verificarea de catre consilierul client a documentatiei depuse de catre client. Modalitati de rambursare a creditului: -la orice sediu BCR. cu cesionarea drepturilor din poliţa de asigurare în favoarea băncii. din contul curent în lei/valuta. clientul certifică faptul că a luat la cunoştinţă de aceste condiţii şi le acceptă Etape în derularea procesului de analiza a solicitarii de credit: Varianta 1: clientul nu a gasit imobilul pe care doreste sa îl achizitioneze din credit √ Prezentarea la sediul bancii. Asigurari: Asigurare acoperitoare pentru toate riscurile aferente garanţiei constituie. persoanelor care au calitatea de împrumutat si varsta cuprinsa între 18 si 65 ani împliniti (la data semnarii certificatului de asigurare). în conditiile standard impuse de catre societatea de asigurari. pentru creditele acordate în lei Garantii: Ipoteca si privilegii asupra imobilului ce face obiectul investitiei imobiliare. inclusiv de nefinalizare încheiată de o societate de asigurări agreată de bancă. dar împrumutatul poate opta pentru asigurarea imobilului şi la o altă societate de asigurări. prin ambele componente: Alo 24 Banking – efectuare operaţiuni prin telefon si Click 24 Banking – efectuare operatiuni prin internet (se completeaza în prealabil Cererea – Contract de acces la Serviciu) -la orice ATM din reteaua BCR. prin semnarea cererii de credit.-imprumutatului. de catre client. prin Direct Debit. costul poliţei fiind suportat în acest caz de către împrumutat Certificat de asigurare (asigurare de viata) oferit gratuit* de catre banca. în care BCR figureaza ca beneficiar * condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească clientul pentru a beneficia de certificatul de asigurare gratuit se comunică la sediul băncii. prin intermediul cardului de debit (se încheie în prealabil Conventie). BCR oferă gratuit poliţa de asigurare a imobilului la BCR Asigurări Vienna Insurance Group. în numerar (inclusiv în ziua scadentei) -utilizand Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR. în momentul consilierii.

furnizorului de materiale. daca este cazul. Perioada de 15 zile dintre momentul înmânării documentului şi momentul semnării contractului de credit se poate reduce cu acordul scris al clientului. dat direct pe documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” √ Informatiile privind solicitantul si coplatitorii. dupa prezentarea extrasului de Carte Funciara din care sa rezulte înscrierea ipotecii in favoarea bancii. si se încheie contractul de garantie. Exceptie: în cazul ipotecilor autentificate la un birou notarial cu care banca a încheiat conventie de colaborare. în contul curent al vanzatorului. prestatorului de servicii etc. daca este cazul √ Dupa îndeplinirea condiţiilor de tragere. polita de asigurare a bunurilor aduse în garantie. angajator (confirmarea telefonica a informatiilor din adeverinta de salariu). conform contractului de credit.√ Cu cel puţin 15 zile înainte de semnarea contractului de credit se înmânează clientului documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”. istoricul de rambursare a creditelor. identificarea garantiilor etc. de catre client. Clientul este informat ca dupa semnarea contractului de credit are la dispozitie 14 zile calendaristice in care se poate retrage din contractul de credit. precum si certificatul de asigurare. în termen de cel mult 10 zile de la autentificare √ Banii sunt pusi la dispozitia clientului într-un cont curent de unde se vor vira într-o singura transa sau în mai multe. √ Clientul are la dispozitie 90 de zile pentru gasirea imobilului pe care doreste sa îl achizitioneze din credit √ Prezentarea la sediul bancii. constructorului. efectuarea de catre consilierul client a calculelor de încadrare a clientului pentru suma solicitata si a încadrarii acestuia în conditiile impuse de banca pentru a beneficia de credit 13 . a restului de documentatie solicitata: antecontract/contract de vanzare-cumparare si a actelor de proprietate ale imobilului ce face obiectul investitiei imobiliare √ Evaluarea garantiei de catre un evaluator extern agreat de banca √ Se semneaza actul aditional la contractul de credit ce va cuprinde clauze referitoare la obiectul creditului. creditul este pus la dispozitia clientului. informatiile referitoare la venitul participantilor la credit. a documentelor necesare analizei solicitarii de credit √ Verificarea de catre consilierul client a documentatiei depuse de catre client. precum si alte informatii furnizate de catre client si necesare în analiza creditului vor face obiectul unor verificari din partea bancii √ Clientul este informat de catre consilierul client daca creditul a fost aprobat/respins. comunicandu-i-se totodata motivele de respingere (daca creditul este respins) √ Dacă creditul este aprobat clientul este chemat la sediul BCR în vederea semnării contractului de credit. dupa caz Varianta 2: clientul a gasit imobilul pe care doreste sa-l achizitioneze din credit √ Prezentarea la sediul bancii. extrasul de Carte Funciara poate fi prezentat si ulterior.. de catre client.

precum şi a certificatului de asigurare. acord instituire ipoteca de rang 14 .5% √ Comision evaluare: 300 RON + TVA √ Comision rambursare anticipată: . √ Comision unic: 10 EUR (sau echivalent RON) incasat pentru fiecare dintre serviciile prestate la solicitarea clientului: inlocuire titular cu coplatitor.dacă rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii curente aferente creditului este fixă:1% dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de credit este mai mare de un an.daca rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului nu este fixă.50% dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de credit nu este mai mare de un an. iar prezentarea extrasului de Carte Funciara din care sa rezulte înscrierea ipotecii in favoarea bancii va fi prezentat ulterior. în contul curent al vanzatorului. a poliţei de asigurare a bunurilor aduse în garanţie. precum si alte informatii furnizate de catre client si necesare în analiza creditului vor face obiectul unor verificari din partea bancii √ Evaluarea garantiei de catre un evaluator extern agreat de banca √ Clientul este informat de catre consilierul client daca creditul a fost aprobat/respins. .√ Cu cel puţin 15 zile înainte de semnarea contractului de credit se înmânează clientului documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”. angajator (confirmarea telefonica a informatiilor din adeverinta de salariu). nu se va percepe comision de rambursare anticipata. comunicandu-i-se totodata motivele de respingere (daca creditul este respins) √ Dacă creditul este aprobat clientul este chemat la sediul BCR în vederea semnării contractului de credit. conform contractului de credit. respectiv 0. dat direct pe documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” √ Informatiile privind solicitantul si coplatitorii. constructorului. Perioada de 15 zile dintre momentul înmânării documentului şi momentul semnării contractului de credit se poate reduce cu acordul scris al clientului. furnizorului de materiale. informatiile referitoare la venitul participantilor la credit. √ Banii sunt pusi la dispozitia clientului într-un cont curent de unde se vor vira într-o singura transa sau în mai multe. prestatorului de servicii etc. daca este cazul. în termen de cel mult 10 zile de la autentificare. istoricul de rambursare a creditelor. dacă este cazul. dupa caz Costuri: √ Comision analiză dosar: 2.. Clientul este informat ca dupa semnarea contractului de credit are la dispozitie 14 zile calendaristice in care se poate retrage din contractul de credit. √ Creditul este pus la dispozitia clientului dupa îndeplinirea condiţiilor de tragere. încheierii contractului de garanţie.

proprietari legali ai unui imobil (imobilul poate fi si proprietatea unui tert). schimbare unitate teritoriala BCR pe parcursul derularii creditului. cu obligatia de a vinde imobilul detinut în proprietate in scopul rambursarii creditului intr-o singura transa. 3. care indeplinesc conditiile de eligibilitate solicitate de catre banca Suma maxima: 300. Garantii: √ Ipoteca de rang I asupra imobilului personal propus spre valorificare cat si asupra imobilului ce urmeaza a fi cumparat (daca este cazul) Asigurari: √ Asigurarea imobilelor la o societate de asigurări agreată de bancă şi cesionarea poliţelor de asigurare în favoarea băncii. stabilita in functie de indicii de referinta ROBOR/EURIBOR la 6 luni. in functie de capacitatea de rambursare si de garantiile constituite Destinatia: se acorda persoanelor fizice. care decurge din). schimbare sau eliminare coplatitor din contractul de credit. BCR oferă gratuit poliţa de asigurare a imobilului la BCR Asigurări Vienna Insurance Group. Termenul: -maxim 12 luni pentru cumpararea de imobile -maxim 24 luni pentru construirea de imobile Avans: nu este necesar Dobanda: dobanda variabila pe intreaga perioada de creditare. √ Prima de asigurare pentru asigurarea imobilului care constituie garanţia creditului. √ Taxa catre bugetul de stat pentru înregistrarea avizelor de garantie.PUNTE EXTRA/SUPER BCR Beneficiari: persoane fizice. dar împrumutatul poate opta pentru asigurarea imobilului 15 . care vine după. la care se adauga o marja fixa.000 EUR (sau echivalent RON).2. in varsta de cel putin 18 ani. adresa situatie credite contractate la BCR (inclusiv istoric credite).1. împrumutatul poate opta pentru asigurarea imobilului la BCR Asigurări Vienna Insurance Group. situaţie în care poliţa de asigurare este oferită gratuit de către BCR √ Taxa pentru înscrierea în Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a cesiunii politei de asigurare a bunurilor imobile aduse în garantie. în scopul achizitionarii/construirii unei ale proprietati imobiliare locative.subsecvent(Care urmează. schimbare titular polita de asigurare de viata/certificat asigurare imobil.

în momentul consilierii. prin semnarea cererii de credit. asigurari etc. Rambursarea: rambursarea creditului se face într-o singură tranşă. venitul net eligibil al acestuia etc. in conditiile standard impuse de catre societatea de asigurari. Forma de decontare: virament. clientul certifica faptul ca a luat la cunostinta de aceste conditii si le accepta. venituri realizate in strainatate. Standing Order. din contul curent în lei/valută. persoanelor care au calitatea de imprumutat si varsta cuprinsa intre 18 si 65 ani impliniti (la data semnarii certificatului de asigurare). pentru creditele acordate în lei -utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR. pentru creditele acordate în lei Etape în derularea procesului de analiza a solicitarii de credit: √ Prezentarea la sediul bancii. din salarii. Standing Order. comportamentul de plată. din activitati independente. Venitul net eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a cosului minim de subzistenta.conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca clientul pentru a beneficia de certificatul de asigurare gratuit se comunica la sediul bancii. Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor realizate de catre solicitant si coplatitori. pensii. a documentelor necesare analizei solicitarii de credit 16 . iar lunar. în contul vânzătorului imobilului. prin Direct Debit. dividende. in care BCR figureaza ca beneficiar 1. din depozite si dobanzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale.. împrumutatul va achita suma reprezentând 100% dobânzi. costul poliţei fiind suportat în acest caz de către împrumutat √ Certificat de asigurare (asigurare de viata) oferit gratuit de catre banca. din suma rezultată în urma valorificării imobilului deţinut de împrumutat. de catre client. Gradul maxim de indatorare se stabileşte pentru fiecare client in parte si depinde de profilul de risc. agreată de bancă. prin ambele componente: Alo 24 Banking – efectuare operaţiuni prin telefon şi Click 24 Banking – efectuare operaţiuni prin internet (se completează în prealabil Cererea – Contract de acces la Serviciu) -la orice ATM din reţeaua BCR. venituri provenite din contracte de inchiriere. prin intermediul cardului de debit (se încheie în prealabil Conventie). daca este cazul.Imobilul cumparat poate fi luat in garantie in situatia în care banca considera necesar. prin Direct Debit. din contul de card de debit (se încheie în prealabil Convenţie). în termen de maxim 1 – 2 ani de la data tragerii acestuia. precum si a altor angajamente de plata lunare (de alta natura decat creditul): chirii. Nu se pot accepta în garantie terenurile intravilane si/sau extravilane 2. Modalitati de rambursare: -la orice ATM din reteaua BCR.şi la o altă societate de asigurări.

conform contractului de credit.. precum şi a certificatului de asigurare.2. în contul curent al vanzatorului. creditul este pus la dispozitia clientului. informatiile referitoare la venitul participantilor la credit. comunicandu-i-se totodata motivele de respingere (daca creditul este respins) √ Dacă creditul este aprobat clientul este chemat la sediul BCR în vederea semnării contractului de credit. daca este cazul.5% √ Comision evaluare: 300 RON + TVA √ Primele de asigurare pentru asigurarea imobilului. istoricul de rambursare a creditelor.√ Verificarea de catre consilierul client a documentatiei depuse de catre client. angajator (confirmarea telefonica a informatiilor din adeverinta de salariu). prestatorului de servicii etc. Perioada de 15 zile dintre momentul înmânării documentului şi momentul semnării contractului de credit se poate reduce cu acordul scris al clientului. situaţie în care poliţa de asigurare este oferită gratuit de către BCR √ Comision rambursare anticipata: nu se percepe 3. efectuarea de catre consilierul client a calculelor de încadrare a clientului pentru suma solicitata si a încadrarii acestuia în conditiile impuse de banca pentru a beneficia de credit √ Cu cel puţin 15 zile înainte de semnarea contractului de credit se înmânează clientului documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”. dat direct pe documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” √ Informatiile privind solicitantul si coplatitorii. extrasul de Carte Funciara poate fi prezentat si ulterior. precum si alte informatii furnizate de catre client si necesare în analiza creditului vor face obiectul unor verificari din partea bancii √ Evaluarea garantiei de catre un evaluator extern agreat de banca √ Clientul este informat de catre consilierul client daca creditul a fost aprobat/respins. √ După îndeplinirea conditiilor de tragere. furnizorului de materiale. a poliţei de asigurare a bunurilor aduse în garanţie. împrumutatul poate opta pentru asigurarea imobilului la BCR Asigurări Vienna Insurance Group. Clientul este informat ca dupa semnarea contractului de credit are la dispozitie 14 zile calendaristice in care se poate retrage din contractul de credit. încheierii contractului de garanţie.Destinatii multiple 17 . în termen de cel mult 10 zile de la autentificare √ Banii sunt pusi la dispozitia clientului într-un cont curent de unde se vor vira într-o singura transa sau în mai multe. constructorului. dacă este cazul. dupa caz Costuri: √ Comision analiză dosar: 2.

In cazul creditelor in RON. din activitaţi independente. asigurari etc. venitul net eligibil al acestuia etc.DIVERS EXTRA\SUPER BCR Beneficiari: persoane fizice.1. au avut un comportament bun de plata etc. plafonul de credit poate fi pus la dispozitia clientilor prin cont de card de debit. dispuse prin ordine de plata sau ridicari de numerar.) pentru credite mai mari de 10. din depozite si dobanzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale.3. în varsta de cel putin 18 ani. dividende. venituri provenite din contracte de închiriere. comportamentul de plata. Gradul maxim de îndatorare se stabileste pentru fiecare client în parte si depinde de profilul de risc.000 EUR (sau echivalent RON) pentru clienţii fără istoric BCR Termen: √ 10 ani pentru clienţii cu istoric BCR1 √ 5 ani pentru clienţii fără istoric BCR Avans: nu este necesar Dobanda: corespunzatoare termenului de rambursare solicitat de client Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor realizate de catre solicitant si coplatitori.. Modalitati de angajare a creditului: sumele se pun la dispozitia clientului prin cont separat de imprumut.2. Venitul net eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a cosului minim de subzistenţa. Modalitati de rambursare a creditului: 18 . Platile se efectueaza prin alimentarea din contul separat de imprumut a contului curent. daca este cazul.000 EUR (sau echivalent RON) este necesară prezentarea unuia sau a doi codebitori √ maxim 10. de unde se pot efectua plati catre terti.. precum si a altor angajamente de plata lunare (de alta natura decât creditul): chirii. pensii.000 EUR (sau echivalent RON) pentru clienţii cu istoric BCR (îşi încasează salariul într-un cont curent la BCR.700 EUR (sau echivalent RON) √ maxim 20. care indeplinesc conditiile de eligibilitate solicitate de catre banca Destinatia: se acorda pentru satisfacerea nevoilor personale ale imprumutatului Suma: √ minim . din salarii.

pentru creditele acordate în lei Garantii: √ certificat de asigurare (asigurare de viata) oferit gratuit de catre banca. precum si alte informatii furnizate de catre client si necesare în analiza creditului vor face obiectul unor verificari din partea bancii. Asigurarea complexa este oferita clientului. informatiile referitoare la venitul participantilor la credit. contractul de credit si certificatul de asigurare. prin Direct Debit. Perioada de 15 zile dintre momentul înmânării documentului şi momentul semnării contractului de credit se poate reduce cu acordul scris al clientului. √ Informatiile privind solicitantul si coplatitorii (daca este cazul). persoanelor care au calitatea de imprumutat si varsta cuprinsa între 18 ani si 65 ani împliniti (la data semnarii certificatului de asigurare). angajator (confirmarea telefonica a informatiilor din Adeverinta de salariu). Standing Order. in functie de optiunea clientilor. persoana avand varsta de intrare in asigurare cuprinsa in intervalul 18-60 ani impliniti. în numerar (inclusiv în ziua scadentei) √ utilizand Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR. în conditiile standard impuse de catre societatea de asigurari. doar impreuna cu asigurarea de viata. efectuarea de catre Consilierul Client a calculelor de încadrare a clientului pentru suma solicitata si a încadrarii acestuia în conditiile impuse de banca pentru a beneficia de credit √ Cu cel puţin 15 zile înainte de semnarea contractului de credit se înmânează clientului documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”. creditelor de nevoi personale DIVERS EXTRA/SUPER BCR . din contul curent în lei/valuta. incapacitate temporara de munca si pierderea involuntara a locului de munca Etape în derularea procesului de analiza a solicitarii de credit: √ Prezentarea la sediul bancii de catre Client a documentelor necesare analizei solicitarii de credit √ Verificarea de catre Consilierul Client a documentatiei depuse de catre Client. prin intermediul cardului de debit (se încheie în prealabil Conventie). daca este cazul.√ la orice sediu BCR. in conditiile standard impuse de catre societatea de asigurari. istoricul de rambursare a creditelor. 19 . Asigurarea complexa acopera urmatoarele riscuri: invaliditatea totala si permanenta. √ asigurare complexa atasata. prin ambele componente: Alo 24 Banking – efectuare operaţiuni prin telefon şi Click 24 Banking – efectuare operatiuni prin internet (se completeaza în prealabil Cererea – Contract de acces la Serviciu) √ la orice ATM din reteaua BCR. Aceasta asigurare este valabila si se emite doar pentru imprumutat chiar daca pentru un contract de credit exista coplatitori. dat direct pe documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” √ Dupa momentul depunerii documentatiei de credit complete de catre Client se semneaza cererea de credit.

se pot efectua transferuri în alte conturi cu sau fara card de debit atasat Costuri: √ Comision analiza dosar (flat . nu se va percepe comision de rambursare anticipata √ Comision unic 10 EUR (sau echivalent RON) incasat pentru fiecare dintre serviciile prestate la solicitarea clientului: inlocuire titular cu coplatitor. √ Banii sunt pusi la dispozitia clientului într-un cont curent de unde pot fi ridicati în numerar.2. √ Daca creditul este aprobat Clientul este chemat la sediul BCR în vederea finalizării operaţiunilor de punere la dispoziţie a creditului aprobat. 3.daca rambursarea anticipata intervine intr-o perioada in care rata dobanzii aferente creditului nu este fixa. respectiv 0. comunicandu-i-se totodata motivele de respingere (daca creditul este respins). adresa situatie credite contractate la BCR (inclusiv istoric credite).daca rambursarea anticipata intervine intr-o perioada in care rata dobanzii curente aferente creditului este fixa: 1% dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de credit este mai mare de un an. Clientul este informat ca dupa semnarea contractului de credit are la dispozitie 14 zile calendaristice in care se poate retrage din contractul de credit. in varsta de cel putin 18 ani.50% dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de credit nu este mai mare de un an .perceput o singură dată la acordarea creditului): 3% √ Comision de administrare credit (încasat lunar.MAXICREDIT EXTRA/SUPER BCR Beneficiari: persoane fizice.2.35% lunar respectiv 0. schimbare sau eliminare coplatitor din contractul de credit. schimbare titular polita de asigurare de viata/certificat asigurare imobil.55% lunar pentru creditele cu asigurare complexă ataşată √ Comision rambursare anticipată: . care indeplinesc conditiile de eligibilitate solicitate de catre banca Destinatia: se acorda pentru rezolvarea nevoilor personale ale imprumutatului 20 . schimbare unitate teritoriala BCR pe parcursul derularii creditului.√ Clientul este informat de catre Consilierul Client daca creditul a fost aprobat/respins. aplicat la valoarea iniţială a creditului): 0. acord instituire ipoteca de rang subsecvent.

Termen maxim: 25 ani Avans: nu este necesar Dobanda: corespunzatoare termenului de rambursare solicitat de client Garantii reale (proprietatea imprumutatului sau a cel putin unuia dintre coplatitori): Ipoteca Depozite colaterale/certificate de depozit cu discount/certificate de depozit la purtator constituite in sistem BCR/titluri de stat Asigurari: √ Asigurarea bunurilor imobiliare care constituie garanţia creditului la o societate de asigurări agreată de BCR şi cesionarea poliţei de asigurare în favoarea băncii. clientul prin semnarea cererii de credit certificand faptul ca a luat la cunostiinta aceste conditii si le accepta. comportamentul de plata. costul poliţei fiind suportat în acest caz de către împrumutat √ certificat de asigurare (asigurare de viata) oferit gratuit1 de catre banca. dar nu va putea depasi 75% din valoarea de garantie a imobilului (constructie existenta si/sau teren intravilan) ce urmeaza a fi admis în garantie sau 90% din valoarea depozitelor colaterale/certificatelor de depozit/titlurilor de stat. venituri realizate in strainatate. 1) conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca clientul pentru a beneficia de certificatul de asigurare gratuit vor fi comunicate acestuia la sediile bancii in momentul consilierii. dar împrumutatul poate opta pentru asigurarea imobilului şi la o altă societate de asigurări agreată de bancă. din depozite si dobanzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale. venitul net eligibil al acestuia etc. persoanelor care au calitatea de împrumutat si varsta cuprinsa între 18 si 65 ani împliniti (la data semnarii certificatului de asigurare). dividende. din salarii. Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor realizate de catre solicitant si coplatitori. Gradul maxim de îndatorare se stabileste pentru fiecare client în parte si depinde de profilul de risc.000 EUR (sau echivalent RON) în functie de capacitatea de rambursare si de garantiile constituite. în conditiile standard impuse de catre societatea de asigurari. deschis pe numele său. venituri provenite din contracte de inchiriere. din activitati independente. în funcţie de opţiunea clientului.Suma maxima: 500. Modalităţi de angajare a creditului: sumele reprezentând creditul acordat vor fi puse la dispoziţia clientului prin cont curent cu sau fără card de debit ataşat sau prin contul curent de derulare credit. BCR oferă gratuit poliţa de asigurare a imobilului la BCR Asigurări Vienna Insurance Group. pensii.. din care se pot efectua retrageri de numerar sau ordona plăţi prin virament Modalitati de rambursare a creditului: 21 . daca este cazul. precum si a altor angajamente de plata lunare (de alta natura decât creditul): chirii. Venitul net eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a cosului minim de subzistenta. asigurari etc..

prin Direct Debit. daca este cazul.-la orice sediu BCR. efectuarea de catre Consilierul client a calculelor de încadrare a clientului la suma solicitata si a încadrarii acestuia în conditiile impuse de banca pentru a beneficia de credit √ Cu cel puţin 15 zile înainte de semnarea contractului de credit se înmânează clientului documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”. prin ambele componente: Alo 24 Banking – efectuare operatiuni prin telefon si Click 24 Banking – efectuare operatiuni prin internet (se completeaza în prealabil Cererea – Contract de acces la Serviciu) -la orice ATM din reteaua BCR. contractul de credit si certificatul de asigurare. în termen de cel mult 10 zile de la autentificare √ Banii sunt pusi la dispozitia clientului într-un cont curent de unde pot fi ridicati în numerar. Standing Order. angajator (confirmarea telefonica a informatiilor din Adeverinta de salariu). Clientul este informat ca dupa semnarea contractului de credit are la dispozitie 14 zile calendaristice in care se poate retrage din contractul de credit. comunicandu-i-se totodata motivele de respingere (daca creditul este respins) √ Dacă creditul este aprobat Clientul este chemat la sediul BCR în vederea finalizarii operatiunilor de punere la dispozitie a creditului aprobat. precum si alte informatii furnizate de catre client si necesare în analiza creditului vor face obiectul unor verificari din partea bancii √ Evaluarea garantiei de catre un evaluator extern agreat de banca √ Clientul este informat de catre Consilierul Client daca creditul a fost aprobat/respins. creditul este pus la dispozitia clientului. extrasul de Carte Funciara poate fi prezentat si ulterior. prin intermediul cardului de debit (se încheie în prealabil Convenţie). dat direct pe documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” √ Dupa momentul depunerii documentatiei de credit complete de catre Client se semneaza cererea de credit. se pot efectua transferuri în alte conturi cu sau fara card de debit atasat Costuri: √ Comision analiză dosar: 2. dupa prezentarea extrasului de Carte Funciara din care sa rezulte înscrierea ipotecii in favoarea bancii. Perioada de 15 zile dintre momentul înmânării documentului şi momentul semnării contractului de credit se poate reduce cu acordul scris al clientului. Exceptie: în cazul ipotecilor autentificate la un birou notarial cu care banca a încheiat conventie de colaborare. in numerar (inclusiv in ziua scadentei stabilite prin graficul de rambursare) -utilizand Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR. de catre Client. pentru creditele acordate în lei Etape în derularea procesului de analiza a solicitarii de credit: √ Prezentarea la sediul bancii. a documentelor necesare analizei solicitarii de credit √ Verificarea de catre Consilierul Client a documentatiei depuse de catre Client.5% √ Comision evaluare: 300 RON + TVA √ Comision rambursare anticipată: 22 . istoricul de rambursare a creditelor. informatiile referitoare la venitul participantilor la credit. √ Informatiile privind solicitantul si coplatitorii (daca este cazul). √ Dupa efectuarea tuturor formelor de publicitate a garantiilor. din contul curent în lei/valuta.

Moneda de acordare: RON Plafon acordat: minim: 500 RON si maxim: pana la maxim 6 salarii nete fara a depasi 20.. schimbare unitate teritoriala BCR pe parcursul derularii creditului.000 RON. Nu se acorda simultan un descoperit de cont individual si un descoperit de cont in baza unui protocol incheiat intre banca si angajator.dacă rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii curente aferente creditului este fixă:1% dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de credit este mai mare de un an.2. au un card de debit BCR in al carui cont incaseaza salariul lunar. situaţie în care poliţa de asigurare este oferită gratuit de către BCR 3. schimbare titular polita de asigurare de viata/certificat asigurare imobil √ Prima de asigurare pentru imobilul adus în garanţie. nu se va percepe comision de rambursare anticipata √ Comision unic: 10 EUR (sau echivalent RON) incasat pentru fiecare dintre serviciile prestate la solicitarea clientului: inlocuire titular cu coplatitor. Beneficiari: persoane fizice care realizeaza venituri lunare din salarii.daca rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului nu este fixă. respectiv 0. adresa situatie credite contractate la BCR (inclusiv istoric credite). solicita deschiderea unui cont curent cu card de debit atasat (BCR Maestro/BCR VISA Electron/BCR VISA Clasic).000 RON Plafonul este atasat contului curent Plafonul de descoperit de cont se activeaza imediat dupa aprobare (in cazul existentei unui istoric de virare a salariului pe ultimele trei luni) sau dupa prima alimentare a contului curent cu drepturile salariale. schimbare sau eliminare coplatitor din contractul de credit. cu conditia ca virarea lunara a salariului sa fie efectuata intr-un contul curent deschis la BCR. acord instituire ipoteca de rang subsecvent. Nu este necesara incheierea unui protocol intre BCR si firma angajatoare.DESCOPERIT DE CONT INDIVIDUAL Credit de consum acordat in limita unui plafon cuprins intre 500 RON si maxim 6 salarii nete fara a depasi 20. împrumutatul poate opta pentru asigurarea imobilului la BCR Asigurări Vienna Insurance Group.50% dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de credit nu este mai mare de un an . poliţa se încheie cu o societate de asigurare agreată şi se cesionează în favoarea băncii.3. La determinarea plafonului de descoperit de cont se are in vedere obligatia lunara de plata pentru creditul solicitat formata din total dobanda calculata pentru o luna si 3% din plafon. 23 .

Martie. plati comercianti. plata facturilor de utilitati reîncarcabil . Iunie si Septembrie rotunjita la 2 zecimale + marja de produs de 7 puncte procentuale. Documente necesare clientului persoana fizica -copie BI/CI pentru solicitant -adeverinta de salariu.de la orice unitate teritoriala BCR pe baza adeverintei de venit sau a extrasului de cont (în cazul virarii drepturilor salariale în ultimele 3 luni consecutive într-un cont curent deschis la BCR) finantare fara prezentarea de garantii si fara necesitatea justificarii destinatiei banilor acces permanent 24 h/24 la bani utilizand cardul de debit atasat contului curent utilizare multipla .Coplatitori: maxim 1 coplatitor. Acest document este necesar doar în cazul în care clientului nu i s-au virat drepturile salariale în ultimele 3 luni consecutive în contul curent deschis la BCR. -fisa fiscala aferenta anului precedent (original sau copie) cu stampila oficiala a angajatorului. acestea pot fi utilizate din nou posibilitatea rambursarii anticipate (partial sau total) a sumelor utilizate fara a se percepe un comision de rambursare anticipata dinamicitate . în caz contrar fiind suficient extrasul de cont curent pe ultimele 3 luni consecutive.majorarea/diminuarea/mentinerea plafoanelor acordate în functie de evolutia alimentarilor lunare cu drepturi salariale a contului curent 24 . completata. respectiv in prima zi lucratoarea a lunilor Ianuarie.retrageri numerar. dupa caz -factura de utilitati (din luna precedenta sau cu cel mult 3 luni anterioare solicitarii creditului) Avantaje: usor de obtinut . Iulie si Octombrie a fiecarui an si se va stabili in functie de valoarea ROBOR 3M fixata in ultima zi lucratoare bancara a lunilor Decembrie. semnata si stampilata incluzand paragraful prin care angajatorul se obliga sa vireze salariul in contul curent specificat.pe masura rambursarii sumelor utilizate. sot/sotie Perioada de acordare a descoperitului de cont: nedeterminata daca s-au respectat conditiile prevazute in contract si imprumutatul isi pastreaza calitatea de salariat Dobanda: ROBOR 3M + marja de produs de 7 puncte procentuale Este dobanda variabila stabilita in functie de cotatia ROBOR 3M fiind revizuita de banca trimestrial. Aprilie.

venituri provenite din contracte de închiriere. Gradul maxim de îndatorare se stabileste pentru fiecare client în parte si depinde de profilul de risc. asigurari etc. Venitul net eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a cosului minim de subzistenta. care indeplinesc conditiile de eligibilitate solicitate de catre banca Destinatia: se acorda pentru achizitionarea de vehicule noi. prin ambele componente: Alo 24 Banking – efectuare operaţiuni prin telefon şi 25 .000 EUR (sau echivalent RON) Termen maxim: √ vehicule noi: maxim 7 ani √ vehicule rulate: maxim 5 ani Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor realizate de catre solicitant si coplatitori. din activitati independente.MOTOR EXTRA/SUPER BCR Beneficiari: persoane fizice. comercializate in tara de catre producatori/dealeri autorizati si de vehicule rulate din productia interna si din import. daca este cazul.comision 0 utilizand cardul la plata de bunuri si servicii. precum si a altor angajamente de plata lunare (de alta natura decât creditul): chirii.1. în numerar (inclusiv in ziua scadentei) -utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR.000 EUR (sau echivalent RON) -Creditele acordate pentru achizitionarea de autoturisme rulate: 12. comportamentul de plata. din depozite si dobanzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale. venitul net eligibil al acestuia etc. Modalitatea de acordare a creditului: virament in contul dealer-ului/persoanei fizice sau juridice care comercializeaza autovehiculul Modalitati de rambursare a creditului: -la orice sediu BCR.. la comerciantii acceptanti acces la facilitati acordate in cadrul campaniilor organizate de BCR 3. din contul curent în lei/valută. de la persoane fizice/juridice romane Suma maxima: -Creditele acordate pentru achizitionarea de vehicule noi: 30.3.Vehicule si bunuri 3. din salarii. in varsta de cel putin 18 ani.3. pensii. dividende. din productia interna si din import.

cat si pentru cele inmatriculate in strainatate Etape în derularea procesului de analiza a solicitarii de credit: √ Prezentarea la sediul bancii de catre Client. contractul de credit si certificatul de asigurare. Standing Order. atat pentru cele inmatriculate in Romania. comunicandu-i-se totodata motivele de respingere (daca creditul este respins) 26 . Perioada de 15 zile dintre momentul înmânării documentului şi momentul semnării contractului de credit se poate reduce cu acordul scris al clientului. efectuarea de catre Consilierul Client a calculelor de încadrare a clientului pentru suma solicitata si a încadrarii acestuia în conditiile impuse de banca pentru a beneficia de credit √ Cu cel puţin 15 zile înainte de semnarea contractului de credit se înmânează clientului documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”. in lei. se solicita ca vechimea maxima pentru aceste autovehicule sa fie de 7 ani. precum si alte informatii furnizate de catre client si necesare în analiza creditului vor face obiectul unor verificari din partea bancii √ Clientul este informat de catre consilierul client daca creditul a fost aprobat/respins. informatiile referitoare la venitul participantilor la credit. a documentelor necesare analizei solicitarii de credit √ Verificarea de catre Consilierul Client a documentatiei depuse de catre Client. din contul de card de debit (se incheie în prealabil Conventie). angajator (confirmarea telefonica a informatiilor din Adeverinta de salariu). daca este cazul √ Informatiile privind solicitantul si coplatitorii (daca este cazul). cu cesionarea drepturilor de incasat in favoarea bancii. pentru creditele acordate în lei Garantii: polita de asigurare tip CASCO incheiata cu o societate de asigurari agreata de BCR. In vederea incheierii politei de asigurare CASCO pentru autoturismele rulate ce se doresc a fi achizitionate din credit. in valuta. se solicita ca vechimea maxima pentru aceste autovehicule sa fie de: 6 ani pentru cele neinmatriculate in Romania si 8 ani pentru cele inmatriculate in Romania In vederea incheierii politei de asigurare CASCO pentru autoturismele rulate ce se doresc a fi achizitionate din credit. prin Direct Debit.Click 24 Banking – efectuare operaţiuni prin internet (se completează în prealabil Cererea – Contract de acces la Serviciu) -la orice ATM din reteaua BCR. dat direct pe documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” √ Dupa momentul depunerii documentatiei de credit complete de catre Client se semneaza cererea de credit. istoricul de rambursare a creditelor.

schimbare titular polita de asigurare de viata/certificat asigurare imobil √ Prima de asigurare: cotele de primă anuale sunt stabilite pe tipuri de autoturisme şi sunt cele comunicate de către societatea de asigurare-reasigurare 3. aplicat la valoarea iniţială a creditului): 0. mobilier. respectiv 0. acord instituire ipoteca de rang subsecvent. produse IT.√ Daca creditul este aprobat clientul este chemat la sediul BCR în vederea finalizării operaţiunilor de punere la dispoziţie a creditului aprobat. biciclete etc.PRACTIC EXTRA/SUPER BCR Beneficiari: persoane fizice.) de la furnizorii interni sau externi sau dealerii autorizati ai acestora. schimbare unitate teritoriala BCR pe parcursul derularii creditului. blanuri. adresa situatie credite contractate la BCR (inclusiv istoric credite).50% dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de credit nu este mai mare de un an . Clientul este informat ca dupa semnarea contractului de credit are la dispozitie 14 zile calendaristice in care se poate retrage din contractul de credit.35% lunar √ Comision rambursare anticipată: . materiale de constructii.3.perceput o singură dată la acordarea creditului): 3% √ Comision de administrare credit (încasat lunar. nu se va percepe comision de rambursare anticipata √ Comision unic 10 EUR (sau echivalent RON) incasat pentru fiecare dintre serviciile prestate la solicitarea clientului: inlocuire titular cu coplatitor.2. care îndeplinesc conditiile de eligibilitate solicitate de catre banca Destinatia: achizitionarea de bunuri si servicii din tara sau strainatate (aparatura electronica si electrocasnica.dacă rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii curente aferente creditului este fixă:1% dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de credit este mai mare de un an.daca rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului nu este fixă. 27 . schimbare sau eliminare coplatitor din contractul de credit. în varsta de cel putin 18 ani. √ Banii sunt pusi la dispozitia clientului într-un cont curent de unde se vor vira în contul dealer-ului/ persoanei fizice sau juridice care comercializeaza autovehiculul Costuri: √ Comision analiza dosar (flat .

din salarii. comportamentul de plată. venitul net eligibil al acestuia etc. In cadrul perioadei de gratie imprumutatul achita comisioanele aferente. Standing Order. cu exceptia comisionului de urmarire riscuri si a comisionului de administratie. a documentelor necesare analizei solicitarii de credit 28 . Modalitatea de acordare a creditului: virament. pensii.000 EUR (sau echivalent RON) Avans: nu este necesar Termen maxim: 5 ani Perioada de gratie: cel mult 2 luni. din contul curent în lei/valută. in numerar (inclusiv în ziua scadentei).Venitul net eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a cosului minim de subzistenta. fara depasirea termenului maxim de rambursare . din contul de card de debit (se încheie în prealabil Conventie).Moneda de acordare: RON/EUR Suma maxima: 5. -la sediul unitatii BCR care a acordat creditul. daca este cazul. Gradul maxim de îndatorare se stabileşte pentru fiecare client în parte şi depinde de profilul de risc. asigurari etc. prin Direct Debit. din contul curent in lei/valuta (inclusiv in ziua scadentei). din depozite si dobanzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale. dividende. Gradul maxim de îndatorare pentru fiecare client în parte depinde de asemenea profilul de risc si comportamentul de plata al acestuia. in contul furnizorului de bunuri Modalitati de rambursare: -la orice sediu BCR. din activitati independente. precum si a altor angajamente de plata lunare (de alta natura decat creditul): chirii. Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor realizate de catre solicitant si coplatitori. fiind inclusa in valoarea creditului. -utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR. venituri provenite din contracte de închiriere. prin ambele componente: Alo 24 Banking – efectuare operaţiuni prin telefon şi Click 24 Banking – efectuare operaţiuni prin internet (se completează în prealabil Cererea – Contract de acces la Serviciu) -la orice ATM din reteaua BCR. pentru creditele acordate în lei Etape în derularea procesului de analiza a solicitarii de credit: √ Prezentarea la sediul bancii sau al comerciantilor parteneri de catre Client. Dobanda se calculeaza lunar la soldul creditului si se capitalizeaza la sfarsitul perioadei de gratie.

daca este cazul √ Informatiile privind solicitantul si coplatitorii (daca este cazul).dacă rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii curente aferente creditului este fixă:1% dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de credit este mai mare de un an.√ Verificarea de catre Consilierul Client/reprezentantul comerciantilor parteneri a documentatiei depuse de catre Client. comunicandu-i-se totodata motivele de respingere (daca creditul este respins) √ Daca creditul este aprobat clientul este chemat la sediul BCR în vederea finalizării operaţiunilor de punere la dispoziţie a creditului aprobat.50% dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de credit nu este mai mare de un an 29 . angajator (confirmarea telefonica a informatiilor din adeverinta de salariu). informatiile referitoare la venitul participantilor la credit.perceput o singură dată la acordarea creditului): 3% √ Comision de administrare credit (încasat lunar. contractul de credit si certificatul de asigurare. istoricul de rambursare a creditelor.35% lunar √ Comision rambursare anticipată: . se semneaza cererea de credit. respectiv 0. efectuarea de catre Consilierul Client a calculelor de încadrare a clientului pentru suma solicitata si a încadrarii acestuia în conditiile impuse de banca pentru a beneficia de credit √ Cu cel puţin 15 zile înainte de semnarea contractului de credit se înmânează clientului documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”. aplicat la valoarea iniţială a creditului): 0. Perioada de 15 zile dintre momentul înmânării documentului şi momentul semnării contractului de credit se poate reduce cu acordul scris al clientului. √ Banii sunt pusi la dispozitia clientului într-un cont curent de unde se vor vira în contul curent al furnizorului de bunuri Costuri: În cazul acordării împrumutului la sediul băncii sau prin intermediul partenerilor: √ Comision analiza dosar (flat . Clientul este informat ca dupa semnarea contractului de credit are la dispozitie 14 zile calendaristice in care se poate retrage din contractul de credit. precum si alte informatii furnizate de catre Client si necesare în analiza creditului vor face obiectul unor verificari din partea bancii √ Clientul este informat de catre Consilierul Client daca creditul a fost aprobat/respins. dat direct pe documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” √ Dupa momentul depunerii documentatiei de credit complete de catre Client.

daca rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului nu este fixă. 4. adresa situatie credite contractate la BCR (inclusiv istoric credite). acord instituire ipoteca de rang subsecvent. schimbare titular polita de asigurare de viata/certificat asigurare imobil √ Taxele legale de import (taxe vamale..Contract de credit CONTRACT DE CREDIT NR. nu se va percepe comision de rambursare anticipata √ Comision unic 10 EUR (sau echivalent RON) incasat pentru fiecare dintre serviciile prestate la solicitarea clientului: inlocuire titular cu coplatitor. in cazul creditelor acordate in valuta.) sunt suportate de solicitant din surse proprii. comisioane etc. 288 30 . schimbare unitate teritoriala BCR pe parcursul derularii creditului. schimbare sau eliminare coplatitor din contractul de credit.

fax. N.Dnul PUPAZA DANIEL cu domiciliul în Barticesti. Pentru creditul aprobat BANCA percepe. 188776. în cazul în care prima scadenţă a fost stabilită la un interval mai mare de o lună faţă de data acordării creditului 31 .comuna Botesti. nr.12. 2. CNP 1730323474510. ce se va calcula de la data punerii la dispoziţie şi până la rambursarea integrală a creditului. Str. cod unic/cod fiscal 361579. dar nu mai puţin de valoarea minimă stabilită de BANCĂ. telefon 0256/201704 . Dobanda lunară (D) din graficul de rambursare se calculeaza după următoarea formulă: D  S  P%  NRZ 360 unde S = soldul creditului din luna precedentă P = procentul de dobândă NRZ = numar de zile: 30 sau număr real de zile. BANCA acordă ÎMPRUMUTATULUI un credit pentru NEVOI PERSONALE în sumă de (în cifre şi litere) 6. Creditul aprobat se va pune la dispoziţia ÎMPRUMUTATULUI în cont separat de împrumut. cinci sute ) lei* pe o perioadă de 24 luni. reprezentată în prezentul contract prin Maria Ionita în calitate de CONSILIER CLIENTELĂ. pentru dobânda din prima şi ultima scadenţă. denumită in prezentul contract BANCĂ şi .08. Creditul se acordă cu o dobândă variabilă pe an. denumit în prezentul contract ÎMPRUMUTAT.Titulescu nr.00( şase mii. nr. judeţul NEAMT. 3. comision de întocmire a dosarului de credit de 2. posesor al actului de identitate tip CI/BI/AI seria NT. a intervenit prezentul contract: 1. înregistrată la registrul comerţului cu nr. J40/608/1992.2010 Între: -BANCA COMERCIALA ROMANA . sucursala ROMAN. începând cu data de 17/08/2010şi până la data de 14/08/2012 .5 % la valoarea creditului. integral la data de: 17/08/2010. 25. la semnarea prezentului contract de credit. judeţul NEAMT.încheiat astăzi 17.500. 0256/201705.

conform graficului de rambursare anexat la prezentul contract. Împrumutatul se obligă: a. 32 . anexat la prezentul contract. împrumutătorul va reduce costul creditului. conform Listei de tarife şi comisioane standard în vigoare la data cererii de rambursare anticipată. în întregime (la orice dată) sau parţial (numai la o scadenţă prevăzută în graficul de rambursare valabil la data solicitării). să respecte prevederile din prezentul contract şi din anexele la acesta. renunţând la perceperea dobânzii aferente sumei rambursate anticipat. cât şi suma pe care doreşte să o ramburseze în avans. în sume constante. Pentru solicitările de rambursări la creditele aflate la sfârşitul perioadei de creditare. În cazul inexistenţei de disponibilităţi în contul curent. Banca va percepe un comision de rambursare anticipată. dacă este cazul. cel puţin cu 7 zile calendaristice în avans. iar ratele care rămân de rambursat prin refacerea graficului să fie minim 3. BANCA este îndreptăţită să treacă ratele la restanţă din ziua scadenţei . Rambursarea creditului şi plata dobânzilor se va face lunar. În cazul rambursărilor anticipate parţiale. respectiv suma necesară achitării comisioanelor stabilite de bancă. Ratele creditului şi dobânzile aferente se încasează de BANCĂ automat din contul curent al ÎMPRUMUTATULUI (respectiv din cont curent 333). Împrumutatul va trebui să precizeze în scrisoarea adresată băncii dacă prin această rambursare parţială alege reducerea sumei stabilite ca scadenţă în noul grafic de rambursare aprobat sau reducerea perioadei de creditare. Prima rată se va rambursa la data de 17/09/2010. în cazul în care sunt mai puţin de 3 scadenţe se vor accepta numai rambursări totale. de intenţia sa de a efectua o rambursare anticipată printr-o scrisoare adresată băncii şi va depune în contul său curent atât suma de plată aferentă scadenţei respective. La data prezentului contract. suma rambursată nu poate fi mai mică decât o sumă egală cu minim 3 scadenţe (rata creditului + dobanda) calculate conform graficului de rambursare în vigoare la data depunerii cererii în bancă. Creditul poate fi rambursat de către ÎMPRUMUTAT şi înainte de scadenţă. 5. nivelul comisionului de rambursare anticipată este de 3% şi se calculează la suma rambursată anticipat. iar ultima rată la data de 17/08/2012. În caz de rambursare anticipată totală sau parţială. listă care este afişată la toate unităţile băncii.4. 6. conform graficului de rambursare a creditului. În acest scop împrumutatul va informa banca.

ele fiind necesare băncii care este autorizată în mod expres să le păstreze pe suport informatic. până la plata integrală a sumelor datorate de împrumutat. Împrumutatul declară că este de acord ca datele personale din acest contract de credit. Nesolicitarea tuturor documentelor prevăzute în prezentul contract nu constituie pentru bancă o renunţare la drepturile sale şi aceasta va putea solicita documentele prevăzute în prezentul contract. Informaţiile personale solicitate în cadrul prezentului contract sunt obligatorii. 8. creditul poate fi declarat scadent anticipat. Împrumutatul declară că a luat la cunoştiinţă de 33 . la termenele şi în sumele convenite prin contract. Împrumutatul poate încheia o poliţă de asigurare de deces la o societate de asigurare agreată de bancă pe toată perioada de creditare cu cesionarea în favoarea băncii a drepturilor de despăgubire ce rezultă din încheierea acestei poliţe. Dacă banca nu exercită acest drept sau orice alt drept conferit de prezentul contract de credit sau de lege. după expirarea unui termen de minim 5 zile calendaristice. În cazul nerambursării. În cazul în care creditul este declarat scadent anticipat. să suporte cheltuielile de urmărire făcute de bancă pentru recuperarea sumelor nerambursate la scadenţă. banca fiind în drept să solicite de îndată rambursarea acestuia şi a dobânzilor şi să procedeze la recuperarea creanţelor sale prin debitarea contului de disponibilităţi în lei şi/sau în valută şi a eventualelor depozite constituite la BRD ale împrumutattului sau prin executarea silită a acestuia. 9. precum si cele care rezultă din analiza şi derularea creditului. precum şi alte informaţii referitoare la evoluţia ulterioară a creditului pentru propriile analize de gestiune şi de risc şi să le comunice persoanelor juridice din cadrul grupului Société Génerale din care face parte. 10. banca va înregistra suma respectivă la restanţă. în termen de 5 zile calendaristice de la data modificării. la orice moment. altor persoane juridice autorizate. să fie prelucrate de bancă pentru efectuarea de analize statistice şi financiare. împrumutatul va rămâne responsabil faţă de bancă pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte care decurg din rambursarea anticipată a acestuia. c. să restituie băncii creditul primit potrivit graficului anexă la contract şi să plătească dobânda şi comisioanele bancare. inclusiv instituţii tip birou de credit. Împrumutatul autorizează în mod expres banca să prelucreze aceste informaţii. 7. Dacă împrumutatul nu plăteşte la scadenţă ratele şi dobânzile aferente la creditul acordat sau nu respectă toate clauzele şi obligaţiile prevăzute în prezentul contract. aceasta nu constituie o renunţare a băncii la drepturile sale. care va fi comunicat în scris.b. Banca este în drept să solicite rambursarea imediată a creditului aprobat în cazuri justificate. plătind băncii creditul şi dobânzile aferente până la rambursarea integrală a datoriei. să comunice băncii noul domiciliu şi/sau noul loc de muncă al său în cazul schimbării acestora. d. determinate de furnizarea de către împrumutat a unor date nereale.

Banca nu preia riscul politic sau cel determinat (provocat) de calamităţi naturale şi nu răspunde de autenticitatea documentelor prezentate de împrumutat. Acest contract a fost încheiat în nr. 11. Prezentul contract care are valoare de înscris autentic. Declar că înainte de încheierea prezentului contract am luat la cunoştiinţă despre clauzele acestuia. dreptul la intervenţie asupra datelor şi dreptul la opoziţie. 12. BANCA DIRECTOR ÎMPRUMUTAT Vasile Lăzărescu CONSILIER CLIENTELĂ Maria Ionita 34 . Oferta de credit şi graficul de rambursare a împrumutului şi de plată a dobânzilor fac parte integrantă din prezentul contract. condiţiile creditului. inclusiv schema de rambursare şi consider că tipul şi suma creditului sunt adecvate situaţiei mele financiare. ALTE CLAUZE: Litigiile de orice fel dintre părţile contractante vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti de drept comun. Relaţiile reciproce dintre părţile contractante. 56 din Legea bancară nr. de 3 exemplare. conform art.677/2001. 13. din care 2 exemplare rămân la bancă şi 1 exemplar la împrumutat. cu privire la: dreptul de acces la date. 14.prevederile Legii nr. sunt supuse regulilor generale de creditare şi legilor române. nereglementate de textul de mai sus. precum şi garanţiile reale şi personale constituite în scopul garantării creditului bancar constituie titlu executoriu. 58/1998.

35 .