You are on page 1of 3

MODULUI 20 MANAGEMENT SI LEGISLATIE SANITARA PLANIFICARE SEMESTRIALA Semestrul I, anul scolar 2011 - 2012

60 de ore teorie şi 36 de ore, laborator tehnologic.
NR. CRT. 1 COMPETENTE SPECIFICE / criterii de performanta Precizeaza principiile managemantului general • universalitatea managementului • principiile managementului general UNITATEA DE CONTINUT 1. Management: definitie, functii, principii generale ale conducerii Nr. ore Saptamana RESURSE EVALUARE

2 .

3. Management organizational: managementul timpului, managementul schimbarii, comunicarea manageriala 4. Etapele procesului de management 4.1. Planificarea: definiţie, noţiuni de bază în utilizarea planificării, tipuri de planificare (strategică, tactică, operaţională). 4.2.Organizarea: împărţirea sarcinilor şi aplicarea mecanismelor de coordonare.

Dan Enăchescu, Mihai Gr. Marcu - "Sănătate publică şi management Evaluare orala: sanitar", Ed. ALL, 1994, 1995, 1997, 1998 Cristian Vlădescu (coordonator) "Managementul serviciilor de sănătate" - Ed. Expert, 2000

Ed.Dirijarea: coordonarea personalului. piata libera. 2 Identifica politicile si sistemele de sanatate • definirea tipologiilor/caracteristi cilor sistemelor de sanatate • explicarea principiilor economiei sanitare • interpretarea reformei sistemelor de sanatate 1. performanta. Managementul serviciilor sanitare si de sanatate: definitie. Modele de gestiune a resurselor umane. 1998 Liviu Cocora "Legislaţie medicală şi socială" . Constanţa. Economia sanitara: definitie. scop. beneficiari. obiective. 4. evaluarea randamentului şi performanţei. Principiile economiei sanitare. formarea şi dezvoltarea. Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. furnizori.4. leadership in serviciile de sanatate 2.3.Ed. Reforma sistemelor de sanatate: obiective. roluri manageriale. finantare. 2004 Monitorul Oficial al României Cristian Vlădescu (coordonator) "Managementul serviciilor de Evaluare orala sănătate" .4. Management strategic in European Trening Foundation SJEP 9628 Evaluare scrisa "Management sanitar" . prioritati. Expert. evaluare 3. Controlul: evaluarea rezultatelor şi atingerii obiectivelor. Sisteme de sanatate/servicii de sanatate: definitie. remunerare). sisteme de evaluare 1. funcţiile gestiunii resurselor umane (recrutarea şi selecţia.Ovidius University Press. eficienta 2. 2000 European Trening 3 Analizeaza caracteristicile managementului sanitar • definirea managementului sistemelor sanitare si de sanatate • indicarea domeniilor de .

4. Notiuni de drept medical 2. Legislatia privind organizarea si functionarea sistemului de sanatate 3. aplicare a managementului sanitar • implementarea managementului sanitar Aplica legislatia sanitara • mentionarea notiunilor de drept medical • interpretarea legislatiei in sistemul de asigurari de sanatate • expunerea principalelor acte normative in domeniul ingrijirilor de sanatate organizatiile de sanatate 3. nivel tertiar 1.Ovidius University Press. Managementul calitatii serviciilor de sanatate 4. autorizarea. nivel secundar. Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. Constanţa. 2004 Monitorul Oficial al României Evaluare scrisa Portofoliu . Management sanitar: nivel primar. acreditarea Foundation SJEP 9628 "Management sanitar" .Ed. 1998 Liviu Cocora "Legislaţie medicală şi socială" . Acte normative care reglementeaza exercitarea profesiei in domeniul ingrijirilor de sanatate: formarea profesionala.