You are on page 1of 4

1 1. PORODICA ZANIMANJA 2. NAZIV I STEPEN ZANIMANJA 3. PREDMET 4. IME MODULA 5. BROJ MODULA ZA PREDMET 6. ŠIFRA MODULA 7.

DATUM KADA JE MODUL ZAVRŠEN 8. SVRHA MODULA: Saobraćaj Vozač motornih vozila Praktična nastava Transportni procesi 30/36 III-82-SP-01-36 Septembar 2008

III

Svrha ovog modula je upoznavanje učenika sa elementima transportnog procesa i troškovima u cestovnom saobraćaju. 9. POSEBNI USLOVI / PREDUSLOVI/ ZAHTJEVI: Nema ih 10. CILJEVI MODULA: Kada je ovaj modul uspješno završen, učenik će biti sposoban da: Nabroji vrste i elemente transportnog procesa. Odabere prijevozni put – itinerer i izvrši njegovu izmjenu. Izvrši organizaciju i obavljanje transportnog procesa Utiče na smanjenje pojedinih transportnih troškova.

- Proračuna cijenu transportne usluge. 11. JEDINICE SADRŽAJA MODULA : 1. Ciklus transportnog procesa 2. Prijevozni put (itinerer) 3. Proračun troškova prijevoza Napomena: Važnost svih jedinica u okviru modula navedena je u tabeli u stavku 13.5. 12. REZULTATI PO JEDINICI : Nakon uspješnog završetka svake jedinice, učenik će biti sposoban da: Jedinica Znanje Vještine 1. Ciklus transportnog procesa Definiše elemente transportnog procesa Nabroji vrste transportnih procesa Objasni transportni proces kod prijevoza 2. Prijevozni put (itinerer) putnika i roba. Definiše pojam prijevoznog puta – itinerera. Pokaže važnost odabira itinerera u procesu transporta. Da primjere za transportne zadatake. Pokaže rezlike između transportnih procesa. Izradi plan izvršenje transportnog zadatka. Odabere najfunkcionalniji prijevozni put – itinerer. Nacrta prijevozni put – itinerer. Odredi alternativni itinerer u slučaju više sile. Lične kompetencije Poznaje elemente transportnog procesa, svoje obaveze i zadatke prilikom realizacije istog. Iskazuje volju za smanjenje troškova. Može razumjeti uticaj vožnje na troškove prijevoza. Preuzima odgovornost za ispravnost i tehničko održavanje vozila.

načinom vožnje. Sarajevo.1 Potrebni objekti i resursi : učionica i kompjuterska mreža (15 računara) sa internet konekcijom. Ocjenjivanje učenja: 1.Golac. Učenici moraju biti unaprijed upoznati sa metodama i kriterijumima ocjenjivanja. 1985. Izračuna i analizira transportne troškove. . Svjetlost B. projekciono platno) . 13. . Predstavi učešće troškova u cijeni prijevozne usluge. Proračun troškova prijevoza itinerera.3.2. Napravi proračun cijene prijevoza. rad u parovima. Nastavna učila i materijali: .sredstva za pisanje. izvrši proračun troškova i odredi cijenu transportne usluge.4. 2001. Nabroji troškove prijevoza.2 Objasni način projektovanja i odabira adekvatnog prijevoznog puta – 3. Preporučena literatura i ostali izvori za učenje : Jagoda Stanišić i Bogoljub Marković.. Objasni nastanak i strukturu troškova. Učenici trebaju ostvariti minimum 40% svih definisanih rezultata učenja u svim odabranim tehnikama ocjenjivanja. odabere itinerer. tabla . Organizacija prevoza robe i putnika.oprema za prezentaciju (PC. Zagreb.1998. Ocjenjivanje provesti uključujući najmanje dvije tehnike za jedan modul.računarska mreža u kabinetu 13. projektor. grupni oblik rada 13. 13.5. Pokazuje profesionalno zainteresovanost za odabir najpovoljnijeg itinerera. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Mladen Dobrić i Rizah Hadžimuratović. Beograd.Ostali nastavni materijali 13. Organizacija i tehnika prijevoza tereta u cestovnom prometu. Nastavni oblici metode : frontalni oblik rada. Opšta uputstva: Ocjenjivanje se vrši unutar škole. Škola za cestovni promet Drugi odobreni udžbenici Razni stručni časopisi i mediji Pokaže mogućnosti smanjenja pojedinih troškova. SMJERNICE ZA NASTAVNIKE: 13. Organizacija prevoza putnika i robe. Bude sposoban da organizuje izvršenje transportnog procesa.

Portfolio: .Sadržaj portfolija određuje nastavnik sa učenicima . Inženjer cestovnog/drumskog saobraćaja 16. cestovnog saobraćaja. PRIJEDLOG JE DA MODUL PREDAJE : 1. SSZS ZENICA Zenica 032 406 883 Slavna brdska Travnik brigada SMS ZEPCE Zepce 032 881 014 Tehnike ocjenjivanja i raspored važnosti Usmeno Test Portfolio ispitivanje 10% 10% 15% 5% 10% 20% 15% 15% 30% 30% 40% Sadržaj ovog modula je povezan sa modulima III-82-ST-10-01. Edin Heleg dipl. 3.3.Formalno usmeno ispitivanje sa unaprijed pripremljenim pitanjima .1. Kriteriji za ocjenjivanje 2.ing.Test sadrži 20 pitanja . 2.Kriteriji za ocijenu definisani zakonom 2. član radne grupe 2.Obuhvata zbirku učeničkih radova baziranih na kontinuiranom sakupljanju . 15.Ocjenjivanje u toku trajanja modula 2. Cazim Agarevic ing.Učenike upoznati sa kriterijima ocjenjivanja 3. cestovnog saobraćaja. drumskog saobraćaja. Safet Krnjic dipl.Trajanje jedan školski čas .Portfolio sadrži zadatke urađene u grupnom i individualnom radu . TIM ZA RAZVIJANJE MODULA: Ime i prezime i titula Škola Adresa 1. Test: .3 2.Pitanja definiše nastavnik u skladu sa rezultatima učenja iz svih jedinica . Diplomirani inženjer cestovnog/drumskog saobraćaja 2.2.Kombinacija različitih vrsta pitanja . član radne grupe 3. III-82-SP-01-32 i III-82-SP-01- Tel. Ciklus transportnog procesa Prijevozni put (itinerer) Proračun troškova prijevoza jedinica (zbir) 35% 15% 50% Ukupno: 100% 14. POVEZANOST MODULA UNUTAR NPP: 34. Tehnike ocjenjivanja i raspored važnosti po jedinicama Važnost Jedinice 1. MSS 308 N.ing. Usmeno ispitivanje: . Fax 030 525 407 e-mail .

Alma Hasic.. prof. Vesna Jevtic. expert za izradu NPP-a 5.jevtic@gmail.4 član radne grupe 4. član projektnog tima Saobraćajna i Doboj elektro škola 053-223-872 vsn.com .