Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

. INVESTEŞTE ÎN OAMENI!

ACTUALITĂŢI ÎN ABORDAREA COMPLEXĂ A ANOMALIILOR DENTO-MAXILARE

Prof. Univ. Dr. Dragoş STANCIU Asist. Univ. Dr. Anca TEMELCEA Prof. Univ. Dr. Constantin VÂRLAN

Ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială

Alătură-te echipei SSER şi te vei bucura
de educaţie medicală continuă, gratuit!
Toţi medicii stomatologi, membri ai SSER, care au cotizaţia achitată, se pot înscrie şi pot participa nelimitat la cursurile organizate în cadrul proiectului DENT, în limita locurilor disponibile.
Restul condiţiilor rămân neschimbate. Pentru detalii privind înscrierea, vă rugăm să ne contactaţi la tel. 021.317.58.64 sau să accesaţi pagina web a societăţii.

www.sser.ro

CUPRINS
Anomalia de clasa I Angle 3 Anomalia de clasa a III-a Angle 40 1. Introducere 3 2. Scop 3 3. Metodologia de elaborare a ghidului 4 4. Structura ghidului 4 5. Evaluare şi diagnostic 4 6. Conduita terapeutică 11 7. Urmărire şi monitorizare 17 Anomalia de clasa II / 1 Angle 18 1. Introducere 18 2. Scop 19 3. Metodologia de elaborare a ghidului 19 4. Structura ghidului 19 5. Evaluare şi diagnostic 19 6. Conduita terapeutică 25 7. Urmărire şi monitorizare 29 Anomalia de clasa II / 2 Angle 29 1. Introducere 40 2. Scop 41 3. Metodologia de elaborare a ghidului 41 4. Structura ghidului 41 5. Evaluare şi diagnostic 41 6. Conduita terapeutică 46 7. Urmărire şi monitorizare 49 BIBLIOGRAFIE 50

1. Introducere 29 2. Scop 31 3. Metodologia de elaborare a ghidului 31 4. Structura ghidului 31 5. Evaluare şi diagnostic 32 6. Conduita terapeutică 36 7. Urmărire şi monitorizare 40

ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012

1

2

Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare

ANOMALIA de Clasa I Angle
1. INTRODUCERE 1.1. Definiţie

Anomaliile de Clasa I Angle sunt caracterizate de tulburări de creştere şi dezvoltare, cu caracter primar sau dobândit, ale sistemului dentar, alveolar şi, într-o măsură mult mai mică, ale bazelor osoase maxilare, ceea ce determină dezechilibre majore la nivelul arcadelor dento-alveolare şi ocluzale. Trăsătura comună este relaţia intermaxilară normală în plan sagital. Prevalenţa anomaliei de Clasa I Angle este ridicată. Studiind un lot de copii cu vârste cuprinse între 5 şi 15 ani se constată că populaţia este afectată în proporţie de 63-65% din cazuri. Malocluzia de Clasa I destul este frecventă în populaţia noastră, iar în tratament se dovedeşte a fi o mare consumatoare de timp şi de tehnică. Toate acestea justifică interesul clinicienilor pentru această anomalie dento-maxilară ce impune diagnostic şi tratament precoce. Gama anomaliilor cuprinse în Clasa I Angle este largă, înglobând anomalii ale sistemului dentar, dento-alveolar, ocluzal, dar şi ale bazei maxilarelor, ultimele fiind interesate într-o mai mică măsură. Ghidul intenţionează să standardizeze conduita terapeutică în malocluzia de Clasa I Angle şi prin aceasta să prevină, să intercepteze şi să trateze anomalia, conducând astfel la reducerea prevalenţei malocluziei şi, mai mult la reducerea, simplificarea sau chiar anularea necesităţilor de tratament. Pe scurt, tratarea corectă a anomaliei la orice vârstă. Obiectivele: - creşterea calităţii actului medical ortodontic; - abordarea unei forme de anomalie cu o răspândire importantă în populaţie; - evitarea tratamentelor care nu sunt necesare; - eliminarea incertitudinilor în practica medicală ortodontică; - reducere riscurilor în decizia de a trata sau de a nu trata; - extinderea şi impunerea în practică medicală ortodontică a manierei de abordare interdisciplinară a cazurilor; - diseminarea rezultatelor, concluziilor noi în practica medicală; - dezvoltarea conceptului de consens în echipa medicală şi intre medici în practica medicală ortodontică; - protecţia medicului în caz de acuzaţie de malpraxis; - crearea de condiţii optime de colaborare între specialişti, instituţii medicale, instituţii de învăţământ şi familie; - creşterea încrederii personalului medical în rezultatul actului de îngrijire a pacientului; - crearea bazei de date utile pentru comparaţii în dezvoltarea unor strategii ştiinţifice în politica de

1.2. Prevalenţă

1.3. Conduită actuală

1.4. Forme clinice 2. SCOP

ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012

3

.Urmărire şi monitorizare. cu discretă lipsă de spaţiu şi uneori ocupă mult din spaţiul pentru laterali.deficienţele minore care pot apărea sunt.Conduita terapeutică (prevenţie şi tratament). compensate de creşterea proceselor dento-alveolare. . . .Evaluare (aprecierea riscului şi diagnostic).1 Medicul are suspiciunea de evoluţie a cazului către o malocluzie de Clasa I. exceptând biproalveolia.corelarea practicii medicale ortodontice româneşti cu standardele practicii medicale internaţionale. STRUCTURA GHIDULUI Ghidul este structurat în trei capitole: .echilibrul facial este.incisivii centrali inferiori sunt în linguo-poziţie. 3.structurile funcţionale musculare prezintă o adaptare bună.incisivii laterali prezintă un grad oarecare de mobilitate sau pot chiar expulzaţi de pe arcadă.în formele severe de anomalie.există şi forme în care molarii unu permanenţi impactează molarul doi decidual. .incisivii centrali superiori erup într-o poziţie labială. .sănătate a populaţiei. depistate la terminarea erupţiei dentare.in cazurile grave de incongruenţe. . groase. .există o dezvoltare corespunzătoare la nivelul bazelor osoase.zona de sprijin este sănătoasă. atunci când: . în care buzele sunt proeminente. iar imaginea radiologică relevă relaţii dimensionale bune între dinţii temporari şi cei permanenţi. care asigură relaţii favorabile sagitale intermaxilare. . cu reducerea spaţiului mai mult sau mai puţin. .prezenţa unui grad de înghesuire la etapa de erupţie a grupului incisivo-molar (6-7 ani).molarii unu permanenţi.tulburările caracteristice se produc la nivelul relaţiilor dento-alveolare şi ocluzale. se remarcă 4 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare STANDARD . EVALUARE ŞI DIAGNOSTIC 5. . Ghidul a fost elaborat şi redactat pe baza experienţei personale şi a bibliografiei de specialitate autohtone şi străine. afectând dinamica mandibulară şi funcţiile fizionomică şi fonetică Elemente clinice pentru depistarea unui pacient cu malocluzie de Clasa I sunt: Incongruenţa dento-alveolară: . . .în ocluzia deschisă scheletică poate să apară o mărire a etajului inferior al feţei.echilibrul muscular este stabil pe tot parcursul creşterii. 5. METODOLOGIA DE ELABORARE A GHIDULUI 4. erupţi anterior centralilor sunt bine aliniaţi sau în curs de erupţie cu suficient spaţiu pe arcadă. . lateralii pot să nu fie erupţi. . în funcţie de gravitatea anomaliei. în general. . . adaptate morfofuncţionalităţii muşchiului limbii. în general menţinut.

.cea mai gravă tulburare este resimţită în funcţia de dinamică mandibulară.forma cu coroanele incisivilor paralele este caracterizată prin fren inserat pe creastă. cel mai des.funcţia estetică este perturbată. tartru. marcate prin abraziuni dentare. a limbii Ocluzia deschisă scheletală: . Diastema: .centralii pot să folosească pentru alinierea lor din spaţiul incisivilor laterali.) sau a unor tulburări scheletale (nedezvoltarea unei părţi din maxilar sau dezvoltarea excesivă a hemimandibulei de partea respectivă). .perturbarea funcţiei de dinamică mandibulară şi de timpuriu apar simptome ale sindromului algo-disfuncţional temporo-mandibular (oboseală.se pune în evidenţă clinic prin prezenţa inocluziei verticale la nivel incisivo-canin.T.M. tetinei sau. .Anodonţia: . anodonţii de incisivi laterali. Anomaliile sagitale : .).angrenajele inverse din zona laterală sunt cauzate de malpoziţii dentare. de regulă cauze subiective invocate de pacient. apărând incongruenţa în zonă. dureri în A. . . .apar de timpuriu semnele suferinţei parodontale.forma cu coroanele divergente: insuficienţa de spaţiu la nivelul bazei osoase.este expresia blocării creşterii procesului dento-alveolar din zonă prin interpoziţia degetelor.etajul inferior al feţei este mărit. cu consecinţe asupra parodonţiului şi A. . STANDARD ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012 5 . prin blocarea mişcărilor mandibulei cu răsunet nefavorabil asupra dinţilor (abraziuni) şi a parodonţiului. . . fonatorie şi de masticaţie.grave înghesuiri. în oro-poziţie.ocluziile lingualizate sunt cauzate de dezvoltarea excesivă a maxilarului superior sau de dezvoltarea insuficientă a mandibulei. incisivii laterali rotaţi.T.absenţa ocluzo-articulării.ocluziile inverse unilaterale pot fi expresia unui factor funcţional (latero-deviaţie mandibulară.. Ocluzia deschisă funcţională: . sângerare parodontală.funcţia fonatorie. . Anomaliile sistemului dentar: .poate afecta oricare din tipurile dentare. marcate prin centralii malpoziţionaţi. . cu prezenţa unei inocluzii în zona latero-fronto-laterală. pantă de conducţie. caninii în ectopie sau entopie înaltă. recesiuni parodontale în zonele de incongruenţă. durere musculară. .prezenţa suferinţelor odonto-parodontale. afectată de prezenţa vocii siflante şi cea estetică sunt. Anomaliile transversale: . . .forma cu coroanele convergente: meziodent neerupt sau odontom.contactele ocluzale se produc doar la nivelul ultimilor molari.M. de regulă angrenaţi invers. .afectează funcţiile fizionomică. sept osos.cel mai des sunt angrenaţi invers incisivii laterali sau centralul şi lateralul pe una din părţi. .dezechilibru major ramâne perturbarea închiderii şi poziţionarea în ocluzie a mandibulei.angrenajele inverse pot fi expresia unei anomalii dentare de poziţie sau simptome în cadrul înghesuirii dentare. . etc.

.clinic.forma cu coroanele convergente: meziodent neerupt sau odontom. marcate prin centralii malpoziţionaţi.anodonţia de incisiv lateral poate fi însoţită de o diastemă sau de prezenţa caninului temporar şi permanent pe arcadă.forma cu coroanele incisivilor paralele este caracterizată prin fren inserat pe creastă. .perturbarea funcţiei de dinamică mandibulară şi de timpuriu apar simptome ale sindromului algo-disfuncţional temporo-mandibular (oboseală.in cazurile grave de incongruenţe. se remarcă grave înghesuiri.incisivii centrali inferiori sunt în linguo-poziţie.forma cu coroanele divergente: insuficienţa de spaţiu la nivelul bazei osoase. recesiuni parodontale în zonele de incongruenţă. . . incisivii laterali rotaţi.prezenţa suferinţelor odonto-parodontale. . caninul permanent erupe în locul lateralului. diagnosticată în cadrul examenelor programate foarte de timpuriu sau cu ocazia unor explorări radiologice întâmplătoare.molarii unu permanenţi.centralii pot să folosească pentru alinierea lor din spaţiul incisivilor laterali. .funcţia fonatorie. cu discretă lipsă de spaţiu şi uneori ocupă mult din spaţiul pentru laterali.de cele mai multe ori este prezent lateralul decidual sau un spaţiu edentat. molarul trei).M. depistate la terminarea erupţiei dentare. iar imaginea radiologică relevă relaţii dimensionale bune între dinţii temporari şi cei permanenţi.T. afectată de prezenţa vocii siflante şi cea estetică sunt. Diastema: . . . de obicei. dureri în A. . în funcţie de gravitatea anomaliei. marcate prin abraziuni dentare. sângerare parodontală. .incisivii centrali superiori erup într-o poziţie labială. . diagnosticul clinic este confirmat de absenţa dintelui permanent din maxilar. erupţi anterior centralilor sunt bine aliniaţi sau în curs de erupţie cu suficient spaţiu pe arcadă. . . de regulă cauze subiective invocate de pacient.se manifestă frecvent la nivelul anumitor tipuri dentare. .anodonţia de premolar 2 este. cu reducerea spaţiului mai mult sau mai puţin. apărând incongruenţa în zonă. Elemente clinice pentru depistarea unui pacient malocluzie de Clasa I sunt: Incongruenţa dento-alveolară: . cu prezenţa diastemei.incisivii laterali prezintă un grad oarecare de mobilitate sau pot fi chiar expulzaţi de pe arcadă. durere musculară.există şi forme în care molarii unu permanenţi impactează molarul doi decidual.). . în oro-poziţie. de regulă angrenaţi invers. caninii în ectopie sau entopie înaltă.radiologic. .zona de sprijin este sănătoasă. premolarul doi. se pune în evidenţă prin persistenţa unui dinte temporar peste timpul normal de erupţie şi absenţa dintelui permanent. 6 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare STANDARD . lateralii pot să nu fie erupţi.în formele severe de anomalie. de regulă dinţi terminali din serie (incisivi laterali. . . . tartru.prezenţa unui grad de înghesuire la etapa de erupţie a grupului incisivo-molar (6-7 ani).în alte situaţii. sept osos. anodonţii de incisivi laterali. ..

de regulă dinţi terminali din serie (incisivi laterali.ocluziile lingualizate sunt cauzate de dezvoltarea excesivă a maxilarului superior sau de dezvoltarea insuficientă a mandibulei. a limbii.poate afecta oricare din tipurile dentare. pantă de conducţie. molarul trei). premolarul doi.anodonţia de incisiv lateral poate fi însoţită de o diastemă sau de prezenţa caninului temporar şi permanent pe arcadă.Anodonţia: .anodonţia de premolar 2 este. .absenţa ocluzo-articulării. de obicei. .cea mai gravă tulburare este resimţită în funcţia de dinamică mandibulară. .pensarea frecventă a spaţiului pentru deplasarea molarului 1 şi premolarului 1 către spaţiul liber. . cu prezenţa diastemei.se pune în evidenţă clinic prin prezenţa inocluziei verticale la nivel incisivo-canin. .M.radiologic. .este expresia blocării creşterii procesului dento-alveolar din zonă prin interpoziţia degetelor. . prin blocarea mişcărilor mandibulei cu răsunet nefavorabil asupra dinţilor (abraziuni) şi a parodonţiului. diagnosticul clinic este confirmat de absenţa dintelui permanent din maxilar. .în cazuri mai rare se observă reincluzia molarului doi temporar.) sau a unor tulburări scheletale (nedezvoltarea unei părţi din maxilar sau dezvoltarea excesivă a hemimandibulei de partea respectivă). . Anomaliile sistemului dentar: .. . cu consecinţe asupra parodonţiului şi A. . . . STANDARD ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012 7 .angrenajele inverse din zona laterală sunt cauzate de malpoziţii dentare. Anomaliile sagitale : . . . etc. Anomaliile transversale: .ocluziile inverse unilaterale pot fi expresia unui factor funcţional (latero-deviaţie mandibulară. caninul permanent erupe în locul lateralului. tetinei sau. se pune în evidenţă prin persistenţa unui dinte temporar peste timpul normal de erupţie şi absenţa dintelui permanent.clinic.cel mai des sunt angrenaţi invers incisivii laterali sau centralul şi lateralul pe una din părţi.T. .de cele mai multe ori este prezent lateralul decidual sau un spaţiu edentat. .se constată prezenţa dintelui temporar peste timpul normal de exfoliere.etajul inferior al feţei este mărit. . . cel mai des. .afectează funcţiile fizionomică. cu prezenţa unei inocluzii în zona latero-fronto-laterală. Ocluzia deschisă scheletală: .contactele ocluzale se produc doar la nivelul ultimilor molari.în alte situaţii.Ocluzia deschisă funcţională: . . .apar de timpuriu semnele suferinţei parodontale.dezechilibru major ramâne perturbarea închiderii şi poziţionarea în ocluzie a mandibulei. fonatorie şi de masticaţie.se manifestă frecvent la nivelul anumitor tipuri dentare.angrenajele inverse pot fi expresia unei anomalii dentare de poziţie sau simptome în cadrul înghesuirii dentare. diagnosticată în cadrul examenelor programate foarte de timpuriu sau cu ocazia unor explorări radiologice întâmplătoare.mai devreme sau mai târziu apar dezechilibre ocluzo-articulare.funcţia estetică este perturbată.

muşchii propulsori. ale dinamicii mandibulare şi ale fizionomiei. .perturbă echilibrele dento-alveolar şi ocluzal. fie generalizate sau localizate..anomaliile dentare izolate de poziţie sunt posibile în oricare din planuri. pot produce anomalii ale dinţilor prezenţi pe arcadă. . Examenul fotostatic : 8 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare . .examinarea mişcării de propulsie. tulburările sunt specifice claselor de edentaţie. .produc tulburări ale relaţiei dento-alveolare şi ocluzale. Anomaliile dentare de volum: .muşchii ridicători. Anomaliile dentare de poziţie: . STANDARD STANDARD Concluzii: în anomaliile de Clasa I nu apar modificări. creează dificultăţi în armonizarea relaţiei dento-alveolare.muşchii coborâtori.în anodonţiile care cuprind un număr de peste 1-2 dinţi. în regiunea incisivă. funcţia şi parafunctiile musculaturii orofaciale.orbicularii buzelor. .pot apărea în cazurile cu dezvoltare generală normală sau pot apărea ca simptome în unele sindroame genetice. Examene paraclinice: I. . până la adevărate monstruozităţi (dinte în perdea. . clapă de pian. Se vor aprecia pozitia de repaus. rezultat din sudarea celor patru incisivi). blocarea dinţilor aflaţi în erupţie cu dereglarea relaţiilor dentare în interiorul maxilarelor. . tonusul. se produc incongruenţe în imediata vecinătate: Anomaliile dentare de formă: . dar pot apărea în oricare sector al maxilarului .depistarea lor se face prin explorări radiologice. Examenul funcţional. făraş. dar dinamica mandibulară şi poziţionarea mandibulei în ocluzie trebuie verificate.muşchii retropulsori. . Dinţii supranumerari (pleiodonţiile): . angajând dezechilibrarea tuturor funcţiilor.poziţia de postură a mandibulei. deoarece anomaliile dentare de poziţie pot modifica drumul de închidere şi poziţionare a arcadei mandibulare.macrodonţiile în special.sunt mai frecvenţi la maxilarul superior. . .pot apărea ca dinţi care respectă morfologia unui anumit tip dentar (dedublare) sau pot prezenta forme atipice .pot îmbrăca forme uşoare (dinte în formă de cui.când rămân în incluzie. Medicul cercetează: Examenul dinamic al ocluziei: . .examinarea mişcării de lateralitate. . . fiind generatoare de înghesuiri dentare primare.limba. bilobat). după cum microdonţiile pot produce arcade spaţiate cu dezechilibre ocluzale. .de regulă.anomaliile dentare de grup determină aceleaşi modificări spaţiale.prin localizarea la grupul incisiv perturbă funcţia estetică şi psihicul pacientului. Examenul grupelor musculare: . . .obrajii.

. Modificări unidentare: versiune. .calitatea mineralizării coroanelor dentare. . mărimea camerei pulpare.tangenta gurii. Indicele Bolton 6. evoluţia sub tratament şi rezultatele obtinute. Determinarea lăţimii arcadelor alveolo-dentare Ortopantomografia Medicul cercetează şi evidenţiază: .prezenţa sau absenţa unor muguri. . poziţia. Determinarea lungimii arcadelor dento-alveolare 7.aspectul buzelor şi relaţia lor. STANDARD STANDARD ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012 9 . . Modificări de grup dentar: sens sagital.II. . . Formula dentară 2. STANDARD STANDARD Fotografia de profil Medicul cercetează şi identifică următoarele elemente: . cuantificabile. rădăcini supranumerare.dezvoltarea dinţilor permanenţi. relaţia cu dinţii vecini.rizaliza patologică. Perimetria 4. Fotografia de faţă. gresiune.Deşi acest examen complementar redă în general semnele descrise la examenul clinic. . direcţia.forma feţei. gradul formării rădăcinilor şi apexului. . rotaţie 5.sinusurile maxilare. Indicele Pont şi Korkhaus 2.gradul de dezvoltare al dinţilor temporari sau gradul de rizaliză.orientarea axială a rădăcinilor şi relaţia cu dinţii şi structurile osoase vecine. Analiza spatiului total 5. profunzimea. .prezenţa unor dinţi sau muguri supranumerari. forma. molari Măsurători frecvent utilizate: 1.raportul mugurilor dinţilor permanenţi cu rădăcinile dinţilor temporari.proporţionalitatea etajelor faciale. . vertical 6. medicul poate să culeagă date obiective. Modificări de formă ale arcadelor dentare: Analiza ocluziei: la cele trei repere: incisivi. .simetria. . . Vârsta dentară 4. canini. . . pentru diagnostic. cuduri radiculare. aspectul. . numărul.Studiul de model Medicul cercetează şi identifică: 1.starea parodonţiului marginal. lungimea rădăcinilor. Tipul de dentiţie 3.trasarea câmpului de profil şi aprecierea profilului. transversal. starea apexului.structura osoasă. Simetroscopia: numai pe modelul superior 3.prezenţa sau absenţa unor dinţi.prezenţa unor dinţi inclusi.

prin migrări dentare .procese patologice odontale (carii proximale.bazele osoase. .Anomalii de poziţie unidentare: se asociază de obicei cu o Clasa I ocluzală . ocluzia adâncă poate fi asociată cu o Clasa I sau Clasa a II-a (Clasa II/2.relaţii asupra dezvoltării ramurilor orizontale şi masivului facial. . consecintele extracţiilor premature . Cele mai utilizate metode de interpretare ale teleradiografiei: • Analiza Tweed • Analiza Sassouni • Analiza Downs • Analiza Steiner • Analiza McNamara STANDARD Recomandare: Formularea diagnosticului să reprezinte o sinteză bazată pe date obiective ale examenului clinic. În cazurile care necesită interpretari de mare fineţe şi exactitate este de dorit abordarea diagnostică interdisciplinară.permite analiza structurilor osoase şi a părţilor moi faciale în sens sagital şi transversal. Teleradiografia : Se poate realiza în trei incidenţe: 1. relaţia cu camera pulpară). . Teleradiografia din faţă: .sinusurile maxilare.cele două arcade alveolo-dentare în ocluzie habituală. Teleradiografia axială: .articulaţiile temporo-mandibulare. aspectul facial tinde spre Clasa a III-a scheletică În cadrul Clasei I .Angrenajul invers: poate fi o anomalie izolată (tulburare de ax dentar şi spaţiu de încadrare prezent) sau poate fi o anomalie asociata cu DDM cu înghesuire 10 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare STANDARD . Clasa II/1) . coroborat cu examenele paraclinice.Anomalii în plan vertical: ocluzia deschisă poate face parte din Clasa I sau Clasa a III-a. .mandibula în totalitate. cât şi din clasa a II-a (rapoarte de distalizare-Clasa II/1) . Teleradiografia din profil: . Diagnosticul diferenţial: Trebuie efectuat în interiorul clasei I şi a claselor Angle.Ocluziile inverse frontale: deşi ocluzal sunt în Clasa I.relaţii asupra dezvoltării armonioase sau dizarmoniilor dentomaxilare în plan vertical şi transversal.Anomalii în plan transversal (maxilar ingust): pot face parte atât din clasa I (rapoarte neutrale la molari şi canini).. . 2. .ramura orizontală a mandibulei. 3.DDM cu înghesuire sau spaţiere: sunt de obicei asociate cu Clasa I ocluzală sau cu Clasa a II-a sau a III-a false. Anomalii de clasa I şi alte clase de anomalii . anomalii de Clasa II/2. Se vor identifica reperele mediane şi paramediane şi se vor trasa planurile de referinţă.DDM cu înghesuire ridică probleme de diagnostic diferenţial cu: maxilarul îngust.

depistarea unor anomalii dentare cu transmitere ereditară şi continuă postnatal prin: .dispensarizare stomatologică pentru prevenirea sau depistarea cariilor incipiente .diagnostic diferenţial cu: incluzii. CONDUITA TERAPEUTICĂ STANDARD STANDARD STANDARD ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012 11 . (1. rapoarte ocluzale stabile 3.extracţia dinţilor temporari persistenţi pe arcade peste vârsta fiziologică de eliminare. extracţii Tratamentul profilactic dizarmonia dento-alveolară: Începe încă din perioada prenatală prin: . dacă este confirmată radiologic prezenţa omologului permanent . asigurarea funcţionalităţii aparatului dento-maxilar b.refacerea morfo-funcţională a coroanelor dentare afectate de carie pentru menţinerea integritaţii zonelor de sprijin până la vârsta înlocuirii dentare .menţinerea stării de sănătate a gravidei . Tratamentul simptomatic urmăreşte: managementul spaţiului pe arcadă (creere de spaţiu sau închiderea spaţiului. Constă în : .excizia chirurgicală a fibromucoasei gingivale îngroşate în urma pierderii precoce a unui dinte temporar pentru a facilita erupţia omologului permanent şi a preveni tulburările de ordine de erupţie şi pierderea spaţiului . îmbunătăţirea fizionomiei în surâs şi vorbire 2. incluzia C -Hipodonţiile. menţinerea rapoartelor ocluzale stabile 6..extracţii ale dinţilor temporari (canini.2) Tratamentul curativ: a. în funcţie de forma clinică a anomaliei).alimentaţie echilibrată .extracţia dinţilor permanenţi incluşi în poziţii anormale care nu permit aducerea lor pe arcadă .menţinerea stării de igienă orală . îmbunătăţirea stării de sănătate dentară 4.depistarea radiologică a dinţilor supranumerari şi extracţia lor . readaptate periodic pentru a nu împiedica creşterea maxilarelor. Obiective terapeutice generale: 1.Diastema.diagnostic diferenţial cu: agenezia IL.aplicarea de menţinătoare de spaţiu sau a protezelor infantile în caz de pierdere prematură a zonelor de sprijin sau a zonelor frontale.masticaţie bilaterală eficientă care să favorizeze abrazia fiziologică . Tratamentul etiologic urmăreşte înlăturarea factorilor cauzali c.odontectomia profilactică a mugurilor molarilor trei în dentaţia permanentă incipientă Tratamentul precoce: Obiectivul tratamentului interceptiv în dizarmonia dento-maxilară este urmărirea procesului de înlocuire dentară.deprinderea unor tehnici corecte de periaj de către copil şi a unor obiceiuri alimentare adecvate . aliniere dentară. molari unu temporari) pentru echilibrarea hemiarcadelor şi menţinerea coincidenţei liniilor interincisive atunci când s-a pierdut omologul contralateral .

analiza spaţiului total va decide extracţia primilor premolari sau premolarilor secunzi. Concluzie: În forma clinică cu spaţiere tratamentul va urmări închiderea spaţiilor sau menţinerea celor rezultate în urma aplaziei dentare în scopul protezării ulterioare. respectiv 3-4 mm în dentiţia permanentă. . e) extracţia molarului de 6 ani dacă antagonistul lui a fost extras. În înghesuiri uşoare sau moderate se extrag în scop ortodontic premolarii inferiori. Tratamentul curativ: Tratamentul arcadei superioare Urmăreşte:. d) extracţia caninului vine în discuţie foarte rar. relaţii ocluzale stabile la molari. spaţiul pentru alinierea caninilor superiori va fi obţinut prin distalizarea molarilor superiori. următoarele atitudini vor fi adoptate în arcada superioară : a) dacă rapoartele de ocluzie în zona laterală sunt de clasa II de jumătate de cuspid.Recomandare: în tratamentul unei dizarmonii dento-maxilare. c) există situaţii în care caninul ectopic este suprapus în totalitate peste incisivul lateral sau apexul său este orientat mezial. b) dacă rapoartele de ocluzie în zona laterală sunt de Clasa II de un cuspid sau mai mult. se impune extracţia şi în arcada superioară. În situaţiile clinice care impun modificarea poziţiei incisivilor inferiori cu mai mult de 3 grade. Statusul odontal este un alt criteriu de alegere a dinţilor de extras. malformat sau cu rotaţie accentuată. dacă arcada inferioară a fost tratată prin extracţie. Ea este benefică atunci când apexul caninilor (adesea ectopici) este orientat spre distal. va fi necesară contenţia permanentă. apexul caninului inferior este orientat mezial. conduita terapeutică depinde de valoarea deficitului de spaţiu. arcada inferioară este cea care dictează conduita terapeutică: distanţa intercanină inferioară şi poziţia antero-posterioară a incisivilor inferiori nu trebuie modificate prin tratament ortodontic pentru stabilitatea rezultatelor. De obicei se preferă extracţia premolarilor unu care furnizează mai mult spaţiu şi sunt mai aproape de focarul înghesuirii. subiectul este cariorezistent. la distanţă de locul său. obţinerea de relaţii neutrale la canini. spaţiul pentru alinierea caninilor superiori va fi obţinut prin extracţie bilaterală de premolari. Se poate recurge chiar şi la extracţia unui incisiv inferior când: arcada superioară nu necesită tratament. dacă arcada inferioară nu necesită tratament sau a fost adoptată o metodă de tratament conservativ. numai în situaţia în care restul arcadei este perfect aliniată. relaţiile de ocluzie la nivel molar sunt de clasa I. 12 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare STANDARD Concluzie: Pentru obţinerea unor relaţii ocluzale de clasa I la canin şi a alinierii incisive. spaţiul furnizat va fi închis complet şi nu va cauza apariţia unei trepte sagitale.alinierea incisivilor şi caninilor ectopici. uneori fiind necesară extracţia molarilor de 6 ani afectaţi carios precoce. Ca regulă generală. În forma clinică cu înghesuire. pentru armonizarea lungimii arcadelor şi a stabilirii unor relaţii de ocluzie funcţionale. în deficite mai mari de spaţiu tratamentul va fi extracţional. caninul este complet în afara arcadei. relaţiile ocluzale sunt stabile. relaţiile la molari vor fi de clasa I sau II în funcţie de gradul înghesuirii şi mecanica aleasă. non-extracţionale. Dacă necesarul de spaţiu nu este atât de mare se pot extrage premolarii doi. Un deficit de spaţiu mai mic de 5 mm în dentiţia mixtă. În aceste situaţii se va extrage incisivul lateral şi se va alinia caninul în locul său pe arcadă cu şlefuirea cuspidului. dentiţia permite adoptarea unei metode conservative.

gradul de colaborare al pacientului . Mijloace terapeutice O dată stabilit planul de tratament. driftdontic) Decizia asupra tipului de aparat ortodontic depinde de: . (4) f) protrudarea frontalilor în cazurile cu retruzie g) şlefuirea feţelor proximale ale dinţilor laterali (feţele meziale ale caninilor temporari pentru încadrarea incisivilor laterali permanenţi. cu sau fără extracţii prealabile 3) aparate funcţionale cu rol biomecanic 4) terapie prin extracţie fără utilizarea niciunui aparat ortodontic (extracţia dirijată. STANDARD ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012 13 . Este contraindicată în DDM primar pentru că provoacă tulburări de erupţie a molarilor doi şi trei sau recidiva unei anomalii tratâte. cu transformarea punctelor de contact în suprafeţe de contact.25 mm din smalţul dentar. între feţele meziale ale molarilor de 6 ani inferiori. în dentiţia permanentă sau în două etape.înclinaţia şi angulaţia dinţilor şi a rădăcinilor dentare .numărul şi gravitatea rotaţiilor dentare . una în dentaţia mixtă în care se urmăreşte alinierea grupului incisiv şi o a doua după erupţia ultimilor dinţi de înlocuire când se urmăreşte alinierea zonelor laterale şi corectarea relaţiilor ocluzale prin deplasări dentare.tipul deplasărilor necesare (basculare sau translaţie) . DDM se poate trata într-o singură etapă. (3.(1) e) după unii autori este posibilă chiar şi distalizarea concomitentă şi a molarilor doi permanenţi în absenţa mugurilor molarilor trei. În astfel de situaţii se indică extracţia molarilor de 12 ani şi distalizarea ulterioară a lui 6. în limita a 0. poate furniza până la 5 mm de spaţiu în arcada inferioară. cazurile sunt considerate “cazuri limită” şi alegerea mijloacelor conservative sau chirurgicale pretinde o foarte atentă justificare.starea de igienă dentară . cu sau fără extracţii 2) terapie fixă. Se consideră că această metodă. opţiunea ortodontului în ceea ce priveşte mijloacele terapeutice utilizate poate fi: 1) terapie biomecanică mobilizabilă.tipul dentaţiei .cariorezistenţă .5) Concluzie: La un deficit de spaţiu de 3-5 mm. inainte de erupţia molarilor de 12 ani şi cu odontectomia ulterioară a mugurilor molarilor de minte. practicată pe toate suprafeţele proximale.condiţii socio-economice În ceea ce priveşte momentul instituirii tratamentului activ. feţele meziale ale molarilor temporari secunzi pentru încadrarea caninilor permanenţi) h) stripping-ul sau slenderizing-ul feţelor proximale ale dinţilor permanenţi inferiori.Tratamentul conservativ Metode conservative de creare de spaţiu: a) dilatarea arcadei (simetrică sau asimetrică) – în DDM secundar unei endoalveolii b) expansiunea arcadei – când pe lângă endolveolie este prezentă şi o retroalveolie c) disjuncţie – în formele cu endognaţie şi ocluzie încrucişată bilateral d) distalizarea molarilor de 6 ani – în DDM secundar postextracţional.

Elementele active utilizate sunt: .distal-jet şi placa Acqo în arcada superioară .arcuri de protruzie (în ciupercă. poziţiile de erupţie sunt favorabile. cu un deficit mic de spaţiu.arcuri pentru aliniere în linia arcadei (arcuri cu bucle în T) . pe lângă ancoraj poate dilata uşor arcada superioară la nivelul molarilor unu permaneţi . semiopt) . extracţia primilor temporari pentru a permite alinierea corectă a caninilor permanenţi Metoda se practică simetric. având avantajul unor modificări de fineţe şi a deplasării individuale numai a coroanei sau numai a rădăcinii dentare (mişcarea de torque). Timpi de tratament: a. 4) Extracţia dirijată (seriată) În DDM primar cu înghesuire natura începe de fapt şi impune extracţia dirijată.bara Gosgharian. arcul în finger) . Alte aparate fixe şi scopul lor : . . Şuruburile unidentare deplasează dinţii în plan sagital şi transversal.1) Terapia biomecanică mobilizabilă utilizează plăci palatinale şi linguale ancorate cu croşete sau cu gutiere atunci când este necesară înălţarea ocluziei (saltul articular în angrenajele sau ocluziile inverse) sau este nevoie de un ancoraj mai puternic. atunci când spaţiul se obţine prin dilatare sau expansiune sau atunci când DDM se asociază cu ocluzie încrucişată.arcuri auxiliare pentru deplasări dentare: .disjunctorul realizează disjuncţia suturii medio-palatine lent. Tratamentul trebuie început la 7-8 ani şi cazul supravegheat atent până la înlocuirea tuturor dinţilor temporari. extracţia incisivilor laterali temporari pentru a facilita erupţia în poziţie corectă a centralilor permanenţi b.elemente pentru deplasări dentare de grup. relaţiile ocluzale corecte. pe lângă rolul de ancoraj are şi un rol activ de dilatare sau expansiune a arcadei superioare . Scopul este dirijarea procesului de înlocuire prin extracţia la momentul oportun a dinţilor temporari pentru a crea spaţiu şi a facilita alinierea dinţilor permanenţi. Permite rezolvarea stabilă a anomaliei fără aparate ortodontice dacă toţi dinţii sunt prezenţi şi sănătoşi.arcuri pentru deplasări mezio-distale (arcul în diapazon.dispozitive de distalizare de tipul pendulum. în dentaţia mixtă sau permanentă. pacientul este foarte colaborant şi respectă cu 14 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare . rapid sau ultrarapid . croşetele Schwarz) 2) Terapia fixă (tehnica edgewise clasic sau straight-wire) asigură deplasări dentare multiple. În dentaţia mixtă permite înlocuirea dentară şi ghidează erupţia dinţilor permanenţi din zona de sprijin. distalizează molarii de 6 ani sau arcadele laterale în întregime. opt.arcul facial. momentul extracţiei este corect ales. verticale (ingresiune. la ambele arcade. ingresează sau egresează aceşti dinţi . pe lângă rolul de a suplimenta ancorajul.quad-helixul. egresiune) (platoul retoincisiv drept. corporale.arcuri pentru retruzia grupului incisiv (arcul vestibular) . simultane. pe verticală.şuruburile ortodontice. extracţia primilor molari temporari pentru a grăbi erupţia primilor premolari d. în toate cele trei planuri spaţiale.lip-bumper-ul activ creează spaţiu în arcada inferioară prin protruzia incisivilor şi distalizarea molarilor de şase ani inferiori 3) Aparate funcţionale Activatorul cu şurub median poate fi utilizat pentru dilatarea simultană a celor două arcade în DDM bimaxilar cu înghesuire. Acest aparat capătă o acţiune biomecanică prin activarea săptămânală a şurubului. arcul în ac de siguranţă. extracţia caninilor temporari pentru alinierea incisivilor laterali permanenţi c. se utilizează şi pentru distalizarea grupurilor laterale.

OBIECTIVE TERAPEUTICE . cu acţiune reciprocă de vestibularizare a incisivilor superiori şi lingualizare a celor inferiori. sunt exerciţii de închidere ritmică pe spatula interpusă oblic între dinţii angrenaţi invers. B. CONDUITA TERAPEUTICĂ • PROFILACTICĂ . se impune extracţia lor cât mai precoce . • CURATIVĂ .dacă supranumerarii erup pe arcadă. primul obiectiv terapeutic este de creare a spaţiului pe arcadă. cu înghesuire B.este necesară îndepărtarea supranumerarilor cât mai repede posibil în marea majoritate a cazurilor. se poate realiza dacă dintele este în erupţie. se pune problema creerii de spaţiu pentru incisivii retenţionaţi şi aducerea lor în arcadă cu mijloace chirurgical-ortodontice. cu arc în opt sau semiopt pentru vestibularizarea incisivilor superiori şi realizarea saltului. erup tardiv.(1) Prin “driftodontic” se înţelege deplasarea dentară spontană a dinţilor situaţi mezial de breşele de extracţie. Tratamentul în anomaliile cu dinţi supranumerari: A.D. Fenomenul se produce în arcada inferioară.când diagnosticul s-a făcut tardiv.(3) Tratamentul în angrenajul invers: A. deoarece anterior acestei vârste există pericolul deplasării mugurilor permanenţi.supranumerarii din regiunea premolar-molară sunt frecvent conici.în cazul incisivilor laterali supranumerari care frecvent dau înghesuiri dentare. care va duce la o reducere şi mai accentuată a acoperirii incisive. extracţia lor fiind suficientă pentru rezolvarea cazului. STANDARD STANDARD ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012 15 . se crează spaţiu pe arcadă şi apoi se tracţionează dintele supranumerar prin mijloace chirurgical-ortodontice. pentru a împiedica erupţia oralizată a permanenţilor superiori secundari persistenţei incisivilor temporari • INTERCEPTIVĂ: exerciţiul cu spatula. efectuate de 3 ori pe zi câte 15-20 minute • CURATIVĂ: dacă gradul de acoperire este mare. OBIECTIVE TERAPEUTICE: obiectivul terapeutic principal îl constituie realizarea saltului articular. aparatul trebuie purtat în continuare pentru menţinerea rezultatului. în aceste condiţii se utilizează o placă palatinală ancorată cu gutiere. după realizarea saltului articular. cu supraacoperire mică şi spaţiu păstrat. la pacienţii în creştere. CONDUITA TERAPEUTICĂ • PROFILACTICĂ: extracţia incisivilor temporari în momentul erupţiei celor permanenţi. planul înclinat este contraindicat. maximum doi dinţi sau gutieră cu plan înclinat. se pot folosi aparate ortodontice cu plan înclinat: inel cu plan înclinat pentru unul. dacă spaţiul este micşorat. pentru a asigura o evoluţie favorabilă a aparatului dento-maxilar . dacă acoperirea este mică.M. Concluzie: Când diagnosticul s-a realizat tardiv.stricteţe controalele periodice. deoarece întreruperea contactului ocluzal lateral va permite egresiunea dinţilor posteriori. saltul articular se realizează fără probleme dacă sunt îndeplinite două condiţii: să existe spaţiu pe arcadă Şi supraacoperirea să fie mare. ca într-un D. dintele supranumerar are o morfologie asemănătoare cu cel din seria normală – din această cauză se extrage dintele cel mai malpoziţionat .dacă supranumerarii sunt incluşi. intervenţia chirurgicală se va face după vârsta de 6 ani.

dacă rădăcina este în curs de formare. CONDUITA TERAPEUTICĂ: în transpoziţiile complete nu se intervine ortodontic. depinzând de mărimea arcadei (prezenţa unei spaţieri sau înghesuiri) şi de relaţiile de ocluzie (Cls. aceştia se vor păstra pe arcadă. contenţia se poate realiza prin secţionarea fibrelor supraligamentare a acestor dinţi . derotarea se face greu.este stimulată erupţia caninilor lângă incisivii centrali.în cazul ageneziei premolarilor avem următoarele situaţii: în unele cazuri de D. derotarea se obţine uşor . lipsa lor este benefică.Tratamentul în hipodonţie: A. .în situaţia în care spaţiul este micşorat. corectarea poziţiilor vicioase ale dinţilor prezenţi. în cazul unei aplazii în diagonală. OBIECTIVE TERAPEUTICE: sunt reprezentate de refacerea funcţiei fizionomică şi masticatorie şi alinierea dinţilor pe arcadă B.M. primul obiectiv terapeutic îl constituie crearea de spaţiu în arcadă pentru dintele rotat.deoarece tendinţa de recidivă este mare.menţinerea breşei este indicată în cazul existenţei unui exces de spaţiu pe arcadă .dacă rădăcina este complet formată. OBIECTIVE TERAPEUTICE: cele două obiective terapeutice în cazul hipodonţiei incisivilor laterali sunt închiderea biologică a breşei sau menţinerea breşei. urmată de o modelare a cuspidului caninului pentru un aspect fizionomic corespunzător .derotarea incisivilor se poate realiza cu un cuplu de forţe asociat la un aparat mobilizabil. semiopt. se indică extracţiile în hemiarcada opusă. refacerea funcţiilor perturbate . dacă există exces de spaţiu pe arcadă şi molarii temporari sunt sănătoşi.dacă este prezentă o diastemă.în cazul hipodonţiilor extinse. ciupercă) .închiderea biologică a breşei e favorabilă în cazul relaţiilor ocluzale de clasa I Angle şi a prezenţei unor înghesuiri dentare . cu înghesuire. iar spaţiul pentru incisivii laterali este micşorat.derotarea premolarilor se poate realiza cu ajutorul unor tracţiuni elastice de la un bracket sau buton colat pe premolar la inelul de pe molarul din vecinătate Tratamentul în transpoziţii: A. după care se va realiza derotarea acestuia B.obiectivul major îl constituie derotarea dinţilor rotaţi şi alinierea acestora pe arcadă .D. I sau Cls. atitudinea terapeutică va urmări: stimularea proceselor de creştere maxilară. OBIECTIVE TERAPEUTICE . în 16 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare .închiderea breşei se poate realiza cu ajutorul aparatelor fixe sau mobilizabile (placă palatinală cu arcuri în diapazon) . CONDUITA TERAPEUTICĂ . deoarece diametrul mare al rădăcinii se suprapune peste diametrul mic al alveolei . respectiv un arc vestibular şi un arc palatinal ( în opt.acestea se realizează cu aparate mobilizabile şi proteze infantile STANDARD STANDARD Concluzie: Se pregătesc astfel condiţii favorabile pentru un tratament conjunct după încheierea proceselor de creştere Tratamentul în anomaliile cu rotaţie: A. III Angle) B. CONDUITA TERAPEUTICĂ . deci se va extrage şi molarul temporar. diastema se va închide cu ajutorul unei plăci palatinale cu arcuri în diapazon şi se vor aplica menţinătoare de spaţiu pentru incisivii laterali . contenţia rezultatului devine o problemă.

etc) Sunt mai stabile: dizarmoniile dento-maxilare tratate cu extracţii efectuate în scop ortodontic. Obiectivele contenţiei: de a menţine dinţii în poziţia ideală estetic şi funcţional. 1975. sau pentru stabilizarea ocluziei în ultimele etape ale creşterii faciale (aparate fixe). dinţii pot avea o poziţie instabilă după tratament. pentru că echilibrarea este mai rapidă • Tratamentele efectuate lent sunt mai stabile Terenul are influenţă asupra recidivei: dacă redresarea se obţine rapid. se şlefuieşte cuspidul palatinal al primului premolar pentru eliminarea interferenţelor ocluzale. evitând. în vederea adaptării definitive la transformările care se produc în urma tratamentului. să asigure ţesuturilor (în special ţesutului osos) timpul necesar pentru a se organiza. în această situaţie este necesar tratamentul ortodontic pentru alinierea dinţilor pe arcadă STANDARD Manifestările recidivei în anomaliile de Clasa I Angle: modificări în poziţia şi înclinarea incisivilor şi caninilor superiori şi inferiori. modificări datorită creşterii. • Pe termen scurt 3-6 luni . în transpoziţia canin-premolar. celălalt entopic. sau la adulţi (aparate mobilizabile. Durata contenţiei: depinde de timpul necesar reorganizării ţesuturilor de suport: • Permanentă: la pacienţii cu despicături labio-maxilo-faciale. urmate de contenţie cu ajutorul plăcilor de contenţie 7. să asigure şi să menţină echilibrul funcţional Motivaţia: ţesuturile parodontale sunt afectate de deplasarea ortodontică a dinţilor şi necesită o perioadă de reorganizare după terminarea tratamentului. sau limitând recidiva în cursul perioadei de echilibrare sau în perioada în care o nouă patogenie sau una veche persistentă riscă să refacă o deformare. malpoziţiile dentare:rotaţii. calciu. în transpoziţiile incomplete. etc). tulburări ale ocluziei Cel mai des recidivează: anomalii tratate prin expansiune bimaxilară (supraocluziile incisive. îngustarea maxilarului.transpoziţia incisiv lateral-canin. sau extracţii realizate în scop ortodontic STANDARD STANDARD ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012 17 . necesară refacerii ţesuturilor de susţinere (placa palatinală sau linguală. mobile sau fixe). unul este ectopic. expansiunile realizate prin metoda disjuncţiei medio-palatine . dinţii se suprapun. se fac modelări ale cuspidului caninului pentru îmbunătăţirea aspectului fizionomic. Nu este necesară contenţia în următoarele situaţii: • angrenări inverse sau ocluzii inverse frontale corectate cu supraacoperire suficientă • ocluzii încrucişate laterale. recomandă întărirea terenului prin administrarea de vitamine. iar presiunea ţesuturilor moi determină tendinţa la recidivă. URMĂRIRE ŞI MONITORIZARE Observaţii: • Recidivele sunt mai reduse la pacienţii tineri. dacă s-a stabilit un contact interocluzal corespunzător • cazuri cu canini inclusi trataţi prin extracţie • unele cazuri cu extracţii dirijate. poziţionerul) • Pe termen mediu adică 1-5 ani atunci când ţesuturile de suport au nevoie de mai mult timp pentru a se adapta. recidiva apare cu uşurinţă (Chateau. meziopoziţii molare.

Normodivergent – unghiul plan bazal mandibular/plan palatin este de 20°. Hiperdivergent . 1. vârsta populaţiei investigate. În dentiţia temporară prevalenţa este de 5%. în timp ce între 11-12 ani s-a raportat o variabilitate de 18 – 27%.2 Formele clinice ale Clasei II/1 din punct de vedere sagital se clasifică în: Formele clinice ale Clasei II/1 din punct de vedere vertical 18 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare . Maxilarul şi mandibula sunt corect plasate faţă de baza craniului.4 Forme clinice a) Protruzie alveolo-dentară maxilară. Între 7-14 ani.unghiul plan bazal mandibular/plan palatin este mai mare de 20°. Toate acestea justifică interesul clinicienilor pentru această anomalie dento-maxilară ce impune diagnostic Şi tratament precoce. Unghiul FMA între 21-28°.2 Prevalenţa 1. Maxilarul se află într-o poziţie mai anterioară generată de o bază a craniului mai lungă (planul mai lung). ca şi arcada dentară mandibulară. 1. Dat fiind faptul că malocluzia de Clasa a II-a este frecventă în populaţia noastră. hiper sau hipodivergent.ANOMALIA DE CLASA II/1 ANGLE Malocluzia de Clasa II/1 este o tulburare de creştere cantitativă şi direcţională.8%. simetric sau asimetric). rezultând o Clasa II/1 dentară c) Prognatismul maxilar. produsă la nivel maxilar sau dentar. 1. Forma anatomică caracterizată de o dezvoltare insuficientă a corpului mandibulei. inocluzie sagitală cu un tipar facial normo. 2. Forma de retrognatism mandibular funcţional.Ca spaţiu de dispersie prevalenţa se distribuie între 26. Şi mai ales pentru că este o anomalie recunoscută ca dificil de tratat (mai ales în forma scheletală).4. la care se asociază tulburări de ordin funcţional şi estetic. dar arcada dentară mandibulară este plasată posterior. un unghi goniac mic. ocupând locul al doilea după malocluzia de Clasa I. un unghi al bazei craniului mai mare. ca şi arcada dentară maxilară. mediul geografic. Retrognatismul mandibular poate genera şi un exces de dezvoltare verticală maxilară. ale cărei caracteristici esenţiale sunt: o insuficientă dezvoltare în plan transversal (mono sau bimaxilar.INTRODUCERE 1. etapa de dezvoltare a dentiţiei. Ea îmbracă două forme clinice.1 Definiţie 1. tipul constituţional. Când excesul de creştere verticală maxilară este în zona posterioară apare ocluzia deschisă frontală sau latero-fronto-laterală. Prevalenţa malocluziei de Clasa II/1 variază în funcţie de populaţia studiată.1 Anomalia imbracă două forme clinice: scheletală şi dentară 1. relaţii ocluzale de tip distalizat. condiţiile socio-economice. d) Retrognatismul mandibular. sau de un ram vertical îngust.4. prevalenţa este de 31.3 Conduita actuală 1. marcându-se o tendinţă de creŞtere a Clasei II/1 în populaţie. rezultand astfel Clasa II/1 dentară b) Retruzie alveolo-dentară mandibulară. în tratament se dovedeŞte a fi o mare consumatoare de timp Şi de tehnică. care condiţionează o rotaţie posterioară a mandibulei. Maxilarul şi mandibula sunt corect plasate.95%-58%. dar arcada dentară maxilară este plasată mai anterior pe baza maxilarului. Unghiul FMA mai mare de 28°. Această formă se găseşte cu frecvenţa cea mai ridicată în cadrul malocluziei de Clasa II/1.

eliminarea incertitudinilor în practica medicală ortodontică. antecedente în familie de apnee obstructivă de somn. instituţii medicale.protecţia medicului în caz de acuzaţie de malpraxis.Conduita terapeutică (prevenţie şi tratament). . . . instituţii de învăţământ şi familie.3. METODOLOGIA DE ELABORARE A GHIDULUI 4. conducând astfel la reducerea prevalenţei malocluziei şi. SCOP 3. tipar cranio-facial familial dolicofacial. Ghidul a fost elaborat şi redactat pe baza experienţei personale şi a bibliografiei de specialitate autohtone şi străine. Pe scurt.corelarea practicii medicale ortodontice româneşti cu standardele practicii medicale internaţionale. tipar muscular ereditar specific Clasei II/1 (hiperactivitatea muşchiului mentalis. concluziilor noi în practica medicală. Unghiul FMA mai mic de 28°. Medicul are suspiciunea de evoluţie a cazului către o malocluzie de Clasa II/1. Hipodivergent .evitarea tratamentelor care nu sunt necesare. să intercepteze şi să trateze anomalia.Urmărire şi monitorizare.creşterea calităţii actului medical ortodontic.reducerea riscurilor în decizia de a trata sau de a nu trata.diseminarea rezultatelor.abordarea unei forme de anomalie cu o răspândire importantă în populaţie. EVALUARE ŞI DIAGNOSTIC STANDARD ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012 19 . . . 2. . Obiectivele: . . antecedente personale (naştere cu aplicare de forceps). . antecedente personale privind un traumatism maxilo-mandibular în 5. . retrognatism mandibular în antecedentele familiale.unghiul plan bazal mandibular/plan palatin este mai mic de 20°.creşterea încrederii personalului medical în rezultatul actului de îingrijire a pacientului.crearea bazei de date utile pentru comparaţii în dezvoltarea unor strategii ştiinţifice în politica de sănătate a populaţiei.dezvoltarea conceptului de consens în echipa medicală şi între medici în practica medicală ortodontică. .extinderea şi impunerea în practica medicală ortodontică a manierei de abordare interdisciplinară a cazurilor. Ghidul intenţionează să standardizeze conduita în malocluzia de Clasa II/1 şi prin aceasta să prevină. hipotonia orbicularului buzei superioare). . . antecedente familiale ce demonstrează tratamente ortodontice pentru o anomalie Clasa II/1.crearea de condiţii optime de colaborare între specialişti.Evaluare (aprecierea riscului şi diagnostic). . atunci când: există tendinţa familială de a dezvolta o malocluzie Clasa II/1. . tratarea corectă a anomaliei la orice vârstă. STRUCTURA GHIDULUI Ghidul este structurat în trei capitole : . simplificarea sau chiar anularea necesităţilor de tratament. mai mult la reducerea.

Elemente clinice pentru depistarea unui pacient cu risc de dezvoltare a unei malocluzii de Clasa a II a prin obiceiul vicios de sugere: . arcada dentară superioară spaţiată/înghesuită. capacitatea de incizie a alimentelor redusă sau absentă. rahitism. alergii. funcţia de ghidaj anterior pierdută. dificil de tratat. arcada dentară modificată de formă (V.sugător de buză inferioară. având la bază respiraţia orală sau oro-nazală: tip longilin. . alergii medicamentoase. STANDARD STANDARD Recomandarea 1: Medicul ortodont trebuie să solicite un control ORL Argumentare: Este necesar să se precizeze dacă pasajul aerian permite respiraţia nazală. amigdalectomii. hipotone (nas pensat). deglutiţie de tip protruziv anterior. pomeţi sterşi. tip constitutional dolicocefalic. profil convex. scurtată. aripile nazale aplatizate. alimentaţie artificială.sugător de tetină o perioadă îndelungată de timp. unghi nazo-labial ascuţit. ocluzia dentară: reper molar distalizat. astenic. pusee repetate de faringoamigdalită. înălţimea facială anterioară crescută. inocluzie sagitală.sugător de deget. anemie. pacientul plasează fragmente de alimente în zona laterală. leziuni odontale în zona laterală (dinţi temporari şi M1). ce va fi rezolvată la terminarea creşterii. . capacitatea vitală respiratorie uneori redusă. Cauzele pot fi şi altele în afară de respiraţia orală: deviaţia de sept. arcada dentară mandibulară trapezoidală. intervenţii repetate pentru ablaţia vegetaţiilor. cu smalţul uscat. absenţa unor dinţi temporari prin extracţii. preferinţă pentru alimente cu consistenţă redusă (pacientul rupe alimentele în fragmente pe care le plasează în zona laterală pentru triturare). fără a fi urmat un tratament de recuperare funcţională. aparent mărită de volum refluează în şanţul labio-mentonier. care şi-a pierdut transluciditatea. Argumentare: Riscul de traumatism dentar este direct proporţional cu gradul de inocluzie sagitală. Recomandarea 2: Este de dorit ca tratamentul să fie finalizat până la erupţia incisivilor permanenţi. incompetentă sau cu competenţa limitată. vizibilitatea incisivilor superiori. . buza inferioară groasă. menton în poziţie posterioară. tentative de tratamente ortodontice in antecedente. antecedente privind intervenţii ORL. buza superioară subţire. pusee de apnee obstructivă de somn. M şi forme combinate). deviaţie de sept. reper canin distalizat. cu pierderea prematură a dinţilor temporari din zona laterală. absenţa ocluziei labiale. bronhopneumonii repetate.trecut.Ω.sugător de obraz STANDARD 20 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare . receptivitate crescută la carii. leptoprosop. ramul bazilar al mandibulei înclinat. Elemente clinice pentru depistarea unui pacient cu risc de dezvoltare a malocluziei Clasa II/1. înălţimea etajului inferior mărită. tracţionată la comisuri. pseudodeglutiţia de tip protruziv. grad de acoperire variabil. umezirea pernei în timpul nopţii). Aspect clinic: Medicul urmăreşte următoarele semne: faţă cu un grad redus de mobilitate. respirator oral sau oronazal (relatat de familie: gura întredeschisă în timpul pregătirii lecţiilor. suspendată la pragul narinar. tegumente palide.

Aspect clinic în retrognaţia mandibulară. arcada dentară inferioară trapezoidală. laterodeviaţie mandibulară. ocluzie distalizată. narine pensate cu hipotonia muşchilor alari. buze competente. menton proeminent. ocluzie distalizată. degetul supt modificat (mai subţire. Se poate prevedea evoluţia şi indica necesitatea de tratament. inocluzie sagitală. competenţă labială dar de scurtă durată (de regulă comandată). inocluzie sagitală Recomandare: A se efectua ancheta familială pentru identificarea tiparului muscular hiperactiv pentru muşchiul mentalis la mai mulţi membri ai familiei. ocluzie distalizată. ocluzie adâncă. STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD Aspect clinic la sugătorul de buză inferioară. coloraţie modificată). buza inferioară plasată între feţele palatinale ale dinţilor superiori şi feţele vestibulare ale dinţilor inferiori. medicul urmăreşte: şanţ labiomentonier adâncit. Medicul urmăreşte: leziunile prezente pe tegumente. reper canin distalizat. profil convex. arcada inferioară scurtată cu înghesuiri. incapacitatea umplerii cavităţii orale cu aer şi menţinerii lui. muşchi mentalis hiperton. ocluzie inversă bilaterală. amprente dentare. antecedente personale traumatice în teritoriul maxilo-mandibular în perioada de sugar sau copil mic. hipotonia buzei superioare. Recomandare: Investigarea atentă a antecedentelor heredo-colaterale cu privire la existenţa în familie a unui tipar cranio-facial ce se corelează cu o malocluzie Clasa II/1. absenţa competenţei labiale cu vizibilitatea incisivilor superiori. buză subţire scurtă. dinţii frontali inferiori în linguopoziţie. ocluzie distalizată molară şi canină. obiceiul vicios de sugere poate determina dezvoltarea unei malocluzii de Clasa II/1. etaj inferior micşorat. arcada superioară spaţiată sau cu înghesuiri. facies simetric/asimetric. ocluzie adâncă. buza inferioară este insinuată sub faţa palatinală a incisivilor superiori. Aspect clinic la sugătorul de obraz. hipotonia muşchilor propulsori ai mandibulei. inocluzie sagitală. hiperactivitatea muşchiului mentalis. lungă. profil convex. mandibula în poziţie retrognată. tipar craniofacial dolicocefalic. imediat sub roşul buzei inferioare (amprentele incisivilor). menton în poziţie posterioară. arcada adeseori asimetrică. buza superioară proeminentă. arcada superioară: incisivii spaţiaţi. sindrom protruziv lingual an- STANDARD ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012 21 . inocluzie sagitală. înfundarea bilaterală simetrică. muşchiul mentalis hiperton. Argumentare: Tiparul muscular este mostenit. Ω). naştere prin aplicare de forceps. Examenul funcţional. Argumentare: Pe un teren cu un tipar moştenit. absenţa ocluziei labiale.Aspect clinic la sugătorul de deget. incompetenţă labială. vestibuloînclinarea incisivilor superiori. arcada dentară maxilară modificată de formă (V. ocluzie distalizată: reper molar distalizat. retrodenţia grupului frontal inferior. ca şi cel osos şi dentar. Medicul urmăreşte: tendinţă familială la retrognaţie mandibulară. retrodenţia grupului incisiv inferior. bolta palatină îngustă. Medicul urmăreşte: identificarea momentului în care inconştient pacientul îşi suge obrajii. ocluzie labială prezentă. adâncă. retrognaţie mandibulară la membrii familiei. în vestibulopoziţie. Aspect clinic în hiperactivitatea muşchiului mentalis. Medicul urmăreşte: facies asimetric în etajul inferior al feţei prin deviaţia mentonului. Medicul cercetează existenţa următoarelor semne: respiraţie orală sau oro-nazală. într-o poziţie înaltă şi posterioară. ocluzie încrucişată laterală. inocluzie sagitală.

medicul poate să culeagă date obiective. ocluzie distalizată. Tabloul funcţional al muşcătorului de obraz: aspectul înfundat al obrajilor. 22 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare STANDARD STANDARD STANDARD . frecvent etajul inferior este asimetric (în special la sugătorul de deget). hipertonia muşchiului mentalis. Argumentare: Adeseori copilul fiind determinat forţat să întrerupă obiceiul vicios de sugere a degetului. consecinţa pierderii zonei de sprijin în dentiţia mixtă. Tabloul funcţional în hiperactivitatea mentonieră: vizibilitatea contracţiei muşchiului mentalis. tonicitate crescută pentru buza superioară. absenţa ocluziei labiale. îl înlocuieşte cu cel de sugere a buzei inferioare. normotonia sau hiperonia buzei superioare. testul de propulsie mandibulară ameliorează aspectul facial şi reduce gradul de distalizare. normo sau hipotonia buzei superioare. relaţia de postură a mandibulei – mandibula poate fi în poziţie distală. cuantificabile. uşoară hipercorecţie ocluzală (de dorit). Tabloul funcţional al sugătorului de deget: medicul identifică cu uşurintă faptul că pacientul nu respiră oral. Recomandare: Explorarea cu atenţie a practicării alternative a sugerii degetului şi a buzei inferioare. Propulsia poate fi efectuată până la corecţie totală. inferioară şi muşchiul mentalis. ocluzie labială prezente. Examenul fotostatic: Deşi acest examen complementar redă în general semnele descrise la examenul clinic. În alte cazuri. precum şi cel de acoperire. hipertonia maseterilor. competenţă labială. element greu de surprins şi foarte dificil de reeducat. pentru diagnostic. se indică corecţia în trepte. Concluzie: tabloul trădează starea funcţională a respiratorului oral. Examene paraclinice: I. Argumentare: În functie de capacitatea de propulsie se efectuează şi prescripţia tehnică pentru un plan de ghidare sau activator. posibilă ocluzie inversă bilaterală asociată cu ocluzie deschisă bilaterală. vizibilitatea incisivilor superiori. Fotografia de faţă: poate releva asimetrie facială totală. ridicarea buzei inferioare în poziţie înaltă şi posterioara în spatele incisivilor centrali superiori. sau în unul din etaje. sigmatismul. tulburări fonatorii (vorbirea peltică. alternativ poate suge şi buza inferioară. gradul de corecţie sagitală şi verticală.STANDARD STANDARD terior complet. rinolalia). inocluzie sagitală de mărime moderată. Tabloul funcţional al muşcătorului de buză inferioară: uşoară hipertonie a buzei inferioare. hipertonia muşchiului mentalis. arcadă dentară în formă de Ω. hipertonia muşchiului mentalis şi a buzei inferioare care pătrunde retroincisiv. asimetrii prin deviaţia mentonului în pierderea de ghidaj anterior sau prin dezechilibre în zona laterală. Recomandare: Medicul efectuează testul de propulsie mandibulară pentru a consemna capacitatea de propulsie. sau cvasinormală. evoluţia sub tratament şi rezultatele obtinute. când capacitatea de propulsie este scazută.

poziţia transfrontală a buzei superioare (maxilar în poziţie anterioară. Ω.Studiul de model: Medicul cercetează şi identifică: arcada dentară maxilară modificată ca formă: V. infrapoziţie în zona laterală maxilar. U. gradul de acoperire ½. meziopoziţie a zonei laterale. În funcţie de caz. oropoziţie în zona frontală mandibulară. arcada mandibulară asimetrică sagital. molar 3. indexul palatal de înălţime: index crescut sau index scăzut. Analiza dezvoltării arcadei alveolare: Medicul evaluează: lăţimea transpalatală: mai mică de 31 mm semnifică criza de spaţiu. Recomandare: Lăţimea transpalatală se corelează cu tiparul facial. vestibulopoziţie în zona frontală mandibulară. imagine specifică crizei de spaţiu prin convergenţă radiculară şi divergenţă coronară. forme combinate. hiperdivergentul permite extracţii dentare. ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012 23 . accentuarea treptei labiale. proces dento-alveolar în poziţie posterioară). Argumentare: Dolicocefalul indică terapie extracţională. deficitul de spaţiu în cadrul arcului dentar: zona anterioară +/-. vestibulopoziţia grupului incisiv. Simetria arcadei: arcada maxilară asimetrică transversal. arcada mandibulară îngustată. Ocluzia dentară: Medicul identifică: rapoarte molare distalizate. 6-9. U. oropoziţie în zona laterală mandibulară. pentagon. vestibulopoziţii cu înghesuiri dentare. Ortopantomografia: Medicul cercetează şi evidenţiază: zone de radiotransparenţă radiculară pe incisivul lateral în caz de criză de spaţiu în zona incisivo-canină.. arcada maxilară alungită. scurtată. molar 2 . mai mare de 9 mm. Sistemul dentar: normopoziţia grupului frontal. oropoziţie în zona laterală. rapoarte canine distalizate. starea evolutivă şi topografică a molarului 3. arcadei prin indicii Pont: arcada maxilară îngustată. tonusul muscular şi profilul părţilor moi. controlul dezvoltarii. ocluzie gingivală. Index palatal scăzut asociat cu ocluzie inversă bilaterală – se contraindică expansiunea ortopedică. arcada mandibulară asimetrică transversal. 1/1. Curba Spee: moderată. forme combinate: arcada dentară mandibulară modificată ca formă: V.STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD Fotografia de profil: Medicul cercetează şi identifică următoarele elemente: profil convex (grade diferite de convexitate). adâncă. abraziuni dentare. Hipodivergentul contraindică extracţiile dentare. pentagon. index palatal crescut cu ocluzie inversă bilaterală. II. inocluzie sagitală 3-6. rotaţii şi înclinări dentare în sectorul lateral şi frontal. unghi nazolabial micşorat (în proalveolo denţie). zona mijlocie +/-. rotaţii dentare izolate în zona frontală. zona posterioară +/. suprapoziţia grupului frontal inferior. trapez. arcada maxilară asimetrică sagital. normală. Ω. Suma algebrică oferă spaţiul total în arcul dentar. relaţii interdentare care evidenţiază criza de spaţiu în zona premolar-canin. index palatal scăzut cu ocluzie inversă bilaterală. mandibulă. trapez. cu mai puţin de un cuspid. normopoziţie în zona frontală mandibulară. mono sau bimaxilar. laterală. 1/3. alungită. proces dento-alveolar în poziţie anterioară). poziţie cisfrontală a mentonului (mandibula în poziţie cisfrontală. Recomandare: Indexul palatal se corelează cu ocluzia Argumentare: Index palatal crescut asociat cu ocluzie inversă bilaterală – se indică expansiunea ortopedică. în ambele situatii se selectează anumite tipuri dentare de extras. unghiul interincisiv (se va corela cu teleradiografia). brahicefalul indică expansiune ortopedică. cu un cuspid „Clasa a-II-a plină” sau „Superclasa a-II-a”.

normală. Argumentare: O proporţie mare din Clasa II/1 prezintă maxilarul într-o poziţie retrudată. mărit. reducerea ramurii orizontale a mandibulei. cu ortopantomografia oferă posibilitatea STANDARD 24 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare . unghiul SNB. canalul dentar drept. crescută. unghiul IMPA: normal. unghiul ANB. distanţa Is la verticala din A mărită. Clasa II/1 scheletală prin retrognatism maxilar: unghi SNA 82°. grosimea mentonului (partea moale): scăzută. SNB = 78-80°. scăzută. Medicul cercetează relaţia verticală în Clasa II/1 definită prin unghiul FMA: -unghiul planului mandibular. crescută. unghiul Z: normal. posterioară: unghi goniac deschis. curbura preangulară ştearsă. scăzut. la hiperdivergent mai mare de 130°. crescut. normală. ancoşa preangulară proeminentă. scăzută. înălţimea facială posterioară: crescută. unghi ANB mai mare de 2-4°.unghiul planului mandibular. unghiul dintre Ii – planul Go-Me normal. mai mic de 28°(hipordivergent). În acest caz unghiul este mai mare de 21°. micŞorat. ram vertical scurt şi ingust. unghiul IsSNa mai mare. o altă proporţie în poziţie normală şi o frecvenţă relativ mică într-o poziţie anterioară. unghiul FMIA: normal. . Înălţimea facială anterioară: SNA-Me crescută. între 21. canal dentar angulat. Clasa II/1 cu retruzia arcadei dento-alveolare inferioare: distanţa Ii-linia A-Pog normală. Recomandare: Medicul trebuie să cerceteze obligatoriu relaţia unghi SNA. ram ascendant înalt şi lat. linia Z: tangenta la buza superioară. distanţa AO-BO. Unghiul interincisiv la normodivergent este de 130°. Recomandare: Medicul cercetează relaţia unghiului interincisiv cu dezvoltarea verticală. Analiza Tweed care corelează datele cefalometrice cu cele ale spaţiului total din arcul dentar. F cu Me-Go . dar şi cu inclinare se verifică unghiul format de Na-A cu axa Is. . crescut. ramul orizontal lat şi abrupt. grosimea buzei superioare: scăzută. condil gracil cu tip de crestere în sus şi înapoi. unghiul ANB mai mare de 2-4°. la hipodivergent mai mic de 130°.unghiul planului mandibular. condil înalt cu tendinţă la dezvoltare anterioară. punctul A faţă de perpendiculara din Na. scăzută. Indicăm a se controla şi pozitia caninului.28°(normodivergent). Argumentare: Pentru informaţii depline asupra unui parametru se completează analiza cefalometrică a acelui parametru cu date din altă metodă (în acest caz metoda Hasund). scăzut. distanţa AO-BO. AO-Bo mai mare de 2 mm. crescută. scăzut. punctul A faţă de perpendiculara din Na la o distanţă mai mică de 2 mm. Recomandare: În suspiciunea de deplasare mai anterioară a incisivilor. micŞorat. Clasa II/1 cu protruzia arcadei alveolodentare: distanţa Is la A-Pog mărită. unghi SNB mai mic de 80°. mărit. unghiul dintre planul Frankfurt – planul ocluzal (10°) – este de dorit a rămâne constant. Teleradiografia: Medicul poate identifica următoarele date care pledează pentru protruzia maxilară: unghiul SNA mai mare de 82°. indicele facial: crescut. mai mare de 28°(hiperdivergent). unghiul Is-plan palatal mărit. F cu Me-Go . axul canin se paralelizează la hiperdivergent şi se oblicizează la hipodivergent. valoare pozitivă mai mare de 2 mm. F cu Me-Go .STANDARD STANDARD STANDARD tipul de rotaţie mandibulară: anterioară: unghi goniac închis.

Prognosticul este dependent de: etiopatogenie. Dacă sugarul sau copilul mic din astfel de familii are tendinţă de sugere a degetului. malrelaţii mandibulo-craniene funcţionale sau anatomice. Prognosticul este rezervat în: anomalii care recunosc o componenţă ereditară evolutivă merge spre agravare. decondiţionarea obiceiului vicios de sugere a buzei inferioare sau a altor obiecte. recomandarea şi supravegherea sistemului de alimentaţie a copilului în perioada copilăriei mici şi mijlocii. tipul de creştere. 6. extracţii ale unor dinţi permanenţi (adesea molarul 1 permanent). STANDARD STANDARD STANDARD Clasa II/1 – forme clinice complicate: Considerăm forme clinice complicate generate de factori generali şi factori loco-regionali. dizarmonia dento-alveolară cu înghesuire.de a efectua indicele de dificultate al anomaliei dento-maxilare. maladii sindromice. Factori generali: stare generală de sănătate precară. pacienţi ce derivă din familii care relatează existenţa malocluziei II/1. factorii de mediu. tratamentul corect al copiilor adenoidieni în echipă interdisciplinară. Recomandare: Formularea diagnosticului să reprezinte o sinteză bazată pe date obiective ale examenului clinic. malocluzia Clasa III. Clasa II/1 faţă scurtă. Diagnosticul diferential în cadrul Clasei II/1: Clasa II/1 scheletală. Clasa II/1 dentară. cu tendinţă către Clasa II/1. biproalveolia rasei negre. mediu 60-100. Există STANDARD ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012 25 . în prezenţa practicării unui obicei vicios ca sugerea degetului. obiceiul vicios de împingere linguală anterioară. Tratamentul profilactic: vor fi identificate cauzele posibile de a acţiona în teritoriul dento-maxilo-facial şi a dezvolta o malocluzie Clasa II/1. rotaţie anterioară. rotaţia de tip posterior. Diferenţierea se face pe baza datelor clinice şi a examenelor paraclinice. În cazurile care necesită interpretări de mare fineţe şi exactitate este de dorit abordarea diagnostică interdisciplinară. combaterea obiceiului vicios de respiraţie oronazală. Diagnosticul diferential în cadrul claselor Angle: malocluzia Clasa I. vârsta la care este descoperit pacientul. malocluzia Clasa II/2. coroborat cu examenele paraclinice. Factori loco-regionali: carioactivitate crescută. anomalia se instalează mai devreme şi cu o gravitate mai mare. tipar facial cu evoluţie către Clasa II. apnee obstructivă de somn. rotaţie posterioară. anomalia scheletală ameliorată prin tratament sau mascată prin sistemul dentar. uşoară rotaţie anterioară. Medicul va urmări: desfăşurarea proceselor de creştere şi dezvoltare a pacienţilor cu dezvoltare normală. tiparul facial. macrognaţia cu prodenţie cu spaţiere fără alte semne. Clasa II/1 faţă medie. Clasa II/1 cu faţă lungă. sever – peste 100. acesta putând fi: mic 0-60. evitarea traumatismelor maxilo-mandibulare în perioada de sugar. CONDUITA TERAPEUTICĂ Recomandare: monitorizarea copiilor la care predecesorii prezintă tipar facial favorabil dezvoltării Clasei II/1 sau care au efectuat tratamente ortodontice/ortopedice pentru o Clasa II/1. grad de cooperare scăzut. Argumentare: pe un teren moştenit. copil mic. meziopoziţia generalizată. va recomanda alimentaţia naturală în perioada de sugar. Diagnosticul diferenţial: Trebuie efectuat în interiorul Clasei II/1 şi a claselor Angle. se indică imediat introducerea suzetei ca înlocuitor pentru deget.

b. Decondiţionarea – metode simple sau complexe adecvate obiceiului vicios. b. reglarea relaţiilor intermaxilare. care complică anomalia. Educarea şi reeducarea funcţională. Argumentare: un procent important din pacienţii care sunt trataţi chirurgical în clinici ORL pentru vegetaţii adenoide nu urmează terapia de reeducare funcţională. dezvoltarea tipului respirator costo-diafragmatic. Tetina contrabalansează prin dispozitivul extern efectul de sugere asupra procesului dento-alveolar. Tratamentul precoce: Dentiţia temporară: Tratamenul interceptiv este introdus în dentiţia temporară ca o excepţie. vârstei şi raportate constant la gravitatea dezechilibrului morfo-funcţional existent (cu sau fără aparat ortodontic). intervenindu-se pentru recuperarea funcţională. etc) şi a stereotipurilor asociate. abordarea pacientului trebuie făcută cât mai devreme şi în echipă interdisciplinară. combaterea obiceiurilor vicioase. reechilibrarea relaţiilor intermaxilare. gimnastică generală şi respiratorie: sistematizarea şi permanentizarea respiraţiei nazale. Apare riscul de interpoziţie a buzei inferioare. modelarea creşterii. Recomandare: în condiţia în care traumatismul s-a produs. interpoziţii. Recomandare: se monitorizează pacientul adenoidian de către medicul ortodont. gimnastică specială pe segmentul facial: exerciţiile de miogimnastică pe grupe diferite de muşchi oro-faciali se fac pe timpii respiratori şi sunt destinate: tonifierii treptate 26 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare . eliminarea eventualelor posturi vicioase ale copilului şi introducerea automatizării în efectuarea exerciţiilor speciale (program urmărit şi efectuat de kinetoterapeut). conştientizarea pacientului şi stabilirea bazelor cooperării. Se realizează prin: a. eliminarea obiceiurilor vicioase (respiraţie orală. Terapia de combatere a obiceiurilor vicioase: Este de dorit a se efectua în echipă interdisciplinară. obicei vicios de sugere. Strategia de tratament se desfăşoară în următoarele trepte: 1. Argumentare: se face prin acest act prevenirea complicaţiilor grave cum ar fi anchilozele temporo-mandibulare cu dezvoltarea laterognaţiilor mandibulare. creşterea capacităţii toracice. STANDARD STANDARD Recomandare: tratamentul devine obligatoriu în malocluziile Clasa II/1 cu inocluzie mai mare de 10 mm. c.riscul ca degetul să fie înlocuit cu uşurinţă cu obiceiul vicios de sugere a buzei inferioare (obicei mult mai agresiv prentru procesul dento-alveolar). atipii linguale. stabilirea premizelor dezvoltării unor reflexe neuro-musculare corecte. Obiective: înlăturarea cauzei. Argumentare: inocluzia sagitală măreşte riscul de traumatism al incisivilor într-o relaţie direct proporţională cu mărimea ei. Se urmăreşte: a. îmbunătăţirea mediului funcţional şi prin aceasta echilibrarea balanţei între unitatea scheletală şi matricea musculară funcţională. evaluarea dezechilibrelor produse şi tratarea lor cu mijloace terapeutice cât mai simple şi intr-un timp cât mai scurt. Medicul îşi centrează terapia pe: îmbunătăţirea mediului funcţional. evoluţia postintervenţie ORL. Consecinţa: recuperarea progresivă funcţională a pacientului poate conduce la reechilibrări spontane.

secvenţa de erupţie dentară.dezechilibrul existent (scheletal. Exerciţiile preced. mai ales în formele ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012 27 . dental. scutul lingual. Mioterapia: Are drept scop reechilibrarea culoarului muscular. muscular). urmărirea şi dirijarea erupţiei dentare (grupul incisivo-molar) cu obţinerea unor relaţii echilibrate sagitale. transversale şi verticale. aparate funcţionale (reglatorul funcţional Frankel tip I. Opţiune: Medicul selectează dispozitivul necesar cazului clinic: . echilibrarea activităţii musculare între grupurile antagoniste.disjunctoarele .activatoarele. Recomandare: până la erupţia grupului incisivo-molar este indicat să obtinem reglarea relaţiilor intermaxilare. Sunt folosite aparatele de expansiune asociate cu activatoare. . STANDARD STANDARD STANDARD Tratamentul în a doua perioadă a dentiţiei mixte: Medicul va supraveghea următoarele: evaluarea lee-way space-ului. merg concomitent şi se continuă după tratamentul ortodontic pentru stabilizarea rezultatelor. Un control bun asupra poziţiei molarului 1 maxilar. . placa palatină de ghidare mandibulară. creării unor tipare corecte pe funcţiile afectate – respiraţie.a grupelor musculare în deficit funcţional cu echilibrarea concomitentă a activităţii grupelor antagoniste. reducerii decalajelor intermaxilare şi ocluzale de etiologie disfuncţională cu asocierea la necesitate a tratamentului ortodontic prin aparate. sau numai activatoare. redând astfel mediul muscular pentru bazele scheletice şi arcadele dento-alveolare cu consecinţe benefice ocluzoarticulare. . Opţiune: Alegerea dispozitivului ortodontic va fi facută de catre medic în funcţie de: .plăcile palatine de expansiune.gradul de cooperare al pacientului. . a ocluziei distalizate şi a gradului de acoperire. activatoarele rigide). Pe toată perioada de contenţie pacientul necesită monitorizare. aparate miofuncţionale tip trainer – T4KI. extrem de utile. În functie de gravitatea anomaliei (ocluziile inverse laterale scheletale cu index palatal mărit) sunt utilizate disjunctoarele. cu efecte modelante ale creşterii maxilarului superior este head-gear-ul. . Se va utiliza terapia fără aparate ortodontice sau cu aparate ortodontice. În cazurile de dezechilibre maxilare mari se practică mecanoterapie lentă asociată cu mioterapie. Terapia utilizată va fi cu ajutorul activatoarelor.head-gear-ul. desfăşurarea normală a funcţiilor. numai astfel prevenim recidiva.condiţiile socio-economice. Din gama largă a aparaturii ortodontice se vor utiliza aparatele de deconditionare şi stimulare: scutul vestibular. deglutiţie. Argumentare: tendinţă evolutivă naturală a Clasei II/1 fără tratament este agravarea cu riscuri pentru producerea traumatismelor dentare şi a complicaţiilor prin interpoziţia buzei inferioare. T4KII. Tratamentul în prima perioadă a dentiţiei mixte: Obiectivele tratamentului sunt: echilibrarea creşterii scheletale şi a relaţiilor intermaxilare. corecţia treptei sagitale. placa palatină cu bobiţă Walchoff sau cu bobiţă cu resort (metoda americană). Se recomandă utilizarea terapiei ortopedice prin: aparate hibride (expansiune lentă).trainer-ul.

scheletale.chirurgical (chirurgie ortognatică) 28 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare . Tratamentul extracţional va fi urmat.cu retrognatism mandibular. asociată în caz de necesitate cu aparate extraorale (Head-gear-ul). head-gear. unghi FMA de la valoare medie la mare. STANDARD Tratamentul în dentiţia permanentă: Medicul va supraveghea următoarele obiective: faciale. deplasare spre anterior. poziţia incisivilor inferiori bună sau cu o uşoară înghesuire. distalizare. Clasa a II a dentară. relaţie dentară Clasa a II a. Tip de tratament: tratament conservativ. Extracţia Pm1 la maxilar şi a Pm1 la mandibulă: medicul indică această extracţie când sunt întrunite cumulativ următoarele caracteristici: discrepanţă severă în arcul dentar. stabilitatea rezultatelor tratamentului ortodontic Opţiunile de tratament vor fi: tratament nechirurgical. terapia prin activatoare. dispozitiv Frog. dispozitiv Nance. resorturi. terapia biomecanică. elastice Clasa a II-a.aparate miofuncţionale tip Trainer. relaţie dentară de Clasa a I a sau Clasa a II-a. dentare. de terapie ortodontică poliagregată. înghesuire maxilară. elastice cu jig. tratament extracţional. pendulum. reglatoare rigide . discrepanţa în arcul dentar de la uşor la moderat. disjuncţie rapidă. Extracţia Pm1 la maxilar şi a Pm2 la mandibulă: medicul indică această extracţie când sunt întrunite cumulativ următoarele caracteristici: model scheletal Clasa a II a de la uşor la moderat. Argumentare: Starea de sănătate odontală a pacientului impune maniera de raţionament a medicului. terapia psihosomatică Balters. STANDARD STANDARD Extracţia Pm 2 la maxilar şi mandibulă: medicul indică această extracţie când sunt întrunite cumulativ următoarele caracteristici: tipar scheletal bun. aparate fixe. Tratamentul ortodonto . Mijloace de tratament: aparate mobile. Opţiuni pentru realizarea diferitelor tipuri de tratament: aparate biomecanice. aparate mobilizabile. grosimea părţilor moi. distal-jet. unghiul FMA de la scăzut la mediu. Tratamentul conservativ: intervine prin: expansiune – disjuncţie lentă. Extracţia Pm1 maxilar: medicul indică această extracţie când sunt întrunite cumulativ următoarele caracteristici: protruzie maxilară. tipul de rotaţie. Recomandare: Decizia de extracţie poate să vizeze şi alte tipuri dentare. tratament chirurgical. de regulă. disjunctoare. Extracţia se face în funcţie de: tiparul facial. discrepanţa în arcul dentar de la uşor la moderat. ţesuturile moi într-o condiţie de normalitate sau cu un dezechilibru uşor. element ce rămâne în responsabilitatea medicului. Tratamentul extracţional: este impus de lipsa de spaţiu din arcul dentar. Opţiuni: . funcţionale. stripping. dezechilibrul ţesuturilor moi faciale la mandibulă.activatoare de tipul: reglatoare funcţionale Frankel. jasper jansen.

7% 6. va fi egală sau mai mare decât perioada de tratament propriu-zis. Logan Banack Barat. STANDARD An ANOMALIA DE CLASA II/2 ANGLE Ocluzia adâncă acoperită este anomalia dento-maxilară caracterizată prin supraocluzie accentuată şi retrodenţia tuturor incisivilor superiori sau numai a centralilor (Boboc). intervenind la necesitate. Ste Angle R.1% 1. iar toţi autorii sunt de acord că frecvenţa este de trei ori mai mare la fete decât la băieţi. O statistică publicată de Langlade în 1979 arată o frecvenţă între 4-10%. în timpul permutării dentare.21% din totalul pacienţilor cu anomalii dento-maxilare. Un studiu făcut pe grupe anuale de vârstă a arătat un caracter ondulant al curbei de frecvenţă a supraocluziei incisive ce depăşeşte 2 mm. care au solicitat tratament ortodontic şi 3.1 Definiţie 1. curativ) pacientul va fi urmarit pe toată perioada de contenţie. Chavand B. Boboc a găsit o frecvenţă de 6.Recomandare: Abordarea se va face de la diagnostic la contenţie în echipa interdisciplinară.5% 5. Darque şi colaboratorii T. Dangy J. După Langlade. Gugny. G. În funcţie de etapa la care se gaseşte pacientul medicul urmăreşte fenomenele de dinamică evolutivă ale aparatului dento-maxilar. Autori EC. după tratamentul activ.68 8. prin pierderea în grup a dinţilor temporari din zona de sprijin a ocluziei.65% 4% 4% 9. atât pentru cea naturală cât şi pentru cea artificială.URMĂRIRE ŞI MONITORIZARE: indiferent de tipul de tratament aplicat (interceptiv. Durata contenţiei. răspândirea acestui tip de anomalie este mai mare în ţările europene cu populaţie celtică. Theuveny Populaţia studiată 3670 5000 444 379 284 1460 2000 Procent Clasa II/2 7.2 Prevalenţa 1935 1959 1960 1973 1973 1974 1979 ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012 29 . Este dificil de făcut o comparaţie a frecvenţei ocluziei adânci acoperite pe baza diferitelor studii. Ocluzia adâncă se întâlneşte şi la adulţii mai în vârstă. conform tabelului de mai jos. din totalul anomaliilor.W.45% din totalul copiilor la un lot cuprins între vârstele de 4 şi 7 ani. deoarece există deosebiri mari în criteriile de încadrare. INTRODUCERE 1. cu creşteri importante corelate cu destrucţia sau pierderea molarilor temporari şi reduceri ale acestei frecvenţe prin erupţia dinţilor permanenţi. Este considerată o anomalie cu un pronunţat caracter ereditar. 7. În perioada de dezvoltare poate apărea o coborâre tranzitorie a ocluziei.

30 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare .

creşterea calităţii actului medical ortodontic.crearea de condiţii optime de colaborare între specialişti. instituţii de învăţământ şi familie. instituţii medicale. să intercepteze şi să trateze anomalia. STRUCTURA GHIDULUI Ghidul este structurat în trei capitole: ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012 31 . . 2.reducere riscurilor în decizia de a trata sau de a nu trata. .extinderea şi impunerea în practica medicală ortodontică a manierei de abordare interdisciplinara a cazurilor.eliminarea incertitudinilor în practica medicală ortodontică. SCOP Ghidul a fost elaborat şi redactat pe baza experienţei personale şi a bibliografiei de specialitate autohtone şi străine. Clasa a II-a/2 cu o tipologie mandibulară dolicofacială (cu etaj inferior mărit). Toate acestea justifică interesul clinicienilor pentru această anomalie dento-maxilară ce impune diagnostic şi tratament precoce.Dat fiind faptul că malocluzia clasa a II este frecventă în populaţia noastră. Împărţirea a fost deoarece. 1. Ghidul se ambiţionează să standardizeze conduita în malocluzia II/2 şi prin aceasta să prevină. tratarea corectă a anomaliei la orice vârstă. în tratament se dovedeşte a fi o mare consumatoare de timp şi de tehnică. . din punct de vedere al ansamblului modificărilor. . ele necesită o terapie total diferită. . Clasa a II-a/2 cu o tipologie mandibulară brahifacială (cu etaj inferior micşorat). conducând astfel la reducerea prevalenţei malocluziei şi. şi mai ales pentru că este o anomalie recunoscută ca dificil de tratat (mai ales în forma scheletală).3 Conduita actuală 1. . Pe scurt.corelarea practicii medicale ortodontice româneşti cu standardele practicii medicale internaţionale. cu toate că cele două anomalii sunt aproape identice la nivel dentoalveolar.crearea bazei de date utile pentru comparaţii în dezvoltarea unor strategii ştiinţifice în politica de sănătate a populaţiei. se împarte Clasa II/2 în două tipologii clinice. modificările pot duce foarte uşor la punerea diagnosticului de Clasa II/2. şi anume: 1. . .1 Principii de elaborare a ghidului 4. Dacă din punct de vedere al aspectului ocluzal. .4 Forme clinice 2.dezvoltarea conceptului de consens în echipa medicală şi intre medici în practica medicală ortodontică. METODOLOGIA DE ELABORARE A GHIDULUI 3.diseminarea rezultatelor. ocupând locul al doilea după malocluzia clasa I.evitarea tratamentelor care nu sunt necesare. 3. concluziilor noi în practica medicală. Obiectivele: .creşterea încrederii personalului medical în rezultatul actului de îngrijire a pacientului. . . . mai mult la reducerea.protecţia medicului în caz de acuzaţie de malpraxis. simplificarea sau chiar anularea necesităţilor de tratament.abordarea unei forme de anomalie cu o răspândire importantă în populaţie.

buza superioară proemină (procheilie superioară) şi are tonusul normal sau.) prezintă modificări particulare de conformaţie privind partea temporală a articulaţiei (tuberculul articular cu pantă foarte abruptă. Aceste semne dau pacientului un aspect caracteristic. cu decalaj între baza superioară şi cea inferioară. iar mai târziu prin suprapunerea unor procese patologice se poate produce o lărgire a interliniei articulare). II/1. cavitate glenoidă înaltă). dimensiunile verticale ce se transmit preponderent ereditar. precum şi în toate configuraţiile dentare: Clasele I. cât şi hiperdivergenţii apar în toate clasele de anomalii scheletice: Clasele I. 5.Evaluare (aprecierea riscului şi diagnostic). Din această cauză mentonul apare proeminent. crescut. sunt cele dintre tată şi fiu. în general. buza inferioară este răsfrântă şi şanţul labiomentonier este foarte accentuat. ceea ce dă arcadei o formă trapezică sau de patrulater cu toate laturile egale. în timpul fonaţiei şi al surâsului. după Angle. II şi III. arcada inferioară este îngustată mai frecvent decât cea superioară şi se pot întâlni cazuri în care diferenţele de dezvoltare transversală între cele două arcade sunt mari. II/2. articulaţia temporo-mandibulară (A. şi arcada dentară are forma de „M”. EVALUARE ŞI DIAGNOSTIC 5. morfologia crestei alveolare superioare determină stabilirea rapoartelor ocluzale anterioare. STANDARD Aspect clinic: Clasa II/2 hipodivergentă de formă mai pătrată densă flasce faţa musculatura ţesuturile moi Clasa II/2 hiperdivergentă de formă mai ovală sau triunghiulară tonică fine 32 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare . mai adesea. cu creştere în sus şi înainte – Costa) şi rapoartele dintre ele (în prima perioadă condilul este situat într-o poziţie foarte apropiată de peretele anterior al cavităţii glenoide. care se transmit preponderent pe linie maternă. tiparul hipodivergent se întâlneşte de regulă în Clasa a II/2. deşi în raport cu planurile câmpului de profil facial ale lui Simon sau Dreyfuss. III. cu excepţia dimensiunilor mandibulare şi a înălţimii faciale.Conduita terapeutică (prevenţie şi tratament). în arcadele temporare – şi în mare parte din cazuri şi în cele permanente – toţi incisivii sunt în retrodenţie.. ciale cele mai extreme ale unei familii. aproape patognomonic. sensul vertical este afectat într-o măsură mai mare decât sensul sagital. o conformaţie mai gracilă a ramurii ascendente. cel mai frecvent la brahifaciali. atât hipodivergenţii. punctul nazo-spinal este situat anterior. gnathionul ocupă o poziţie posterioară. ceea ce agravează prognosticul. La alte cazuri. iar retrodenţia interesează doar incisivii centrali permanenţi. partea mandibulară (este citat un condil mai îngust şi alungit şi. atunci când: constată o oarecare analogie între tiparele fa- STANDARD STANDARD Elemente clinice pentru depistarea unui pacient cu risc de dezvoltare a malocluziei Clasa II/2: etajul inferior al feţei este micşorat. încât gingia devine vizibilă. unde este vorba de o dezvoltare excesivă sau insuficientă. din punct de vedere statistic. . la nou-născut forma de arcadă în „capac de cutie”.M. la unii pacienţi buza superioară se ridică atât de mult în sus. incisivii laterali permanenţi sunt vestibularizaţi. .T. influenţa ereditară este incontestabilă în stabilirea sensului vertical.1 Medicul are suspiciunea de evoluţie a cazului către o malocluzie II/2. unghiul mandibular este micşorat.Urmărire şi monitorizare.

cu deschiderea unghiului mandibular şi cu valoarea spaţiului liber. Medicul cercetează existenţa următoarelor semne: la nivelul muşchilor ridicători activitatea musculară se descrie astfel: activitatea electromiografică: În repaus: activitatea muşchiului temporal anterior variază invers proporţional cu înălţimea facială. Se poate prevedea evoluţia şi indica necesitatea de tratament. şi direct proporţional cu unghiul mandibular şi cu înălţimea ramului. În intercuspdare maximă: activitatea puternică a ridicătorilor în intercuspidare maximă STANDARD ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012 33 . comparativ cu cea înregistrată la hiperdivergenţi. Argumentare: Tiparul muscular este moştenit. Recomandare: A se efectua ancheta familială pentru identificarea tiparului muscular la mai mulţi membri ai familiei. Examenul funcţional. ca şi cel osos şi dentar. extracţii pe ambele arcade) micşorată STANDARD lung şi drept paralel cu planurile maxilare şi Orizontala de la Frankfurt scăzută diminuată (expansiune posibilă) înălţimea facială inferioară distanţa inter-canină mărită distanţa de la molari la planul jugal Recomandare: Investigarea atentă a antecedentelor heredo-colaterale cu privire la existenţa în familie a unui tipar cranio-facial ce se corelează cu o malocluzie Clasa II/2. În ocluzie centrică (primul contact ocluzal în intercuspidare maximă): s-a înregistrat o activitate musculară superioară la hipodivergenţi.rotunjit largi macrogenie buze dense profil înfundat buze fine profil retruziv mărită ascuţit mărit crescut aproape drept scade cu vârsta orizontală importantă nasul pomeţii profil labio-mentonier lungimea bazei craniului unghiul bazei unghiul axelor faciale unghiul facial unghiul Na-Pg-M convexitatea creşterea mandibulară ramul ascendent planul mandibular ascuţit plaţi microgenie scurtată obtuz micşorat micşorat ascuţit nu se modifică cu vârsta verticală şi mai redusă scurt şi oblic divergent de planurile maxilare şi de Orizontala de la Frankfurt normală sau crescută normală (expansiune imposibilă.

zona mijlocie +/-. atât cei superiori pe feţele palatinale. cât şi cei inferiori. evoluţia sub tratament şi rezultatele obţinute. II. Vestibulo-poziţia incisivilor laterali şi decalajul de poziţie cu cei centrali pot fi interpretate ca rezultat al lipsei de spaţiu. cu accentuarea marcată a curbei Spee. într-un grad mai mic. proces dento-alveolar în poziţie anterioară). iar versantul anterior este abrupt. Analiza dezvoltării arcadei alveolare: medicul evaluează: lăţimea transpalatală: mai mică de 31 mm . regiunea alveolară proemină anterior – proalveolie superioară – întregul os alveolar pare deplasat anterior în raport cu baza maxilarului. accentuarea treptei labiale. index scăzut. proalveolie superioară. din cauza scurtării arcadei superioare. bolta palatină este largă. frecvent etajul inferior este asimetric. în acelaşi timp. uneori. Incisivii. arcada inferioară este îngustată mai frecvent decât cea superioară şi se pot întâlni cazuri în care diferenţele de dezvoltare transversală între cele două arcade sunt mari. poziţie cisfrontală a mentonului (mandibula în poziţie cisfrontală. poziţia transfrontală a buzei superioare (maxilar în poziţie anterioară. în plan clinic. pe de altă parte. deficitul de spaţiu în cadrul arcului dentar: zona anterioară +/-. cu coroanele dinţilor în endo. asimetrii prin deviaţia mentonului în pierderea de ghidaj anterior sau prin dezechilibre în zona laterală. planul de ocluzie este denivelat la arcada superioară. activităţile maseterului şi ale temporalului sunt corelate pozitiv cu înălţimea facială anterioară superioară şi maseterul prezintă o corelaţie pozitivă cu înălţimea ramului şi lungimea mandibulară totală. un unghi mandibular redus şi. toate acestea dau un aspect de „arcadă bazală” mărită. retrodenţie coronară superioară. a fost corelată activitatea maseterului şi a temporalului de divergenţa mandibulei în raport cu baza craniului şi cu planul bispinos. retrodenţie inferioară. proces dento-alveolar în poziţie posterioară). sau în unul din etaje. cuantificabile.Studiul de model: măsurătorile sagitale arată o scurtare a arcadei în ambele tipuri (cu retrodenţia tuturor incisivilor sau numai a celor centrali). pot prezenta. şi un grad mare de incongruenţă laterală. prin existenţa unei suprapoziţii relative a regiunii incisive în raport cu regiunile laterale ale arcadei. retrodenţia este prezentă şi la arcada inferioară. o înălţime facială anterioară redusă. consecinţa pierderii zonei de sprijin în dentiţia mixtă. Examene paraclinice: I. arcada este largă (mai rar îngustată). activitatea fasciculului posterior este corelată cu forma mandibulei. pentru temporal. STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD Fotografia de profil: medicul cercetează şi identifică următoarele elemente: profil convex (grade diferite de convexitate). se asociază unui tipar hipodivergent şi. unghi nazolabial micşorat (în proalveolo denţie). medicul poate să culeagă date obiective. cu timpul suprafeţe de abraziune care pot interesa şi dentina (dacă parodonţiul nu cedează între timp).şi masticaţie.şi retrodenţie. o uşoară divergenţă mandibulară. Examenul fotostatic: deşi acest examen complementar redă în general semnele descrise la examenul clinic. Fotografia de faţă: poate releva asimetrie facială totală. care traduce. de cele mai multe ori adâncă. de asemenea. Sistemul dentar: supradenţie superioară sau inferioară. unghi interincisiv peste 130°.lipsă de spaţiu. incisivi superiori en pelle (fără cingulum). pe feţele vestibulare. sau amândouă în acelaşi timp. indexul palatal de înălţime: index crescut. zona 34 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare . pentru diagnostic. care poate atinge 170°. acelaşi model de denivelare se poate observa şi la arcada inferioară. ceea ce agravează prognosticul.

posterioară: unghi goniac deschis. hiperdivergentul permite extracţii dentare. ancoşa preangulară proeminentă. F cu Me-Go . unghiul dintre Ii – planul Go-Me normal. Recomandare: Indexul palatal se corelează cu ocluzia. unghiul planului mandibular. unghiul IMPA: normal. normală. starea evolutivă şi topografică a molarului 3. unghiul planului mandibular. mărit. rotaţii şi înclinări dentare în sectorul lateral şi frontal. crescută. punctul A faţă de perpendiculara din Na. tonusul muscular şi profilul părţilor moi. scazută. ram ascendent înalt şi lat. înălţimea facială posterioară: crescută. Argumentare: O proporţie mare din Clasa II/2 prezintă maxilarul într-o poziţie retrudată.posterioară +/-. mai mic de 28°(hipordivergent). distanta AO-BO. brahicefalul indică expansiune ortopedică. AO-Bo mai mare de 2 mm. mărit. F cu Me-Go. ocluzie distalizată (clasa a II-a).28°(normodivergent). SNB = 78-80°. unghiul planului mandibular. mai mare de 28°(hiperdivergent). grosimea mentonului (partea moale): scăzut. Clasa II/2 cu retruzia arcadei dento-alveolare inferioare: distanţa Ii linia A-Pog normală. tipul de rotaţie mandibulară: anterioară: unghi goniac închis. care poate merge de la relaţie cap-la-cap până la relaţie de superclasă. la nivel canin. crescut. micşorat. spaţiu de inocluzie verticală de postură mărit. scăzut. indicele facial: crescut. normală. scăzut. Suma algebrică oferă spaţiul total în arcul dentar. curbura preangulară ştearsă. Teleradiografia: medicul poate identifica următoarele date care pledează pentru protruzia maxilară: unghiul SNA mai mare de 82°. Hipodivergentul contraindică extracţiile dentare. în ambele situaţii se selectează anumite tipuri dentare de extras. condil înalt cu tendinţă la dezvoltare anterioară. reducerea ramurii orizontale a mandibulei. o schemă scheletică patognomonică. unghiul FMIA: normal. punctul A faţă de perpendiculară din Na la o distanţă mai mică de 2 mm. înălţimea facială anterioară: SNA-Me crescută. la nivel molar. Ocluzia dentară: medicul identifică: ocluzie distalizată (clasa a II-a). grosimea buzei superioare: scăzută. Ortopantomografia: medicul cercetează şi evidenţiază: zone de radiotransparenţă radiculară pe incisivul lateral în caz de lipsă de spaţiu în zona incisivo-canină. molar 3. ram vertical scurt şi îngust. Recomandare: Medicul trebuie să cerceteze obligatoriu relaţia unghi SNA. unghiul ANB mai mare de 2-4°. crescut. Argumentare: Dolicocefalul indică terapie extracţională. condil gracil cu tip de creştere în sus şi înapoi. canalul dentar drept. linia Z: tangentă la buza superioară. canal dentar angulat. scăzut. crescută. scazută. intre 21. relaţii interdentare care evidenţiază lipsa de spaţiu în zona premolar-canin. imagine specifică lipsei de spaţiu prin convergenţa radiculară şi divergenţa coronară. unghiul dintre planul Frankfurt – planul STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012 35 . ramul orizontal lat şi abrupt. micşorat. unghiul SNB. În funcţie de caz. unghiul ANB. scazută. o altă proporţie în poziţie normală şi o frecvenţă relativ mică intr-o poziţie anterioară. crescut. F cu Me-Go. Medicul cerceteaza relaţia verticală în Clasa II/2 definită prin unghiul FMA. Recomandare: Lăţimea transpalatală se corelează cu tiparul facial. molar 2 . unghiul Z: normal.

Factori generali: stare generală de sănătate precară. în varianta hiperdivergentă. mediu 60-100. Diagnosticul diferenţial: trebuie efectuat în interiorul Clasei II/2 şi a claselor Angle. meziopoziţia generalizată. uneori chiar mai puţin. grad de cooperare scăzut. de la 1-2 mm pe an pentru mandibula hipodivergentă. creşterea bazei craniului şi a corpului mandibular este de la simplu la dublu între cele două forme. necesitatea obţinerii unui efect de rotaţie anterior mandibular. sever – peste 100. Clasa II/2 dentară. Clasa II/2 tipar normodivergent. Clasa II/2 tipar hipodivergent. cu ortopantomografia oferă posibilitatea de a efectua indicele de dificultate al anomaliei dento-maxilare. Clasa II/2 – forme clinice complicate Considerăm forme clinice complicate generate de factori generali şi factori loco-regionali. extracţii ale unor dinţi permanenţi (adesea molarul 1 permanent).5 mm pe ani. în cazul 6. pe o uşoară rotaţie mandibulară de tip posterior. malocluzia Clasa II/1. CONDUITA TERAPEUTICĂ 36 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare . Recomandare: Formularea diagnosticului să reprezinte o sinteză bazată pe date obiective ale examenului clinic. Diagnosticul diferential în cadrul Clasei II/2: Clasa II/2 scheletală. De asemenea. pe când forma hiperdivergentă beneficiază de un tratament însoţit de extracţii dentare. În cazurile care necesită interpretări de mare fineţe şi exactitate este de dorit abordarea diagnostică interdisciplinară. Unghiul interincisiv la normodivergent este de 130°. dizarmonia dento-alveolară cu înghesuire. acesta putând fi: mic 0-60. astfel încât rezultatul ortodontic să se menţină. compensator sau în hipercorecţie. Diferenţierea se face pe baza datelor clinice şi a examenelor paraclinice. Recomandare: Medicul cercetează relaţia unghiului interincisiv cu dezvoltarea verticală. Toate aceste particularităţi fac ca Clasa II/2 hipodivergent să poată fi tratată precoce şi de regulă fără extracţii. Clasa III. se poate conta în varianta hipodivergentă. care să corecteze supraocluzia incisivă. la hiperdivergent mai mare de 130°. analiza Tweed care corelează datele cefalometrice cu cele ale spaţiului total din arcul dentar. Clasa II/2 tipar hiperdivergent Diagnosticul diferenţial în cadrul claselor Angle: malocluzia Clasa I.ocluzal (10°) – este de dorit a rămâne constant. axul canin se paralelizează la hiperdivergent şi se oblicizează la hipodivergent. maladii sindromice. Indicăm a se controla şi poziţia caninului. care să avanseze şi mentonul. pe când. coroborat cu examenele paraclinice. Creşterea axului condilian este de asemenea foarte diferită. la hipodivergent mai mic de 130°. Factori loco-regionali: carioactivitate crescută. Prognostic: Din punct de vedere al prognosticului. pe când la mandibula hiperdivergentă creşte cu 0. cât şi la nivel dento-alveolar şi ocluzal. disfuncţii mandibulo-craniene funcţionale sau anatomice. impune corectarea supraocluziei incisive prin ingresiunea zonelor frontale STANDARD STANDARD Tratamentul profilactic: acţiunile terapeutice care vor antrena corectarea tulburărilor din Clasa II/2 vor viza modificări la nivel scheletic.

desfăşurarea normală a funcţiilor. muscular).gradul de cooperare al pacientului. Opţiune: Medicul selectează dispozitivul necesar cazului clinic : . evaluarea dezechilibrelor produse şi tratarea lor cu mijloace terapeutice cât mai simple şi într-un timp cât mai scurt. Tratamentul în dentiţia permanentă: medicul va avea obiective: faciale. scheletale. activatoarele rigide). echilibrarea activităţii musculare între grupurile antagoniste. asociată în caz de necesitate cu aparate extraorale (Head-gear-ul). Opţiunile de trata- ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012 37 . Tratamentul în perioada dentiţiei mixte: Obiectivele tratamentului sunt: echilibrarea creşterii scheletale şi a relaţiilor intermaxilare.head-gear-ul.plăcile palatinale de expansiune. urmărirea şi dirijarea erupţiei dentare (grupul incisivo-molar) cu obţinerea unor relaţii echilibrate sagitale. . stabilitatea rezultatelor tratamentului ortodontic. îmbunătăţtirea mediului funcţional şi prin aceasta echilibrarea balanţei între unitatea scheletală şi matricea musculară funcţională. Sunt folosite aparatele de expansiune asociate cu activatoare. . Tratamentul în a doua perioadă a dentiţiei mixte: medicul va supraveghea următoarele: evaluarea lee-way space-ului. dental. Se recomandă utilizarea terapiei ortodontice prin: aparate hibride (expansiune lentă). sau numai activatoare. transversale şi verticale. acolo unde este cazul. Un control bun asupra poziţiei molarului 1 maxilar.disjunctoarelor . terapia prin activatoare. secvenţa de erupţie dentară. În cazurile de dezechilibre maxilare mari se practică mecanoterapie lentă asociată cu mioterapie. . .dezechilibrul existent (scheletal. mai ales în formele cu retrognatism mandibular. În funcţie de gravitatea anomaliei (ocluziile inverse laterale scheletale cu index palatal marit) sunt utilizate disjunctoarele. extrem de utile.activatoarele. modelarea creşterii. funcţionale. aparate fixe poliagregate. reglarea relaţiilor intermaxilare.STANDARD STANDARD STANDARD pacienţilor în perioada de creştere. Terapia utilizată va fi reprezentată de: activatoare. astfel încât modelul de creştere să se reia pe o direcţie favorabilă Tratamentul precoce: Dentiţia temporară: tratamenul interceptiv este introdus în dentiţia temporară ca o excepţie. aparate funcţionale (reglatorul funcţional Frankel tip I. dentare.trainer-ul. scopurile terapiei sunt de a modifica şi orienta raporturile dintre diferitele entităţi scheletice cranio-faciale. cu efecte modelante ale creşterii maxilarului superior este head-gear-ul. Obiective: înlăturarea cauzei.condiţiile socio-economice. . Opţiune: Alegerea dispozitivului ortodontic va fi facută de către medic în funcţie de: . terapia biomecanică.

ţesuturile moi într-o condiţie de normalitate sau cu un dezechilibru uşor. unghiul FMA de la scăzut la mediu.pendulum.aparate biomecanice. relaţie dentară de Clasa a I a sau Clasa a II-a. Argumentare: Starea de sănătate odontală a pacientului impune maniera de raţionament a medicului. poziţia incisivilor inferiori bună sau cu o uşoară înghesuire. Extracţia se face în funcţie de : tiparul facial. Extracţia Pm1 la maxilar şi a Pm1 la mandibulă: medicul indică această extracţie când sunt întrunite cumulativ următoarele caracteristici: discrepanţă severă în arcul dentar. . Extracţia Pm 2 la maxilar şi mandibulă: medicul indică această extracţie când sunt întrunite cumulativ următoarele caracteristici: tipar scheletal bun. Tip de tratament: tratament conservativ. deplasare spre anterior. Tratamentul ortodontico .head-gear . .distal-jet. Tratamentul extracţional va fi urmat de regulă de terapie ortodontică fixă poliagregata.chirurgical (chirurgie ortognatică) Recomandare: Abordarea se va face de la diagnostic la contenţie în echipa interdisciplinară. înghesuire maxilară. Extracţia Pm1 la maxilar şi a Pm2 la mandibulă: medicul indică această extracţie când sunt întrunite cumulativ următoarele caracteristici: model scheletal Clasa a II a de la uşor la moderat. discrepanţa în arcul dentar de la uşor la moderat. grosimea părţilor moi. Recomandare: Decizia de extracţie poate să vizeze şi alte tipuri dentare. Clasa a II a dentară. discrepanţa în arcul dentar de la uşor la moderat. tratament chirurgical. 38 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare .jasper jansen - dispozitiv Nance STANDARD STANDARD STANDARD Tratamentul extracţional: este impus de lipsa de spaţiu din arcul dentar. tratament extracţional. dezechilibrul ţesuturilor moi faciale la mandibulă. .disjunctoare. . aparate mobilizabile. relaţie dentară Clasa a II a. stripping. element ce rămâne în responsabilitatea medicului. unghi FMA de la valoare medie la mare.elastice cu jig.ment vor fi: tratament nechirurgical. Tratamentul conservativ: intervine prin: expansiune – disjuncţie. Mijloace de tratament: aparate mobile.elastice Clasa a II a . . tipul de rotaţie. distalizare cu dispozitiv de tip pendulum. Extracţia Pm1 maxilar: medicul indică această extracţie când sunt întrunite cumulativ următoarele caracteristici: protruzie maxilară. aparate fixe. Opţiuni pentru realizarea diferitelor tipuri de tratament: .

ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012 39 .

dezechilibrul facial uneori greu de suportat de către pacient. Cu excepţia prognaţiei mandibulare ereditare. În majoritatea clasificărilor este adoptat sistemul comparaţiei între formele clinice. profilul prognatic apare în două tipuri de anomalie: progeniile false şi adevărate Clasa a III-a afectează 4. INTRODUCERE 1. Pseudo-prognatismul mandibular (sindromului prognaţiilor false sau retrognaţii superioare sau 1.1 Definiţie Malocluziile de Clasa a III-a reprezintă o entitate dismorfică incontestabilă în ceea ce priveşte: manifestările lor estetice şi funcţionale. curativ) pacientul va fi urmărit pe toată perioadă de contenţie. în literatură se întâlnesc numeroşi termeni şi multiple sisteme de clasificare a acestor anomalii. sunt de dezvoltare insuficientă a maxilarului sau combinaţii de dezvoltare maxilară insuficientă cu progenie. Tabloul clinic cel mai caracteristic şi cel mai sever din punct de vedere al manifestărilor şi prognosticului este dat de o dezvoltare în exces a mandibulei. examenul clinic trebuie să fie foarte minuţios şi de asemenea trebuie luate în considerare toate semnele care pot prevede evoluţia viitoare. În funcţie de etapa la care se găseşte pacientul medicul urmăreşte fenomenele de dinamică evolutivă ale aparatului dento-maxilar intervenind la necesitate. ocluzia anterioară inversă cu dezavantajele ei. Astfel. Deşi sunt mai rare ca alte anomalii ele au preocupat îndelung ortodonţii. va fi egală sau mai mare decât perioada de tratament propriu-zis.3 Conduita actuală 1. dar dacă ereditatea comandă inexorabil anumiţi pacienţi la chirurgie maxilo-facială. În această fază posibilităţile de tratament trebuie stabilite cu mare atenţie pentru toţi pacienţii. O malocluzie de Clasa a III-a în dentiţia temporară trebuie atent evaluată şi monitorizată pentru a observa dacă semnele se agravează sau au tendinţa de autocorectare. Prognatismul mandibular anatomic (sindromului prognaţiilor adevărate – macrognaţii) se caracterizează prin dezvoltarea în exces a corpului mandibulei în plan sagital şi inversarea ocluziei în regiunea frontală în timp ce la maxilarul superior se constată o dezvoltare în minus. Înainte de adoptarea unei decizii finale. o mare parte (33-43%) din cazurile scheletice ale Clasei a III-a.4 Forme clinice 40 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare .7. STANDARD ANOMALIA DE CLASA a III-a ANGLE 1. Cea mai mare parte a malocluziilor de Clasa a III-a devine evidentă pe parcursul sau după erupţia dinţilor temporari sau pe parcursul erupţiei incisivilor permanenţi. observate la vârstă ortodontică. URMĂRIRE ŞI MONITORIZARE: indiferent de tipul de tratament aplicat (interceptiv. atât pentru cea naturală cât şi pentru cea artificială. Dacă se are în vedere numai perioada ce a urmat clasificării lui Islay (1881). după tratamentul activ.Durata contenţiei. este evident că depistarea precoce a unei pro-alunecări şi corectarea sa permite prevenirea transformării unei anomalii funcţionale într-una scheletică.2 Prevalenţa 1. distingând ca entitate principală pe cea caracterizată prin creşterea în exces a mandibulei (deşi este mai puţin frecventă).16% din populaţia globului.

Urmărire şi monitorizare. evoluţia şi transformarea unei pseudo-prognaţii mandibulare. . 3. STRUCTURA GHIDULUI Ghidul este structurat în trei capitole: .Evaluare (aprecierea riscului şi diagnostic). Sunt urmărite: • creşterea calităţii tratamentului • îmbunătăţirea aspectului estetic şi funcţional • ghidul permite oferirea unei baze de informaţie pentru analize şi comparaţie legate de tratamentul anomaliei de Clasa a III-a • reducerea unui risc sau eliminarea unei incertitudini terapeutice legate de tratamentul anomaliei de Clasa a III-a • ghidul constituie un instrument de consens între clinicieni • integrarea unor servicii sau proceduri (interdisciplinare) • armonizarea practicii medicale româneşti cu principiile medicale internaţionale acceptate • aplicarea evidenţelor în practica medicală: diseminarea unor noutăţi ştiinţifice • ghidul permite structurarea documentaţiei medicale legate de tratamentul anomaliei de Clasa a III • ghidul protejază practicianul din punct de vedere al acuzelor de malpraxis legate de tratament în cazul anomaliei de clasa aIII 2. . Prezentul ghid clinic Clasa a III-a de anomalie se adresează personalului de specialitate de ortodonţie şi ortopedie dento-facială dar şi personalului medical de medicină dentară din alte specialităţi ce se confruntă cu problematica abordată.conducere forţată).1 Prognaţia mandibulară cu macrognaţie sau progenieprognaţie mandibulară adevărată. STANDARD 5. Uneori. fără modificări morfologice ale mandibulei. Doar 1/4 din totalul pacienţilor ce solicită terapie ortodontică se înscriu în grupul progenic. tulburări endocrine + neuropsihice.1 Principii de elaborare a ghidului 4. Elemente clinice pentru depistarea unui pacient cu risc de dezvoltare a malocluziei clasa ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012 41 . În această grupă sunt incluse formele clinice ce au drept caracteristică poziţia anterioară a mandibulei în momentul trecerii de la inocluzia fiziologică la ocluzia centrală. Pentru această anomalie investigaţiile etiologice trebuie făcute în direcţiile următoarelor trei categorii de cauze: ereditatea. ocluzie inversă frontală cu sau fără inocluzie sagitală inversă. EVALUARE SI DIAGNOSTIC 5.Conduita terapeutică (prevenţie şi tratament). Anomaliile de clasa a III-a se caracterizează prin: rapoarte mezializate la nivelul molarilor primi permanenţi. SCOP Ghidul a fost elaborat şi redactat pe baza experienţei personale şi a bibliografiei de specialitate autohtone şi străine. METODOLOGIA DE ELABORARE A GHIDULUI 3. ereditară este numai tendinţa la evoluţie către prognaţia mandibulară.

Incisivii superiori. Treapta labială este inversată (în special prin procheilie inferioară). putând chiar să depăşească planul nazo-frontal cu punctul Gnathion. traducând deficitul de dezvoltare a maxilarului superior. Există o relaţie directă între deschiderea unghiului mandibular şi mărirea înălţimii etajului inferior al feţei. mentonul este proeminent mult anterior. care acţionează concentric. regiunea buzei superioare apare înfundată. profil concav. ştergerea şanţului labio-mentonier. dar sunt de intensitate mai redusă. gravitatea modificărilor fizionomice este maximă. patogenic această transformare se explică prin modificarea relaţiilor de control interarcadic şi prin modificarea direcţiilor de transmitere a forţelor funcţionale. Unghiul mandibular este larg deschis. şanţul labio-mentonier este şters. etajul inferior al feţei este mărit. interval prea mare de timp între erupţia frontalilor inferiori şi cei superiori. Punctul nazo-spinal şi buza superioară (retrocheilie superioară) ocupă o poziţie posterioară în cadrul câmpului de profil facial. fie prin relaţii anormale intermaxilare. 42 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare STANDARD STANDARD . obiceiuri vicioase. se observă de asemenea profilul concav şi o inversare a treptei labiale (modificările sunt însă mai puţin accentuate). dând întregului profil facial un aspect concav. poate avea ca rezultat o vestibulo-înclinare a incisivilor inferiori (prodenţie) sub acţiunea limbii. procheilie inferioară. Când cauza retrognatismului se datorează despicăturii labio-maxilo-palatine. de asemenea particularităţile musculaturii buzei superioare. În cazuri foarte accentuate. buza superioară se găseşte în spatele incisivilor inferiori. raport labial inversat. o parte din pseudo-prognaţiile produse fie prin deficit de dezvoltare a maxilarului superior. Aspect clinic: modificările cele mai caracteristice se întâlnesc în prognaţia mandibulară cu macrogenie. examenul exobucal evidenţiază: forma de „galoş” a ramurii orizontale a mandibulei.III: anodonţii de incisivi laterali. se cumulează cu acţiunea excentrică a limbii. cu timpul pot genera exces de creştere mandibulară. cu ocluzie inversă frontală datorită lipsei de abrazie a cuspizilor caninilor temporari. vor intra cu ei în raport de ocluzie inversă. în pseudo-prognaţia mandibulară (pseudo-progenia. în special de sugere a buzei superioare. căderea în grup a incisivilor superiori. obstrucţia căilor nazale (amigdale hipertrofice) care obligă mandibula să vină într-o poziţie mai anterioară pentru a elibera căile respiratorii. buza inferioară este proeminentă anterior. Examenul exobucal evidenţiază: faţă aplatizată.. retrognaţia superioară). proeminenţa mentonului. ulterior apar şi modificări în ritmul de creştere al maxilarelor. la tulburările anterioare adăugându-se defecţiuni ale aripii nazale. Aspect clinic: în ocluziile inverse frontale (generate fie de o conducere cuspidiană. retrudând incisivii superiori. etajul inferior mărit. Profilul este drept sau uşor concav. când vor erupe. Gnathion-ul ocupă o poziţie relativ normală (adică în dreptul planului orbito-frontal şi al planului central al câmpului de profil facial al lui Andressen). prin lipsa de dezvoltare a maxilarului superior. raport labial inversat. putând ajunge până la valori foarte ridicate (140o-145o). macroglosia poate determina o vestibularizare mai accentuată a incisivilor inferiori. Ramura orizontală a mandibulei prezintă o oblicitate accentuată. care protrudează incisivii inferiori. prognaţie mandibulară funcţională în perioada dentiţiei mixte. căpătând caracter de macrognaţie. pseudo-prognatismul mandibular. Dimensiunea etajului inferior al feţei şi deschiderea unghiului mandibular sunt puţin modificate. obraji înfundaţi. dacă erupţia succesorilor se face cu întârziere mare. dimensiunea etajului inferior nemodificată. mentonul ocupă o poziţie anterioară. ticuri de propulsie. deschiderea unghiului goniac. treapta buzelor este uşor inversată. aceste acţiuni musculare particulare s-ar exercita încă din perioada erupţiei dentare. gnathion-ul normal situat. profil concav. fie de o obişnuinţă – de natură articulară) semnele faciale sunt asemănătoare cu cele din prognaţia mandibulară cu macrognaţie.

sau în unul din etaje. Sistemul dentar: prognatismul mandibular anatomic: existenţa unor diasteme foarte mari în perioada dentiţiei temporare la arcada inferioară. În cazul retrognatismului maxilar se constată modificări de dezvoltare ale arcadei alveolare în plan sagital şi transversal. datorită poziţiei anterioare a mandibulei. existenţa pe radiografie a unor distanţe mari între germenii dinţilor permanenţi de succesiune din zona de sprijin la arcada inferioară. medicul poate să culeagă date obiective. Etajul inferior al feţei poate fi uşor mărit. frecvent etajul inferior este mărit. treapta labială. prodenţie cu diasteme. mărirea etajului inferior. Examenul funcţional: aspectul facial este caracteristic şi în anomaliile foarte accentuate. unghi nazolabial. uneori o distanţă sagitală între ele. STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD Fotografia de profil: medicul cercetează şi identifică urmatoarele elemente: profil concav (grade diferite de concavitate). Testul de retropulsie mandibulară: Test ( . Examene paraclinice: I. Înălţimea etajului inferior al feţei şi unghiul mandibular nu sunt modificate. mentonul ocupă o poziţie normală în cadrul profilului. toate acestea dau o înfăţişare particulară. Examenul fotostatic: deşi acest examen complementar redă în general semnele descrise la examenul clinic. semnul facial caracteristic îl constituie inversarea treptei labiale. II. poziţia buzei superioare. evoluţia sub tratament şi rezultatele obţinute. proeminenţa exagerată a mentonului. când buza inferioară este împinsă de vestibulo-poziţia unor incisivi inferiori. Recomandare: Investigarea atentă a antecedentelor heredo-colaterale cu privire la existenţa în familie a unui tipar cranio-facial ce se corelează cu o malocluzie Clasa III. Prin mişcarea buzelor devin vizibile malpoziţiile incisive şi angrenajul invers. condiliană Concluzie: Acest test serveşte pentru diferenţierea tablourilor clinice produse prin poziţionarea anterioară a mandibulei de restul anomaliilor din grupa prognaţiilor. regiunea buzei superioare nu este înfundată.) Test parţial (+) Test (+) angrenaj invers ocluzia inversă ocluzia inversă ocluzie inversă frontală de conducere frontală de retrognaţie maxilară cuspidiană conducere prognaţia mandibulară prin macrognaţie. Fotografia de faţă: poate releva asimetrie facială totală. axul incisivilor superiori este normal sau adesea în prodenţie. pentru diagnostic. Modificări de ocluzie: ocluzie mezializată cu ocluzie inversă frontală sau ocluzie inversă totală. poziţia mentonului.dar unghiul mandibular nu este modificat. în dentiţia mixtă şi dentaţia permanentă. când deficitul de dezvoltare a maxilarului superior este iniţial. ca un fenomen ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012 43 . inversarea treptei labiale. În angrenajul invers se pot observa uneori modificări uşoare ale raportului inter-labial.Studiul de model: se constată aceleaşi modificări semnalate la examenul clinic: creşterea dimensională exagerată a mandibulei în cele trei planuri. erupţia dinţilor permanenţi inferiori din sectoarele laterale ale arcadelor cu spaţii între ei (inclusiv spaţiul dintre canin şi premolarul prim). Când ocluzia inversă frontală este rezultatul numai al modificărilor de ax ale dinţilor anteriori. cuantificabile.

dând un aspect de „ocluzie în zigzag”. pseudo-prognatismul mandibular: în endoalveolia superioară se remarcă palatinizarea incisivilor superiori. semne de creştere exagerată a mandibulei: mărirea ramurii orizontale a mandibulei în raport cu baza craniului (normal Gn ~ Go = S ~N+3mm). Ortopantomografia: pe radiografiile cu film retro-alveolar sau pe radiografiile panoramice excesul de dezvoltare mandibulară este pus în evidenţă prin existenţa unor distanţe. baza apicală este micşorată transversal (la nivelul boselor canine) şi sagital (lungimea totală alveolară). oblicitatea ramurii orizontale având drept consecinţă mărirea unghiurilor mandibulei: unghiul S – Gn (axa Y) F (arată sensul creşterii mandibulei). rapoarte de ocluzie verticală – prognaţiile mandibulare pot prezenta o supraocluzie accentuată care se corectează după tratament ortodontic şi constituie un factor de stabilitate. produse prin modificări de ax ale incisivilor când tabloul clinic este cauzat de un deficit de dezvoltare a maxilarului superior. ancoşa preangulară proeminentă. Analiza dezvoltării arcadei alveolare: în ocluziile frontale inverse de conducere articulară. Creşte datorită oblicităţii marginii inferioare a mandibulei. în ocluziile inverse de conducere cuspidiană (ocluzii inverse forţate) pot fi observate unele modificări la nivelul arcadelor: lipsa de abrazie a caninilor temporari. situaţie greu de rezolvat. incisivii superiori sunt înclinaţi în retrodenţie şi pot prezenta suprafeţe de abrazie pe faţa vestibulară datorită frecării cu incisivii inferiori. Ocluzia dentară: pseudo-prognatismul mandibular: în ocluziile inverse. starea evolutivă şi topografică a molarului 3. prognosticul este rezervat iar contenţia nu poate fi asigurată pe căi naturale. În această alternanţă pot fi cuprinşi uneori şi caninul şi premolarul prim. rapoartele sagitale de ocluzie la nivelul reperelor laterale sunt fie în limitele normale. uneori foarte mari. unghiul 44 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD . ramul orizontal lat şi abrupt. în ultima eventualitate ele indică de fapt răsunetul mai larg pe care-l au şi aceste anomalii. ram vertical scurt şi îngust. poate exista şi o alternanţă de zone cu dinţi în rapoarte normale şi dinţi în rapoarte inversate. În angrenajele inverse. caninilor şi ocluzie inversă frontală. Ocluzia dentară: progantismul mandibular anatomic: Modificările ocluzale se evidenţiază prin: rapoarte mezializate la nivelul molarilor. Teleradiografia: prognatismul mandibular anatomic: spaţieri între germenii dinţilor permanenţi. tipul de rotaţie mandibulară: posterioară: unghi goniac deschis. În angrenajele inverse conturul arcadelor este modificat în special prin malpoziţiile incisivilor interesaţi în angrenajul anormal. existenţa unor obturaţii ocluzale în exces. pentru a se stabili contactul cu arcada antagonistă. fie foarte puţin modificate. Normal valoarea este de 65o– se reduce ca urmare a deplasării în jos şi înainte a punctului Gn. malpoziţiile dinţilor interesaţi sunt accentuate şi blocajul ocluzal este foarte strâns. Valoarea normală 20o. nu se pun în evidenţă modificări caracteristice ale arcadelor dentare. angrenajul invers frontal interesează 1-2 incisivi alăturaţi sau 2 dinţi simetrici.de compensare. migrarea verticală a unor dinţi. unghiul Schwarz (bazele maxilare Spna – Spnp/ M). Alteori se întâlneşte ocluzie deschisă. canalul dentar drept. articularea molară mezializată datorându-se pro-alunecării mandibulei. condil gracil cu tip de crestere în sus şi înapoi. arcada superioară în ansamblu rămâne scurtată. ocluzia inversă frontală poate fi fără sau cu un spaţiu de inocluzie sagitală. între germenii dinţilor succesori din zona de sprijin. rapoarte de ocluzie inversă laterală uni sau bilaterale cu instalarea ocluziei inverse totale (uneori apar laterodeviaţii prin existenţa pantelor cuspidiene de conducere forţată).

prodenţie inferioară cu ocluzie inversă frontală: diagnosticul diferenţial se face cu: prognaţia funcţională prin ocluzie terminală STANDARD STANDARD ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012 45 . prognaţia mandibulară funcţională: diagnosticul diferenţial se face cu: retrognaţia maxilară. unghiul Nasion ~punctul A ~Pogonion este mai mic de 180o. Prognatismul mandibular anatomic: diagnostic diferenţial: prognaţia mandibulară funcţională (drumul de închidere este normal până întâlneşte contactul prematur. retrodenţie superioară (modificarea axului de înclinare a dinţilor). scăderea unghiului pe care-l face axul incisivilor superiori cu planul Frankfurt (unghiul IF < 107o). prodenţia inferioară cu ocluzie inversă frontală. unghiul interincisiv prezintă o tendinţă de scădere Ii < 130o. unghiul SNA mai mic de 80o. Recomandare: Formularea diagnosticului să reprezinte o sinteză bazată pe date obiective ale examenului clinic. unghiul de profil al mandibulei (perpendiculara din Nasion pe Nasion ~Sella) face un unghi mai mic de 60o cu planul bazal mandibular. moment în care condilii se deplasează uni sau bilateral pentru a realiza ocluzia de obişnuinţă). creşte pe măsura oblicităţii corpului mandibulei. Micşorarea lui evidenţiază o retrodenţie. unghiul ANB mai mic de 2o sau valori (-). ocluzia inversă frontală. (profil concav şi unghiul de profil deschis înainte). retrodenţia superioară. Normal 22o-25o.5o). În cazurile care necesită interpretări de mare fineţe şi exactitate este de dorit abordarea diagnostică interdisciplinară. unghiul ANB mai mic de 2o sau valori (-). semne ale deficitului de dezvoltare a maxilarului: micşorarea unghiului SNA (valoare normală 85o după Schwarz). prodenţie inferioară sau retrodenţie superioară.Tweed (planul F / planul M). Pseudo-prognatismul mandibular: retrognaţia maxilară: diagnosticul diferenţial se face cu: prognaţia mandibulară prin macrognaţie. prodenţia inferioară. unghiul SNB cu valoare normală. în prodenţie inferioară cu ocluzie inversă frontală rezultă: creşterea unghiului pe care-l face axul incisivilor inferiori cu planul bazal mandibular (unghiul IM > 95o). Teleradiografia: pseudo-prognatismul mandibular: în retrognatismul maxilar se constată: reducerea dimensională sagitală a bazei alveolare (Spnp. axa incisivului central inferior formează cu planul bazal mandibular unghiul IM cu valori normale între 90o (cu toleranţă de +/. retrognaţie maxilară – determinată de hipodezvoltarea maxilarului în plan sagital şi transversal (faţă concavă. baza maxilarului superior: distanţa dintre spina nazală anterioară şi spina nazală posterioară este mai mică decât 7 / 10 din distanţa N ~ Se.Spna) în raport cu baza mandibulei (mai mică decât 2/3 din aceasta). prognaţia mandibulară funcţională. din caza oblicităţii marginii inferioare mandibulare. prognaţia mandibulară adevărată (testul de retropulsie a mandibulei). unghiul N~A~Pg mai mic de 180o cu deschidere anterioară. modificări ale unghiurilor de profil: unghiul ANB – are valori negative (< 2o) ca urmare a creşterii mărimii unghiului SNB. versia incisivilor inferiori. coroborat cu examenele paraclinice. retroalveolie superioară – se caracterizează printr-o ocluzie inversă frontală fără răsunet scheletal. sindromul Down. valoarea lui crescând în prodenţiile inferioare. unghiul N~A~Pg mai mic de 180o cu deschidere anterioară. unghiul Goniac cu valoare normală de 110o-120o. Malocluzia este situată la nivelul arcadei alveolare (maxilare cu dimensiune normală). Perpendiculara de pe dreapta SN din punctul N formează cu planul mandibular un unghi cu o valoare normală de 60o. modificări ale axelor dinţilor: axa incisivului central superior formează cu planul de la Frankfurt unghiul F cu valoarea de 105o-107o. unghiul de profil al feţei. Valoarea unghiului scade ca urmare a oblicităţii corpului mandibular. proalveolie inferioară – este rezultatul presiunii linguale în timpul deglutiţiei. SNB cu valoare crescută. fără pomeţi).

mişcarea buzei superioare. În perioada dentiţiei temporare (3-6 ani) îşi găseşte indicaţia tratamentul ortopedic.mezializată. Scopul profilaxiei este de a combate toţi factorii favorizanţi: atitudini posturale vicioase (capul în hiperflexie). corectă pentru o ghidare anterioară şi suprimarea ticului de propulsie. în celelalte forme clinice cuprinse în sindromul progenic tratamentul trebuie început încă în timpul dentiţiei mixte. La această vârstă îşi găseşte indicaţia tracţiunea extra-orală cu capelină şi bărbiţă asociată sau nu cu placă mobilizabilă. Amânarea tratamen- 6. ereditară terapia trebuie să înceapă din timpul dentaţiei temporare. unghiul goniac este obtuz. prognosticul este nefavorabil. mandibula are tendinţe de orizontalizare. aplicarea preventivă (2-3 nopţi pe săptămână) a bărbiţei cu capelină la copii care provin din familii cu prognatism mandibular.1. Terapia interceptivă Cu excepţia macrogeniei anatomice ereditare. Dacă terapia nu dă rezultate după 6 luni (corectarea ocluziei inverse) se impune schimbarea tratamentului. Prognosticul este dependent de: etiopatogenie. exerciţii cu spatula. STANDARD Tratamentul profilactic: În cazurile cu macrogenie anatomică. trebuie intervenit cât mai devreme pentru a specula maxim creşterea la nivelul suturilor maxilarului superior. unde retropoziţia punctelor Spna şi Prosthion faţă de planul nazo-frontal sunt evidente. Prin acesta se împiedică apariţia ocluziei inverse frontale. în sensul stimulării avansării anterioare a maxilarului superior. Tratamentele interceptive urmăresc: realizarea de rapoarte sagitale frontale normale. a blocajului articular. vârsta la care este descoperit pacientul.1 şi 2. când poziţia condililor mandibulari este distală. planul mandibular este înclinat în jos şi înapoi. şlefuiri selective ale dinţilor ce depăşesc planul de ocluzie (în special caninii temporari). modificarea rapoartelor maxilare prin terapie ortopedică şi ortodontică. factorii de mediu. prevenirea apariţiei şi desfiinţarea contactelor premature. a tulburărilor parodontale. Extracţia în timp optim a unui incisiv temporar superior ce persistă pe arcadă peste vârsta normală de exfoliere împiedică erupţia spre palatinal a succesorului permanent şi apariţia unui angrenaj invers. cicatrice retractile. Se urmăreşte creşterea propulsiei mandibulei. prognosticul este favorabil. fonaţia la cei cu despicături labio-maxilo-palatină. unde există un contact precoce între dinţi. Şi în cazurile în care progenia se datorează deficitului de dezvoltare a maxilarului superior. retrognaţia sau retro-alveolia superioară. tipul de creştere. prin aplicarea unei tracţiuni cranio-mentoniere pentru diminuarea şi modificarea tiparului de creştere mandibulară. cu o supraacoperire incisivă. şi unde se remarcă o propulsie mezială a mandibulei în ocluzia terminală. blocajul creşterii condiliene şi retropoziţia mandibulei. unghiul goniac nu este mare. proalveolia incisivă are un prognostic favorabil atunci când corecţia este obţinută fără a perturba rapoartele dintre axele incisivilor. extracţia dinţilor temporari supraretenţionaţi. CONDUITA TERAPEUTICĂ 46 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare STANDARD STANDARD . faţă de baza apicală. cel mai bine în timpul erupţiei dinţilor 1. respiraţie orală. În proalunecare prognosticul este favorabil. de obicei la canini. tracţiuni elastice pe gutiere cimentate pe dinţii arcadei superioare. Crossbite-ul trebuie tratat în dentaţia temporară şi în dentiţia mixtă. tiparul facial. Retrognaţia maxilară beneficiază de tratament cu mască Delaire. a prognaţiei mandibulare şi retrognaţiei maxilare. ticuri de propulsie a mandibulei. când condilii mandibulari au o poziţie anterioară.

• Placa palatinală cu semigutiere posterioare şi arc vestibular inversat. Opţiunile de tratament vor fi: tratament nechirurgical. kinetorul Stockfish. scheletale.gradul de cooperare al pacientului. funcţionale. dentare.tului poate avea repercusiuni ulterioare grave va reduce semnificativ opţiunile de tratament şi va determina crearea unor condiţii nefavorabile pentru o creştere şi dezvoltare normală a ADM. Îşi găsesc indicaţia aparatele bimaxilare: plăcile duble cu sistem de ghidaj (Schwarz). Temporizarea tratamentului va avea drept urmare reducerea spaţiului necesar pentru erupţia caninilor. inflamarea gingivală. dezvoltarea anormală a maxilarului şi a mandibulei. dentar. • Inelul ortodontic prelungit ca plan înclinat. probleme de deglutiţie. Opţiune: Alegerea dispozitivului ortodontic va fi facută de către medic în funcţie de: . activatorul Wunderer. În cazul depistării şi a unor înghesuiri a dinţilor frontali superiori cu palato-poziţia incisivilor laterali şi a erupţiei caninilor în vestibul. • Planul Katz. • Placa palatinală. dezvoltarea unei masticaţii patologice. • Gutiera frontală inferioară cu plan înclinat. Opţiune: Medicul selectează dispozitivul necesar cazului clinic : • Spatula. • Planul Villan. Indicaţiile se regăsesc în cazul: ocluziei inverse frontale cu contact incisiv. Acest deficit de spaţiu fiind determinat de retroînclinarea incisivilor superiori. stabilitatea rezultatului. În perioada 12 – 15 ani tratamentul ortodontic dă satisfacţii dacă se recurge la extracţii dentare. situaţie frecvent întâlnită în pseudo-malocluziile de Clasa a III-a. Crossbite-ul anterior netratat poate determina instalarea următoarelor aspecte: înclinarea labială a incisivilor inferiori. tratament chirurgical Tipul de tratament: tratament conservativ.condiţiile socio-economice. În perioada adolescenţei se asociază chirurgia ortognată cu terapia ortodontică. incisivii inferiori fără linguo-versie accentuată. STANDARD STANDARD STANDARD Tratamentul în dentiţia permanentă: medicul va avea obiective: faciale. • Planul Catalan. cât şi stimularea dezvoltării maxilarului superior. uşoară prognaţie şi brahignaţie. muscular). instalarea unei relaţii de Clasa a III-a permanente. Obiectivele tratamentului se adresează atât frânării creşterii şi retropoziţia mandibulei. ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012 47 . disfuncţie ATM. Tratamentul ortodontic propriu-zis: tratamentul se aplică în dentiţia mixtă şi în dentaţia permanentă. este absolut necesar să se intervină cu mijloace ortodontice cu sau fără extracţii în scop ortodontic. tratament extracţional Terapia adultului La pacientul adult există două variante de terapie: conservatoare şi chirurgicală. . recesii ale ţesuturilor moi înconjurătoare. alungirea mandibulei şi decalaj mediu al bazelor osoase.dezechilibrul existent (scheletal. aparatul Reichenbach. traumă ocluzală. .

Tehnicile ortodontice utilizate vor fi fixe şi extracţiile se vor practica după trecerea vârfului de creştere puberală. realizându-se astfel deblocarea mandibulei. Tratamentul extracţional Extracţia ca şi atitudine terapeutică În perioada dentaţiei mixte. Este esenţial ca primii molari permanenţi şi incisivi centrali permanenţi să fie erupţi. În formele accentuate ale anomaliei terapia corectoare se realizează prin terapia fixă. pentru formele uşoare şi medii se utilizează plăci palatinale cu semigutiere. Tratamentul ortodontic în retrognaţia maxilară: în cazul retruziei maxilare scheletale se impune ca terapie de elecţie deplasarea maxilarului în poziţie anterioară. tratament chirurgical sau chirurgical-ortodontic. La copii mici acest tratament se poate realiza cu masca Delaire care va acţiona atât asupra dinţilor cât şi asupra maxilarului. Aparatele indicate în cazul retruziei maxilare vor fi cele funcţionale cu mandibula în poziţie corectată şi rotată posterior. deplasându-i anterior. şurub. În cazurile ce prezintă o 48 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare STANDARD . arcuri de vestibularizare a frontalilor şi asociat feţei extraorale occipito-mentoniere. În varianta dento-alveolară se recomandă extracţia primului premolar mandibular pentru a uşura lingualizarea incisivilor inferiori. Ele vor crea condiţii pentru molarii superiori şi se mezializează în timp ce molarii inferiori vor fi menţinuţi atât în plan vertical cât şi antero-posteriori. cu o alungire a mandibulei se recomandă extracţia primilor premolari inferiori. extracţiile primilor premolari trebuie luate în considerare numai atunci când lipsa de spaţiu este severă. Excesul de spaţiu rezultat în urma extracţiei din apropierea zonei frontale poate permite recidiva poziţiei corectate a incisivilor şi din acest motiv. Tratamentul ortodontic în proalveolia inferioară: corecţia se poate obţine spontan prin creşterea maxilarului. Terapia adultului se va realiza prin: tratament ortodontic cu extracţie. tracţiunea în jos va fi contraindicată). Este absolut necesar ca la sfârşitul tratamentului să fie realizat saltul articular şi realizarea asupra ocluziei incisive pentru a prevenii recidiva. În caz contrar se recomandă reeducarea comportamentului lingual sau glosectomia. Frecvent. Aparatul de elecţie este aparatul fix. De obicei. În malocluziile de Clasa a III-a severe. Odată cu această coborâre se va influenţa şi creşterea înălţimii feţei şi va impune mandibulei o rotaţie în jos şi înapoi (când înălţimea feţei este mărită. ce va ajuta orice corecţie. astfel de cazuri necesită extracţia caninilor temporari inferiori pentru a permite o eliminare temporară a înghesuirii incisivilor inferiori. Deseori se indică extracţia caninilor temporari superiori pentru a permite eliminarea temporară a înghesuirii frontalilor superiori. Pentru formele severe se recomandă aplicarea măştii Delaire şi tracţiuni orizontale prin maxilarul superior. iar în caz de recidivă numai terapia chirurgicală îşi mai găseşte indicaţia. Astfel. în aceste tulburări de creştere. Rolul acestor aparate este de a corecta anomalia prin înclinarea vestibulară a dinţilor frontali superiori şi lingualizarea celor inferiori în vederea obţinerii unui raport mintal în plan sagital şi o supraocluzie incisivă medie. în acest caz contenţia va dura în medie 1 – 2 ani. unu sau doi incisivi în angrenaj invers deseori se asociază cu lipsa de spaţiu la nivelul arcadei superioare. Tratamentul ortodontic în proalunecare: tratamentul constă în şlefuirea caninilor neabrazaţi la vârsta de 5-7 ani. se întâlneşte şi un deficit de creştere în plan vertical şi antero-posterior ce impune ca direcţia tracţiunii să fie uşor spre interior. osteotomie sau nu de glosectomie. Corecţia precoce poate fi importantă deoarece se realizează mai uşor înainte ca erupţia dinţilor permanenţi să determine alte obstacole.

În ultimul timp. care au de preferinţă un traseu orizontal supraspinos (pentru a evita lezarea pachetului vasculo-nervos mandibular) şi la nivelul ramurii orizontale. După tratamentul cu masca Delaire se indică aparate mobilizabile care să ajute la repoziţionarea limbii către palat. Ca atare. va fi egală sau mai mare decât perioada de tratament propriu-zis. curativ) pacientul va fi urmărit pe toată perioada de contenţie. deoarece creşterea continuă a mandibulei predispune la recidivă.uşoară lipsă de spaţiu. fie pentru a preveni recidivele. atât pentru cea naturală cât şi pentru cea artificială. se fac intervenţii pe părţile moi şi anume: rezecţii parţiale de limbă (în macroglosii) şi modificarea zonelor de inserţie musculară a maseterilor. Recomandare: Decizia de extracţie poate să vizeze şi alte tipuri dentare. dacă în cazul unui angrenaj invers sau a unei ocluzii inverse funcţionale se asigură la sfârşitul tratamentului o supraocluzie frontală suficientă nu mai este necesară nici o contenţie. Argumentare: Starea de sănătate odontală a pacientului impune maniera de raţionament a medicului. poate fi luată în considerare extracţia premolarilor primi pentru a elimina înghesuirea canină şi incisivă.chirurgical (chirurgie ortognatică) Recomandare: Abordarea se va face de la diagnostic la contenţie în echipa interdisciplinară. cu predilecţie. Tratamentul extracţional va fi urmat de regulă de terapie ortodontică poliagregată fixă. la mandibulă şi sunt bilaterale. fie rezecţia în scară. cel mai adesea. se indică aparatele fixe. Uneori poate fi luată în considerare extracţia molarilor secunzi superiori. după tratamentul activ. Prognaţia mandibulară este anomalia pentru care se face. URMĂRIRE ŞI MONITORIZARE: indiferent de tipul de tratament aplicat (interceptiv. medicul urmăreşte fenomenele de dinamică evolutivă ale aparatului dento-maxilar intervenind la necesitate. Tratamentul ortodontico . dar în cazul înghesuirilor uşoare. în functie de etapa la care se găseşte pacientul. fie sub forma unei osteotomii verticale. în cazurile cu tendinţe spre macrogenii trebuie asigurată o contenţie îndelungată (până la vârsta de 18-20 de ani). Foarte puţin se practică rezecţia condiliană (din cauza pericolului pentru apariţia secundară a ocluziei deschise). Majoritatea autorilor (din cauza recidivelor) optează pentru efectuarea intervenţiei după terminarea perioadei de creştere osoasă. Mai frecvent se fac rezecţii la nivelul ramurii ascendente. este bine ca raporturile la finele tratamentului să fie de clasa a II-a (cap la cap) cu o repoziţionare adecvată a incisivilor care să asigure un ghidaj corect incisiv şi menţinerea rezultatelor. STANDARD ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012 49 . extracţiile premolarilor primi trebuie evitate. cu rezecţia unei zone din ramura orizontală. Contenţia după tratamentul malocluziilor de clasa a III-a – Tratamentul malocluziilor de clasa a III-a la pacienţii în creştere este singurul la care se impune supracorecţia deoarece creşterea post pubertală favorizează alungirea mandibulei în raport cu maxilarul. în cazul unei micrognaţii trebuie asigurată contenţia pentru a preveni recidiva expansiunii sagitale şi transversale. apel la o terapie chirurgicală şi au fost concepute numeroase procedee chirurgicale. fie cu rol de tratament etiologic. Osteotomiile se fac. element ce ramâne în responsabilitatea medicului. 7. durata contenţiei. Când la nivelul arcadei inferioare înghesuirea este severă. supraocluzia fiind cea mai sigură contenţie naturală.

Bucureşti. 1986. 17. J. 24. Tec. FLEISHER – PETERS. 720.p. Fortschr.R. DIETRICH P. ODF. Angle Orthod. 28. 1991. Bucureşti. BROADBENT JM. NY: Raven Press. J. BURGETT FG: Trauma for occlusion: periodontal concerns.: Fränkel appliance therapy: Orthopedic or Orthodontic? Am J. MS Spec. 2. Mosby.: Model surgery for orthognatic planning. ZCHIESHE: Ist Lutschen wirklich scädlich? Fortshhr. Dstch. 11. ZARINNIA K. New York. 1993. Philadephia. Didactică şi Pedagogică. and ONDERICK L.: Bimaxillary protrusion în black Americans – an esthetic evaluation and treatment considerations. Ediţia a II-a. 21. J. FIRU P. Jr. BOBOC GHEORGHE: Anomaliile dento-maxilare. Timişoara. Orthod. MUNTEANU M. Plackquebildung und Schmelzläsionen bei Bracketadhasivtechnik. FAROW AL.. COSTER T.BIBLIOGRAFIE 1. 7. 13.Helicon. Ediţia a treia revizuită. 50 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare . 4. vol II. 34.: Prelevance and distribution of selected occlusal charactheristics în the US population. Dent Res. 191-212. 23. Editura Medicală. Palladini F. Orthop. BRUNELLE JA. ENLOW D. Ed. Z. J. M. 1997.. Eur.. 42(1981).. Dentofac. Orthod 83: 89-108. 195. DISIMETRIE CRANIO-FACIAL. KERR. MOSTAFA YA: Epidemiologic panorama of malocclusion. BRATU ELISABETA. ARDO CARANO DDS. Editura Medicală. 1982. BRATU D.. Virtual Journal of Orthodontics 2001. 1978. 29.. LIPTON JA. Bucureşti.: Etude coparative des criteres d`evalution céphalométrique du profil cutane. www. – Fax surg. BOBOC LIDIA: Tratamentul anomaliilor dento-maxilare prin tehnica Edgewise. date de morfologie funcţională clinică. Nidoli Gi. Dent Clin NA 39: 301-311. 1986. 1995. 25.2.Helicon. 22. BRATU ELISABETA.: Le dossier orthodontique. Firenze – Italia. 393-39. ANWAR M. Timişoara. R. Ed. Falconi P. Ed. 14. Eur. Mauro Lab. FISH C. and RADNEY L. HARRIS M.leone. VOINEA CORINA: Erupţia dentară normală şi patologică. Kariesprophylaxe.J. editura Medicală. Orth.Manuale di tehnica ortodontica. Larsen CS (editors). 1998.Helicon. BURNS. 39.: Ortopédie dento-faciale – vol I.. 5. Stom. 2000.S. 2nd edition New York. 1988-91. Orthod.: Klinische Bruchähigkeit. 104: 240-250. Aplicaţii clinice ale dispozitivului Distal Jet în tratamentul anomaliilor de clasa a II-a. Od.: Skeletal and soft tissue response to activator treatment. DIETRICH P. EL – MANGOURY NH. Angle 2 Orthod. 33. 2p.. H.a.C. R.it.S. Ortod. 1985.. 477.: The potential role of facial muscles în monitoring maxillary growth and morphogenesis. Fr. Orthoped. Zahnärztl..N.W. Kieferorthop. Am. St. Bucureşti. 60 283-311. 1974.: Therapeutique chirurgicale des dymorphoses verticales. 10.: handbook of facial growth. 1996. Saunders. 1993..: Die vorzeitige Extraktion von Milchmolaren. 15.D. Rev. 62 559-572. Rev. F. BRATU ELISABETA. 30.: Crossroads: acceptance or rejection funcţional jaw orthopedics. Max. 70: 471-483. CHATEAU M.. 19. În Kelly MA. 8 (1986). Fr. 1990. CATALOGO OTRODONZIA 2002 Ventiduesima edizione. Orthod. 31. BURGERDIJK.L. BOBOC GHEORGHE: Aparatele Ortodontice – pricipii şi metode. FIRU P. 26. 2005.: dento-facial deformities. revue D`orthopedic Dento-faciale 2/1999. BALTERS W. 12. KHOSROW A. Wiley-Liss. W. 254. GRIVU O. În Carlson DS. 75: 706-713.. BISHARA. Angle Orthod. Dentofac..N. integrated orthodontic în surgical correction. 32. ALTUNA G. 3(4): 247-253.: Stomatologie infantilă. Editura Medicală. 1995. 3. Ed. 20. University of Michigan. Ediţia a doua revizuită. ROMÂNU M. 9. J.: Représentation figurative du principe du Bionator. WOODSIDE DG: Response of the midface to treatment with increasen vertical occlusal forces – treatment ant posttreatment effects în monceys. SE. Ann Arbor. 60: 207-214. Facial and dental changes în adolescents and their clinical implications.M. 16.. GLĂVAN FLORICA: Practica Pedodontică. 1964.: Antropometry of the Head and Face. 1983. DARQUE J.: The impacted lower third molar and its relationship to tooth size and arch form. CORRUCINI RS: Anthropogical aspects of orofacial and occlusal variations and anomalies. Orthod... 6. Craniofacial Growth Series. 1989. Formare şi dezvoltare. Ortod. 1981. Brithish J.: Aparatul dento-maxilar. Acad. 1982. FORSEBERH C. 92-75. DIETRICH P. A. Advances în dental anthropology. Kieferorthop. 1994. 36. 1990. Oral. SCHILLER ELEONORA: Practica Pedodontică.: Haben sich Indikationen zur KFO-Behandlung bei vermehrter Prophylaxe verändert? Zahnärzt. Ed.. Mich. 27. Paris. 40. EPKER B. 1996. Leone S.. 1981. BOBOC GHEORGHE: Aparatul dento-maxilar. 37. BHAT M.J. Mc Namara JA. 18. 1991. ed. CASTEIGT J. Am. 1987. 1971. 1983. Centre of Human Growth and Developement. Edition Cdp. CREEK MORE T. 38. Fr. Timişoara.. 8. XI. Bucureşti. Luis. 16: 253-266. DELAIRE J. Welt 94(1985).. FARKAS LG. Edizioni Martina Bologna.: Introducere la studiul anomaliilor dento-maxilare.. 1994 35..: Parodontologische Aspekte în der Kieferorthopädie.

1995. 78. SD.S.A. Masson. 1994. 72. J.: Handbook of Orthodontics.: Extra-oral force – Facts and fallacies. Int. GREEN C. Orthod.: Esthetique faciale et ortodontie. 63. J. Orthop. Dentofac.: The role of musculature în orthodontic diagnosis and treatment planning. 53.. Community Dent Oral Epidemiology 15: 253-257.: Ortopedia dentofacciale con dispositivi funzionale. Orthod. J. MAJ G. PETROVIC AG.G..: Behavior of dentists and child patients during treatment.T.L. Orthod.: the primary role of funcţional matrices în facial growth. KYLAMARKULA S. 410-417.: An inventary of U. LARSEN C. 75. 2002 pg. 54. MOSS M.M. 52.: A funcţional approach to treatment of skeletal open bite. 221-226. Orthodontic treatment and temporomandibular disorders. OSTLER S. www. Luis.: Bioarchaeology: Interpreting behavior from the human skeleton. 13: 97-106. J. GUY J. 84: 1.S. PRINS P. & HUGE S. Seminars Orthod 1: 222-228. 1998. Philadelphia.: Discontinuities în occlusal relationship and the regulation of facial growth.A. HOLDAWAY R. A cybernetic view. 1997.. Orthod. JE VAN SICKELS. Edg. FRANCHI. M. 61.. 47. HORST G. ghid practic de ortodonţie şi ortopedie dento-facială 2012 51 . 1997. Cambridge University Press. 4(1982). 6: 247-256.. JANSON M. 49. 2000.. Glossary of dentofacial orthopaedic terms. FIELDS HW. Dentofac. Am. NORDENVALL. în Kraus B. Am. Dentofac. OKESON J. Royal London Hospital. PROFFIT WR. PROFFIT WR. 56. Am. American Assotiation of orthodontists. 1980. 59.E.: Prelevance of malocclusion and orthodontic treatment need în the United States: estimates from the NHANES – III survey. J. 1996. 51.: Tissue separating capacity of cartilages. MOYERS.: The funcţional matrix hypothesis revisited. Pergamon Press. 117: 638-649. SALETIJN L. Zahnärztl. P. 1993. J.41. Am. Berlin 1986. BRÄNNSTRÖM. NAMARA J. Orthod. Eur. Orthod. MILICESCU V.: Soft tissue cephalometric analysis and its use în orthodontic treatment. MORAY LJ. 62. 4 edition. K. J.C. Cambridge. Evaluarea tridimensională a efectelor extracţiei şi a nonextracţiei asupra feţei. J.Y. BAUMRID S..: A funcţional approach to orofacial orthopaedics. 84: 54-67.: Lingual orthodontics.. ISMAIL SF. 1996. 73.: the Fränkel appliance (Fr. 44.: Treatment expectations of outcomes în orthognatic surgery patients.van der Linden. GLĂVAN FLORICA. Br. 1983. Riedel R. J.S. MOSS M. 50.J. Mandibular growth as related to cervical vertebral maturation. MOYERS. Dentofac. 67. 71. 80(5): 478-495. KEELING. Adult Orthod. and FRÄNKEL C. 244-256. 1990.. Orthofacial Pain 9: 73-90. Am. 1983. 114. J. 48. 112: 8-11. MOYERS R. R. J. 57. 1995.G. Oral physiology and occlusion..A Vitas în Orthodontia. : Catalog 11. Eur.. Orthod. GIANELLY A A. Mass.: Manual d`orthopedie dento-faciale.. McNAMARA. RAKOSI T. Ortoped. Orthod. GRABER M. LAVERGNE J.L. GAC INTERNATIONAL. VEERKAP J. 1981. 58. GM CLARK.E. 1988.P. Clin. 1989 45. Am. 60. J. 76(1986). J. A status report. 105: 192-205. L. 68. IOAN POP. Mitt. RUGH. 118: 335-340.: Etiology of temporomandibular disorders. R. HUNTER. Orthop. editura Waldpress.. Ortodont. Am. Orthod. Inc. FRÄNKEL R. GLĂVAN FLORICA: Ortodonţie. C DOLCE. Frans P. 99. 66.: Occlusion. 1994. 185 Oval Drive Islandia. T BACCETTI. PETROVIC A. FIELDS HW.. 5: 269. N. Orthod. 69. SELIGMAN D. 41(1)Ş 490-505. Ortod.T. KIYAK HA. 2000. W.. Bologna. 1995. Int. VINKKA-PUHAKKAH.. Orthop. Orthoped. PETROVIC A. HOYER H. 55: 566. Facial Growth and facial orthopedics. 79(1980). Surg. editura Mirton 2001.: Examenul clinic în ortodonţie şi ortopedia dento-facială. 1997.S. Qiuntessenz. Uber Zahnlockerungen und Zahnfleischentzundungen. Adult Orthod. and Canadian growth record sets: Preliminary report. 1969. Quintessence Publishing Co. 70. Mc. BASSANI S. 1997. J. J. HEMUSY R. ESTELA BREBAN: Forţe ortodontice. Am..gacintl. MALMGREN: Etching of deciduous teeth and young and hold permanent teth. 1987. Lea & Febiger. 7: 41.: Mongoemus und Kieferorthopädie: Frühe Behandlung its oft erfolgreich. Surg. 55. Ortod. NAMARA J. 65. NY 11749. J. 19: 473-481. Patron.: Zähne und Zahnfleisch. Am. 1978. Am J Orthod Dentofac Orthop 1998. 76. GROHMAN.: Auxologic categorization and chronologic specification for the choice of appropiate orthodontic treatment. 1991. Distal movements of maxillary molars. Am. Mc.com 46. GRABER M.: Implicaţiile crestelor neurale prozencefalice în morfogeneza unor anomalii dento-maxilo-faciale. FRÄNKEL R.. J. Orthognath. Orthod. St. Dentofac. J.. 338-342. 64. RA BAYS.E. 103: 545-555. 43.. Orthod. Am. 74. A comparative study of skeletal and dental stability between rigid and wire fixation for mandibular advancement. 42. Editura Cerna Buc. Ltd. 1993. Timişoara.A.A. 1983. J. J. UMF Timişoara. and JD. Orthod.2): Model preparation and appliance construction.A. Am. 66-72.: Contemporary Orthodontics.. MOSS J. PELTOMAKI T.P. UK. 1998. 2001 Mosby. 20: 29-47. J. 1996. MUNTEANU M. 77. and JA Jr.S. 1962.

26. WILSON W. 80. Editura Brumar. S. 2. Am.J.: Long-term effects of treatment with the headgear-Herbst appliance în the early mixed dentition. Recidive orthodontique et derive centripète. Fortschr.: Die Orthopädische Behandlung von Spaltpatienten mit Hilfe der Edgewissetechnik. 94. 1988.I. 1991. Surg.D. 118. 1997. CARLSSON G. Revue d`Orthopédie Dento Faciale vol. 1994. 113.E. YEN SLK: Distraction osteogenesis: application to dentofacial orthopedics. ROSETEIN. 82. England. Denver. Orthod. SMARANDA RODICA GOŢIA: Sistemul oro-facial. Bruxism and Bruxomania. Trying to get out of the 20th century.A. Medical problems în Dentristy. Philippe J.: Mandibular and maxillary growth after change mode of breathing. STEEDLE J. Am. RAKOTSI T. H. Longman. 1979. 88. Orthod. Thieme. A.. 1969.: Enamel loss due to prophylaxis and multiple bond/debonding attachaments. Orthod. MAILLARD. 98. 1983.F. PETROVIC. 48(1978). 111.M. WAREN D.: 3-D force and movement analysis of repulsive magnetic appliances to correct dentofacial vertical excess.C.R. 1995.: Die Umbaugeschwindingkeit des Alveolarknochens beim Erwachesenen vor und nach orthodontischer Behaldlung. SCHMUT G. Stuttgard. Georg Thieme Verlag Stuttgart.. BENCH RW.W. Les élastiques intermaxillaires dits de classe II. Paris: éd.C. 2000. 114. Oral Maxillofac.. BRATU DORIN: Noţiuni de ocluzologie (partea I). THILAUDER B. VAN DER WAES HUBERTUS. Orthod. VARDIMON A. WIESLANDER L.: Long term results after childhood condylar fracture: a CT study.J: Piaget`s theory of cognitive and affective developement. RICHARDSON. SCULLY. Atlas of Craniofacial Growth în American Descent. SCHMUT G. WAY D. 7-10. J. Am.W. Res. JONAS I. Philippe J.. 2003. 1990. 117. ER.R. DOROŞ G. La supraoclusion et ses traitements.: 3-D Instant space maintainer.L. PAUL: Kinderzahnmedizin. 1988. Kieferorthop.. ŞERBAN M. Herbst therapy.: Life-span developement. 25:35-49. 1989.I. 110.G.C. S. editura Med. Dentofac. 112. Dent. L`orthodontie Française 57(1986). STÖCKLI W. 85. 23:317-28. Orthod. Dentofac. Orthodon. 2001.. Am. URAM-ŢUCULESCU SORIN. WADSWORTH B. Seminars Orthod. R. Dubuque. 1985. 81. 96. Department of children`s Dentistry and Orthodontics University of Birmingham. 42(1981). 108. 440. TENNEBAUM. Editura Lito U.T. 115. 87. Orthop.: A longitudinal study of malocclusion în relation to sigus and symptoms of craniomandibular disorders în children and adolescentes. C.: Distraction osteogenesis for correction of transverse mandibular deficiency: preliminary report. 107.SCHAW: Wolfe Medical Publications Ltd. Philippe J. Philippe J. 104: 319. 1979.& CAWSON. SASSOUNI V. Orthod. 92. 1993. Thieme.ROCK. New York. J Edgewise 1992. Orthod Fr 1995. New York. 1995. PAYNE C. Iowa. 55: 953-960. WITT E. M. Am. A. SANTROCK JW. 1994. 84. München – Wien-Baltimore. GUGINO CF.H.: The patern and control of eruptive tooth movements. 120. J. 104.: Bioprogressive Therapy.: Biologie de l`os adulte. Michigan center for human growth and Developement University of Michigan.: Kieferorthopädie II.: Physiologie und Pathologie des Kiefergelenkes. SHATKIN. 65:309-16. 2003 103. PROFFIT W. J. Am. Oxford: Wright. Philippe J. Orthop.. Orthop. J. A statement regarding early treatment. 87: 56-66. STANCIU D. Craniofacial Growth Series. STUZMANN. FONTENELLE. La récidive et la contention post-orthodontiques. J. A. ST. Rev Orthod Dento Faciale 1989. 282.. SALIN G. THOMPSON R. 106.79. J. VAN SICKELS J. 71(1977). Edition Nationale.S. L. RM. 99. 95.GRUNDY. UNSW Embryology – Notes from the Embryology Program compiled and written by Dr Mark Hill. Urban-Schwarzenberger.: Elemente de pediatrie pentru studenţii facultăţii de stomatologie. 109. Am.D. 117: 556-558.: Orthodontics – Diagnosis Color Atlas of Dental Medicine. Editura Mirton Timişoara. J. 102. RICKETTS. Mich: Center for Human Growth and Development. ROSENBLUM RE. 101. 93.. 89. J. 1990. 73: 67-74. Kieferorthop. 100. Brown and Benchmark.R. RM. 90. Le traitement de l’encombrement par reduction proximale des couronnes. 1991. Colorado: Roky Mountain Orthodontics. Fortschr. GRABER TM. J. 119. 105. 1997. 86. 79(1981). Berlin 1985. Ann Arbor.. Timişoara 2001.: Kieferorthopädie. 3: 275-283. HANKS. Eur. Aufl. No. 83. 3rd edition. 12: 399-407..D. ZARB G.: Aerodynamic Studies of upper aireway. WEIL T. WILSON R. 1.J.. 13. WOODSIDE D.32/1998. 18(1984). Orthod. Dentofac. (1993). 116. SAHM G. Clinic. ZACHRISSON B.E.: Class II malocclusion: mandibular retrusion or maxillary protrusion? Angle Orthod. J. Grundzüge und Probleme.. 65: 49. SCÂNTEI-DOROBANŢ: Ortodonţie. (1992). 100(1): 1-18.. 11: 154-160. 1997.U. J.Paris: Éditions S. W. 91.. 2001. 55: 109. Orthod. Orthod.. J. 52 Actualităţi în abordarea complexă a anomaliilor dento-maxilare .: Clinical experience with direct-bonded orthodontic retainer. Buc. 97. J.. Noţiuni de fiziologie. Rhode Island Dental Journal 25(4). BĂTĂNEAŢ M.: A classification of skeletal facial types. Eur. 2001. RICKETTS. Diagnostic pictures tests în Paediatric dentistry.E.

INVESTEŞTE ÎN OAMENI! www.sser. E cienţă şi Noi Tehnologii în Medicina Dentară. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU POS DRU REGIUNEA BUCUREŞTI ILFOV DENT .Dinamism. Proiect co nanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII.ro/dent .

Titlul programului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 • Titlul proiectului: DENT .Dinamism. Eficienţă şi Noi Tehnologii în Medicina Dentară • Editorul materialului: SSER .Societatea de Stomatologie Estetică din Romania • Data publicării: septembrie 2012 • Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful