You are on page 1of 87

Modern Bir Put: Bilim

Modern Bir Put: Bilim


1

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Bu kitap Derin Dnce Fikir Platformunun okurlarna armaandr. www.derindusunce.org

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

indekiler

Modern Bir Put: Bilim (Mehmet Bahadr) ............................................................................................... 7 105 Yorum ................................................................................................................................. 12

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

nsz Pozitivist bir gn doktora gitmi, dert yanm: - Doktor bey bana bir eyler oluyor, iyi deilim. - Anlatn, neyiniz var? - Aldm nefesi verirken kesik kesik kyor azmdan, karnm kaslyor, yzm geriliyor, yanaklarm kulaklarma doru kyor. Bakn byle oluyorum: Ha! Ha! Ha! - Korkacak bir ey yok, tp dilinde buna glme diyoruz. Evet, pozitivistler hereyi paraladklar iin mny kaybediyorlar. Ak, korkuyu, sevinci hormonal fenomenler sanyorlar. Hakikatin tezahr yok onlar iin, sadece tezahr var. Sebebi? Eya. Eyann sebebi? O da eya. Biz buna pozitivist iman diyoruz. nk pozitivistlerin bilimsellikle ilikisi koptu. Bilimsellik deil bilimcilik peindeler. Bilimi putlatrdlar. Semav dinlere alternatif bir ilahiyat rettiler: Yerekimi gibi bir kanun var olduu iin Kinat kendi kendini hiten, yoktan yaratabilir ve yaratacaktr. Dardan bir etki/yardm olmakszn yarat(-l)ma hilik/yokluk yerine bir eyin var olmasnn sebebidir, Kinatn ve bizim NEDEN var olduumuzun cevabdr. Kinat balatmak iin bir ilk sebep olarak Tanrya gerek yoktur. *...+ Tanrnn yokluu ispat edilemez ama bilim Tanry gereksiz klar. Dnyamz Fizik Bilimi tarafndan yaratlmtr. (The Great Design, Stephen Hawking) zetle : Fizik kendi kendini yaratt, Fizik yaratlmaya muhta deildir, Fizik eksi sonsuzdan art sonsuza kadar vardr, Fizik kimseye muhta deildir, her ey Fizike muhtatr. hls ve Fatiha surelerindeki ilh isimler yerine Fizik kelimesini yazarsanz zaten buna benzer bir ey bulursunuz. Evet Biraz hls Suresi, biraz Fatiha derken Bilimin, bilimsel phenin ruhuna da el Fatiha! Filozof deil bir rahip demek lzm Hawkinge nk artk bilimle, bilimsellikle bir ilgisi yok sylediklerinin, bal gibi bir ament bu. Deerli yazarmz Mehmet Bahadr her zamanki nazik slubuyla kral plak dedi... Dedi ve bir iaret fieini daha atelemi oldu. Sitede en ok yorum alan yazlardan biri oldu bu makale. Fakat sadece ierii ve yorum saysyla deil, yaplan yorumlarn kalitesiyle de ne geti bu alma. 100den fazla yorum alan ve aylar sren ilgin bir tartmaya vesile olan makaleyi altndaki yorumlarla beraber kitaplatrdk, ilginize sunduk.

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Modern Bir Put: Bilim


Din ve bilim atr dahas din ve bilim birbirinin sahasna girmemesi gereken iki ayr disiplinlerdir ve hatta din bilimin nnde engeldir gibi pozitivizmi yksek dozajl eletirileri duyar gibiyim. Oysa mesele hi de yle deil. Neden mi? Son iki asrdr, pazardan domates satn alr gibi fikir ve dnce ithal eden Mslman dnyasnn aydn, yukardaki argmanlar da Batdan almtr da ondan. Daha nceki yazlarmzda da belirttiimiz zere, Ortaada kilisenin menfaatlerini elden karmamak iin ilmin gelimesine engel olmas, ilim adamlarn aforoz etmesi, yakmas, hapsetmesi, kilise ile bilim arasnda bir atma olduu fikrini dourmutur. Sz konusu anlay, tabiat ve tabiatn bilgisini Allahtan alkoyan bir perde gibi grm ve bu kat tutum, Reform hareketlerini de beraberinde getirmiti. Bylece kilise ve din anlay tekrar sorgulanr olmutu. Akabinde insanl ve dnyay felakete gtren naturalizm, pozitivizm ve metaryalizm gibi akmlarn domasna vesile olunacakt. Gnmzde ise bu s anlayn devam niteliinde bir baka tezahr ortaya km, zellikle batda bilim, dinden kopuk ve belli llerde de ona kar gelitii iin din ve bilim sanki iki ayr sahalarm gibi gnmz modern insanna servis yaplmtr. Oysa Bilim (klli) irade ve Kudrete dayanan lahi Kanunlarn kefi neticesinden ortaya konan prensiplerden baka bir ey deildi. Bilime u an ki olaanst mevkiini verenler, dini inkar veya kasten gz ard eden bilim adamlaryla, onlarla ittifak eden birtakm sermaye ve g merkezleri olmutur. Bu kk hatrlatmayla maksadm; slam corafyasna da (Byle bir corafyann olduuna imdiler de pek inanmyorum) bulaan ya da ithal edilen bu zararl akmlarn ve virslerin kaynana iaret etmek ve bizi rahatsz eden sivrisinekler bu bataklktan geliyor diyebilmektir. Zira yakn tarihimizde de dinde

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

reform hareketleri grlmemi bir vaka deildir. (Baknz : Trke Ezan, Tercme ibadet: Kltrel bir izofreni) Tahrif edilmi Hristiyanlkla (Vatikanizm) bilim arasnda ortaya kan bu tarihsel atma, slam ile bilim arasnda da varm gibi gsterilmesi de ayr bir trajikomik bir hadisedir. Konumuza dnersek; Meseleyi iki boyuta indirgemek, slam-Hiristiyanlk dzleminde ele almak yerine, slam ve btn lahi dinlerin temeli olan Tevhid erevesinde konuyu ele almak daha salkl olacaktr kanaatimce Bakalm Din ve Bilim birbiriyle atyor muymu? Bilim adamlar, kainatn yan 5-15 milyar yl olarak tahmin etmektedir. Kainat bu kadar yldr hi bozulmadan, muhteem bir denge ierisinde srp gitmektedir. Oysa gerek kainatn teekkl gerekse varlnn mucizevi bir ekilde devam etmesi, olaslk hesaplarna gre mmkn deildir. Aynen alanm bir yumurta ve tek hcre olarak anne karnna den insanolunun hayat macerasnn devam etmesi gibi Zira anne karnndaki cenin, annenin topraktan ald besinlerle beslenmeye balar. Bu gdalar zerreler halinde cenine yap talar olmaya balar. Her geen gn binlerce zerre cenine eklenmeye devam eder ve mkemmel bir insan vcudu ortaya kmaya balarMesela bu esnada insan cenine yap talar olarak giden milyarlarca zerreden bir ka yanl bir yere gitse, gze gidecek bir hcre kulaa gitse ya da die gidecek bir zerre beyne gitse ortal bir kaos alacak, denge ve dzen bozulacaktr. Sahi bu zerreler, yap talar tesadfen mi gidecekleri yerlere gidiyorlar ya da ok mu zekiler? Ya da onlar ynlendiren lahi bir kudret mi vardr? Daha bitmedi. Ayn gerek insann doumundan sonraki hayat iin de geerlidir. Zira insan doduktan sonra da temelde topraktan ald gdalarla beslenmeye devam etmekte, sz konusu yap talar yine ilgili organn ilgili hcresine amaz bir dzen ierisinde gitmektedir. Bugn 7 yandaki olum st diini dkt. Belli ki st dii grevini tamamlamt. O kck, bembeyaz di, cismani olarak kk olsa da ben de byk bir tefekkr kapsn aralamaya yetmiti. yle narin ve mkemmel bir yaps vard ki, insan dnmeden edemiyor ve btn bu olup bitenleri kuru bir tesadfe balamak ya da oluruna balamak ve yahut olanlara duyarsz kalmak, perde arkasndaki Yce gc grmemezlikten gelmek sanrm nankrlkte son nokta olmalyd. Akl ve iradesi olmayan di hcreleri, diimize deil de gzmze gitseydi elden ne gelirdi demeden kendimi alamadm. Kainatta yaratlan her eyin bir grevi olmalyd. Tabi insann da. Bunun yannda insan ayn topraktan, ayn gdalarla beslendii halde simadan karaktere, parmak izinden ftratna kadar farkl bir alemdi. Bir dier mevzu, insann meydana gelmesinde olduu gibi hayatnn devam da aslnda adeta mmkn deildir. Zira mikroskobik bir yap olan hcrelerde herhangi bir arza olmamas ya da klcallardan birinin tkanmamas iin hibir sebep yoktur. Ve hatta Hz. Alinin ifadesiyle Her yudumda her lokmada -Hatta teneffs edilen her havada- lm vardr O halde insann da, kainatn da meydana gelebilmesi ve varln devam ettirmesi tam bir mucizedir. Bu mucizenin gerekleebilmesi iin sonsuz bir ilim sahibi, sonsuz bir kudret sahibini
8

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

gerektirmektedir. Bu kudret, ilim ve irade tek bir varlkta toplanmal ki, bu sistem btn ahengi ve muhteem dzeniyle meydana gelebilsin ve yine o Yce kudretin istedii ana kadar devam edegelsin. te adna Allah dediimiz sonsuz ilim, kudret ve irade sahibi, dinin de ilmin de gerek sahibidir. Bedizzamann ifadesiyle; Bir ky muhtarsz olmaz. Bir ine ustasz olmaz sahipsiz olamaz. Bir harf ktipsiz olamaz biliyorsun. Nasl oluyor ki nihayet derecede muntazam u memleket hkimsiz olur? Evet byle bir ey ihtimal dahilinde bulunmuyor. Hibir ey sahipsiz deil. Hi kimse babo deil. yle deil mi ? Evet bir resim ressamsz da olmaz. Lakin ressam, resmin iinde arama gayretleri de bouna. Buna mukabil Yaradan bizlere, varlna delil olsun diye saysz iaretler de brakm. Bu iaretler ancak, gnl gzyle, iman drbnyle grlrler. Aksi taktirde, kainattaki bu muhteem ahengi, bu mucizevi hadiseleri, olup bitenlerin asl failini terk edip ii tesadflere brakmaktan ya da materyalist felsefeye sarlmaktan baka seeneiniz ve hatta yapacanz hi bir ey yoktur. Bu dorultuda insana den grev; ban kaldrp, kendini tanttrmak isteyen faal ve kudretli bir Ztn hrika ilerine bakmak ve babo olmadmzn farkna varp bu hadiselerin de babo olamayacan idrak ederek Ve yine Onun adyla hadiseleri ve kainat okumak olmal deil midir? Evet kainattaki her hadise, yaadmz her anmz, dnen bir insan iin, Allaha gtren birer ayet olmas gerekmez mi? Aksi takdirde her trl bilimi sular seller gibi yutmu da olsak, Kitap ykl merkepler tesine varabilir miyiz sizce? Meselenin bir baka boyutunda ise; bilimin, belli bir zmrenin tekeli altna alnmasyla sermaye ve g merkezlerine ve hatta ideolojik aralara hizmet eder hale gelmesi, bak alarmz arptmas ve kaln bir duvar olarak nyarglarmz beslemesi vardr. Mesela Nahl Suresi 66 .ayette; phesiz (samal) hayvanlarda da sizin iin bir ibret vardr. Onlarn karnlarndaki fk (yar sindirilmi gdalar) ile kan arasndan (szlen) ienlere halis ve iimi kolay st iiriyoruz. buyrulmaktadr. Dekartn Kartezyen Dualizminin dt hataya dmeden baka bir deyile, dini bilime mahkum etmeden bu ayete biraz aklk getirirsek; Bugn bilim adamlar, 1 kg stn olumas iin, samal hayvann memesine ortalama 10 ton kann gidip gelmesi ve sirklasyon yapmas gerektiini vurguluyorlar. Gnde 40 kilo st veren bir samal hayvan iin, ortalama 400 ton kan sirklasyon yapyor demektir. Lakin bu verilerden bahseden bir cami hocasna bilimperestler yada sekler zihniyet hi phesiz burun kvracaklardr. Tpk Stten denizler, baldan rmaklar, merubattan nehirler gibi cenneti anlatan ayetlere burun kvrdklar gibi Din ve bilim ayn gerein iki farkl dzlemdeki ifadesinden bir adan da birbirini tamamlayan iki yznden ibarettir. Dolaysyla aralarnda en ufak bir atma veya eliki olamaz

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Bilim, 108.000 km/saat hzla dnya dnyor diyor, din ise; sebepler dairesinde ve hikmetine binaen Yce Kudret tarafndan dnya dndrlyor diyor Maneviyattan ve vahiyden kopuk bilim olayn failini terk ediyor ve ii tesadflere brakyorAradaki tek fark bu kanaatimce. Ancak sonular itibaryla nemli bir fark! Kald ki, din bilhassa slam taklidi bir iman deil, aratrmaya ve delile dayal bir inanmay esas alr. Dine taklidi bir imanla da girilebilse de, bu pek tasvip edilen bir durum deildir. Bu ekilde ki bir iman yaps da ok abuk sarslabilir ve hatta yklabilir yapdadr. Bu nedenle Kuran Kerim srarla dnmyor musunuz, aklnz kullanmyor musunuz, bakp gzlemlemiyor musunuz eklinde ikazlar da bulunarak, hayat, tabiat, dnce, bilim ve akl arasnda derin ve kopmaz bir mnasebet kurar. Bununla birlikte, Tabiat bilimin alma alandr. Gzlemlenebilen ve zerinde deney yaplabilen maddi bir sahadr. slamda tabiat, Allahn Esma-l Hsnasnn mevcilenme yeridir. Ve tabiat bu zellii ile Allaha ulatran nurdan basamaklar diyardr. Dolaysyla tabiat Kuran gibi bir kitaptr. Kuran ise, onun anlamn, kendisinden nasl istifade edileceini aklayan kutsal bir bror mesabesindedir. nsan ise, ayn kitabin nc nshasdr. Kuran, gnee, aya, yldza, yere, ge, gndze geceye, zamana, insann benliine, incire, zeytine yemin ederek insan tevhid, ibadet, adalet hedefleri istikametinde btn bunlar aratrmaya sevkeder. Evet Kuranda geen bu yeminler, gaflet uykusuna yatm, tefekkr etmeyen, dnmeyen, akl etmeyen insanlarn bana birer tokmak etkisindedir. Gnmz tarih bilimlerine baktnzda, adeta insanolu eski Yunan Medeniyetinden nce adeta kara cahillikle ve ilkellikle bouuyor olmas lazm gelir. Zira, gnmz bilimcilerin bu bak as, tek ynl ileriye doru terakki anlayna gre, insanlk devrini ta devri, yontma ta devri, cilal ta devri, tun devri gibi alara ayrd. Ancak bu alara nasl geildiini mesela atein, tekerlein, yaznn ve bunun gibi nice keiflerin nasl kefedildiini aklamad. Oysa bir kefin oluabilmesi iin bata malzeme, ihtiya, akl yorma ve de en nemlisi baz n bilgilerin ve kesinlemi temel bilgilerin olmas zaruridir. Arimet ifadesiyle bir destekle dnyalar yerinden oynatlabilirdi ancak o destek olmadan bir adm teye gidilemezdi. Evet, deney ve gzlemine alamad hususlar bilimsel kabul etmeyen, din ve manevi meseleleri dogmatik sayan, dolaysyla deersiz bulan ve bunlar da byk lde teori kmelerinden ibaret sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal bilimlere havale eden dahas kendi prensiplerini kutsallatran gnmz bilimleri ya da bilimperestleri, mesela ilk gemiyi kimin yaptn ve nasl yaptn, ilk saati kimin neye ve hangi bilgiye dayanarak bulduunu aklamak zorundadr. Mesela ilk elbiseyi insann nasl ve neyle diktiini, ine ve iplii nasl kefettiini aklamak zorundadr. Zira ne bilim ne de keiflerin tarihi 16. yzylda balamt ne de insanolunun en byk buluu, uak, fze, internet ya da elektronik aletlerdi. Bunlar olmadan da insan yaayabilirdi. Ancak insan yemeden imeden ve hatta giymeden yaayamazd. Taa batan beri insana ne yiyip ne imesi gerektiini ona kim retti veya ilham etmiti acaba? yle ya insanolu, kendine neyin faydal neyin zararl olduunu kefedinceye kadar, soy sop, sahibi olmas bu denli uzun yaamas dahi ihtimal ddr

Oku, Yaratan Rabbinin adyla! O, insan alakdan yaratt. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, kalemle yazmay retendir, insana bilmediini retendir. Hayr, insan kendini yeterli grd iin mutlaka azgnlk eder. (Alak Suresi 1-7.Ayet)
10

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Evet, bilimin aklayamad veya srarla aklamaktan kand sorularn cevab burada Bunun yannda ortada henz okunacak bir kitabn varl dahi yokken, Oku emrinin verilmesi olduka manidar. Demek ki, kitap olmasa da ortada okunacak koca bir kainat ve onun fihristi insan var. Oku emriyle bilimsel almalara herhangi bir snr getirilmemekte ancak bu okumann yine Allahn adyla yaplmas istenmektedir. Zira ancak yle olursa yaplan faaliyetlerin insana yada kainata bir zarar dokunmazd. Ancak Allahn adyla olursa, ortaya kacak bilimin neticelerinden insanolu kendini emin hissedebilirdi. Ancak Allahn adyla olursa, ortaya kan neticeler, doay kirletmede, insan ldrmede, insan yok etmede, haksz hakimiyet kurmada ve yeryznde fesat karmada kullanlmazd. Ancak Allahn adyla olursa, bilimin neticeleri ancak o zaman, yeryzn imarda, btn insanln faydasna ve insann maddi-manevi terakkisi, huzur ve gveni adna kullanlrd. Bilim kendini dinden soyutlad mddete, belki kk bir aznla MADD bir ferah getirse de, yol at inkar, dolaysyla huzursuzluk, gvensizlik girdaplar yan sra, grlmemi smr dzenleri, zengin-fakir uurumu, sonu gelmez sava ve atmalar, bir defada toplu katliamlar (Baknz Hiroima, Nagasaki ve dnya savalar), derin yaralar, gibi pek ok felaketleri de beraberinde getirecektir ve yle de olmutur. Sahi, Din ve Bilimin iki ayr sahaya hitap eden, iki ayr disiplinler olmas gerektiini, dnenler hala var mdr? Ya da din ve bilimin att tezinde srarc olanlar? Sonsz: Bilim (klli) irade ve Kudrete dayanan lahi Kanunlarn kefi neticesinden ortaya konan prensiplerden baka bir ey deil. Sadece bilim mi, her eyin hkmn ve kanununu koyan Odur. stisnasz, biz insanolu dahil btn canl ya da cansz varlklar Onun emrini yerine getiririz. Onun hkmn ve kanunlarn uygularz. yle ki; Onun gr diye verdii gz grmekte, iit diye emrettii kula, O emretti diye tam bir itaatle iitmekte kullanrz. Onun dinine dair ileri geri konuurken bile, Onun konu diye verdii dil, damak ve grtlamz Onun dedii biimde hi itirazsz kullanrz. nanan inanmayan istisnasz herkes, Onun kurallarna, korkutucu ifadeyle (?) Onun eriatna zaten taraftarz. Bilmeyenler iin kk bir hatrlatma; eriat, kurallar demektir. Sadece dinin kurallarn deil, yaamann kurallarn/eriatn da, O belirliyor. Gne hl doudan douyor eriat bunu gerektirdii iin Nefesiniz dodunuz gnden beri akcierlerinizdeki alveoller zerinden, kalbinizin zel kaslarnn istikrarl ve sessiz almas sayesinde kannz tazeliyor. Anlayacanz nefes alp veren herkes eriat. Nefes alp verme esnasnda grtlaktan kan HUU nameleri de iin abas. Din ve bilim ayn gerein iki farkl dzlemdeki ifadesinden bir adan da birbirini tamamlayan iki yznden ibarettir dedik. Dolaysyla aralarnda en ufak bir atma veya eliki olamazatma ilim adamnn zihninde olur. Onun henz gerekleri kavrayamayndan, teorilerden hakikatlere geemeyiinden veya yanl bir din anlayna sapm olmasndandr. nsanla faydadan ok zarar getirmi, imandan ok inkar hesabna kullanlm olan gnmz bilim anlay, vicdann ve insanln askya alm robot insanlarn elinde kald ve Allah adna okunmad mddete insanln, kendi eliyle yontup sonrada tapt gibi, bu modern puttan daha

11

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

ok ekecei var demektir.

Teekkr : Bu makalenin yazmnda, Sayn Ali naln slam Bilim nsan ve Tarih adl eserinden, Sayn Senai Demircinin makalelerinden ve Sayn Mehmet Ylmazn Sanatta Ayrnt yaz dizisinden istifade edilmitir. Share on Facebook 4 [?] 1. 105 Yorum 2. Yazan:Mustafa Tarih: May 4, 2010 | | Sag olun Mehmet bey Ilim ve dinin catisma icinde oldugundan kasd edilen nedir hic sorulmamisti. Burda din hiristiyanliktir. Batida felesede din denildimi daima veya cogu zaman hiristiyanlik kasd ediliyordu. Bunun en acik isbati din konusunda izahlari baglantilari daima hiristiyanligin meseleleridir. Evet dogrudur hiristiyanligin ile ilimin bir baglantisi yoktur. Teslis inanci akla mantiga zittir. Bunu Tertullian isimli ilk kilise babalarinin ta 4.-yy. ifade etmisler. Kck cocugun gnahli dogmasi sonra HZ.Isaya ilah demeleri. Ve stelik ellerindeki incil nshalarin kaynalarinin karanlik olusu ve uzun zamanlar sonra yazilmasi ve bircok Eski ahitde olan ilme mantiga zit ifadeler gibi nice konular hakki ile bu din ile ilimin ayri yollar gittigini acikca barizce ifade eder. stelik kilise eflatunculukdan aristotelizmden fen ilimlerine zit bircok inanclar almislardi. Buda mhim konu. Kilise inanclarinin temellerini inkar etmedikce yeni fen bilgilerine prensib olarak kars cikmamisti. Byk hata eski yunandan kalma bazi tabiat fesefesinden kaynaklanan inanclarda israr etmesi idi )mesela gkyzndeki gezegenler yildizlar mutlaka daire seklinde hareket etmeli imis. Nicolas Kepler bu dairelerin yuvarlak degil eliptik seklinde oldugunu isbatlayinca kilisenin basina kubbe yikildi). Sonra ilim dsmanligi su sebebdende ortaya cikti. Ihtilaller ve aydinlanma zamanlarinda genelde kilise karsi gc savundular. Krrallari, asilzadeleri ve toprak zenginlerinibu aydinlarda mthis alerji yapti. Kilise kritigidin kritiginednst. SOnralari teknolojik gelismelere bakip artik fen ve teknik hayatimizi ve dnya grsmz belirler deyip kilise ve dinin luzumsuzluguna inananlar az degildi. Din ve ilimin farkli oldugunu iddia edenler oldugu gibi karsit oldugunu iddia edenlerde vardir. Farklilik inanci eflantunculuktan gelmedir. Eflatun inanmayi ve bilmeyi farkli tutar ve bilmegi inanmanin stne yerlestirir. Velakin Eflatun hangi ve tr inanmagi kasd etti onu bilmek isteyen pek cikmaz. Yahudilikte din ve ilim zit veya farkli degildi. Hikmet kelimesi hem ilahi hikmeti hem insanlarin dogru olarak hesabladiklari ve teknik bilgilere hikmet ve z cmlelerede hikmet diyorlar. Hiristiyanlik ise eflatunun yolundan gitti ve Paulus denilen esasta hiristiyanligin kurucusu lan bu adam ilahi hikmet ile dnya hikmetini birbirine ters grr. Ikincisi ktdr onda. Aydinlanma hareketinde zellikle alman aydinlanmasinda fransizlardaki gibi sert din dsmanligi yapilmadi. Sahalari blmek istediler. Kant isimli filozof inanmaya yer acabilmek icin bilmenin/ilimin sinirini daralttim. diye yazmisti. Yani hiristiyanligin temelden ilim ve bilim ile derin meselesi oldugu icin ve bilim ilerlemesi ile kilisenin ilim iddiasini tutamayacagi icin kilisenin kendiliginden ilim iddiasindan vazgecmesi sz konusudur. Nitekim yledir artik. Batida siddetli bir inanc var : ilim ve din farklidir inanci.
12

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Her okulda her universitede yleokutuluyor ve nice felsefi akimlar aynisini sylyor. Simdi mslmanlar ilim ve din aynidir veya Islam ilim dini dedilermi bunlar hemen kiyas yapiyorlar. Yani hiristiyanlik icin gecerli olani btn dinlere genellestirmek istiyorlar. Batida felsefede ilim teori denilen inglizce philosophy of science denilen almanca Wissenschaftstheorie denilen dalda ilimin tarifi yapiliyor. O tariflerde Kantdan beri su sinirlama getirilmis : his organlari ile baglantili olmak yani tecrbe edilemeyen his edilemeyen veya aletlere ulasilamayan seyleri ilmi sahadan uzak tutmak. Bylelikle metafizik konulari uzak tutmaga gayret ediyorlar. Bu tarifin problemligi vardir ama maksat nemli lcde siyasidir : Universitelerde ideolojik ve dini nufusu uzak tutmak icin. Ateist, dindar, cesitli dinlerdeki insanlar universitelerde dini ve felsefi konulardan girmemelerini istemek. Universitelere tek hakim devlet olsun arzusu. Naturalizm, positivizm felan bunlar din-ilim karsitligini savunmaktan ileri gelmediki Hiristiyanligin biraktigi boslugu cesitli felsefeler dolduruyordu ve teknik ve fen ve cesitli ilimlerin parlamasi ile 19.yy da insanlarda psikolojilerinden byk degisme oldu. O zamanlardaki icatlar vekesfler insanlari bylyordu. Dsnn 1760larda genc universiteli insanligin tarihini 7000 yil biliyor ve btn profesrleri yle anlatiyor. 20 sene sonra bu adam insanligin tarihini yzbin yillar olamasi gerektigine inaniyor. Nice kesfler ve buluslar eski ile yeni arasinda byk ucurum gsteriyordu. Ilimi gelismeler sihirli gibi insanin suuruna byk tesir yapiyordu. Elektrik lambanin kesfini dsnn veya makinelerin icadi. Asiri gelismelerin getirdigi serhosluk icinde hersey maddedir herseyi fen ilimi belirleyecek diye azitanlar oldu. 1. dnya savasinin getirdigi vahset ile o asiri hallerde gerileme oldu. Biz batiyi ismanin ilmi oldugunu inandiramayiz cnk siddetli bir inanctir onlarda din ile bilim ayri olusu. Bu inanci tesvik eden devlettir. Dzeni korumak icin bunu sart gryor. Yani profesrleri entellektuelleri ikna etmek ile birsey degismeyecek. Zaten onlarin kariyerleri o an biter. Darvinizm konusu bariz sekilde ortada. Darvinizmin dogru oldugu icin degil veya yanlis oldugu degil sadece inasanlari nereden geldik sorusunu dinlere birakmamak icin. Kiliseyiuniversiteden ve ilimlerden uzak tutmak icindir. Darvinizm isbatlamak mmkn degil zaten byk biyologlar inanmiyorlar darvnizme ama halka isbatlanmis genelde kabul grlms gibi yutturuluyor. Burdada konu devlet siyasetidir. Nurcularin ilim ve dini baristirmak lazim gibi szlere dikkatli olsalar yeridir cnk ilim ve islamin ayri kalabilecegini kabullenmek vardirki bu mmkn degil. Mslmanlar, yahudiler, hindular vesaire ilim ve din farkli degildir. Hiristiyanlar ise bir hastaliklari var herseyi belirleyebileceklerine inaniyorlar. Herkesi kendileri gibi zan ediyorlar. Onun icin b konularda onlarla munazara coook zor. 3. Yazan:Atlm Ate Tarih: May 4, 2010 | | Mehmet Bey, Yaznz ilgiyle okudum. Bilime ve bilimsel metoda kar ou son derece tandk olan eletirileri akc bulduum bir tarzda sralamsnz. Birikimim el verdii lde bu eletirilerden bazlarn cevaplamak istiyorum. Cevaplamaya balarken ortak bir zeminimiz olduunu vurgulamak istiyorum; sizin szlerinizle

13

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Din ve bilim ayn gerein iki farkl dzlemdeki ifadesinden bir adan da birbirini tamamlayan iki yznden ibarettir Ayrca Bilim (klli) irade ve Kudrete dayanan lahi Kanunlarn kefi neticesinden ortaya konan prensiplerden baka bir ey deildir. sznze de katlyorum. Fikir ayrlmz bundan sonra balyor. ncelikle son alntladm sznzn devamnda dile getirdiiniz Bilime u an ki olaanst mevkiini verenler, dini inkar veya kasten gz ard eden bilim adamlaryla, onlarla ittifak eden birtakm sermaye ve g merkezleri olmutur. gzleminize itirazm var. Bilime olaanst mevkiini verenler bizleriz Mehmet bey, ben ve siz bugn bilimin nimetleri sayesinde haberleiyoruz. Hergn ie giderken bindiiniz aralar bilimin nimetlerinden biri. Gece olunca bir dmeye basyorsunuz, bilim size k salyor. Tm bu nimetlerin karlnda para veriyorsunuz, bilime mevkii veriyorsunuz. stelik bu gzleminiz, tm bilim adamlar dini inkar eder ya da kasten gz ard eder gibi bir kabul ieriyor yanl anlamyorsam. Dindar, iman eden bilim adam yok mudur? kinci itirazm, aslnda yaznzn byk bir ksmn oluturan bilimi cevaplayamad sorular zerinden eletirmenizdir. Bilim tm sorulara hemen bugn cevap bulma iddiasnda deildir, olamaz da. yle bir iddia, phesiz kainat yaratan kudrete hakarettir. Kainatn yaradlnn srrna bir gnde vakf olunmaz, bir mrde vakf olunmaz, hatta belki hi vakf olunmaz. Ama sr perdesinin ucu az da olsa kaldrlabilir. Tabii bu sr perdesini aralamaktaki motivasyon, genelde kanunlar anlayp onlar kullanmaya yneliktir. tiraznz bu motivasyonaysa, bunu konualm. Taa batan beri insana ne yiyip ne imesi gerektiini ona kim retti veya ilham etmiti acaba? yle ya insanolu, kendine neyin faydal neyin zararl olduunu kefedinceye kadar, soy sop, sahibi olmas bu denli uzun yaamas dahi ihtimal ddr demisiniz. Dnyada binlerce farkl kavim var, ve bu kavimlerden bazlar plak da yayor. Her kavim farkl eyler yiyip iiyor. lk defa nerede ve nasl (ve belki de neden) yerleik dzene geilip topran ekildiine dair aratrmalar da sryor. Belki de cevaba ok yaknz, belki bu sr perdesi de aralanacak. O zaman inancnz zayflayacak m Mehmet Bey? Belki Allahn bize verdii, bilginin kendisi yerine inceleyip anlama ve kullanma becerisidir. Bir de bu adan baksanz? Allahn kudretini bugn bilmediklerimize balamak yerine, her gn kefettiklerimize balasanz? Oysa gerek kainatn teekkl gerekse varlnn mucizevi bir ekilde devam etmesi, olaslk hesaplarna gre mmkn deildir.
14

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Bu olaslk hesaplarndan bahsedilip duruyor. Ama ben bir trl bu hesaplara denk gelemedim. Elinizde bu konuya dair bir link varsa bana gnderebilir misiniz? Ayrca kainatn nasl teekkl ettiine dair bir fikrimiz yok bildiim kadaryla, teekkl ettikten hemen sonra neler olmu o konuda teoriler var sadece. O yzden baka ne olaslk vard, ya da olaslk var myd bilmiyoruz. Mesela bu esnada insan cenine yap talar olarak giden milyarlarca zerreden bir ka yanl bir yere gitse Hamilelikler neden bazen dkle sonulanr? Zira insan doduktan sz konusu yap talar yine ilgili organn ilgili hcresine amaz bir dzen ierisinde gitmektedir. nsanlar neden kanser olur? O halde insann da, kainatn da meydana gelebilmesi ve varln devam ettirmesi tam bir mucizedir. Bir mucize olduu doru, ama neden bu mucizeyi illa bilgi daarcmzdaki boluklarda aryoruz? Bilim, 108.000 km/saat hzla dnya dnyor diyor, din ise; sebepler dairesinde ve hikmetine binaen Yce Kudret tarafndan dnya dndrlyor diyor Burada Gazaliden bir alnt yapacam. Tahafut Al-Falasfah kitabnn ngilizce evirisinden Trkeye evirerek yazyorum: Eer siz, gne ve ay tutulmasnn olaca zaman, tutulmann tam m paral m olacan ve ne kadar sreceini ngrebilecek kadar bu konuya alm, bu konudaki tm verileri incelemi birisine derseniz ki: bunlar dine aykrdr, onun dine inancn zayflatrsnz, bu eylere deil. Dine daha byk zarar, dinin sistemli alan dmanlarndan ok sistemsiz/usule uygun olmadan abalayan taraftarndan gelir. Atasznn dedii gibi, akll dman cahil dosttan iyidir. Yaznzdan bir paragraf kendimce yeniden yazarak yorumumu bitireceim: Din ve bilim ayn gerein iki farkl dzlemdeki ifadesinden bir adan da birbirini tamamlayan iki yznden ibarettir dedik. Dolaysyla aralarnda en ufak bir atma veya eliki olamaz atma baz dindarlarn zihninde olur. Onun henz gerekleri kavrayamayndan, teorilerle hakikatlerin balantlarn gremeyilerinden veya yanl bir bilim anlayna sapm olmasndandr. Bilim dinle atmaz. Bilim, Allahn sfatlarn bilmediklerimizde arayan bak asyla atr. nk bu bak asna gre: Bilimin att her adm Allahn kudretini azaltr, insanlarn gnlndeki iman zayflatr. Ama bu bak as hi dnmez, benim iddialarm bilim karsnda yanllandka beni dinleyenlerin iman zayflar diye.

15

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Soruyorum size, iman zayflatan bilim midir, bandan beri bilinmezlikleri Allahn kudretine iaret kabul eden anlay m? Bilime daldka dinden uzaklaan insanlarn vebali kimin boynunadr, bilimle uraan insann kendisinin mi, bilinmezlikten keramet yaratmaya kurgulanm bir anlayla ona dini anlatan byklerinin mi? Selamlar, Atlm Ate 4. Yazan:MY Tarih: May 4, 2010 | | iman da bir bilme seklidir ama 2010da yasayan insanlar bu bilme seklini unuttular ya da kaybettiler. Yaziyi okurken aklima gelen bu oldu. Dogayi seyretmek ama ibret ile seyretmek lzim. Bati dillerinde gzel bir kelime var: conTEMPLation. Tapinak ile etimolojik bir ortakligi var bu kelimenin. Kimi szlklerde TANRIYA YAKLASTIRAN BAKIS olarak geiyor. Zannediyorum ibret ile bakmaya yakin bir kavram neticede. Evet, yazar Mehmet Bahadir kardesimin o kck ocuk disine hayretle bakabilmesi sadece bir iman vesilesi degil bir grenme metodu, bir bilme sekli. Bir son degil, bir baslangi. Mesel ok gzel bir tabloya bakarken insan bazen o kadar etkileniyor ki tuali delip geiyorsunuz ve ressamin o anki hislerine, arzusuna temas ediyorsunuz. Bunu yapamayan bir insan (kanaatimce) insanligini da tam olarak yasaMIyor demektir. Mesel gnes batarken husu iinde denizi seyredenlere gidip amma da abarttiniz, bak bak su iste! deseniz ya size glerler ya da acirlar degil mi? Simdi bir gn batisini ya da bir bebek glsn seyrederken bunu Yaratanin sanatini grMEmek krlk degil midir? Bylesi bir gzellige odaklanip da insanin bir an iin olsun benliginden siyrilmasi, iinin titremesi ve gzlerinden yas gelmesi gerekmez mi? Nasil ki kelimelerin mnlari varsa dogadaki sekillerin, renklerin, hayvan ve bitkilerin de mnlari var. Yoksa kpek/dog/chien kelimesi havlamaz, elma/apple/pomme kelimesi yenmez. Ne mutlu Sanata bakip Sanatiyi idrak edebilene

16

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

5. Yazan:Amir Tre Tarih: May 4, 2010 | | Yaznn bal bilimden (aslnda) pek de holanmayan bir zihniyeti ifade ediyor. Yaznn ana fikrine itirazlarm var. Bilim ile din atabilir. Bu gayet doaldr. Bunun temel nedeni de yntem farklldr. Din kutsall olan mutlak dorular kabul eder ve dier btn olgular da bunlara dayandrr. Bilim iin ise kutsal ya da mutlak doru yoktur. Sadece yanllanma potansiyeli olan hipotezler vardr. Hipotezler yanllanma snavlarndan getike teori adn alr ve geree bir adm daha yaklarlar. Bu srete bilim dini n kabullerle karlanca da onlar sorgulamak zorundadr, aksi halde bilim olmaktan kar. Bu nedenle bilim din ile atabilir. Dnya tarihinde bilimin sorgulamas ile karlaan dini n kabullerin nemli bir ksm deimitir. Modern bilim Hristiyan toplumlarda gelimeye balad ve karsnda da kilise gibi gl ve somut bir kurum olduu iin bu atma daha gzle grnr ekildedir. Ancak bu durum slam dini tamamen modern bilimle uyum halindedir anlam kmaz. slam nderlerinin doa bilimleriyle ilgili iddialar kilisenin iddialar kadar keskin olmad, slam temel iddialarn doa bilimlerine dayandrmad iin slam n bilimle atmas ok n planda olmamtr. Ancak gene de gnmz bilimiyle slam n nemli atmalar vardr. Bunlara en tipik rnek evrim teorisidir. Tamamen bilimsel bir teori olan ve eldeki kantlar en iyi ekilde aklayan bu teori, birok mslman tarafndan slam a uygun deil dncesiyle doru drst incelenmeden yanl olarak kabul edilmektedir. te bu aka Bilim ile slam n atmasdr. Bir bilimsel teoriyi yanllamak iin bilimsel kant getirmek gerekir. Kuran^da yazl olanlara dayanarak bilimsel bir teori yanllanamaz. Bilim ile Din atmaz demek sadece bir wishful thinking rnei olarak adlandrlabilir. 6. Yazan:Mehmet Bahadr Tarih: May 4, 2010 | | Atlm Ate Bey

Hamilelikler neden bazen dkle sonulanr? nsanlar neden kanser olur?(A.A) unun iin olabilir mi Atlm Bey; Ey kulum, btn hadiselerdeki ahenk, nizam, seni oyalamasn, olayn failini sana unutturmasn. Bak ben istersem sebepler dahilinde ve sr perdesinde ahenk ve nizam da bozarm. Hem ben lm ve hayat imtihan iin yarattm. Her ey benim iradem neticesinde gerekleir. Herey bir makine gibi tam otomatik iliyor demeyesin diye sana varlm hatrlatyorum. Bunda insanoluna ibretler vardr mealinde bir mesaj olarak alglayabilir miyiz?

Allahn kudretini bugn bilmediklerimize balamak yerine, her gn kefettiklerimize balasanz?(A.A) nsana da pay bielim yle mi? Sahi insanolu neyi kefetmitir Atlm beyBeerin baarlar nelerdir mesela bir sralasanz
17

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

da aydnlansak? Uak m, fze mi, denizalt m ? Bu durumda, esir ve hava denizinde yzen yldzlar ve seyyareler bu (szde) baarya kar kmaz m? Yerkre, ay, Gne; Kuran adna szde bu baarlara ve keiflere burada cirmin ve deerin kadar yer alabilirsin demez mi? Beerin elektrii mi, ampul m baar ? Gnei yldzlar nereye koymay dnrsnz bu durumda ? Hepsini getimTek bir sinek rnei versem sizeEvet tek bir Sinek beerin en ince sanat ve harikalarnn karsna kp, Susunuz, sizin benim bir tek kanadm kadar deeriniz yoktur. Sizdeki btn ince cihazlar ve hassas sanatlar bir araya toplansa, benim vucudumdaki ince sanat ve nazenin yannda hatta bir kanadm yannda pek bir snk kalr diyecek ve Allahtan baka ilah diye arp kendilerine yalvardklarnzn hepsi bir araya gelse bir sinei yaratamazlar (Hacc 73.ayet) mealindeki ayet onlar susturacaktr. Baarlaryla gurura kaplan beer bilseniz ne kadar zavalldr.Tek bir ot karsnda bile mahcuptur anlayana kinci olarak;

Dnyada binlerce farkl kavim var, ve bu kavimlerden bazlar plak da yayor. Her kavim farkl eyler yiyip iiyor. lk defa nerede ve nasl (ve belki de neden) yerleik dzene geilip topran ekildiine dair aratrmalar da sryor. Belki de cevaba ok yaknz, belki bu sr perdesi de aralanacak. O zaman inancnz zayflayacak m Mehmet Bey?(A.A) Bilimsel bulular, ve ou dorular, teori veya geici dorular mertebesindedir. Dolaysyla her an yanl olduklar ortaya kabilir. Bu yzden Kuran hemen yeni bir bilimsel bulu ve teoriyle tefsire girimek, birtakm zihinlerde tamiri zor pheler douraca gibi, Kurann o nihayetsiz manasn da daraltacaktr. Ben bu yazda yle bir yanla dtm sanmyorum zellikle Dekatn, Kartezyen Dualizminden bahsettim. Kuran aklamaya alrken bilimden faydalanmak ayrdr. Kuran bilim istikametinde aklamaya almak ayrdr Son olarak Seyredenin gznde en ufak bir ak prlts yoksa, kainat ve hadiseler basit bir grntden baka bir ey deildir. Gne bilmem ne kadar uzaklkta bir ldaktr. Yldzlar bulutlarn tesinde donuk ve bulank bir ortamda titreirler. Aalar ktktr. Isnmaya yararlar. Cinsel organmz sex ve haz iin vardr. iekler ve bcekler sadece rerler. Ate yakar, su slatr Toprak ise asfaltlanacak bir zemindir. Ak imi her ne varsa alemde diyen Fuzuli ne demek istemise ? Ancak bakmasn ve okumasn bilene Rabbim bizleri, okumasn ve bakmasn bilenlerden eylesin inallah Yazdan ok bir ey anladnz dnmyorum. Ya da ben derdimi anlatamadm. Bu yzden olduka zgn olduumu belirtmeliyim.
18

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Sayglar 7. Yazan:Ekrem Senai Tarih: May 5, 2010 | | Amir bey, Bu lkede aydnlarmzn en sk yapt hatalardan biri slam, Bat gznden okumaktr. Kiliseleri, papas, engizisyonu, afarozu, gnah karmas, bilmemnesi olan Hristiyanlk yerine, o da din, bu da din diye slam konur ve slamn bilimle ataca a priori kabul edilir. slamn bilimle atmas diye bir ey absrddr. Allahn yaratt ile syledikleri nasl atr? eriat dediimiz ey Kuran hkmlerinden ibaret deildir; fotosentez de, suyun kaldrma kuvveti de, yerekimi de eriattr. atma ancak insan zihninde olabilir. Evrim teorisine gelince; bu teori, Dawkinsin dedii gibi ateistlere tutunacak bir dal olmu bir teoridir. Szmona bir tanrya ihtiya olmadan da evrenin ve canllarn oluabileceini aklayabilmektedir. Dorusu Darwinin deil ama Darwincilerin bu kstah tavr dindarlarn teoriye souk bakmasna sebep olmutur. Halbuki canl eitliliini anlamaya alan mslman bilim adamlar Darwinden yzlerce yl nce tekaml nazariyesini ortaya atmlardr. Ama tarihin son iki yzyl dnda, hibir zaman ateizm diye bir olgu bulunmad iin bunun tanrtanmazlk iin bir ara olarak kullanlacan dnmemilerdir bile. Yani ortada dinin bilimle deil ama bilimi kendi felsefesine alet edenlerin dinle bir atmas olduundan bahsedilebilir. Bilim adamlar, gzlem-deney-objektivite snrlarn ap felsefe yapmaya balaynca din-bilim elbette atr. Evrim teorisi nemli bir teoridir ve birok bilim disiplininde farkl almlara yol am, insanla byk hizmette bulunmutur. Newton da, mesela, sanayinin nn aan bir adamd. ok kr bilim onda taklp kalmad. Bugn ilerin hi de bu kadar basit olmadn biliyoruz. Darwinizm de nce ne idn bilmedii hcreyi canlnn en basit yap paras olarak kabul etmiti. Sonra elektron mikroskobu icad oldu. Bir baktk ki hcre, bir ehir gibi kompleks bir yap taym. Hem hi de yle tula gibi birbiriyle ilikisiz deil, btne dnk alan muazzam bir yapym. Sonra neo-Darwinizme dnt, mutasyonlarla aklamaya baladlar eitlilii. Bilim duraan deil, srekli kendini yeniliyor. Yalnz unu rahatlkla syleyebiliriz. Bilim hibir zaman vee Tanr varm veya sonunda Tanrnn olmad bulundu gibi bir keifte bulunmayacak. Bu tip karmlar insanlarn felsefelerinin ve hislerinin rndr. Ve yle bir gemie baknca, ldkten sonra yanl olduu ortaya kan bilimsel sonularla telef olan o kadar ok insan gryoruz ki, insann bu felsefi karmlar yaparken ne kadar dikkatli olmas gerektii ortaya kyor. Kuranda sizden evvelkilerin bana gelenler derken, ben bu ayetlerde tufan, taun, yldrmdan ok musibet olarak inkar, kstahlk, ba kaldrma gryorum. Allah var m yok mu tartmalar da ocuk oyunlardr. Allahn varlna delil iin ller amak, gezegenlere gitmek gerekmez. inde Onu hissedemiyorsan zaten i bitmitir. Ararsan Mevlay kalbinde ara Kudste, Mekkede, hacda deildir 8. Yazan:otomatik mandalina Tarih: May 5, 2010 | | Ama tarihin son iki yzyl dnda, hibir zaman ateizm diye bir olgu bulunmad iin bunun tanrtanmazlk iin bir ara olarak kullanlacan dnmemilerdir bile. ekrem bey,
19

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

belki yle desek daha doru olacak : son iki yzyl dnda ateizm hi bu kadar taraftar bulmam ve felsefi bir dnce olarak hi bu kadar itibar grmemiti. son iki yzyl dnda ateizm hi bu kadar akllca (!) ve kurnazca savunulmamt. nk vedantalarn evren tasvirini fazla abstract bulan baz hintlilerin ateizmi epey benimsediini biliyoruz. en azndan ben buraya kadar takip edebiliyorum. 9. Yazan:Ekrem Senai Tarih: May 6, 2010 | | sayn otomatik mandalina, Evet dediiniz gibi olmal. Belki argman eksikliinden sinik kaldklarndan bahsedilebilir. Son dnemete iyi depar attlar, dindarlarla dalga gemeye bile baladlar. Man sonucunun nasl olacan hepimiz merak ediyoruz. Aslnda filmin sonunu biliyoruz da, byle merak eder gibi yapmak zevkli oluyor 10. Yazan:otomatik mandalina Tarih: May 6, 2010 | | ekrem bey, velayetin bir mertebesinde, kiiye cennet ve cehennem gezdirilir. kuranda, snnette ve hatta israiliyatta dahi yer almayan cennet ve cehennem sahnelerini anlatan evliyann bilgi kayna aslnda bu mahadeleridir. gazali de, ibn arabi de, abdlkerim cili de bunlardan birkadr. abdlkerim cili kitabnda bir cehennem sahnesi anlatr. cehennemin bir katnda garip bir tayfa grdn syler. o garip tayfann, atete yanyor olmalarna ramen Allaha yle seslendiklerini yazar : ey tanr! yeryznde senin varln bilecek ve onaylayacak kadar delilimiz yoktu. hem yeterince delil gndermiyorsun, hem de varln tanmaynca bizi yakyorsun. biz buray haketmiyoruz. bizi burdan kar. tandk geliyor deil mi? ama ciliye pek tandk gelmemi olacak ki kendisine tuhaf geldiini yazyordu. man sonu byle bitecek ekrem bey. ikimizin de bildii malumu ilam ediyim dedim. p.s. : insanlarn yzde doksandokuzunun cehenneme girecei hadisi bana ulat iin ben de yerimden emin deilim. 11. Yazan:Ekrem Senai Tarih: May 6, 2010 | | sayn otomatik mandalina, Bilmek, bulmak ve olmak yolunda daha ilk basamakta var msn, yok musun? ve arh- felek oyunlaryla vakit tketen adam cennete koysan ne fayda? Bir kz Picasso sergisine gtrmek gibi bir ey. Adam insan olamyor ki ltfun, cemalin, hatta kahrn tecellisinin zevkini alsn. Mlemeye devam edecek tabi. Bunun yannda tm merhametin asl sahibi olan Rahim kullarn cehennemde yakmaz. Annenin ocuuna kafan krarm! demesi gibidir o diyor Cemal tecellisindeki bykler. Havfnz recaya tahvil olsun deyu
20

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

12. Yazan:Amir Tre Tarih: May 6, 2010 | | abdlkerim cili kitabnda bir cehennem sahnesi anlatr. cehennemin bir katnda garip bir tayfa grdn syler. o garip tayfann, atete yanyor olmalarna ramen Allaha yle seslendiklerini yazar tm merhametin asl sahibi olan Rahim kullarn cehennemde yakmaz. Sayn yorumcularn yukardaki cmleleri ana fikir ynnden birbirine zt. lkinde gnahkarlarn cehennemde yand, dierinde ise Allah n kullarn cehennemde yakmayaca yazl. Syler misiniz ltfen sizce hangisi dorudur? slam da sonsuza kadar cehennemde yanma cezas yok mudur? Buna evet diyenlerin cevaplamasn dilediim bir sorum daha var: Toplum iinde iyi bir insan olan, kimseye ktlk yapmayan, ancak ateist olan; ya da bir Tanr ya inanmasna karn, dinlerin Tanr snn evreni yaratan Tanr ile ayn varlk olmadn, dinlerin insan yapm olduunu dnen bir kiinin sonsuza kadar cehennem ateinde yanmas doru ve adaletli midir? 13. Yazan:Ekrem Senai Tarih: May 6, 2010 | | Amir bey, Cennet hakdr, cehennem de haktr. Elbette adalet salanacak; zerre kadar ktlk cezasz kalmayacaktr. Ama Allah, haa sadist deildir. Rabdir, terbiye edicidir. Cehennem ise bir rehabilitasyon merkezidir. Ham ruhlarn olgunlama enstitsdr. yi bir insan olan, kimseye ktlk yapmayan adam; samimi ise Allah zaten ona lmeden iman nasip eder. Karlksz iyilik yapmak ise her babayiidin harc deil. Bana iyi desinler, insanlara iyi davranaym ki onlar da bana iyi davransnlar, bylesi daha konforlu diye iyilik yapyorsa veya ktlkten kanyorsa bu pek samimi bir durum olmasa gerek. Dinlerin insan yapm olduunu dnmek masum bir su gibi grnyor. Halbuki biraz kazynca altndan u kyor: - Bu dnya, bu nimetler, bu bedenin Allahn bir hediyesi deil, bir sahibi yok, benim malm. zgrm, tepe tepe kullanrm. - Evrendeki canl, cansz her varlk anlamszdr. Hibir fonksiyonlar yoktur. Hibir ey anlatmyorlar. - Ak hormonlarla ilgilidir, efkat igdsel bir samalktr, merhamet, adalet evren hibirini anlatmaz, absrd bir boluktur her ey. - nsan babozuk bir varlktr. Bir sorumluluu yoktur. Nereden gelip, lmle ne olacan ve varlk amacn sorgulamas anlamszdr. Bu konuda bir gayrete bile girmesine gerek yoktur. nk zaten bu sorularn cevab aktr. (Loop argument) - Uan spagetti canavarnn olmas ne kadar mantkl ise Tanr da o kadar mantkldr. - Btn peygamberler sahtekardr. uzar gider imdi bu kadar itham sonunda bir mahkeme kurulup aadaki davaclarla muhatap olmanz gerekecek: Davac: Btn canl ve cansz varlklar. Dava konusu: Tanrnn delili olarak yaratlan birer mektup olan bizleri anlamszlkla sulad. Davac: Davalnn bedeni ve tm azalar, hcreleri Dava konusu: Kalp atndan tut, ter bezlerine kadar hibir ey kontrol altnda olmamasna karn kendi kendine sahip olduunu ve zgr olduunu iddia etti.
21

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Davac: Davalnn ruhu Dava konusu: Olmadm iddia etti, hi bir delili olmamasna karn madde dnda bir ey olmadndan ok emindi, gayb ve gayba ait her eyi bir rpda sildi att, bir ihtimal kaps bile brakmad Davac: 124 bin peygamber, milyonlarca aziz, evliya Dava konusu: Bize yalanc dedi Davac: Ekrem Senai Dava konusu: Kendilerine arz etmemize ramen, bir bildiimiz var, gel bu kapdan gir sen de greceksin dediimiz halde dil kartp sama! dedi, kn dnd gitti. Liste uzar gider. Bu davann sonucunun mebbet olmas bana olduka adaletli geliyor. ddia ettiiniz gibi iyi bir insansanz zaten size iman nasip olur. Bu biraz kibirden, dikballktan, kendini beenmekten uzaklamakla mmkn. En azndan, belki 70ine gelince fikirlerim deiir, piman olacam eyler sylemeyeyim diye temkinli olmakta fayda var. 14. Yazan:Ekrem Senai Tarih: May 6, 2010 | | Bu arada konu bilimden iyice uzaklat. Mehmet Bahadr kardeime hakszlk etmeyeyim. Mslmanlarn, boyutun dnda olan gayba ait varlklar, mucizeleri bilime isbat ettirmeye almalar iyi niyetli ama beyhude bir abadr. Son zamanlarn bilimci ve aklc yaklamnn getirdii bir komplekstir. Ayn ekilde bilim(ci) tayfann da bilimsel bulularla her eyin aklamasn yapacaklarna inanmalar da ayn derecede sakat bir inantr. Daha nce bahsettiim gibi bilim(ci)ler kendi pozitif bilimleriyle itigal edip, bulularn felsefi karmlarn bakalarna braksalar zaten byle bir atma olmayacak. Bir de metodolojik natralizm denilen ve laboratuvara girerken Tanr fikrinden tamamen soyutlanman lazm sama fikrini retenler de yanlyorlar. Nobelli bilim adam Hawthorneun dedii gibi Bilim insan iin inan, balamak iin bile gereklidir, derin inan ise zorlu ilerini baarmak iin gereklidir. Neden? nk evrende dzen bulunduuna gven duymaldr ve insan akl- aslnda kendi akl- bu dzeni anlamak iin iyi bir ansa sahiptir. nan sahibi olmak bilimsellie glge drmek filan deildir. Hawthorneun syleisini okumanz tavsiye ederim. 15. Yazan:Amir Tre Tarih: May 6, 2010 | | Ekrem Senai bey, ddia ettiiniz gibi iyi bir insansanz zaten size iman nasip olur Kendi kiiliimle ilgili hi bir ey yazmadm, herhalde yanl anladnz. Sadece dncelerle ilgilenin ltfen, kiilerle deil. Cehennem ise bir rehabilitasyon merkezidir. Ham ruhlarn olgunlama enstitsdr. Bu sonuca nasl varyorsunuz bilemiyorum. Bence, Kuran daki cehennem tasvirlerinden kan sonu burann gnahkarlardan intikam alnd ve ikence yapld bir ceza nitesi olduudur. Yukardaki konuyla ilgili benim dncelerim unlardr: Hi bir ceza iin sonsuza kadar alevli ikenceler ieren bir ceza verilmemelidir. Hele ki sadece bir dnce suu -ayet dnce suu diye bir kavram kabul edilirse- niteliinde olan Tanr ya inanmamann byle
22

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

cezalandrlmasnn adaletli olmas mmkn deildir. Bu ceza mslmanlarn inand Allah n adil sfatyla badamaz. Bir dava mizanseni yapmsnz. Canl ve cansz varlklar anlamszlkla sulanyor, peygamberler yalanclkla sulanyor vs vs. Tutun ki sylediiniz gerek olsun. Byle bir suun cezas sonsuza kadar canl canl atete yaklmak, ektii ac azalmasn diye derinin her seferinde yenilenmesi vb ikenceler mi olmas gerekiyor. Bu suun cezasnn bu ekilde olmasn vicdannz kabul edebiliyor mu? Son bir not: 124.000 peygamber olduunu nereden biliyorsunuz? Bununla ilgili olarak baz dinsel nderlerin beyan dnda somut tarihsel bir kantnz var m? Her sylenene inanmak, hemen gerek kabul etmek mecburiyeti mi var? 16. Yazan:Ekrem Senai Tarih: May 6, 2010 | | Amir bey, ddia ettiiniz gibi iyi bir insansanz zaten size iman nasip olur Kendi kiiliimle ilgili hi bir ey yazmadm, herhalde yanl anladnz. Sadece dncelerle ilgilenin ltfen, kiilerle deil. O halde yle diyelim, ateistler iddia ettikleri gibi iyi bir insanlarsa onlara zaten iman nasip olur. Maksadm kiiselletirmek deil, yanl anlamsnz. Bu sonuca nasl varyorsunuz bilemiyorum. Bence, Kuran daki cehennem tasvirlerinden kan sonu burann gnahkarlardan intikam alnd ve ikence yapld bir ceza nitesi olduudur. Kuran sizin anladnz gibi mi anlamalym. Bunu mu sylyorsunuz? Yukardaki konuyla ilgili benim dncelerim unlardr: Hi bir ceza iin sonsuza kadar alevli ikenceler ieren bir ceza verilmemelidir. Hele ki sadece bir dnce suu -ayet dnce suu diye bir kavram kabul edilirse- niteliinde olan Tanr ya inanmamann byle cezalandrlmasnn adaletli olmas mmkn deildir. Bu ceza mslmanlarn inand Allah n adil sfatyla badamaz. Hibir dnce, dnce olarak kalmaz. Bazen hi bir ey yapmamak bile bir su olabilir. Yeterli iman donanmna sahip deilseniz, yaamnz yanllarla dolar. Hayat uzundur. Yol zerinde ok imtihanlar vardr. Bunlar iman olmadan baaryla atlatmak ihtimali sfra yakndr. Mesela birisine olmadk iyilikler yaparsnz ve karlnda bir nankrlk bulursunuz; birisini ok seversiniz, karlnda ihanet grrsnz. Gznzn nnde hakszlklara ses kartp kartmama konusunda kararsz kaldnz zamanlar olur. Sevdikleriniz lr, sakat kalrsnz veya ok zengin olursunuz ve yannzda birok insan altrrsnz. Binlerce kiiye yardm etme imkannz ortaya kar, ama o hep almay dlediiniz Porsche da galeri de sizi beklemektedir. Hayat duraan bir ey deildir. Hayat, Tanr var m yok mu salak tartmas evresinde dnen bir ey deildir. Dncelerin eylemlerini ynlendirir. Ben bir Tanrya inanmadan da bu kararlar doru bir ekilde verebilirim diyen bir adam varsa ben yarg deilim. Onu da Allahn en adil ekilde yarglayacan bilirim.

23

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Bir dava mizanseni yapmsnz. Canl ve cansz varlklar anlamszlkla sulanyor, peygamberler yalanclkla sulanyor vs vs. Tutun ki sylediiniz gerek olsun. Byle bir suun cezas sonsuza kadar canl canl atete yaklmak, ektii ac azalmasn diye derinin her seferinde yenilenmesi vb ikenceler mi olmas gerekiyor. Siz neden bu cezalar kendi zerinize alyorsunuz ki? Kuranda , agnostiklerin derileri yaklacak m deniyor. Yoksa, o ayetler, peygamberleri canl canl atee atan Nemrut gibi adamlarn kssalarnda m geiyor? Ceza amelin cinsindendir. Herkes yaptnn karln grr. Kimseye bir zarar olmayan iyi huylu ateistlerin cezas konusunda malumatm yok. Bu konuda hadislere mracaat edebilirsiniz. 124.000 peygamber olduunu nereden biliyorsunuz? Bununla ilgili olarak baz dinsel nderlerin beyan dnda somut tarihsel bir kantnz var m? Her sylenene inanmak, hemen gerek kabul etmek mecburiyeti mi var? Mantkl dnelim. Eer bir Allah varsa, ve insanln tarihi- mesela 20 bin sene ise, yeryznde 250 kadar kavim olduunu kabul eder ve her peygamberin ortalama 50 sene yaadn dnrsek: 20000/50250=100 bin eder. Ksuratlar tutturmak iin daha detayl aratrma yapmak lazm tabi. 124 bin peygamber olduuna, tabi ki mslman olduum ve peygamberim byle sylemi olduu iin inanyorum. Tabi bu szn peygambere ait olmamas da mmkn ama Allahn insanlarla, peygamberler araclyla seslendiini ve bunun her zaman ve zeminde olduunu dndm iin bana olduka mantkl geliyor ve kabul ediyorum. 124 bin peygamber gelmi olmas mantn alamayaca ok acayip bir ey olsayd elbette bunu deerlendirirdim. Tarihsel kant dediiniz eyler yine kutsal metinlere dayanyor. nsanlar yazy bulal daha ka yl oldu ki benden tarihsel kant istiyorsunuz? Dnyann hemen her blgesinde tek tanrcla ait izlerin bulunmas yeterli midir? Nasl bir kant istiyorsunuz bilmiyorum ki? Grnmez bir tanrnn varlna aran insanlara ait nasl bir bulgu sizi tatmin eder? 17. Yazan:otomatik mandalina Tarih: May 6, 2010 | | Grlerim Ekrem beyin yazdklaryla ayn dorultuda. Ekrem beyin yazdklar da Bedizzaman, Mevlana ve bn arabinin eserleri ile ayn dorultuda. nallah hepimiz de cennette ayn dorultuda oluruz:-) Yukarda Amir beyin yazdklar aslnda modern insann grlerini gayet ak bir biimde ortaya koyar cinsten : nsan, hayatn okul olduunu unutuyor. Sylenecek ok sz var. Bu szleri kendim sylemek yerine, Ouspenskyye kulak vermenizi rica edicem. evirileri bir hafta nce acele ve sathi olarak yaptm. Hata bulursanz dzeltebilirim. We do not know whether it is good to forgive or not, whether it is good to forgive always, or whether in some cases it is better to forgive and in some cases better not to forgive. If we think more about it, we may come to the conclusion that even if we could forgive, perhaps it would be better to wait until we knew more, that is, until we knew in which cases it is better to forgive and in which cases it is better not to forgive.
24

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Trke anlam u : Affetmenin iyi bir ey olup olmadn bilmeyiz. Her zaman affetmenin, ya da kimi zaman affedip kimi zaman affetmemenin de iyi bir ey olup olmadn bilmeyiz. Eer bunun zerine daha fazla dnecek olursak u sonuca varrz : Eer affedebiliyor olsaydk bile, muhtemelen (artlar) hakknda daha fazla bilgi sahibi olmak iin beklememiz daha iyi olacakt, yani daha fazla bilgi demek affetmek konusunda daha doru bir karar almak demektir. Buraya kadarki alntdan yola karak hereyi anlamak demek hereyi affetmek demektir gibi bir karm yapabilir insan. Allah hereyi anlyor, yleyse Kendi varlna ikna(!) olmayan ateistleri de affedecektir. Acaba yle mi? Alntya devam edelim : Suppose for a moment that there actually was some benevolent and rather stupid deity who could forgive our debts, and who would really forgive them and wipe them out. It would be the greatest misfortune that could happen to us. There would be no incentive for us to work then, and no reason to work. We could go on doing the same wrong things and having them all forgiven in the end. Such a possibility is quite contrary to any idea of the work. In the work we must know that nothing will be forgiven. Only this knowledge will give us a real incentive to work, and at least prevent us from repeating the same things which we already know to be wrong. Trke anlam hemen hemen u : Farzedin ki, mfik ve gerei konumak gerekirse mfikten ziyade aptal bir tanrmz var (smme haa) ve bizim gnahlarmz (sin yerine debt ifadesi kullanlm. debt, bor anlamna geliyor aslnda. eer daha uygun bir anlam varsa dzeltilebilir) affediyor. Bu byk bir talihsizlik olurdu. Bu durumda almak iin hibir insiyakmz ve makul nedenimiz kalmayacakt. Hayatmzdaki ayn yanl eyleri yapmay srdrecek ve sonunda affedilmesini bekleyecektilk. Bu, almann (work = aslnda drdnc yolda, gaflet uykusundan uyanmak iin kullanlyor galiba) ruhuna aykr bir durum olurdu. nk alma srasnda hibirey affedilmez. Affedilmeyeceinin farknda olunmak, almak iin bizi tevik edecek ve ayn yanllar tekrarlamaktan bizi alkoyacaktr. Devam edelim alntya : It is interesting to look at schools from this point of view and to compare schools with ordinary life. In life people may expect forgiveness, or at least hope for it. In school nothing is forgiven. That is an essential part of a school system, school method and school organization. Schools exist precisely for not-forgiving, and because of this fact one can hope and expect to get something from a school. If things were forgiven in schools, there would be no reason for their existence. Trke anlam hemen hemen u : Okullara bu zaviyeden bakmak ve okullar sradan yaamla mukayese etmek ilgintir. Reel hayatta (sradan yaamda) insanlaar affedilmeyi umarlar. Okulda ise, hibirey affedilmez. Bu, okul sisteminin nemli bir parasdr. Okullar, tam olarak affedilmeme zerine kuruludur. Eer okulda yaplanlar affedilseydi, bu durumda okullarn varlk anlam kalmayacakt.(burda

25

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

okuldan, sadece liseleri ve nileri deil, mistik okullar ezoterik okullar ve hatta hayat okulunu da anlamak gerekiyor) imdi, affetmek kavramn biraz tahlil edince u kyor ortaya : -Siz hi okulda mdrn affettiini grdnz m? ( ya temiz bir tokat yersiniz, ya azar iitirsiniz, ya herkesin iinde kk drlrsnz ya da disiplin cezas alrsnz. zetle okulda yaplan hereyin bir karl vardr. -Siz hi tabiat kanunlarnn affettiini grdnz m? -Siz hi Efendimizin ashabndan hata yapanlar affettiini grdnz m? (yaplan her hatann bir karl vard. ayrca burdaki affetmekten kasdm, hibir karl olmadan, hibir muamelede bulunmadan, o suun ilenmemi gibi davranlmasdr.) Ayrca, avam dediimiz ve ben mslmanm.. ben hristiyanm.. ben museviyim.. dese bile tahkiki imana sahip olmayan, dedikodu yapan, yalan syleyen, iine hile hurda kartran kimselerin cennete gireceini mi sanyorsunuz? Ben nihai yarglayc deilim elbette, amma bu kimselerin srf folklorik ve ananevi bir dinsel yetitirilmeden dolay cennete gireceklerini dnmek safdillik olur. (nallah ben de bu avama dahil deilimdir ya da ilerde bu avamlktan kurtulurum) Son bir deinide bulunaym. Cehennemin ebedilii meselesi tartmal bir meseledir. bn Abbas ve Hz. mer gibi zatlar dahi cehennemin ebedi olmadna kni olmulardr. Kuranda geen cehennem tasvirlerinin asl maksatlarn da mealden yola karak yorumlamann ne kadar hatal olduunu sylememe bilmem gerek var mdr? Benim cehennem konusundaki nihai kanaatim, cehennem ebediyyen var olacak ve fakat azap ebediyyen srmeyecektir. Kfr ehli orda kalacak ve fakat dnyaya benzer bir yaam srecekler. p.s. : Dank slubumdan dolay beni affedin:-) 18. Yazan:D Tarih: May 6, 2010 | | Merhaba, Oncelikle yazida bilime ve bilimcilere yonelik kullanilan ifadeleri bilimcilere dair toptan bir anlayisin ifadesi olarak gormemek mumkun degil. Buna gore, tum bilimcileri ayni kefeye koymak -en azindan dindar olmayanlarinin- cesitli ideolojilere hizmet ettigini soylemek, hafif tabirle iftira olur. Toptanci analiz yaptiginiz kanaatindeyim. Gelelim diger taraflara, bence yazida bazi sorunlar mevcut. Oncelikle bilimle ilgili yazilarda Kurandan alinti yapmanin bir tur fasit daire olduguna inaniyorum. Cunku bilimin elestirilebilecek cok yani olsa da, bunu bu tip dayanaklarla yapmak anlamli degil. Eger dine sirf pozitivist araclarla yaklasmayi anlamsiz buluyor ve ontolojik olarak farkli bir dunyada oldugunuzu savunuyorsaniz / siz de bunu karsiya yonelik dusunmek durumundasiniz. Benim yazida takildigim birkac nokta var. Onlari siraliyorum: (1)
26

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Bilim adamlar, kainatn yan 5-15 milyar yl olarak tahmin etmektedir. Kainat bu kadar yldr hi bozulmadan, muhteem bir denge ierisinde srp gitmektedir. Oysa gerek kainatn teekkl gerekse varlnn mucizevi bir ekilde devam etmesi, olaslk hesaplarna gre mmkn deildir denmis. Bu probabilistik hesaba dair bir bilimsel referans gerekir. (2) Evet bir resim ressamsz da olmaz. Bu gibi deyisler bana gore bilimsel bir tartisma icin oldukca dusuk duzeyde kaliyor. Evrim diyince yuzunuzu eksittiginizi, akliniza benim bile tiksindigim turlu ateist ahmaklarin zirvalarinin geldigini biliyorum - ama en basit anlamda evrimsel bir surec ressamsiz bir resim yaratabilir. Nasil mi: Suradaki makalede var. (3) Bilimi ve bilimcileri demonizasyon surecinden gecirmeye calismaniz, en hafif tabirle ayiptir. Bilimci olan birilerinin sizin yasaminiza cesitli sekillerde kastediyor olmasi, toptan olarak o yasam tarzini otekilestirmeyi mesru kilmaz. Nasil muslumanlik adina teror yapanlardan sonra tum muslumanlari teroristlerle esdeger tutmuyor isek, bilimi ve bilimcileri de basimiza gelen tum felaketlerin babasi sayamazsiniz. Bunlarin hepsi buyuk ithamlardir, boynunuza kalir. Eger bu yonde kr bir inanca sahip degilseniz, bir dahaki yazilarda uslubunuzu toparlamanizi, hedef gosterme egiliminizi regule etmenizi oneririm. Zira bu tavir, hicbir yerde diyaloga acik olmaz. Sonra Sevan Nisanyan sert konustu diye kizarsiniz. Iyi aksamlar, 19. Yazan:Mehmet Bahadr Tarih: May 7, 2010 | | Sayn D Bu probabilistik hesaba dair bir bilimsel referans gerekir.(D) Albert Einstein yle diyor: Tanr hibir eyi tesadfe brakmaz. nk, Tanr zar atmaz Bu size bilimsel referans olsun

bilimi ve bilimcileri de basimiza gelen tum felaketlerin babasi sayamazsiniz. Bunlarin hepsi buyuk ithamlardir, boynunuza kalir. Eger bu yonde kr bir inanca sahip degilseniz, bir dahaki yazilarda uslubunuzu toparlamanizi, hedef gosterme egiliminizi regule etmenizi oneririm. Zira bu tavir, hicbir yerde diyaloga acik olmaz.(D) Maksadm bilimi ya da bilimcileri sulamak, hedef gstermek ya da tekiletirmek deil elbette. Her zaman da diyalogu savunmuumdur. Byle bir gayem olsa en bata kendimi

27

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

sulam, kendimi hedef gstermi ve tekiletirmi olurum. Zira ben de bilimle urayorum ve bilimin iindeyim. Sylediim udur ; (nemli grdm vurgular bold yaptm ) Oku emriyle bilimsel almalara herhangi bir snr getirilmemekte ancak bu okumann yine Allahn adyla yaplmas istenmektedir. Zira ancak yle olursa yaplan faaliyetlerin insana yada kainata bir zarar dokunmazd. Ancak Allahn adyla olursa, ortaya kacak bilimin neticelerinden insanolu kendini emin hissedebilirdi. Ancak Allahn adyla olursa, ortaya kan neticeler, doay kirletmede, insan ldrmede, insan yok etmede, haksz hakimiyet kurmada ve yeryznde fesat karmada kullanlmazd. Ancak Allahn adyla olursa, bilimin neticeleri ancak o zaman, yeryzn imarda, btn insanln faydasna ve insann maddi-manevi terakkisi, huzur ve gveni adna kullanlrd. Bilim kendini dinden soyutlad mddete, belki kk bir aznla MADD bir ferah getirse de, yol at inkar, dolaysyla huzursuzluk, gvensizlik girdaplar yan sra, grlmemi smr dzenleri, zengin-fakir uurumu, sonu gelmez sava ve atmalar, bir defada toplu katliamlar (Baknz Hiroima, Nagasaki ve dnya savalar), derin yaralar, gibi pek ok felaketleri de beraberinde getirecektir ve yle de olmutur. nsanla faydadan ok zarar getirmi, imandan ok inkar hesabna kullanlm olan gnmz bilim anlay, vicdann ve insanln askya alm robot insanlarn elinde kald ve Allah adna okunmad mddete insanln, kendi eliyle yontup sonrada tapt gibi, bu modern puttan daha ok ekecei var demektir. Daha ocuksu(safihane) bir ifadeyle; Bak faydaldr. Ekmek kesmeye, elma soymaya kullanrsanz ok faydaldr. Adam ldrmeye kullanrsanz zararldr. Felakettir Bu kadar basit.

evrimsel bir surec ressamsiz bir resim yaratabilir.(D) Bu tartmann sonu gelmeyecee benziyor Size cevabm u olur : LELM DE GRELM sayglar 20. Yazan:Ekrem Senai Tarih: May 7, 2010 | | evrimsel bir surec ressamsiz bir resim yaratabilir. Bu ilgin bir iddia. Verdiiniz linki inceledim. zetle yle diyor: Rastgele renk ve motifleri bir tuvale saar ve bir halta benzememi olanlar ayklarsan eninde sonunda bir ressamn yaptna benzer bir resim elde etmek mmkn. Ortaya kan tablolara da rnek vermi. Gzel bir alma. Ayn Turan Dursunun ateist olmaya karar verme ann hatrlatyor. Hani bir
28

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

kova boyay duvara boca etmi ve kan ekil houna gitmi olacak ki, evren de tesadfen olumu olabilir diye dnm. Bu iddiann gereklemesi iin nerilen sistem u anladm kadaryla: Dene- olmad at! Dene- olmad at! Dene- olmad at! Dene- olmad at! Dene- olmad at! 882.388.484. deneme Dene- biraz oldu, imdi bunu oalt! Evet, 882.388.484. denemede ressam resmini andran bir resim bulduk. (Bu ok iyimser bir tahmin) SONU: Bir resim ressamsz olabilir. HTMAL: 0,00000011332877% O halde ben bundan u sonucu karyorum, yanlyor muyum? 99,99999988667120% ihtimalle bir tanr var. Ama 0,00000011332877% ihtimalin doru olmas daha mantkl. Vay be! 21. Yazan:Ulu Tarih: May 7, 2010 | | evrimsel bir surec ressamsiz bir resim yaratabilir. Buna bir ka cihetten cevap vermek istiyorum: i-) Ressam, elbetteki evrimsel sreci yaratandr. Bu ressam genetik algoritmay yazan mhendise tekabl ediyor. Yani ortada tasarlanm bir sre olduunu dnebiliriz. Verilen linkte sylendii gibi bu algoritmay biyologlar kefetmemi olsayd mhendisler kefederdi. Elbette canllarda gerekten de iyi iler karan bir evrim mekanizmas var. Bakteriler, artlar yaamalar iin imkansz hale geldiinde mutasyonlar artrarak(intihar ederek) evrim mekanizmasn devreye sokarlar. (Bonus soru: Bakteriler evrim mekanizmalarn kullanma zelliini yine evrim mekanizmalar yoluyla m kazanmlardr?) Canlln temel ta olan proteinlerdeki esneklik/kullanllk bu mekanizmann iyi almasndaki temel faktrlerden biridir. ii-) Genetik algoritmalarda hep ie yarayan(fit olan) seilir. Gerek hayatta ise yaamay beceremeyen lr. Aslnda bu ok nemli bir farktr. iii-) Damlaya damlaya gl olur. Gerekten de gl olacak bir zemin varsa:-) Byle bir zemin yoksa damlalar boa gider Deiiklikler birike birike byk deiiklikler ortaya kar m? Yani mikroevrim doruyken bunun makrosu da doru mudur?

29

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Mikro evrim rneklerine bakalm: Bakteri naylon ile beslenmeye balyor. Belli bir scaklkta yaamaya adapte oluyorlar. Bir ilaca diren kazanyorlar v.s. Birbiriyle alakasz bu deiiklikler birikerek canllarda grdmz sistemleri nasl oluturabilir? Birbiriyle uyumlu onlarca, yzlerce paray oluturan ve sonra bunlar birletirip bir sistem oluturan mekanizma nedir? Ksaca product integration salayan mekanizma nedir? Mhendislik uygulamalarnda Genetik algoritmalar(GA) bir problemin zmn yaparlar. zlecek yzlerce problem vardr. Bunlarn bazsnda GAlar kullanabilirsiniz, hatta hepsini GAlar ile zm olabilirsiniz. Ama bu zmleri uygun ekilde bir araya getirip ortaya bir rn karan bir bilin(mhendisler topluluu) hep vardr. Boeingdeki mhendislerin kanatlarda GA ile optimizasyon yapmas uaklarn rastgele ve kendiliinden(RESSAMSIZ) yapldn m gsterir? ******************************** iv-) Evrimsel bir yaratmann slama aykr olduunu dnmyorum. Kuranda Hz. sann yaratl bir mucize olarak anlatlr. Allahn Ol demesiyle olduu anlatlr. Ama yine ayn Kuranda Meryemin say dourmas anlatlr. Yine sebepler dairesinde hareket edilmitirNasl dnyamz/evren bu haline bir takm merhalelerle ulamsa v-) Yaznn bal bilimden (aslnda) pek de holanmayan bir zihniyeti ifade ediyor. Bilimden pek de holanmayan bir zihniyet ifadesi bile ne kadar bilimperesetce bir ifade. Bilimden holanmak/holanmamak ne demek? Bilim de ancak edebiyattan holanmam/holanrm, tarihi severim/sevmem cmlelerinde getii ekilde ifadesini bulmas gereken bir mefhum deil midir? Pardon unutmuum, karanln zerine doan bir gnetir o. 22. Yazan:Atlm Ate Tarih: May 7, 2010 | | Mehmet Bahadr Bey, ncelikle size bir zr borluyum, nk aslnda en nemli ortak zeminimizi gzden kararak yapmm nceki yorumumu: Bu evrene ve onu yaratana kar duyduumuz hayret. imdi baknca yaznzda ayr yaklamn i ie getiini gryorum, bu yaklamdan biri ortak zeminimiz olan hayret. teki yaklam da evrende kurallarn ve tutarlln var olduunu, bu kurallarn da Allahn eriat olduu. Bu yukardaki noktalara dair gerekten diyebileceim hibir ey yok. Geen yorumumda sizin hayrete deer bulduunuz baz eylere yaptm negatif yorumlar ise, yaznzdaki nc yaklama kar bir savunma refleksiyle yazdm fark ettim, ltfen kusuruma bakmayn. Ama bu nc yaklam, yani bilimi ve bilim adamlarn ksa yoldan sulu ilan eden yaklam, ki rneklerini bu sitede ok sk grmekteyiz, canm yakyor.
30

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Evrene hayret duymak konusunda aramzdaki farkn bilinmeyene hayret duymakla bilinene hayret duymak olduu konusunda fikrimi deitirmedim. nsana pay bimeye kar kmsnz, sizce Kuran okuyan gzn hi mi pay yok? Biz okumadka kitap rafta toz tutar, bundan deil mi ilk emrin Oku! olmas? Her bilim adam byledir diyemem, ama sonuta bilim adamlarnn yapt da Allahn eserini okumak. Baz bilim adamlar okuduklarndan hayrete der, bazlar ise hayret hissini yitirmitir; nasl ki bazlar Kuran okuduunda uyulacak kurallar listesinden ve cehennem korkusundan baka bir ey grmez, bazs ise yine hayret eder ve ak duyar ise Bilime dair bu sitede yazlan ou yazda olduu gibi, bu yazda da yorumlar muhtelif teorilerin tartlmas noktasna doru kayyor grdm kadaryla. Bu gibi platformlarda bilimsel teorilerden ok belki de bilimin hayret uyandrc yanlarn n plana karmaya gayret etmeliyiz ki bu bilim kart havay azck yumuatabilelim. 1980de Carl Sagan vard, 30 yl sonra yeni kuaklara bilimin hayret verici ynlerini anlatacak yeni bir eli gerekiyor sanrm. Selamlar, Atlm Ate 23. Yazan:Amir Tre Tarih: May 7, 2010 | | Ulu, Bilimden pek de holanmayan bir zihniyet ifadesi bile ne kadar bilimperesetce bir ifade.. Benim yazdm sadece bir tespit. Yazarn kulland put tanmlamasndan bilimden pek holanmad izlenimi aldm. Tabi ki bilimden holanmak gibi holanmamak da doaldr. Kimseyi bilimden holanmyor diye knamyorum. Ancak bilimsel yntemi kabul etmeyenler sanki bilimsevermi gibi grnmeye alrlarsa bunu eletirmem de doaldr. Bir kiiye bilimperestlik yaftas yaptrmak bu kadar kolay deildir. 24. Yazan:Ekrem Senai Tarih: May 7, 2010 | | Bu sitede bilim adamlarn ksa yoldan sulu ilan eden bir yaklam itham, sitede anlatlanlarn iyi okunmad anlamna geliyor. Kusura bakmayn, genelde okurlarmzda byle bir akl tutulmas gryorum. Metodolojik natralizmi eletiriyorsunuz, hemen bilim en hakiki mrittir, her eyimizi ona borluyuz bla bla. Bilim adamlar kardinalleti, kendilerini her konuda sz sylemeye yetkili papa zannediyorlar filan diye eletiriyorsunuz, hemen ah bilim ok iyidir, Kuran bile nce oku demi bla bla. Kardeim biz bilimi eletirmiyoruz, tekrar yazaym BLM ELETRMYORUZ. Bize bilimin ne kadar zel, gzel filan olduunu anlatmayn. Biz de sizinle ayn eitim sralarnda okuduk, Arabistandan filan gelmedik. Bilimin ne olduunu da, bu ilerin nasl yrdn de biliyoruz. Evrim teorisi ateizme alet ediliyor. Bilimsellikten uzak propoganda yntemiyle kabul ettirilmeye alyor diye yazyorsak buna evrim ok saygn bir teoridir, evrime kar kmak bilime kar kmaktr eklinde karlk verilmemeli; veya Bilim kendine hayat aklamak misyonunu edinemez temal bir yaz yazdysak bunun kar argman bilim ok iyi
31

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

bir eydir, hereyimizi ona borluyuz olmamal. Hele, bir de siz her frsatta bilime akyorsunuz, sizi gidi gericiler, bilimin aydnlndan korkan rmcek kafallar sizi tarz yorumlar okuyunca benim nevrim dnyor. Hani bu yorumlar yazanlar da MITde ift dal yapm, halen Harvardda laboratuvar efliini srdren bilmemkim olsa. En azndan bak adam iin iinde hakikaten biz yanl biliyormuuz, bilimde vatikanlama yokmu filan deriz. Bu sitedeki yazlar yazan adamlar Kral Fahd niversitesinde veya El-Ezherde okumadlar. Bu lkenin niversitelerinde okuduk. Bir ksm zaten bilimle itigal ediyor. Bu iin hocaln yapan var. Bu yzden yorumculardan ricam-bir etkisinin olacan sanmyorum ama-ltfen burada bize bilimin ne kadar nemli bir ey olduunu anlatmasnlar. Yaznn argman neyse onu tartsnlar. 25. Yazan:Atlm Ate Tarih: May 7, 2010 | | Ekrem Bey, Benim yorumum zerinden herkese cevap vermeye almsnz. Benim yorumumda bilim en hakiki mrittir yollu bir yaklam var m ki? Kuran en nce oku demi, yleyse bilim iyidir gibi bir karmda da bulunduumu sanmyorum. Tek dediim, Allahn eserini okurken hayret duyan gze de pay biilmesi gerektii. Benim yorumumda evrimle ilgili bir ey yok, araya onu da sktrmsnz. stelik kimseye gerici ya da rmcek kafal demiliim de yok, bana hitaben yazdnz yorumda bu yollu szler grnce de benim nevrim dnyor. stelik bir de Qualificationlarnz vermisiniz. Bu mudur yani, diplomalarmzla m konuacaz? Her eylerimizin boyunu ltrdk, sra diplomalara m geldi? Bu sitede bilimle ilgili yazlan yazlara gelen standart cevaplar var sanyorum, siz de benim yorumumu o standart cevaplardan biri gibi okumusunuz. Zaten ben de dikkat ettiyseniz eer standart yaklama (kanmca bilim adamlarn sulu ilan eden bak) standart cevaplar verilmesine (baz teoriler zerine odaklanp iin esasn karmak) itirazm dillendirdim. Ben, Mehmet Bahadr Beyle ortak bir zemin bulduumu dnyorum, ve diyaloumuzun gidii kendisine bilimin n gsterme ynnde deildir kesinlikle. Evrene, Allahn eserine hayretle bakan bir insana kendimi anlatmaya alyordum. O yzden sizden ricam, kime hnlandysanz ona hitaben cevap yazmanz. Gzel geliebilecek bir diyaloa fke bulatrmayn ltfen. Selamlar, Atlm Ate 26. Yazan:Amir Tre Tarih: May 7, 2010 | | Bilimle dinin atmas konusuna sayn Ekrem Senainin yukardaki bir yorumu zerinden devam etmek istiyorum. Sayn E. Senai diyor ki:

32

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

124 bin peygamber olduuna, tabi ki mslman olduum ve peygamberim byle sylemi olduu iin inanyorum. Tabi bu szn peygambere ait olmamas da mmkn ama Allahn insanlarla, peygamberler araclyla seslendiini ve bunun her zaman ve zeminde olduunu dndm iin bana olduka mantkl geliyor ve kabul ediyorum. 124 bin peygamber gelmi olmas mantn alamayaca ok acayip bir ey olsayd elbette bunu deerlendirirdim. Tarihsel kant dediiniz eyler yine kutsal metinlere dayanyor. nsanlar yazy bulal daha ka yl oldu ki benden tarihsel kant istiyorsunuz? Yani zetle, slam peygamberinin demi olduunu kabul ettiimiz herey dorudur, bununla ilgili baka aratrma gerekmez. te bu dinsel bak asdr. Peki bilim bize ne der? ki ey syler: 1- Sylenen ifade peygambere ait olmayabilir, aratrmak gerekir. 2- Sylenen ifade peygambere ait olsa bile, bilim bunun mutlak doru olduunu varsaymak zorunda deildir. Zaten bu tr n kabuller bilimin doasna zttr. Somut iddialarn bilimsel yntemle snanmas gerekir. Bilimsel bak asyla, kimsenin bu durumda dokunulmazl yoktur, peygamberlerin bile. Peki bilimsel bir snama yaparsak ne bulabiliriz? Biraz uzun olacak, kusura bakmayn. nce yntem belirleyelim, diyelim ki yaznn bulunmasndan nceki dnemlerde gelmi olabilecek peygamberlerle ilgili bilgiler gvenilir olamaz. Yaznn bulunuundan sonrasn esas alalm. Milattan nce 4000 den son peygamberin ortaya kt tarihe kadar yaklak 4600 yl sre var. Sayn E. Senai nin yorumundaki 20000 yllk insanlk tarihi sresini esas alrsak, peygamberlerin de homojene yakn bir dzende geldiini kabul edersek, 1240004600/20000 hesaplamasndan 28520 saysn elde ederiz. Yani yaznn bulunmasndan son peygambere kadar geen srede yaklak 28500 peygamber olmas gerekiyor. Peki bunlarn ka tanesine ilikin yazl kayt var? Bilmiyorum, ancak hemen hemen hi dzeyinde olduunu sanyorum. Kutsal kitaplar da tarihsel bir belge sayp burada ismi geen peygamberlerin de gerekten yaam insanlar olduunu kabul etsek bile muhtemelen 100 saysn geemeyiz, 28500 e gre ok kk bir say. Dier bir sorun da kutsal kitaplarda yazl olan peygamberlerin hepsinin Ortadou toplumlarna gnderilmi olmasdr. Mantken dier topluluklara da peygamber gnderilmi olmas gerekir. Bunlara ilikin belgeler nerede? Nerede inlilerin, Hintlilerin, Japonlarn, Kzlderililerin, Eskimolarn, Eski Yunanllarn, Romallarn ve Eski Trklerin peygamberleri? Bir not olarak unu belirtmek istiyorum. Bir toplumda sivrilmi, ismi bilinen inan ve fikir nderleri hemen peygamber olarak tanmlanamaz. Herkesin bildii gibi, peygamberler Tanr dan ald vahyi insanlara ulatrd varsaylan kiilerdir. Yani Buda, Konfys, Sokrat vb peygamber olarak kabul edilemez. kinci bir notum da udur. Herhangi bir topluluun Tanrsal bir varla inanmas otomatik olarak burada bir peygamber olduu sonucunu dourmaz, insanlarn inan ekilleri tarih boyunca bir ok deikenlik gstermitir, peygamberlerin varl ayrca kantlanmaldr. Grld gibi, 124 000 peygamber iddias bilimsel snamadan geebilecek gibi grnmyor. Gene de bu iddiay bilimsel yntemle ispat etmek isteyen varsa buyursun somut kantlarn getirsin, yalnz kant olmayan bir iddiaya srf Peygamber ya da dier din bykleri sylemitir diye kr krne inanlmasn da ltfen beklemeyin. Unutmayn ki herkes Mslman olmak zorunda deil. Sonu olarak, sanyorum ki, bu rnek bilim ile dinin nasl atabileceini ak olarak gstermektedir.

33

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

27. Yazan:Ekrem Senai Tarih: May 7, 2010 | | Atlm bey, Mehmet Bahadr beyle uzlaacaksnz diye siteye giydirip duruyorsunuz. Bunu kabul etmem mmkn deil. Ama bu nc yaklam, yani bilimi ve bilim adamlarn ksa yoldan sulu ilan eden yaklam, ki rneklerini bu sitede ok sk grmekteyiz, canm yakyor. Bilimi ve bilim adamlarn ksa yoldan sulu gsterdii ithamna cevap verdim. Bu cevab hakettiinizi dnyorum. zellikle u ifadelerinizle: Bilime olaanst mevkiini verenler bizleriz Mehmet bey, ben ve siz bugn bilimin nimetleri sayesinde haberleiyoruz. Hergn ie giderken bindiiniz aralar bilimin nimetlerinden biri. Gece olunca bir dmeye basyorsunuz, bilim size k salyor. Tm bu nimetlerin karlnda para veriyorsunuz, bilime mevkii veriyorsunuz. Bunun, bahsettiim ey ile birebir rttn dnyorum. Gece olunca dmeye basnca bilim bize k salyormu. Bu tarz didaktik ifadeler son derece sinir bozucu. stelik bir de Qualificationlarnz vermisiniz. Bu mudur yani, diplomalarmzla m konuacaz? Her eylerimizin boyunu ltrdk, sra diplomalara m geldi? Bunun bu ekilde yorumlanacan tahmin etmitim. Sylediim ey ok basit: Burada bize bilimin ne olduunu retmeye kalkan adam nce kendi apn deerlendirmeli. nsan haddini bilmeli, biraz tevazu sahibi olmal. Bu sitede bilimle ilgili yazlan yazlara gelen standart cevaplar var sanyorum, siz de benim yorumumu o standart cevaplardan biri gibi okumusunuz. Zaten ben de dikkat ettiyseniz eer standart yaklama (kanmca bilim adamlarn sulu ilan eden bak) standart cevaplar verilmesine (baz teoriler zerine odaklanp iin esasn karmak) itirazm dillendirdim. Valla yle okudum. Doru okuduumu dnyorum. O yzden sizden ricam, kime hnlandysanz ona hitaben cevap yazmanz. Gzel geliebilecek bir diyaloa fke bulatrmayn ltfen. Peki, yorumumun bandaki hitab kaldrdm. Laf ortaya koyaym, kim isterse alsn. 28. Yazan:HG Tarih: May 7, 2010 | | Ancak bu alara nasl geildiini mesela atein, tekerlein, yaznn ve bunun gibi nice keiflerin nasl kefedildiini aklamad. Oysa bir kefin oluabilmesi iin bata malzeme, ihtiya, akl yorma ve de en nemlisi baz n bilgilerin ve kesinlemi temel bilgilerin olmas zaruridir
34

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Merhabalar efendim. ncelikle acizane ahsiyetim niversite rencisidir.Yani bizlere bilim yapclarn rettikleri bilgileri eitli kaynaklar vastasyla renen,sizin deyiminizle ilml yakin mertebesinin balangcndaym. Uzun zamandr yazlarnz takip eder,eitli mekan ve zamanlarda bu yazdklarnz aklma gelir. Dersin Ad: Medeniyet ve Bilim Tarihi,Bilim felsefesi. Ders hocas ders kitab olarak kendi deyimiyle Dinsiz imansz Allahsz bir kitap verdi bizlere. Orada Diyor ki:Teknolojini kkeni aslnda biyoloji ierisindedir.Baz maynun ve iri maymunlarn alet oluturup kullanmakta ve bunu da kltrel bir sre olarak nesilden nesile aktarmakta olduunu sylyor.Mesele tppn kkenini empanzelerin bitkiler ile ilgili bilgi birikimini kltrel olarak aktardna dayandryor. IMO adl bir maymunun plaja atlan bir patatesin zerindeki kumlar ayklamak iin patatesi denizde ykama pratiini bulmas gibi 29. Yazan:Atlm Ate Tarih: May 7, 2010 | | Ekrem Bey, lk yorumumdan aldnz paragraf iin (ve sizin alntlamadnz ama benim gayet negatif bulduum dier ksmlar iin) zaten zr diledim Mehmet Beyden, daha ne dememi bekliyorsunuz? Alnganlk yaptm dedim, negatif cevapt dedim, dorusunun ortak zemin aray olduunu dile getirdim. Ben ayp ettim dedike siz zerime geliyorsunuz, bravo size. Siteye giydiriyorsunuz diyerek ne kastettiinizi de anlamadm. Ortada bilimi sadece roket, uak, bomba olarak gren bir yaklam var, ben de bunu kendi adma yaralayc buluyorum. Bunu dile getiriyorum, ve bunun bu platformda sk yapldn sylyorum. yleyse siz, siteye giydiriyorsunuz diyerek bu yaklamn yanl olduunu, ama sitede bu yaklamn ok taraftar bulmadn ve benim hakszlk ettiimi sylyorsunuz. Sylediiniz buysa tm site ahalisinden bu yaptm yersiz genelleme iin zr dilerim, demek ki yazlanlarn bir ksmn n yargyla okumuum. Yine de bilim konusunda yukarda bahsettiim anlaya sahip yazarlar ve yorumcular var bence, ben de buna dair hislerimi ortaya koydum. Ekrem Bey, kendinize yaptrdnz ODT etiketi sizi otomatik olarak bilim otoritesi yapmyor, biliyorsunuz deil mi? Daha da nemlisi bir konuda fikir beyan ederken ap ok mu nemli? Eer birileri sizin sznzle hayatna dair nemli bir karar verecekse, evet. Ama neticede bir fikir platformundayz, dncelerimizi paylayoruz, farkl bak alarn anlamaya alyoruz. Bu platformda kimse benim mridim deil (yle bir apm ya da beklentim de yok), kimsenin de mridi deilim. Karlkl iki insan olarak konumak yerine siz ODTl insan kimliine brnerek konumak istiyorsanz, bir ey diyemem. Ben bu platformda kendime etiket yaptrmay izninizle reddediyorum. Ve farkndaysanz konu yine kayd gitti. Bunda ok vebalim olduunu da sanmyorum.

35

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Selamlar, Atlm ate 30. Yazan:Ekrem Senai Tarih: May 7, 2010 | | Amir bey, Yani zetle, slam peygamberinin demi olduunu kabul ettiimiz herey dorudur, bununla ilgili baka aratrma gerekmez. te bu dinsel bak asdr. Evet doru anlamsnz. O dediyse dorudur. Aratrmam da gerekmez. Ben dogmalara inanan bir dinciyim. Hametmeablar da tuvaletini bile bilimsel olarak yapan bir anslyesiniz. Peki bilim bize ne der? ki ey syler: 1- Sylenen ifade peygambere ait olmayabilir, aratrmak gerekir. 2- Sylenen ifade peygambere ait olsa bile, bilim bunun mutlak doru olduunu varsaymak zorunda deildir. Zaten bu tr n kabuller bilimin doasna zttr. Somut iddialarn bilimsel yntemle snanmas gerekir. Bilimsel bak asyla, kimsenin bu durumda dokunulmazl yoktur, peygamberlerin bile. Siz kendi bilimciliinizle istediiniz eyi snayabilirsiniz. Benim neye iman ettiim ise sizi ilgilendirmez. Sabahtan beri din ile bilimin kulvarlarnn farkl olduunu, bu yzden bir atmann ancak bilimin, dinin alanna sarkp kstaha yarglarda bulunmasyla mmkn olduunu sylyorum. Sayenizde bunun somut bir rneini grm olduk. Melek var mdr? Grmyoruz, duymuyoruz, hissetmiyoruz, demek ki yoktur 124 bin peygamber var mdr? Ansiklopedide bu konuda bir bilgi yok, demek ki yoktur. man ite bu sorgulamalarn tesine gemek demek. Gayb diye duyu organlarnn tesinde ve deney ve gzlem dnda bir eyin olma ihtimalini kabul etmeyen bir insann iman etme ans yoktur. Etmesin de zaten. Yeter ki bana neye nasl iman etmem gerektiini dikte etmesin. Mantken dier topluluklara da peygamber gnderilmi olmas gerekir. Bunlara ilikin belgeler nerede? Nerede inlilerin, Hintlilerin, Japonlarn, Kzlderililerin, Eskimolarn, Eski Yunanllarn, Romallarn ve Eski Trklerin peygamberleri? Ne belgesinden bahsediyorsunuz? Nasl bir belge istiyorsunuz? Size modern tarihilik 1800l yllarda balad. Mitolojik alara ait tarih tamamen incil ve tevrat kaynakldr diyorum, ya sylediimi okumuyorsunuz, ya anlamyorsunuz. Ne kaydndan bahsediyorsunuz? Peygamber knyesi mi bulalm size, ktk defteri mi istiyorsunuz? Arkeolojik bulgular size tek tanr inancna dair bir belge sunmaz. nk grnmeyen bir tanrya taplyor. Hazret-i Musann bir peygamber olduuna dair elimizde bir belge mevcut mu Tevrat dnda. Elimizde ona dair hangi bulgu var? Olmas mmkn m? Bunu talep etmek bilimsellii brak, temel zeka fakltelerine sahip olmayan birinin isteyecei bir ey olabilir. Bir not olarak unu belirtmek istiyorum. Bir toplumda sivrilmi, ismi bilinen inan ve fikir nderleri hemen peygamber olarak tanmlanamaz. Herkesin bildii gibi, peygamberler Tanr dan ald vahyi insanlara ulatrd varsaylan kiilerdir. Yani Buda, Konfys, Sokrat vb peygamber olarak kabul edilemez. kinci bir notum da udur. Herhangi bir topluluun Tanrsal bir varla inanmas otomatik olarak burada bir peygamber olduu sonucunu dourmaz,
36

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

insanlarn inan ekilleri tarih boyunca bir ok deikenlik gstermitir, peygamberlerin varl ayrca kantlanmaldr. Al sevgili kardeim sana Afrikadaki peygamberler ile ilgili bir tarih kitab. Bunu oku, bize zet kar. Bitirince dier ktalara ait olanlar da vereceim. Budann peygamber olmadna dair bilimsel bir deliliniz var mdr? Sokratn peygamber olmadna dair bilimsel bir deliliniz var mdr? Vahiy almadklarn nereden biliyorsunuz. Bizde peygamber olarak Farsadan gelmi olan szcn Arapas, nebi ve resul olarak deiir. Resul olan peygamberler, kendisine kitap indirilenlerdir ve says bellidir. Nebiler ise, Allahn, buyruklarn iletmekle grevli her hangi bir kii olabilir. Eer, peygamberlerin izini bilimsel olarak srmek istiyorsanz, tek tanr inancnn izini srmelisiniz. Bilim, bize tek tanr inancnn insanln yayla ortak olduunu ve tm kltrlerle bulunduunu sylyor. Unutmayn ki herkes Mslman olmak zorunda deil. Herkes sizin gibi dnmek zorunda da deil. Biraz da bunun zerinde dnn isterseniz. Sonu olarak, sanyorum ki, bu rnek bilim ile dinin nasl atabileceini ak olarak gstermektedir. Bu rnek somut olarak bilimi her eyin aklamasna kadir bir tanr olarak gren birinin dinle atmasnn kanlmaz olduunu somut olarak gsteriyor. Baka bir eyi deil. 31. Yazan:Ekrem Senai Tarih: May 7, 2010 | | Atlm bey, slubunuzdan farkl olduunuz anlalyor. Sizi yanl anlam olabilirim. Bu site, benim iin deerli. Yapc eletirilere her zaman az ama sulayc ifadeler grnce alterler atyor. Bilimle ilgili u linkteki kitabmzda bu konuda yazlm yazlar derlenmi durumda. Bu yazlar insafla incelerseniz bilim dman olmadmz, eletirdiimiz eyin pozitivizm olduunu anlayacanz umuyorum. Fazla yklendim, hakszlk ettim zr dilerim. http://www.derindusunce.org/img/pozitivizm_derin_dusunce_org.pdf 32. Yazan:Atlm Ate Tarih: May 7, 2010 | | Bilimle dinin atmas konusunda size ilgin gelebileceini dndm bir alnt yapmak istiyroum, tabii ki Gazaliden. El-Munkzu Min-ad-Dalal, Hilmi Gngr evirisi, sayfa 30-32de, Felsefenin ksmlarndan olarak tanmlad Riyaziyeye (hesap, hendese ve heyet ilimleri olarak aklam, matematik olarak anlyorum) dair bir gzlemi var. Fakat bunlardan iki fenalk domutur. Biri udur: Bu ilimleri mtala eden kimse ondaki incelikleri ve delilleri hayret ve taaccp ile karlar Zanneder ki felsefecilerin btn ilimleri ak olmak ve kuvvetli delile dayanmak hususunda bu ilim gibidir. Sonra felsefecilerin kfrn, Allah inkar ettiklerini, maneviyata kymet vermediklerini undan bundan iitir, srf
37

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

onlar taklit etmek sebebiyle kafir olurlar. Taklit ile doru yoldan kan bu adama Bir ilimde mahareti olan kimsenin dier iimlerde de mahir olmas lazm gelmez. Fkh, kelam ilimlerini iyi bilen bir insann tp ilminde de hazk olmas icap etmez dense kulana girmez, kabul etmez. Gazali, bugnn baz ateistlerini birebir tanmlyor, stelik bundan bin yl nce. Tabii bu gzleminin bir de br yz var: kinci fenalk, slam dinin cahil taraflarndan gelmitir. bunlar felsefecilere ait btn ilimleri inkar etmeyi dine hizmet ve yardm saydlar Cahillere yakan bu iddialar, ay ve gnein tutulmasn kati brhan (akli delil) ile bilen bir kimsenin kulana vardi zaman kendi delilinde pheye dmez, ancak islam dininin cehil zerine kurulduuna hkmeder, felsefeye kar sevgisi artar, slam dininden yz evirir. Gazali bu konulara baka eserlerinde de ok geni yer ayrm grdm kadaryla. Bu durumda aslnda insanlarn zihninde bilim ve dinin atmasnn tarihi bizim sandmzdan eskilere dayanyor galiba. Mehmet Bahadr Beyin de bahsettii bat etkisi tm bunlarn zerine tuz biber olmu sanki. Ama bu atma sadece bat kaynakl deil gibi grnyor, besinin bugn batdan alyor gibi dursa da kkleri yine bu topraklarda. Sorunun kaynaklarndan biri insann ok abuk taklide ynelmesi, doru. Ama sanyorum bir ikinci kaynak da bize yabanc olan bir alanda insanlarn verdii emei gremeyiimiz. Bunu sadece bilim iin sylemiyorum: Ben kendi adma bir ekmek frnnda harcanan emein bile ayrdnda deilim. Bize yle retildi diye ekmee sayg gsteriyoruz, ama saygnn kayna belki de esas o ekmei yapann, o unu tenin, o buday bienin, ekenin emei. Ve byle konutuuma bakmayn, o ekmek frn karsnda kirpikleri kavlanmayan benim yaptm gibi bo konuur. Ayn ey bilim iin de geerli. Bugn el emei gibi zihin emei de var, o da deerli. Gerekten masa banda insann dirsei ryor, sana ak dyor. stelik o gn altnzn karln o gn grmyorsunuz, mis kokulu ekmek frndan hemen kmyor. Aylarca urayorsunuz, gzleriniz bozuluyor ekrana bakmaktan, akam eve gittiinizde iki kelimeyi bir araya getiremez hale geldiiniz oluyor. Ve bazen sonu kmyor, herey batan balyor. Sakn yanl anlalmasn, herkes kendi alannda konusun demiyorum. Herkes her alanda konusun, ama hepimiz biraz daha mtevaz olalm, olmaz m? Ve Gazalinin dedii gibi, ateistin cahiliyle din taraftarnn cahili fenalk yapyor diye bilim adamlarn mahkum etmeyelim. Bilim ile tanrya ulalmaz, yokluu da kantlanmaz. Kimi Allahn ilerine hayret eder, kimi etmez. Selamlar, Atlm Ate 33. Yazan:Amir Tre Tarih: May 8, 2010 | |
38

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Ekrem Senai bey, Yazdklarnzdan alntlar: Hametmeablar da tuvaletini bile bilimsel olarak yapan bir anslyesiniz. Bunu talep etmek bilimsellii brak, temel zeka fakltelerine sahip olmayan birinin isteyecei bir ey olabilir. Muhatabnz aalamak, hakaret etmek sizin fikrinizin doru olduunu gstermez. Benim sizin kiiliinize kar en ufak bir aalayc cmlem olmad. Ancak siz, fikire fikirle yeterince karlk veremeyince kolayca hakaret yolunu setiniz. Tartma adabna uymay becerebiliyorsanz uyun. Sizin fikirlerinize uymayan fikir sahiplerinin kiiliklerine de sayg gstermeniz gerektiini hatrlatrm. Konuya devam edersek, Gayb diye duyu organlarnn tesinde ve deney ve gzlem dnda bir eyin olma ihtimalini kabul etmeyen bir insann iman etme ans yoktur. arptmayn. Bahsettiimiz konu gayb ile ilgili deil. Peygamberler etten, kemikten, canl insanlardr. Dolaysyla tarihte yaad iddia edilen peygamberlerin yaadn ispat eden bir takm kantlar istenmesi gayet doaldr. Peygamberlerin varln soruturmak meleklerin varln soruturmakla ayn ey deildir. Ayrca benim sizden talep ettiim bir mslmana peygamberlerin varln kantlamanz deil. Mslman olmayan birine peygamberlerin varln nasl kantlayacanz. Buna gerek yok, herkes mslman olmal diyorsanz, zaten konuacak bir ey yok. Ancak ben bu siteyi zaten bunun tesinde konuacak bir eyleri olan insanlarn yazdn dndm iin izliyorum. Sizin de bu aamada olduunuzu mit ediyorum. Ne belgesinden bahsediyorsunuz? Nasl bir belge istiyorsunuz? Size modern tarihilik 1800l yllarda balad. Mitolojik alara ait tarih tamamen incil ve tevrat kaynakldr diyorum, Bir arptma daha. Yani ne demek istiyorsunuz ? Tarih 1800 ylnda m balad? Daha nceki yllar aratrlamaz m? Mitolojiden falan bahsetmiyorum. Yaznn bulunduu milattan nce 4000 ve sonrasndan bahsediyorum. Bu srete incil ve tevrat dnda bir ok yazl belge bulabilirsiniz. Tarihteki hkmdarlar, bilginler, sanatlar, nde gelen kiilerle ilgili kutsal kitaplar dnda da birok yazl kaynaa ulaabilirsiniz. Peki binlerce peygamber ile ilgili neden kaynak yok? Belgeleri hazrlayanlar peygamberleri nemsiz kii olarak grmler de o yzden mi kaydetmemiler? Hazret-i Musann bir peygamber olduuna dair elimizde bir belge mevcut mu Tevrat dnda. Elimizde ona dair hangi bulgu var? Olmas mmkn m Tabi ki mmkn. Biliyorsunuz ki Eski Msrllar yaz yazabilen insanlard, o devre ait pek ok kayt vardr. Dolaysyla, Msrllarn inancna ters dse dahi, en azndan ktlemek amacyla, peygamber olduunu iddia eden bir kiiyi kaydetmi olmalar beklenir. Budann peygamber olmadna dair bilimsel bir deliliniz var mdr? Sokratn peygamber olmadna dair bilimsel bir deliliniz var mdr? Vahiy almadklarn nereden biliyorsunuz

39

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Bunlar da aka bilimsel ynteme inanmayan bir kiinin szleri (bilimsel yntemi bilmiyorsunuz demeyeceim, yukarda ODT l olduunuzu belirtmisiniz, bilmemeniz sz konusu olamaz). Cevap ak ama kayda gemesi iin yazyorum. spat ykmll Buda ya da Sokrat n peygamber olduunu iddia edenlere aittir. Bu da snanamayacak bir konu deil. Buda ya da Sokrat n Tanr dan vahiy aldklarn belirttikleri beyanlar olduunun gsterilmesi yeterlidir. Varsa elinizde Buda ya da Sokrat n Tanr nn elisi olduklarn belirten szleri, gsterebilirsiniz. Sakn buna da Gayb demeyin. Bu rnek somut olarak bilimi her eyin aklamasna kadir bir tanr olarak gren birinin dinle atmasnn kanlmaz olduunu somut olarak gsteriyor. Baka bir eyi deil arptma, arptma, arptma. Benim bilim hereyi aklar, hereye kadirdir diye bir szm oldu mu? Kesinlikle hayr. Zaten yle olmad da aktr. Bilimin aklayamad pek ok ey vardr ve yle de kalacaktr. Aslnda sizin bu cmleniz dinin kabul ettii hereye kaytsz artsz inanmakla kendini sorumlu gren dindarlarn, kendilerini rahatlatmak iin yapt tipik bir projeksiyon mekanizmasnn ifadesidir. Merak etmeyiniz, ben bilime Tanr gzyle bakmyorum, benim gibi dnenlerin hi biri de yle deildir. 34. Yazan:Ekrem Senai Tarih: May 8, 2010 | | Amir bey, Ucuz taktiklere girmeyelim isterseniz. Size sayg gsterebilmem iin ayn saygy sizde grebilmem gerekir. Tarihte yaad sylenen peygamberlerin yaadna dair herhangi bir belge yoktur. Hatta Hz.sann (S) hi yaamadn iddia edenler olduu gibi, ok ardm Hz.Muhammedin (S) yaamad iddia edenler dahi mevcut. Bu delil isteme sapknl pozitivizmle idi edilmi beyinlerin genel bir alkanldr. Septisizm dozunda olursa insana bir eyler retir. Hereyi sorgulamaya balayan insan ise bence hastadr, tedaviye muhtatr. Siz anne babanzn kendi anne babanz olduundan emin misiniz? Kan tahlili yaptrdnz m? DNA testi sonucunuz var m? Neden kr krne onlarn kendi anne babanz olduunu savunuyorsunuz. Bir fani adamn (=babanzn) szyle mi hareket ediyorsunuz? nsanlar her zaman sorgulamaktan dogmatiklikleri sebebiyle kamaz. Sorgulamak da her zaman bilimsel bir ura deildir. Eim beni aldatyor mu diye hasta olan insanlar vardr. Elerinin cep telefonlarn kurcalarlar filan. Psikosomatik bir durumdur, evlilikleri heder olur byle adamlarn. Bizim pozitivizmle idi edilmi beyinler de byledir. Bu adamlar sevemezler, ak olamazlar, iman edemezler. Bu melekeleri, hereyi akl erevesine sktrma abasnn bir sonucudur. Bir insann 124 bin peygamber geldi mi gelmedi mi acaba? diye dnmesi byle psikosomatik bir rahatszlktr. 20 bin tane gelse ne olur, 250 bin tane gelse ne olur?. Bunu tarihe dorulatsan ne olur, yalanlatsan ne olur? Ban ge mi erer, imann m artar? Bizim eve bir hal ykama makinesi pazarlamacs gelmiti. Byle mavi bir k veriyor, havadaki tozlar gryorsun. Sonra tozlar zerindeki mitelarn yakn fotoraflarn gsteriyor. Artk o vesveseyle yaamana imkan yok. Srekli iinde o maytlarn seni nasl kemirdiini dnp duruyorsun. Ben, bu pazarlamaclar kap dar eden bir tipim. Su artma cihazclar da byledir. Kardeim ben halimden memnunum. Sizin ynteminiz her bir duyduunuzu sorgulamaksa buyrun. Benim yntemime karmayn. Despotluk bu baka bir ey deil. 35. Yazan:Ekrem Senai Tarih: May 8, 2010 | |

40

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Fazla uzatmayacam. Alakasz bir mevzuda kullandm bir sz cmbzlayp utanmadan ka gndr aptalca bir tartmayla megul ediyorsunuz. Tarihteki hkmdarlar, bilginler, sanatlar, nde gelen kiilerle ilgili kutsal kitaplar dnda da birok yazl kaynaa ulaabilirsiniz. Ezberden konuuyorsunuz. Ne kaynak bilirsiniz, ne aratrmlnz var, sallayp duruyorsunuz. Sanki yaznn icadndan sonra insanlar sayfa sayfa roman, an kitab filan yazp bastrmlar!. Elinde belge namna dnyann 15-20 mzesinde tabletler, antlar, hiyeroglifler var. Ylan resmi, el resmi, kafa, kol resmi. Tarihte ismi zikredilen hkmdar, sanat, nde gelen kiilerle ilgili hi de yle ok belge filan yok. Bir aratrn bakalm, bana ok deil, M.4000 ile M.. 3000 arasnda yaam- az deil 1000 sene iinde yaam- 5 tane sanat ismi aratrn bulun yazn bakalm. Hz.Musa ile ilgili elinizde belge var m diye sorunca da yle yazmsnz: Tabi ki mmkn. Biliyorsunuz ki Eski Msrllar yaz yazabilen insanlard, o devre ait pek ok kayt vardr. Dolaysyla, Msrllarn inancna ters dse dahi, en azndan ktlemek amacyla, peygamber olduunu iddia eden bir kiiyi kaydetmi olmalar beklenir. Sylediklerinizden u sonu kyor. Hz.Musa diye biri tarihte yaamad. nk hiyerogliflerde byle bir ey yok. Bir kafa ile kol resmi var ama ben benzetemedim. Dolaysyla bilimsel aratrmalarmz bize Musann (S) hi yaamadn sylyor. Tevrat da yahudiler bir yerlerinden uydurmular. Bylece bilimselliin zerine kakamz yapp zerine bir gonca yapran konduruyoruz ve eserimizi gururla sergiliyoruz, bravo ! spat ykmll Buda ya da Sokrat n peygamber olduunu iddia edenlere aittir. Bu da snanamayacak bir konu deil. Buda ya da Sokrat n Tanr dan vahiy aldklarn belirttikleri beyanlar olduunun gsterilmesi yeterlidir. Varsa elinizde Buda ya da Sokrat n Tanr nn elisi olduklarn belirten szleri, gsterebilirsiniz. Sakn buna da Gayb demeyin. Siddhartann Buda olmas bir incir aac altnda vahiy almasyla olmutur. Bundan sonraki hayatn teblile geirmitir. Bakn u linkte bu konuda ezberinizi bozacak bir aklama var: http://www.vgweb.org/bsq/revelation.htm Ayrca Sokratnda kendisine ilham geldiine dair szleri vardr. Aslnda ispat ykmll size aitti. nk Budann, sokratn, konfysn peygamber saylamayaca sizin iddianzd. Ben sadece why not? diye sordum. Yoksa hi de umurumda deil ne olduklar. Ama gryoruz ki bilim adamlar da demek ki farkl bak alarna sahip olabiliyor. Bilim bir rehber deil; ancak nmz aydnlatan bir k olabilir. Ik olsa da yine yolumuzu bulmamz iin rehbere muhtacz. 36. Yazan:amir tre Tarih: May 8, 2010 | | Ekrem Senai bey, Ben size u ana kadar hi bir saygszlk yapmamama ramen siz saygsz davrandm iddiasyla ayn hakeratamiz sluba devam ediyorsunuz. Herhalde kendinizi her trl saygszl yapmakta serbest, kardakini ise size saygl davranmaya mecbur sanyorsunuz. Bu zihniyette bir kiiyle tartmaya almak benim amdan boa harcanm zamandr. Sizinle

41

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

hakaret yarna girecek deilim. Empati hissinizin gelimesi dileiyle kendi adma tartmay bitiriyorum. 37. Yazan:Mehmet Bahadr Tarih: May 9, 2010 | | Atlm Ate Bey Size cevabm geciktirdiim iin, kusuruma bakmayn. Bilimsel bir seminere katlmak zere i gezisindeydim inann. Grdnz gibi bizler de bilimin iindeyiz ve bilimle urayoruz. Ekrem Senai Beyin de ifade ettii gibi burada kimse bilim dmanl yapmyor. Bilimi ya da bilim adamlarn mahkum etmiyoruz. Zira ne hakikatn peindeki bir bilim adamnn inkarc olmas mmkndr ne de baka maksatlar tamad srece bilimin, inkara destek ve temel klnmas mmkndr. Burada tenkit konusu, bilimin bizatihi kendisi deil, dine muhalefet ve inkar adna, bilime biilen ROLedir btn eletirilerimiz. Bilimi deil, bir zihniyeti bir algy eletiriyoruz. Ya da ksaca pozitivizm eletirisi olarak deerlendirebilirsiniz. Ortak bir zemin aramanz ve beni anlamaya almanz gzelBu zntm hafifletti. (Bu sralar Sayn D ve Amir Bey fena halde zmekteler beni). Amir Bey Fazla alnganlk gsteriyorsunuz. Ekrem Bey sizin iyiliinize urayor. Aada yapacam hatrlatma da inann sizin iyiliinize;(Bunu bir hakaret ya da haa bir savclk gibi alglamayn ltfen. Sadece kk bir hatrlatma) Sayn D ve Amir Beye bir hatrlatma: Eer ldkten sonra gideceiniz yerin giriinde size bir uyarc gelmedi mi diye sorarlarsa, hayr deme ansnz giderek azalmakta. Bu nedenle Ekrem Beyin uyarlarn ve bahsettii davalar ve hatta kamu davalarn da unutmamanz dilerim.(Gayb tabii ki Allah bilir.) Son olarak yorumumu bir alnt ile bitireyim Robert Jastrow God and the Astronomers (Tanr ve Astronomlar) adl kitabndaki u ilgin yorum dikkatimi ekti. Akln gcne inanarak yaam bir bilim adam iin, serven beklenmedik ekilde sona erer. O cehalet dalarn trmanmtr; en yce zirveyi fethetmek zeredir, en son kayaya doru kendini eker ve tam o srada, asrlardr orada oturan bir grup ilhiyatyla karlar. sayglar 38. Yazan:aziz yilmaz Tarih: May 9, 2010 | | Sevgili Mehmet kardeim, Tevazuyuyla kaleme aldnz yazlar gzlerim hep aryor.Neden diye soracak olursanz,ncelikle iten yazyorsunuz.Kibirden kanyorsunuz.Ve ayrca hep bar,diyalogu,hogry iar edinerek bu yolda aba harcyorsunuz.Bu gzel bir
42

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

haslettir.Temiz ahlaktr,saygdr,sevgidir.Kiinin dnya gr,inanc ne olursa olsun bu yndeki abalar takdire deerdir ve rnek alnmaldr.Ben de yaa benden ok kk olduunuzu bildiim halde davranlarnz kendime rnek alrm. Bu yaznzda da k noktanz ayn olmu.zetle birbirinin zdd gibi grnen iki farkl alann(din ve bilim)birer rakip deil bilakis birbirinin tamamlaycs olduunun altn izmisiniz.Makul lde buluturmayaalmsnz ki,bana gre de dorusu budur. Zira ne din,ne felsefe,ne bilim ne de sanat birbirinden kopuk,birbirinden bamsz alanlar deildir.Neresinden bakarsak bakalm bu alanlarn birbirleriyle ilikileri vardr.Hepsinin bir manas vardr.Bu manann srlarn tam olarak kefetmeye vakf olmasak da insanlk alemi,hakikat ve dorular kendi ierisinde bir mana barndrr.Ve elbette farkl alanlarda bu manann srlarna erimek isteriz.Bilimle katlrz bu keif servenine,manevi inancmzla bir ey katmak isteriz bazen,bazen de hisettiklerimizi baka yollarla ifade ederiz;yazarken,dnrken,sorgularken! Tabii bu eitlilik ve ahenk iinde kendimizi gerekletiriken rehber edindiimiz alanlar bazen akr,bazen eliir.Ortak alanlar olabilir,ihtilafler olabilir.Sanrm yaptmz da bu.Zira dorularmz,inadklarmz vardr.Olacaktr.Ancak inadmz dorular asla bir bakasna kabul ettirme yoluna gitmemeliyiz.Zira ortak zemin aramak ya da kendi dorularmz istikametinde bir bakasn kazanmay amalarken, bazen aradaki duvarlar daha da ykselerek,kazancaklarmz kaybedebiliyor ya da farknda olmayarak uzaklatrabiliyoruz.O halde bence temel prensip,birbirimizden uzaklamak yerine davranlarmz anlama ve anlalmay esas alan bir abaya dnmeli.Daha ak bir ifadeyle kimse kimseye bir ey spatlamak zorunda olmamal.Fakat maalesef konu din ve bilim ilkisi olunca sonu gelmez snamalar,spat yarlar balyor.Durum byle olunca da hem konu dalyor hem de alabildiine bir rekabet hasl oluyor.Netice:bir arpa boyu yol almadan kavga ile sonulanan tatszlklar kanlmaz oluyor.Tabii ok daha verimli olacak,istifade edilecek bir istiare de heba edilmi oluyor.Ki bu noktaya gelmesi gerekten znt verici. Yine de baz alnganlklar,sertleen tartmalar yaansa da elbette bu tartmalarn bir yarar oluyor.Sonuta bir ama iin yapyorsak elbette biraz ypranmay gze alacaz.Bu gn olmasa da belki baka bir zamanda doruyu bulmada bize faydas olacaktr. Emeiniz ve abanz iin de ayrca teekkr ediyorum. Ancak balk konusunda naizane bir nerim olacak izninizle.Evet biz insann doasnda kiiyi,bir olay ya da olguyu-hatta cansz bir nesneyi-putlatrma eilimi var maalesef.Ksacas bu elim potansiyelini tadmz bir gerek.Dolaysyla putlar yoktur,onlar putlatrma derecesine getiren bizim alg,duygu ve dncelerimizdir. Bundan hareketle bilim bir put deildir.Zira bilim put olamaz,bu eyann tabiatna aykr.Ama bilimcilik ad altnda bilim bir dogmaya dntrlyor ve dolaysyla putlatrlyorderseniz bu kabul edilebilir bir tespittir.Dolaysyla bilimle zdeleen bir atf yerine bilimi amacndan saptran anlaylara gnderme yapan bir balk daha isabetli olurdu diye dnyorum.Zira kendinizi dahil ettiiniz inanl mslmanlarn da bilimle itigal ettii dnlrse-ki bu yerinde bir saptamadr-balkta yanl anlalmaya mahal veren bir yorum hatasna neden oluyor.Misal,putlatrmakavram irdelenirken,bilimden esinlenmi bir zihniyet algsna iaret ederek kesin bir tanm kullanmak yerine,bilimi modern bir ideoloji
43

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

aracna dntren zihin yapsn merkeze alan bir belirleme yaznzla daha uyumlu olurdu.Tabii bu bir neri,ya da dost tavsiyesi.Elbet yanlm da olabilirim.Sadece paylamak istedim. Sevgilerimle. 39. Yazan:Mustafa Tarih: May 10, 2010 | | Amir bey yaziyor: . slam da sonsuza kadar cehennemde yanma cezas yok mudur? Buna evet diyenlerin cevaplamasn dilediim bir sorum daha var: Toplum iinde iyi bir insan olan, kimseye ktlk yapmayan, ancak ateist olan; ya da bir Tanr ya inanmasna karn, dinlerin Tanr snn evreni yaratan Tanr ile ayn varlk olmadn, dinlerin insan yapm olduunu dnen bir kiinin sonsuza kadar cehennem ateinde yanmas doru ve adaletli midir? Dogru ve adaletlidir. Cnk Adalet bir kimsenin kendi malini sahib oldugu seyi arzu ve istegine gre kullanabilir. Herseyin sahibi Allah olduguna gre O isterse seni yaratir, ihtiyarlastirir ldrr yeniden diriltir sonra hak ettigin cezayi verir. O sadece Kudret sahibi degil Hakimdir ve Adildir. Kimseye zulm etmez. Bir insan birsey calsa o caldigi seyin karsiligini veya o seyi geri iade etmesini arzulariz ve buna adil deriz. Neticede suc ve ceza sinirlidir. Simdi sonsuz cehennemde yanmagi hak eden ne tr suc islemis ona bakalim. Allahu teala her kafiri sonsuz cehennemde yakmayacak. Ilahi teklifleri taniyip red edeni yakacak. Tekliflere kavusamamis kisileri ne cehenneme nede cennete alacak onlari yok edecek. Islami tanidikdan sonra ilahi teklifleri red eden sunu red etmis oluyor. Biraz basit cmleler ile izah edeyim : Allahu teala emr ediyor yarattigi kuluna aklini kullan, peygamberleri dinle ve teklifleri kabul et huzur bul. seadete er. Kendini ve alemleri ve Rabbini tani. Ahiretdede cenneti ihsan olarak verecegim. Beni red edersen ve her hayr ve iyiligi ben yarattigim icin benim sifatlarida red ettigin icin sana hicbir hayr ve iyilik kalmiyor. Yok olmak bile bir nevi hayrdir sonsuz azaba nisbeten. Ona bile kavusamiyacaksin. Allahu teala bunu bariz sekiller ile anlatti Peygamber efendimiz izah etti. Isteyen inanir hayrlara kavusur isteyen red eder ve neticesinede katlanir. Ahiretde kafirler cehenneme giderken syle diyecekler: keske aklimizi kullansak idik keske peygamberleri dinlesek idik. Vay halimize. Kurani kerimde bu manada geciyor. Btn bu yazdiklarimiz mesela Imam Maturidinin Kitab ut tevhid isimli eserinde izah ediliyor (Trkce tercemesi mevcud, Sayfa 470 ve sonrasi) tabi benim cmlelerden daha iyi sekilde. Kisaca Allahi red edene hayrdan ihsan etmek hikmete uygun degil. Ilahi teklifi red eden nceden rizasini belirtiyor kabul ediyor cehennemde sonsuz yanmagi kabul ediyor. HZ.Nuha Hani ilahi azab gelecek idi. Daha gelmedi. Azabi gndersin! demislerdi kafirler. Kafiri affetmek hikmetce mmkn degil. Cnk kafir affi taleb etmiyor ve Rabbini kabul etmiyor (teklifi red etmek ile Rabbinide red ediyor. Her ne kadar Allaha inansa bile. Hiristiyan der Allaha inandigini ama Allahdan gelen ilahi teklifleri red eder (Kurani) ve dolayisi ile netice ayni yere varir. Rabbini red ediyor.Kafiri gnahkar mmin ile ayni tr cezaya kavusmasida hikmete uygun degil. Kafir Rabbini red ediyor. Rabbinden birsey istemiyor. Herhangi hayr beklemiyor. Buda maksimum suc. Ahiretde hic kimsenin itirazi kalmayacak bana haksizlik yapildi veya hak ettigime kavusmadim diyecek kimse olmayacak.
44

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

keske aklimizi kullansak idik keske peygamberleri dinlesek idik. Vay halimize. diyenler kendilerini kritik ediyorlar. Bu noktanin altini cizelim. Kim olursa olsun hakikati seven ve arastiran dogru yolu arzulayan ve hayatin gyayesini hakikaten bilmek isteyen kisaca Rabbini arayani Allahu teala dogru yola kavusturacagini sylyor Ankebut suresinde. Bu dnyada akli olan herkeze ayni derece hakikat ve kurtulus yakin. Tabi arzu edeneisteyen aklini ve elcileri dinler isteyen red eder. Allahu teala bize bu hrriyeti dnya hayatimiz icin hepimize vermis. 40. Yazan:Amir Tre Tarih: May 11, 2010 | | Mustafa Bey, .Adalet bir kimsenin kendi malini sahib oldugu seyi arzu ve istegine gre kullanabilir. Herseyin sahibi Allah olduguna gre O isterse seni yaratir, ihtiyarlastirir ldrr yeniden diriltir sonra hak ettigin cezayi verir. O sadece Kudret sahibi degil Hakimdir ve Adildir. Kimseye zulm etmez Aslnda bu konu din-bilim elikisi ile alakal deil. ok uzatmak istemiyorum. Ancak bana ok ilgin gelen, deiik fikirleri ve cevaplar duymak istediim bir sorun olduu iin msaadenizle size bir yant vermek istiyorum. yle bir sahneyi gznzde canlandrn ltfen: Gnmzden 200-300 yl sonra yaayacak bir robot reticisi olduunuzu dnn. nsana ok benzeyen robotlar retiyorsunuz, yle ki bu robotlar dnyor, akl yrtyor, ac ekebiliyor. rettiiniz robot tmyle size ait, sahibi sizsiniz. Gnn birinde robotlarnzdan bazlar size diyor ki: sen bizi retmi olamazsn, biz doal koullarn etkisiyle ortaya ktk, kendiliinden olutuk. Siz de, bu durumda, sizin onlar rettiinize dair kantlar ortaya koyuyorsunuz, gerei anlatmaya alyorsunuz, onlar srekli reddediyorlar. Bu durumda ne yaparsnz? seenek sunaym: A- Serbest brakrm, ne halleri varsa grsnler ilgilenmem, baka robotlara zararlar olmadka cezalandrmam. nk salt dnce cezalandrlamaz. B- Belli sre hapis, ksa sreli ac verme eklinde cezalar uygularm. C- Bu robotlarn varln sonlandrrm, bir daha byle robotlar retmem. D- Robotlara atete yakma, asit dkme vb eitli ikenceler uygularm. Bunlar yle yaparm ki robotun bilinci hi kapanmaz, srekli ac eker, paralar bozulduka yenilerim ve ikenceye devam ederim. Dnya durduka bu cezay srdrrm. nk robotlar benim malmdr, dnce zgrlkleri yoktur. Benim istediim ekilde dnmezlerse onlara en ar cezay veririm, bu ceza hi bitmemelidir. Ne dnyorsunuz? Benim dncem odur ki, doru yant A kkdr, 21. yzyldaki bilincimize, insan haklar ve dnce zgrl kavramlarna en uygun olan budur. Ancak sanyorum siz D kknn doru olduu kansndasnz. Bence bu k ancak 7. yzyldaki toplum yaps ve hak alglamasna uygun olabilir. Son sz olarak da unu syleyeyim. Kiiliklere kar hi bir saygszlk yapmamaya zen gsteriyorum. Ancak dindarlarn en ufak bir din eletirsini dahi byk bir kfr sayp
45

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

kendilerine yneltilmi bir hakaret gibi alglama eilimi var. Durum bu olunca baz konularda diyalog zorlayor. Umarm bu sitedeki yorumcular bu alglamay aacak olgunluk gsterirler ve din eletirilerini kendilerine ynelmi hakaret gibi alglamazlar. Sayglarmla. 41. Yazan:Ekrem Senai Tarih: May 11, 2010 | | Robot, ustasna hadi len, usta musta yok. Kendi kendime oldum ben! dedii zaman ustann tavr ne olmaldr? a) Tabi evladm. Dncene sayg duyuyorum. Demokrasi diye bir ey var. Ben zaten sizi ve btn bu imalathaneyi yeillik olsun diye imal ettim. Emeklilik, vakit gemiyor naparsn? b) Dnce sular u tarafa ltfen Robot karde, sen yle odun gibi durmusun, hibir ey yapmamsn. Kimseye ne bir faydan, ne bir zararn olmu. Demokrasi diye bir ey var, neden cezalandrlacam diyormusun. Sen byle odun gibi durasn diye mi yaptk seni vicdansz? Srekli yaktla besliyoruz. Yaktn eksik mi braktk? Civatalarn paslanmasn diye zel klima sistemi kurduk insafsz. Eklemlerin gcrdamasn diye srekli yalayp durduk. Devrelerini srekli upgrade ettik. Evrile, devrile ben byle oldum diyormusun. Ulan nankr! Ben sana daha ne yapaym? Hello ben buradaym diye el mi sallayaym. Belki oturup dnrsn diye raf mrn de snrl tuttum. Belki varlk sebebini dnrsn, ustann talimatlarna uymak konusunda adm atarsn diye. Anlamadn ki kaz kafal imdi ben sana ne yapaym? Orada emirlerime harfiyyen uyan ve ustasna akla hizmet eden robotlar bakyor gryor musun?. Herhalde onlarla ayn muameleye tabi olmay beklemiyorsun. Bu adil olmaz yle deil mi? Sen zgrm diye her bir halt ilerken onlar talimatlarn dna karz da ustamz rencide ederiz diye titriyorlard. Sen iyi bir robot deildin. Sorumluluk bilincine hibir zaman sahip olamadn. Olanlara burun kvrdn, hatta dalga getin. Bir robot iin ustaya ihtiya yok, kendi kendine de olabilir, mantkl olan budur dedin. imdi mantkl olan ey udur ki: Usta, yapl amac dna kan bu robotu cezalandracak. nk ancak bu ekilde sorumluluklarnn bilincinde olan ve ustasn tanyanla eit duruma gelebilirsin. Merhamet uruna adaletten taviz verilemez. Hibir devlet, ynetimini tanmayan asileri cezasz brakmaz. Bana ne kanundan, kanun tanmam, bilmem demen seni sorumluluktan kurtarmaz. Bana 2.k ok makul geldi. Ayrca, hibir kt dnce masum kalmaz. Varlm tesadf eseri ve lnce yok olacam diye dnen bir adam mesela bir can kurtarmak iin hayatn tehlikeye atmaz. Atarsa bu dncesine aykr bir anormalliktir. Ve emir iin binlerce insann lm iin bir dmeye basmak onun iin ok fazla bir ey ifade etmez. Belki, hayatnda hi byle imtihanlara maruz kalmam olabilir. Ama maruz kalrsa sonucun ne olacan bilmemiz, bize aslnda dncenin de sonucu besleyen nemli bir kaynak olduunu ispat ediyor. nemli olan her trl imtihandan baarl olarak kacak insanlk dzeyine erimektir. Bunun nasl olacan insanlara fiilen anlatmak iin de btn peygamber ve veliler ar imtihanlardan geirilirler. man, Allah var m yok mu dan ibaret bir ey deildir. Hele biraz byyn anne-babanzn harlndan uzak kaln, hayatn hi yle dnce suu basitliinden kalmadn greceksiniz. Her nefesin imtihan. 42. Yazan:Mehmet Bahadr Tarih: May 11, 2010 | | Sevgili Aziz Bey O kadar yapc, narin ve zarif bir slubunuz, ince dnceleriniz ve gzel ahlaknz var ki; kamil insan olma yolunda ite budur diyorum. te benim OLmak istediim, varmak istediim
46

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

nokta diyorum inann. Demek ki alnacak daha ok mesafe, daha ok yolum var diyorum kendi adma. Ve kendi inan penceremden bakarak, yolun sonunda Peygamber Efendimin (S.A.V) kucak aarak beklediini hayal ettim bir an iin ve ok duygulandm. Bana bu ulvi duygular yaattnz iin, ne kadar teekkr etsem azdr. Ancak inandmz dorular asla bir bakasna kabul ettirme yoluna gitmemeliyiz.Zira ortak zemin aramak ya da kendi dorularmz istikametinde bir bakasn kazanmay amalarken, bazen aradaki duvarlar daha da ykselerek,kazanacaklarmz kaybedebiliyor ya da farknda olmayarak uzaklatrabiliyoruz.O halde bence temel prensip,birbirimizden uzaklamak yerine davranlarmz anlama ve anlalmay esas alan bir abaya dnmeli. Ne kadar gzel tespitler Aziz Bey. Bu tespitlere katlmamak mmkn m? nsan bazen duygusal davranyor. Duygu akln nne geebiliyor. Ve bu durum beraberinde ister istemez hatalar da getiriyor malesef. Bu balamda farknda olmadan, bilmeden sri lisan ettiysem, gnl krdysam tm okurlardan zr dilerim Balk meselesine gelince Tavsiyenizi, nerinizi dile getiri tarznz dahi bir zerafet kokuyor Aziz Bey. ok teekkr ederim ve kesinlikle haklsnz. Yorumlarmda da belirtmitim burada eletiri konusu bizatihi bilimin kendisi deil Aslnda yaznn mesaj, bala da bir erh mahiyetindeydi. Bunu okurlar zsn istedim. Bir de nyargl baklarn insanlar nasl ters keye yatrabileceini gstermesi bakmndan belki de faydal olmutur. Ya da ben yanlyorumdur Yaz balnn tasarrufunu Sevgili Mehmet Ylmaz Beye brakmak istiyorum. Gerekten onun dncelerini de merak ettim imdi Bu vesileyle Mehmet Ylmaz Beye sevgilerimi gndereyim Muhtemelen bir sonraki yaz olarak dndm Varln Anlam adl yazmn n paragrafndan, Senai Demirciden bir alnt ile bitireyim Bilgi kabuk, amel zdr, ihlas ise zn iinde ya Kabuk ze zarar gelmesin diye ok deerlidir. z de iindeki ya hatrna saklanr. Kabuun iinde korunmaya deer olmayan z yoksa, neye yarar? inde ya yoksa, z ne ne ie yarar? Deerli yorumunuz, gzel tespitleriniz ve ince ruhlu tavsiyeniz iin ok ok teekkr ederim. Kardeiniz MB 43. Yazan:hlya erkurt Tarih: May 13, 2010 | | din evrelerinde,alabildigine yaradl ve evrim tartmas var,birileri her an evrimcilere kfredip kafir ilan ediyor,merak ettigim,bir gn evrim red edilmez ekilde isbatlkannca,dinci evreler Allah a imandan vaz m geecek? dinle bilim gazzaliden beri ks degil mi zaten? hemen hristiyanlarn zerine gidilir,kilise atma vs ,mslman alemi de kendi ortaagna girmi degil mi? herey sebeblerle olup bitiyor ve matematik saglam bir temelde duruyorken,kainatn yann
47

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

yaamnn bu kuraldan ayr olmas mmkn mdr?kainatta dzenli kurall bir sirkilasyon,dogum yaam ve lm sreleri varken ve genileyen bir evrende beslenme,yani maddenin yogunlatg bir atom alt geikenliginden bahsediliyorken,mucize iln etmek etik mi? bilim cze bakar,kurallar bulur faili aramaz,bilim adam alandr,karlgn da alr,aradgn aradg kadar bulur,neticede herkes istifade eder..ama deseydin ki,bilim baz tekellerin elinde ve tm insanlgn faydasndan ok,baz elitlere hizmet ediyor ve gelecekte de mehul hedefler var..o zaman baka detaylar girerdi..bilimi dinle kuatmadan dini bilimle kuatabilirsek,insanlk iin ileri gitme ans da dogabilir 44. Yazan:Ekrem Senai Tarih: May 13, 2010 | | din evrelerinde,alabildigine yaradl ve evrim tartmas var,birileri her an evrimcilere kfredip kafir ilan ediyor,merak ettigim,bir gn evrim red edilmez ekilde isbatlkannca,dinci evreler Allah a imandan vaz m geecek? Evrim bir gn red edilmez ekilde ispatlannca sznz zmnen ortada red edilebilecek bir teorinin varln ve elinizde reddedilemez deliller olmamasna karn teorinin gerekliine iman ettiinizi ispatlyor. Byle iman hibir mminde yok. Bu yzden merak etmeyin dinciler sizden ok daha ak grldr. spat edildiinde elbette ikna olurlar. dinle bilim gazzaliden beri ks degil mi zaten? Dinle bilim ksl filmi bir Hristiyan yaptdr. Bizde bu filmi ezber eden bilimperestlerin din hazmszl vardr sadece. herey sebeblerle olup bitiyor ve matematik saglam bir temelde duruyorken,kainatn yann yaamnn bu kuraldan ayr olmas mmkn mdr? Determinizmle kimsenin bir sorunu yok. Yalnz Newton mekaniinin zerinden 200 yl geti. Artk grecelilik, kuantum, kaos teorisi filan konuuluyor. CERNde adamlar kilometrelerce boru dyor nasl oldu da oldu diye. Sizin kadar geni alar yok demek ki, nedensellikten bir sonuca ulaamam garipler. kainatta dzenli kurall bir sirkilasyon,dogum yaam ve lm sreleri varken ve genileyen bir evrende beslenme,yani maddenin yogunlatg bir atom alt geikenliginden bahsediliyorken,mucize iln etmek etik mi? Bu bahsettiiniz eyler mucize deil midir? Byle fine-tuned evrendeki srekli sirklasyon, genileyen evrende atom alt geikenlikleri size nedensellik ilikileri ile aklanabilecek basitlikte geliyorsa zaten siz mucizenin ne olduunun farknda deilsiniz demektir hanmefendi. bilim cze bakar,kurallar bulur faili aramaz,bilim adam alandr,karlgn da alr,aradgn aradg kadar bulur,neticede herkes istifade eder.. Bu biraz Trk milleti zekidir, alkandr deyii gibi oldu. Bu kadar bilimi seven insanlarn neden muhasebeci, bankac, sigortac filan olduunu ok merak ediyorum. Bu ak u evkle dalar delmeleri lazm halbuki.
48

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

ama deseydin ki,bilim baz tekellerin elinde ve tm insanlgn faydasndan ok,baz elitlere hizmet ediyor ve gelecekte de mehul hedefler var..o zaman baka detaylar girerdi.. Exactly! Girelim u detaylara ltfen. bilimi dinle kuatmadan dini bilimle kuatabilirsek,insanlk iin ileri gitme ans da dogabilir Kimse kimseyi kuatmasa, haddini bilse de insanl kurtarmak misyonunu da zerine almasa. Hem, bilim cze bakar, kurallar bulur diyorsunuz, hem de bilimin dini kuatmasndan bahsediyorsunuz. Ateizm kendini bilime yanatrp destek aryor. Bildikleri de bir evrim teorisi. Onun akna bilim a oluveriyorlar. ok merak ediyorum. Bir gn kuantum teorisi ispatlanrsa ateistler materyalizmden tvbe edip idealist mi olacaklar? Bu imanla hi sanmyorum. 45. Yazan:durhat Tarih: May 13, 2010 | | @hlya erkurt, din evrelerinde,alabildigine yaradl ve evrim tartmas var,birileri her an evrimcilere kfredip kafir ilan ediyor,merak ettigim,bir gn evrim red edilmez ekilde isbatlkannca,dinci evreler Allah a imandan vaz m geecek? merrak ettim,itiraznz yaradl ve evrimciliin tartlmasna m yoksa bu tartmaya dindarlarn(zelinde mslmanlarn)katlmasna m? ayet prensipte konunun tartlmasna kar iseniz,zanedersem sadece dindarlarn kafa yorduu bir tartma alan deil;evrim teorisinin ortaya kmasndan bu yana birbirinden olduka farkl grlerle akedemik evrelerde tartlagelen bir konu.ayrca evrim teorisinden nce de evren ve yaradl fikri filozoflarn balca tartma ve alma alan olmu. zetle konu sadece dindarlar tarafndan tartlmyor.ama dindarlarn tartmaya dahil olmas zel bir nedenden tr kimyanz bozuyorsa o ayr.dolasyla asl sorunuzun dincidiye yaftaladnz evrelere duyduunuz tahammlszlkten kaynakl olduu ok net anlalyor.bu tahammlszlk psikolojisinin nereden beslendii konusuna girmeyeceim. ancak bu psikolojinin dnda da olaylara ne kadar dar bir ufuk penceresinden baktnz o kadar ele veriyorsunuz ki.bakn burada bilim ile din ilikisi konu edilmi(kimsenin kimseye kfr etti de yok,gayet medeni bir tartma)siz ise bodoslama evrim ve yaradla getirdiniz konuyu.ha,evrim ve yaradl da pekala tartlr ve tartlyor ama ne hikmetse bunu sakncal buluyorsunuz.neden?nk tartmaktan korkuyorsunuz,nk tabularn arkasna gizlenmek daha kolay geliyor,nk her eletiriyi kutsalnza bir saldr,ahsnza yaplm bir hakeret olarak alglyorsunuz.oysa benim bildiim,bilim yanls byle bir psikolojiye hapsetmez kendini,tartmaktan ekinmez. onun iin kusura bakmayn siz bilim yanls falan olamazsnz.olsa olsa bilimcilik zrh altnda saa sola saldrmay marifet sayan biri olabilirsiniz.ateist falan olduunuzu da dnmyorum.ateizm(ya da ateistlik)bir dnce biimidir,bir inantr.sk skya sloganlara,dogmalara sarlmak deildir.hele milliyetilik hi deildir.

49

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

sanrm sizin,kaptrdnz elikilerin nasl anlalaca gibi bir kaygnz bulunmuyor.biraz ondan biraz bundanduruma gre yani.neden olmasn mereb geni olunca hem milliyeti,hem ven,hem sloganc,hem dogmatik;ama bilimden yana,ateist,biraz da sosyalist!hepsi bir arada olabilir dimii yani:)) fazla sze gerek yok,sevan nianyann yazsnn altna braktnz yorum her eyi aklamaya yetiyor.isterseniz o yorumu kopyalayarak bilim zerine verdiiniz yukardaki nutukla birletirelim nasl bir kombinasyon olutuuna siz karar verin. 46. Yazan:hlya erkurt Tarih: May 13, 2010 | | neden zpladnz ki,bir ey mi sarsld,sizler aznlk bilinci ve din ats altnda stelik,rgtl ve destegi kuvvetli bir araya gelip kt bir kompozisyon izebiliyorsunuz. ben buna hayretimi henz gideremedim,sekiz senedir.. Harun yahya gurubu gibi ve nerdeyse tm din adna konuanlar ,dindar oldugunu savunanlar ,evrime dogmatik bakmyor mu.Kart yaradl teorisini dayatmyor mu ,evet.Bu bilgiyi vahy den mi alyorlar?hayr..hem her eyi Allah yaratt,hem dini o indirdi dendiginde zaten dinle bilimin atmas mmkn degildir,eger birbirlerini dogrulamayan bir noktada atmlarsa birinden biri yanl olmal,nermesinin bir sonucu olarak yazlan bu yaz ,islamn bilimle kyasya mcadele halinde oldugunun farknda degildir. . yazdan ne nevton kar ne de cern de aranandan farkl bir kuram iyi tahlil ediniz. kuatma meselesi ise binlerce rnekle dolu en yakn ,cerndeki almalar eytanilikle zdeletiren kitleleri izleyiniz. sahi o bahsettiginiz yorumu bulamadm ,yaptrrsanz memnun olurum..umarm tm yorumlarm yaynlanr 47. Yazan:MY Tarih: May 13, 2010 | | Yaz balnn tasarrufunu Sevgili Mehmet Ylmaz Beye brakmak istiyorum. Gerekten onun dncelerini de merak ettim imdi Bu vesileyle Mehmet Ylmaz Beye sevgilerimi gndereyim(MB) Eyv. Gzel kardesim ve Sevgili Sadik Yorumcumuz Aziz Bey. ikinize de katilMAdigim noktalar var sanirim, aayim: insanlarin fikirlerini sonuna kadar saygiyla dinlemek, mmkn mertebe her inanca ve inansizliga baski yapmadan bir arada yasamanin yollarini bulmak ok sempatik geliyor kulaga ama eninde sonunda greceli ahlka yani ahlaksizliga ailan bir tnele girme tehlikesi yok mu? Bilimin PUT haline gelmesine ne adina olursa olsun saygi duyamayiz. Btn vicdan sahibi insanlar buna direnmelidir. Pozitivist inanca saygi duyamayiz. Bunun gerekelerini konuyla ilgili kitabimizda anlatmistik: http://www.derindusunce.org/img/pozitivizm_derin_dusunce_org.pdf

50

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Simdi bu konudan yani bilimcilikten kopmadan ahlk rlativizmi, oklu ahlk yaklasimini ele alalim, bizim onaylamadigimiz ahlk hatalari ne derecede kabul edebiliriz? Mesel kiz ocuk istemeyen bir ailenin krtaj yaptirma hakki var mi? Sakat dogacak bir ocugu ldrme hakkimiz var mi daha dogmadan? Yeni Gineli imbs halknn anneleri iin ilk doan erkek ocuu ldrp yerine bir kpek ya da domuz yavrusu emzirmek adettendir. Bir annenin kendi ocuunu ldrmeyi reddetmesi ise bir su. (J. Poirier, Histore des Moeurs - Gelenekler Tarihi 1990) Ama ocuk katli iin bu kadar uzaklara gitmeye gerek yok. Napoleon 12 yandaki ocuk askerleri(!) kullanmad m kutsal(!) vatan topraklar uruna? Ya Nazi Almanyas Berlini savunurken Rus tanklarn patlatmak iin ocuklar gndermedi mi stn(!) Alman milletini temsilen? Burada bireysel psikolojik bozukluklar deil sz konusu olan. Toplumun ahlk ve vicdan dorular ocuk kurban etmeyi destekliyor. Eer bir lgnlktan bahsedilecekse kollektif olabilir ancak. Toplum bir btn olarak ocuk ldrmeyi merulatrmtr. Sadece Trkiyede deil Ortadounun bir ok yerinde ve tabi srailde lmek, ldrmek, yaamdan daha yce(!) deerler uruna kendini feda etmek ylesine derin biimde ileniyor ki kafalara, bireyler yaayan birer lye dnyorlar.(Yahudi olduklar iin mi zalimler? isimli kitabimiz, sayfa 7-8)

51

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Grdgnz zere bir arada yasamasina imkn olmayan ahlk referanslar vardir ve bunlar Nasreddin Hoca fikrasindaki gibi sen de haklisin, sen de haklisin, samaladigimi sylyorsun? yleyse sen de haklisin diyerek ayni ati altinda toplanamaz. Liberaller bunu yapmak istiyorlar ama olmuyor, olmayacak da. Evet, ulus-devletlerin, fasist diktatrlerin, komnist partilerin tepeden inmeci merkez hukuk/ahlk anlayisi kmstr. Ama bu MUTLAK anlamda iyi/kt ayriminin YOKLUGUNA isaret etmez. Bugn insanlik dallari bulutlara degen ama kkleri topragin derinlerine inMEmis bir aga. Teknolojik ve ekonomik seviyemizin ok altinda bir BiLGELiK ve MANEViYAT seviyemiz var. Ne Kinati anliyoruz ne birbirimizi ne de kendimizi. Elinde dolu bir silah verilmis bebek gibiyiz.

Zulmlerden, soykirimlardan vb znt duyan, kendini sorumlu hisseden aydinlarin yapmasi gereken is zannettiklerinden de zor: Hakikati bulmak. Bir baska deyisle eski aglarda hi gerekmedigi kadar(?) Hakikate ihtiyacimiz var. Yani dini inanci, siyas grs ne olursa olsun hemen her insanin vicdan huzuruyla boyu egecegi bir ahlk referansa ihtiyacimiz var! Bu etrefilli konuyu size Schopenhauerdan (1788-1860), bir benzetme ile anlatayim: Bir kirpi srs dsnn. isinmak iin birbirlerine yaklasiyorlar. Fazla yaklasinca dikenleri birbirlerine batiyor ve uzaklasiyorlar. O zaman da syorlar. Yeniden biraz yaklasiyorlar. Iste insanlik bugn bu kirpi srsne benziyor. Iyilik ve ktlgn menzili yani dikenlerimizin uzunlugu 40.000 km olmustur. Yani gezegenimiz kadar. inanmiyor musunuz? BlackWaters gibi bir firmayi ele alin mesel. Parali asker sagliyor. Irakin isgalinden beri srekli sivilleri ldrerek gerginligi tirmandirdi. Kendisine olan ihtiyaci arttirdi!
52

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Resmen kiralik katiller srs. Dnyada istediginiz yerde istediginiz yeri bombalatabilir, sivilleri ldrtebilirsiniz. Hem de tamamen YASAL olarak. Bu firmanin hisse senetleri dnya borsalarinda alinip satiliyor. Siz belki Istanbuldaki bir araci kurulustan satin alacaginiz finansal bir rn ile bu firmaya ortak olabilirsiniz. Farkina bile varmadan! Veya Fransiz Dassault. Halepe katliami sirasinda Krtleri bombalayan Mirage uaklarini reten, Saddama satan ve pilotlari egiten firma.

Uzatmayalim. Yaptigimiz veya yapmadigimiz her seyin menzili artik 40.000 km. Ucuz oldugu iin filan marka in mali bir ayakkabi aliyorsaniz adini bile bilmediginiz yerlerde inli kyllerin devlet tarafindan klelestirilmesine de ortak oluyorsunuz! Kresel Piyasa sayesinde(!) su ile sulu birbirinden koparildi, SORUMLULUK grnmez kilindi. Biz nmzdeki kirmizi dgmeye basiyoruz, bizim gibi farz edelim 1000 veya 10.000 kisi daha basiyor, sonu olarak inde, Arjantinde veya Irakta bir ocuk lyor. O ocugun kani Piyasada aklaniyor(!) ve bize maas veya hisse senedi getirisi olarak geri dnyor. Neden bir insani tabanca ile ldrmek biakla ldrmekten kolaydir? Arada mekanizma vardir. Su alettedir(!) Uaktan bomba atmak daha da kolaydir. Simdi piyasa sayesinde ldrme/smrme/fuhus gibi sulari kk paralara, hisse senetlerine bldk. Herkese cinayetlerin 1/1000 gibi bir kismi dsyor. Eskiden bu SORUMLULUK/ViCDAN TRANSFERi brokrasi araciligiyla yapilirdi. Kemalistler, Stalinistler, Naziler vb bizim iin neyin iyi oldugunu bilirlerdi(!) Emir kulu olan ALLAHin kulu oldugunu unuturdu. Diyarbakir Cezaevinde o kadar Krde byle iskence yapildi. Ermeniler 1915te emir-komuta zinciriyle yok edildi. Simdi fasizmin modasi geti. Kresel Piyasayi kesfettik. En masum ekonomik aktivitelerimiz ile en kanli silah tccarlari, evre katilleri ayni sermaye pazarinda. piyasaya yatirim yapiyoruz. Paranin rengi, kokusu, dini, milliyeti yok.

53

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Bunun iin ahlk grecelik sakattir diyorum. Bunun iin Hakikate ihtiya var. Bunun iin liberallerin ve kimi demokratlarin(?) savundugu herkesin ahlki kendine ya da ahlk bireyseldir/iseldir gibi ilkeler ok sakat. Piyasa ahlak retmiyor. Ktlk de retmiyor. Ama biz kk sularimizi, para hirsimizi piyada akliyoruz. Fiati ok agir :(( Not: Iranda oldugu gibi kafasina her havlu saranin karisinin sabahligi ile sokaga ikip ben Ayetullahim, artik vicdana ihtiyaciniz kalmadi demesi de bence ayni kapiya ikiyor. Bu konuyu Iran kategorisinde atesli biimde tartismistik zaten.

48. Yazan:durhat Tarih: May 13, 2010 | | Yazan:hlya erkurt Tarih: May 13, 2010 | Nutuktan baz kelimeleri alp ,olumsuzluk yklemek de ince sanat olsa gerek. Onu sevmenizi beklemek,anlamaya alacagnz ummak hele hele dman olmayacagnz beklemek safdillik olur..elbette dmansnz ve ardnzda koskoca kresel emperyalizm var..karlarnz ve dmannzn ortaklg siz ,yobazlar ve aznlklar,yeni aznlklar,hlasa
54

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Trk dmanlarn biraraya getirmi bir de kukla iktidar vermi olsa da ok gvenmeyin bence,biz de Atatrk eksik olmaz,akaln hkm kurt gelince kalmaz,daha ayaga kalkan yok diye,kurt soyu kesik sanmayn.. buyrun hlya hanm.yoksa bakasna m ait bu yorum. imdi bilimsellik ve objektiflik iddiasnda olan birinin yazaca eyler mi bunlar.bakn,bu balk altna braktnz bir nceki yorumunuzda bilim,evrim,yaradl vs ne varsa nnze katmp gtrmsnz.neyse de.birileri Atatrk hakknda bir ey konuunca neden yalanc,dmanfalan oluveriyor.yoksa bu kompleksli ruh hali de bilimsellikkonusu mu oluyor. dnce zgrlne duyduunuz bu tahamlszln gerekesi nedir? neymi efendim?nutuktan baz kelimeler alnp olumsuzluk yklenmimi!kelimelerin listesi szkonusu yazda mevcut.dilerseniz bir daha gzden geirebilirsiniz.peki szkonusu kelimelerin anlam karlklar m sizce olumsuz yoksa buna dikkat ekilmesi mi? misal size ait alntladm iki paragraflk yorumunuzun ikinci paragrafnda sevgisizlik,anlay-szlk,dman-lk,kresel emperyalizm yandal,karclk,dmanla ortaklk,yobaz-lk,trk dmanl,kukla iktidar-lparagrafn neredeyse yars.bereket yorum ksa da bilgi daarcnz bu kadarla snrlamsnz.akal,kurt metaforlar da cabas. sormak lazm bu saydrdklarnzn hangisi olumlu?ha,sizce birileri bunu fazlasyla hakediyordur.fikir babnda siz de bir gzel sraladnz.okey.peki imdi bu kelimelere ben mi olumsuzluk yklemi oluyorum,yoksa kendiliinden mi olumsuluk ykl?ne demeliydim?bu kadar pozitif(!) bir dili vmeli miydim yoksa?siz yklediinizi yklemisiniz zaten,yeni anlamlar yklemeye ne hacet? yok yok bence ince sanat diye buna denir:)fazla mtevaz olmayn,ince sanatta bence stnze yok!elinize salk ok da gzel icra etmisiniz sanatnz.sakn vazgemeyin.devam edin nyarglarnzla yaamaya.sakn sorgulamayn,her frsatta nefretinizi kusun.sonra da bir gzel bilim zerine ders verin.ne diyeyim,hepsi bir arada iinize siniyorsa mesele yok,yola devam. 49. Yazan:hlya erkurt Tarih: May 14, 2010 | | Elbette ben yazdm,bilakis bilim adna sosyal bilimlerin hakkn yemeden yazdm hakikat bu..olduka dogru tesbitler ve yerinde..sizleri burda yazanlar yazlanlarn bazsn okuyunca da ha da kuvvetlenmi kanaatler..sosoyoloji blmleri adam gibi alsa idi lmlenmi olarak da sunardm.. elbette dmansnz ve ardnzda koskoca kresel emperyalizm var..karlarnz ve dmannzn ortaklg siz ,yobazlar ve aznlklar,yeni aznlklar,hlasa Trk dmanlarn biraraya getirmi bir de kukla iktidar vermi bak buray hele ok begendim bir kez daha bir kez daha gzlerinize sokarak haykryorum.. 50. Yazan:R Tarih: May 14, 2010 | |

55

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Hlya Hanim, Sitemize hos geldiniz. Zit fikirlerdeki okurlarimizla tartismayi her zaman faydali bulduk. Yalniz rica ediyorum sluba dikkat edin ve hizli yaftalamalardan kainin. Bir konuda ok ters dstgnz bir yorumcu bir baska konuda mttefikiniz olabilir Bu bakimdan had bildirme, gn gsterme makanindan yazMAmaya gayret gsterin. Saygilar 51. Yazan:hlya erkurt Tarih: May 14, 2010 | | teekkrler.. tansiyonum dktr,bu sitede frlad kan beynimde frldak gibi dnyorken haddi aarsam zr dilerim..ama kabul ederim ki ok detayl okumadan aratrmadan,yazdm..daha dikkatli olmam gerektiginin farkndaym..hb 52. Yazan:Ekrem Senai Tarih: May 14, 2010 | | Hlya hanm, sizler aznlk bilinci ve din ats altnda stelik,rgtl ve destegi kuvvetli bir araya gelip kt bir kompozisyon izebiliyorsunuz. elbette dmansnz ve ardnzda koskoca kresel emperyalizm var..karlarnz ve dmannzn ortaklg siz ,yobazlar ve aznlklar,yeni aznlklar,hlasa Trk dmanlarn biraraya getirmi bir de kukla iktidar vermi Her yorumunuzda aznlk, d destek filan gibi komplolar iziyorsunuz. Bu hain yaftalamas artk kabak tad verdi. lkede kimlerin yllardr nasl hainlik yaptklar ortaya kt. imdi eer bu sitenin bir balantsnn, sponsorunun olduunu iddia ediyorsanz bunu ispat edin, yoksa mfterisiniz, tkrdnz suratnza yapr. Bu sitenin hostingine bile kimse sponsor deil, cepten dyoruz. Bu manyak paranoyalardan kendinizi kurtarnz. Bir fikriniz varsa efendice ifade edersiniz. Srekli hain olmakla yaftaladnz insanlarla salkl bir tartma olmaz. Biz de buna izin vermeyiz. Bu site rehabilitasyon merkezi deil, sinir boalmas oluyorsa tansiyon haplarnz alp sitenin bana yle oturun ltfen. 53. Yazan:durhat Tarih: May 14, 2010 | | ok nemli bir noktaya temas etmisiniz.evet Bir konuda ok ters dstgnz bir yorumcu bir baska konuda mttefikiniz olabilir :)(mehmet ylmaz) evet,olduka yerinde bir saptama bence.ama bunun idrak edilmesi biraz da aratrmaya bal.tabii bir de aykrfikirlere tahamml edilebilmeli(kabul edilmeli demiyorum).ksacas katlmad fikrin sahibini dman,hain,ajan,ibirliki vs ilan etmeden de tartmak mmkn.

56

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

neyse konuyu ok da uzatmak istemiyorum.ne de olsa hanmefendinin tansiyon problemleri varm.umarm burann birbirinin gznn iine bir eyler sokmayeri deil bir fikir platformu olduunu kendisi de anlamtr. 54. Yazan:Ekrem Senai Tarih: May 14, 2010 | | Bir ilave: ok kadnla tarttm. Bir kadn iin fazla faist argmanlara sahipsiniz. Ltfen cinsiyetiniz neyse ona uygun bir nick yazn. Milleti aldatmayn. 55. Yazan:aziz ylmaz Tarih: May 14, 2010 | | Selamlar Mehmet(Ylmaz)bey, urasna katlmyorum diyebileceim bir yer yok yorumunuzda.amzn nlenemeyen kresel felaketii ancak bu kadar anlatlabilirdi.Araya serpitirilmi foto.lar ise,insanln halen karkarya bulunduu ve gelecekte belki de daha ciddi tehditlere dnebilecek tm felaketlerin birer ibretlik belgesi gibi.Kelimelerin anlatabileceinden ok daha fazlasn anlatyorlar nk.Teekkr ediyorum emekleriniz iin. Dedim ya itiraz edilecek bir ey brakmamsnz.Geriye yant henz bulunmam/bulunamayan bir ka soru kalyor sadece: nsanl itahla bu lgnla srkleyen ey nedir? Ve bu cinnet halinden,bu lgnln penesinden insan/insanl kurtarmann bir yolu var mdr? nsan eliyle yeryznn cehenneme dnmesi karsnda duyduumuz hayret,maalesef aresizlik hissiyle sorulara dnr ve yine bu sorularda dmlenerek ylece kalr. Knyoruz,insanlk suu diyoruz,lgnlk diyoruz,belki vicdanmz szlyorFakat dier yandan farknda olmadan bu kirli arkn orta ya da paras oluyoruz.ki farkl nedenle: Birincisi kresel egemenliin biz insanlara boyun edirerek oluturduu entegrasyon.Sava endstrisi,silahlanma,nkler kirlilik vb tahrip aralarnn ta gndelik yaantmzn iine sokulmas.Bu anlamda oluturulan sisteme biz insanlarn dolayl katlm,fiili ortaklk. kincisi ve belki de daha nemlisi ise,bu makenizmann biliim teknolijileri araclyla evlerimize kadar girmi olmasRahat koltuklarmzda bu dehetin tan durumunda olmamz.Ve bu tankln geici bir olumsuz imge yaratmas dnda ktln sradanlamas. Ksacas garip bir dng ama gerek.Irakta bir pazar alanna tahrip gc yksek bir bomba atlyorYzlerle ifade edilebilecek insan kayplar yaanyorHer taraf kan,ceset dolu,yklan yap ve insan cesetleri birbirine karm;feryatlar,atlar ykseliyor ama sehpamzn zerinde aymz kahvemiz duruyordur.Ya da mutlu bir aile yemeindeyizdir.Bir an boazmza dmleniyor belki.Peki ya sonras?Ardndan bir magazin haberi.O kareler unutulup gitmitir.Belki de akam yryyle devam edecek programmz. Hayat byle bir ey.Sradanlaan ktlk,ac ve nee,senin ve kederBeklenen,umud edilen bir dnya ile gerekte yaanan bambaka bir dnya!
57

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Btn bunlar elbette greceli ahlak dediimiz menei bize ait tasavvur ve dnce dnyamzn birer sonucu,kanlmaz yansmalar.Suluyuz ve sorumluyuz tm ktlklerden.Doru.Ancak bundan bilimi sorumlu tutamayz.Bilim evet sebeptirAtom bombas kefedilmeseydi Nagazaki ve Hiroimada insanlar saniyeler iinde topluca lmeyebilirlerdi.Ya nkler fzeler,roketatarlar,kimyasal silahlar,lmcl gazlar?Hepsi de bilimin eseri. Sonu:Bilimin kt amalara ara edilmesi yine insann eseridir.Bilim kart veya yanls olmak neyi deitirebilir ki?ran Irak savan hatrlayalm her iki taraf da mslmand.Fakt hibir taraf bu bilim eseridir diye teknolojik silahlar kullanmaktan kanmad.Bugn islam adna yola kan ve dnyay kana bulayan silahl rgtler de bu nimettensonuna kadar faydalanyor.Peki burada ahlak nereye koyacaz?Bu lgnl nleyecek ahlaki kriter ne olmaldr? Dolaysyla evet,liberalizm sanld gibi toz pembe bir dnya yaratamaz.Aksine bizatihi liberalizmin bu baaa gidiat,kaosu yaratan bir yapya sahip olduu dnlebilir.nk bombalarn patlamasna asl neden olan da liberalizmin braknz yapsnlarilkesinden kaynakldr.Bombalar,kimyasal silahlar bouna atlmyor nk.Daha fazla pazar alan,daha fazla otorite,daha fazla g!Sonras malum,insan katlini ve doa tahribatn mubah sayan ve birbirini besleyen devasa bir makenizma,vahi bir dngG iin teki yokedilecek,ne varsa tahrip edilecek.Bunun iin de aralara,yokedici aralara ihtiya olacak.Arz talep yani.Sava nedeni iin bahaneler gerekeler udurularak talep oluturulacak,talebin karlnms iin de silah retilecek.retildike para musluklar akacak.Sistemin devamll iin ha bire ortalk kartrlacak,gizli servislerle,ajanlarla,trl komplo ve entrikalarla piyasacanl tutulacak.Dngnn ileyii zetle budur.Ksacas kendi kendini yenileyen devasa bir sistem. Neyse bu konulara girinci toparlayamyorum. Kafam kurcalayan ey u:Peki ne yapmalyz,hangi ahlaki normu ilke edinmeliyiz ki bu sistemi dntrebilelim.Devlet ve kurumlarn belirli bir disiplinle bunun stesinden gelemiyecei kesin.E kurumlarn etkisini ortadan kaldrmay ilke edinen liberalizm de beraberinde farkl kaoslar yaratacana gre bunun makul zm ne olabilir? Netice itibariyle son derece karmak bir durum. zme geldiinde benim ahsen beynim stop ediyor:)Yani bilime kar deilim.Asla da putlatrma gibi bir eilim iinde de olmadm.Dindar olmamakla beraber dine de kar deilim.Fakat bu olmak ya da olmamakdurumu maalesef memnun olmadmz dnyay deitirmeye yetmiyor. 56. Yazan:Mehmet Ylmaz Tarih: May 15, 2010 | | Kafam kurcalayan ey u:Peki ne yapmalyz,hangi ahlaki normu ilke edinmeliyiz ki bu sistemi dntrebilelim.Devlet ve kurumlarn belirli bir disiplinle bunun stesinden gelemiyecei kesin.E kurumlarn etkisini ortadan kaldrmay ilke edinen liberalizm de beraberinde farkl kaoslar yaratacana gre bunun makul zm ne olabilir? (Aziz Ylmaz) ister sper liberal isterse sper merkeziyeti olsun rejimler iyiligin garantisi olamazlar. iyilik transfer edilemez, delegasyonu yok bu isin iyiligin bekisi insandir. insan ise manev boyutu haizdir. Bu maneviyati yani nsanin mnsini gz ardi eden her zm aslinda
58

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

zmszlktr. Hangi manev boyut? Islam? Hristiyanlik? Budizm? Hmanizm veya modern sekler bir felsefe? hangisi? Hz Gazlden (mealen) su cmleyi okumustum: insanlar arasinda din oktur, ALLAH katinda din tekdir Sizin ve benim vicdanimiz ayni yn gsterdigi iin bir yorumluguna olsun sizi dindar kabul edeyim ve size islm bir yanit vereyim msadenizle Zira izdiginiz kara tablo (ki gerektir) karsisinda dayanmak zor. ALLAHa inancim olmasa ya kafayi yerdim ya da vur patlasin, al oynasin diyen bir zevkperest olurdum. islmi cevap diyorum, zira Islama gre ALLAH insani ok zel bir biimde yaratmistir, insana kendi Ruhundan flemis, bize emanetini vermistir. Yani biz insanlik olarak bu dnyayi yok etmek ya da cehenneme evirme zgrlgne (=sorumluluguna) sahibiz. Tersi de dogru. Bu zgrlgn her bir insan tarafindan idraki kanaatimce ok mhim. yle bir irpida syleniveren bir kelime zgrlk ama determinizmden kaabilen tek canliyiz biz: Bir tasi birakiyorsunuz, dsyor. Bir hayvan dsmanini grnce ya kaiyor ya da stne atliyor. ama insan dsmanlariyla dost olmak iin gerekli erdeme, akla, zekya, diplomatik-psikolojikekonomik bilgilere sahip. Bakin siz hi gitmediginiz, dilini bile bilmediginiz lkelerde len ocuklar iin zlyorsunuz. Neden? Demek ki iinizde bir gzellik sakli. Sizin, komsularinizin hatta irkilarin, katillerin iinde de sakli ayni gzellik ama uykuda. ikinci nemli nokta bu. Yani her bir insan btn insanligi kurtarabilecek gte bir gzellikle doguyor. Bunu da idrak etmemiz lzim ki su an ok uzagiz. Derin Insan kitabinin Gzellik Matkabi isimli blmnde anlatmistim bunu btn detayiyla. islam takilacaz dedik ya, devam Sonuca odaklanmak Islama uygun degil. Mslman iyi ama benim abamla ne olabilir ki? demez. Karamsar Mslman Olur mu? isimli yazida da bunu anlatmistim: http://www.derindusunce.org/2009/12/14/karamsar-musluman-olur-mu/ eger bu fikirleri begenirseniz devam edelim, olmazsa caniniz sagolsun Muhabbetlerim ve dualarimla 57. Yazan:aziz ylmaz Tarih: May 15, 2010 | | ister sper liberal isterse sper merkeziyeti olsun rejimler iyiligin garantisi olamazlar. iyilik transfer edilemez, delegasyonu yok bu isin iyiligin bekisi insandir. insan ise manev boyutu haizdir. Bu maneviyati yani nsanin mnsini gz ardi eden her zm aslinda
59

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

zmszlktr. Hangi manev boyut? Islam? Hristiyanlik? Budizm? Hmanizm veya modern sekler bir felsefe? hangisi? Rejimler iyiliin garantisi olamazlar elbet.Getim iyilikin garantrln,rejimlerin en kaba biimiyle ileyen sava,ykm,smr,talan vb sonlandrma gibi ilev veya caydrcla sahip olduu dahi dnlemez.Tarih bunun rnekleriyle dolu.Komnist rejimler,faist rejimler,ulus devlet modelleri,totaliter ynetimler,diktatrlkler,sosyal demokrasilererii ve tanm ne olursa olsun insanla yeni bir kazanm getirmemitir hi biri.Aksine daha derin,daha travmatik,daha tahripkar sonularyla ar bedeller dettirmi insana/insanla. Dediiniz gibi bu deneyimlerin her biri hesapta iyiliin transferini hedeflemi oluyordu:Varolan eski/ktnn yerine yeni/iyiolan koymak.Dnm dediimiz ey.Ancak dnm adna yaplan hesaplar tutmad ve beklenen sonucu vermedi.Bu da iyilik transfer edilemeztezinizi doruluyor.Ve evet galiba iyilii transfer edecek delegasyonlar henz kefedilmedi.Burada hemfikiriz. Devamla,iyiliin bekisi insandrdemisiniz.Yalnz bana gre burada dikkatinizden kaan bir ayrnt var:rejimleri kuran/bekilik eden de insan.Bu nedenle bence sorun bu bekiliindoru yaplmamasyla orantldr.Hukuk sistemini ele alalm.Grevi adaleti tesis etmek,hak ve hukuku salamaktr.Dolaysyla her devlet/lke/topluluk byle bir mekanizmaya ihtiya duyarNormlar belirler,sular(ktlkleri)nlemek iin yaptrmlar(ceza)uygular.Zira salt insanlarn iyi niyetine braklacak/terkedilecek bir alan deildir.nsann manevi boyutu,insan olma manas elbette nemlidir.Fakat ya bir ekilde bu manann farknda olmayan insanlar var ise?te bir adalet ve hukuk sisteminin zorunluluu tam da burada ortaya kyor.Demek ki ortalama uyumu salayacak kurumlara da ihtiya var.Lakin uygulaycs yine de insandr;manevi boyutu ne olursa olsun.ster dini inanc esas alsn ister modern sekler bir felsefeyi.Sonuta iyi adna kt icra ediliyosa bu sistemin deil bizatihi insann zaafdr. Yine rneimize dnelim.Bir yarg,savc veya avukat dnn.Tutun ki grevini ktye kullanm olsun.Herhangi bir nedenden tr(kiisel kar,taraf olma ya da bencillik sonucu)vicdani kanaatiyle adalet deil adaletsilie neden olsun.Peki bundan tr hukuk ve adalet gereksizdir ya da iyinin transferi bu yolla salanamaz diyebilir miyiz? Sonu olarak bana gre sorun iyiliin transfer edilmesieiliminden kaynaklanmyor,aksine transfer hatal yaplyor(dur).Yoksa her insan bir ekilde iyi ve doru olan tasarlayabilir.nsanlarn idealleri kadar doal bir ey yoktur.Ha,bu ideallerin,tasarlarn dayanak noktalar(manevi boyut) farkl olabilir sizin de deindiiniz zere.Ama sadece birinden birine iman etmek de yeterli olmayabilir.Zira birey iyi adna mkkemel bir donanma sahip olabilir;erdem ve ahlak,salih amellere de.Ne var ki bir insann byle bir tutum ve kiilie sahip olmas,kontrol ve denetimi ele geirmi g imparatorluklarnn zorbalklarn engellemeye yetmiyor.Sonuta buna dur diyecek delegasyonlar da olmal.Sanrm eksik olan bu. Son olarak bir rnek daha vermek istiyorum.ayet bugn BM dediimiz uluslararas balaycl haiz kurulu adeleti,bar,evrensel deerleri korumay amalasayd,ABD Iraka girip tarumar edebilir miydi?Ya da srail Filistin halkna zulmederek bu halk yoketmeye kalkabilir miydi?Oysa istense pekala byle bir misyonu stlenebilir. ******
60

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Sevgili can dostum Mehmet bey,ne demek devam edelim mi?Sizin grleriniz benim bamn tacdr.Okuduka feyz alyorum,reniyorum,zenginleiyorum.Eltiriye de her zaman am.Ltfen msterih olun,inandnz ekilde dncelerinizi paylan benimle.Kendimi mslman hissetmeyebilirim.Henz baaramadm.Ama mslmanca yapacanz sohbet,neri,nasihat benim iin ayr bir deerdir bunu byle bilin. lerde frsat bulduka devam etmeye alrm. Sevgi ve dost selamlarmla. 58. Yazan:aziz ylmaz Tarih: May 16, 2010 | | ama insan dsmanlariyla dost olmak iin gerekli erdeme, akla, zekya, diplomatikpsikolojik-ekonomik bilgilere sahip. Bakin siz hi gitmediginiz, dilini bile bilmediginiz lkelerde len ocuklar iin zlyorsunuz. Neden? Demek ki iinizde bir gzellik sakli. Sizin, komsularinizin hatta irkilarin, katillerin iinde de sakli ayni gzellik ama uykuda. lk cmleden balarsak; insanlar arasndaki dostane ilkilerin kurulmas iin deindiiniz bilgi ve insani donanmlar arttr,gereklidir.Zaten bu potansiyelin varl orannda dman-larylatanm yerini dier farkl unsurlara-dinler,medeniyetler,kltrler,topluluklar,aidiyetler vb-brakacaktr.Ne var ki arzu edilen bu ilkiler kurulamyor.Nedeni elbette tersi karekterlere sahip olmaktan kaynakl olabilir.Lakin en stn zekann bile dmanl ortadan kaldracana dair phelerim var.Zira insan eliyle yaplm en korkun felaketlerin beslendii kaynak zekadr.Baknz hitler rnei.i insan rklar arasnda ayrma,genetik zelliklere(stn insan/stn rk)vardracak kadar gz dnm bu insann zeka yoksunluu ektii sylenebilir mi?Sanmyorum.Ayn ekilde akl iin de benzer durum geerlidir.Akl ayn zamanda muhsebe etme yetisidir.Yalnz bu muhasebe iyi-kt ayrmnda grecelik arzeder.Zira bir eylem ya da tasar iin iletilen akl,akleden iin dorudur,yaplmas gerekendir fakat bu akln yol at sonu bir bakas iin ykm olabilir. Diplomatik-psikolojik-ekonomik birikime gelelim. Hitler Nazi vaheti boyunca diplomasiyi tamamen devre d brakmad.Mteffikleri,dostlar,dmanlar vard.Fakat nasl bir diplomasi icra ettii tm sonularyla ortadadr.Demek ki yanl yapldnda diplomasinin de pek kymeti harbiyesi kalmyor. Peki psikolojik olarak dengeli miydi?te buras tartlr.Gelgelelim itiaat kltrne ikna etmeyi baararak ynlar arkasnda srkledi ve sadist emellerine ortak etti. Ekonomik faydaclk da bu noktada tartmaya deerdir.Ekonomi retim,istihdam,verim ve paylamn konusudur.Toplumsal grev dalm ve sosyal paylam gibi dengeler bu ileyiin temel tadr.En st verim hedeflenir ve dengeler bunun zerine kurulur.Ancak maksimum retim ve yksek oranda retim her zaman sosyal adaleti(paylam)salamayabilir.Nitekim de yeryznde bu anlamda byk maduriyetler yaanmadn syleyemeyiz.Smr ve insanlar arasndaki gelir dalmnda uurumlar olduu srece huzursuzluklar da eksik

61

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

olmayacaktr.Fakat burada asl sylemek istediim ey,geleneksellemi insan emei smrsne dikkat ekmek deil. yle dnelim,insanlar zor artlar altnda karn tokluuna kle gibi altran bir iveren dnelim.Peki insanlar emeklerini satarak bu duruma raz eden sistem kimin fikri olabilir?Bence bu sistem yine ancak ekonomik bilgi ve birikimden destek bulacaktr.Kayna budur nk.Sonu ise ayndr:Hrsn ve bencilliini tatmin eden iin bu sistem dorudur ama milyonlarca a iin sefalettir,ikencedir. Dolaysyla hadise gelip vicdan dediimiz eye dayanyor.Her ey orada balar ve orada biter.Dini inan ya da modern sekler dncevicdan kararm olduktan sonra karmaa ve kaos eitli biimlerde karmza kmaya devam edecek. Hitlerle baladk onunla bitirelim. Bir dnem geldi ve tarihte yanklar hi bitmeyecek bir katliama neden oldu.Ktln sembol olarak daha uzun zamanlar hafzalrda kalacak muhtemelen. Peki bu ktlkleri ilemesine sebep ne idi? Ateist olduu iin mi? Hristiyan olduu iin mi? Alman olduu iin mi? Bilim yanls/kart olduu iin mi? Tersinden bakalm, acaba? Tanr inanc haiz biri olmas onu bu sutan alkoyr myd? Ya da yahudi veya budist? Krt,Arap,Rum? Bilim yanls,evrimci? Sonu olarak iyilik-ktlk istei bence bireyin inanc ve/veya inanszlyla dorudan ilgili deildir.Bunun kayna vicdandr,merhamet duygusudur. Ancak vicdan ile merhamet gibi duygular llemez ve dolaysyla bilimin konusu olamazlar.Bu noktada bilim adna yanltc karmlar olabilir ve alg biimi kesinlik atfedilerek bir dogmaya dntrlebilir.Bu muhtemeldir elbe ve bu yntemde srar edenler vardr.Bunlara da bilimperest der geeriz.Zira ii boaltlarak ideoljiye dntrlen bir anlay bilim olmaktan karak bir tapnma aracna dnr. Ve evet bir altta dediiniz gibi her eyden nce insann iinde gzellikler sakl ve bu gzellikleri ortaya karmamz art.Zaten uykuda olan bu gzelliklerin varln idrak ettiimizde vicdan bizi ait olmamz gereken yere gtrecektir.Kafamz kark olsa bile oklu dinlerden Allah katnda tek olan dine gemek iin engel nedir ki? 59. Yazan:Toprak Tarih: May 17, 2010 | | Sorun u ki Mehmet Bahadr Bey, dinin her konuda hemen hemen her nemli bilimsel soruya hazr bir cevab zaten var. Kainatn ya ka senedir? Dnyann ekli nedir? Canllk nasl ortaya kt? Canllar arasndaki eitlik neden kaynaklanr? Depremler nasl oluur?
62

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Hastalklara ne yol aar? Faizin ekonomideki ilevi nedir? Her dinin (hatta dinlerin her bir mezhebinin) bilimin aratrma sahasna giren byle sorulara, kendine gre verdii bir cevap var. Hazrda cevap olduu iin, bilim adam bamsz olarak aratrp kendi cevaplarn bulmak istediinde, nce bir ne gerei var tepkisiyle karlar. Bilim adamnn o cevaplardan phe etmesi ho karlanmaz. Din adamlarna gre, bilim adamnn grevi, dini cevaplar destekler nitelikte bulgular ortaya koymaktr. Bilim adamnn bulduu cevap bunlarla eliirse, o cevap nce inkar edilir. Bilim adam srar ederse, dinsizlikle sulanabilir. Ortaa Avrupasnda bilimin gelimesini engelleyen temel sebep, kilisenin bu kat yaklamdr. Bu tutum, bugn de gelimenin nne engel olarak var olmaktadr. Bugn dnyada, ilerinde baz Mslmanlarn da bulunduu, milyonlarca insan dnyann yann 7000 seneden az olduuna inanyor. Bu inancn neresini bilimle badatrabiliriz? Bu insanlar arasndan kan ve inancyla aratrmas arasna makul kalnlkta bir izgi ekemeyen birinin, doru bilgiyi bulmasn bekleyebilir miyiz? Bir de, hangi hususlarn bilimsel olduu meselesi var. u cmleyle balayan paragrafi ele alalm: Evet, deney ve gzlemine alamad hususlar bilimsel kabul etmeyen Burada yle bir yanlgnz var. Bir meselenin bilimsel olmamas onun nemsiz olduu anlamna gelmez. Bilim adamlar kendilerini, deney ve yahut gzlem yoluyla elde edilen bulgularla test edilebilen sorularn cevaplarn aramakla kstlamlarsa ne olmu? O sorularn hangi ilhamlardan kaynakland, o abann hangi gten beslendii, elde edilen sonularn ardnda bir mana olup olmad gibi sorulara da bakalar cevap retsin. Onlarn bu abasna bilim yerine, felsefe veya din denmesi bu abann deerini olumlu ya da olumsuz etkiler mi? Sizi anlyorum. Bilimin ele ald sorular nemli, dierlerini nemsiz bulan bir anlay var. Ama ada bilim o anlay ayor zaten. Gnmzde biliminin tek ihtiyac, ilgilendii dar alanda bamszca alabilmek. Din adamlar ve filozoflar bilimin elde ettii sonulara istedikleri gibi mana vermede serbestler. Yeter ki, dindarlar bilimsel yaynlara ve ders kitaplarna inanlarn sokmak iin bask yapmasnlar. 60. Yazan:Ekrem Senai Tarih: May 17, 2010 | | Sayn Toprak, Kilise-bilim adamlar ilikilerini kesip slama yaptrnca byle abukluklar oluyor ite. Ortaada Hristiyanlar bu ekimeleri yaarken slam dnyas Aristoyu, Platonu Yunancadan Arapaya evirmi; tptan matematie, optikten sosyolojiye kadar daha sonra Avrupaya miras braca mthi bir medeniyeti hazrlyordu. Dini bat klieleriyle okumanz ok zc. Sizler yarn bu lkenin aydn olacaksnz. nanlmaz eyler sylyorsunuz. Bugn dnyada, ilerinde baz Mslmanlarn da bulunduu, milyonlarca insan dnyann yann 7000 seneden az olduuna inanyor. Bugn dnyada dnyann yann 7000 seneden az olduuna inanan TEK BR mslman dahi yoktur. Bunu nereden kartyorsunuz Allah akna? Sa ba yolmamak mmkn deil. nsanlk tarihi filan demek istediniz yanllkla yazdnz herhalde. Veya mrnzde hi mslman grmediniz, Kuzey Kutbunda m yayorsunuz? Din bilime karmasn derken de skalay yle amsnz ki ne istediinizi anlamak mmkn deil. Bilim adam mslman, hristiyan olmasn, hepsi ateist olsun mu diyorsunuz, ne
63

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

istiyorsunuz? Din, doa olaylarnn nasl olduuyla ilgilenmez sayn Toprak, neden olduuyla ilgilenir. Nasl olduuyla ilgili insanlar bilim ortaya kardktan sonra belki ayetlerden yorum kartabilirler, bu ayr bir eydir. Ama tutup hibir mslman, Kuran ayetinde byle diyor, bilim byle demiyor, bilim adamlarna lm! filan demez. Olmayan eyler zerinden, ortaadaki kilise-bilim ekimesini malzeme edip zorla mslmanlarla bilim adamlarn kavga ettirmeye almanz abes. Yok byle bir sorun. Varsa syleyin. Mesela deyin ki bilmem kim hoca, bilimin u bulgusuna Kurana dayanarak kar kyor! Var m byle bir durum? Niye yok bir muhasebesini yapn bakalm. 61. Yazan:Mehmet Ylmaz Tarih: May 17, 2010 | | Aziz Bey Kusura bakmayin isyerimde acayip yogunluk var, yanit verecegim size. Dostlukla 62. Yazan:Toprak Tarih: May 17, 2010 | | Ekrem Senai Bey, Anladm kadaryla, siz hi Cbbeli Ahmet Hocay dinlememisiniz. Kendisini Mslmandan sayar misiniz bilmiyorum, ama inann ben de az sam bam yolmuyorum kendisini dinleyince. Maalesef muhteremin videolarndan tek tek rnekler arayp size sunacak zamanm yok. Dnyann mrnn 7000 yl olduunu da, byle bir videoda kulaklarmla duydum; ve bu duyduum tek samalk deildi. Bana inanmayabilirsiniz; ama Googleda dnyann mr 7000 yldr diye aratrsanz, dnyada buna inanan Mslman olup olmadn renebilirsiniz. Aslnda u kadarck eyi kendiniz de yapabilirdiniz; ama bir Mslmanin byle laf etmeyeceine o kadar sk iman etmisiniz ki, celallenip basit bir arama dahi yapmadan inkar semisiniz. 63. Yazan:Ekrem Senai Tarih: May 18, 2010 | | Sayn Toprak, Googleda bahsettiiniz aramay yaptm. Tm linklere teker teker girdim. Hepsinde istisnasz, Adem (S)dan itibaren dnyann ya 7000 olduundan bahsediliyor. Dnya gezegeninin 7000 yl nce yaratldna dair tek bir link bulamadm. Sizin bulun benim gzme sokun, ben de hakikaten byle mslmanlar da varm diyeyim. Hi gocunmam, gurur meselesi yapmam. Cbbeli Ahmed Hocay da aratrdm. Adamcaz, unu sylemi: slam kaynaklarnda, ehli snnet ve slam kaynaklarnda bu sre Efendimiz (sav)den geti 1430 sene, sa (a.s.)dan aras 500-550 sene geiyor. sa (a.s.), Musa (a.s.) aras belli, ite diyelim 2000 sene u anda brahim (a.s.) sresi bile 5000 senedir ortalama, buradan Adem (a.s.)a bile gidilse 7000 gibi bir sre kyor, yani 7000 gibi Adem (a.s.)dan beri, buna imdi ayet yok garanti veremeyiz, hadiste yok, yani hadis de olmad iin garanti veremeyiz AMA YILLAR BELLDR (CBBEL AHMET HOCA, 2 AUSTOS 2009, TEKE TEK) Hatta adamcaza yklenmiler, nasl hadis yok dersin filan diye. Dnya gezegeninin ya konusunda ise herhangi bir ayet, hadis bulunmad iin yorumda
64

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

bulunan pek bir alim yok. Sadece Bedizzaman- nereye dayandryor bilmiyorum- evrenin yann 126 milyar sene olduunu, canllarn yaratlmasnn da 200 bin sene olduunu sylyor. Ah efendim, nasl 200 bin sene der, yobaz ite, milyonlarca sene gemitir filan diyebilirsiniz tabi. Ama, adam bunu dayatmyor ki kimseye, kendi grn sylyor. sabet etmezse bu kendi hatas olur, bunun dinlei diyanetle bir ilgisi yok. 64. Yazan:Ekrem Senai Tarih: May 18, 2010 | | Bedizzaman yle bir hesap yapm bu arada: Rivyet-i mehure ile zaman- Ademden kyamete kadar eyyam- eriye (eri gn eitleri) ile tabir edilen 7000 u halde nev-i insann mr yedi bin sene eyyam- malume-i arzye (dnyann malum gnleri) ile olsa, Kre-i arzn (dnyann) hayata mene (kaynak) olduu zamandan harabna (yklna) kadar eyyam- emsiye (gne gnleriyle) ile iki yz bin seneden geer ve emsmse (en byk yldza) tabi ve lem-i bekadan ayrlp kremize bakan dnyalarn mr emsmsn iarat- Kurniye ile her gn elli bin senelik olmasna binaen yedi bin sene o eyyam ile yz yirmi alt milyar sene yaarlar (kainatn mr). (Osmanlca Mektubat Fihrist Ksm ve Rumuzat- Semaniye Risalesi) 65. Yazan:MY Tarih: May 18, 2010 | | Dediiniz gibi bu deneyimlerin her biri hesapta iyiliin transferini hedeflemi oluyordu:Varolan eski/ktnn yerine yeni/iyiolan koymak.Dnm dediimiz ey.Ancak dnm adna yaplan hesaplar tutmad ve beklenen sonucu vermedi.Bu da iyilik transfer edilemeztezinizi doruluyor.Ve evet galiba iyilii transfer edecek delegasyonlar henz kefedilmedi.Burada hemfikiriz. (AY) Aslnda iyilii hi bir zaman transfer edemeyeceiz, otomatik vitese balanabilen bir iyilik/erdem/ahlk olamaz. Sistem, anayasa, ideoloji de olamaz. Hangi rejimi seersek seelim insan faktr belirleyici olacaktr. Normlar belirler,sular(ktlkleri)nlemek iin yaptrmlar(ceza)uygular.Zira salt insanlarn iyi niyetine braklacak/terkedilecek bir alan deildir.nsann manevi boyutu,insan olma manas elbette nemlidir.Fakat ya bir ekilde bu manann farknda olmayan insanlar var ise?te bir adalet ve hukuk sisteminin zorunluluu tam da burada ortaya kyor.Demek ki ortalama uyumu salayacak kurumlara da ihtiya var (AY) Aslnda hukuk yani objektif biimde tarif ettiimz erdem ile gnlk hayatta objektif olarak yaadmz erdem arasnda bir aklk/boluk var. Bu da hep olacak. nk hukuku ina edenler ierinde yaadklar dnemin koullarna gre yaparlar. Mesel ortaada Avrupada hrszlk yapanlar idam edilirmi. slmda kol kesme var mesel. Bugn bir cep telefonu alan kiinin elinin kesilmesi ne kadar sama? Ya da internetten hrszlama MP3 indiren her gencin elinin kesildiini veya idam edildiini dnn. Ama ks gelirken bir ailenin kilerini boaltan veya lde bir adamn devesini alan iin ayn ey sylenebilir mi? lde bir insan devesiz brakmak ile onu ldrmek arasnda ne fark var? Veya bir kylnn tarlasn sren atn almak onun btn ailesini lme mahkum etmek deil mi?
65

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Demek ki hukuk objektif, herkes iin ayn, mekanik bir sistem. Erdem ise kiiden kiiye, zamandan zamana yaan itibariyle sbjektif. Ama znde altn bir kural var: Sana yaplmasn istemediin eyi bakasna yapma ve kendin iin ne istiyorsan bakalar iin de iste. Kuran, Budizm, Konfyanizm, Hristiyanlk, Yahudilik bildiim btn din ve felsef referanslar bunu sylyor. Devletin grevi ulusal/liberal/merkez olmak deil bu altn kuraln uygulanmasn kolaylatrmak olmal. Trkiyeye uygulayn: Trkenin yasaklanmas ho bir ey mi? Deil. O zaman Krteyi de yasaklamayacaksn. Yine rneimize dnelim.Bir yarg,savc veya avukat dnn.Tutun ki grevini ktye kullanm olsun.Herhangi bir nedenden tr(kiisel kar,taraf olma ya da bencillik sonucu)vicdani kanaatiyle adalet deil adaletsilie neden olsun.Peki bundan tr hukuk ve adalet gereksizdir ya da iyinin transferi bu yolla salanamaz diyebilir miyiz?(AY) nsan anlamda iyi kanun olamaz. iyi ile kullanl, faydal kelimelerini e anlaml kullanyoruz ama bu bir hata. yilik insanlara mahsus. yi buzdolab, iyi silah, iyi bomba olmayaca gibi iyi kanun da olmaz bence. Kanunlar aletler gibidir. Lakin en stn zekann bile dmanl ortadan kaldracana dair phelerim var.Zira insan eliyle yaplm en korkun felaketlerin beslendii kaynak zekadr.Baknz hitler rnei.i insan rklar arasnda ayrma,genetik zelliklere(stn insan/stn rk)vardracak kadar gz dnm bu insann zeka yoksunluu ektii sylenebilir mi?Sanmyorum.Ayn ekilde akl iin de benzer durum geerlidir.Akl ayn zamanda muhsebe etme yetisidir.Yalnz bu muhasebe iyi-kt ayrmnda grecelik arzeder.Zira bir eylem ya da tasar iin iletilen akl,akleden iin dorudur,yaplmas gerekendir fakat bu akln yol at sonu bir bakas iin ykm olabilir. (AY) Unutmayalm ki akl ve zek ayn ey deildir. Derin insan ve Derin Gz kitaplarda aklamaya altm temel bilgilerden biri bu: http://www.derindusunce.org/img/derin_insan.pdf http://www.derindusunce.org/img/derin_goz.pdf A, e ve dmana ynelik zihn faaliyetler akl deildir. Ne yazk ki Batnn etkisiyle biz kendi dilimizi bozduk. Rasyonalizme hatal olarak Aklclk dedik. Neden hata? Zekm kullanarak bir atom bombas yaparm. Aklm bunun bir ehire atlmasna engel olur. Hz. Gazlnin dedii gibi akl hak ile batl ayrd etmeye yarayan ilh bir nrdur. Zek ise hayvanlarda da vardr. slm kaynaklarda bazen Akl- mea ve Akl- mead ayrm yaplr. Akl- dnya, Akl- ilh.. Neticede bu ayrm aramakta olduumuz Hakikatin bir parasdr. Sadece islma zg de deildir. Mesel Hristiyan Filozof Sren Kierkegaard Trkeye YA, YA diye evrilen ahane bir kitabnda ayn eye iaret eder. Ekrem Senai kardeim Araf Daina Trman adl ok gzel bir makale evirmiti. Kierkegaarddan da bahsediliyor bu sayfada: http://www.derindusunce.org/2009/06/29/araf-dagina-tirmanis/ Insan maymunlaabilir mi? adl makalemde biri TATMiN dieri MUTLULUK arayan bu iki zihn faaliyetten (akl ve zek) ok detayl biimde bahsetmitim. http://www.derindusunce.org/2008/04/11/insan-maymunlasabilir-mi/ Ekonomik faydaclk da bu noktada tartmaya deerdir.Ekonomi retim,istihdam,verim ve paylamn konusudur.Toplumsal grev dalm ve sosyal paylam gibi dengeler bu
66

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

ileyiin temel tadr.En st verim hedeflenir ve dengeler bunun zerine kurulur.Ancak maksimum retim ve yksek oranda retim her zaman sosyal adaleti(paylam)salamayabilir.Nitekim de yeryznde bu anlamda byk maduriyetler yaanmadn syleyemeyiz.Smr ve insanlar arasndaki gelir dalmnda uurumlar olduu srece huzursuzluklar da eksik olmayacaktr.Fakat burada asl sylemek istediim ey,geleneksellemi insan emei smrsne dikkat ekmek deil. (AY) Buradaki endielerinizi anlyor ve paylayorum. ki makalede kmsen yantladm dnyorum bu sorgulamalar. Sz konusu yazlarn dahil olduklar seri devam edecek elbette. Liberalizmin kusurlar serisi: http://www.derindusunce.org/2010/04/13/bireysel-ozgurluk-yetmez/ http://www.derindusunce.org/2010/05/18/liberalizmin-kusurlari2-calisan-bireyleri-intiharasurukler/ yle dnelim,insanlar zor artlar altnda karn tokluuna kle gibi altran bir iveren dnelim.Peki insanlar emeklerini satarak bu duruma raz eden sistem kimin fikri olabilir?Bence bu sistem yine ancak ekonomik bilgi ve birikimden destek bulacaktr.Kayna budur nk.Sonu ise ayndr:Hrsn ve bencilliini tatmin eden iin bu sistem dorudur ama milyonlarca a iin sefalettir,ikencedir (AY) Bireysel ahlk kavram sanrm hatal ey. Ahlk insanlarn birbirlerine ve canl hayata (hak sahiplerine) kar grevleri ise ancak grup ahlak olabilir. Bireysel ksm sakat buluyorum. Bu sebeple enmeden herkes bunun tarifine almal. Greceli ahlk, ahlkszlktr. Tersinden bakalm, acaba? Tanr inanc haiz biri olmas onu bu sutan alkoyr myd? Ya da yahudi veya budist? Krt,Arap,Rum? Bilim yanls,evrimci? Sonu olarak iyilik-ktlk istei bence bireyin inanc ve/veya inanszlyla dorudan ilgili deildir.Bunun kayna vicdandr,merhamet duygusudur.(AY) Son yllarda anladm ki Kimil Mslman olmak ile Mslman olmak arasnda dalar kadar fark var : ) Ancak vicdan ile merhamet gibi duygular llemez ve dolaysyla bilimin konusu olamazlar.Bu noktada bilim adna yanltc karmlar olabilir ve alg biimi kesinlik atfedilerek bir dogmaya dntrlebilir.Bu muhtemeldir elbe ve bu yntemde srar edenler vardr.Bunlara da bilimperest der geeriz.Zira ii boaltlarak ideoljiye dntrlen bir anlay bilim olmaktan karak bir tapnma aracna dnr.(AY) Bu bir manifesto gibi, imzam koyuyorum altina. 66. Yazan:MY Tarih: May 18, 2010 | | Ve evet bir altta dediiniz gibi her eyden nce insann iinde gzellikler sakl ve bu gzellikleri ortaya karmamz art.Zaten uykuda olan bu gzelliklerin varln idrak

67

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

ettiimizde vicdan bizi ait olmamz gereken yere gtrecektir.Kafamz kark olsa bile oklu dinlerden Allah katnda tek olan dine gemek iin engel nedir ki? (AY) Baz insanlar atein haberini alr ve varln kabul ederler. Bu onlara yeter. Sizin (ve benim) gibi insanlar ise hem atei grmek, trtsn duymak, is kokusunu ilerine ekmek ve scakln ellerinde hissetmek isterler. Neden? ALLAH bizi byle yaratmtr da ondan. Eer bir gn atein yanna varrsanz hepimizin imrenecei bir Mslman olacaksnz : ) Ona emanet olun 67. Yazan:lml Tarih: May 25, 2010 | | Geenlerde dnyann en ok izlenen dizilerinden birisi olan lost final blmn yaynlad. Kendi gzlemlerime gre bilimi bir put olarak alglayan, bilimin insan kurtaracan sananlar ok byk bir hayal krklna uradlar. Herkes aklndaki tm sorularna cevap bulacan, bilimsel aklamalarn kendilerine yeni birey kazandracan sanrken dizi birtakm dini sembollerle lmn tek gerek son olduunu ve lmden sonra bir hayat olduunu anlatarak bitti. Aslnda dizi yapabilecei en gzel sonu yapt. Kuantum kuram, manyetizma, paralel evrenler gibi konular hakknda bireyler renmek tabiki gzel ama eer mesleiniz dnda bu konularla ilgileniyorsanz bu bir hobi ve meraktan te birey deildir. Cennet cehennem yada cinler, eytanlar ve meleklerin bilimsel aklamalar varolabilir. Ama bu aklamalar ne ie yararki, bilim bize sadece saylar ve rakamlar verir. Bireyin nasl altn syler. nemli olan o eyin neden varolduu deilmidir? retim-tketim anda teknoloji insanlara rahat bir hayat sunsada, nemli olan bu hayatta ne yaptmz deilmidir? Bizi biz yapan bildiklerimiz deil yaadklarmz, seimlerimiz ve yaptklarmz deilmidir? Herey bitince cenaze namaznda merhum ne bilirdi deil merhumu nasl bilirdiniz diye sormayacaklarm? lkemizin kalknmas iin bilim ve teknolojik ilerleme nemli olabilir ama bu ilerlemeyi meslek sahipleri alarak gerekletirir. Gerek kalknma sevgi, hogr toplumu oluturmakta yatar. Hobi ve merak iin bir eyler renmek gzel olmakla birlikte insana tek kataca ey kibirdir. Bilimin tm insanlara bir kurtarc olarak sunulmas gerek olmayan bir topyadr. 60-70 senelik bir hayatta en hakiki mrit ilim deildir, imandr. 68. Yazan:Amir Tre Tarih: May 25, 2010 | | Sayn lml, 60-70 yllk hayatmzda, iinde yaamak zorunda olduumuz doay kavramaktaki en gvenilir yol bilimdir. Bilimi deersiz ve nemsiz bir ey gibi alglamak/alglatmak toplumlarn geliimini baltalayc rol oynamaktadr. Bilimin kimseye kurtarc olarak nerildiini dnmyorum, olsa olsa bilim, kurtarclara pek de ihtiyacmz olmadn bize retmektedir o kadar. Evrenin akla smayan boyutlar iinde bize den ksmn sadece o 6070 yllk hayat olmas, bunun tesinin olmamas ihtimalinin de olduunu unutmamak gerekir. 69. Yazan:lml Tarih: May 25, 2010 | | Sayn Amir Tre,
68

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

60-70 yllk yaamda doay kavramak ne iimize yaryor? Bilim ve teknolojinin srekli ilerlemesi dnyadaki al, yoksulluu, zalimlii bitirmeye yettimi sizce? Bilim nedir biliyormusunuz, rnein sizinle mesajlarken kullandm bu bilgisayardr, muhabbet olmasa bilgisayara, bilime ne gerek var. Sayglarmla. 70. Yazan:Atlm Ate Tarih: May 25, 2010 | | Sayn lml, Bu bilgisayar olmasa bu kadar farkl grten bu kadar ok insanla haberleme imkannz olur muydu? htiyatr imkan douran, doru. Ama bir sebep-sonu ilikisi sonular deersiz klar m? Bence bilimin metotlarn ve bilim yoluyla retilenleri, eki ya da kerpeten gibi birer ara gere olarak da grebiliriz. Birisi kp ekicin dnyann tm sorunlarna zm olacan sylerse onun deli olduunu dnrz doal olarak. Ama banzn stnde bir dam olsun istiyorsanz eki art, var m bundan tesi? eki ile ba ars dindirmeyi vaat edeni de dinlemeyin, neden ba arsna iyi gelmiyor diye ikayet edeni de Hele sadece dua ederek, iman edip bekleyerek banzn zerine bir dam kurabileceini syleyenden ke bucak kan. mann yannda bir eki ve ekici kullanacak maharetli bilek de olmal ki bamzn zerinde bir dam olsun. te doay kavramak bir yandan bu ie yaryor, bir yandan da, eer doann da Allahn eseri olduunu dnrsek, hayret uyandryor. Tabii herkeste deil Selamlar, Atlm Ate 71. Yazan:lml Tarih: May 25, 2010 | | Sayn Atlm Ate, Yazdklarnza katlyorum. Baarlar, selamlar. 72. Yazan:Fakir Tarih: Kas 14, 2011 | | Bu makale bana Hannah Arendtin bir kitabn hatrlatt: Gemile Gelecek Arasnda. Dnrseniz atom bombasn atp yzbinlerce sivili ldrmek iin rasyonel sebepler vard. Guantanamoda bir sr masum insan ikence ile inleten amerikallar da binlerce american lives korumak iin 50 kiiye eziyet etmeyi mantkl buldular. Hatta ve hatta adil !!!! Mehmet Bahadr, sizin sessiz takipilerinizdenim. Bir yorumunda yle yazdnz hatrlyorum (Hz merin szleriyle) : Aklnz yok muydu ? diye soran gence cevaben,
69

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

aklmz vard ama imanmz yoktu Evet, putlatrlm akl artk akl deildir. Bu konuda ne kadar yazlsa azdr. 73. Yazan:Yusuf Nevai Tarih: Kas 25, 2011 | | Evet kainattaki her hadise, yaadmz her anmz, dnen bir insan iin, Allaha gtren birer ayet olmas gerekmez mi? Aksi takdirde her trl bilimi sular seller gibi yutmu da olsak, Kitap ykl merkepler tesine varabilir miyiz sizce? Koskoca bir felsefe tarihi, ekilen onca fikir ilesi, dnceleri uruna len filozoflarAkln arayan insanolunun bu eiz serveni bu tip bir saldry haketmiyor. Bu insan aklna yaplm domatik bir saldrdr. Yazar bata tavrn zaten oryantalist bir bak as ile belli ediyor. Dou*Bat! Kltrel bir olgu mudur akl? Yoksa doann evrensel yasalar sadace bat aklna m hitap ediyor? nsan akl sz konusu olunca Dou*Bat ayrm acnakl bir kapal sokaktr. Hi bir yere ulaamazsnz. Din genelde, zelde ise slam ad altnda kurumallaan sosyal yaplar muhakkak insan aklna set vurmak zorundadr. Btn fikirsel veya dini paradigmalar dnyay belirli bir ereve iinden alglamanz zorunlu klar. slam/ tamamen dini-imani kayglar ile bundan mstesna tutma abas apak domatik bir tavrdr. Kald ki bizatihi bilimin kendisi bile bunun dnda deildir. En iddetli positivist manta sahip olsa bile Ayet-i kerimeleri maddi alemin iinde hkm sren fizilsel yasalar ile kyaslamak, buna delil olarak sunmak skolatizm deil de nedir? Ya dini algda bir problem var ya bilime olgudaYaratc bir Kitap indirdi ise akli olmak zorunda deildir ki? Kald ki ayetin bir deer*akl erevesi olamaz, bunlara konu edilemez. nk doruluunu ispat edemezsiniz. Snayamazsnz. Deneyemezsiniz, lemez, gzlemleyemezsiniznan kavram zaten znde bir nedene yada mantksal bir dzene yada bilimsel bir geree dayanmak zorunda deildir. Bunun zerine uzun uzadya konumak doru deil zira btn bu problemler KARANLIK! ada konuulmu aka tartlmtr. Btn bu tartmalar okumadan, dahas felsefenin ne tr bir etkinlik olduunun bile farkna varamadan, felsefenin gdmnde yol bulan bir bilimi anlayamazsnz. Felsefe tarihini hi okumadan bu eit deerlendirmeler iine girmek haddimizi amak deil midir? slam dini olarak lanse edilen yap bilime kar deildi de btn o kelam tartmalar, sapknlk sulamalar, feylesoflara dindlk ithamlar, Ali Kuunun gzlemevinin yklmas, Piri Reis/in aslmasslam literatrnn tapnak dini haline sokulmasnsanlardan dinin uzaklatrlmas, araya din adamlarnn konulmasHutbeleri bile arapa okuyorlar! Bilime katks olan bir anlay olabilir mi? Halk Trk, Pers baka bir millet hutbe niye Arapa be adam? Daha bunun gibi binlerce olay nsanlar eer karlarna! aykr ise deil bilime varln kendisine bile kar karlarRomantik savunmalar ile bu dine hizmet edilmedi, edilmiyor 74. Yazan:Mehmet Bahadr Tarih: Kas 25, 2011 | | Sn. Yusuf Nevai

70

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Bilim tarafszdr, Dorunun lt bilimdir, gibi pozitivist akideler artk eskisi kadar taraf bulmuyor bulamyor zgnm. Kainatn ya da bilimin nasl ilahi isimleri bildiren ayetlere dneceini belki bir yazyla size ispat edeceim. Bakar gznz hala gremezse, grmek iin oturup lm bekleyeceksiniz. yle ya da byle mutlaka greceksiniz. Ama ya imdi ya da sonra 75. Yazan:Mehmet Bahadr Tarih: Kas 25, 2011 | | Fakir kardeim teekkr ederim. Dediiniz gibi, putlatrlm akl/bilim artk akl/bilim deildir. sayglarmla 76. Yazan:Yusuf Nevai Tarih: Kas 25, 2011 | | Bilim tarafszdr, Dorunun lt bilimdir, gibi pozitivist akideler Bunlar Positivist akideler deiller, bunlar insan aklnn, insan dncesinin vard diyalektik duraklardr. Positivizmin eletirisi ayr bir olay, akln eletirisi ayr bir olay, alglamann, duyularn eletirisi ayr bir olay, bilimin eletirisi ayr bir olay, din apayr bir olaydr. Bunlar farkl alanlar olup, aydnlanma ann dnrlerinin aksine farkl yntemlere, farkl ilgi alanlarna, farkl kavramsal erevelere ve farkl kavramlara sahiptirler. Yazar yazsnda hemen hemen hepsini yapmaya almtr ki, ortaya tam bir karmaa kmtr. Hi bir akli dzen vahye dayal bir varsaym ile rtlemez. Tahrif edilmi Hristiyanlkla (Vatikanizm) bilim arasnda ortaya kan bu tarihsel atma, slam ile bilim arasnda da varm gibi gsterilmesi de ayr bir trajikomik bir hadisedir. Bu durumun tpksnn ayns vardr slamda,slamda byle bir kurum yoktur da daha dorusu oluturulmutur! slam tarihinde hilafet meselesi ile balamtr bu sre. Ne tip krizlere yol at tarihi kaynaklardan renilebilir. te adna Allah dediimiz sonsuz ilim, kudret ve irade sahibi, dinin de ilmin de gerek sahibidir. Bedizzamann ifadesiyle; Bir ky muhtarsz olmaz. Bir ine ustasz olmaz sahipsiz olamaz. Bir harf ktipsiz olamaz biliyorsun. Nasl oluyor ki nihayet derecede muntazam u memleket hkimsiz olur? Evet byle bir ey ihtimal dahilinde bulunmuyor. Hibir ey sahipsiz deil. Hi kimse babo deil. yle deil mi ? Bu pasajdan hemen nce modern bilim sayesinde renilen bir takm gerekler sralandktan sonra, Bediuzzamana sz teslim etmek akl kar mdr? Bediuzaman bir bilim adam deildir. Kald ki bu alnt hi bir yeni fikir ortaya sermemektedir. Determinizm ilkesi ortada iken bu szn manas ne olabilir ki? Eer Bediuzzaman bir bilim felsefecisi olarak ortaya bir takm eletiriler koyuyorsa hemen kulak kabartp dinleyelim. Ancak byle bir ey sylemiyor.
71

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Hayata dair fikirlerini belki deneme trne benzer biimde ifade ediyor. Bediuzaman subutsuz alntlara alet etmek hite ho deil Evet kainattaki her hadise, yaadmz her anmz, dnen bir insan iin, Allaha gtren birer ayet olmas gerekmez mi? Aksi takdirde her trl bilimi sular seller gibi yutmu da olsak, Kitap ykl merkepler tesine varabilir miyiz sizce? Niye gtrecek Allah/a sahiden? Gtrse isi bu kadar kafir olmazd yeryznde bila kayd-u art btn bilim adamlar iman ederdi. Etmediler, etmiyorlar. Evet onlar kitap ykl eektelerde semer niye bizim srtmzda? Burada dine sakat bir bak as var. Din bilim tarafndan dorulanmaya muhta deildir. Ama gemite bilim din tarafndan dorulanmaya muhta edilmitir. Vahiy daha iyi daha erdemli bir dnyaya davet arsdr. Bunun ilksel ekillerini, temel tavrlarn belirler. inde bir ksm bilgiler*aforizmalar*etik kurallar*hukuksal kurallar/normlar*ahlak felsefesi ve metafizik vardrAncak modern anlamdaki bilgi ile inzal olduu anda ki bilgi anlaylarnn farkllklar ortaya konmadan gnmze k tuttuunu sylemek abes olur. Mesela Kur/an- Kerim bir metindir. Kutsal bir metindir. Dnemi itibari ile ok felsefi devrim ortaya koymu,slamn temel akideleri sembolik anlatmlar ile ortaya konmutur. nsann erekleri ve gerekleri zl bir ekilde aklanm, inkarn mant ortaya konulmu, imann ilkeleri belirlenmitir. Dahas insanlar akletmeye armtr. Btn bunlar olumlu ve gzel eyler ancak bunlar Din kavram iinde metafiziksel, epistemolojik, ontolojik, etik tartmalardr. Bilim ile dini karlatrmak ise abestir. Muhaldir. nk ilgi ve alakalar farkl noktalaradr. Positivist bilim dinin alanna girdiinde positivistliinden taviz vermi felsefe yapmaya balamtr. Bunu yapm bilim insanlar olmutur. Gemite din adamlarnn felsefe yaparak bilimin alanna girdikleri gibi. Bugn bu iki kurum aydnlanmadan balayarak birbirinden ayr tutulmaya allmaktadr. Bunun eletirisini yapabilirsiniz. Modern Bilimin eletirisini yapabilirsiniz. Ancak k noktanzn akl olduuna, mantk olduuna dikkat ederekyani felsefe yaparak, felsefi argmanlar ortaya koyarakDogmalarla deil nsanla faydadan ok zarar getirmi, imandan ok inkar hesabna kullanlm olan gnmz bilim anlay, vicdann ve insanln askya alm robot insanlarn elinde kald ve Allah adna okunmad mddete insanln, kendi eliyle yontup sonrada tapt gibi, bu modern puttan daha ok ekecei var demektir. nsanolu evet arzu ve hevesleri tahtnda bir ok metay/eyay putlatrmaktadr. Buna dinde dahildir, Tanrda.Putlatrma, sonsuza raksak bir fayda marj elde etmek amac ile somutlamadrDin bundan mstani deildirHibir inan ve hibir fikirde yle. Bakar gznz hala gremezse, grmek iin oturup lm bekleyeceksiniz. yle ya da byle mutlaka greceksiniz. Ama ya imdi ya da sonra imdi bu amanlk deil mi? Yazlarn ilgi ile bekleriz ancak daha akla ve manta dayal olsun, felsefe ise felsefe yapn,hipotez ise hipotez, teori ise teoriHangi konuda yazmak istiyorsann onun kavramsal erevesinden kmayn. Yoksa hakikaten samalamak kanlmaz olacakLtfen sadece bir fikir zerinde younlan, daldan dala konmayn ki biz aciz yorumcular daha somut eletiriler ortaya koyabilelim. Daha anlalr tartmalar iine girebilelimYukardaki yaznn olmam bu bakmdannk felsefeden uzak, akldan uzakSadece dedikodu.

72

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

77. Yazan:Dersimli Tarih: Kas 25, 2011 | | M. Bahadr ne demi : Evet kainattaki her hadise, yaadmz her anmz, dnen bir insan iin, Allaha gtren birer ayet olmas gerekmez mi? Aksi takdirde her trl bilimi sular seller gibi yutmu da olsak, Kitap ykl merkepler tesine varabilir miyiz sizce? Y. Nevai ne demi? : Koskoca bir felsefe tarihi, ekilen onca fikir ilesi, dnceleri uruna len filozoflarAkln arayan insanolunun bu eiz serveni bu tip bir saldry haketmiyor. Bu insan aklna yaplm domatik bir saldrdr. Akln arayan insanolu derken aslnda Y.Nevai insanln akln kaybetmi olduunu kabul etmi. Ya da batan beri aklsz olduunu, bu akl aradn ima etmi. nsan aklna domatik saldrdan yaknan Y. Nevainin kendisi insanla toptan aklsz diyerek en byk hakareti yapm. Ama yine de MByi suluyor. Peki M. Bahadr gerekten saldryor mu akla? Kitap ykl merkepler derken akln kullanmadan malmat biriktirmenin anlamsz olduunu vurguluyor. Yanl hatrlamyorsam bu benzetme Mevln Hazretlerine ait. Gazl Hazretleri ise Mikat-l Envarda (mealen) bir ilmin eftaliyeti bildirdii eyin erefiyle, yceliiyle bilinir der. ALLAH bildiren/bulduran ilim ycedir. Tabiat gzleyerek iman eden, okula gitmemi bir insan 5 dil bilen profesrden stndr. Zira hidayete er(dir)meyen ilim botur, gereksizdir. Hatta vakit kaybdr, gnahtr. Y. Nevai acaba bu iki byk zat da insan saldrmakla m suluyor? Y. Nevai fikir tartmasna m geldi yoksa M. Bahadra kiisel taarruz etmeye, cidal yapmaya m alyor? Yoksa Y. Nevai DD okurlarnn aklna hakaret etmeye mi geldi? 78. Yazan:Dersimli Tarih: Kas 26, 2011 | | Yusuf Nevai ne demi?: Yazar bata tavrn zaten oryantalist bir bak as ile belli ediyor. Dou*Bat! Kltrel bir olgu mudur akl? Yoksa doann evrensel yasalar sadece bat aklna m hitap ediyor? Cevap verelim: Bat filozoflar iinde AKIL zerine yazm, ke talarndan biri Kanttr. Akln ne olduunu, nasl ilediini, snrlar olup olmadn sorgulamtr. Kantn yazd Ar akln Eletirisi, Pratik Akln Eletirisi, Yarg ilevinin eletirisi gibi eserleri okursak ne buluruz? Kant insana hi bir empirik fayda salamayan, iyi/kt ayrm yapan, gzel/irkin ayrm yapan akl ilevlerden bahseder mesel. Gkteki yldzlarn gzelliine, iimdeki iyilie aarm demitir. Metafizik Hayretin zerine parmak basmtr. slmda da akl- mea vardr. Cisman varl ihata eder. nsann hayatta kalmasn, karnn doyurmasn, cinsel arzularn tatmin etmesini, soyunu srdrmesini salar. slmda bir de akl- mead vardr. Bu ise alimlerimize gre Hakikati bulmaya yarayan ilh bir nrdur. nsan iyi/kt ayrmn bununla yapar. leceini, kendini Yaratann nnde hesap vereceini bu aklla idrak eder. rfan ve ilimle terbiye olan hiretini dnen akl. Gelecei kavrayan akl budur. Akl- Meada benzer kavramlar Kantn eserlerinde vardr. Biz eer Kantn kitaplarn basarken yazar ismi olarak Ahmet/Mehmet koymu olsak Trkiyenin eyrek aydnlar dogmatik diyerek burun kvrr. Ama Kant grnce alk tutarlar. M. Bahadr oryantalist midir bilmiyoruz ama Yusuf Nevai grne gre oksidentalist yani BATICI. Hem Bat merakls hem de szleri kulaklarmza BATIYOR ve kalplerimizi ACITIYOR.
73

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Madem ki oryantalist iln edilmitir M. Bahadr, biz iyice oryantalist yobaz(!) olmak iin biraz daha douya gidelim, Japonyadan bir ilim adamnn kitabna bakalm: bn Arabnin Fussundaki Anahtar-Kavramlar, Prof. Dr. Ahmed Yksel zemrenin tercmesi bn Arabnin telkksine gre, insnn ALLAHa kar yegne isbetli ve doru tutumunun tenzh ve tebhden oluan henkli bir tevhd (birlik) olduu ve byle bir tevhdin yalnzca keifden doan mistik sezgiye dayanarak gerekleebildii geen blmde, sanrm, eterince aklanm bulunmaktadr. Beerin, henz daha keifle nrlanmam olan Vehmini izledii zaman, her mnferit putun gerekten de bamsz ve kendi kendine yeterli olan bir ilh gibi tapnld sapk bir putperestlie dmesi muhakkaktr. Byle bir ilh beerin zihninde oluan temelsiz bir vehmin somut bir ahsiyet kazanmasndan baka bir ey deildir. Ve bunun sonucu da, hibir zaman tenzh dzeyine ykselemeyecek olan i bir tebh olur. te yandan eer beer ALLAHa Vehmin yardm olmakszn Akln ynn izleyerek yaklamay denerse ister istemez sonunda soyut bir tenzhe srklenip kendisi de dhil olmak zere lemde grnen her eyde cr olan ilh Hayat hakknda kr olacaktr. Ksacas, tenzh ile tebhi badatran en doru tutum Kesretde Vahdeti ve Vahdetde de Kesreti, ya da Kesreti Vahdet ve Vahdeti de Kesret gibi grebilmektir. Bu trden bir ztlarn akmasnn (yni Batnn irfn retisine gre coincidentia oppositorumun) gereklemesini bn Arab Hayret diye isimlendirmektedir. Aslnda bu, metafizik bir hayrettir; nk burada Vcdun (yni varln) Tek mi yoksa ok mu olduuna karar verebilmesi bakmndan lemde grdklerinin gerek tabat, beere engel olmaktadr. 79. Yazan:Sinem R. Tarih: Kas 26, 2011 | |

Kltrel bir olgu mudur akl? Yoksa doann evrensel yasalar sadece bat aklna m hitap ediyor? (YN) Sayn YNye sormak lazm: Akl bilimsel olarak var mdr? Nerededir? ka kilodur? Ka metredir? Doann evrensel yasalar derken YN acaba insan akln ampirik bir kalba m hapsetmek istemi? Elle tutulan, gzle grnen dnya dnda bir varlk olmadn m iddia etmi? Kendisi pozitivist olduu iin mi tekileri dogmatik sanyor? Sakn asl dogmac YN olmasn?

80. Yazan:B. Tosun Tarih: Kas 26, 2011 | | NY gecmis olsun, fena ayar vermisler, yerinizde olmak istemezdim 81. Yazan:Dersimli Tarih: Kas 26, 2011 | | Yusuf Nevai ne demi? : nsan akl sz konusu olunca Dou*Bat ayrm acnakl bir kapal sokaktr. Hi bir yere ulaamazsnz. Din genelde, zelde ise slam ad altnda kurumallaan sosyal yaplar muhakkak insan aklna set vurmak zorundadr. Btn fikirsel veya dini paradigmalar dnyay belirli bir ereve iinden alglamanz zorunlu klar. slam/ tamamen
74

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

dini-imani kayglar ile bundan mstesna tutma abas apak domatik bir tavrdr. Kald ki bizatihi bilimin kendisi bile bunun dnda deildir. En iddetli positivist manta sahip olsa bile Cevap verelim: slam ad altnda kurumallaan sosyal yaplar diyorsunuz. Bu sizin din dndan dine baknzn bir neticesi. Kadnlar anlamayan erkekler gibisiniz. Kendiniz Mslmanlarn hissettiklerini hissetmediiniz iin sadece sosyolojik bir fenomen gryorssunuz. Bunda bir sorun yok. Kabul edelim. Genler de yallar anlamaz. Amerikallar ise Trkleri anlamaz, ilh. Yusuf Nevai ne demi? : Ayet-i kerimeleri maddi alemin iinde hkm sren fizilsel yasalar ile kyaslamak, buna delil olarak sunmak skolatizm deil de nedir? Ya dini algda bir problem var ya bilime olgudaYaratc bir Kitap indirdi ise akli olmak zorunda deildir ki? Kald ki ayetin bir deer*akl erevesi olamaz, bunlara konu edilemez. nk doruluunu ispat edemezsiniz. Snayamazsnz. Deneyemezsiniz, lemez, gzlemleyemezsiniznan kavram zaten znde bir nedene yada mantksal bir dzene yada bilimsel bir geree dayanmak zorunda deildir. Cevap verelim: Ama ben iman ve/veya slma dair bir ey hissetmiyorum demek ki bu yoktur demeye kadar gtryorsunuz ii. Yani siz her eyi bildiiniz/hissettiiniz konusunda bir iddiaya sahip oluyorsunuz. Gerek bilimsel duru agnostik olmalyd. Siz ateist iman haiz bir mminsiniz. Ama farknda deilsiniz. 82. Yazan:Dersimli Tarih: Kas 26, 2011 | | Yusuf Nevai : Bunun zerine uzun uzadya konumak doru deil zira btn bu problemler KARANLIK! ada konuulmu aka tartlmtr. Btn bu tartmalar okumadan, dahas felsefenin ne tr bir etkinlik olduunun bile farkna varamadan, felsefenin gdmnde yol bulan bir bilimi anlayamazsnz. Felsefe tarihini hi okumadan bu eit deerlendirmeler iine girmek haddimizi amak deil midir? Cevap: Bu satrlar okuyanlar size soracaktr: Felsefe polisi misin be adam? Neyin felsefe olduunu ve olmadn senden mi reneceiz? Krmz kar gsterme hakkn nereden ve kimden alyorsun? Not: Biraz edepsizce yazdm, zira insan insann aynasdr Yusuf Nevai : slam dini olarak lanse edilen yap bilime kar deildi de btn o kelam tartmalar, sapknlk sulamalar, feylesoflara dindlk ithamlar, Ali Kuunun gzlemevinin yklmas, Piri Reis/in aslmasslam literatrnn tapnak dini haline sokulmasnsanlardan dinin uzaklatrlmas, araya din adamlarnn konulmasHutbeleri bile arapa okuyorlar! Bilime katks olan bir anlay olabilir mi? Halk Trk, Pers baka bir millet hutbe niye Arapa be adam? Daha bunun gibi binlerce olay nsanlar eer karlarna! aykr ise deil bilime varln kendisine bile kar karlarRomantik savunmalar ile bu dine hizmet edilmedi, edilmiyor Cevap: Dine hizmet ne zamandan beri sizin derdiniz oldu? Hidayete mi erdiniz son 24 saat iinde? Sosyolojik YAPI(!) dediiniz dinimize hizmet size dert mi oldu? 14 asrlk medeniyetin metinlerini, alimlerini, siyasal, asker ve ilm sorunlarn 4 satr yoruma sgdracak ilm(!) kudreti haiz olduunuzu mu vehmediyorsunuz? Kendini Tanr zanneden ateistlerle ok karlatm. Ama sizin kadar kibirlisini ilk defa gryorum. Ateistlerin dogmatik ve romantik
75

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

saldrlar ne ateizme ne de Mslmanlara hizmet etmitir. zeletiri gereklidir ve yaplmaktadr. Dardan gelen YAPICI eletiriler de bamzn stnedir. Ama siz iyice kin kusmaya baladnz. Byle giderse ben de bozacam azm. Haberiniz olsun. 83. Yazan:Suna (Roma) Tarih: Kas 26, 2011 | | Bilim tarafszdr, Dorunun lt bilimdir, gibi pozitivist akideler Bunlar Positivist akideler deiller, bunlar insan aklnn, insan dncesinin vard diyalektik duraklardr. Positivizmin eletirisi ayr bir olay, akln eletirisi ayr bir olay, alglamann, duyularn eletirisi ayr bir olay, bilimin eletirisi ayr bir olay, din apayr bir olaydr. Bunlar farkl alanlar olup, aydnlanma ann dnrlerinin aksine farkl yntemlere, farkl ilgi alanlarna, farkl kavramsal erevelere ve farkl kavramlara sahiptirler. bal gibi de pozitivist akideler bunlar. Ama sizin kendi akideleriniz oldugu icin size normal geliyor. Otobanda ters yonde giden sofor gibisiniz.size gore inananlar ters yonde gidiyor umutsuz bir diyalog bu. hristiyan italyanlarla anlasmak sizin gibi pozitivistlerle anlasmaktan daha kolay, ne aci degilmi 84. Yazan:Dersimli Tarih: Kas 26, 2011 | | Yusuf Nevai : Bu pasajdan hemen nce modern bilim sayesinde renilen bir takm gerekler sralandktan sonra, Bediuzzamana sz teslim etmek akl kar mdr? Bediuzaman bir bilim adam deildir. Kald ki bu alnt hi bir yeni fikir ortaya sermemektedir. Determinizm ilkesi ortada iken bu szn manas ne olabilir ki? Eer Bediuzzaman bir bilim felsefecisi olarak ortaya bir takm eletiriler koyuyorsa hemen kulak kabartp dinleyelim. Ancak byle bir ey sylemiyor. Hayata dair fikirlerini belki deneme trne benzer biimde ifade ediyor. Bediuzaman subutsuz alntlara alet etmek hite ho deil Cevap: Bilimsel gereklere bakp vay canna!!! demek deil inanmak. Bir harfi, bir sembol okurken nasl ekilden, suretten mnya gidiyorsak o ekilde Kinata baknca da Hakikate gitmek mmkndr. te zahirden srra intikal etmek budur. Kuranda Nr suresinde ALLAH alemlerin nrudur denildii zaman 40 mumluk ampul anlyorsanz sizinle brakn felsefe konumak, oturup ay imek bile bir azap olur. M. Bahadr size gz/bakmak vs aklam zaten. Krsnz gzel kardeim, krsnz. ALLAH acil ifa versin. 85. Yazan:Dersimli Tarih: Kas 26, 2011 | | Yusuf Nevai : Niye gtrecek Allah/a sahiden? Gtrse isi bu kadar kafir olmazd yeryznde bila kayd-u art btn bilim adamlar iman ederdi. Cevap: Hayr efendim. yle deil. Eer bilimde u kadar yol alana herkes imana gelseydi iman etmek determinizmin kapsamnda olurdu. Ah? Ne? nanmyor musun? Git filanca kitab oku, filanca adam dinle derdik. Gkyznde inanmayan eoolu eektir yazsayd ya da her gnah ilediimizde kafamza bir ekile vurulsayd herkes bir tr iman zre yaard. Ama bu beer korkudan kaynaklanan sahte bir iman olurdu. Akl- mea kapsamna girerdi.
76

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Kardan karya geerken bakyor musunuz iki tarafa? Neden? Ezilmemek iin. Peki ceza kesecek polis yokken bile arabanz bir hastahane nne koymamak iin mahallede 80 tur atabiliyor musunuz? Haa. te o akl baka, bu akl baka. nsan hrdr. Hayvan serbesttir. Bakn MY ne gzel anlatt bunlar, siz ki felsefe seviyorsunuz: http://www.derindusunce.org/2010/10/05/hayvan-serbesttir-insan-ozgurdur/ 86. Yazan:Dersimli Tarih: Kas 26, 2011 | | Yusuf Nevai: Vahiy daha iyi daha erdemli bir dnyaya davet arsdr.. Mesela Kur/an- Kerim bir metindir. Kutsal bir metindir. Dnemi itibari ile ok felsefi devrim ortaya koymu,slamn temel akideleri sembolik anlatmlar ile ortaya konmutur. nsann erekleri ve gerekleri zl bir ekilde aklanm, inkarn mant ortaya konulmu, imann ilkeleri belirlenmitir. Dahas insanlar akletmeye armtr Haydaaa Bu ne TUTARSIZLIK. Yukarda dediklerinizin tersini sylyorsunuz. YILDIRIM gibi gelen bir iman? 87. Yazan:Dersimli Tarih: Kas 26, 2011 | | Yusuf Nevai: Ltfen sadece bir fikir zerinde younlan, daldan dala konmayn ki biz aciz yorumcular daha somut eletiriler ortaya koyabilelim. Daha anlalr tartmalar iine girebilelim Cevap: Haydaaaa. Bu ne tevazu? slm dairesine girip de din deerleri bu kadar hzl zmseyen birini grmemitim. Ateist Yusuf Nevai gitti, kstahlk ve kibir yerini mtevaz bir Mslmana brakt. Mehmet Bahadr, sizin ellerinizden perim. 24 saatte hidayet, edep, takva Ik hznda oldu. ALLAH yr ve yardmcnz olsun. Ne olur daha ok yazn. Daha ok insan Cehennemden kurtarn. Dualarm sizinle gzel kardeim. 88. Yazan:MY Tarih: Kas 26, 2011 | | inanmak kelimesini ok farkli anlamlar iin kullaniyoruz, ateistlerin anlamasi zor ama hata galiba biz Mslmanlarda, iyi anlatamiyoruz. inanmak aslinda bir tr his. sicak, soguk gibi, korku gibi, bayagi hissedilen bir sey ALLAHa inanmak. Ama inanmayan iin o kapi kilitli degil, YOK(!) Mesel klasik mzikten anlamayan iin Mozart, Sibelius veya Pergolesi fark etmez, hepsi iin GIYGIY derler. Ama firsat olsa yavas yavas grenebilir, hatta kendisi bir enstrman bile alabilir. Damak tadi veya gzellik iin de bu byledir. Batan bir gnesin isiklari suya vurmus, nnden kuslar geerken amaaan bak bak su, ne anliyorsunuz bundan? diyen bir insana gzellikten bahsedemezsiniz. O his onda yoktur. Gzleri dogustan kr olan bir insana renklerden bahsetmek gibi bir sey bu.

77

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Onun iin (sanirim) ateistler aisindan mmin baskasinin anlattiklarina kuvvetle gvenen bir tip. Aklini kullanmiyor, bu gven zaten aklin alternatifi. Gnlk hayatta da inanmak kelimesi ihtimal, gven, tahmin gibi anlamlarda kullaniliyor, ateistler biraz da bundan aldaniyorlar: 1) TVdeki hava durumunda yarin havanin gnesli olacagi sylendi. INANIYORUM. (= gelecege dnk ihtimal yksek) 2) Babasi Okana Tanridan, Cennet ve Cehennemden bahsetti. Okan inanmiyor. nk Babasi daha nce bisiklet alacagina sz vermisti ama tutmadi szn. (=gvenmiyor) 3) Devlet Baheli basbakan olacagina (kendi kendine) inaniyor. 4) Kilicdaroglu iktidara gelirsek mazot 1 lira olacak dedi. Bazi semenler inandi. 89. Yazan:elif dedim Tarih: Kas 27, 2011 | | Ey insan! Heybeti grmek iin Ara bak. Genilii grmek iin Krsye bak. Yazy grmek iin Levhe bak. Ykseklii grmek iin gklere bak. Bilgiyi grmek iin kalplere bak. Ak grmek iin bilgiye bak. Ve Sevgiliyi grmek iin Aka bak. Ama ya bakmasn/grmesini bilmiyorsan? 90. Yazan:elif dedim Tarih: Kas 27, 2011 | | Ey insan! Heybeti grmek iin Ara bak. Genilii grmek iin Krsye bak. Yazy grmek iin Levhe bak Ykseklii grmek iin gklere bak. Bilgiyi grmek iin kalplere bak. Ak grmek iin bilgiye bak. Ve sevgiliyi grmek iin Aka bak. Ama ya bakmasn/grmesini bilmiyorsan?

78

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

91. Yazan:elif dedim Tarih: Kas 27, 2011 | | Her gn bir kainat lr. Bir tazesi yerine gelir. diyor Bedizzaman. yleyse bugne yeniden, yeni batan iman edilmelidir. Bugn yenidir ve yeni bir mmini hak eder. Bu sabah tazedir; taze bir mmin bakn bekler. Bugnk tenimiz yenilenmi olarak yanmzdadr.; iinde yeniden iman etmi bir kalbi barndrmak ister. Dnn imannn bugnn imanna yetmeyeceini bilen iman edenler bugn bir daha iman ederler. [Ey iman edenler, iman edin] (Nisa 136) 92. Yazan:elif dedim Tarih: Kas 27, 2011 | | Ey kulum, hatrla ki bir zamanlar ismin anlmyordu., eksikliin ekilmiyordu. Ne arayann vard, ne bekleyenin ne sevenin. Sana ihsanda bulundum. Kimseler seni grmezken ben grdm seni. Seni bilinir kldm. Aranr eyledim. Sevdiklerinin gznde ve gnlnde yer edindin. Adam snfna getin. Seni bilinir klarken, Kendi bilinmemi senin bilmene havale ettim. Seni var klarken, Kendi varlm senin anlayna emanet ettim.Seni grnr klarken, Kendi gzelliimi senin kulluunla grnr klmay tercih ettim. Dilersen beni unutabilirsin. Dilersen beni bilinmez klabilirsin. stersen, Ben yokmuum gibi yaayabilirsin. stersen, Beni gzetmeyebilirsin. Sana ihsan ettiim gibi, kimseler grmezken Ben seni grdm gibi, imdi de sen Bana ihsan eyle. Kimselerin grmedii gzetmedii Beni sen gr ve gzet. Beni znde, sznde, yznde grnr kl. Varln Bana ayna olsun. Kulluun Beni grnr klsn. *Allah sana nasl ihsan ettiyse, sen de ihsan eyle. + (Kasas 77) 93. Yazan:Yusuf Nevai Tarih: Kas 27, 2011 | | Muhatab anlamsz sorulara boarak i yapt zannetmek bir acizliktir. Hepinize cevap yetitirebilir ama ama laf yartrmaktan te bir ey olsun. Felsefe tarihi okumadan, en azndan Epistemoloji okumadan bu tr tartmalara girimek fevkalade cahilce. M.Bahadr/n ilk yazsnda acnakl bir halde kendisini gstermi bu durum. Ben kendilerini tannam, emeine sonsuz sayg duyuyorum, benim eletirim eserine. amur atmak niyetim deil yanl anlalmak istemem. Syledikleri, ileri srdkleri ile ilgiliyim. Bu konuda kafanzda kurgu iinde olmayn. Bilgi denir? Bilginin, gerek bilginin kaynaklar nelerdir? Sorularna getirilen evrensel cevaplar/getirilmek istenilen- bilginin veya bilgi edinme srelerinin olabildiince nesnel olmas, kiiden kiiye, kltrden kltre deimemesi, evrensel olmas, kaynann, karmnn, lmnn, teorisinin, yasasnn gerekesi, kantlamalar, mantksal yaplar tutarl, sonucunun geerli olmas.diye uzatlr mevzu. Ancak btn bu epistemolojik kavramlarn ayrdndan olmadan, srf Mslman! duygularn tatmin etmek iin dou*bat nutuklar atmak gln tesi bir dramadr. Onlara gre yle, iman yoksunu imandan n almayan bilim krdr. Bu nermenin dayana ne, gene iman edilmesi gereken iman edilen bir takm kabuller,inanlar Bilimin modern bir put olup olmamas baknz Bilim Felsefesi ile ilgili bir konudur. Bediuzamanla veya bir ayet-i kerime ile bir alakas yok. Bilimin putlatrldn syleyebilirsiniz amenna, bu iddianz bir takm kutsal dayanaklara, kutsallatrlan argmanlarla yani inanlarnza dayanarak yapamzsnz. Bu ynteme itirazmdr. erik ile sonsuz kadar uzayabilik diyalektik bir zm ortaya konulamayabilir ama yntem yanl

79

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

olduu srece hi bir ey ortaya koyamazsnz fikir namnaSavunduunuz, sylemek istediiniz eyden nce nasl sylediiniz ile ilgili travmalar ayor beynimiz. bn Arabnin telkksine gre, insnn ALLAHa kar yegne isbetli ve doru tutumunun tenzh ve tebhden oluan henkli bir tevhd (birlik) olduu ve byle bir tevhdin yalnzca keifden doan mistik sezgiye dayanarak gerekleebildii geen blmde, sanrm, eterince aklanm bulunmaktadr. simler farkllayor da hatalar ayn kalyor. Sezginin bilimsel bilginin veya daha genel anlamda bilginin kayna olduu retisi bir takm ezoterik mistik akmlarn oraya koyduu ispatlanamayacak ama inanca konu yaplabilecek bir iddia. stnde tartmak yersiz. slmda da akl- mea vardr. Cisman varl ihata eder. nsann hayatta kalmasn, karnn doyurmasn, cinsel arzularn tatmin etmesini, soyunu srdrmesini salar. slmda bir de akl- mead vardr. Bu ise alimlerimize gre Hakikati bulmaya yarayan ilh bir nrdur. nsan iyi/kt ayrmn bununla yapar. leceini, kendini Yaratann nnde hesap vereceini bu aklla idrak eder. rfan ve ilimle terbiye olan hiretini dnen akl. Gelecei kavrayan akl budur. Akl- Meada benzer kavramlar Kantn eserlerinde vardr. slamda byle eyler yoktur, siz kafanzdan uyduruyorsunuz. slam byle bir paradigma ortaya koymuyor, slam ile mslmanlarn felsefesini birbirine kartrmaynimdi akl yok diyen Mslman olamaz m? Mead ne mea ne? nsnalar tarih boyunca kutsal kalelere ekilip oradan savatlar. Konuya dini bir kaynaa dayandr ve kutsal bir rt ile rterseniz btn mesele halledilir. nk din! sorgulanamaz iman edilir! O yzden kainat bir kz srtnda tayor ile aklamaya almay hi sorgulamaz insan zihni. Bunu iste yukurdaki insanlarda yapyorlar. Olay sadece fikirlerin doruluu ve yanll, iddialarn tutarl, geerli, gerekeli, evrensel olup olmadklar ile ilgili. Birisi diyor ki Bilim tarafszdr, Dorunun lt bilimdir, gibi pozitivist akideler positivizm imi! Positivizm deyince ne anlyor insanlar! Ben henz anlayamadm. inanmak kelimesini ok farkli anlamlar iin kullaniyoruz, ateistlerin anlamasi zor ama hata galiba biz Mslmanlarda, iyi anlatamiyoruz. inanmak aslinda bir tr his. sicak, soguk gibi, korku gibi, bayagi hissedilen bir sey ALLAHa inanmak. Ama inanmayan iin o kapi kilitli degil, YOK(!) Konu inanmak ile alakal deil konu dogmalardan hareketle bilim eletirisi yapmak! Ben ortaya konulan ey tutarl deil, mantksz diyorum insanlar inanmaktan bahsediyor! Ayrca inanmakn hissetmek ile alakas olsa idi(yada hissetmek gibi olsa idi) Kur/an- Kerimde boyuna hi hissetmezler mi? Hi hissetmeyecekler mi gibi tekrarlar olurdu oysa Hi akletmezler mi, artk dnmeyecekler mi mealinde szler var. Toplu olarak tekrar ediyorum, benim u itirazm hususunda syleyecek bir eyiniz varsa tartma devam edebilir. Yoksa ben kafir olurum size inanan olursunuz ve ayr dnyalarda yaadmza inandrmaya alrsnz kendinizi olur biter.

80

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Oku, Yaratan Rabbinin adyla! O, insan alakdan yaratt. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, kalemle yazmay retendir, insana bilmediini retendir. Hayr, insan kendini yeterli grd iin mutlaka azgnlk eder. (Alak Suresi 1-7.Ayet) Evet, bilimin aklayamad veya srarla aklamaktan kand sorularn cevab burada Bu tip bir yaklam, yani kutsal metinlerden tmdengelimsel olarak bilgiye ulalabilir mi? Sorum bu benim. Ben eek miyim, yoksa btn bir felsefe tarihi yalan m sylyor? Veya Allah Kur/an- Kerimde fiziksel evreni, doann ileyisini aklamak zorunda m? Kutsal metinler(ayetler*hadisler) bilginin doaya dair bilginin konusu yaplabilir mi? Bilim felsefesinin konusu yaplabilir mi? 94. Yazan:Yusuf Nevai Tarih: Kas 27, 2011 | | Ey insan! Heybeti grmek iin Ara bak. Genilii grmek iin Krsye bak. Yazy grmek iin Levhe bak. Ykseklii grmek iin gklere bak. Bilgiyi grmek iin kalplere bak. Ak grmek iin bilgiye bak. Ve Sevgiliyi grmek iin Aka bak. Ama ya bakmasn/grmesini bilmiyorsan? Ben zannediyorum bu dnyadan deilim. Yada ok anlalmaz bir dil kullanyorum. Yada bu insanlar dpedz felsefe husunda cahil. Zerre mantktan nasibini almamlar m..Kismeye satamyorum. Ancak bu bak as deil mi insan krelten yok edenHi bir ekilde ispat konusu olmayacak, bu iddialar, inanlar. Bunlar fikir mi? 95. Yazan:Yusuf Nevai Tarih: Kas 27, 2011 | | Sayn YNye sormak lazm: Akl bilimsel olarak var mdr? Nerededir? ka kilodur? Ka metredir? Doann evrensel yasalar derken YN acaba insan akln ampirik bir kalba m hapsetmek istemi? Elle tutulan, gzle grnen dnya dnda bir varlk olmadn m iddia etmi? Kendisi pozitivist olduu iin mi tekileri dogmatik sanyor? Sakn asl dogmac YN olmasn? Ben sizin ne demek istediinizi anlamadm. Elle tutulan, gzle grnen dnya dnda bir varlk olmadn m iddia etmi? bu demek istediiniz maddeciliktir. Positivizm byle bir soru ile ilgilenmez ki bu konuda bir fikri olsun. nerme(1) Eer ben positivist isem ve nerme(2) siz positivizmin ne olduunu biliyorsanz ve nerme (3) siz bana Akl bilimsel olarak var mdr? Nerededir? ka kilodur? Ka metredir? eklinde bir soru soruyorsanz, o halde olas sonu nermesi(1); ya ben bir positivizt deilim, olas sonu nermesi(2)yada siz positivizmin ne olduunu biliyorsunuz. Bakn konu insanlarn ortaya koyduklar iddialarn doruluklar ile ilgili ama nce eklen doru dnmenin lt olan manta uyup uymama meselesi. Bundan sonra syledikleri eyin*nermelerin*teoremlerin doru olup olmadn tartabiliriz. Bunun iin rehberimzi aklsa; modern akl, kutsal metinleri bilginin -kesin olarak doaya dair bilgilerimizin-kayna olarak grmez.

81

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Bundan baka klasik olarak Ad Hominem ve Petitio Principi ve karikatrize etmek eklinde biimsel olmayan naktk yanllar yapyorsunuz*yapyoruz 96. Yazan:MY Tarih: Kas 27, 2011 | | Herkes kendi ilhini biliyor. Grnen o ki kimi ALLAHa tapiyor, kimi bilime. Ama bilime tapanlar bunun bir ilah oldugunun farkinda degiller. Peki. Olur. Siz bilirsiniz. 97. Yazan:Dersimli Tarih: Kas 28, 2011 | | @Yusuf Nevai, Adeta Auguste Compte ile konuuyor gibi oldum, siz de belki bir gn onun gibi bir kilise kurarsnz, riteller ihdas edersiniz, dnyev bir ahiret bile tarif edersiniz ama bunu yapan ilk insan siz olmayacaksnz, sizden nceki pozitivistler oktan yaptlar bunlar. Pozitivist dogmalar bunlar. Sizinle daha fazla konumakta fayda grmyorum. Ama yazar MBnin hakkn yediniz. kiisel hcum etmiyorum dediniz ama kiisel bir hesaplama ekline soktunuz. Bu da seviyeyi drd ister istemez. Neyse. Ayrca dinsel kavramlar, inananlar kh hor grdnz, kh vdnz. Bir spoiler olabilir misiniz? Yoksa bipolar disorderdan muzdarib iyi niyetli bir insan? Mmkn her ikisi de. Eh, bir ayet ile bitirelim sz: Senin dinin sana, benimkisi bana 98. Yazan:Yusuf Nevai Tarih: Kas 28, 2011 | | Ayni tipik cevaplar. Biz Allah/a tapiyoruz. O yuzden kainat bir kzn zerinde yuzuyor. A.Comte ile konumuyorsunuz.sadece sizin n kabul dnyanzda yaamayan birisi ile. iin en tuhaf taraf positivizmi dogmalik ile sulamanz. Oysa sizin bu tavrnz dogmalk ile sulayan positivizm deil insan akl, yani felsefe. Szde mslman zihinlerin kmaz soka. Mantn bittii yerde Tanr balar! Yine yenileyeceim itirazm yine iman duvarna arpmama midi ile. beni sizin inancnz ilgilendrimiyor. ama en azndan kutsal metinlerden bilgi edinebileceinizi iddia ediyorsanz bunun epistemolojizini ortaya koyun bakalim. oda yok. olmayacak. inann MY beyin yazdklarndan sonra Dersimlinin yazdklarn okumadm, aklmdan geenin ayns idi MY ile ayn dzlemde. Demek ki i biraz dnmeye gelince snlacak kutsal kale ayn. Akla arnca insanlar bizim dinimiz bize seninki sana. in acnas yan ben bir mslmanm, sylediklerimde kafirlik yok. ama beni kafir ilan etmekte bir beyis grmyorlar. velev ki mslmanlk adna konuanlarn yntemsel pheye bile dayanacak halleri bile yok. Bir deyite sylenildii gibi bal mumumdan inanlara sahip olduunuz mddete gneten uzaklanSiz akldan, akl yrtmelerden gneten kaar gibi kan
82

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Olayda zaten dou*bat meselesi. biraz ismetzel. ikar beynini gitsin 99. Yazan:elif dedim Tarih: Kas 28, 2011 | | Bir deyite sylenildii gibi bal mumumdan inanlara sahip olduunuz mddete gneten uzaklanSiz akldan, akl yrtmelerden gneten kaar gibi kan(YN) Sizin gneiniz (rehberiniz) bilim olabilir. Bizim gneimiz slamiyettir. slamiyet gne gibidir, flemekle snmez; gndz gibidir, gz yummakla gece olmaz. Gzn kapayan, yalnz kendine gece yapar. 100. Yazan:MY Tarih: Ara 10, 2011 | |

Pozitivist bir gn doktora gitmi, dert yanm: - Doktor bey bana bir eyler oluyor, iyi deilim. - Anlatn, neyiniz var? - Aldm nefesi verirken kesik kesik kyor azmdan, karnm kaslyor, yzm geriliyor, yanaklarm kulaklarma doru kyor. Bakn byle oluyorum: Ha! Ha! Ha! - Korkacak bir ey yok, tp dilinde buna glme diyoruz. Evet, pozitivistler hereyi paraladklar iin mny kaybediyorlar. Ak, korkuyu, sevinci hormonal fenomenler sanyorlar. Hakikatin tezahr yok onlar iin, sadece tezahr var. Sebebi? Eya. Eyann sebebi? O da eya. Biz buna pozitivist iman diyoruz. nk pozitivistlerin bilimsellikle ilikisi koptu. Bilimsellik deil bilimcilik peindeler. Bilimi putlatrdlar. Semav dinlere alternatif bir ilahiyat rettiler: Yerekimi gibi bir kanun var olduu iin Kinat kendi kendini hiten, yoktan yaratabilir ve yaratacaktr. Dardan bir etki/yardm olmakszn yarat(-l)ma hilik/yokluk yerine bir eyin var olmasnn sebebidir, Kinatn ve bizim NEDEN var olduumuzun cevabdr. Kinat balatmak iin bir ilk sebep olarak Tanrya gerek yoktur. *...+ Tanrnn yokluu ispat edilemez ama bilim Tanry gereksiz klar. Dnyamz Fizik Bilimi tarafndan yaratlmtr. (The Great Design, Stephen Hawking) Filozoflarn binlerce yldr sorduklar nereden geliyoruz? Nereye gidiyoruz? Neden varz? gibi sorulara Tanrsz bir cevap vermeye alm filozof Hawking. Ama zde yeni bir ey yok. Asrlardr Dehrlik, Ateizm, Materyalizm, bilimcilik ve Pozitivizm gibi etiketlerle karmza kan hep ayn felsef duru bu. Ne yazk ki Ateist mirasa yeni bir ey de katmyor ngiliz filozof. manszlk iman diyebileceimiz o iki bin yllk ksr dngye hapsediyor kendisini: Fizik kendi kendini yaratt, Fizik yaratlmaya muhta deildir, Fizik eksi sonsuzdan art sonsuza kadar vardr, Fizik kimseye muhta deildir, her ey Fizike muhtatr. hls Suresinde ilh isimler yerine Fizik kelimesini yazarsanz zaten buna benzer bir ey bulursunuz. Aslnda Filozof Stephen Tanry tefekkrle bulmu ama ona Fizik adn vermi. Hatta bir de Kyamet gn tasarlam. Uzaya tanmazsak yok oluruz! diyor. Yani Ahir Zamanda bulunuyoruz. Kyamet yakn (100-200 yl). Fizik Tanrsnn raz olaca ekilde Ona hizmet edin, uzaya tann, Srtal mstakmden ayrlmayn, Mliki yevmiddin olan Fizik Tanrsnn gazabndan kurtulun. Ve leddlln Amin!
83

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Evet Biraz hls Suresi, biraz Fatiha derken Bilimin, bilimsel phenin ruhuna da el Fatiha! Filozof deil bir rahip demek lzm Hawkinge nk artk bilimle, bilimsellikle bir ilgisi yok sylediklerinin, bal gibi bir ament bu. (Bkz. algam suyu varsa Tanrya lzum yoktur) 101. Yazan:otomatik mandalina Tarih: Ara 11, 2011 | |

Mehmet Bey, Hawking, Tanr mevzubahis olduu zaman samalyor ama iktibas ettiiniz cmlelerde mhim bir hakikate de iaret ediyor : Evren kanunlarla ynetilir ve metafizik bir mdahale yoktur. Mdahale ile yaratma birbirinin mteradifi deildir. Bilindii zere Allah sadece fiziksel lemde deil, ayn zamanda melekut leminde de misal leminde de ve knhne vakf olamadmz ve fakat bn Arabi gibi, Cili gibi, mam Rabbani gibi zatlarn mahadelerine dayanarak bize haber getirdii dier lemlerde de ftri kanunlar vazetmitir. Ve kanunlar, Allahn Rahman isminin tecellisidir. Bu nedenle yaratlm her eye vasidir. Latif varlklardan kesif varlklara, canl olanlardan canszlara kadar btn mahlukat, bir kanunlar setine tbidir, ki bu kanunlarn hibir istisnas yoktur. Szgelimi bir deprem olduunda birileri te siz terr rgtn korudunuz, banza bu i geldi eklinde sylemlerde bulunuyor. Oysa 1) Deprem olduktan sonra Allah bir aklama yapmyor, bu nedenle terr rgtn korumakla deprem arasnda bir nedensellik vardr demek aklama olamaz 2) Eer fiziksel evrendeki sonular, fiziksel evrende bir neden bulamazsa, information set bo kalr, ki bu nedenle bu cmle yine aklama olamaz. Bu minvalde, Hawkingin sylediklerini ele alrsak, evet Big Bangin ncesini (ayet varsa), fiziksel kanunlardan vabeste kabul etmek doru olmayacaktr. Unutmayalm ki eylerin her dzleme grntleri tamdr. Yani iin (mesela Big Bangin ya da depremin) melekut yn olsa da, fiziksel grnts tamdr. Yani meleklerden hi bahsetmeden sadece fizik kurallar ile Big Bang (ve ncesi varsa) aklanabilir. Veya singularityden ve quantum fluctuationdan bahsetmeden sadece manevi kurallar ile Big Bang aklanabilir. Bu ikisi pepee deildir. Tamamen ayn eyin farkl dzlemlere aksidir. Bir baka rnek. ntihar etmi birini dnn. bu kii niin ld sorusuna : 1) nk boazndaki damar bir bak kesti, kan dolam durdu 2) nk hayat anlamsz geliyordu, hayatta tatminsizdi 3) nk trafik tkal idi, ambulans ge geldi, acildeki doktorlar da yetersizdi, gerekli mdahalede bulunamadlar 4) nk antidepresan ilalarn dzenli alamad, bu yzden depresyonu devam etti. Bu aklamalarn hepsi kendi dzlemi iinde tam. Hatta yle ki, mesela trafik dzlemi iin o kiinin depresyon ilalarn alp almamas sfr nemde. Yine mesela duygusal dzlem iin de, trafiin tkal olmas sfr nemde. Zaten her dzlemde tamlk bulunmasa idi, kanun gelitiremezdik, Hawking de fizik yapamazd.

84

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Son bir rnek. Big Bang olayn da, deprem olayn da ve dualarn kabul edilmesini de, mucizeleri de, sadakann bereket getirmesini de yle anlatmak mmkn : Nasl ki bir tepegze, farkl birka asetat koyarsnz ve perdeye birbirine girmi grntler kar; yle de Allahn Rahman isminin nuruyla (tecellisiyle), farkl lemlerdeki farkl kanunlar process eder ve fiziksel aleme yansmasyla birbirine girmi gibi gzken olaylar vcuda gelir. Hakikatte ise olaylar birbirinin pei sra gelimez. Dualarn kabul edilmesi de mucizeler de bize Allahn keyfi hareket ettiini deil, fiziksel leme yansmakta olan baka lemlerin kanunlar olduunu gsterir sadece, vs vs. Mehmet Bey, biliyorum ki siz bilimle entellektel anlamda alakadar olduunuz iindir ki kanunlarn ehemmiyetini takdir ediyorsunuz, fakat dindarlarn umuma yaknnda kanun meselesi tam kavranmam durumda. Bu nedenle de Hawkingin (Her ne kadar zamannda mehur What is it that breathes fire into the equations and makes a universe for them to describe? sorusunu sorarak Kayyum ismine perde aralam olsa da) bu akl yrtmesini eksik bulsak da, fiziksel evrenin ileyiinde kanunlarn ne kadar vazgeilmez bir ey olduuna iaret etmesi nedeniyle dindarlarca de ciddiye alnmas gerektiini siz de takdir edersiniz. Bu nedenle menfi aklamalara dahi mspet yaklamamz gerekir inancndaym. Sevgiler. 102. Yazan:MY Tarih: Ara 11, 2011 | |

bu akl yrtmesini eksik bulsak da, fiziksel evrenin ileyiinde kanunlarn ne kadar vazgeilmez bir ey olduuna iaret etmesi nedeniyle dindarlarca de ciddiye alnmas gerektiini siz de takdir edersiniz. Bu nedenle menfi aklamalara dahi mspet yaklamamz gerekir inancndaym Eyv. katiliyorum, dinsizlerin bir tr tefekkr ile tanrimsi kavramlar icad etmeleri dindarlari tedyid eder. (ki bu aslinda yarim kalmi bir keiftir) Sonra bu tanrilari Fizik veya Kimya diye adlandirmalari da bu teyidi bozmaz. Bazen de isimsiz birakirlar, la ilahe dedikten sonra gerisini getiremezler. Bu absrd/nihilist iman kokusu da Sartre, Camus, Heidegger gibi insanlarda bol bol bulunuyor. aslinda bu insanlari sulamak dogru degil, burada da haklisiniz. ALLAH kimi isterse onu seiyor dinine hizmet ettirmek iin. Ebu Cehil degil miydi Kuran ilh bir kelam, bu asikr, ama niye bana indirilmedi? diye isyan eden? Nemrut veya digerleri de Onun mesajini daha bir grnr kilan glgeler degiller miydi? Nasil ki bir resimde siyahliklar veya bosluklar olur, nasil bu bosluklar bir kontrast teskil ederek grnmesi gerekeni zitlik vasitasiyla grnr kilarsa Hawking gibileri de byle. 103. Yazan:otomatik mandalina Tarih: Ara 11, 2011 | |

aslinda bu insanlari sulamak dogru degil, burada da haklisiniz. ALLAH kimi isterse onu seiyor dinine hizmet ettirmek iin. Ebu Cehil degil miydi Kuran ilh bir kelam, bu asikr, ama niye bana indirilmedi? diye isyan eden? Nemrut veya digerleri de Onun mesajini daha bir grnr kilan glgeler degiller miydi? Nasil ki bir resimde siyahliklar veya bosluklar olur, nasil bu bosluklar bir kontrast teskil ederek grnmesi gerekeni zitlik vasitasiyla grnr kilarsa Hawking gibileri de byle.
85

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

Hawking gibiler elbette sulanmaldr. Onlar tutarsz birer aptal. Fakat hem aldklar bilimsel formasyondan dolay hem de sizin belirttiiniz zre edindikleri ilahlarn onlar mecbur etmelerinden dolay, tek bir dzlemde geerli olan mant ve kanunlarnn nemini takdir ediyorlar. Bir de evet yine temas ettiiniz zre, Geylani gibi ifade edersek Hepimiz Allahn aletleriyiz. Belki Gurdjieffin ifadesiyle Hepimiz, Tanrnn byk iftliinde otlayan inekleriz ve ifti bizim mutlu olmamz deil st vermemizi istiyor. Akas kendimi de, Hawkingi de, sradan btn insanlar da peygamberler ve evliyalar iin bir dekor gryorum ben. Bazlar dinsizlii seiyor, bazlar atalarn taklit ederek iman ediyor, bazlar iman etse de srekli hayaller iinde yaayp dua etmeyi unutuyor, vs. 104. Yazan:amir tre Tarih: Ara 13, 2011 | |

Farkl bak alarn merak edenler, farkl sesleri dinlemeye tahamml olanlar iin, doa yasalar ile ilgili benim yorumumu yazyorum: Doa yasas? ok iddial bir kavram . Yasa kelimesi , bir yasa koyucuyu artryor, yle deil mi? Aslnda yasa bizim beynimizdedir. Nedir yasa dediimiz, hareket halindeki maddenin davran kalbdr, Muhtemelen en uygun enerji korunum dzeyini gsteren, bir eit inorganik evrimle ortaya km dzenliliklerdir. ayet baka evrenler varsa, onlarda farkl doa yasalar, ya da maddenin farkl davran kalplar olabilir. Bunlar kendiliinden oluan durumlardr, yasa kelimesiyle olay insanlatrmaya gerek yoktur. yle bir rnek vereyim, daha iyi anlalsn, aslnda doada ses yoktur, ses bizim beynimizdedir, doadaki ey titreen cisimlerden kan ve kulamza arpan dalgalardr. Biz, beynimizin zellii nedeniyle, bunu ses olarak alglyoruz. Dnen beyin olmazsa ses de olmaz, doa yasas da olmaz, geriye sadece maddenin hareketleri kalr. 105. Yazan:Time Tarih: Ara 14, 2011 | |

aslnda doada ses yoktur, ses bizim beynimizdedir, doadaki ey titreen cisimlerden kan ve kulamza arpan dalgalardr. Biz, beynimizin zellii nedeniyle, bunu ses olarak alglyoruz. Dnen beyin olmazsa ses de olmaz, doa yasas da olmaz, geriye sadece maddenin hareketleri kalr. (A. Tre) aynen katiliyorum. Arilarin veya kopeklerin duyabildikleri, insanlarin duyamadiklari sesleri de hesaba katarsak duymak veya isitmek denilen sey sadece duyan bir ozne icin vardir. o halde algilamak sadece subjektif oluyor. ama eger ben ve sayin A.Tore ayni sesi duyduysak ve osese ayni terim ile isim verdiysek? o zaman bir tarafsizlik, bir objektivite meydana getiriyoruz. Pozitif bilimlerin objektif kanunlari da ancak bizim subjektif fikir alemimizdeki konstruksiyonlar neticesinde ortaya cikiyor. Gercekten cok iyi yakaladiniz Amir Bey, tebrik ediyorum. ses ve duyma konusundaki sorgulamaniz bana bir baska makaleyi hatirlatti: Gz mdr gren? Varlkn, Kinatn, Zamann balangcna dair hakikatleri grmek iin Hawkingin bilim soslu hokkabazlklarna gvenmiyorum mhendis olmama ramen. Hesap kitapla varl ya da yokluu ispatlanacak lzumlu tanrlarla iim yok benim. Kimi fizikilerin denklemlerinde bir
86

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

Modern Bir Put: Bilim

bilinmeyen olarak X yerine kullandklar tanrlar deil beni Yaratan grmek istiyorum. stiyorum ki kelime-i ahadet dudaklarmda bir slogan, bir ezber olmasn. ahit olmak istiyorum inandklarma. Komedyen Cem Ylmaz anlatyordu, hatrlayacaksnz: illzyonist David Cooperfield gsterisine gitmi. Cooperfield sahnede uuyor, arkasnda iki seyirci konuuyor: Vardr abi bunun bir hilesi. Cem Ylmaz cevap veriyor: Yok adam gerekten uuyor ama hl biletle gsteri yapyor!. nsanlar gzleriyle grdklerine inanmazlar her zaman ve bunun iin grnenler eylemlerini etkilemez. Mesel sahnedeki adam testere ile ikiye blnd zaman kimse amblans armaz. nk grmek ile inanmak arasnda byk bir mesafe vardr Nedir grmek? (algam suyu varsa Tanrya lzum yoktur) rica etsem sayin orden oradaki sihirbaz resmini de eklese?

106.

Yazan:Hasan S. Tarih: Ara 14, 2011 | |

Amir Treye teekkrler. Berrak ve cesur bir septisizm. David Humeun Human Understandingdeki naiflikle pozitivizme att tokat gibi. Causality konusunu kastediyorum.Amir Bey de burada alg ve sbjektivite zerinden pozitivizme sert bir tokat atm. Bu sitede son aylarda okuduum en gzel yorumlardan biri. Sayn Timen aklamalar da Amir Trenin yorumunun ne kadar kymetli olduunu ortaya koymu. Acaba sayn rler bu gzel makaleyi ve altndaki tartmalar derleyip kitaplatrsalar nasl olur ? Zorunlu Askerlik ve Ecinsellik kitaplar gibi bunu da saklamak isteriz. Sayglarmla.

87

www.derindusunce.org

Fikir Platformu