RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN [RPH

]

Tarikh/Hari Tahun Bil Murid Masa Mata Pelajaran

: 20 Mac 2013/Selasa : 3 Arif : 36 Orang : 9.10-10.10 pagi : Bahasa Malaysia

Tema Tajuk

: Perpaduan : Jiranku Mesra

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat maklumat yang tersurat dengan daripada pelbagai bahan untuk tepat daripada bahan memberi respons dengan betul. multimedia yang sesuai.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: i. ii. Murid dapat membaca kuat dengan intonasi dan sebutan yang betul. Murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 nilai murni yang terdapat dalam petikan

Sistem Bahasa  Sebutan dan intonasi : Jiran, saya, suka, makan, ayam, kampung

Pengisian Kurikulum/Elemen Merentas Kurikulum

semangat kejiranan Kewarganegaraan : Semangat perpaduan Strategi   Kemahiran Berfikir : mengenalpasti.   Ilmu Kewarganegaraan Nilai murni : Pendidikan Islam dan Moral. Pendidikan Sivik dan :Hormat-menghormati. Setiap kumpulan akan diberikan Nilai murni:  Kerjasama . membuat kesimpulan Kecerdasan pelbagai : kinestatik. verbal linguistik. interpersonal. tolong menolong. Kad perkataan :       Jiran Saya Suka Makan Ayam Kampung    Set Induksi ( 5 minit )  Guru menunjukkan beberapa kad  KP:   kuat  Interpersonal Interpersonal Verbal linguistik perkataan kepada murid. Murid dikehendaki membaca Kad perkataan Catatan perkataan tersebut. bertegur sapa. intrapersonal Bahan bantu mengajar Bil 1 2 3 4 Kad Perkataan Kad ayat Petikan “jiranku mesra” Borang rekod penilaian: i. Pemerhatian penilaian menggunakan borang 1 Bahan Jumlah 6 5 32 Pengetahuan Sedia Ada: Murid tinggal di kawasan kejiranan dan menikmati hidup berjiran. Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan. Isi pelajaran Langkah dan Aktiviti BBB: 1.

 Guru memilih kumpulan secara rawak dan kumpulan yang dipilih akan membacakan perkataan mereka dengan serentak. Nilai murni:  Hormat menghormati “Telefon terputus” Kumpulan 1:  Kita hendaklah sentiasa menghormati dan bersikap mesra terhadap jiran-jiran. memasak. Aktiviti ini dilakukan secara berulang sehingga semua kad telah habis dibaca oleh murid yang dipilih.  Jiran saya baik hati.  Jiran  Jiran saya suka  saya sangat Langkah 1 (15 minit )   Guru akan memilih murid secara rawak. Murid yang dipilih secara rawak akan tampil ke hadapan teks kelas dan dengan BBB:  Kad ayat KP:  Kinestatik  Intrapersonal  Verbai linguistik membacakan tersebut menjaga kebersihan. saya pandai sebutan dan intonasi yang betul.  Jiran yang adalah paling orang hampir Langkah 2 (20 minit )    Murid akan dibahagikan kepada 3 kumpulan. 2. Isi pelajaran Jiranku Mesra  Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran pada hari ini. Murid dikehendaki duduk secara BBB: Petikan maklumat BCB: Mendengar aktif dengan berbaris memanjang ke belakang.perkataan masing-masing. Murid yang paling sekeping belakang kad akan yang diberikan mengandungi sebuah maklumat. .  Jiran saya suka kucing.  Guru menulis setiap perkataan yang disebut oleh kumpulan masing-masing di hadapan papan putih. Kad ayat:  Jiran mesra.

 Guru akan memeriksa maklumat tersebut sama ada betul atau salah. Murid dikehendaki membaca secara senyap selama 2 minit.  Bersikap sombong dan tidak mesra akan merugikan diri kita. Kumpulan 3:  Semangat akan kejiranan menjadikan kehidupan kita menjadi lebih harmoni. Murid yang terakhir yang akan didengar tersebut menulis dan di maklumat membacakan maklumat hadapan kelas. Guru mengkehendaki murid untuk menyenaraikan nilai-nilai murni yang terdapat dalam petikan tersebut. Murid dikehendaki membaca kuat BBB:  Petikan Mesra” KB:  Mengenalpasti Nilai Murni:  Semangat perpaduan “Jiranku petikan tersebut beramai-ramai.dengan kita. Kumpulan 2:  Sentiasalah memberikan kepada mereka kesusahan. dan saling menziarahi jiran adalah sikap yang mulia.  Sikap bertegur sapa jiran bantuan ketika dalam  Murid yang paling belakang akan menyampaikan  maklumat tersebut kepada rakan dihadapan. Petikan “Jiranku Mesra” Langkah 3 (15 minit)     Murid diberikan sebuah petikan. .

Penutup ( 5 minit ) Kognitif Rumusan isi pelajaran Jiran merupakan ahli   Guru bersoal jawab dengan murid tentang apa yang dipelajari pada hari ini. Pemulihan: Membaca 1.Pengayaan: Mencari maklumat tersurat dan tersirat 1. Murid dikehendaki membaca secara senyap petikan tersebut 3. Guru merumuskan sesi pembelajaran pada hari tersebut. Murid diberikan sebuah petikan. Murid membaca isi tersurat dan tersirat yang sudah disenaraikan dalam petikan tersebut dengan intonasi yang betul. Murid diberikan sebuah petikan yang berlainan. KB: Membuat kesimpulan . Murid dikehendaki mencari maklumat tersurat dan maklumat tersirat dalam petikan tersebut. 2. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful