Peristiwa Bercanggah

BOLEHKAH ‘KELOPAK’
BUNGA KERTAS KEMBANG DALAM AIR ??

PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar,agal,rokayah n suja/2012

KONSEP SAINS BAHAN YANG BOLEH MENYERAP AIR Pengetahuan & pengalaman Murid biasa melipat kertas semasa melakukan aktiviti pendidikan seni.rokayah n suja/2012 .agal. PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar.

Persoalan Apa menyebabkan‘kelopak’ bunga kertas itu terbuka? yang Objektif Murid akan memahami bahawa kertas merupakan salah satu bahan yang boleh menyerap air.rokayah n suja/2012 . PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar.agal.

PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar.Inimenunjukkanbahawakertasmerupakanbahan yang bolehmenyerap air.HURAIAN PERISTIWA BERCANGGAH Kelopakbungakertasterbuk aapabiladiletakkandi dalam air. maka air tersebutakanmeresapsecaraperlahanlahanpadakelopaktersebutdanmenyebabkankelopa kbungaituberatlalukelihatanjatuhperlahan – lahan di ataspermukaan air.agal.rokayah n suja/2012 . SELEPAS SEBELUM PENERANGAN PERISTIWA BERCANGGAH DAN KONSEP SAINS yang bolehmenyerap Kertasmerupakanbahan YANG BERKAITAN air.Jadiapabilakertasitudiletakkan di ataspermukaan air.

Senaraibahan yang diperlukan.rokayah n suja/2012 . Kertas yang berbentukbunga 2. Bahanbukanorganik yang diperlukan 1. Gunting Bekasplastik Jam randik PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar. Gunting 3. Jam randik 6. Air 5. 3.agal. 2. 1. Bekasplastik 4.

agal. PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar. Lipatkelopakbungakebahagi antengah 3. 4.Prosedur 1. Guntingkertas yang diberikan 2. Biarkanseketikadanlihatapa yang akanberlaku. Masukkanbunga yang telahdilipatkedalam air.rokayah n suja/2012 .

Adakah kamu percaya bahawa kelopak bunga kertas ini boleh mengembang? 2. kecil besar Sederhana SAIZ KERTAS PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar. Adakah anda fikir ‘saiz kertas’ juga mempengaruhi kadar penyerapan air? 5.agal. ‘Jenis kertas’ mempengaruhi masa untuk ia menyerap air. Adakah anda bersetuju bahawa ‘kertas yang nipislebih cepat menyerap air berbanding kertas yang tebal? 4. Jalankaneksperimentersebut. 5Buktikan dengan melakukan eksperimen yang disediakan.rokayah n suja/2012 . Apakah yang menyebabkan kelopak bunga kertas ini kembang? tisu kertas kotak JENIS KERTAS 3.Soalan untuk murid 1.

b) Kenalpastipembolehubah yang. __________________________________________________________ Bunga yang manakahpaling cepatmenyerap air? __________________________________________________________ Kelas :__________ ii. i.-potong di sinidantampalkeratanatas di dalambukutulis----------------------- C A B PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar. iii. I.agal. Apayang dapatandaperhatikan? __________________________________________________________ Berikaninferensbagijawapan (i) di atas.LEMBARAN AKTIVITI MURID Nama :__________________________ JAWAB SOALAN DI BAWAH. dimanipulasikan : _______________________________________ _____________________________________________________________ -------------------------. a) Jalankaneksperimen. dimalarkan : _______________________________________ II.rokayah n suja/2012 .

agal.. PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar.rokayah n suja/2012 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful