Peristiwa Bercanggah

BOLEHKAH ‘KELOPAK’
BUNGA KERTAS KEMBANG DALAM AIR ??

PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar,agal,rokayah n suja/2012

KONSEP SAINS BAHAN YANG BOLEH MENYERAP AIR Pengetahuan & pengalaman Murid biasa melipat kertas semasa melakukan aktiviti pendidikan seni.agal.rokayah n suja/2012 . PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar.

Persoalan Apa menyebabkan‘kelopak’ bunga kertas itu terbuka? yang Objektif Murid akan memahami bahawa kertas merupakan salah satu bahan yang boleh menyerap air.rokayah n suja/2012 .agal. PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar.

Jadiapabilakertasitudiletakkan di ataspermukaan air. SELEPAS SEBELUM PENERANGAN PERISTIWA BERCANGGAH DAN KONSEP SAINS yang bolehmenyerap Kertasmerupakanbahan YANG BERKAITAN air. maka air tersebutakanmeresapsecaraperlahanlahanpadakelopaktersebutdanmenyebabkankelopa kbungaituberatlalukelihatanjatuhperlahan – lahan di ataspermukaan air. PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar.agal.Inimenunjukkanbahawakertasmerupakanbahan yang bolehmenyerap air.rokayah n suja/2012 .HURAIAN PERISTIWA BERCANGGAH Kelopakbungakertasterbuk aapabiladiletakkandi dalam air.

Air 5.rokayah n suja/2012 . 3. Gunting Bekasplastik Jam randik PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar.Senaraibahan yang diperlukan.agal. Gunting 3. Kertas yang berbentukbunga 2. Bekasplastik 4. 1. 2. Bahanbukanorganik yang diperlukan 1. Jam randik 6.

rokayah n suja/2012 . Masukkanbunga yang telahdilipatkedalam air. Biarkanseketikadanlihatapa yang akanberlaku.agal. Guntingkertas yang diberikan 2.Prosedur 1. 4. Lipatkelopakbungakebahagi antengah 3. PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar.

5Buktikan dengan melakukan eksperimen yang disediakan. Adakah anda fikir ‘saiz kertas’ juga mempengaruhi kadar penyerapan air? 5. ‘Jenis kertas’ mempengaruhi masa untuk ia menyerap air.Soalan untuk murid 1. Adakah anda bersetuju bahawa ‘kertas yang nipislebih cepat menyerap air berbanding kertas yang tebal? 4.rokayah n suja/2012 . Jalankaneksperimentersebut.agal. Adakah kamu percaya bahawa kelopak bunga kertas ini boleh mengembang? 2. Apakah yang menyebabkan kelopak bunga kertas ini kembang? tisu kertas kotak JENIS KERTAS 3. kecil besar Sederhana SAIZ KERTAS PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar.

i.rokayah n suja/2012 . a) Jalankaneksperimen. dimanipulasikan : _______________________________________ _____________________________________________________________ -------------------------. dimalarkan : _______________________________________ II.-potong di sinidantampalkeratanatas di dalambukutulis----------------------- C A B PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar. b) Kenalpastipembolehubah yang. I. Apayang dapatandaperhatikan? __________________________________________________________ Berikaninferensbagijawapan (i) di atas.agal. __________________________________________________________ Bunga yang manakahpaling cepatmenyerap air? __________________________________________________________ Kelas :__________ ii. iii.LEMBARAN AKTIVITI MURID Nama :__________________________ JAWAB SOALAN DI BAWAH.

.rokayah n suja/2012 . PPGSem2/SN2/PeristiwaBercanggah/mar.agal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful