You are on page 1of 16

Email marketing oczami internautw

MAIL
MARKETING
WIDZIANY OCZAMI
I N T E R N A U T W

gr_rap_emoint_v.1.0 01/03/2013

P AT R O N I B A D A N I A :

Email marketing oczami internautw

O badaniu
Raport jest to prb zmierzenia si z opiniami uytkownikw poczty email na temat komunikatw email marketingowych, ktre otrzymuj, np. newslettery promocyjne, subskrypcja lub rezygnacja z dalszej subskrypcji. Raport jest take odpowiedzi na wiele pyta na temat email marketingu, z ktrymi borykaj si marketerzy, przedsibiorcy i liderzy opinii, w tym m.in.: czym kieruj si uytkownicy poczty email, ktrzy decyduj si na zapisanie do listy mailingowej danej firmy dlaczego subskrybenci rezygnuj z subskrypcji czy odbiorcy regularnie czytaj newslettery, na ktre si zapisali co robi odbiorcy gdy nadawc maila jest firma, ktrej nie znaj lub nie pamitaj wyraenia zgody na otrzymywanie wiadomoci handlowych czy subskrybenci korzystaj z rabatw przesyanych w newsletterach czy odbiorcy s wiadomi jak mog zrezygnowa z subskrypcji czy odbiorcy dziel si otrzymanymi newsletterami w kanaach social media, tj. tablica na Facebooku, konto w serwisie Twitter, etc. Badanie zostao przeprowadzone w okresie 22.01 08.02.2013 na grupie 2352 uytkownikw poczty email w tym m.in. osb posiadajych konta pocztowe w serwisach gazeta.pl oraz Wirtualna Polska.

gr_rap_emoint_v.1.0 01/03/2013

Email marketing oczami internautw

Oglne wnioski z badania


Email to najczciej wybierana forma komunikacji z firm w internecie. Ponad 1/3 badanych sprawdza poczt email co najmniej kilkanacie razy dziennie. Nowoci produktowe, rabaty i promocje to gwne czynniki skaniajce internautw do subskrypcji listy mailingowej firmy. Blisko 3/4 respondentw regularnie przeglda newslettery, na otrzymywanie ktrych wyrazili zgod. Atrakcyjny temat wiadomoci oraz rozpoznawalna nazwa firmy - tymi elementami kieruj si subskrybenci podejmujc decyzj o otworzeniu danego newslettera. Blisko 80% badanych wie jak zrezygnowa z dalszego otrzymywania mailingw danej firmy. 1/4 odbiorcw newsletterw bierze udzia w promocjach oferowanych za pomoc wiadomoci email. Mao interesujca tre newsletterw, wysoka czstotliwo wysyki, brak zainteresowania produktami lub usugami firmy - to najczciej wybierane powody rezygnacji z dalszej subskrypcji listy mailingowej danej marki. Ponad 50% badanych nie wie, e otrzymane newslettery mona udostpnia w serwisach spoecznociowych. Niemal 55% uytkownikw poczty email uwaa, e nadawcy newsletterw nie kieruj si ich preferencjami ani zainteresowaniami tworzc oferty promowane za pomoc wiadomoci email. Blisko 40% respondentw nie zwraca uwagi na personalizacj zastosowan w newsletterach.

gr_rap_emoint_v.1.0 01/03/2013

Email marketing oczami internautw

Email to najczciej wybierana forma kontaktu z firm.


W tym przypadku dua popularno mediw spoecznociowych nie miaa wikszego znaczenia. Mimo, e internauci lubi obserwowa firmy na Facebooku to jednak preferuj bardziej tradycyjne i sprawdzone formy kontaktu. Ponad 40% badanych podaje swj adres email jeli chce pozosta z firm w kontakcie. O poow mniej wybiera telefon (23,3%), a tylko niecae 18% ankietowanych decyduje si na najpopularniejszy portal spoecznociowy - Facebook.

44+23+18+10+3+2+1
43,8% 23,3% 17,8% 10,5% 3% 1,2% 0,4%

Co ciekawe, ponad 10% internautw deklaruje, e preferuje kontakt z firm za pomoc wiadomoci SMS. Najrzadziej wybieran form pozostania z firm w kontakcie okazay si dwa mniej popularne w Polsce portale spoecznociowe - Twitter (1,2%) i Pinterest (0,4%) oraz kana RSS, ktry wybiera jedynie 3% badanych.

Legenda:

Wiadomoci email/newsletter

Kana RSS

Telefon

Twitter

Pinterest

SMS

gr_rap_emoint_v.1.0 01/03/2013

Facebook

Email marketing oczami internautw

Z jak czstotliwoci sprawdzana jest poczta email?


Poczta email jest wanym elementem codziennej aktywnoci w internecie dla ponad 3/4 uytkownikw. Nowe wiadomoci w internetowej skrzynce odbiorczej sprawdza codziennie blisko 80% respondentw. 35,4% z nich robi to co najmniej kilkanacie razy dziennie, a 29,6% czciej ni dwa razy dziennie. Natomiast, raz lub dwa razy dziennie poczt email sprawdza 26% badanych. Co ciekawe, do czstotliwoci mniejszej ni raz dziennie przyznaje si jedynie 7,8% internautw. Sprawdzaj oni poczt email kilka razy w tygodniu. Rzadziej t czynno wykonuje jedynie 0,6% ankietowanych - raz w tygodniu i 0,4% - raz na dwa tygodnie lub rzadziej.

gr_rap_emoint_v.1.0 01/03/2013

35+65 30+70 26+74 8+92 2+98 1+99

35,4% - co najmniej kilkanacie razy dziennie

29,6% - czciej ni dwa razy dziennie

26,1% - jeden - dwa razy dziennie

7,8% - kilka razy w tygodniu

0,6% - raz w tygodniu

0,4% - raz na dwa tygodnie lub rzadziej

Email marketing oczami internautw

Dlaczego uytkownicy poczty email decyduj si na subskrypcj list mailingowych?


Najczciej wymienianym czynnikiem skaniajcym respondentw do udzielenia firmie zgody na wysyanie mailingw jest zainteresowanie nowociami produktowymi lub usugami firmy (31,3%). Natomiast blisko 1/4 liczy na otrzymywanie za pomoc wiadomoci email specjalnych rabatw i promocji, a 11% oczekuje ekskluzywnych treci dostpnych wycznie dla subskrybentw. Dla 10,3% badanych decydujce s rwnie czynniki zawodowe - informacje na temat firmy s im potrzebne do pracy lub rozwoju zawodowego. Co ciekawe, wielu internautw decyduje si na subskrypcj z bardziej prozaicznych powodw. 11,6% z nich chce po prostu by z firm w staym kontakcie lub s do tego przymuszeni subskrypcji wymaga konkurs, w ktrym chc wzi udzia.

3,4% - Licz na atrakcyjne graficznie wiadomoci email - interesuj si email marketingiem

gr_rap_emoint_v.1.0 01/03/2013

31+69 23+77 12+88 11+89 10+90 9+91 4+96

31,3% - Interesuj mnie nowoci produktowe lub usugi firmy

23,2% - Oczekuj specjalnych rabatw i promocji dla subskrybentw newsletterw

11,6% - Chc pozosta z firm w staym kontakcie

11% - Licz na ekskluzywne treci dostpne wycznie dla osb, ktre wyraziy zgod na otrzymywanie mailingw

10,3% - Czynniki zawodowe - informacje na temat firmy s mi potrzebne do pracy lub rozwoju zawodowego

9,1% - Wymaga tego konkurs, w ktrym chc wzi udzia

Email marketing oczami internautw

Uytkownicy poczty email regularnie czytaj newslettery, ktre subskrybuj.


Blisko 3/4 uytkownikw poczty email deklaruje, e regularnie czyta newslettery, ktre subskrybuje, a jedynie 29% robi to nieregularnie.

Czym kieruje si subskrybent podejmujc decyzj o otworzeniu newslettera?


Ponad 50% badanych deklaruje, e podejmujc decyzj o otworzeniu newslettera zwraca uwag na jego temat - czy sugeruje ciekaw tre lub atrakcyjn ofert. Drugim elementem wiadomoci, decydujcym o jej otworzeniu jest rozpoznawalna nazwa firmy widoczna w polu nadawcy emaila.
gr_rap_emoint_v.1.0 01/03/2013

71+29
29% NIE 71% TAK

Taki model zachowania stosuje ponad 42% badanych.

Email marketing oczami internautw

Jedynie niecae 5% internautw zwraca uwag na atrakcyjn grafik przy otwieraniu wiadomoci (jest to moliwe tylko w przypadku korzystania z poczty email w wybranych programach desktopowych, w tak zwanym oknie podgldu).

53+47 42+58 5+95

53,2% - Temat mailingu sugerujcy ciekaw tre bd zawarto atrakcyjnej oferty

42,4% - Znajoma nazwa firmy widoczna w polu nadawcy

4,4% - Atrakcyjna grafika - w przypadku odbioru poczty w programie desktopowym

Co robi subskrybenci jeli chc zrezygnowa z dalszego otrzymywania mailingw danej firmy?
Zdecydowana wikszo uytkownikw poczty email doskonale wie jak postpowa w przypadku rezygnacji z dalszej subskrypcji. A 78% przyznao, e klika w link umoliwiajcy rezygnacj z subskrypcji. Natomiast, 11,7% wysya w tej sprawie maila, a tylko 1,4% dzwoni do odpowiedniego dziau firmy. Co ciekawe, niecae 9% badanych odpowiedziao, e wybiera drog na skrty i po prostu zaznacza otrzyman wiadomo jako spam.

Klikam link umoliwiajcy rezygnacj z subskrypcji Wysyam maila w tej sprawie Zaznaczam otrzyman wiadomo jako spam Dzwonie do odpowiedniego dziau firmy

8,8% 1,4%

gr_rap_emoint_v.1.0 01/03/2013

780+220 120+880 90+910 20+980

78,1% 11,7%

Email marketing oczami internautw

Jak zachowuj si uytkownicy poczty email, gdy nadawc wiadomoci jest firma, ktrej nie znaj lub nie zapisywali si do jej listy mailingowej?
Z danych wynika, e ponad 80% respondentw w do zdecydowany sposb rozprawia si ze spamerami - 35% z nich zaznacza email jako spam, a ponad 53% prbuje zlokalizowa w wiadomoci link umoliwiajcy rezygnacj z subskrypcji, na ktr nie wyrazili zgody. Jedynie okoo 10% uytkownikw poczty email stosuje rzadziej sprawdzone metody - 4,9% z nich kontaktuje si z nadawc wiadomoci korzystajc z danych kontaktowych zdobytych na stronie internetowej, a niecae 6% pisz w tej sprawie email do nadawcy.

54+46 39+61 6+94 5+95


gr_rap_emoint_v.1.0 01/03/2013

53,7% - Klikam w link umoliwiajcy rezygnacj z subskrypcji

35,8% - Zaznaczam otrzyman wiadomo jako spam

5,7% - Pisz do nadawcy emaila, eby nie wysya mi wicej newsletterw

4,9% - Kontaktuj si z nadawc korzystajc z danych kontaktowych ze strony internetowej

Newsletter z rabatem lub konkursem - czy to konwertuje?


Okazuje si, e blisko 90% subskrybentw newsletterw bierze udzia w rnego rodzaju promocjach, o ktrych informowani s poprzez email. Bardzo czsto, bo a raz w tygodniu, angauje si w nie niecae 9% badanych. Natomiast, 25% deklaruje, e korzysta z rabatw jeden lub dwa razy w tygodniu, a blisko 30% robi to rzadziej ni raz na miesic.
9

Email marketing oczami internautw

Z kolei bardzo rzadko - ok. raz na 6 miesicy - w promocjach bierze udzia 1/4 respondentw. Jedynie 11,4% uytkownikw nigdy nie korzysta z oferowanych rabatw i nie bierze udziau w organizowanych konkursach.

Rzadko - rzadziej ni raz na miesic Nieregularnie - jeden lub dwa razy w miesicu Bardzo rzadko - ok. raz na 6 miesicy Nigdy Regularnie - przynajmniej raz w tygodniu

300+700 270+730 250+750 110+890 90+910

29,8% 25,3% 25% 11,4% 8,5%

Co skania subskrybentw do rezygnacji z dalszej subskrypcji listy mailingowej?


Za wysoka czstotliwo wysyanych wiadomoci (19,5%), mao interesujca tre newsletterw (20,9%) i utrata zainteresowania produktami lub usugami firmy (27,4%) - to trzy najczciej wymieniane przez badanych powody rezygnacji z dalszej subskrypcji danej listy mailingowej. Zdecydowanie mniej odbiorcw rezygnuje z dalszej subskrypcji z powodu maej atrakcyjnoci oferowanych promocji (13,2%), nieodpowiedniego czasu otrzymywania wiadomoci i nadmiernej iloci wszystkich maili znajdujcych si w skrzynce odbiorczej (7,1%) czy niekorzystania z oferowanych promocji (7,2%).

10

gr_rap_emoint_v.1.0 01/03/2013

Email marketing oczami internautw

28+72 21+79 20+80 14+86 8+92 7+93 4+96

27,4% - Przestay interesowa mnie produkty/usugi tej firmy

20,9% - Nie interesuje mnie tre wysyanych wiadomoci

19,5% - Newslettery wysyane s za czsto

13,2% - Oferowane promocje s mao interesujce w porwnaniu z ofert konkurencji

7,2% - Nigdy nie skorzystaem z oferowanych promocji

7,1% - Otrzymuj te wiadomoci w nieodpowiednim czasie i gubi si one w natoku innych otrzymanych maili

4,7% - Inne powody

Newslettery i serwisy spoecznociowe


Wci niewielu uytkownikw poczty email udostpnia otrzymane newslettery w serwisach spoecznociowych. Z danych wynika, e jedynie ok. 23% badanych korzysta z funkcji udostpniania newsletterw w portalach spoecznociowych. Z czego 7,2% z nich robi to tylko jeli wiadomo zrobi na nich wraenie, 7,3% w przypadku ciekawej oferty lub atrakcyjnej promocji, a 7,5% - po prostu od czasu do czasu.

gr_rap_emoint_v.1.0 01/03/2013

11

Email marketing oczami internautw

Natomiast, ponad 70% respondentw nie udostpnia newsletterw w social media w ogle. 9,9% dlatego, e nie ma konta w adnym serwisie spoecznociowym, a 11,3% nie wie, e w ogle jest taka moliwo.

54+46 12+88 10+90 8+92 7+93 6+94 2+98

54% - Nie

11,3% - Nie wiedziaem, e newslettery mona publikowa w portalach spoecznociowych

9,9% - Nie, poniewa nie mam konta w adnym serwisie spoecznociowym

7,5% - Od czasu do czasu

7,3% - Tak, jeli zawieraj ciekaw ofert lub atrakcyjn promocj

7,2% - Tak, ale tylko jeli wywr na mnie due wraenie

1,9% - Tak

12

gr_rap_emoint_v.1.0 01/03/2013

Email marketing oczami internautw

Newsletter to zbiorcza oferta dla wszystkich - uwaaj subskrybenci


Ponad 50% uytkownikw poczty email uwaa, e nie jest traktowana indywidualnie przez nadawcw newsletterw, a wiadomoci, ktre otrzymuj ignoruj ich preferencje produktowe i zainteresowania. Przeciwnego zdania jest 16% badanych. Uwaaj oni, e oferty, ktre otrzymuj s dopasowane do ich potrzeb i odzwierciedlaj odwiedzone przez nich sekcje strony internetowej nadawcy oraz oferty produktowe, ktre kliknli w poprzednich emailach. Z kolei, niemal 29% odbiorcw w ogle nie zwraca na to uwagi.

Kady mailing zawiera zbiorcz ofert adresowan do wszystkich Nie zwracam na to uwagi Kada otrzymana oferta dopasowana jest do moich potrzeb

550+450 290+710 170+830

54,9% 28,8% 16,3%

Personalizacja wiadomoci vs. subskrybenci


Okazuje si, e personalizacja wiadomoci (w temacie lub treci) dla blisko 40% ankietowanych jest obojtna, poniewa nie zwracaj na ni w ogle uwagi. Jednak 36% uytkownikw poczty email jest innego zdania. Presonalizacja jest dla nich irytujca, poniewa uznaj to za form spoufalania si. Z kolei, 1/4 badanych odnosi si do personalizacji pozytywnie. Uwaaj oni, e w ten sposb zwiksza si ich zaufanie do nadawcy skoro posiada on podstawowe informacje na ich temat (np. imi odbiorcy)

Nie zwracam to uwagi Irytuje mnie to


gr_rap_emoint_v.1.0 01/03/2013

Zwiksza moje zaufanie do nadawcy

400+600 370+630 250+750


13

39,2% 36,1% 24,7%

Email marketing oczami internautw

Podsumowanie
Maciej Ossowski, Dyrektor ds. Edukacji w GetResponse
Z caego badania najbardziej cieszy mnie fakt, e email marketing jest nie tylko efektywnym narzdziem sprzedaowym dla firm, ale take najczeciej wybieranym rodkiem komunikacji z markami. Uytkownicy poczty s wiadomi rnicy pomidzy marketingiem za przyzwoleniem a spamem i pozwalaj firmom dociera do najbardziej prywatnego miejsca w internecie wasnej skrzynki pocztowej. Marketerzy powinni zwrci uwag na fakt, e ich klienci wyraaj zgod na wysyanie informacji handlowych gwnie po to, aby otrzymywa informacje od firmy. Niedopasowanie treci do preferencji jest natomiast jedn z gwnych przyczyn rezygnacji, dlatego warto dokona ewaluacji wysyanych newsletterw. Sprzeda i promocje to nie wszystko subskrybenci oczekuj te angaujcych, informacyjnych treci, ktre przeami sprzedaowo-produktowy monolog. Bardzo istotn lekcj pync z badania jest te poczucie niedopasowania komunikacji do preferencji odbiorcy. Poowa badanych uwaa, e newslettery, ktre subskrybuj zupenie ignoruj ich preferencje, zainteresowania czy histori zakupow. Warto o tym pamita i przed kolejn wysyk podzieli baz swoich klientw na grupy zainteresowane konkretnymi kategoriami produktw i usug. Prawidowa segmentacja pozostaje jak wida nadal olbrzymim wyzwaniem dla wielu marek wysyajcych newslettery.

14

gr_rap_emoint_v.1.0 01/03/2013

Email marketing oczami internautw

Monika Gowacka, Senior Account Manager/ E-mail Marketing Manager w Wirtualnej Polsce
Ponad 90% respondentw deklaruje, e minimum raz dziennie sprawdza swoj skrzynk mailow. Dla porwnania, z badania przeprowadzonego przez GoldenLine dowiadujemy si,

e najwikszy serwis spoecznociowy Facebook odwiedza codziennie jedynie 70%* badanych. Co wicej, wyniki badania przygotowanego na zlecenie WP.PL przez Interaktywny Instytut Bada Rynkowych** pokazuj, e poczta elektroniczna jest najpopularniejsz form komunikacji w internecie korzysta z niej 97% respondentw. Obawy, e wymiana informacji w serwisach spoecznociach zastpi tradycyjne maile, s wic bezpodstawne. Co wane, to wanie email zosta wskazany jako najczciej wybierana forma kontaktu z firm. Dlatego, moim zdaniem, wysyki mailingowe nadal bd odgryway bardzo wan rol, zarwno w komunikacji osobistej, jak i marketingowej. Jeli chodzi o newsletter, naley zwrci uwag na wysoki poziom wiedzy respondentw na temat tego produktu. Jak wynika z badania, uytkownicy dobrze wiedz, jakie mailingi zamawiali. S te wiadomi, jak mona wypisa si z subskrypcji. W przypadku wysyki ofert, oczekuj indywidualnego podejcia, w tym te dostosowania czstotliwoci ich otrzymywania. Dlatego marketerzy powinni zmierzy si z wyzwaniem i opracowa taki system komunikacji newsletterowej, dziki ktremu subskrybent bdzie mg odnie wraenie, e oferta zostaa przygotowana wycznie dla niego zgodnie z jego zainteresowaniami i aktualnymi potrzebami.

gr_rap_emoint_v.1.0 01/03/2013

*http://biznes.pl/magazyny/media/internet/socjalni-polacy-jak-czesto-odwiedzamy-portale-spol,5297159,magazyn-detal.html ** rdo: IIBR dla WP.PL, stycze 2013, N=2000

15

Email marketing oczami internautw

O GetResponse
Platforma GetResponse jest produktem firmy Implix, posiadajcej ponad 14-letnie dowiadczenie w email marketingu. Z usugi korzysta obecnie ponad 300,000 klientw z blisko 200 krajw. GetResponse oferuje wiele praktycznych rozwiza niezbdnych do prowadzenia efektywnych kampanii email marketingowych z wykorzystaniem narzdzi takich jak: newslettery (ponad 350 gotowych do uycia szablonw), wiadomoci automatyczne (autorespondery), video emaile, ankiety internetowe, integracje z mediami spoecznociowymi oraz rozbudowane statystyki. GetResponse oferuje rwnie dedykowane rozwizania dla klientw korporacyjnych.

Masz dodatkowe pytania?


Skontaktuj si z nami: Maciej Ossowski
Dyrektor Dziau Edukacji mossowski@implix.com +48 784 639 386

Magdalena Paradowska
New Business Consultant mparadowska@implix.com +48 728 403 323

16

gr_rap_emoint_v.1.0 01/03/2013