KAJIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN GABUNGAN

KAJIAN KUANTITATIF

Kajian kuantitatif adalah kajian yang menggunakan maklumat / data yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif boleh diukur, melalui proses pengukuran dan memerlukan alat-alat pengukuran seperti soal selidik dan ujian. Saiz sampel bagi kajian ini lebih besar berbanding kajian kualitatif. Jenis-jenis kajian kuantitatif: i) Kajian Deskriptif ii) Kajian Korelasi iii) Causal Comparative iv) Kajian Eksperimental KAJIAN KUALITATIF Kajian kualitatif adalah kajian yang menggunakan maklumat / data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif diperoleh dengan cara pemerhatian, temubual, analisis dokumen atau apa-apa cara untuk mendapatkan data yang lengkap. Saiz sampel bagi kajian ini lebih kecilberbanding kajian kualitatif.

Jenis-jenis kajian kualitatif: i) Kajian Tindakan ii) Kajian Kes iii) Kajian Lapangan iv) Analisis Dokumen

PERBEZAAN DI ANTARA KAJIAN KUANTITATIF DAN KAJIAN KUALITATIF i) Bentuk Data KAJIAN KUANTITATIF Data berbentuk angka yang boleh diukur. v) Metodologi Kajian KAJIAN KUANTITATIF KAJIAN KUALITATIF Penyelidik mengkaji populasi atau sampel Saiz sampel kecil dan dipilih secara bertujuan yang mewakili populasi. iii) Reka bentuk Kajian KAJIAN KUANTITATIF Reka bentuk ditetapkan dipungut. KAJIAN KUALITATIF data Reka bentuk bersifat mudah lentur / fleksibel. KAJIAN KUALITATIF Data berbentuk perkataan atau ayat yang dikumpul melalui temubual atau yang direkod dalam bentuk gambar atau video. KAJIAN KUALITATIF Penyelidik adalah sebahagian daripada peserta kajian. ii) Instrumen Kajian KAJIAN KUANTITATIF Penyelidik menggunakan instrument seperti soal selidik dan ujian pencapaian bagi memungut data. Peserta kajian adalah sampel yang dipilih dengan menggunakan teknik persampelan tertentu. KAJIAN KUALITATIF Penyelidik adalah instrumen utama memungut data. sebelum iv) Peserta Kajian KAJIAN KUANTITATIF Penyelidik bukan peserta kajian. Maklumat kajian diperoleh secara langsung daripada peserta kajian. mendengar dan memerhati sendiri fenomena yang ingin dikaji. Data yang diperoleh juga menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Penyelidik perlu berada dalam situasi yang dikaji. Saiz sampel besar dan tidak berasaskan kebarangkalian. boleh diubahsuai mengikut keadaan dan keperluan situasi. Instrumen berfungsi sebagai alat pengukur dan menjadi alat perantaraan antara penyelidik dan peserta kajian. . dan dipilih berasaskan kebarangkalian. KAJIAN GABUNGAN (MIXED-METHOD) Kajian gabungan pula merupakan kajian yang menggabungkan kaedah kuantitatif dan kualitatif.

Kolaboratif 3. . melalui pengetahuan tersebut ianya diproses untuk mengenalpasti setiap masalah yang timbul dan langkah-langkah penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan lagi kefahaman sedia ada berdasarkan kepada kebijaksanaan yang ada pada seseorang itu. Individu 2. Peringkat-peringkat Sekolah (organisasi) 4. Mendebatkan sesuatu polisi 4. Menambah baik amalan atau praktis 3. Antara lain.. PENGERTIAN: Kajian atau Penyelidikan merupakan suatu proses langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data bagi mendapat serta meningkatkan lagi kefahaman ke atas sesuatu topik atau isu. penyelidikan juga merupakan suatu proses yang digunakan oleh setiap guru dalam mengumpul setiap data yang kemudiannya diproses menjadi maklumat dan akhirnya menjadi suatu pengetahuan bermanfaat. mereka dapat mengenalpasti punca dan langkah-langkah mengatasinya dapat dilakukan dengan sebaiknya. Melalui penyelidikan tersebut.::APA ITU KAJIAN TINDAKAN?::. Sebagai Pengetahuan 2. Membina kemahiran melakukan penyelidikan JENIS-JENIS KAJIAN TINDAKAN: 1. Seterusnya. Peringkat daerah ANTARA CONTOH KAJIAN TINDAKAN DI DALAM PENDIDIKAN IALAH: Seseorang guru itu boleh melakukan kajian atau penyelidikan terhadap isu ponteng kelas yang berlaku di kalangan pelajar di sekolah tempat mereka mengajar. KENAPA KAJIAN PENTING BAGI GURU? 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful