PRAKTIKAL 2

: When is it a Spesies? Taxonomy and Keeping Track of Biological Diversity

Tarikh Objektif

: 18 julai 2011 : mengklasifikasikan spesies mengikut kaedah morfologikal

Bahan dan radas : 1 set speseis moon morph, gunting, gam, sekeping kertas Teori Taksonomi Taksonomi ( sistematik ) merupakan satu bidang biologi yang melibatkan pengajian pengelasan, pengecaman, tatanama organisma hidup yang wujud di dunia ini. Pengelasan merujuk kepada aktiviti mengkategorikan pelbagai jenis organisma dalam dunia berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbezaan yang boleh diperhatikan di kalangan organisma hidup. Di dalam dunia kita, berjuta-juta jenis organisma telah diketahui atau telah bahan, ditemui. Taksonomi dan bertujuan yang :

menguruskan

maklumat,

data

dikumpulkan dengan menggunakan satu pendekatan yang sistematik dan teratur supaya bahan, maklumat dan data tersebut boleh disimpan, difailkan dan dikelaskan secara sistematik dan teratur untuk memudahkan rujukan. Taksonomi menggunakan sistem pengkelasan semula jadi. Maka taksonomi menyediakan satu pendekatan untuk ahli biologi mengkaji kepelbagaian hidupan dan mencari

perhubungan semula jadi di antara organisma dalam jaringan hidupan. Taksonomi juga membolehkan ahli biologi mengkaji bdang-bidang biologi yang lain seperti morfologi, anatomi dan fisiologi dengan lebih mudah. Taksonomi menyediakan satu kaedah yang sistematik untuk menghuraikan flora dan fauna di kawasan yang berbeza dalam dunia. (Biologi STPM jilid 2)

organisma-organisma tersebut boleh membiak bersama.blackwellpublishing.org/wiki/Species) dan Biology Matriculation Mc Graw Hill.Konsep spesies Spesies adalah konsep taksonomi yang digunakan dalam biologi untuk menunjuk pada populasi organisma yang sejenis atau serupa dalam beberapa hal yang penting. http://ms.wikipedia.wikipedia. dan ditulis dalam keadaan condong.asp ). . (http://en.com/ridley/tutorials/The_idea_of_a_species11. Contohnya ialah Homo sapiens. satu spesies diberikan tatanama binomial dalam bentuk nama genus dan diikuti satu nama unik.org/wiki/Spesies Ekologikal spesies  Satu set haiwan yang mempunyai peranan (niche) ekologi yang sama di dalam sesebuah persekitaran  Cth: katak pisang dan katak puru Morfologikal spesies  Sesuatu populasi berbeza daripada cirri-ciri fizikal namun tetap dikategorikan sebagai satu spesies  Cth: ayam dan itik Mikro spesies  Spesies yang membiak tanpa proses meiosis dan persenyawaan dan setiap generasi adalah serupa dari segi genetik dengan generasi sebelumnya  Cth: yeast dan hydra SPESIES Genetic spesies  Satu set haiwan yang berpotensi membiak secara semulajadi melalui genetik yang sesuai  Cth: ikan boleh mengalami polyploidy dan membentuk spesies baru Biological spesies  Satu set haiwan yang berpotensi untuk membiak sesama mereka  Cth: anjing Chihuahua dan poodle (Peta minda diolah isinya dari (http://www. Dalam pengelasan saintifik. Biasanya. Panthera tigris dan Hibiscus rosa-sinensis.

Spesies moon morph tersebut telah disusun mengikut sistem pengkelasan pelbagai tingkat (Multilevel System Classification) .Morpho spesies Variasi di dalam spesies anjing Variasi di dalam spesies kumbang Prosedur : 1. Kelas telah dibahagikan kepada empat kumpulan. 2. Satu set spesies moon morph telah digunting dan di kategorikan kepada beberapa „spesies‟.

Apakah ciri-ciri yang ditekankan oleh ahli kumpulan anda apabila mulamula meletakkan haiwan di dalam kumpulan? Mengapakah anda menggunakan ciri-ciri tersebut? Mengapa bukan ciri-ciri yang lain? Ciri yang kumpulan saya tekankan semasa pertama kali menghimpunkan haiwan adalah adalah dari segi sifat fizikal Moon Morphs . Walaupun begitu spesies anjing dan spesies gajah tersebut tetap boleh membiak sesama mereka. sesuatu spesies itu perlu nampak seperti sama tapi tidak perlu serupa. 2. Beberapa variasi boleh diterima di dalam suatu spesies namun apabila haiwan daripada spesies yang sama kelihatan berbeza. Poodle atau Chihuahua. ahli taxonomi akan mengkelaskan mereka sebagai „subspesies‟ yang berbeza atau kaum yang berbeza tetapi mereka tetap boleh membiak sesama mereka. (http://www.co. Hal ini kerana di dalam sesuatu spesies itu terdapat variasi. iaitu “berbadan panjang” dan “berbadan pendek”. Apakah yang akan berlaku pada spesies anda jika anda menerima variasi individu aras tinggi? Apakah yang akan berlaku pada spesies anda jika anda menerima variasi individu aras paling rendah? . Perlukah semua individu di dalam sesuatu spesies serupa? Berapa banyakkah variasi yang boleh diterima di dalam sesuatu spesies? Tidak perlu.Perbincangan : 1. Contohnya seperti anjing adalah satu spesies tetapi subspesies anjing adalah seperti Labrador. cirri berbadan panjang dan pendek ini amat mudah dikenalpasti sedangkan ciri-ciri lain perlu diperhati dengan lebih teliti lagi contohnya seperti ciri “berekor” atau ciri “berkuku” yang tidak jelas perbezaannya. Hal ini kerana sifat fizikal ini amat jelas kelihatan dan amat ketara perbezaannya antara Moon Morphs tersebut.pdf) 3.sycd. Apabila kami melihat perbezaan antara Moon Morph tersebut.uk/who_am_i/pdf/race/racepupils. Begitu juga seperti spesies gajah dan subspesies gajah pula adalah gajah Afrika dan juga gajah India.

warna mata atau bilangan jari adalah ciri-ciri . Genetik : Individu yang berbeza biasanya memiliki set gen yang berbeza. Begitu juga jika diaplikasikan kepada spesies haiwan.Jika variasi individu spesies Moon Morph ini tinggi.wikipedia. (http://en. Selain itu. ekologikal. Apakah faktor yang menyebabkan variasi individu dalam sesuatu spesies? Age-group (ontogenetic) : Perbezaan kumpulan umur adalah perbezaan yang dihasilkan oleh kehadiran individu yang mempunyai umur yang berbeza di dalam sesuatu populasi contohnya seperti kanak-kanak dan orang dewasa di Terengganu berbeza daripada segi ketinggian namun kanak.org/wiki/Species) 5.kanak yang berumur 6 tahun di Terengganu dan kanak-kanak berumur 6 tahun di Perak tidak banyak beza secara keseluruhannya. Terdapat juga kaedah-kaedah lain seperti typologikal spesies. recognition spesies. kaedah lain yang digunakan adalah kaedah konsep spesies morfologikal di mana individu dikategorikan dengan melihat persamaan dari segi ciri-ciri fizikal yang ketara. maka saya hanya boleh memecahkan spesies tersebut hanya kepada beberapa subspesies. evolutionary spesies. genetic dan juga mikrospesies. maka saya boleh memecahkan lagi spesies Moon Morph ini kepada banyak sub-spesies manakala jika variasi individu spesies Moon Morph ini rendah. Jelaskan bagaimana ahli taxonomi boleh membahagikan spesies kepada dua atau lebih spesies? Ahli taxonomi boleh membahagikan sesuatu spesies kepada dua atau lebih spesies dengan pelbagai cara antaranya adalah dengan cara konsep spesies biologikal yang merujuk kepada sekumpulan populasi yang berpotensi untuk membiak secara semulajadi sesama mereka untuk menghasilkan zuriat yang pelbagai dan subur . 4. Perbezaan yang nyata seperti warna kulit.

bentuk abdomen dan juga bentuk sayap yang berbeza-beza. Begitu juga pada haiwan. contohnya rama-rama mempunyai set gen yang berbeza menyebabkan wujudnya variasi seperti corak. . warna sayap.org/library/harvard_course/New_Lab4. Mengapakah “Moon Morphs” ini dipanggil “Morphospesies”? Moon Morph dipanggil morphospesies kerana Moon Morph dikategorikan kepada spesies mengikut ciri-ciri fizikal yang terdapat pada Moon Morph tersebut.sjgarchive. 6. Ciri-ciri fizikal yang sama menyebabkan Moon Morph itu dikategorikan sebagai satu spesies namun mungkin terdapat variasi di dalam spesies tertentu seperti Moon Morph 4 dan 3 yang mempunyai badan yang panjang dan bercorak dikategorikan sebagai satu spesies tetapi mempunyai variasi seperti berkuku dan tidak berkuku (rujuk keputusan). Persekitaran : Persekitaran yang berbeza juga mewujudkan variasi di dalam sesuatu spesies contohnya seperti persekitaran di Jepun yang sejuk menyebabkan manusia yang tinggal di tempat tersebut berkulit cerah namun lain pula dengan persekitaran di Afrika di mana cuacanya panas dan kering dan manusia yang tinggal di tempat tersebut pula mempunyai warna kulit yang gelap.pdf) Mutasi : Perubahan di dalam struktur genetik pada DNA menyebabkan variasi didalam spesies tersebut. (http://www.genetik manusia yang berbeza-beza.

dan berbadan pendek 1. 18. Jelaskan mengapakah “spesies anda bukan reproduktif / biologikal spesies? Spesies Moon Morph adalah Morphospesies kerana ianya dikategorikan kepada spesies mengikut ciri-ciri fizikal yang sama. 20. bermata. Moon Morph bukan spesies reproduktif/ biologikal kerana tiada maklumat tentang pembiakan Moon Morph tersebut. Kesimpulan : Setelah mencuba untuk mengkategorikan Moon Morph ini kepada beberapa spesies lain. jika tiada maklumat tentang pembiakan mereka maka kita tidak boleh mengkategorikan mereka kepada spesies.    Spesies tidak bercorak dan berbadan panjang 29. 9. bermata dan berbadan pendek 10. 11. tidak berekor. 22. 26 Spesies yang bercorak dan berbadan panjang 4 dan 3 Spesies yang mempunyai tangan tanpa jari. kami mendapati Moon Morph ini boleh dikategorikan kepada 6 sub – spesies (rujuk keputusan).7. 15. 17. tidak berekor. 14. Ini adalah kerana biologikal spesies dikategorikan mengikut spesies apabila sesuatu hidupan itu berjaya membiak secara semulajadi sesama mereka. 7. Rupa yang hampir sama diletakkan dibawah satu spesies. 16. 2   Spesies yang berekor. 27  Spesies yang mempunyai tangan berjari. 19. 25. apabila mereka berjaya membiak dan menghasilkan individu yang subur maka hidupan itu dikira sebagai satu spesies. 8 . 23. 21 Spesies yang tidak bermata dan berbadan pendek 28. 6. 5. 24. bermata. 13. dan berbadan pendek 12.

Ekologi. W. Wikipedia.sycd. G. Diakses pada 26 Julai 2011 daripada http://www. Oxford Fajar Sdn Bhd : Selangor 3. Diakses pada 26 Julai 2011 daripada http://en.Hill Companies 4. (____).N. C. et al.sjgarchive. Peter H. Internet : 1. Variation Within a Species. Bhd. Pollock. Sasbadi Sdn Bhd : Selangor 2. Malaysia: The McGraw. (2011). Biology for Matriculation. (2008).uk/who_am_i/pdf/race/racepupils. No author. S. (1997).pdf) 2. Diakses pada 26 Julai 2011 daripada http://www.co.org/wiki/Species 3.pdf) . Mang. Selangor : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Biology SPM.org/library/harvard_course/New_Lab4. Species.Raven. No author.RUJUKAN Buku : 1. (2007). (2005). Kuasai Peperiksaan : Biologi STPM Jilid II. Concept of spesies.wikipedia. (1997). Yeat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful