Tugasan EPM 233 1

School of Education and Cognitive Science

EPM 233 Model dan Strategi Pedagogi

Tugasan

 Penulisan tidak boleh memutar-belitkan fakta atau melebih-lebihkan sesuatu. Penulisan akademik berasaskan kepada idea bahawa kesimpulan hanya boleh diterima bila disokong dengan bukti.Tugasan EPM 233 Pengenalan Panduan ini menerangkan dengan terperinci tugasan yang perlu dilakukan oleh pelajar untuk kursus ini. Tidak ada kenyataan-kenyataan yang menimbulkan keraguan. Tugasan ini bertujuan untuk menilai peringkat-peringkat kognitif tahap tinggi. projek) yang diserahkan dengan tujuan menipu tentang kebolehan. Panduan ini juga mengandungi kriteria yang ditetapkan untuk memudahkan Fasilitator Akademik menilai hasil kerja anda. Penulisan Akademik Penulisan akademik adalah penulisan ilmiah atau saintifik yang menjawab secara sistematik dan teliti sesuatu persoalan. pengetahuan atau sumbangan oleh seseorang pelajar. Tujuan panduan ini ialah untuk memastikan bahawa semua pelajar serta Fasilitator Akademik mempunyai maklumat yang sama tentang apa yang dikehendaki. . tepat.  Penulisan mestilah cermat.  Menulis dengan jujur dan hanya mengemukakan kebenaran. Seorang penulis akademik harus mengumpulkan data secara objektif. konseptual dan mengikut prosedur yang jelas. Plagiarisme Apa itu PLAGIARISME? Plagiarisme ialah apa jua bahan tulisan (esei. benar dan tidak membuat andaian. tidak terpengaruh dengan pegangan sendiri (kecuali tajuk yang menggalakkan penulis memberi pandangan atau merupakan sesuatu refleksi peribadi) dan gunakan data yang diperolehi untuk menyokong sesuatu soalan atau hipotesis.  Setiap pandangan yang dikemukakan disokong dengan bukti. Tugasan ini merupakan salah satu komponen penaksiran yang telah ditetapkan untuk kurusus ini. Secara ringkas sesuatu “penulisan akademik” mempunyai ciri-ciri berikut:  Menyampaikan fakta secara sistematik. iaitu kebolehan anda mengaplikasai prinsip & konsep yang telah dipelajari dalam penyelesaian sesuatu masalah. menilai dengan kritis dan menghasil sesuatu yang baru atau mengubahsuai sesuatu yang sedia ada.

Rujukan Semua sumber yang anda telah rujuk mesti disenaraikan di akhir tugasan anda di bawah seksyen RUJUKAN. The learning-centred principal: Educational Leadership. 335-367. Daripada Jurnal Atas Talian Evnine. (2002). Tulis semula ayat atau perenggan dan pastikan rujukan dinayatakan dalam kurungan. Ini termasuk gambarajah . 12-15. Mind. S. bahawa dia ialah sumber asal atau pencipta sesuatu idea. The universality of logic: On the connection between rationality and logical ability [Versi Elektronik]. seorang pelajar tidak boleh memplagiat apa-apa idea.Tugasan EPM 233 Selaras dengan Seksyen 14. Gunakan format APA (American Psychological Association) untuk membuat segala rujukan. lukisan. J. Asia e University. Suatu cubaan untuk menonjolkan dalam apa-apa cara. data atau ciptaan yang adalah sebenarnya diambil daripada beberapa sumber lain. penulisan. dan mendakwa bahawa ia adalah hasil ciptaan sendiri. penulisan.0 Academic Offence. gambar dan sebagainya. R. Penyerahkan satu esei yang sama untuk memenuhi syarat dua atau lebih kursus. Memang diakui bahawa kita kerap kali mengambil idea orang lain dan ini adalah tidak salah jika kita membuat rujukan dan mengakui sumber tersebut. Pastikan anda mengkaji dengan mendalam tentang isu hak cipta dan apa yang anda boleh gunakan tanpa hak cipta. dalam Buku Panduan Peraturan Universiti. ayat atau perenggan yang anda petik mempunyai rujukan yang berkaitan dan dinyatakan sumber dalam kurungan.    Bagaimana saya boleh mengelak daripada PLAGIARISME?     Pastikan setiap frasa. Menulis atau mengolah idea orang lain tanpa membuat rujukan. 110. 59(8). . Berikut ini ialah kaedah membuat rujukan: Daripada Jurnal DuFour. (2001). data atau ciptaa orang lain yang bermaksud seperti berikut:  Memetik atau meniru sebulat-bulat hasil kerja orang lain tanpa memberi penghargaan atau membuat rujukan. klip video & audio.

Why teach thinking? Dalam J. A22-A23. Megatrends 2000. 2) Penilaian akan dibuat berdasarkan mutu persembahan penulisan dan bahasa. Tugasan Soalan Tugasan: Pemberatan: 35% 1) Tugasan ini terdiri daripada DUA bahagian. The New York Times.J. A1. February 11). Pelajar yang mengemukakan tugasan berunsurkan plagiat akan dikenakan penalti. Daripada Bab dalam Buku Nickerson. Freeman and Company. .Tugasan EPM 233 4 Dariapada Halaman Web atau Halaman Sesawang National Park Service. and Aburdence. R.nps. Daripada Akhbar Holden. 4) Gunakan rujukan yang sesuai untuk menyokong jawapan anda. 3) Hasil kerja hendaklah asli. . London: Pan Books.4. May 16). Frank Sinatra dies at 82: Matchless stylist of pop.H. Sternberg (Eds). (1998. M. 2003. B. from http://www. J. New York: W. Baron & R. Bahan 5) Anda digalakkan merujuk kepada bahan-bahan sumber selain daripada bahan pembelajaran yang dibekalkan untuk kursus. pp. yakni tidak dibenarkan menyalin bulat-bulat daripada mana-mana teks sumber. rujukan hendaklah disenaraikan pada halaman belakang sekali. 27-37. Rujukan hendaklah dilakukan sebagai panduan untuk calon mengolah kerja peribadi. Teaching thinking skills: Theory and practice. 6) Pastikan anda menulis rujukan seperti dinyatakan pada halaman 3 . (1989). (1987).gov/abli/ Daripada Buku Naisbitt. S. (2003. Diperolehi February 13. Abraham Lincoln Birthplace National Historic Site.

Tugasan EPM 233 5 BAHAGIAN A – Menilis ESEI (20 markah) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) menekankan bahawa pengajaran di sekolah-sekolah rendah hendaklah “berkonsepkan didik hibur bagi memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan dengan sokongan pelbagai bahan media yang sesuai”.[2 halaman] .8 markah c) Bagaimana penaksiran adalah “berkonsepkan didir hibur”? [3 halaman] . Gunakan Bab 3 dan 4 sebagai panduan. lembaran kerja dan lain-lain 3 markah [15 markah] . Masa mengajar yang dicadangakan ialah 40 minit. Anda boleh gunakan format Rancangan Pelajaran Harian seperti berikut dan mana-mana templat lain. apakah isu-isu yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran “secara aktif dan menyeronokkan”? . Gunakan soalan-soalan berikut sebagai panduan untuk esei anda. laman web dan lainlain Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Kolaboratif hendaklah dibahagikan kepada: a) Aktiviti Guru b) Aktiviti Murid 2 markah Prosedur atau Langkah-Langkah: a) b) c) d) Pembukaan Aktiviti Penyoalan Penutup 6 markah Penilaian Ujian. a) Sejauh manakah pengajaran di sekolah anda masih berpusatkan guru? [1 halaman] – 2 markah b) Bagaimana anda telah melibatkan murid “secara aktif dan menyeronokkan dengan sokongan pelbagai bahan media yang sesuai” dalam proses pengajaran dan pembelajaran? [4 halaman] .6 markah d) Pada pendapat anda. klip video.4 markah [20 markah] BAHAGIAN B – RANCANGAN PELAJARAN (15 markah) Sediakan SATU Rancangan Pelajaran Harian yang memberi tumpuan kepada PEMBELAJARAN KOLABORATIF (berpusatkan murid). Tulis satu esei dengan merujuk kepada pernyataan di atas. RANCANGAN PELAJARAN Tajuk Peringkat Kelas: Masa: Objektif pelajaran: Hasil Pembelajaran: Konsep/Prinsip/Teori/Hukum Bahan Pembelajaran & Pengajaran: Markah 1 markah 2 makah 1 markah Contoh: slaid powerpoint.

 Format Tugasan   Gunakan kertas saiz A4 dan ditaip 1.5 spacing) Gunakan Font New Times Roman. Penyerahan Tugasan  Serahkan Tugasan anda kepada MyPLS secara online sebelum atau pada Tutorial ke 3 – 17 Mac 2013. Rujuk kepada Panduan Penyerahan Online.Tugasan EPM 233 Kepilkan bersama lembaran kerja dan bahan-bahan lain yang digunakan dalam pengajaran dalam format saiz A4. Sila gunakan muka hadapan seperti dilampikan dan jangan lupa menulis NAMA dan NOMBOR MATRIK. saiz 12 .5 langkau (1.

MATRIK NAMA FASILITATOR AKADEMIK PUSAT PEMBELAJARAN .Tugasan EPM 233 TUGASAN JANUARI 2013 SEMESTER KOD KURSUS EPM 233 NAMA KURSUS MODEL & STRATEGI PEDAGOGI PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN NAMA PELAJAR NO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful