MEMORIU TEHNIC DE REZISTENŢĂ

I.
Proiect Nr. Denumirea lucrării Beneficiar Sef proiect DATE GENERALE:

01 – 07.2011
Clădiri cu spatii pentru cazare în campusul universitar Brasov CĂMIN MASTERANZI D+P+3E CĂMIN DOCTORANZI S+P+4E ATRIUM UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV Arh. Nicolae Ţaric Şef proiect rezistenta: Conf.dr.ing. Marius Botiş Ciprian Cismaş Cristina Harbic Victor Dubăsaru P.T. - D.D.E

Proiectant general specialitate

Faza proiectare

Documente şi documentaţii ce stau la baza întocmirii proiectului Tema de proiectare întocmită de Universitatea Transilvania Brasov, prin Arh. Nicolae Ţaric. Date generale conform proiect Pe terenul intravilan situat în municipiul Braşov cu numărul A1170/2 conform plan situaţie, Universitatea Transilvania Braşov intenţionează să construiască un ansamblu "Clădiri cu spații pentru cazare în campusul universitar Brasov" - CĂMIN MASTERANZI D+P+3E, CĂMIN DOCTORANZI S+P+4E. II. DATE DE CALCUL:

La întocmirea proiectului s-au avut în vedere: • SR EN 1990:2004/A1:2006 Eurocod: Bazele proiectării structurilor • SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale, greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru clădiri; • SR EN 1991-1-3:2005 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni generale. Încărcări date de zapadă; • SR EN 1991-1-4:2006 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale. Acţiuni ale vântului. • SR EN 1992-1-1:2004/AC:2008 Eurocod 2:Proiectarea structurilor de beton; Partea1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri; • SR EN 1991-1-6/AC:2009 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni generale – Acţiuni pe durata execuţiei • Cod de proiectare antiseismică a clădirilor - P100-2006 ; • Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat CR 2-1-1.1 2005 • Cod de proiectare pentru structuri din zidărie CR 6-2006; • Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă, indicativ NP112-2004. • SR EN 1993-1-1:2006/AC:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri; • SR EN 1993-1-8:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel.Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor.

Pentru asigurarea unor greutăţi permanente reduse.85 Gruparea încărcărilor pentru stările limita ultime şi pentru stările limita ale exploatării normale s-a făcut conform SR EN 1991-1-6/AC:2009 Eurocod 1.7s. 2 din 5 .00 coeficientul în funcţie de zona seismică de calcul a amplasamentului a g= 0.5 m de la CTN.G.com .90 m. în marea majoritate închiderea clădirilor şi izolaţiile termice s-au prevăzut din materiale uşoare. agro-zootehnice şi industriale.00 m.tel. Categoria de importanţă conform H. Presiuni convenţionale 1.0722568712 Ciprian Cismaş . coeficientul de importanta a construcţiei γ1 = 1. social-culturale. temporare şi extraordinare. • Încărcarea utilă normată luată în calcul este de 200 kg / mp. şi cu studiul geotehnic. iar pentru spaţii acces încărcarea utilă s-a luat 300 kg / mp. presiunea acceptabilă la adâncinea de 2. • Încărcările din acţiunea seismică au fost evaluate conform normativului P100-2006 pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe. Adâncimea de fundare Pe amplasamentul cercetat se poate funda la adâncimi de –2.0743087487 Victor Dubăsaru . adâncimea de îngheţ în extravilanul municipiului Brasov este de 1. Pe baza calculelor statice automate s-au stabilit valorile eforturilor în elementele structurale.com . Pentru modificarea prezentelor condiţii de fundare sau pentru alte solicitări ale terenului de fundare prin amenajări ulterioare (condiţii specifice de solicitare a terenurilor care în această fază a proiectării nu sunt cunoscute sau definitivate) va fi consultat proiectantul geotehnician de specialitate. DATE GEOTEHNICE: III. În conformitate cu studiul geotehnic.0723998877 Cristina Harbic .0766774657 Pag. • Încărcările permanente s-au evaluat conform SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1. în conformitate cu alcătuirea constructivă a clădirii şi corespunzătoare amplasamentului. eficiente. Părţile îngropate ale construcţiilor vor fi prevăzute cu hidroizolaţii verticale.tel.dubasaru@yahoo.20 pentru zona de calcul în care se încadrează municipiul Braşov.ro .Braşov E-mail cidoconstruct@yahoo. din încărcările de exploatare.Braşov E-mail cristinaharbic@yahoo. 2. iar în intravilan de 0. Se va urmări fundarea sa se faca prin încastrarea cu 20cm în terenul bun de fundare. Peste adâncimi mai mari de 1. factorul de corecţie λ = 0. Marius Botiş .com . climatice şi din seism.tel. S-a considerat : clasa ‘’ III ‘’ de importanţă a construcţiilor conform P100/06.R. IV.Braşov E-mail mbotis@unitbv. s-au luat în considerare acţiunile În conformitate cu STAS 6054/1977.5 m este Pconv=550 kPa. • Încărcările din zăpadă s-au evaluat conform SR EN 1991-1-3:2005 Eurocod 1. IPOTEZE DE CALCUL • Pentru proiectarea elementelor structurale. 766/97 este “C”.Braşov E-mail victor. iar perioada de colt Tc=0. construcţie de importanţă normală.0 m săpăturile pentru fundaţii vor avea sprijiniri ale malurilor executate în conformitate cu normele tehnice în vigoare.tel.Memoriu tehnic de rezistenţă permanente.

au dimensiunile de 60x60. si de un lift situat între axele F-G şi 1-2. parter şi 4 etaje. pe care se descarcă podestele scării formată din 2 rampe şi un podest intermediar.4. axele F-G .tel. iar între axele 3-4.tel. pe fiecare nivel. şi 7 travee.Braşov E-mail victor.4. axele G-H. Structura de rezistenţă a subsolului este de tip cutie rigidă. Marius Botiş . 1.com .2 m.com .25 m.0722568712 Ciprian Cismaş . VI. Proiectantul va fi chemat pe şantier în conformitate cu programul de control anexat prezentei documentaţii. 6m.2 m. fundătura liftului se afla la cota -5. axele E-F . astfel: între axele 1-2. perimetral mai sunt dispuşi 4 pereti tip lamelă. Pentru a evita efecte de torsiune şi a asigura rigiditatea laterală. Clădirea propriu zisă este alcătuită dintr-un un subsol încastrat faţa de cota terenului amenajat la cota -3. 4.0723998877 Cristina Harbic . V. iar transversali acesti pereţi sunt antrenaţi de pereti de 30 cm dispuşi perpendicular (coaste). Sub talpa radierului se prevede un strat de egalizare de 10 cm. axele C-D 4.Braşov E-mail mbotis@unitbv. Circulaţia pe verticală este asigurată de o scară situată între axele E-F şi 1-2. 6 m. stâlpi. MATERIALE FOLOSITE C8/10-Bc10 C 25 / 30-Bc30 PC 52 Beton egalizare Planşee.Braşov E-mail cidoconstruct@yahoo. axele D-E . în afara de stâlpii tip lamelă. Grinzile transversale au dimensiunile 30x60.Braşov E-mail cristinaharbic@yahoo. 3 din 5 . pereţi.4 m. au dimensiunile de 25x50. 2. iar grinzile longitudinale au dimensiunile de 30x50.0766774657 Pag. În zona cajei. 3.tel.2 m. astfel: între axele A-B. Stâlpii structurii care asigură rigiditatea laterală.2 m. Planşeele peste parter şi etaje au grosimea de 16 cm.tel.ro . fundaţie radier. Pereţii perimetrali şi transversali de la nivelul subsolului sunt rigidizaţi la partea superioară de un planşeu de 20 cm. Grinzile de la podestele intermediare şi grinda tip buiandrug de la caja liftului. DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI CĂMIN DOCTORANZI S+P+4E Structura căminului are 3 deschideri. la nivelul fiecărui planşeu.2 m.2 m.0743087487 Victor Dubăsaru . cu pereţi perimetrali de 30 cm. Suprastructura este formată din cadre şi pereţi tip lamelă.2 m. Fundarea se face pe un radier cu goluri având grosimea de 60 cm.Memoriu tehnic de rezistenţă În timpul efectuării lucrărilor de construcţii se va asigura protejarea terenului de fundare şi se va împiedica pătrunderea apelor pluviale în fundaţii care pot schimba proprietăţile acestuia.com . 2. între axele 2-3.35 m. Caja liftului este delimitată de 2 pereţi tip lamelă.dubasaru@yahoo. 4. Pe timpul executării lucrărilor vor fi respectate normele şi normativele de protecţia muncii şi PSI în vigoare. axele B-C . Caracteristicile de calcul ale materialelor folosite au fost determinate conform normelor în vigoare.4.4. La casa scarilor sunt prevăzuţi 2 pereti lamelă.

766 / 97 – anexa nr. URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE A CONSTRUCŢIEI *( conform HG nr.tel. canale.Braşov E-mail mbotis@unitbv. 10 / 1995 ). o lista a problemelor care pot apare pe perioada de existenta a construcţiei: 1. -coroziunea elementelor metalice.tel.ro .asigura realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor şi verifica.0723998877 Cristina Harbic . recompartimentarea spatiilor prin mutarea sau îndesirea zidurilor fixate iniţial prin proiect.Braşov E-mail cristinaharbic@yahoo. cel puţin de nivel mediu. Toate defecţiunile semnalate vor fi consemnate în Cartea Construcţiei. Activităţile de urmărire curenta se efectuează de către proprietar prin personal propriu sau prin contract cu persoane fizice având pregătire tehnica în construcţii. termice sau hidrofuge. Beneficiarul are obligaţia sa asigure urmărirea comportării în timp a construcţiei. cine şi când a sesizat societatea de reparaţii. Schimbări în poziţia obiectelor de construcţie în raport cu mediul de implantare al acestora: -deplasări orizontale. 4 << Regulament privind urmărirea comportării în exploatare.tel. în conformitate cu normativele în vigoare. Schimbări în gradul de protecţie şi confort: -etanşeitatea hidro-izolaţiilor fonice. Urmărirea curenta se realizează prin examinare vizuala directa şi cu mijloace simple de măsurare. crăpături.asigura efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante. Defecte şi degradări în structura de rezistenta: -fisuri. *P 130/99 Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor.dubasaru@yahoo.tel. în urma căreia ar apare încărcări ce depăşesc pe cele din tema.Memoriu tehnic de rezistenţă VII. înscriindu-se data când au fost semnalate.Braşov E-mail victor. Marius Botiş . 5. verticale sau înclinare. ciupercilor şi mucegaiului. intervenţiile în timp şi post-utilizarea construcţiilor ).0766774657 Pag.0722568712 Ciprian Cismaş . pe categorii de lucrări şi de construcţii. jgheaburi. Proprietarul are următoarele obligaţii şi răspunderi: . orizontale sau rotiri. când s-au făcut remedierile. -apariţia condensului. pe parcurs şi la recepţie calitatea acestora. 2. In continuare se prezintă.com . cat şi suplimentarea grosimii zidăriilor şi a planşeelor în vederea sporirii confortului termic.com . de către cine şi în ce calitate.Braşov E-mail cidoconstruct@yahoo.0743087487 Victor Dubăsaru . 4 din 5 . 3. . cu titlu informativ. 18 din Legea nr. Schimbări în forma obiectelor de construcţie: deformaţii vizibile verticale. Exploatarea şi întreţinerea clădirii implica aplicarea următoarelor masuri: • se interzice practicarea oricărui gol sau şliţ în elementele structurii de rezistenţă. etc.răspunde de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiei .com . • se interzice efectuarea de modificări la structura de rezistenta fără întocmirea unui proiect avizat de Inspecţia de Stat în Construcţii ( art. . Defecte şi degradări cu implicaţii asupra funcţionabilităţii obiectelor de construcţie: înfundarea scurgerilor la burlane. • se interzice schimbarea destinaţiei iniţiale a construcţiei. în conformitate cu prevederile din cartea tehnica şi din reglementările tehnice specifice. 4. direct sau prin diriginţi de şantier autorizaţi. -flambajul unor elemente comprimate.

Braşov E-mail mbotis@unitbv.tel.com .Memoriu tehnic de rezistenţă VIII.Ciprian Cismaş ing.Victor Dubăsaru Iulie 2011 Marius Botiş . Întocmit. TRASAREA CONSTRUCŢIEI: Trasarea lucrărilor se face cu aparatură optică şi de către personal specializat cu respectarea amplasării construcţiilor şi a cotelor din proiect. teste ce cad în sarcina antreprenorului : Pe timpul executării lucrărilor. constructorul va încheia procese verbale de lucrări ascunse pe faze determinante.0723998877 Cristina Harbic .com . constructorul va lua măsuri de protejare a lucrărilor executate şi a materialelor depozitate pe şantier prin adăpostirea şi asigurarea pazei acestora pe timpul cât lucrările sunt în curs de execuţie sau oprite.Cristina Harbic ing. Sef proiect rezistenta: Conf. Procesele verbale vor fi încheiate conform programului de control pe şantier anexat la documentaţia de execuţie şi vor fi însoţite de rezultatele probelor de laborator şi certificatele de calitate ale materialelor puse în operă.ing.tel.Braşov E-mail cidoconstruct@yahoo.0722568712 Ciprian Cismaş .tel.ro .Braşov E-mail victor.0766774657 Pag. Programul de recepţie pe parcursul execuţiei lucrărilor.com .Braşov E-mail cristinaharbic@yahoo.dr. care vor fi semnate de beneficiar. 5 din 5 . până la recepţionarea lor de către beneficiar.dubasaru@yahoo. proiectant şi inspectorul din partea Inspectoratului de Stat în Construcţii. PROTEJAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE SI A MATERIALELOR PE SANTIER: Pe timpul executării lucrărilor. Marius Botiş ing.tel.0743087487 Victor Dubăsaru .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful