Învaţă singur Limba Engleză!

Lecţia 6 Allen, mrdignity.wordpress.com

Lecţia 6 GENITIVUL PRONUMELE ŞI ADJECTIVELE DEMONSTRATIVE "THAT" şi "THOSE" NUMERALELE CARDINALE NUMERALELE ADVERBIALE 1. Genitivul: - în limba engleză contemporană deosebim două feluri de genitive: a. Genitivul in 'S (The Possessive Case, numit uneori şi Saxon Genitive) sau genitivul sintetic, care se formează cu ajutorul apostrofului plus S ('S), adăugat substantivului care îl indică pe posesor, atunci când substantivul este la singular, şi al apostrofului fără S, atunci când substantivul posesor este la plural (în cazul substantivelor cu pluralul regulat): the student's teacher = profesorul studentului the students' teacher = profesorul studentilor însă: the children's desks = băncile copiilor. - genitivul în 'S este folosit aproape exclusiv cu substantive care desemnează persoane sau uneori cu substantive nume de animale: John's hair is brown. The pupil's book is on the table. The dog's name is Wings. b. Genitivul prepozitional (The Prepositional Genitive) sau genitivul analitic, care poate fi folosit atât pentru fiinţe, cât şi pentru lucruri: The walls of the room are white. The chair of the teacher is brown. 2. Pronumele şi adjectivele demonstrative "THAT" şi "THOSE": - pronumele demonstrativ THAT desemnează un obiect mai îndepărtat în spaţiu sau în timp. - el are aceeaşi formă pentru toate genurile şi se traduce prin: ACELA, ACEEA, ACEL, ACEA, în functie de genul substantivului românesc pe care îl determină: That is a student (Acela /aceea/ este student/a) - THAT poate fi atât pronume, cât şi adjectiv demonstrativ: That boy is a pupil (adjectiv) - Acel baiat este elev. That is a wall (pronume) - Acela este un perete. - pluralul lui THAT este THOSE şi se traduce prin ACEIA, ACELEA, ACEI, ACELE: Those girls are pupils - Acele fete sunt eleve) Those are good pupils - Aceia /acelea/ sunt elevi /eleve/ buni /bune) 3. Numeralele cardinale:

Învaţă singur Limba Engleză!
Lecţia 6 Allen, mrdignity.wordpress.com

a. Numeralele cardinale reprezentând numerele între 13 şi 19 se termină în sufixul - TEEN: 13 thirteen; 14 fourteen; 15 fifteen; 16 sixteen; 17 seventeen; 18 eighteen; 19 nineteen; b. Numeralele cardinale reprezentând zecile între 20 şi 90 se termină în sufixul - TY: 0 thirty; 40 fourty; 50 fifty; c. Între zeci şi unităţi se pun liniuţe de unire: 68 sixty-eight; 23 twenty-three; d. După sute, când acestea sunt urmate de zeci sau unităţi, se pune conjunctia AND: 105 one hundred and five; 738 seven hundred and thirty-eight; 217 two hundred and seventeen; e. Numeralele HUNDRED, THOUSAND şi MILLION nu primesc terminaţia - S când sunt precedate de alte numerale: 300 three hundred; 5,000 five thousand (fifty hundred); 2,000,000 two million; - aceste numerale (inclusiv TEN), când sunt folosite nedeterminat devin substantive şi primesc terminatia -S: Thousands and thousands of young people practise sports (Mii si mii de tineri fac sport) There are hundreds of old trees in the park (Sunt sute de copaci batrani in parc.) f. Grupele de trei cifre reprezentand sute, mii, milioane etc. se despart prin virgula: 6,000 six thousand; 1,000,000 one million - în schimb, zecimalele se despart prin punct: 1.5 one point five ; 8.56 eight point fifty-six sau eight point five six ; 0.4 (.4) point four g. Numeralul A (ONE) BILLION are sensul de un trilion în Anglia şi un miliard în S.U.A. h. Anii se citesc în grupe de două cifre: 1968 nineteen sixty-eight sau nineteen hundred and sixty-eight i. Numerele de telefon se citesc pronunţându-se fiecare cifră: 163809 one-six-three-eight-o(ou)-nine j. Numeralul cardinal se foloseşte când se indică numărul unei case, al unui tramvai, al lecţiei etc. şi el urmează substantivului respectiv: no.12 - number twelve; tram 5 - tram five; lesson 2 - lesson two 4. Numeralele adverbiale: once = o dată; twice = de doua ori;

Învaţă singur Limba Engleză!
Lecţia 6 Allen, mrdignity.wordpress.com

three times = de trei ori; four times = de patru ori ş.a.m.d. - cele patru operaţii aritmetice de bază se numesc: addition = adunare; subtraction = scădere; multiplication = înmulţire; division = împărţire;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful