UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE LITERE
SPECIALIZAREA: ROMANA / LIMBA STRAINA
INVATAMANT LA DISTANTA
PROGRAMA ANALITICA
Disciplina Limba rusa contemporana
Specializarea Romana-Rusa
Anul II Semestrul I
Titularul disciplinei
lect. Abiculesei Rodica
I.

OBIECTIVELE DISCIPLINEI
-

insusirea teoretica si practica a pronumelor din limba rusa contemporana

-

insusirea teoretica si practica a verbului si a principalelor trasaturi ale
acestuia in limba rusa contemporana

-

categoria aspectului, trasatura definitorie a verbului rusesc; modalitati de
redare a aspectului in limba rusa contemporana

II.

insusirea teoretica si practica a modurilor si timpurilor; temele verbale.

TEMATICA CURSURILOR

Pronumele.
Clasificarea pronumelor in limba rusa contemporana.
Pronumele personal. Declinare, caracteristici.
Pronumele reflexiv. Declinarea pronumelui reflexiv si specificul acestuia.
Pronumele demonstrativ. Pronumele posesiv. Pronumele interogativ. Pronumele
relativ. Pronumele negativ. Pronumele nehotarat. Pronumele determinativ. Formarea
si declinarea acestor categorii de pronume.
Funciile sintactice ale pronumelui.
Verbul.
Temele verbale.
a) forme verbale obtinute de la tema de prezent

1

b) forme verbale obtinute de la tema de infinitiv
c) forme verbale obtinute de la tema de trecut
Clasele verbale.
Categoria aspectului: verbe perfective / verbe imperfective.
Modalitati de formare aspectelor:
a) sufixarea
b) prefixarea
c) prefixare – sufixare
Verbe biaspectuale / verbe monoaspectuale. Modul actiunii verbale.
Verbele reflexive. Categoria diatezei.
Verbe tranzitive / verbe intranzitive.
Categoria modului: modul indicativ, modul imperativ, modul conditional – formarea
si specificul categoriei modului in limba rusa contemporana.
Categoria timpului. Relatia timp-aspect – trasatura definitorie a verbului in limba rusa
contemporana.
Formarea timpurilor verbale: prezent, viitor simplu, viitor compus, trecut.
Categoria persoanei. Verbele impersonale.
Conjugarea. Verbe de conjugarea I. Verbe de conjugarea a II-a. Verbe cu conjugare
aberanta.
III.

EVALUAREA STUDENTILOR (examen, teste pe parcursul semestrului,
teme de control)

IV.

BIBLIOGRAFIE GENERALA
1. Russkaja grammatika, pod red. V.V. Vinogradova, vol. I-II, Moskva,
1960, Ed. did. si stiintifica.
2. Russkaja grammatika, pod red. M.I. Svedovoj, vol. II, Moskva, 1980, Ed.
did. si stiintifica.
3. Sovremennyj russkij jazyk - sintaksis, pod red. G.F. Vorobiova, Moskva,
1975, Ed. did. si stiintifica.
4. Sovremennyj russkij jazyk pod red. D.E.Rozental'a, Moskva, 1994,
ed."Prosvescenie".

2

5. Sovremennyj russkij jazyk pod red. E.I. Dibrovoj, Moskva, 1995, ed.
."Prosvescenie".
6. Sintaxis sovremennogo russkogo jazyka, pod red. A.G. Rudneva, Moskva,
1962, ed. "Vyssaja skola".
7. Russkij jazyk pod red. V.Vinogradova, vol. I, II, Moskva, 1971, ed.
."Prosvescenie".
8. Morfologhia i sintaxis sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka, pod
red. M. V. Panova, ed. "Nauka", 1968.
9. Stilistika ceastej reci pod red. E.N. Prokopovicea, Moskva, ed.
."Prosvescenie", 1969.
10. Prelegeri de limba, literatura si metodica rusa, vol. I-IV, Bucuresti, 19831989.
11. Filologie rusa, vol. I-XIV, Bucuresti, 1975-1994.
12. Fodor, Ecaterina, Manual de limba rusa pentru sectiile de specialitate,
vol. III, 1983, vol. IV, 1989.
13. Evseev, Ivan, Limba rusa contemporana, Bucuresti, 1982, Ed. did. si
pedagogica.
14. Ivanov, Andrei, Dictionar rus-roman de structuri verbale, Bucuresti, Ed.
Albatros, 1983.
15. M. Constantinescu + colectiv, Compendiu de gramatica a limbii ruse, vol.
I, Morfologia, Univ. din Craiova, 1996.
16. Buca, M., Cernicova, G., Gramatica practica a limbii ruse, Ed. stiint. si
enciclopedica, Bucuresti, 1980.
17. N. Mangul, V. Vascenko, I. Oita, Limba rusa contemporana, Ed. did. si
ped., Bucuresti, 1963.
18. Probleme de filologie rusa, coord. S. Vaimberg, Bucuresti, Litografia
Univ., 1980.
19. Limba si literatura rusa, coord. S. Vaimberg, recenzenti: E. Fodor si V.
Soptereanu, Bucuresti, 1983, Ed. did. si ped..
20. Probleme de filologie rusa, sub redactia Gh. Barba, Bucuresti, Litografia
Univ., 1977.

3

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE
SPECIALIZAREA: ROMANA / LIMBA STRAINA
INVATAMANT LA DISTANTA

SUPORT DE CURS
DISCIPLINA LIMBA RUSA CONTEMPORANA
Anul II
Semestrul I
Titularul disciplinei: lect. Abiculesei Rodica

!"
#
%

%

'%

" ()

$
&

*

"
+, -)

%

"
+, ')

#
(+ /

.

2+ 3

"
1

"
"
4

5+ 0

"

"

-+ 0
'+ #

"

+)

4

+)+

"

4

6+

"

7+

8

"

9+

"

.+

"

/
/

8
8 %

+

,

8

,

&

8

+
:
%

1
"

%
<

4

)

=

=

<

=

=+
:

+ +

1+ +
>

+ )

:
!

+;

1
$!

%
%

1

$

4

+
+

+
?+
>+
0+
+
#+

5

) ! ' $ 6 .0 0 * 8+ : 1 % &@ ! % $ + 1 1 $ 8 + + 0+ ?+ + >+ #+ # 1 # 1 1 8+ 1 1 (- 8 " 1 1 # ' " & ! 8 + ! 1 1 % + +4 + : " )+ !1 $ % 1 ! 1 & " # " 1 "# ! $ ! % " # $ ! 3 3 & ! " % 4/+). & ! ( $ 4/+ +).

.! 4? +)+ 3 1 % + + ?+ >+ 0+ + #+ 0 0 % " * + 4> $ ( +). " )+ < : : 1 4A +)+ 0 < % $: 8 ! 1 % $" . ! 8 7 . + 4#+). - ! + : 1 + " 1 % " + +4 + " + +4 + ).

& & % $ & % "/ ! $ / ! $ 4# +)+ 8 8 ! 8 " " / $ / $ " / +" " " / 8 & 8 1 ! ! % & + : & & & ! 1 % 1 !+ 8 ! + & 84 :: () ! )" . 0 -) 0 ') " 0 2) " 0 " 8 .

! $ +). ) ! 7 7 4D+) ! & + && $ " 1 " 8 " % + +4 + 9 . +)+ & 1 $ ! "2 ! ' " 5 $ $ $ ( $ $ 4 ! +) = = = % $ $ =" 6 $ ' $ % ' 4C1+).5) 0 8 1 ! & = + = = =" . ! ! 4#+). 1 ! 4#+)+ =& = 4= % =) =& 3 = 4= % $ 4 ! =)" 2 ! 4B $ 4.

0+ ?+ 9 . % "< & . + >+ : . 9 1 $ . +). #+ 9 ú 4 =" # . 4#+).)+ : % 1 + + . 4 & 1 = & + $ 0 (+ $ % -+ D & E % ! ! $ ! E '+ A * $E0 : 8 % ! 2+ A 1 E & !E F/CF / F % F % < & & $ % : B % + ! 8 $ % & % 8 % % < 8+ & + < & + && % % % % & : 10 .

$ .$ 4 ) ) 4 4 ) ) 4 ) 4 % ) ! ) $ # 4 $ 4 + % + # ! (+ & % 4 * -+ % ) " 1 '+ 2+ $ $ :: & & (+ & $ -+ % '+ % 2+ $ 5+ : 8 &% % 4 * ) " % $ : $ % & 8 & $ 5+ : 8 1 F % % % % % % < % % : : "< + % % % : $ & $% % + % $ % + # % % % < 1 ! + 0 % % : ) % : 4 % 4 % )+ G % % % : 4 !: 8 "% % % " + ) % % + 8 8 1 + @ $ (% % -% % + + .$ + + 11 .

! & )+ 3 ! % % % !" )+ $ : 0 +H $ I& $ % I& % + + 4$ 3 :: 0 = % $ %)+ < !% $ 0 % : :: % $ $ $ * $ : : ) & ! + +# % % $ < % :: 8 1 8 : &% "? 4 1 $ 8 1 : + $ + 1 & $ " + + > )+ 1 % 4 +F+).% : < : 8 A : % ": + : % ) : + % % % % 4 % : ! &@ % + : : : 1 & % % $ % $ +H 4 % % 4 $ : : " :: + +0 % % % +3 ! % :: ! !% % % ! : 4 & ! ! $ ú ! : % !% % :: + ! < :: $. 12 .

$ 4A +)+ % 4# $ 4 1 ! @ & % $ $ ! $ @ + +)+ 13 ."& 8 "% % + 1 "- : $ : 4# 1 +)+ B $ % $ + # ! ! $ : ! % + 0 ! 1 1 ! : 1 "4 % & % 4/+) % & !% F % & % % : 3 % % & % !: : $ & * : % + % " 4 @ ' @ : ! % & ! % $ : % +D % $ : @ % !4$ 8 + + $+ A ! 8 $ % % % $ 1 < % + +)+ 4 % % $ 8 $ ! % + $ + +)+ 0 + % % ' & 8 : & & + +)+ :: '% % % I& 1 + + ! % I& & ! ! # 4F+)+ % : $ +).

+ + + )+ 2) % % * % 4 + $ $ + )+ % () : % I& -) : % ') % !% + 4$ @+ + * % % + '+ ' ). $ -) : % ') + + + 4 * * % + $ % $ ) % % % 4 + $ + % 4 + $ ). % % : " ! )+ ! 3% % ! & $ ! @ : ! 1 ) @ @ $ 4 3 ! 4$ 4$ ) 2) " % % @+ '+ ' ! & $ % :: % 4 I& ! % 4 )+ 14 .% % " * * % % : * * % 4 +)+ 0 : ! " ! ! % % & : + +4 + +: >> : * * % : () : >> & )+ & % * * % " @ % : % " + 4 + ). @+ø). 4 '+ )+ @+ + + ! ).

4 % )+ % @ @ & % % & 4 : # % ! ).A % % F % * &@ : % % &@ % % $ " @ +0 % $ A % @ &@ % % % % ! + $ $ $ % * ! % 1 % * ! "$ $ $ 4 $ 45 $ $ 4( $ $ $ $ )+ % + +). $ " $ & )→$ )→ $ A ( -$ % $ 4( $ @ % :: $ $ % & % )+ # @ !% +# 1 + + & ( @ % % @ ' 1 : @4 $ + % % 0 $ * + # + ($ + @ % * % : < % % @ )+ & ! = = = 15 . % ! 1 ! % 4! + ! % 4! ).

=4 ! + +) '$ + : % @4 )+ H @ 4 @ 1 % ! +)+ F % 7 ( % & 4 +)+ ! 2$ < + : % 4 )+ A % $ % % & $ $ + + * 1 % ! & & $ 4 + +)+ 5$ % + : % ' $4 % +) B $ % % = $ > % ! ' A % % % !4$ $ A ' ' ' $ + +)+ % + % ! % ! ! & % ! % 0 & +)+ % A % =4 $ % )+ H 4 % ! ' $ % % + $* & " ! ! + + 1 % ! % % " 16 .

-) % $ 1 & % % 1 & ) $ 4 8 )+ $ 4 $ )+ ! * " () % 1 4 % ! & * ) % $ !" < $ * : # ) % &% % % 1 ! * & % & ! 8 $ ' % % $ 4$ +)+ & !+ A % 8 8 ' +)+ ! $ % ' : 4 % % 1 % ! 4 : "$ % 4 * % % * $ % % $ $: - " 17 .(+ F % $ % : % 4 $ $ $ +)+ $ -+ 0 : % ! $ '+ F % ' A % A % % % 'ø % * $ % % % ! % : & "% % % * 8 $ % % % % % % * % & % + * + # % 8 && $ ! 4! $ 4 ) % 4 # % % ).

). ') % 7 " % + + * * % 4$ $ ) % 4 )+ F % +H < % 1 & * % % +F - % & . & & % " $ $ ! + % - % " + $ ←$ + % + $ ). 4$ ! $ + +)+ A $% :: % 8 $ 4$ : )+ ! % * % * $ $ & % & % : % % (+ + * * % % $ % + $ )+ % ! % :: : % ! * :: $ 4$ ! * & +0 & - 8 . 4 - $ % + :: * ! $ & :: 8 $ % % - & $ $ 8 $4 & 1 ! 1 ! ! )+ ! :: % % 1 4 $ $ ! ! )+ H ! - ! - :: + :: % !4 ! 8 1 1 ! ! ' ! ! !% ! ! ! - + +) 18 .

0 & 1 & % " - " - 0 & & !1 : ! A : & !+ 0 - & - " :: :: ! 4$ $ ! + +)+ ! -+ & & : % * % % * * !% % % % * % - + & $ % % % - % "$ $ + +/ * " $ $ ! $ & $ ! + < & + D % ! $ & " $ ! ! ! > ! $ $ $ $ $ $ ! ! & ! ! $ & - $ 19 .

+ +)+ =$. ! - " < 4 $ $ ). 2+ 0 ! !4$ ! % ! 0 & % "! ! ! ! ! ! % ! % ! ! +) 4 ! ! & > 1 )+ $: ! 4 !% % $ < + 1 % - % " C - + - 1 ! 4#+) 4 / 0% +H + ! - : 7 8 !" - +)+ & ! B!. 1 - & )+ % ! % + + 1- + & * % % ! % ! 1 - 7 ( + +)+ 7 H :: ! ! :: - 4 +)+ ! % $ % :: 4 7 ( !% & 8 4 & ! 20 . % =$.0 % % & % + & " (+ # : :: $4 $ + +)+ $ -+ & ! 4 $ $ + +)+ ! '+ ? % % $ % & B!.

! : " 7 ! - 7 & ! 7 $ $ - $ - $ $ $ + +)+ $ % % - % - ! + 0 & ! < * & 1 ! !+ % & % +H * % * $ !% $ % % % * +F % & $ ! * & % - + - ! + % % & $ $ ! % % & % % $ +H ! % % % ! &@ % ! & $ $ $ $ + $ + 0! 8 % + $ & % % - $ % % ! ! % ! ! - ! & : F % % % 1 % 1 & % & " ! 1 ! & % + % % $ + 21 .7 ! +.

! $ ) ! + 1 % ! ! % % - + ) ! % B % 0 G % - $$ % 1 4$ $ $ $ + +)+ $ & ! * % !% 0 & ! $ )+ $ & % 4 ! % ! $ -+ ! ! F % 4 % % $ & + & + $ +) % % $ - & * + " # - ! $ $ 4#+). D % < % % % 1 1 ! 1 + 4$ $ $ ! $ % % + % $ 4#+)+ $ + +) 1 % - $$ - % $ $ % % 1 22 .JC?CA ? B 0C % (+ % $ "D H K # LK > M * % &+ F % & $ ( % $ 4#+)+ + 1 % ). % % + % 4! ! 4! ! % % % - ! 4! ! & ). C ! .

$ +)+ $ + '+ > % ! + * % % $ ! ! $ - 1 $ )+ $ A % 2+ % $ $ % & + % % C + % % 4$ +)+ # % $ 4$ 4#+). 4 $ 4#+) + % - + & $ & ! ' 1 H - $ & $ ! % $ + ! $ 3 & $ . $ 8+)+ $ ! $ $ - ! & - $ % 4$ $ $ 4$ $ $ % % 4 1 $ $ ! & + & ") $ B + $ $ % +) $ +)+ ! % & $ $ $ & $ $ $ +)+ A < 5+ ? % $ " 1 % : & % + 8 $ % +F % $% + & - 1 "6 < $ $ 23 .! 4$ $ H % 0& % % $ $ % % % $ % $ & $ ! "& $ % % 1 % $ $ 4$ $ % " + +)+ * 4$ - $ $ !% ! 4A +).

6+ & 4 < 41 $ 4 : % $% - ") +)+ : & ! + 24 . - 4 )+ & % $ % ) $ 4$ $ ! ) A $ ) $ & 4 ! % % +3 & $ + $ $ ! & & & ) % % :: % * < % < - % - + % ! $ & $ - ! % 4 $- 4 % )+ :: % % $ % - & $ % :: & $ $ + - & $ 4 % )+ ! 4# % % + % $ % )+ ! % & & 0& 1 4#+).4#+). 5 * $ 4D+)+ ! & & 4 ) 4! ) ! 4$ ! - ) $ $ !. 4 ! % !% 4 % )+ ! $ ) : % E % 1 $ 4 $ 4C+ + +)+ ) ! ! $ "& 4$ $ ) .

% % * % (+ F % % % $ $ $ + % F & $ $ + " D - $ / 4#+) ( $ & & % :: % $ $ $ +)+ 0 : $ * ! -+ F % % * $= %+=+ $ + & % ) $ ) $ ' $ + $ : 4 - 4$ $ & 4#+)+ :: $" $ $ ) 4$ $ - ) $ $ & & :: &@ % & ( ! % $ % ") ( 1 $ ! $ & $ $ $ - )+ $ F % + : '+ F % & % $ % & & $ &@ + + + - & $ - "% $ $ - 4#+)+ & 4$ $ & : $ H :: $ % $ 2+ F % % $ % + $ "G 40+ & & % & :: + $ $ )+ $ % % : + & - ). $ 4! - +)+ 25 .

$ "% $ $ 4D+). & H & & % & % ( 0 ! "% & < * % H $ ! ! - "H $ + " $ % % & % % % $% "# $ - % * % - $ 4 $ 26 . $ & .< : ! : 4 % % $ % * * % ) 1 & - " @ % $+ 0 % + : % - & + JC?CA ? B 0C % & $ +H % K # LK > M % 0 G % % & % ! - % % % $ " - ! - ! ! ! $ $ ! $ ! ' F % - $ - ' & $ - * $ + "/ ( 4#+)+ % % % % & $ $ & & "# + ! 4 +F+).

! E) ! 1 &@ 4 $ &@ % 4 % % " ! % 0+ !% % $ ! ?+ 1 $ 1 % - & ). &) 8 1 : ( & 4 )+ ! 1 - % " ) $ - % 1 7 & ! 1 & )+ 0 : ! &@ - & E) H " : % - % % % 4 % + $ # ! ! $ 4 4 B- + +)+ % +" % % % ! $ * .+ +) % $ . & ! + % ! ! & % 1 . # ! % $ +A % &@ . ! # &@ % % ! 0$ & 1 $ 1 " $ ( ? 1 % ! % % % ! + 4 !% ! % & % * % 4$ A # ! % - ! $ ! ! ! % ! - )+ A I " % % ! ) % " * % 4 H 27 .

% % + $ +# % % ). . G ! +0 & % ! &@ & - $ % " - : & &@ - & $ ! &@ - : & * $ % $ + % % " (+ F % & % $ % % : ! ! !% % % + ! % 0 " % 4 ! & ! 4 0 - % & % 4 $ % $)+ + ) - & * 4#+)+ 40 ! % "# 4#+). $ - +)+ ! % - ! 4 +) 1 4 +) $ ! * $ &@ 4 ! $ - )+ 28 .) 4 ) $ ) $ +A % ! 4 I ! % - % 4 % % ! % % + ! $ ! # ! % I % 1 ! 1 ) % 4 !1 4 % $ 4 ) ) % ) + % ) % % < ! %4 % % ! !% $ % % % - ! ! .

-+ F % & & &@ 4 $ * ( % % - ! )+ '+ F % & & &@ &@ $ 1 * 4 $ $ )+ 2+ F % & * &@ ! ! $ & 4! $ )+ 5+ F % & ! &@ + 4 $ $ + + $ 1 % $ % - 47 - 7 ! & ! ! ! + A ! + + )+ $ % & ) & F % $ !% < % % % % 4 !% % & )+ F - ! & ! % % & $ % & - % % 1 % + 4/+)+ H % - ! % ! ") % : % & + & - $ $ $ + % % ! & : & 4 + 29 .

% * % + % ! ! H &@ ! $ + &@ % $ + +0 " G % - % $ % * % & - ! + 30 .A % % % ! % I % ! % % + B % 1 1 * : &@ 1 1 % & & 0 ! % $ ! % 1 ! % "# % !% " - ' % $ & 1 ) % * & % % - % + " & % % $ $ * ! % % 1 "/ $ % % % + + & % $ % $ % & ! - 4#+)+ $ $ $ $ + 3% - + % $ % & % $ ! 1 +F % % * " * % ! & % % - % + &@ ! !% ! ' - % + % ! 1 " % & : % - % $ $ % ! " - ! B % 1 + H $ & $ ! .

% 4 @ ) ) & % 4 $ % % - + 31 .A 1 $% 1 $% % % % % & % & % % % % % + I 0 1 $ % +0 < $ $ % % ! + 3 $ - % + I % + 1 * % & 1 ! 1 1 $ % &! % - & % $ $ ! ! % "< % % % " # < % % % 1 - < + "# $ % "% % !+ A % % ! % $ % 8 % % - % - 1 1 1 +H 1 1 $ % + 1 & 1 % % $ 1 + $ - * % &! % % % 1 41 )+ - 1 !: &@ - $ - + 0 % % !: % " +A 1 - @ ! 1 !+ .

D - 4#+). $ "4 $ 4#+). 32 .A % % 1 & & !: - + # 1 $ & @ + % * * " % 8 @- + $ : . & % : ! % + ( J $ E + - & &1 $ % " $ 0% + 4#+). 4 - % 8 1 &1 ! +)+ & +# 8 "4 8 . -% < @ 1 - : $ ! & +)+ & < * * % $ ( - ! " 3 + . & " . $ + % ! - & @ $ - + + - * * & +0 & $ ! $ ! @ + $ 1 ! & : "6 ! ! ! 4A ! : @ % % +D & % % : F % + 4A $ 1 : . $ - 0 "- / $ ! ! 4A +).

% ! 4#+). @ % & " $ .1 % "4 ) $ ) % / % 4 % % 4 % % % * % * ) % # $ :: % - % % $ - % % $ I * 'ø 'ø $ - % @ @ø 4 ø)+ % & !% % " 1 % % % : @ 4 '@ % '@ % + +) &% $% - $ ! : $ ø 4 ø $ - ). . * ( $ - $ + & : 4 & + + +) & + H - : 33 . ) ) !4 «& & ! )" :: 4 - & % % "3 G » 4#+)+ % # "4 ! " ! . ø &1 4#+). % % @ø $ & - & )+ % & - ú % &) @ø ] % ú 4 $ $ [. &1 : % + ! % : & % : () ú). -) % % : :: % % 4 ') % :: ! ! ! <% @ - : ! ).

: + "/ $ $ " + - . 1 8 : $ (% 8 @ " & + " 1 - & 4 ) : - @ & 1 1 < @ : 8 1 : * - % ! G & 4#+)+ $ / % ! & + "H $ ! % & 18 $ 8 +# < * ! & % - 4 - $ ) - + % % + - 1 % ! 8 $ 4#+)+ / & & 1 $'% & : @ % 4#+).$ $ &1 & &! $ # &1 @ < )" % : - : & J 4#+)+ # 1 & + % 8 1 1 & ! $ $ % $ 1 1 - * & & 34 .% & : A: : $ (% 8 + % 4% . E : $ - +0 $ $ > ! )+ 1 % - : 4C+D 8 8$ & ! 1 ' & + A < " .

: ! & @- 8 + 0< % & - ( J .4 ) % & : ! + . - % ! & ! ( - &! % ") < % + - "- % $: % 8 $4 % % 1 ) 1 - % * $ - 1 - + A ! $ % "D 4#+)+ . % $ - * * % % % 4 )+ $ & : : 8 % - 6 + $: 8 - ( ( % !+ 1 & &$ 1 1 +). ( % % ! 4#+)+ H $ : . & +).$ J 4F +)+ 35 . ) 1 1 % ! % 1 $ & 4# !" . &) 4# $ % % 4F +)+ $ & . % % & " ) - "D ' 4 $ +). % % &1 1 % % & % "4 ( J .

* * " "% 36 .A % % % A % % % 1 * > $ < % $ 1 % % 1 % 1 * & % : $ +. : &@ - "& +)+ % % - 1 ! $ ! - & . 1 ! % "& $ : - & $ & $ ! 5 * * * % $ B * & D $ - 1 $ % % & * & $ ! + $ 1 !: 1 !A ! +) : + * 2 4C$ D 1 1 % % $ % % + 0% < % % + * +0 & - % + & 1 - ! + ' & $ 1 $ $ $ 1 +0 1 1 ( H +0 % % % % &1 $ % + + 4# - $. ! % : ! +0 $ "5 2 - " & $ D + 4A +).

4 = =)+ % % % 1 !% $ % !: < 1 8 % : % + F % : % % * % % : % 4 ! ) ) & % 1 $ ! + - " * * % 4 - % 4 )+ F % * * % 4$ % $ 4$ ! % & % )+ $ % * - " ) $ $ A : 8 : @- 1 + . % + % + & * % + & " 4 ! - $ *$ K $ 4 +). % & % ! & & $ : ! " 1 : - +H % . . % % < " 1 ' 37 .) $ ! - # 40 *+)+ % 1 % tempus-oris.

$ % ! - ! 4D+)+ 0 < - % ! $ ! $ % * & ! !! 38 .- ! $ 4C+ + +)+ ! 1 $ ! % $ % ! 8 % 1 % & . &) & 4 % " L6 ! : & $ # - $ * : +H % & $ + . ) @ - )" 4#+)+ 0 ! ! $ 1 & % + " 4 $ % - % & * * % * $ % % ' " % 4 )+ H & : D 1 $ =<:: - =" & 1 & . & ! & % & + * * % * * L 4D+). $ & + +H % * * % & ! % * * % * % % + ! - " () $ "& $ $ " 4 ! 4F $ +) -) ! $ < & * "G . / ' $ % .

!" 5 ( 6 ! $ $ - " F 4 ! ! $ . ø : + + + +. % * * % & $ % " $ % - & - " L& ' $ L 4/+ +) 39 . "! $ % % 1+ + + +)+ * * - : : % "% * * $" % : : % ! $ $ $4 & & - : % % - $ < [ !" G ! $ & - " - % - :: - " % $ ! 0 ! !+ F % & : * * % " + . !% % 1 + +) !: : + + :: +H " % 0 : + +. * * % & :: !4 + +. * * % + * 4 $ +)+ % 1 & $ ! ! $ 4A $ 1 +) B ($ < - : ] $ $ $ - 4 +F+)+ ! .

A % !: : - * * % * & - * XIX + +H % % * % 0& 4 + +)+ H $ $ $ : 4 ! - % +A 0D & :: ! $ : $ : 8$ D - 4#+)+ ' 3 & : 8$ & 0% $ $ $ % ' H " % $ - * * % + " )! : H $ $ 4A ! 0< +)+ $: & 1 $ . & + $ 1 % - 0 % & * +L - & & % 1 +L 1 $: % % % : % & - $ 1 " % * % % % % 4 : - + +)+ 40 . & $ : $ & % % . % + & $ : 1 % ! & % @ $ & + % "& % % +H % % & % "$ $ - 1 : $ - % $ $ % - + $ .

1 ! & * $ * * +A < % % - % 40+0+ 0 % ! - $ % 1 : % )" % $ $ ) $ - 4#+)+ $ -) . ! ! % - ! &) H 1 - ! % % " $ 4 +" % % % % $ * : 1 ! $ "4 8 + H ! $ 4 + +)+ 41 . & % % ) & % 1 " < : ! $ & $" ) $ ! & % ! C " - $ < " 6 4#+)+ 0 ) : & % & 1 1 $ ! % & ! $ * * % $ )+ 1 * 7 < $ G 4 + +)+ H : $ ! +0 1 ! $ & (+ .. % : 5 * * % 0 + + ! < - : $ : :: $ : $ : % $ + " ! 1 ".

') H : + !: 8 : $ ) ". 4A +) ! : % 8 % : % + A % 8 % A % 8 % < % $ B 8 % $ 8+ : 1 1 & % " L4 # / 8 8 - " 1 4 +) : & + 1 + + $ - 1 1 - -% * $ - +L + 4 % % )+ 8 1 + 0 : 1 8 8 &$ - % +A % 1 8 % % % % 8 - & ! % % : % - 1 8+ A / 8 % 8 : 1 % % - % $: !: -% '% 8 + + " & % 4( 8 (% 4' 8 + - ! 8 8 + + + ) + - & )+ + # + 42 .

. (% 8 8 + & ! ! 6 . 8 - + 4#+) $ -% + % + & &- $ "* $ $ 4/+ +) . '% + 8 + & ! % - 8 "# $ 4F+)+ ! B : 8 / + 1 : % % & % % - @ " + + ( - + + ' + / % + : ! % " + ( - % + + : ø : 43 . (% + 8 + $ "% . % $+ $ -% $ + - "5 4#+)+ $ 8 - * 1 $ "1 ! ) & $ + $ + 4#+)+ . '% % 8 1 & $ + "4 * $ 4 ) $ 4/+) .

% + - & + + 8 8 ! JL 4 % & .' +$ + $ $ +: $ : F % * * @ 8 0 % % % 8 !: % 1 % ! % - % 1 : % & && $ 8 8 + % !+ F % 1 : (% % 8 + % 8! : !+ ! "1 +B $ % < $ % +. & . . : & L. + 1 1 + $ && !+ & 1 % & 8! $ - < % & 1 + $ -% 8 8 $ JF $ && & &@ " 5 & + + ! - $ "/ 4F + !+) 0 < 1 44 . $ (% 8 " % + * % "1 $ - &! $ 1 "H - & (% 8+ % 8 + - "D 4 +F+)+ 0 -% 8 + % "& ! C $ : '% & 8 + '% + & % + - + 0 +) 0 & $ ". % -% $ .

& '% +) 8 - $ & + % J B - ! & 1 < 45 . $ & 8 & ! ' % (% ( - (% 8 8+ + " L* - / +L 4D+) & & % & 1 +. ") +. + '% 8 "/ + - 1 % J 6 < $ % ! % - $ J 4F ' +) F $ 1 + . ! : !% ! $ 1 $ + - + + + ". + " 2 ! $ 4# $ % 4/+ +) * $ 8 - $ & ! ) " K $ L 1 "4 - % & $ 8 + " L) )! +0 % 8 & +) + ! .& % +0 & 1 + 1 "/ % ! & & - & !- J3 $ +. "# + 1 - (% + 4# . . && -% 8 : . . (% 8 + 1 )+ "5 L % % 4 L#- ! 4L +) 0 & ' < & * $ & * ! . '% $ $ ! + % + && 4D+).

! 1 " " 2 % & $ : $ & "F - % 1 " % & " & " 4 & + 4 + N +)+ $ $ - + / L $ % $ & % "2 ! % % & & + > % % ". " 5 " * &@ ! & - / ! % $ $ & - 8 + 1 !% ! 6 +F % C !% % "3 & & " 4 % " - ! " & 1 " 4 1 - ". C L & % ! % 2 $ )+ ! % % & - + 4. & - % ! ) @ % : - 44 46 ..% & +3 '% 8 D - $ & + : '% % 8 ! + L % % L % % + !% & $ ". " 4 % % % & & ! C ! ! 4 +" 5 % : !' % 8 ! % < ! : % 4 +" ).

) 45 $ $ ! )+ # 1 & )% % &) % % % & : + : % : + + + : % 1 % 4 - * * ! % " ). 4.) " . ! 4 $ )+ 1 % # % & * !% - % 1 % ! + I + II + ( I + ' F !% ú " $ % $ 8 . " 8 ? 1 - 5% ! ) < 8 1 % % ! 4 % 1 ) 2% 8 $1 1 ! % 0& + % % % ! : % "% 8 4 : + % ! " + ' + + + - + II + ( + - !+ !) - % + 4 7 ( - 0 47 .

8 + " & ! 1 43 ' % ).! 0 $ ( A % % ( - + ( - % - 1 4 - ( 1 % )+ + H- ( . - 1 : & + F % : > F % 1 . !% !% % 1 - < & % ! % 1 1 % 1 ! % % 1 % - . ' ! - % 8 4' + + + +) 41 )+ ! & ! ! $ % % !) 4 % < + % : % " & & - % 8+H % % + 0 : ! % & " % - + ! ! + % 4 % $ $ % 4 % ! $$ +)+ 3 !% % $ !A % ! & : ! + + * +)+ > % % & 48 .

V. Ed. M. I-II. 0 $ $ 1 " $ $ > . ! " 1 +)+ % 4 ! . Vinogradova. II.I. > % !- )+ ?C 3?C 1. Russkaja grammatika. 2. did. 1960. did. si stiintifica. 1980. Svedovoj. vol. ! $ / - ! & & % % & $ & 4 . Moskva. pod red.: (% -% 8 + + % 4< < % % % & 3 : & : )+ % !% % & : (% 8 - + 4$ 1 +)+ 1 (% 4% - & $ 8 1 - &% " % $ " % )+ $ % & % & % : % : " $ (% 4 : - 8+H $ : & % % " $ ' +)+ ? ' & $ $ - $ - 1 % " & & % - 4 *$ *$ ). Ed. si stiintifica. vol. 49 . pod red.V. Moskva. Russkaja grammatika.

E. Bucuresti. Ed. M. sub redactia Gh. II.. Bucuresti. ed. Moskva. "Vyssaja skola". vol. E. Limba si literatura rusa. pod red. recenzenti: E.V. vol. Ed. Moskva. vol. 1962. did. 1982. Univ. G. pod red. 1980 15. pod red. did. Sovremennyj russkij jazyk . IV. Compendiu de gramatica a limbii ruse. din Craiova. I. Stilistika ceastej reci. si ped. Manual de limba rusa pentru sectiile de specialitate. "Prosvescenie". 5. 1996. Ed. pod red. Moskva. "Nauka".3. Litografia Univ. 1983-1989. Filologie rusa. Soptereanu. I. Moskva. did.G. Andrei. Bucuresti. Moskva. 1975.. pod red. 1995. Bucuresti. 11. vol. Gramatica practica a limbii ruse. vol. Limba rusa contemporana. Litografia Univ. Bucuresti. 1983. N. Mangul.. 9. Ed. G. Sovremennyj russkij jazyk. 1963 16. S. si ped. Ivanov. Vascenko. 1983. Moskva. 1969.F. Albatros. ed. Bucuresti. ed. vol. Sintaxis sovremennogo russkogo jazyka.. 1968. Probleme de filologie rusa. Rudneva. 7. ed. Limba rusa contemporana. V. si enciclopedica. Sovremennyj russkij jazyk. si stiintifica. stiint. 1980 17. ed. Vaimberg. Cernicova. M. Bucuresti. Vinogradova. Probleme de filologie rusa.sintaxis. I. 12. literatura si metodica rusa. Dibrovoj. Fodor si V. 1975-1994. 1971. 6. Barba. Panova. 10. Prelegeri de limba. 1989 13. 1977 19. pod red. Vorobiova. Morfologia. coord. Buca. Ed. Rozental'a. V. Prokopovicea.N. III. Russkij jazyk. I-XIV. Oita. Evseev. ed. Ivan. Morfologhia i sintaxis sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. E. "Prosvescenie". I-IV. "Prosvescenie". Ecaterina. S. 18. did. pod red. Bucuresti. M. Vaimberg. Bucuresti. Ed. Fodor.. Constantinescu + colectiv. coord.I. 8. 1994. si pedagogica 14. 1983 20. A. Dictionar rus-roman de structuri verbale. D. "Prosvescenie". 4. 50 .

51 .