14

Antilliaans Dagblad Donderdag 7 maart 2013

Antilliaans Dagblad Donderdag 7 maart 2013

15

Achtergrond

Achtergrond

Jan Kok: 6 maanden na de olieramp
Ruim 6 maanden nadat de olieramp in het natuurgebied van Hermanus/Jan Kok plaatsvond zijn er nog altijd onduidelijkheden over de aanleiding van de ramp, waar de olie vandaan kwam, hoe het zover heeft kunnen komen dat een dergelijke hoeveelheid olie een als conserveringsgebied te boek staand natuurgebied heeft kunnen instromen, dat de autoriteiten niet tijdig hebben ingegrepen en wie nou uiteindelijk verantwoordelijk is voor de schade aan historisch erfgoed en de natuurwaarden van het gebied. Door Michelle da Costa Gomez

B
Zowel aan de rotsblokken die langs de kust en half in het water liggen, als op de kalkstenen die gebruikt zijn om de zoutpannen te bouwen zit een dikke laag zwarte aangekoekte olie. Wrijf je eroverheen dan komt een penetrante olielucht te voorschijn.

ood de raffinaderij in eerste instantie nog de excuses aan voor de vervuiling, enkele dagen later werd door de woordvoerder ontkend dat de raffinaderij verantwoordelijk was voor de ramp. Op maandag 27 augustus, twee dagen nadat de omvang van de ramp pas echt goed bekend werd, ging ik voor het Antilliaans Dagblad een kijkje nemen in het gebied en kwam er kokhalzend en met hoofdpijn van de koolwaterstofdampen en dikke tranen weer uit. Het verslag van dit bezoek stond te lezen in de krant van 28 augustus. Een half jaar later op 26 februari 2013 bracht ik een tweede analysebezoek voor de krant. Daarvan dit verslag.

Uitzicht vanaf de zoutpannen bij het begin van de wandeling.

Flamingo’s in de zoutpannen. Het is nog niet duidelijk wat voor effecten de stoffen van de olieramp op de lange termijn zullen hebben.

Aangekoekte olie
De grote plassen olie, zoals die in het natuurgebied lagen, zijn door de grove opruimwerkzaamheden verwijderd. Het fijnere schoonmaakwerk, gecoördineerd door stichting Uniek Curaçao, en uitgevoerd door vrijwilligers onder leiding van Ryan de Jongh en Milusshka Volkerts, heeft gezorgd voor de opruiming van de drijvende klodders olie tussen de mangroven en andere vegetatie en ook dat de olie die op de rotsen en in de zoutpannen in het gebied terecht was gekomen zo

De olieabsorberende ‘sokken’ zijn nog steeds op verschillende plekken in het gebied terug te vinden. Deze zijn door de autoriteiten niet op verantwoorde wijze afgevoerd uit het gebied.

snel en goed mogelijk werd verwijderd. Daarmee is echter niet alle olie uit het gebied verwijderd. Een deel van de olieresten was op zodanige wijze aangekoekt dat schoonmaak ervan niet mogelijk was. En de eerste plekken waar we dat kunnen aanschouwen zijn de historische muurtjes van de zoutpannen. Daar is duidelijk een rand te zien waar de olie in de poreuze kalkstenen is gedrongen en daar niet uit gehaald kon worden. Dezelfde dikke rand olie is te zien op alle rotsen langs de kust van de binnenbaai, langs het visserspad, en het stukje koraalstrand bij de monding van de binnenbaai, op de hoogte waarop het wateroppervlak stond toen de olie tegen de kust kwam. Op bepaalde locaties is de rand bijna

15 centimeter dik, een zwarte aangekoekte en in de kalkrotsen gepenetreerde olierand. Ook de mangrovewortels en andere planten langs de rand van de kust zijn hier niet aan ontkomen. De Rhizophora mangle, de mangrove met de steltwortels die in het Nederlands rode mangrove heet, heeft op de boven water uitstekende wortels ook dikke aangekoekte zwarte olieresten, die niet te verwijderen zijn. De luchtwortels van de Avicennia germinans of de zwarte mangrove zijn ook bedekt met de zwarte laag.

Penetrante koolwaterstofgeur
In het hele natuurgebied hangt op verschillende plekken een penetrante lucht van vervluchtigde koolwaterstoffen, afkomstig van de olie. Deze geur was zes maanden geleden nog veel penetranter en sterker, maar zorgt ook nu op bepaalde plekken voor waterige ogen. Bij het wrijven over wat kleine olievlekken op de stenen van de zoutpannen, komt dezelfde geur voor de dag.

over de hele breedte waar de monding van de baai overgaat in de binnenbaai en zelfs achteloos op de kant en tussen de mangroven geworpen bij de monding van de baai. Het is duidelijk dat deze, door vermoedelijk de raffinaderij, geplaatste sokken en oil boom verwijderd dan wel periodiek vervangen hadden moeten worden, wat niet is gedaan. De gele oil boom zit nog maar aan een kant vast waardoor eventuele ‘nieuwe’ olie zonder problemen het gebied in kan stromen. De op de kant gegooide sokken zijn aan het verteren waardoor het met olie vervuilde binnenwerk alsnog in het natuurgebied wordt verspreidt door wind en stroming.

Flora en fauna
Het is moeilijk een indicatie te geven van de effecten van de ramp op de fauna in het gebied. De invloed van de giftige stoffen in de voedselketen zijn onbekend, en al worden er op gezette tijden grote groepen flamingo’s (tot wel 75 stuks) waargenomen die aan het foerageren zijn in de zoutpannen, wil dit niet zeggen dat deze vogels op lange termijn geen negatieve effecten zullen ondervinden van de giftige stoffen die zich in hun voeding bevinden. Hetzelfde geldt voor andere vogels en dieren in het gebied, die deel uitmaken van de voedselketen. Een zichtbaar verschil, dat niet is gebaseerd op exacte cijfers, is dat op de plek-

ken waar altijd flinke hoeveelheden mangrovekrabben hun holen groeven, deze bijna uitgestorven zijn op het hol van een enkele krab na. Ook de upside down jellyfish, een kwallensoort die in grote getale voorkwam in de zoutpannen en zoals de naam aangeeft ondersteboven leeft, zijn er op de plekken waar ze altijd zaten nauwelijks of niet meer. De onderzijde van de mangrovebomen en andere planten die met het wateroppervlak in aanraking zijn gekomen zijn vergeeld en verschillende boompjes zien er slecht uit. Vergeelde bladeren, verschrompelde bladeren, dode takken, en bomen die eruit zien alsof ze doodgaan staan door het hele gebied heen. Overigens staan er nog wel wat zeegrassen op bepaalde locaties, maar wat de gezondheidsstaat is van deze flora is niet bekend, en kan pas over langere tijd worden vastgesteld.

nen aan. Hierbij werd weinig rekening gehouden met cultuur- en natuurwaarden en werden op illegale wijze brede stroken conserveringsgebied vernield om met groot materieel bij de kustlijn te komen in een poging om zo veel mogelijk van de stroperige zwarte oliemassa met loaders weg te schrapen. Echter, de monding van de baai waar de olie naar binnen was gekomen was nog steeds open en er dreef volgens ooggetuigen nog een rand olie op

open zee, die naar binnen dreigde te stromen. Ryan de Jongh, die vanaf het begin van de opruimwerkzaamheden betrokken was bij de schoonmaak, zorgde dat er een provisorische oplossing kwam in de vorm van een olieabsorberende sok, die de olie van het wateroppervlakte af moest skimmen. Dit hield slechts een deel van de olie buiten omdat door de stevige stroming het grootste deel onder de sok door ging. Dierenarts Odette Doest ging

tezamen met een groep vrijwilligers aan de slag om zo veel mogelijk vervuilde (avi)fauna te redden, op te vangen en schoon te maken. Verschillende middagen en avonden probeerden ze de vier met olie vervuilde flamingo’s te vangen. Dat bleek moeilijker dan gedacht en uiteindelijk werd besloten om de dieren maar met rust te laten. Wel werden andere met olie bevuilde vogels en krabben gevangen, schoongemaakt en weer uitgezet.

Hoe zit het met het WNF-geld?
In navolging van de vele berichten over de ramp in Jan Kok besloot Wereld Natuur Fonds Nederland 5.000 euro uit het noodfonds naar opruimcoördinator Stichting Uniek Curaçao te sturen ter financiering van beschermende kleding en ander materiaal, een bijdrage in de telefoon- en benzinekosten van de vrijwilligers, een bijdrage aan de redding, schoonmaak en uitzetting van (avi)fauna en een langer doorlopende monitoring van het gebied. Van dit geld, omgerekend 11.464,74 gulden, is slechts 3.690,76 gulden gebruikt voor de opruimwerkzaamheden, mede vanwege het feit dat veel van het gebruikte materiaal door lokale bedrijven werd gesponsord of gedoneerd en ook verschillende vrijwilligers geen vergoeding wilden krijgen voor de gedane werkzaamheden. Een rapport over het gebruik van het geld is tezamen met een verantwoording van alle bonnen naar het WNF gestuurd. Na berichtgeving in deze krant dat de olie-absorberende ‘sokken’ nog in het gebied lagen heeft de stichting besloten nog een klein bedrag van het overgebleven geld in te zetten om de sokken te verwijderen uit het gebied om verdere vervuiling te voorkomen. ,,Waar we naartoe moeten is een actief responsteam dat direct kan reageren en maatregelen kan treffen als er zich in de toekomst weer zo’n situatie voordoet. Dan kunnen we doelgericht voorkomen dat er een ramp plaatsvindt zoals in augustus 2012 in Jan Kok”, is de reactie van directeur Theo van der Giessen van Uniek Curaçao. Verschillende vrijwilligers van de stichting bezoeken het gebied regelmatig om eventuele aandachtspunten aan te kaarten.

Een samenvatting van de ramp
Vele vrijwilligers gingen spontaan helpen nadat de eerste schokkende beelden op de sociale media werden verspreid. Pas nadat de ramp in de (sociale) media werd belicht werd door raffinaderij groot materieel ingezet, en werden groepen mensen vanuit de overheid betaald om het gebied schoon te maken met niets anders dan een paar laarzen en plastic handschoe-

Achterlating vervuilde ‘sokken’ en booms
De verschillende mangrovesoorten hebben aan de wortels een laag met aangekoekte olieresten die er niet vanaf te halen is zonder de boom te beschadigen. Op de plekken waar met loaders brede wegen zijn aangelegd in het natuurgebied heeft geen herbeplanting plaatsgevonden. De invasieve rubberliaan is een van de meest prominente soorten op deze plekken. Zoals deze krant vorige week donderdag al meldde zijn er in het gehele gebied nog steeds met olie vervuilde absorberende ‘sokken’ te vinden. Tussen de mangrovewortels in het water,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful