nr.

125

Advertentie

Dwars
door de buurt

Nog steeds aan het uitstellen?
Schrijf je in voor 15 maart 2009 en krijg € 100,- KORTING!!
Fitness Squash Groepsfitness Sauna Yoga Circuittraining Zonnebanken Spinning Grand Café Personal Training Fysiotherapie Stoombad

Oranjevrijstaatkade 21 (achter de Hema op de Linnaeusstraat)

GEZONDHEID IN ‘DE OUDE MELKFABRIEK’

Kom eens kijken en ervaar de sfeer bij Sports World.

28-02-2009

uitgave Dynamo in samenwerking met wijkopbouworgaan Watergraafsmeer redactie Wijttenbachstraat 34hs, 1093 JC Amsterdam oplage 30.000 website dwarsweb.nl

www.sportsworldamsterdam.nl

info@sportsworldamsterdam.nl

info@sportsworldamsterdam.nl

info@sportsworldamsterdam.nl

Zie pagina 2

Gevallen voor lichte, geïmproviseerde muziek
pagina 7

Dingen van waarde

En verder:
Amstelstationgebied 3 Stad(s)delen 4 en 5 Hoogtevrees onderwater 8 Convenant splitsen 10 Kijk omhoog ! 12 en 13 Oudere migranten 18 Brabants medium spreekt 20 ’s Zondags tanden bleken 21 Mensenfotograaf Maaike 2

pagina 8

pagina 2

Gastpagina

Dwars door de buurt

125

Dwars door de buurt

125

Nieuws
foto Lucy Buddelmeyer

zie www.Dwarsweb.nl

pagina 3

Prijswinnaar pakt pagina
In Dwars 121 (oktober 2008) publiceerden we een enquête in Dwars door de buurt. Voor één van de inzenders hebben we een leuke verrassing in petto, zeiden we toen. Uit de stapel inzendingen trokken we de naam van Sigrid Windt. Hieronder volgt haar verhaal. Zij vertelt ook wat de verrassing inhield.
Beste lezers, Verleden maand werd ik ‘s middags thuis gebeld door Martien van Oorsouw, hoofdredacteur van deze krant. Hij deelde mij mede dat ik gewonnen had. Ik gewonnen? Wat gewonnen? Een reis naar Hawaii, een geldprijs? En waarom gewonnen? Ik was mij er niet van bewust dat ik aan een prijsvraag van de ‘Dwars’ had meegedaan. Ik had wel een enquête ingevuld en geretourneerd. Ik begreep van Martien dat ik daardoor via loting de prijs had gewonnen. De prijs was een pagina in de ‘Dwars’, met een onderwerp naar eigen keuze! Ik heb de Roomtuintjes als onderwerp gekozen omdat ik er zelf woon en het een heel apart
foto Willem Kuijk foto Sigrid Windt

Sigrid’s kat Sanny kijkt graag uit over de Roomtuintjes.

In 2003 is het Stedelijk Programma van Eisen (SPvE) voor het Amstelstationgebied vastgesteld in de raad. Dat programma had de voorzichtige instemming van alle betrokkenen: de politiek, de deskundigen, de ambtenarij en de bewoners, verenigd in het Bewonersplatform. Nu, bijna 6 jaar later, ligt er een concept Stedelijk Programma (SP) dat hoon en cynisme oproept bij het platform.
In 2001 werd een eerder SPvE naar de prullenbak verwezen. In een interactief proces werd door bewoners, ambtenaren, deskundigen en politici gezocht naar nieuw elan en naar een duidelijke richting. Er werd vastgehouden aan de Nota van Uitgangspunten uit 1998: 1) Respect voor ‘geschiedenis’, zoals het stationsgebouw, bestaande hoogteverschillen en bomen; 2) verbetering van de verkeersstructuur en verkeersveiligheid en het opheffen van black spots; 3) intensivering van het grondgebruik en het benutten van marktpotenties; 4) verbeteren van de overstap trein/metro/tram/bus/taxi/fiets en een aanpak van de sociale veiligheid, de openbare ruimte moet levendig en overzichtelijk zijn. De centrale stad vindt het voorgestelde programma te mager. Het grondgebruik wordt geïntensiveerd (van 40.000 m2 naar 75.000 m2). Over de verkeersafwikkeling heeft de centrale stad een andere opvatting. Waar het stadsdeel kiest voor een Julianaplein waar het doorgaande autoverkeer zoveel mogelijk moet worden beperkt, eist de centrale stad een optimale verbinding Julianaplein- OverzichtswegSpaklerweg. Volgens het SPvE zou het Stedelijk Programma er in 2005 moeten liggen. Tussen 2003 en nu is er een ondoorzichtig proces gaande geweest. De aan-

Voortschrijdende inzichten rond

het Amstelstationgebied
Druk verkeer rond het Amstelstation
vankelijke instemming van het bewonersplatform veranderde langzaam in wantrouwen. Wat het stadsdeel losliet over de te onderzoeken uitwerkingsrichtingen was volgens het Bewonersplatform te vaak een inbreuk op de genoemde punten, (zie kader) of een merkwaardig ruime interpretatie daarvan. De communicatie verliep almaar stroever. Het stadsdeel reageerde geringschattend op een door de bewoners naar voren gebracht plan. In dat plan, ook neergelegd in een maquette, werd meer recht gedaan aan uitgangspunten en planideeën dan in het plan van het stadsdeel. Meerdere politici en bestuurders gaven te kennen (natuurlijk alleen in wandelgangen, want officiële gelegenheden hebben zich niet voorgedaan de afgelopen jaren) wel iets te zien in het alternatief en het absoluut serieus te gaan nemen. Stedelijk Programma wordt gezegd dat erg veel tijd is gespendeerd aan het onderzoeken van diverse uitwerkingsrichtingen. En dat uiteindelijk is teruggegrepen op de uitgangspunten van het SPvE. Er zijn echter ook wijzigingen en verbeteringen. Niet ondenkbaar is het dat de centrale stad en de marktpartijen op een sterkere intensivering hebben aangedrongen: een programma van meer dan 80.000 m2. Van een locatie zo dicht bij een station en bij de torens van de Omval watertanden projectontwikkelaars nu eenmaal. Het is veel waarschijnlijker dat er extra verkeersonderzoek is gedaan. In menige variant zal de verbinding Julianalaan – Overzichtsweg – Spaklerweg overbelast raken. Er zijn beslissende keuzes aanstaande, maar nog niet gemaakt: bijvoorbeeld over de verlaging van de Gooiseweg, een verbinding tussen Overamstel en de Kruislaan over de Weespertrekvaart, maar ook de inrichting van de rotonde op het Prins Bernardplein. Die keuzes zijn niet alleen van belang voor de verkeersbelasting van het Juliruimte niet extra belasten; De kanttekening in het SPvE is wellicht een vingerwijzing naar de problemen: ‘flexibiliteit is noodzakelijk, vooral door recente marktontwikkelingen’. Opvallend is het ontbreken van een pleidooi voor behoud van bomen in het plangebied. Ook maximale hoogtes van torens aan de stationszijde en gebouwen aan de Julianaparkzijde zijn hier afwezig. AvT anaplein, maar ook wel voor het al dan niet afhaken van marktpartijen. Het mogelijk doortrekken van tramlijn 12 is nog zo’n los eindje in de planontwikkeling. Als het GVB en de gemeente er op korte of middellange termijn voor kiezen lijn 12 via de Hugo de Vrieslaan naar de Middenweg door te trekken -een optie die al heel lang over tafel gaat- is grondige aanpassing van de plankaart een vereiste. Maar wellicht wordt ook naar tramalternatieven via de verlaagde Gooiseweg gekeken. Het behoud van bomen, het al dan niet bebouwen van het groentje, het alsnog handhaven van een passarel, het afwegen van hoogtes en dichtheden en het zoeken naar een evenwichtige verdeling van werk, wonen en voorzieningen lijken niet direct de verklaring voor de ontstane vertraging. dan in het SPvE. - Relatief veel huidige en toekomstige bewoners krijgen te maken met meer schaduw, meer wind en meer geluidsoverlast. - De zeer dure oplossing voor de rotonde en ook de verdere inrichting zorgen niet voor een betere verkeersafwikkeling. - De luchtvervuiling komt boven kritieke waarden uit. - De oriëntatie is discutabel: er is een open verbinding met het Renaultgebouw en de Wibautstraat, maar de verbindingen tussen Julianapark en Amstelstation (schrappen passarel) èn tussen het Eenhoorngebied en het Amstelstation (verdwijnen tunneltje) zijn problematisch. Het Stedelijk Programma is al met al een zeer teleurstellende uitwerking van het SPvE. De participatie is op een dood spoor geraakt. Maar het hoeft geen verbazing te wekken als ook dit plan uiteindelijk in de prullenbak verdwijnt. Niet omdat bewoners tegen zijn, niet omdat politieke partijen in meerderheid tegen zijn, niet omdat bestuurders en (ambtelijke) deskundigen tot inkeer komen, maar omdat de centrale stad en de marktpartijen anders beslissen. Bijvoorbeeld dat een uitstel van zes jaar opnieuw gewenst is.

Achter van rechts naar links Willem, Carin, Maira en Sigrid . Voor: Soreno (rechts) en Rivelino
wooncomplex vind. In mijn artikel laat ik een paar bijzondere buurtbewoners aan het woord. al sinds 2002 hier. Zelf ben ik 37 jaar en heb daarvoor in de Indische Buurt in een (te) kleine HAT-eenheid gewoond. Sinds mijn 10e jaar ben ik al met deze plek bekend. Ik zat toen op de Sint Barbaraschool op het Eikenplein. Tussen de middag passeerden wij de Roomtuintjes om er te spelen: het was daar lekker groen en er was veel ruimte. Dat ik in 2002 daar een woning kon krijgen, was dan ook een beetje jeugdsentiment, ik was erg blij. Ik ben sociaal betrokken bij deze buurt en vind het erg prettig om hier te wonen. is kleurrijk en het contact met een aantal buren is prima. Zelfs de kat van de interviewer komt regelmatig over de vloer. Sinds de renovatie van een aantal jaren geleden is de wijk erg opgeknapt. Ik heb dan ook nog geen concrete verhuisplannen. Het enige wat ik hier zou willen veranderen is dat de bewoners wat minder langs elkaar heen leven.
foto’s Willem Kuijk

Roomtuintjes 1975

Maira
Ik woon met mijn twee zoontjes Rivelino (10) en Soreno (8)
foto’s Willem Kuijk

Sigrid Windt

Zeeburgerdijk 1967

Carin
Ik woon al bijna 10 jaar hier en ben werkzaam in de daklozenopvang. Ik ben een zelfstandige dame van 45 jaar en vind het hier nog steeds prettig wonen. Wat mij bijzonder aanspreekt is het dakterras: de hele dag zon en bij helder weer ben ik met mijn sterrenkijker aan het ‘surfen’. Het uitzicht is lekker groen, en ik kan hier lekker tuinieren met mijn plantjes. Verder heb ik goede contacten met mijn directe buren. De Dappermarkt en de centrale ligging van de Roomtuintjes spreken voor zich. Zal ik ooit nog verhuizen? Alleen als ik de lotto win; dan vertrek ik naar Schotland.

In 1955 was er een speeltuin op de plek waar nu de Roomtuintjes zijn

Nu we midden in de recessie zitten en de mensen de hand knip houden, is uw buurtkrant nog steeds gratis en voor niets. Met in deze editie op de milieu en leefstijlpagina een oproep deel te nemen aan het Klimaatstraatfeest in de Vrolikstraat. Doel daarvan is dat buurtgenoten samen energie en geld besparen. En zoals altijd zijn er de dwarsliggertjes. Veel spullen voor bijna niets! De winnares van de enquête heeft een stuk geschreven over de plek waar zij met heel veel plezier woont. Zij laat daarin een paar bijzonder buurtbewoners aan het woord die met haar op de Roomtuintjes wonen.

Willem
Alweer 15 jaar woon ik hier met veel plezier. Het bevalt nog steeds erg goed. Ik werk als automatiseerder bij een verzekeringsbedrijf. De ligging van de Roomtuintjes zorgt ervoor dat ik gemakkelijk met de trein of fiets naar mijn werk kan. In de stad doe ik alles op de fiets. De buurt

Vanaf nu willen we elke maand ruimte voor een gastredacteur beschikbaar stellen. Heeft u iets te melden, meldt het ons! U vindt ditmaal extra kleurenpagina’s in de Dwars door de Buurt en wel op pagina 7, 8, 17 en 18. Er is veel aandacht voor www. dwarsweb.nl in de krant. Team dwarsweb interviewde Rik Burger, de webmaster. Hij vertelt op pagina 23 meer over de website van de krant. Ans van de Scheur, zeer actief voor de site, vraagt om uw fotobijdrage aan de serie Dingen van waarde, die vervolgens gepubliceerd wordt op het web. Tot slot wil ik u namens de redactie veel leesplezier wensen met Dwars 125.

Speculatie
Bewonersverzet of ambtelijke traagheid kunnen geen beslissende rol hebben gespeeld bij de vertraging die de planontwikkeling heeft opgelopen. In het kant, bus aan de zuidkant; • Het groentje (tussen Julianapark en Bertrand Russellstraat) blijft behouden als buurtgerichte voorziening; • Functiemenging van wonen, werken en voorzieningen voorkomt doodsheid; • Er komen sociaal veilige routes, publieksgerichte plinten en voordeuren aan de straat; • Een logische fietsinfrastructuur met voldoende stallingen is van groot belang; • Ondergrondse parkeeroplossingen mogen de openbare

Kritiek
Waar doet het Stedelijk Programma geen recht aan de vastgelegde uitgangspunten en planideeën? De kritiek van het Bewonersplatform op een rijtje: -Er is verzuimd recht te doen aan het huidige groene karakter van het gebied, er worden bijvoorbeeld 250 bomen gekapt; er is veel te weinig respect voor ‘geschiedenis’. - Er is ernstige twijfel over de sociale veiligheid en de aantrekkelijkheid om in het gebied te verblijven: de openbare ruimte en de functies worden te versnipperd. - De ontsluiting van parkeergarages via de Bertrand Russellstraat leidt tot chaos, overlast en onveilige situaties. - De bouwhoogtes van de torens zijn belangrijk hoger geworden

Arjan van Oorsouw

De eerste paal werd geslagen in 1973

Bij de vaststelling in 2003 van het Stedelijk Programma van Eisen is er redelijke eenstemmigheid over de volgende punten: • De rotonde op het Prins Bernhardplein wordt compacter; • De nieuwe Julianalaan wordt lommerrijk en bundelt al het gemotoriseerde verkeer; • Een nieuw Julianaplein met wijkvoorzieningen vormt de schakel door middel van een ‘passarel’ tussen het station en Julianapark; • Tram- en bushaltes blijven gescheiden: tram aan de noord-

Arie van Tol
Dinsdag 10 maart, vanaf 19 uur is er een inspraakavond Amstelstationgebied in het Kookpunt, Marcusstraat 52b. Zie ook: www.oost-watergraafsmeer.nl, www.julianapark.info, www.wibautaandeamstel.nl

pagina 4

Politiek
foto‘s Lucy Buddelmeyer

Dwars door de buurt

125

Dwars door de buurt

125

Politiek

zie www.Dwarsweb.nl/politiek

pagina 5

Bewoners aan het stuur

In het kader van het project Bewoners aan het stuur, mogen bewoners initiatieven bedenken om de wijk te verbeteren. Rond zeventig Dapperbuurtbewoners praatten op 12 februari in centrum de Gooijer over mogelijk te verwezenlijken dromen en plannen ten behoeve van buren en buurt. Meer dan vijftig zeer gevarieerde voorstellen werden ingediend. Een kleine greep: Een fietsenstalling op een nu onaangename en verrommelde plaats. Een boekje over de geschiedenis van de plek waar nu de Commelinstraat ligt. Een museale en theatrale wandeling door de buurt. Tijdelijke exposities in leegstaande benedenwoningen. Plantenbakken. Zondagvoetbal op de Dappermarkt. Zonnepanelen langs de spoorbaan. De regiegroep, de groep bewoners die zich gaat buigen over de ingediende ideeën, krijgt het moeilijk. Bel voor meer informatie 462 03 55, vragen naar Floor Beckers.

Ina Ruijter

foto Buurtleven

De stad(s)delen: willen we er 14, 7 of 0?
Halvering van het aantal stadsdelen van 14 naar 7, dat is het meest in het oog springende advies van de commissie Mertens. Het is een voorspelbare uitkomst van de opdracht die B & W en de stadsdeelvoorzitters de commissie meegaven: hoe het bestuurlijke stelsel van Amsterdam te verbeteren. Voorspelbaar omdat in wandelgangen, congressen, rapporten en Het Parool de kwaliteit van stadsdelen al enige jaren ter discussie staat.
Politici in ons stadsdeel hebben enige weken geleden in de Stadsdeelkrant kort hun mening gegeven over het rapport Mertens. VVD, CDA en Groen Links juichen inkrimping van het aantal stadsdelen toe. D66 ziet geen reden voor het stadsdeel al zo snel na de vorige een nieuwe fusie aan te gaan. De SP wil de stadsdelen opheffen. Méérbelangen en de PvdA zijn in Oost-Watergraafsmeer het meest gekant tegen de adviezen van Mertens. Het standpunt van de lokale PvdA-fractie is daarmee sterk afwijkend van dat van de PvdAfractie in de gemeenteraad. De fracties van de SP daarentegen zijn het in hun stelligheid juist zeer eens: weg met de stadsdelen! Frank de Wolf en Laurens Ivens, respectievelijk woordvoerder van de PvdA en de SP in de gemeenteraad, heb ik voor Dwars door de Buurt gevraagd om een toelichting op hun standpunten. het credo ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ niet langer het enig leidende motto kan zijn. Terecht wordt de noodzaak van eenheid benadrukt, de eenheid van de stad én de stadsdelen. Met het advies het aantal stadsdelen te verminderen doet de commissie recht aan haar opdrachtgevers, maar ook aan de Amsterdammer. Uit onderzoek blijkt dat de Amsterdammer minder stadsdelen wil. En dat hij eerder betrokken is bij zijn buurt dan bij zijn stadsdeel.” leges en heffingen, maar ook beleid rond bijvoorbeeld jeugd, leerplicht en arbeidsre-integratie wekt irritatie bij de burger.

Job Cohen geeft startsein voor site Buurtleven

Verminderen versus opheffen
Frank de Wolf legt uit dat de Amsterdamse werkelijkheid is veranderd en verder zal veranderen. Dat het logisch is na 20 jaar een stelsel te wijzigen. “Het huidige stelsel is niet meer van deze tijd. De regiofunctie is in economisch opzicht veel belangrijker geworden. De concurrentiepositie ten opzichte van andere internationale regio’s móet wel uitgangspunt zijn van beleid.” Mertens stelt in zijn rapport dat een minimale schaalgrootte van

van de WMO en de actiegroep tegen een inrichtingsplan. De burger zal de gemeentelijk wethouder niet moeilijker vinden dan hij nu de stadsdeelwethouder vindt.”

het rapport in de inspraak. En dan komt de gemeenteraad, die het laatste woord heeft en een besluit moeten nemen.”

Neveneffecten
De kosten van een volgende reorganisatie worden niet van doorslaggevend belang gevonden. Vermindering van het aantal stadsdelen zal leiden tot minder bestuurders en minder raadsleden, maar niet per se tot minder ambtenaren en externe deskundigen. Bezuinigen kan niet het doel zijn van de stelselwijziging, aldus beide heren. Evengoed stelt Frank de Wolf dat een reorganisatie niet veel geld hoeft te kosten en op termijn kostenbesparend kan zijn. Laurens Ivens ziet andere prijskaartjes. Natuurlijk worden ook bedreigingen gezien. De voornaamste? Dat de Amsterdamse overheid in al haar geledingen minstens zo naar binnen gericht blijft als nu al het geval is. Dat de lokale politiek te weinig tot de verbeelding zal blijven spreken van bewoners.

Online met uw buren
Buurtbewoners in onder andere OostWatergraafsmeer kunnen elkaar via buurtleven.nl snel en eenvoudig bereiken en op de hoogte blijven van wat er speelt in hun buurt.
Buurtleven.nl is uniek doordat buurtgenoten elkaar berichten kunnen sturen zonder dat zij daarvoor namen of e-mailadressen nodig hebben. Op Buurtleven.nl zijn buurtnieuws, buurtactiviteiten, oproepen, foto’s en video’s te vinden. Buurtgenoten blijven zo op de hoogte van actualiteiten en activiteiten in hun wijk en kunnen eigen buurtnieuws delen met anderen. Burgemeester Job Cohen lanceerde vrijdag 6 februari op de Dappermarkt de site van Buurtleven. Buurtleven is een website voor en door de buurt en is een initiatief zonder winstoogmerk van de Amsterdamse woningcorporaties Stadgenoot, Ymere, Rochdale en De Key. Buurtleven.nl is gestart in de stadsdelen Oost-Watergraafs-meer, Zeeburg en delen van Osdorp en Slotervaart. Bewoners in deze gebieden hebben rond 6 februari per post een brief ontvangen met daarin hun toegangscode voor Buurtleven. nl. Bij succes van het project is uitbreiding naar heel Amsterdam en andere steden van Nederland waarschijnlijk.

Hooggespannen verwachtingen
In die relatieve tevredenheid over de theorie, de gedachte structuur van de Centraal Stedelijke organisatie vinden de twee raadsleden elkaar. Over de praktijk denken ze nogal verschillend. Laurens Ivens vindt dat gemeenteraadsleden veel meer zouden kunnen en moeten doen om burgerparticipatie serieus een kans te geven. Frank de Wolf benadrukt dat inspraakprocedu-

Een sterkere positie van de stadsdelen met meer bevoegdheden
res van de centrale stad dezelfde zijn als die van de stadsdelen. Beide heren larderen hun visie op een ideale toekomstige structuur met optimistische verwachtingen. Om het verdwijnen van stadsdelen op te vangen, heeft Laurens Ivens zeer sterke gemeentelijke bestuurders, veel actievere raadsleden en actieve, betrokken burgers nodig. Terwijl nu wellicht gesproken kan worden van een tegengestelde tendens. De verwachtingen van Frank de Wolf zijn heel anders optimistisch gekleurd. Hij en Mertens schetsen een beeld waarbij de centrale stad zich beter moet kunnen richten op haar grootstedelijke ambities. In lijn met die analyse is het logisch meerdere bevoegdheden over te hevelen van stadsdelen naar de stad. Met de instelling van 7 in plaats van 14 stadsdelen wordt juist een sterkere positie van de stadsdelen beoogd, met eerder meer bevoegdheden dan minder, maar ook met meer verantwoordelijkheden, waarop de gekozen bestuurders van een stadsdeel op kunnen worden afgerekend.

Waarom stadsdelen?

‘De notitie Mertens kon niet anders dan mager zijn’
“De notitie Mertens kon niet anders dan mager zijn, gezien de beperkte opdrachtvraag en de geringe tijd die de commissie kreeg”, vindt Laurens Ivens. “Er worden veel bestuurlijke facetten aangestipt, maar nergens grondig in hun praktische consequenties geanalyseerd. De verhouding burger/politiek blijft helemaal onderbelicht. Een gemiste kans.” Frank de Wolf oordeelt juist positief. “Het rapport leert ons dat

80.000 inwoners een stadsdeel wèl voldoende kwaliteit en slagkracht levert. “Belangrijker dan het aantal stadsdelen is de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen stad en stadsdelen. Mertens geeft daar criteria voor, maar doet geen verdere voorstellen.” Laurens Ivens: “De SP wil de stadsdelen opheffen, omdat er een overvloed aan bestuurslagen is. In die lagen verschuilen de bestuurders en politici zich, schuiven verantwoordelijkheden naar elkaar af.” De stadsdelen zijn volgens hem niet per se nodig om de diensten politiek/bestuurlijk in het gareel te houden. “Een noemen, vinden de twee gesterke wethouder op stedelijk meenteraadsleden. Toch zijn niveau moet dat aankunnen!” er redenen om grondig aan het Natuurlijk is het niet de bedoebestuurlijk stelsel te sleutelen. ling dat de afstand tussen poliEén reden wordt door beiden ge- tiek en burger groter gaat worden noemd: er wordt door politieke met het afschaffen van stadsdepartijen te weinig kwaliteit gere- len. Het organisatorische talent kruteerd om de vele bestuurlijke van de Amsterdamse SP grijpt in en politieke functies optimaal wezen terug op de buurtpraktijk te vervullen. Een andere reden van enkele decennia geleden. kan tot het gemiddelde lokale “Op wijkniveau ontwikkelen zich gedachtegoed worden gerekend: initiatieven met verschillende de ongelijkheid tussen stadsdereikwijdte: de straat voor een len van bijvoorbeeld tarieven, feest, de buurt voor de uitvoering Stadsdelen zijn ruim 20 jaar geleden in het leven geroepen. Het terugdringen van de te grote macht van de gemeentelijke diensten was een belangrijke doelstelling. Bovendien zou met de nieuwe bestuurslaag de afstand tussen burger en politiek kleiner worden. In beide opzichten is de instelling van stadsdelen geslaagd te

Tot slot
Er is het spanningsveld dat aan elke politieke context kleeft: dat van een efficiënte en effectieve besturing enerzijds en een toegankelijke en beïnvloedbare overheid anderzijds. Mertens betrekt het slechts op de stadsdelen. Zowel Frank de Wolf als Laurens Ivens lijken in hun commentaren ook minder hun vizier te richten op het gemeentelijk bestuur. Maar het moet de sociaaldemocraat en de socialist toch ook zo nu en dan een onbehaaglijk gevoel geven, hoe de gemeente buigt voor derden en burgers vergeet. Zoals bij de Zuid-as en de Noord-Zuidlijn, en in ons stadsdeel bij sportpark Middenmeer.

illustratie Hans Marcus

PvdA en SP intern
Dit speelt ook een rol bij de interne discussie die gaande is in de PvdA. De partij is verdeeld over het rapport Mertens en de vraag of er verregaande consequenties aan moeten worden verbonden. De discussie wordt vertroebeld door de verschillende posities die de PvdA-leden innemen in de stad. Frank de Wolf noemt de vraag rond de verdeling van taken en verantwoordelijkheden het meest

cruciale punt in het debat. Hij vindt het aantal stadsdelen van minder belang. Of daarmee de gemeenteraadsfractie open staat voor behoud van de huidige veertien stadsdelen is zeer de vraag. Van enige verdeeldheid is binnen de SP geen sprake. Het beeld naar buiten is dan ook simpel: geen stadsdelen. Over hoe op gemeentelijk niveau vorm te geven aan de verhouding burger/politiek zonder

stadsdelen, daarvan is nog weinig bekend. Laurens Ivens laat doorschemeren dat het niet heel hoog op de interne agenda van de SP staat.

Gemeenteraad
Maar wat gaat de SP doen als Mertens in stemming wordt gebracht? “We wachten eerst af welke bestuurlijke reactie er komt van B & W. Als er een richting in wordt geslagen naar de afschaffing van stadsdelen,

zullen wij vóór stemmen. We willen echter niet opnieuw 20 jaar opgescheept zitten met een iets gewijzigd, maar even falend stelsel.” Frank de Wolf: “Nee. Het is goed dat B en W en de stadsdeelvoorzitters de commissie Mertens om een advies hebben gevraagd. Stadsdeelbestuurders zullen daarop reageren en hun reactie aan de stadsdeelraden voorleggen. B en W geeft nu eerst een bestuurlijke reactie en brengt

Arie van Tol
Zie ook: www.dwarsweb.nl, www.amsterdam.nl en www.oost-watergraafsmeer.nl

pagina 6

Uit in Oost
Fajo Jansen & Arjan Immel met Groen stuk in het Muiderpoorttheater
Woensdag: 4, 11, 18, 25 maart 14.00: Avonturen aan de Prinsengracht (4 - 8 jaar) 15.30: Tovenaar Jakop en de draak (4 - 8 jaar) Je mag twee verschillende voorstellingen blijven zitten. Gratis schminken en koffie, thee, limonade en koek

Dwars door de buurt

125

Dwars door de buurt

125

Dwars door de cijfers Cultuur

zie www.Dwarsweb.nl/cultuur

pagina 7

Tropentheater

zo 1 maart, 15.00: Vodou: The man by the shore (kz)l di 3 maart, 17.00: World blend café, Soeterijn café woe 4 maart, 17.00: Cineblend. Diner, documentaire, discussie en visuele antropologie (Soeterijn café) do 5 maart, 20.30: Stricat & Taraf Costel Vvasilescu. (gz) za 7 maart, 20.30: T M Krishna, vocaal vuurwerk uit Zuid-India. (gz) woe 11 maart, 20.30: Brasileirinho, deze muziekdocumentaire brengt een ode aan de Choro (kz) vrij 13 maart, 20.30: Vamandú Costa Trio, vingervlug gitaargenie uit Brazilië. (gz) za 14 maart, 19.30: Luisterlezing Saskia Törnqvist (raadzaal) za 14 maart, 20.30: Korean Creative Music Society - Tea music (da’ak) (gz) zo 15 maart, 14.00: Crossroad Productions: De Regendanser, interactief Afrikaans jeugdtheater (6+) (kz) di 17 en wo 18 maart, 20.30: Love in the time of cholera (kz) za 21 maart, 20.30: José Franco & Raíces de Folclor (gz) zo 22 maart, 15.00: Vodou: The comedians, zombie klassieker met Elizabeth Taylor. (kz)l za 28 maart, 20.30: Pascual de Lorca y Grupo & Patricia Ibañez. (gz) zo 29 maart, 14.00: De koe, komische voorstelling uit Iran over vriendschap. (kz)l maart t/m juni 2009, Expositie SBK: Zbigniew Kosc (fotograaf) en Roy Villevoye (beeldend kunstenaar) Foyer, kleine zaal en Soeterijn

Za 28 maart, 21.00: rock satire The last attraction met leadzanger Christian. Terugkeer van deze heel populaire Satire Rock Band. Met dans en DJs en swing party na afloop. (kijk op de website voor last minute updates: www.badhuistheater.nl)

Muiderpoorttheater
Dans
za 7 maart, 19.30: Move the space, Multiple Jam za 7, 16.00, en zo 8 maart, 20.00: Move the space: Style Free onder leiding van Vincent Vianen met Sound Riders (première) vrij 13 en za 14 maart, 20.30: Dubbeldans met Fajo Jansen & Arjan Immel met Groen stuk en Christian Krumm Aliaga en Niko Kuipers met Rules & Feathers vrij 27 maart, 21.30: Nataraj

Theater

vrij 13 maart, 19.00: Theatergroep Unity met Paimang: Vergeten maar nooit vergeven za 14 maart, 20.30: WaarisAdriaan met Op de vloer met aarde, water, lucht en vuur

In de hal van metrostation Weesperplein: zeefdruk-installatie van Stefan Hoffmann In de hal van metrostation Wibautstraat: installatie van MMC Schobbe Dagelijks te zien van 06.00 tot 24.00 uur. Meer info op: www.galerie-inkijk.blogspot.com

Etalagegalerie Inkijk

Toen pianiste Ferial Karamat Ali tien jaar geleden in Amsterdam kwam wonen, streek ze meteen neer in Oost. En ze woont er nog steeds met plezier, om de hoek bij het OLVG. ,,Een gezellige buurt’’, vindt ze. Ze geniet van de leuke winkeltjes, loopt er graag rond, ook al zul je haar niet veel overdag tegen komen. De pianiste is een nachtmens en leidt een nachtelijk bestaan. Een interview? Liefst na negen uur ’s avonds. Natuurlijk moet ze er overdag wel eens uit, voor boodschappen of om les te geven les op het Amsterdamse conservatorium. ,,Ik leef ook wel overdag, maar ik houd van variatie in het leven, in muziek en in ritme. Alle ritmes komen voor en ik voel me volkomen vrij. En ook al is het eigenlijk een beetje idioot – zo wil ik leven.’’

Samba en bossanova made in Suriname

Kleinkunst Jeugd

Adressen
Poppentheater Koos Kneus Iepenplein 40 Reserveren: 692 85 32 www.kooskneus.nl KIT Tropentheater Linneausstraat 2 Kleine zaal (kz) Grote zaal (gz) Mauritskade 63 1090 HA Amsterdam Reserveren: 568 85 00 PleinTheater Sajetplein 39 Reserveren: 693 33 80 Muiderpoorttheater Tweede van Swindenstraat 26 Reserveren: 668 13 13 Centrum Beeldende Kunst Derde Oosterparkstraat 201 Telefoon: 668 17 53 Badhuistheater De Bochel Boerhaaveplein 28 Reserveren: 668 51 02 Etalagalerie Inkijk in de hal van metrostation Wibautstraat en in de hal van metrostation Weesperplein dagelijks van 06.30 tot 00.30 uur Artcage Domselaerstraat 120 Telefoon: 06 244 028 66 Galerie Libbe Venema Hogeweg 2a Ferial Karamat Ali werd 43 jaar geleden in Suriname geboren en wilde al vanaf haar zesde piano spelen. Want ze vond het prachtig. Toch ambieerde ze aanvankelijk geen beroep in de muziek. Toen ze met haar ouders vanuit Suriname naar de Verenigde Staten emigreerde (eerst New York, daarna Florida) ging ze geneeskunde studeren. Ze wilde arts worden. ,,Geen pianist, daarvan wist ik al dat het mijn hele leven bij me zou horen.’’ Maar al snel koos ze naast muziek. Ook al speel ik verder allerlei andere muzieksoorten, van gospel, pop tot soul - de diversiteit van de Braziliaanse muziek trekt. Je kunt er namelijk alles in vinden: samba, bossa nova. De melodieën, gecombineerd met harmonieën en ritme zijn zo prachtig, dat maakt je helemaal happy.’’ Voor muziek heeft Ferial Karamat Ali eigenlijk maar weinig woorden. Daarom speelt ze ook piano. Maar als ze het onbeschrijflijke moet benoemen,

za 21 maart, 20.30: De Kip met Veelkoppig Cabaret woe 4 maart, 11.00: Ageeth de Haan speelt Maan (2+) zo 8 maart, 12.00 en 15.00: Theaterwerkplaats Metafoor speelt Toen Niemand ’t wist (8+) woe 11 maart, 14.30: Theater Kwark met Krekel en Mier (4+) zo 15 maart, 14.30: Theatergroep Even Zeven speelt De Maan en de Muizenkoning (8+) zo 22 maart, 14.30: Virga Lipman speelt Wat is de zee toch groot (4+)

Dans en muziek Muziek

za 21 maart, 21.30: Salsa Dance Night za 28 maart, 21.00: Mokumbal zo 29 maart, 20.30: Club M ism Patchamama

De Bochel

Galerie Libbe Venema
Tot en met 7 maart zijn er schilderijen van Miriam Hommes te zien. Van 14 maart tot en met 28 maart is er een expositie van de schilderijen van Nancy Groenteman.

Pleintheater
Muziek
zo 1 maart, 15.30: Esperanto. Een jonge groep van 15 enthousiaste zangeressen wordt begeleid door een 3-koppig combo vrij 6 maart, za 7 maart, 20.30: Calle Real Coro Flamenco met Huelva, tierra bendita! za 28 maart, 20.30: Tous les oiseaux d’Europe met Ornithology zo 29 maart, 14.30: Theaterzanggroep Schudden voor Gebruik met Schudden in Bed

Koos Kneus

illustratie John Prop

Als een jukebox, maar dan live
Bas Pfaff woont ruim 16 jaar in Oost en heeft al veel leuke (muziek)projecten voorbij zien komen, onder andere in het Oosterpark. Zelf is hij muzikant in de gitaarrockscene. Hij is de organisator van het Pageturnerfestival.
Hoe ben je op het idee gekomen voor dit festival? Er zijn niet veel podia voor gitaarbandjes in Oost-Watergraafsmeer, terwijl er wel veel muzikanten wonen. In het Polderweggebied komt er wel een podium maar dat is voornamelijk voor jazz. Ik wilde graag eens een festival organiseren waarin het vooral draait om gitaarrock en singer/songwriters, vermengd met poëzie en verhalen. Daarvoor heb ik een concept ontworpen dat Pageturner heet. Daarin wisselen de singer/songwriters, de bands en de schrijvers elkaar in een rap tempo af, alsof je naar plaatjes in een jukebox aan het luisteren bent, maar dan live gebracht. Het verrassende van dit concept is dat het publiek langer geboeid blijft en daarnaast ook veel acts op een dag kan zien. Bovendien begint het niet te laat en gaat ook niet te lang door. Wanneer is het en wie spelen er? Op de Pageturner van 14 maart in het MCO spelen onder andere Kyodo uit Bonn, The Bent Moustache en The Holy Orders uit Hull, Jasmine & The Jack Stafford Foundation, Dan Geesin, Ronald Snijders, Joshua Baumgarten en veel meer. Namen die misschien niet bij iedereen een belletje doen rinkelen, maar wel namen die in de underground bekend zijn. Deze artiesten een interessant podium bieden is een tweede belangrijk punt van Pageturner om zo het publiek ook kennis te laten maken met een divers aanbod. En dat voor maar een tientje. Voor mensen die doorgaans naar Paradiso gaan, is het aardig om bands in het MCO te zien spelen. Voor de bands is het een aparte plek waar ze niet zo snel optreden. Er is in de middag en in de vroege avond een blok met muziek en poëzie en daartussenin een live-soundtrack bij een stomme film. Er zijn doorlopend filmpjes te zien op verschillende televisies, en afsluitend nog twee bands met een korte set. In totaal treden er zo’n 20 artiesten op.

foto Juliana Flaskamp

zondag 1, 8, 15, 22, 29 maart 10.30: Alle dieren zingen mee! (2 - 4 jaar) 12.00: Piep zei de muis in het klokhuis (2 - 4 jaar) 14.00: Alle hens aan dek! (4 - 8 jaar) 15.30: Tovenaar Jakop en de draak ( 4 - 8 jaar)

Ma 2 maart 20.30: Bewonersgroep BoerhaavePlein (vervolg) Plannen voor veiligheid en gezelligheid. Kom ook je steun betuigen voor verbeteringen op het plein. Met live band na afloop. (meer info: e-mail info@badhuistheater.nl) Vrij 6 maart, 21.00: Theater en dans Instant collective met The one minute festival, met 30 Podium kunstenaars. Terug na een wereldreis: Nuite Bizaar! Mime, dance, Theater slapstick en live Muziek. Do 12 maart, 21.00: Ionescu’s Bald Primadonna met 16 spelers. Nieuwe bewerking van het beroemde toneelstuk van de Roemeense surrealist, tot een Muziektheater comedy van theatergroep O. Vrij 20 maart, 21.00: film Oost Europa (CZ) Nieuwe film uit Praag (première) Met live muziek, traditioneel eten (en drank), en DJ Mikulas, swing party tot laat. Reserveer 06 111 73 324.

‘Brazilië is dan wel een buurland van Suriname, maar ik kende Braziliaanse muziek niet’
haar verplichte vakken muziek als bijvak. Ze is nooit naar het conservatorium gegaan en vlak voor haar doctoraal stopte ze met geneeskunde. ,,Daar had ik goede redenen voor’’, vindt ze. ,,Ik speelde veel in bandjes, deed mee aan jamsessies en leerde veel jazzmusici kennen. Ik leerde de beginselen van jazz, onder meer van pianist Bert van den Brink. Verder leerde ik het zelf, door het te doen en door met mensen op te trekken die wisten hoe je jazz speelt. Dan leer je al doende. Zo ben ik gevallen voor de lichte, geïmproviseerde muziek.’’ Geen dokter dus, maar pianiste. Hoewel ze opgroeide met klassieke pianomuziek en fan is van Chopin en Beethoven, spreekt haar van de geïmproviseerde muziek vooral het creatieve proces aan: ,,Het zelf aan de slag gaan met melodieën, harmonieën en ritme. En zelf spelen.’’ Binnen enkele jaren zat ze in bands en werd ze ook gevraagd voor een Braziliaanse band. ,,Brazilië is dan wel een buurland van Suriname, maar ik kende Braziliaanse muziek niet. Toen ik in mijn eerste bandje zat, ben ik direct vreselijk diep gevallen voor de Braziliaanse dan toch in de woorden als ‘een vorm van energie’, ‘een soort liefde’ en ‘een connectie die je schept met vreemden’. Want als er iets is dat ze belangrijk vindt in de muziek, is het wel samen met anderen musiceren en het verspreiden van muziek die zij de moeite waard en mooi vindt. ,,Ik heb altijd sessies of concerten georganiseerd en getalenteerde mensen bij elkaar gebracht,’’ vertelt ze. ,,Als er live muziek is, van goede musici, waar het publiek waanzinnig enthousiast op reageert, dan is dat een formule die werkt.’’ En de Braziliaanse gitarist Lula Galvão is zo iemand die zij mateloos bewondert. Daarom heeft ze hem onlangs naar Nederland gehaald en hem in de spotlights gezet. Vorig jaar haalde ze zanger/toetsenist/componist Frank McComb naar Nederland. ,,Als iemand de aandacht verdient, schuif ik hem naar voren. Ik wil hun energie laten voelen, muzikanten genieten zo van elkaar én van de reacties van het publiek. De energie die dan ontstaat, dát is hoe muziek leeft. Livemuziek vind ik heel belangrijk. Niet per se belangrijker dan een cd, maar het livegebeuren gaat onderuit omdat er geen geld of subsidie

Livemuziek vind ik heel belangrijk. De energie die tussen musici ontstaat, dát is hoe muziek leeft.

‘Ik trek naar waar de muziek is, daar ben ik te vinden. Ook ‘s nachts’
is. Wij artiesten moeten daarom livemusici blijven stimuleren, zodat het publiek ziet wat een artiest kan. Bovendien was het voor mezelf fantastisch om met hem te spelen.’’ Ferial noemt zich nadrukkelijk geen organisator van concerten of evenementen. ,,Maar ik was laatst wel vijf of zes weken bezig met de komst van Lula naar Nederland. Ik regel zijn ticket, hotel, masterclasses op de conservatoria van Utrecht en Amsterdam en heb drie concerten georganiseerd. Dat kostte veel energie, maar het is de moeite waard. Het talent van mensen om te boeien, inspireren en motiveren, zodat het publiek van binnen blij wordt, dat moet worden gevierd. Dat is groot. Dat is eigenlijk veel te groot.’’ Al haar activiteiten komen voort uit de gedachte van haar organisatie Circulate the Soul, een concept dat ze vorig jaar lanceerde. Daarmee wil ze

Arjan van Oorsouw

Pageturnerfestival 14 maart Montessoricollege Oost

Polderweg 3 van 16.00 tot 23.00 uur pageturnerevent.blogspot.com

goede muziek en getalenteerde muzikanten laten horen. ,,Lula Galvão behoort tot de tien beste gitaristen van Brazilië. Al jaren speel ik zijn arrangementen. Achter de schermen is hij heel belangrijk. Hij is de man waar liefhebbers van Braziliaanse muziek al jaren van genieten. Zo ben ik bezig met muziek die ikzelf de moeite waard vind. Die laat ik horen. Want er is zoveel meer dan R& B en hiphop.’’ En dat laat ze horen op allerlei podia in het land. Op het North Sea Jazz Festival, maar ook in het Bimhuis. In Oost speelt ze weinig; daar zijn weinig podia. ,,Ik trad wel op in Het Toeval, in de Eerste Van Swindenstraat. Maar dat bestaat niet meer. Ik trek naar waar de muziek is, daar ben ik te vinden. Ook ’s nachts.’’

Madeleine Rood

pagina 8

Buurtbeheer

Dwars door de buurt

125

Dwars door de buurt

125

Milieu & Leefstijl

pagina 9

De
Ook in onze buurt is er een actief verenigingsleven. Elke maand belichten wij een andere vereniging. Wilt u uw vereniging onder de aandacht brengen, dan kunt u contact opnemen met de redactie.

Bouwafval
Het is altijd fijn om te merken dat je medestanders hebt. Zo weet ik sinds vorige maand dat ik niet de enige in mijn buurt ben die zich druk maakt over afval. Het zat zo: wij gingen verbouwen. Wekenlang hadden we veel afval – sloophout, oude leidingen, stenen, hele stukken plafondstucwerk. Dus keer op keer reden we naar het Afvalpunt op de Rozenburglaan. Alleen op maandag zetten we onze zakken aan de straat. Want dan wordt het grofvuil opgehaald. En ons afval was grofvuil – dachten we. Twee maandagen achter elkaar werd het inderdaad keurig meegenomen. De derde maandag niet. Dat vonden we vreemd. Maar voordat ik dinsdagochtend daarover had kunnen bellen, stond er een buurtgenoot voor de deur. Of die zakken van mij waren. Ik zei ja, die zijn van ons, het was me inderdaad opgevallen dat ze er nog stonden. Ik moest het Afvalpunt bellen, zei de vrouw. Want ons afval was bouwafval en dat neemt de grofvuilwagen niet altijd mee. Het Afvalpunt, kende ik dat? Natuurlijk, zei ik, ik kom er wekelijks, ik ga straks bellen. Maar eenmaal weer binnen – dat was mijn fout – ben ik het toch vergeten. Dus woensdag stond die vrouw weer op de stoep. Ze had duidelijk een projectje van mij gemaakt. En wat ik ook zei – dat ik het allemaal wist, dat ik afval belangrijk vind – ze was niet te stoppen. Ze ging pas weg toen ik zei dat ik er nu echt genoeg van had. Boven heb ik meteen het Afvalpunt gebeld. Mijn melding werd genoteerd. Zaak gesloten, dacht ik. Maar kort daarop stonden er twee mannen in uniform voor de deur. Er was door iemand in de buurt geklaagd en ze kwamen mij wijzen op mijn plicht om de zakken zelf af te voeren. Mijn argument dat het Afvalpunt al op de hoogte was, maakte geen indruk. Als ik de zakken niet weghaalde, en ook niet wilde betalen om het te laten doen, zou ik strafrechtelijk worden vervolgd. Dat vond ik toch wel wat overdreven. Dus ik heb die arme mannen uitgelachen. ‘s Avonds hebben we de zakken weer binnen gezet. We brengen ze binnenkort wel weg. Mijn anonieme buurtgenoot is gestopt met aanbellen. Jammer eigenlijk, want zij en ik zouden veel kunnen bereiken als we onze krachten bundelden. Tegen haar zou ik dus willen zeggen: bel weer eens aan, dan drinken we koffie. Martine Postma Martine Postma is freelance journalist. Ze schrijft over duurzaamheid en verkoopt duurzame producten via www.wiegtotwieg.nl.

Duikvereniging Expres ontstond 25 jaar geleden vanuit een PTTpersoneelsvereniging. Sinds 1996 kan iedereen lid worden. In een sfeer waarin deskundigheid, vaardigheid en gezelligheid voorop staan wordt er naar hartenlust gedoken. ‘Meditatief zweven’ in het Tl-licht van het Sportfondsenbad en in duister buitenwater.
“Duiken is rustgevend en ontspannend”, zegt Theo. Betty: “Het is stil onder water. Je hoort alleen je eigen bubbels en bent er in je eigen wereld.” Frank: “Je zweeft meditatief.” Dat klinkt stukken rustiger dan wat een James Bond-duiker uithaalt. Ontspannen onder water zwemmen vraagt wel wat voorbereiding. En een hele uitrusting: duikerspak (soort surfpak), masker, snorkel, vinnen, loodgordel, vestje met cilinders. Op dinsdagavond trainen ze en om het weekend is er een ‘verenigingsduik’. Buiten de deur wel te verstaan, want in het zwembad kom je niet verder dan 3 meter. Theo: “Buiten zwemmen we meestal op 10 à 15 meter diepte. Dieper wordt het te donker en te koud. Met 8 meter heb je al lampen nodig.”

Ben je vegetarisch? Vroeger wel maar nu niet meer. Wel eet ik alleen biologisch vlees. Zou dat uitmaken voor de voetafdruk? Misschien niet, want het punt bij vleesproductie is het ruimtegebruik van landbouwgrond en dat ruimtegebruik zal niet veel verschillen. Waarom zitten wij hier trouwens? Ik dacht dat ik jouw stukje goed kan gebruiken om reclame te maken voor ons initiatief in de Vrolikstraat. Wij doen mee met elf bewoners aan de landelijke campagne Klimaatstraatfeest. Het begon al leuk want onze straat was bij de aanmelding de 2000ste straat die meedoet. Lodewijk de Waal, de voormalig voorzitter van het FNV, kwam ons op de bakfiets feliciteren en als cadeautje een paar lichtpakketten brengen. Het doel van deze actie is om samen met je buurtgenoten energie en geld te besparen. En dan een straatfeest te winnen op 16 mei 2009. Kijk maar op de site www. klimaatstraatfeest.nl . Waarom doe je met acties mee? Wat mij drijft? Het begon tijdens mijn studie biologie. Daar deden wij fundamenteel onderzoek. Bij dat onderzoek zelf werd veel afval geproduceerd en energie verbruikt. Veel werkmateriaal

foto Jacques Corsten

Duiken met je voeten naar beneden
foto Anita Zwart

Duiken is een echte buddysport; je gaat nooit alleen kopje onder
Favoriet zijn het Twiske, Vinkeveen, Nederhorst den Berg, Zeeland. Er zijn ook hele duikweekenden (duiken, eten, goede gesprekken en spelletjes), een paasduik en soms gaan ze zelfs ’s nachts de diepte in. Wat valt daar nou te zien? “Paling, snoeken, kreeften van wel 50 cm, sepia’s (soort inktvisje), en heel veel planten”, wordt er gezamenlijk opgesomd. Als je eenmaal de smaak te pakken hebt, ga je natuurlijk ook buiten Nederland duiken, bijvoorbeeld in de Rode Zee. Of zelfs bij de Fiji-eilanden. “Onder water ziet het er overal anders uit. In Nederland glasgroen, de Middellandse zee is blauw en tropische wateren zijn azuurblauw”,

vertelt Sandra. Betty: “Wist je dat je onder water ook hoogtevrees kunt hebben? Ik zweefde onder water boven een diepe afgrond. Je kunt er niet invallen en toch kun je hoogtevrees hebben!” Sandra: “Ik was panisch om te duiken,maar daar hebben ze me hier wel vanaf geholpen. Duiken is heerlijk. In Spanje is het water helder en heb je prachtige, kleurige vissen.” Tijdens de training wordt aandacht besteed aan de techniek: hoe zwem je zo efficiënt mogelijk onder water (rechterbeenslag uit de heup, niet fietsen), leren snorkelen en handig worden met alle attributen. Verder moet je goed weten wat je doet, zoals niet te snel weer omhoog komen in verband met de Caisson-ziekte. Sowieso worden ieders hart en longen elk jaar medisch gekeurd, een eis van de Duikersbond. Rechtstandig gaan ze met de ‘commandosprong’ te water. En dan paarsgewijs kopje onder. Duiken is namelijk bij uitstek een buddysport, waarbij je alles voor de veiligheid samen doet met een ander. En het blijkt gezellig te zijn: veel van de 55 leden komen uit de buurt, hele gezinnen duiken bij Expres, vrienden, studenten. Ook de nodige stelletjes hebben er elkaar opgedoken. “Het is een sport voor alle leeftijden en je hoeft niet atletisch te zijn. Een beetje spek is soms zelfs wel handig”, zegt Theo. “Dan blijf je beter drijven.”

De voetafdruk van Mila Wybenga
Ik ben sinds mijn studie biologie al bezig met klimaat en milieu. Toch haal ik nog 2,8 hectare. Geen heilig boontje dus. Misschien weet jij hoe het komt? Ik vlieg niet eens en heb ook geen auto!

Voetafdruk
De Voetafdruk geeft de grondoppervlakte aan die wij per persoon innemen. Als iedereen zo zou leven als wij in Amsterdam Oost, hebben we nog twee aardbollen nodig! De Voetafdruk laat zien waar jij staat met jouw consumptiepatroon. Je kunt je Voetafdruk eenvoudig berekenen met een formulier of via internet: www.voetenbank.nl of www.dekleineaarde.nl.

Mila voor haar enkelglas-woning
bestond uit wegwerpspul. En dan heb ik het nog niet eens over het lot van de proefdieren. Al die vervuiling ging mij tegen staan. Dat is gewoon niet goed. En de misstanden in de wereld zijn te erg, de verschillen te groot. Jij bent iemand met veel ervaring. Ik heb onder andere 10 jaar gewerkt in stadsdeel De Baarsjes als milieucoördinator. Ook heb ik meegewerkt aan de Hergebruikgids voor Amsterdam. Daarnaast ben ik altijd als vrijwilliger actief geweest. In 1991 hebben wij met Milieudefensie een keer een strand nagebouwd op de Dam met het thema Amersfoort-aan-zee. Ook hebben wij toen Hans van Mierlo een kunstwerk van afval aangeboden om politieke aandacht te vragen voor onze wegwerpcultuur. Mooie acties waren dat. Wat is voor jouw persoonlijk de volgende stap? Dubbel glas in mijn woning! Dat vind ik echt nodig. Woningcorporatie Ymere is met een plan bezig om circa 50 panden bij ons in de straat op te knappen. Wist jij dat bij achterstallig onderhoud dubbel glas niet standaard wordt aangebracht? Mensen moeten dan dus kiezen tussen een volledige renovatie met een flinke huurverhoging of een magerder pakket aan achterstallig onderhoud. Opknappen zonder isolatie is niet meer van deze tijd, vind jij niet? Dat vind ik absoluut. En verder nog? Groene energie. Mensen, ga voor groene energie! Kernenergie vind ik absoluut geen alternatief. Het probleem van het afval van kernenergie kunnen wij de volgende generaties echt niet aandoen. O ja, voor mensen uit de Vrolikstraat, doe mee met onze actie en ga voor een straatfeest op 16 mei. Wij staan nu op plaats 115 van de ruim 2500 dus wij hebben winkansen! Laat het ons weten via Rolikklimaat@gmail.com. En voor andere straten geldt dat je je nog kunt aanmelden tot 31 maart.

Lot Lelieveld
www.duikexpres.nl Tel. 468 17 10 Elke dinsdagavond training in het Sportfondsenbad, elke eerste dinsdag van de maand introductieavond: leenspullen zijn aanwezig, reservering nodig.

Bangladesh 0,5 ha India 0,8 ha Marokko 0,9 ha Nigeria 1,2 ha China 1,6 ha Eerlijk aarde aandeel 1,8 ha Turkije 2,1 ha Mila Wybenga 2,8 ha Peer de Rijk 3.0 ha Rie Obbes 3.0 ha Nusrat Mirza 3.0 ha Jeroen Bronswijk 3,0 ha Netty Disch 3,0 ha Tim Stok 3,0 ha Sharona Ceha 3.0 ha Martine Postma 3,5 ha Henk van Hunnik 3,5 ha Polen 3,3 ha Julian 3,9 ha Harry Danes 4,0 ha Amsterdam 4,2 ha Nederland 4,4 ha Den Haag 4,5 ha Duitsland 4,5 ha België/Frankrijk 5,6 ha Nieuw Zeeland 5,9 ha Verenigde Staten 9,6 ha Landengegevens: Living Planet Report 2006 Stedengegevens: www.voetenbank.nl, 2001. Voor Nederland houdt de Voetenbank 4,7 ha aan.
Wie wil de volgende keer de gesprekspartner van Tim Stok zijn? Bel de redactie: 462 03 78 of mail naar timstok@timstok.nl

foto Cynthia Maasbommel

Paula en Peter bij de oefening zwemmen zonder masker’

Tim Stok

Plaats uw foto op www.dwarsweb.nl
Dingen van waarde, een jaar lang speuren naar wat we willen koesteren en doorgeven aan de volgende generatie.
Ons stadsdeel herbergt meer schoonheid dan veel van haar inwoners denken. Zowel in de openbare ruimte als achter de gevels van al die woningen zijn mooie, waardevolle dingen uit heden en verleden te zien. Dit jaar besteedt de webredactie van Dwars daar thematisch aandacht aan. U als lezers nodigen wij uit om een actieve bijdrage te leveren door middel van een eigen foto over het maandthema, aangevuld met een korte toelichting. Wij zetten het dan op dwarsweb.nl. De interessantste foto plaatsen we in de volgende krant. Het eerste thema was Gevelteksten. De jury heeft ditmaal voor het gemak een foto van Dineke Rizzoli, een van de Dwarsfotografen, gekozen als de meest bijzondere bijdrage aan dit thema. Toelichting bij de foto: Het oude Polderweggebied wordt cultureel en commercieel centrum Oostpoort. Er komen ook woningen. Het zwembad is in 2008 opgeknapt. Naast dit allereerste Sportfondsenbad van Nederland, geopend op 22 juni 1929, ligt het oude badhuis. Vroeger was op het Polderwegterrein de gasfabriek. Huizen en lantaarns kregen hun gas vanaf deze fabriek. De gasfabriekarbeiders gingen baden, wassen en schaften in het badhuis. Nu is het gebouw in gebruik bij woningvereniging De Zwerfsteen. Maar de oude gevelsteen herinnert ons steeds aan de ijver van de werkers van de vroegere gasfabriek.

Deuren open voor nieuw talent
Vanaf maandag 16 februari tot en met 16 mei is er een expositie van Ans Pover in Vrouwenruimte de Kat. Wil je komen kijken? Je bent van harte welkom op maandag van 12.00 tot 16.00 uur.
Ans Pover had vroeger samen met haar man een schildersbedrijf in Weesp. Na haar pensioen kreeg ze meer tijd om te schilderen en beeldhouwen. Ans werkt voornamelijk intuitief en gebruikt de mooiste kleuren. Ze werkt met verschillende technieken, gebruikt daarbij acrylverf, olieverf en pastelkrijt. Op dit moment zijn acrylschilderijen, etsen en collages te bezichtigen. De Kat zoekt kunstenaressen. Je hoeft absoluut geen professional te zijn. Ben je tevreden over je kunstwerken en wil jij exposeren in de Kat? Neem contact met ons op! Tevens zoeken wij vrouwen om culturele activiteiten te begeleiden. Ben je goed in een bepaalde activiteit (zoals meditatie, schilderen, mozaïek maken, yoga, mandela’s en collages maken) en vind je het leuk om vrouwen te begeleiden, bel ons dan of kom even langs. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag van 12.00 tot 16.00 uur en op woensdag en donderdag van 10.00 tot 14.00 uur. Vrouwenruimte de Kat Wagenaarstraat 184 694 72 14 Kijk ook eens op: www.vrouwenruimtedekat.nl

Charlerois, ook wel de lelijkste stad van België

De winnende foto van Dineke Rizzoli
Het nieuwe thema is: in dankbare herinnering aan …. Fotografeer een voorwerp in uw huis dat voor u waardevol is. Er kan een herinnering aan een dierbare mee verbonden zijn, of het is iets dat u heel mooi vindt en waar u ons als webbezoekers van mee wilt laten genieten. Stuur de foto(s) met toelichtende tekst naar: contact@dwarsweb.nl

foto Gijsbert Hanekroot

pagina 10

Wonen

Dwars door de buurt

125

Dwars door de buurt

125

Portret

pagina 11

De Gedragscode Splitsen Amsterdam treedt per 1 april in werking. Vanaf dat moment is het verplicht voor een eigenaar om, bij de aanvraag voor de splitsing, een ondertekend exemplaar van de gedragscode in te leveren. Daarmee legt de eigenaar zich vast op de in de gedragscode beschreven regels ten aanzien van het omgaan met zijn huurders.
Eén van de belangrijke onderdelen van de gedragscode is dat er een intentieovereenkomst met de huurders van het te splitsen pand wordt gesloten. Deze overeenkomst heeft betrekking op de te volgen procedure bij het splitsen, het procesverloop, de eventuele verbouwing en de gevolgen daarvan, bijvoorbeeld voor de

illustratie Arno Straal

Oost-Watergraafsmeer is regelmatig sprake van problemen en intimidatiepogingen rondom splitsen. Huiseigenaren die een splitsingsaanvraag willen indienen moeten dat aan de huurders meedelen. Ze hebben een informatieplicht voor alle voor huurders belangrijke informatie, aldus de gedragscode. Ze moeten met hun huurders overleggen over gewenste veranderingen aan de woning en samen een overeenkomst tekenen. De gemeente staat niet toe dat panden met achterstallig onderhoud worden gesplitst. Vaak wil de eigenaar zelf ook de woningen opknappen om de verkoop te bevorderen. Daarvoor is de instemming van de huurder nodig, want die ondervindt ook overlast van de werkzaamheden. Daarom is het van groot belang dat daar goede afspraken over worden gemaakt. Tevens is in de code vastgelegd dat huurders niet onder druk mogen worden gezet om hun huurwoning te

Huurders worden voortaan op de hoogte gesteld van de splitsplannen van de huisbaas.
huur in het geval er woningverbeteringen worden aangebracht. Door allerlei incidenten krijgen verhuurders een slechte naam. Huurders worden weggepest als de huisbaas het pand per verdieping wil verkopen (alleen een lege etage is interessant voor een mogelijke koper), panden worden eindeloos doorverkocht als speculatieobject en huurders weten niet waar ze aan toe zijn. Ook in

kopen, noch om de huurovereenkomst te beëindigen. Aan de Gedragscode is ook een geschillenregeling opgehangen. Wordt een klacht gegrond verklaard dan is het mogelijk dat een eigenaar sancties krijgt opgelegd door de Geschillencommissie Gedragscode splitsen, die de klachten afhandelt. Sancties kunnen onder andere bestaan uit een boete, een schadevergoeding voor de huurder tot een maximum van 1500 euro of een besluit de eigenaar te verwijderen uit de lijst van deelnemers voor 3 jaar. Dat wil zeggen dat deze eigenaar voor 3 jaar niet meer mag splitsen. De hoop is dat de code huurders beter zal beschermen. Of dit ook gaat gebeuren moet de praktijk uitwijzen. Voor meer informatie en ondersteuning bij splitsen kunt u zich wenden tot Wijksteunpunt Wonen. Via de website van de Dienst Wonen is de volledige gedragscode te downloaden. (www.wonen.amsterdam.nl)

Kinderdagverblijf De Toverlantaarn bestaat 25 jaar
Kinderdagverblijf De Toverlantaarn in de Watergraafsmeer bestaat op woensdag 1 april precies 25 jaar. Dat wordt gevierd met een groot feest voor alle kinderen, ouders en medewerkers die ooit bij De Toverlantaarn betrokken zijn geweest. Iedereen die tot deze groep behoort is van harte Twee peuters vermaken zich bij De Toverlantaarn welkom tussen 16.30 en 19.30 uur. onder het genot van een hapje maal per week de Toverclub
foto Lucyfoto’s Pia Kille Buddelmeijer

Kookcafé zoekt vrijwilligers
Het kookcafé in ’t Hoeckhuys zoekt een vrijwilliger!
Welke kookgrage man of vrouw vindt het leuk om iedere donderdagavond ongeveer 20 personen een smakelijke maaltijd voor te schotelen. In ’t Hoeckhuys in de Fizeaustraat heb je daarvoor een fantastische, gloednieuwe keuken tot je beschikking. Deze taak vergt natuurlijk de nodige kookvaardigheid. Je kunt rekenen op de hulp van andere vrijwilligers. Vind je het een lekker idee om anderen van je kookkunst mee te laten genieten? Neem contact op met Elisabeth de Baat 462 33 53

Fotowedstrijd Dapperbuurt!
Woningbouwvereniging De Key sloopt de historische panden in de Dapperbuurt aan de Pieter Vlamingstraat 86- 92 , Pontanusstraat 14 - 21 en de Von Zesenstraat 410 – 426.
Naar aanleiding hiervan heeft de Stichting Monumentenbehoud Nederland een fotowedstrijd uitgeschreven. Iedereen kan tot 1 april meedoen door een foto te nemen en in te sturen naar: Stichting Monumentenbehoud Nederland, Eerste Oosterparkstraat 168 - F, 1091 HJ Amsterdam (663 05 43) In de jury hebben zitting de heer Ferry Colon, buurtbewoner

“Er hing een geweldige stemming, vooral de afkeer tegen de bezetters. Ik weet nog tijdens de Februaristaking, toen werd de NSB’er Koot gedood. Prompt zong iedereen: ‘Koot is dood, Koot is dood, doe hem in een kissie. Doe er maar wat water bij dan zwemt-ie als een vissie.’ Er was ook armoede, vele kinderen liepen op klompen. Het straatleven zag er wel wat anders uit dan tegenwoordig. Waar is het draaiorgel gebleven en de orgelman die de centjes in een papiertje opving? En de poppenkast midden op straat waar een Jan Klaassen voorstelling werd gegeven? Er waren straatzangers en acrobaten. Baldadig waren we ook. Belletje trekken of een lantaarnpaal vernielen. En we vochten met elkaar, met jongens uit verschillende buurten. De speelgelegenheden waren toen ook voortreffelijk. We hadden toen nog weilanden en sloten, dikke bomen. We bekogelden elkaar met kastanjes, knikkerden op straat, zwommen in de Amstel. We sprongen vaak op de paardentram. En niet te vergeten het Amsterdamse amusement, dankzij Joodse artiesten Louis en Heintje Davids, Max Tak, Sylvain Poons in Tuschinski, was een begrip. Nu zie je party’s, discomuziek en house. Ik vind het prima

foto Jacques Corsten

Gedragscode Splitsen moet huurders beter beschermen

Jan Huibens, ‘eeuwig jong’
“Ik heb het in mijn jonge jaren nog meegemaakt”, zegt de bijzondere krasse 92-jarige Jan Huibens, “Een cognacje voor vier dubbeltjes, een pilsje voor een kwartje, uitsmijters van een gulden. Ja, met de prijslijst van nu en toen is wel wat veranderd. Ook groette iedereen elkaar.”

Jan Huibens (92 jaar) kan zich nog herinneren dat in 1929 het Paleis voor Volksvlijt afbrandde
hoor, maar geef mij maar de goede oude tijd. O ja, dat wil ik nog even kwijt. Ik heb de brand nog meegemaakt op 17 april 1929 toen het Paleis voor Volksvlijt afbrandde. Nu staat daar de Nederlandse Bank. Maar ook de brand aan boord van de Pieter Corneliszoon Hooft op het IJ in 1932. En de Olympische Spelen van 1928. Bijna iedereen ging er met de fiets naar toe. Toen was de fiets nog een heel bezit, nu stelt het niets meer voor.” nog helder van geest. En dan te bedenken dat het geheugen en gehoor minder wordt bij veel ouderen. Hoewel hoogbejaard, maakt het hem niets uit. Alles heeft nog zijn belangstelling. Hij dwingt bij jong en oud respect af en weigert een kasplantje te worden. Van de weggegooide peukendraaide hij weer een nieuwe. Medisch is hij ook een wonder. Geen suiker, medicijnen, hartklachten of verhoogde bloeddruk. Geen karretje of rollator. Heeft nog een zeer snel loopvermogen en doet thuis met z’n geliefde kat nog alles zelf. En dat voor een 92-jarige. De dokter zegt dan ook steeds weer: ‘Vooral blijven roken anders ga je dood.’ Huibens heeft dagelijks een uitgestippelde route. Als een Zwitsers horloge komt hij in diverse koffiehuizen op de juiste tijd binnen. Vooral wandelen is zijn grote passie. Waar is ie niet geweest in Amsterdam? Hij kent alle hoeken en gaten. En is zelf een bekende Amsterdammer geworden. De rosse buurt, horeca-ondernemers, de Jordaan groeten Jan Huibens dagelijks met grote bewondering. De krasse ex-zeeman Jan Huibens tot slot: “Mijn filosofie? Het leven begint pas.” En hij zingt zijn favoriete lied: ‘Mensch, durf te leven.’ Ik ga ook maar zingen, misschien word ik dan ook zo oud.

Medisch wonder
De gezondheid van Huibens slaat je met verbazing. Hij tart alle wetten en zet de wetenschap voor een raadsel. Al 80 jaar rookt hij een pakje shag per dag. Hij leerde het roken van de Duitse soldaten in de oorlog.

Respect
Dat was de terugblik van Jan Huibens. Bijna honderd en

Sjaak Brokx

Afscheidsconcert Luc Löwenthal
De LWM (Liturgische Werkgroep Martelaren van Gorkum), het Nederlandstalige koor van de Hofkerk bestaat ruim 35 jaar en van die 35 jaar is Luc Löwenthal 25 jaar de dirigent en de muzikaal leider geweest.
Eén van de met sloop bedreigde panden
en de heer John Smit , acteur en politicus uit Diemen. De foto’s worden eigendom van de stichting . Op 1 januari is Luc Löwenthal vertrokken om Kees de Wijs, de éminence grise van het Obrechtkoor op te volgen. Op 28 maart neemt hij met een
Theo Proeskie foto‘s Heleen Willeboordse

In het kader van het jubileum doen de kinderen op 11 maart een sponsorloop, waarvan de opbrengst ten goede komt aan stichting de Opkikker. Deze stichting vrolijkt het leven van zieke kinderen op door opkikkerdagen voor hen en hun ouders, broertjes en zusjes te organiseren. Voor de kinderen zijn er op 1 april diverse activiteiten, zoals een springkussen, draaimolen, schminken en poffertjes eten. Om 18.00 uur mogen alle kinderen een ballon met tekening en hun naam de lucht in laten gaan. Volwassenen kunnen

en drankje elkaar ontmoeten en herinneringen ophalen. Ooit klein begonnen in de Pijp, betrok de Toverlantaarn in 1987 aan de Lorentszlaan in de Watergraafsmeer een school, een prachtig pand met drie speelpleinen. Ondanks de ruime opzet blijft toch een knusse en huiselijke sfeer voelbaar. In de pedagogiek staat het werken volgens Gordon centraal. Gordon is een Amerikaanse psycholoog die zich heeft gespecialiseerd in communicatie met kinderen. Naast de activiteiten die door de vaste groepsleiding georganiseerd worden, is er twee

voor peuters. Daarin worden extra activiteiten op creatief, muzikaal en motorisch gebied aangeboden. Ook komen er vijf keer per jaar musici langs om de kinderen op inspirerende wijze kennis te laten maken met levende muziek. Elke vijftiende van de maand is er van 10.30 tot 11.30 uur een rondleiding voor belangstellenden. Kinderdagverblijf De Toverlantaarn, Lorentzlaan 73 592 65 00, e-mail: kdv-Toverlantaarn@planet.nl

Luc Löwenthal dirigeert het LWM in de kapel van het OLVG

spetterend concert afscheid van zijn koor en zijn Hofkerk. Luc Löwenthal begon zijn muzikale carrière bij de LWM. Naast dirigent is hij een vermaard componist van Nederlandstalige kerkmuziek, veelal op teksten van Huub Oosterhuis. Hoewel hij in zijn loopbaan heel wat koren en ensembles geleid heeft, bleef zijn thuisbasis steeds de LWM. Om dit te onderstrepen is er in februari een CD gemaakt met daarop een twintigtal door Luc gecomponeerde eigentijds liturgische liederen, gezongen door de LWM. Tijdens het feestelijke concert op 28 maart, vindt de promotie van de CD plaats. Naast de LWM treedt op deze dag

ook het koor en orkest van het Ignatius College op, waar Luc al enige jaren de directie over voert. De CD is na afloop te koop voor 15 euro. De toegangsprijs voor het concert is een vrijwillige bijdrage. De opbrengst is bestemd voor het werk van Pauline de Haas, buurtgenote en dochter van één van de koorleden. Pauline werkt, na het afronden van haar middelbare school, een jaar als vrijwilligster in het kindertehuis in Iquitos, een stad in de jungle van Peru.

Frans Woortmeijer
Aanvang concert: 20.00 uur in de Hofkerk Linnaeushof 94

Dwars in de lucht
Kijk eens een keer omhoog, vroegen we aan onze fotografen. En kijk eens wat zich aan schoorstenen en geveltoppen in onze buurt bevindt. Anita Zwart, Ans van de Scheur, Dineke Rizzoli, Lucy Buddelmeyer en Frans Stoeller keken omhoog en legden bekende en onbekende gevels vast. Op www.dwarsweb.nl zijn alle foto’s te zien.

pagina 14

Dwars door de cijfers Dynamo

Dwars door de buurt

125

Dwars door de buurt

125

Dynamo

pagina 15

Handicap & Computer
Herkent u een van de volgende situaties? U bent slechtziend en kunt het beeldscherm van uw computer niet goed meer zien. U heeft minder controle over uw hand en kunt het toetsenbord of de muis niet goed meer bedienen.
U bent aan huis gebonden en kunt niet deelnemen aan bestaande computercursussen.Handicap & Computer kan u helpen! Vrijwilligers van de Computerloods geven begeleiding op maat aan mensen met een fysieke beperking. Vanaf 4 maart kunt u iedere woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur langskomen bij het inloopspreekuur. Ook is het mogelijk dat een vrijwilliger van het project bij u thuis komt en u leert zelfstandig te werken met de computer. Wij hanteren voor de onkostenvergoeding een strippensysteem: voor een uur begeleiding op de Computerloods rekenen wij

Activiteiten
Expositie Meerkunst
28 februari en 1 maart 12.0018.00 uur in buurtcentrum De Vergulden Eenhoorn Schilderijen en foto’s van beeldend kunstenaars uit Oost-Watergraafsmeer. Diverse kunstenaars zijn aanwezig tijdens de openingsuren. U kunt met hen kennismaken en zij vertellen graag over hun werk. buurtcentrum De Vergulden Eenhoorn Tijdens de eerste zeven lessen, leer je de grondprincipes van de twaalf tekens, de twaalf huizen, en de tien planeten (plus Chiron). In de laatste les gaan we horoscopen uitwisselen. Kosten 120 euro. Opgave en meer informatie: 69 48 108 (Elizabeth Hathway)

Adressen buurtcentra Dynamo

Samen Nederlands oefenen
Samen Nederlands spreken. Vrijwilligers helpen anderstaligen met de Nederlandse taal. Wilt u goed Nederlands leren spreken? Dat kan! SamenSpraak OostWatergraafsmeer helpt u daarbij.
Wij zoeken iemand die Nederlands met u wil oefenen. U gaat dan samen praten. Het is dus geen taalles. Wilt u elke week oefenen met Nederlands praten? Woont u in stadsdeel Oost/Watergraafsmeer? Heeft u een telefoon? Meldt u dan aan bij Samenspraak OostWatergraafsmeer! Bel, mail of kom langs op maandag, dinsdag en woensdag van 9:30 tot 11:30 uur. Telefoon: 460 93 30 e-mail: msoeterik@dynamoamsterdam.nl Adres: Hugo de Vrieslaan 3

Bouwen aan je toekomst
foto Dynamo

Goede zorg voor de mantelzorger
Bent u mantelzorger? En zorgt u voor iemand in Oost-Watergraafsmeer of woont uzelf in dit stadsdeel? Kom naar de Mantelzorg Lunchroom. Elke tweede dinsdag van de maand in Amsterdam Oost-Watergraafsmeer!
U kunt genieten van een lekkere lunch en ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers. Ook wordt tijdens elke bijeenkomst een ander thema besproken rondom het thema mantelzorg. Locatie: Montessori College Oost, Polderweg 3, Amsterdam Tijd: de lunchroom wordt gehouden van 12.00 tot 14.00 uur. De toegang is gratis! Meld u wel van te voren even aan in verband met een beperkt aantal plaatsen. Voor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met: Marike Soeterik Telefoon: 693 99 23 E-mail: MSoeterik@dynamoamsterdam.nl In de Muziekcirkel letten we op het talent en niet op de beperking: wat kunnen deelnemers wel. De deelnemers waren vanaf de eerste les heel enthousiast en kwamen graag weer naar de volgende muziekcirkel. Ze maakten samen muziek in een sfeer van gelijkwaardigheid. Ter afsluiting van het project geven de deelnemers een voorstelling: 15 maart, 15.00 uur in buurtcentrum Park de Meer. Binnenkort starten we met een nieuwe reeks: dinsdag 7 april van 17.00 tot 18.00 uur. Aanmelden en informatie: buurtcentrum Park de Meer

Buurtcentrum Oosterpark 3e Oosterparkstraat 159 Telefoon: 46 20 340 Buurtcentrum De Werf Pieter Nieuwlandstraat 95 Telefoon: 46 20 355 Buurtcentrum Transvaal Danie Theronstraat 2 Telefoon: 46 09 310 Buurtcentrum De Vergulden Eenhoorn Ringdijk 58 Telefoon: 46 09 391 Buurtcentrum Park de Meer Anfieldroad 10 Telefoon: 46 09 369 Buurtcentrum Het Brinkhuis Landbouwstraat 63 Telefoon: 46 20 327

Steve Bikoplein 2 bellen: 46 09 339 www.computerloods.nl info@computerloods.nl

Kinderkompanieklusdag
7 maart 13.00-17.00 uur in buurtcentrum De Vergulden Eenhoorn De KinderKompanie zamelt gebruikte kinderspullen in, knapt die op met enthousiaste vrijwilligers en verkoopt ze daarna. De opbrengst gaat naar War Child. De eerste verkoop vindt plaats tijdens het weekend van het Rode Loper festival (13 en 14 september). Aanmelden: info@kinderkompanie.nl of bij De Vergulden Eenhoorn: bcverguldeneenhoor n@dynamo-amsterdam.nl Meld je aan via info@kinderkompanie.nl of bij De Vergulden Eenhoorn: bcverguldeneenhoorn@dynamo -amsterdam.nl

Alzheimercafé Amsterdam
10 maart 19.30-21.30 uur (zaal open om 19.00 uur) in Grand Café Frankendael Middenweg 116 Gastspreker Johan Smeets spreekt over dementie en dagbesteding. Kosten: 2 euro uit en thuis Heeft u vervoer nodig naar het Alzheimer Café? Belt u dan met de receptie van De Diem: 66 03 300.

1 strip (= 1 euro), hulp aan huis kost 3 strippen.
foto Dineke Rizzoli

De Muziekcirkel
Scholieren op de beursvloer in 2008

Mantelzorglunchroom
elke tweede dinsdag van de maand 10 maart 12.00-14.00 uur in het Montessori College Oost Polderweg 3 Thema: mantelzorg en timemanagement. Hoe krijg ik grip op de situatie zodat ik zowel de zorgtaak als andere activiteiten goed kan vervullen?

John Pool, één van de vrijwilligers van HenC

Cursus astrologie (8 lessen)
start 17 april, 19.30 uur in

Meldt u aan bij Marike Soeterik 46 09 330 msoeterik@dynamoamsterdam.nl

Op 3 maart organiseert stagebureau Kleur in Stage weer een stagebeurs voor vmbo-scholieren uit Oost-Watergraafsmeer. De scholieren zoeken een snuffelstage bij organisaties of bedrijven in de buurt in de periode van 23-27 maart of van 6-10 april.

‘s Ochtends volgen zij workshops en vakpresentaties en ’s middags is er de beursvloer in hotel ArenA waarop bedrijven en leerlingen elkaar kunnen spreken over stageplaatsen. Wilt u een scholier uit de buurt verder helpen en heeft u plaats voor een snuffelstage? Neem dan contact op met Angela Ruigrok, 46 09 328, aruigrok@dynamo-amsterdam.nl.

De afgelopen maanden heeft Dynamo samen met Philadelphia de Muziekcirkel uitgevoerd, een project voor mensen met en zonder beperking. Tien deelnemers bespeelden verschillende slaginstrumenten onder begeleiding van piano. Een begeleider zorgt voor muziektherapeutische activiteiten.

Computerles voor senioren
Of u nu 60, 80, 90 jaar of ouder bent, er kan een internetwereld voor u opengaan. Kom ter kennismaking eens een keer naar de open computerinloop bij Buurtonline. Dat kan iedere werkdag van 11.30 tot 13.00 uur.
Onze begeleiders helpen u graag bij het ontdekken van deze nieuwe digitale wereld. Ze leren u bijvoorbeeld hoe u uw computer kunt aanpassen met grotere letters of grotere plaatjes op het bureaublad. Kijk daarna eens op uw gemak rond op internet en ontdek op bijvoorbeeld www.seniorenweb.nl welke activiteiten worden aangeboden.Buurtonline heeft de beste en (met stadspas) goedkoopste computercursussen voor senioren. U kunt overleggen welke cursus geschikt voor u is. Ook kunt u gratis een half uur langer oefenen bij de seniorencomputerinloop op de Hugo de Vrieslaan, iedere donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. We verwelkomen u graag. Buurtonline, Pretoriusstraat 50, 46 09 368
foto Dineke Rizzoli

Gezocht: overdekte stalling voor Bakkie
Wie kent er niet Bakkie in de Buurt? Bakkie is het mobiele terras dat tussen half april en half oktober uit het niets verschijnt en dan weer verdwijnt.

Vrijwilligers gezocht
De Computerloods zoekt: Vrijwilligers voor Handicap en Computer (zie elders op deze pagina).Beheerst u Windows en Word enigszins, weet u hoe zoekmachines werken en heeft u wekelijks een paar uurtjes over? Maak dan een afspraak bij onze balie, 460 93 39 of info@computerloods.nl. Wij bieden: een leuke afwisselende vrijwilligersbaan met leuke contacten in de buurt. willigersbaan waarbij je tieners een stap verder kan helpen in hun schoolcarrière. Neem contact op met Simone O’Niel, 462 03 55 06 17 59 15 19 soniel@dynamo-amsterdam.nl

Wat kunt u doen aan een winterdip?
Heeft u last van een winterdip? Dat hebben meer mensen in de herfst of de winter. De dagen zijn dan kort en er is weinig zonlicht. Per dag heeft een mens twee uur zonlicht nodig. Als dat niet lukt, kunt u somber worden of prikkelbaar.
U bent oververmoeid, hebt een abnormale behoefte aan slaap en wordt toch uitgeput wakker. Uw eetpatroon raakt verstoord en u eet extra veel koolhydraten, waardoor u behoorlijk veel kunt aankomen. U heeft minder behoefte aan sociale contacten. Het gevoel kan ontstaan dat u niet in deze wereld past. U kunt u waardeloos of schuldig tegenover de omgeving voelen. Sommige mensen trekken in de winter naar warme gebieden, maar niet iedereen kan zich dat veroorloven. Wat kunt u dan doen aan een winterdip? Wandel dagelijks een uur buiten. Maak op z’n minst twee vaste afspraken in de week met een vriend of vriendin. Schaf speciale led-lampen aan, deze stralen extra veel licht uit. Of vraag uw huisarts om een verwijzing voor lichttherapie. Eén troost: in het voorjaar verdwijnen de klachten meestal vanzelf.

Jaco zoekt bandleden
Muziek-en Multi Mediacentrum club Jaco is op zoek naar nieuw talent!! Om samen de dopeste beats en songs te maken in de stijlen r&b, soul, pop en hiphop. Ben jij klaar om te rocken ??
We zoeken: achtergrondzangers en achtergrondzangeressen; een pianist / keyboardspeler; gitaristen (bas, elektrisch en akoestisch); drummers / percussionisten. En natuurlijk elk ander muzikaal talent. We hebben aankomende leadzangers/zangeressen die op zoek zijn naar een vaste liveband. Er is een oefenruimte; apparatuur en instrumenten zijn aanwezig. Wij bieden je bandcoaching, opnamestudio, mixtape/album, cd, videoclip en een livepodium met verschillende optredens. Mail clubjaco@dynamo-amsterdam.nl, vermeld je motivatie, talent, naam en telefoonnummer. We nemen snel contact met je op. Check ook onze Hyves: clubjaco.hyves.nl Club Jaco, Rhijnspoorplein 1a, 46 20 393

Kwijtschelding gemeentebelasting!
Binnenkort krijgt ieder huishouden weer een groene envelop van de Dienst Belastingen: u moet gemeentebelasting (afvalstoffenheffing) betalen. Ook krijgt u een belastingaanslag van Waternet. Amsterdammers met een laag inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen.
Dat doet u als volgt. In de groene envelop zit een klein formulier. Op dit formulier kruist u aan dat u kwijtschelding wilt en stuurt het naar de Dienst Belastingen. Na een paar weken ontvangt u het kwijtscheldingsformu lier. Met dit grote formulier komt u ‘s ochtends langs bij dienstencentrum Oosterpark. Heeft u alle papieren die nodig zijn bij u? We geven u een lijst om dat te controleren. Heeft u nog niet alles, dan kunt u thuis de papieren bij elkaar zoeken en een andere keer terugkomen. Als u alles bij de hand hebt, doen we uw gegevens in een map en krijgt u meteen

Gastvrouw/heer
De Vergulden Eenhoorn zoekt gastvrouw/heer): Wil je helpen om in ons prachtige buurthuis de sfeer te maken? Helpen met koffie en thee zetten, de ruimtes aankleden, gezellig maken, een praatje maken met bezoekers en nog veel meer. Wij bieden: een gezellige baan in ons mooie buurthuis en veel leuke contacten met bewoners. Neem contact op met Tineke van Nooten, 460 93 91, tnooten@dynamo-amsterdam.nl

Wie kent er niet Bakkie in de Buurt? Bakkie is het mobiele terras dat tussen half april en half oktober uit het niets verschijnt en dan weer verdwijnt. Op ons terras trakteren we bewoners op koffie of thee met wat lekkers erbij. Een bijzonder ontmoetingspunt voor wie zin heeft in een babbeltje met z’n buren. Na het opruimen van het terras verdwijnt Bakkie in een stalling, maar wel in de open lucht. En dat is niet goed voor Bakkie: het wagentje roest steeds verder weg. We zoeken daarom een overdekte stalling met een mogelijkheid om de accu op te laden. Bakkie meet 4 x 2.50 meter en is 2.30 meter hoog. Heeft u een plek voor Bakkie? Neem dan contact op met Michelle Rietveld, tel. 46 09 346 of mail mrietveld@dynamo-amsterdam.nl

Koffieschenkers
Bakkie in de buurt gaat binnenkort weer van start! Wilt u samen met een collega-vrijwilliger koffie schenken en bewoners uitnodigen op ons mobiel terras? Wij bieden: leuke contacten met bewoners. Neem contact op met Touria Sbaa, 462 03 55, 06 49 35 63 46 of tsbaa@dynamo-amsterdam.nl

Administratief medewerker
Dynamo Ouderen zoekt: Administratief medewerker Dynamo Ouderen ondersteunt ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Wil je ons een dagdeel per week helpen met diverse administratieve werkzaamheden? Wij bieden: een leuk team waarin je heel welkom bent. Neem contact op met Amrita Mellink, 462 03 60, amellink@dynamo-amsterdam.nl

een afspraak. Heeft u stapels papieren bij u die eerst uitgezocht moeten worden, dan krijgt u daar meteen hulp bij. We leren u uw papieren doornemen, wat u weg kunt gooien en wat u moet bewaren. Als al uw papieren netjes in een map zitten, kunnen we zien of alles er is om de aanvraag voor kwijtschelding te doen. Dan maken we een afspraak. Voordeel: u wordt geholpen bij het sorteren van uw papieren. En bovendien kunt u snel tijdens uw afspraak worden geholpen, want u hebt alles wat nodig is immers geordend bij u.

Inkomstenbelasting
Wist u dat wij u ook kunnen helpen met het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2008 als u een laag inkomen heeft? Dat gaat ook volgens bovenstaande procedure. U kunt vanaf 16 februari op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 11.30 langskomen bij dienstencentrum Oosterpark, ’s Gravesandeplein 19 (tegenover het OLVG).

Huiswerkbegeleiders
Bij Good4U onderwijsondersteuning. Wil je tieners helpen bij het maken van hun huiswerk? Ben je tussen de 18 en 35 jaar en heb of volg je een HBOof WO-opleiding? Kom dan inaar één van onze buurtcentra. Wij bieden: een boeiende vrij-

illustratie Arno Straal

Christine Papen helpt een cursist met lesstof uit zijn studieboek

pagina 16

Advertenties Advertenties

Dwars door de buurt

125

Dwars door de buurt

125

Gezondheidsonderzoek

pagina 17

�����������������������������
�������������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������� ��������������������� ��������������������� �������������������������� �������������������������� ��������������������������

������ ��������������
�������������� ����������������� �����������

�������������� �������������������� ������������������� ��������������������������

Nationaal onderzoek in het kader van het initiatief Hoe fit is Nederland

ationaal

Hoe fit is Amsterdam?
100 testpersonen gezocht
Het Europees samenwerkingsverband van fitnessclubs G&P voert een nationaal Fitheidsonderzoek uit. Tijdens een periode van vijf weken moet bevestigd worden dat regelmatig trainen leidt tot significante verbeteringen van gezondheid en welzijn.
Het beweegprogramma wordt op uw persoonlijke situatie afgestemd. Dus ook als u al langere tijd niet gesport hebt kunt u aan het onderzoek deelnemen.

Fitheidso

nd e
rzoek

Shiatsu
Cordula Quadt gediplomeerd Zen Shiatsu® therapeute
info@shiatsu-masunaga.nl www.shiatsu-masunaga.nl Domselaerstraat 26 1093 MA Amsterdam Tel. 020 - 692 27 93

Wij doen mee!

De Rit chocoladewafeltjes
van

2 , 39 voor 1,89

Natuvin Huiswijn rood, wit, rosé

1 liter van 5 , 49 voor 4,49

Verhuist per 1 maart naar: Joubertstraat 15 F 1091 XN Amsterdam 020 463 05 15

Een Japanse lichaamstherapie voor klachtenbehandeling, preventie en ontspanning. Vergoeding door zorgverzekeraars is vaak mogelijk.

Meld u aan en doe mee: 020 - 663 09 03
Het onderzoek wordt uitgevoerd bij:

Een kaart maken op de computer? Dat kan bij Buurtonline.

Opleiding voor:
www.nelen.nl
Dat kan bij Buurtonline.

Alle rijbewijzen Vaarbewijs Rijinstructie diploma

020 - 663 37 73

Een e-mail sturen naar je nicht in Canada.

A d v e r t e r e n ?
Bel Dwars: 462 03 78 of E-mail: Dwars@dynamoamsterdam.nl

AEROBICS/FITNESS
ruime sortering schoenen voor aerobics en fitness voor dames en heren ook: sport bh’s en sportkleding
Oranjevrijstaatkade 21 1093 KS Amsterdam Tel: 020 - 663 09 03

www.sportsworldamsterdam.nl

www.hoefitisnederland.nl

Hoe fit is Amsterdam?
Vanaf 1 maart 2009 start het landelijke onderzoek: “Hoe fit is Nederland” via ruim 50 lokale onderzoeken. Voor Amsterdam vindt het onderzoek plaats bij Sports World in Amsterdam Oost.
Bijna iedereen weet wel dat bewegen gezond is. Maar wat velen niet weten is dat twee maal per week een uurtje bewegen al zorgt voor een enorme verbetering van de gezondheid. Hoe groot die verbetering exact is, wordt vanaf 1 maart 2009 in een landelijk fitheidonderzoek onderzocht. Daarom worden 100 testpersonen gezocht die gedurende 5 weken aan de hand van een trainingprogramma gaan bewegen. Vooraf wordt een begintest gedaan waarbij de PFI (persoonlijke fitheids index) en de PFL (persoonlijke fitheids leeftijd) berekend worden. Na 5 weken wordt bij de hertest bekeken wat het effect van 10 trainingen op beide cijfers is. De voorwaarden om deel te nemen zijn: • Deelnemers moeten ongetraind zijn • Deelnemers moeten gedurende 5 weken 2 maal per week een speciaal trainingsprogramma volgen • Deelnemers moeten minimaal 25 jaar oud zijn De onderzoeksresultaten worden geëvalueerd door het Interfacultair Centrum Bewegingswetenschappen, onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen. “Wijzelf weten inmiddels wel dat fitnesstraining enorm effectief is. Het leuke is nu dat we via dit onderzoek kunnen aantonen dat het daadwerkelijk zo is. We zijn er dan ook trots op dat Sports World tot testcentrum van Amsterdam is verkozen”, zegt Clubmanager Jibbe de Goede. “Het onderzoek is leuk, afgestemd op ongetrainde deelnemers en wordt uitstekend begeleid door onze medewerkers. Ik weet zeker dat het erg gezellig gaat worden en dat de deelnemers ervaren hoe leuk en goed sporten eigenlijk is”. Voor deelname aan het onderzoek van 5 weken wordt 39 euro eigen bijdrage gevraagd. Dat is inclusief alle testen, professionele begeleiding en 5 weken lang sporten. Inschrijving is mogelijk tot 1 april met een maximum van 100 personen. Meer informatie over het onderzoek is te lezen op www.hoefitisnederland.nl of te verkrijgen bij Sports World via: 020-6630903. Via dit nummer kunt u zich ook aanmelden voor het onderzoek. Website Sports World: www.sportsworldamsterdam.nl

Linnaeuskade 5, 1098 BC Amsterdam om de hoek bij de HEMA, Linnaeusstraat zie voor info: www.run-inn.nl bij AEROBICS/FITNESS

De mensen van Buurtonline leggen het graag aan je uit!
www.buurtonline.info Pretoriusstraat 50 tel 460 93 68

N

500 gr. Ekoland bio couscous van 2 , 19 voor 1,79 1 liter Ecover afwasmiddel van 3 , 1 5 voor 2 ,79

pagina 18

Ouderenadviesraad

Dwars door de buurt

125

Dwars door de buurt

125

Ouderen

pagina 19

Het initiatief aan de Tugelaweg
Op donderdag 5 januari vergaderde de OAR voor het eerst in het nieuwe stadsdeelkantoor. We zaten in een prima zaaltje. Op de agenda stond onder meer de positie van de oudere migranten in de Transvaalbuurt. Een ex-gastarbeider uit Turkije vertelde ons over zijn leven.
Hij werd geboren en groeide op in een mooie stad in Turkije. Maar daarna kwamen de moeilijke jaren. Hij herinnert zich de onterende wijze waarop hij gekeurd werd voordat hij naar Europa mocht vertrekken, de slechte behandeling en huiswonen. Nee, hij wilde niet terug naar Turkije. Hier in Amsterdam en omgeving wonen zijn kinderen en kleinkinderen, hier is zijn thuis. De aanleiding om over oudere Turkse en Marokkaanse buurtgenoten te praten, was het verzoek om mee te helpen in de Transvaalbuurt een ontmoetingsruimte te regelen voor ouderen. Wij werden uitgenodigd om de oude moskee aan de Tugelaweg te komen bezoeken. Dit gebouw is, na de opening van het nieuwe pand aan de Joubertstraat, niet meer als zodanig in gebruik. Wel zijn er andere activiteiten, zoals het geven van Nederlandse lessen aan vrouwen uit de buurt, afkomstig uit alle delen van de wereld. Toen wij daar langs kwamen, zagen wij dat het pand, dat oorspronkelijk een school was, veel achterstallig onderhoud heeft. Het gebouw wordt over enige tijd afgebroken, maar zo lang dat nog niet gebeurt wil een groep oudere migranten daar graag maaltijden serveren en andere activiteiten opzetten, nadat onder meer de keuken is opgeknapt. Ons werd verzekerd, dat alle oudere mannen en vrouwen uit de buurt daar welkom zullen zijn. De OAR heeft besloten om dit plan te ondersteunen. Dat doen we mede omdat wij begrepen hebben, dat bij de nieuwe moskee in de Joubertstraat geen ruimte is waar ouderen met elkaar kunnen zijn en daar ook geen maaltijden zullen worden bereid. De OAR vindt dat het initiatief aan de Tugelaweg bijvoorbeeld voor twee jaar (financiële) ondersteuning zou moeten kunnen krijgen. Dan kan aangetoond worden of zo’n opzet in een oud gebouw levensvatbaar is. Wij zullen er zeker nu en dan gaan eten.

Samsam, een steunpunt met sfeer
Een bar vol met glazen, een espresso apparaat, dartbord, internethoek, leestafel en restaurantdeel met sfeervolle houten tafels… Samsam in de Vrolikstraat maakt in niets de indruk van een zorginstelling.
Het is een gezellig café en je kunt er goed eten. Naast het café is een wasserette, waar ook de was van mensen uit de buurt kan worden verzorgd. Alles wordt gedaan door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Arnoud Balk (wijkmanager) en Mario Blokzijl (coördinator) vertellen over het ontstaan van dit unieke eetcafé. Arnoud: “Mensen met een beperking zijn volwaardige burgers in de huidige maatschappij. Ze moeten ook gewoon een boete betalen als ze zonder strippenkaart reizen, ze mogen ook gewoon stemmen. En ze hebben het recht om te wonen zoals ze willen. Wij organiseren de zorg niet meer in groepen. Maar we vragen hoe zij willen wonen. En het zal je verbazen, maar ongeacht hun handicap willen ze wonen zoals wij. Ze willen privacy, een sociaal leven, waardigheid, vriendschap en liefde. In deze wijk wonen nu heel veel mensen in hun eigen huis. En ze willen ook gebruik maken van de faciliteiten in de buurt. Een kaartje leggen met de buurman, naar het café gaan. Dat is hartstikke leuk, alleen geloof ik er niet zo in. Een gewoon café is niet te doen voor ze. Veel mensen zijn kwetsbaar en vragen om meer veiligheid bij het wonen en uitgaan. Zo is Samsam ontstaan. Mensen kunnen hier veilig uitgaan in een vertrouwde omgeving.” Mario: “En het leuke is dat we steeds meer samenwerken met de buurt. Naaste buren komen hier koffiedrinken. Ze weten precies wat de doelgroep hier is en voelen zich daar prettig bij. De visboer brengt de vis en de fietsenmaker repareert de fietsen. Ze mogen allemaal komen eten, zolang ze maar iets betekenen voor ons. We hebben ook contacten met een school dichtbij, die hier oudermiddagen en themabijeenkomsten organiseert.” Arnoud: “Staatssecretaris Bussemaker heeft zo’n mooi plan bedacht met steunpunten in de wijk en cirkels daar omheen van

Waar vindt u de locaties van Cordaan?
Oost-Watergraafsmeer
Woonzorgcentrum en Servicepunt Kastanjehof Kastanjeplein 60 1092 LA Amsterdam Telefoon: 46 20 360 Woonzorgcentrum en Servicepunt De Gooyer Von Zesenstraat 298 1093 BJ Amsterdam Telefoon: 462 67 00

foto Cordaan

Diemen
Woonzorgcentrum en Servicepunt De Diem Arent Krijtsstraat 48 1111 AM Diemen Telefoon: 660 33 00 Woonzorgcentrum en Servicepunt Berkenstede Berkenplein 300 1112 CL Diemen Telefoon: 344 34 00

illustraties Ruud Meijer

Het is een mooi clubhuis hier
mensen die zorg nodig hebben… Alleen die steunpunten, daar komt niet iedereen.” “Samsam zou een prima steunpunt kunnen zijn”, vervolgt hij. “Het zou juist veel beter passen in die gedachte. Onlangs is op IJburg ook een steunpunt gestart. Met TL-balken, hulpverleners in een kantoor, echt een ziekenhuissfeer. Wij zijn daar gaan koken met klanten. En langzamerhand zag je wat kroonluchters komen, kroegstoeltjes… de steriele sfeer verdwijnt en het begint meer op Samsam te lijken. Zo moet een steunpunt zijn. Het moet zelfstandig wonen stimuleren en als het een bijdrage op dat vlak levert, vind ik het werelds.” René is een van de buurtbewoners die regelmatig bij Samsam binnenloopt. Hij zit aan de leestafel met een kop koffie. “Ik kom hier om de was te doen, ik doe wat klusjes voor ze. En ik gooi een dartje met een ploegje of we kijken naar het voetballen. Ik vind het een mooi clubhuis hier. Het zit op een goed punt. Er komen geen criminelen binnen. Het voelt als mijn tweede huiskamer.”

vesting in Nederland. En vooral heimwee, het gescheiden zijn van de vrouw die hij liefhad (en heeft) en de lange tijd die het

vergde om een eigen huishouden op te zetten. Maar toen we daar naar vroegen, zei hij ook dat hij blij was in Amsterdam te

Voor mensen met een verstandelijke beperking:
Wijkkantoor Oost Polderweg 8-80, 3e etage 1093 KM Amsterdam Telefoon: 462 48 20 Trefpunt Samsam Bar, eetcafé, wasserette Vrolikstraat 151 t/m 159 1091 TV Amsterdam Telefoon: 694 59 67

De AOW
Over de crisis is natuurlijk veel te schrijven. Dat doen we niet, maar weet u nog, dat er een groep Amsterdamse ouderen is, die de AOW met 15% wil verhogen?
Ja, de crisis maakt zo'n actie er niet eenvoudiger op, maar terecht stelt men: als de pensioenen niet meer zeker zijn, dan moet het vangnet, de AOW goed op orde zijn. Welnu, in de loop der tijden is de AOW met minsten 15% op achterstand gekomen en daarom blijft de actie doorgaan. De benodigde 40.000 handtekeningen voor een burgerinitiatief en dus voor een debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp zijn al voor driekwart binnen. Men gaat dit voorjaar voor de handtekeningen de straat op. In maart kunt u ze ondermeer aantreffen op de Dappermarkt. De OAR roept u op om aan deze actie mee te doen. Wij hebben ook informatie over de actie en er is een mooie website: www. aowomhoog.nl.

De buurtbus
In de OAR wordt geregeld vergaderd over het openbaar vervoer, en vooral over het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) dat Stadsmobiel en Connexxion verzorgen.
Wij, de Amsterdamse ouderen zijn (net als de gehandicapten) zeer ontevreden. De gemeente, die het AOV hoort te regelen, schiet te kort. Zo merkten de ouderenorganisaties dat er niet meer rustig kan worden vergaderd, omdat het AOV de mensen niet tijdig ter plekke brengt en weer te vroeg ophaalt. In een onlangs door een groot aantal organisaties en actievoerders opgesteld adres aan de gemeenteraad stond een en ander duidelijk verwoord. De OAR uit ons stadsdeel is bij deze actie ook betrokken. Het uitgangspunt is: Wij, Amsterdamse ouderen zijn ongeacht de eigen mobiliteit solidair met hen die afhankelijk zijn van het aanbod van het Aanvullend Openbaar Vervoer. Die solidariteit betreft de ongeveer 80% van de reizigers die hoogbejaard zijn, maar geldt evenzeer voor de andere 20 % klanten van het AOV. De OAR stelde onlangs weer vast, dat het AOV in Amsterdam nog steeds onvoldoende functioneert. De klachten zijn weliswaar verminderd, maar dat is geheel toe te schrijven aan het ontstane gebrek aan vertrouwen. Er heerst klachten-moeheid. Mensen haken af, blijven thuis of gaan ondanks hun krappe bestedingsruimte toch met een taxi. Bij de voorzieningen voor mensen met een laag inkomen is de gemeente actief om zoveel mogelijk rechthebbenden te laten meedoen. Het is teleurstellend, dat bij de AOV-voorziening de gemeente het feit, dat het aantal verreden ritten met tien procent is gedaald (terwijl de doelgroep niet slinkt) gewoon accepteert en het uitgespaarde geld (jaarlijks 1 miljoen euro) elders inzet. De in de WMO vastgelegde gemeentelijke inspanningsverplichting, om het vervoer van ouderen en gehandicapten goed te regelen, wordt zodoende onvoldoende uitgevoerd. In Amsterdam is nu gelukkig een actie op gang gekomen om de buurtbussen weer overal te laten rijden. Ons stadsdeelbestuur heeft, mede op aandrang van de OAR nu een ambtenaar de taak gegeven om die buurtbus in ons stadsdeel weer te laten rijden. Dan worden minder mensen afhankelijk van Stadsmobiel en Connexxion en hebben ook minder mensen last van de daar optredende ernstige tekortkomingen, zoals het nakomen van de afgesproken voorrijtijd en het veel te lang omrijden. Over hoe de buurtbus nieuwe stijl zou moeten worden opgezet hebben de ouderen (met een stevige delegatie uit onze OAR) vergaderd. De nog steeds goed functionerende ouderenbus van de Westelijke Tuinsteden gold grotendeels als voorbeeld. De volgende kenmerken werden op een rijtje gezet: • Busjes en chauffeurs worden gehuurd op uurbasis, maar er is veel onderling contact met de vervoerder, ook bij het werven

Extra activiteiten maart
Zondag 1 maart, 13.30-16.00 uur: zondagmiddaginstuif/seniorensoos Dinsdag 3 maart, 20.00–22.00 uur: vergadering buurtbeheer Zaterdag 7 en 21 maart, 10.00–12.30 uur: atelier Amsteldorp, teken- en schildercursus Zondag 8 maart, 15.30– 17.00 uur: gedichten bij de thee, voor iedereen die van gedichten houdt en/of zelf maakt. Soms naar aanleiding van een opgegeven thema. De middag staat onder leiding van Tonny Hollanders Donderdag 12 en 26 maart, 17.00–19.00 uur: kookcafé, meeeten met wat de pot schaft. Prijs inclusief koffie/thee: 6 euro 50. Wel even reserveren Vrijdag 13 en 27 maart, 20.00– 22.30 uur: stichting Vandaar, helderziende waarnemingen. Op 13 maart meditatie & healing, op 27 maart spontane helderziende waarnemingen met medium Kitty Woud. Na de pauze handzandlezen.

65-plussers: drie maanden gratis openbaar vervoer
Dienstencentrum van zorgcentrum De Open Hof

Informatie
Servicebureau Cordaan Telefoon: 088 267 32 26 www.cordaan.nl

van de chauffeurs. • Er is een zelfstandige (zij het wellicht gehuisvest bij een welzijnsorganisatie of stadsdeel) organisatie (stichting) die de buurtbus in het betreffende rayon aanstuurt. • De rit wordt ruim van te voren besteld bij de betreffende buurtbustelefoon. Bij uitzondering kan er verwezen worden naar het aanvullend openbaar vervoer of naar een ander alternatief. • Het bedrag dat gemoeid is bij de exploitatie van het individuele busvervoer dient onder de ruim 200.000 euro per jaar te blijven, dan kan Europese aanbesteding achterwege blijven. • Mede daarom (maar ook vanwege de overzichtelijkheid) is

het nodig om de buurtbusregio’s niet te groot te maken. • Het vervoer van/naar zorginstellingen heeft voor de buurtbus een positief effect, maar is niet een echte voorwaarde. • De gemeente betaalt een gemiddelde ritprijs van ruim 15 euro aan de twee AOV vervoerders. In de Westelijke Tuinsteden was de ritprijs van sociaal vervoer in 2007 nog geen 10 euro. Ons idee is, dat de buurtbussen een ritprijs van 12 euro vergoed krijgen uit de WMO-pot van Amsterdam. Ook financieel is er dan sprake van een win/ win situatie. Kortom, wij hebben de verwachting, dat de buurtbus zeker in ons stadsdeel weer gaat rijden.

U bent van harte welkom op de openbare vergaderingen van de Ouderen Adviesraad Oost-Watergraafsmeer op elke eerste donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur. Postadres: OAR Oost-Watergraafsmeer, per adres Stadsdeelkantoor, afdeling Welzijn, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam e-mail: oar.o-wgm@planet.nl www.oost-watergraafsmeer.nl (welzijn en zorg/ouderen/ouderenadviesraad)

Kosten 6 euro per persoon Zondag 15 maart, 14.00–17.00 uur: filmmiddag: The Terminal (romantisch drama). Toegang 1 euro Donderdag 19 maart, 19.30– 22.30 uur: familie-opstelling (systemisch werken) Toegang: 10 euro per avond (inclusief koffie/thee), met of zonder inbreng van een persoonlijk thema. Wel graag aangeven als u ‘n thema hebt! Uitgebreide folder en aanmelding in ’t Hoeckhuys Donderdag 26 maart, 19.30– 22.00 uur: cursus reanimatie en aed (uitgebreide info: ’t Hoeckhuys). Kosten: 35 euro, inclusief certificaat en lesboek Zaterdag 28 maart, 10.00–12.15 uur: vergadering Amsteldorp actief Dienstencentrum ’t Hoeckhuys, Fizeaustraat 3, Info: 462 33 53 thoeckhuys@zgao.nl www.openhof.nl

Vanaf 1 maart kunnen 65-plussers drie maanden gratis met trams, bussen en metro van het GVB te reizen (niet tijdens spitsuren of in nachtbussen).
U moet hiervoor een persoonlijke OV-chipkaart aanschaffen. U kunt dan alvast wennen aan de invoering van de OV-chipkaart die in de plaats komt van de strippenkaart. In de loop van 2009 kunt u waarschijnlijk niet meer met de Amsterdamse metro reizen zonder OV-chipkaart. En binnen enkele jaren geldt de OV-chipkaart voor al het openbaar vervoer, dus ook in de trein. Welke OV-chipkaarten zijn er? Er zijn anonieme en persoonlijke OV-chipkaarten. De anonieme kaart: kan voor éénmalig gebruik. Er is ook een uitgebreidere anonieme kaart waar u het saldo (=het tegoed dat er u erop heeft gezet) steeds weer kunt opladen. Bij de persoonlijke kaart kunt op het aanvraagformulier aangeven of u automatisch óf zelf wilt opladen. Alleen bij een persoonlijke OV-chipkaart wordt de leeftijdskorting (het roze strip-

penkaarttarief) verwerkt. De aanvraagformulieren voor een persoonlijke OV-chipkaart zijn verkrijgbaar bij de vestigingen van de GVB Tickets & Info (65-plussers hebben in december een aanvraagformulier toegezonden gekregen). Een uitgebreide uitleg over hoe de OV-chipkaart werkt, komt volgende maand in Dwars door de buurt. Belangrijk is dat u niet vergeet uit te checken, als u de reis beëindigd hebt, dit in tegenstelling tot de strippenkaart. Als u vergeet om bij het uitstappen uit te checken, dan betaalt u het maximum tarief van 4 euro. Als u vermoedt dat er teveel van uw kaart is afgeschreven, dan print u een transactiebon uit bij een verkoop- en oplaadautomaat. Met deze transactiebon kunt u bij een van de vestigingen van GVB Tickets & Info het teveel betaalde geld terugkrijgen. U kunt ook een claimformulier invullen. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de websites www.gvb.nl en www.ov-chipkaart.nl. Dynamo Ouderen kan u helpen met invullen van een aanvraagformulier (U kunt aan dit artikel geen rechten ontlenen)

Spreekuren Loket Zorg en Samenleven
Inloopspreekuur loket: iedere werkdag 9.00-12.00 uur ‘s Gravesandeplein 19 Telefonisch spreekuur: iedere werkdag 13.00-16.00 uur 020 46 20 399 e-mail: loketzorgensamenleving @oost-wgm.amsterdam.nl

Inloopspreekuren Loket Zorg en Samenleven in de servicepunten
in samenwerking met Dynamo Ouderen
Telefonisch spreekuur: iedere werkdag 9.00- 12.00 uur: 020 46 20 360 Dynamo Ouderen Hugo de Vrieslaan 7 di en wo 9.30-11.00 uur Servicepunt Kastanjehof Kastanjeplein 60 dinsdag 12.00-16.00 uur Servicepunt de Gooyer Von Zesenstraat 298 dinsdag 10.00-12.00 uur Servicepunt Het Brinkhuis Landbouwstraat 63 di 13.00-14.00 uur Servicepunt Tesla Middenweg 333 donderdag 10.00-12.00 uur Servicepunt ’t Hoeckhuys Fizeaustraat 3 maandag 10.00–11.00 uur

pagina 20

Reportage

Dwars door de buurt

125

Dwars door de buurt

125

Gezondheid

pagina 21

Paranormale avond in ’t Hoeckhuys

Fitness zonder apparaten
Een jonge man leidt de yogales: Dimitri van Leeuwen. “Kundalini yoga wordt ook wel de yoga van het bewustzijn genoemd. Bewustzijn van de fysieke, emotionele en mentale gesteldheid. Het gaat uit van eenheid, er is geen goed of slecht. Het uitgangspunt is: wat is goed voor jou? Stress die is opgebouwd door werk en privé vloeit weg. Je voelt je rustiger. Dat is waarvoor de mensen terugkomen.”
Zeven deelnemers zijn deze woensdagavond in februari afgekomen op de yogales in Centrum Rafael op het Krugerplein 21. Verschillende soorten mensen, allemaal uit de buurt. Deelneemster Mirjam (38): “Tijdens de yogales ben ik anderhalf uur alleen met mijzelf bezig en word ik even uit het wilde leven geplukt.” Haar vriendin Stella (41) herkent dat: “Het gaat mij om de balans tussen lichaam en geest.” Verschillende kriya’s (yogasets) maken dat iedere les anders is. Wel kent de les een vaste opbouw: het afstemmen door het gezamenlijk zingen van een mantra, het uitvoeren van de kriya, ontspanning, meditatie en afsluiting. Dimitri: “Iedere yogaset kent een vaste volgorde en tijd en heeft een effect op vitaliteit en uithoudingsvermogen en een positieve uitstraling naar bijvoorbeeld bepaalde organen.” Deelneemster Ingrid (33): “Kundalini yoga is dynamisch. Je hoeft er niet lenig of top-fit voor te zijn.” Verschillende oefeningen wisselen elkaar af. Fitness zonder apparaten, noemt Dimitri het tijdens de les als hij de deelnemers beurtelings vraagt de verschillende oefeningen te doen. Mirjam: “Ik ben niet zo’n sporter, maar wil wel graag op een gezonde manier met mijn lijf bezig zijn.” De oefeningen zijn pittig, omdat ontspanning volgt op inspanning. “Schud je benen maar even los”, ondersteunt Dimitri beginnende yogabeoefenaars, als meerdere oefeningen achtereenvolgens zittend op de hielen worden uitgevoerd. Het zitten op de hielen schijnt te wennen, stellen gevorderde beoefenaars de anderen na de les gerust. Betty (58) heeft vanavond haar eerste les bijgewoond met schoondochter Christel (33). “Ik kan me slecht ontspannen en heb rijangst ontwikkeld”, motiveert zij haar komst. De les heeft zij vooralsnog vooral ervaren als inspannend. Maar de mantra Sat Nam waarmee wordt afgesloten is veelbelovend: De wijsheid is in je. Dimitri: “Alles wat je zegt, heeft een gevolg. Als je positieve dingen zegt, integreer je dat in jezelf.” Laat die wijsheid maar komen, moet Betty denken, en zij koopt een vijf-rittenkaart.
foto Dineke Rizzoli

Een roos van de bovenwereld
De geur van wierook, mooie kandelaars met kaarsen en schalen staan op tafel. De formica kasten van het buurthuis zijn omhangen met doeken in warme kleuren. Gezelligheid en een fijne sfeer is waar de gastvrouwen van vanavond, Ilse Olieslager en Anouska CoopmanBakker, voor staan: “Mensen moeten zich welkom voelen.”
Vierentwintig stoelen staan klaar in ’t Hoeckhuys waar 30 januari 2009 een Brabants medium, Riet Schillemans, spreekt. Spoedig blijkt dat de opkomst beduidend groter is en stoelen worden bijgeplaatst. Ilse: “Door de bekendheid met mediums via de televisie zien we dat veel mensen, die onbekend zijn met het paranormale circuit, op avonden als deze afkomen. We trekken vooral mensen uit de buurt, maar ook uit AmsterdamNoord en Landsmeer.” Vanavond is gevraagd foto’s of voorwerpen mee te nemen van een overledene. Op de met een yin-yangkleed bedekte tafel voorin de zaal liggen overwegend foto’s: losse zwart-wit foto’s en kleurenfoto’s, foto’s in een lijstje. Daarop vindt psychometrie plaats. “Het medium houdt een voorwerp of foto in haar handen en komt via entiteiten, geesten, in aanraking met de energie van degene die erop staat. Die neemt ze waar, voelt ze, hoort ze. Het medium gaat daarmee in gesprek en krijgt zo de informatie”, legt Anouska uit. Anouska en Ilse zijn zelf ook als medium actief. Zij organiseren iedere twee weken een avond in ’t Hoeckhuys en staan soms elders in het land voor een zaal.
foto’s Dineke Rizzoli

Marieke de Graaf
Kundalini yoga Krugerplein 21 Woensdag 18.15 en 20.15 uur

www.lifestylestudio.nl/ yogaenso www.centrumrafael.nl/ cursussen.html

‘De wijsheid is in je’

Pijn in je eigen taal
Steeds is er gelegenheid een vraag te stellen aan de overledene
Niet vanaf een voetstuk en niet voor het applaus, maar vanuit een roeping iets te kunnen betekenen voor mensen. Mensen die met vragen zitten. Het Avé Maria klinkt door de geluidsinstallatie. Dat is voor medium Riet een moment om ‘in te pluggen.’ Hier en daar wordt zachtjes verwachtingsvol gepraat in de zaal. Met gesloten ogen knikt Riet ja. Haar handen liggen in haar schoot. Dan staat ze op. “Vertel het als er iets is wat jullie niet begrijpen, want dat voelt voor jullie en voor mij niet goed”, nodigt Riet de zaal uit. Dan pakt zij de eerste foto van tafel. “Deze meneer stond net al naar me te kijken”, vertelt ze. “Hij is blij dat je hem hebt meegebracht.” Ze wrijft met haar handen langs de foto. Bij iedere foto volgt informatie in een vaste opbouw en in snel tempo op. Riet geeft informatie over de overledene; hoe het met hem of haar ging en gaat, bij leven en bij dood: “(…)Haar overlijden is vrij plots gegaan (…)”. En: “(…) Ze was gelukkig met kleine dingetjes (…).” Vervolgens vraagt ze van wie de foto is of het verhaal herkend wordt. Vaak is dat het geval, soms ook niet: “Mijn moeder wás niet gelukkig met kleine dingetjes.” Riet: “Dat heeft met een stuk verbittering te maken. Ik pak haar innerlijk op.” De sfeer is serieus en luchtig tegelijk. Riets zorgvuldigheid in combinatie met haar humor en Brabantse tongval dragen daartoe bij. Regelmatig wordt gelachen. Riet: “Hij zegt wat anders, maar dat is niet netjes om hier hardop te zeggen.” Op de informatie over de overledene volgt een boodschap die belangrijk is voor degene die de foto meebracht. Vaak in de vorm van een liefdevolle confrontatie: “Doe niet net als ik. Je hoeft geen masker op te zetten.” De boodschap aan een weduwnaar van zijn echtgenote: “Ze vindt je te stil en teruggetrokken.” Na een heel relaas vol levenswijsheden als ambassadeur van een overleden moeder aan haar dochter in de zaal: “Dat was een hele preek, maar het moest even.” De dochter, nuchter: “Het is niet de eerste keer.” De zaal lacht. Riet: “Een lieve groet.” mensen een handvat te bieden. Een stukje ontwikkeling in de vorm van positiviteit, warmte, troost en het loslaten van rouw.” Ook Riet wil mensen graag een positieve boodschap meegeven, al kan dat niet altijd. En ook niet alles wat Riet ziet, leent zich uit privacyoverwegingen voor bespreking in de zaal. Een

Hardloopcursus
De trainers van hardloopvereniging ZOEV verzorgen op zaterdag 7 maart een gratis sportochtend. Iedereen is welkom, of je nu regelmatig hardloopt of de eerste stap nog moet zetten.
Na een uitgebreide warmingup is er een speelse training in het Flevopark. Mensen met hardloopervaring kunnen ervaren hoe je met ZOEV een stapje verder kunt komen. Wie nog nooit heeft hardgelopen, kan er nu mee kennismaken, ook als de conditie te wensen overlaat. We verzamelen om 10.00 uur in het clubhuis van Jeugdland, Valentijnkade 131. Vandaar gaan we gezamenlijk naar het Flevopark. Om 12.00 uur gaan we terug naar Jeugdland voor thee met koek. Daar kunnen de deelnemers vragen wat ze weten willen over de trainingen en cursussen van ZOEV. Aanmelden kan via de website www.zoev.net. ZOEV is een hardloopvereniging voor gevorderden en beginners in Oost-Watergraafsmeer, Zeeburg, Diemen en omstreken. Zowel rustige, recreatieve lopers als fanatieke marathonlopers voelen zich thuis bij ZOEV.

‘...dat het niet ophoudt bij de kist. Dat de dood midden in het leven staat.’
Steeds is er de gelegenheid een vraag te stellen aan de overledene. Soms gaat dat over de vrager zelf: “Welke richting moet ik gaan? Ik ben contactlensspecialist, maar wil ook mijn eigen praktijk voor healingmassage opzetten.” Er worden geruststellende boodschappen gegeven: “Ik moet zeggen dat je het goed doet.” En: “Ze is gelukkig en veel in je nabijheid.” Sommige overledenen maken excuses waarmee mensen in de zaal verder kunnen. Vaak klinken de woorden dat de overledene bij een vriend of familielid is die een lastige tijd doormaakt. Ilse: “Het gaat erom stukje mediumethiek. Na afloop van de bijeenkomst benadert ze mensen dan nog even apart. Om 22.15 uur, ruim twee uur na de start van de avond en met slechts een korte pauze als onderbreking, sluit Riet de avond op eigen wijze af door sommige mensen in de zaal een roos te geven. “ Je moet niet zien dat je die van mij krijgt, maar van de bovenwereld.” Anouska: “Avonden als dit laten zien dat het niet ophoudt bij de kist. Dat de dood midden in het leven staat.”

De sfeer is serieus en luchtig tegelijk

Sinds een jaar zit Tandartspraktijk Linnaeus aan de Linnaeusstraat; een moderne praktijk die te maken heeft met veel verschillende culturen. De tandartsen zelf komen uit verschillende landen en ook de patiënten zijn heel divers. Emily Enjambre (37) is de hoofdtandarts. “Het leukste vind ik dat de patiënten hier in hun eigen taal hun klachten kunnen uitleggen. Dit vind ik fijn voor hen. Bovendien leer ik zo ook woorden uit een andere taal, dat is altijd meegenomen.”
In de praktijk werken drie tandartsen en een mondhygiënist. Twee tandartsen komen uit Iran, Emily is Filippijnse en de mondhygiënist Marokkaans. Emily is de enige vrouw in het gezelschap. Als ik vraag hoe ze dit vindt, antwoordt Emily lachend: “Dit is heel gezellig. Mannen zeuren minder!” Ze zegt zich helemaal thuis te voelen in de praktijk, mede doordat zij af en toe haar eigen taal hoort. Inmiddels heeft de praktijk bijna 3000 patiënten. Er wordt nu nog in één behandelkamer

foto Janet de Jong

Emily: ‘Dit is heel gezellig. Mannen zeuren minder’
gewerkt, maar binnenkort komt er een tweede bij. Op zaterdag is Praktijk Linnaeus ook open en zelfs af en toe op zondag. Deze laatste dag houdt men zich uitsluitend bezig met het bleken van tanden. In de toekomst zullen ze ook in de avond (tot 21.00 uur) open zijn. De reden dat het zo goed gaat met de praktijk, ligt volgens Emily aan het feit dat er zoveel verschillende nationaliteiten zijn. Ook de ligging is zeer gunstig. “De tram stopt hier om de hoek en met de auto kun je in de Linnaeusstraat voor 10 cent een uur parkeren”, zegt Emily. “En onze praktijk is op preventie gericht. Dit houdt in dat we veel voorlichting geven, zowel aan kinderen als aan volwassenen.” Zodra een patiënt zich bij de praktijk inschrijft, krijgt hij een gesprek met Emily, die hem vervolgens doorstuurt naar de mondhygiënist. Deze adviseert hem om preventief te werk te gaan door de mond schoon te houden. “We maken alleen gebruik van digitale röntgen, vullen gaatjes uitsluitend met witte vulling en gebruiken ‘cofferdam’ (rubberlapjes) om 100% hygienisch te werken in de mond”, legt Emily uit.

Barbara Enkelaar
Praktijk Linnaeus Linaeusstraat 28 www.tandartslinnaeus.nl

Marieke de Graaf
www.vandaar.org

pagina 22

Werk & Geld

Dwars door de buurt

125

Dwars door de buurt

125

Etcetera

pagina 23

Aan het begin van de Eerste Oosterparkstraat is sinds september 2008 Van Velze’s Chocolaterie en Patisserie te vinden. Achter in de zaak is een lunchroom, zodat je de taarten van patissierchocolatier Robbert kunt testen bij een kopje thee of koffie. Uw Dwarsreporter proefde Robbert’s hemelse chocoladetaart, heerlijk is ie!
Robbert van Velze stamt uit een geslacht van banketbakkers, zijn overgrootvader begon de traditie in 1885. Zijn vader adviseerde hem de banketbakkersopleiding te doen: “Dan leer je heel precies met receptuur omgaan.” Een goede raad, want Robbert’s hart ligt nu bij het maken van chocoladewerk en taarten. Wanneer de bestellingen en de dagvoorraad klaar zijn, gaat hij experimenteren met bijzondere smaken en vullingen. Uiteraard vormen de eco-fairtrade chocola met het Rainforest Alliance Keurmerk en de overige ingrediënten die hij gebruikt, de basis voor al zijn producten. Maar daar kan dan nog zoveel meer mee. Bijvoorbeeld door wat lemon-azijn aan chocolademousse toe te voegen. Of door met een bonbonvul-

Chocoladetaart uit het eco-hart
ling wat galangawortel (Laos) mee te koken. De presentatie van het gebak en de bonbons is ook belangrijk; de opmaak is een kwestie van artistiek gevoel, ervaring en fantasie. Robbert’s partner Deborah werkt in de winkel/lunchroom. Zij komt oorspronkelijk uit Ierland, na vijf jaar Amsterdam is ze volledig ingeburgerd. Het stel ontmoette elkaar in Australië, beiden na hun studie op wereldreis. Het was liefde op het eerste gezicht. In 2004 vestigden zij zich in Amsterdam. Ze werkten hard om te sparen voor hun droom: een eigen zaak, waar Deborah haar managementopleiding en Robbert zijn patisserieervaring kon benutten. Na vier jaar was hun plan levensvatbaar. Dolgelukkig waren ze met het pand in de Eerste Oosterparkstraat dat te huur stond. “Het is heel geschikt voor ons werk: diep genoeg om het in zones op te delen, er is een goede kelder én de noodzakelijke vetput. We zitten op een goed punt in de wijk, want veel mensen komen hier langs op weg naar het centrum. Vanuit de Pijp weten de klanten ons ook te vinden”, zegt Robbert. Deborah vult aan: “Mensen komen zelfs vanuit de Jordaan naar de winkel voor onze eerlijke chocolademelk.” Robbert legt de laatste hand

Vrijwilligersnieuws
Zoekt u zinvol, gezellig en inspirerend vrijwilligerswerk? We hebben hieronder een selectie gemaakt van vrijwilligersvacatures uit Amsterdam Oost-Watergraafsmeer. Met de vacaturenummers kunt u ze makkelijk terugvinden op www.vca.nu.
1. Buddyzorg voor zieke drugsgebruikers en dak- en thuislozen. Deze mensen hebben praktische en emotionele steun nodig naast de reguliere hulpverlening. Staat u sterk in uw schoenen en heeft u een paar uur per week over? 1060075 2. Medewerker bar en eetcafé bij een theater. U schenkt een drankje, serveert een maaltijd en rekent met de klanten af. Minimaal 6 uur per 2 weken. 1060238 3. De Daklozenkrant distribueren aan verkopers. De verkopers komen bij u de kranten kopen. Eén dagdeel per week, ’s ochtends of ’s middags. 1060530 4. Ouderen helpen in de buurt. Als burenhelper wordt u af en toe gebeld om een klusje te doen voor een oudere of zieke in de buurt. 1062125 5. Docent Nederlandse les aan migrantenvrouwen. U geeft les aan acht tot tien vrouwen, twee uur per week overdag. 1070299 6. Ouderen begeleiden bij avondeten. Heeft u tijd om één of twee keer per week van 16 tot 19 uur de ouderen in dit zorgcentrum te helpen bij de broodmaaltijd? Z9800335 7. Komt u de kook- en bakinstuif voor kinderen begeleiden? Elke week komen 12 kinderen tussen 5 en 11 jaar lekkere gerechtjes maken. Woensdagmiddag van 14 tot 16 uur. Z9805985 8. Coördinator Steun bij verlies en rouw. Als coördinator van deze hulporganisatie zorg je ervoor dat mensen die steun nodig hebben bij rouwverwerking gekoppeld worden aan een vrijwilliger.Z9806141 9. Modecursus helpen begeleiden. Ben je enthousiast en creatief? Vind je het leuk om met kinderen te werken? Dan kun je voor onze modeclub/naailes heel wat betekenen! Z9806351 10. Techniekcursus voor meisjes begeleiden. Samen met een ervaren begeleidster verzorg je één keer per week een technische cursus. 1060823 U kunt zich voor deze of andere vacatures aanmelden via onze vacaturebank, op onze vestiging of op www.vca.nu. Voor een persoonlijke bemiddeling maakt u een afspraak met de Vrijwilligerscentrale Amsterdam, Hartenstraat 16, 530 12 22.

Dwarsweb, dé site voor Oost-Watergraafsmeer
Vindt u de middenpagina van Dwars door de buurt ook zo mooi met die foto’s? Op de website staan er nog veel meer! Daar staan nog meer columns, maar ook blogs en actuele berichten. Rik Burger, de beheerder geeft tekst en uitleg.
Dwarsweb is dé site voor Oost-Watergraafsmeer? “Dwars heeft de afgelopen jaren een goede naam opgebouwd als dé buurtkrant. Wij bouwen daar met de site op voort. We willen een platform zijn voor de bewoners van het stadsdeel.” Wat kunnen bezoekers zoal vinden op de site? “We richten ons vooral op politiek, cultuur en actualiteit. Zelf vind ik de grote hoeveelheid foto’s het mooist. In de krant kunnen we die niet allemaal kwijt, op de website is de ruimte eindeloos. We springen in op actuele gebeurtenissen, columnisten hebben hun verhaal. En we willen graag nog veel meer weten over wat er zoal gebeurt, wat houdt de bewoners bezig, wat willen ze zeggen of laten zien, wat valt er te beleven, oftewel wat weten zij dat wij niet weten.” Kunnen buurtbewoners meehelpen? “Jazeker, we hopen op veel meer input van buurtbewoners en buurtbeheergroepen. Graag horen wij over buurtfeesten of kwesties waar mensen zich druk over maken, bijvoorbeeld de sloop van een gebouw of een vergadering. Maar ook organisaties die iets te melden hebben zijn welkom. Dat kan in allerlei vormen, van een berichtje dat de kat is weggelopen, een ingezonden brief over de overlast van huisvuil of een video van een evenement tot een buurtfoto. Men kan ook een link zetten op Dwarsweb natuurlijk, zo kunnen mensen elkaar vinden via onze website. Zolang het maar te maken heeft met Oost-Watergraafsmeer.” Komen de berichten uit de krant ook op de website? “Ja, het is nu zo dat je een pdf kunt downloaden, maar wat veel gemakkelijker is, is dat de krant ook direct online te lezen is.” Wie werken er allemaal mee? “In tegenstelling tot wat in de stadsdeelkrant staat is de redactie onafhankelijk. Van Dynamo, van het stadsdeel, van andere organisaties. We hebben een kernredactie waarbij mensen zitten die willen meedenken over de inhoud en de organisatie

Blasius
De Blasiusstraat heet naar de 17de-eeuwse arts, anatoom en hoogleraar Gerard Blaes, of Blasius. Zijn collega en vijand, Frederik Ruysch kreeg de straat ernaast naar zich vernoemd. Beide heren hadden van hun levensdagen niet kunnen dromen dat hun namen voort zouden leven in twee braaf naast elkaar gelegen straten. Zij, en ook andere medici, waren constant verwikkeld in machtsstrijd en ruzies, en scholden elkaar openlijk uit. Of ze lieten door leerlingen pamfletten schrijven waarin de ander voor idioot werd uitgemaakt of beschuldigd van jatwerk, tot groot vermaak van heel Amsterdam. De medische wetenschap was erg experimenteel en privacy voor het volk bestond nog niet. Ging een patiënt dood, dan mocht de dokter hem opensnijden en onderdelen wegnemen en prepareren. Ruysch werd beroemd met zijn ongekende verzamelingen gebalsemde organen, ledematen en lijken, met name van kindertjes, en Blasius publiceerde het eerste echte anatomische handboek ooit, gebaseerd op eigen snijden in egels, eekhoorntjes, honden en vossen; wonderschoon geïllustreerd door Jan Luyken. Blasius’ achternaam gaat terug op Sint Blasius, een Armeense martelaar en een populaire zogeheten noodhelper van de Rooms-katholieke kerk. Deze heilige gold vanouds als beschermer tegen mondkwalen omdat zijn naam van het Latijnse blaesus stamt, wat ‘lispelend, stamelend’ betekent. Maar Blasius werd verstaan als Blaasjes, vandaar dat zijn hulp werd ingeroepen bij alle ellende die met blaasjes oftewel blaren gepaard gingen. Ziektes waar je bultige zweren van krijgt, en waar nu prikken of pillen tegen bestaan. Maar Roomsen kunnen nog altijd begin februari naar de kerk om de ‘Blasiuszegen’ te halen, een ritueel waarbij de priester twee kaarsen kruiselings om de hals van de gelovige houdt. En dan maar hopen dat Blasius aften, koortslippen, tonsillitis enzovoort verdrijft. De Blasiusstraat is nu in het nieuws vanwege sloop- of renovatieplannen die officieel ‘Kop Blasius’ heten, maar die naam is verkeerd. Dat zou ‘Staart Blasius’ moeten zijn omdat de bedreigde gebouwen aan het eind van de straat liggen. In Amsterdam worden huizen vanuit het centrum genummerd. De Blasiusstraat eindigt dus in de Wibautstraat en begint aan de Amstel. Met nummer 1 van de straat is het overigens niet minder akelig gesteld dan met de elf verdrietige panden aan het eind. Het is van oorsprong een prachtige 18de-eeuwse uitspanning, en het oudste huis van de straat, maar zo uitgewoond dat ook hier de sloop nabij lijkt; verveloos, met grove tralies voor de ramen en bij wijze van tuinhekje een stalen damwand. Alles moet kennelijk nog kunnen in Amsterdam.

foto Claudia Lukkien

Rik: ‘Kom maar op, stuur mail!’
eromheen. Daarnaast hebben we buurtbewoners die columns en blogs schrijven en regelmatig foto’s sturen. Een aantal vrijwilligers van de krant is ook actief op de website, vooral fotografen leveren veel moois aan. Op de site hebben alle medewerkers een eigen pagina, waarop je kunt zien wie de persoon achter de naam in de krant of op de site is. Kijk ook eens op twitter.com/ dwarsweb. ” Stel, een buurtbewoner denkt: ik heb nog iets leuks voor de website, wat dan? “Kom maar op, stuur een e-mail naar contact@dwarsweb.nl, dan komt het helemaal goed.”

foto Ans van de Scheur

Robbert’s hart ligt bij het maken van chocoladewerk en taarten
aan enkele bestelde taarten en Deborah begroet een vaste klant die zijn wekelijkse onsje verwenbonbons komt kopen. Mensen met dromen kunnen zichzelf én anderen blij maken.

Team Dwarsweb
illustratie Arno Straal

Selma Schepel

Ans van de Scheur

Colofon
Dwars door de buurt is een onafhankelijke buurtkrant die 10 keer per jaar verschijnt en huis aan huis wordt verspreid in stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. De krant wordt uitgegeven door Dynamo en wijkopbouworgaan Watergraafsmeer. Uitgangspunten voor vorm, samenstelling en inhoud zijn vastgelegd in een redactiestatuut.

foto Martien van Oorsouw

Het zal je maar gebeuren: begin januari start je een bedrijf, eind januari win je een prijs met het beste idee van Groot Oost. Het overkwam Maaike Hermes, fotografe. Ze schreef zich in voor een workshop van het Ondernemershuis Groot Oost. Daaraan verbonden was een wedstrijd: hoe presenteer ik mijn product. Uit twintig deelnemers werd zij als beste gekozen.
Maaike heeft jarenlang in de Dapperbuurt gewoond, onlangs is ze verhuisd naar de binnenstad. “De presentatie kwam professioneel over”, zegt Maaike in haar werkkamer, “ik had mijn eindexamenproject laten zien, ik had visitekaartjes en briefpapier gemaakt. Terwijl ik stond te presenteren, werden mijn foto’s vertoond.” Maaike ziet het ondernemerschap als een voorwaarde om te fotograferen. Zij doet het liefst langlopende projecten. Op dit moment werkt ze aan een project over een Turks meisje en volgt ze een ex–tbs’er bij zijn terugkeer naar de maatschappij. Voor langlopende projecten word je vaak achteraf betaald. Er moet natuurlijk ook brood

‘Ik ben een mensenfotograaf’
te hebben en ik hoop een paar fotoboeken te hebben gemaakt. Want een boek, dat is toch het mooiste medium om foto’s te laten zien. Eigenlijk hoop ik dat ik een aantal verhalen heb kunnen vertellen. En als ik er een leuke boterham mee kan verdienen, is het helemaal mooi!” Met een vliegende start als deze, moet dat geen probleem zijn.

Dwars liggertjes

De gratis advertentierubriek van Dwars door de Buurt

Rode koolschotel
(bereidingstijd ongeveer 45 minuten) Ingrediënten: 500 gram gehakt grote pot rode kool 1 zakje geraspte kaas 1 ui aardappelpuree peper, zout en nootmuskaat Bereiding Verwarm de oven voor op 200 graden. Fruit de ui en bak het gehakt rul. Maak de aardappelpuree (van verse aardap-

(voor 4 personen)

Dwars 126 verschijnt 28 maart 2009 De deadline is op 11 maart 2009 Adres: Wijttenbachstraat 34 hs Telefoon: 462 03 78 Fax: 462 03 79 E-mail: Dwars@dynamo-amsterdam.nl Kernredactie: Martien van Oorsouw (hoofdredactie); Marion van der Zwan, Hettie de Korte (opmaak); Jacques Corsten, Arjan van Oorsouw (redactie) Medewerkers: Selma Schepel, Lot Lelieveld, Marie Roelofsen, Rik Burger, Clara Stuurman-Bax, Geesje van Haren, Sjaak Brokx, Frans Woortmeijer, Marieke de Graaf, Merith Lebbink, Madeleine Rood, Ans van de Scheur, Barbara Enkelaar, Arie van Tol, Ina Ruijter (tekst); Claudia Lukkien,Pia Kille, Dineke Rizzoli, Dorien Grötzinger, Frans Stoeller, Anita Zwart, Ed Schenk, Lucy Buddelmeyer (foto’s); John Prop, Arno Straal, Edith Kuyvenhoven, Mohamed Kentou, Hans Marcus, Ruud Meijer (illustraties) Redactionele bijdragen: OAR, Dynamo, Cordaan, ‘t Hoeckhuys, Tim Stok, Gijsbert Hanekroot, Martine Postma; Druk: Dijkman Offset

pelen of pakjes). Verdeel het gehakt, de rode kool en de puree in een grote ovenschotel. Peper, zout en nootmuskaat naar smaak toevoegen. Het geheel bestrooien met de geraspte kaas. Verwarm het gerecht ongeveer 25 minuten in de oven. De schotel is klaar als de kaas een bruin korstje heeft. Tip 1: voeg bij de rode kool verse schijfjes appel. Tip 2: roer eens (een deel van) een zakje nasikruiden door het gehakt.

Deze rubriek is bedoeld als service voor onze lezers. U kunt als particulier of stichting een gratis advertentie, oproep of mededeling plaatsen. Er worden geen commerciële boodschappen geplaatst. Uw informatie moet voor de deadline bij ons binnen zijn en mag hooguit uit 200 tekens bestaan. Zie deze pagina voor de deadline en het mailadres.
Hofkerk brandschoon! Zondag 8 maart wordt in de Hofkerk de Mariakapel, met daarin een nieuwe beeltenis van Maria, ingewijd door kardinaal Adrianus Simonis. De kerk is weer helemaal hersteld na de brand van 2 mei 2008. Aanvang 10.30 uur. Humanitas afdeling Amsterdam zoekt in Oost-Watergraafsmeer vrijwilligers en cliënten/deelnemers voor de projecten vriendschappelijk huisbezoek, thuisadministratie, telefooncirkel Watergraafsmeer en Home-Start. Meer informatie op www.humanitas-amsterdam.nl en aanmelden op kantoor@humanitas-amsterdam.nl of 773 57 42 Ook in 2009 kunt u weer terecht bij beeldend kunstenaar (64 jaar) die uw kunstobjecten restaureert en renoveert. Info: 620 54 95 Te koop: kinderkleding voor jongens en meisjes, 8 euro per stuk. Bel voor meer informatie 06 140 23 065 Volleyballen vanaf 6 tot 90 jaar op je eigen niveau? Dat kan bij Albatros in de Wethouder Verheijhal. Kijk voor meer informatie op www.albatros-amsterdam.nl Energie besparen en tegelijk een straatfeest winnen? Geef je op, maak je buren enthousiast en maak kans op een van de 500 straatfeesten. Je kunt punten verzamelen door in de huizen van jouw straat zoveel mogelijk energie te besparen. Opgeven kan tot en met 31 maart. Kijk op www.klimaatstraatfeest.nl Huiswerkbegeleiding aangeboden: Ik zou graag mijn diensten willen aanbieden als studiecoach Nederlands & Engels. Hiermee bedoel ik: oefenen in spreken (uitspraak, zinsopbouw en uitdrukkingen) maar ook oefenen van leesteksten en het voorbereiden van toetsen. Verder zou ik ook willen begeleiden bij het huiswerk. Kosten 7,50 per uur. Bel 06-509 92 149 De Vrolikstraat is in de race voor een straatfeest op 16 mei. Meedoen? Dat kan. Via www.klimaatstraatfeest.nl. Wil je helpen met het feest? Mail ons: vrolikklimaat@gmail.com Het ouderenwerk van Dynamo ondersteunt ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Wij zoeken een vrijwillig(st)er die ons kan helpen bij administratieve werkzaamheden (1 dagdeel per week). Bel 462 03 60 en vraag naar Amrita Mellink Mijn gecastreerde kater Poes is sinds 3 weken spoorloos. Waarschijnlijk is hij via de binnentuin de straat op geglipt in de Transvaalstraat. Ik mis hem heel erg. Het gaat om een 6 jaar oude cyperse/tijgertje kat, Europees korthaar, met een witte bef en witte sokjes. In z’n linkeroor heeft hij een klein scheurtje. Hij is heel erg aanhankelijk, heeft geen bandje om en houdt van knuffels. Kim, 06 150 05 786

Martien van Oorsouw
www.maaikehermes.nl Het Ondernemershuis Groot Oost is er voor startende ondernemers in de stadsdelen Oost-Watergraafsmeer, Zeeburg en Centrum. Het richt zich met name op ondernemers in het midden- en kleinbedrijf; mensen die van plan zijn en kleinschalige onderneming te starten, of net een onderneming begonnen zijn. Er worden cursussen en workshops aangeboden. Het Ondernemershuis richt zich ook op gevestigde ondernemers die overwegen hun bedrijf over te dragen. Het Ondernemershuis is gevestigd aan de Conradstraat 8A tel 692 69 79 www.ondernemershuisgrootoost.nl

Een balans vinden tussen eigen projecten en werk in opdracht
op de plank komen. Ze fotografeert portretten, reportages en documentaires voor kranten, tijdschriften en bedrijven. “Je moet wel een balans vinden tussen eigen projecten en werk in opdracht.” Iets fotograferen dat nog nooit zo in beeld is gebracht, dat is haar drijfveer. Een beeld maken dat mensen niet gezien hadden totdat zij het gefotografeerd heeft. Haar eindexamenproject over zelfverminking resulteerde in een boek: The Cutting Edge. “Een lid van de examencommissie zei dat zij dit thema nog nooit zo in beeld had gezien. Dan ben ik toch in mijn opzet geslaagd.” “Ik ben een echte mensenfotograaf. Ik fotografeer ze zoals ik ze zie, ik wil ze niet mooier of lelijker maken dan ze zijn.” “Over vijf jaar hoop ik een portfolio opgebouwd te hebben met sterke reportages en portretten erin die mijn sociale bevlogenheid laten zien. Vroeger dacht ik dat je naar het buitenland moest om mooie reportages te maken, maar in Nederland liggen de verhalen ook voor het oprapen. Ik hoop wat prijzen gewonnen

illustratie Arno Straal

Er zat een aapje op een stokje Heel lang geleden Rechtte een aapmens zijn rug Homo sapiens © Winna

Apenhaiku

Achter moeders keukendeur Hij had een gaatje in zijn rokje En daar stak zijn staartje deur

illustraties Hans Marcus en Arno Straal illustraties en foto’s: Arno Straal, Mohamed Kentou en Edith Kuyvenhoven

APEN

Een brief van Azura

Beste leden van het Dagelijks Bestuur

strip van Mohamed Kentou

Ik kom al jaren heel graag samen met mijn moeder in de speeltuin van het Oosterpark. Het is een hele fijne speeltuin. Maar er ontbreekt 1 ding. Toen ik er nog te klein voor was, stond er achter de gele schommels een koprol rek. Op een dag was hij weg. Mijn moeder denkt dat hij voor onderhoud weggehaald is en we dachten dat er wel weer een nieuwe gezet zou worden. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. Ik wil u vragen of u ervoor kan zorgen dat er weer een koprol rek in de speeltuin komt. Ik zit op de Pinksterbloem en op ons schoolplein staat een heel fijn koprol rek. Er zijn 3 hoogtes en de rekstok is niet zo dik. Het koprol rek in de speeltuin van het zwembadje is ook wel leuk, maar heeft te dikke stangen en is inmiddels een beetje te laag voor mij. Maar elk rek is goed als ik maar weer kan oefenen met molentje, borstwaarts-om enzo.

Er zijn twee soorten apen: de gewone apen zoals de bavianen, makaken en gibbons en de mensapen, zoals gorilla’s, orang-oetans en chimpansees. Mensapen hebben geen staart en hun benen zijn langer dan hun armen. Zij hebben net als mensen grote hersenen, vingers en tenen en zijn vrij intelligent. Ze hebben een eigen taal, een goed geheugen, passen zich gemakkelijk aan nieuwe omstandigheden aan en kunnen probleempjes oplossen, zoals voedsel schoonmaken met water en mieren vangen met een stokje. Zowel gewone apen als mensapen hebben ronde gezichten met een platte snuit, kleine oren en grote, naar voren gerichte ogen. De meeste gewone apen wonen in bomen en hebben een staart als tegengewicht of als grijpstaart bij het slingeren tussen de bomen. Beide soorten eten allerlei voedsel waaronder vruchten, bladeren, insecten en vogeleieren. De meeste apen zijn groepsdieren en leven in grote troepen, sommige niet zoals de orang-oetang. Een gorillagroep bijvoorbeeld bestaat uit vijf tot tien leden: een groot mannetje, een paar vrouwtjes en hun jongen van verschillende leeftijd. Elke vier jaar baart een vrouwtje één jong.

Wist jij dit...?
- Het kleine zijdeaapje weegt maar 150 gram, terwijl de grote mannetjesgorilla 180 kilo weegt. - Er wordt weleens gezegd, dat mensapen kunnen praten maar dat uit luiheid weigeren. - De huid op de billen van de meeste apen is verdikt, zodat ze er op kunnen zitten. - De brulaap heeft een speciaal strottenhoofd waardoor zijn gebrul over een afstand van wel drie kilometer te horen is. - De gespierde armen en handen van de gibbon zijn zo lang dat de knokkels de grond raken zelfs als hij staat.

Azura, 7 jaar

illustratie Arno Straal

illustratie Edith Kuyvenhoven

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful