Colecţie de standarde în format electronic DESEN TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII Ediţia 1 iunie 2007

Nr. Indice standard Crt. 1. SR EN 22553:1995 2. SR EN ISO 102092:2002 3. SR EN ISO 11091:2002 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Titlu standard Imbinari sudate si lipite, reprezentari simbolice pe desene Documentaţie tehnică de produs. Vocabular. Partea 2: Termeni referitori la metodele de proiecţie Desene de construcţii. Desene de peisaj MA Traducere Traducere Fila de confirmare Fila de confirmare Fila de confirmare Anunt Traducere Fila de confirmare Fila de confirmare Fila de confirmare Traducere

Fila de confirmare 13. Traducere 14. Fila de confirmare 15. Fila de confirmare 16. SR EN ISO 6412-1:2002 Desene tehnice. Reprezentarea simplificată a conductelor şi Fila de sistemelor de conducte. Partea 1: Reguli generale şi confirmare reprezentare ortogonală 17. SR EN ISO 6412-2:2002 Desene tehnice. Reprezentarea simplificată a conductelor şi Fila de a sistemelor de conducte. Partea 2: Proiecţie izometrică confirmare 18. SR EN ISO 6412-3:2002 Desene tehnice. Reprezentarea simplificată a conductelor şi Fila de sistemelor de conducte. Partea 3: Accesorii pentru sistemele confirmare de ventilaţie şi drenaj 19. SR EN ISO 7200:2004 Documentatie tehnica de produs. Câmpul de date din Fila de indicator si capul documentelor confirmare 20. SR EN ISO 7437:2002 Desene tehnice. Desene de construcţii. Reguli generale Traducere pentru întocmirea desenelor de execuţie pentru elementele structurilor prefabricate 21. SR EN ISO 7518:2002 Desene tehnice. Desene de constructii. Reprezentarea Traducere simplificata a demolarilor si a reconstructiilor 22. SR EN ISO 7519:2002 Desene tehnice. Desene de construcţii. Principii generale de Traducere prezentare pentru desene de ansamblu şi de montaj 23. SR EN ISO 8560:2002 Desene tehnice. Desene de construcţii. Reprezentarea Traducere dimensiunilor, liniilor şi caroiajelor

SR EN ISO 128-20:2002 Desene tehnice. Principii generale de reprezentare. Partea 20: Conventii de baza pentru linii SR EN ISO 3766:2004 Desene de construcţii. Reprezentarea simplificată a armăturilor pentru beton SR EN ISO Desene de constructii. Reprezentarea simplificata a 3766:2004/AC:2005 armaturilor pentru beton SR EN ISO 4066:2002 Desene de clădiri şi construcţii civile. Extrase de armături SR EN ISO 4157-1:2002 Desene de constructii. Sisteme de notare. Partea 1: Cladiri si parti de cladiri SR EN ISO 4157-2:2002 Desene de construcţii. Sisteme de notare. Partea 2: Nume şi număr de încăperi SR EN ISO 4157-3:2002 Desene de construcţii. Sisteme de notare. Partea 3: Identificatoare pentru încăperi SR EN ISO 4172:2002 Desene tehnice. Desene de construcţii. Desene de ansamblu pentru structuri prefabricate SR EN ISO 5261:2002 Desene tehnice. Reprezentarea simplificata a barelor si profilelor SR EN ISO 5455:1997 Desene tehnice. Scari SR EN ISO 5457:2002 Documentatie tehnica de produs. Formate si prezentarea elementelor grafice ale planselor de desen SR EN ISO 6284:2002 Desene de construcţii. Indicarea abaterilor limită

1

Partea 6: Simboluri grafice pentru sisteme de alimentare cu apa si canalizare îngropate Construcţii hidrotehnice. metode de executare şi indicaţii speciale Desene tehnice. SR EN ISO 9431:2002 25. Principii generale. STAS 9773-88 34. Semne conventionale pentru constructii si lucrari conexe Cai ferate.anunţ transformat în traducere – text standard în limba română NCFC . SR ISO 10209-1:1996 26. Întocmirea desenelor pentru construcţii din beton şi beton armat Desene tehnice de constructii. Profiluri în lung. SR ISO 129:1994 27. STAS 9796/1-82 35. Reguli de reprezentare grafica si semne conventionale Desene tehnice de construcţii. Vocabular. Metode de proiectare ortogonală Traducere Traducere Traducere Traducere Elaborare Elaborare Elaborare Elaborare Elaborare Elaborare Elaborare Elaborare Legenda MA (metoda de adoptare): Traducere – text standard în limba română Fila de confirmare .coperţile în limba română + text standard în limba engleză Anunţ – text standard în limba engleză Elaborare . Întocmirea desenelor pentru constructii metalice. STAS 1434-83 30. Semne conveţionale şi simboluri Desene tehnice de constructii. Linii. STAS 9796/2-82 Desene de constructii. STAS 10716-76 29.24. STAS 4958-91 32.anunţ transformat în filă de confirmare. text si indicator pe plansele de desen Documentatie tehnica de produs. indicator Cai ferate. Spatii rezervate pentru desen. STAS 855-79 33.text standard în limba română FCT . Reguli de reprezentare si cotare Desene de construcţie şi arhitectură. Instalatii. SR ISO 4067-6:1996 28. Cotare. Planuri de situatie. definiţii. cotare. Partea 1: Termeni referitori la desenul tehnic: generalitati si tipuri de desene Desene tehnice. Terminologie Desene de construcţie şi arhitectură. reprezentari conventionale. Scheme de amenajare hidroenergetice. STAS 3989/2-91 31.coperţile în limba română + text standard în limba engleză 2 .filă de confirmare tradusă – text standard în limba română NCT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful