KAEDAH MENGAJAR PENGURUSAN PERNIAGAAN PPE 3023

Rancangan Mengajar Mata Pelajaran Tingkatan Bilangan Murid Masa Tajuk Utama Sub Tajuk Objektif Umum : : : : : : : Perdagangan 4 Bestari 40 Orang 11.00 – 11.40 am (80 minit) Perniagaan Antarabangsa Perniagaan Import, Eksport dan Entrepot. Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;  Menerangkan maksud perniagaan import, eksport dan entrepot.  Menjelaskan perbezaan perniagaan import, perniagaan eksport dan entrepot.  Menerangkan prosedur import dan eksport. Objektif Khusus : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
 Menghuraikan konsep perniagaan import, eksport dan entrepot

dengan tepat.
 Membina jadual perbezaan antara perniagaan import dengan

perniagaan eksport.
 Menyusun prosedur import dan eksport mengikut urutan yang

betul.

Bahan Bantu Mengajar :

Perkakasan;
1. Papan Putih (White Board)

2. Kertas Mahjong. 3. Carta Aliran Import dan Eksport.
4. Carta contoh produk yang diimport dan dieksport.

1

KAEDAH MENGAJAR PENGURUSAN PERNIAGAAN PPE 3023

Rujukan Guru :

1. Buku Teks Perdagangan Tingkatan 4. 2. Buku Rujukan SPM Perdagangan Tingkatan 4&5 (SASBADI).

2

KAEDAH MENGAJAR PENGURUSAN PERNIAGAAN PPE 3023

Langkah/Masa & Kandungan Set Induksi (5 Minit) •

Aktiviti Guru Guru membuat satu kejutan kepada pelajar dengan berlakon menerima satu bungkusan dari luar negara. Guru menerangkan apakah isi kandungan bungkusan tersebut, dari mana dan bagaimana guru dapat menerima bungkusan tersebut. Guru mengaitkan kejadian tersebut dengan topik yang ingin diajar. Guru melakarkan peta minda di papan putih (white board) hubungan antara import, eksport

Aktiviti Murid

Pendekatan Strategi/Aktiviti • • Lakonan Penjelasan

ABM/Alat Penilaian

Nilai Murni • Hormat kepada guru. Berhemah tinggi Rasional

Pelajar menerima kejutan dengan penuh kehairanan dan tertanya-tanya. Pelajar mendengar penerangan guru dengan penuh minat. Pelajar memahami perkaitan antara situasi yang berlaku dengan topik yang ingin diajar.

Bungkusan Penghantaran. Personel Digital Assistant (PDA).

• •

Langkah 1: Pengenalan (7 Minit)

Pelajar mengeluarkan buku nota dan menyalin nota yang diberi.

• •

Menulis di papan putih. Penerangan

• •

Papan putih (White board) Pen marker

• • •

Hormat Berdikari Daya usaha

3

KAEDAH MENGAJAR PENGURUSAN PERNIAGAAN PPE 3023

dan entrepot. • Guru memberikan penerangan secara jelas kepada pelajar maksud import, eksport dan entrepot. Guru memberikan contoh-contoh yang sesuai untuk mengukuhkan pemahaman murid terhadap ketiga-tiga perkara tersebut. Guru menampalkan kertas mahjong yang mengandungi proses-proses yang terlibat dalam prosedur import.

Pelajar mendengar penerangan guru dengan penuh minat. Pelajar menggambarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru.

Gambargambar barangan eksport, import dan entrepot.

Dedikasi

Langkah 2: Prosedur Import (7 Minit)

Pelajar melihat carta yang dibuat oleh guru. Pelajar menyalin kembali carta tersebut di dalam buku nota. Pelajar mendengar penjelasan guru

• • •

Menampal carta pada papan putih. Menerangkan Memberi arahan

Kertas mahjong yang mengandungi carta prosedur import. Pelekat magnet.

• • • •

Hormat Berdikari Berani mencuba Ikhlas

4

KAEDAH MENGAJAR PENGURUSAN PERNIAGAAN PPE 3023

Guru memberikan penjelasan yang terperinci untuk setiap proses yang terlibat. Guru menampalkan kertas mahjong yang mengandungi prosedur eksport. Guru memberi penerangan secara terperinci kepada pelajar setiap prosedur yang perlu dilalui untuk mengeksport sesuatu barang. Guru membahagikan pelajar kepada empat kumpulan. Guru memberikan sehelai kertas kepada setiap kumpulan. •

dan menyalin nota kaki untuk penerangan bagi setiap proses.

Langkah 3: Prosedur Eksport (7 Minit)

Pelajar menumpukan perhatian pada carta prosedur eksport. Pelajar membuat salinan di dalam buku nota. Pelajar mendengar penjelasan guru sambil menyalin nota untuk setiap prosedur. Pelajar membina kumpulan. Pelajar melakukan perbincangan bersama rakan untuk mencari rangkai kata

• • •

Menampal carta pada papan putih. Menerangkan Memberi arahan

Kertas mahjong yang mengandungi carta prosedur eksport. Pelekat Magnet

• • • •

Hormat Berdikari Berani mencuba Ikhlas

Langkah 4: Aktiviti Berkumpulan (10 Minit)

• •

• • • •

Memberi arahan Penjelasan terhadap aktiviti Mendengar Memberi pengukuhan

• •

Kertas A4 yang kosong. Hadiah.

• • • •

Hormat Berhemah tinggi Berdikari Berdaya usaha

5

KAEDAH MENGAJAR PENGURUSAN PERNIAGAAN PPE 3023

Guru mengarahkan pelajar untuk membina satu rangkai kata yang berkesan untuk mengingati prosedur eksport dan import. Guru memanggil ketua kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan. Guru membuat rumusan pembelajaran hari tersebut. Guru meminta pelajar bersedia untuk topik seterusnya dan membuat rujukan awal.

yang terbaik. • Ketua kumpulan membentangkan hasil perbincangan.

• • •

Berdedikasi Kerjasama Semangat bermasyara kat

Penutup (4 Minit)

Pelajar mendengar rumusan yang diberikan oleh guru. Pelajar bertanya soalan terhadap konsep-konsep yang tidak difahami.

• •

Penjelasan Pertanyaan

• • • •

Hormat Kejujuran Kerajinan Kesyukuran

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful