You are on page 1of 4

MOSTOVI II Primjer prorauna spregnutog mosta

2.

KOMBINACIJE OPTEREENJA

Parcijalni koeficijenti sigurnosti za djelovanja i koeficijenti kombinacije


Parcijalni koeficijenti sigurnosti Djelovanje Tip Nepovoljna Povoljna Rijetka Koeficijenti kombinacije Uestala Nazovistalna Neuestala

i ,sup
Vlastita teina Dodatno stalno Puzanje +Skupljanje Prometno osovinsko optereenje Prometno kontinuirano optereenje Kona sila Vjetar popreno Temperatura Potres G1 G2 Cs Qosov Qkont Q1 Fwk1 T AE 1.35 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00

i ,inf
1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0

0
1.00 1.00 1.00 0.75 0.40 0.40 0.30 0.00 0

1
1.00 1.00 1.00 0.75 0.40 0.40 0.50 0.60 0

2
1.00 1.00 1.00 0.20 0.20 0.20 0.00 0.50 0

1'
0 0 0 0.80 0.80 0.80 0.60 0.60 0

Parcijalni koeficijenti sigurnosti za materijal za granino stanje nosivosti: Kombinacija elik elik za armiranje Beton Sredstva za sprezanje

Osnovna (Nosivost = GSN) Zamor Sekundarni elementi Glavni elementi Uporaba (GSU) Izvanredna

Bez problema stabilnosti Ma = a = 1,0 Postoji problem stabilnosti Ma = Rd = 1,1

S = 1,15

C =1,5

V =1,25

Mf = 1,0 sfat = 1,15 Mf = 1,15 cfat = 1,5 Mf ,v = 1,25

M = 1,0
1,0

M = 1,0
1,0

M = 1,0
1,3

M = 1,0
1,0

35

MOSTOVI II Primjer prorauna spregnutog mosta

Za elik se moe koristi Ma = a = 1,0 samo za presjeke klase 1 i 2 tj. za presjeke kod kojih je iskljuena opasnost od globalne ili lokalne nestabilnosti. U svim ostalim sluajevima treba koristiti Ma = Rd = 1,1 Granina stanja nosivosti:
STALNA ILI PROLAZNA SITUACIJA

S d = S d ( G, j Gk, j ) + Q Qk,1 + ( Q 0,i Qk,i ) + p Pk i >1 j


SEIZMIKA SITUACIJA

S d = S d (Gk,j ) + I AEd + ( 2i Qk,i ) + Pk i >1 j


Granina stanja uporabe:
ESTA KOMBINACIJA

S d = S d (Gk, j ) + 11 Qk,1 + ( 2,i Qk,i ) + Pk i >1 j


NAZOVISTALNA KOMBINACIJA

S d = S d (Gk,j ) + ( 2i Qk,i ) + Pk i j
NEUESTALA KOMBINACIJA

S d = S d Gk, j + '1 Qk,1 + (1,i Qk,i ) + Pk i >1 j


RIJETKA KOMBINACIJA

S d = S d Gk, j + Qk,1 + ( 0,i Qk,i ) + Pk i >1 j

36

MOSTOVI II Primjer prorauna spregnutog mosta

2.1. Granino stanje nosivosti


Vrijeme t =0 :
t S d=0 = 1,35 G1 + 1,35 G2 + 1,50 Qkont + 1,50 Qosov

Vrijeme t = :
t S d= = 1,35 G1 + 1,35 G2 +1,00 CS+ 1,50 Qkont + 1,50 Qosov

2.2. Granino stanje uporabe


esta kombinacija optereenja: Za estu kombinaciju optereenja i kategoriju mosta :D potrebno je dokazati da je irina pukotina manja od 0,20 mm. Kod jednorasponske konstrukcije itava betonska ploa je uslijed uzdunog savijanja u tlaku stoga nema pojave pukotina. Granino stanje pukotina potrebno je provjeriti za savijanje kolnike ploe u poprenom smjeru izmeu glavnih elinih nosaa. Vrijeme t =0 :
t S d=0 = 1,00 G1 + 1,00 G2 + 0,40 Qkont + 0,75 Qosov

Vrijeme t = :
t S d= = 1,00 G1 + 1,00 G2 +1,00 CS+ 0,40 Qkont + 0,75 Qosov

Neuestala kombinacija optereenja: Za neuestalu kombinaciju optereenja potrebni je dokazati: - vlana naprezanja u armaturi - naprezanja u elinom nosau - dokaz minimalne armature Vrijeme t =0 :
t S d=0 = 1,00 G1 + 1,00 G2 + 0,80 Qkont + 0,80 Qosov

Vrijeme t = :
t S d= = 1,00 G1 + 1,00 G2 +1,00 CS+ 0,80 Qkont + 0,80 Qosov

37

MOSTOVI II Primjer prorauna spregnutog mosta

2.3. Umornost
esta kombinacija optereenja: Umor se promatra na poprenom presjeku za estu kombinaciju optereenja koristei model optereenja Model 3 Vrijeme t = :
t S d= = 1,00 G1 + 1,00 G2 + 1,00 CS + 1,00 Eumor

Dodatno se radi pojednostavljeni dokaz naprezanja u armaturi za estu kombinaciju prometnog optreenja esta kombinacija optereenja sa prometnim optereenjem Model 1 : Vrijeme t = :
t S d= = 1,00 G1 + 1,00 G2 +1,00 CS+ 0,40 Qkont + 0,75 Qosov

Parcijalni faktori sigurnosti za materijale: elik i modanici Beton i armatura

F = 1,0 F = 1,0

GRANINO STANJE UPORABE: Kategorija mosta: D Potrebna provjera pukotina za estu kombinaciju optereenja. Maksimalno doputena irina pukotina za kategoriju mosta D iznosi w = 0,20 mm.

38