PODUZETNIK-„onaj koji poduzima nešto“-osoba spremna da na vlastiti rizik,uvođenjem novih ideja i tehnologija(proizvodnih,tržišnih

,upravljačkih)poduzme i ostvari nove,profitno usmjerene gospodarske projekte.PODUZETNIŠTVO-spremnost pojedinca ili više partnera da uz određeno ulaganje kapitala i preuzimanje rizika zbog neizvjesnosti uđe u poslovni pothvat sa ciljem stvaranja profita. PREDNOSTI MALIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA:-neovisnost,-tržišna prilagodljivost,-mogućnost ostvarivanja financijskog uspjeha,-sigurnost posla,-obiteljsko zapošljavanje,-izazov.NEDOSTACI:-porast odgovornosti,mogućnost propasti,-podložnost fluktacijama na tržištu,-ovisnost o konkurenciji,-financijska slabost,-nedostatak znanja i stručnosti,-nerazumijevana pravna regulativa. INOVACIJA:nov proizvod ili usluga ili bitno tehničko –tehnološko unaprjeđenje postojećeg proizvoda ili usluge.TIPOVI INOVACIJA:-proizvodna,-procesna,-organizacijska,-managerska,-komercijalno/markentinška,-uslužna POSLOVNI PLAN:osnovni dokument svakoga poduzetničkog pothvata,prikazuje u pisanoj formi cijelu poduzetničku ideju s detaljno obrazloženim i objašnjenim glavnim dijelovima koji uključuju pribavljanje potrebnih sredstava,investiranje,organizaciju posla,marketing i prodaju,pa sve do ostvarivanja koristi(dobiti) koju nosi projekt.Namijenjen je 1-financijskim institucijama(bankama,štedionicama,..) 2-investitorima,3-poslovnim partnerima,4-ostalima. DIJELOVI POSLOVNOG PLANA:-sažetak projekta,-informacija o poduzetniku,-analiza tržišta,-opis tehnologije,-lokacijska analiza,-plan ulaganja ,-plan prihoda,-kalkulacija troškova,-financijski pokazatelji(analiza uspješnosti poslovanja) PROCES PLANIRANJA:-analiza situacije,-postavljanje ciljeva,-identifikacija alternativa,-vrednovanje alternativa,-izbor alternativa,-formulacije izvedbenih planova,-izrada proračuna. PODUZETNIČKA IDEJA:označava zamisao o ponudi konkretnih materijalnih proizvoda ili usluga u skladu s potrebama kupaca radi ostvarivanja dobiti. SNAGA-prednost u managmentu,proizvodnji,informatizaciji službi,komunikaciji(interni faktor)SLABOSTI_slabost u managmentu,u proizvodnji,slabost financiranja,…(interni faktor)PRILIKE.tekući i budući ekonomski uvjeti,političke i socijalne prilike PRIJETNJE-oskudica energije,jaka konkurencija,politička nestabilnost,…(eksterni faktori) TRŽIŠTE-predstavlja prostor gdje se nalaze ponuda i potražnja robe PONUDA-količina robe i usluga koju su ekonomski subjekti spremni iznijeti na tržište po određenoj cijeni POTRAŽNJA-količina proizvoda i usluga koju su potrošači spremni kupiti pri određenoj cijeni FAZE PROCESA RAZVOJA PROIZVODA NA PODRUČJU PROIZVODNO-TEHNIČKE FUNKCIJE:1projektiranje proizvoda,2-ocjenjivanje proizvoda(-estetski,tehnički i ekonomski zahtjev),3-konstruiranje proizvoda,4ispitivanje proizvoda(izrada prototipa,ispitivanje njegovih tehničko-tehnoloških performansi) FAZE PROCESA PRIHVAČANJA PROIZVODA:1-svjesnost,2-interes,3-evaluacija(želja za proizvodom),4-proba,5-usvajanje ŽIVOTNI CIKLUS PROIZVODA:1 faza-stvaranje ideje o proizvodu,2 f.-razvoja proizvoda(prije lansiranja proizvoda na tržište),3-uvođenje proizvoda na tržište,4-rasa proizvoda,5-zrelosti proizvoda,6-starenja i odumiranja NOVI PROIZVOD I NJEGOVE DIMENZIJE:1-potpuno novi proizvod i za tvrtku i za tržište,2-proizvod koji je nov za tvrtku,ali ne i za tržište,3-novi proizvodi kojima se nadopunjuje postojeća linija proizvoda određene tvrtke,4-poboljšani postojeći proizvod,5-proces repozicioniranja proizvoda(za postojeće proizvode pronaći nove oblike primjene i upotrebe). Važno je napomenuti kako se proizvodi mogu inovirati na 2 načina:-kontinuirano,-povremeno ¸BENCHMARKING-niveliranje proizvoda,proces rangiranja proizvoda kompanije u odnosu na najbolje svjetske proizvode,uključujući i one iz drugih gospodarskih djelatnosti Visoka kvaliteta Strategija visoke cijene s. visoke vrijednosti s. najveće vrijednosti Srednja Strategija s.srednje s. umjerene vrijednosti kvaliteta precjenjivanja vrijednosti Niska kvaliteta s.obmane s.lažne uštede s.uštede 3 STRATEGIJE U FAZI ZRELOSTI:1-modifikacija tržišta,2-modifikacija proizvoda,3-modifikacija marketing-mixa(proizvod,cijena,distribucija,promocija) UVOĐENJE RAST ZRELOST OPADANJE CILJEVI Stvoriti svijest o Max. Tržišni Max. Profit i Smanjiti troškove Proizvodu i potaknuti udio Zadržati tržišni Zadržati lojalne potrebe udio potošače TRŽIŠNI ASPEKT PROIZVODA:1-proizvodni program,2-kvaliteta proizvoda,3-funkcionalnost proizvoda,4-marka proizvoda,5-cijena proizvoda,6-dizajn proizvoda,7-ambalaža proizvoda,8-obilježavanje i opremanje proizvoda,9-usluge(servis) potrošačima,10-„image“proizvoda MARKA proizvoda je riječ,simbol,pojam,ili kombinacija navedenog i služi za identifikaciju proizvoda ili skupine proizvoda .MARKA+IMIĐ=BRAND CILJEVI SISTEMA KONTROLE:-smanjenje rizika,-eliminacija nesigurnosti,-efikasnost u provođenju operacija,-usaglašenost ciljeva,-definiranje uloga i ponašanja Poduzetničko shvaćanje kontrole:-kontrola,ali bez faktora iznenađenja,obostrano povjerenje,samokontrola,otvorenost komunikacije Sistem kontrole:kombinacija mjera alata i informacija koje zajednički djeluju radi ostvarivanja željene performanse u organizaciji.
PODUZETNIK-„onaj koji poduzima nešto“-osoba spremna da na vlastiti rizik,uvođenjem novih ideja i tehnologija(proizvodnih,tržišnih,upravljačkih)poduzme i ostvari nove,profitno usmjerene gospodarske projekte.PODUZETNIŠTVO-spremnost pojedinca ili više partnera da uz određeno ulaganje kapitala i preuzimanje rizika zbog neizvjesnosti uđe u poslovni pothvat sa ciljem stvaranja profita. PREDNOSTI MALIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA:-neovisnost,-tržišna prilagodljivost,-mogućnost ostvarivanja financijskog uspjeha,-sigurnost posla,-obiteljsko zapošljavanje,-izazov.NEDOSTACI:-porast odgovornosti,-mogućnost propasti,-podložnost fluktacijama na tržištu,ovisnost o konkurenciji,-financijska slabost,-nedostatak znanja i stručnosti,-nerazumijevana pravna regulativa. INOVACIJA:nov proizvod ili usluga ili bitno tehničko –tehnološko unaprjeđenje postojećeg proizvoda ili usluge.TIPOVI INOVACIJA:-proizvodna,-procesna,-organizacijska,-managerska,-komercijalno/markentinška,-uslužna POSLOVNI PLAN:osnovni dokument svakoga poduzetničkog pothvata,prikazuje u pisanoj formi cijelu poduzetničku ideju s detaljno obrazloženim i objašnjenim glavnim dijelovima koji uključuju pribavljanje potrebnih sredstava,investiranje,organizaciju posla,marketing i prodaju,pa sve do ostvarivanja koristi(dobiti) koju nosi projekt.Namijenjen je 1-financijskim institucijama(bankama,štedionicama,..) 2-investitorima,3-poslovnim partnerima,4-ostalima. DIJELOVI POSLOVNOG PLANA:-sažetak projekta,-informacija o poduzetniku,-analiza tržišta,-opis tehnologije,-lokacijska analiza,-plan ulaganja ,-plan prihoda,-kalkulacija troškova,-financijski pokazatelji(analiza uspješnosti poslovanja) PROCES PLANIRANJA:-analiza situacije,-postavljanje ciljeva,-identifikacija alternativa,-vrednovanje alternativa,-izbor alternativa,-formulacije izvedbenih planova,-izrada proračuna. PODUZETNIČKA IDEJA:označava zamisao o ponudi konkretnih materijalnih proizvoda ili usluga u skladu s potrebama kupaca radi ostvarivanja dobiti. SNAGA-prednost u managmentu,proizvodnji,informatizaciji službi,komunikaciji(interni faktor)SLABOSTI_slabost u managmentu,u proizvodnji,slabost financiranja,…(interni faktor)PRILIKE.tekući i budući ekonomski uvjeti,političke i socijalne prilike PRIJETNJE-oskudica energije,jaka konkurencija,politička nestabilnost,…(eksterni faktori) TRŽIŠTE-predstavlja prostor gdje se nalaze ponuda i potražnja robe PONUDA-količina robe i usluga koju su ekonomski subjekti spremni iznijeti na tržište po određenoj cijeni POTRAŽNJA-količina proizvoda i usluga koju su potrošači spremni kupiti pri određenoj cijeni FAZE PROCESA RAZVOJA PROIZVODA NA PODRUČJU PROIZVODNO-TEHNIČKE FUNKCIJE:1projektiranje proizvoda,2-ocjenjivanje proizvoda(-estetski,tehnički i ekonomski zahtjev),3-konstruiranje proizvoda,4-ispitivanje proizvoda(izrada prototipa,ispitivanje njegovih tehničko-tehnoloških performansi) FAZE PROCESA PRIHVAČANJA PROIZVODA:1-svjesnost,2-interes,3-evaluacija(želja za proizvodom),4-proba,5-usvajanje ŽIVOTNI CIKLUS PROIZVODA:1 faza-stvaranje ideje o proizvodu,2 f.-razvoja proizvoda(prije lansiranja proizvoda na tržište),3-uvođenje proizvoda na tržište,4-rasa proizvoda,5-zrelosti proizvoda,6-starenja i odumiranja NOVI PROIZVOD I NJEGOVE DIMENZIJE:1-potpuno novi proizvod i za tvrtku i za tržište,2-proizvod koji je nov za tvrtku,ali ne i za tržište,3-novi proizvodi kojima se nadopunjuje postojeća linija proizvoda određene tvrtke,4-poboljšani postojeći proizvod,5-proces repozicioniranja proizvoda(za postojeće proizvode pronaći nove oblike primjene i upotrebe). Važno je napomenuti kako se proizvodi mogu inovirati na 2 načina:-kontinuirano,-povremeno ¸BENCHMARKING-niveliranje proizvoda,proces rangiranja proizvoda kompanije u odnosu na najbolje svjetske proizvode,uključujući i one iz drugih gospodarskih djelatnosti Visoka kvaliteta Strategija visoke cijene s. visoke vrijednosti s. najveće vrijednosti Srednja kvaliteta Strategija precjenjivanja s.srednje vrijednosti s. umjerene vrijednosti Niska kvaliteta s.obmane s.lažne uštede s.uštede 3 STRATEGIJE U FAZI ZRELOSTI:1-modifikacija tržišta,2-modifikacija proizvoda,3-modifikacija marketing-mixa(proizvod,cijena,distribucija,promocija) UVOĐENJE RAST ZRELOST OPADANJE CILJEVI Stvoriti svijest o Max. Tržišni Max. Profit i Smanjiti troškove Proizvodu i potaknuti udio Zadržati tržišni Zadržati lojalne potrebe udio potošače TRŽIŠNI ASPEKT PROIZVODA:1-proizvodni program,2-kvaliteta proizvoda,3-funkcionalnost proizvoda,4-marka proizvoda,5-cijena proizvoda,6-dizajn proizvoda,7-ambalaža proizvoda,8-obilježavanje i opremanje proizvoda,9-usluge(servis) potrošačima,10-„image“proizvoda MARKA proizvoda je riječ,simbol,pojam,ili kombinacija navedenog i služi za identifikaciju proizvoda ili skupine proizvoda .MARKA+IMIĐ=BRAND CILJEVI SISTEMA KONTROLE:-smanjenje rizika,-eliminacija nesigurnosti,-efikasnost u provođenju operacija,-usaglašenost ciljeva,-definiranje uloga i ponašanja Poduzetničko shvaćanje kontrole:-kontrola,ali bez faktora iznenađenja,obostrano povjerenje,samokontrola,otvorenost komunikacije Sistem kontrole:kombinacija mjera alata i informacija koje zajednički djeluju radi ostvarivanja željene performanse u organizaciji.
PODUZETNIK-„onaj koji poduzima nešto“-osoba spremna da na vlastiti rizik,uvođenjem novih ideja i tehnologija(proizvodnih,tržišnih,upravljačkih)poduzme i ostvari nove,profitno usmjerene gospodarske projekte.PODUZETNIŠTVO-spremnost pojedinca ili više partnera da uz određeno ulaganje kapitala i preuzimanje rizika zbog neizvjesnosti uđe u poslovni pothvat sa ciljem stvaranja profita. PREDNOSTI MALIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA:-neovisnost,-tržišna prilagodljivost,-mogućnost ostvarivanja financijskog uspjeha,-sigurnost posla,-obiteljsko zapošljavanje,-izazov.NEDOSTACI:-porast odgovor nosti,-mogućnost propasti,-podložnost fluktacijama na tržištu,-ovisnost o konkurenciji,-financijska slabost,-nedostatak znanja i stručnosti,-nerazumijevana pravna regulativa. INOVACIJA:nov proizvod ili usluga ili bitno tehničko –tehnološko unaprjeđenje postojećeg proizvoda ili usluge.TIPOVI INOVACIJA:-proizvodna,-procesna,-organizacijska,-managerska,-komercijalno/markentinška,-uslužna POSLOVNI PLAN:osnovni dokument svakoga poduzetničkog pothvata,prikazuje u pisanoj formi cijelu poduzetničku ideju s detaljno obrazloženim i objašnjenim glavnim dijelovima koji uključuju pribavljanje potrebnih sredstav a,investiranje,organizaciju posla,marketing i prodaju,pa sve do ostvarivanja koristi(dobiti) koju nosi projekt.Namijenjen je 1-financijskim institucijama(bankama,štedionicama,..) 2-investitorima,3-poslovnim partnerima,4-ostalima. DIJELOVI POSLOVNOG PLANA:-sažetak projekta,-informacija o poduzetniku,-analiza tržišta,-opis tehnologije,-lokacijska analiza,-plan ulaganja ,-plan prihoda,-kalkulacija troškova,-financijski pokazatelji(analiza uspješnosti poslovanja) PROCES PLANIRANJA:-analiza situacije,-postavljanje ciljeva,-identifikacija alternativa,-vrednovanje alternativa,-izbor alternativa,-formulacije izvedbenih planova,-izrada proračuna. PODUZETNIČKA IDEJA:označava zamisao o ponudi konkretnih materijalnih proizvoda ili usluga u skladu s potrebama kupaca radi ostvarivanja dobiti. SNAGA-prednost u managmentu,proizvodnji,informatizaciji službi,komunikaciji(interni faktor)SLABOSTI_slabost u managmentu,u proizvodnji,slabost financiranja,…(interni faktor)PRILIKE.tekući i budući ekonomski uvjeti,političke i socij alne prilike PRIJETNJE-oskudica energije,jaka konkurencija,politička nestabilnost,…(eksterni faktori) TRŽIŠTE-predstavlja prostor gdje se nalaze ponuda i potražnja robe PONUDA-količina robe i usluga koju su ekonomski subjekti spremni iznijeti na tržište po određenoj cijeni POTRAŽNJA-količina proizvoda i usluga koju su potrošači spremni kupiti pri određenoj cijeni FAZE PROCESA RAZVOJA PROIZVODA NA PODRUČJU PROIZVODNO-TEHNIČKE FUNKCIJE:1projektiranje proizvoda,2-ocjenjivanje proizvoda(-estetski,tehnički i ekonomski zahtjev),3-konstruiranje proizvoda,4-ispitivanje proiz voda(izrada prototipa,ispitivanje njegovih tehničko-tehnoloških performansi) FAZE PROCESA PRIHVAČANJA PROIZVODA:1-svjesnost,2-interes,3-evaluacija(želja za proizvodom),4-proba,5-usvajanje ŽIVOTNI CIKLUS PROIZVODA:1 faza-stvaranje ideje o proizvodu,2 f.-razvoja proizvoda(prije lansiranja proizvoda na tržište),3-uvođenje proizvoda na tržište,4-rasa proizvoda,5-zrelosti proizvoda,6-starenja i odumiranja NOVI PROIZVOD I NJEGOVE DIMENZIJE:1-potpuno novi proizvod i za tvrtku i za tržište,2-proizvod koji je nov za tvrtku,ali ne i za tržište,3-novi proizvodi kojima se nadopunjuje postojeća linija proizvoda određene tvrtke,4-poboljš ani postojeći proizvod,5-proces repozicioniranja proizvoda(za postojeće proizvode pronaći nove oblike primjene i upotrebe). Važno je napomenuti kako se proizvodi mogu inovirati na 2 načina:-kontinuirano,-povremeno ¸BENCHMARKING-niveliranje proizvoda,proces rangiranja proizvoda kompanije u odnosu na najbolje svjetske proizvode,uključujući i one iz drugih gospodarskih djelatnosti Visoka kvaliteta Strategija visoke cijene s. visoke vrijednosti s. najveće vrijednosti Srednja Strategija s.srednje vrijednosti s. umjerene vrijednosti kvaliteta precjenjivanja Niska kvaliteta s.obmane s.lažne uštede s.uštede 3 STRATEGIJE U FAZI ZRELOSTI:1-modifikacija tržišta,2-modifikacija proizvoda,3-modifikacija marketing-mixa(proizvod,cijena,distribucija,promocija) UVOĐENJE RAST ZRELOST OPADANJE CILJEV Stvoriti svijest o Max. Tržišni Max. Profit i Smanjiti troškove I Proizvodu i udio Zadržati Zadržati lojalne potaknuti tržišni potošače potrebe udio TRŽIŠNI ASPEKT PROIZVODA:1-proizvodni program,2-kvaliteta proizvoda,3-funkcionalnost proizvoda,4-marka proizvoda,5-cijena proizvoda,6-dizajn proizvoda,7-ambalaža proizvoda,8-obilježavanje i opremanje proizvoda,9-usluge(servis) potrošačima,10-„image“proizvoda MARKA proizvoda je riječ,simbol,pojam,ili kombinacija navedenog i služi za identifikaciju proizvoda ili skupine proizvoda .MARKA+IMIĐ=BRAND CILJEVI SISTEMA KONTROLE:-smanjenje rizika,-eliminacija nesigurnosti,-efikasnost u provođenju operacija,-usaglašenost ciljeva,-definiranje uloga i ponašanja Poduzetničko shvaćanje kontrole:-kontrola,ali bez faktora iznenađenja,obostrano povjerenje,samokontrola,otvorenost komunikacije Sistem kontrole:kombinacija mjera alata i informacija koje zajednički djeluju radi ostvarivanja željene performanse u organizaciji.

PODUZETNIK-„onaj koji poduzima nešto“-osoba spremna da na vlastiti rizik,uvođenjem novih ideja i tehnologija(proizvodnih,tržišnih,upravljačkih)poduzme i ostvari nove,profitno usmjerene gospodarske projekte.PODUZETNIŠTVO-spremnost pojedinca ili više pa rtnera da uz određeno ulaganje kapitala i preuzimanje rizika zbog neizvjesnosti uđe u poslovni pothvat sa ciljem stvaranja profita. PREDNOSTI MALIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA:-neovisnost,-tržišna prilagodljivost,-mogućnost ostvarivanja financijskog uspjeha,-sigurnost posla,-obiteljsko zapošljavanje,-izazov.NEDOSTACI:-porast odgovornosti,-mogućnost propasti,-podložnost fluktacija ma na tržištu,-ovisnost o konkurenciji,-financijska slabost,-nedostatak znanja i stručnosti,-nerazumijevana pravna regulativa. INOVACIJA:nov proizvod ili usluga ili bitno tehničko –tehnološko unaprjeđenje postojećeg proizvoda ili usluge.TIPOVI INOVACIJA:-proizvodna,-procesna,-organizacijska,-managerska,-komercijalno/markentinška,-uslužna POSLOVNI PLAN:osnovni dokument svakoga poduzetničkog pothvata,prikazuje u pisanoj formi cijelu poduzetničku ideju s detaljno obrazloženim i objašnjenim glavnim dijelovima koji uključuju pribavljanje potrebnih sredstava,investiranje,organizaciju posla,marke ting i prodaju,pa sve do ostvarivanja koristi(dobiti) koju nosi projekt.Namijenjen je 1-financijskim institucijama(bankama,štedionicama,..) 2-investitorima,3-poslovnim partnerima,4-ostalima. DIJELOVI POSLOVNOG PLANA:-sažetak projekta,-informacija o poduzetniku,-analiza tržišta,-opis tehnologije,-lokacijska analiza,-plan ulaganja ,-plan prihoda,-kalkulacija troškova,-financijski pokazatelji(analiza uspješnosti poslovanja) PROCES PLANIRANJA:-analiza situacije,-postavljanje ciljeva,-identifikacija alternativa,-vrednovanje alternativa,-izbor alternativa,-formulacije izvedbenih planova,-izrada proračuna. PODUZETNIČKA IDEJA:označava zamisao o ponudi konkretnih materijalnih proizvoda ili usluga u skladu s potrebama kupaca radi ostvarivanja dobiti. SNAGA-prednost u managmentu,proizvodnji,informatizaciji službi,komunikaciji(interni faktor)SLABOSTI_slabost u managmentu,u proizvodnji,slabost financiranja,…(interni faktor)PRILIKE.tekući i budući ekonomski uvjeti,političke i socijalne prilike PRIJETNJE-osk udica energije,jaka konkurencija,politička nestabilnost,…(eksterni faktori) TRŽIŠTE-predstavlja prostor gdje se nalaze ponuda i potražnja robe PONUDA-količina robe i usluga koju su ekonomski subjekti spremni iznijeti na tržište po određenoj cijeni POTRAŽNJA-količina proizvoda i usluga koju su potrošači spremni kupiti pri određenoj cijeni FAZE PROCESA RAZVOJA PROIZVODA NA PODRUČJU PROIZVODNO-TEHNIČKE FUNKCIJE:1projektiranje proizvoda,2-ocjenjivanje proizvoda(-estetski,tehnički i ekonomski zahtjev),3-konstruiranje proizvoda,4-ispitivanje proizvoda(izrada prototipa,ispitivan je njegovih tehničko-tehnoloških performansi) FAZE PROCESA PRIHVAČANJA PROIZVODA:1-svjesnost,2-interes,3-evaluacija(želja za proizvodom),4-proba,5-usvajanje ŽIVOTNI CIKLUS PROIZVODA:1 faza-stvaranje ideje o proizvodu,2 f.-razvoja proizvoda(prije lansiranja proizvoda na tržište),3-uvođenje proizvoda na tržište,4-rasa proizvoda,5-zrelosti proizvoda,6-starenja i odumiranja NOVI PROIZVOD I NJEGOVE DIMENZIJE:1-potpuno novi proizvod i za tvrtku i za tržište,2-proizvod koji je nov za tvrtku,ali ne i za tržište,3-novi proizvodi kojima se nadopunjuje postojeća linija proizvoda određene tvrtke,4-poboljšani postojeći proizvod,5-proces re pozicioniranja proizvoda(za postojeće proizvode pronaći nove oblike primjene i upotrebe). Važno je napomenuti kako se proizvodi mogu inovirati na 2 načina:-kontinuirano,-povremeno ¸BENCHMARKING-niveliranje proizvoda,proces rangiranja proizvoda kompanije u odnosu na najbolje svjetske proizvode,uključujući i one iz drugih gospodarskih djelatnosti Visoka kvaliteta Strategija visoke cijene s. visoke vrijednosti s. najveće vrijednosti Srednja kvaliteta Strategija precjenjivanja s.srednje vrijednosti s. umjerene vrijednosti Niska kvaliteta s.obmane s.lažne uštede s.uštede 3 STRATEGIJE U FAZI ZRELOSTI:1-modifikacija tržišta,2-modifikacija proizvoda,3-modifikacija marketing-mixa(proizvod,cijena,distribucija,promocija) UVOĐENJE RAST ZRELOST OPADANJE CILJEVI Stvoriti svijest o Max. Tržišni Max. Profit i Smanjiti troškove Proizvodu i potaknuti udio Zadržati tržišni Zadržati lojalne potrebe udio potošače TRŽIŠNI ASPEKT PROIZVODA:1-proizvodni program,2-kvaliteta proizvoda,3-funkcionalnost proizvoda,4-marka proizvoda,5-cijena proizvoda,6-dizajn proizvoda,7-ambalaža proizvoda,8-obilježavanje i opremanje proizvoda,9-usluge(servis) potrošačima,10-„image“proizvoda MARKA proizvoda je riječ,simbol,pojam,ili kombinacija navedenog i služi za identifikaciju proizvoda ili skupine proizvoda .MARKA+IMIĐ=BRAND CILJEVI SISTEMA KONTROLE:-smanjenje rizika,-eliminacija nesigurnosti,-efikasnost u provođenju operacija,-usaglašenost ciljeva,-definiranje uloga i ponašanja Poduzetničko shvaćanje kontrole:-kontrola,ali bez faktora iznenađenja,obostrano povjerenje,samokontrola,otvorenost komunikacije Sistem kontrole:kombinacija mjera alata i informacija koje zajednički djeluju radi ostvarivanja željene performanse u organizaciji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful