You are on page 1of 402

Nhc Vit

1256 bn nhc n bn ngy 24 thng 9 nm 2001 thc hin bi L Bc (bacle@hotmail.com)

13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21

1954 cha b qu, 1975 con b nc 60 nm cuc i 999 a hng Ai bo em di kh Ai biu anh lm thinh Ai bun hn ai? Ai cho ti tnh yu Ai ln x hoa o Ai ni vi em Ai ni yu em m nay Ai tr v x Vit Ai v sng Thng Anh cn c em Anh ch yu em Anh c hn Anh 33 tui Anh hay trc (et pourtant) Anh n thm em m 30 Anh l tt c (you mean every things to me) nh mt y Anh y Anh i! ng n na nh trng tn Anh c mong (j'ai envie) Anh vn bit Anh vn cn em Anh vn m mt

22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29

ngy v Anh v vi em o nh o anh st ch ng t o em cha mc mt ln o la H ng o la vng o trng Ave Maria Bc trng la hng Bch ng giang Bi ca chin u Bi ca dn ch mi Bi ca ng tin Bi ca khng nh lun Bi ca ln ng Bi ca ngy vu quy Bi ca tnh yu (and i love you so) Bi ca t s cho ngi qu ti Bi cui cho ngi tnh Bi Hng Ca V Tn Bi khng tn cui cng Bi khng tn s 2 Bi khng tn s 3 Bi khng tn s 4 Bi khng tn s 5 Bi khng tn s 6

30 30 30 31 31 31 31 32 32 32 33 33 33 34 34 35 35 35 35 36 36 36 37 37 37 37 38 38 38 39 39 39

Bi khng tn s 7 Bi khng tn s 8 Bi khng tn s 9 Bi tango cho em Bi thnh ca bun Bi th cui cng Bi tnh ca cho em Bn tnh cui Bn ti Bng khung chiu ni tr Bng lng i em Bnh xe lng t Bao gi anh a em i cha Hng Bao gi bit tng t By chim b x Bay i cnh chim bin By gi l thng my By ngy i mong B yu Bn b i dng Bn cu bin gii Bn i trng Bn i hiu qunh Bn em ang c ta Bn Em L Bin Rng Bn kia sng Bn nhau ngy vui Bn xun Bo dt my tri Bin du Bin nh Bin tnh

40 40 40 41 41 41 42 42 42 42 43 43 43 43 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 47 47 47 48 48 48 48 49

Bin tuyt Bit u tm Bit n bao gi Bit n thu no Bit kinh k Bit ly Bit ra sao ngy sau Bit yu ai B Qun Con Tim Bn mu o Bong bng ma Bng chiu xa Bng c my Bng dng thin thn Bng hng ci o Bng mt Bng nh ng chiu Bt bin Bc tm th Bc tnh hng Bm Trng Bun Bun chi em i! Bun i! cho mi Bun tn thu Bun trong k nim Bun vng mu o Ca dao em v ti Ca dao M Ca ngi tnh yu C Ph Mt Mnh California hay qu nh Cm n tnh em (merci cherie)

49 49 50 50 50 51 51 51 52 52 52 52 53 53 53 54 54 54 55 55 55 56 56 57 57 57 58 58 58 59 59 59 59

Cn nh mu tm Cn nh ngoi Cnh bm xanh Cnh chim xa qu Cnh hoa trng Cnh hoa trng Cnh thip u xun Casablanca Ct bi Cy n b qun Cy trc xinh Chng Chng l ai? Ch cn c em trong i (only you) Ch chng thi Ch c em Ch cn mnh anh Ch cn nhau Ch l gic m qua Ch th thi Ch ti Chic o b ba Chic l cui cng Chic l ma ng Chim li qu hng Chin s v danh Chin thng A Sao Chiu Chiu hnh qun Chiu hoang vng Chiu k nim Chiu lng em Chiu mt mnh

60 60 60 60 61 61 61 62 62 62 62 62 63 63 63 64 64 64 64 64 65 65 65 66 66

qua ph Chiu nay khng c em Chiu ngoi (Moscow nights) Chiu qua ph Chiu Tm Chiu trn Ph Tam Giang Chiu vng nhung nh Chiu v trn sng Chiu Winnepeg Chiu Xun Chm di cn ma Chim quyn Chim So Ngy Xa Cho con Cho n khi la nhau Ch ng Ch em Cho em qun tui ngc Cho ln cui Ch mong Cho mt ngi nm xung Cho ngi tnh l Cho Ngi Vo Cuc Chin Ch phone ca anh Cho qu hng Cho qun th au thng (main dans la main)

66 66 67 67 67 68 68 68 69 69 69 70 70 70 71 71 71 72 72 72 73 73 73 74 74 74 75

Cho ti xin Cho xin sng li Ch nht bun Chung Mng Cht k nim bun Chuyn ba ngi Chuyn bun ca em Chuyn dn thin l Chuyn m ma Chuyn khng em Chuyn qu hng Chuyn hoa sim Chuyn hoa tign Chuyn hp tan Chuyn l ma ng Chuyn Ngi n B 2000 Nm Trc Chuyn phim bun (quand le film est triste) Chuyn tu hong hn Chuyn tnh Chuyn tnh bun Chuyn tnh hoa trng Chuyn tnh khng suy t Chuyn Tnh La Lan Chuyn tnh ngi con gi hi sim Chuyn tnh ngi an o Chuyn tnh ngi trinh n tn Thi Chuyn tnh yu

75 75 76 76 76 77 77 77 77 78 78 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84

(histoire d'amour) Chuyn xe ba ngi C bc k nho nh C bn hc C b d thng (la petite gamine) C b hn di C b ngy xa C B u Su C n C gi Vit C hng c-ph C Hng Nc C l C li bn h C lng ging C mt tnh yu C nhng nim ring C phi em ma thu H Ni C phi ti l ngi qu hng rung b, ging ni khinh C Qun C ta bay trn Qung Tr thn yu C a C xt xa a Cn bo Cn cht g nh Cn au tnh i Con ng n trng Con ng mang

84 85 85 85 86 86 86 86 87 87 87 88 88 88 89 89 89 90 90 90 91 91 91 92 92 92 93 93 93 94

tn em Con ng mu xanh Con ng tnh ta i Con ng vui Con ng xa em i Con gi Con Gi By Gi Cn g m mong Cn g na u Cn gi thong Cn Li Ni C n Cn mi ma ng Cn m chiu Cn Ma H Cn ma phn Con qu ly cha trn tri Cn thng gc bp chi h Con thuyn khng bn Con tim tht th Cn tui no cho em Cn yu em mi Cung n Xa Cuc tnh lm l Cuc tnh tn Cuc tnh thong bay Cui cng cho mt tnh yu bit c hm nay D hng su D khc (srnade) D lai hng m ci u xun

94 94 95 95 95 96 96 96 97 97 97 98 98 98 99 99 99 99 100 100 100 100 101 101 101 102 102 102 103

an o ma xun n b n b 2 Dn ca quan h Bc Ninh n chim tha phng n ng Dang d Dng lan p v cy n t thing sinh nhng bng hng Du chn a ng (Ting ht D Lan) Du chn k nim u nm i l Du tnh su Du vt tnh yu u xun i l Du yu tnh u Dy m i gi cun i qun con tim m bun ph th m c n m cui cng gp nhau m ng m khng cng m Lam Sn m ma m nay ai a em v m nay em thy

103 103 104 104 104 105 105 105 105 106 106 106 107 107 107 108 108 108 109 109 109 109 110 110

c n m nh ngi tnh m nh trng Si-Gn m Nh V Si Gn m say tnh i (help me make it through the night) m tn bn ng m thy ta l thc m tc ri m trng khuya m trung thu m xun n bn anh n bn nhau n khuya n vi anh chiu nay n vi em m nay (it's now or never) n vi qu hng ti D vng Dim xa ip khc bun ip khc Trn Th Vinh iu Bun Dang D iu bun phng nam iu Gin D nh mnh

110 111 111 112 112 112 113 113 114 114 114 115 115 115 116 116 116 116 117 117 117 118 118 118 119 119 120 120 120 120 121

ai chiu dc qunh hng a hoa v thng a hng on ti bt i bng i ch trong cn ma i vng i khng nh m i mt no m ra i mt ngi xa i ng chia ly i qu in cung Di tr n s n vng chiu xun n xun n xun nh xun ng bun ng ch Dng i (My way) Dng sng k nim Dng Sng L ng Dng sng xanh ng xanh (green fields) D m D m ma ging sinh D anh ngho a b n trng

121 122 122 122 123 123 123 124 124 124 124 125 125 125 126 126 126 127 127 127 128 128 128 129 129 129 130

a em tm ng hoa vng ng b em mt mnh ng khc nghe em ng la di nhau ng ph v n tnh ng vng ln ht vang Vit Nam ng xa em m nay ng xa nhau c tin em ly chng Di gin hoa c ng chiu ng chng ta i ng em c i ng ra bin i ng Vit Nam. ng xa t ma ng xa li c Dt bo, bt u nc mt Duyn kip Duyn kip cm ca Duyn qu Duyn th Duyn tin nh Em b qu Em b Vit Nam Em cht theo ngy vu quy Em ch anh tr li

130 130 131 131 131 131 132 132 132 132 132 133 133 133 134 134 134 135 135 135 136 136 136 136 137 137 137 138

Em cn nh hay em qun Em qun mt ging sng Em n thm anh mt chiu ng Em p nh m Em i Em i cha Hng Em i trn c non Em i trong chiu Em hin nh ma soeur Em khc i em Em l hoa hng nh Em ly chng xa Em l cha ny Em Mi Yu Anh Em i, H Ni ph Em ti Em vn khng i thay Em v no c hay Em v tinh khi e-mail tnh yu Gi xun Gp em pht ban u Gp nhau lm ng Ghen Gia ti ca m Gi t Lt Gi t d vng Gi t tnh yu

138 138 138 139 139 139 139 139 140 140 140 140 141 141 141 142 142 142 143 143 143 144 144 144 145 145

Gic c Gic m khng thnh Gin hn Gin thin l xa Ging ngc Ging sinh ti m Ging tin n (chanson d'orphee) Git ngi trong mng Gi cun chiu hm Gi cun my tri Gi ny anh u? Ging ca d vng Git Bun Khng Tn Git l cho ngn sau Git l su Git ma thu Git ma trn l Git Nng Bn Thm Git nc mt ca m Git nc mt ng Git Sng Trn M Mt Gi n ngi yu Gi em l a hoa su Gi gi cho my ngn bay Gi Hu Gi ngi yu (I just called to say I love you)

145 146 146 146 147 147 147 148 148 148 149 149 149 150 150 150 151 151 151 152 152 152 153 153 153 153 154 154

Gi ngi yu du Gi nh qu hng Gi Tn Bn Ma Gi tn k nim Gi tn ngi yu Aline Gi tnh Gi v anh Gi v anh 2 Goodbye H ni, ma vng nhng cn ma H trng Hi hoa Hai kha cnh mt cuc i (both sides now) Hai li mng Hai ma ma Hai ma Noel Hai nm tnh ln n Hai tri tim vng Hai v sao lc Hn (ngi) Hn Bn Hnh phc lang thang Ht hi trng rm Ht Ma Bay Cui i Ht na i em Ht vi ti Hy c l tnh nhn Hy n vi em

154 155 155 155 156 156 156 157 157 157 158 158 158 159 159 159 160 160 160 161 161 161 161 162 162 162 163 163

Hy ng ln Hy ngi xung y Hy nhn xung chn Hy sng cho tui tr (say you will) Hy Yu Nhau i Hy yu nh cha yu ln no H v Help Me Make It Thru The Night Hn em nm 2000 Hn em Si-gn Hn h Hn H m Trng Hnh nh ngi em khng i Hoa bin Hoa ci nh ai Hoa hc tr Hoa mt tn ngi hai h Hoa mi gi Hoa rng ven sng Hoa s nh nng Hoa sa Hoa tm ngy xa Hoa Trinh N Hoa vng my Hoa xoan bn thm c Hoa xun Hoa xun ca Hoi cm

163 164 164 164 165 165 165 165 166 166 166 167 167 167 168 168 168 168 169 169 169 170 170 170 170 171 171 171

Hoi Mong Hoi thu Hong Cm Ca 60 Hoang vng Hoang vu Hc sinh hnh khc Hi cn nh hay qun Hi ngh Din Hng Hi ngi chin s v danh (unknown soldier)! Hi ngi tnh Hi ngi tnh (nu bit xa em) Hi ngi tnh Lara Hn nhau ln cui Hu xa Hng ng gi ni Hng Ngc Lan Hng V H Ni Hng xa Hy vng vn ln K chuyn mt m K n sau Khi c chng Khi c n anh gi tn em Khi con tim yu Khi cuc tnh cht Khi nng yu (woman in love) Khi no em vt bin Khi Ngi Yu

172 172 172 173 173 173 173 173 174 174 174 174 175 175 175 176 176 176 176 176 177 177 177 177 178 178 178

Ti Khc Khi ta 20 Khi xa Si-gn Khi xa ta b Kh tm Kh V Yu Nng Khonh khc Khc cho tnh u Khc mt ging sng Khe v nc Khi dng m i mt Khi hnh Khi tnh Trng Chi Khng Khng bao gi qun Khng cn ni anh yu Khng c em trong i (et si tu n'existais pas) Khng cn ai Khng Cn Ai Yu Anh Nh Em Yu Anh Khng cn ma thu Khng phi l lc Khc ca ngy ma Khc ca L Khc ht n tnh Khc ht cho i Khc ht thanh xun Khc thy du Kip d trng

179 179 179 180 180 180 181 181 181 181 182 182 182 183 183 183 183 184 184 184 185 185 185 185 186 186 186 187 187

Kip am m Kip no c yu nhau Kip ngho K Diu K nim K nim bun K nim chiu ma K nim trong ti K nim xa bay K vt cho em L diu bng L me bay L th L th gi m L th min trung L th trn th L thu vng (autumn leaves) L xanh ma h (the green leaves of summer) Li y vi em Li gn hn em (viens m'embrasser) Lm du x l Lm sao qun c Lan v ip 1 Lan v ip 2 Lan v ip 3 Lng du (l'avantura) Lng Thm Lang Thang Lng ti

187 187 188 188 188 189 189 189 190 190 190 191 191 191 192 192 192 193 193 193 194 194 194 195 195 195 196 196 196 197

Lnh lng Lnh trn m ma Lu i tnh i L Bun Nh Mi L L xanh L hoang L tnh nhn Ln ng Lin khc ng xanh Lin khc ngi m Lin khc tnh bun Lin khc twist Linh hn tng Loi hoa khng v Loan Mt Nhung Li bun Li bun thnh Li con xin cha Li ca dng sng Li ca gi Li cui cho em Li ng cho cuc tnh Li gi chn my Li ht cui i Li nghu ngao ca k rong chi Li ngi thiu ph Vit Nam Li ni vu v Li ru b mm nng niu Li thnh ca bun

197 197 198 198 198 198 199 199 199 200 200 200 200 201 201 201 201 202 202 202 202 203 203 203 203 204 204 204 205 205 205 205 206

Li th chin thng Li tnh bun Li tnh vit vi Li t tnh d thng Li t gi Li v xm nh Li yu thng (Jamaica farewell) Lng m Lng M 2 La thing vng dy Lun v trong ma Lc gp ngi Lung linh git ma L ci mn Ly c-ph cui cng L con so L a L mi thng L nga Ly ru n tnh Ly ru mng Mai Mai ch v Mai l xun Mai l mnh xa nhau Mi mi yu em Mi ty Mi tc d hng Mai Vit Nam Mt bic Mt bun Mt ng tnh yu Mt l cho ngi

206 206 207 207 207 208 208 208 209 209 209 210 210 210 211 211 211 212 212 212 213 213 213 214 214 214 214 215 215 215 216

Mt tri b con Mt tri en Mu k nim Mu mt nhung Mu xanh k nim Mu xanh Noel M khc M l qu hng M ti M Vit Nam i! Mes main sur tes hanches M hoa M mng (rverie) Mi em v 2 Mi ngy ti chn mt nim vui Mi Tm Mng ban u Mng chiu xun Mong ch Mong i ngm ngi Mng di hoa Mng hng Mng Lnh Mng ph du Mng c mai sau Mng vn cha tan Mng vin du Mt cht qu cho qu hng Mt chuyn bay m Mt ci i v Mt n chim nh

216 217 217 217 218 218 218 219 219 219 219 220 220 220 221 221 221 222 222 222 223 223 223 224 224 224 225 225

Mt i o m o em Mt i yu anh Mt gic m Mt ln n mai sau Mt ln min vin xt xa Mt ln na thi Mt ln quen bit Mt mai em i Mt mnh Mt mnh thi Mt ngy cn mi Mt ngy khng gi nhau Mt ngy ma ng Mt ngy nh mi ngy Mt ngy Vit Nam Mt ngi ng gc Mt na i em Mt thi xa Mt thi yu (les amoureux qui passent) Mt thu yu n Mt thu yu ngi Mt tnh yu Ma Ma bong bng Ma bi Ma chiu Ma chiu k nim Ma m (tango latin)

225 226 226 226 226 227 227 227 227 228 228 228 228 229 229 229 230 230 230 231 231 231 231 232 232 232 233 233 233 234

Ma ng ca anh Ma ng sp n trong thnh ph Ma hoa anh o Ma hoa tuyt Ma Hng Ma ngu Ma na m Ma phi trng Ma Si Gn, Ma H Ni Ma sao sng Ma th thm Ma thu cht Ma thu cho em Ma thu khng tr li Ma thu l bay Ma thu my ngn Ma thu Paris - Cali Ma thu ru em Ma thu trong ma Ma thu yu ng Ma tnh yu Ma trn bin vng Ma trn phm n Ma trn ph Hu Mu Xun u Tin Ma xun u tin Ma xun trn nh bnh yn Ma xun trong i mt em Ma xun yu em Mi hng d l

234 234 234 235 235 235 236 236 236 237 237 237 237 237 238 238 238 238 239 239 239 240 240 240 241 241 241 242 242 242 243

Mng tui m Mi nm tnh c Mun i nh n Mun i yu em Nm 2000 Nng (hey!) Nng chiu Nng chiu rc r Nng dng tin (Diana) Nng h Nng Paris nng Si gn Nng thu Nng Trung-Hoa Nu Nu anh v bn em Nu iu xy ra Nu em i Nu em l ngi tnh Nu Mt Ngy Nu xa nhau Ngm ngi Ngn cch Ngn nm vn i Ngn thu o tm Ngu hng l qua cu Ngu hng ru con Ngu nhin Ngy Ngy chng mnh Ngy m m Ngy em i

243 243 243 244 244 244 245 245 245 246 246 246 247 247 247 248 248 248 249 249 249 250 250 250 250 251

Ngy hm qua (yesterday) Ngy mai chiu ti vi vng Ngy tm bit Ngy tn hn Ngy thng h Ngy v Ngy v qu c Ngy vui chng qua (holidays) Ngy xa Ngy Xun Vui Ci Nghe nhng tn phai Nghn trng xa cch Ng ngng Ng Vng Xn Xao Ngi sao ban chiu Ng i em Ngi Ngi bn thn tn bun Ngi con gi Vit Nam da vng Ngi em su mng Ngi m hin yu du Ngi ngoi ph Ngi li Charlie Ngi i ngi ng v Ngi qun k nh Ngi tnh khng chn dung

251 251 252 252 252 253 253 253 253 254 254 254 255 255 256 256 256 257 257 257 258 258 258 259 259 260 260 260 260 260 261

Ngi tnh ma ng Ngi tnh trm nm Ngi v Ngi xa ngi Ngi yu c n Ngi yu du Ngi yu hi Ngi yu nu ra i Ngi Yu Nh Ngi yu ti khc Nguyt cm Nha Trang Nha Trang ngy v Nh Vit Nam Nhn bn 6 Nhn c cho em Nht k ca hai a mnh Nht k i ti Nht k sau cng Nhn nhau ln cui Nhn nhng ma thu i Nhp chn m vui Nh Nh bn Giang Nh em m thi Nh ngi thng binh Nh Nha Trang Nh Si Gn Nh thnh Nh cnh vc bay Nh chic que dim

261 261 262 262 262 263 263 263 263 264 264 264 264 265 265 265 266 266 266 267 267 267 268 268 268

Nh du yu Nh gic m qua Nh my trn cao Nh mt cn m Nh mt li chia tay Nh ngn bun ri Nh vc nng Nhng bc chn m thm Nhng bc chn i ti Nhng bui chiu vng Nhng con mt trn gian Nhng m lnh Nhng i hoa sim Nhng m mt ha chu Nhng g em theo v ci cht Nhng git ma su Nhng li di gian Nhng ngy th mng Nhng ngy yu nhau Nhng ngi khng bit quay lui Nim au chn du Nim au di Nim khc cui Nim nh Nim thng nh

269 269 269 270 270 270 271 271 271 271 272 272 272 273 273 273 274 274 274 275 275 275 276 276 276 277 277 277 277 278 278

Nim tin chin thng N Ni y Bnh Yn Ni bun gc tr Ni Bun Sa Mc Ni au nim nh Ni li tnh xa Ni lng Ni Lng Ngi i Ni nh du m Ni nh nim au Ni nh tht xa Ni nh trong chiu ma Ni sao em hiu (how can i tell her) N Hng H Hng N hng mong manh N tm xun Na m khn ha Na m ngoi ph Na i phng ng Na hn thng au Nui tic Onh t t Oh! my sweet love i nc Vit bun i qu hng i t quc ta nghe n em n ngha sinh thnh One more try ng trng

278 279 279 279 280 280 280 281 281 281 281 282 282 282 283 283 283 284 284 284 284 285 285 285 286 286 286 286 287 287

Papa Paris c g l khng em Ph bin Ph chiu Ph m Ph nh Ph na m Phi pha Ph du Phc m bun Phng bun Phng Hng Phng ny em i Pht u tin Qua cu gi bay Qua cn m Qua ng nh anh Qua nhp cu tre Qun na khuya Quanh la hng Qu em Qu hng Qu hng bn ma Qu hng ta hm nay m hi Qu hng thng qu Qu m Qun i tnh yu c Qun nhau qun chng nh Quc ca Vit Nam Qunh hoa

287 288 288 288 289 289 289 289 289 290 290 290 291 291 291 292 292 292 292 293 293 293 294 294 295 295 295 296

Ring mt gc tri Ri y anh s a em v nh Ri mai ti a em Ri mai ti s xa Lt Ri mt ngy Rong ru Ru con thuyn mng Ru i mt Ru i i nh Ru em Ru em tng ngn xun nng Ru ta ngm ngi Rng cy trt l Rng khuya Rng l thp Rng l thay cha Rng Rng L Rng thu Rng xa khp Rc n thng tm Rc tnh v vi qu hng Sa mc tnh yu Si gn nim nh khng tn Sao cha thy hi m Sao nh xa em Sao nh xa nhau Sao i ngi Sao khng n

296 296 297 297 297 298 298 298 299 299 299 299 300 300 301 301 301 302 302 303 303 303 304 304 304 304 305 305 306 306

bn em Sao m qun c Sao vn cn ma ri Su ng Su Khc Su l bng 2 Su l bng 3 Say Sn n ca Sui m Sui tc T o ci T o tm T o Vn Qun T o xanh Ta l gi mun phng Ta mun cng em say Ta nh ln gi T n i Ta s v ng H T tnh T t Ta yu em lm l Ti vng anh Tm bit anh yu Tm Bit Chim n Tm s i ti Tm S Gi V u Tm s ngi lnh tr Tan tc Tan tc (tc)

306 306 307 307 307 307 307 308 308 308 309 309 309 309 310 310 310 311 311 311 311 312 312 312 313 313 313 314 314

Tn tro Tan v (1) Tan v (2) Tango d vng Tango xanh Th l qun nhau Th Lm Ht Ma Bay Th nh git ma Thng b tt du Thng cui Thng my tri ma Thng su tri ma Thng t en Thanh nin quyt tin Thnh ph bun Thao trng hnh khc Th khng phn bi qu hng Thi ua dit th Th thm ma xun Thin ng i n Thin thai Thong my bay Thi Thu ca Thu ht cho ngi Th ngi chin binh Thu nh em Thu quyn r Th v em gi thnh

315 315 315 315 315 316 316 316 317 317 317 318 318 318 319 319 319 319 320 320 320 321 321 322 322

Th yu thng Thc phm min nam Thung lng chim bay Thung lng hng Thu ban u Thu Hong-Lan Thng ai nh ai Thng i hoa Thng mt ngi Thng nhau ngy ma Thng nh trong ma Thng qu Vit Nam Thng v min t lnh Thng v ma ng bin gii Thuyn tnh trn sng Thuyn v bin Thuyn vin x Tic thng Tin Bn Ln ng Tin bc sang ngang Tin em Tin kip gi tn Tin qun Ting chim a a Ting ci trong sng m

322 323 323 323 324 324 324 325 325 325 326 326 326 327 327 327 328 328 328 329 329 329 330 330 330 331 331 331 331 332 332 332 333

Ting dn Chm Ting dng cm Ting ht quay t Ting h min Nam Ting hn trong gi Ting ma m Ting ma ri Ting so thin thai Ting thi gian Ting yu d vng Tm u Tm mt nh sao Tm nhau Tn hiu tri tim Tnh Tnh bn Tnh b v Tnh bun Tnh bun m ma Tnh ca Tnh ca du mc (le temps des fleurs) Tnh ca s Tnh cha con Tnh cho khng Tnh c Tnh c nh khng Tnh c xanh Tnh cui chn my Tnh cung in Tnh u h Tnh n ri i Tnh p nh m Tnh i

333 333 333 333 334 334 334 335 335 335 336 336 336 336 337 337 337 338 338 338 338 339 339 339 340 340 340 341 341 341 341 342

Tnh n phng Tnh em bng gi (run away) Tnh Em Tnh Anh Tnh em trao anh Tnh gi ma Tnh hoi hng Tnh khng phai nha Tnh khc chiu ma Tnh khc cho em Tnh khc mt thu Tnh khc ma xun Tnh khc thng su Tnh khc th nht Tnh k n Tnh l gic m Tnh l si t Tnh lm l Tnh l Tnh l trm nm Tnh mnh mang Tnh ngh s Tnh ngha i ta Tnh nht phai Tnh nh Tnh nh bng my Tnh nng Tnh nng chy Tnh nc Tnh phai Tnh qua cn bo Tnh qu hng Tnh su

342 342 342 342 343 343 343 343 344 344 344 345 345 345 346 346 346 347 347 347 348 348 348 349 349 349

Tnh s Tnh s Romeo & Juliette Tnh Th Tnh th - puppy love Tnh thi xt xa Tnh ti vi ngi Tnh trong mng m Tnh trng nh Tnh trong pht giy Tnh trong thong giy (I left my heart in San Francisco) Tnh vn am m (everytime we fall in love) Tnh vo thu Tnh v cnh bay Tnh xa Tnh xa khut Tnh xa khut ri Tnh xanh Tnh Xt Xa Tnh xt xa va Tnh Xun Tnh yu Tnh yu n trong gi t Tnh yu m khut (love is blue) Tnh yu i! xt xa Tnh yu tha thit Tnh yu thit tha (la vie c'est une

350 350 350 350 351 351 351 351 352 352 352 353 353 354 354 354 354 355 355 355 356 356 356

histoire d'amour) Tnh yu thy th Tnh yu trong i (sealed with a kiss) Tnh yu tuyt vi (une belle histoire) Tnh yu v huyn thoi Tnh yu va cht n T su Tc em cha a nng h Tc my Ti cha c ma xun Ti c bm ly t nc ti Ti i gia hong hn Ti a em sang sng Ti mun Ti Ngn Nm i Ti ru em ng Ti Tr V Thnh Ph Ti vn c n Ti vn nh Ti yu Tokyo by night Tr li anh Tr li em yu Tr li ti tui tr

357 357 357 358 358 358 358 359 359 359 360 360 360 361 361 361 362 362 362 363 363 363 364 364 364 364 365

Tr N Tnh Xa Trai c thn Tri tim khng ng yn Tri tim lm l Tri tim ma ng Tri tim ngc t Tri tim ti l bn Trm nh ngn thng Trng m bn sui Trng sn cc Trng tn trn h ph Trn bn vng chin thut Trn u sng Trn nh ma ng Trn ngy thng qua Trn ngn tnh su Trn thng ngy qua Tristess - su Chopin Tr v bn m Tr v d vng Tri cn ma mi Trng cm Trong nng trong gi Trong nim tht vng Trng ni au tnh c Trng vng Trng Vng khung

365 365 368 371 371 371 372 372 372 373 373 373 374 374 374 375 375 375 376 376 377 377 377 377 378 378

ca ma thu Trc gi tm bit Trng ca Con ng Ci Quan Trng ca M Vit Nam Trng chi Trng c tnh xa Trng lng ti T nh Trng Tan T ging ht em Tu l ci phc T mt gic m T Nguyn Tui 13 Tui bit bun (I have learned sorrow) Tui bun Tui hc tr Tui hng Tui mng m Tui ngc Tui tr chng ta Tui Tr Ln ng Tui xa ngi Tng ngi cht i Tng nh cn ngi (te quiero dijiste) Tng rng qun Tng t - love sick Tng t 4

378 379 379 379 379 380 380 380 381 381 381 382 382 382 383 383 383 384 384 384 385 385 385 386 386 386 387 387 387

Tp lu l tng Tuyt mun Tuyt ri Tuyt tnh Tuyt trng c mun lm cn ma chiu t mi V con tim vui tr li V ti cng yu em Vn ch em Vn mi yu em. Vn th su rng Vng bng ngi yu (aprs toi) Vng phai trc ng Vng trn suy t Vng Trng m Tri Vng Trng Khuyt Vo H Vy tay bit ly V y em V y nghe em V di mi nh V thm t m Vt th trn lng nga hoang Vt thng cui cng Vt thng si V ti cn thy em yu i V ti l linh mc V trong nghch cnh

387 388 388 388 388 389 389 389 390 390 390 391 391 391 392 392 392 392 393 393 393 393 394 394 394 395 395

Vit Nam minh chu tri ng Vit Nam qu hng ngo ngh Vit Nam Vit Nam Vnh bit Si-gn Vnh cu Vinh danh ngi lnh Vng tay ngi y V n thn gy (la cumparsita) Vng l me bay Vng ly ca chng ta Vng ngoi Vn hoa Vt o Vut mt Xa cch Xa em k nim Xa em ri (sans elle) Xa nhau t y Xa Ri Ma ng Xa vng Xa vng em (without you) Xe p i Xin cha thu lng con Xin cn gi tn nhau Xin lm ngi tnh c n Xin mt tri ng yn Xin mt ln cho ti

395 396 396 396 397 397 397 398 398 398 398 399 399 399 399 400 400 400 401 401 401 401

gp li em Xin mt ngy mai c nhau Xin thi gian qua mau Xin trn tui lon Xun ca Xun ny con khng v Xun tha hng Xun th Xun v tui tr Yu Yu em Yu Em m Thm Yu em bng c tri tim Yu em chiu thu Yu em di lu Yu em trn i Yu em vo ci cht Yu mt mnh Yu ngi v yu i Yu ngi yu mi Yu nhau i (besame mucho) Yu Nhau Ght Nhau Yu nhau ma h, khc nhau ma ng

1954 cha b qu, 1975 con b nc


Phm Duy, th trn gia ng, 1978

60 nm cuc i
Anh i c bao nhiu ? 60 nm cuc i 20 nm u, sung sng khng bao lu 20 nm sau, su vng cao vi vi 20 nm cui l bao l th! i sng khng c bao l bao! i khng lu l th c bao nm sng m yu nhau Anh i c bao nhiu 60 nm cuc i Khi xa anh ri em bit yu thng ai Nn khi yu nhau th yu cho trn i Anh i ta sng c bao

999 a hng
c Huy

Mt ngy nm bn, cha b qu xa Chn chn nhau, ct rn bao nhiu i Mt ngy nm bn, cha b phng tri Mt min Bc ti tm ma phn ri Mt ngy nm bn, cha b Sn Ty Dt du con th, v sng ni Bin Ha D l xa , vn l qu nh V min nng soi vui gia nh ta! Mt ngy by lm, con b nc ra i Hai mi nm l hai ln ta bit x Gi cha lu y ngay trn t ta V gi con lu y y trn x l! Mt ngy nm bn, cha li qu hng Lnh Bc v Nam, cha mun xa bo cng Mt ngy by lm, ng cui ng Loi qu d xua con ra i dng! Mt ngy nm bn, xa m ng cha Vi ly tre xanh, khm chui bn sau nh Mt ngy nm bn, cha phi chia la Cng mnh t, nc gia cha lm ra Mt ngy nm bn, i Thnh i! Tin bc cha i, vn gi tn mun i H Ni yu qu khng th ngn ngi V ngi ra i theo T Do Mt ngy by lm, con b ht giang sn Hai mi nm tnh, yu ngi yu cuc sng! Gi ni nc mnh nim au thay ni vui Si-gn cht ri, phi mang tn xc ngi Mt ngy d vng, i gn hay xa! t nc hai phen chng kin bao chia la i ca cha con: hai ln vy cho Cho t gi qu hng trong kh au i hai ln ta b qu b nc Phi nui ngy sau v m T Quc.

Vng em chiu nay, ng my nh theo gi bay vng vn u y, iu bun nhung nh ging y Nng nht phai, trn con ng nghing bng di anh mi yu em trong k nim Bng trng ngy xa, vi khung tri anh c m vn ng b v, mt mnh n bng mong ch Tuyt ri ma ng, tin em v trong gi bng cho anh mi n ci ... ngi tnh i ... Vn hng ngy xa a tn, con tim kh au ho mn, Ch i tnh yu l lng chn i bao nhiu nhng c mong Mi sng vi nhng k nim tuyt vi Mi sng vi c m yu em m thi ... C nhng chiu ma, anh i v trn li xa ... Ma t trn vai, lc loi nhng ting nhc bun. C nhng chiu ng, khi tm hn anh gi bng. Tn em khc trn mi ... ngi tnh i! Vn hng ngy xa a tn, con tim kh au ho mn Ch i tnh yu l lng Chn i bao nhiu nhng c mong Mi sng vi nhng k nim tuyt vi Mi sng vi c m yu em m thi ... Vng em chiu nay, ng my nh theo gi bay vng vn u y, iu bun nhung nh ging y Nng nht phai, trn con ng nghing bng di anh mi yu em trong k nim

Trang 13

Ai bo em di kh
T Minh ( th H Bnh Trung)

Ai biu anh lm thinh


Ai biu anh lm thinh? Em ng anh v tnh Ngy xa i bn tht thn M khuyn anh sang hc chung Anh vit th tht hay Anh vit vn rt ti c nghe rng rng tri my Ngn ng em qun hc bi Anh thu chuyn tnh ngu Anh bit thng hoa su Li yu em, anh u? Mi trang, khng ghi mt cu Em nghe ting khung tri L ri duyn mt i Mng xa tan nh thnh khi V ngi trt im hi Em gi ny, sng kip cht lng Anh gi ny, sng kip bnh bng Hai cuc i nh hai bu tri L cuc tnh, hi tic trn i Ai biu anh lm thinh Em ng anh v tnh Thnh nh cn m mng manh Ngy xun tri i tht nhanh Nm sau ma thi Binh la si bin thy Ngy anh xa c bn c Thi gian ba nm cn g? .k.: Cy ln, cy tr bng Em ln, em theo chng Gp chi hng trinh su a Cho nhau, xa nhau l sau? Ba nm, kim cn mng Khi ngi xa mt m Ln i nh qun t gi M ch bm vu h khng

Ai bo em di kh Em mm ci khng ni Em nhn tia nng mi Ch ma lnh bay tun Cho l vng ri bung K: Ai bo em nh anh Nghe nh lng thn thc Nh h v hoang lnh Bao ni su khng tn Bao ngy yu kh qun Ai bo em ngng cung Em mm ci xa vng Em nhn vng my trng i ma chiu ging t i anh v trong m K: Ai bo em nh anh Nghe nh lng thn thc Bao ni su khng tn Bao ngy yu kh qun Ai bo em yu chng Em ch ci cay ng Em ch mong cht nng Cho dng l ri m Cho ni bun vi thm

Em gi ny, nh my chiu tn Anh gi ny, nh ma ngoi ngn Hai cuc i, khng chung bu tri Hi tnh no, trt l t u ...

Ai bun hn ai?
Hong Thi Th

Thu y quen nhau trn ng thanh vng, Trong nng Thu sang, hay ma trng sng Cha trn duyn thm nhng ng chia i, Nhng tnh xa xi ... Cm ly tay nhau em bun kh ni: "Ri lc chia tay, i ngi i ng, i ngi i ng, Ai bun hn ai? Ai bun hn ai?" Tri lm chia ly nhng khi cn chung vui, Ma ng ti gia khi Thu cha i Tri cho nc mt khc khi cng chia ly Nhng khi gp g y khi phn k.... Ri lc xa nhau tm hn xao xuyn, Anh ni vi em, khi lng heo ht "i ngi i ng, ta bun nh nhau, Ta bun nh nhau...."

Trang 14

Ai cho ti tnh yu
Ai cho ti tnh yu Ca ngy th ngy mng Ti xin dng vng tay m rng V n ngi i vo tim ti Bng n hn trinh n Nhng bit ch l m Nn lng nc n, thng cn yu, yu th cha ht Nn gi tn tnh cha bn, bit no u m tm? Nm nghe c n, thong bc trong hn Gi but v tm, sao ri cui m Nhc vng mang nhiu cay ng, ru hn i hoang Ai cho ti tnh yu, lm duyn mt ngi Ti xin dng tnh ti trn i Ngi i ngi, xin ng e p, ch lng im nghn ngo ....

Ai ln x hoa o
Hong Nguyn

Ai ni vi em
Minh K - Huy Cng

Ai ln x hoa o dng chn bn h nghe chiu ri Nghe hi gi len vo hn ngi chiu xun my m tri Thng reo bn sui vng li du dt nh ting t Xun i trong mt bic lng dt do nn th Nghe tm t m c mng o nguyn p nh chuyn ngy xa ... Ai ln x hoa o ng qun bc ln theo ng hoa Hoa vy n mun ngi ngi ngn ri hoa theo chn ai ng trn nhn hoa bm ri lng trn m bm hoa Lng lng trong sng khi ri bng hong theo khi sng Lc dn vo qun lng ri ng hoa lng bc trong lng qun i , mu hoa o, mu hoa o, chiu xun no i , mu hoa o, nh mi hng ngi mnh yu i , mu hoa o, bao ln V mu hoa m l khch lng hn th Dng chn lng du Ai ln x Hoa o , ng qun mang v mt cnh hoa Cho (em) ti bt m mng chiu chiu, nhn my tri xa xa Ngi v t hm nao m lng cn thng vn thng Bao nhiu nm thng c m hn no ti vn vng Gi ny nhn sng khi m thm m Mu hoa trn m ai ... ... Gi ny nhn sng khi m thm m ... .... Mu hoa trn m ai ...

Ai ni vi em nu anh l lnh Khng bit ni yu mi khi gn em Ai ni vi em tnh mnh dang d v i lnh nhiu gian kh yu ch cho lng mong ch Ai ni vi em lnh khng su nh Khng c tri tim m say mng m Ai ni vi em tnh ngi lnh tr nng nn nhng nhiu du b khng nh cung n li th Ba l thay ngi tnh yu du m m ring mnh nm gi u Anh thy nh em, anh thy mn em c m anh l tri cao rt trng nhum mu ln tc thng yu Khi lnh yu bm ghen tnh thm Mun kip vn yu ni chi ngn nm Khi lnh yu rng tn ni l, Tnh cn vng bn mun thu Bao la nh lng i dng......

Trang 15

Ai ni yu em m nay
Y Vn

Ai tr v x Vit
Phan Vn Hng

Ai v sng Thng
Ai c v bn bn sng Thng Nhn ngi duyn dng ti thng Bao ngy m mi t vng Thng vi ngy m nhum au thng Tm hn m bng em lun Mong vi li em ngp thng Thu nay v vng ng th lng Vng ngi duyn dng ti thng Mi tnh ti vn c n. Xa mun trng lu luyn nh em M hoi hnh bng khng qun Vng tnh mng xy du m Bao ngy qua, Thu li v mang su ti Nng xy tnh mi hn ta ti bi Nhn hoa ci n mng vui duyn nng Tnh th ngy t y nt tan. Hoa i, Thi ngng ci a l li Cng ti bun m ng vui chi tnh y bao ngy thm dy xo tm hn ny L su hoen thu Ai c v bn bn sng Thng Nhn ngi duyn dng ti thng Sao nh n dt t vng i duyn h t nay b v Dy tnh ti nn cung t Dt lng su trch ngi m

Ai ni yu em m nay Ai ni yu em m mai Ai s yu em sau ny Son phn no git th ngy nh n no mu n ci L sao nhiu hn ma l Ai du bc em m nay Ai du bc em m mai Ai du bc em tng lai Nhp chn no a r ri i, ting kn nghn nh ting khc Thng cho ngi mt kip v duyn Ri tng m tng m Qua bit bao tay ngi Mt ln son nht mi Cay ng thm trong i Tn mt cn m B bng mt mnh ai Nghe nh trong lng ging t ang cun su Ai ni yu em m nay Ai ni yu em m mai Ai s yu em sau ny Khi bng chiu thn th ri V trng cht bng men say Ai ni yu em m nay i chng mong ch ai Sp n trong tay ngi i chng mong ch ai Sp n trong t chng Tn mt cn say Qua mt bn c vui Tng lai tan thnh sng kn trong m khuya Ai ni yu em m nay Ai ni yu em m mai Ai s yu em sau ny Khi x chiu phn son phai R ri cuc i bung say Ai ni yu em m nay ?

Ai tr v x Vit Nhn gim ta, ngi y trong t Nghe u y vang ging hn rn xit Di lm khng? ng ng my ma thu Ai tr v x Vit Thm gim ta, ngi y trong t Cho ta gi mt mnh tri xanh bic Thay gim ai, mu tri m u. K: Cc bn ta i, bao gi c th n bao gi n c bt cm ti c lng nghe, ting chim ci n bao gi ... n bao gi ... n bao gi? Cc bn ta i, bao gi c th n bao gi n c bt cm ti c lng nghe, ting chim ci n bao gi ... n bao gi ... n bao gi? Ngi bn t i, ta khng qun u! Nh hm xa, nhn i tay cm xch! Hng song tha, chia cch vn tnh Ngu! Ai tra tn? Nghe lng au kim chch! (1) Ai tr v x Vit Cho ta gi v, theo mt t T Do T Do, T Do v nhiu lm n ca ngc t Chia bt cht bun lo (2) Ai tr v x Vit Nhn gim ta ngi y trong t Ta s v n ca m u i s p ma Xun hng bit my D ngoi kia, my c tru ma Thu.

Trang 16

Anh cn c em
Nh l cuc sng mong i thng yu. Tnh nhn hi anh cn c em yu sut i. Nh l cuc sng anh cn bn em. Tm em mi, anh tm n em yu sut i. Nng l hi m cho m hy vng. L cn sng ru tm hn say sa. Tnh thp sng con tim diu dng Ngi tnh i. Nh l cuc sng mong i thng yu. Tnh nhn hi anh cn c em yu sut i. Nng tht duyn dng nh my trn ngn. Vng tay u ym c anh ch mong. Cng anh hy ht ln cu chuyn tnh yu. Nh l cuc sng mong i thng yu. Tnh nhn hi anh cn c em yu sut i. SOLO: Chiu nay em n nh c nhn tnh. Mnh chung bc n bao ma Xun K i bng c hai ta cng dt m. Nh l cuc sng mong i thng yu. Tnh nhn hi anh cn c em yu sut i. Nng l hi m cho m hy vng. L cn sng ru tm hn say sa. Tnh thp sng con tim diu dng Ngi tnh i. Nh l cuc sng mong i thng yu. Tnh nhn hi anh cn c em yu sut i. Nh l cuc sng anh cn bn em. Tm em mi, anh tm n em yu sut i.

Anh ch yu em
K Pht

..

Anh c hn
Th: H Dznh, Nhc: Anh Bng

Bao nm yu thng nay ht ri Xa em yu lng anh no nng Bao u t anh thng (yu) nh nhiu Em ra i anh mang theo ni bun .. Khi em i ma Thu ri gi nh Ma bay bay ri trn tc mm Anh xa em tri ging mt bun Em yu i ..anh lun thng nh em.. Hi em! D vng nay cn g u c mun yu thng thn tin Thp thong bay theo lng ma.. Hi em! c mun xa nay cn u? Bin mt bay theo ln my Cn g u ..em ra i.. oOo I'd Love You To Want Me When I saw U standing there I 'bout fell out of my chair, And when U moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it (look) time for me to know What you tried so to show Something in my soul just cries I feel the want in your blue eyes .. Baby! I'd love U to want me, The way that I want you, The way that it should be .. Baby! You'd love me to want U The way that I want you, If you only let it be .. You told yourself years ago, You'd never let your feelings show .. The obligation that you made, For the tittle that they gave .. Baby! I'd love ...

Anh c hn nhng anh ng n nh mt mnh em do ph lang thang Qun vng quanh y n hn qu nng nn Em bc vi che hn trng vng Anh c hn nhng anh ng n nh chuyn tnh em i n si m Nhng lc xa nhau l ting sng gn k Khng di hn xt xa lm t mi Tnh yu ch p pht hn th Tnh yu s bun khi bc vo vng am m Tnh nh tri mng chn rung rinh trn u cnh Tnh nh nng la hoa mng m Anh c hn nhng anh ng n nh Tnh ch p khi cn d dang thi Nh cnh th yu ng nn kt vi vng Nh cnh bum ng nn dng bn Anh c hn nhng anh ng n nh Cuc i bun khi tnh ln ngi C bit bao nhiu tnh say m tuyt vi u d dang nh tnh mnh th thi

Trang 17

Anh 33 tui
Li: L ton

Anh hay trc (et pourtant)


Anh hay trc s c mt sng p tri S c mt sng, mt sng khng nh bao ngy Ta khng cn nng n i, mi nht mi. i! Hng h. Du xa nhau, du xa nhau. Anh s khng tic, khng tic nm thng hoa gm ngy no Anh s i mi khng bit khi no quay v Bc i ri l i mi xa m khi Xa mun trng, xa ting ni, xa tay mm Xa hi m, hi em yu. Anh vn bit, vn bit i anh ch yu mnh em Anh vn bit, vn bit ngoi em chng yu mt ai. Anh vn bit, vn bit i anh ch yu mnh em Anh vn bit cho du chua xt khi dt i nhng n i ngy no Anh s cm nn ngn khe mt hoen l tro. Cho tm hn ta cn nc xui bnh yn Tri m m du xa nhau, du xa nhau. Anh s l gt i mi, i mi xa tt mt m Anh s qun ht, qun ht tri tim em lnh lng Vi hai bn tay anh s xy tnh yu, xy n tnh Cho nm thng tri tim nng nn n i, hi em yu. (CHORUS) fade out K

Anh n thm em m 30
V Thnh An

Git nc ma kia cn ri rt nhanh Nim nh thng tr v y vi anh Ting ni n tnh, ma Thu l ri Ngoi sn cy bun, ng my xa vi. Em trong ngy ng nh tr th Tm n d vng trong mng m n nhng chic l Thu cn y Em nh sng mai tung mnh bay Cn anh chi vi, khng ngy mai Tm mi bng dng duyn tnh phai Tnh c thp thong theo mng m Ch mi vn thy em cn th Anh 33 ri, m mi nh ngy u th xa vi Nm thng sao phi pha, tnh yu y l gic mng m h. Anh 33 ri, chic l a ri nhnh cy phai tn Anh s ra i, d cn yu em, nng si m em.

Anh n thm em m 30 cn m no vui bng m 30 anh ni vi ngi phu qut ng xin chic l vng lm bng chng yu em Tay em lnh cho tnh mnh m mi em mm cho gic ng anh thm sao Giao Tha xanh trong i mt mn tri sp Tt hay lng mnh ang Tt Thng ngy tri qua tnh phi pha ngi khut xa ch cn cht hng xa ri cng phong ba rng cng ma Dng sng m hn en su thao thc ngn v sao mc hay l khc nhau bun cht theo sau ngy vc su rt hoi xung h khng cuc tnh au..

Trang 18

Anh l tt c (you mean every things to nh mt y


Chiu nay trn ph vng nghe cnh thu l ri Tri thu nh mun khc thng tnh yu l loi. Nha trong nc mt nghe b mi ng cay Sao anh qu mau qun. ngi yu hi! Chiu nay trn ph vng chn bun trn l kh Tnh em ang u trong mong ch. Chiu khng c anh m i b vai. Ma ri ht hiu trn hng mi gy.. Tnh ta ang ho ht nh rng thu l ri Bn chn ngoan bc mi trn ng hoang l loi. Ngi yu xa vng qu cho ngy xanh ng cay Sao anh n qun mau. Ngi yu hi! Tnh yu nh cht nng trong chiu thu lt ly Hn em ang a theo thu ny Lm sao c anh bn em tng giy Cho ma gi vui trn b vai gy.. n em th tung tng bn m Ci vang vang trng sao vui gh Cnh hoa mai ong ua khoe rng ma xun v Nhn sang bn kia sn em nghe n ai vang du dng say m Li ca ai m m khi khng thn vui gh K: nh mt y ngm em thn qu Sng lng lnh thong sau vm l Mt nh mt m ui bao iu thit tha Thong bi ri np sau vm l Trnh nh mt ngm em thn qu M i mt vn c theo hoi nh l .... Li yu thng em khng nghe u D con tim em ang bay cao n ai kia ngn ng bao li tnh duyn bui u n vang cu tng t tng t Lm con tim em nghe sao nh Mu xun ny bao ngy th khng cn nh xa. K: nh mt y ngm em thn qu Sng lng lnh thong sau vm l Mt nh mt m ui bao iu thit tha Thong bi ri np sau vm l Trnh nh mt ngm em thn qu M i mt vn c theo hoi nh l .... Mun ni cu g dy ? Ting ht hay li ca ... Ni vi em iu chi ? p ng sau b mi ... (2 times)

Anh y
Thc V

Nhc s Thc V (trung t V Vn Sm, TCCTCT) b bt t ci to ti tri K4, Hong Lin Sn, ni cng sn th hn nh danh l "Hong Lin Sn: m chn qun Ngy". Cng chung mt s phn nghit ng nh bao ngi cht, ng cht trong t nm 77 v kh sai thiu dinh dng. Mt bi th v mt bi nhc cui cng ca ng c cc anh em bn t truyn khu: Th : Em Si Gn, anh y i cao ct trng km gai dy Ngn ng dm chuyn tu xui ngc nh thng v heo ht my Anh vn tng m thng nh con! Thng em tnh ngha vn vung trn Thng mnh thao thc tng m trng Thng bn anh trong cnh sng cn Nhc: Anh y, bn b anh cng y o rch xc x thn gy Cng chung kip sng a y Anh y, ngy ngy cm khng y chn Chiu chiu ra trng n n Gi n thp thong bay qua Toa lin toa, tu i trong nh hong hn Tip ni nhng d m bun Tn canh thao thc canh trng Trng ngm sng, bng m khng soi no ti ng i sao ri lc li Cho lng ging mc i ni .k.: Chiu Sui Mu xt xa bun nh con Tnh yu em vn ong y khe mt Chiu Long Giao i cao heo ht gi Bng phai m hn h vng chn my Anh y, vn ging nc trong bn cu Tm trng, trng vng dy gu

Trang 19

Anh y, sm chiu bn trong ro st Ngy ngy u t chng cht Gia lng ni c sng xa Anh y? Sao anh vn y? -Trch "Nhng Bc Chn T", BS Chnh Trung

nh trng tn
Bun nh tc em hm no, t m ma m Su nh gt em bc nh qua thm Bun dng mt em trong chiu lng gi ma ln Chiu nghe bin xa gi nh mnh mang Chng nh ph xa mt thong sng khuya Lng nghe hiu ht cht ngt ting n Cn u na em nhng ngy u ym bn nhau Cn u na em mt thu ban u V theo nh trng chiu nht nng phai mu V theo hi u lm cht m su Ngn hoa ngt hng, ngn sng xn xao Tnh nh bo t cun mt i nhau Thi mnh l mt nhau, mt i hy vng ban u Sao em nh quay bc Lng anh ng cay nh tng con nc dng ln Lng anh n au hng l me su V ngang ng khuya i cn u du chn em i anh xt xa nhn nh trng tn Nhn con sng cao ngy thng qua mau Tnh em l git mt i nhau

Anh c mong (j'ai envie)


Anh c mong, c sng vui bn em. Anh c mong, c c em lun bn anh. Lun vi anh c c em lun bn anh. Ta bn nhau trong mai sau, trong mai sau. Anh c mong, c ht ln khi em ca Anh c mong, c khc khi em u su Anh c mong, ci ln khi em vui, khi em vui, khi em vui. c l th em min man, anh trng thy qu r nim tuyt vng V gt chn em hm nay khng i n ch hn h bui chiu. Tim anh cht ngt ni nh Mong em vi nhng m ui m gt chn em khng quay v ng c hm no. Anh Anh Anh Anh Anh Anh c c c c c c mong, mong, mong, mong, mong, mong, c ni ln cu yu thng c ni ln cu am m. gn gi bn em lun lun c sng vui bn em c c em, vui bn em. c c em, vui bn anh.

Anh i! ng n na
Anh i, ng n na anh i Anh i ng n na anh i Thng nhau, thng my, thng cho va Yu nhau, yu mi n khi no Thng Thng Thng Thng mi tnh ngho p my cu kip t tm c bao lu l th xanh sm phai mu mi tc huyn nay cn u

Thi nh ng lu luyn cho tnh thm a Thi ng nhc chi cho lng thm u su ng v nh em n y hoa Tm tnh t y cch bit xa Li i m go lng, bc chn tm bn mng Giang h mt kip tm thy u Anh i, ng n na anh i Anh i, ng n na anh i Xa nhau, nhng c u xa lng Bn nhau khi xt xa m mng chng th cng chung hng i i no tm tnh chia hai li Thi nh anh i xa ri Xin nh thng vo mng m thi .....

Trang 20

Anh vn bit
Nguyn Trung Can

Anh vn cn em
Ngc Trng

Anh vn m mt ngy v
Nguyt nh

Anh vn bit anh tng yu em. Anh vn tic bao chui ngy bn nhau Anh vn sng trong ci hn thung au, Khi tr gic nghe gi v khuya m. Anh vn bit ging t lm xa nhau Anh vn bit dao bn i cay su Anh vn nh thung mnh tnh h hao M anh l tn v loi, Cn em thnh thin tuyt vi V th chng mnh xa nhau, V th chng mnh xa nhau m v cn nghe ting th di Mn mi m tng canh thu, Bng sng ci lng nao nao, Hnh phc thu no tri mau, Buc trn i nghe qu l loi Anh vn bit anh mi cn yu em. Anh vn nh ting ni no ru m. Trong gic ng tra nhng ngy nn th, Anh m ui mi ngt tnh nh m Anh vn bit anh mi cn yu em. Anh vn sng mong lc tn qua m. Anh vn uc m n ngy xa xi, D cho ngn nm mong i Tnh yu ha thnh bi m. Hnh phc ln cng thng au, Ngt m lng vo cay su Gp g ri xa nhau, Nhng vui bun dt nn khc tnh ca D bit mi l chia xa, D bit s tn nh hoa, D bit s thnh h v Vn nghe tnh dng cao ngt ngn.

Hm no em n khu ph trn cao ng trn t, b bin vng m thm Nghe lng hoang vng, bui chiu ph x tiu iu Nh mnh mang ngy tnh n huy hong Ta cn ngi y gia chn hoang vu Ly c ph ng tng git xung m m Men tnh cht ngt, dng bun xt xa y vi Dng xun xa gi ch bit mong ch Anh vn cn em bn i sng v mnh mang Cho bt c n m v ph vng thnh thang Lin khc yu ng hm no ngi ht bn nhau K nim m cui chia tay, em v bn y ... D mai xa cch, ch bit yu em Mt ln n i, ngn i nh nhau hoi Em v bn y tng chiu c nghe ch Tic nhau chi mnh i lc xun th.

Anh vn m mt ngy no qu du yu khng cn cng th Trn con ng mn, sau cn ma chiu, anh m n du em i di trng. Ta ng yn nghe rng th thm. Ta ngc trng sao tri tht gn. Anh m cy n. Anh bung t trm. Em ca bi mng qu hng thanh bnh. .k. Ri bnh minh ti anh a em v lng. Ny b con n ka anh em cho mng. Thn qu tng bng, Mun chim reo h ht mng ngi va v sau chin chinh. Ri hong hn xung ta say men ru nng. H hng trong xm thay nhau nhen la hng. Sng ging mt mng. m su chp chng xa ngc t xing gng bao nm. Anh vn m 1 ngy no anh vi em chung tnh bc u. Trn qu hng ngh Trong khu rng gi. Trc mi nh c vng bay pht ph. Bn mi hin ta ngi chuyn tr. Khoai nng thm hng tnh rung ng. Con th ngoan hin e a nh vn "v en n" l Vit Nam kiu hng. .k. Ri ngy con ln con ca vang tnh ngi. Ha bnh no m con ca vang tnh i. Thay cho cha gi. Sut cuc i ha li ca u tranh. Ri ngy con ln con i xy cuc i. Mu c t quc con t thm rng ngi. Qu hng thanh bnh. Mun dn yn lnh sng cuc i t do mun nm.

Trang 21

Anh v vi em
Trn Thin Thanh

o nh
Y Vn

o anh st ch ng t
Th: Hu Loan - Nhc: Phm Duy

Anh v vi em, nh chim lin cnh nh cy lin cnh Nh vi sng, nh nc xui ging vo lng bin xanh Em i trng cn sng nn tnh yu vn cn mang, Em i sng cn xung nn tim ci mong si m Ta xa nhau lu ri, ta mong nhau lu ri, gn nhau m nay thi... Anh v vi em, mai ta li cch xa nhau mun trng Bao ngy nh nhung, vi ht tm s va cn mt m Sao em anh li khc khi anh ra i v em? Hay chng n tnh ln hn khng gian i mnh cch? Mai nay anh i ri, mai nay anh i ri, mai nay anh li i... Khng trch em yu mm khi con tim n ci Khng mun em di lng khi mang mang bun ti Anh mun em hiu rng i chin s phong sng, Nn mt ln v thm bng vn ngy gn nhau Em bit khng nhng chiu, khi sng thu ging ging, Anh nh xa chng mnh hay i trn ng vng, Anh nh xa mt ln lng ngm nh my tri Lm ngi yu lnh chin my ai gn nhau .... By gi cch xa, i a i min nht nha chiu ma Xin cho n tnh s bao la nh sng u ni, Xin cho n tnh s khng mau tan nh bt nc Anh i anh li v, em i t duyn u xin trm nm bn lu... Anh i anh li v, em i t duyn u xin trm nm bn lu...

Yu cho bit sao m di Cho quen vi nng cay Yu cho thy bao lu i Ch cn vi trang giy Ging mc xanh cn y Ha cho nhiu d bao li ni phai tn thnh my thnh khi Cng xem nh khng m thi Nhng n tnh em ong bng nc mt Khc cho y hai ch tnh yu Phn hng nng em xem ta tm o thay mu n i t lu... Xa m vng a nhau v Nay n bng ng khuya Khi vui thy trng khng m Lng bun nn trng a Ka phn hoa cn Nhng con ng bun vui lng gi Nhng n tnh chm trong lng ph Cng theo h khng m i Nhng neo thuyn yu ng thng d t Khin bao chiu trn bn tch liu Vng con tu sn ga thng ho ht Thiu em lng anh thy qunh hiu...

Nng c ba ngi anh i b i lu ri Nng c i ngi em c em cha bit ni Tc nng hy cn xanh, tc nng hy cn xanh... Ti l ngi chin binh xa gia nh i khng chin Ti yu nng nh yu ngi em gi ti yu Ngi con gi ti yu, ngi em gi ti yu. Ngy hp hn ti mc hnh qun Bn ng qu bt i giy chn s Ti mi t xa ni n v v Ti mi t xa ni n v v Nng ci vui bn anh chng k khi Thi lon ly c ai cn o ci Ci va xong l ti i. Ci va xong l ti i. T chn xa xi nh v i ngi Ly chng chin binh my ngi tr li M nh khi mnh khng v Th thng ngi v, b bng chiu qu. Nhng khng cht ngi trai chin s M cht ngi gi nh min sui Nhng khng cht ngi trai chin s M cht ngi gi nh min sui Nhng khng cht ngi trai chin s M cht ngi gi nh min sui Hi i ! Hi i ! Ti v khng gp nng M ngi bn m vng Chic bnh hoa ngy ci thnh chic bnh hng Nh xa em hin ho o anh em vin t Nh ngi yu mu tm Nh ngi yu mu sim. Gi pht la i Chng c ni mt li Chng c ng mt ngi... Nng c ba ngi anh i b i lu ri Nng c i ngi em, nhng em th s ln Tc nng hy cn xanh, tc nng hy cn xanh i mt chiu ma rng trn chin trng ng Bc Ba ngi anh c tin ngi em gi thng au V tin d i mau, ri tin ci i sau.

Trang 22

Chiu hnh qun qua nhng i sim Nhng i sim, nhng i sim, i tm hoa sim Tm c chiu hoang bin bit Ri ma Thu trn nhng dng sng Nhng dng sng, nhng dng sng ln gi Thu sang Gi rn rn trn m vng Chiu hnh qun qua nhng i sim Nhng on qun, nhng on qun v ting qun ca C li no ru i i : i ! i ! o anh st ch ng t V anh cht sm, m gi cha khu Nhng i sim, nhng i sim, i tm hoa sim i tm hoa sim, i tm hoa sim i tm hoa sim, i tm hoa sim i tm hoa sim...

o la H ng
Ng Thy Min

o la vng
Phm Th M

Nng Si Gn anh i m cht mt Bi v em mc o la H ng Anh vn yu mu o y v cng Anh vn yu mu o y v cng Anh vn nh em ngi y tc ngn M ma Thu di lm chung quanh Linh hn anh vi v v chn dung Bay vi v vo trong hn m ca Em cht n, cht i, anh vn bit Tri cht ma, cht nng chng g u Nhng sao i m khng bo g nhau? anh gi ting th bun vng li..... Em u, hi ma Thu tc ngn? Gi h anh mu o la H ng Anh vn yu mu o y v cng Anh vn yu mu o y v cng ...Anh vn yu mu o y em i .....

Ngy xa em n, em mc o la vng Em i trong nng, chn chim xinh xn, cha h lm bi trn, cha h vng c su. Em i vo mng m. Ngy mai em n, xin mc o la vng, nghe em hy nh. Qu hng anh , ang cn n tnh ngi, ang cn n n ci. Cho tm hn ngh ngi. i ! nng la vng, nng la vng nng t mi em. i ! nng la vng, nng la vng qun qut chn em. Trn con ng ny, ngy xa, ngy xa Trn con ng ny, chiu nay, chiu nay ..... Chiu nay em n, vn mu o la vng, nh xa trong trng, mang theo nh nng. Cho i bt l su, cho lng bt hn th. Anh i vo tui th. Ma thu n, trn ng l rng vng. Anh i trong nng, mang theo nh sng. Vi mu o tuyt vi, vi mu nng rng ngi, Anh i vo nim vui.

o em cha mc mt ln
Ti vi nng, hai a nguyn yu nhau Tha thit t y cho n ngy bc u sau ht ti trao nng nhn ci, Em cng tng ti khn hng thu cnh hoa mai. Ti vn ngho, em cng chng cao sang, Tay trng cng nhau hai a dt mng vng Ngy hn l, em khng i chu bu Ch c mt i o thu nh chuyn i Ng u, giy t la n, N hoa cha thm vi tn, Cha thng su chia phi Vi i b i o mi, ai mc by gi em khu? Ti thn th, nghe ting hng thng reo, Thng qu l thng khi nng ng v chiu Nhn i o ti thng v d vng Nhng vn cn trng thy em mc l t hng....

Trang 23

o trng
o trng vn bay, Ph di tht di, o bay nh trong khu ph trng tri. o trng chiu hm, Ph bun tht bun, Ph im lm trong nng chi, cn au mn. Hoang mang em i trong cn c n, Hoang mang em i bc chn vo bun, Em c nghe bun, Em c nghe bun, Gi tn gia vng ph di vng tanh, Nng chi mng mnh. Tc xa b vai, Ph di tht di, Ph yn lng trong hoang vng nh ai. o trng chiu hm, Bc bun tht bun, Ci vai lng nghe gi rt len trong hn.

Bc trng la hng
Tnh ngha i mnh ch th thi sao? Gp g chi ri thong ta chim bao Tnh anh nh n my cao Tnh em nh nh trng sao C sao mnh chng c gn nhau? Cuc sng kim tin chia cch i ta Bc trng la hng, nn i thm xa ng anh sng gi bao la, ng em thu gm, thu hoa n au ny mun kip khng nho Hn c nhau chi, cho mt ngi m mi hn Nhn theo mt chic xe hoa, trm nm bit c duyn g Gian trun nu c qua cu th hp tan duyn s m thi Mt bc xa ri mun kip ly tan Mt cnh thip hng khin ngi sang ngang Mi hai bn nc thnh thang T nay i no hoang san Khc cho i bc trng la hng ....

Bch ng giang
y Bch ng Giang sng hng dng ca ni ging Tin Rng, Ging anh hng, Ging Lc Hng Nam Bc Trung. Trn tri xanh mun sc ua chen bng . Di y dng nc nh sng lng l nhp nh. Hng cy cao soi bng gi cun mun ngn lau. Hn ai ang pht phi trong gi cm xit bao. My nc thing ling cn ghi chp rnh thi oanh lit ca bao ngi xa trung chnh v yu nc non vui lng hin thn liu mnh ra tay tut gm bao ln. Dng nc trng xo di tri quang ng. T xa nu cao tm gng anh hng d c sm st bo bng, ma nng ng Giang vn sng cho ni ging soi chung.

Ave Maria
Schubert (li Vit: Phm Duy)

Dng v Maria y nhng linh hn y u t Khp np trong lng M, i ht u phin. n con xin M u ym ni cho lnh duyn. Hy ban cho hng i tan v trong ngy qua, v a ti ni m h. M i, Santa Maria ! Lng con run ln v nghe ting chung xa xa T xa th u hoa xun n trong gi th Tn kip mong linh hn siu thot Thin ng kia Ave Maria

Trang 24

Bi ca chin u
Cn b Xy Dng Nng Thn

Bi ca dn ch mi
Vit Dng

Bi ca ng tin
Trn Thin Khi

Li m u......................Phng Minh Hi Chng ta ra i t mt qu hng v nt bi bn tay ca b l cng sn bo tn Cn li c m g sau bao thng nm lu lc ? Ngoi nim kht khao duy nht: c tr v!!! ng bo i, xin gi vng nim tin Tay trong tay cng bt ph gng xing Cho ngy mai qu hng ta: T Do, c Lp Cho ngy mai dn nc ta: Hnh Phc, Ph Cng. -------------------------Bi Ca Chin u.........Cn b Xy Dng Nng Thn Nhp: Chm va, hng mnh H. h. hy,.. h. h. h. h.. H. h. h. h. h. h... Anh em mnh, cng nhau xit cht bn tay Nhn dn ta th p tan n l xing xch em ch trai qut cng Xy p qu hng mnh Anh em ta, tay trong tay, gi cht nim tin Anh em mnh, cng nhau gi cht lng thn Ta ln ng chin u quyt phn thy l gic cng n Anh ln ng Vi qu ngho Nhn dn mong ch (sng trn lng i ?) Hn dn Nam cn h reo Ngy p v xing xch Ngy ta cng quyt xy nh Vit Nam.

Ngn gi B Linh p tan nhng bo quyn Nhn loi ph v bc tng nm xa T khi ng u v trn khp a cu Mun triu ngi cng st cnh bn nhau Th quyt chung xy k nguyn mi huy hong Cho d c mu thm cng trng Thin An D mun hay khng, bo quyn s suy tn Khi lng dn quyt xy li tng lai T Budapest v ti Si Gn Hm m Lin S hay nh my Ba Lan T nng thiu n, v nhng c gi Cng ha nhp chung ht vang li ca: ng ng ng ng ln, ln, ln, ln, ng ng ng ng ln ln ln ln i nhn quyn cho th gii i xy li Vit Nam mi i dn ch cho dn ti lm cch mng Vit Nam i...

Rng m nay m u, bng trng m m xa bin khu on ngi i bn nhau mt cm hn cn in bng th Chm trong cy ting chim nh gic lng ai Gi theo nh gic bc di, mn sng ri thm vai ni sng vn ang ch mi, quyt th cng lng chin u cho mt ngy mai. Vt trng sn m nay bc chn di lng ta m say Hnh trang mang trn vai l cy rng cn in du giy Th cha vi, nc non nh gic lng ai, bc i ta cn bc hoi, d chng gai, him nguy, ni sng vn ang ch mi, quyt th cng lng chin u cho mt ngy mai. i, anh em i tin qua tri ng, qun reo vang khp ni tng bng. i, anh em i tin qua tri ng mai sng tan n thi dng hng nng say men lng rung khp nc nam. on qun qua phng ng mt trng vi min qu xa xm. Rng hm nay lin hoan n ta v ton dn ro mng. Th kia i by lu ta cn nung si by lu ta cn nh hoi, d xng ri mu ri ni sng vn ang ch mi,

Ny hi dn ti, gi n y ri Ngn ngi chi cha ng ln cng chung vai T Bc v Nam, v trn khp ba min Cng mt lng tranh u cho mt ngy mai ng ng ng ng ln, ln, ln, ln, ng ng ng ng ln ln ln ln i nhn quyn cho th gii i xy li Vit Nam mi i dn ch cho dn ti lm cch mng Vit Nam i...

Trang 25

quyt th cng lng chin u cho mt ngy mai. -Bi ht ny ca Khng Chin Qun Trn Thin Khi sng tc trong chin khu vo nm 1981.

Bi ca ln ng
V t nc ta qun mnh V nhn dn ta hy sinh Cng nhau ta nm tay ln ng Anh em ta quay v qu hng Vui ra i trong nim tin mi Xy qu hng d bng xng mu Quyt ch phn u Bao kh thing non sng ta ho hng Ta chu con dn Nam bao qut cng Vung ti trai bn phng Cng v y xy qu mnh No cng i anh em i Cng i ta ph tan au bun Qu hng ang mong ch tay ta em sc trai t bi sng ni Cho nhn dn trn nim vui sng Lp lp tin ti Non nc ta mai y vui ho bnh Dn nc mai y thm cng thnh Nc VN lng danh Nc VN, VN ngi sng.

Bi ca ngy vu quy
Bng Giang

ng khc nghe em ngy vu qui, c nn au thng m vui i Chuyn ngy xa ng nhc na, v mnh qun li ha, gi hai a phi xa nhau ng trch sau ti chng yu em Bit ni sau hn duyn tnh l Ru hng ti ung ht, k nim xa cng cht tin mt ngi ra i Xin em ch bun, xin em ch bun Ngy mai em ct bc sang sng theo chng Ngn nh thng trong lng Nh nc tri theo dng Cn g na m mong Tr ht cho em ngy xa xa, nhng ting iu thng, xin ng ni na Cn g u m ui Cn g u tic ni Thi nh vnh bit ngi i

Bi ca khng nh lun
Ti ng gia khong tri b v Ht bi ca tng linh hn cc anh Nh ng ngi ng yn trong lng t Cho t kh ln cy tr lc Cho tc em thm hng c mm Cho mt m ci trong nim tin Thng my a em cn ngy th Thiu ph kia cn u un tic thng Vng ngi, n khuya thm su u Trn cnh tay bng khung nh git Anh c hay nhn gian lc ny Em vn nguyn cu cho linh hn anh Tri ma ma mi ngn nm Nc sng c chy v bin khi Th tnh ngi Vit nam sau m ti S rng ngi di nh mt tri Bi cc anh, bi cc anh, nhng ngi i lm lch s Vit Nam Em s ht cho ngn nm sau Ht i an tng linh hn cc anh Nhng ngi an thu ngn gic

Trang 26

Bi ca tnh yu (and i love you so)


Li: c Huy

Bi ca t s cho ngi qu ti
Phm Duy

Bi cui cho ngi tnh


Ngi yu i cn nh khng, Chuyn ngy xa qua mau Mnh hn h yu mi nhau Cho d nm thng di Ri thi gian lng l tri Ri tnh yu cng bay i Ngi xa xi nh bng my Li hn u ti nh thi Thi tnh nhn hn ta xa nhau ri Thi t y mi mt nhau trong i Cho nhau bi h cui Qun i tnh gian di Qun i nhng ln xa cht gin nhau Bi cui cho ngi tnh Bi cui ta cho mnh Na hn ta ng ngc Bao gi vi nh thng Bi cui cho ngi tnh T y bc ng trnh ng i nghe hoang vng Thi gian m thm tri Thi tnh nhn hi ta xa nhau ri Thi t y mi mt nhau trong i Cho em bi ht cui Tuy em nhiu gian di Nhng ti thng nh hoi Mi mt ngi yu.

Tnh yu nh gic mng, tnh yu nh gi ngn. Tnh m nh ting nhc, ngy ngt khi ta gn nhau. Tnh trong em sut i, tnh chn my cui tri. ng xa nhau nh em, anh mun yu em trn i. Ngy lc trc, lc trc ta cha gp nhau. Ngy thng c n qunh hiu, nhng ti sng dng mt m Tnh yu .. nh nng m, nng m n trong ma ng. Nng ln cho tnh thm .. hng. Tnh cho nhau n mi, tnh ln cao ngt tri. Tnh su nh bin khi, dng sng khi ta gn nhau. Trn con tim c th, vng tay em vn ch. Cng ring em du yu, cho n mai sau trn i. And I love you so, the people ask me how How I live till now, I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. But life began again, the day you took my hand. And yes I know how lonely life can be, the shadows follow me And the night won't set my free. But I don't let the evening bring me down, now that you're around me And you love me too, your thoughts are just for me You set my spirit free, I'm happy that you do. The book of life is brief and once a page is read. All but love is dead, that is my belief.

1. Anh khng cht nh ngi hng Yn Bi Du cng chung yu nc vi thng ni V anh khng cht nh trong s xanh ghi chp: C Cn Vng, Yn Th chng ngoi xm! Ngi xa mun cu dn tc, ngoi nhn em git, Gi th anh cht bi tay ngi Vit! Anh lngnghe c lng dn ut c, gi anh nh vn gi anh hng. Vit Nam anh dng khng ngng vng ln khng chin, Ci cht ca anh nh v mt ch tn! Lt i o dn tc, th qun bn nc: Dun-ng Chinh, chng l nguyn hnh! ip Khc: i! Ci cht Vit Nam! Cht bi bn ngi mang danh l Vit... Ca Nga-S-Vit! i! Ci cht hin linh! Cht ngi mnh chin u hon thnh T do no lnh 2. Anh cht cho hn ngi trinh n Chn bin xanh, m gi mi oan th Cn ai ang cht nhng ni tri giam bin gii ? Di ng su, trn ph, gia Thnh Ngi dn cht i, chn vi tri kinh t mi Gi cng anh, tt c nh ngm ci Anh cht cho mt Vit Nam i khng. My nghn nm khng ci, cng khng hng Thc dn, quc cng nh bn tay sai chng. Quyt phi em xng mu p xing gng! p tan vi trt trn mt qun bt chnh (th s thy) mt H tinh bt mu ca dn mnh. ip Khc: i! Ci cht Vit Nam! Cht bi bn ngi mang danh l Vit... Ca Nga S Vit! i! Ci cht hin linh! Cht ngi mnh chin u hon thnh T do no lnh.

Trang 27

Bi Hng Ca V Tn
Trm T Thing

Bi khng tn cui cng


V Thnh An

Bi khng tn s 2
V Thnh An

Ht na i Hng ht iu nhc bun iu nhc qu hng. Ht na i Hng ht li bi ca tin anh ln ng. Ngy ao binh cha bit cn bao lu, cuc phn ly may lm th qua mau Ht na i Hng ht i ch. K : Hng i ... sao ting ht em, nghe vn dt do, nghe vn ngt ngo D em ca nhng li yu ng, hay chuyn tnh gy gnh gia ng. D em ca ni bun qu hng, hay ma ging thc m trng. Ht chuyn vai em tc xo bng mm du ngt mi em. Ht mi nghe Hng cho hng ln da ko i chng gi. Ngy xa xa em vn nm trong ni, m ru em cu ht di bung li Ht yu cha m li ngy gi. Ht na i Hng cu nhc thnh ngun gi chuyn au thng. Ht k qu hng ni rng y hoa bng thnh chin trng. ng tan hoang nn la ngi m bng, thuyn ham i nn nc cn trng mong. Khin c m thu ting em ru ru K : Hng i ... sao ting ht em, nghe vn dt do, nghe vn ngt ngo D em ca nhng li yu ng, hay chuyn tnh gy gnh gia ng. D em ca ni bun qu hng, hay ma ging thc m trng. Ht na i Hng, ht i Hng, ht na i Hng ...

Nh em nhiu nhng chng ni. Ni ra nhiu cng vy thi, i n au nhiu ri, mt li thm cng bun thm cn ha g? Bit bao ln em ha. Ha cho nhiu ri li qun, anh bit tin ai by gi, ngy cn y ngi cn y. Cuc sng no ch. Ny em hi con ng em i , con ng em theo s a em sang u? Ma bn chng c lm em khc c lm em nh nhng khi mnh mn nng. Ny em hi con ng em i , con ng em theo ng hay sao em? Xa nhau ri thin ng thi l cho thn tin chp cnh xt cho ngi tnh si. Sut con ng ai du li, hy yu nhiu ngi em ti, xin gi em mt li cho, mt li thng mt li yu ln cui cng..... oOo

Lng ngi nh l a trong cn ma chiu, nhiu cn gi xoy xoay trong hn v cn au ny vn cn y. Chiu v khng bung nng cho my m thm, mt mnh trong chiu vng nh i mi mm ngy no n cn trao thn. Tm trong thng ngy bun, i mt no kh, ng tim ch v. m cho nhau li ni trn i no yu ngi. K nim xa cht, cn ma chiu, tnh yu ht, xt xa nhiu i thi s cn mai sau. Thi em ng xt thng ri ngy thng phai i. Thi cuc tnh tan ri khng cn g na, tic m chi. i mt ngi con gi c m nhiu, tri cho khng c my n khi ly chng ch cn mi tnh mang theo. Xin mt ln xit tay nhau, mt ln cui cho nhau. Xin mt ln vy tay cho thi ging i , cun ngi theo.

Trang 28

Bi khng tn s 3
V Thnh An

Bi khng tn s 5
V Thnh An

Bi khng tn s 6
V Thnh An

Yu nhau cho nhau n ci Thng nhau cho nhau cuc i M i u bit i tnh nhn kt i Yu nhau cho nhau mt ln Thng nhau cho nhau mt ln Mt ln thi vnh bit Mt ln thi mt nhau ri on trch nhau Tay bung li tnh mm Chn khng theo tnh bn Chng gi c nhau Cho mi kh n ci Qun ting ht yu ngi Cho i mt ti hn ri l cun mt cu th m su mi tc em di Bung xui, sui theo dng i M i di nh ting kinh cu Cn su mang n cho nhau.

Qun qut vn v t o Run run i mi m cho Ting ni th di ngy no By gi mng i bay cao Gp ht tng lai vo ting Yu thng trao em mt i Hy xt xa i ngy ti Mai ri ngt bi s chia Nng niu c n tng ngy Xoa tay khi em vo i M i cn nhiu ng cay Hy n chia nhau ngho kh Qun lo tng lai mt m Hy c yu ngi m sng Lu ri i mnh cng qua Lu ri i mnh cng qua

m nay gi xn xao, ngoi kia vang li ma cho Ch mng p hi nng, tnh lp cho y h khng Tm nhau, thp m tm nhau, p mi tm nhau, vi tay tm nhau. Chim bao mc o tnh nhn, i li nguyn thng thn trt i. Ch nhau, xt xa ch nhau, ht hiu ch nhau, nm vng ngy ho. Thi em mu mi cng nht, chm theo sui m thi gian. m ma l i v, mt cn lc xoay i qun i Li ngy n cn, tm n m n chong m Nh nhau, tm n nhau, nng ma ngc xui, i mnh cn lc xoy, mai mt ri thng vay. Nu yu nhau, xin nhau, thng cuc i kh ho, xin du dng dt du.

Bi khng tn s 4
V Thnh An

Khc cho vi i nhng nhc hnh Ni cho vi i nhng ti tnh i con gi cng cn d vng M em ti ch cn tng lai Mai v sau nc mt c cn Khi ra i thng cho n con Triu ngi quen c my ngi thn Khi la trn c my ngi a L xa cho em c khng, nhng k nim ng Li ni yu thng ngy xa c tr v tim m cho em nhng giy pht mn nng Gi cho em mi tc bng Li anh ni s cn mi y Chuyn mai sao xin gi trn tay!

Trang 29

Bi khng tn s 7
V Thnh An

Bi khng tn s 8
V Thnh An

Bi khng tn s 9
V Thnh An

Mt ln khi trng ru i vo qun lng, nng su thnh hi m, th du tnh au. Ngy tn im lng, yu ngi ln tc trng, tm s ri m ng, nh l ri bit nhau. m v v nui nng m trao ngt ngo hng phn bung li dng tc m trn cng ngy thng vt v. Thn em ri hoang ph l theo thi gian ging gi thi cng nh ci xung cho mng i thot i. Mt i cho tnh yu tng m dng nc mt s nng niu i nhau n au, anh, s cho nhau i nhau xt xa, em, dt a nhau mi hn i ngi. Tr li nc mt cho mnh i son st, thi ri em cng mt cho tnh ci u. Mt mnh i mi trn ng di khng thy, ai ngi quen ti y, bao gi i s vui?

Chiu thm, ru hn ngi bnh bng Chiu khng, im gi ngi i mong Chiu trng cho mm my m nng Nng i chiu nng say Nng nhum chiu hy hy Ngy i qua vi ln mun phin Ngi quen vi cuc tnh o in Ngi qun mt vng tay m nh C bun nh vn cha Bao gii bng hm nay Vng nhau mt m, cng xa thm ngn trng Tic nhau mt m, ri mai thm ngi ngng Bao lu ri tic, nhng ngy cn u th Ln tm trong n hn Li nguyn xa mn ng V u, tm hn ny bnh bng V u, thn ny mn mi khng V sau v nhiu nm sau na C bun nhng vn cha Bao gi bng hm nay

Ngy n mang tin bun Thi gian theo v mun Git nng loe trong u Bn tay tr t khu L a ra hai hng L thng thn d trn Nghn xt xa cng mun Ri mai sau nh ln u Mnh yu nhau c thng nhau Mnh cho nhau ni n au Cht yu nhau xa nhau Cht xa nhau qun nhau Thi em xa ri Nc mt ri qua i Chm trong mt cn m thi Ngy nui tnh yu ln dy m p khao kht ln y Mt ln trt cho nhau L ln la xa mi nhau u bit c nng trong u u bit mi thm s nhu Mt i cy xi ni su Mt i vun xi nim au

Trang 30

Bi tango cho em
Lam Phng

Bi thnh ca bun
Bi thnh ca cn nh khng em Noel nm no chng mnh c nhau Long lanh sao tri thm p mi mt o trng em bay nh cnh thin thn Git mi hn di thp chung ngn Cng nhau qu di chn Cha cao sang Xin cho i mnh sut i c nhau Vang trong m lnh bi ca Thin Cha Kh ht theo cu m thnh v cng i ging ht em ngn no bun K : Ri ma gi but cng qua mau Li hn u ai nh di lu Ri mt chiu o trng phai mu Em qua cu xc pho bay sau Li nguyn mnh Cha c nghe khng Sao by gi mnh hoi xa vng Bao nhiu m Cha xung dng gian By nhiu ln anh nh ngi yu Ri nhng m thnh ng n Noel Lang thang qua min gio ng du yu Ting thnh ca ngy xa vang m ti Nh qu i thi ging ht ai bun m thnh v cng lnh gi hn ti ....

Bi th cui cng
y bi th cui cng anh vit cho em Anh vit cho em bi ca mng c Va khi tn a, ta nh ma l Cht theo thu gi, cng nh trng t Cht theo m bun dn qua Thi tnh th ny, em anh y Em anh y, m u cn na Chiu trng ch n, bun vui cng sng Nhng m trng bun, nhng khi di hn n nhau bn ng tnh m Em i thi th l thi l th Ba nm thi th mng tan tnh Em i thi th l thi l th Thin thu thi th ngi bun tnh y bi th cui cng anh vit cho em Anh vit cho em, bi th ca nhng Ma trng tt. Ngy vui mt cha chan u bun Xt xa nhng gi em theo vo hn th.

T ngy c em v, nh mnh ton nh trng th Ging nhc tnh ang tt lu, tun tro ngt ngo nh ging sui Anh yu pht ban u, p nghing nghing dng em su. Trong mt em bun v mau, em i c khi no ln gp y cho mai sau. Ting n ha m i, nhp bc em thm l li Cung iu bun chi-vi, i tm hn ring th gii Mnh du st i em nghe ln hi chy trong tim nng nn Thng tic chi tri rng thnh thang, Vng vn ri mt i kiu mang (ln 1) Gi mnh c nhau ri, i p v ting em ci Vt ngn trng qua b khi, dt du cng v cn nh mi. Ta xy vch chung tnh, nhiu chng gai c tay mnh Xin cm n i cn nhau, xin ghi pht ban u bng bi TANGO cho em. (ln 2) Gi mnh c nhau ri, i p v ting em ci Vt ngn trng qua b khi, dt du cng v cn nh mi. Ta xy vch chung tnh, nhiu chng gai c tay mnh Xin cm n i cn nhau, xin ghi pht ban u bng bi TANGO cho em.

Bi tnh ca cho em
Ng thy Min

Anh ht cho em bi tnh ca thit tha Anh ht cho em d lng nghe xt xa Mt ln gp g l bao thng nh Thng dng em ci nh n mt b mi Anh nh nm xa mu xun em n thm Em ni yu anh ri tnh qua rt nhanh Mt ngy cht n bng tnh nh l Mt ngy cht n bng i nh tan v Ai yu em nhng m bun ga lnh V ai u ym ht nhng li thit tha tri mn Ai nng niu n a ngy thng di Gi u cn na ngy vui ht tnh ta cht Anh chc cho em i yn vui m say Anh chc cho em d lng nghe ng cay Mt ngy no du tnh ta l Mt ngy no ta vn yu mi ngi thi ...

Trang 31

Bn tnh cui
Ng Thy Min

Bn ti
V Thin Thanh

Bng khung chiu ni tr


Nguyn Trung Cang

Ma c ri v nng c phai trn cuc tnh yu em ngy no Ta yu v ta m, m trng sao a n bn ngi. Mt ln gp g nh quen thu no mt ln gp g nhng tnh xa xa. My c bay v em c hay ta ngi ngng yu em ln u. Ta say hn ta ngt ngy men yu thng thm cuc i. Mt ln no bc bn em m thm mt ln no ta vn khng ni yu ngi. Yu em ta yu em nh yu tui ngy th. Bn em bn em ta ht khc mong ch. Ngy no ngi cho ta bit tnh yu m say Ngy no i cho ta bit tnh l ng cay Ma ri v nng phai trn cuc tnh yu em ngy no Ta vn yu hn ta vn say qua bao nhiu nm thng th Mt ngy no tc xanh xa bc mu. Mt ngy no ta c thi ht yu ngi.

Bn ti sng nhn n ln ging ng Bn ti sng p xe hai mi cy s Thng i dy thm a lm tip th Thng lm qun cm Ti v mt gi m tm Ti v k chuyn nhau nghe Chuyn bun vui ngy thng xa nh Ti v ging Bc Trung Nam Chia cng iu thuc St chuyn vui bun Min Ty nc ln ng ngi khng yn Min Trung l lt Sut m khng ng Chng ti vo i hc Nim vui cha dt Bao ni u lo Dng M gy hn trc Tc Ba thm si bc Chiu nay tin bo phng xa Lng con chua xt . . . Con cha v Cha v lng tht cn au

Chiu ni tr bng khung nh i mt ai ngy no tao ng Chiu ni tr bng khung nh i mt ai vi vi tha thit nh mt tht gn m cng tht xa i yu thng qu nh mt m m Mong tnh yu cho hn tr ln khn thm L mt thong my bay trong i mt ai mt ngy nng p L mt thong ging my trong i mt ai mt ngy u m nh mt m h ph kn hn ti Nghe sao chi vi c th qun ngi Ma chiu nay cho hn ti lung bng khung Ma u ma ht nh long lanh Ma qun qut git di git vn Ma hi ma i c bao gi nh nng Sao ta bun li nh thng nhau Ma tnh u nghe rt mong manh Ma t tch th thm trn ngi Em c nghe ma tng chng li anh ni Rt nng nn ngt ting: YU EM Chiu ni tr bng khung nh i mt ai ngy no tao ng Chiu ni tr bng khung nh i mt ai vi vi tha thit nh mt tht gn m cng tht xa i yu thng qu nh mt m m Mong tnh yu cho hn tr ln khn thm L mt thong my bay trong i mt ai mt ngy nng p L mt thong ging my trong i mt ai mt ngy u m nh mt m h ph kn hn ti Nghe sao chi vi c th qun ngi Ma chiu nay cho hn ti lung bng khung ** Tun Ngc CD "Li yu thng"

Trang 32

Bng lng i em
(1) <b>Nam:</b> Bng lng i em, anh v qu mang l cau tru M cha ln hi kt hoa bng thuyn a du nghe <b>N: </b>o ci hnh i b cu khn vn nhiu vng, mt u Bng lng i em qu min Ty cy tri xanh mu <b>Nam:</b> Bng lng i em, du lng anh khng thiu bc tin cm xanh tay nhn rt sang bng vng xi men <b>N: </b> m ci b con ngi khen, dy pho th di n rn hn <b>Nam:</b> Bng lng i em qua ma trng ta ci nhau lin K: (2) <b>Nam:</b> Hi mi sao im re sao m lm thinh khng mun ni ? Anh trng m mui ku li vo ve <b>N:</b> Anh bit cha ng v nghe gi a bi chui sau h (3) <b>Nam:</b> Bng lng i em khng l loi om m lp le Bng lng i em qu min Ty quen khi lam chiu <b>N:</b> Cu tre lc lo bm ong, phng hng, ve ku Ging nc cu xua tnh yu chim lu lo chuyn cnh iu, kia ka <b>Nam:</b> Bng lng i em xui min Ty quen khi lam chiu (4) Repeat (1), (2) <b>Nam:</b> Bng lng i em khng l loi om m lp le Bng lng i em qu min Ty quen khi lam chiu
Trang 33

Cu tre lc lo bm ong, phng hng ve ku Ging nc cu xua tnh yu chim lu lo chuyn cnh iu, kia ka Bng lng i em, anh v qu mang l cau tru <b>N:</b> Bng lng theo anh xui min Ty quen khi lam chiu <b>Nam:</b> Bng lng i em, qua ma trng <b>C hai:</b> Ta ci nhau lin

Bao gi anh a em i cha Hng


Bao gi anh a em i cha Hng Nghe cu em hi, sao m thng Mi nm, mt tui em gi mt Mi tm nm ri, i nc non Mi tm nm ri, lu qu nh Cng thm mt thu Bc Nam chia By gi anh gn nm mi tui Tc bc rng long cng sp k Anh s a em i cha Hng. i cu anh ha bun i bun Bin sng ang r ging lu lc Nht mng v sng khi sng Nht mng ngha l em thy Ngy tn m ti tui bay xa Th anh quyn vi su thin c Em ly tay che ko mt ngon Mi tm nm ri ting sng ngng Bc Nam lin ln hi i lng Vch tng theo vi i 100 hng cng nhang thm c v vng Bao gi anh a em i cha Hng? Anh khng p c, hi thm bun Qu ngi hoa n cho nm mi Em ci u, hn i, i em d thng Ngy xa Nht Php hai mi tui Try hi cha Hng thi i Mt chn rng xanh thnh c tch Ngn nm th mng vn cn ti Chu Mnh Trinh thi sung sc nht Cng ln hng tch ng n Hng Ti sao tui tr ngi xa p Anh hn cng em c ch... Anh s a em i cha Hng i em d thng.....

Bnh xe lng t
Bnh xe quay nhanh nhanh Chic thn xe quay rung rinh Chm trong ln ct trng Xe nhp nhng quay bnh lt Hn ta m cun trong nh nng Ta mn yu mt kip giang h D rng cuc sng v b Tim nng ging mu v t A haha, sui in hnh chic xe vng m nao p v cy n, gin i no ai bit hay Gi cu bp bn, trn ng gian lan Chic xe lc l ru hn ngh s ti ni xa ngn Xe ln m m di nh trng vng Mi ai say sa h my cung n Ca ln cho tan ni nim cay ng Vui ca ln i trong chic xe vng Sau khi men say ln my cung n Hn ta vt bc ln tri xanh lan.

Bao gi bit tng t


Ngc Chnh & Phm Duy

By chim b x
Phm Duy

Ngy no cho ti bit, Bit yu em ri ti bit tng t Ngy no bit mong ch, Bit rn r bun vui i em di ma... i bit em tin ny, Vng nh lng giy, tnh yu lp y Ri bit qun cu ci, Bit cho i dng l ri... Tnh yu tr li, i mt m ngy vi ht a y T o em phi by, Ngn tay em di, ting yu khng li.. Ngy no lng ti Bit vui bit bun, m mi tng t Ngy no cnh Thin ng m h tnh yu l tri to thm.. Ti gh rng cn vo Ming mi ngt ng, tnh yu cui ng L tri trng cui cng, Gic m no nng vi tan.....

T Khc By Chim B X (Phn 1 v 2) 1. By Chim Bun B Tri ang rc r Cht u ko my en By chim bun b R nhau vt bay ln Chim hi chim i! Chim hi chim i! Chim hi chim i! Chim hi chim i! 2. Chim Quyn T B Thn oi Chim quyn t qu nh Chim l hn Thc ngn xa La c hng nhc nhn ni x Bc Hn tm v u cht cnh Nam Hn ha sinh ra thnh con chim quc Hn ha thn l h chim Quyn V khng ngng ku mt nc Khuyn i bng mt khc dao ca Nh nc au lng con quc quc Thng nh mi ming ci gia gia Chim Quyn t thn oi Trong ma Xun nc n tnh di Th nc non ti mt thi bin i Bnh minh m m o nh sao ri Ta cnh diu a nng vo m ti Cnh nng chim bng xung tim ti Chim quyn phi t b qu mnh Bay v min tuyt ph bun tnh Th mu ti mt m chim cht Cht khi m v Xc cha tan th ... Ti sinh thnh ln na quyn quyn ! quyn ! Ni ma ng vng lnh Ku go : i T Quc linh thing!

Vn ti sinh thnh chim khc nc Cho d phi gc cht nh xa Nh nc nn go ln quc quc Khc khoi lng ngi sng lu vong By chim bun b R nhau trn qu hng V u b x l kip tha phng ? Chim hi chim i! Chim hi chim i! Chim hi chim i! Chim hi chim i! Chim quyn t b thn tru Qu nh ti rung trng qu ku L vng tanh li yu li thng mn L by diu sai khin l kn kn By c by ng nt n chim hin Thnh l thn nanh m chuyn quyn Chim quyn t b i ri Qu nh ti ho ht u hiu Nghe bnh minh l lo vt ku m sp v li c v theo.

Trang 34

Bay i cnh chim bin


c Huy

By gi l thng my
T Cng Phng

B yu
Ngy em n mang thm ma xun i tm i cha n chan bng nt yu Ln mi t mt nai trn xoe ng ngc B i, nhn em, anh ngn ng V anh vit cho em bi ca m c D m c ch l c m Ri m ti dng em v gy thng nh Nh thng, lm anh cht trong mong ch Em i, phi chng chuyn ngy xa Mnh giu cht trong tim, trnh xa tri ging bo Hm nay gic m no a anh n vng tri y yu thng v mi mi vn vng Em i, ting ca cn ngy th, bn ting n em m a chng ta vo mong nh Khi em bc qua thi hoa nin tui hc tr L khi anh m tri su b v T khi bc chn em v vui bn y Ngy anh vit thm bi lng du Mi trinh n tc my huyn bay theo gi Bit em cn hc khi chiu a i my chc bin my thnh cn ging bo Mi nm khc sao tri i ngi V ting ht u th ngy xa xa B i tnh anh xt xa mun i (2 ln).

Bay i cnh chim bin hin lnh Chng cn gic m no gi i chn em Chng cn ting ni no trch c em Khi mt tri u trn i cnh v Theo ting ht ca ngi thy th Ln trn sng v v ghnh chim bay qua Lang thang cnh gi chiu bun trng men san h t tri rng sao em khng bn Gic m ca ti v cnh chim hi u Bay ra khi tm tay v ting sng Em mun ra i nhiu ln Tri ln ting ku gi v gi reo tn em Trng dng v sng v n bc em Quay mt li nhn nhau mt ln cui Bay i cnh chim bin hin lnh Chng cn gic m no gi i chn em Chng cn ting ni no trch c em Khi mt tri u trn i cnh v Gic m ca ti v cnh chim hi u Bay ra khi tm tay v ting sng

By gi thng my ri hi em lnh nh ngm ngi tri m m chiu nay nu em ng hn di trch nhau mt li thi tm hn mnh u l loi By gi thng my ri hi em anh i tm mu hoa em ci chiu nay nh em ri v nh thng nm p vo th nui trn y c m Mai y anh a em i v ma ging chiu nng t cho t lnh chng mnh em i, thi ng hn anh na nhn nhau bun vi vi ma ng but gi... b vai gy By gi thng my ri hi em anh i tm ma xun trn i ma ng cht i ri ma xun mt em p tri sao cho mnh thi nh nhau ...

By ngy i mong
Trn Thin Thanh

Anh dn em cui tun ch nhau ni cui ph Bit anh thch mu tri em bi hi chn mu o xanh Chiu th by ngi i sao bng anh chng thy Ri nh i gt hi chiu nghing bng di, o em dn phai Sng ch nht tri trong nhng trong lng dng sng Chng thy bng anh sang Nn th hai thu tn, nn th ba thu vng Ma ng th t sang Qua th nm nhn ngo gin anh n th su m Quyt em, quyt dn lng khng ni na li, dn D l ght anh. Chiu th by ma ri, ai bo anh li ti Ai bo anh xin li, ai bo anh nhiu li, Cho mt em l ri

Trang 35

Bn b i dng
t nc ti mu thm bn b i dng Bc vi Nam, tnh ni qua lng min Trung t nc ti t mi tranh ngho Bc Giang Vt ni rng gi Trng Sn Vo ti rung ngt phng Nam Dn nc ti tng u tranh dit ngoi xm Trn mu xng tng ht ca bi thnh cng Dn nc ti ni ging hng cng Lc Long Lm gi ton l Trng Vng Lm trai rng hn Quang Trung k: Ai i, ai m mng Chia mi t ng Ca mt khi non sng vinh quang Ai i, ai nh chng rng Gm sng u dit c ni ging mun nm hin ngang Anh vi ti cn sng bn b i dng Ti vi em cn thm trong lng nim thng t nc ti cn gi c lp Trng Sn Cn la trn ng phng Nam Cn xa c hn qu hng

Bn cu bin gii
Phm Duy

Bn i trng
Ti ngi m sao ri cui m Bn sng xa con c Nay anh i ri ch cn li ti ngy thng n ci Nh bt nc tan theo sng tri Li ha trn mi cn gi mi bn lng H hn ven sng, by gi bn i trng K: Cn u na khi tnh yu dang d? Hi ai khng bun, khng nh hi ai i Tm u thy bng ngi xa thu y Hnh nh cn y, li th theo khi theo my Ngy xa y k nim bit u tm T y ring mnh au nhi mi con tim ng hai ng mi ngi i mt hng Ngy thng dn xa m lng sao kh phi pha n tnh nh qua gic m Nh trang th lun gi nh Bao nm mong ch, c mng dt m, i vn b v Ai tm n nhng ai qun i nh thng thm, k nim. m m Ngy ngy bn sng, tnh ho mn, bn i trng

Ngng y soi bng bn ging nc l Cu cao nghing dc bn ging sng su Su vng theo gi xui v cui tri Mt vng au thng chn lng c qu xa. Ngi i cha ht hng su l th Hn theo cnh gi qun tnh xa xa Tui xanh nh l thu rng cui ma Mng v m m kht vng trn ngy th Em n bn ti mt chiu khi nng qua ri Nng () ngng bn chic cu bin gii Xa xa ting n trm v t u y dng huyn n duyn m Bn cu bin gii Ti lng nghe dng i t t tri Sng nc xa xi, my ni khp ni Khng t mt i li i gic m qua Mng i phiu lng giang h Sng trong lng ngi p T Chu Hay l cht bn b sng Danube Nhng m sng sao Nhng ng qu xa vi Hng tri vn m mi Lng ti sao vn cn bin gii i ti sao vn ngng ni y i dng tc m m! i b mt m chm! i phong sng c, ch l thng nh Mng bn nm xa Ch l m qua

Trang 36

Bn i hiu qunh
Trnh Cng Sn

Bn Em L Bin Rng
Bo Chn

Bn kia sng
Nguyn c Quang

Mt ln cht nghe qu qun ti xa Ging ngi gi ti nghe ting rt nhu m Lng tht bnh yn m sao bun th Git mnh nhn ti ngi ht bao gi Ri moi^.t ln kia khn gi i xa Tng rng c qun thng nh ni qu nh Lng tht bnh yn m sao bun th Git mnh nhn ti ngi khc bao gi ng no qunh hiu ti i qua ng v tnh ti c nng rt la ng tht lng yn khng g nh Git mnh nhn quanh ph xa l ng no da ti i n cn say Mt ln nm m ti thy ti qua i D tht l ri lng khng bun my Git mnh tnh ra nng ln ri

Tnh i sao i mi bn sng di mnh mng !! Bn tay m ni nh xn xao bin rng.. V em mt anh, mt anh... Ma xun qua rt nhanh, Cn chng ni au ni au tui xanh ??? Tnh anh nh cn l cun i b ma ging !! Tnh em nh sng lng trong xanh phng lng... Ma thu qua qua Ma ng sang sang, Tnh ra i vi vng Khi anh xa em sng thi khng x b.... Khi em xa anh ch v Con sng lang thang kh ni u ngun Bn em, bn em bin cht

Ny ngi yu, ngi yu anh i! Bn kia sng l nh mt tri Ny ngi yu, ngi yu anh hi! Bn kia i, c hoa an li Bn kia ni, ni cao chp chng Bn kia sui, sui ro lnh lng L bi th, ton ch h v Ny ngi yu anh i! Cho anh nng m cuc i Hoa thm c nh mt tri Nh ni mng - v my n ri Ny ngi yu, ngi yu anh hi! Yu nhau mnh a nhau ti Bc nh - v ni bn mi Ni cho va .. mnh anh nghe thi! Ny ngi yu, ngi yu anh i! Bn kia sng ng vn cn di Ny ngi yu, ngi yu anh hi! Bn kia ng c non an li Trong cn gi - thong nghe n ci Trong khe ni - thnh tht lng ngi Lng i tnh vt v khn ngui Ny ngi yu anh i! m m lng v tnh di Dy xanh qun qut vo i Cho tri tnh n trn ting ci Ny ngi yu, ngi yu anh hi! Bn trong lng ngi m i Rc nh tng cnh hoa ri (*) S m thm mnh em nghe thi! -(*) nh sao ri

Bn em ang c ta
Trc H

Bao nhiu em b th nh n hoa di mt tri Ci hn nhin tung tng ht vang mng nng ti Bao nhiu em b th nh n hoa di mt tri Ri lng ni trong m gi ma ra bin khi M yu em thit tha hn ma xun trong cuc i Ch nhn con theo hoa hng dng tm nng soi Cha yu em thit tha mang gi con cho tnh ngi Mc i dng mnh mng khoc ln thn nh nhoi Bn em ang c ta ht v em tng lai xt xa Ht v em cn m thit tha gic m tui hoa Bn em ang c ta thm thit ku vang lng tm th gian Cu vt em ri khi ngy u m gia khung tri giam Khc trong lm than Khc trong tri giam Khi con tim th nhn cha th cha lnh lng Th cng nhau m nay ht ln li ht chung Cho em ti ho hon ang nga tay xin tnh ngi Dng l ri trn i m kh trong l loi...

Trang 37

Bn nhau ngy vui


Mt sm tan trng t o trng ngp ng Mnh anh ch v ch em trc cng trng Ri bng em ra qua giy pht mun mng Nm tay anh em ci kh ni Trn sng hm nay gi trit l tht bun Gi anh a em i tm giy pht l thng Mnh c bao lu ri s ht mt ngy Hy trao nhau trn tnh m say l l la l la hy snh bc vi nhau k vai nhau Nhc bng reo khp ni, ta du nhau theo ting nhc vui Mnh sng bn nhau v qun ht hn su Th khng gian kia l khi thuc nhim mu mi a ta tri xa bn i ch Kt hai tm hn ton c m

Bn xun
Phm Duy - Vn Cao

Hn ma ngy ngt v u? Ngi i theo ma gi xa mun trng ln bc phiu du v chn c ti y my ni i chp chng liu dng t tc vng trong nng gi o phong sng du khch cn ngi ngng nhn bn xun Bo dt my tri

Nh ti bn chic cu soi nc em n ti mt ln bao l chim rng hp n trn khp bn xun tng i rung cnh trng khe kh ca Uu Cnh o rung nng chan ha chim ca thng mn chim ngn xa Uu Hn ma ngy ngt trm vng Du nhau theo dc mi ni ven i cn thy chim ghen li u ym n y chn bc cng ngp gng mt em nh dng thuyn soi nc t o em rung trong gi nh thn thng ngoi bn xun Sng mnh mng che lp kn non xanh i cnh bum nu cn trn lp sng xun ai tha hng nghe ru rt oanh ca cnh nhn vo my thit tha lu luyn tnh va qua Nh ti sao vn cn ng ngc em vng ti mt chiu bn nc tiu iu cn hn in nt ng yu tng i chim trong nng khe kh ru Uu L ma ri l chan ha chim reo thng nh chim ngn xa Uu

Bo dt my tri
Dn ca quan h Bc Ninh

Bo dt my tri, chn xa xi, Anh i, em vn .. i ... bo dt My i ... tri, chim sa, tang tnh tnh... i ..., cao vi Ngm mt tin trng, hai tin i, ba bn tin ch sao chng thy anh... Mt mnh trng treo, sut nm canh, Anh i, trng ng... a .. ngang u Thng nh.. . ai, sao ri .. m sp tn.. i ... trng t, Ngi ra i c nh, (hay ngi xa c nh) l nh ai ngi trng cnh chim tri, sao chng thy anh... Mn mi thu m, sut nm canh Anh i, em vn i .. i .. mi mn Thng nh.. . ai Sao ri, trng sp tn .. i .. trng t *Cnh tre u trc ng L gi la em vn mong ch, sao chng thy anh... Thng nh.. . ai Sao ri, trng sp tn .. i .. trng t Cnh tre u trc ng L gi la em vn mong ch, sao chng thy anh...

Trang 38

Bin du
Anh Bng

Bin nh
Trnh Cng Sn

Bin tnh
Lam Phng

Thi ri anh xa em Tm u li thu m m Ch cn li nh nhung thm V ch cn nghe ng cay thm Thi ri anh qun em Tnh xa i trng thay en Mng m gi bit u tm Cho nn nh au n ring em Bao ngy xa bn em(nhau) Tnh yu gi cng phai mu Li th tri di trng sao Gi cn g mong mi cho nhau Thi vng tay nh mai sau Tm u tnh bay cao Tm u c pht ban u Nn em nh mt mnh thng au K: Anh i duyn tnh mnh vy sao T ly khng mt cu no Bng hong nh gic chim bao Gp nhau m khng ni mt cu Quay mt thay ting cho Li tha thit cn u Em v m phn thng au Tm vui li thu ban u Tnh bun khng bit bao lu nht nha qua nhng m thu Cho d du bin chia phi Chiu nao nhn ng my tri Ngi i cn nh nhung ny Ti yu ngi cn hn yu ti

Ngy mai em i, bin nh tn em gi v gi hn liu r l th gi b ct trng m khuya Ngy mai em i, i ni nghing nghing i ch si trng em tng gi nghe bun nhp chn b v Ngy mai em i, bin nh em quay v ngun gi trng dng gi ngp hn bn tay chn gi ma sang Ngy mai em i, thnh ph mt m m m hn l nghing soi gi bun nghe ngoi bin ng bun hn Hm no em v bn tay bung li ng n ln cung phm ch su ln dy hoang vu Ngy mai em i bin nh tn em gi v trng dng t m cn m tri cao nu bc sn kh Ngy mai em i cn ru phong r bun thnh ph nghe ma ti hn nghe ngoi tri ging my lun Ngy mai em i bin c bng khung gi thm ngy ma thng nng cn bun bn tay nghe ngng tin sang Ngy mai em i thnh ph mt m n vng na bng Xun qua ngp ngng nghe tri gi lng m thng ...

Nm nghe sng v tng lp xa Bt trn theo tng ln gi a Mt vng trng sng vi tnh yu chng ta Vt ngn hi l cng khng xa Bin rng t tri ch c ta Th ging ngn h mnh cng qua Bin khng bin gii, nh tnh anh vi em Hn c nhng v sao m... Trng nh ln cao, trng gc trn u ni My xanh xanh l v m say tnh mi n y vi em m ng trong gic m Mt em u su l c mt tri th Khng gian im nghe nhp i tim hn c Mong sao tng lai ng trng ta cng bc Xit tay dt nhau mnh lnh xa th nhn Lnh xa u phin ng cay trn gian i anh s p v c em Ngy di s lm mnh nh thm Bin xanh ct trng, sng ha nhp i n Khng cn nhng chiu bng khung....

Trang 39

Bin tuyt
Anh Thy

Bit u tm
Hong Thi Th

Bit n bao gi
i l vn ngy su bit tm ni chn no Ta quen nhau bao lu nhng tnh c g u Nhiu khi anh cng mun bit bao gi s c tnh yu Cho lng khng thy qunh hiu khi m rng bung xung tch liu. D i mnh cn di nhng ngy vui chng tn Ta yu nhau i thi cho mng khng v thnh i T khi anh l lnh chin khng v thm gh nh em Khng cn nghe ting ci thu m bun i sao l bun. K: i c m nhiu cng th thi i ch lm bn cng sng gi Nghe gi m tng cn ru c n Bit cho trng m nay Chin tranh em thn trai i ngn phng i ch n i vi cnh th hng p u. Rng l rng chp chng, gi lnh trai chin trng m nay xa qu hng xa li ting ni ngi thng Ngy anh ln ng chin u hoa lng n tnh yu Nhng ch u thy ngi anh yu ch n xun v chiu.

Sng cao ging y, con tu ng nghing trong vng ma bo Ri tu lc bn, lnh nh tri dt theo sng vo min tuyt bng Tuyt ri ngn ng v tu anh i lc li Tuyt xinh nh ln u mnh gp nhau di m trng Em nghe khng? Lnh lng trong tuyt gi anh nht tn ngi mnh yu... Nh lc xa xa bn cu gi ng v Mt em bun ngn ng Khi em bit anh nhn, khng ni em ci u Lm tim anh xao xuyn.. Mun ni yu em nhng ngi lc qua cu Tuyt ging m ng i Nn anh vit trong lng, "yu mi c o vng", D m em phai hng... Th ri chiu nay tu anh i trong bin tuyt Lng nhn mn tuyt ging ging trong chiu vy chin hm qun li i Tuyt ri ri tht nhiu ng y vai anh ph kn Ng em anh li gn gc u cho m tim ci Nhng em i, tnh mnh nh tuyt trng em gi bng vo lng nhau..

Nm nm mi ln nghe h n Lng m ui nhng gi pht h xa Hn ln ln nh bun nh bng khung V thng tic v cng ... Ti u qun ngi em h y T o trng trong mu nng mng m Chiu chia ly nn lng thy b v Tm ti gia sn trng Nh ngi em xa mu mt xanh, Tnh th ngy, Thng men li ven sng Tm nht cnh hoa tn ... em v giu p, Ri ct cnh thnh con tim Tm em n cho ti lm cht tin duyn Nm nm mi ln nghe h n Thng ti chn y tm bng ngi em Thng ti chn y tm cnh hoa tim M chng bit u tm ... Nn nm nm nhn hoa phng thm Nhn mi ngi nt trng c iu hiu Nhn nh nng trn ging nc c liu Lng cht thy tiu iu......

Trang 40

Bit n thu no
Tng Giang

Bit kinh k
Minh K v Hoi Linh

Bit ly
Dzon Mn

Pht u gp em, tinh t quay cung Lng ang gi bng, bng ngp trn mun tia nng Nghe bao xt xa, vt bay theo cnh chim ngn Dng bc ni ny, ch cn em vi ta.. Ng ngng nhn em ..nh quen ri Hi em bit chng, nhng bng hong ging vy kn Nh mun tc my quyn vng i mt nhung huyn Mng c y ri ..sao ngi ngng vng trong ta.. Bao m c n, min mang vi nim thng nh Suy t u lo, men thuc ng trn mi xt xa nhiu m sao ni khng nn li nh xin m trn mi u hoi trong tm t.. Bit thu no qun, qun ht u phin thi xt xa, bng hong khng vy kn Bao nhiu c m ri y s kt nn li Mng c mt ngy thi i ch ..ta c nhau...

Bn i ! quan h xin cn chn ly bi Ngy mai ti i xa ri Thnh lu luyn chn bc chn ti trc gi chia phi my ai khng bi ngi k nim bun vui mi ghi trong lng t Ri y mai ngy ai hi n tn ti Bn i ! hy ni "khoc chin y" ri Ngi th sinh y xp bt nghin gi t trng yu vi bao nhiu bn hin c v l khi nc non vui bnh yn. Nh lc ln ng a tin chn ti, Thng ln kho mt m nhn i li, Dit th lp cng cho xng ti trai, St son ghi lng ch pha Ai i chinh chin xy p tng lai, Con i chinh chin nc yn vui Li m hin khuyn nguyn khc trong tim bao gi dm qun. Bn i ! khi no ai hi n tn ti i ti lnh chin cnh chim tung tr Ngy no khi t nc ht binh ao gia on hng binh c ti i hng u, tr v thnh nm tay ta mng nha Ngi i chiu y o nhum bi ng Chiu nay v gia kinh k say hng.

Bit ly nh nhung t y Chic l ri theo heo may Ngi v c hay Bit ly sng trn ging sng i ci tu nh x i lng V my tri nc tri Ngy thng tri cng lt tri My pht bn nhau ri thi n nay bng em m khut Ngi v u bun khp tri Ngi ra i vi ngn nh thng My pht bn em ri thi Dng em sng trong hn ti Xa cch ta cn tm u ngy vui Bit ly c bao ng t Ro rt trong mun hng m Thnh su tin a Bit ly c mong hong hn m m v ru m tm hn Ngi yu ng cch xa nh sng vui cng gi sng

Trang 41

Bit ra sao ngy sau


Li: Tiu Khc

Bit yu ai
Bit yu ai khi b vai tc xa lnh ri Phng tri xa c ngi ch ngi, Ngy li ngy thng nh khn ngui; Nh thng ai li yu cn vng bn tai Ngi xa mi tn phng no Nn i xa vng iu thng Bit yu ai khi ngi xa tht xa ri Cu t ly chng hn ny v i cn nhiu cay ng am m Bit iu ai i ta cn lm chua cay D cho mun vn cu th Vn chm say m trong m Nh thng ai m ch m sut canh thu Nghe lng trong vng n ci m v ci tri xa Nh thng ai, ai ngi theo bc tng lai, ai ngi chi xt nim ring,Cho vi nim au Bit yu ai khi tnh cha thm m mu hng Cha ngi gieo c hn mn nng Th lng ny u dm yu ai Bit yu ai i trai cn trng i tay ng m dng ngc mi my Cho i t dng tng lai....

B Qun Con Tim


c Huy

Ngy em cn th lng vng mng m, Thng hay hi m em: "M i ngy sau, Con s thm t duyn v vui sng khng?" M em s khuyn bo rng: "Bit ra sao ngy sau? i luyn lu vui ci, kh au... V sc duyn l sng b du, No ai bit ngy sau?" .K.: "... Thnh ging sng ni tri..." Que' Sera' Sera' When I was just a little girl, I asked my mother: "What will I be... Will I be pretty, will I be rich?" Here's what she said to me: "Que' sera' sera' ? What ever will be, will be. The futurs not ours to see... Que' sera' sera'... "... Que' sera' sera... What will be will be..."

Gi thm tn em khi nng chiu nht ngoi sn Tr v Cali anh nghe nh nhung dng su T ngy xa em anh bng tr thnh lng cm Ngy ri Paris anh ha s quay tr li. Nghn trng xa xi xa ngt ngn li ch mong Bu tri Cali hm nay gi ma ging su K nim bn em anh gi u tng m Ngy ri Paris anh qun con tim. K: Anh i v anh nh bng dng ngi li. Paris em yu i! Anh nh em tht nhiu ... Anh nh em tht nhiu ... Ngi yu i! Bui chiu sng Seine c gi lnh v lp ng Bui chiu Cali c n tng cn r ri T ngy xa em thao thc trn trc tng m Ngy ri Paris anh qun con tim.

Bn mu o
Anh Thy

Mt ln anh n y thm em lc gi ma ri y ngoi thm lc chng ta hy vng tht nhiu nn o em p mu xanh Ri mt ln c m mai sau lc pho yu ng nhum mu ng lc n c du v nh chng cho o em hng tnh yu C nhng lc nghe b v hn khng n cho em mong ch gin anh thng hay qun khoc o tm em i trong ma d nhiu ln anh hay dn "ng mc mu o tm anh khng a" Mnh gin nhau ba hm nay bit nh bit thng nhau tht l nhiu em khoc o hoa vng ln hn u hai a qua cu gp nhau...

Trang 42

Bong bng ma
Trnh Nam Sn

Bng chiu xa
Dng Thiu Tc & Minh Trang

Bng c my
Nhng ngy cha nhp ng. Anh hay dt em v, vng ngoi c c bng my, y em vng tha ngi, cn xa vi ch, thi gian va m, rng sao l nn, khi sng ging gi c quen. Tc my thm mi c a anh thot xa dn vng trn gian, vi nhng u t, c my an du chn trn, ng i t mm, s khi ngi i thng, nh ting yu ng ai n chi t. ng hnh qun, nng chy da ngi, tui vui thiu vui, vn thng mnh thng i. Nhiu khi trong gic mng mt hi ku tn em, ku ch mt tn. Nhng ngy anh i khi xin em ch i li vng tnh yu, lm by nhn gian, em khi thuc tay vng, tm nhau thy gn. Ng trn c may, thng khi vo ti, nh hng may, nh c ngi

Nhng git ma, c nhng git ma Vang trong chiu vng cho ai su vng. C nhng git ma, mong manh theo gi Ku gi li yu thng. Ting n xa, c ting n xa. Phiu du nm thng mang theo nim tin. C ting n xa, vi vu nhng nt thng trm cho i Mnh nh bng khung. Chiu nhn git ma trn sn Gi bong bng ma, nhng ht ma th. Vi v tan v cho thm xt xa lng ta. Thi gian lng l nng niu nhng cung n xa. Cung n reo rt, thm t trn mi git ma. v m, ph x qunh hiu. Vy quanh vi nhng c n i ta. C nhng git ma ri trn sn vng Cho ai th di .. lng nh bng khung Nhng bng ma .. kh nh bng khung.

Mt chiu i n, Say hn ta bao ln, Mt chiu m duyn th, Cho i pht bao th, Ngt ngo sc hng, Tay cm tay luyn thng. i mt em nhn cng say m m mng no thy u, su vng. Mt chiu bn nhau mt chiu vui sng qun pht tang bng Anh i, nh chng xa anh em ht khc ca nh mong ! Mt chiu gi ma, Em v thm chn xa, Non nc u bun no u bng c nhn lng xt xa tnh thng. Lng lng chiu m, Mt chiu bng khung u ngun th My vng su lan Gi i a hn v lng c, nhn thm li nguyn c trong chiu xa, Thng nhau lm chi, m thm l vng khi bit ly, Xa xi cn chi, V tnh em nh mi duyn h Tnh nh my khi bng ai xa m. Mt chiu i n, Say hn ta bao ln, Mt chiu m duyn th, Cho i pht bao th, Ngt ngo sc hng, Tay cm tay luyn thng. i mt em nhn cng say m m mng no thy u, su vng. Mt chiu bn nhau mt chiu vui sng qun pht tang bng Anh i, nh chng xa anh em ht khc ca nh mong ! Mt chiu gi ma, Em v thm chn xa, Non nc u bun no u bng c nhn lng xt xa tnh thng.

Bng dng thin thn


Nhiu khi ti bun i tm chn nao bnh yn Tm trong tim mnh mt hnh bng ti nh thng Tm trong thin ng ti tm ai mt mnh ti N hng xa ( n hng xa ) qua bao nng ma (woh...). Ngy em vui a ti ngi ht ca ngoi sn. Ngy em m mng ti l l phai cui ng. Ngy em yu i ti cht ngu ng lm th Li tnh duyn ( li tnh duyn ) sao cha ln ting( hoh...) K: Vn nh mi nh mt ai m m; Gi trm ngm nhng ni xt xa trong lng ( woh...) Vn nh mi bng dng thin thn y Gi cn y trn tay m git l cay (woh...) Ph khuya bc m thm Cn li ti mt bng ... Vn nh mi ... git l cay (woh...)

Trang 43

Bng hng ci o
Phm Th M

Bng mt
Phm Th M

Bng nh ng chiu
Ai bit ai v i cng ngc xui chung li mn Ngy anh hai mi tui, em i tm trng trn m lnh cn chn n gi l Cha bun khi canh vng khp i mi Cho n hn mt ln tui tr nh qua mt ri Ngy tim ln ting gi, thi ti mn mt ngi Tm tnh chiu nao trn ph nh Khi v lu luyn mi pht hn h K: Bao thng nh t anh vui bc qun hnh Na nm anh vit l th xanh bo rng S v ph phng Mng ri nc mt t mi ngi ti thng Ti n ni hn h ng chiu nghing nghing nng Bn tay thon ngn nh, ang tay gnh sn h Ta nh du nhau trong ting th Thng ny thng cho lc i ch

Mt bng Hng cho em Mt bng Hng cho anh V mt bng Hng cho nhng ai Cho nhng ai ang cn M ang cn M lng vui sng hn Ri mai ny M hin c mt i Nh a hoa khng mt tri Nh tr th khng n ci V i mnh khng ln khn thm Nh bu tri thiu nh sao m M, M l ging sui diu hin M, M l bi ht thn tin L bng mt trn cao L mt sng trm su L nh uc trong m Khi lt li M, M l lng ngha ngt ngo M, M l ni chui, bung cau L ting d m thu L nng m nng rau L vn lin yu thng Cho cuc i Ri mt chiu no Anh v, Nhn M yu Nhn tht lu Ri ni, ni vi M rng M i, M i M c bit hay khng Bit g, Bit l, bit l Con thng M khng a hoa mu hng va ci ln o anh a hoa mu hng va ci ln o em Ch xin anh, ch xin em Hy cng ti vui sng i.

Cn u na ! cn u na ! ting ht ca dao ru ti vo i. Cn u na ! cn u na ! ting ht chim non cy a trng c, vi bng tre xanh ong a nhp vng, bit khng em ? bit khng em ? cho ti bng mt cuc i. Cn u na ! cn u na ! ng trc trng ln rong chi hi lng . Cn u na ! cn u na ! ting so lang thang theo chim v ni, gi ngt hoa cau trong m dn ti, mi i hoang, ma lang thang, l qun di bng mt cuc . K: Hi ! ph su v ting hc en, m gy v nc mt em, mi nh ru xa nt vi tng nm m hoang. Hi ! cnh rng y vt mu loang, la hng v xc cht than, hy tr li ti bng mt cu tui th ngy no. Ngi yu hi ! ngi yu hi ! du c chn chim b v mt mnh. Ngi yu hi ! ngi yu hi ! ting ht xanh xao a ti vo ti, vi mt sao m chn khng lc li, bi thng ti, bi thng em, bi yu em, nn ght hn th . Ngi yu hi ! ngi yu hi ! mi cnh chim xanh rung chn nga hng. Ngi yu hi ! ngi yu hi ! hy n bn ti, bn ti ln cui , nc mt em ngon thm nh dng sui, hy thng ti, hy yu ti, hy cho ti bng mt cuc i.

Trang 44

Bt bin
Lam Phng

Bc tm th
Thc V

Bm Trng
Th Nguyn Bnh - Nhc Anh Bng

Nh nh i chn Li gn bn nhau Ta vo vai anh Nghe sng s trn bin xanh Nh nh i tay Nn ly mng lnh V tnh i ta, tha thit sao mng manh Cn c bn nhau L cn yu nhau Mnh cn cho nhau Cho c tng lai v sau Mt v sao ri Tan gia lng tri Nguyn cu cho nhau ngn cch s khng cn lu Gi i xin ng n mang gi lnh v m nay V ngi yu i em s S lnh s but vai nhau Vng tay anh nh b bit lm sao che cho em Hay em ch l ngi ng bn l i anh K nim p trng th Tnh cng nn th Ngoi tri trng thanh Sao gi ma trong lng em Git su long lanh, ri xung mi em L bun qu hng, hay nc mt cho ngi thng

Vi hng gi anh tru mn Va ri lng c truyn tin Ni rng nc non ang mong i qun dch l thng ni ging Ngi thng tm sang giu ti Lng ny th khc tnh i c nguyn ha duyn trao ngi Cm tay sng tng qun ti ci Nng tm ang ln m y t Nh tri cam qut ln ma Ch ngy dt xong o chung tnh Em mang ti n m tng anh Li tri trn nm trn thng N lng n nc anh n xong Xm lng ht cu thanh bnh V ni c tm vui duyn lnh

Nh nng cnh nh ti Cch nhau ci giu mng ti xanh rn Hai ngi sng gia c dn Nng nh cng c ni bun ging ti Gi ng c giu mng ti Th no ti cng sang chi thm nng . Ti chim bao rt nh nhng C con bm trng thng sang bn ny Bm i bm hy vo y Cho ta hi nh cu ny cht thi Ch bao gi thy nng ci Nng hong t t ra ngoi mi hin Mt nng m m trng ln Con bm bm trng v bn y ri ...

Bun
Y Vn

Bc tnh hng
Nguyn Trung Cang

Bun nh ly ru y khng c ai cng cn Bun nh ly ru cn khng cn ru say. Bun nh trong mt ngy hai a khng gp mt Bun nh khi gp mt khng cn chuyn vui. Di ta nh bc ln nh su M i lun cao ngt thng au Bao lu n i cha m mu Ton l cay ng git thng yu. Tnh i ta tht bun nh la hoa n mun Tnh yu khng trn vn bun mi ngy bun hn.

Ny y bc chn xin tm n ngi ny y cnh tay xin cho n ngi ny y c cy xanh gn tnh ny y gi my nghe hn ti sinh Ny y cnh hoa xin dng n ngi i nh n hoa trong vn ting ci m vang sui reo nh dy ni rng by chim ht ca theo tng bc chn Hi tri chn thm ngt qu ny hi nhng a hoa rp l ny hi sui mt chim rng ca hy lng nghe tnh ta yu nhau khng ri xa! T y c nhau trn vn no i cm tay dt nhau i trn kip ngi v ta s chia yu thng khp tri tnh yu chng ta lan rng khp ni!

Trang 45

Bun chi em i!
Lam Phng

Bun i! cho mi
Phm Duy

Bun tn thu
Vn Cao

Su m chi em... Lc non sng cn trai hng Bun m chi em... Mai anh v trong nng m ng v chia ly. Lm nn ch nam nhi Vui ln i cng c th Ri ngy mai anh s v K: Em i! anh i v nc non mnh i ch Mun qun ang gieo la khi tung ngp mu c Thn trai ra i n nc i vai gnh nng Bun chi cch xa v ngy vui s khng xa Hm nay anh i v mun duyn mnh p mu Bao nm chia ly l my trm vn ngy su Vui ln i em ru tin sao khng ung cn anh bc i cho ph ch mng lm trai Mt thi gian qua. Nc non vui nim thi ha Tri Vit u ca. Xun qua thm mn cnh hoa Vn nim thng yu. Cn ch pht sum vy Em xin dng ngn ting ci Tng ngi anh yu sut i

Bun i ta xin cho mi Khi ngi yu ta b ta i Bun i ta xin cho mi Khi tnh yu chp cnh bay i Bun i ta ang l loi Bun hi ta ang n ci Bun i hy n v ta qun chuyn tnh xt xa Nu trn ng tnh ta l loi mt mnh Th trn ng ta c mi bun i! ... Bun i th nhn l th Sao ngi yu vn mi say m Bun i yu ng l th Sao tnh ta mi mi am m Ng yu cho ta nim au Bun hi cho ta qun mau Bun i hy n v ta qun chuyn tnh xt xa

Ai lt i ngoi sng gi Khng dng chn n em b bng i va thong nghe em M ngy bc chn chng T t xa ng vng m ma thu cht Nghe ma ang rt ri theo l vng Em ngi an o Lng bun vng vn Em thng nh chng Ngi i cn bit em nh mang Tnh xa cn xa xi lng Nh bng chim uyn nh gi a duyn Chim vi gi Bay v chng qun ht li th o an ht ri C qun dng ngi Chng ngy nao tm n cn nh m xa K m say xa Nhng nm thng qua dn ma thu cht bao ln Thi tnh em y nh ma thu cht ri theo l vng Nghe bc chn ngi sng gi Xa dn nh ting thu ang tn i ngi gi sng em m thng i bao ln V ch tin hng n em ma thu cht Nghe ma ang rt ri theo l vng Em ngi an o Lng bun vng vn em thng nh chng Ngi i cn bit em nh mong ng xa cn xa xi lng Nh bng chim uyn nh gi a duyn Chim vi gi Bay v chng qun ht li th Ai lt i ngoi sng gi Khng dng chn n em b bng i va thong nghe em M ngy bc chn chng T t xa ng vng m ma thu cht Nghe ma ang rt ri theo l vng Em ngi an o Lng bun vng vn

Trang 46

Em thng nh chng Ngi i cn bit em nh mang Tnh xa cn xa xi lng Nh bng chim uyn nh gi a duyn Chim vi gi Bay v chng qun ht li th o an ht ri C qun dng ngi Chng ngy nao tm n cn nh m xa K m say xa Nhng nm thng qua dn ma thu cht bao ln Thi tnh em y nh ma thu cht ri theo l vng

Bun vng mu o
Ngc Trng

Ca dao em v ti
An Thuyn

Bun vng mu o hng Nc mt theo em i v vi chng Gi bng cn mng Mt mnh anh bc i m thm Ngy l tng bc chm Ph c mnh mang trong chiu gi lng Bng em u cn i ch chn cn ma bun Con ng vng Du vt khi xa bao m tm t trm lng Pht i n xa trong ta nghe sao su ng Bn b thng au i i sng C bit bao nhiu am m trong ta tht ngn Vn mt mi xa ong a bng m tn phai Sao gi t ti i ta l chui di Ni tip theo nhau bao ln l di Th thi cng nh Cuc tnh m c khng thnh Bun cho mt kip ngi Ung mi cho say bao nim ti hn Bng m ti bi V cn ai na trong cuc i.

Ct na vng trng, ct na vng trng Ti lm con nh Cht i cu th, b i cu th Ti lm mi cho lt sng a ti v a ti v vi ngi ti yu K: 1) cng ht khc dn ca qu mnh ti sng gia bao nhiu n tnh Bao n tnh mc mc lng qu Tra nng h gi nhau rm ran ch xanh 2) Cng em khoc chic o ti ra ng D tri nng chang chang vn qung ngha tnh ng nht ng phai Thng nhau ri ng ci o cho ai (*)Thuyn tnh ti c lnh nh dng tri V ngi con gi ti yu ni lng qu C ai ng chn lm bn m ti ng gt chn tin ... ... h. 3) cng ngm khc ca dao qu ma nghe ting so thnh thnh cnh c c ln em gin hn ti m ra ng em nh trng vng i 4) No ng chng cht ngui ngoai hng bun Vng trng li sng trong hn y ng Cu ca ri ht gin ri thng o nu sng em nhum tnh ti (**) No u d c phi pha thi gian Cn y mi khc ca dao em v ti Chn qu ngho ta c mnh Mt ngy bng my trm nm hi ngi

Bun trong k nim


ng vo tnh yu c trm ln vui, c vn ln bun i khi nhm ln nh mt n tnh c C au ch th, tic thng ch th Khi hai m c khng chung cng vui li v Nhn vo i nhau, lc mi cn non, tui mng va trn Hng thm ln tc, nc mt cha lnh khc n nay th ng cay nhiu qu Th ngy i mt trong bc bun, gi mi hay Bao nm qua ri cn gi chic, nghe lng nhiu ni tic Thng nhau ri, xa nhau ri, mt ln dang d y, m lnh vui vi ai ? N ci ngy xa cht trn b mi, ho mm n ci i thm mt bc trt nh thm mt bc Nu ta cn nh, mt mi ngi c Xin mang theo ting yu khi gi anh vi em ....

Trang 47

Ca dao M
Trnh cng Sn

C Ph Mt Mnh
Ngc L

California hay qu nh
Nguyn Ha Bnh, 1989

M ngi ru con ong a vng bun, ong a vng bun M ngi ru con my qua u ghnh, ly tri ma tun Ly tri ma tun cho t si mm ht mm vun ln M ngi ru con nc mt nhc nhn xt xa i mnh M ngi ru con ong a vng bun, nm qua tui mn M nhn qu hng nghe con mnh bun, git l n nn Git l n nn a con v trn, ti nhc chung thn Mt ging sng tri cun mi v tri, bp bnh phn ngi K: M ngi ru con ting ht lnh nh M ngi ru con, ru my vo hn M dy cho con ting ni qu hng M nhn con i pht giy bng hong M ngi ru con ong a vng bun, ong a phn mnh M ngi ru con nghe t gi thm, trn n lu vong M ngi trm nm nh thn tng bun, li qu hng Tui cn b v th gii hn th, chin tranh ngc t !!

Sng nay c ph mt mnh Si Gn cht ma cht ma Nh em bao nhiu cho va Em i, em i Sng nay nghe ma quanh mnh Tri cht lnh nh ma ng Nhng cn ma ri th Rt trn cuc tnh mong manh Anh i mt ngy ma bun Cn gi ng lnh y i tay Anh i li ni ny i mt nu ngi bun xa xm Nh cnh chim lc v phng no Theo bc chn mt ngy ma bay Anh i li ni ny Cn gi ng cn bun mnh mang Sng nay my thp trn u Tng git c ph ngt ng Bit em ni du by gi Em i, em i Sng nay ngi khc mt mnh Tng git su ri lng l Bit anh ra i tht ri .......... h Sng nay ngi khc mt mnh Tng git su ri lng l Bit ta xa nhau tht ri .......... h

Bebop (E major) V min nng m Cali. V lng khao khc n s tnh ngi. V min c dng em ti. V tnh li, ni ny l qu hng. Tr v theo gt anh em. Tng thng i trc bao nm ri. Tr v tm cht ngha xa. Bnh minh m chuyn, trn ci thu m. .k. Dang tay chy trn bi bin di. Nghe ct len vo tn k chn. V ni y, ni xn xao thnh ph. M sao im vng, m sao im lng. Bn b tm t. California hay qu nh? California hay qu nh? Tr v ni ph Bolsa. Tha lng m c trc khi v gi. C i n o chy quanh. V y gp mt thm tay vi i. T trm nm trc Cali. t vng tay sng lng du hi v. Nay v gia trn ma tun. a tay vut mt, ngh v qu xa. .k. Dang tay chy trn bi bin di. Nghe ct len vo tn k chn. V ni y, ni xn xao thnh ph. M sao im vng, m sao im lng. Bn b tm t. California hay qu nh? California hay qu nh? California hay qu nh? (nh dn) California hay qu nh? (nh dn) California hay qu nh? (nh dn) California hay qu nh? (nh dn)

Ca ngi tnh yu
Bui sng khi sng tan cn lng ng Nhn thy dng em ngoan nm gi mng Vi trong hi m nng nn Tht da thm ngt tnh nng Cng chn gi m ging hng Tnh yu ngy ngt Tri cho ring em mt sc p tri tim anh s khng cn ci V ri thi gian s bit li dn Ma xun mi ni ny Tri cho la i (2x) Bi em ht hm nay l cu th ni thng yu L s mi sng bn anh khng ri xa ...

Trang 48

**"t vng tay sng lng du hi v". Trm nm trc cao bi M hi v California cho cn st vng.

Cn nh mu tm
Chiu nhn qua u ng, dng dng nim thng nh, Dng xinh xinh mt ngi, c ngh nm ngy php. Mt hai hm lm quen, em mi cho mnh bit tn. Cuc i chinh chin, quanh nm vi bng bin, Th gt liu mong manh, lm sao bc song hnh, Anh ch e ngi, gi lay n tm xun va h. Chiu no khi v bn, ngang cn nh mu tm Bit anh ang trm nhn. Vo mng cha t li bn m ang ch ni, Cha thy ai va thi i ngi con gi, ma sa gia lng tri, Ht xung ging ngm ngi Ht ri, lung hoa ci Ai chng m, gp bn trong khi hn duyn m hng i anh y mi phng, Gp em anh thng, cng thng. Thng i mi y nha sng. Thng tia mt do dt sng. Tui ngc xun son, nt ng khung trng trn Thuyn em cao vt Trng Sn, Gp anh em c mong g hn. Cho anh bng hng cn thm Cho anh tri ngt vn cm, V cn cho na ting ru tr th No i mun vn li , Yu nhau v li ni, mn nhau qua n ci Dn d thm ln cui, Sch em cho by em, lu bt ghi vi a quen. Ngy lnh hm su, hai mi chic xe mu, Ch m ci c du ci hoa trng trn Ta nhn nhau, tia mt trao mt n hn ban u ...

Cn nh ngoi
Ti ngoi , mt cn nh xinh c hoa thm tri hin. Gn k li xm c c bn thn sm hm lo sch n. Hai a cha c hn ly mt cu, cha ngh n mai sau Nhng m thc gic ng ngng, Nghe lng thng nh bit rng mnh yu Khi hiu lng nhau, thi gian gn gi qua i mt ri No cn nhng pht hi hoa vn trng sut m chung ting ci Ti bc theo ting gi ca ngi trai tha thit vi tng lai Vui xa nh sng ph phng, Xa ngi em nh ln ng tng chinh. L chinh nhn ti bn vi sng h Tnh yu ti nguyn vn tn th v yu khng bn b. Nim tin l mt ngy mai non nc chung mt mu c. Ri hm nao ti v gh thm nng Ngoi y con ng tm trng vng m sao khng thy nng. Tm em gi tm u ??? Sao khng gng i ch nhau ? Ti hi ngi quen: nng nay l n cu thng trn chin trng. Dm ngn sng gi min sao nng vui dn thn trn bc ng. Ti ng nghe gi lnh gia mn m thng x nt con tim. Em i! Tri t vn cn, chng mnh hai a s cn gp nhau

Cm n tnh em (merci cherie)


Ny em, lng nghe li anh. Anh xin ni cm n em D cho gi y ta xa cch, bc chn y ngp ngng. T gi nhau ri, lng anh nh mun i nhng i mi m m. B mi, vng tay li em, anh ghi nh mi trong tim D cho gi y ta xa cch, bc chn y ngp ngng. Li cm n ny, y tha thit, em nhn ly cho anh vui lng. Tng giy pht m m ny, tng nm thng thng mn ny. Lng anh vn mun ngn kip khng h phai m Hm nay ta ri xa, Mai sau ta khng m phai trong lng nhau, lng nhau.

Trang 49

Cnh bm xanh
L L L L L L L L la la la la la la la la l l l l l l l l la la la la la la la la l l l l l l l l la la la la la la la la l l l la l la l la l la l l l la l la l la l la

Cnh chim xa qu
Cnh chim v thn c Cho ti nhn cung nhc bun gi i ng lay sng Cho ti nh v qu hng Hm nao ta gn bn nhau My chiu ht khc ca vui Cht nng, nng ln gy su Ngy vui sao tri qu mau... Ny hi em, ngi con gi Cho ti nhn xin mt li Ni chn em v xanh mi Hay theo thng ngy v t m khuya mt mnh ti trng M v thong chc xa xa Bun my, nh my cho va Gi lng v trong cn ma Nh mi ngy xa y Ni min qu thit tha Nh mi tng con ng.. ...tng a hoa Nh mi ngy xa y m Si Gn ngt ngy Ngy mai, trong nng chan ha Ta nguyn v thm qu xa Nhng cnh bum vin x ong a mt mi t t Thong bng da xa c Lnh nh di chiu hong hn My ru i trai tha phng Con ng gia chn phiu linh Chp mt thy bng i vai gy M hin tng m nh thng..

Cnh hoa trng


Phm Duy

Mt n chim tc trng bay v qua trn gian bo tin rng c nng Ging Hng Nng ngi trn cung vng trong mt m tn trng vc khn vng bc vo vn hoang Khng gian trn dng nim thng ri ting ht xui cuc tnh duyn bao nhiu nng tin n non lm huyn no thin ng lnh lo Tri y c tin n xung u thai thnh hoa gia m m hoa n ngt hng V trong m ti m cnh hoa t ti bng in di gc i l loi

Vi vu i thng reo xo xc l chiu bay thu v Em i, cnh bum xa ngy xa cn vng bao li th Xa xa, n chim uyn ging cnh bic tri my tung hnh Sng lan, lng chm trong hong hn khi tm t tan tnh Thuyn ai ang lnh nh vt sng bic cho ta vi cn su Ai ang m ui trn lng mun con sng xanh bc u Bit ly sao chua cay lm mt t tc xanh nay phai mu Nh mi, nh mi mi em ci khi bn xa con tu Yu em qua chui ngy th v gi lng cn vng thng nh Nh ngi xa chiu nay mnh ta bao c m ng duyn se st i lng Thu i gieo my ln xong M lng ta tan theo nm thng thu vng trch sao lng ngi mau lng qun Chiu nay thu vn m mng L la l la ...

Trang 50

Cnh hoa trng


Phm Duy

Cnh thip u xun


Minh K

Casablanca
Lng bit m ui yu anh khi xem Casablanca Gia bng ti, m em m ta say sa bn mi mm ngt thm Nng nn du dng vng tay yu ng i thin ng trong tri tim ta a ta i, i xa mi ti con ng hoa Lng ng anh cng m ui yu em khi xem Casablanca Cng thm thit, tay trong tay say sa nh cuc tnh l th i th thng p nh ta hay m i a ta vo giy pht am m Ri i bung ta ri chi vi, ly lt trn con ng xa i nhng mi hn ngt ngo trong Casablanca Gi l nhng mi hn u su v ngi xa Hi anh yu mau quay v bn Casablanca Lng vn mi mi yu anh d thi gian c lt qua i sng cng c nhng tri tim au nh tim em ang tan nt Cng c lc nc mt ri mau nh mi em u su Cuc i ny v chuyn phim kia l nh nhau Bn tay em gy theo thng nm au M ngi i, i xa xi mang theo c m ta cng trao i nhng mi hn ngt ngo trong Casablanca Gi l nhng mi hn u su v ngi xa Hi anh yu mau quay v bn Casablanca Lng vn mi mi yu anh d thi gian c lt qua..

Mt n chim tc trng bay v qua trn gian bo tin rng c nng Ging Hng Nng ngi trn cung vng trong mt m tn trng vc khn vng bc vo vn hoang Khng gian trn dng nim thng ri ting ht xui cuc tnh duyn bao nhiu nng tin n non lm huyn no thin ng lnh lo Tri y c tin n xung u thai thnh hoa gia m m hoa n ngt hng V trong m ti m cnh hoa t ti bng in di gc i l loi

Hoa l n thm p ln mi hng, Xun n ri y no ai bit khng? Mang nhng hoi mong i vo ngy thng Bao nhiu m c n khi ma Xun sang Ti chc g y vo ma Xun ny Khi nng vng ti nhum ln tc ai Khi gi nh lay hoa o hng thm Trong khi Xun m mi t p thng nm Ti chc mun ngi mi u c mun Non nc vinh quang trong tia nng thanh bnh ngi anh yu du quay v gia nh Tm vui bn la m Ti chc yn lnh ngi ngi khp chn Mong gi a duyn cho c gi Xun th c nguyn sao chng thnh ru hng xe duyn Ti chc ngy mai du ng xa vi Trai gi bn duyn p tnh la i Cho bm vng bay trn no ng mi Vai trn vai nhng lc tm tnh bn nhau Ti chc ri y ngi v phng no Cho du thi gian lnh lng bc mau Mong c ngy sau nh l ngy trc Tay trong tay nh lc trao thip u Xun.

Trang 51

Ct bi
Trnh Cng Sn

Cy n b qun
Phm Duy

Chng
Chng l ngn ni au cho nc mt tro Chng l ngn thit tha i cht ngt tnh Gi l ngn chui n cu t tim ny Cht theo ngy thng chi vi Chng l ngn gi bng cho xt thng ngy Chng l ngn ng cay ti mi ngng ch Chng l nhng m di vi u bun C sao tnh mi m ui Chng hi em nghe thng nm ri rng Sut i, thi mt ri tnh xa ngt ngy Gi tm u thy u Chng, d tnh di gian ti vn nh chng Chng, d tnh gi bng ti m ui hoi V tng li ni n cu vn ngng chng Vit cho tnh vn m ui Chng l vng thi dng ti vn ngng ch Chng l ngn nh sao ti mi kim tm Chng l bi ht yxa cn ngy ngt tnh Thit tha lng mi tic nh

Ht bi no ha kip thn ti mt mai vn hnh hi ln dy i ct bi tuyt vi Mt tri soi mt kip rong chi Ht bi no ha kip thn ti mt mai ti v lm ct bi i ct bi mt nhoi Ting ng no g nhp khng ngui Bao nhiu nm lm kip con ngi Cht mt chiu tc trng nh vi L a trn cao rng y Cho trm nm vo cht mt ngy Mt tri no soi sng tim ti tnh yu xoay mn thnh cui Xin p mt bi ngi Tng ngy qua mi ngng tin vui Cm rng no l xc x cy T vc su nghe li mi dy i ct bi phn ny Vt mc no xa b khng hay.....

Hm xa ti n nh em ra v mi nh rng qun cy n. m khuya thao thc m mng ch mai tm n c nng ngy th. Hm sau ti n nh em cy n nm nhng em u ri. Bng hoa trn phm ti ci ngi tin tng a hoa i xinh xinh. Ti nng niu cy n. Tnh tang. em v say m. Ti nng niu hoa tn. Tnh tang. Khi bng hoa a vng. Tnh tang. Lng ti vn vng. Nh ngi hay nh hng. Tnh i! n i! Thi c ln ting than hay c gieo ni oan trn ng ln vin phng. Ngi i! Ti thng hay mun bit vi tnh hoa thm thit yu ti hay yu n. Yu ti hay yu n.

Cy trc xinh
Dn Ca

Cy trc xinh tang tnh l cy trc mc Qua li n nh b ao Ch hai xinh tang tnh l ch hai ng Ni no nh li xinh cng xinh (ly) Cy trc xinh tang tnh l cy trc mc Qua li n nh bn nh Ch hai xinh tang tnh l ch hai ng ng mt mnh qua li xinh cng xinh (ly)

Trang 52

Chng l ai?
Ny chng, t hu phng hay bin cng Ni y, chng n, o vng bi ng Nhn chng l ngi trai, i, phong sng Tim ti mn bit bao lu ri Chng t min ngc xui hay ni u Ni y, dng bc kt duyn bn u Mt li, p tnh xin trao cho nhau Tuy ti cha bit hi chng l ai Du Du Du Du .k.: Ti Ti Ti Ti vn vn vn vn yu yu yu yu chng chng chng chng v bin i trong khe mt v tri tnh in trn mi v i chng l gi sng v i chng l hin ngang bit bit bit bit cho cho cho cho rng rng rng rng chng chng chng chng l ngi xy chin u l ngi yu phiu lu dt i ngn cnh hoa l ngi ca nng ma

Ch cn c em trong i (only you)


The Platter

Ch chng thi
Phm Duy

Only you, can make this world seem right Only you, can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do And fill my heart with love for only you Only you, can make this change in me, For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do You're my dream come true, my one and only you. Ngi tnh , ch cn c em trong i C em, l i chi chan n tnh Da vo nhau, da vo vai mm Mi bit ht bao sng vui Si m tim ta, bng tnh, tnh nng la i C em mi lm anh bit cu yu ngi Bit bao sng vui, tri ni duyn t mnh Bn tay nm, bn tay, chn bc thnh thang ng tnh mn m thm nght Ngi l m, thc l mt ngi tnh thi.

Ch chng mt nm thi L qun li trn tri, Ai nui thng tnh i, Ch chng mt nm thi. Ch chng mt nm qua, L phai gy hng c, Hoa a trong lng ta, Ch cn mt nm xa... Khi xa em gy g i ngang qua nh th. Trng nh con mo kh, ch bn tay nng . Ta yu em tnh c, nh cn ma u ma, Ri trn sn c gi, lm rng i cnh hoa. Ch mt chiu l th, Ngi co mnh trn gh, Nghe mt i tui th Ch mt chiu b v. Ch chng mt cn ma, khng ng chi na, i di ma hng nghe Git nh vo tim ta.. Ta yu em m la, nh Adam ng ng yu Eva kh kh, cuc tnh trinh tit . Nhng thin tai cn ch, i uyn ng vt v Chia nhau xong ti gi, y a lu mi tha! Ch l chuyn ong a, i lun l cn gi Thay o cho tnh ta Ch l chuyn thin thu.. Ch cn mt cn ma, chng ai cn yu nhau. No ng u tnh yu ging by nhau cn nhiu. Nghe lng cn kho gio, nghe tnh cn kht khao. Nn gc u rt lu, xng ti c kip sau. C chiu ngi yu nhau, Cn ai l khng thu, Len gia u tnh su Mt vi git n nhau... ...Tia sng thin ng cao ri vo ngc tim nhau.

Ny chng, hy cng ti vui m nay Mai y d c cch xa chn tri Mt li mn m tin trao cho ngay Tuy ti cha bit hi chng l ai...

Trang 53

Ch c em
Chiu thu ma bay bay ng khuya vng khng ngi Du em trong cn m di tm ti Lm sao cho anh i vo nng m ban mai gic m p mi trong tng lai Bn tay anh xanh xao v cn lc ban ngy B mi yu nh khng cn hi m Lm sao cho anh i vo th u xa xa Ch c em lng vui sau cn ma Ngy anh gp i mt long lanh Ln u anh lc vo h m say Dng nh ta quen nhau t mun kip Va gp li ta s tnh cao bay T khi anh yu em l anh bit i ch Ch cho mau qua m di tm ti Mnh yu nhau i thi ng lo pht chia tay Ch c em nghn sao nh m nay.

Ch cn mnh anh
Li: L Lin

Ch cn nhau
Phm Duy

Ngi ra i su a ln trng vng, Xun cht trn i vng. L chia ly nng cn thm i vai ny, T t m n hn nng ng cui vn cn tha thit. Em hi mnh khng chung tnh duyn, xa ri. Ta hn trch nhau chi cho lng nghn ngo chua xt. Thi mnh xa cho nhau nim au, cn hn. thuyn lng nh sang ngang. Mi tnh u lm chn su khi em qua cu Lm hnh trang ta tin nhau. Bit rng i s qun mau, Hy coi nh mnh chng h quen nhau. Nng ra i tm hnh phc cho ring mnh, Cn li lng ta cht trong khung tri yn vng. Su n ci, tnh bun kht su trong hn Trn i chng h ngui, nim chn gi hng nng cha dt. Ngi yu hi, mnh xa cho nhau niu au, cn hn. thuyn em nh bc sang ngang xui cho tm vui duyn mi. ng mun li, hnh bng theo ta ngy m khng ri. i cn mnh em thi. Mi tnh u lm chn su khi em qua cu lm hnh trang ta tin nhau. Bit rng i s qun mau, hy coi nh mnh chng h quen nhau.

(Midway City, CALIFORNIA-1978) i ta mt ht, ch cn nhau! Ch cn trc sau, Nim n au vi ni hn su Bun thng lai lng nh bin su ... i ta mt c mng m Ch cn xc x, hnh bng xa, D vng mt m Bun nh chic l rng, ma Thu . Ngi li y, xin m cht ly Bn tay ny cha ng hm nay . Nm ngn gy a nhau tm li Nm ngn di ve vut tng lai . Ngi k vai, hn khng t chi, Vt thng lng khp kn ngh ngi . Ri cng i xy duyn tnh mi Th gian ny s bt n ci . Ta cha mt ht, v cn nhau Cn cn kht khao, cn bit yu Bit gi tnh u, Tnh hm nay ni qua tnh sau . Ta xy d vng ca ngy mai Bng tnh la i, d ngn hi . Ting ht cn ngi Tnh ta nh nng mc ngoi khi

Trang 54

Ch l gic m qua
Li: Trng K

Ch th thi
Nam : Thi l ht anh i ng anh Tnh duyn mnh ch by nhiu thi Cn mong g hnh bng xa xi Nhc lm g chuyn nm xa Cho tim thm ngn ng N : Thi l ht em i ng em T y su dm nt tim ti V sao tri nh bt duyn em L lng cng ngi em yu Nam : T y anh xin ngi yu ng oan trch hay gin hn g anh N : Nu trc chng ta ng bit Th thng nh khng v trong m nay Nam : Nhiu m chn gi Bn ngi khng quen bit Sao tim anh cm thy nh c n N : Ti em khng ni ... Nam : Hay ti anh khng bit M tnh ta tan v theo thi gian Chung : Thi l ht chia ly t y Ngi phng tri k sng c n Nam : Nhiu m bun v chiu tm t Nghe lng mnh cn thng ai N : Nghe lng mnh cn thng ai

Ch ti
Trn Tin

Nh ln my, tnh yu thi, g y lng l Nh ln gi, tnh yu thi, gi y hng h. Ri mt ln xa cch l mt i than trch Ri cuc tnh bay mt v mt ngi i khut Tnh ch cn cay ng ch cn xa vng ch cn nng vng cui ng. Thng ngi thng, ngn xa i, ngn sau nt ci Vng su vng, ng xa nay gi u bng ngi. Tnh nhim mu tan v lng ch cn nhung nh Gi mt mnh qun lng lnh lng theo nm thng D mt ln em mm lng nh chic l L mt ln xa mi duyn u. Em nh ngy, anh n em gc trng E p, thn thng, vn vng Em nh ngy, anh n em cui ng D ng loan vt nng nng vn lung linh mu. Thi gi y, cn u ngt ngo i m hng Thi gi y, tm u y mi hng ngt ngy. Ngy tn dn nh khi chiu bun dn mun li Mt mnh lang thang ti min c hoang nng chi Ngy no ta chung li nh nhng an tc ri Ch cn l gic m qua ri.

1) Nh ti trn bn sng c chic cu nh cong cong Hng cau trong nng trong l tru khng Ch ti trng d thng bn rau ch Cu ng i a Ch cha mun ly chng 2) Thi con gi lng ong c bao ngi hng mong theo M gic con gi yu ly chng i Ch thng hai a em thng m gi bun au i a Ch ti cha ly chng 3) Ri m ti khut xa, chng ti khng cn th ngy Ch li lo cc em chuyn chng con Ngy chia tay bn sng thy ch bun m thng i a Ch ti cha ly chng 4) Ri mt m sng trng c mt ngi n ng qua H v xy chic cu ni b sng Gp ch ti d thng mi xin li cu hn i a Ch ti mun ly chng 5) Cu xy xong lu khng thy ngi v a du ch ti ngng ch mt l nha Hng cy cau tri cau bao l tru bun ri i a Ch ti cha c chng 6) Nhiu nm xa cch xa ti tr v lng thm qu Nhn hng cau xc x l tru kh M ch ti b xinh p bn cu l loi i a M ngi cha c chng . . . Ch ti cha ly chng . . .

Trang 55

Ch ti
Nhc: Trng i - Th: Hong Khi Nguyn

Chic o b ba
Trn Thin Thanh

Chic l cui cng


m cha qua m tri sao vi sng Mt n chim cnh nh ch ma xang Chiu vo thu ting em su lnh gi L trn cnh tng chic cun bay xa m chia ly bun g sao chng ni ch nghe em ni nh ch v thi ngy bun tanh cng a chiu vo ti mm mi ci m nh thng khn ngui mng v mt m xun sang em th thm ngy thng anh ng v mt m trng thanh xy mng vng u bn sng xanh Mng trn ngp m trng sao Sao y tri tng chic lp lnh ri mt chiu xun th trinh cho lng mnh v vi d vng ng thnh thang gi lng mt mnh ta Ru cn ly ung say lng cn gi l trn cnh mt chic cui bay xa

Th l ch i, Rng bng hoa go hay, Tri khng nn gi Cho ngy ch sinh Ngy ch sinh Tri cho lm th Cho ht bun vui Bn ma trn tr Cho lm cu ht ngi l li Ngy ch sinh Tri cho lm th Vn vng my s t tri Tnh ring b ch Tnh ngi a oan

Chic o b ba trn ging sng thm thm Thp thong con xung b nh lt mong manh Nn l i nghing tc di con nc Hu Giang i em vn p ngn i Nh chic xung xa nm no trn bn c Thng lm cu h ku gi cch sang sng o trng xung a mt ci em kh gi Ngi thng i anh vn i ch. K: p qu qu hng hm nay p v ngn V Sc Trng mt ngy ca iu lm thn n n trao nghing xn xao ma la nhiu V bn Ninh Kiu thy nng i ngi yu Em xinh ti trong chic o b ba Em i mau ko tr chuyn ph m Qua bn Bc Cn Th Nh k nim xa nng xung dm trng t Em gi Ninh Kiu tc di chm lng thon t nc mnh y du xung ghe b bng M khng thi nh thng nn y vi. Du qua y mt ln Ni sao cho va lng Ni sao cho va thng

Trang 56

Chic l ma ng
Khc Lan

Chim li qu hng
Li gii thiu (CCH): t thp min Nam i! Gi phn cng ti Ta quyt xng ln dnh t mn yu Ta quyt xng ln ly Qung Tr yu kiu Qun th phi v bn kia bin gii Cho An Lc, Bng Sn rng ma la mi Cho qu ta trn ngp nng tin y -----------------------1. t thp min Nam i! Gi phn cng ti Ta xng ln dnh t nc mn yu Hm nay la soi ng v Hin ngang cng ti chim Qu xa la bao ngy v qun th k: i! vng ng H ngy no di tn i Ta hn tr v t Qung cn y Hi ton qun i! Chng ta ng ln v nc phn cng Hi Bng Sn y hng v min Ty Nguyn Nghe chim rng ang ht, na m reo h ng tr v Bnh Long, ang ch ra ng tin nh thng qun cng lp cng 2. Quyt thng cng xng ln p nt qun th Ta hin ngang th git ht xm lng Anh em ph tan ngc t Qun ta v tm hng Mai y l thanh bnh v qu nh. k 3. t nc Vit Nam i! Gi phn cng ti Ta xng ln dnh t nc mn yu Hm nay la soi ng v Hin ngang cng ti chim Qu xa la bao ngy v qun th k: i! vng nc Vit ngy no di tn i

Ma ng trn thung lng xa nh mt ting kinh cu Lm sao ta qun i mt cn bo ln Anh hi nu mng p c th thi Xin hy gi li pht giy sau cng Tnh yu ri y s nh cn mng d dang i em ta nh khc ca ru mt sm mai hng Lm sao cho b mi ng hoen nc mt Ai nh n mt hnh phc la i Xin hy gi trn cnh chim phung tri Ngi i ng nn di dang cho lng nt tan ng my gi y xa vng du chn a ng Vn hoang tm u cho thy gic m nng chy Cuc sng mi ri ngu^+i c thy vui Xin hy gi li mt chic l ri Tnh yu ri y s nh con thuyn lt tri

Ta hn tr v t Vit cn y Hi ton dn i! Chng ta ng ln v nc phn cng Hi ng bo hi! Nh gic h v y Reo iu tn tang tc trn bao dn lnh ng tr v tng lai! Hy cng nhau ng tm, quyt ch tiu dit cng n

Chin s v danh
Phm Duy

M trong bng chiu Mt on qun thp thong Ni cy rng Lng ting nghe hnh dng Ca ngi anh hng Lnh lng theo trng dn Trn khu i nng Im trong chiu bung. Ra bin khu trong mt chiu sng m u, m thm chen khi m. Bao oan khin ang v y h vi gi L hn ngi Nam nh th. Khi ra i quyt ch nui cm hn Mun li thing cn vang. Hn qut cng cn mong n pht chin thng, Su hn i lp tan. Gm anh linh bao ln vy mu Cn xc xy thnh, thi gian lung v tnh Rng trm phai sc Thp thong tn canh Hi ngi chin s v danh!

Trang 57

Chin thng A Sao


Rng A Sao m nay sng m, ngn cy nh vang li tht mc, thng xc ai khng nm m Gi a mnh mang, nh ghi bao ngy xa la, vo min Nam By gi xc theo tng chic l, cun ri bay qua trin ni a. Rng A Sao hm qua sng m, ng u qun Nam th quyt chin, anh dng v vang ci b. Ting h xung phong, bao nhiu ln thc vo vng A Sao. By gi ht mong ri chin thng, sau ny khng dng gy. K: A Sao, mu th hng, tn nm trong di y hi tanh, xc xm lng i chim min Nam A Sao, tng c khng i nut tri cao, nhng u ng, chin thng ln nghe vang r diu Rng A Sao m nay sng m, ngn cy ang reo mng chin thng, ln khp khng trung ci b Hi ai hin ngang, nh bao nhiu ln ngng v, ch ngy mai Thanh bnh khp trn ton t nc. Mun i khng i thay.

Chiu
Nhc: Dng Thiu Tc - Th: H Dznh

Chiu hnh qun


Lam Phng

Trn ng v nh y, Chiu chm a chn ngy. Ting bun vang trong my. Ting bun vang trong my. Chim rng qun ct cnh Gi say tnh ngy ngy C phi su vn c, cht trong hn chiu nay, cht trong hn chiu nay. Ti l ngi l khch Mu chiu kh lm khuy, Ng lng mnh l rng, ng lng mnh l my, Nh nh chm iu thuc, khi huyn bay ln cy. Trn ng v nh y. Chiu chm a chn ngy. Ting bun vang trong my Ting bun vang trong my

Mt chiu hnh qun qua thn xa lc nng xun cha nht mu, Chnh lng tm ngi em gi c : Em ti i phng no ? Nghn ngo nhn qua hng tre xanh ngm bng chim ua trn cnh, Gi tm u hnh bng c : Em i ! Em i v u ? V u em i lc tnh cn su lc hng trn i vn ch nhau gia m thu V u khi em vn l ngun sng, khi nh xun nng va nh vng ln m hng... Hn nhau qua ht mt ma phng ri nhng hoa cha tn m lng ai i thay. Th thi vui chi sng trong tnh u, nhc "chiu hnh qun" nay bit gi v u ? ri mt nm ni bin cng dn bc thn trn sa trng, Ngy th tm vui bn chic sng khi m anh vui vi n. D mng tn phai trong thng au vn nh mi duyn ban u Li th ngy xa trt ha : Em i, xin em ng qun.

Trang 58

Chiu hoang vng


Lam Phng

Chiu k nim
Chiu nng vng k nim, Chiu nh nhung tm n, Bn tay trao m m, Gi pha nh mi hng tc quen, Tri trong xanh mt thm. Ven b cy l ru m m. Chiu nm tay ln i, Lng m say tnh mi, Mt tri trn nh mi, Chn thin ng ring em vi ti, V n hn p e khng li. Vn m ui say m, n em v cho ht tnh thi mong ch, Pht cung qut say sa, Lng hi lng tnh v hay cha, Hoa khoe sc bn ng, Rc em v nm xa thm pho hng, Ngy tn hn tri nng ti nng. T o tin nga bay m mng. Chiu m say bn ngi. Tnh vn vng ngn mi, Nhp cu tre snh i, Khc so du dt ln l li, Thi gian m i tri, Bao tn phai ph hng qua ri. Chiu nng nghing nghing su, p gic m ngn sau. Tri m mun nh sao, Li i v bn ta c nhau, Li yu thng vn lun ngt ngo.

Chiu lng em
Trc Phng

C nhng chiu ma bun ging ging khp li C nhng chiu gi lnh tm c hong hn Ti i qua thn xa heo ht lng o Rng cy hoang vng tiu iu M lng bng thy c liu My nm tri cuc i chinh nhn y My nm tri xui ngc cui no ng xa Ti y mang tm t anh lnh xa nh M lng vn thy xt xa V non nc cn au bun Ai c v min sng Tng yu thng Nhn cho rng i lnh chin phong sng Ngy gp nhau t khi la khi binh ao Ngi i gi bit ra sao u xun n nay l bao Tc em di hoa ci tung bay theo gi M em hng, m lng m c ma ng i chia ly, tm t m kn khu phng Ngy i ai nh ai mong Mnh ti gi trn ni lng.

Qu em nng vng nht c thn Vi my trng dt d v cui tri Bng Khung ting h qua xm vng Khi lam bun nh mun ngng thi gian. Mt chiu anh mi n bng da nghing gi ru thm. Tm v i cnh mu mt em nhn ni ngn c Nh mi my tnh ca m qu nu sng ca ngi em m mng, V chiu vng ngt mnh mng l chiu y sang sng em ch trng. Anh i nh v thm thn xa, nghe ting ngt ngo ru bng da Xa xi bc ngi anh l th Nh thng hoi cu ht chiu lng em.

Chiu mt mnh qua ph


Chiu mt mnh qua ph m thm nh nh tn em C khi nng khuya cha ln m mt loi hoa cht tm Chiu mt mnh qua ph m thm nh nh tn em Gt chn i khi mm gi bun cho mnh nh tn. K Chiu qua bao nhiu ln mi ci Cho mnh cn nh nhau Chiu qua bao nhiu ln tay mi Nghe bun gh mi su. Ngy no mnh cn c nhau xin cho di lu Ngy no i thi c nhau xin ngi bit au. Chiu mt mnh qua ph m thm nh nh tn em Gi i gi bn ln bi ng cay lng mt Chiu mt mnh qua ph m thm nh nh tn em o xa cha quen phong trn i ma thu vng o thm. Chiu mt mnh qua ph m thm nh nh tn em Bc chn nghe quen cng bun ly tri xin cn tui xanh Cn mt mnh trn ph m thm nh nh tn em Ngoi kia khng cn nng mm ngoi kia ai cn nh tn.

Trang 59

Chiu nay khng c em


Ng Thy Min

Chiu ngoi (Moscow nights)


Vassily Solovyov-Sedoy - Li Vit: Vng Thnh

Chiu Tm
an Th & inh Hng

Chiu nay mnh lang thang trn ph di Khng c em ai chung bc di nhau gin hn Khng c em ng xa ging mt my tri Chiu no hai a chung i Lng nhn ma thu l ri. D mai tnh ln khi nh sng go Khng c em cho ph vng du chn hn h Khng c em ma thu thi l vng bay Ma ng but gi qua y Vng tay y i sao l loi. .k.: Khng c em i mnh, sao vng vui cuc tnh, nh l kh mng m cn m chiu. Khng c em i mt bun no i ch, Xin cho nhau li v v, sao nh qun i ngy thng . Khng c em mt mnh, ta vi ta ngy di, thi chng qua tui hoang tri vai gy. Nh c m xin nh ln mnh hn h, xin cho nhau 1 li ri, xin tnh yu hy ln ngi. Ri mai mnh em thi trn ph ngi Sao mt nhung khng nui tic kht khao i ch Khng c em cn ai thng l thu bay Cn ai vng vn cn say i gian di c n mnh ta.

Chiu thanh vng l y m thm gi r ro Rng cy chim mung lng sut canh thu Hi em! thu chng tnh anh lng bao tru mn Mi bn em trong chiu vng m m Dng sng nc nh tri xui v pha chn tri Mn m lung linh sng nh trng soi Vi xa thong a li y bi ca m thm Cha chan vui trong chiu vng yu i. Ka em ngc nhn ai i mu mt nu huyn Dng nh bao lu luyn mi t duyn Sao khng ni nn li, trong lng anh nng hi! Mun chia em chung ngn ni tm tnh Vng ng chiu trn lan, my dn sng, sng tn Cm tay nhau em nh, ta vui ln Hi em, nh chng mnh m h bao m m Nh ti em trong chiu vng thanh bnh Nh ti em trong chiu bao thanh vng

Chiu tm chiu nh thng ai, ngi em tc di? Su trn phm n, tnh vng khng gian, My bay quan san, c hay? n nh tng cnh hoa bay, vn trng vin hoi Mu xanh c th, dng sng tri i Lc chia tay cn nh chng? Ai nh ... mt xanh nm no Chiu thu soi bng, nng cha phai mu K hai mi u nhn my tm... nh nhau ... Chiu tm chiu nh thng ai, cn thng nh hoi n i nhn dm ngi i phng nao Np chinh bo bic nh sao ... --ooo(..)ooo-T y n nh thanh m chng dy v cm Ngi xa vng ri chiu sang em i! Thng ai hoa ri l ri ... Ngi y lng hng trng sao, hn say chin bo Tm trong ting n ... mi hng cha phai giao hoan ngi nh chng? My gi ... bn phng ging hng Ma thu thu o nt hoa m mng V em vi chng k vai o ... vn vng Chiu hi! n nh mong nhau, tnh thng bc cu Ngi i hng no ? Tm trong chim bao Tc bay di, gi vin khi ...

Chiu qua ph
Chiu qua ph, lang thang mnh anh Tri thu lt pht ma nh bay Hng me ri l vng tht nhiu Sau mnh cht nghe bun xa vng Ngy xa mi khi thu va sang Hng cy l kh vng rng y Du nhau ta bc tht du dng n tnh nng thm trn mi ci Gi y no thy u ngi xa u vng tay m, u mi nng thm i anh ta nh cnh chim bt khi Phng tri xa , c hay tnh anh nh thng vi y Ma thu cht trn cy su ng Ngi xa vn xa xm m khi Mnh ta thng nh chiu li chiu Bao gi th mi thi mong ch ...

Trang 60

Chiu trn Ph Tam Giang


Trn Thin Thanh/T Thy Yn (th)

Chiu vng nhung nh


c Huy

Chiu v trn sng


Phm Duy 1957

Chiu trn ph Tam Giang anh cht nh em nh i nim nh i nim nh n bt tn em i em i Gi ny c x sp ng ca ngi lao cng qut dn hnh lang gi ny thnh ph cht bng ln ri tt ngh sm i Saigon Saigon gi gii nghim i Saigon Saigon dc gii nghim i em ti Saigon khng bui ti Gi ny c th tri ang nng em ri th vin i rong chi hng cy vin vm tri len tri ngh n ngy thi tng lai thc hi cn phng nh cao c v danh ri ngh ti anh ri ngh ti anh ngh ti anh Gi ny c th tri ang ma em i di hng cy st mt nhn bong bng nc chy trn h nh a hoa n vi gi ny anh vo qun nc quen ni chng ta thng hn ri bp bnh bung tr nh trn tng t ting lao xao Gi ny thnh ph cht bng ln em ging l vn rt chy tun ngh n mt iu em khng r ngh n mt iu em s khng dm ngh n mt ngi i gia chin tranh li ngh ti anh li ngh ti anh ngh ti anh...

Cn gi no n y lm l bay trn h ph vng tia nng no vn vng vo mt em chiu vng ... Xa cnh thnh ph vui, em nh ai khi chiu ti ... cho nhng ngy thng xa theo gic m tm hoi ... Thi nh mnh s qun, mnh s qun i chuyn d vng cho k nim ng yn trong mt em chiu vng cho k nim ng yn trong mt em chiu vng ... K : Chiu vng nhung nh cho mt em thm su chiu vng nhung nh cho ng my xn xao chiu vng b v, chiu m ... Chiu vng nhung nh cho mt em thm su chiu vng nhung nh cho ng my xn xao chiu vng nhung nh chiu vng b v, chiu m ...

Chiu bung trn ging sng Cu Long Nh mt cn c mong, i chiu V u i hng cy g rong Nghing mnh trn sng sng yu kiu Bun ti khng v sao bng dng Theo ngang qu giang thng chiu Bi v thng nhiu nn nh () tnh yu Bi v i cn nhiu khi l m Bi v i cn nhiu khi thnh th C khi vui lng l C khi tun su u Bi v chiu bun chiu v ging sng Bi v tnh i no ch th on Hy ct ting ca cho i thm () bun Hy ct ting ca cho lng thi kh ho Chiu bung trn ging sng cun mau Thng i thng ln nhau trong chiu V y bt bo mun khp ni Vui bun cho c i khng nhiu Ngy mai sng v qu mn yu Cho trng dng cng theo hng chiu B su khng nhiu nhng cng () yu.

Trang 61

Chiu Winnepeg
Trn Ch Phc

Chm di cn ma
Trnh Cng Sn

Chim So Ngy Xa
Ngy xa em chim so sng v t hay mng m nhiu Nhn em i qua cui xm ln tc my bay m ng hng .... Chiu nay theo em anh bc Bc bn em trn con ng lng. Nhn em anh nh mun ni : "Ny c b kia ! Ch anh i cng ." .... " hay !!! em ny k gh ngi ta i v chung ng thi k ngi ta ..." C sao ! em vi i mau khi ngonh li nhn nhau em thn thng .... Em i ! ng v cn xa anh a v, a v anh chng tnh cng ... Du mai ! em c ly chng, anh xin lm ngi, lm ngi a so qua sng .... ................................. Thi gian tri i nhanh qu, ting yu ti cha kp xp vn. Mt ngy kia ly tre cui xm chng thy em chiu nay i v... Hi ra mi hay chim so sang sng, so i ly chng, cn u nhng chiu theo bc gi ch c anh l loi i v.... Ai em chim so sang sng, cho chim so s lng, s lng bay xa !!! So bay b li mnh ta b v mt no xa xm i v.. So i !! by gi ngi y, ch ai ai ch.... Thi ri ht i ht trng.. Trch cho ....s kip bt bo duyn kia chng ng th nh nhn so sang sng ....

Ta ng y ni thnh Winnepeg, Tri chiu xanh, xanh ti sng qu xa, Ni qu xa bit bao gi tr li, Si Gn i! thi ht nhng chiu ma. Ma vn tri mang hn thuyn vin x, V ni u, y khch x qu xa, V l ri bung lng anh tr tri, Em hi em, c bit chng ni nh nh. Winnepeg! chiu lnh lng, Tuyt trng xa mnh mng, Gi bng cho thm thit ni ma ng. Winnepeg! chiu h v nng , V nng hanh ngi hi c cn m. M thy em mt ngy qua t mi, cng nhau, chung kip sng phiu lu, M thy qu hng, mt ngy anh . Ta vn m, ta mi m, m sut i.

Chm di cn ma v chm di m khuya Tri t bao la cn chm m trong ta Ht ct ngu ng nm chm di chn i B bn thin thu nm chm i chn i Chm di cn ma mt ngn nm trc My qua my qua mi em hng nht Chm di cn ma mt ngn nm na My qua my qua mi em hng na Chm Chm Chm Chm di cn ma mt ngi cht m qua di t kia mt ngi sng thin thu khut trong ta mt li vu v di thin thu l mt a h v

Chm di cn ma v chm di m khuya Tri t bao la cn chm m trong ta Ht ct ngu ng nm chm di chn i B bn thin thu nm chm di h v Chm di cn ma bn chn nh b nm xa nm xa cng vui hi h Chm di cn ma bn chn nh b nm nay nm nay qun ng v Chm Chm Chm Chm Chm Chm di cn ma mt ngi cht m qua di t kia mt ngi sng thin thu khut trong ta mt li vu v di thin thu l mt a h v di cn ma mt du chn i di t kia ht ct bao la.

Chiu Xun
Ngc Chu

C mt chiu, chiu xun nh th Nng ngp trn hn em ngt ngy Ma xun, chiu xun. C bao gi chn tri xanh th Nh mt em ln u gp anh M em hng hoa o ti thm Nh tnh yu, nh ma xun n. Mi khi xun v lm hng mi em Nng xun ri y chiu vng rc r n bn em ngi th thm k ht Cu tnh yu i chiu xun!

Chim quyn
Dn Ca

Chim quyn (huy) n tri (huy) Nhn (nhn) lng Nhn (nhn) lng con bn mnh i Thia thia (huy) quen chu (huy) V (v) chng V (v) chng con bn quen hi

Trang 62

Cho con
Phm Trng Cu

Cho n khi la nhau


LI Vit: Phm Duy

Until it's time for you to go You're not a dream you're not an angel you're a man I'm not a queen I'm a woman take my hand... You could have stayed outside my life but in you came and here yoll stay until it's time for you to go...

Ba s l cnh chim a con di tht xa M s l cnh hoa Cho con ci ln ngc Ba m l l chn Che ch sut i con V con l con ba Con ca ba rt ngoan V con l con m Con ca m rt hin Ngy mai con khn ln Bay i khap mi min Con ng qun con nh Ba m l qu hng

Chng phi l m chng phi l tin nga l ngi thi chng phi l vua ch l mt i tnh nhn thi cng nhau vun xi mt th gii tnh duyn mi vui sng bn nhau cho n khi no ta dt tay nhau... Mnh l hai ni m l mt i mnh no nh nhau mnh cng v chi cuc tnh i l cuc a vui hoc l say m hoc l au n tnh l may mn vui sng bn nhau cho n khi nao ta dt tay nhau... Ch nn hi i ta c sao phi chia xa ng thc mc na nghe yu i yu ngi yu ngi tnh nhn.. Cuc tnh ca i ta khi u t ni no ri chm v u? mt cnh to ln gi thnh c lau mt trn cung phong d ta bit cuc tnh s cht mt ngy hi tic nhng vn bn nhau cho n khi nao ta dt tay nhau...

Ch ng
Em i! c phi ngoi tri ang ma ?? Em i! c pha tri sang ng ?? Mu ng gi bng anh ang ch Ma ng i n anh ang tm Tm mu o ci cho em.... hay, mt ngc li bun hay sao ?? Khi anh nguyn mt i yu em D cho nt son mi phai m D cho mt xanh kia hng h V d nm thng phi pha ... k Ta quen bit nhau ... Khi tn xun Ta yu thit tha ... Khi h sang V khi thu n anh gom nh sao Cho m m kt thnh vng min ma ng m ci i mnh Em i! xch li tht gn bn anh .. Cho anh xit cht n ci xinh xinh T y nhng m trng thanh y Mnh khng l loi khng u su Nguyn cu ta mi bn nhau ....

Trang 63

Ch em
Trnh Nam Sn

Cho ln cui
L Uyn Phng

Cho mt ngi nm xung


Trnh Cng Sn

Ch em, ch bao nm qua. Anh thy lng mnh xt xa. Khng bit em vn yu anh nh ngy xa. Ch em, i thm nhung nh. i, nhng ngy di hng h. Em vn khng quay v y cho anh su thng. Ngy tnh mnh thit tha. Qun qut mt tri i n, i sao m i. Gi y mt mnh bng anh, Trn nhng ng di vng tnh, C l vng nh vng vng, tm ngi v tnh.

Gi ny cn gn nhau, gn thm thit trong mi su Gn bi ri bin gii t lng au. Gi ny cn cm tay, cm chc mi duyn b bng Cm chc mt mi ng ngng Cm gi but thng au, ngy mai ta khng cn thy nhau. Bn tay nm ngn sung em vo nhau hn sau. Bn tay nm ngn sung em vo nhau mng mau Ngoi tri ma, ma hoi, gi ma nng n Ngi ngi nghe xa cch xanh i mi mn L ngp ngng b mi, git nc mt ln ni bun Git nc mt xa cch vi vi trng Gi ny cn nhn nhau, nhn m ui nh sui bn Nhn sut kip nh cht mn, nhn hp hi thng au Ngy mai ta khng cn thy nhau.

Anh nm xung sau mt ln n vui chi trong cuc i n bay cao trong vm tri y Ri nm xung, khng bn b, khng c a Khng c ai, tng ngy, khng c ai i i, Ru anh ng vi, ma ma ti trong ngha trang ny c loi chim thi! Anh nm xung cho hn th vo lng qun. Tin a nhau trong mt ngy bun. t m anh a vo ci ngun Ri t , trong tri rng, vng anh. Nh cnh chim, b rng, nh tri tim b tnh, Ni y mt ln, nhn anh n nhng xt xa nh ni cng h khng! Bn b cn ! Anh bit khng Anh ? Ngi tnh cn ! Anh nh khng anh ? Vn c cn xanh. Mt tri cn ln. Khi bng anh nh cnh chim chm xung. Vng tri no ! Anh bay qua ? Ch cn li y nhng sng bao la Ngi tnh ri qun, bn b ri xa i thng nm, nhng du chn ngi cng bi m. Anh nm xung, nh mt ln vo vin du, a con xa tm v nh t hoang vu khp li hn h Ngi thnh ph, trong mt ngy, nhc tn Nhng sm mai, la n, nhng mu xng chp chng Xin cho mt ngi va nm xung, thy bng thin ng cui tri thnh thang!

Cho em qun tui ngc


Lam Phng .

Cho em qun cn mng o xa xi th ngy ngy no. Em qun c pht trong tay ma bay dt do. n mun i sau, em khng cn nh yu thng bn nhau ln u. Cho em trao mt li cui n nn qu hng ti tnh. Em xin c khc c n i thng phn mnh. Th gian cn ai ? Em xin t gi th ngy tri theo dng i. Hi men nng cng trong m say. Thm cho y gic mng chua cay. C nh pht giy lm l, ung cho tht say, ung qun ngy mai, th gian i thay, quanh ta... c ai ? i cn chi .... trong tay ??? Mai y khi hoa tn a xanh xao phong ba dp vi. Em xin nm xung mang theo con tim ngm ngi. Gic m nh nhoi, a em vo ci thin thu yu thng i i.

Ch mong
Thu Thu

Chiu nao i ta chung bc Cng ngm chic l bay bay Hnh phc bt ngt dng y C nhau t y Chiu nay lang thang qua ph Git nng di bc chn ci Ngi xa khut chn tri Nh thng mt i K i bao nm thng qua Bao git nng phai diu t Du bit anh xa ri Vn m mng su chung li My lang thang cui tri Thm nhn c em ni ny Vn ngng trng m ngy Ngi yu hi yu anh mun i

Trang 64

Cho ngi tnh l


Hong Nguyn

Cho Ngi Vo Cuc Chin


Anh b trng xa, b o th sinh theo ting gi ln ng Anh i v t nc kh au, anh i anh qun thn mnh Em v anh, tc bi chng lc ci, thi im trang m phn chng cn ri Xa phn hoa vi nhng chiu dp du, cho anh vng lng anh i m ri li m, mt bng n ci, em nh ngi phng tri Tm t chng bit ni cng ai, n s em ghi i ging Mong ngi i, gia sng n chp chng, xin hiu cho gia ct bi v thnh Bao gi em cng vn bn mt lng, thng anh sut i, anh i Mai kia anh tr v, anh tr v Du rng, du rng khng cn vn nh xa D anh tr v trn i nng g, d anh tr v bng chic xe ln Hoc anh tr v bng chin cng y, tnh em vn chng i thay Anh gi u, i ni cao nguyn, hay cui min sng Hu m nay gi lnh khng, sng khuya c ging ging y Phng ny em, vi nhng li nguyn cu, cho ngi i s c ngy tr v Cho tnh ta thm thit ta ngy u, xin cho chng mnh cn nhau

Ch phone ca anh
Ch phone ca anh em ch sut bui chiu Ch phone ca anh my bun tm bu tri Nghe ting ma ri u anh i Em nh anh tht nhiu anh hay bit M ang ngi khu bn n tc nht mu Nhn em tht lu nhng hiu thu c rng Tnh yu em ring dnh cho anh Vng ting anh chiu bun em mun khc K : Thiu vng anh lng thy qunh hiu Hnh phc xa vng anh yu i ! Ting ht s bun khc ht a su V vi em anh hi Hy cho em li ni du m Lng m yu du trn i mi mm Ting ht thm mu khc ht s hng Ch c anh i Tnh yu no a em vo chn m say Ng u bt ri nh l gic mng i Ban tay vy a ngi vo h v Trong c m ngy di ta bn nhau Gi y ngi yn trong vng ti a y Su vng i nhau cho nim nh ngp trn Ngi yu hi c bao gi suy t Hay tic thng mt ln cho mi hn nim su nh

Khc m chi, yu thng qua ri Than m chi, c ngn c xt xa Tic m chi, nhng pht bn ngi Thng m chi, nhc chi chuyn qua Anh gi y nh l chim R ri cnh bit bay phng tri no Em gi y nh cnh hoa Trt t ti n a ngn gi no. .k.: Mnh no ng, tnh ri nh l ri. Ngi tnh y, vng tay m qu li. gi ny mt ngi khc m thu, Mt ngi nn cn au nghe ma m ci u. Th l ht, nc tri qua cu chm su nhng thng ngy am m Thi nh qun, nhng ting yu u Nhng li yu y nay qu xa. Nu ng c ging y ma Khut m li khin ln tnh nh l Ta gi y nh rng thu Nng ling vi chic l vng cui ma.

Trang 65

Cho qu hng
Thm Thm Thm Thm mt ngy tri lnh nh ngc t trn qu hng mt ngy tri lnh nh mt ngy cng qun chim nc.

Cho ti xin
inh Quang Trung/Trn Trung o (th)

Cho xin sng li


Cho xin sng li i L - Trn lim chnh Nng dt t Anh sch n ch khoa thi ny Cho xin sng li Hn Quang Trung nun la ch Ch trng ln lng mi kim Git gic cu qu em Cho xin sng li Tnh Lu Bnh, Dng L Hi nng Chu Long My ma tm t nui chng? Cho xin sng li Vng hoang khai cy y tri Ng n s trong mn ti C nhc rng gia m di K: T vo I, non sng y tri my ging Bao lp trai lng, i ngy thm tha vng Qu m hi, m m nhn v sao hm Con m la thn Lam Sn thiu tan on hn Cho xin sng li Chiu qu diu ngn so Ngi da mnh tru Ngm chiu t ri trn u Cho xin sng li Ngy vinh quy i nga trng Lng ta khua ba hi trng n chng v l t hng.

Cho ti cht lm ngi dn nc Vit Linh hn ti phng pht gia tri Nam Ai cng sng mt ln ri cht Khc nhau chng cht sng mun i Cho ti xin lm bng hoa rt nh Gia rng hoa thm ngt ca qu hng Cho ti i trn mun vn no ng Ting m ru nh li sng ni gi Cho ti cht lm ngi dn nc Vit Linh hn ti phng pht gia tri Nam Ai cng sng mt ln ri cht Khc nhau chng cht sng mun i Cho ti hn i mt bun ngy di ca anh em cha thy c tng lai Bao nhiu nm vn ci u e ngi m tn qun ca ch ngha v thn Cho ti cht lm dn ngi nc Vit Linh hn ti phng pht gia tri Nam Ai cng sng mt ln ri cht Khc nhau chng cht sng mun i Cho ti xin lm ngi dn nc Vit Ngng u ln khng thy ng cao siu Cho ti qun ni lo s thp hn Bin kh au qua mt mai huy hong... ** iu: chm Nhp: 4/4 C th m li gy tng ngn tay (arpeggio) hay dng c ngn tay ci hoc pick (strumming) ty , ch.

Chc chi y cho nc non mnh Chc chi y cho qu hng mnh Chc chi y cho anh em mnh V chc chi, chc chi cho dn tc mnh. y l qu cho thn nhn Mt li th dit l xm lng y l qu cho qu hng Li nguyn cu phc quc chin thng. Chc non sng thot ch gng cm Chc qu hng ht bng qun th Chc anh em bc ph gng xing c vng t gi tung bay.

Cho qun th au thng (main dans la


Cho Cho Cho Cho ti ti ti ti qun i ni u phin, cuc i sng mi trong tnh yu mang cnh chim chiu lc loi. nghe cu ht ln tuyt vi.

Cho ti cnh l bay, bay man mc khp ni Khi em n vi ti nh i mi ny. Cho ti mt tc xanh, xanh nh y mt em. em theo ht nh nhung, nh nhung vi y. Cho ti Cho ti Cho ti Cho ti yu tia nng tan dn bui chiu. m, m lc hn ngi yu. i khi khi sng m i ch ngn, ngn ht mun li th.

Cho ti i nhng cnh my, tri i khp y. Theo cn gi ngt ngy lng qun thng ngy. Cho ti chp cnh bay nh khi ung rt say. Cho qun ht ng cay, th au thng ny.

Trang 66

Ch nht bun
Phm Duy

Chung Mng
Lam Phng

Cht k nim bun


Chiu nao anh vi em Np bn thm ma hai a xem D i ta mi quen, Cht k nim nhng anh kh qun Ngi bn nhau tr ma, Bit em v khng ai n a ng xa trn li tha, Chng ta cng i chung di ma Ri t khi chia tay, Bit bao ln gi ma tr li Ch mnh anh ni y, Ngng trng hoi mt bng hnh ai Chiu ma thu ma bay Bun ny em u hay , Tnh nng ln men cay anh m p gic m u hoi Chiu nay khng c em, Gi ma v nghe thng nh thm Lm sao anh bit tn ? Cht k nim sao em n qun ! ung xa u qu xa, C sao t lu em chng qua ? anh nghe xt xa , Mi duyn tnh ca hai chng ta

Ch nht bun i l th cm mt vng hoa m bc chn v vi gian nh vi tri tim cng nng n xt xa g? on thng g? bit nui hng chia ly trt say m yu th du v duyn cn nng th ngi mt mnh nghe ma ri mc l trn cu thin thu gi hin ngoi nhc mt loi d giun hoi ru thng ru ru i ru... hi Ch nht no ti im hi v i ch khng ngui ngoai bc chn ngi nh thng ti n vi ti th mun ri trc quan ti khi hng m bc ln nh vn ngn li du qua i mt ti ci vn m m nhn v ngi hn la ri nhng anh i tnh cn nng i con ngi nhc cho ai bit cui i c mt ngi yu khng thi i hi i... ngi

Bng chiu bung mau nh li gic m hm no Ngy i mnh cn bn nhau, cng chung mng v sau Yu nng vng phi phi, yu cn ma o Bit tnh chng bao lu nn tri cho cn su Ngi m thm gi ma ngu, bun cho i b du Thng nhng ngy th u, thng duyn ban u K: Anh cn nh hay qun, trn ph chiu ng ngi Tay tm ly tay nhau, bng khung li gi t Va xa ngi, tim cn au, ta hn ln sau m hn c i tim xao xuyn vng trng trn Sao tri chiu lung linh, soi duyn tnh chng mnh Ngy thn th, m dt m, yu qu mt tri th Ngy thn th, m dt m, yu qu mt tri th Ai p v trng tan, ai ngi gi cu chung tnh Cn u k nim xa xi, i ch l mng thi Nay ch ch ng ti, m xun qua ri

Trang 67

Chuyn ba ngi
Mt. ngi i vi mt ngi Mt ngi i vi n ci ht hiu Hai ngi vui bit bao nhiu Mt ngi lng l bun thiu ng nhn Gia ng cn gi lng thinh Nghe nghing nghing nng lng mnh nao nao Ba ngi chng bit lm sao Khi khng c k bun thiu ng nhn Bi lng trt nng thng Thi ta ng la nhng ng anh qua Ngi i vui vi mt ngi Bit chng mt ngi ang ci m au D sao cng mi duyn u D sao em cng qua cu l xong By gi chng bit lm sao L no ngp li l no lm ng Nh anh mt bc tng tha Chiu nay nh qu thn th bc qua nghe c ting anh ci nghe ti rt mt hi th bun

Chuyn bun ca em
T khi chng mnh bit nhau Lng anh vn hay bun v em Nn khng thy em ci, Em hay nhc mt ngi Mt ngi anh u cn nh V em vn thng trch anh trng gi mang su khng tn Lnh trong m hn c Nhng li yu thng rt nhiu Thay bng nc mt ngi yu Sao em hay nhiu di hn Cho anh mun vn ni bun Nhng g l xa xi Cho d em c thng yu Xin ngi ng nhc n lng anh n au Ri nay chng mnh cch xa Tnh yu thm ln phi pha Tri i, em no bit Ni lng anh tan nt nhiu Khi bun nhc n ngi yu .....

Chuyn dn thin l
Anh Bng/Yu Thao th

Ti ng bn ny sng, bn kia vng la khi. Lng ti y, bao nm di chinh chin, tng lu tre mun phin. Ti c ngi v ngoan. p nh trng m su, ci ri nh xa nhau. Nh i mi nng hin, xinh xinh mu nng. M nng hng thm mi thm la non. Ai ra i m khng tng bn rn. Xa ng yu m d m ai vui. Em nhn theo bng n"c mt chia ph Ti mnh bc m nghe hn nh l Ny anh lnh chin, ng bn pho binh. M ti tc sng tng m nghe n pho ri tht bun. Anh rt cho khe nh, ke lm vo nh t Nh ti cu chn i, c dn thin l, c ngi ti thng.

Trang 68

Chuyn m ma
Ngoi tri khng sao tha ng ly t ng ti Ma khuya v hiu ht i vo hn Chuyn i qun i thi D vng xa lm ri Gi li lm chi na ngi i Chiu no nng ly bi Tnh va mi chp ni Chia ly m khng ni nhau mt li ri bao nm sau Phong sng mn vai o Nh c nhn mun tm t lng nhau K: Qun vng ma khuya nh khc ca nghn li T tch ri ri ray rt trong lng ngi Chn hp ta vai run mi m di cht sng vut gi Gi la l ri, su ln mi mi Chng no ma thi ri ng v nng lp li Ma tan vo sng khi xui v ngun Cuc tnh duyn nm xa Xa nhau cn thng nh Nhng lc nghe gi v k chuyn ma

Chuyn khng em
Pht ban u y Th xanh mu giy vit nhng cha gi i Ng i chung mt li i khi nh ni vi em mt li Tnh mun con e, chung bc ng v Na bit c khi ni ln ni nim Th no vo tim M rng hay khp mi thm trao duyn Cui xun h ti Nhng cha ln ni l thu ri li ri Ngm xe xui ngc li Kt hoa mu ci c i tim vo i D trc d sau, nhng cng mt ln Gi n ngi thng thit tha ni nim i ch hi m ri cay ng n tay mt thip hng K: Ging sng mnh mang qu thiu em chung mt chuyn Tnh yu nh hoa n bit em yu m anh ch T khi ban s hai ngi vn ch mt cu ni M ri bit ly, khng mt ln h mi T nay duyn kip tm trong mng thi Gi thu lnh gi Bao nhiu l l by nhiu cn su ri Cnh th ban u y p trong lng giy nhc bao k nim bun ng trch ngi i, sao li nhp n Tnh ch p khi, i n khng trn Mt ln vo thu L ln bng gi khi su mnh mng

Chuyn qu hng
Em cn nh con xa Nh ging sng mnh mng thu y Mi hng, cy tri chn trong vn Em cn nh ly tre lng Hng da nghing mnh ng a ng vo nh em Vng tia nng tha Em cn nh mi ng xa Mi trng xa a ging ht Gi ve, bt bm nhng tra h Chim tung cnh, chim sa vy Chiu no em cht sang sng V ni ph ng, Lng anh ngn ng ngn ni nh Ni nh mong, cng em tay trong tay Gh bn sng xa, gi chung con Chuyn qu hng s a ta vo nhng khu vn xinh Chuyn qu hng s a ta v ch yn bnh

Trang 69

Chuyn hoa sim


Th: Hu Loan - Nhc: Anh Bng

Chuyn hoa tign


Mt m thu trc mi hong hn Nht cnh hoa ri chng bit bun Nhum nh trng t qua mi tc Ti ch ngi n vi yu thng Ngi y thng hay vut tc ti Th di khi thy ti hay ci Bo rng hoa sng nh tim v Anh s tnh ta cng th thi Ti nh li ngi bo ti T ma thu trc rt xa xi n nay ti hi"u th ti Lm l tnh duyn c mt ri K: Nu bit rng ti ly chng Tri hi ngi y c bun khng C cn ngh ti loi hoa v Ta tri tim phai ta mu hng Ti nh li ngi bo ti T ma thu trc rt xa xi n nay ti hi"u th ti Lm l tnh duyn c mt ri Nu bit rng ti ly chng Tri hi ngi y c bun khng C cn ngh ti loi hoa v Ta tri tim phai ta mu hng

Chuyn hp tan
Quc Dng

Rng hoang p nht hoa mu tm Chuyn tnh thng nht chuyn hoa sim C ngi con gi xun vi vi Tc cn ngn ngn cha y bi Ngy xa nng vn yu mu tm Chiu chiu ln nhng i hoa sim ng nhn sim tm hoang bin bit Nh chng chinh chin min xa xm K: i ly chng chin binh Ly chng thi chin chinh, my ngi i tr li S khi mnh i mi, s khi mnh khng v Th thng ngi v ch b bng chiu qu Nhng khng cht ngi trai khi la M cht ngi em nh hu phng M cht ngi em gi ti thng i ti l chin binh rng ni thng ngy qua nhng i hoa sim Thy cnh sim chn thng v b Tic ngi em gi khng cn na Ti sao nng vn yu mu tm Mu bun tan tc phi khng em chiu sim tm hoang bin bit mnh ti khc chuyn hoa sim

m nay lng l sng m v ging trn mnh tnh qu C ai bun cht cha sn kh C nhp n lu luyn trn ng qu Anh i c hay khi nc mt by gi ang rt mau Khi ting ht hm no thi vt cao Lng bng thy vng vn bao ni su Mai ti r bc qu nh hnh trang mang nng nim thng Nh khi minh cung thc trng m sng Nh iu h tha thit bao su thng Mai xa cch nhau, thng nhng lc i mnh chia li au thng bit my n tnh ta trao Cng c mun cn mng thi gii du K: V i cn nhng nhnh su xa dn thong bun V i cn nhng bc chn mit mi c hoang ri mnh ta m thm tng chiu vng Nghe tim mi m mng chuyn hp tan Mai chia ngn li bit i con cho ta c nga vui c m ln v xa ni n ci Chng mnh li thao thc bao nim vui m nay tin a giy pht cui vn cn tay m tay Mai s thm cn lnh khi gi lay V nhng lc ma gi thng nh y

Trang 70

Chuyn l ma ng
Chuyn rng xanh hoang d, Ngy ngn cy xanh l, Gn gi trong nh mong, Nghe tnh yu hoang vng, Cht m say thin ng, Cn hn m in lon, li tri hoang mang, c mt tri hoang mang. ri khi cui ng, Khi rng xanh thay l, L bung tri theo dng, Phn vn l theo dng, C mt i long ong, ri mt i long ong. Rng khi cui ng, i sao ho ht, Sao sm ho ht, khi ti lng l tri theo ging. Gia ln nc lnh lng, Mt mnh ti c n, m bng em chiu ng. ln sau cui ng, Khi rng xanh thay l, Lc nao em thay lng, Ti rong ru bn ging, C mt i trng mong, mt i trng mong. Rng n ma ng, rng n ma ng...

Chuyn Ngi n B 2000 Nm Trc Chuyn phim bun (quand le film est tr
Nguyn Duy Bin

Chuyn ngi n b 2000 nm trc o rch t ti, xc thn mt nhoi . Chuyn ngi n b ni thnh ph Du tch hnh thn. V u ? V u ? V u, nn ti tnh mang nhc hnh . V yu, ti yu, ti tnh yu . on ngi ph thnh vy cht khu ph Th gii hin lng nh mt cung cm . Nhn ngi n b ang chu ti cht ng ngn ngang. Ch ai, ch tay ngi nm cht mt ngi khng hn th. Ngi i v u a y nhau Ai, ai ngi v ti . Ai, ai ngi khng ti hy mnh tay nm nm nm trc i cn, cn i g ? Ai, ngi vn ton , Ai ngi trong sch cn ch chi ? Nm cht nm cht nm cht ti nhn gian Chuyn ngi n b 2000 nm trc sch kh nghi, ng cn nguyn . V ngi v ti hay i gi di, th gii gia nhn cho thua ngi i , tnh i . Ai ti , ai tnh ng Ngi i, i i, cng vy thi ...

Nhng khi l xem phim bun, Thng lm ti khc ngt (ngy)... nh ly c mi v vy V bit chc ti anh i lm n m tt ht khi phng my Sp chiu khun phim u V ng ti lc khc phim tnh th Quc t ang vui nhn, Cht trng thy c bn thn V anh yu ni ci cng bc v... V bng ti qu dy, Chng ng thy ni ti ngi Bi th ti gh trn cn trng, Chng st vai nhau ngi Chng gh st hn tnh t Khin ti in di Lng bao ti t v mt cht bng t nha, Tng git bun xt xa... Ngi i sao chiu chi nhng phim u bun, lng gin ai st xa? Ngi i sao chiu chi nhng phim u bun, lng gin ai gian di... Chn ngn bc v, Bun tru mi bc chn t chn V thy nc mt hoen mt phn, M hi: "Sao con bun?" Di m: "Ti nay rng l trt xem phim bun V xem ng ngay mt phim tht i bun, Lm lng con xt xa..."

Trang 71

Chuyn tu hong hn
Chiu no, tin nhau i khi bng ng x chiu Hong hn n u y, mu tm dn ln trong hn ta Mun khng gian ng tan, nu i chn thi gian, Ngng tri cho giy pht chia ly ny ko di, Trc khi phn k, c sao cho tu ng i. Xe ln, trong tim khut xa ri - bit u tm, Ma thu bay bay st se lng - t vai mm Hong hn dng bung, m ai cn ng yn trong chiu sng xung. Tm t c n trch con tu n sao nh, m iu thng i n ni no - cch i tnh. Bun bao nhp ni, tnh trm nghn mi, Hng theo mt bng ngi. T dng khut trong sng l mi ln mong ch, Nhn theo pha chn my, i chuyn xe xa v cha, Nu hay chng ngi i, chn xa xi chng trai, Cn em iu thng khc ln mun vn on hn, Nu mai y v , cng trn chuyn tu hang hn ...

Chuyn tnh
Francis Lai - Li Vit: Phm Duy

Chuyn tnh bun


Phm Duy

Bit dng li rt kh m ni r... i bit ni g Cuc tnh ln qu! Chuyn tnh ng nh tuy c nhng l bin gi trng xa Cuc tnh qu gi nh nhng ngc gi ngi ginh cho ta i bit ni g ? Vi mt li qu mn - m ngi ni n khi bc chn vo i vn ngt... Cuc tnh th nht, mun kip mun i l tnh vnh vin... V ngi hin i cnh tay ny nghn i quyn luyn... Lng ta y kn! Lng ta y kn! L mun ngn chuyn yu ng! Cu ht thn tin V nhng mng huyn mnh mang y kn hn hoang Man mc tnh duyn Thi ht cuc i im ting i l loi tan... Ta c ngi Lm g cn ting than ! Nm i tay thin thn i sut mu xun... S cn c bit my Mt i luyn ai!! Yu s lu di hoc l qu ngn? Tht l kh an Nhng vn cho rng cuc i c ht Loi ngi c cht Sao sng trn tri ngy no s tt... Ngi vn gn ta!!!

Nm nm ri khng gp, t khi em ly chng Anh dm trng m mi, i chia nh nhnh sng Phong th tnh ngy di, v vai mi rt mm Nhng hn h cun qut, trn li xa thin ng Ngy nh em pho n, anh cun mnh trong chn Nh con su lm t, trong tri vi c n Ngy nh em pho n, tm hn anh nhum mu i nht chm h v, i nht chm h v Nm nm ri i bit, ng xa cha li v Trong u hiu gi cun, nm ch v gc chung Nm nm ri cch bit, c hoang sn gio ng Cha bun trn thnh gi, mt nht nho ma hoang...

Trang 72

Chuyn tnh hoa trng


Lu qu khng v thm xm o T ngy binh la chy qu hng Khi bom che lp chn tri c Che c ngi thng nc gio ng T lc gic trn qua xm o Anh lm chin s gi qu hng Gi mu hoa tm cnh hoa trng Gi chim lu chung xy sng Sng gm vang gch nh th Anh gom gch xy tng c Chim li lu chung nc gio ng Nhng ri ngi trai anh hng y cht hin ngang di bng c Chung ban chiu hi vnh bit Tin anh ra khi cng nh th Hoa trng thi ci trn o tm M ci trn np quan ti Hoa trng thi ci trn o tm Ni bun i k nim ban u Xe tang khut no i Chung nh th khc tin ngi ngn thu Chiu nay o tm b v Thng cnh hoa trng trn m ngi xa Xe tang khut no i Chung nh th khc tin ngi ngn thu Chiu nay o tm b v Thng cnh hoa trng trn m ngi xa

Chuyn tnh khng suy t


Tnh yu mi va hm qua M nay mt trng mt cay L nha tan ngui tin yu L nha tri cn m y Ngi yu gi xa xi lm Cp mt thng yu Ai khc cho em m ny Ai khc cho em ngy mai Ngi yu khc tnh ngu si L kh m mi m mi L trn tri tnh yu anh L trn suy t mang v Ngi yu gy xanh xao qu nh mt thng yu Em khc ai m nay Ai khc cho em ngy mai Thi em v, thi em v V anh hay v tnh, V em, em cn suy t Xa anh ri, xa anh ri Cn u, cn u na Tim u mt mi ngi yu Tnh yu sao cn suy t Ngi i vui chn xa Ngi tnh xa tm tay em Ngi tnh xa em i ri Ngi i cn thng chi na Git cht th ngy Em khc cho ai m ny Ai khc cho em ngy mai.

Chuyn Tnh La Lan


Vinh S

Ti xin k ra ni y Chuyn mt ngi thiu n p, p nh a hoa lan rng Hng sc i mn nng. Nng mang tn l La Lan. La Lan ngi x c mang Cha yu ng, cha au thng Nn nng cha bit bun. Bao trai trng ang si m Ch lt vo i mt nng. Thng nhy ma ca tng nng Trong nhng m hi lng. Nng La Lan vn ngy th Vui say iu ma ct Tay trong tay, c quay quay, Cha bit yu l g. Ri thi gian tri qua con ngi x Ng bng vng ting ci thng a i mt trng xa vi, th ra nng bit yu ri Nng yu anh hin tnh, nng thng anh tht tnh. Nhng chng trai ny i ri La Lan bun nt cnh hoa ti Qua bao thng khng tin xa, m ngi tnh khng tr li bun tim tm c tm hn. La Lan khc nhiu hn. Nng lang thang tng m trng qua bao gnh cheo le i La Lan, i La Lan, Lan cht trn sn o

Trang 73

Chuyn tnh ngi con gi hi sim


i sim tm bun nh mt ca ngi Chiu no bn li xa Mu sim tm do dt theo su nh Cch chia thi bit ly Lng tin nh tim v di tri tan Mt i bao nim thng Tnh sim khng em n nhng yn vui Khi sc' tm u bun Chuyn nm trc y c mt nng Chiu chiu ra hi sim Chng em bn v yu sim mu tm Th thm tim qunh hiu Ma ng sang nghe gi n na m Trnh sao cho khi rt Nng yu sim yu thm thit say m Yu sc tm u bun K: Nhng chng may, cho mt hm khi sng trn lan em nng i trong mt chuyn mi mi khng v Sao lng ngi hay d qun Chuyn ngi em gi hi sim cht trn sn non By gi cn u dng xa Vi ging ci bun, ting ni ngt ngo V nh th i sim vng i nng Chng cn ra hi sim sim tm cng kh thm mu tm Tm i gieo bun thm ng xa y nay vng bng nng i Bn bn nh qunh hiu Nng ra i trong ni nh khng ngui Gy luyn tic cho i

Chuyn tnh ngi an o


Trn Thin Thanh

Chuyn tnh ngi trinh n tn Thi


Hong Thi Th

C ngi con gi, ng v an o m ra sa trng c m khng nhiu, mong nim vui b n phng tri xa Ai i trong gi lnh chng ngh chuyn ngi an o Mt vng trng x bng chia i o an cha ri, l ma ng v gi lnh ngi i. Mi ma ng n, em tng cn gi rt run vai gy Nhng ai m thm gom y nhung nh vit ln thnh th Trong tm t o dt bng nhng ging l yu du Tng ngi yu lnh gi m thu thng nhau ri, my ai khng ngi an mng tng ng. Ma ng ai an o gi i. Ma ng ai ang c li mn nng. Lc chim chiu v c i. ma gi v ng lnh lng em trong bao ngy xa cch, an mng p vo chic o ma ng Cy l m thm ch ma xun thm ti L ri my ma l my ng em ch. Nh ma ng n em ngi an o m ra xa trng o tuy khng dy nhng lng thm m nhng khi hnh qun Cho em m c mt chiu nng p tnh t nc Ngi v vui hnh phc tng lai o an xong ri, nh cho em gi mun vn nim thng.

Th y xa xa c mt nng mt nng thiu n Mt a hoa rng tnh phi phi tui mi trng trn Cuc i hng nhan cay v ng i th lm tri ngang Bao nhiu trai lng theo nng, i theo xin nng tim vng, nng cng khng mng ... Nng trt yu yu mt chng mt chng ngh s Tnh hi i tnh chng c c gia nh Ngi i ci ch cho tnh nh l gi vi trng E sau duyn mnh nh bao c nng tht tnh, nng khc mt mnh Thi i Thi i, Thi bit bit khng Thi Khi con tim yu ng l sng vi au thng Khi con tim yu ng l cht vi u su th Thi bit c sao Thi bun Nng quyt ra i xa lng mnh ngi tnh yu du Ch c chim rng nhiu khi thy nng khc mt mnh Ri mt ma ng chim rng thy thy nng di gc cy Tng t nhn tnh khng lng, au thng u tnh v cng, nng cht trong rng ....

Trang 74

Chuyn tnh yu (histoire d'amour)


Chuyn tnh yu i ta ngy y tuyt nh m Chuyn tnh yu i ta ngy y p nh th Mnh lm quen nhau trn ng vng khuya Du nhau qua bao nhiu h ph ma Ngi m nhau cng vin lnh gi... Chuyn tnh yu i ta ngy y y mng m Chuyn tnh yu i ta ngy y tht kiu sa V trn gian thnh thang ch c ta Mnh cho nhau yu thng ri xt xa Ri chia ly ri n phi pha... n by gi anh l cnh trng chim bay su chn tri n by gi em l bng dng c liu trong ngm ngi n by gi em vn bun nh... n by gi anh xa tnh c n by gi em ha tng ng thin thu trong mong i ch... Chuyn tnh yu i ta ngy y gi cn u? Chuyn tnh yu i ta ngy y thnh thng au Mt mnh em lang thang ng ph khuya Tm anh trong cng vin y gi ma K nim i ng cht trong ta...

Chuyn xe ba ngi
Trn chuyn xe nm no, xui v min Ty , ti quen mt ngi em gi Mi tc bung b vai, nh mt say hn ai, lng ti vn cha m phai ng v min Ty xa, qua bao nhiu ph Bc Tnh c ngi bn nhau chng dm cu chuyn vn, tuy mi quen nhau ti li thy lng, y bao xuyn xao nh quen nhau t lu Xe lt nhanh trn ng, xa m rung nng, cy xanh rp che mun hng Ai qua min Ty, u ch i ln thi, m khng luyn lu y vi Mnh chuyn tr bn nhau, nghe thi gian vi lt ng di m khng xa i chao sao l qu, ti hi qu em, em ci p li, lng vui xit bao khi bit qu em Cn Th Ri mnh chia tay, khi xe v bn, nh mi n ci, cng li em kh mi: "Ma h mi anh gh li, vn nh em cy tri np bn ven sng Hu Giang" Lng y bng khung, tm t thm ngh, c phi t hng ang ngm se kt tnh ri gi hai chng mnh c gp nhau trn chuyn xe xy mng c duyn lnh Nhng c ai u ng, bao iu mng m cha sang h tan v Ti xung thm Hu Giang Sng nc nh th than, bun cho mi duyn d dang Nng nh lng sang ngang, ln xe hoa b bn Mt mnh ngi bn sng, mnh mang bao hnh bng Ti bc c n, lang thang tr v Lng nghe xt xa, thng mi chuyn xe min Ty

C bc k nho nh
Nhc: Phm Duy - Th: Nguyn Tt Nhin

Ny c em Bc K nho nh Ny c em tc Demi Garcon, Chiu hm nay xung ng n gi, C c tnh c, Nhn thy anh khng? Ny c em Bc K nho nh Ny c em c n ci ngy th Thnh khi khng qung ng im gi, Khng gi ly g lang thang, C c thng thm anh khng? i chim mun nhnh kh nguy nang (n...) M anh mang ti gc cha tan (n...) Ca cha no m khng rng m ( ...) Qu s no chng mun nng thn? Ri khi qua gio ng kim Cha, i Thnh Gi xin lm chin ngoan Thy c a ui di u sng, Cha cng xt thng ngi lm than... Ny c em Bc K nho nh Ny c em tc Demi Garcon, p xe v li ch anh ng Qun ht gin hn, Th ght m ng... Ny c em Bc K nho nh Ny c em mt tri bao dung, Nhn anh i hy nhn cho r Trc khi nhn m ng, Trc khi vo m ng ...

Trang 75

C bn hc
Em bo anh nu em l n hong Anh xin g th em s ban cho Nhng ni trc khng nhng ngi u nh V vua thng hay chn lm cung phi V mt hm em gh n thm anh S m cha hay chuyn ca i mnh Anh ni di tha y c bn hc lu ri con mi c gp nhau C mi thng em li n thm anh Sau mi tun em n thm anh mt ln Ri quen dn hng m em anh n Nn lng ging thy th bo nng du K nim v cn bao nhiu na Em ca anh gi l v ngi ta anh mi au thng v c nguyn Thng nm di cha xa c tnh em.

C b d thng (la petite gamine)


Li Vit: V Xun Hng

C b hn di
Chiu hm nay va tan bui hc Em l ng ra trc sn trng Dng nh anh ng bao gi i ch em lu Lng em nh ma xun n gn Nhng con tim sao c ngp ngng V sao anh khng ni bao gi Li yu em m say K : Em ght anh gi em c b Nn thy anh em v nh khng thy Em bt anh lm ci ui em Xem rt ti nghip Anh c theo hng trm cy s Em vn khng thm quen anh Em ng l d lng nghe xao xuyn ng i anh cha ... ng i anh cha.

i c b d thng tc nu t nn Mt nh ct kh khc chi trong chiu i c b d thng mt nai ng ngc Mt xanh bng m du yu mun i Nng ngc nhn thong ci no nng Bng lng ngng vt xa chy Lng bit rng n chiu mai ny S gp nng m chui u bun i c b d thng tc nu t nn Mt nh ct kh khc chi trong chiu i c b d thng mt nai ng ngc Mt xanh bng m du yu mun i Gi bit rng ht ri m mng Ht hy vng ging b th di Ny gi sng ny tri L vng ri rng cun nng v Di cnh gi xa la. Nng gi trn thng ngy m mng Nhng ti hng ti ci xa la. Ny gi sng ny tri Hy ngng cnh hng nhn nng v Ti vn mong i...

Trang 76

C b ngy xa
Hm nay v thm nh Nhp chn li i quen xa y vn cy cu Kia my bi tre gi Sang ngan mt con Bng bnh con nc a Sng trng ph xa m Vi cch n b v Trn con ng thm nh Gp c gi i qua Da trng nh mu o Mi h n hoa o Nh quen m xa l Bi hi cht nh ra C b ngy xa Chung ng xm nh C b, c b gn nh Ngn cch khu vn tha l Gi xinh dng hoa B xa vi a a di khc hn Hai a mt tm hn t vui hn bun Hm nay v thm nh Tnh hai a thu hoa Anh nhc cu chuyn c Em ni nim mong ch Say m mt khung tri M hi i na thi Tha vi m con s nh n sut i.

C B u Su
Ny c b sao ngi lng l C hay chng m qua ri Ngy ang n cho i tht tr C sao em vn mi suy t Hy nghe anh k chuyn ph x Rt ng vui vang ting ci a C con chim v cho nng mi S ht em nghe cu ht yu thng. Ny c b thi ng hn di Bc theo anh ra ph ng ngi em thy quanh mnh rn r Gi ban mai ang ht m say Ht ta nghe cuc i hm nay Vi bao nhiu nc mt n ci Nng phai nh li cho bnh yn Cho nhng bng hoa ti thm bn em Ny c b thi ng u su V cuc sng ang gi mi V nng mi ang vy tay cho Gi nhng yu thng v xit tay nhau Ny c b thi ng u su V em hy gi t u lo

C n
Nguyn nh

Hnh phc nh i chim uyn tung bay ngp tri nng m Hnh phc nh sng ban mai long lanh u cnh l thm Tnh yu mt thong ln ngi nh nhng nh ng my tri Du dng nh nh trng soi m m thng yu dng trong hn em Nghe nh chim tri phiu lng theo my tri lang thang rong chi cng nm thng i m m cng ting ht cho vi nim thng nh cn g cho c m Ngi hi cho em qun i bao nhiu k nim xa xa Ngi hi cho em qun i bao nhiu mng p nn th Tnh yu cht trong em, n ci tt trn mi Ch cn tic nui khn ngui c n ting ht lc loi..

C gi Vit
Li sng ni lng vang bn phng tri Gic chng ta ng cng sc quyt tin Triu Trng xa p gng sng mun i Dng mu thing cn nhum hng bao tri tim Du khng cng ti trai vui chin u Gnh sn h cn nng hn xng mu D thnh th hay thn trang ai i Lng hn lng bn gi ta xy i Ch em i qu nc ch mong Ta sm lp cng t thm giang sn Vit Nam Ngoi nhng pht qun xuyn t gia Hy hng lng ta n nhng ai ang c hn Ka c nhi khng cht tnh thng y lp tn nhn nm thng au thng ln tri Cng cng quyt gp sc ng tm Mun dn cng mt tri vng sng ti

Trang 77

C hng c-ph
Canh Thn

ch Du c hng c ph c mt c nng be b xinh xinh c hay ci hn xun phi phi c xem dng ngi c chng i mi Ln thu ba c lic nghing thnh mi hng lan thm ngt vng bn mnh lm say m bao g thiu nin a tnh my anh nho nh thng hay n ngi ci vi c L th t liu bung mnh cho hay ci sc khuynh thnh lm cho nhiu chng cht m mt i u cng gh qua hng mong sao thy bng c nng th trong lng chng mi yn Hm nao di nh trng ng ti m thy bng c hng nh nng ly tr p sen ngt ngo trng c rn rn ra vo i mi thm cnh hoa o lng ti dt do mun xiu Mt chng trai dng ngi hin ngang n t phng no trong gi ng sang khch qua ng v c lu luyn bao thng trng c c nn duyn chng yu c v bn v b m sao c c mi hng h lm cho anh yu qu ho nh in r tm thn b ph dng nh mun ch mt kip ma
Trang 78

Thng thay l khch bn ng c em thuc n cho chng ng u con ngi trc bao hin ngang lim dim kho mt hoe vng anh i sp n thin ng va lc c hng bit yu Gi y my thu qua c lc m v ng xa ti nh nhng m trng m c hng vi bn tay ng ...

C Hng Nc
Anh cn cn c mi mi cy n Anh em th th em bn nt Anh theo l theo c nng hng ch xanh Tnh tnh tang l tang tnh tnh C nng rng c nng i Rng c bit bit cho chng Rng c bit bit cho chng Lng lng m nghe ti ni ni i li Ti k rng u lng khu x c nng Mt nng bn nc ch xanh Ngi u trng m duyn dng V c em chng i tm Ming c nh l hoa o hoa tht ti Trng cng say m mt c a tnh Khin bao chng trai ngt ngy v c Mi khi qua hng H h i i mt i mt nhung huyn i hi nng nng xinh xinh i M lm ng tin trng xinh gh Lm ta say m bao thng ngy Chic o nhum mu nu non Vi dng ngi nng thon thon Lm ta say m bao thng ngy V em xinh qu xinh l xinh Nng i ti ti yu nng Quyt ch cng nng ln duyn C lc v nng thu m Ri y anh s anh s v Ni vi cng m Cha anh S ti hi nng cho anh Cng nhau chung sng trong mng thm Cng nhau chung sng bao ngy xanh H i m Anh m Anh ni rng Quyt ch hi v cho con Quyt ch tm nng du ngoan Nng du i m sao thm nng Quyt ch dm v cho con Quyt ch tm nng du ngoan Lm sao cho xng i va la Lm sao cho xng i va i Nng i anh anh m rng

m ci v chng i ta Khp xm cng lng ra xem Ngi ra xem ng i ni rng m ci tht l to gh m ci tht l xinh i Ngi ta cu chc ch r mi Cng c du sng n bc u Ri ngy ngy qua xa vng qun hng Lc tr v tr v kim c nng Cng nng chp ni tnh xa Th em ri ni y cho qun hng lnh lo i hi i nng i thu cho lng anh bao nm anh yu nng n by gi bit u tm em i hi i nng

C l
Dn Ca

C li bn h
Mt xm ngho ven sng C con tn l bn h Mt gi ngho oan trang Nhan sc nng nh l mt a hoa Nh vn ngho cho nn Sm xa la sch n cng mi trng Ngy ngy ra bn gip m a Bn h a Gi p a Ngy tip ngy tri qua Bit bao ngi qua ging bn h Nhiu khch ngy ng Hay trch nng sao li chng qua Nhiu trai lng ba hoa Y nh l n nng dng php l No u bit sc p l mc m Thy p qun gi Gi p a Nhiu anh chng khoe khoang Chim tim nng nhng nng no p tnh V tm lng bng trinh Ai nguyn cho ngi thi chin chinh Ngi anh hng sang sng Tri tim nng trao v mt bng hnh Mt ngi lnh chin nh trn qun mnh Lnh trn chn thnh Lnh trn trung tnh i hng nhan ai c bit khng i gian nan lc kip m hng i hng nhan nn nc mt tun Nhn sang chun v lm au bun

Con c c bay l l bay la Bay ra ra ca ph bay vo vo ng ng Tnh tnh tang, tang tnh tnh Dn lng rng, dn lng i Rng c bit, bit hay chng (2 ln) ng ng ng c ph ph K La C nng nng T Th, c cha cha Tam Thanh Tnh tnh tang, tang tnh tnh Dn lng rng, dn lng i Rng c bit, bit hay chng (2 ln) Ai ln ln x Lng, Lng cng anh Tic cng, cng bc m, sanh thnh thnh ra em Tnh tnh tang, tang tnh tnh Dn lng rng, dn lng i Rng c bit, bit hay chng (2 ln) Tay cm cm bu ru ru nm nem Mng vui vui qun ht, li em em dn d Tnh tnh tang, tang tnh tnh Dn lng rng, dn lng i Rng c bit, bit hay chng (2 ln) Gnh vng vng i sng Ng m nm nm t tng i m m sng Thng Tnh tnh tang, tang tnh tnh Dn lng rng, dn lng i Rng c bit, bit cho chng (2 ln)

Trang 79

C lng ging
Hong Qu

i mt m m tm phng v. nh lng nay ti bc chn ra i . Gi tay bun hi bng hng tng vi. Ghi cht tnh em ni ch i ti, ng ni ti phn ly. C lng ging i ! Nay mi duyn th nh l ri. Chn bc xa xa dn min qu. Ai bit cho bao gi ti v ...

C nhng nim ring


L Tn Hng

Hm nay tri xun bao ti thm. Dng gt phiu linh v thm nh. Ti hnh dung nt ai ang ci. Ti m tri xun bao ti thm. i mt trong en mu ht huyn, ln tc my chiu cng gi ngn dng sng xao xuyn ni nim yu .... C lng ging i! Khng bit c cn nh ti. Giy pht m m ngy xa kia khi cn ngy th. C lng ging i! Tuy cch xa phng tri ti khng h. Qun bng ai bn b qu ti. i mt m m ch ti v. Nm xa khi ti bc chn ra i. i ta cng ng bn hng tng vi. Em ni rng em s ch i ti. ng ni n phn ly. C lng ging i! Nay bng hoa bn thm thm ri. Chn bc vui bn b ng qu. Em c hay chng gi ti v... Trc ng vo thn vang ting pho. Chn bc phn vn lng ngp ngng. Tai lng nghe ting ngi ci ni xn xao. Ti bit ngi ta n em tng bng. Tan m tri xun i mi thm. i mt nhung en mu ht huyn. Ln tc my chiu cng gi ngn dng sng. Tan v tnh duyn... C lng ging i ! Thi th khng cn nh n ti. n pht m m ngy xa kia. Khi cn ngy th. C lng ging i ! Tuy cch xa phng tri ti khng h , Qun bng ai bn b ng qu.
Trang 80

C nhng nim ring, lm sao ni ht, nh my, nh ma, nh ct bin ng C nhng nim ring, lm sao ai bit, nh trng trn cao cch xa vi vi C nhng nim ring, l vng kho mt, nh cy sau ma lng lnh git ma C nhng nim ring, lm tim thn thc, nn i mi xin ho hon n ci C nhng nim ring, lng khng mun nh, nh sao tm t c lun mng m C nhng nim ring, gn nh hi th, nui ta c n, nui ta i ch C nhng nim ring, mt i du kn, nh ru, nh rong, m trong b khi C nhng nim ring, mt i cm nn, nn khi xui tay, c cht ngm ngi ....

C mt tnh yu
C mt ging sng ln quanh thnh ph, C mt chiu say gi thng gi nh, Ging sng lng sng, ging sng thn th, Thuyn khng b bn, thuyn tri lng l, Xanh thm tri cao, xanh ngt mng m. C mt n hoa m sng bui sng, C mt ngi em da khung ca vng. Ngy qua lng l, chiu ri m thm. Bun cay rm mt, bun ging t lng, C mt tnh yu p mi trm nm. Phng tri m xa chm vo ng, nh trng thu tn hai ngui ngm chung, Th thm li ha thm thit, Ngi ngng vt o quyn luyn, Hn h chiu xa, i bng vai du trong ma. Mt mnh mt bng ph vng, Ting kn bun u ho ht, nh trng nghing di, ng ngn m trng nh ngi. C mt ng bay v ngang thnh ph, C mt ngi yu ngi bn ca nh, Ru ng cn m, n xun vn n, Tnh ti vi v, tnh em mong ch, C mt tnh yu p mi nh m.

C phi em ma thu H Ni
Trn Quang Lc - Th: T Nh Chu

C phi ti l ngi qu hng rung b


Phm Duy

Cng vi Vit Nam ngn i yu qu

C Qun
qu hng rung b ? ging ni khinh ? qu hng nguyn ra ? ging ni xua ? Nu em l my trng bun gia khng trung c chi ngi yu s l gi mnh mng Gi s n vui cng em thng ngy, s em i my ngn nm mi bay, ngi yu hi Nu em l cy liu bun gia m thanh c chi ngi yu ging h nc trong xanh Di nc bic em c soi bng, mnh sng trong lng anh ngn nm mi vui, ngi yu hi... K: Nhng m nh anh nh v cng, nhng khi vng anh vng n ci, xt xa gi chn cng lnh lng, anh bit khng, tnh em . Nhng cu ni tha thit ngy no, nt mi y m m ngt ngo, vy hm hn em kht khao, i tnh yu Tc em di xa theo cn gi m tng m Mt em bun, ngi y trong gi ma ri ngoi hin Ngn tay gy, gy thm nhung nh em gi tn Ni au tm qun, c qun ... bao ln di chn d vng chn tnh xa bao ln hnh anh vn n trong mng m Ting ca ny l li yu cui, em gi tn Nh nhung nh qun, c qun

Thng tm ma thu, l khi vng cha nh? T ngi i, thng nh m thm C phi em l ma thu H Ni Tui phong sng, ta cng gng i tm C phi em ma thu xa C bng ma thu thc ta lng sang ma Mt ngy v xui, chn gh Thng Long bun C phi em l ma thu H Ni Ngy sang thu anh lt l em nm Bn tri sng tc bay K: Thi th c em i ta hy vng Thi th c em sng khi mi mm C phi em l ma thu H Ni Nghe u y l t v mi xanh Nghe u y hn Trng Vng sng Ht C chc ma thu l ri vang ting gi L mng gp nhau xn xao phim dng cm C phi em l ma thu H Ni Nghn nm sau ta nu bng quay v i ma thu ca c m

C C C C

phi phi phi phi

ti ti ti ti

l l l l

ngi ngi ngi ngi

1.Qu hng ti i! Ti sinh ra y Ti ln ln cng vi phn c c Vng chc nh tre, am m nh ngn la, Ti bm r vo nc mn ng chua. Ti yu cu th hay cu ru tru mn ni ti lin vi ging t tin. D vng vinh quang nn ti vui cuc sng, Tuy bit au lng v phn nc long ong. Anh i! Em i! Ta chung nhau dng mu, Chung sc da vng, gp tnh Vit Nam. Tc mi xanh t, ta nng niu tnh nc Nay trng mi u vn trn tnh xa Trong ba mi nm, ta chia nhau nhiu lm! Chia st vui bun vi c nhc vinh C lc ca vang, i khi m mt khc Cho nc non mnh nhiu lc iu linh. 2.Ti xa qu hng nh con su kt li Non nc tuyt vi i mu da D vng chn xa, theo tng lai m ti Hnh phc khng cn, du ch nh nhoi Ti xa qu hng khi dn no v m Nay m thm, mu trn m h Nc mt qu hng tun ra nh dng sui Nhng khp ging ni ch cn ci thm thi! Ti xa qu hng! Vng, ti xa ni ging Ti bc i, v nhng quyn lm dn cht trong tay qun gian tham c on. Thng st sng ngi, ni bin, rung nng, Thng cho qu hng, ti thng cho ni ging ang s cht dn vi i cm gng. Cht vng xa qu, ti xin anh em t li Ti ha s v gii phng qu ti. K: Mai ny Mai ny Mai ny Mai ny ti ti ti ti v v v v cng cng cng cng qu hng rng r vi T Do qu hng i mi ging ni ti.

Trang 81

C ta bay trn Qung Tr thn yu


La Hu Vang

C a
Lam Phng

C xt xa a
Trnh Cng Sn

C bay ! c bay Oai hng trn thnh ph thn yu Va chim li m qua bng mu C bay ! c bay Tung tri ta v vi nhn dn Tng ngng i qun ta tin v Ta m nhau mt l nghn ngo Qu hn t thn yu Qung Tr i Cho qu hng gii phng Hi sinh ri Ny m, ny em Vui hm nay qua m en Nhn thy nh mt tri i ln, i ln Trn hoang tn ta xy dng ngy mai Nh vn ln Ngi vn ln Qun bn dn xy tin yu i mi n nhau v, anh a em v Gio Linh, Cam L, ng H Sch bng th ng ta xanh thm nng mi Vang cu ht T Do.

Cn nh tn nhau Xin gi trong gic mng Cn cht hng yu Xin a vo d m. C phi cn yu V i ln thm nh? Mnh tht qun C sao lng vn ch. T lc em i Trong ru cay men nng Mu trng khn tang Quanh cn phng c n. Bo t trin min Ngy em v nh Bun ht bun hiu Ng m su c liu. Mt chiu trn i Em lm th C bit tng t, vng a. Mng dt theo n Bn ngi m Mi bit mnh yu bao gi. Hi c nhn i Chuyn thn tin xa vi Tnh nh vi Mong gi cn chung i. C ci mt i nghe i lm l ng ni thi gian Cho thm su vng mang.

Trn i ngi tr nhnh hoang vu Trn ngy i mc cnh l m Nhng tim i p li hoang ph. Di mt tri ngi ht hn m Di vng ni mc tng nm m Di chn ngy c xt xa a. Ngi n v ngi s v bn kia ni Tng cau ni l tng cnh bum ging cui tri. Cn li ting ci khc gia i. Di ngn n mt bng chim qua Gia ng i mt ngi ng gi C bit g v ngy cha ti. Nhng ngy ngi ru tc m u Nghe tin thn v cho bng l Nhng mai hng ngi nh thin thu.

Trang 82

Cn bo
Nghe gi hin ho a ti, Nghe nng vn, nhp khoan thai, Nghe nc a, li n i, Nghe ting ai, ht bn tri, xa na vi. Nghe ting lng, p khoan khoi, m thanh ngi, ci m i, Em bc nh vo i ti. Em ni rng, ngy mai ti, Em ni rng, ngy kia ti, Trn qung ng di bung tri, Sao ch cn, mt mnh ti, Ht bn tri, thng tic ngi. Nghe kht vng, hn m mi, Thanh m bun, p bn tai, Em bc khi cuc i ti. Em c i i, thi th, em c i i, By gi, cn bo ln i, cn bo ln i, cn bo ln i, cn bo ln i. Nghe gi go, li oan tri, Nghe sng gm, nhp kinh hi, Nghe sm ng, tri u ti, Nghe ting ai, khc bn tri, than trch i. Nghe ci lng, bun t ti, Nghe rung vng cn vang mi, Nghe nt rn, mt hn ci. Em c i i, thi th, em c i i, By gi, cn bo ln i, cn bo ln i, cn bo ln i, cn bo ln i.

Cn cht g nh
Nhc: Phm Duy Th: V Hu nh

Cn au tnh i
Li: Khc Lan

Ph ni cao ph ni y sng Ph ni cy xanh tri thp tht bun Anh khch l i ln i xung May m c em i cn d thng Em Pleiku m mi hng y bui chiu quanh nm ma ng Nn tc em t v mt em t Nn em mm nh my chiu trong Ph ni cao ph ni tri gn Ph x khng xa nn ph tnh thn i dm pht v chn c Mt bui chiu no lng vn bng khung Xin cm n thnh ph c em Xin cm n mt mi tc mm Mai xa lc trn n bin gii Cn mt cht g nh qun Cn mt cht g nh qun ( qun )

Ngi trong m ti, cho tng cn nng ln Bnh minh thiu em, i anh nh khng ngy mai V u m hi, khi m vng em Lnh cm gi ng, tnh au cho anh cung si. V tnh anh qu di kh Ngi yu i ch trch tng gi V em khng di anh, v mnh vn ch nhau. Theo cnh chim bay, tri tim cung say Qun ht thng au, mnh yu di lu Cho anh giy pht bn em, cho con tim bt su au. Cho anh vai o, Thu sang hng h. Hng xa kh phai, ng xa anh cho tnh au Tnh th vit, hn i rt xa Yu trong tri ngang, ng qun nhau cho tnh au V u em nhng pht tnh c Ngi yu i ch trch tng gi V em khng di anh, v mnh vn ch nhau. Theo cnh chim bay, tri tim cung say Qun ht thng au, mnh yu di lu Cho anh giy pht bn em, cho con tim bt su au. Ngy mai em i gia ph vng Ri ta xa nhau hay mi xa nhau Cn khng trong ta gic m bit ly Ting yu xanh xao b mi. Em i mau bn anh, xin ch tic nui N hn em trao trong gic chim bao Vng tay am m nh hin dng tui xanh Tri tim anh dng nim au. SOLO: Nhng khi con tim yu tht yu Em hy ni, hy ni tht nhiu. Tnh mnh khng di gian, i ta vn ch nhau Trong vt thng su, vt thng di lu Anh s ci ni, d c gng vui Cho anh mun kip yu em Cho con tim mi su au

Trang 83

Con ng n trng
Phm ng Khng

Con ng mang tn em
Ngy no ta cha quen bit, ng ngng khi ng bn nhau, Ngy nay mm thng ri, vn cn nhn nhau khng ni. Ln u gp anh em ni: "Chng mnh khng th qun nhau", Gi y i ng chia la, ch hi v sao ti bun. Thi, nh i ng, v em qu hng h, Bao c vng nh xa m trong tim. Lng bun nhn em vui bc, theo ngi yu mi ra i Lng ta lnh lo n ci, ch hi v sao ti bun. Ngy no cng chung vui bc, nh hoi nhng pht bn nhau. M sao nay i thay lng, lm bun cho i la. T ngy gp anh em ha, s l i cnh chim quyn, M sao anh n thay li, ch hi v sao ti bun. Thi, nh xa cch, tnh ta nt tan ri Bao l lng nh n ch duyn ta. ri nhn theo xc pho, tin ngi em gi sang ngang Nhn em l m tung trn, ch hi v sao ti bun ...

Con ng mu xanh
Trnh Nam Sn

mt chiu i trn con ng ny hoa ip vng tri di chn ti ngp ngng trong ti nh thm hi ng v trng i sao l qu mt ln i qua con ng ny bao k nim cht sng trong ti v li trong sn ngi trng ny cn u y ni nh v b nh nh nhng ngy ni y cng bn b sng di mi trng ny nh ting ni thy c chp cnh ta bay bay vo cuc sng nh nh mi ma thi qua l mt ln ghi du trong cuc i nh gh hng cy lm bn cng ti mi ln n trng (nhc do ... back to ***) nh mi ngy chia tay n ci cn xao xuyn lng ai nh mi ngy chia tay cng bn b n nhng min xa nh mi ngy chia tay n ci cn xao xuyn lng ai nh mi ngy chia tay cng bn b n nhng min xa

Ny ngi yu xin quay mt i ht thng yu nhau ri Ny ngi yu em i v i Xin em ng hn trch ti V gi y tri tim gi lnh Tng git ma bay trong ch mong Kh xa mi son phai nha Nhn git ma bay trong tri thu Cho ai lng cng nt tan T gi y ti v em chia tay Ngi yu i vy tay bit ly Em c n trn con ng di Git nc mt hy lau tht kh V khng mun thy em u su Ti mong em t nay Hy xa ht tm t bun vng Ngi yu i vy tay bit ly Em thnh thang trn con ng v Git nc mt hy lau tht kh Tnh yu tan theo my tri Ti mong em t nay Nhnh li con ng em i trn y mu xanh, u u ....

Trang 84

Con ng tnh ta i
Phm Duy

Con ng vui
on ngi tng bng v trong sng gi. Hn nh m my trng lng l. Giang h khng b khng bn. p nh kip trai anh hng. nh dng ln mt on thanh nin gic nhau i t khi nng sm. Lc gi chiu v trong ting tiu. Bng ai cn in trn ng di. on ngi i vt rng qua ni, bc chn vui qua min xa xi. Ka l on ngi Vit Nam gieo thm ti. on ta vui bc trn ng ma gi v. Cn nghe vang d m bao li ca u ym. on ta tai lng nghe hn chinh chin v. ng xa i cha qun bao th xa.

Con ng xa em i
Con ng xa em i Vng ln mi tc th Ng hn dng ti t Anh lm th vu quy Khch qua ng lng nghe Chuyn tnh ta ghi Nhng ma trng vu quy V ma gi khng v Chin trng anh bc i C nng hoen i mi Ngng theo ng vng hoe Hi cn ai c tri Em i ! nhn gi ln khi Lng c trng vi Mt ngi xa cui tri Ni y phin gc canh di E p i li mnh cn nh thng hoi Em i ! mu o phong sng Mnh c huy hong c bn tay chnh nng Dng hoa, dng ht n tnh Tnh n bao gi Hi ng xa m nh Con ng xa em i Thi gian c qun g mn kia vn ghi Ghi mt m trng thanh Qun bn ng vng tnh Ch cn em vi anh.

Con ng no ta i vi bn chn nh b con ng chiu th con ng bi m... con ng tui mng tre nng vng ti p bng ngi di trn h con ng tnh ta i! Con ng tri ma m chic d che mu tm mi tm ln mi ngon nhng cn thn thng con ng v ban tra ti nh hay vo lp con ng ca i mnh i chuyn tnh th sinh! Th ri cuc i l nhng cuc tnh chia xa i lc vo pha khng ng v ng ngoi u rng ng u con sng nh v con ng c mnh mng mnh mng Hi ngi tnh hc tr hi ngi tnh nm xa bng ngi tng in du trn ng m c thuc vn no ng c ngi ngng nn qun nh hoi con ng c khng tn Con ng mng hoa xa vn tng i tng la con ng vo mng m con ng mn m hi ngi tnh Vn Khoa bng ngi trn h ph l a dng cho ngi tnh Trng Vng Hi ngi tnh Gia Long hi ngi trong tui sng con ng ny xin dng cho ngi bnh thng hi ngi tnh xa xm c bun ra m ngm con ng thnh thi nm nghe chuyn tnh quanh nm

Trang 85

Con gi
Ngc L

Con Gi By Gi
Nhc v Li : Quc Hng

Cn g m mong
Khi ti i ri em bun khng em Gi ma c v gi nh nhung thm Ngy vui cn bit u tm Tnh yu gi cht im lm Hoang lnh t m Khi ti i ri em ni u Ngh nh ci i l gic chim bao Tnh yu v thm mun mu Vng tay v m hm no By gi nh b nhau ... Nhng m ngi nhn trng sng i ng l gic m mng Nhng m ngoi tri ma Tnh yu hai a cn hn ging t, hn ba bng, hn gi ma Xa nhau lu ri em cn thng khng.... Nhng m vng bun cn nh nhau khng.... Thuyn xa gi nu xui dng Ngi xa gi nu theo chng Thi cn g m mong..........

Con Con Con Con Con Con Con Con

gi gi gi gi gi gi gi gi

ni c l khng ni khng l c ni mt l hai ni hai l mt ni ght l thng ni thng l ght ni gin l gin yu cn yu l cn gin

Bit yu l ph phng Bit yu l ng ngng Sao ta c cm u m yu Bit yu l l lng Vit th tnh cho nng M sao nng vu v lm ng Bit yu l in cung Bit yu l au bun Sao ta c cm u Bit yu nng khng thnh Tri tim ny tan tnh Th xin lm ngi in vi nng K: Con Con Con Con gi gi gi gi by by by by gi gi gi gi thch lm duyn hay gi v thch lm ng qu th ...

ng nghe nhng g con gi ni ng nghe nhng g con gi ni Con gi ni nh l qun Con gi ni qun l nh Con gi ni bun l vui Con gi ni vui l bun Con gi ni khng bit ghen L ghen nh in y nh Con gi ni khng bit yu L yu n qun ng v ng nghe nhng g con gi ni ng nghe nhng g con gi ni Hy nhn vo i mt em y Hy nhn vo tn tri tim ny Hy nhn vo i mt th ngy Anh s hiu c tri tim em Tri c lc nng lc ma Tri c lc ma lc nng Con gi c lc hin nh nai Con gi c khi nh b chng Tri vn c nng c ma Con gi lc ma lc nng Con gi th y bn i M sao con trai cc anh theo di di ng nghe nhng g con gi ni ng nghe nhng g con gi ni Hy nhn vo i mt em y Hy nhn vo tn tri tim ny Hy nhn vo i mt th ngy Anh s hiu c tri tim em

Ta bit yu l s au Ta s yu nng kip sau Xin sng nh mt gic m V con gi by gi kh yu v d yu .

Cn g na u
Phm Duy

Cn g na u m tm n nhau Mi thng au di lu ln cao chm su Ngn bc qua cu tnh nhgn ngo Cn g na u m ch n nhau Sut m thu lnh lo Ngng trong nhau bc u m chng thy u Cn g na u m tng nh nhau Bng dng yu t lu tri mau v u Trong gic m ngho tnh nht mu Cn g na u m on trch nhau C qun mau cuc su C nui bao tnh su th lng vn au Cn g na u m phi khc nhau C i theo ma ngu ti sui reo nghn thu Tnh chn lu Cn g na u m k vi nhau Vt thng au ngy no C sng bao i sau th mt nhau Cn g na u m gi mi nhau.

Trang 86

Cn gi thong
Quc Dng

Cn Li Ni C n
Tnh mnh ngy no p nh trng lung linh v m m sao nay xa xm i mt m bit li ni ai m ta gi xa la nhau lng ta nghe bng khung xt xa c tic nui cng xa nhau tht ri Chuyn tnh mnh tht bun ngy vui thong gi cun sng khi cn y con tim au khng nht nha tnh i mnh by gi nh ma ng ch cnh kh ng lnh. Tnh i mnh y gi nh gi tri dt khng bn b Hi gi lang thang ngy m v u bun khng kip khng nh Chiu nay mnh xa ngi y thm m c xy thnh tn ngy xa Ngi yu gi y bun khng hi xin v y hi ngi Ny anh phng xa tri cn tuyt khng ? Bi ca bun em tng anh chiu nay c sao vng vang v anh tnh yu cng xy ngi yu hi bao ngy khng xa nha Hy n bn em chiu nay ngi i tnh ta s mun i .

Cn mi ma ng
Nguyn Nam

Ngy no em n o trng t m Hi sng chiu ri Tng l pht vui i nh cn m Ni au nghn li Bun theo cn gi nhng cnh l ri cun tri v u? Nng chm su ..Bit ta cn nhau? V trong m ti lng lnh nhng nh Sao ri lng im Nh nh gi m mi em run run Hi Thu ngt mm .. Ri bao cay ng vi nhng n au x i tm nhau Bng em dn su ..ni i vt cao .. i nhng du yu thng thng nm in hn li quen Xin gi ma tri i hn chm vo lng qun .. Ngi cn i mi bit c n chn khng gian m xa Mt ngy thong qua xin trong h v nh thng nht nha ta vui sng vi nhng tri ngang du chn cuc i .. ...Hi nhn tnh i, hy ci hy vui ....

Ma Noel xa ta bc bn nhau Hi chung vang tnh thm trong ta Tri vo ng sng trng ri ri Hng cy kh r bng bn ng Mnh trao nhau i n nng chy nhung nh vn vng bao ngy Lm sao qun pht giy bn nng Hi em tnh mi trong ta V chiu hm nay bng anh c n Hi chung vang xt xa trong m Ngi ni y thng nh vy quanh Ngi yu xa cch xa ri Gi trong ta nh thng trn lp Nghe but gi ting chung gio ng K nim xa i n ngy Tnh mt chiu ng d vng K: Ngi yu hi! sao n ra i chiu ng lnh but tim anh Ma Noel li n em i! Xt xa cn mi trong ta

Trang 87

Cn m chiu
Nguyn minh Khi

Cn Ma H
Tng ht ma, nh nh phm n. Tnh gi tnh, vng tay qu ng ngng. Ln mi hn, rt cm trong m, tnh nghit oan, a ta vo vng i n. Nhc gi ngi, hay ma trt xung i . Thnh dng l, thnh m bo t v. Ri t , cng nghe trong em lng ma . Cn ma h v gia m... Lng em rt mt nh mun phm t . Tnh yu hi, mi mi mong g n ch. D nhng m bun n vng, nh khn ngui chuyn m nay . Cn ma h v bt ng. Tnh mong manh, va tan lc cui ngy i mong manh, su au vn lp y Gi lng l, bc chn lnh nh, ng h hn, chn i v, cht vng tnh...

Cn ma phn
c Huy

Chiu nay khng c em, ma non cao v di ngn. n con nay ln khn, mang gm ao vo xm lng. Chiu nay khng c em, xc phi trn mi lu. Mt mnh nghe but au, xui Nam Giao tm bng mnh. ng Ni thnh, n xa ai tn ph ? Cu Trng tin bc mu loang dng mu Hng giang i ! Thuyn neo bn khng ngi qua . Mt ln thi, nhng cn mi. V chiu nay khng c em, ng ph c chn mm. Ti l ngi khai hoang, i nht xc mnh, xc ngi. Cho rung ng xanh mu, cho nng mi ln cao. V ngi i ! xin ch qun. Ngi i ! xin ch qun. ng vo thnh hng cy tr tri l. i Ng Bnh, tht xng kh sn . Kim Long i ! B lau ngng chung cha tt ri. Mt ln thi, nhng cn mi. V chiu nay khng c em, ng ph chng ln n. Ti l ngi ly hng mang ngn uc v qu mnh. Xin lm ngi soi ng, i xa ht au thng. V ngi i ! xin ch qun. Ngi i ! xin ch qun.

Cn ma phn bay qua thnh ph nh Hng cy dt d rng hoa tn a Bun chm vo mt en ngi con gi ht mt mnh Bi ht bun nh cuc tnh Mt sm mai thc dy Tnh yu ri chn gi bay theo nhng cn ma phn Lm cnh chim b nh Chiu nay nhiu my xm Bay theo nhng cn ma phn lnh lng Cn ma phn bay qua thnh ph nh n m lng l gc trn ng ph Mt ngy bun qua Ngi con gi khc mt mnh i a tn theo cuc tnh Bun chm vo mt en Ngi con gi ht mt mnh Bi ht bun nh i mnh Cn ma phn bay qua thnh ph nh...

Trang 88

Con qu ly cha trn tri


Nhc: Phm Duy - Th: Nht Tun

Cn thng gc bp chi h
Ai ni em nghe ti sao gc bp chi h N n s lm m khi ri n Mnh mn mnh thng n v cng Mnh em ni thng tm Nh xa m dm ma tn cy ma m gieo ht Cho ht ny mm lnh cng tay Hai m con ngi ni gc bp chi h m h tay Ngoi kia tri cn ma cn rng tng git ma Gi thi nm non lc vng a con Khi ta niu cm tc xa trn nng Cy la tr ng ng Con c trng bay trn m Con c trng nui n con m vng trng thanh Git sng t l t cnh Gic m chn m Tm u li ni ni m thng cc mi nh M thng ci chng tre Nh xa mt chiu thu Lnh hi thu ma nc ni Ba chm by ni mn mi trng Sao m cha v ni gc bp cn nhum la hng m h tay Na m m vng tay M bng con ng say Gic ng m nay sui chy thng reo Gic ng trong ni ht mi ca dao Khi bit u cnh mm Con c trng non n non Xin c xo nc ngun trong Cn gi trong m Lm ri chic l cui cng Chc u ai bit M khi ma thu rng l y sn nhng k nim Lm au but con tim Bit u mt tri thng v gc bp chi h Khi xa la ni nh nhung Sao m i tm ai bc mi bc mn Mt mnh c n

Cht nghe nhp thi gian Tng nhp chn mnh l th Qu ngoi n s Gi ng lao thng Gic ng u c Trt b b v Cy c mc hoang tn Lu ri cha v thm Ma ri nng cha dng chn Lu ri cha v thm Ma ri nng cha dng chn

Con qu ly Cha trn tri, sao cho con ly c ngi con yu. i con au kh nhiu, t khi th di iu ng cay. S ngho hai chc nm nay, xy bao nhiu mng trng tay vn ngho. Cha i! Cha i! Mi tnh u trt bt bo v ngi ta chy theo bc tin. m thm m mi tnh in. Cm bng Cha nh nhn duyn b bng. Cha i! Cha i! Con qu ly Cha trn tri, sao cho con ly c ngi con thng. By gi con gp nng, khng giu, khng p, khng mng li danh. Chng con hai mi u xanh, chp tay khn nguyn trung thnh vi nhau. Cha i! Th rng sng gi bin du, yu trc cng nh sau gi li.

Con thuyn khng bn


ng Th Phong

m nay thu sang cng heo my m nay sng lam m chn my Thuyn ai l lng tri xui dng Nh nh thng ai chng t lng Trong cy hi thu cng heo my Vi vu qua mun cnh m say Min xa li gi vang thng ngn Ai on thng ai tn m mng Lt theo chiu gi Mt con thuyn, theo trng trong Tri trn sng thng, nc chy i dng Bit u b bn Thuyn i thuyn tri ni u Trn con sng thng, no ai bit nng su? Nh khi chiu sng, cng ai trc n tm lng. Bit bao bun thng, thuyn m bun tri xui dng Bn m d thit tha, thuyn i ng ch mong nh trng m chiu, mt con thuyn trong m thu Trn sng bao la, thuyn m bn ni u.

Trang 89

Con tim tht th


Trnh Nam Sn

Cn tui no cho em
Trnh Cng Sn

Cn yu em mi
Nguyn Trung Cang

Ngy hm qua, mnh chia tay, nh em mun vn. Cuc tnh ta, m nhng mun phin Nhn em ra i vi ngi. Tnh phi pha, lm tim ta, ht hiu v b. V yu em vi nhng tht th trn kip c ta ch em. Em yu ny, hy n vi ta d l ln m say ny, tri tim ny Cn thm kn nhng git nc mt cay. Em yu kiu, hy n vi ta d xa la m say ny, tri tim ny Cn nng m trong yu thng. K nim xa, ngm ngi che du cho ai y Tnh ta theo thng nm hng h Tng ring cho em tri tim rt tht th.

Tui no nhn l vng a chiu nay Tui no ngi ht my bay ngang tri Tay mng tri trn vng tc di Bao nhiu cn m va tui ny Tui no ng ngc tm ting gi heo may Tui no va thong bun o gy vai Tui no ghi du chn chim qua tri Xin cho tay em cn mut di Xin cho c n vo tui ny Tui no lang thang thnh ph tc my ci Em xin tui no cn tui no cho nhau Tri xanh trong mt em su My xung vy quanh git su Em xin tui no Cn tui tri h v Nn tay che du l nha i bun... Tui no ngi khc tnh nghn thu Tui no m kt my trong sng m Xin chn em qua tng phin ng Xin my xe thm mu o la Tui no thi ht tng thng nm mong ch...

Yu em nh thu no, tnh yu cn bin y trang giy, yu em nh thu no, tnh yu cn ong y trang sch. D bit tri tim gi, m nhng thit tha chng nha, tnh c vn nghe m nng, gi tn nhau lc c n, nghe si m tm hn. Em i y ting n, li ca dt tm tnh nm thng, cu ca hay khc nhc tnh yu cn ng y khao kht, d c cch xa mi mn, m nhng du yu mi cn, si m xc thn ho gy, tnh yu nh gi em my, gi ma ging kn khung tri. ip khc: Ny em hi, ta m nhy s ti, khi tng phng, em khc cho nim vui v hnh phc. Ngt hay ng, trong cuc i ma nng, ta lun ci trong gic m hnh phc xa tuyt vi. Ring ta ni ni rng, v m cng nghe hn bng ga, cu ca hay khc nhc, cng thm su cho tnh tan nt. D bit cch xa vi i, d bit thy chung chng ri, m vn xt xa thng ngy, ch ta, ch ta chi na em i, cn u giy pht tuyt vi.

Trang 90

Cung n Xa
ng Khnh

Cuc tnh lm l
Ngc Trng

Cuc tnh tn
Phm Duy

Bun n khi trong lng xa vng ri Chiu xung mnh mng hn vng ri Ru ng cho tnh say, i! tuyt vi Nhc bun ghi du xa ri th thi Cn u trn hng sc li xa em i Tnh xa nay cht bn b trng th Mi ci ri ci ri ht nh chiu tn v qun ri chiu xa trao li n i Bun n trong sng chiu xa vng ngi Bun n khi sng m vng ri Tnh nh dng sng xa vi vi Tnh bun con nc xa h hng tri Cn u trn hng sc li xa em i Tnh xa nay cht bn b trng th Mi ci ri ci ri ht nh chiu tn v qun ri chiu xa trao li n i ...

Tnh no trn mt mi Tnh no anh khi Tnh no em l li Gic m no rong cui tri Ngy no anh m m Ngy no anh chn ch Ngy no trong gi ma Bc chn bun em quay v Tng ht ma ri trn phm t Tng m thanh nh mun c m Cuc tnh i ta mi mi Ngn i cn ghi nh Lng bit bit n au Ngi yu hi anh u c hay Rng bao nhiu au thng m m em lun ngng ch Mt ngy m ng cay Cuc tnh mi m say i ngi khi yu C bao gi khng li lm Mt tri sao vn en Tnh i gian di hn Ngy no anh du yu Quay v trong tiu iu Mt ngy m ng cay Cuc tnh mi m say i ngi khi yu C bao gi khng li lm Mt tri sao vn en Tnh i gian di hn Ngy no anh thot thai Quay v trong nng mai Mt ngy khng ting ca Mt i khng thit tha Khi tnh bay xa ...

Cuc tnh m ti bit tn ri Cuc tnh m ti nghe tn phai... Than i! Ti bit nhng vn mong c c mong, nhng bit s m hoi cng... Mt mnh m lo i gia cuc i Lnh lng hn ma gia m m khi Than i! Ti khc cho ti khi sng, Ti on ght, on ght ti trong mn m... (i) Lng chua xt vi n au trong hn ti Hi i! i chng trai m p em ri (i) Lng chua xt vi n au t lu Hi i! i tnh hoa s phai tn mau... Cuc tnh d ti bit tn ri Cuc tnh m ti l ra cn nui Than i! Ti bit ti lm l Ti bit ti s git i tnh ti... Refrain {} Cuc tnh m ti bit tn ri Cuc tnh m ti nghe tn phai Than i! Ti bit ti s qun ht Ti bit ti s khng khc... Ti bit yu s cha cht Ti cn yu... cn yu... cn yu... cn yu...

Trang 91

Cuc tnh thong bay


K Pht

Cui cng cho mt tnh yu


Trnh Cng Sn

bit c hm nay
Trnh Nam Sn

Tnh bun tri qua cng cn gi no... thong y Nh nh cn say lm rung ci lng... ngt ngy Tnh lm hoen mi b vai tc mm... thc tha Ri tnh bay xa cng bao ni su... vn vng... i tnh mang n bao nhiu nim tin Tnh ti thm nh mun loi hoa Tnh trong sng nh mun v sao Lung linh trn khung tri chiu tn... Tnh ngy xa xa gi y tn... v tan Tnh bun c n ch mang ni su... nh thng Bao tnh yu hm nay cn u? Tnh ngn cch nh mun v sao, Tnh bay mt nh bao ln my... More More than the greatest love the world has known This is the love I'll give to you... a kiss More than the simple word I try to say I only live to love your more... each day More than you'll ever know, More arms long to hold you so... my life Will be in your keeping Waking, sleeping, laughing, weeping... Longer than always is a long long time But far beyond forever you'll be mine I know I never lived before And my heart is very sure No one else could love you more...

thi em v, chiu ma ging ti, By gi anh vui, hai bn tay i, By gi anh vui, hai bn chn mi, Thi gian ni y... By gi anh vui, mt linh hn ri... Tnh yu x ny. Mt ln yu thng, mt i bo ni. Gi t, gi t, chiu ma ging ti, em i em i!!! Su xung thi y, lm sao em nh, ma ngoi sn bay, li ca em nh, ni lng anh y... Su xung thi y, su xung thi y...

Mnh xa nhau m lng vn nh Ngy xa xa tnh mnh nh m Chuyn yu ng hn h hm no M gi y cuc tnh l Mnh xa nhau m lng c ng Chuyn chia tay ta mt cn m Lng xn xao bng hong nui tic Cuc tnh tan i mnh nh m Ngi ni y lng cht nh n Ngi em gi m nghn ngo trong tim Nhn khi thuc quyn hn n ci Trong bng ti mnh l sao m Ngi ni y lng cht nh n Ngi em yu m lng u m Gi tn anh git l rng rng i ph vng lm mnh bun thm .K.: bit c hm nay M chng ta vn khng ngi ngng Sng vi nhau chia nhau ni vui i tnh yu thit tha nng nn V mnh qun i thi gian tri qu mau bit c hm nay M chng ta vn yu di cung Di nh trng i chng ta cng nhau gi chn mn nng V qun i ngy mai chng ta chia ly

Trang 92

D hng su
Nht Bng

D khc (srnade)
Nhc: Franz Schubert (1716), Li Vit: Phm Duy (194

D lai hng
Phm Duy (Hu 1953)

V y khi sng ri, Nng xun tn sau mi tranh Liu bung cnh m ng R bng in trn m xanh. ng v xa xa tp Bng ngi thn n Khn hng ym t Bc chn i vn cn quay gt H ming ci theo. Chiu v xa hng h Mn m xa m lng ta bun nh n cn vang khc nhc Tng xa vi ngi cng ta c m nh trng soi bn thm M ri li khut nh nh hnh bng Trng canh tn m vng Ring mt mnh ta ta y ng trng. Chiu tn m bung xung Ting chung cha vang no nng u ting M ru con Chm lng m bn rm th Nhn tri sao lp lnh Ni su lai lng trong m gi lnh Phm t loan khc su m vng C mt mnh ta. Chiu v sng t lnh Ngn hoa n mnh chm sau cnh l Bn sng ai ng ch Thuyn qua bn ri dng y c ta Nc sng xanh m m Thuyn nh nh lt cho a ln sng Khc tng su lai lng Trn dng sng ngt m bao sc hng.

1. Chiu bun nh xung i Ngi tnh tm n ngi Thy run run trong chiu phai... V su ca a ci Tnh bn ca la i Thong hng trong chiu ri... Chiu nay ht cho xanh cu yu i Cho ngi thi khc thng ai ! Cho nim yu n bn ti ! Chiu nay l gh mi trn mi su Ru ngi qua chn thng au Cho ln nc mt... chm su... K 1 D mt ngy i s v tan ri Ngi v khut chn tri Nh nui cho hng mt chiu vng vn i Cuc tnh vnh vin xa vi Ch cn thng nh...m thi... 2. Tnh i ta ngt mu Chiu nay l lc u Ni cho nhau nghe i sau Nh nhng ngi m su K l chuyn kip nao C ai chia li nhau Mt ngy tc my phai mu C ch ta on trch u ? C v duyn kip khng lu ! i s thy chng ta sng khng cu Cho tnh c a phai mau Cho ngi c mi...ph nhau.... K 2 D mt ngy i s v tan ri Ngi v khut chn tri Nh nui cho hng mt chiu vng vn i Cuc tnh vnh vin xa vi Ch cn thng nh...m thi... ....Bng ti bun... khng... li...

m thm nh mt dng sa L chng em m m r nhau ra trc nh Hiu hiu hng t ngn xa, bng quay v Dt do trn h, ngoi tri khuy ng m sao yn vui, ngi i quen li, Tnh trai n bn phng tri ! n em trong c ngi, Nh m a ti nhng ai lm ngt hoa Nh bn chn, hng m i ! Nh bn chn, hng m i ! Lung linh trng li v na Cnh gi a hng ng u my pht ph m thm khng phi t hoa M bi v ta thit tha tnh yu Thi Ha. i ngon nh men say tnh ln phi phi p duyn ngi sng cho ng i vui nh ong bay, ngt ln cy tri Gp chung mt sng lu d Nhp bn tay nhn gian i ! Nhp bn tay nhn gian i ! m m trc khi ng k L chng em n cn cu hng lc tn k. m thm thm mt ln na Ri hn nhau thng nh

Trang 93

m ci u xun
Ngy xa ngy xa i ta chung nn i ta chung ng. Ln su ln nm i ta cng sch i ta cng trng. ng qua nh em nghing nghing sn nng, nghing nghing my hng. Chiu nao ui bm, bm bay v vn m nc mt rng rng ... Ri mt ngy kia em khoe o mi xanh hn my tri. Hai a chung vui khi xun va ti th ngy cuc i. Tr chi tr con em c du mi cha nghe nng su. Ch r ngn ng ra hi hoa c lm qu ci c du. Mi my nm qua khi hoa va h nhy th i trai vui chinh chin Anh xui min xa bao ln m bc xun qua Anh i, k nim xa em cn gi mi trong lng Em bit khng em, xun li tr v, ng rng chiu hoang sng xung. Thng sao l thng trong mu tm sc hoa xa ... D vng u tri v nhc ta ngy xa. Chuyn xa chuyn xa, chuyn t xun trc xun nay cha nha Anh ni em nghe thng em t lc hoa cha mn m Cu cho ma xun nng nn trn m em thi i ch Gia lng chiu hoang nng cnh sim rng Ng mu hoa tm nm xa ...

an o ma xun
Phm Th M

n b
Song Ngc

C mi ln hoa mai vng trc ng l em thi mong nh xun ny chng c v Hi hoa hoa chng ni, hi my my lng ng Hi gi go ngp ngng, hi nng nng ngi ngng Chim mch rng anh ang ngoi chin tuyn ngi yu thay tay sng, gi mng l l rng V qu hng cn kh, tnh yu xin cho gi cht ngm ci, cho nc mt thi ri Nh xun sang nm no, bn bp la vui, ngi an o cho anh i mt anh du bun,ni anh s v khi mu sng thi ngng ri gi mnh em v manh o xm trn tay D rng ngoi kia vang ting pho n giao tha Bnh chng rt xanh, vi hoa rt vng m ng l gic m thanh bnh. Anh s v khi mai vng trc ng v lang thang chim n mang su v cui tri qu cho em l bm v hoa thm c bic vi go mt lng i, vi ting so tuyt vi Anh s v khi khng cn ting sng tri xanh cao ting ht, chim tri nhc n mng hoa xun li thm mi em li m cho o mi yu i cho ting so thm vui.

t lu ti vn thng trong bng m Mang ni bun khng bit tn Ti thm th my hn gi. Ti mun lnh xa chuyn i Ti mun qun i loi ngi Ti c m trong cuc i khng c n b. Bng mt hm ti vi ngi quen bit nhau Ti ngh tnh ch th thi u bit lng thm mang nim nh. Ti mun lnh nhng li tm Ti mun qun nh cng nhiu Ti mun xa nhng li gn hi n b i. K i n b l nhng nim au hay n b l ngc ng trng sao i n b li l con dao lm tim nh mu. i n b du ngt m qua Hay n b lnh lng hm nay i n b l vn th say Khc nhc chua cay. Vnh bit nhau thng cht tnh ni x xa Ti bit ri em s qun Mun kip bun mnh ti su nh Em n nh huyn thoi Em i khng mt li i th nhn, i cuc i hi n b i.

Trang 94

n b 2
Song Ngc

Dn ca quan h Bc Ninh
Bo dt my tri, chn xa xi, Anh i, em vn .. i ... bo dt My i ... tri, chim sa, tang tnh tnh... i ..., cao vi Ngm mt tin trng, hai tin i, ba bn tin ch sao chng thy anh... Mt mnh trng treo, sut nm canh, Anh i, trng ng... a ... ngang u Thng nh... ... ai, sao ri... m sp tn... i ... trng t, Ngi ra i c nh, (hay ngi xa c nh) l nh ai ngi trng cnh chim tri, sao chng thy anh... Mn mi thu m, sut nm canh Anh i, em vn i... i ... mi mn Thng nh... ... ai Sao ri, trng sp tn .. i ... trng t Cnh tre u trc ng L gi la em vn mong ch, sao chng thy anh... Thng nh.. ... ai Sao ri, trng sp tn .. i ... trng t Cnh tre u trc ng L gi la em vn mong ch, sao chng thy anh...

n chim tha phng


c Huy

Em hin thn l loi qu d Satan Mang dung nhan bng dng ca mt thin thn La a ngc mt thu nung nng i mi Vc thp t i mt p lm chy tim ti Em hin thn l loi qu d Satan Nn iu hoa du kn l mt ngi tnh V di kh tnh nng gi ht cho em Em i ri m lng ti tng vn bn nhau Em hin thn l loi qu d Satan Cha trn cao, thng trng pht kh lu y lm kip m nhn M nn nhn u a y li l ti Em hin thn l loi qu d Satan Em n y mang bo t vo cuc i Em lp ngi bi th nh git tnh ti Nhng ti sao cn nghe lng thm nh em thi Em hin thn .......... lm chy tim ti Em hin thn l loi qu d Satan Em cho ti bng mt ca vn a ng V di kh tnh nng gi ht cho em Em i ri m lng ti tng vn bn nhau Em hin thn .......... li l ti Em v y hi loi qu d kia i Ta thiu em, ta thiu nn lng nh la a ngc Ti chng hn bi th u trch g em i khi yu ri, thin thn qu khc chi nhau Em v u hi loi qu d ta yu Em u hi nng qu d yu i

Nam: n chim tha phng lc loi i cnh nh Hoi mong ngy tr v t m N : Nh my a tin nh git ma n tm Hn nhau ngy tr v c hng Chung: Hn nhau ngy tr v c hng Hn nhau trong trm nh ngn thng N : Ma ng a y sp tn Ma xun s n Nam: Hn nhau ngy v nh nh ng qun N : D cho xa xi, nhc nhn nm thng di ng qun ngy tr v bn y Nam: n chim tha phng lc loi i cnh nh Chung: Hn nhau ngy tr v c hng.

Trang 95

n ng
Song Ngc

Ri mt ngi tm qun Ngi hng h ngi thng nh b v .

Dng lan
L

Anh i ri mnh em v di ma Cht nghe thnh ph th di Bng dng lng mnh se li Em u hoi thng k nim xa Xa xi ri chm theo cn ma ... Anh i ri mnh em v b v Nc mt ri nh ht sng bun Xt xa dng but lnh tm hn Xa anh ri i em chic bng Em u hiu tm hn n ng ... K: i n ng l tri vng lm mng i n ng l i dng bin rng i n ng l dng sng nng cn L ngi gi l em b ngy ng L linh mc l qu d hung h i n ng l loi tnh cung si i n ng l mt ngt him nguy i n ng l hn th ri qun L tha mng ri xa L v v l trng gi phong ba Yu anh ri i em ch c anh T khi tnh l mng u Ngi i mt ngi khc su Em nh loi chim nh b thng Chim s hoi cnh cung v t ... Xa anh ri hi em cn yu ai Vt tch xa cha nht thm ngi i n xa hng lnh tro tn Nghe ma su tng m ph vng Em hi lng em hn n ng . i tnh yu l vng tri bt tuyt i tnh yu l ging sng vnh bit i tnh yu l nim au khn tn L a ng l thung lng chng sao Ri hoang tn ri i v thng au i tnh yu l ci ngun t ly i tnh yu l mt ngt hin nguy i tnh yu l mt ngi tm i
Trang 96

Dang d
ri tnh yu gian di, Cht chiu v v, mt cht n nn, m say v vng, c mng bc phn, Bun i ta quen ngI mt ln. ri nim au khng ni, Cht chua m thm, hn thnh thang, Gic m chp chn, ting gi bng hong, Nhn em tha tht bay trong chiu vng. ri ngi khng tr li. Mt mnh lc bc thin thai. ri nhp bc hoang di. Nim vui vut i tay. Bao nhiu tha thit, nh nhung bay trong khung tri k nim, Ngy em thot ngi, mt thn bp bnh theo ging u ti, Bao nhiu ngy ngt, lu y u ht nh mong, Hoang ng na kip v phn, tnh thip trong cn l lm. ri tnh yu trn tri, Thong bay trong lng mt cht phn vn, Ting ai m thm trch hi ngi ngn, Tri sao khe kht t duyn ph trn.

Anh thng ln tc xa anh thng dng Lan gy mi em mng thng nh tay gom nng mai y tnh ngi ai ch trng ai mi mong khi tnh i l vng trn nt mi Ai em su t ti cho Lan khc m di Lan mang tnh thu cht em chn y tm hn lnh lng nh ma ng Lan ch trng nh ma Thu l kh ri bun tnh Trng mt Lan bun tng m di nh trng dng Lan su ta khc nhau nh ting kinh cu sut kip ta ch nhau m thu no thao thc Lan bun ting th di tay Lan gy nm ngn tay Lan ho kh mn lnh y mi mn mi ma nng ri em tnh ta cht theo ngi tnh xa Lnh y mi mn mi ma nng ri em tnh ta cht theo ngi tnh xa

p v cy n
Hoa Linh Bo

t thing sinh nhng bng hng


t thing sinh nhng bng hng, M hin sinh ra nhng anh hng, Ngi dit tng hay ngi dit pho Tha thng xng ln, , , Komtum phi kiu hng hn na V Bnh Long phi cng anh dng Hy rng ln trn tri t Qung oai hng Ta phi thng, dit xm lng trn bin gii Hy xng ln Vt qua M Chnh, git Cng Trng nh tan cng qun , , ny, anh chin s C nghe bao li ai on By em th, khng ngi coi sc Ng thin thu, di n qun th C ai chn l tham tn, Th dng bia gia chn non ngn, V ng qun ghi vo trn "M ca xm lng", , , Hm nay ko qun v V Tuyn Nhn bin cng, thy lng xao xuyn Hi min Nam, ta v t Qung y ri. ta nguyn tranh u oai hng

Du chn a ng (Ting ht D Lan)


Trnh Cng Sn

p v cy n gin i p v cy n ngi i ngi i! Tnh i tnh i! p v cy n gin i bc trng nh vi gin ngi in qun li p v cy n gin ngi con gi yu n Bun i bun i! Lm sao ngui p v cy n gin ngi i trng thay en gin i tr nh bn tay K: Chuyn ngy qua, ti gp ngi con gi Mang ging ca tht bun Em bo ti rng: Anh i hc n n theo lc em ca, nhng ngy hoa mng i ta Ti yu nng nn vi vng ln tnh i tm theo hc n Sau mt nm trng, ti tr v qu hng Nhng ngi em gi, ngy y i ri Ti hi thm d tng ngi trong xm tin nng Nng u nng u, nng u nng u ngi bo tin bun nng gp nhc s vang danh Ri cng xy p gia nh Ti xt thng nng v r ti khc thng mnh i i cn chi, n i bit ly p v cy n gin ngi i trng thay en gin i tr nh bn tay

Tri bung gi v my v ngang bn lng o. Ma xanh l loi su ng qun trong tc chiu. Cuc i na m ting ca ln nh than phin. Bng hong lc gi my min, trng trng ngoi khi nc ln sng mm. Nga bung v ngi i chng chn bao ln. Na m li ca D lan nh ngi ngng. Vng u ti loi su ht ln khc ca cui cng. Mt i b ng m hng, ngoi tri cn dng nc ln mt em. K: Ting ca bt ngun t t kh, t ma gi, t vo trong xa. n by gi mt m, tc xanh en vng trn th. Ging sng loi rong yn ng su, mi hm no bo trn u li ca au trn cao. Ngn my xm chiu nay v y treo lng l. V ting ht v ru mnh trong gic ng va. Ri t loi su na m qun i mun phin. ngi v ht m hng, a ng cn in du chn bc qun.

Trang 97

Du chn k nim
Thc ng

u nm i l
Trn ng i l xun u nm Qua mt nm rut ri t tm Nm mi nhiu c vng ch mong May nhiu ri t ngng trng Vui cng pho ru hng Ta cng nhau n thm ma xun Xun d thay i bit bao ln Xin khn nguyn kt cht tnh thn Quyn cnh lc nhng bung khung Nm ny chc gp tnh xun K: Xun mang nim tin ti Bao la ngun yu mi, nh hoa mai n phi phi Th gian thay n ci n cho nhau cuc i, trn t m vui khp ni Xun gieo lc khp chn Xun i ri xun n, cho nhn gian y lu luyn n th ni trn tuyn Vit th thm bn hin, mt li nguyn xin ch qun Mong u nm cui nm gp may Gia nh lun hnh phc sum vy Trn bc ng danh li dm my Duyn va p p say m nng xun p vo tay

Du tnh su
Ng Thy Min

Chuyn tnh i mi chan cha khng bao gi vi Nh dng sui tnh m i C anh v em cn ai cn ai na yu nhau trong cuc i Chuyn mnh t mt chiu dng chn tr ma Ta bn nhau nhn cng vin l Tuy cha quen m sao tnh nh , du ngoi cn e. Tri lm ma tun nn khin xui anh gp em Cho mnh kt li hn c C sao tri cho tnh yu ri ngn cch My ai khng ri l su Tnh va nng th va c tin xt thng Em ra i v bn kia ci i Xe tan ln bun trong lng ph vng, khc em m thm... i! Em v u? Vi lp mi duyn u Em i cn u? Tui xun mnh ang chm Nay em v u ? V th gii xa no? Cho i hiu ht nh ngha trang Mt mnh l bc anh n cng vin ngy xa Nghe ln gi bun xao xc Ng linh hn em ta theo ngn cn gi on than khc duyn ban u Ny l vn k nim ngy ta mi quen, y cng vin chiu xa thu mi tnh, Nay khng em vn hoang bun x xc, ngha trang lnh lng..

Chiu cn vng nng gi i... tm. Vt bc chn em qua bao nhiu ln. Li ru an ngn tay bun, ngn nm cho gi bng hn Tui gy nng ln mu mt. Tri cn my tm l m nhiu. L khc trn mi cho mi m su. Chiu ln nh ni ngang u nht thng cho gt dng su gin hn xin ngp li i. n dng ting phong kn tui bun ng hoang vng cho l v ngun ngi tm n xin gi ni hn. T khi gi mang u a ng ng ln che vt nng nn...Ngi cn nh mi hay qun li. V ngi tm n ging ht m h. Vt bc nm xa nay vng m thm. Hng cy m bng bn ng gi ngi khi nng phai tn gi tnh yu vo lng qun.......

Trang 98

Du vt tnh yu
Ng Thy Min

u xun i l
Na m thc gic pht giy bi ngi Lng nghe tm hn xao xuyn Chn bc theo hi chung m xun em i l Quyn khi hng trm, lc li trong m xun Bun trong k nim, ngy xa hai a m xun i l c nhau, anh chn mu o cho em Tnh yu chm n? ca chng mnh K: m nay xun v trn t m Anh i ni chn bin thy anh bit xun v hay cha Bung khung bc chn em di tri sao l bng Bi ngi em i l, bit cu g hi anh Cu cho t m yn lnh, cu xin nhn th ht kh au Cu xin xun n anh v bn em Na m ting phao giao th rn vang Lng yn nghe lng lu luyn Thng nh dng y tim m xun em i l Nht cnh mai gy nh p trong tim thng Bun trong k nim, ngy xa hai a m xun i l c nhau, anh chn mu o cho em Tnh xun chm n ca chng mnh

Du yu tnh u
Ngc L

V chiu hm nay cn nng vng b vai Nng t mi em ru mi thm nng ng di im bng bc chn m thm Ngi cn xa vng mt em dng su Nhc bun ln ting cho my ngang u Chiu nh i hoang gi xt xa lng au Gt bc c n cho thm lnh lng Gi ma xun n cho em thi su V tnh yu ging ging my mu Hn ngy ngt tri trn mng m Cho em chiu gy c m Dng ai v trong nng t i n trn y th Cho em nht mu nt mi t mi chiu ln nh khi Vt lu y gieo thng nh Ngp ngng my tri si khng cn vui Nng tt ru mi em thm tht bun V bn tay trng an my hoang ng Nhp tnh theo gi bay ngang lng tri Ngi yu du xin ru mng thi

S khng cn nhng ngy mng n khi phng v trm nhn nhau S khng cn nhng hn h nao nao con tim S khng cn nhng i ch S khng cn nhng gin hn vu v S khng cn na tht ri khi em ni chia tay Chorus: S nh hoi n hn ngt ngy S nh hoi mt chiu vng di S nh hoi vng tay mn yu S nh hoi nh hoi Nhng du yu tnh u S khng cn nhng rn rng Di hin nh ng nhn tri ma Tri tim nh mun ngng p khi anh hn em S khng cn nhng ngt ngo Trao i b mi ln u tin S khng cn na tht ri Khi em ni chia tay ...

Dy m i
Dy m i, dy m i Ai chin thng khng h chin bi Ai nn khn khng khn mt ln Dy m i, dy m i Dy m i hi ng bo i ng tic na cn chi khc mi Dy m i sng ni ang ch Dy m i, dy m i Dy m i hi ng bo i Bao nhiu nm qua dn ta sng khng nh Bao nhiu nm qua dn ta cht xa nh Dy m i, dy m i Dy m i hi ng bo i

Trang 99

gi cun i
Trnh Cng Sn

qun con tim


c Huy

m c n
Ngc Trng

Sng trong i sng cn c mt tm lng lm g em bit khng? go cun i, g cun i Gi cun i cho my qua ging sng Ngy va ln hay m xung mnh mng i tri tim ang bay theo thi gian Lm chic bng i rao li di gian Nhng khi chiu ti cn c mt ting ci ngm ngi theo l bay Ri nc cun tri Ri nc cun tri Hy nghing i xung nhn ht mt mi tnh Ch lng nhn khng ni nng but tri tim, but tri tim Trong tri tim con chim au nm yn Ng di lu mang theo vt thng su Mt sm mai chim bay i trin min V ting ht vang trong tri gi ln Hy yu ngy ti d qu mt kip ngi Cn cuc i ta c vui D vng bng ai, d vng bng ai

Gi thm tn em khi nng chiu nht ngoi sn Tr v Cali anh nghe nh nhung ging su T ngy xa em anh bng tr thnh lng cm Ngy ri Paris anh ha s quay tr li Nghn trng xa xi xa vt ngn li ch mong Bu tri Cali hm nay gi ma ging y K nim bn em anh gi u tng m Ngy ri Paris anh qun con tim. .k.: Anh i v anh nh bng dng ngi li, Paris em yu i. Anh nh em tht nhiu, Anh nh em tht nhiu ngi yu i. Bui chiu sng Seine c gi lnh v lp ng Bui chiu Cali c n tng cn r ri T ngy xa em thao thc trn trc tng m Ngy ri Paris anh qun con tim.

Khi tnh yu n, n trong bnh yn Tm hn c n, bng vui hn nhin. i, i n hoa, nhng a hoa yu Vng tay m p i mi k, mt kip sng am m. Khi bun vng vn nhng m tri ng. Khi tnh bay xa, bit ai i mong. i, i quanh ta vn mi quay cun Tng on xe lt mau trn ng, mt ci au nim ring. i ta l i tht xa m, m thc trng m tnh ta. Ri ngy mai ti ma l loi. Tim ta au xt nh thng ngi. m nay ph c khng cn thn. Mt mnh ta bc trong bun tnh. Ngy no a n i tnh nhn. Cng du nhau theo nhp say m. Ma cn ri mi, tic thng i hoa. U tnh bao la, thm trong hn ta. Em v ni xa nhng bc chn qua Cn nhung nh i n ngc ng, tnh mi i m .

m bun ph th
Khi ph nh ln n, chm dn trong m, lnh bc chn, n bng ng trn. M lng ti t, xa vng vng v, men ng no, cho vi nhng thng au. Em b ta ri, t ngy em i, thnh ph xa, nh quyn mt n ci T ngy em i, my gi gi v, nhng m trng, nh tang tc u hiu K: Em cn, nh nhng ngy xa, ngy xa em, ta cng chung ng v, mnh cm tay nhau. Tri khuya, gi ma, trng tn trn li nh, mnh vui sut m thu. Nay dng nh xa ri, ch cn ta thi, v vi ta, trn sut no trn. M ng trn ai hay, cay ng a y, k nim ny, xa vt tm tay.

Trang 100

m C n
Mt mnh gia m ti Thng nh em v ni x ngi Mt mnh gia m ti Nghe ni au lc loi bin khi Dng i thay i Cn ta ng c n ch ai Khi mi hin bun y l ri Nghe nh thng cn y Mt mnh gia m ti Thng cnh chim v ni cui tri Dng i thay i Nhng thng nm tnh u chng ngui Ngi v chn xa y Cn ta ng c n ch ai Nghe mi hin dt do l ri ng em v m c n m ting em ci Cht thnh ph nh i tnh nhn i thng yu trong cnh tay ny M ngy xa n hn nng chy m c n anh thy em v i lnh ga but i bn chn m c n em i ri Git ma rt bn hin ngm ngi

m ng
Nguyn Vn Thng/Kim Minh

m khng cng
T Cng Phng

1- Chiu cha i mn m ri xung u y bung lng l ting chung i cnh chim bng khung r ri Cng my xm v ngang lng tri Thi gian nh ngng trong t ti Cy trt l cun theo chiu my Ma ging mc nh nhung, tiu iu Sng tht tha bay, i ! iu hiu m ng, xa trng c hng bun lng chinh phu m ng, bn song ngn ng ka ai mong chng m ng, thi nhn lng nghe tm hn tng t m ng, ca nhi i gng m su ring bng Gi nghing, chiu say Gi lay ngn cy, Gi nng thuyn my Gi reo su min Gi au nim ring Gi than trin min m ng, i ta nh nhung ng v xa xa m dng, ta m gic m, gia nh, yu ng m ng, ta l bc chn phong trn tha phng C ai thu tnh c l, m ng khng nh 2- i nh v tnh ta ngao ngn Non nc th thm mang cnh tang Thn lng du c liu chn chng V u gia tri ng m trng Su ln khi hn qu lai lng Ta van gi nhn ma ngng than Cho ta lng ting vang mun lng Rn r qua khng gian bun mong

Bun ri gia m m l loi, sao ngi cn i hoi i mi Cho ti hoang vng trong m di, bun ri l loi Ni mun phin trn vng tc ri, khi tri cn i vo m ti Xin thng yu si m i mi Bun ri trn tm hn l loi, thng hnh hi con ngi nh b Nghe b v ting ru ai v, ng i ngi yu Thi n ci em ng cht tt cho mt loi hoa ng ho ht Cho ti vn v cng mt mnh Tm nhau tng m mng lung nn khng cng V m xanh xao nn m gy m b v nh cuc i chng mnh V em, v ti, v i mi dy ting ht l chng tch mt cuc tnh Trn ging sng v cnh bay i V em, v ti, v i mi dy ting ht l chng tch mt cuc tnh Trn ging sng v cnh bay i Nim vui nh my tri cn tri, tri mit mi trn ging sng trng Trn hai vai tui xun vng Cn u nim vui, trn n ci ru ngi tt Xin mt ln dim huyn mi tc, i vo i cho m i mi L ri trong m di l loi, bun ri trn tm hn l loi Bun ri trn tm hn l loi, trn tay ngi l loi, trn tm hn l loi

m cui cng gp nhau


m nay, m cui cng gn nhau L bun rng rng, li ht thng au Nhp ma bng khung ngoi ph lnh Git su ri t hn phiu linh Nm tay khng ri, c h rung rung mi ci Lc chia tay khng ri tic thng m nay i mi u cn xanh Ngm ngi thm trao nhau gic mng cha thnh D n khng nh hn chng mnh D khng gian cch tr mong manh Hy tm mt iu, ni nh thng xa vn tuyn S cho ta ngy v thm duyn Em i ! m cui cng gn nhau Hn h mt ngy sau, ni mng ban u
Trang 101

m Lam Sn
? ... Mn m bung ri Lng ting gi tht Mun bng qun ang dn bc V y m nay Cng ct ting ht Th chung git tan qun th (2) k: Ni y bao ng hng anh (2) em thn chinh chin v dn (2) Hng cng ngy xa noi du (2) Ngy mai th quyt ln ng (2) La ln bng ln La chy bng chy Nh gic lng ta Bn gan cng nhau S chi nguy nn, liu mnh cu nc non nh Ngi trong Lam Sn Quanh nh la thing mang lng tranh u Gi y chng ta quyt tm mt lng th cng dit l tham tn 2) Ngy mai ra i V nc quyt chin Ta nh cho tan gic Minh (cng n ?) Cn ang xm lng Dy xo t nc Cn gy bit bao cm hn (2) 3) ? ........... Cm tay ta ca Nhc khc chin thng M bng qun Nam dn bc Ngy mai vinh quang V vi t nc Ton dn ht khc khi hon (2)

m ma
T Minh

m nay ai a em v
m nay ai a em v ng khuya sao tri lp lnh m nay ai a em v Mt em sao chiu long lanh m nay khi em i ri ng khuya ring mt mnh ti m nay khi em i ri Ti v m bc l loi Ngi yu i trong tnh mun Ngi yu i trong tnh bun Trn tnh yu ta trao nhau Hy qun nim au Thi gian i xin dng li Thi gian i xin dng li Cho i tnh nhn yu trong mun mng ng khc ly tan m mai ai a em v Mnh em trn h ph vng m ami ai a em v Mt em l t long lanh m mai khng ai a v Ngi i xin ng hn di m nay c n i v Xin ngi hy nh tnh ti

m ma tan mnh em bc trn ph bun Bao yu thng chm trong y su tm hn Nghe lao xao hng cy r l bng khung Lng xao xuyn vi d m ngy qua Vi mng p bao pht giy thm c Trong khng gian thong a ngt hng m lnh Sng long lanh ha trong gi thu m m Xin m nay ngy sao vn sng trn cao V ni nh mnh mang trong hn em Nhng k nim ca pht giy ban u Lang thang vi nhng bc chn Ngp ngng m tng l ri Rn rng vi ni mong ch Ngt ngo vi tnh yu u Li gi thit tha a i ch nh nhung Tnh nng thm trao nhau du dng m say Ngn li ht mnh mang gi nh gi ngn V ni xa c ngi ngi em mong ch

Trang 102

m nay em thy c n
Li: Khc Lan

m nh ngi tnh
m khuya ri em chng ng anh i Thao thc mt mnh nm m nghe thng anh Thng ri, em ch khc mt mnh, sao tri xanh sp t chi iu yu nhau phi chu cay ng Cha c m no em bun bng m nay Trn tr canh di lnh lng em c n Ban chiu khi tin bc anh v, em nhn trong khe mt anh su m lng nghe nng nim au Anh i, bit rng yu anh, em chp nhn cho d mnh cn trng tay Anh i, ch qun yu nhau , xin ch ph tnh cng ng i thay lng Khng bit by gi anh lm g anh i ? Em chp tay cu tri ng chia i ta Anh ng lo ngh na thm su Bao li mong c thu ban u Ch ngy i mnh hp hn ...

m nh trng Si-Gn
m v trn bnh ln xe ln Ti trng vin x, hn thanh nin vng Tm ti n thp hai hng Lc nhau cui ph, sng qung c cy Ng hn tu x ma bay Ti ching trng gi, mi ngy mi xa i tan, tan nt chim bao Ti trng vin x, su em bn no (2) m v trn chic xe qua Nh ti xa l, nh nh Hnh Xanh Nh em, kim ch khu tnh Tra ngoan lp hc chiu lnh khm tre Nh ma, i nh ma ! Nh ma bun khp Th Ngh Nng Trng Minh Ging, l h T Do Nh ngha trang xa, qu hng bn b Nh pho tng lnh, bun se bi ng

Mt chiu anh n trong gic mng N ci m i xa-xi hn em. Ri v sao con tim em t vng c nhng lc nh nhung bng-khung. m nay em thy c n. V i em c anh cn anh. Nhn tn cng i mt y. S thy nhng yu thng. Ri chiu nay c l bay nhiu qu. Ngi tnh i c thy khung tri xanh. Cuc tnh cho anh, em khng di gian. V lng em m ui yu anh. Ri chiu nay c l bay nhiu qu. Ngi tnh i c thy khung tri xanh. Cuc tnh cho anh, em khng di gian. V lng em hin dng cho ngi. V ngi y chic bng em nh nng. Ngi tnh i hy ni i mnh yu. Tng iu nhc bun khng gian chi-vi. thp lp lnh nh sao ri. m nay em thy c n. V i em c anh cn anh. Nhn tn cng i mt y. S thy nhng yu thng. (CHORUS) sng hy sng cho tnh yu Anh i cho em nhng cn m nghe anh. Cuc tnh em trt trao v u ? n vi nhng vt thng trong tim. (CHORUS) fade out k

Trang 103

m Nh V Si Gn
Trm T Thing

m say tnh i (help me make it throu m tn bn ng


Hong hn xung trn i mt bun, em c nghe bc nng qua mau Th xin gi cho au n ny, trt xung trong m tnh i. Ri m vng cho thng nh y, trong gic m c bc chn ai La hi m ln i mt gy, kh du chic hn trn b mi Tnh ri qua mau nh cn gi Trt ht bao cay ng cho nhau Nh ln mi ngi yu nht phai mu C cht nng ging kn trn cao Tnh yu thm ln mi nt su, tim c qun ht nhng thng au nh qun lng i giy pht u, chn d vng trong m m su. Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall Layin' soft against my skin, like the shadows on the wall Come and lay down by my side, till the early morning light All I'm taking is your time, help me make it through the night I don't care who's right or wrong I don't try to understand let the devil take tomorrow Lord, tonight I need a friend Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight And it's sad to be alone, help me make it through the night Lord, it's sad to be alone, help me make it through the night. Ai v bn Ng cho ta nhn cng Nh chng? Non Nc, Hng, Bnh, c nhng ngy xanh, lu luyn bao tnh, vng mi t lng. Hng cy soi bng nc Hng Thuyn ta u bn Tiu Tng Lu luyn thay khc say hng, nhiu bun. Nhng thong nghe khc ca Nam, Bnh su than nh nc n khc duyn b bng. Thp thong trng m Ai than ai th i vui chi trong sng gi Ai nh thng ai y lc m tn, tnh lt phai Thuyn i a ta ti m ? Tm trng, trng khut lu, sng xung trn bn c liu, thm su. Bo nc, gi my, m ngn tnh di. C ai nh, ai ni giang u. .. Thuyn m trong khc Nam Ai n khuya trn sng ngn di Ai luyn vi ting khc ca, khn hoi (?) i! lng nghe ting ai, m thm gn nh nhn nh i duyn th Sng nc lng l ai mong ai ch i vui chi trong sng gi y bng c n ai on cung n su bng trn gian (?) Thuyn i! a ta ti u ? Hn ? Vng vn canh thu, thng tic chi lc bn nhau, su. Bao kip giang h, ly bit thng tnh. C ai nh, ai ni Hng Bnh

m nh v Si Gn Thy ph phng bun xa cha ngui Nhng con ng thm i chn vui bao lu ch i ng im nghe qu kh trong su ng chia ly vn ngng tin nhau Tnh l loi canh thu ... m nh v Si Gn Ting nhc vng gi tng m xa nh n vng nht nha m ma Ai su trong qun a Bng m hin m m bn song Mt ngi tnh mt tri mnh mng Gi bao nhiu cho cng ... Yu m mt mi tnh qu Yu em mt khi tnh si m m mng thy ng i, ng v. Ta nh cu b m ci C vui cuc sng nh nhoi, c qun ngy thng l loi, ln. m m nh v Si Gn. Thy mnh va tr li qu hng gp ngi mt tri yu thng cho lng thm cht m. Thy bn b thm ngi bn nha Nhc chuyn ngi chuyn i thng au Tnh chia trong m su ...

Trang 104

m thy ta l thc
Trnh Cng Sn

m tc ri
Qua mt ln yu ng trc tr ta cht bit rng ng vo tnh yu lm am m lm ni nhc nhn Ta yu ngi bng con tim tha thit Ri vng tay ngi b ta u bit m tht di m trong mt , yu l kho ri L tinh mi cho ta he mn tui tri i mi no tm nhau m tc r Nht mu mi, ngi i khut no chn tri K: Ngi i ri cn ring ta thui thi ng tnh mt ln qua, thng tui ngc ng Yu th vi, au thng th li y Cn ai vui m nay, sao nghe lnh vng tay Ta di kh nn tin tt c, ting ngt ting bi Ngi tng ta vt thng au vi ni ngm ngi Thi qua ri tng m m tc ri ng vo yu, mt ln thi c vn ni su

m trung thu
Lng Phng

Mt m bc chn v gc nh cht nh a hoa Tng Vi bn tay ngt hoa t ph n gi y qun vn xa Mt hm bc qua thnh ph l thnh ph i ng cha i ta c khi l l c ngi ht ca rt t do Nhiu khi bng nh tr nh nh t nhng ph xa ti v Ngy xun bc chn ngi rt nh ma xun qua bao gi Nhiu m thy ta l thc tnh ra c khi cn nghe Mt hm bc chn v gia ch cht thy vui nh tr th i ta c khi l m la mt hm nhum trong vn khuya vn khuya a hoa no mi n i ti c ai va qua Nhiu khi thy trm ngn nm m ti ngh quanh y h nh i ta ht mong iu mi l ti sng rt th Lng ti c i ln khp ca ri bn vt thng ti qu v em mang li khn nh b ti ng bn i kia

Trng sng ngi, em ht mng em ma theo li ca Nhn trng sng, i thng treo ng my tri l Tay xch n l em vui ht mng n a di trng Ch Hng Nga i, hi nng tin n vui hip cng th nhn. La l l kia bnh qu ta xp ra y sn Cng vui n, mi lng xn mi nm chung mt ln Vui ht mnh l chung vui kt tnh nhi ng chng ta n thu sng qa ch Hng vui ca trng p vn nh hoa. Tung cc tng tung cc tng nhp trng vang tri thu Ka ta t n ho tin n bay ln v v Bay ti tri l bay ln n nh ch Hng chng ta Tri xanh bao la p tnh ngi ca nhn loi l tin xa.

m trng khuya
ng Khnh

Git nc mt ri thit tha Cn ting khc i xt xa Nghn au thng cn bn song nht nho Cht thc gic bn khc ca Cn ting ht nay vng xa Ri mi mi phai nha tm t m trng khuya , bn dng sng vng Ta mnh ring bng nh em bn song tht tha Bao thu qua, mun ln thay l, mun vn thng nh khc ghi trong lng c mong, tnh cn xanh l thm, i vi su nc mt Cho su ng, cho tnh vng, cho vn nt mi T ngy xun cht, Cn hn xanh mt bic Trn ghnh , em cn , khc ca di trng Git nc mt nay vng xa Chiu khut ta vi ta Ngi bn song t bc chn im lm Ch mi mi trong gic m Vn bt ngt nh sui th i cui nng ln m tng t

Trang 105

m xun
Phm Duy (1948)

n bn anh
c Huy

n bn nhau
Nhc: Trc Sinh - Li: L c Long

m qua say ting n i chim uyn n ging Chim bo tin - Xun v - Trong gic mng Em yu cu ht bun L lt trong mn trng Di tri thanh vng n a em ti chng Hn anh chng m ti Tnh anh cn chi vi Lng anh yu ri Xin ng nht phai ng nht phai Cha quen nhau pht u Anh nghe theo ting su i khc ca - Nui mi tnh - Mun sc mu Anh phi pha thng ngy V lc trng v y Vng n m y ru tri tim ny Hn anh tm nng nu Tnh anh ch thng au Lng anh cha tn Xin ng ph nhau ng ph nhau..

Trn ngy hm nay nh nhung, mt m cui ng p nh gic mng, thn tin kip no, mnh bit nhau. Rn rng trong i mt em, ma Xun ln. Tri trong nng lnh, v em c hn s n bn anh. Gi anh ni c nghe lnh khng Bn tay em m c mang ma Xun V trn cy l ca tm hn anh, gi bng lnh cm. Nim thng ni nh, hy mang v y V theo cn gi n my tri bay Ngn dm xa xi c nghe li ru v ni chn c. Trn ngy hm nay nh nhung, mt m cui ng p nh gic mng, thn tin kip no, mnh bit nhau. Rn rng trong i mt em, ma Xun ln. Tri trong nng lnh, v em c hn s n bn anh. N hn u tin trao, rn rng ngy ngt chm su. Rt ro tng cn sng a, thuyn tnh v ni bn . Vng tay c n gi nhau, thi gian tri qua rt mau. ng vt i gic m hoi mong ch.

Nam : Ngy tn dn chiu i qua nhanh Ni nh mong em quy qut trong chiu vng N : Chiu mun phin khi bng m vy quanh Ni nh mong anh ni nh khng tn Nam : Chuyn tnh u tht l mong manh C my ai hay khi bit yu ln u N : L i ch cho mt em long lanh Nc mt ri nhanh v yu Chung : Lng bit tic nh yu s l i ch Yu s l tng gi trng ngng nhau Ngi hi hy n khi thy lng rn rng Khi nng chiu nhum vng trn tc my Nam : Bn tay anh hn hoan hi n tnh nng nn tng mt ngi tnh trn i anh du yu Cuc i ny cn chi u em Mi tri tim xanh anh trao v ngi N : i mu hng khi c anh bn em Nam : Hy n bn anh nh nh em yu N : Cn li mnh, mnh em c n Nc mt em ri khi nh thng tm v Nam : Ny ngi tnh nu bit anh trng mong Chung : Hy n bn nhau ngi i

Trang 106

n khuya
Lam Phng

n vi anh chiu nay


Ai bo anh ngm em cho m hng Ai bo anh ngm cho tc em phng V em nh hoa mi n V anh nh bao cn gi i ngt ngy trn cnh hoa ti Ai bo anh ngm em anh ngm hoi Em yu em ui khng l v tnh Lm sao em khng m c Lm sao em khng thn thc Nghe vn vng trong lng lc bun. Ti v anh m c C em thm m thi Bao thng nh khng nh Khng qun ni bng hnh i lc khi thy mnh, tht ngn ng Anh em n cho em mi tnh Em ghi khc trong y tm hn Chiu nay sao anh khng n xem mi em ti thm Ngy ngt trn i g m o.

n vi em m nay (it's now or never)


n vi anh m ny, vi nhng n tnh Vi nhng mi mm, vng tay n i. V mai kia no c ai hay Cnh chim bt gi, bit u m ng. Nhng khi mt tun l, nhnh dng liu i sao bun Tnh yu xa ri, nhn theo cnh chim tri. Nh i, i mi mm, vng tay vut ve m m. i n nng thm, nh nhung ngn nm vn cn. n vi anh m ny, vi nhng n tnh Vi nhng mi mm, vng tay n i. V mai kia no c ai hay Cnh chim bt gi, bit u m ng. Nhng khi mt tun l, nhnh dng liu i sao bun Tnh yu xa ri, nhn theo cnh chim tri. Nh i, i mi mm, vng tay vut ve m m. i n nng thm, nh nhung ngn nm vn cn. n vi anh m ny, vi nhng n tnh Vi nhng mi mm, vng tay n i. V mai kia no c ai hay Cnh chim bt gi, bit u m ng. Cnh chim bt gi, bit u m ng.

Khng bit m nay v sao ti bun Bun v tri ma hay bo trong tim ? my thu qua ti vn i tm ri bun i nghe ting ma m. Khi bc chn i ln trong cuc i Li m hin ru con nh khn ngui Khi ln con i trn vn no i ng bun khi lc tay cn trng tay. Ma i ! Ma i ! Cn nh thng hoi. Nh khi m lo sm chiu, Nh n ci khi nng niu, i tay run run nh mt du hin, Bit tm li chn no, M i bit chng ! m v qunh hiu nghe ting ma ri M nh thng nhiu ng v n khuya in bng c liu Ai bit m nay ti vn mong ch. Tm li nhng pht vui ngy u th

Trang 107

n vi qu hng ti
Bi Cng Hun

D vng
Trnh Nam Sn

Dim xa
Trnh Cng Sn

n vi qu hng ti, ni vi qu hng ti, d hn cm cn y. n vi qu hng ti, ni vi qu hng ti, d cn su kh au. n vi qu hng ti, tng lai lo n bi rung vn cho la thm mi. n vi qu hng ti, yu thng nh rng ngi nh VN sng ti. .k. nh sng s lan ti, sc sng s vun xi, trn bao ni vui mng. Qu hng s i mi, qu hng ht tm ti, qu hng s yn vui. n vi qu hng ti, ni vi qu hng ti, d gian nan cn nhiu. n vi qu hng ti, ni vi qu hng ti, mit mi khng h ngui. n vi qu hng ti, sng su khng ngi ngng, cn nim tin sng chi. n vi qu hng ti, m thu khng bo bng, n ci lun thm trn mi. n vi qu hng ti, ni vi qu hng ti, li yu thng m . Sng vi qu hng ti, cht vi qu hng ti, mt ngy cho i vui. n vi qu hng ti, vinh quang ang ch ngi nhc nhn ta quyt vn ti. Sng vi qu hng ti, yu thng cao vi vi, hn th mai s vi.

Ngy xa em ct bc ra i, khng t gi, lng ai nui tic mi tnh, chm cui tri xa Ngy xa nhau, i ngng ting ht Ngy chia tay, tri bun ng ngc Qunh hiu i ti, tng nm thng qua. Li yu thng em n v tnh, qun tht sao Cn li ti m ly ring mnh, tnh di vc su Ngy y em i, i bun r, Ngy y chia ly, ng v qun li V ti t y, tm ly ru cay. Ngi i, d vng xa, Em c hay rng, ti vn cn thng Cn nh, i ta m no Qut qut bn nhau, thn xc r ri Ny em, d vng qua, m m xa, ti vn mt mnh Cn em, nay ni no Hnh phc bn nhau, hay xt xa. D tnh i ta xa ri, xa vng tay Li yu thng em h cho ngi, l gic mng phai Tnh vn trong ti, ngp y ni nh Ging ht bung li, ngt tng hi th c mnh ti, v nhng ngy xa, Yu em ... yu em V ti ... s mi yu ... em ...

Ma vn ma bay trn tng thp c Di tay em my thu mt xanh xao Nghe l thu ma reo mn gt nh ng di hun ht cho mt thm su Ma vn hay ma trn hng l nh Bui chiu ngi ngng nhng chuyn ma qua Trn bc chn em m thm l Cht hn xanh but cho mnh xt xa Chiu nay cn ma sao em khng li Nh mi trong cn au vi Lm sao c nhau, hn ln ni au Bc chn em xin v mau Ma vn hay ma cho i bin ng Lm sao em nh nhng vt chim di xin hy cho ma qua min t ng ngi phiu lng qun mnh lang che Ma vn hay ma cho i bin ng Lm sao em bit bia khng au Xin hy cho ma qua min t rng Ngy sau si cng cn c nhau

Trang 108

ip khc bun
Trc H

ip khc Trn Th Vinh


Phm Duy (Saigon-1972)

iu Bun Dang D
Tnh em tnh em tnh nh gi heo may Tnh em tnh em tnh nh l Thu bay Ma Thu ma Thu ma chia ly su nh Bao nhiu l vng by nhiu d dang Tnh anh tnh anh tnh nh gi ma ng Tnh anh tnh anh tnh nh nc trn sng Ma ng ma ng ma vui u cn na Bao nhiu ma bun by nhiu lnh lng i ma Thu l Thu vng a i ma ng gi ma ph phng i tnh ti nh ma Thu l vng tun Nh ma ng ma bun ri i tnh ti d dang ri iu bun iu bun ta nh ting kinh khuya M anh v em l i bng con chim Ngn i ngn i cn nghe kinh bun y Vi Thu v vng hay ng b bng

Anh i ri em vn cn y C n trong gc a y. Gi nh chiu i bun chi l, Ngn c trn sn nh bc chn anh. Anh i ri em vn con y B v m ly cuc tnh gy. Nhng chic n m trc sn nh Chc anh cn nh, cht m nay Thn thit n l lng. K Nh nh, thng thng ip khc bun Tng thng tng nm mt i ngi. Anh yu, em s ch anh. D em bit tnh xa no chng nht phai, V em bit thi gian no chng di chn i tt c. Anh i ri em vn cn y My bay phai du cuc tnh gy. Nhng ting n m bun c qunh Bit bao nim nh, ngi xa em Xa mi n bao gi.

1. Ny mt tri nh b phng Nam Mt tri tng si m c n Cho ta bay ngang qua la .n Cho qu hng yn vui ngy lon. Ny mt tri hy khc i thi! V ngi tnh ca nng ln ngi, Con chim xanh bao la tnh ngi Thnh v thn: TRN TH VINH i! K: Ny Thn t gi dm thn ti! Ngn xm lng di t trn tri Ny Thn Gi gi hn cho ti! Xin dng cho T Quc mun i. 2. Ny bu tri, ny nh trng xanh! Ny c rng sao sng lung linh! Nghe anh Vinh m m hin hnh Trn qu hng trong cn chuyn mnh. Ny c dng sng nc chia ngn! Mt ngi hng gy cnh cho dn. Xin nhn danh yu thng vn ton, Hn mt ngy thng nht qu hng. 3. Ny ngi tnh yu du khng tn! Phn n b cuc chin trao duyn. Qun xm lng gy nn s tnh Khng ai mang khn tang mt mnh. Ny ngi tnh hy nn au thng V ngi d xa vng giai nhn Nhng qu hng ta thm thn tng: Mt ngi hng trn th vinh quang!

iu bun phng nam


V c Sao Bin

V phng Nam lng nghe cung n , thn thc di trng m mng. Ri theo sng Cu Long nh nhung dng trn. Cht thng con so bay xa by, sng khi bun li lng ai ... Con So sang sng, so x lng bay v Bc Liu Con so bay theo phng ngi, bay v Tr Vinh, con so bay qua i ti Cu ht ngn nga, ting t giao ho. Chy ln trong d mun ngn tm s Ht ln mt ln mt i xa nhau so i n thin thu t dy t ri, theo sng vng ct l sng bi Cn chi na bin du bao i di V phng Nam ngm sng ngm ngi, thng nhng i nh lc bnh tri

Trang 109

iu Gin D
Nhc v Li: Ph Quang

nh mnh
Thi nh em ng nhiu hn su ng thng tic nhng g cho nhau ng trch chi l duyn i Hai chng ta i hai ng Chuyn yu thng u cn na m p chi mt nh mnh bun chua xt nhng g cho nhau Ngi bc i m nt tan lng Ai ng trng theo ngp ngng Tnh yu mt i cn u Em u l hn M i li chia ngn cch vi chia phi Phi chng anh i tnh l c mong Trch chi ngi sang sng Thi nh em ng bun lm g D thng tic vn l bit ly i c sao li lm u su Em khc mi duyn ban u T y cht trong lng em.

ai
Phm Duy

Du dng ht nng a nh trn o i mi em gi bao kht khao mt em vi vi thm thm tri cao em mong manh ta hng cy trt i l C chiu bng cht xao xuyn hn mi K: Ngi yu i, d mai ny cch xa mi mi diu k l tnh yu chng ta v ta bit mt iu tht gin d cng xa em, anh cng thy yu hn... Hi ng ri chia ly cuc i vn th Du l mt tri nng nn kht khao hay m mt m lp lnh ngn sao Nu khng c ngi, cuc i tri v u ? Nu khng c ngi, mt t qu hoang vu.

ai bit la... ... la my cy bit sng... bit sng my khc... ... i bit my... bit my my tng... bit my my tng... ... i... ... ai qut sch... ... i... l rng em em khuyn gi... ... i... gi ng... gi ng rung cy... gi ng rung cy... ... i... ... ai bit gi.... i... gi u gi hay... gi hay i vng... ... i... ... lc no lc no c nh... lc no c nh... ... i... ... trng my tui... i... ... i... trng gi em... em ln ting... y... i... mn m... mn m yu anh mn m yu anh... ... i... ... .K.: ai nm ng khng m... ... i... ... bit em nm ng hay m... ... i... ... Na m trng xung ng ch ngoi hin na m anh n bn b yu ng... ai tm c tim ai... ... i... ... bit anh nht c tim em... ... i... em ca ht... cho i nn th anh u ym... dng ngi trong m...

Trang 110

chiu
Trc Phng (1959)

dc
C mt gia nh trung lu tr thc T gi ngi vi v vi rung ng Xa lnh guc di, lm quen a dch (a vng) Tp sng khim nhng go rung nc sng Lnh v ni ny, qua cn khn n Th my a con li kh chn chng Trai trng qu ma, lm sao m biu xng Con bn u m hn c v trong K: H l, ho l! dc lng tri Tri trn con sng i a ngi la xa, xa bn thng. Mang theo vn vng i v mnh thuyn nn sng x. Tan cuc bnh yn C mt anh chng sinh vin sng lng Chiu l chuyn xe lit my dc ng Xin t tc nh mt m i sng T ba nng tnh mt vn vng Vn thuc gia nh tu nhn tch c D giy rch en phi gi ly l Tnh du c no tnh m cng xng Thi nu khng o th mn cng duyn K: H l, ho l! dc ngang Tri trn con sng tnh Sng tnh ngc xui quen nhp nh Tri theo con sng yu cm b ny thng bn kia Thy mnh qunh hiu Mi ngy mi gi song thn cng yu M my a em th ly chng Mai mt gia nh cng thm qunh vng Trn di trong ngoi, h cu xun Ngh vy nn lng c hai bi ri Ri na ly ai lo lng vic nh C ha thi thi mnh nn gi Trung hiu cho trn tnh m ngha cha K: H l, ho l! i l ging sng

Mt ngy no trn bn c liu Xm bn sng tiu iu Bun ht hiu my chiu ca ngi thn n Ch a ngi vin x i mun ni xa xi Xy hng cuc i Rn rng lng c gi i mi Thm trn mi n ci Nhn ton qun qua ri Cht thy lng lu luyn V tm hn xao xuyn Trng anh trai phong sng Em thy m thng. Ai bit ai hay mt i mt ch Nh anh nh t do y Bin cng xa xi, Ngi em thng bit chng thn n cho chiu no u tin yu. Ngi i tha phng Con chiu nay t vng mang nhiu tnh thng. Sng ri mong manh Bn sng em vng lnh Ting ai ru lt nhanh m m mong anh Vi trn lnh Ri chiu no nng tt trn Ton qun xa tr v Mu chin y phai ri Ngi anh t mun li V mang nim vui mi i tay vun mun hoa, Hoa sc Cng Ha V chiu nay trn bn c liu Bt hoan s tiu iu Ging ht vui sng chiu Tnh ca ngi thn n Va trao ngi vin x Trn sng xa mnh mng i bng p i.
Trang 111

Ta tri nh con Chng cho dc ngang nng kip tri Qua bao khc nhi du nng n tri my tri Cng v mt ni

a hoa v thng
Trnh Cng Sn

qunh hng
c Huy

Tm em ti tm, mnh ht sng mai Tm trn non ngn, mt cnh hoa khi N ci mong manh, mt hn yu ui Mt b mi thm, mt hn giy mi Mt b mi thm, nh lng ti i Tm m cha tng, tm ngy tinh khi Tm chim trng n, ngm ht sng bay Tm li trn sng, nhng du hi Tm em xa gn, t tri rn rng Tm trong sng hng, trong chiu bc mnh Trng tn nguyt tn, cha tng tuyt vng u em! Tm trong v thng, c i ging kinh Sm bay rn vang, bng ti thy em Di chn ci ngun, ti mi em v m gi ma trng, em ngi bn b Thm ngt hng trm. Trong vn ma tnh, ting nhc hn hoan Trng vng khai hi, mt a hoa Qunh Mt chiu em ng cui sng Gi ma thu rt n cn Ch li kinh n ni non Nhng li tnh em tri trn Mt thi yu du qua Gt hng em mun quay v D trn gian c xt xa Cng nh v vi qu nh Mt chiu em ng cui sng Mt chiu em ng vi qu nh T ta nm u, i ni cng nh o Mt cht v thng, theo tng pht cao gi? T hoa l em, sm kia rt hng N ht trong hong hn, i gi v thng ln T em l sng, rng mt trong bnh minh T ta l m, n a hoa v thng T trong vn khuya, i o xa em l Mt cht my ph du, thong qua i ta T trong hn ta, i ting chung no n Nga h vang rng xa, vng xung t tri kia T ta ngi m, thy trn ng xa Mt chuyn xe ta nh, va n ni chia la

T nay ti c ngi, c em i ng bn i liu T nay ti c tnh, c em yu du ly lng ni thng T em ti p bi, c ti trong dng em ngi? Ma ng cho em ni bun Chiu em ta ng ht kinh u sng Tn ng con nc ko ln Cht tnh mi chm bin thnh T nay anh c nng Bit n sng ni p n ting ca Ma xun trn nhng mi nh C con chim ht tn l i n Sen hng mt n, em ngi mt thu Mt thu yu nhau, c vui cng su, T rng ng cao, n m ngt ngo Sen rng ng o, em hng mt thu xun xanh Sen bun mt mnh, em bun mnh trn mt Sen hng mt n, em ngi mt thu, mi tnh

ni y ma ng ma ri, tng cn gi v lm rung ngi Tuyt trng bay y tri, ng m v vng nng m. Tng ngy qua chm chp lnh nh, nghe ray rc bun v ni ny Anh nh em tng ngy, gi em lm g bn y ? Nh tri xanh cng vin mt cay Nng hin ha, chiu no cn ngi bn nhau. Nhng ngy vui qua nh thong my. Nhng ngy bun chp chng ta ging sng su. Qunh Hng nh em mun ngn trng. ni y ma Thu l bay, ngy hiu ht d l cui tun Anh ly ai chuyn tr, ngi nghe bun lm bo t. Tng ngy qua chm chp lnh nh, nghe ray rc bun v ni ny Anh nh em tng ngy, gi em lm g bn y ? (CHORUS) Nhn gi, nhn my v bn y rng ta cn lun thit tha. Xa vng ngy qua, ta vn mong ch Ch nhau nh tng ngy.

a hng
Ngy ta quen nhau Em hay ra ch Tm mua hoa hng p nht Ngy ta yu thng a nhau ra ch Cng chn chung o hng Ngy ta bn nhau Trong tim em l N hoa hng nng ngy ngt Tnh yu trao em Nhng gic m hng Tng m ru gic mng Khi anh i tht xa Em cn li mt mnh Ra ch gh hng hoa Mua n hoa hng ti Qua cu lng tht bun Th xung ging sng Em th xung ging sng...

Trang 112

on ti bt
Ta xa ri em nh, ng em , em bc vui ng v bn gc tr, mc ti vi i Ti i tht xa, qun ht chuyn ngy qua y d ma gi, mt mnh ti s i qua Ti i tm bi xa, tnh em trong mt ti Li no hai a nguyn, v tm qun k nim Men cay tng m, cng ch y a thm Tnh nhn, tnh nhn hi! Gi xa cch nhau ri Ti, ti ng em cn th, nn lng ti c m V thm yu tha thit, v nguyn s tn th u ng, nhc nhng trong tnh yu Gi y xt xa nhiu Cn ma no cha dt, bun ring ai trt mang Tnh no khng chut chi, tnh no lun thm hoi Ti khng gin em ch trch mnh t duyn Vng tay no ti vi, ch xa cch nhau ri.

i bng
Em vit th xanh gi n mt ngi T khi xa cch lng nh khn ngui. Em vit tn anh vo o gi, m m ring bng n soi, Lng thm nguyn c thnh i. Anh nh yu nhau th n trn i, Tnh ta nh a hng thm ban mai. Em nh ti anh trong tng ting ni, Yu anh giy pht no vi Sng gi khng lm a phai. L cht my ma , Tnh em vn i ch. Ch anh trn bn yn vui m m Nhiu m m bng ngi em thng Quay gt v qu hng Vui sng trong mng tnh thng. Em gi trong tim li ha ban u, Cu cho hai a mnh sng bn nhau. Anh nh chng ta s cng snh bc, Tng lai ta s bn lu, B lc bn tri nh nhau. (i mnh bun vui bn nhau.)

i bng
Tnh thng gi theo gi chiu Nh trao n cho ngi yu Rng su sut m thu, ngi i bao lu M khng bit tng lai v u Ngy y xa lm ri Cn ghi nh trong lng ti L giy pht chia phi, li thng tic xa xi Chm trong mt trn mi mt ngi K: Mai ai v u Qua min bin gii nh cho ta nhn i li Qu hng ngy xa y y ngi em gi vn yu ai n trn i Ch ngi v chung say min nam thm yn vui Ngy mnh gp nhau khng cn au thng n ci Gi ny ngi i trong gian kh V hoa mi khng n, nh mt qun tnh th Mu tm dn lan cui tri Hong hn nh tn phai Vng trng sng ln tri, mnh ti n sng ri M thng nh khng bao gi vi Ngi i v ln mi nh Tm vui khc duyn tnh ca Lng ti c mai sau, p i bng bn nhau Chiu nay chp tay ti nguyn cu Cu cho sng ni, ht cn su au Cu cho i bng, sng i vi nhau

Trang 113

i ch trong cn ma
i em, i em Ch em, ch em Chiu my xm, cng vin qunh hiu Ht nng cht tc, cn gi se sc Ma bng ri, ri vo ni nh Ma vn khng ngui, ma trt tim ti Chic l ri, nh thng v vi Ti ng trong ma, but gi i vai i gi ma bao gi ngui ngoa Ch ai, i a i ai, ch a Ch ho ht sut con ng di Ma vn ma mi, cn gi t ti i gi ma hay l bo t Ai nh thng a Ai ngng trng a C bit chng ni lng mong Ti c mong sao, ma s tan mau n a, ta gp li nhau D cho cn ma cn ri ri ti ng y cng vin chiu ma bay Ma gi kia khng ngn trong tim ti bao ni nh thng ch em i em Tnh em trao ti nim tin yu Bao c m thanh cao v du m Tuy vng xa em nhng trong tm t em vn bn ti bin tri thng nh Gi y cn ma cn ri ri Bao c m ang dng trong lng ti My s tan nhanh cho ma thi ri Em n bn ti, nh tia nng cho i

i vng
V thnh An

i khng nh m
Trm T Thing

Ta ln m leo mi, khng qua c vch su. Ta tm mt ting yu, thy ton l su au. c vng ngy th u, cha xin c cht no. Sut i cn kht khao, c vng cn cu go. K: i ! thi i ta phung ph trong cn bun phin. Ta xin thng ngy ri bnh yn. hay ! ti sao ta sng chn ny, quay cung mi hoi, c g vui ? C mt ln mt mt, mi thng ngi n c. C on mnh n au, mi hiu c tnh yu. Hoa dm d ma tuyt, mi vui ngy nng v. C mt thi khc than mi hiu i vng.

m kia em nm m, m thy anh la xa cuc i Anh i anh b em, khng gi li mt li trn tri Em khc nh tri ma, em khc nh tri ma i .. tic thng, k nim k my cho va .k. Hm sau, em sang nh anh tm anh Hm sau, cy xoan ngoi hin cn xanh Anh cn u, nh tnh em cn mun thu Du va nghe chuyn nm m Anh vn cho i khng nh l m m sau em nm m, m thy anh va qun tnh ny Anh i anh ph em, ang gia cuc i y ngang tri Cho n mun ngn sau, em bit tin vo u Khi .. tri tim bi ngi t mi duyn u .k. m qua em nm m, m thy cy mc xanh ng lng Cy thi nhau n hoa, hoa n cho mt tri ti sng Anh bc trn ng hoa, em bc trn ng hoa Anh .. ci em vo mt ngy nng chan ha Hm nay, em sang nh anh tm anh Hm nay, cy xoan ngoi hin cn xanh Anh ri ni , vit vi my li ngoi ng Nhc v cu chuyn nm m Anh vn cho i khng nh l m i khng nh l m Nn i thng git cht mng m

Trang 114

i mt no m ra
Trnh cng Sn

i mt ngi xa
Chuyn tnh ca ti, tan v t lu ri tng khng bao gi cn na, Nhng bng mt hm, trn ng ra ph th, ti gp ngi em ngy no. i mt u t , tht bun nng nhn ti, ri quay mt bc i, nh khng h quen bit. Cng i mt ny, nm xa lc vo hn ti, Trong nhng m khng ng, chong n nhn khi thuc bay Em i! d vng i mnh c dt thnh bao k nim, t khi mi quen nhau. i, i mt ngi xa, bao ln khc t vai ti, Trong nhng m nghn ngo. Ri ngy thng m tri, cuc i chia hai li, Bng mt hm c thip hng bo tin vui, tin em ly chng, Khi v bn y, em c nh ngi xa khng ? Ngi tnh ca ti, xa cch t bao ngy, Tng khng bao gi gp na. Cn gi chiu nay, v tnh mang ni bun, Cho k nim thm nghn ngo. Thi trch nhau ci, chuyn tnh d d dang, tan va khi sng, nh qun vo d vng. i mt ngi xa, xin ng bun v ti, Cho tri tim ti ng qun chuyn tnh xa l lng ...

i ng chia ly
Em i np vo lng anh, m k bn nhau ta nhc chuyn ngy qua Cho mi duyn thm mm m Em i nu m sau ny gic mng khng thnh Th nh i ng chia ly ch ng u su lm chi Em i, em hi duyn tnh d lm thng au Nhng lng ta mi iu nhau, cho thi gian khng a mu Em i, em hi xun v no c u xa Nu m mi gt bn ba Anh v ni li tnh ta Em i, nu cn iu nhau Nh ng gp nhau cho luyn lu khi bit ly Thm vn vng lm g Em i , c ng u rng Khc nhc cha tn, m vi xa cch em i i ng bit tm v u ...

i mt no m ngy u. i mt no m thng au. i mt no m thy li. i mt no m mm ti. i mt no ngi. i mt no hi. i mt no mu chy. i mt no tng lai.

ra trn cao, nhn Vit Nam sng li ra cho nhau, nhn h phai nhng vt ra trng theo, tng nim vui mt ngi ra hm nay, nhn rng kh ln nhng

m ra hm nay nhn thy nng v loi m ra cho nhau, nhn n bom v kh im m ra trong ti nhn theo nhp mng m ra trn vai, nhn bn tay tm hng

K: Tm li i tay cho m v thm la. Hp ch m nay cho ch gnh em gng. Tm li con cho mt by em b. Tm hng tre xanh cho lng mc min qu . Tm li thanh xun cho ch hng i m. Tm li i vai em v gnh xun nng Tm li th ngy cho mt by em b. Tm li i chn cho ngi lnh tr v. Tm li con trng cho cuc tnh mi chm. Ging h ong a m p lu bn lng. Tm b ao trong cho mt n con gi. Ngi git ban mai treo ging ci u cy. Tm ng ta i khng n mn theo du. Tm li trn sng xui ngc nhng ghe thuyn. Tm li xn xao m ngp n ph ln. Tm bung cau cao eo git nng bui chiu.

Trang 115

i qu in cung
Du dng em b nh sau cn nng. Mt tri ti sng nh ang gi mi. Rn rng cu ht say sa yu i. Cht u my xm ging ngang trn tri. i! bao tia sng nh sao m m. V trong m ti sao khng nht nha. Lng ngi nh l r ri m thm. i! bao di gian. i! bao lc la. i bao mng c, i qu in cung. Tnh yu lun lun l gi qua thm. Nhc xanh tnh i thng dt ngang vi. No ai chng c y ni m mng i bao ti thm, i qu in cung i! bao m c y dy trong i Cht khi tm ti li thy u bun. Nhn gian thng au, nhn gian tuyt vi. Anh thy trong mt em xanh n ci V trong m ti i ta th thm. N hn n i trn da thm nng Nhng sao bng d trn da tht nng V trong m ti ta say n tnh. Cht sao ta thy mnh mng u phin. i! trong ni vui sao ta u bun.

Di tr
Tun Khanh

n vng chiu xun


u xun nm anh ra i Ma xun ny n anh cha v Nhng hm va xong phin gc chiu Ven rng kn hoa mai vng Cht nh ti sc o nm no em n thm gc nh Ma hoa nm ta chung i Ma hoa ny na xa nhau ri Nh m hnh qun thn t mm Bng ging sng loang trng y Lng mun vt nh trng th vit tn em n anh ng ven rng mai Nu mai khng n, anh u bit xun v hay cha? Ch em mt cnh th xun, nh thng gom y Cho chin s vui min xa xi... Hn em khi khp ni yn vui Ma xun ngy ring i mnh Pht giy mng m nng cnh hoa mai Nh rt trn vai y, hn chi vi Ng gia xun vng, dng em sang

Di tr theo chn ngi Git cht mn bit my cuc tnh Di tr ht li yu hm no Ta cha qun ta vn cha qun Hy x ht nhng bc th tnh Nghe xa xi nhng ting yu nhau Hy c bc ng quay lng v Ta khng cn mt ting n tnh Hy gi ly tnh trao hm no Ta ngy th, ta qu ngy th Hy x ht nhng bc th tnh i ta khng tin, ta mun khng tin Hy x, x ht nh em Hy khc, khc cho qun cuc tnh (2) Kt: Di tr theo chn ngi Git cht mn bit my cuc tnh

n s
Nhiu khi mun bay chi vi trong chiu m, Nhiu khi mun say bn em i vn th, Nhiu khi nh em trong mt ngy im vng, Dng em mm ci, lm p mt cn m. Nh ti vi em nho nh trn ng vng, Vn em thm ti sau nh nhng gin hoa, Chiu hm vi em trong vn tri xanh nng, Ngm i bm vng nhy tung tng trn hoa. Gi xun mn nh, khu vn ng dy ti mt, Nng h chang chang, thng rng ngy di thnh thang, Ma thu m i, sn nh nhum vng kh l, Tuyt ri ng v, trng p mt tri mnh mang. Tnh ti vi em m m nhng nng thm, i vui c nhau nhng ngy qua bnh yn, Nhiu hm nh em ghi vi mt cu ht, Thy em vn mng, tng chng va quen nhau.

Trang 116

n xun
Phm Duy

n xun nh xun
n xun ny ti nh xun xa Mt chiu xun anh hn h Nh bm tnh trong cnh hoa m a vn theo ln gi Anh ni rng mnh vit thnh th n xun ny ti nh xun xa Hn gp nhau khi pho giao tha Anh ng ch ti di sng thng Ti i qua u ng Hi nhau thm xun v cha Xun Xun Xun Xun n xun i xun v reo thng nh qua ti ch n xun i xun v mang l hoa rung ng t

ng bun
iu kn xa vng, ray rt trong ma, Mt vnh khn trng, ting khc ong a, ng hoang bng gi, gi v vi v cung n, Cy gy kh l ch v, mu ng n khng i ch. Tri ng u m, mt bc tranh m, Rng thng phai nng, u du chn xa, Nh ai hiu ht, nh la hng sng mp m, Gnh bun nng tru tm t, v trn bc chn tnh c. Ngang khung tri xm, i nhn lc by b v, i mi l nng, mt xanh hoen nha trong ma, Trong hi ng gi, nh khi tui no cn hng, Nh khi mi no cn nng, Chiu ng ti tm, su ng vng vn. Cn tay gy i ch, Cn thn phn mt m, Vn xa vi lm, nc non mun dm m h. Ri ma ng qua, nh nhng nm xa, Ri ma ng xa, nh nhng cn m, Qu tim kh ho, m li mt pht mt gi, Em ci mt nt ngy th, ma xun ni cu hn h.

1. Xun n ri, reo rc ngn hn hoa xung i Vui trong bnh minh, mun loi chim ht vang mi ni em trong ting ci, cho kip ngi tnh thng m ui nh Xun em vui vi i K: Ka trong vt nng (ly) Mch Xun trn dng (ly) Khm hoa nh rung, mi ci thn thng cng bao ngun sng Bm say duyn lnh (ly) Thm t tri Xun (ly) By chim tung cnh Ht vui n mng ma nng ti lan. 2. Ta gi v lng thit tha, nh mun ting n Xun dng nim vui, cho ngy xanh khng hoen li than Su thng xo m Tnh yu i cng thm chan cha Kht khao Xun ti thi ho. K: Cng n cha Xun, ging xung trn Th gian lng nghe tnh Xun nng Kip hoa ht (bit ?) thay i hng phn No ai hng h Xun vn ngng ch Ti y nm tay cng ca ma Ht ln n Xun ca tui th.. (ht tr li 2. cho ti ht)

Bm sng h nh m trong m Tr v y khi gi xun v Mong c tm c gi xun xa Cho vi bao nim nh C u ng xun vng ngi thng.

Trang 117

ng ch
Qu hng anh nc mn ng chua Lng ti ngho t cy ln si Anh v ti, hai ng xa l T phng tri chng hn quen nhau o anh rch vai, qun ti c hai mnh v Anh vi ti tng cn m lnh Ming cn ci, ht mu chia i Thng nhau, ta nm ly bn tay Sng bn sng, u gc bn u m p chung chn thnh i tri k ng ch! Rung nng anh gi bn thn cy Gian nh khng mc k gi lung lay Ging nc gc a nh chng trai lng ra lnh. Chn khng giy, vng trn t m hi. m nay, ng hoang sng xung, Nm k bn nhau ch gic ti u sng trng treo (*). (*) c Version khc l: Lng thy nao nao

Dng i (My way)


Li Vit: Nam Lc

Dng sng k nim


Trc H

i ti bun nh dng sng, Su nh ma ng khng bit i mi c Ngi i dng sng ngng tri, Ch nghe ma ng ht tnh khc x Tnh i ng theo gi a khut vo chn xa, Nh cha tng nh mong. Nh ai nhn khi thuc bay v lm chic l r i ti tng giy pht ni tri, Vi trong thi gian mang nhng cn u bun. Bun i ny ta cho mi, ng em bit ly ct tng bc V khi bun ln t mi, Thm tng nt mi cn m g n t n khi nh thng ai, bun tm bn nhng pht gi Mt ngy c mang cnh chim thi gian Mt i ti i khp ni dc ngang. V ti s ti mt cnh rng hoang Lm quen vi l bm vng ngn ng Nm m di nng chiu lng l a, Vi ti n chn x i qua, i lng l qua, Tnh cng m xa nh l Thu ri Gi y hng cy ngy xa, Bun nghe chiu ma ht li tin Ngi i m trong bng m, Di tri lng qun, chi vi mt cnh d V ti, cng vi ng cay ri nh khi thuc ba Mt ngy c nh m my Thu, Mt i ti xin lng du t V ti s trn vo mi rng cy, Ch giy pht cui n cng vi t Ri xin nhm mt bung ht y vi, Bun theo chic l ri

Nh mt ngy Ta cng nm tay Trn ng di y hng l me xanh. Nh mt ngy Ta bit yu, V ngy ta yu, gi ny i u cn. Ch cn li d vng xa nh nhng Vt my bay, ngi tnh i c nh. K Tnh nh l ma thu Bay khp tri chiu, tnh yu n V mang bao ni bun phin. K nim ngi i xin nh ngn i Ny anh hi, rng em ch yu mi anh th Ch cn li d vng xa nh nhng Vt my bay, ngi tnh i c nh. K Dng sng c ngy xa Em c i ch, ma ma n Ngi y em ht mt mnh. K nim ngi i xin nh ngn i Ny anh hi, rng em ch yu mi anh thi .

Trang 118

Dng Sng L ng
Vit Anh

Dng sng xanh


Li Vit : Phm Duy

Tng ngn tay khp nh n hoa trng B li hng cy ng ngc sau lng v ni au ri trong lng m vng Ni au ta nhn ring mnh Ri sm mai s khng cn vt du Mt b ph sa qun bc chn qua ch c ma bng khung v trong mt khc i cho tha di dn chn no dng sng ha cng i dng cn bn b chiu nay thn th nhn hong hn Ri chng ta s i ln tic nui mt dng sng l ng tri qua Mt sm kia xui theo dng anh n c sao em chng ng ch

Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt

dng dng dng dng dng dng dng dng

sng xanh trng mng mnh nng bic su my kip tri xao xuyn tnh thng mn cn quyn luyn nh quay v min i lc m huyn

Ngy y c lc n vi em mt li th Ngy y lc ni vi em mt chuyn g Ngy y c lc i cuc sng nhp trn tr Nc sng min man tri i .... ... la la la .... ... Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt dng dng dng dng dng dng dng dng sng xanh trng mng mnh nng bic su my kip tri xao xuyn tnh thng mn cn quyn luyn nh quay v min i lc huyn m ..

nh dng ln xn xao hai ven b sng su Ci dn ting ngi p lng sm mai Nhng c em ti mi ngi git ym yn vui Th thm theo ngi ch gi v xui Ht vang ln cho vui C nng ngi bn ti i l khc nhc i l ting th Nc sng reo nh ru Cun sng tri xa l ting ht m h mi n lng ta Sng v sng do dt ch tang bng tri tu m i Ai giang h sau nghn hi l Kt tnh duyn ni u gh qua kinh k Sng v sng do dt ch tang bng tri tu m i Ai giang h sau nghn hi l Kt tnh duyn ni u gh qua kinh k i .... tc em hoe nh my chiu ri Ri vng lng i i mt em xanh nh m di ngi qun kip mai Sng v sng ci dn ting Yu mi tnh bn b thnh Vienne i giang h quay v b bn Ng mnh vui trong nh sng mun sao Thin ng Ngy y c ting ai khoan h thuyn v Ngy y c dng em soi dng chiu h Ngy y c ting ta ht gi tnh v C trng trn nc trng xo

Trang 119

ng xanh (green fields)


L Hu H

D m
Nguyn Vn T

D anh ngho
Nm xa, nm xa c chng nho sinh thng hay v, gh li thm c hng tr ti. Nng ngi p nh tin, tc my en huyn che b vai mt. Ba b, b khen m ln ng tin, mt bic a duyn, gi trai ng xng la va i. Li th son st sng cht thy chung mt lng. Nhng m c khng cho kt thnh n tnh, gieo ging bo chi vi nhng chm hoa xinh Thm thit bao nhiu, gn b bao nhiu Khi xa nhau ri tnh thi tiu iu. No ng tnh nng thm bng u chia la, Nng cn li nim au, nim au ti t. No ng tnh nng thm bng u chia la, Nng cn li nim au, nim au ti t. Ri mt chiu gi, ri mt chiu ma, Nng bun tnh b i rt xa. Nm thng tri qua, cng chng trai hm no quay v, Ngi, ngi i thng tm bo tin c nng m thm ra i. Em b i u, chng l tnh bun n th hay sao? Gi i, trng hi, ni tic y vi, Gi lm sao bit du vt em u i tm?

ng xanh l chn y thin ng c cy l ni by th hoang ang vui a trong nng say y nhng b sui vng im phi mnh bn lm cy y nhng ging nc mt kh vn tay v thung lng v nhng i nhn tnh ang th hn di my chiu ng xanh gi vng tnh di tri lng qun cn u by th hoang ang vui a trong nng m u nhng b sui vng im phi mnh bn lm cy u nhng ging nc mt kh vn tay v thung lng v nhng i nhn tnh xa la cch xa ri Ta yu ng xanh nh yu thng con ngi ta thng i tnh nhn kia nh gi thng yu my tri nhng sao gi y chng thy ai chung quanh ta t tri nh bi tha ma trn ng hoang c chy V gi ta cn ng y gia vng ht hiu tri khng mt cht my kh cn nh y tim sao ta cn ng mi nh ngi tnh mong i ai sao ta cn ng mi nghe tm hn t ti v bao nm ri ta ng ch gia cnh ng

m qua m dng em ang m n du mun ting t Khng gian trm lng nh u ym ru ai trong gic m Mi tc nh rung, trng vn ln sng Yu ai anh nn cung n y vi i mt xa vi Anh yu ting ht m nh li nguyn p bao c m Anh nh lu vng em nh nh trng reo mun th Mun ni cng em i li tru mn.... Tim anh bng gi ang nhi ngng cu nm thng mong ch Hn em t mun kip trc Nh em my thu bc u Anh u su v ng t vng vn Em cung n a anh v D m ting ht reo ln trong lng anh bao nh nhung m lng nh m qua gic m mi em h rung Anh mun thnh my nng nh ln gi a anh ti ci m h no y mun kip bn nng.

D m ma ging sinh
Bi ht m ng cht lng ti nh ngi T o Noel tht tha trong chiu no Dp du trn ng i l Lp lnh sao m tuyt vi p thay i ma sao sng T khp mun phng lng thnh ang hng v Mng Cha ngi hai ging sinh trn tri cao Nguyn cu yn bnh nhn th Gi vng tin yu trn i Bi thnh ca ngt u mi Qu hng chinh chin lu ri Ngi ngoi bin cng vn mit mi i My ma Ging sinh nim nh bng khung tm v Ha theo khc nhc mng Cha sinh ra i V cng m nay mt ngi m k nim Ngi m sao m chp cho xui vn th Gi v cho ngi bin gii Chin u xng pha a u Mt d m ma Ging Sinh

Trang 120

a b n trng
Phm Duy

Ca ln ca ln cu ht anh em Ta thng yu nhau, i l ci tin Nay mai xa nhau, k nim chng qun a a a a n n n n em em em em bng mt xe mp mp bng tnh anh vi em sao m vui tha thit nh l a ngi tnh

a em tm ng hoa vng
Nhc: Phm Duy - Th: Phm Thin Th

a b n trng bng xe anh p Khi bc ra ng bnh minh ln Ba m khuyn mnh nn i sm Em hy leo ln anh i lin! a b n trng t ni xm hp Qua nhng con ng vng quanh quen Ra ti cng vin nga xe nh nc Len gia m ng cht nh ng nm Trn xe trn xe em ni huyn thuyn Bao nhiu bao nhiu chuyn c tch tin Anh tuy nghe lun anh vn qun lin Thi em thi em con dc nghing nghing Anh ang leo ln nght th ng tim Em im i cho anh gng anh p Xe ln bon bon chung bm kinh cong ang i em xin ngng li gc soan Cho em gi tay em hi hoa p Thi em thi em ta hy i mau Khng ai khng ai ch i b u Anh nghe nh chung ni mi trng reo n b ra trng chiu ma hoang lnh Manh o ti trm c em ln anh Thng chic xe xanh nh xinh t t Nhng m trong tim hi chung gio ng n b ra trng chiu ma xm xt i gia hai hng n m ng im Em b co ro ngi m tay li Anh cng so vai cng lng tin ln Nhng em khng qun em ni em khoe Hm nay c cho mi im thch gh Nhng i tai anh u c nghe g? Thi em thi em khi nc ma tun Xe ang i trn ng hp t trn Em im i cho anh gng anh p Xe i loanh quanh ma xung nhanh nhanh Chn anh chn em trn ngp nc vng Anh em ca ln cho run lnh
Trang 121

Mai mt em thnh ngi trong x hi Chc ln sang giu ni danh khp ni Em c i chi bng xe hi mi Xin ch cn xe p ca anh nghe b i Xin ch cn xe p ca anh b i!

Rng xa c g t quan ln non tm ng hoa vng nh nhau thi th thi ng ngi ma mau a nhau ra ti bn cu nc xui sng ny y chy mt ging thi my u sng thm tc ngi cui sng Nh xa em cha theo chng ma xun may o o hng o ri ma thu em mc o da tri sang ng li khoc ln ngi o hoa Rng xa c g t quan ln non tm ng hoa vng nh nhau thi th em chng cn yu ti leo ln cnh bi khc ngi rng rng thi th thi m ngi t dng thi th thi nh on trng th thi Nh xa em r tc th nhn trng sao n li th bay i nhau tn cuc hoa ny nh nh cnh bm i ty hng h Rng xa c g t quan ln non tm ng hoa vng ng say thi th thi mc my tri m trng nh gic bn i d lan thi th thi ch l ph vn thi th thi nh c ngn y thi Chim i cht di ci hoa ting ku ri rng gia giang h mai ta cht di ci o

khc ta xin nh l vo thin thu

ng b em mt mnh
Nhc: Phm Duy, Th: Hoi Trinh

ng khc nghe em
ng khc nghe em nu tnh dang d D thng nm di nht phai c m D vng trng kia hay ho hon thn th D anh xa vng xa mt m D trn m bit b v ng khc nghe em nu lng mong ch Mt sm xun nng p thm c m M ngy tri qua m tic thu tri su Thi gian mong xa tan tnh u V ngy xa y cn u Nc mt s nht m o Tn phai c ao v hn vai o Trm nghn su ng m kn tri tim su S lm mnh thm n au Hy cho ngi vn p mi hng ng khc cho lnh lng thm gi ng ng vo h thu nc mt cho tht y Ngy sau em khc ring mt ln L ln em n ngi yu.

ng b em mt mnh ng b em mt mnh tri lnh qu tri lnh qu sao nh b em mt mnh ng b em mt mnh ng b em mt mnh chiu lng gi chiu lng gi sao anh nh b em Li no li no ting n tnh hay ting cu kinh nhc no nhc no nhc gi ngi hay nhc gi hn ng lng thinh ng lng thinh vi ting chy ting ba nn inh ng ta hng ng ta hng khi hng vng che khut ngi thng ng b em mt mnh ng b em mt mnh ng v ngha trang mng mnh ng b em ng b em mt mnh ng b em mt mnh ng v ngha trang lnh dnh ng b em ng b em mt mnh ng b em mt mnh cng mt l cng mt l cn trng ra rc thn hnh ng b em mt mnh ng b em mt mnh mt m trinh chnh vnh ch c xanh ng b em mt mnh ng b em mt mnh vi ngn i sau na vi ngn i sau na vi ngn i sau na ai mi tc cn xanh
Trang 122

ng la di nhau
Y Vn

ng la di nhau, ng ni "yu" khi ta gn nhau ng la di nhau v bit u tin ni tnh yu Hy gi ly hn ta ng cho c m gi lng say sa Thy khi i vai k, chc u duyn th m m ng la di nhau, xt xa trng thanh ngy xa ng la di nhau tic thng mang trong lng ta Nu bit tnh yu, mt ngi bc i, mt ngi mang theo Hi tic bao nhiu li, trao cho ngi mnh yu Nhng tnh yu ng u l my theo gi a Nn nhiu khi mng m lm qun bao xt xa Ngy n bao mn m, ngy bc i hng h, V cht yu nn nh: ngi qun vn qun, ngi thng vn thng ng la di nhau, ng c qun bao nhiu ngy qua ng la di nhau, vi lp i bao nhiu vn th C my lc c yu, cn nhiu c m lng cn b v S c trong tm hn, kht khao khng nhiu : "tnh yu".

ng ph v n tnh
Trong m su nn vng sao chi sng My ln cao nn tri my xanh ngt Ta trao nhau nhn nhau qua khoe mt Sng bn nhau vi phn ngi sng v nhau i my nc tri bao nhiu lu ri Qua i bit bao nhiu cuc i Bao nhiu tri tim chung mt nhp ri Khng chia phi v i bun la i ng ph v hi ngi i ng ph v hi ngi i K : ng ph v nh sao ri n tnh bao la i L la la - la l la L la la - la l la ng ph v nh sao ri n tnh bao la i Ta nghe nh bao li than vi khc Ta nghe nh cuc i treo trn tc Ta nghe nh i mau phai sm tt Sng n ci sng phn ngi sng l loi B v lm, b v thay kip ngi Bao nhiu bit bao nhiu lc loi Bao nhiu oan tri bao nhiu phen bi nhi Nhng than i cuc tnh nhn th i Gn bn nhau hi ngi i Gn bn nhau hi ngi i K Ta khng dm m xa xi vi vi Ta xin cht yu thng ngt bi Cho tan v i b v lc loi Vn ln cao cuc tnh nhn th i Cn bn nhau mun nghn nm Cn bn nhau mun nghn nm K

ng vng ln ht vang Vit Nam


T tri Bc ng cha ta theo n chim Xung Nam dng nc. Vt Trng Sn qua ng xanh ng vng ln ht vang Vit Nam. Ngy ri thng mu xng nhum ni Nghe qun au but trong tim ny, kip a y ngy hm kia ngy hm qua bit bao nhiu nhc nhn. Anh ln rng anh hi cy xanh, anh xung bin anh hi ru xanh v v ng anh hi la chn: Ging ging ta Vit Nam kiu hng. Sanh ra i ta gi Vit Nam, nm mi triu ta cng h ln: Mt t quc, mt Vit Nam mt ging dn rng tin da vng. K. Vit Nam kiu hng u tranh i i, cng nhau ta ln ng pht cao ngn c. Cho ngoi nhn bng con mt, nc Nam ta vng hn ng st. K.. Vit Nam ta anh hng u tranh i i, cng nhau ta ln ng pht cao ngn c. Cho ngy mai ton th gii, nghe rng danh ging dn Lc Hng. T tri Bc ng cha ta theo n chim Xung Nam dng nc. Vt Trng Sn qua ng xanh ng vng ln ht vang Vit Nam. T Lng Sn dng cao ngy mi Ta cng hy pht cao ngn c ging ging Lc Hng Vit Nam i, Vit Nam i ta yu i i Ln trn rng anh hi non cao, xung di bin anh hi ru xanh, v ngoi ng anh hi la chn: Ging ging ta Vit Nam anh hng. Ch ln tri anh hi my xanh Ch trong lng ta 1 mnh t, ging Rng Tin, t ngn xa, ging ging ta VN anh hng

K Qu hng ang b chia i Anh em mnh ang b chia phi D ngc t in hn ci cht Cn ging dn Rng Tin trong n Nhng trong lng ta cn VN 50 triu ta cng h ln Mt t quc mt Vit Nam mt ging dn rng tin da vng. K - Ht 2 ln.

ng xa em m nay
c Huy

ng xa em m nay khi bng trng qua hng cy ng xa em m nay m rt di Vng tay em c n m khuya vng nghe bun hn Cn tim em khc khao yu thng. ng xa em m nay hy ni anh s y ng em mt mnh ni chn ny Hy m em trong tay cho em bit anh cn em V hy ni anh vn yu em. K Git nc mt no trong bng ti Khi nm lng nghe ting m, lng nghe ting m Nghe nhp p con tim ru em gic ng yn. i em vng lnh v anh n nh ngn nn Trong bng m nn, nn trong bng m soi vo tim Nghe xao xuyn ng qun. ng xa em m nay khu ph quen ng say ng xa em m nay m rt di Hy yu em m nay cho qun ht i ngy mai ng xa em, ng xa em m nay.

Trang 123

ng xa nhau
Phm Duy

c tin em ly chng
c tin em ly chng, lng anh bun bit my c tin em c chng, chc ngi t y cn thng tic khn ngui Gi em i ly chng, cn u m trng ngng p duyn em vi chng, xy cuc i m m, anh tan nt lng Ai i cu c th cha phai, nm thng no bn ai , chung bng trng soi Anh i bao ting ci reo vui theo ting n chi vi, vng sut m di Ngi i nay ht ri, tnh duyn la hai li Gi em vui vi chng anh v lng t ti l ri trong ting ci

ng chiu
Hng Duyt

ng xa nhau! ng qun nhau! ng r khc tnh ngho ng chia nhau ni vui nim au. ng bung mau! ng dt o! ng thot gic mng u, D cho m c khng bn lu. i phai mau, ngi ghen nhau, Lng vn c ngt ngo, Ming ru nhau nhng n tnh su. ng xn xao, ng khc du, ng on trch phn bo, V sng xa vn trung thnh theo. D mai sau dt nhau m qua cu. M chn su nh trng vng mi lu . ng xa nhau nh ! ng qun nhau nh ! ng chia nhau ni cao vc su. ng xa nhau! ng qun nhau! ng dt ting ngm su, ng im hi ng cay ri nhau. ng i mau, mi mi, L chic bng m mu Cn theo nhau ti mun i sau. Phm Duy Saigon, 1958

Chiu xa thnh Th nhn bng hong Ging ht li ca i sao nhp nhng Dng trn h ph Lng ta thm nh nhng chiu l ri l ri bn thm nh ng vng chiu bung Bng cy vi hng n sng ngoi ma Ht ca ngng n Mng xa tn v Lng ta cn nh nhng chiu st vai st vai trong nhp n i ! Ht hiu l nh chiu nay sao ht hiu l nh ti chiu no i ! Bng hn hong xung dng y nghe l ma tng cnh trong nghn ngo Mng c v u Cht duyn tnh u Nhc c chm su Lng trong bun su n khuya cn sng Nhc khuya thm nhc bao ln l ri l ri trn ng chiu

Di gin hoa c
Tun Khanh

Mt hm bc ln theo li c ti v Thm m gin hoa tm xa cha phai i ti nhiu ln vui bc phong trn Gi la xao xuyn tim n chic khn Lng ti vn cn ghi mi pht m m Thm hoa chia tay lc trng ang ln Hn ti n mt ma se thm duyn lnh Ngt bng hoa tm trn cnh trao anh Ti vo vn xa gp em tc bung vai gy Thn thng nhn ti ng trong gic m Hoa no i ch khng phai sc hng Ngy tn khng gieo nh thng Dm trng khng gy vn vng Chiu nay di gin hoa thm ngt m m Vng trng thu soi mt em long lanh Hi ti nhng chiu bun my tm xy thnh C thng hoa thm mong ch khng anh

Trang 124

ng chng ta i
Anh Vit Thu

ng em c i
Phm Duy

ng ra bin i
Phm Duy

ng i kh ... ng i khng kh ... Khng kh v ngn sng cch ni M kh v lng ngi ngi ni e sng (ly) 1) ng chng ta i qua bao gian kh chng gai o hoa hng n trn mi bc ti Git m hi, tng git nng hi M toang tng lai bui ln ng Tng hi trng ro gic v nh lng ta t tu ng c thnh thang Anh c nghe tri vo xun cha 2) ng chng ta i hoa ti cy c hn hoan Nhng cnh ng vng m bi ht c Gic mi, hng ho nh la Pht giy hn hoan i bui sum vy Tng hi trng ro gic v nh lng ta t tu ng c thnh thang Anh c nghe tri vo xun cha 3) ng chng ta i qua bao gian kh chng gai o hoa hng n trn mi bc ti Git m hi, tng git mu chy Du cho qu hng bom n ti bi(?). ng la chy la vang Rng b hoang.....(?) Anh c nghe tri vo xun cha 4) ng chng ta i hoa ti cy c rng rng Nhng cnh rng p bn thnh ph c Ka nh my ngp tri bc khi Sm mai m u cng trng tp np Thnh ph mi rn rng ng vo Nam, ng ngc ra Bc thnh thang Anh c nghe con tu v xn xao (2)

ng em c i hng m bc qua n nhng o th i d k ng m c khi ch em bc qua l nghing gic m c th Ngn sao sng xa nhn em tht tha rng ri vng my tc ng ng thm bng gy nhc run l bay hng cy thit tha m say ng du ngang bao ng ng cay dng chn pht giy xong chia la dng di thm bao ni o le di thm nng ma thm ch ng em c i tnh ta c xy ch em thot thai quay ng v ng quanh khc co nhp chn tri vo ng duyn m vui ng m 1960

Ra bin cng! Ra bin cng! Thit tha lng gi, Hm nay nng khn hng a chn anh hng ngn phng. Ra bin cng! Ra bin cng! Khi hn hong xung men rng. Qua con sng khut ngn no thng Trng non d thng Nga tung v bc Hiu hiu, l ri li mn tuyt sng. Sao bng trn vm Mong qua m bun L nh nng n, sng soi tm hn * Ngi ngn trng Qun nim son phn Bin i nh uc thing. i non nc linh truyn! i ting ht cu nguyn. i gai chng Xin th lu luyn Bin i xin hin dng. Thm thot bao ln Bao ngi i n n mu xng. K: Ngi i khng v Chc rng c ngi nh! Hng khi chiu hn Hiu ht nhng chiu trn vong i vui thi bnh Cng v bao i lnh Ting ht cng thnh Thng nhi nhng ngi tng chinh

Trang 125

ng Vit Nam.
Nguyn c Quang

ng xa t ma
c Huy

ng xa li c
Hong Thi Th

1) ng Vit Nam i v cng, v tn, ng ngang tng ngoi bin Nam n Trng Sn. ng ngy qua y vt kinh hong, mi xm lng mt d dang. ng rung ng n xm da cha cng, ng ngng cung, ng trng chinh vn rui rong. ng m hi trn n lng i, la yu ngi hn cng bc rong chi . k: Ai tng i trn ng Vit Nam. Bc m thm v tim nt tan. Bao lng tham cht cha y nhng mu bo tn ang ngn li . Nhng cng d ma ging cng vn ti . Bc chn hng cn i rt hng. i dng ly qu hng nh Ging da vng ny l vua u tranh ng ca ta a ta v thanh bnh ng an lnh, ng thnh thi nhng ngy vui . ng Vit Nam mi nhng bc chn ri . St nhau li v ng vn cn di .

m nay thi gian ng yn lng ng Cho i tnh nhn m trong gic mng Ma ri lm thm kh cu gi t V ng xa t ma Da em la l, tc em xa mm Lung linh tri sao sng trong mt em Mi em lm thm kh cu gi t V ng xa t ma V ng xa t ma Em mun anh a em v Sao em khng li y m nay V ng xa t ma ng bt anh a em v Anh xin em ng v ng qu xa xi Xin ma trin min mi khng lng ng Cho i tnh nhn ui trong gic mng Trong cn ng qun trn cu gi t V ng xa t ma.

ng xa li c, c bng tre, bng tre che thn ngho ng xa li c, c nh trng, nh trng soi ng i ng xa li c, c ting ca, ting ca trn sng di ng xa li c, c ting tiu, ting tiu ru lng ai ng xa li c, c em ti tc xanh bay m mng ng chiu du nng, bng em i o nu in ng trng ng xa li c, c m ti run run trong hn hong Lng gi thng nh, nh n ti, lom khom i tm con Khi ti v, bi hi trong nng Tng gp ngi em hn hoan ng n anh v No ng ngi em sang ngang khi xun cha tn Con no y a em ti vo xa vng... Khi ti v, nghn ngo trong nng Tng gp m ti rng rng ng n con v No ng m ti ra i bn kia cuc i Khng li bit ly cui cng trc khi phn k Chnh lng thng nh nhng pht xa, pht xa qua qua ri Lnh lng tng nh bng dng ai in su trong lng ti ng xa cn , nng vn ln, vn trng treo ven i M hnh bng c, thiu trong ti mi khi nghe chiu ri....

Trang 126

Dt bo, bt u nc mt
Trm T Thing

Duyn kip
Em i nu mng khng thnh th sao Non cao t rng bit u m tm ng i mt mi vn no v u Mong ch duyn kip a li bc cu Em i nhc li pht xa gp nhau Trn vng ngi lc tan ch chiu Ngi ngng mi ln anh n tm em M em ng hng v qu thn thng Em i nh chng thu y Mi khi bng chiu xung dn Em v trn qung ng xa Gp nhau d khng dm ci Nhn nhau, nhn nhau m lng vn vui Em i phi chng pht giy ngy y i tim c mng by lu thnh li D rng ng i ngn cch tnh ta Pht giy ban u mi khng phai nha.

Duyn kip cm ca
M. K & V Chng

Dt bo bt u nc mt Bao la bin gia lng ngi Trn nhng con thuyn ngy ngt Vi y mng m xa xi Dt bo bt u nc mt Phong ba gm tht ngoi kia Nh nhng con vt nham c Ging tay nu bng m khuya Dt bo bt u nc mt Chia ly bng nhng m thm Chic bng nhn tnh ng ngc Nh ln t bit trm nm Dt bo bt u nc mt Ta khng ch mi bnh minh Cht gia cnh ng ho ht Mt tri n lc v tnh .K.: Nhng i mi ch hn Nhng i tay ch bung Nhng con tim chy rc ti hn Cht mong c cung o Gi trn sng tn bo Con thuyn con on oi trong su Dt bo bt u nc mt Chia tay cuc sng bt bo C nhng thng ngy c mi Trong tng k nim thng yu Dt bo bt u nc mt Bao lu ri ht ngi i Qu hng mi ngy mt vng Chia ly tip ni chia ly

Khi bit em mang kip cm ca m m phng tr Dng ting ht cho ngi ngi B tin mua vui Hi rng anh i Cn yu em na khng ng ni na em i Xin ng ni na lm g Anh ngh rng i ngi ca s ng thng v ng c yu Tnh yu, em s tnh yu V tnh yu nh l hng hoa L mai sau em mt ngi yu Em kh tht nhiu Ngy mai trn ng ph ny Nhng m khuya C anh a v xm nh Xa la nh n C anh a em v bn m Khi cht mang duyn kip cm ca Em xin bng lng Nghe ting trch ch ca i Ch cn anh thi, ch cn anh thi Cn tin anh na thi i vn th em i Xin ng ni n tnh i Em nh rng i l gian di Nhng i ta mi cn nhau

Trang 127

Duyn qu
Hong Thi Th

Em gi vn qu cuc i trong trng dm ma di nng m em bit yu trng p ngy rm anh bit mt em mt chiu bn thm ging h m m v i mt em lng lnh sau rm Ai ht ngoi ao chung ngi git o ging h m qu m anh ng ai rt mt vo lng anh cuc vn sau mt tri trn u rung vn ln mu v em c mong y chung lng Gi xao ao bo em thng anh khng k l giu ngho min rng tnh ng sn keo ni cao em cng tro sng su em cng li vn o em cng qua gi lay cnh a anh thng anh thng em tht th ma lay hoa c da em qu mn m v thng bao git m hi p m mn mi Dm ming tru cay mt bung cau trng mt bung cau trng m duyn i ta nn v thnh chng mt tp lu tranh mt vng trng trn mt vng trng trn m tha thit yu cho ht t lng Cho n ngy mai d ma hay nng lng ta vn thng
Trang 128

m i chng ta xy dng i ny ta c bn tay mt tnh yu ny mt i xum vy th u kh chi lp bin v tri..

Duyn tin nh
C duyn th no khin chng lui ti lm quen Lu dn mi tnh m n r vo tim Nhn li g cng mn chng thm Trai ti m sc gi thuyn quyn, phi chng duyn n ch u c yu nhau v tin Mi mai qu tri th m khng chm c ai Ring ch c chng l ngi thng nht m thi Ngoi chng, d cht ng vng thoi, khng lm em cha mt i ni Tnh yu chung thy, lm khi thy thi thit thi Tui dng ngy th bt u m mong ngy nh Gp ngi qun t th i em b v Ring em v ta con , i ngc sng gi to, tri lc bn pht ph, s cn n ci Th nn kip ny nu m khng ly c ai, xin nguyn vi lng trn i em sng c thn Mt l vn ngha vi tnh qun Hai l treo gi ht tui xun Mc cho ng to ha kia, tr tru xy vng C duyn th no khin nng lui ti lm quen Lu dn mi tnh m n r vo tim Cng nng hn c sut ngy m Trai ti m sc gi thuyn quyn, phi chng duyn n ch u c yu nhau v tin Mi a qu nhiu th m khng chm c ai Ring ch c nng l ngi anh mun thnh i Bc tin th cng c tm thi Chung tnh hn chc chn nng i Mt khi trn ng ni, quyt khng thay lng Tui ang v t, bin thnh tng t v nh Gp ngi bit iu, chiu chng khng ph cng lao Ring anh v ta chi c, c i ln nc s thua, lm sao m g, bit gi ln li xe t Th nn kip ny nu m khng ly c em Xin th vi tri trn i anh sng c thn Mt l vn ngha vi tnh nhn Hai l treo kn ht tui xun Mc cho ng to ha kia, tr tru xy vng

Duyn th
Thanh Trang

Mt v sao sng trong m lnh lo nhc bun xa vng mnh mng trn th nh mt sng ngi lng tri u ti khng gian xa vi... Tm n vi nhau cho qun hn su ngy la i vui duyn tnh u mng c tan ri bun mai sau bun mai sau Ngy d xa khi c luyn tnh ngi ging bun khng vi s tt n ci mt ngy yu nhau bun cho chn kip thng au ri v mai sau c nh tnh u ngy bun khng vi chp ni hn su mt ngy xa nhau ch cn thng au ch cn thng au Mt v sao sng trong m lnh vng ngi tm qun lng khi xun cn thm ho ht ting ci mnh hn t ti mnh mng u hoi Ngy c ta m n tnh di bun thm nt mi duyn cha thnh li mt thong m ri ngi v khng ngui ngi v khng ngui...

Em b qu
Ai bo chn tru l kh Chn tru sng lm ch ! Ngi mnh tru, pht ngn c lau V ming ht nghu ngao Vui th khng qun hc u Nm i non gi mt Ct ting theo, ting la ang reo Em nh vn thit mau Chiu vng ting diu Trn b vng ( ) xa ng v xm nh Ch i, ch ( ) t Lu tru nht chung Gnh nc na l (a a) xong ! Khoai li bp nng Ngon hn l (a a) vng ! Em mi ln nm ln mi Nhng em khng yu ui Thy m yu cng v tr th Lm vic rt say sa Em bit yu thng i trai i hng anh chin s c mong sao em nhn ln mau Vn sc mnh cn lao Ki trng sng ngi m rm Trung, Trung ( ) Thu i vui trng rn Ting ca ly ( y y) lng T ng ngch lng n uc rc trin min Bao ngi ng gp Vui chung mt ( ) min Tru hi tru i i cy Tru i i cy nh ! ng rung kia, vi i c kia L ca nhng dn qu Em b dn qu Vit Nam L mm non ti thm Sc mai sau xy p qu hng Cho nc mnh giu hn ! Vng ln cnh ng Khi tri vn nh ( ) dng Tr th nhn dy Gi qu gi ( ) vn
Trang 129

i vu thi bnh Cy la sm tr bng C ngn thm phc Tru n (y y) ng

Em cht theo ngy vu quy


Em vng theo li m bn thm ch vu quy Thi anh i ng bun xin v v qun i V qun i, qun i ... Bao yu thng thu no theo ngy mng bay cao Anh, anh i cn g c nguyn gn bn nhau Gn bn nhau, bn nhau, cn g ... K Em s ra i v em s qun i, Khoc o vu quy hn a tin chia ly, Thng nh nhau xin thi gian ng vi bc, Xa vng nhau xin trong hn lun nh thng. o trng mnh mang hn em theo chn hoang, o trng mnh mang i em tri lang thang. Em xa anh ngn trng theo chng v phng xa Gng soi xin gi li nm m tnh i ta Tnh i ta, i ta ... Quen nhau trong tnh su anh v ng thng au Em i xin gi li linh hn cho nhau cho nhau, cho nhau sut i.

Em b Vit Nam
V Thi An

Em b Vit Nam chn i t u i nn l khng quai Ti i hi khoai v nui m Em b Vit Nam thm i hc Em ch c mt b : ci o v vai V ci qun cc mc ci Qua sng khng thuyn, mt tay cp sch Mt tay bi n ni sch kh mnh t Em hc n lp ba phi ngh hc nh ngi nui m, nui em Em chong n m Ngi hc lch s mt mnh Em cho thuyn vt bin Ri t nc b m , b em i tm mt tng lai Mt ngy mai C mu xanh hy vng Em b Vit Nam Va i lm va i hc Gi tin v nui m nui em i hc ban m Lm mn ban ngy Hm nay em thnh danh Em li m v nc Vit V lng xa mua qu cho tr nh Xy li ngi trng C gch , c mi hin khng dt C thy tr vui a hc tp Trong t do v no m Em m n mt ngy v Xy dng li qu em.

Em ch anh tr li
Hong Nguyn

Em cn nh hay em qun
Trnh Cng Sn, 1980 (Boston)

Hm no - chng mnh ngi vi nhau Vng trng lng l soi hai mi u C v sao lc vo mt bic Ngc ln nhn nhau Anh th thm Ngn nm sau Mt em cn su ? By gi - By gi - mnh cch chia V u ? V u ? la i chia la By gi, ai mt mnh chic bng Vn mong ch ai, nh thng nhiu Nhn m m - Thy u ngi yu ?! Ngy anh ra i, ng nng cha phai mu Dng sng chia ly, l lng cha hoen su Ng u chn anh, lc bc khi qua cu Chiu nay bng khung, cht xt thng i nhau Ngy anh ra i, rng liu cha xanh mu M nay bn sng, liu khut bn giang u ! Mi my nm qua ri ... Cn g u ? Cn g u ? C chng l n au ! Em ch - anh tr li chn y ng xa cn snh i vai gy Em ch - anh tm v li c C em cn y Bn sng ny i ch ai ... ... b trong vng tay.

1.Em cn nh hay em qun ? Nh Saigon ma ri cht nng Nh ph xa quen bit tn bn chn Nh n ng tng m thao thc Sng che em vm l me xanh Em cn nh hay em qun ? Bn hng xm i khi gh thm C hai ma vn i v C con ng nm nghe nng ma DK: Em ra i ni ny vn th L vn xanh trn con ng nh Vn xa vn c ting Me ru C ting em th, C cht nng trong ting g tra Em cn nh hay em qun Nh ng di qua cu li ni Nh nhng con knh ni hai ging sng Nh nga th ngoi xa vng Ni xn xao hng qun m m Em cn nh hay em qun Trong lng ph ma m tri chn Di hin nh nc dng trn Ph bng l ging sng un quanh 2.Em cn nh hay em qun ? Nh Saigon nhng chiu ngp gi L ht nh ma sut con ng i C mt ng vng hoa nh gm C khng gian mu o bay ln Em cn nh hay em qun ? Khi chiu xung bn sng nc ln n n a gia ph nh C nng vng lc trn li i DK: Em ra i ni ny vn th Vn c em trong tim ca m Thnh ph vn c mhng c m Vn sng thit tha, Vn lp lnh hoa trn ng i

Em cn nh hay em qun ? Nh Saigon nhng chiu gp g Nh mn n quen nh ly ch thm Nh bn b cho nhau quen ting Ph em qua gch ngi quen tn Em cn nh hay em qun ? Qu nh bao nm c em C bng d c cu h C con ch ma nng i Em cn nh hay em qun ?

Em qun mt ging sng


Trc H

Ging sng hm no cn nh khng em K nim bun vui tha thit m m Tng ngy qua ngy hn c trao nhau Gi em quy gt, ng ngng. Tnh i sao gi bc trng hn vi Trn mt nim tin, ai n ph lng, Ging th n tnh m mi trong tim V sao em hi sao n nh qun C ging sng nm xa mt thi yu em C ging sng hm nay Vn mt lng yu em Em yu Em qun mt dng sng. Ging sng hm na cn nh khng em K nim bun vui, tha thit m m Tng ngy qua ngy, hn c trao nhau Gi em quay gt ng ngng. Tnh i sao gi, bc trng hn vi Trn mt nim tin ai n ph lng. Ging th n tnh, m mi trong tim V sao em hi, sao n nh qun. Em yu....Em qun mt ....dng sng.

Trang 130

Em n thm anh mt chiu ng


T V

Em p nh m
V nng p nh mt bng hng Nn ti khng dm yu nng i i mi ci nh cnh lan Bao nm ti kh ngui qun Nn theo cn gi bay qua y Nh dung nhan va ti mt Em vui nh dng xun hng nng Ti nghe cn gi ru hi Tri lnh lnh khi ma thu v Ti nghe ti khc trong lng Hm nay y ma thu mi sang i sao xa qu xun xa Trong cng vin l thi ong a Ti nghe em ci trong nng Dang tay cho gi nng t o Trong hi sng em s tan nha p tuyt vi hi em du yu Nn ti u dm trao tnh p tuyt vi ta nh a hoa Tim ti ngy ngt si m Nhng ti khng ni yu thng em Nn ti mun i su au Nh cy thng ng trong rng vng Em nh my trng trn tri Ri mt chiu cnh my khp li My ang bay bng ri rng Em ra i b li sc hng i thin thu mi xa nhau i i ta cch ngn i i Em ra i vo m khi Trong hi sng o em lng gi Cho ti thng nh v b

Em i
c Huy

Em n thm anh mt chiu ng Em n thm anh mt chiu ma Ma dm d , ng trn t tiu iu Em n thm anh ngi em gi T o hng nng Mt huyn tru mn si m lng anh Em n thm anh chiu ng gi Em n thm anh tri ma gi ng xa lnh lng Mt nhn mt, cm tay bng khung khng ni mt cu Li nghn ngo, hn anh nh say nh ngy - v u ? Gi a cnh chim tri y cch xa vi Chiu vui ma t cnh Kh thng kip bnh bng Du khng kht i lng Chiu no em xa anh ! C hay lc em v Gt chn bc reo m thm Trn ng mt mnh ngoi ma - ma nh ma trong lng anh Lng bi hi nhn theo chn em - chm trong ngn xanh Ta c m mt chiu thu nng Em n chi qun nim cay ng ... v qun ... ng v.

Em Em Em Em

i i i i

ri ri ri ri

cy c bun khng hoa l su ng tay gy no vy kho mt no cay

Mai anh i ri my vn cn bay Mai anh i ri ma vn cn ri Thi xa ri sao ngi cn ng i Thi xa ri xin ngi hy bung li Yu em, mi nng hn m cn vng Yu em, vai gy tc my cn thng Mai xa ri lng nghe tan nt r ri Mai xa ri nc mt no y vi.

Em i cha Hng
Phng Th Hong Ngc Phch

Hm nay em di cha Hng Hoa c cn m hi sng Cng thy me em vn u soi gng Khn nh ui g cao Em eo gii ym o Qun lnh, o the mi Tay em cm chic nn quai thao Chn em di i guc cao cao ng i qua bn Dc Moi ngi ngm nhn em Thn thng em khng noi Em by gi mi tui 15 Em hy cn b lm (ch) my anh i ng i qua ng Vng Mi ngi ngm nhn em Thn thng em khng ni Nam m A Di Nam m A Di

Trang 131

Em i trn c non
Em i trn c non mc m i b ng . Em che nghing nn l chn rt r qua nhp cu tre . Qu hng em ngoi thnh xm nh tranh, em i wa my sng vt my o, du tro ln nh cao my ni cng ln li v thm. Em qun tn lun rau cn cua mc b thm xa, nhng em khng th qun cy cu da ma rng git ma . Cha a em i hc ngi trng xa, i chn em b nh s lm bn cha ngi xung cng em cha ni ci nga nga phi . Xm khi xm chn my hi rng c phi sng mai. Trng o trng ai i vi vng bng vng th ngy . Tia nng nhum vang thn xm, cn gi rng bng bi trng. Nghe c g nh tha tht. Qua li mn cha quen bit. Em cha i trn c non cha tng nghe mt ri bn chn. Em cha qua my khc sng cha c nhn voi vn chiu hm. Em cha yu ngoi thnh, khi m em cha nghe tri tim mnh rung ng, thu m gp cha thng lm nh rung i ph sa .

Em hin nh ma soeur
Nguyn Tt Nhin & Phm Duy

Em khc i em
Em khc i em khc na i em Khc ri qun mt cuc tnh bun Gi bit tm ai m gin hn m ny gp nhau ln cui thng nh bit bao gi ngui Mng p i ti bay cao vi Li xa u ym trao ngi nh my nh khi cao ri Ta k vai em su ging mun li nghe i n xa ri ... tan nt lng ti Ri mt chiu bun chm trn sn ga Con tu v lnh lng du em sang bn vng Bao nhiu yu thng cng i qua ri Anh nguyn trn mt i lm my khp phng tri Em khc i em khc na i em Khc ri mai mi ngi mt ng Tnh mi cn vng mt iu nhc bun C ai thu tng m trng ... m bng m thng

a em v i ma, ni nng chi cng tha Nh ma i pht ph, chc ta gn nhau cha? Tay ta tng ngn tay, vut tc em lng di i ta vo qun tra, nhc nhau tnh phi pha.. Em mang hn v ti, eo thnh gi huy hong Cn ta nhiu sm hi m sao vn hoang ng.. a em v di ma, ni nng chi cng tha a em v di ma, c nhau m nh xa... Em hin nh ma-soeur, vt thng ta bn ma Tri tim ta bnh hon, em yu ny em yu.. Ta nh em ru ta, hy ru tn v o, Hy ru tn kh kho, em yu ny em yu... a em v di ma, chic xe ln dc gi a em v di ma, o em bn la tha a em v di ma, hi c em b nh i duyn tnh qua, c bao gi khng xa? Vai em trn di ma, t bao nhiu cng va Nh u tnh xa, thm linh hn em yu... La la l l la,.. l la la la l La la l l la,.. l la l la la...........

Em l hoa hng nh
Em s l ma xun ca M Em s l ma xun ca cha Em n trng hc bao iu l Mi mm ci l nhng n hoa Trang sch hng nm m m ng Em gi u trn nhng dng th Em thy mnh l hoa hng nh Bay gia tri l thng ngy qua Tri mnh mng t hin ha Bn chn em i nh nh a em vo tnh ngi bao la Cy c rng by chim lm t Sng c ngun nh sui chy ra Tim mi ngi l qu nh nh Tnh nng thm nh mt tri xa

Em i trong chiu
Em i qua cu c gi bay theo Thi bng khn tang trng gia khung tri Em i qua cu c l xn xao Mt dng sng su ch hn thng au Em i qua cu ch chiu trn vai Ngm bun trn mi tri tim hoi Mt ngi nm xung, Mt ngi ni y khn ngui Mt i ring ai mong ai. Em i qua cu ting sng vang theo Lng mc qu hng c dng bun ru Em i qua cu c gi hiu hiu Thi lng em ra n mi ni no

Trang 132

Em ly chng xa
lu ri cn thng cn nh Bn Ninh Kiu cn i cn ch Ging sng ny tnh u chm n Nhng lng l con sng nc chy xui Qua my ng c mt con tra h nng Hng da che mt anh, hng da che mt em Nhng li t tnh Ngy xa khng ni ngy nay tic hoi H hi h Cu ht n tnh, ngn nm vn cn Chng gn khng ly m ly chng xa L mai cha yu m gi, l mai cha yu m gi Chn cm i a b k tr ai dng Xt xa nhiu v thng v nh Du bit rng tnh bc tnh hn Ngi i mt na hn ti mt Na di kh ly lt bun xa Qua chn c nghe lng thng nhiu Ai no c hiu ngy u tin bit yu M khng dm ni yu, by gi l ri ng chia hai li mt mnh m ni bun H i h Cu ht n tnh, ngn nm vn cn Chng gn khng ly m ly chng xa L mai cha yu m gi, l mai cha yu m gi Chn cm i a b k tr ai dng

Em l cha ny
Nhc: Phm Duy, Th: Phm Thin Th

Em Mi Yu Anh
Ri 1 ngy, tri khng bit xanh Ri 1 ngy, hng cy vng tanh V cn gi mang ma ng n Cun bay theo m l vng ri B c ny git sng tan Bc thm ny cn in du chn Ma ng ti em ch anh mi L hoa thu sang, nay a tn. K: Gi y em bit, em bit, mt anh ri y, Ngy ma ng n nghe vng xa ting ma phn ti, Lng em au n nhng tri tim vn nh thm ni Cn yu mi ... Gi y em bit, em bit, mt anh ri y, Ngy ma ng n nghe ting ma phn ti Lng em au n nhng tri tim nh thm ni Em mi yu anh ... .

u ma xun cng em i l L cha ny vn nng tung bay V ngn lau vng mu khp np Bi sng bay mt con bm p Ma h qua cng em i l Tri m ngon i gi mn man T l hng ln trm nghi ngt Khi hng thm b tc em vn Ri mu thu cng em i l C con chim u di gc chung Ha li ca vo ln sng sm Gi heo may rng ht l vng Vo ma ng cng em i l L cha ny mt thong ma bay V ngoi sn vi cnh kh gy Gi lung lay mt cnh lan gy Tn ma ng vo cha b ng Tin a em trong o quan ny Tng ci hoa trm lng thng nh Tc em xa t ng nh my Vn cha y vo nm trong t Np bn hoa y nhng hoa vng Vn o thm chp chn cnh bm Bm qu ru ng ngc bay ngang M ca em m va mi lp C con chim no ht trn cy Li ca chim chm vo ting sui Sui xanh l bun khc ai hoi Ri t y vn cha thanh vng n thm em ngy thng qua mau Mt n mai va n trong nng Hi em i my qua cu.

Trang 133

Em i, H Ni ph
Th Phan V, Nhc Ph Quang

Em ti
Nhc v li : L Trch Lu

Em vn khng i thay
Li: Duy quang

Em i, H Ni ph Ta cn em mi Hong Lan Ta cn em mi hoa Sa Con ng vng r ro cn ma nh Ai ch ai tc xa vai mm Ta cn em cy Bng m ci ma ng Ta cn em nc ph m ci ma ng Mnh trng m ci ma ng Ma ng nm y Ting dng cm trong cn nh Tan l chiu sao cn vng ting chung ngn Ta cn em mt mu xanh thi gian Tng chiu phai tc em bay Cht nha, cht hin Ngi ngh s lang thang hoi trn ph Bng thy mnh chng nh ni mt con ng Ta cn em hng ph c ru phong V tng mi ngi son yu Nao nao k nim Chiu H Ty lao xao hoi con sng Cht hong hn v t bao gi

1. Em ti a ng nhn tri xanh xanh. Mang theo i mt bun vng gic m. Vu v m ui, vng ngn ng my bao m thm m trn tri y sao sng. Bun vng man mc theo li gi reo li th trm t se st t lng m theo n khc bao nhiu nc mt chn su ng cho li th, gi ny em ht cu chiu m. DK : Bao gi ti v gn em cng n ny trng ny sao kia nh em, trng sao dng th, my bay khp tri, thuyn tnh lung linh trong khi sng lam, ngy v xa qu ngi i. 2. Em m ting so, dp du bn trng. m m u ti v y thp sao. D m ting ht, vng bun mt nhung, ti xin gi bic ca ngi mu sui tc. ng qun em nh mi cn thm duyn cn xanh, n trng ph sc huy hong sng hn mu nng. Cho anh rt thm em v nh nhung li th, ng i anh mun em cn m.

Em vn khng i thay Em vn nh c, nh qua trong i anh. Em vn e p lun trong tri tim Cu ni n i. i, bao thng nm em u im dng tng anh. Em vn khng i thay Em vn nh th, em vn yu nh ngi say. Em vn m cnh tay, u im anh. Em c mong c ngay i cnh chim, ta s bay ti khung tri xa. V em cng th c i khc g my Mt nng tin n thn hnh vn nh b N ci hn nhin, mi mng xinh cn kia V hn say m ta nhn nhau nh th. Tnh ta vn nng, vn bng nh la sng Cuc i l thong my, ta gi ma Thu Tnh cn nng thm nh loi hoa rng m Nhc tnh cn tu cho bn lu tnh ta.

Trang 134

Em v no c hay
Hong Trng Thy

Em v tinh khi
Quc Bo

e-mail tnh yu
an Trng

Em i v c hoang thp li Mi t mm trn thung lng bun Em i v nghe nng i thay Tng i chn c lung lay Em i v lng ai ho ht Xa mt bun i tay vy gi Em i v anh cht no hay i mt bic nht mi cay Em i v ng xa t bc Bn chn ai thng theo du mn Em i v, em c no hay, anh r ri say ... Chiu ma ri em cn nghe ting nhc hoang Em cn thng tic b mi Em v cho bng anh tn Mt mnh bui chiu cn vng mt xanh Trong tim em xt xa y Git l no vng gt chn Em v l th bc bun tnh Anh ngi che du qunh hiu Thi gi t cn ma cui ma Em i v anh vn ch y Mang nh mt bun ging my Em i v cn nh nui tic Ch mong ai thng theo du mn Em i v em c no hay anh r ri say

B vai i ng qu nghing nghing nh ri bui chiu thm ngt Ln mi i ng qu run run l tia nng hng tan mt Xin u lo khng v qua y Xin yu thng dng thnh m say Xin cho ta nhn ngm lung linh t y i mt rt trong Bn tay em l cnh sen thm p trong vng m mi tc N thanh xun cn p e ni np xinh o la th ngy Xuyn trm nm em v tinh khi i tay ta dang rng hn hoan Xin cho ta mt khc reo ca vui cng em K 1: V bit u c i lc em xa vi vi Bit u c i lc con tim nghn li Bit u c i lc ta qun ch i K bn nhau qun mt chic hn Bit u sm mai nng em phi cuc tnh Bit u sm mai gi tan cn mng lnh Bit u bit u y xin em lng thnh V xin ct ly tri tim ny Nh nhung . . . pht giy K 2: V bit u cnh my trng yu em gi mi Bit u gi tha thit nng em v tri Bit u em bng thy tim ta cht chi V em tan i cng nh sng Bit u bng em thy i chn mi mt Bit u bng em thy sng thng cn kit Bit u bng ma nng gieo tin bun phin V em s ct cnh tung tri ha thn .... gic m V em s ct cnh phng no thnh thang my khi

Nhn c email phng xa ca em Gia mt chiu ma mnh mang tht bun. Tng ging tin em ni u Gn li tnh ti xn xao D li yu kia nghe nh v hn i ch email trng bao ngn ngang Chiu chiu ging tin tri qua lnh lng Tm mt ging th ring t Gia ging i ang ph trng Lm mt tnh yu v danh lng l ...... K Nhng trang web khng lm thi nh Nhng trang web hm no gia c n Chiu thng tin vn nghe lc loi Thm mt mi hi m ngi Nhng khi nh khi bun ti ht C qun ht cn phng trong tim em Ch email lng du mt mnh Mt mnh cng trang web bun - vutanhuynh@hotmail.com -

Trang 135

Gi xun
Em nh c gi hy cn Xun Trong trng thn cha lm bi trn Xun n hoa m, hoa mn n Gi Xun gi la bn sng Vn Xun i, Xun n, hy cn Xun C gi trng Xun n bao ln Xun n hoa m, hoa mn n Gi Xun gi la bn sng Vn Lng Xun l ng, m Xun hng C gi Xun m chuyn v chng i tm Xun i trn mi tc m Xun c ng c bun khng ? Em nh c gi hy cn Xun Trong trng thn cha lm bi trn Xun n hoa m, hoa mn n Gi Xun gi la bn sng Vn

Gp nhau lm ng
Trn Thin Thanh

Ghen
Trng Khng/Nguyn Bnh (th)

Nh khi xa l nhau, chung mt ng k trc, ngi sau. Chng lng i theo nng, ht vu v my cu nhc tnh. Nng lm nh v tnh, gi oan trang d u lm quen. Li i qua nh em nghe nng nn mi D L tht thm. Khi m sang om m ong a, gi nng ng cha? i lang thang khuya lc khuya l, n nh ai tt sm. Gom suy t thao thc m khuya, chng bn vit l th. Hai hm sau mi dm a th, nng nhn nhng lm thinh. Nh khi xa cn th, tuy thng thm nhn nhau c lng cm. Chuyn tnh yu ban u, my ai may mn chung nhp cu. Nng i hoa theo chng, nc mt ti rt bn b sng. khng nh l m, nu tnh c gp xin c lm ng.

Hi c nhn tnh b ca ti i ti mun mi c ch mm ci nhng lc c ti v mt ch nhn ti trong lc ti xa xi Ti mun c ng ngh n ai ng hn d thy b hoa ti ng m gi chic m nay ng ng tm chiu nay b lm ngi Ti mun mi thm ca nc hoa m c thng xc chng bay xa chng lm xao xuyn ngi qua li du ch qua ri khch li qua Ngha l yu qu y m thi th ngha l ghen qu i mt ri v ngha l c l tt c c l tt c ca mnh ti v ngha l c l tt c c l tt c ca i ti.

Gp em pht ban u
Gp em pht ban u Nhn em anh khng ni nn cu Trong i mt bun su Tim anh rn bao pht i n Hn anh lng bn nng Cm tay anh kh ni yu em Yu tha thit nng i Cho mi hng ti thm mun i K: Thn thng lng nhn anh Nhn anh em khng ni Mi e p ci duyn Nhn vo mt ngi thng m thm anh kh hi Ni rng yu anh chng D nm thng phai tn Lng anh vn mi mi yu em Yu khng pht no phai Nh duyn tnh ta lc ban u

Trang 136

Gia ti ca m
Trnh Cng Sn

Gi t Lt
Duy Khnh

Gi t d vng
Nguyn c Trung

Mt ngn nm n l gic tu mt trm nm h gic ty hai mi nm ni chin tng ngy gia ti ca m, li cho con gia ti ca m, l nc Vit bun Mt ngn nm n l gic tu mt trm nm h gic ty hai mi nm ni chin tng ngy gia ti ca m, mt rng xng kh gia ti ca m, mt ni y m Dy cho con ting ni tht th m mong con ch qun mu da con ch qun mu da, nc Vit xa m mong con mau bc v nh m mong con, l con ng xa i l con cng cha, qun hn th Mt ngn nm n l gic tu mt trm nm h gic ty hai mi nm ni chin tng ngy gia ti ca m, rung ng kh khan gia ti ca m, nh chy tng hng Mt ngn nm n l gic tu mt trm nm h gic ty hai mi nm ni chin tng ngy gia ti ca m, mt bn lai cng gia ti ca m, mt l bi tnh.

Lt i, thi gi t em nh i Lm Vin, i thc cao, i xa i thng reo, i sui Vng run ry C nghe c th hn v trong bc ai i ? Lt i, thi gi t em nh i Cam Ly, i i n rng th Ai b v nghe ting bun than th C ai cch tr mng v mai thm duyn m Ta i, l gt giang h Nhn th th qun bao mong ch mong i tnh xa Mai y ma kn lng su Tm m c u : dp du hoa bm v u ? Lt i, thi gi t em nh i hng hoa, i ngt mi o th Em nghe chng y ting lng nc n ? C ai cch tr gi v cho thm duyn m !

C n, c n ni au ci i lc lng nh v tnh Sao qun i nhng thng nm m m hnh phc trong tm tay Tha phng xa trng c hng Ting ci tu x tan ci lng Xt xa khi mnh i v u m ti Mong manh mong manh khi sng Vn l ngn gi hay v tnh Nh xa xi trong gic m Bng ngi cht n ta no hay i khi nghe bao xt xa Tic thi xun tri qu mau Hy qun i ngy xa cht bng tnh gia cn m K: Gi t, Gi t, Gi t, Gi t, Gi Gi Gi Gi t, t, t, t, d vng quay lng cn thng chi kip ti tnh d vng my tri xa vi xa qu nh qun i cay ng qun i git nc mt ri gi t du l chng cn chi na ... hi! d vng qua i ma xun nng m tnh nng d vng xa xi l gieo su vng mt ai cho ta mong nh yu thng ngi mi mi thi gi t d vng xa qua trong m

Trang 137

Gi t tnh yu
K Pht

Gic c
Cc Chnh Hun

Gic m khng thnh


Ngy xa ti quen em trong mt bui chiu. Ngy n vi ti nh mt gic m. Gic m p, m ti sao em mun qun i ? Ny em sao by gi em li th Trong lc ti vn yu em nh ngy xa. Em u ri m ti sao em khng ni mt li. K : Em i, sao em qu lnh lng Khi anh gp nh ma ng n vi anh. Em i, em i ni no Anh lo s v ma ng gi but lng anh. Gi y anh lang thang trn va h. Cht nh nhng lc khi mnh cn bn nhau Em ni rng mnh s mi khng xa nhau. Ri y anh b v mt mnh V qu thng em nn phi xa em Xa em ri lng anh phi chu nhiu kh au.

Tnh yu cho nhau say m Nhng pht giy nng say bn em khi c chng, Tnh anh cho em tha thit Cht cha trong cn m thn tin thu no, Th ri tnh mnh nh v tan, Tnh ta bay theo lng my trng, Ngi em yu hi, nh anh em nh v ngn .. i, c sao tnh i ta tri ngang, Bao au xt ng cay trn dng, vy quanh y tim, Ngy no vui say bn gi chn, Lng nghe con tim mnh ngy ngt, n nay i ta tnh cht vi nhng tic nui Cn u yu thng say m Bng chc trong lng em nghe r ri Cn y mi em cay ng Nui tic nhng cn m thn tin thu no Ht ri tnh mnh nh cch xa .. Tnh ta bay theo lng my trng, Ngi em yu hi, nh anh em nh v ngn ...

Gic t min Bc v y, bn tay dnh mu ng bo Gic t min Bc v y, bn tay vy mu anh em. Hn th ! cht cao trong lng ngi Hn th ! cht cao trong lng ti, lng anh Gic t min Bc v y, bn tay chin tch hn th Gic t min Bc v y, bn tay git chc hi tanh. Gic c : Xm lng. Gic c : Bo tn. Gic c git hi dn lnh t ph qu hng DK: i vng Tr Thin, An Lc, vng Tam Bin la mu t rng su ngt tri Ging mu da vng, trn t ngho nn v ai Ka Ka Ka Ka gic gic gic gic th th th th t ph qu hng ta bn git ng bo ta cn ! cn !

Gin hn
Tr li em yu chic khn ngy no, ngy cn bn nhau i n trn y. Tr li em yu nhng nm hc tr, nhng m hn h, ngy ta c nhau. Gin hn chi em, nt mi m bun. Gin hn chi em trt thm mun phin. Gin hn cho nhau ni au ngp lng, vng xa tht ri ngi i bit chng. ip khc: Tr li cho em, tr li cho em, li no yu thng cn ng trn mi v tnh ta nhng m trng tn, ln sau cui khi nhn thy nhau ngy mai duyn tnh cch xa. Ting yu ban u cn u na em Ngi nh xa ta, b ta mt mnh, ri ra i cch xa ngn trng. K nim nm xa s tan nh bt bo, i n ngy no gi nh gic m.

Anh em i vng ln dit Bo Tn Anh em i vng ln dit p Bc Anh em i nc c cn ta mi cn Cn T Do l cn cm no.

Trang 138

Gin thin l xa
Phm Duy

Ging sinh ti m
m Ging Th ti m, Ti bc vi trong m Ging Th ti m, Nghe r ri nhp chn i trong b v. Ging Sinh m hoang vu, bng mt mnh, m bc di ph. Ging Sinh m c n, ngi vt v, say nghing nga vp ng. m Ging Th ti m, Ti bc vo qu bn di chic thnh gi. Ngi gio ng trang nghim nh trong cn m, Ting xn xao m u, rt vo tai ting ni trch c. m ng trng xa xa, lnh lng nh chic thnh gi trng xo. Ri li ht ct ln khng ngng, Nguyn cu vt thot vang gio ng, Thanh m u u nghe sc but, i bt tn nim au cui cng. m Ging Th ti m, Ti trn chy trong m Ging Th ti m, Tan v mt nim tin i sao mong manh, Nghe ni rng m nay em bc theo chng, Nghe ni rng m nay em bc theo chng...

Git ngi trong mng


Lm sao git c ngi trong mng tr th duyn kip ph phng Git Git Git Git Git Git Git Git Git Git ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi i, git ngi i trong mng bi th i, git ngi i qun tnh ngha phu th i, git ngi trong mng vn i v i, git ngi i nh loi bm ong a i, git ngi i m, git tnh th, trong mng m

Ti nghip thng b c nh thng mi qu nh Gin thin l xa, ri xa a b l yu, l yu c em ri Tnh qun mi sm mai lng tri Ny nng hi! nh may o cho ngi Gin thin l xa tt mi khi Tm o ct ngay, ct trn khn la l L chic chn p chung nhng ngy qua Gi n lc tan nh mt tri Gin thin l xa mi ngi i! Lp t, h ti, lp vi i tay c nng Th hy chn, tri tim non bun thng.

Ging ngc
Ng Thy Min

Lm sao git c ngi trong mng tr th duyn kip ph phng Nhng ngi i, nhng ngi i Sao ngi trong mng vn hin v Nhng ngi i, nhng ngi i Sao ngi trong mng vn si m Hi ngi i, hi ngi i Sao tnh trong mng vn ch Hi ngi i, hi ngi hi Sao mnh trong mng vn ngu si Thi nh thi, thi nh thi Git ngi trong mng m Lm sao git c ngi trong mng c tnh yu du b bng Git ngi trong mng hay gi ngi trong mng Git ngi trong mng hay gi ngi trong mng

Bn tay nm ngn em vn kiu sa Vn tc my bay m mi hng thm Gt bc nh vng th Tnh yu no vng mt ngc M c vn cha phai nha V mt ln thi xin mt em cay Xin ht i hoang nhng chiu bun say V xin rng ma vn bay Tnh yu ny dng mt ngc Son phn xin ng t mi ... Chiu bun ma bay, gi lay Mt mnh c n bc chn m thm V tnh yu vn nh nhung trong lng Mng m ging kn nt mi Thin Thn... Nhc chiu lang thang r say Tng ht ma ri khc trn cung n Ru nng ai say ngt ngy v nh V tnh yu xin ngng bc chn... Lng nghe xa vng nghe ting c liu Ti vn i hoang nhng chiu bun say Tnh yu nh thi c m Tm qun bng men nhc, Duyn c xin nh kip sau...

Ging tin n (chanson d'orphee)


Bui sng khi sng tan cn lng ng. Nhn thy dng em ngoan nm gi mng. Vi trong hi m nng nn Tht da thm ngt tnh nng Cng chn gi m tnh hng, tnh i ngt ngy. Tri cho ring em mt sc p tri tim anh s khng cn ci V ri thi gian s bin li dn Ma Xun mi ni nng, tri cho la i.

Trang 139

Gi cun chiu hm
i nc mt u cn cho ngi tnh ra i Thi thi nc mt u cn cho cuc tnh phn ly V cn g y cho em, v cn g y cho anh. xin m ly k nim ny cho tnh iu cui mt mong manh Thi nui tic cho nhiu nghe lng mnh ng xa nhau Thi thi ting khc u phin cho tnh su cha cn au L tnh bun hn ma bay, lng ngi ri nh cn say, Yu cho thy tnh nng nn cho ngi xin cuc i qua mau Tnh cht tng xc l cn bay l cn gi cun chiu hm tri theo dng i thi cho ngi tnh l, thi cho ngi tnh nh xa xi, xa r Xa xi, xa ri Thi , thi nh mt u cn cho ngi tnh vn cha qun Nht nha tng m c n Bng hong chm trong cn m Yu say m i lnh lng, Thi tnh iu ng l chim bao ...

Gi ny anh u?
Gi ny anh u ? Quang Trung nng chy da ngi Gi ny anh u ? Dc M hay Lam Sn ? Gi ny anh u ? ng nng ma thao trng Gi ny anh u ? Pleiku gi ni bin thy Gi ny anh u ? min Trung ha tuyn a u Gi ny anh u ? min Ty ting st U Minh rng Anh u ? u ... Anh u ? D rng anh u, vn yu anh hoi Vn yu anh hoi, yu sut i ... V li th xa n trn mi V mt tnh yu ln ngi K nim u tin sng trong ti Trn ng ta bc chung i Gi ny anh u ? Khng qun v cnh i bng Gi ny anh u ? Thy Qun Lc Chin kiu hng Gi ny anh u ? Vt ng xa thit gip anh tung honh Anh u ? u ... Anh u ? D rng anh u, vn yu anh hoi Vn yu anh hoi, yu sut i ... V li th xa n trn mi V mt tnh yu ln ngi K nim u tin sng trong ti Trn ng ta bc chung i Gi ny anh u ? Gic tan trn t H Lo Gi ny anh u ? Tri Hong Hoa tung gi cnh ha d Anh u ? u ... Anh u ? Anh u ? u ... Anh u ?

Anh u ? u ... Anh u ?

Ging ca d vng
Ngy xa mi ln em bung ting ht, th anh tay phin nn nt cung n. Tng nhp nhc khoang, anh ru hn theo ting t, nh nhng li ca em thng trm theo tng lc, v ri hn yu em mi ln em ht sai, em nng nu ci ni sai l ti anh. Nhng em nui mng c v tng lai, hoa mai sng ngp no ng em i. Ri em nh chi ting giao ho. T ly l khc ht au lng su mun li. Ai ang xy mng ct vng cao sang. Ai em khung nhc ting n gieo hoa. Li ca ngy y xa ri. M sao cn chut mi cung n vng v tim. Gi y mi ln em bung ting ht, th ai thay th nn nt cung n. Tng iu nhc khoang ai s du theo ting em, v ri hn iu em khng cn nh ngy trc, v ri ti ai trong nhng ln em ht sai, cung l giy trng my ai n ng sai.

Gi cun my tri
Chiu nay trn li v c qunh. Git bun vng vn n my bay. V u cho gi nim tm s, cht ngt bao nm ri, nht phai mi tc bun. Ngy xa mi chiu tan trng, hn h di bng l me ba, ngy xa ai c ng u rng nay cch xa mun trng, tm nhau nhng m di. Anh! Anh c cn v ng xa. Anh! Anh c cn, cn tng m anh m sao, cho tnh mnh thng mnh trng khuyt che my m. Chiu nay cho sm v k nim nghn ngo nhn gi cun my bay. Gi anh nghe gi go ging bo x nt tnh duyn mnh, v tri theo thng ngy ...

Trang 140

Git Bun Khng Tn


x

Git l cho ngn sau


T Cng Phng

Git l su
Git l ny anh cho em vi tt c. Git l ny em git trn tim anh. m hm nay trn cnh tay ny, Ta cho nhau nhng li nng say. Chuyn tnh mnh xy bng nc mt, C bao gi tan v u em? Li th nguyn mun nm sau anh vn nh. N ci ny, i mt lm sao qun. Anh xin hn ln sui tc mm. Cho anh i trong mng thn tin. T gi ny anh mong gic ng trin min. k: Li bun no trao ht i em. V tnh yu i ta l th. Qun mun mn, yu trong vi vng Cha cn li m vi tan. Cn bun no hn pht chia tay. Tm n hn cho nhau ln cui. Em bi ngi, anh lo s nhiu. Trn ng v, m vng u hiu. Tn hn h, em suy t, anh thc trng. Gn mt ngi, sao vn thy lng c n. Khi xa em, au but tm hn. Nghe quanh y, u cng l em. V tng hi, ngoi hin l rng bun thm.

Va chiu hm nao anh vi ti i do ph Hai a vng tay u ym nh i tnh nhn Ci ti nh c gi th ngy vui tin xun Chng mnh thn qu thn Phng tr ngh chn nghe Thi Thanh ca bit ly Anh ngc nhn ti qua khi hng thm c ph Git bun khng tn ln qua tm t m Mnh thc m tht khuya Qua ngy ti nghe ngi ni anh ln ng xa tht ri Ti bun nh tim au cn v i thng anh thng nht i Bng hong nh trong cn chim bao ti thm ngh Non nc iu linh yu qu hng anh phi i Can m ln ng, qun n em b ngi nh anh nhng m trng T ngy xa nhau chinh chin a anh v u Vai sng vt bin ma nng xa xi rng su Ngi thn ai cng nhc tn anh trong thng yu Bit gi anh chn nao Bn b ca ta mi a xa phng mt ni Khu ph ngy xa nay vng anh khng cn vui V hng cy me trt l kh trn vai ti Cng nh thng bn i

Li duyn xa s m du chn ngi Gi bun cho mai sau cuc tnh ta tan mau Thang nh chic l vng bay Mu thu qua ma thu qua hng h Nhn nhau cho thm -dau nhn nhau cho ma mau Ma trn n ci ma trn tnh ngi L ny em s khc ngn sau Vi -di tay theo thi gian ti cn Mt tri my lang thang mt mnh ti lang thang L vn ri bn thm vng Tng thu qua tng thu qua ph phn Nhn nhau cho thm -dau nhn nhau cho ma mau Ma trn cuc -di ma nh nght li L ny em s khc ngn sau k: Mt mai khi xa nhau ngi cho ti vn c D kip sng -d gieo phong ri Git nc mt xt xa nh xung tri tim kh Mt -di ti t ti Lng nghe mun khung su ht xung -di Mt tri ti thng -dau mt tri y ma mau Sng bun xui theo ngy thng Tng thu qua vi trng theo -d m L ri trn tim ti l ri trn -di mi Yu nhau mt thi xa nhau mt -di L ny em nh xung hn ti -DK: ............................. 3. .............................

Trang 141

Git ma thu
ng Th Phong & Bi Cng K

Git ma trn l
Phm Duy

Which reminded man that "love will prevail"...

Git Nng Bn Thm


Thanh Tng

Ngoi hin git ma thu thnh tht ri Tri lng u bun my ht hiu ngng tri Nghe gi thong m h trong ma thu ai khc ai than h! Vi con chim non chim chip ku trn cnh nh nh tri xanh Gi ngng i ma bun chi cho ci lng lm ly Hn thu ti ni y gieo bun ly Lng vng mun b khng lip che gi v Ai nc n thng i chn bung mau dng th bao la su Ngi mong my tan cho gi hiu hiu lnh my ng tri xanh chc g vui ma cn ri bao kip su ta ngui Gi xa xi vn v Ma chng m l th n bao nm na tri ... ... V chng Ngu thi khc v thu

Git ma trn l, nc mt m gi L ch m a trn xc con lnh gi The rain on the leaves is the tears of joy Of the girl whose love returns from the war Git ma trn l, nc mt mn m Thiu n mng v tan chin tranh chng v The rain on the leaves is the bitter tears When a mother hears her son is no more Git ma trn l, ting khc oa oa a b cho i cho chng ta n ci The rain on the leaves is the cry that is torned From a baby just born as life has begun Git ma trn l, ting khc bao la Tc trng m m i ru tnh gi The rain on the leaves is an old coupls love Much greater now than when they were young Git ma trn l, ting ni thm th Bng dng Pht v xoa vt thng trn th The rain on the leaves was the passionate voice Of Buha who walked with man through his life Git ma trn l, ting ni tinh khi Lc Cha vo i xin ng inh v ngi The rain on the leaves was voice of Christ's As he died for our sins so therll be no more Git ma trn l, ting khc chi vi Th gii lc loi cha thot ra phn ngi The rain on the leaves a heart distressed And the loneliness as life passes by Git ma trn l, c gng ngui ngoai Ni vi loi ngi xin c nui mng di The rain on the leaves was words from above

Hoa vn hng trc sn nh ti Chim vn ht sau vn nh ti Git nng bng khung, git nng ri ri bn thm Bi ht bng khung, bi ht mang bao k nim nhng ngy qua Lu lm ri em khng n chi Cy sen l bc nh vi Si ru phong, si khng qun chn ngi Bi ht ru phong, bi ht vit khng nn li , vi lng qun Hoa vn hng trc sn nh ti Chim vn ht sau vn nh ti Mt sm mai kia cht thy h v trong i Ngi vn u y, ngi cng nh xa ri, ch l th thi Khi thy bun em c n chi Chim vn ht sau vn y thi Ch c trong ti, ngy sang m lu ri Bi ht cho em, gi ht cho mi ngi, ri lng qun . K: 1/ Bi ht tm trong ni nh tng ngy bnh yn Bi ht tm trong k c cuc tnh u tin Tr li cho ti, tr li cho em Tr v h khng, git nng bn thm 2/ Bi ht tm trong khi thuc tng gi bnh yn Bi ht tm trong nui tic mt chiu hong hn Cn li trong ti, cn li trong em Ch l lung linh, git nng bn thm.

Trang 142

Git nc mt ca m
Tng Hi Sinh Vin Paris 198

Git nc mt ng
Ng Thy Min

Git Sng Trn M Mt


Thanh Tng

Di cn ma lnh ca bui chiu Paris M cm trong tay ngn c pht phi M lng bao la nh rng ngi i ti Di cn ma lnh ca ti hn dng ln Mt m bng nho mt ln ma sa t i m gy chy v qu hng K : Git nc mt ca Me l nim ao c t nc ri y khng cn iu ng Bao ni lm than cm hn cay ng Tan ht thnh my... Git nc mt ca Me l nim kiu hnh Trn bn ngn nm ca mt dn tc Tri bao kh khn nhng th khng sn Lng vn sc son... Git nc mt ca M l mt ging sui Man mc tnh thng vun bi sng ni Mang gi hin lng bay v th gii Tha thit nim vui... Git nc ca M l mt ngn uc Soi sng ng i ca c th h Hm nay tin ln, i li thc gic Ta nh t chy... Git nc mt ca M l ngun hy vng Cho bao nhiu cnh tay mong p gng cm Mt ngy ti sng hn s v tng bng Mt ngy c nh mai... Git nc mt tri... Mt ln ri xung y... Bui chiu nh ngt ngy... Git nc mt ca M ... Di cn ma lnh ca bui chiu Ba mi M cm trong tay ngn c pht phi M lng bao la nh rng ngi i ti Di cn ma lnh ca ti hn dng ln Mt m bng nho mt ln ma sa Git nc mt ca M gi v Qu Hng

Em ng bn sng bun Nhn cuc tnh tri qua v lng ngi phi pha Trn hai a mi hng N ci i xa i git nc mt no cho cuc tnh u Em ng nh cn mng Ngi tnh v bn em v gi thm tn em Nhng trn a mi su ngy di vn qua mau Em ta l u su cho cuc tnh di sau Thi mt git nc mt ny Cho cuc tnh am m, cho ngi tnh trm nm Em v an tc la l Kt tng chui ngy bun ring mang Anh i v du gio ng Cho cuc tnh bay cao, cho lng mnh xn xao Em cun theo thng ngy di Kip ny trt gp ngi cho bun Trng ng my u hoi Git l no thng vay, tnh nh trn mi cay au thng x mi gy m lng vn m say i git nc mt ng cho cuc tnh u tin

Em u c bit lc mt tri sinh ra Mt tri l nc mt sut cuc i m cha Khi em ln n hng n trong tim Git sng trn m mt l cuc tnh , cuc tnh u tin. Khi em ct ting khc cho i bn ni Bun vui nh cn gi thong ngoi tri xa xi Khi ta bng thy tui ngy cng nhiu thm Cng kh ging nc mt cn cuc i, cuc i bun tnh C nhng lc em ci tht bun Sao em khng khc cho lng, lng nh nhng hn V c nhng lc ta nhn cuc i, nim vui trong nh mt cn l bun, l bun trn mi Xin em hy khc nng nn t con tim Xn xao ging nc mt ht bun phin trong em Khi ta c n ci trong tim Git sng trn m mt l mt tri, mt tri diu m...

Trang 143

Gi n ngi yu
Anh mn thng ! Anh mn thng ! y gi vng t du dng vo trong tri tim Cn nng vui, Mang sc ti i thit tha nh diu n ha ln khp ni Tim em cn c anh ! Em i ch bng anh Dng thn anh ! i m m ! c mong sao c yu thng n trong i Chn ch mi th anh yu thng sao anh khng ci ln rn rng? Anh bit khng ? Em bao m ngng trng anh tng gi pht Qua bao ngy thng Cho trong i c anh vi em ng a vi nhng n au ni em ! Anh yu i ng lnh lng Xin ch mang theo xt xa nh gi heo may cho tim lnh gi Cho em su ng Nhng d sao vn Yu anh lun ... S nh mi Mun ngn kip C qun i bao u phin trong m ti Nh mi mi n tnh c Hy ht ln cho mi c thn tin ...

Gi em l a hoa su
Phm Thin Th & Phm Duy

Gi gi cho my ngn bay


on Chun & T Linh

Ngy xa o nhum hong hn o nhum hong hn o nhum hong hn Bng ai cp r cp r ln cn Ln cn hi du hi du Ting nng ht vng i cu Ht vng i cu, ht vng i cu Dng tay vit mn i a lng su Lng su vn v vn v su Lu tranh cn trng m Cn trng m ,cn trng m Mi tnh lm mt bi th v n Lan i, i mi tc th n Lan i, i mi tc th Ma xun nay ln gi c v V v hng xa m nao hc di Hc di trng m ging ch hng h Thong nghe ting hi ca em Ting hi ca em, ting hi ca em Nh sng lng ng lng ng trn thm Trn thm ng sau ng sau Em ci em li cho nhau em li cho nhau, em li cho nhau Si t m tc i a buc vo Buc vo vi hoa, hoa ngu vng Ng qun trn sch m mng Tp sch thm ngoan p m m man gi la tnh dy Mi Lan chp chn n Lan i Em di em hn n Lan i em di em hn n Lan i nh nhng cn bun Ni bun thm lu em i gi em L a hoa su l a Hoa Su

Vi bao t o xanh y ma thu Hoa l tn, hng cy ng hng h L vng tng cnh ri tng cnh Ri xung m thm trn t xa Gi gi cho my ngn bay Gi bm mun mu v hoa Gi thm nh trng mu xanh l th V y vi thu trn gian Gi gi cho my ngn bay Gi phm t ng tm duyn Gi thm l th mu xanh i n V i mt nh h thu Thy hi tic nhiu Thuyn sang b ng v khng li Ging i tri v chiu M lng mn cn nhiu p gng xa tm bng Nhng thi tic m chi Chim ri bay, anh ri i ng trn qun li c Ngi i xa cch mi Tnh trn khn hn gn thng lng Gi gi cho my ngn bay Gi bm a tnh v hoa Gi thm nh trng mu xanh l th V y vi thu trn gian.

Trang 144

Gi Hu
Ai i qua min Trung mn thng dng chn gh li x Tha Thin Vng t nm xa kh cn si Mu ng gi rt but lnh con tim Mu h chy da thiu vng ngn c Hu cu ta i, Hu cu ta i Hu i, ngy no ting chung Thin M Nh vn hi khc nhc trm t H i, ting h vng vng u y Hng giang nc tri lng l Ngi tnh i nhn gi i li K: Hng giang i, nc Hng giang m tnh thng m sng trng thng reo ng bnh Cu Trng Tin bit my l yu Nay cu Gia Hi xe sang dp du Ai i qua min Trung mn thng dng chn gh li x Tha Thin Bin tri qu ta khoang thuyn y c Mu xun m p mai n mun ni Mu thu l me bay vng ngp ng Hu ca ta i, Hu ca ta i Hu i, on tu bc nam xui ngc a ta v khp no ng qu Hu i ph phng rn rng ni ni ng Ba vi bao ging h Ngi tnh i cch bit phng tri (Ngi tnh i nhn gi i li)

Gi ngi yu (i just called to say i love Gi ngi yu du


Stevie Wonder V c Nghim

No ma Xun xanh ..ch hoi trong m Tnh yu trao nhau bun nh cn gi Xun sang mun phin Li no ai ca ..su dng li v Ngi i trng kia cng bun cho nhng cn say nghn ngo Bun git ma tung ..ngp ngng trong tim Vng tay trong mong v em vi ni c n mt i Tnh nay xin trao ..nh nh gi chiu Cng my bay cao theo li em ni yu thng Ngi i .. I just called to say I love you I just called to say how much I care .. I just called to say I love you Anh I mean it from the bottom of my heart .. No news you say ..to celebrate No chocolate-covered candy hearts to give away No first of Spring ..no songs to sing In fact, it's just another ordinary day No april rain ..no flowers blm No weing Saturday within the month of June But what it is ..is something true Made up of these three words that I must say to you .. (Refrain)

Gi ngi yu du bao ln. Nh nhng nh gi th thm. Ln my tri gi nh chi vi thng ngi xa xi. Gi ngi yu du trong hn. Ngp ngng tha thit bn chn. K nim xa m thong trong sng cho lng nh thng. Ngi yu du i, sao lng se st y vi? Ngi yu du i, thu v tim vn n ci. Ngi yu du i, khi ngn sao m lp lnh. Tm hn bng khung, nh ngy vui qua nhanh. Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng i mt sao tri lung linh. yu ngn tay ng xinh xinh. yu dng vai gy thanh thanh. yu vng tay ghi xit n tnh yu dng em bun b v. yu nt mi ci ngy th. yu tc bung li du dng ... em mong manh nh mt cnh lan.

Gi ngi yu du xa vi. M lng lu luyn bi hi. Ngy bit ly nh nh nhau thi khi chiu nh ri... Gi ngi yu du mun i. Nghn ngo khng ni thnh li. Tnh yu xa ngy thng pha phi bit bao gi ngui ...

Trang 145

Gi nh qu hng
Qu em hai ma ma nng, hai thn ngho ni lin b , tng ly tre xanh nghing nghing chiu h, nh bc tranh gi tnh qu m . Li ru con ting vng ong a. Ai ch ai thng ging nc u bun. Mt trm nm nui tnh khn ln qu hng l sa m i con. Rung la nng du dn quen ng mn, i khi lam chiu tnh qu dt do, i ca h ca dao, nh li m ru t lc ban u. i h i d du thng nhng con bn hng da xanh, thng nhiu chic o b ba, vai nng gnh la lc tan ch chiu, bn mi tranh ngho nghe bm bp ko nc ln nc rng. Sng m trng rm soi la m thanh dm gi go chy tri, p lm qu hng thn trng tuyt vi. Cu ht hai li tnh yu ngt li. D xa xi nh ngy trong ni, nghe tnh qu hng gi mi trong i.

Gi Tn Bn Ma
Trnh Cng Sn

Gi tn k nim
Ngi i, gi tn k nim. Lng cm, bun ring ni nim. V u, ngi yu cui tri, Tnh yu cui i, du tm m khi. Cn y, mt giy pht ny. Ngy xanh vi na ri. Cn thng, cn thng tic ngi, Cn mong nh ngi, bc chn nh ri. Cn luyn tic bao bun au k nim, Tay gy m i ng qun di au thng. Lng vn mun trao cng ai ni nim, No v m thm chong vai vi c n. Tnh yu, b qun t ny. i hoang, c cy di. Ch em, ch em na i. Bun tnh gh ngi, ni au y vi. Hn ngy, qu hn chin bi. Cn u, mng xa v tri. Nhn ln, tri xanh qu dy, Chiu bung gi y, tc em cn bay.

Em ng ln gi ma vo h tng cn ma, tng cn ma tng cn ma, ma th thm di chn ng Em ng ln ma thu tn t hng cy kh, cnh b v hng cy a em i v git nng nhp nh Em ng ln ma ng nht nha tng m ma, tng m ma tng m ma, ma lnh tng ngn sng m Em ng ln ma xun va m n xun xanh, cnh thnh thang chim v vo ngy tui em trn cnh bo bng Ri ma xun khng v, ma thu cng ra i ma ng vi vi, ma h khi my Ri t nay em gi tnh yu du chim bay gi thn hao gy, gi bun ngt ngy i tc em di m thn thoi vng tng lai cht xa xi tui xun i sao lnh ging mu trong ngi Nghe xt xa hn ln tui tri tr th i, tr th i tin bun t ngy m cho mang nng kip ngI

Trang 146

Gi tn ngi yu - Aline
Phm Duy

Gi tnh
Tnh yu trng rt xanh ngi, du dng nh ng my tri Vng tay n i mun i, t nay xin ch trao ngi thi. Tnh theo ngn sng ku go, tnh bun nhng vn reo vui Tm li trong khc nhc c, k nim nh vn lun y vi Nhp nhng, thuyn chuyn bn ra khi n nh ma l xa xi, tnh mt hm sao xa vng em i Qun cu ri mt ngy c nhau Tnh yu u c ai ng tuyt vi nh nhng cn m Nghn nm xin vn cn gi. Ngi tnh trong tri tim m say.

Gi v anh
Gi v anh, mt l th em vit bn n khuya, Thi gian len ln i mi khng ngng, m ti m h. Ngy anh i mang theo vn nim nh, mang bit bao n tnh, nhn anh thy gin hn, c cy cng u bun Ring mt mnh em au n xt xa. Ngi nhn trng vo bng my, em nh anh ca em Thi gian nm trc, ai n chia la i la chng mnh. Mng lng i, ni kia sao lnh lo, Anh bit khng em ch, m anh vn cha v, m ny l bao m nh v anh. Em m thy anh v trong nng xun, Hoa thm ri bn thm, du m bc anh i, Nhp cu ni lin, vng trng trong sng, Dng sng thi hn on. Ni tip em m nhiu, anh vi em tay nm tay i vo tnh i kt hoa thm, Ka mu xun pho hng, hng nh i m mi khi nhn anh. Th xanh mu - mu xanh n i, Em vn lnh lng v vng anh.

Ngi ha hnh ngi tnh ..vo bi ct vng Hnh dng em ngoan ..n ci i mn thng Ri tri mt m ..ln ma ri xa nha Hnh dng nn th ..chm dn trong bo ma ... Refrain{} Ri anh s ht ... S ht ln, ht ln ..gi tn ngi quen Ri anh s khc .. S khc ln, khc ln ..lng au trin min .. Ngi bun ti ngoi i ..tng nh ngi vi ngi ngi xa xi ..ngi i mt hi Ri tm tm hoi ..ri nh ngng i ngi hi c ai ..tm em gip ti ? Refrain{} ... Ch cn ha hnh ..mt ngi trn nn ct mm Nm cht m m ..chm dn trong nc ln .. Ri anh s ht .. S ht ln, ht ln ..gi tn tn ngi quen Ri anh s khc .. S khc ln, khc ln ..lng au trin min ...

Trang 147

Gi v anh 2
Trang giy mng khi tm tnh Em gi v anh, gi v anh Nim nh thng ca ngi tha phng Nh ngy chia ly mt l nhc nha hoen mi K nim trong ta p tnh ngi phng xa Gia tri tha phng tnh qu yu thng Nh ngi v thng trn ng la Mi i ch ng la m bng Ni t l chn qu ngi Mang ni nim ring Nh n em thuu u th ca nhng nh trng Chic xung nm xa lng ng ging h thn quen Mi cho trn sng a ngi tm v nng su Nh min qu xa tri xanh bao la Nh hng da nghing soi rp bng Nh m hin mt nng hai sng

Goodbye
Luu Bch

H ni, ma vng nhng cn ma


Trng Qu Hi

L mt cuc tnh nng hnh thnh trong mt em V anh bit em mang su au Cn bao m thng nm ta bn nhau Ri hnh hi ngi tnh cn li trong tri tim V anh s khng bao gi qun i anh mang du chn em ni y Ngc li dng thi gian tri i Tnh ngy xa tan theo my bay V ngi y tm u giy pht i n chy nng vi tan Em khng bao gi hi v sao Tim anh chm trong cn m Vng em ci i v ngha trong khng gian ny nh mt mang theo li nguyn c V ri em cn u than khc n au khi mnh xa vng C hay chng? Trao cho em n hn v ri anh bit rng Mnh s sng nh bao ngy qua Lng thng yu nh nhung khi ra i Ngc li ging thi gian tri i Tnh ngy xa tan theo my bay V ngi y tm u giy pht i n chy nng vi tan Em khng bao gi hi v sao Tim anh chm trong cn m Vng em ci i v ngha trong khng gian ny nh mt mang theo li nguyn c V ri em cn u than khc n au khi mnh xa vng C hay chng ? V em s lun mang hnh bng anh ngy xa Khi ta va mi yu

H Ni ma ny vng nhng cn ma Ci rt u ng khn em bay hiu hiu go lnh Hoa sa thi ri em bn ti mt chiu tan lp ng C Ng xa chm chm bc ta v H Ni ma ny chiu khng bung nng Ph vng nghing nghing cnh cy kh Qun cc liu xiu mt cu th H ty, h ty tm m H Ni ma ny lng bao ni nh Ta nh m no lnh i tay Hi m em trao tui th ngy Tng nh, tng nh cn y

Trang 148

H trng
Trnh Cng Sn

Hi hoa
Phm Duy

Hai kha cnh mt cuc i (both sides


Ti xy lu i trn ci trng Nh nhng nh bng chuyn thnh t duyn My nh tc thn cun trn mn khng Ti cho my p v cng... Nhng nay my thay mu trn khp trng Tng ln my en v lm ma ri Bao nhiu nhng iu ti vn hng m Theo my tan v tt m... Nay ti xin nhn my ti hai ln Nhn thp xa gn, nhng vn cho rng m my, m my mong lung o huyn i my! i my! i my l g.. my hi... Nh bao nhiu chuyn thn tin p, Ny l yu anh, ny l yu em Bao nhiu mi tnh n trong ngy m, Ti cho yu l lu bn... Nhng nay ti nghe chuyn nh bt u Tng ngi yu nhau, tng ngi xa nhay Xa trong ting ci, hay trong li than Yu ng, hay l chn chng... Nay ti xin nhn yu ti hai chiu D t hay nhiu nhng ht tin vo Ch yu, ch yu lung linh o huyn, i yu! i yu! i yu l g... hi yu... Lo u hay l t tin nhiu Hoc l hoang mang, hoc l tin yu Bao nhiu kht vng, by nhiu ch mong Ti cho ci i d dng... Nhng nay ti nghe i sao khc thng Bn b hm nay, bn b hm mai Bao nhiu thng ngy, by nhiu i thay Trong tay nhng ri mt hoi... Nay ti xin nhn kip sng hai b i sng i v nhng s c th Sng nh, sng nh gic m hin v Sinh ra sinh ra sinh ra lm g... hi i...

Gi nng Trn vai em gy ng xa o bay Nng qua mt bun Lng hoa bm say Li em i v Tri kkhng c my ng i sut mu nng ln thp y Gi nng Cho cn m chiu Nhiu hoa trng bay Cho tay em di Gy thm nng mai Bc chn em v No anh c hay Gi tn cho nng cht trn sng di Thi xin n i Trong cn m ny Gi ma thu ti Ti a em v Chn em bc nh Tri bun gi cao i xin c nhau Di cho mi sau Nng khng gi su o xa d nha Cng xin bc u Gi mi tn nhau Gi nng Cho tc em ci Loi hoa nng ri Nng a em v Min cao gi bay o em by gi M xa no my Gi tn em mi sut cn m ny...

Hi bn ng ta Hi hoa cho kho Hoa no heo ho Th hi b i Ch lm chi hoa tn. Gi thi t xa Cnh hoa phi phi Yu ln hng mi Chng n b hoa Gi thi t xa hoa ci. Bm p vn hoa Bm mn i m Hoa no thng nh Th chng gi nua Bm ch nhn nh hoa su. L tr a hoa Ngt hoa khng tic Hoa cn trinh tit Cn thiu tnh duyn Ch vn tin hoang tn.

Trang 149

Hai li mng
Trc Phng

Hai ma ma
Ma ma ln trc anh v y gh thm ti Tnh xa bn c gp nhau m y ma ri. Tt c v m mi, Mnh ngi n li nhng ph vui tri qua mt ri Ny cy phng v bn ng che nng ban tra Ny con ng dn vo sn ga tm trng m. Mi trng ngy u th, V nay cn nh vng nm cnh nhau nghe m ma. Hai a vui. Cha vi tm s hm sau anh ln ng Ti tin anh... Nh bao anh hng hin ngang ra sa trng V yu qu hng anh lng l bc chn i V thng non sng ti gt nc mt phn ly Tng cn ma vn ri no n Anh ni mt nm na anh v... Ma ma li n ti mng vui n tin anh n khuya mt bng nhn ma ri sut nm canh Ngh rng ti vng anh... V nghip trai con i gi qu hng cho chng mnh... Nhiu khi cht sng nghe lng thao thc canh thu ng ga nh b nm i mong bao lu Ting coi m lt mau on tu i v mi m bn thn ti ni u.

Hai ma Noel
Ma Noel chng ta quen bn gio ng Ma Noel anh dt em vo tnh yu Qu bn hang su nghe li kinh thnh vang cu Nhn nhau khng ni ln cu V bit ni nhau g u Ma Noel qua chng ta chia tay gi t Hn nhau nm ti khi Ging Sinh v mun ni Mnh trao cho nhau hoa hng nhn ci thip hng Du nhau xem l m ng Bn nhau mun i anh i K: Nhng nay, ma Noel n ri Tng m anh thc nguyn cu Cu cho hai a thng nhau m nay gio ng vang ting kinh cu Ni xa mnh anh ng Khng thy bng em u Na m tan l Bc anh b vc tr v Cht nghe nc mt Ri t trn b mi kh Ri Noel qua Bao mng c cng qua ri Gp nhau ch thng au Yu nhau chi ri (sao nh) xa nhau ...

Xin gi bit bn lng i Trao tr mi ngi ci V hai li mng hai hng i Mnh thng nhau cha trt Th ch mang ni bun theo bc i Cho d cha ln ni Nhng nu cn p g nhau Xin nh i vo i Gi thng tic nhiu au by nhiu Mnh chia tay i nh chn nao vi chiu ma gi lng Ta dng vui bn mng Thi nhc nh m chi Quay v xa lm g hai hng i Nim u t ti m Tng bc trn ph nh au gt mm Sao rng na ng m ... Bao ln i gi mi chn mn Tm t nng vai gnh ng trn cho n nay Ch cn b mi khp kn Git ng no qun, Git ng no gi tn ....

Trang 150

Hai nm tnh ln n
Phm Duy

Hai tri tim vng


Trnh Lm Ngn

Hai v sao lc
Vit Thu

Hai Hai Hai Hai

nm nm nm nm

tnh ln n, 2 a cng xanh xao tri ma lnh, cng th di nh nhau tnh ln n, 2 a cng h hao tnh ln n, 2 a nh xa nhau ..

Nam : Xa vng vi nm nay tr v Thy em m anh bng git mnh Mi hm no em cn l c b t Vn hay nng nu i -mai Mt nai hy cn ng ngc Nay em xinh ta nh tin ging trn Nhiu ni ngp ngh tru cau xin Anh ch l tay trng nn dm mng g u N : i tm tui xun em va trn Mi mai nhiu ni lm k dm M em thng hay bo rng con ln Hy lo tnh liu vic trm nm gi cng m ty con y Nhng sao trong lng em cn e ngi Ng ta cht li u mi thi Em th no em c m mng g cao Nam : Nu em tht tm chng mng ph qu Xe hi lu cao chng m i mt Nu em ch m mt mi tranh th C hai tri tim vng khng phai Em kim u xa ngoi anh na N : Sao khng coi ngi ta nh ngy xa ? Khng ku ngi ta con nh i m nhn ngi ta ngn ng ? Nam : Thi trch lm chi anh ti nghip Lc xa ai no bit m ng Th anh i cy nh mai mi ti Dn sang ni chuyn cng ba me Ming cau ming tru a li Nam/N : Cho i ta thnh nn duyn st cm i ta mi mi gn bn nhau Ngi nh tranh hai tri tim vng chng phai

Ngi v, mt ma thu gi heo my V u c nh chng nhng v sao long lanh a tin ngi mt m khng trng Ni sao nn li lng bun nh chiu ri Nh trong m khuya nhng bc chn qua thm Gi nim thng nh v vn Ngi v, ng i kt gi trng sao Ngi i c nh chng trong chiu nay b v Nghe l thu vng ri bng khung Bc chn ai v chng thi gian ngng tri Nh qun m khuya gi xui theo chiu thm lm t o vai gy Ngi v chiu ma hay nng Sao khi lam chiu nh se chng mu khng gian Ngi v dng sng thng nh bn vng con bun mong ngi ngi hay chng? Ngi l v sao nh b Ta mi c cho lng lm bu tri xanh xanh Ngi v lng ta thng nh Ta kh hi a ngi hay thm ngi a ta Ngi v ngi v u nh ta chng Ngi i mi l thu ri lm ta bng khung Nh ng my chiu lam trong sng Bc i m thm lng bun nh chiu ri

Em xa cn tht bm, nui dng thm ngy th, Anh xa cn lnh qunh gia sn trng trao th .. Em thng hay mt lic, anh thng ngng c cao, Ngoi ng em bc chm, qun chiu anh nn nao .. (Repeat 1st Refrain) Em by gi c l toan tnh chuyn lc la Anh by gi c l xin lm Ngi tnh thua .. Chung nh th lnh, tng Cha gy hn xa Cha by gi c l xung trn gian trong ma .. Anh by gi c l thit tha hn tn Xin lm cy Thnh Gi trn nc cao nh th C n nhn bi bm, xanh xc ru ph m, Trc ngy ln ngi Cha, ai chc khng di khi .. Hai nm tnh ln n, 2 a gi hn xa Hai nm tnh ln n, mnh gi hn xa .. ...Mnh gi hn xa .....

Trang 151

Nghe chng thu i l ri chi hoi Gi lng thng nh ai nhiu ..

Hn Bn
Xun Tin

M p cao hay su thnh ho. Lu cc u, nay thy chng rng xanh xanh mt mu. Bn min Trung ng v y... Mu nh loang thm cha phai du sng trng su vi kh hn cm...kh tan. Ka ngoi trng dng on thuyn ai Nhp nh trn sng xa xa tp ! M bng Chim thuyn Ch Bng Nga... Ngi xa u ?

Hn (ngi)
Hn ngi sao sm qun ta L qun ta qun ta ri Hn ngi sao cho ta Nhng say m ri ngi i mt Hn ngi sao b ri ta Trong nhng ln ta qu c dn Trong nhng ngy thng ta au bun Th ngi ci trn vng l ri Hn ngi mang n cho ta Pht giy xa bit bao k nim Ri ngi em bn cho ai Tri tim yu v li ha Hn ngi ta thy hn m Trong bin i tnh cun x i Ta khc hn ng cay dng y Thi cuc tnh l thong my bay Tng m ta nhn ta Thy ta trn tng vi Bng ta ang nhn ta r ri V ta vi qunh hiu mi khi ta nhn ta Du ch l chic bng Hn ngi sao chng qun i Lc yu ng c nhau trong i Hn ngi bi xa trn mi Nhng tnh yu gi l gian di Hn ngi thay o yu nhanh Nh tr bn tay d nh m Ta hoi ph trng mong ch ri ngi h hng i qua

Rng hoang vu ! Vi lp bao nhiu ut cm hn th. Ngn gi ru. Mun ting vang trong ti tm mt m. Vc ku sng ! Bun nhc y bao lc xa qut cng. n m vng. Nh bng ai trong lc m trng v. Rng trm c tch o cao thc su. i hang sui reo. Hoang vng cheo leo. Ngn mun ting m. Thng, nm bun ngn...m thm... ha bi hn vong quc ca. Ngi xa u, M thp thing cao ng nh bun ru. Lu cc u. Nay thy chng rng xanh xanh mt mu. Bn min Trung ng v y... Mu nh loang thm cha phai du sng trng su vi kh hn cm...kh tan. Ka ngoi trng dng on thuyn ai Nhp nh trn sng xa xa tp ! M bng Chim thuyn Ch Bng Nga... Vt khi V kinh . Ngn tht voi uy hip qun gic th. Trin sng x. Mun lp qun Chim tin nh trn b. Tic lin hoan. Nhc tu vang trn x thing Bn. D yn ban. Cung n dng ln khc ca V Chm. Mt thi oanh lit Ngi dn nc Chim. Lng ghi chin cng Vang khp non sng. Mng kia du tan. Cun theo thi gian nhng hn ngn i cn theo nc non. Ngi xa u,

Hnh phc lang thang


Trn Ngc Sn

Ngy y em nh hoa sen, Mang nhiu ging hin nhng khi chiu ln, Ngy y em nh sng trong, Np trn bng hng, mt trn cnh nhung. Ngy y em nh cung t, Cho i thn th, cho ti dt m ng khuya tay an ngn tay, c cho i c m di Nhng nm thng v tnh, M lng ngi cng v tnh, Ri mu a thay mu xanh, Ngi yu xa bn mng, xa sang sng, Dng i tri mnh mng, Ging xa nay xa ri, ng khuya ma ri ri, Ph xa qun mt ngi, Bn chn gieo n ci, Gi mang theo cn lnh V rt l trn mi. Ngy y yu em say m, Ti no ngh g n cu t ly Tnh i khng xanh nh th, n chung hi th, ri tri rt xa. Hnh phc lang thang nh my, Cho hn ho gy, khi ta cn y, Tng m qua trong gic m, Vn mong ch c em v.

Trang 152

Ht hi trng rm
Dn Ca

Ht Ma Bay Cui i
ng Khnh

Ht na i em
Ngc Sn

Tro ln quan dc ngi gc i a cy a Rng ti l i a cy a i a, i tnh tang tnh rng Cho i mnh gp Xem hi ci m trng rm Rng ti l i a thng ging Ch tre an nn, ka nn i a ba tng Rng ti l i a ba tng i a, i tnh tang tnh rng Cho c mnh i Xem hi ci m trng rm Rng ti l i a sng trng Vi nu may o, ka o i a nm t Rng ti l i a nm t i a, i tnh tang tnh rng Cho anh chng mc Xem hi ci m trng rm Rng ti l i vin nm t

T trong ti, tht da ti Thi gian tri, git sng khuya Yu thng tuyt vi Mu ti t em a ti Ny em i, t trong ti Ki ti i! N hn xa au thng mt i Mu em chung trong tim ti Cho Cho Cho Cho mt i thit tha cuc tnh xt xa hnh hi thong qua qun i ngi

Ht na i em, l ngy kia sng cn mn Ht na i em, cuc tnh ta cha ht on ng Ht na i em, khi bp hng t la m en Chuyn ngy xa nhc chi thm bun i ai khng c nhng tm s bun K Chuyn ngy xa nng cha ng bng da bn ng mn hai a Anh nh n em th lm ca s, nghe cng bun lm li Ngy xa ri , thng tic su ln mi Thong qua trong i tnh xa tm ti Ai ng, by gi, sng li gic m Ht na i em, ly vng trng t p m hng Ht na i em, d bun vui cay ng mn nng Ht na i em, mi bc di ni ly tng lai Ri ngy mai c nhau trong i ng i hoa n snh vai tuyt vi

i ri v cng qua Nghing mt chiu rt xa Cha cho i qua Cui nng ma sa Ny em i, ngi yu i T trong ti, tht da ti Ht ma bay cui i V mai sau, n hn xa Son cha bc mu Nh nhau, m khng qua mau

Ht vi ti
Ht vi ti trong ni vui hay trong cn bun. Ht vi ti qua ting reo hay bng li than. i p th ta ht v vang. i bun th ta ht n non. ng ngm ming im hi thnh xc khng hn. Ht vi ti cu mn thng hay cu gin hn. Ht vi ti khen rt ngoan hay l chi toang. i ny trn hay mo ri vung. i cn cn ta ht nht khoan. Mt nghn i sau ta ht m vang. .k. Ht Ht Ht Ht vi vi vi vi ti no , ht vi ti no nhau nhng li hm nay cng ht ti no , ht vi ti no nhau nhng li ca ngi Vit Nam

Trang 153

Hy c l tnh nhn
T Minh

Hy n vi em
Ngy c ng vi nhau ta mun i chung bc v Tnh mi qa m say thong nghe nhng ch Ngi hi c nh ti em vi nhng m xa ta say n tnh Ngi mi vn sng gia em trong tim ny anh vn y N hn am m ngt ngy vn mi dng nhng hng nng Ngi hi c bit khc ca in cho anh m p i lng Hi i ngi n y ngi hi i ngi n y ngi Hi i ngi n y ngi hi i ngi n y ngi Gi ny ngi ang phiu du ni nao hi anh ni phng c thong pht giy thng nh Nhng n tnh, hi i ngi nh chng ngi hi i ngi Mng c s c sm nao chn giang h quay bc v Tnh c s cht ngt say vi nhng m ngt hng nng Bi ht thm thit lc xa s mi say sa khng phai tn Mng c vn mi qu xa chn giang h cha thy ngng Ting ht c mi thit tha c sao ai vn v tnh ting ht bng xt xa Nc mt ri ri ri ri trong chiu Hi i ngi n y ngi hi i ngi n y ngi

Hy ng ln
1.Ngy tr v qu hng Dn tc lun kin cng Vt nghn trng sng ni tic g mu xng t nc vn mong, sng ni lun ch Hy ng ln quyt nh tan l qun cng th K: Vt ng di gian kh nguy nan ta vn tin bc quyt tm hi sinh n khi qu hng thi ht au thng lm than D nghn trng sng gi phong ba ta vn ni tip thp ln trong m uc thing anh linh soi sng no v qu hng 2.D ng di chng gai quyt lng khng nghi ngi D ngn ngi ng xung s c mun ngi ng ln Ting tht xung phong Cng n hi hng Hy ht vang trn xc bao l qun bo tn 3.Ngy ho bnh vinh quang n Vit Nam huy hong Mu c non nc nh dng hng ni sng La chn reo vui, my nc rng ngi Hy v tay theo ting qun ht cu khi hon.

Hy c l tnh nhn mong mi i ch chiu chung nng niu V s iu tan v Hy c l tnh nhn thng ngy hoa mng hn h yu ng V khc khoi ch nhau Hy tm em tm em Ri nhn em nhn em V nm tay nm tay Cho hn em ngt ngy Ch cn anh nhn em L tim em r ri Ch cn anh nm tay L hn em m say Em khng thch lm v Khng thch anh l chng Ch mun yu mun nh Tm nhau trong m ng l v l chng Ri nhn nhau chn ngn Hy c l tnh nhn tnh ta mnh mng

Trang 154

Hy ngi xung y
L Uyn Phng

Hy ngi xung y Hy ngi xung y xa cn bun phin du bit chia phi nhng trong cuc i vn c i ta Hy ngi xung y nh trong ln u bi ri bn nhau vai rung thn li mt sng mi trinh da thm tnh ngi Trn tri c my sau cnh l xanh my bay tng n l thm hoa ti em i ngy bun s chng qua i Hy ngi xung y hn nhau ln ny Hy ngi xung y cho nhau ln ny Hy ngi xung y chia tay ln ny Hy ngi xung y nh loi c tranh chen nhau tng hng xon xt bn nhau vui chi cuc i c rc hm nay Hy ngi xung y trn lng cuc i thch thng au Vut ve cuc i t mi son phn trn mt ngi trong au n in cung Vun kip sng khng ngi Cch xa vi vi Mt ngy qua gic m vi dn Ri ma ng n Ri ma Xun n Cuc i vn quay u Hy ngi xung y nh loi th hoang yu nhau ngoi ng dui nng ban mai ph thn trn trung kip sng hoa s Hy ngi xung y hn nhau ln ny Hy ngi xung y cho nhau ln ny Hy ngi xung y chia tay ln ny
Trang 155

Hy ngi xung y vai k st vai cho da tht ny t chy thng au cho cn bun ny rt nng tung hoang cho thin ng ny bc chy trong cn chia phi chia phi trn trn Hy ngi xung y bn con vc ny ng xung thng au

Hy sng cho tui tr (say you will)


Gi lm g chuyn yu ng d vng, Chuyn xa c cho tri theo ngy thng Hy v t nhn i, hy vui ln m ci ng t vng chn trong mn mi Gi lm g chuyn yu ng d vng Chuyn xa c cho tri theo ngy thng Ht ln em ngi g, khc ca khng no n i ch vui khi tm t tui tr Hy sng vi tnh yu hm nay Chc cho nhau ru nng say ngt ngay Nu thy chn tnh anh hm nay Hy xa nhau khng cn i tay vy. Gi lm g chuyn yu ng d vng Chuyn xa c cho tri theo ngy thng (*)Ht ln em ngi g, khc ca khng no n i ch vui khi tm t tui tr (fade out from *) Say you will, say you will be mine. I just keep missing you tonight I feel so unsure, I feel so alone. I just don't dare to open my eyes. Into deep, girl, I'm into deep. Just can't get you out of my mind Baby, no matter, just how hard I try, I don't wanna be alone, tonight. Won't you be my guiding light Lead the way to be by your side Won't you be my star tonight I need more than neon-light. Into deep, girl, I'm into deep. Just can't get you out of my mind Baby, no matter, just how hard I try, I don't wanna be alone, tonight.

Hy nhn xung chn


L Hu H

Hy nhn xung chn bit bao nhiu ngi khn cng Sng i ti tm nh loi giun Hy nhn xung chn bit bao nhiu ngi ng gc Cht chng ta thm li danh Hy nhn xung chn d giun ang ci con ngi Ming mi nh chung ai ginh nhau Hy nhn xung chn thy thua loi cn trng Sut i chng bon chen nhc thn Hy nhn xung chn nhng gng xing t mun kip Hy nhn xung chn thy c m ang cht dn Sao cn git nhau mi git nhau khng hi tic Sao cn mi m mi m chia chc bc tin Hy nhn xung y thy thng ngi thua mnh Vn gng sng vui vi nim tin Hy nhn xung chn lng nghe ni bt bnh Mun go tht nhng phi lng thinh

Hy Yu Nhau i
Li : L c Long - Nhc : Trc Sinh

Hy yu nh cha yu ln no
L Hu H

H v
Hng Ln

Tnh c khi lm l Tnh c khi di kh Tnh c khi mun mng v tnh yu l lng i c ma v nng Tnh c vui v bun Tnh c khi chia tay v tnh u c ngy mai K Hy yu nhau, Yu nhau i nh d cho nu mai duyn khng thnh ng tm hnh phc trn nhng kh au Hy yu nhau, Yu nhau i nh d cho sng x bao c cu Tnh ny cho ht' ng ngh g ng bc i vi v ng khc than gin hn ng tic thng hn su v ngi yu bc qua cu ng c m thn thnh ng p xu mng lnh Hy c yu nhau i bun` lo chi n ngy mai

Hi anh yu xin anh ng bun C i khi em hay gin hn cho anh qun i ngy di Vi bao m suy t mit mi. Mt mi y xin anh ng ch Chic hn kia mong anh tng gi Ngn tay kia xin ch hng h Dt em i v trong i ch. .k.: Bit bao ngy qua, bit bao chiu xt xa. Ngi m nhng git nng, ri rng trc mi hin nh. Ngi sao cha n vi ta, tnh sao cha thy gh qua. D con tim vn thit tha, mng xa cng vi theo thng ngy. Hy cho em mi hn nng nn L mai sau duyn ta mun mng S khng ai cho ta vi vng Mi yu y nay sao ph phng Hy yu nh cha yu ln no Hy cho nhau mi hn ngt ngo Hy a em v ni cui tri Gic m yu cng anh trn i.

Tri hng hng Sng trong trong Ngn phng rung nng ngoi song Cnh mm mm Gi ru m Lc mu my bch ngc qua mu duyn n nhp nhng Ht vang vang Nhc ho th n h sang ! H v trong khm trc mm u h H v trong ting so diu dt d H v gieo nh t ! Bng khung nghe nng a my trng n chim cnh do tri Phn vn i mi cho l th thuyn ai bing a Xa xa lp la dn cao sng vng leo dc trn i Thanh thanh hng sen nng p gi mt khi chiu ri H v H v Nng tung ngun sng khp ni H v H v Ting ca nhp phch ln khi u gnh sui mt reo vui do dt ngp tri gi mt ven my phiu bt hn say chi vi ngy xanh thm nt ci lng tha thit yu i y sui trng rng th y gi nhung thuyn m y phm ngc ng t y t nhc ngy xa H v non nc mn yu H v nng thng reo

Hy yu nhau i
Trnh Cng Sn

Hy yu nhau i khi rng thay l. Hy yu nhau i dng nc tri xa Nc tri qua tim giong y tr nh Ngy mai mong ch ngy s thin thu Hy ru nhau trn nhng li gi mi Hy yu nhau cho gch c tin vui Hy ku tn nhau trn ghnh di bi D mai ni ny ngi c xa ngi Hy yu nhau i qun ngy u ti d vn bit mai y xa la th gii Mt t cho ta nhng ngy vui vi Hy nhn vo mt ngi ln cui trong i Hy yu nhau i bn i vinh khn Hy yu nhau i b p cho trm nm. Hy yu nhau i cho ngy qun thng d m sng n d sng ma bom. Hy trao cho nhau mun ngn yu du Hy trao cho nhau hnh phc ln thng au Tri tim cho ta ni v nng nu ng qun rt nhiu ngy thng tiu iu ...
Trang 156

Help Me Make It Thru The Night


Li Vit: L Ton

Hn em nm 2000
Phm Duy

Hn em Si-gn
H Thc Sinh

Ngi c bit em ang ngng ch Bao c m vy kn tm hn Vi ni nh mong trn ci lng Hy n cho em vi su nh Ngi i n bn em hi ngi! Cho bng m xa khut trong i Hy n vi yu thng ngt nng, Vi nng sm ti sng rng ngi Mt ln thi cho em anh nh ... gi mi cho n thin thu Em xin anh ng nn la di em Cho em yu anh n trn i V d vng i qua mt ri Ai bit chng mai s ra sao Thi gian hi xin dng bc li! Hy gip em m ht m nay <> <> <> Take the ribbon from my hair Shake it loose and let it fall. Layin' soft against your skin, Like the shadows on the wall ... Come and lay down by my side, 'Til the early morning light. All m taking is your time Help me make it through the night I don't care what's right or wrong I won't try to understand Let the devil take tomorrow ... 'Cause tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, And tomorrow's out of sight. And it's sad to be alone, Help me make it through the night.

Hn em nh nm 2000 s hai bn ca h, cho anh tr v. T ngy i theo cuc tnh m, trm nm nh b, trm nm bn b. Hn em nh, k chuyn nghe nhng thong chia ly Ngy xa chia tay vi v, trm nm rn r, say sa mt ma No ng u trong cuc c thua, trm nm vt v, trm nm hn th. Ri tnh ra th tnh ta cng thong nh m Thi tm t do na i sng gi nn mau tc ng, con tim sm gi. Mt na i sau, tng l chu bu nhng xng mu nhiu bao vy sm chiu Cn g u cho mt tnh yu Cn g nhau cho mt i sau Hn nhau s nng niu ngy ti, nm 2000 vi trm nm tht di c gi tn th k no y ? Trm nm tnh i hay trm nm ngm ngi Hi em nh, cuc tnh ta mi mi n ci hay cuc tnh i mi mi yn vui

Hm nay em nng hay l ma li v?? Thn em vn tm o my che?? Nhc nhung th gm qun cn ng hn th?? By pho sch qu xa tay ngi cn thc khuya?? Xa em khc ngt khi ma lu y v i khi ta cht lc im nghe i ang phi n nhng ng thu t la Cung phong x cun tc t em mt m Ni ct ting ca ra i T em vn vai lm ngi tnh trai u tic mu xng ti V em thp gi ti cng xin mi ngm ci Xa em nm thng git tui ti nhiu ri Nhng khng git cht tri tim ti Si-Gn ti hi nh dm cho li th Vc su dc sng xin nui li th

Trang 157

Hn h
Phm Duy (1954)

Hn H m Trng
m nay tri sng trng mnh bn nhau Cng ha chung cu ht Hm xa tnh m say nhc lng lng Lng em nghe xao xuyn Ta say cng nh trng cng mun sao Lp lnh trn tri cao Sao hi hay sng soi tnh ta Anh m mt sm nao mnh bn nhau ru hng vui pho ci Mun chim cng ht ca mng i ta Tnh nng hng phi phi Tnh nng hng phi phi Xin mun i c nhau Tnh yu kia s mi khng nht phai Mun kip s mi khng nht phai m nay ta cng say ru thm ngt ngy cng nhp bc cung quay Lng lng men ru cay nhp tim m say mnh ha khc tnh ca Xin cho la i bn nhau s mi mun i gn nhau

Hnh nh ngi em khng i


Hong Thi Th

Mt ngi ngi bn kia sng im nghe nc chy v u Mt ngi ngi y trng hoa tri theo nc chy phng no Tri th ma ri ma ri khng ngng sui tun nim au Ngi th hn nhau sang sng mong cho chng tnh ma Ngu Cuc i lm cho i bn yu nhau cch mt bin su hn h tn thu sang xun bn nhau bit thu ban u d tnh khng ngui i ta xin cho ha vui v sau tri cn lm cho ma ri ma ri cch bit di lu... Nc vn tri mau mt vn hoen su nh hn theo nc tri khng mu S kip hay sao ? khng cho bc cu th xin sng nc s cho gn nhau.. Mt ngi bn ra ven sng bung theo nc cun cun mau Mt ngi chm su trong khi ma Ngu bng ngng ngang u Cuc tnh thng au m m tri theo nc xui v u ? Hn h gp nhau thin thu cho phong ph i ngi sau

Ngy no em n o em mu trinh o xinh l xinh o em trong tri bun l gi l bm l hoa l my chiu t Ngy no em n nn em cm tay nn em mu my nn em sao thn thng k tai ni cng anh mt cu chuyn lng C bao gi xa nha t a trng hnh dng ngi em khng ngng ch mt bi th p thm tnh thm trn nn em t hm y nn em lm th nn em t m ghi trong cuc i hnh bng ngi em m anh ngn nm i ch

Trang 158

Hoa bin
Anh Thy

Hoa ci nh ai
m ci nh ai vui tht l vui Xa xa lng vang trng nhc tng bng Bng hoa ti ngy tn hn Ai ai cng vui i ch nng du p v nh chng m ci rn ln gia mu ng sang Bao nhiu tnh nhn kt duyn vng Thng em nh nn vo lu Hm ny ma ci ring trao, mnh dng c bc cau tru. Ka l ch r tht say duyn dng p trai Ka l c du mng xinh nh tin ging trn n trai, n gi n vui y Nhiu c o mi i mi hng Tuy vui mng ngi m lng thm m tnh duyn i la Chc, chc mng cho i bn trm nm Thng yu hnh phc gi trai c n Trao nhau qu ci hm nay Ring ai lng thy ng cay l mng ri thng phn mnh thay.

Hoa hc tr
By gi cn nh hay khng ? Ngy xa h n phng hng n hoa Ngy th em r anh ra bi Nht hoa phng v nh chi chung. By gi cn nh hay khng ? By gi cn nh hay khng ? By gi cn nh hay khng ? Anh em cnh phng t hng m em cho em p nh tin Nhng em khng chu S phi ln trn tri. S phi ln, s phi ln trn tri S phi ln, s phi ln trn tri Ln tri hai a hai ni Thi em ch mun lm ngi trn gian Hm nay phng n huy hong Nhng t hai a l lng duyn nhau. Rng rng phng n trn u Tm em anh bit tm u bao gi By gi tm kim em u ? By gi tm kim em u ? ...

Ngy xa em anh hay hn di Gin anh khi anh cha kp ti Cho anh nhiu li , cho anh bi hi Em ci mt lm ng Khng nghe k chuyn Bao nhiu chuyn tnh p nht trn trn i Ti em khi xa yu hoa mu trng Ti em suy t bn b vng Nn m vt trng Anh mong tm gp hoa trng v tng em Cho anh th thm Em i tnh mnh trng nh hoa i dng Trng khi ni gi lnh nh trin sng thy lung linh rng hoa Mu hoa tht trng, ^i hoa n thm ngt ngy lng thm Vt bao Hi l cha nghe va lc l con tu i Ch thy bt nc tan theo ngn sng dng hoa kia mt mng Bin khi khng mang hoa mu trng Tu anh xa xi cha tm bn Nn em cn hn, nn em cn bun sao cha thy anh sang Em i gin hn xin nh hoa sng tan trong i dng.

Trang 159

Hoa mt tn ngi hai h


Ti bit l nng chng h yu ti Bt bo thn ti v nh ht ct trong i Tuy rt thn nhng mnh xa cch qu Nghn cu tm s cha c mt li mn m Thn vi tnh no u phi xa xi Bn b i khi thy ti bun, chng hay ci Khng ni g iu m khng dm ni Lm sao m c ai p li lng ta y Yu ai rut mnh mnh hay Mt mnh thng xt , mt mnh au xt mt mnh m qua m mt chuyn tnh Tnh yu i la, khi mng v khc mt mnh Thi ht ri, ngi ta tht kiu sa Nghn ngo trng hoa lc hoa p kt quanh nh Hoa mi tn, mun i cn gi mi Ngi mang hai h , ai dm ng li yu ai

Hoa mi gi
Hm chia tay chiu ch nht, anh bo rng tun sau anh n Hi mt n hoa xinh xinh mu tim tm, anh ci ln mi tc th ri hn tun sau, khi hoa mi gi n, anh s n thm em Em trng ch tng pht, bao m ri khng ng Mong n ngy c gp anh Bao trng mong chiu ch nht, tri sao khng nng Ch s tri ma cho anh ngi khng ti mnh em m thng di Ngp ngng tht lu, khi em chn o tm xa anh ni anh yu Em xin m ra ph, m vui ci kh ni: "Con gi m tht xinh" y cng vin chn hn h, chng kin bao li th Tnh yu va ln ngi, anh, anh hy ni yu Lun mt lng chung thy d i vn i thay Nhng sao nay qu mi gi, hoa tm n ri, m sao anh khng n, cho em lun ngng ch anh u lo tng giy pht l bun ri t mi Em b v quay tr v, qua ph ch cht nghe ting st n m bn tai, khi em cht trng thy anh cng ai bc chung ng ngi p ca anh bn anh mu o tm, em nghe qu chua cay Em thng phn con gi nh hoa mi gi n p giy pht ban u.

Hoa rng ven sng


Nhc: Phm Duy - Th: Lu Trng L

Gi y trn sng hoa rng ti bi gi y em i cn mng tan ri lng anh tan hoang thi v tnh i ngy nh theo sng bng x tn ri Cn u em i cn u nh trng vng cn u nh trng vng m trn ln tc ri cn u em i cn u bc chn ngi cn u bc chn ngi m trn ng chiu ri Cn u m sang l rn rng cn u sng tan trng ni m mng cn u em ngoan tc ri ngn ngang tui em i mi xun mi va sang Cn u em i cn u gi nhung la mng trm ln bng tnh nng trong gi cn u em i cn u mi c di cht tnh th ngy khng cn trn i m..

Trang 160

Hoa s nh nng
m m ngi mi hng, mi hoa s nh nng Hng nng hoa tnh i, m y gi tn Nh nng cch gn bn, gin hoa s quanh tng Nhn sang trm nh thng thm, m ngy mai la i Hm qua m bo ti, nh hoa s nh nng p tr thm i khch h hng c bc u khen Nh nng hi gim ti, mu hoa thm cha tn N hoa cn gi nhy vng, Chc nng hiu tnh ti Nhng m tr su, em bc qua cu Cuc tnh tan theo b du, bit chng ngy mai Khi ng v gn nhau, tnh yu vi phai mu m m ngi mi hng, mi hoa s b bng Nh nng vi nh ti tnh thn thit v vng Lm sao nng n ph phng, tnh ti d dang

Hoa tm ngy xa
Nhc: Hu Xun - Th: Cao V Huy Min

Hoa Trinh N
Trn Thin Thanh

Con ng em v ban tra Hoa tm nghing nghing i ch Tui em va trn mi by Tc em va chm ngang vai Con ng em v ma bay Ta ng trng theo bao ngy T bao gi lng c ng Yu ngi m no c hay Con ng em v thm hng Ngc lan khuya rng trong vn Ting dng cm u lng l a ta v pha cui ng Con ng em v nm xa C bit hay chng by gi Hoa tm thi khng ch na Ch cn ta ng di ma

Qua mt rng hoang, gi ni theo sang r bi ng trn vai Hi cy hoa di l loi bn ng gi "hoa trinh n." Hoa trinh n khng mn m bng nng hng kiu sa, Hoa u dm khoe mu cng mt nng cc vng ti, Hoa khng bn hng thm nh nng d l trong vn, Nhng hoa trinh n p ta chuyn tnh hai chng ta Xa tht l xa, nh my cho va nh m k m ma: C ng vua tr xut binh qua rng dp qun xm ln. Khi vua ko qun v tnh c gp mt giai nhn... Vua xao xuyn tm hn mi nng v chn hong cung, Truyn cho khp nhn gian em la l n bn nng. Trn ngi cao chn tng hong hu p hn nh sao Ti khng phi l vua nn mng c tht bnh thng Nh yu mt loi hoa trn vng si bun phin: Loi hoa khng hng khng sc mu, Nhng loi hoa bit xp l th ng Ti khng phi l vua nn no bit n xa hoa, Khng ngc ng kiu hoa, khng nm gm, khng cung son. Ti ch l ngi lnh xa nh, thy hoa nh ngi yu rt xa Nng nh mt cy, l xp trong tay ... l ng tht m say Ng i mi gy khp m trng y ci then cung i Ti nghe thong qua hn mnh va thnh qun vng. Qun vng gia hoa rng lng bng hong nh ngi thng. V mong c mai sau khi tan gic lc vua v Cho giai nhn ngng i ch mt cnh trinh n thi

Hoa sa
Hng ng

Em vn tng em i anh Nh hoa tng i nng Nh gi tm rng phi lao Nh tri cao mong my trng Em vn tng i anh Trn nhng chng ng quen Ting ht ai xao ng Thong mi hoa m m K nim ngy xa vn con` u Nhng bn b chung Nhng con ng mn Hoa sa vn ngt ngo u ph m m C l no anh li qun em C l no anh li qun em

Trang 161

Hoa vng my
Em n bn i hoa vng mt a mt thong hng bay bn tri ph h no c ai hay ta gp tnh c nhng l cn gi em cn c mi bay i em n bn i hoa vng rc r no d chng phai trong lng ni nh ngy thng tri qua cn au mt m xin cho bn ma t tri lng gi ng trn em i hoa vng my nhng ng c l tng git sng thu yu em tht th em n ni ny bao iu cha ni lng l chia xa sao lng qu vi mt ci bao la ta v ngm ngi em ci u trong lng ph x ng vui em n ni ny vui bun i nh i s tri xui qua ghnh qua sui mt vt thng thi ring cho mt ngi

Hoa xoan bn thm c


Tun Khanh

Hoa xun
Phm Duy

Khi nng nh vng trn lng i Xa vng min qu bao nm ri V gp em ngy th duyn dng Hm xa tin anh ni cui lng Khi ti u thn tim rn rng M c mng xa cha phai tn M lng thn nay sao vui qu Lng lng nh lc vo ng hoa Ti trc ng c nghe k rng : "Gic trn qua thn xm Gieo bao au thng bao iu tn t ngy anh vng xa". Nay qua au thng yn bnh ri tnh ta ln hng ngt. Nh hng hoa soan vng bn thm nh nhng nh ngt say Em nh ! mnh thng nhau mun i Anh gi gn bin cng xa vi ng bun khi xa anh em nh ! Thm em i ngy ri anh i

Xun va v trn bi c non Gi Xun a l vng xui ngun Hoa ci cng tia nng vng son L ong ln ng cnh tung trn Hoa chng yu l bm l li Mun yu anh vc cy trn i Hay l yu chin s ngn ni Thy hoa ti cui bng thng i Xun! Hoa cn ti mi Hoa v nhn th bit sum vy cuc vui Xun! Hoa n v ai Tay nhp bn tay cng p xy ngy mai C mt chng thi s min qu Ngt bng hoa biu ngi xun th C mt n em b ngoi Ht cu i t n Xun v Nhng on ngi trn lung cy nu Thy hoa xun php l ra mu Bng nh lng ra sc cy su Ting ca nh th ting kinh cu Hoa bn yu bng dng cn lao Bt tay nhau trnh cuc c cu Ngi cng ma thot vc su Sc reo hoa n lc Xun u Xun! Hoa ta hng mi Nhn qun n i ku i nim vui Xun! Hoa l tnh ti ua n cng ai cng quyn luyn mi ni C mt by thn n nhn hoa Chc cho Xun vui v thi ha C mt vi tc trng thm m c cho hoa n mi khng gi

Trang 162

Hoa xun ca
Trnh Cng Sn

Hoi cm
Cung Tin

Hoi Mong
Nhc Hoa - Li Vit : Khc Lan

1. Cy s cho khng lc v cy s cho khng hoa __ Em c bay trong i du dng nh cn gi __ Em c bay nhng ng b li ti mt mnh __ __ i s cho khng lc v i s cho khng hoa __ Em mt xanh nh ngc m ti c u khng ng __ 2. Cy s cho khng lc v cy s cho khng hoa __ Em c yu con ngi ngt ngo i vn th __ Em hy dng cho i mt n hoa tnh c __ __ i s cho khng lc v i s cho khng hoa __ Em sui kia rt ngt v ti ng hai khng b __ 3. Cy s cho khng lc v cy s cho khng hoa __ Xun n bn kia i tri m ra cnh n __ Em n bn ti ngi i m ra cuc tnh __ i s cho khng lc v i s cho khng hoa __ Em lu lo bn i dy ti bit xa khng gn __

Chiu bun len ln tm-t M h nghe l thu ma Dt do ta nhng nm xa Thit tha ngn ln li xa Qunh hiu v thm khng-gian m-thm nh ln vo hn Bui chiu cht nh c-nhn Sng bun lng qua hong hn Lng cung in v nh i u ngi, u nhn-tnh c Ch hoi nhau trong m Nhng c bao gi thy nhau ln na Mt ma thu xa vng Nh m h v trong m vng C-nhn xa ri, c ai v li xa Ch nhau hoi c-nhn i Sng bun che kn mun ni Hn nhau mt kip xa-xi Nh nhau mun i m thi Thi-gian ta cnh chim bay Qua dn nhng thng cng ngy Cn u ma c m vui Nh thng bit bao gi ngui?

Tng git l m trong sng Cho ai cn mng xa phai m T khi em qua chn ny Nhng n tnh ai hay c ai i mong Tng git l mn ng mi Tnh xa nn ma Thu cng qua ri Thuyn lnh nh trn bn vng Gi i xin ngng cho anh vn m ma trng K: Tng gi ai trn b vai Thng kip hoa nay sao tn phai Ngi yu hi cn u cu ht ngn nm Ri git nng vn trm ngm Ht vang ln cu nhc rn rng Vng em nn ma Thu cng xa ngang Tnh gi ai trong m khi Thng nh nn con tim m khi Ngi yu i v u giy phu=t mn nng c i Ma h trng vn s dng Gic m i u l cuc i nh trng vng i lun c ta hoi mong

Trang 163

Hoi thu
Vn Tr

Hong Cm Ca 60
Th: Hong Cm - Nhc: Phm Duy

Hoang vng
Quc Dng

Ma thu nm y Trn ng n min Cao nguyn a Lt ni rng thm xuyn Thp ngn nc bc thin nhin. Chnh lng ti thy L vng ri nh say m Trong rng thu p nn th Trn tri n chim b v Ma thu nm nay Ti li thy lng lng lng Khi nhp bc nh i chn Trong rng vng lng bng khung By nai ng ngc L vng ri y min man Trn b c rng thnh thang Nghe ma thu i ng ngng a hoa ph dung trng xa Ngn cy hiu ht ting nhc Mnh linh hn ti thu nay L linh hn ti thu no Nng y vn l nng m Ma thu thng nh m mng Gi thu v y mn man H thu xanh bic trn lan i thng vi vt Nghe chng l ng mun phng a Lt nhng chiu my vng C ma thu vng dng hng Nhp chn ai y Hay l gi thong xa xi C nng rung ng tim ti Hay l d m thu ri...

Ta l con b vng lc dng tri xanh i tm sim m sim chng chn. Ta ln i thng nm miu hai c gm c ma phn, ngoi ng hoang bng ngi thp thong. Chiu nay m chng v chung Ta l con chim cu v g rng tre Gi nng u th, v sn t trng mong tin mng t nhng min xa a my lnh v t nc rm Ta l con cho mo kht nc V vn xa, ht nhn m mm Ta, cy i tr xng, chng ma ng, sp v nh p. Ta, cy i tr xng, chng ma ng, sp v nh p. Ta l con ph du ao tri ln n, tung cnh bo ong gi, ln di nc tm sao, ung nc mt con chim vnh khuyn nh nh nh t, va rng chiu nay, lm rn mt nc gng sen. Ta soi hnh, vo tn y ao m ch thy mnh p li tinh t, ng say ri, i c ng on

1.Tm u cho thy bnh minh trong nng vng n chim tung cnh bay v ni phiu lng Tm u cho thy chiu no anh l ng, v em bng khung ngm my tan 2.Lm sao qun nhng ln em vang ting ci V tung tng n bao nim vui ang ti Lm sao qun nhng hn h trong nng mi V trong m sao sng quanh tri!!!! K: Lc anh n tnh nng m cng Xo trong em mu en mt mng Lc anh n mt chiu rt xanh Tri ngn sao lp lnh Lc ta ni ngn li yu nhau S bn nhau di mai sau C ai bit mt ln s n Tnh ri chn bnh yn. 3.T anh xa vng i mnh mng ting bun Tnh l cn nng say l cn gi cun T anh i mi l hong hn tan v!!!! Lng em u cu ht n s 4.Tnh anh theo mi ng nay xa tt m Lng em hiu ht ong y cn ma l!!!! Thm mong anh n mt ln thi thng nh V m thi ng ngc mong ch.

Trang 164

Hoang vu
c Huy

Hi cn nh hay qun
ng t sang y ng v qua bn y ng no cch bao xa sao chng gh thm nh Tri u c bo ging, in thoi u c mt M sao anh khng gi em bao ngy ri Ngy no mi quen chiu no anh cng gh D tri nng hay ma anh chng thiu hm no ng giy nng lin min in thoi anh khng dt M em lun la ry ... ...em "mi m phn" i gi anh vui u Anh c hay chiu nay em ang khc? Trn ph xa mnh vn i Em chic bng m thm Chiu nay ph xa nghe bun L gt chn mnh em c n Hi cn nh hay qun git c ph thm ngt Hi cn nh hay qun m hn qun bn ng? Hnh phc du mong manh mt i em vn nh Ngi i sao qun mau pht bn nhau

Hi ngh Din Hng


Nhc: Lu Hu Phc - Li: Vit Tin

Em l my tri, tri lc loi cui khung tri nng du hin. Mt hm theo gi Thu v min thn tin. Cy rng cao vt xanh l ti, rng nng ngm ngi. Nghe tnh yu tri qua i ngi bng m v nh trng sao. Ngy i xa vng ngi mt mnh nghn ngo. Con ng hiu ht, khng nh tn, i mi mun phin. a em i trn ph nng, n mai vo xa vng. a em i vi ting n, Ung nng m, chm mi em ngt nng. Tnh yu cho em nhung nh. Gi Gi Gi Gi gi v tri, gi nng vo i, my xanh i mt em. gi mit mi, gi nng lc loi, my lang thang cui tri.

Ton dn ! Nghe chng ? Sn h nguy bin ! Hn th ng ng !Bin thy rung chuyn Tung giy non sng rn vang ting v cu Gy on nghn thu Ton dn Tin Long ! Sn h nguy bin ! Hn th ng ng ! Nn ha hay chin ? Din Hng tu ln cng Minh bo n Hi u t dn ! Ka vng hng trn lan trn nh ni i Thng Long ! Khi kinh k phi phi Loa vang vang, chiu ban truyn bn hng Theo gi bay khp min sng ni ro i. Lng dn Lc Hng nhn non nc yu qu hng Ging anh hng nng cao ch ln Ging anh hng ua sc trng cng. Ta ln ng lng mang tu n long nhan Ging Lc Hng xin th liu thn liu thn! ng cn di Hn vng trn quan ti Xa xa trng ng my u non oi Trng qun Nguyn tn ph non sng nh ot thnh tr toan xo giy lng miu Nhn bao qun Thot ln xm trn nc ta i sng ni nh rn ting mun dn ku la (Hi) Trc nhc nc nn ha hay nn chin? (p) Quyt Chin ! (Hi) Trc nhc nc nn ha hay nn chin? (p) Quyt Chin ! Quyt chin lun Cu nc nh Ni ch dn hng anh (Hi) Th nc yu ly g lo chin chinh ? (p) Hy Sinh ! (Hi) Th nc yu ly g lo chin chinh ? (p) Hy Sinh ! Th liu thn cho sng ni

Hc sinh hnh khc


Tng Ln

Hc sinh l ngi t quc mong cho mai sau . Hc sinh xy i nin thiu trn bao cng lao . Lc cc quc dn tranh u hy sinh cho nn c lp . Hc sinh n chi tui xanh trong lc phn u . em ht can trng ca ngi Vit Nam tin ln. ip khc 1 : Hc Sinh l mn sng ca ngy mai . Nung c tm hn ni ch ln. Theo cc thanh nin sng v ging ni . Liu thn v nc ,v dn m thi . ip khc 2 : Hc Sinh l ngi mi ca Vit Nam . thot ra mt thi xa ti m . em sc thanh tn chng mi suy tn Hc Sinh lm sng i dn Vit Nam .

Trang 165

Mun Nm Lng Uy !!

Hi ngi tnh
Tri vn c ma mi cho lng em r ri Ch anh trong m nay mi em m l ri Ngi yu hi xt xa no cht ngt trong tm hn by lu n m nay nh khc ring mnh thi. Ngy i ta gn nhau em no u c g Ch mong anh gn em cho em ht tnh si Ri nm thng cun x mnh m ui trong n tnh tri ngan i n cn nng m vi tan. Hi ngi tnh nhng lc anh vui cng ai Anh c bit mt mnh em ng cay Sng lc loi m bc c n bun tnh Ri m xung ch thy ring mnh anh. Hi ngi tnh vn bit anh khng h yu Sao em vn i ch trong ht hiu Nu mt ngy bt gi anh khng cn ai Th hy nh s c em ngi y Vn mong ch ...

Hi ngi tnh (nu bit xa em)


Trnh Nam Sn

Hi ngi chin s v danh (unknown s


M trong bng chiu Mt on qun thp thong Ni cy rng Lng ting nghe hnh dng Ca ngi anh hng Lnh lng theo trng dn Trn khu i nng Im trong chiu bung. + Ra bin khu trong mt chiu sng m u, m thm chen khi m. Bao oan khin ang v y h vi gi L hn ngi Nam nh th. Khi ra i quyt ch nui cm hn Mun li thing cn vang. Hn qut cng cn mong n pht chin thng, Su hn i lp tan. + Gm anh linh bao ln vy mu Cn xc xy thnh, thi gian lung v tnh Rng trm phai sc Thp thong tn canh Hi ngi chin s v danh!

Nh n ngy xa, ngy anh mi quen nng Lng xao xuyn mi khi em gn anh, Yu thng nh c trong anh t thu no Tng ngn tay thm ngt thit da cun vo nhau. Bn nhau mt m thi gian nh lu m V hnh phc nu c em bn anh sut i, Nh nghe em ni n lc i ta cch xa, Lng ti t nh gi ng v tuyt lnh ri. K Hi ngi tnh, Nu bit xa em ngy mai, Anh th rng chng bit yu em ngy xa. Hi ngi tnh, Nu bit xa em ngy mai, Anh s mt mnh trn ng i. Anh trn i l yu thng mnh em, Nn gi ny s nt tim khi ngi i, Hi ngi tnh, Nu bit xa em ngy mai, Anh s u su cng vi thi gian ...

Trang 166

Hi ngi tnh Lara


Phm Duy

Hn nhau ln cui
Nguyn Bnh

Hu xa
Ti c ngi em Sng Hng Ni Ng, ca ly tre Thn V hin t, ca kinh thnh c xa tht xa.... Bui tra em che nn l, ct Sng Hng lic nhn ngn ng l chim khuya ngt ngy t xa... Ti sng c thn trong cn ph ngho bi trt thng nn nh tht nhiu bi em l hnh phc tnh yu.... bn ni qua bn n... cch con sng chuyn chng xa nh sang thm c ti i ch... Hu....i..... ! c bit by ch ting ca no vng bn mng thuyn c ai ch ai qua Trng Tin... khng bit by ch... n sinh mang nn bi th trai x Hu mng m... Hu....i..... ! ta nh mun i bng trng h sen trong Hong Thnh ting chung tng m Thin M bun Ta nh mun i... Ngi con gi Hu qu... xinh Tc my ngang lng tr... tnh Non nc Thn Kinh qu hng t lnh c tri tim sng ni ca mnh c linh hn ca dn hng anh.. Bi u gy nn nung ni cnh chim bay gia tri l loi nh ti yu khc bao gi ngui ??? Ti lc em trong cn bin ng thng nm hai a lnh lng m ngy k nh ngi mong... Kh au cao nh my tm c nm xa bun bun thm nh yu i... bit u m tm...

Le docteur Jivago Ngi tnh thng nh Hy lng nghe li mn m D ma xun Chn vi bi ln tuyt kia Ngn i trng xa S c hoa mc u ma Mng p nh c n tnh cn v vi ta Ngi yu ! chng ta cn yu nhau nhiu cn theo ma xun vo tnh yu Tnh yu ! Ngi tnh s n Ngi n qun c lnh lng V n hn m Nh l tng ln tuyt hn Ch ngy s ti Tm n bn ngi bn i Ngi yu hi Nh thng i i ch phai! Ngi yu hi Nh thng i i ch phai! Some where my love - There will be songs to sing All though the snow - cover the hope of spring Some where a hill - Blossoms in green and gold And there are dreams - All that your heart can hold Some day ! We'll meet a gain my love Some day when ever the spring break though. You'll come to me Out of a long ago Warm as the wind - Soft as the kiss of snow Till then my sweet - Think of me now and then Got speed my love - Till you are mine again Got speed my love - Till you are mine again ... Again ....

Cm tay, anh kh ni: Khc lc m lm chi ? Hn nhau mt ln cui Em v i, anh i . Ri mt, hai, ba nm Danh thnh anh tr li Vi em, anh chn tm Vi em, anh dt vi Ta s l v chng S yu nhau mi mi S xe si ch hng S ht ca n i Anh v em s sng Trong mt mi nh tranh Ly trc tha lm cng Ly t liu lm mnh Nghe li anh em hi Khc lc m lm chi Hn nhau mt ln cui Em v i, anh i .

Trang 167

Hng ng gi ni
Hm qua em i tnh v i em mi con u lng Khn nhung qun lnh rn rng A ci khuy vn, em lm kh ti No u ci ym la si Ci khn lng ng nhum hi sang xun No u ci o t thn Ci khn m qu ci qun ni en Ni ra s mt lng em Van em em hy gi nguyn qu ma Nh hm em i l cha C n mt th cho va lng anh Hoa chanh n gia vn chanh Thy u mnh vi chng mnh chn qu Hm qua em i tnh v Hng ng gi ni bay i t nhiu

Hng V H Ni
Hong Dng

Hng xa
Cung Tin

H Ni i hng v thnh ph xa xi nh n ging mc mun ni, o mu tung gi chi vi H Ni i ph phng di nh trng m Liu mm r gi ngy th, thu chng lng khch b v H Ni i nhng ngy vui qua i Bit ngi cn nh nhung chi, ht ri giy pht phn ly H Ni i dng huyn ngy ngt m Tc th th gi l th, bit u ngy y anh v. Mt ngy ma chinh chin y, chim xa by Mt m bn tri bay Mt ngy t ti hoa l, nhn trong my xa luyn thng hnh bng qua H Ni i nc h l nh gng soi Nng h t thm ln mi, thanh bnh ting ht reo vui H Ni i bit i mun hng bung tri Nh v ngi nhng m vui, nhn theo ngn cnh chim tri H Ni i hng v thnh ph xa xi Mt bun ging nhng m ma, no nng my gi ong a H Ni i ni lng gi gm cho nhau Nh hoi ch bit thng au, m say ch mt kip sau H Ni i nhng ngy th u tri qua Mi trng phung v m hoa, dng chiu m bng tin nga H Ni i mt huyn ngy ngt m Tc th th gi l th, hy tin ngy y anh v. Mt ngy tn cn chinh chin, la khi lng chm Tm v ni b bn. Mt ngy hong xui hoa l, khc cho tnh ta Ni ln li thit tha H Ni i bit ngi cn c trng mong Hng v ai na hay khng? Nhng ngy xa vng bn sng H Ni i nhng chiu sng gi ging khi C ngi lng ngm my tri, bit bao l nh ti bi

Ngi i, mt chiu nng t vng hin ha hn c m xa Ngi i, ng xa lm con ng v lng du my thuyn . Cn ting tre m ru, Cn bng a hn h, Cn nhng m sao m hn ta mnh mng nghe so vi vu Ngi i, cn nh mi tra no thi no vng bm bn ao Ngi i, cn nghe mi ting ru m m bun trong ca dao Cn ting khung quay t, Cn con diu vt v Cn ni bao nhiu li thng yu n kip no cho va i, nhng m di hn vn m hoi mt kip xa xi Bun sm a chn cuc i Li ng thi nghe vn rn trong sng ma D c bao gi lng men i ch Tnh Nh-h vn yu m xa Cung Nguyt-cm vn thng C-t Nn hn ti vn nghe trong m ting n i ch m h. Vn thng mun i nng Qunh-Nh thu i, nhg m di hn vn m hoi mt gic ai m D qun li hn h Thi hong kim xa qu chm trong phi pha Ch n bao gi ti sinh cho ngi i lp t nhng m hoang s Thanh bnh nh bng tra n s Nay i tan bin i trong h v, cht y tng m on th. Mu xng ti bi nhiu ma thu.. Ngi i, chiu no c nng vng hin ha si m ni n Ngi i, chiu no c thu v cho ti nht l thu ri Tnh c ghi ln i mi Su c phai nho cuc i Ngi vn thng yu loi ngi v yn vui cuc sng vui i m nh ting ht ca la i, i m nh ting ht ca la i

Hng Ngc Lan


Anh Qun - Dng Th

Gc ph ni anh hn Cnh ngc lan xa bng mt To hng bt ngt Bo vi em ngy cui thu bun Ch anh bao lu trng mong mi mn M chng thy anh T ngy no em mi quen anh Vn cy ngc lan Xo bng mt V vn hng thm ni ta hn Mt nhnh lan anh hi cho em mi l mt cht hng ngy cui thu S mi mi yu anh l th S mi mi hng ngc lan cn Cn trong gic m S mi mi yu anh l th S mi mi v tri tim em trao gi anh Tnh nng nh thong hng ngc lan du dng Hng lan bay xa mt tra cui thu Thng anh yu anh gc ph ni hn h Mi lan thm ngt cng gi S tic mi nu bit lc chm ng hoa thm li tn gi mi cun i mi bng khung, bng khung ni anh hn vi em
Trang 168

Hy vng vn ln
Hy vng vn ln trong mn m bao u phin Hy vng vn ln trong lo s mu chinh chin Hy vng vn ln trong nhc nhn trn nc mt Hy vng vn dy nh ln tn ang rc ln trong mn m Hy vng vn ln trong nh hoang trn rung cn Hy vng vn ln bn nng bun dng sng vng Hy vng vn ln trong lng thuyn con xa bn Hy vng vn dy nh triu dng cho bum cng xui trng giang Hy vng vn ln trn bn tay trn mt my Hy vng vn ln trong tim ngi khng bi ri Hy vng vn ln chn nhp nhng cn i ti Hy vng vn dy trong lng anh, trong lng ti trong lng i Hy vng vn ln trong m su qun u su Hy vng vn ln di mt tri thm phi phi Hy vng vn ln trong cuc tnh ton th gii Hy vng vn dy trong ngy qua , sang ngy nay cho ngy mai

K chuyn mt m
Mt m bit chuyn chng mnh yu nhau Ngi bn chin u nm bn ni rng Xin chc hai ngi sut i yu nhau Nh tri cau xanh chung tnh cng tru Tnh yu nh hoa sng trn i dng Vn dng ln dt do Ngi em b nh m hng kia i ng bun nhng lc chiu pha sc lnh Anh ha anh l sut i ca em Em ch lo cu n tnh nht nha Thi gian bi xa o anh nht phai Ch khng phi nht tnh Nh lc ri nhau chiu thu y L thu no ri rng bc em i o xanh nh chy m dn trong sng ct bay Nu bit ngi i v sng nc Cch chia ny cho hnh phc mai sau Chc em thi su v ngi i cho l tng Na m chng mnh ni chuyn yu nhau Mt vng trng khuya lc trn huyn u Em hi sau ny chng mnh thnh i Nh lc trng vi ri li y Th tng lai c anh v em Ghp tn chung thip hng

K n sau
Thi anh ng ni nhng li g yu ng Tnh u hay tnh cui V em nh sn ga b nh Chuyn tu th bn ri i Nn em tuy thng anh Nhng i lm thn con gi Mt i l yu ri, nh mang giu ti hn Ni nim cay ng Lm thn con gi sao chp nhn nhng chuyn khng may K: m m nm nghe ting l Ng rng bc chn anh Thu canh lng nghe hi th di Tng chng ting anh th thm Nm trong c n, bung tim nghe nc n Vng tay sao b nh, nhiu khi m c ln cao Giu che mt su, mi hng che kn n ci Hng xun ho ht khi chp nhn l k n sau Thi anh ng ni nhng li g yu ng Tnh u hay tnh cui D thng em bao nhiu, cng vn bun nhiu bng c cng l khng Nn em tuy thng anh, n tnh d khng giao kt Mt ln trt trao r, l vng vn c i Thi nh mang ly D sau hay trc em cng l n mun hn thi

Trang 169

Khi c chng
Minh Phc

Khi con tim yu


Khc Lan

Khi cuc tnh cht


Phm nh Chng/Du T L

Nhiu m yu ng, i! nng thm, m thy thin n Lng ang yu, d bit chng khng tht lng V i thy ti p khi c chng D chng i lc la mng, khng xt thng g D chng nhiu khi tn nhn, ta vn khng mn V i thy ti p khi c chng Lng ta yu chng, yu say m Tnh ta yu chng, tnh nng thm Tnh ngy ngt trong ta, dt do, trn dng Lng ta yu chng, yu say m Tnh yu mun i, tnh dng hin Tnh khin ta qun mun phin

Khi con tim yu tht nng nn, s thy thng au v vn. Em i tnh mnh nu khng ti tnh, nu nhng k nim khng xanh. Khi yu, xin yu, yu chng mun phin, chic l ri bn thm. Em i cn g sau cn m tm ti, nu nhng tic nui cn vy quanh. Khi con tim yu tht nng nn, nc mt ri trn cung n. Em i tnh mnh nu khng vi vng. Vi ting ht cn i hoang. Cho anh, hn em, hn i mi tht gn. Vi ting yu sao thit tha mun phn. Yu em mit mi s mi yu em khng gian di Ha vi em cuc tnh ny r chng h phai. Khi con tim yu tht nng nn, nc mt ri trn cung n. Em i tnh mnh nu khng vi vng. Nu nhng gic mng thnh thang!

Hy mt mt mt

mang i hn ti hn y bng ti hn y gi ni hn y hng phai.

Hy mang i hn ngi chn a li co bit ma t lin vai ngi hiu ht lin i ti. Khi cuc tnh cht cn li no cho vui i nh chia i. Khi cuc tnh cht cn mt no cho ngui i nh chia i. Hy mang i hn ti y tc ri y mi ngi y tay sit y ngc thm y bo t y in m. Xin nh m nay xin nh m nay ma t mm vai ngi t mm tnh ti. Hy mt mt mt mang i hn ti hn y bng ti hn y gi ni hn y hng phai.

Khi c n anh gi tn em
Nng mai trn v bm hoa ci a cng snh bc bn nhau di con ph di n trong mng ri n trong cuc i lng ngt ngy bn nh trng m mng ng v c n em lun mi nhc tn ngi tnh ny em trao cho anh m ui tuyt vi nguyn trn dng anh tnh yu u trong sng ngi c chng trao tnh em Ngi yu du c yu em khng chng hi? ng du dim ci lng yu em ri i s m khi m ng anh lnh gi khi c n anh gi tn em

Hy mang i hn ngi chn a li co bit ma ni lin vai ngi hiu ht lin i ti. Khi cuc tnh cht cn li no cho vui i nh chia i. Khi cuc tnh cht

Trang 170

cn mt no cho ngui i nh chia i. oOo

Khi no em vt bin
Th: Bc Phong - Nhc: Nguyn Tt Nhin

Khi Ngi Yu Ti Khc


Trn Thin Thanh

Khi nng yu (woman in love)


Kip sng s c n mun vn, Tri t kia hoang tn, nu nhng m c khng cn i khi em mong mun xa vi, ngi mnh yu, nhng au thm khi c qun ngi .. Th gii vng khng gian u bun Nu hai tm hn, nc mt n i soi mn Em cho anh nh anh kht khao, Tnh yu anh thm su, Cn g cho thm na u ? Em nh trm ngn thn c gi S sng mun cch trn i Sao cho anh v em chung li, i v ta c i, Ngi yu hi, em cn y, Mt mi v tri tim cn y .. Bun nh l thu .. Vi nhng pht yu anh v cng Vn ghi trong lng thm nh a hoa hng Ng rng tnh nng thm ban u, Mnh gn nhau nn yu thng kh phai mu .. Nh ting ni nm xa anh th, "C nhau trong i, pht giy cng khng ri," Nhng con tim kia anh thay, Tnh yu kia khi my, V li anh theo gi bay .. i bao nhiu ln em mun ni Ni vi anh nhng gic mng, Ngy no mnh ngp trn hnh phc Sao by gi ta mt nhau .. nh chn kn mi tnh em, Nh thng hnh bng anh ngn nm .. Cn g na u ? ....

Khi no em vt bin Mang gim ti nim bun Trong nh giam hiu qunh m mt m ma tun Khi no em vt bin Mang gim ti qu hng D ch l chic l Em nht ni cui ng Mang gim ti k nim Thuyn m lt trn sng Ti n cho em ht M nhng sm mai hng Mang gim ti ut c T khm ti m u Mang gim ti mu tro Di n ch th Mang gim ti l m Tng m trn m tun Con vu thy t Bc Con cht gia khi trng Mang gim ti bng mt Tn trng c trong sn Bn ro giam n ti Em nhn ti i ln Khi no em vt bin Mang gim ti y hn Mt Vit Nam bom n V mt vnh khn tang Khi no em vt bin Mang gim ti qu hng D ch l chic l Em nht ni gc ng D ch l chic l Tn a cui ng ...

Khi ngi yu ti khc, tri cng ging su. Cho tng cn ma l xoy trong tm hn. Khi ngi yu ti khc, thnh ph bun hiu Em i ti nu mt ln u i trn cung ng ht hiu! My t u tri n m du chn tri. Em ti sao em ti cho anh yu vi? Cho mt ln yu cui l pht l loi. Em i hy ni vn li su ng nh anh va trch anh! Em mt m ci mt cay ng ri thnh git l i. Anh nim au n mun tng chiu lng yn nhn ma bo ti. Khi hn em r ri, ngy vui x i, tnh ng xa xi Anh xin trn i gi thn trong mt ln hi tic mi thi. Khi ngi yu ti khc, xin rt im lm Nh t lu ti du nhng cn mun phin. Xin ng em nc mt gi xa nim au. Cho yu thng em cn c gi trong tm hn rt lu\

Trang 171

Khi ta 20
Trng K

Khi xa Si-gn
L Uyn Phng

Khi xa ta b
Phm Duy

Khi ta 20, yu thng c trong ta chi vi Nghe trong tim ht ln bao cu ca Cha chan ngp trn y nim vui, Lng nh ghi trong cuc i (..ch c qun..) Khi ta 20, ta yu gi, yu my xa xi, Ta yu sng nc mng mong mun ni y ngp trn y nim vui, Lng nh mun i .. S nh mi nh mi, khi 20 20, Ton l nim vui trong lng S nh mi nh mi, c g c sng mi thng nm mng m ... Khi ta 20, ta mong ta nh khi ta 20 Ta lun ghi nh mi hn am m Ngt ngy ngp trn y nim vui Lng nh ghi trong cuc i .. Repeat Refrain{} oOo When I want you ..in my arms, when I want you And all your charms, whenever I want you All I have to do, is dream (dream dream) Dream dream dream, when I feel blue, In the night and I need you, To hold me tight whenever I want you All I have to do, is dream (dream dream ...) I can make you mine ..taste your lips of wine .. Anytime ..night or day ... Only trouble is ...Jeez whiz, m dreaming my life away ... I need you so, that I could die, I love you so, and that is why whenever I want you All I have to do is dream (dream dream) ... All I have to do is dream ...(when..) ..dream ...

Si-gn Si-gn Si-gn Si-gn Si-gn Si-gn Si-gn Si-gn Si-gn Si-gn

by gi tri ma hay nng by gi ai khc thng ai gii nghim che kn m di khi bay, Si gn nng bun nh tri sm ma by gi tri ma hay nng by gi ai khc thng ai gii nghim che kn m di khi bay, Si gn nng c cn bc chiu b v

Khi xa i ta b ta chi, i ta chi bn sng khi khi Chi cng an i bt qun gian, Hin ngang anh gi sng ngay tim: Bang! Bang! Anh bng ngay em: Bang! Bang! Em ng trn sn: Bang! Bang! Ting sng khi xa: Bang! Bang! Ta s khng qun bao gi .. i ta theo nhau ln ln mau i ta lun thn thit bn nhau Ta yu nhau nh l b con Nhng anh ham chi bt nhau lun: Bang! Bang! Anh thch lng qung: Bang! Bang! Em cng theo anh: Bang! Bang! Ting sng khi xa: Bang! Bang! Ta s khng qun bao gi .. Bao nm qua ta 20 Cu yu ng n cho i Mi hn thay cu ni th ngy Chi yu thay chi bt nhau vui .. Anh xa em, em mt anh yu khng ai coi xem li ni ai Anh ra i, anh ra i Anh i theo duyn mi xa xi: Bang! Bang! Anh ra i: Bang! Bang! Em s b v: Bang! Bang! Ting sng khi xa: Bang! Bang! Ta s khng qun bao gi .. Nay khi ta ra chn cng vin, Trng bao nhiu em b hn hoan Chi cng an i bt qun gian Chi i theo i trn lng xng: Bang! Bang! Ta nh nm xa: Bang! Bang! Trong tri tim ta: Bang! Bang! Ting sng khi xa: Bang! Bang! Ta s khng qun bao gi ...

Si gn cn ai khc k ln ng Si gn ma chiu rt ri v nga Si gn m thm, n n xanh Si gn ma bay, thi th cng nh Gic ng min xa, m tri ni rng Bn rng nh nng Trung Nguyn Si Si Si Si Si gn gn gn gn gn by gi tri ma hay nng by gi ci mt xa nhau bc ai g xung m su bng nghing, Si gn ng i by gi ci mt xa nhau

Trang 172

Kh tm
Kh tm v vng khi mnh la nhau Cng do cha m em mun sang giu Sn nh phi hng xc pho Em ng xc cht tim au Thi vy tay cho giy cui qua cu Kh tm v lng do phn lm con Ngha m cng thy thn gi vung trn Vng li theo chng xa x Sang giu nhng chng sang xun Em vui vui gng, em ci ci xui K: Hi ba m! p m p du Sao nh p duyn con Cho cau xanh phi xa tru Hi ba m! Hm bc qua cu Nhn cu bao nhiu nhp Nghe lng mnh su by nhiu Kh tm cam nh mang lng bc en Chc anh thng cm em ni u phin Vui g m i nhung gm Bn ngi khng ngha con tim m chung vui l m ngi tnh quen

Khonh khc
Trng Ph Hi

Khc cho tnh u


Thi xin ng gp g, chi na em i, cho lng b bng. V tnh u em hi, yu ai ri, s yu mun T ngy vng bng em, bun thng mong nh..kh qun Em thng hay u su, bun cho s phn, em thng khc thm. Em! Em nh chng em, nhng chiu mong ch. Gi ngy y u cn, tnh phai m, k nim ngy ma Em! Em qun ht em ni nhng g, em ha nhng g. M nh l qun i pht giy ban u tnh yu chng ta. Anh khng bao gi qun khi mi duyn xa em nh di la. D tnh em ht, xa em ri, anh vn thng hoi. Chng cn c m chi c gn bn nhau, ni yu. Nghe nhp tim nh nhng, tng hi th u ca ngi mnh yu.

Ch cn mt chic l cui thu mng manh Ch cn mt mnh em xt xa ch anh Ch cn m nay mai l kia ri Ch cn m nay mai l kia ri Khi ma thu khut ni cui tri Git nc mt kh khng li V ri ma thu qua trng tnh bun vui Vi lng mnh bng gi thng nm lng tri Ch cn m nay hy n bn em Ch cn m nay hy n bn em Nu ngy mai bc chn anh v Mt xc l ri bn h . . . ma ng ti t Ngi v y vi em v bn em V y vi cn nh xa m m Vng tay v ln mi m ngy thng ch mong Ngi v y vi em ngi yu i Th xa hy trao ln cui trong i Ma ng n bn hin ri V y vi em

Kh V Yu Nng
Tnh c lc khin ta bun chn ! Mun khoanh tay quay mt trng vng ! Ngi m nhng vt nhn vng trn, Nhc cho ta mt thi yu nng ! Nng nh n vng huyn b ! Tnh nhan sc kia cn g ? Lm ta o in thn tr ... Mc i ch a tnh ngu si !!! i ! tnh yu ging nh cn m, Yu lm chi gia cn ch ... Yu ngi nn kh thn cho ta, Bi yu m ra !!!!

Khc mt ging sng


c Huy

Ti hay nh v qu nh vo bui chiu. Nht l nhng bui chiu ma ri. Cng may Cali tri ma t khng nh Si-Gn Nu khng ti khc mt ging sng. Khng chi xt xa cho bng thn phn ngi Xa nh sng mt mnh n ci. Cng may thi gian qua vun vt khng nh Si-Gn Nu khng ti khc mt ging sng. Khc mt ging sng, ti khc mt ging sng. Mt ging sng di, nh cha, nh m. Nh anh, nh ch. Khc mt ging sng, ti khc mt ging sng. Mt ging sng di, nhng chiu ma ti khc. Khc mt ging sng.

Trang 173

Khe v nc
Hong Bch Sn

Khi hnh
Phm Duy

Khi tnh Trng Chi


Phm Duy 1956

Khe v nc kin thit quc gia on thanh nin ta gp ti ba, to ngun dn sinh mi, hng mnh trong nam gii hp lc xy hng thnh chung nc Nam Khe v nc ch kh cng kin. Ging Lc Hng uy hng v bin, trong kh nguy can trng, sinh thc ta coi thng Vit Nam thanh nin anh dng mun nm Thanh nin i hn thing ni sng i ch. Ni tay ta ton dn ngng trng tng gi. Mang mu anh hng ta ng lm nh mu anh hng. Ni t Vit phi ln n sng th gii ngm chung. Dn sinh yu nhc mang theo mi nhc vong quc Dn sinh dng cng a ta ti i vinh quc. Mau gy ly phong tro khe khp ni xa gn, cho dn tr cng cng v hng phn, ngn i khng m nh Duy Tn.

Mt on ngi trai hin ngang eo trn vai n mu xng Vui ra i khng bun nh thng! Mt n ci ti trn mi, mt sng quc ang m thm hn cng non nc i mun phng. * Mt rng c php phi! Mt mu vng chiu dng! V mt nn vinh quang bng mu! Mt tri Vit yu du! Mt tri Vit mnh mang! Gic on ngi lnh ng hin ngang. * Ngy no phi xc nh khng? Thy ri mnh mng trn khp ph phng. Thn m tng, u gc Ai trn ng, ngi nhum m Thy ri trong m khuya lp chin ho. Dng mu cm hn ca mun dn ta Thit tha ku go bao trai trng ln ng. Qun i chung mt lng thng. Qun i vi tnh yu nc. Non nc ngm ngi cn thng bao qun. y giy pht chia phi, qun ra i khng luyn tic i. Vui xa xi xin nh pht v em vinh quang t thm nc nh, Gi y on qun c tin!

m nm xa khi cung n ln t Hoa l qun gi tn, my trng bay tm n Hn ngi thn thc trong phng loan m nm xa nghe cung n gy m u ym nng t qut, hn gi a v thuyn Tng ngi trn sng du thn tin m m m dn lan Cung nam thng m vang Em yu ai b sng nh thng ai trong n Xa xa xa ri tan Cung Nam Ai th than Ai thng em lu bun mi lc khuya tn canh Dt khc n hn em thy m i ting n li khng mong c th thy tn i khng gi xun v Khi ting ai dn xa Tng t mt khi u su i ch trng ln tan ht thng au Mi em nc mt hoen mu Tc chy ngn hng, mi thm cn u m nm xa tng t ngi h khoan m p bao mng vng cho n khi gp chng Th nh tan v cu ch mong m nm xa trn con thuyn l loi Khi trt yu ngi ri xa cch nhau v i Ti hn duyn kip bao gi ngui m nm xa m mi tnh d dang Trong y sng hn cm ai cht m nguyt rm N tnh cn cha n xong m nm xa cha ngui lng yu ai Duyn kip trong cuc i em xung ni tuyn i thnh ngc mong ch ai m m m dn tri Bao nm qua dn phai Ai xui nn ngc kia vn vng ni lu i Tay nng ln mt khay Tim Trng Chi l y Trong m khuya tic tr vui bng gia nh ai Rt nc vo cht thy bng ng lang

Khi dng m i mt
L Lin

C ngi nhc sao bn bit Tnh thy trung rng r C ti thm nghe nh tri tim cng ha chung Nhng giy pht m i C ngi ni yu ri thy Mnh bng nhin m qung Tri tim la tnh thiu Khi bc m i mt, mi r lng ngi yu. Ri ti gin, ma mai vang ci c Vi bao li h khng tin ti. Ng u n chiu nay nghe lng tan v Cht theo tnh v cnh bay. Nay bn riu ti m qung L thm khng kp giu Khin ti ci ri ni Mi dim tnh tn chng lu, khi vng dng l ri.

Trang 174

Quanh chn tr thuyn tri theo ting n C ting ngi vng cu ht u bun Ai on cu h khoan Nng niu mt chn m hn Mng tnh trm nm nm trong y ly hng Khi xa duyn trt ph phng Thip tr n chng nc mt li dng m nm xa yu dng ngi xa xm Nng chn trong lu bun thng nh ni ngn trng L su ri xung cu h khoan i duyn kia ai tr cho ai Cho mt ri l ri, cho chn tan thnh li thnh bi ht ru lng ti

Khng bao gi qun


Ti vit ln y, vi tt c chn thnh ca lng ti trao anh. Ngy no quen nhau, v chung hng i, mnh trt trao nhau n ci. V tnh yu , ti em p trong tim, D bi thi gian c lm mi i k nim ca hai chng mnh. Ti cng khng bao gi, khng bao gi qun anh. Cho n hm nay, vi nc n nghn ngo, mnh mm lng xa nhau. Cn u nhng m anh du ti li v, bun k nhau nghe chuyn i. Tnh mnh nay cht nh l u thu ri, ng trn m ci, ti lnh lng m k nim ca hai chng mnh. Ng ngc trong m trng, ti cha vi nim yu thng. Nh lc chia phi, cm tay cha ni ht bao nhiu nim thng ca tui xun va trn. Xa nhau, my ngi khng bun khng nh, xt xa cho tnh yu. Ni tic xa xi, ngy xa anh ni vn yu em nghn nm, vn i em trn i. Nhng nay ht ri, hai ngi hai li lc m bun khng anh ? Ti gi yu thng, xin trao tr n tnh v ngi ti yu mm. ng thng tic chi anh, chuyn hai chng mnh l gic m trong cuc i. Tnh mnh nay cht, nh l u thu ri, ng trn m ci, ti lnh lng m k nim ca hai chng mnh. Tuy xa nhau ri, nhng khng bao gi qun anh ...

Khng cn ni anh yu
Phm Duy

You Don't Have to Say You Love Me Ngy xa xa em ni yu anh, V anh ni s mi bn em Gi th duyn ta v tan Em vn yu anh, nh anh .. Ngi tnh i, anh bit chng anh i l loi em sng chnh vnh Ch cu mong theo bc chn anh, Theo bc chn anh thng mn .. V anh khng cn ni yu em Ch xin c anh lc ny V anh khng cn ni yu em Ch xin hy tin, V yu Ngi, v yu Ngi, Th sut i em xin l Ngi tnh L loi, xa xi ..c th thi ... Ch mt mnh b v, m mi yu xa Cuc i qua nh cht ni xa Cn chi na, em c em m, Em nh, em mong, em ch ... V anh khng cn ni yu em Ch xin c anh lc ny V anh khng cn ni yu em Ch xin c tin c em, V yu anh ..v yu anh ... 2nd {} S khng cn ni yu em Ch xin c anh lc ny V anh khng cn ni yu em Ch xin hy tin c em .. Ch yu anh ..ch yu anh ..... oOo When I said I need you, U said U would always stay, It wasn't me who changed but you, ang now you've gone away .. Don't you see that now you've gone and I'm left here on my own, That I have to follow you and beg you to come home ..

Khng
Khng ! Khng ! Ti khng cn yu em na Khng ! Khng ! Ti khng cn yu em na Khng ! Khng ! Ti khng cn yu em na em i Tnh i thay trng i en Tnh i cn lm bon chen Tnh i cn lm am m Nn tnh cn lm ch Tnh mnh c ngha g u Tnh mnh lm thng au Tnh mnh gian di cho nhau Thi nh hn li kip sau Khng ! khng Ti khng cn, ti khng cn yu em na Khng ! khng Ti khng cn, ti khng cn yu em na Khng ! khng Ti khng cn, ti khng cn yu em na em i ...

Trang 175

You don't have to say you love me Just be close at hand, You don't have to stay forever, I will understand. Believe me ..believe me. I can't help but love you, but believe me, I'll never tie you down .. Left alone with jsut memories Life seems dead and quite unreal .. All that's left is loneliness, there's nothing left to feel .. Repeat Refrain{}

Khng cn ai
Khng cn ai i chung mt i Khng cn ai chia st nng say Khng cn ai chia li th than m ti v c bc n ci Khng cn ai ti i mt mnh Cng vi bng qua cnh ng i Ch mt mu ru phong c a Vin bun ngi ht trong tranh Ngi gi c nh my mt m Cn li ti xanh ru i mnh Mai ti v ma thu che li Bng qua tri ti cng bng ti (repeat 1) Khng cn ai! Khng cn ai! Khng cn ai!...

Khng cn ma thu
Vit Anh

Khng cn ma thu, trng ri bn thm Khng cn li ru, m trn mi mm Em th nh ma xun u ni di m thu Anh lm ma thu, cho em m mng Anh lm li th, qun qut bn nng Em i tic g thu vng tic g xun sang Cn thng nh nhau, v thp sao tri Cn thng nh nhau, tng m bo t Tc t trng th li yu cha ni trn mi vng v ng ta qua, chm khut chn tri ng ta s qua, no ai bit ti Chiu bung r ri ru lng thi m ru bun ln th

Khng c em trong i (et si tu n'exista


Mt khi khng c em trong i Trn gian kia anh u c vui g? yu, ng nhung nh v tha thit, C nhn gian kia khng bun vi .. Mt khi khng c em trong i Cnh chung quanh kia cng thy r ri Bnh minh vui ngy ti mt y nh sng Di ngn tay em khoe sc hng Gi s khng mong tr li ... Mt khi khng c em trong i Tm ai anh s trao tri tim ny ? Lng am m vng tay nh li tha thit Ni thng yu kia bao gi qun .. Mt khi khng c em trong i Nim tin kia sao b chng phai tn Tnh nh my va bay bi cho ta vi Cht vui sng trong gic mng i c vui chi vng nng ?

Khng phi l lc
Nguyn c Quang

Khng Cn Ai Yu Anh Nh Em Yu
Anh i r ch cn li y l vng a Chiu nay xc x di hin ngoi Lng em thm c anh s quay v Xa ri nhng cuc vui cho xt xa no ngu Anh i ri tnh yu bung li Em v mt l ri ri mi cho cuc tnh Th thi nh ht xin nh cho rng Khng cn ai yu anh nh em yu anh . K: Yu Anh yu tha thit yu anh di kh gi y tng ngy qua lng thy xt xa Ma hiu ht nghe nh ting th di Khc cho i v l yu anh Nay xa ri ngy vui khng anh n tnh n ri i bit em vn mong ch Tnh yu ngy xin nh cho rng Khng cn ai yu anh nh em yu anh ..

Khng phi l lc ta ngi m t vn na ri M phi cng nhau ta lm cho ti mi Hng chc nm qua ta ngi ng nhau Nghi ng nhau , khch bc nhau Cho cay cho su , cho tht au Khng phi l lc ta ngi m ci sung Khng tin ni nhau th ta nh nh ai dn u Th gii ngy nay khng cn ma qui Thn tng tn ri , cn anh vi ti chng ta i ti bng ci tm thng thi Lm vic i khng lo khen ch Lm vic i hy say v m C bt tay t t chng ta gii quyt Mnh chm chn theo sau ngi ta Cn ngi y ngh lo vin vong Thc mc ngi ngng n lc no mi lm xong ...

Trang 176

Khc ca ngy ma
Lam Phng

Khc ca L
Th: Du T L/. Nhc: ng Khnh

Khc ht n tnh
Nhc: Xun Tin - Li: Song Thng

Ka thn qu di trng vng bt ngt nh trng thanh chiu qua lng s xc chiu hn qu bao khc ca yu i Mng trng ln chng ta cng ma ht c mong sao la hai ma thm ngt La v mang bao khc ca tuyt vi L lng tri qua tri mi trong chiu t ting tiu bun m qu Hn ngt ngy trong ting ht a nhp nhng ting ci th ngy Mt mng m thu cung hng chnh chch bng khut sau rng tre Ting ai h chp chng xa a H l h l h l h l Ny anh em i ! Gi cho tht u, gi cho tht nhanh Gi cho kho ko trng phai ri khoan h khoan ting chy khua vang mi trong m di. Ci ln i trng sp tn bng x Ht ln i nung lng nhn th, ng xanh vui khc ca ngy ma nh trng li Ting sng ri Ri khp thn lng su y vi Ting ht cu h l tri Ting lng trn ngp hn qu

Ti xa ngi nh xa ni sng Em bn kia sui, bn kia rng Em bn kia nng, bn kia gi Ti, mt dng sng ln mnh mng Ti xa ngi nh xa bin ng Chiu dng lnh lng, chiu ging hng Nhng cy ghi du ngy em n cht t m ma khng sang Ti xa ngi xa hi thuc cay Ngy mai tnh s b tim ny Chiu em khng ti, hng cy Nghing xung ti tng ngn heo may Ti xa ngi Nh xa bin ng Nh xa ni sng Em bn kia sui Sng ln mnh mng Ti xa ngi Xa ti t y Lng yn du xa Cn chn c Cn li on than Ti xa ngi xa mi rt tham Em nh gi ni nh chim ngn Em xa xi qu lm sao bit Ti m thm nh cn m hoang Ti xa ngi xa khng hn on Vn ti trng lnh n hoang tn Nh ai bun ngt trn vai o Ma u v nh vt thng

Ngi t (l) t phng Bc qua ging sng sng di tm n phng ny, mt nh thn i. ..tnh Bc duyn Nam l duyn tnh chung mun i ta p xy. Nng nng l thn n mt duyn ci say mi hng Tnh ngt i lng mng vng chung bng. i. ! Mch t dng hng l hng cn lao chung i vai st vai. Cng gp bn tay thng yu nhau ri ng khoai hai ma ngt mt nim vui chung vui cho thm hng i la vng tnh i. Ngy mai hnh phc ni ni reo ci qu hng thi au su ngn sng ni cch chia, Ta em yu thng v ta gieo rc... Tm v mnh vn hoa thm hi bng tm xun trao nng, li ht n tnh hng hng i m. i...i sng yn vui, l vui Du nhau i vo chung bng m.

Khc ht cho i
Mt tnh khc ht cho ngi du yu, Mt bi ht vn vng du mm. tng nh cht duyn tnh chng ta, Khi hng c, cha phai mi nh. vui xa cu ha lun st son, Li th ha ta trao ngy xa. Em chim n nhung mun vt my, V Xun i bng chic cnh non. i, anh yu thng hi, em n nn ngy thng qua. Xin anh thi ng trch, nm xa em la di anh. Trong m u ti, em l xa trn ln khi xa Em nh bm hoa, am m mun hoa ngn sc hng. a ng xa trng quyn r, nay ru phong ph li i. Bao m em nm khc thng cho mi duyn tnh cht non. V i qu cay ng khi sng bn ai chng cht yu. K nim c nh bng ma, vn mang d hng vo tri tim.

Trang 177

Khc ht thanh xun


Phm Duy

Khc thy du
Hy ni v cuc i Khi ti khng cn na S ly c nhng g V bn kia th gii Ngoi trng vng m thi Thy i, v tnh i ! Nh loi chim bi c Trn cc nhn trm nm Ti tm i nh mt Trong vng nc cuc i Thy i, v tnh i ! ng bao gi em hi (Coda) V sao ta yu nhau V sao mi anh nng V sao tay anh lnh V sao thn anh rung V sao chn khng vng V sao, v v sao ! Hy ni v cuc i Tnh yu nh li dao Tnh yu nh mi nhn m i v ngt ngo Ct t cuc tnh u Thy by gi v u ?

Kip d trng
T Cng Phng

Ngy y khi Xun ra i Mt tri bnh minh c l chim vui C la i yu nhau ri Hn rng cn mi khng ngui Nhc lng hng Xun bi hi Nh v tnh ai ting ht ln ngi Ni vi nhau yu nhau ri Mt ngy cn mi ti mi Ri nm tay cng ni vui Nhng cu m m khng ri vai Ri l li hnh dng ai Khut xa bin vo no khi T khi Xun ti hi Cho bi ngi thng nh ti xa xi Nh ti cu yu thng ngi Mt ngy tui mi i mi...

Chiu vng vng gt mi ta dng chn phiu du Lng nghe sng gi ngt ngo Hng da nghing bng ru nhau thm th li u ym Du nh i cnh mm r ri n chim b nh ngp ngng Nh hng gi a v qung tri c Mt mnh ta ng nhn mi tnh duyn tan theo Ngn con sng go bc u Nh su ln du chn ghi cuc tnh nha trn ct Li ngi nghe cht lc loi Trn thn d trng ti phn Hoi cng thng nm xe ct bin ng Thi gian nh ngng tri gia chiu tn t Thm gi tn ngi vng xa phng tri Cuc tnh nh cn lc mang theo hn ngi V trng dng khp kn u m ngn i Tnh ngi u c thu cho ta? Thn mang kip d trng em i xe t duyn Trn bi ct vng ho huyn Cht nghe lp sng x ln i mnh nhiu cay ng Cuc tnh trn thng ngy mun phin Cn in vt hn i mnh Ngi i hy ru tnh ta vi qun Thi gian nh ngng tri gia chiu tn t Thm gi tn ngi vng xa phng tri Cuc tnh nh cn lc mang theo hn ngi V trng dng khp kn u m ngn i Tnh ngi u c thu cho ta? Thn mang kip d trng em i xe t duyn Trn bi ct vng ho huyn Cht nghe lp sng x ln i mnh nim cay ng Cuc tnh trn thng ngy mun phin Cn in vt hn i mnh Ngi i hy ru tnh ta ... vi qun

Trang 178

Kip am m
Duy Quang

Kip no c yu nhau
Th: Hoi Trinh - Nhc: Phm Duy (Saigon 1958)

Kip ngho
Lam Phng

Ti xin ngi c gian di Cho ti tng ngi cng yu ti Cho ti cn c thy i vui Khi cn ma ma ng ang n Xin gi t ngy thng rong chi i tay ny vn ch mong Con tim ny d lm long ong Ti yu ngi bng ni nghit oan Khng than van v khng trch on Cho ti trn mt kip am m i ti c m anh b cuc vui Tr v cn phng ny n ci Mi anh ru ni au tuyt vi Khi mm m ph la i L thi gian cng nh ngng tri Thng yu ny ngi hy nhn ly m ti i mi hn trn y Trong tay ngi hn s m say bao khn kh vt bay Ti khng cn v nghi ngi khi Ai ch bai thn ti kh di Ti yu ngi hn chng tnh trong Ti vn c i mong Ti xin ngi c gian di Cho ti tng ngi cng yu ti Cho ti cn c thy i vui Khi cn ma ma ng ang n Ti xin ngi c gian di Nhng xin ngi ng la xa ti....

ng nhn em na anh i Hoa xanh phai ri Hng trinh tan ri ng nhn em, ng nhn em na anh i i mi bung xui, mi nhn qun ci. Hn ngi thi qun ta Trng Thu gy i b Chim bay x xa m. Gp ngi chng, gp ngi chng, nhn cho ta Hoa xanh b v m su gi th. Kip no c yu nhau Th xin tm n mai sau Hoa xanh khi cha n Tnh xanh khi cha lo s Bao gi c yu nhau Th xin gt ht thng au Anh u anh u ri? Anh u anh u ri? ng nhn nhau na anh i Xa nhau xa ri, qun nhau qun ri Cn nhn chi, cn nhn chi na anh i Nc mt bung sui, theo ting ht qua i ng nhn nhau na... anh i !

ng v m nay vng tanh Rt ro ht ma rt nhanh Lnh lng ma xuyn o ti ma chng yu kip sng mong manh Ly li qua mun li quanh Gp gnh ng ti tm Ngp ngng dng bn mi tranh nghe tr th thc gic bi ngi m m ting ht ngn nga i li m hin ru thit tha Khng gian tm ngt bao la nh thng ng v qu xa Ma i c thu cho ta lng lnh lng gia m trng i g chng tnh thng khng yu thng Thng cho kip sng tha hng thn gy g gi cho gi sng i khi mun ni yu ai nhng ngi ngng nh lng phai m nay giy trng tm t gi v ngi chn mt mng i ngho lng no dm m tnh chung Tri cao c thu ci xin ngi ban phc cho i con Mt mi tranh yu, mt mi tnh chung thy khng h phai V mt ngy mai ma khng nghe ting khc trong m di y c ni nim bit ngy no ai thu cho lng ai

Trang 179

K Diu
Th: Nguyn Sa - Nhc: Anh Bng

K nim
Phm Duy (Sigon 1966)

K nim bun
Mt chiu em mang nng n vi my hng Si lng anh qun but gi kip phiu bng Chiu dng chn bn qun vng d o phong sng ri anh yu c b mt nai bun Quyn hn anh trong mi tc cun my vn Tui hng hoang i tri cm thm ngt hng vng Nng l tin nga ging th mt u bun lng anh yu m ui thng nm trng Cht chiu no chim v cnh vt cao ngn my Chiu bun ma ging, hi b mt nai t L tnh vng trn kho mt b hay ma Ngy no anh a n b cui sn trng xa Gi lc phng nao, ai n bc em th ng trn b v cnh n t trong ma Anh cn thng gic m chiu xa Dt v phng nao hi b mt nai bun K nim xa xa lc b mi ra trng L chuyn tnh bun i ta, b nh hay khng ? Tnh mnh anh chn du kn mi trong hn Gc u bung tri np sng c huy hong Trn i anh vui mi vi kip sng i hoang. T ngy em i nng m tt bn thm T ngy em i ting ht vng bn rm H cm anh bung ro rt, nh em tng m Nng l tin nga ging th ..

Khi ng my cao dng trn np trn anh cht nghe tnh v cnh bay Tri tim anh hn di trn vai m hnh phc nh ht sng gy Bng mu xun v trn nm ngn i bn tay lc bic l non Anh ng nghe u ym gi tn em Khi em n nm ngoan trn c bic C b ng l mt tri b ng C xn xao l so xn xao Cnh tay anh dn nm yn ngi yu th xui sui tc mm i mt anh tr thnh tinh t m tht xa canh chng gic ng ngon Anh canh chng con thuyn l i ngang s ch em v qu hng thn tho

Cho ti li ngy no, Trng ln bng ngn cau Me ti ngi khu o, Bn cy n du hao Cha ti ngi xem bo, Ph x vng hiu hiu Trong m ma kh ro, Ti nghe ting ci tu. Cho ti li chiu h, Ti i gia ng qu Hai bn l hng la, Xa xa l ngn tre Thp thong vi con ngh, Ting nc di chn Ti m tri my ta, Khng nghe m gi v. Cho ti li nh trng, Bao nhiu l ngi thng Khng ai th ai on, Ai cng bo ti ngoan Ti yu thy ti lm, Nh ting ni vang vang Ti theo t o trng, C em bn cng trng. Cho ti li mt ma, Ma ri bun ngoi m m n trong ng, Soi sng mnh tim kh Ti m thnh triu ph, Cu vt gi b v Ti m thnh thi s, em th dt mng h. Cho ti li cn nhiu, Cho ti li tnh yu Ti khng cn khn kho, Ti khng i bao nhiu Cho ti lng non yu, D khc, d tin theo Cho ti thi nin thiu, Cho ti li t u Cho i li t u, Cha i vi v sau Xin i t th u, i vui v bn nhau Trong tim th si mu, Kho mt c trng sao Bng hoa ci trn o, Trn mi mt nguyn cu. CODA (ht nhiu ln) Cho i li t u Cha i vi v sau Cho i li t u Cha i vi v sau...

Trang 180

K nim chiu ma
Chiu ng hiu ht bun, ngoi hin ma vn tun. ng sang qu em xa gi rt sng ri theo gi lng lng L khch dng chn nghe lng bng khung lng ngm cnh chim bn tri, vn u hoi khch ng bn sng ch ai . Thi gian bi xo m, tng ng tri lt qua . Tng m trong men say qun vng phng xa nui tic thng ho Nh nhng chiu xa bn ngi em th ngi di bng tre m m, mng vn cha tan tnh cha qun. k: Ngoi tri cn ma tun, ngn my bay . Sng ri vn bun thng hng cy theo gi rung Thng bo tri theo sng dng. n chim theo gi tha phng, nh ai kia . La reo bp hng trong lng ta bng nh nhung xt xa Thng bng qu hng chiu m..v dng em th ngy xa .

K nim xa bay
Cha chiu no bun bng chiu nay Mnh xa nhau my trm ngy Ti tng v cn trng thy em Cho chng mnh ni khng ln li Ngy ti i nhiu ma trn cao ma u ma nh tri chim bao Cho em khc rung i vai gy Cha chiu no bun bng chiu nay Ti v y thnh ph ma y Ma u ma ta nh nhau Bao k nim thu xa cht v Chiu hm nay mnh ti b v Sao chiu nay em khng n y a ti v trong gi heo my Bao li hn th ngy xa xa Theo bt ma tri i hng h Cu i n gi cng th Cho n tnh tan vi h v By gi l u ma ma ri By gi l u ma nhung nh Em i chiu nay nh ti khng Cha chiu no bun bng chiu nay Bn nh ai tic ci vui vy Thi chng cn g mong thy nhau Bao k nim thong bay xa vi Ka c du ci trong pho vui Ring m thm mnh ti nh thi m hoa a em v vi ai.

K vt cho em
Th: Linh Phng - Nhc: Phm Duy (Saigon 1971)

K nim trong ti
Ngi khut xa ri, Nhng n tnh nh ng my m Nhng k nim cn mi trong ti i thng nm gi phai tn.. Cn u nhng n tnh Nhng k nim ri cng xa m Ngi thng nh vy quanh Nh l Thu tn a trong ti.. i ta xa nhau my ng ri Trong m c n khc mnh ti Anh i ng sang i kh qunh Ta mt nhau ri i kh vui.. Chiu nay l Thu vng i cng chng phai tn Ngi thng nh vy quanh Anh xa m khut trong ti...

Em hi anh, em hi anh, bao gi tr li ? Xin tr li, xin tr li, mai mt anh v Anh tr li, c th bng chin thng Pleime Hay c C, ng Xoi, Bnh Gi Anh tr v, anh tr v, hng cy nghing ng Anh tr v c khi l hm g ci hoa Anh tr v trn chic bng ca Trn trc thng sn mi tang trng. Em hi anh, em hi anh, bao gi tr li ? Xin tr li, xin tr li, mai mt anh v Anh tr v chiu hoang trn nng Poncho bun ph kn hn anh Anh tr v, b tc em xanh Cht khn s trn u vi v, em i ! Em hi anh, em hi anh, bao gi tr li ? Xin tr li, xin tr li, mai mt anh v Anh tr v, y k vt, vin n ng en Em sang sng cho lm k nim Anh tr v, anh tr v trn i nng g Anh tr v, bi tng ct chn Em ngi ngng do ph ma Xun Bn ngi yu tt nguyn chai . Em hi anh, em hi anh, bao gi tr li ? Xin tr li, xin tr li, mai mt anh v Anh tr v nhn nhau xa l Anh tr v dang d i em Ta nhn nhau nh mt cha quen C qun i mt li trn tri, em i ! Em hi anh, em hi anh, bao gi tr li ? Xin tr li. xin tr li. mai mt anh v.

Trang 181

L diu bng
Li ru bun nghe mnh mang mnh mang Sau ly tre lng khin lng ti xn xao Ngy ly chng em i qua con Con mc li c v C ch bm vng bay theo em Bm vng u cy m u ri Ly chng sm lm g, li ru thm bun Ru em thi thiu n xa xi Cn u bao m trng thanh Tt go su, vui bn anh Ru em thi con gi kiu sa Em ai tm c l diu bng Em xin ly lm chng Ru em, thi thiu n xa xi Mnh ti lang thang mun ni i tm l cho em ti Ru em thi con gi hay qun Thng em ti tm c l diu bng Diu bng hi, diu bng Sao em n vi i ly chng

L me bay
Nhn l me bay nh k nim 2 chng mnh ngy quen nhau vng cht tnh trn tc my i mt th ngy, hoa nng m y p ta nh l me bay nn tnh anh cht vay Ngy yu nhau chng ta thng qua li ny tng l me bay vng gt hi hoa bm say t nng m bng, trn m em hng p ta nh l me ri khung tri xanh c m Ta xa nhau lc h v ri xc phng bun no thnh khi ngp tri vng luyn thng i... Ma thu dng cao bit l ngi yu ang mong xin hiu gim la cn t chy qu hng... Gi xa nhau nhng k nim xin vy cho vng l me bay nm thng di thng nh ai em c qun i, thng nh lm g tnh mnh nh l me ri trn ging xui bin khi...

L th
on Chun & T Linh

Nh ti ma thu nm xa gi nhau phong th ngo ngt hng nt bt a tnh l li nh pht ngp ngng lng giy vit rng ch n kip no tnh u trong gi ma ngi yu i em nay v u? phong th cn y nh nhau tm trong nh sao nh ti ngy no cng bc n cu ngi xa tc th hn li n i tri n bn no hnh dng thuyn yu Thi gian nh xa li yu thng thi gian phai dn mu bao l th anh quay v y t t th qun i nim n i ngn xa i n theo thng nm tn i n theo thng nm vng tnh ngi ngh s phai ri Nh ti ma thu nm no mnh anh lnh nh rng cng sng chic l thu dn vng theo nh ti ngy no cng bc n cu ngi xa tc th cn u n i chng ngi xa?

Trang 182

L th gi m
Nguyn Hin

L th min trung
Lam Phng

L th trn th
Ly cha con l lnh trn ngoi bin V xa thnh ph xa qu nn qun m nay ngi hai tri xung nh sao lung linh mun mu Con tng ha chu soi tuyn u Ly cha con l thiu ph min qu Chng con v nc nn ra i Hai ba nm cha tha ch Ht thu qua xun sang h Con i tn ng mi tin v n x khng trung m ng m vn nghe Tng lp trai i cho ngy mai vn i m nay ngi xung i Xin em ngun vui ti Nhng i mi lnh ci lu khng ci Ly cha con cn la tui hc sinh V cho l lnh con thit tha xin An vui cho ngi u tuyn Tr th yn tm sch n m hin con ht u phin.

M i thi ng khc na Cho lng gi nng su thng Con i say tnh vin x u c qun tnh c hng Thng ngng v qu c Gt th gieo thm th By trai thm ri l Sng gm hn mai v Con v tm p la M ci vun khm du Mi tranh ngho vn khi Vn thm ngt hng cau M i thi ng khc na Cho lng gi nng su thng Con i say tnh vin x u c qun tnh c hng th Thi Tho nhc Nguyn Hin Nh th Thi Tho b CSVN x 4 nm t trong v n Din n T Do cng vi gio s on Vit Hot.

1.Min Trung p ti, vn tnh ti Nm thng trt qua ri nhng sc hng khung i lm lng ti yu hoi Rng yu tri thanh, thy dng cng xanh, yu khi m xy thnh, chim bm trao duyn lnh, ngi dng lu tranh... Nha Trang sng li khi Lt hoa ti nghing mu bn sui Thm nc sng Hng nhum thm i b ting ht c li tru mn khoan h... Min Trung ngn ni, cn bao nim vui, Bao mi tc bung di, bao cnh mi duyn ci cng p lng ti. 2.Hn ang thm m, c th nng th Th chp mi duyn h thng trch ai th lm min Trung mong ch Min Trung gi y, hn yu y vi mun ting ht cu ci ang nhn qua phng tri tm mng tn phai... Nha Trang vn vui khi Lt hoa ti ang ch tay hi Ven bn sng Hng t o hoa c chic nn th trng ng cn lm mn m Th sao ngi qun min Trung y duyn ? Non nc vn m m, th trao tm hin, ng ph lng...em

L thu vng (autumn leaves)


Chiu bun nhn l, tn t ngoi hin xa Hn nh vo Thu, nhum vng mu nh Ln mi rng r, nh mt i m m M pht hn em, la chy trong hn Ngy no em t ly Sn bun man mc ng v heo ht Ting gi vt khi Ngi yu h, ngng trng nhau hoi Mi xa xi .. ch thy Thu v l vng ri

Trang 183

L xanh ma h (the green leaves of su


Tun Dng

Now the green leaves of Summer are calling me home ....

Li gn hn em (viens m'embrasser)
Li y bn em, anh hi ch khi xa em m nay, Li gn bn em. Vn bit i ta chia tay, nhng trong lng cn m say... Li gn vi em... Li y bn em, hy ni ta lun yu nhau Tim ta chng i thay u Hy ni anh khng ra i cho em ng bun chia ly... Li gn vi em... Anh i nh nh, Hy c khi ln trong ta bao nhiu k nim am m Nhng lc i ta cn trong tay nn say sa ( h...) Anh i nh nh Hy c khi ln trong ta tng ngy qua bao m ui Hy c nh ta ang yu nh duyn tnh cn yn vui Hy ti hn em... yn vui... bn em ri thi... Li y bn em, mun xa em m nay Sao anh nht nha nc mt Hy c vui ln anh i quanh ta ging i ang xoay... Cuc i vn ti... Li y bn em, ch ni cho ta nghe thm Bao nhiu li nng quyn luyn S thy khng lu anh i i ta nh phi qun nhau... Ri lng n au...

H sang l cy xanh mu H sang vang ting ve su H sang phng ti thm mu Ru say hn thi nhn .. Ln my trng lng l ngang tri Dng sui mt lng tri m m Chm trong nc xanh c tung tng N a vi rong vng .. H sang l cy xanh mu H khng mang n u su H cho tnh yu bc cu Se t hng nhn duyn .. H gieo nng trn nhng cnh ng V ma ti khp thn trang Lm cy la sm ln bng Cho nh nng bt cn lao .. H sang l cy xanh mu H sang vang ting ve su H sang phng ti thm mu Ni ngi trng thn yu .. H mang n thn qu xa vi H em n chn xa hoa H gieo khp qu hng thn yu Bao ngun sng trin min ... ..H mang n thn qu xa vi .. ...(Repeat last Refrain).... A time to be reaping ..a time to be sowing The green leaves of Summer are calling me home It was gd to be young then, in the season of plenty, When the catfish were jumping as high as the sky .. A time just for planting ..a time just for ploughing A time to be courting ..a girl of your own 'Twas so good to be young then, to be close to the Earth And to stand by your wife at the momment of birth .. A time to be reaping ..a time to be sowing, A time just for living ..a place for to die .. 'Twas so gd to be young then, to be close to the Earth Now the green leaves of Summer are calling me home .. 'Twas so good to be young then, to be close to the Earth
Trang 184

Li y vi em
Phm Duy

Anh cho em khc tnh ngt ngy Nh m thu, m mt u su Nhn bu tri thm ngt gi xun V n ci ang c m Nh phong ba ni vng ct bay Ri bp bn sng bic khi trng Ngi tnh lm tim em m say Ngi li y vi em Anh yu i! hy tm n em Cho em dng trinh tit trao chng Cuc i tuyt vi khi c anh Cng em chung bc mi Xin cho em i b mi m Xin cho em tay nm, vai k ng i du nhau ta bc i Ngi li y vi em

Lm du x l
Thi em theo chng lm c du x l Bao nhiu n tnh gi tim v theo tim ng hoa em i, ma chiu rng rng Ng ma trong lng, em c vui u Thi em theo chng, vui chn i k nim Tim yu hm no gi gi nh thng au ng em em i, anh ng anh c l Bi khng duyn tri, i ng chia ly K: Anh i, tnh ch p khi tnh dang d Em i, i mt vui tnh nn cu th ng tic thng chi, tnh yu mt Thi em theo chng, cnh hoa xin tr li Hoa xa phai mu l hoa v yu ng D cho hm nay duyn mnh mang dang d Vn thng trong i, thng mi nhau thi

Lan v ip 1
Ti k ngi nghe i Lan v ip, mt chuyn tnh cay ng Lc tui cn th ti vn thng mng m em vit thnh bi ca Thu y ip vui nh bm trng, say m bn Lan Lan nh bng hoa ngn, thng yu v vng, nguyn th non nc s khng h la tan Chung chiu sang , chiu tan trng v, ip cng Lan chung bc Cui no ng i, i bng hn ma thi Lan khc i ngi i Ln cui gp nhau, Lan kh ni, yu mi nghe anh, em yu anh chn tnh nu duyn khng thnh, ip i Lan ct tc qun i v anh Nhng ai c ng, li xa chng minh khi tnh dang d Lan au bun qu khi hay ip xy mng gia nh Ai no bit cho ai, i qu chua cay duyn nh l v ai Bao nhiu nim vui xin cng vi chn t y, vi chn t y L mt cung n, phi chi tnh i l vng dy oan tri Nu v tnh yu Lan c ti g u sao vng vo su au Nng sng m tim nh cht Duyn bng c n i mi xin phai tn Thng thay cho nng Bun xa nhn th nu thn ca t bi

Lan v ip 2
Ti vit vo y, chuyn ni tip tnh yu hai mi u c mng p ti, thu c thng m sao chia la i Tng m Lan khc thm trong cay ng Xt xa v duyn kip d dang, hoa thm mau tn, ai hay cho nng, cnh chim la n Lan gi nim ring tm qun lng ngy qua bn mi cha Sm chung chiu kinh mc thi gian vn tri trong ti t Nng khng bi xa tnh yu xa c, du cho con thuyn neo bn ng tu Lan khng mong ch, nhng Lan by gi my ai no ng Nhng chiu phai nng, nng thng hay ra ngi gc b em bao tm s gi vo b nu, v Lan c tm qun Nhng mt ngy kia nng bt bm t k bn cnh lan Hoa cng vi bm, p chung mt trang giy chn cng mt nm m Ai tng yu, cm thng ni nim au ca nng Mi tnh u tin nng nh chn vi theo bm hoa Su cho thn gi, tnh duyn ngang tri, bit thng m di nh ting th than Nhng em tin bun nh gieo hoa tn n cho i nng

Lm sao qun c
c Huy

Lm sao ti qun c ngi em gi Sign. Xa cch nhau t ngy y, mong i tng cnh th. Lm sao ti qun c, thnh ph nhum k-nim. Mt sm ra i vi v, bn b cn mt ai. Mt mnh ti bn ny, chiu vng l ri, Vo Thu gi lnh. Mnh em bn y, ai a em v. Lm sao ti qun c, thnh ph nng nht nha. i, nhng cn ma tm t, ri v xt xa. i, nhng cn ma tm t, ri v xt xa.

Trang 185

Lan v ip 3
Chiu kia l chim trn cnh bun khng ca Chim hi xt thng ai Hng cy ng im cng thm nhn my bay che kn pha lng tri Mt con vng ng b v bn kia sng Nc tri lng l nghe chng mang bao thng tm Ri mt hm l khch ln qua bn sng, nt mt u su Chiu nay cng nh bao ln ri Lan ra sn ng khc c n cht nghe ting chung reo tng hi xa xa, ai n ving thm cha Tri v tnh khin xui nn khi ly tan, c sao vn cn xui ngi yu i thm Lan ip nhn Lan khng ni, i lng chim ng cay t l khc ngi ip i, duyn l lng ri thi nh ch kip sau, ng em n tnh thng nh n y ch thm su Cnh ca chn i, khp li ri m chung cn reo mi Lan gin i nn, nng ct giy chung tng lu luyn i Lan khc chi, nh mt cnh hoa xun hng sc sm phai mau Mt m gi ma bn ngn n qunh hiu Lan cp linh hn Ngoi xa tng ting c ku sng nghe th lng Gi than no n trong mn m nghe au thng Tng hi chung ngao ngn ngn di nh khc than, tin mt linh hn

Lng du (l'avantura)
Nguyn Duy Bin

Lng Thm
V Hong

m thanh ngy ngt vui, cho i ta ln ln cng nhau Thnh thang trong nng mai, i ta vui bc trong t do Anh yu kip lng du, rong chi vui ht ca cng em i ta nh cnh chim, cao bay trong nng mai ti hng .. Lng du khp ni, anh vi em cng lnh nh qun thng ngy Lng du khp ni, anh c mong c m em trong gic nng Lng du khp ni, xin cnh tay chng k em m di gi, Xin cho i ta yu m say hng thi gian, Thm ngt ngay i phiu lng i p thay .. Hn em trong nng mai, hn em cho ngt say tnh ta Bao nhiu nm thng qua, yu nhau khng cht chi i thay Guitar anh nh mang, chn ta vui bc trn ng xa Duyn ta nh khc ca, mong sao lun mi nh ban u... Lnh du khp ni ...(Repeat Refrain)...........

Bao m ri, ti lang thang ph vng i ngang nh c b hc cng trng Ging em gy mong manh nh l c, Mi tc huyn ng tht d thng Ti thn th ngu ng bn hin vng C ng ch nh nng hn ch ma V m v ng ngn thc lm th Trang giy trng hay tnh ti mng m C B i! o di by trong gi Chiu tan trng ti lng l theo sau Li ban u ngi ngng khng dm ni m v thao thc sut canh thu C b i sao m thng m nh! Bit bao gi c hiu thu lng ti Tng m v mt mnh ti xung ph ng lng thm nh mt mnh trng m

Trang 186

Lang Thang
Lang Thang trn ng ma ri Nghe lng sao nc n bi hi Nh ru ta vo gic m Bao l kh ri ma thu ti Nh sao l nh bao nhng thng ngy bn nhau bao m m Nh sao l nh i hnh phc l th y vui bit bao nhiu Lang Thang trn ng ma ri Tin rng anh c ngy tr li Em khng tin rng chia tay Em vn nghe tim mnh m say Ni phng tri y bao nh nhng thng ngy bn nhau xa ri C bao gi giy pht anh nh nh n vui bit bao nhiu K: bao chiu tri ma ngt ngy Em p xe mnh em vng quanh Trn ng xa sao gi vng tanh bng nghe lng hiu qunh Anh gi y ta nh cnh chim bay Phiu dt tri v phng tri no Ta lm sao lm sao c nhau, em bit lm sa

Lng ti
Chung Qun

Lnh trn m ma
Ma bun i thi ngng ting Ma cho ph nh cng bun thm Ma ri gc xa thm lnh vng Phng ci lng tiu iu ng khuya vng du hiu m su i trong tui nh Bao thng nh ch l mng m m nay ting ma ri bun qu Ma m su ring ai Bun i n bao gi Ma i, ma i ma gieo su nhn th Ma nh ai, bit ngi thng C cn nh hay qun Ring ta vn u hoi. m m tic thng nh Mong ngi cch xa Ma bun ri ri ngoi ph Nghe nh ting nhc bun trin min m (nay) nao chn y ta du nhau Trao mun ngn li th Ch mong n kip no Ma trn m Ma trn m Ma trn m

Lng ti, C cy a cao ngt tng xanh C sng su l lng vn quanh, m xui v nao?? Lng ti, Bao mi tranh san st k nhau Bng tre rung bn my hng cau, ng qu m mng ... Nhng than i ... c mt chiu thu l thu ri C mt chiu thu l thu ri m sng nhn qu gi thm, m bng ... Ngy v ... M trng bng ngy v ... Qu ti, Chm chn tri ma sng Qu ti, L bao ngun iu thng Qu ti, L bao nh nhung x bun L bao vn vng tm hn ... Gi gi sng ...

Lnh lng
inh Vit Lang

Em n lnh lng n th sao Tim anh tan nt t hm no Gi y nt cng thm nt Mun ni m sao vn nghn ngo Sao em khng ni mt li g Du ch mt li khng ng chi Cng ci lng anh m li Bao ngy xa cch bui anh i Em Em Em Em git tnh anh na phi khng ? em bng tuyt lp hoa hng em h hng vi thng nh git lng anh trong lnh lng

Trang 187

Lu i tnh i
Trn Thin Thanh

L Bun Nh Mi
ng Khnh

L
Nhc: Trn Trnh - Th: H Huyn Chi

Anh s v em lm th tnh a. Anh s gom my kt thnh lu i ch mt m trng no ti, i chiu vng hn ln ln tc, i mt ln khng gian i mi, n hai chng ta m thi ... Tinh t tri cao thnh vng min sng. Khai l ng quan v tr chong n. Hong hu v cao sang quyn qu, p n ci qun vng va , v lu i mang tn tnh a n hai a chng ta m thi ... .k.: Em i lu i tnh a chc khng c trn trn gian, anh a em va bng ting ht chp i cnh nhung thin thn. Em i lu i tnh a sng trong nh tinh cu xa cho nn cho d nghn nm qua, cn vn vng i hn hoa. Anh kt lu hoa bng th tnh i, cho mt em xanh n tn mun Chuyn tnh mnh cha nghe la di, li hn u cha i vo ti, th lu i mang tn tnh a, n hai a chng ta m thi....

Cnh sng thng chn K c m u Ma m thng ging Hn cy phong a u nng hm xa Ma bun cui tri Du chn nghn dm Vng sau lng Vng i mi Mu em thu tm Gia qunh hiu Ti ci cho Gia qunh hiu Ti ci cho Trm nm hn Bin sng vc su By chim thng tch Bun khn o ngi Trm nm vn i Mi nh tn phai Bn chn nh t L bun nh mi Rng ma thng chn Mi tc em u Ni bun sm mai Mu hng cht Du tch nm xa Mi lnh ting ci Nh em ht bi i h v Cn tng t Hi sng ni c Gia mu thu Em nh g? Gia mu thu Em nh g?

Hi xanh riu bao nhiu tui i Hi gi phiu du qua bao tng tri Hi nhng m su n vng ho ht i n by gi l nc mt Tui hn mt thong nh mong manh Tha y ti nh con chim lc loi Xoi cnh c n bay trong chiu vng V c m sao tri ng bo t yu thng cng nhiu gn b Thng ngy l m say hn th Tnh yu v cnh ri L hoa gp mt cho i Cht chiu k nim d vng Anh c nh g khng anh i Mu o thin thanh th ngy ngy no Chm kht trong ma ma bay rt ro c l th xa mt tri luyn tic Nh mi em v mu mt bic Sui hn h trng thanh u non Just ask the stone how long it's been and ask the distance of the wind then ask the street, land and the light shall show no more friendlier for my love has gone away Guess I was like a lonely bird so lost and empty without love but then you came and love was mine for one brief moment in time then it was just like a dream How can love fade away like flower of yesterday but you still has memory of don't you remember my love.

Trang 188

L xanh
Cung Tin

L hoang
Trnh Nam Sn

L tnh nhn
Em c nghe Xun v cng nhn th Dng tng i mt bui L Tnh Nhn Em c nghe tim ta p nhanh dn Khi k c v tng ta dng ngc Ta nh lm sui tc my huyn hoc Nn c thm chuyn c tch liu trai Ta nh lm ging mng m mt nai Nn len bc vo thm cung tnh i Em m say min man trong ging nhc Tay ngc ng tnh khc ngn du dng Ta ngn ng Cho nhng khc ngh thng dt ta vo chuyn Dng Phi ng Em c nghe Xun v cng nhn th Dng tng i mt bui L Tnh Nhn Em c nghe tim ta p nhanh dn Khi k c v tng ta dng ngc Ta trt say men tnh t ngt Trn hnh hi cn du nh phng xa In du nh y mn m thit tha Em l mng Mng v em ch mt Em c nghe tim ta sao l nhp Khi ng li li ni ring trao em "Em c nghe Xun v cng nhn th L Tnh Nhn hay l ... ca i ta ...

Ti bit nhng ngi khc l loi, Hn khng ngui, su khng ngui, i qun hin mnh cho ngi . i khng yn vui l . L khc khng ri ngoi hn, L khc khng ri ngoi hn Hn c n ... Nghn ngo khng ni l nhng m nao, Ngi ngm trng sao bnh bng . L nhng m mt l, L nhng m mt dng l xanh . i nhng m bun mt mnh, i nhng m l loi, su nng chnh vnh tm hn . i khi anh mun tin, i khi anh mun tin . Ngoi i ch cn tri sao ng k . M bn v sao lp lnh i mt em, V i mt em lp lnh khng thi n ngy cui ... i khi anh mun tin, i khi anh mun tin . Ngoi i thm thm, c hoa hng hng du hin . M bn tri cy ngt ngo i mi em, Ngt ngo i mi em, ngt ngo i mi em Ngun sa mt khi u . i khi anh mun tin ngoi i c hoa tinh khit, M bn c hoa quyn r cnh tay em . Vng n i, vng u ym . i khi anh mun tin, i khi anh mun tin . i nhng ngi, i nhng ngi Khc l loi mt mnh . au n l, au n l L nhng vin xanh . Tim r ri ...

Ma ri bn song ca L ri thm ni nim. Ht no khng v Git no chng nt tan Ma ri ma ri mi Quyn nhau thnh ging L hoang ta ri mi chy lng thm v tim Ma ri tri nghing ng L ri tnh ng nghing Ht no tri m m Git no tnh u m Ma ri ma ri mi tng ht chy vo i L hoang ta ri mi tng git bun trong ta Ma ri cho cy c Tng yu thng lp vi, l hoang cho ta Chn vi tnh tan thng. Ma ri ma ri mi Quyn nhau thnh ging L hoang ta ri mi chy lng thm v tim Chn vi tnh tan thng

Trang 189

Ln ng
1. V t nc ta qun mnh V nhn dn ta hy sinh Cng nhau ta nm tay ln ng Anh em ta quay v qu hng Vui ra i trong nim tin mi Xy qu hng d bng xng mu Quyt ch phn u Bao kh thing non sng ta ho hng Ta chu con dn Nam bao qut cng Vung ti trai bn phng 2. Cng v y xy qu mnh No cng i anh em i Cng i ta ph tan au bun Qu hng ang mong ch tay ta em sc trai t bi sng ni Cho nhn dn trn nim vui sng Lp lp tin ti Non nc ta mai y vui ho bnh Dn nc mai y thm cng thnh Nc VN lng danh Nc VN, VN ngi sng.

Lin khc ng xanh


H sang l cy xanh mu, h sang vang ting ve su Ngn hoa phng ti thm mu, ru say hn thi nhn Ln my trng lng l ngang tri, dng sui mt lng tri m m Chm trong nc xanh c tung tng, n a vi rong vng H sang l cy xanh mu, h khng mang n u su H cho tnh yu bc cu, se t hng nhn duyn H gieo nng trn nhng cnh ng, v ma ti khp thn trang Lm cho la sm ln bng, cho nh nng bt cn lao ng xanh l chn y thin ng c cy L ni by th hoang ang vui a trong nng say y nhng b sui vng im phi mnh bn lm cy y nhng ging nc mt kh vn tay v thung lng V nhng i nhn tnh ang th hn di my chiu V em cng th c i khc g my Mt nng tin n thn hnh vn nh b N ci hn nhin, mi mng xinh cn kia V hn say m ta nhn nhau nh th. Tnh ta vn nng, vn bng nh la sng Cuc i l thong my, ta gi ma Thu Tnh cn nng thm nh loi hoa rng m Nhc tnh cn tu cho bn lu tnh ta. V nng p nh mt bng hng, nn ti khng dm yu nng i i mi ci nh cnh lan, bao nm ti kh ngui qun Nn theo cn gi bay qua y, nh dung nhan va ti mt Em vui nh dng Xun hng nng, ti nghe cn gi ru hi Tri lnh lnh khi ma Thu v, ti nghe ti khc trong lng Hm nay y ma Thu mi sang, i sao xa qu Xun xa Trong cng vin l thi ong a, ti nghe em ci trong nng Dang tay cho gi nng t o trong hi sng em s tan nha

Lin khc ngi m


Ngi m ti yu nht i Ngi m ti hng m n ri L M ti ngi khut xa ti ri sut c i Ngi hay dt ti i qua lng V u ym qung cho chic khn mu nng hng Mu khn y lm ti nh n khi xa cn ngy th D xa cch xa nhng mun i lng ti vn cn thng nh sao hnh dng ngi Mu khn y lm ti nh n khi xa cn ngy th Ngi m hin yu du M trao v ta tht bao u ym trong nhng nm va qua M hin c bit khi ln khn ra i con s nh hoi bng dng ngi Ngi M hin yu hi lc sng hay v m lng nguyn lun lun sn sc M bnh yn V con s n vo bt c lc no Khi c ai lm M ngn ngo V con xin ha nu l M ri l Con s m M tht rt trong lng Chng tnh thng no to ln hn cho bng tnh thng yu con trao cho M Ngi M hin yu hi nhng lc M ci vui l mt tri trn tc ma bo khng cn ri M hin c bit khi ln khn ra i con s nh hoi bng dng ngi M, M i hm nay tri bun Nh ti nm xa c Me trong i Khng bun phin thng nm du hin Con vui cuc i ngy th M, M i bao nm lc loi Nc mt con ri ho hon ti bi Xa ri M m m ngy no Tim con ngn ngo M i M, M i m nay nguyn cu nh sng trn cao sng soi cho M Cho d M xa i ny Mun Nm M hin bn con

Trang 190

Lin khc tnh bun


c Huy

Lin khc twist


Cha gp em ti vn ngh rng C nng thiu n p nh trng Mt xanh l bng da hoang di u ym nhn ti khng ni nng Ta gp nhau yu chng hn k My ngn gi ni ng trn mi o bay m khp nghn tm s H hn lu ri em ni i Hi c nhn tnh b ca ti i ti mun mi c ch mm ci nhng lc c ti v mt ch nhn ti trong lc ti xa xi Ti mun c ng ngh n ai ng hn d thy b hoa ti ng m gi chic m nm ng ng tm chiu nay b lm ngi Anh i, c bao nhiu 60 nm cuc i. 20 nm u, sung-sng khng bao lu. 20 nm sau su vng cao vi vi 20 nm cui l bao.

Linh hn tng
Trn dc ti tnh c quen nng Ngi bn nhau gi tn nhau ri xa nhau Em n v n nh ng my Nh cnh chim bay qua bu tri i hnh hi mt vi gi vui Ti mun ni ln trn li m m K tai em bng con tim mt ngi yu em Tra nng chy s gi ni x sng khi Tan v mau nn ti nghn li Nn cuc i trn phn l loi Em i, em i thi gian gn gi No c bao nhiu No khi ri gt lng y c liu Nn xa em ri ti nh em nhiu Em i, em i th khng gp g Th ng quen nhau ng cho hnh bng, ng nhnh nhau lu Ti khng m p k nim n au Ti ng nh hnh mt pho tng Ch ai y i ai y v tm ai y Nghe nui tic go tht gia mun sng khi Nghe tri tim rung ln bi hi Mong g gp li ln th hai

Lin khc tnh bun em ht cho anh Nhng n di lnh gi mt mnh Mt mnh nm ch bc chn khng cn n Nhng ting nhc bun nh x con tim Nhng k nim cn mi m chm Hnh nh hin v r bun trong bng m By gi ng mnhg r i Ring em vn mt mnh m thi Xa anh em s cn ai trong vng tay Em s quen vi s c n Em bit phi cn mt thi gian Nhng m nay em cn anh Anh u ??? Lin khc tnh bun em ht cho anh Nhng m di lnh gi mt mnh Mt mnh nm ch bc chn khng cn n Nhng ting nhc bun nh x con tim Nhng k nim cn mi m chm Lin khc tnh bun em ht cho anh.

Trang 191

Loi hoa khng v


Phm Mnh Cng

Loan Mt Nhung
ng vng tha bc chn bun m thm n khuya hiu ht bng in cu Gi m su ng khng mu, sng lc loi n ci Chn tui xanh chm trong bng ti vc su nhiu ng cay Lng ph khuya bc chn cn khua di Tm v th u n ngy qua Khc chi nhiu bao chiu ch ring mnh c liu Qua vng thng hn thm tc ri t y ng ti am m Xin yu thng n trong hn ti Ru cn au qua nim thng nh Qua m say c hnh mang l loi i xanh xao ting than hn on m kinh mun mu ng bng Mt ngi tm sao mt em Tnh d dang c m no phai tn Nghn thng trm nh vn l m Ting nhn su tan dn Gia m di khng trng sao Bung vng tay su mang ni tic Ch i duyn kip mai sau

Li bun
Ngy bun, bung li trn tri, Ngp ngng, tia chiu le li, Ging bun, tri tp m khi, Khc than mit mi, xt thn phn ngi, Mt i mn mi, trng ch bng ngi Git bun, treo nng cu ni, Mt mng, tim mu tm ti, Chp chn, m gic tnh say, Xt xa ngm ngi, vn vng ch i, Lng y m c, tay gy chp li, nguyn cu Thng yu ai trn i, ngy em thng nh sang m di, Li ngi ngng no ai hay bit tnh ai, Tic tnh yu trao cha ht li, xa cch ngi, Ngc t n ci mnh mang ph lp mt i i bun, mong ch em ti, Lng bun, vang ci gian di, Tnh mun, cng th m thi, Ni khng c li, tic khng c ngi, Ny l m c, chn vo thng ngy, tn phai

Mt loi hoa khng v l loi hoa n trong vn yu Mt loi hoa sm n nhng khng chng gi i hoa vn mn m D ma gi nhiu lm cnh hoa lay, Nhng ri lng gi ma bay, Cnh hoa li ti mu thm sc hng nng say Ngy no mnh quen bit gia vn y hoa, Ngt mt n hoa bo rng "hoa chng tn", Em thng lo s tnh ta s l lng V anh ni rng "tnh mi khng phai, Hoa ny l a hoa yu, p trong lng ta tru mn s khng bao gi qun"..... i! mt loi hoa, loi hoa thm ngt hng yu i! mt loi hoa, loi hoa thm c trong tim V, mt loi hoa s khng tn mc nm thng qua D c bao gi cnh hoa tnh ny khng v i Rng chiu ging my tm nhng khi hnh qun lc sng chiu bung Gp loi hoa tm di n ven sui nh dng y ngm my tri Gi anh nh li ngy y cha xa By gi i r i ta, Mi khi nhn hoa li nh a hoa tnh yu.....

Trang 192

Li bun thnh
Chiu cha nht bun Nm trong cn gc iu hiu i ting ht xanh xao ca mt bui chiu Tri ma, tr ma khng dt hay mnh vn c liu Chi cha nht bun Nm trong cn gc iu hiu Nghe ting ht xanh xao ca mt bui chiu Bn b ri xa chn chiu B v cn n bao gi Chiu cha nht bun Nm trong cn gc iu hiu Ti xin em nm ngn tay thin thn Trong vng n nn, qua cn hn di Ti ti xin nm ngn tay em i vo c n. Chiu cha nht bun lng nghe gi i v Chiu cha nht bun lng nghe gi i v Chiu cha ....

Li con xin cha


Dng trn vang ln bi thnh ca Ma ng nm y cha sinh v ta Nm y khng xa by gi Vo mt ma ging sinh xa Na m i l anh a Nay ma ging sinh v cha i Lng con nh thy thiu i nim vui i l nm xa bn ngi Gi nay ch c ring ti Qu bn hang l loi Cu xin n cha xt thng Thng nh Vit Nam chinh chin th lng Lng con sao mi vn vng Ngy m trng ngng ngi yu vng xa Bao ma ging sinh vn mt mi tnh Cu xin n cha chng cho lng con Ban xung cho con phc lnh Ha bnh thay chin chinh nhanh Tnh yu mi thm mu xanh

Li ca dng sng
Trnh Cng Sn

Ngi bn dng sng nh i mnh Mt trm nm sau mi ng yn Khi ngn l vn cn xanh Khi i sng vn bnh yn Ngi bn dng sng nh i mnh Chiu vng phai trn u non n chim v thm nhng cnh hng Hi ting ngn nm trn c xanh Ngi bn dng sng nh i mnh Mt trm nm sau mi ng yn Nhng ngi n khng v mong Nhng ngi khut khng v qun Ngi bn dng sng nh i mnh Mt trm nm sau mi ng yn Khi ngn lvn cn xanh Khi i sng vn bnh yn Ngi bn dng sng nh n ci Ngi bn dng sng s cn a

Trang 193

Li ca gi
Anh c nghe thy em ni g khng? Em c nghe thy gi ni g khng? Anh thng nh gi vo trong gi i pht bn anh c nghe anh ni vi em Cn gi no bay ngang cuc i Ni vi anh rng em l loi Cn gi no bn tai th thm Ni vi em rng anh thng nh, D gi c ngang qua vn chiu Lm l kh ri rng nhiu D gi c mang bao iu Cun theo . . . ma thu i Nhng gi i gi, ng hn ln m em Gi i gi, ng a trn tc em Gi i gi, ng r i mt em Du hin! Gi Gi Gi Gi hy hy hy hy ni ni ni ni rng rng rng rng anh mong c em em lun nh anh anh yu em em yu anh

Li cui cho em
Em, anh xin em mt ln cui ng trch anh, ng gin anh nh em Em, anh van em, em ni i Em ni s khng bao gi bun Nu ngy mai nu chng mnh xa nhau Anh chn du i ngn nm lnh gi Nu ngy mai nu chng mnh xa nhau Anh xin mun kip yu em m thi ng, ng nhn anh bng i mt bun vi vi Th em ni, th em trch rng anh di gian tht nhiu By gi ch cn i ba giy pht cui bn nhau Em ni i, em ni i D ch mt li lm tan nt lng nhau.

Li ng cho cuc tnh


Cui cng ri mnh vn th Khc chi em, khc chi em Cho phai m hng c g Git l ny ginh mai y V cng ngi khc gia m vui Hi u, hi u m khc thng thn anh Nhng ngy cn nng n i Gia i ta, gia i ta bao cch bit trng trng Ngi th mng mt tri cao sang Ngi th cn trng o tay khng Nn anh, nn anh bit c ngy ny Em i, em i anh vn bit rng Con chim qu phi lu son Anh khng trch l em bi bc M em i anh ch trch em Trch em, sao em khng ni tht lng mnh Sao em gian d lm g Hy nhn mt ln sau cht Chn ly bi, ung i em Sao em mt l nht nha Cuc tnh no ri cng phi phai Mt ng tu bit my sn ga Xin em xem anh nh mt ga nh dc ng

Gi hy ni rng ta yu nhau Th thi!

Trang 194

Li gi chn my
L Uyn Phng

Li ht cui i
Chiu hm nay, nim tin tm bn phng tri, Ngi i n chn i, Nim tin y, nim tin y. Ngy mai y, loi chim gc cnh bn tri, Vt lao vo h xa vi, Loi chim ri, loi chim ri. Ngy mai ti cht, khng mt ai bit. Ngy mai ti cht, khng ngi thn yu, Ngy mai ti cht, em ng tm n, Xc thn ny xin, chn xung hoang m. Ngy mai ti cht, sng m bung kn. Tri tun ma l, cy gi au thng. Ngy mai ti cht, l rng bt ting. Tic cho loi chim, chi b trn gian. Ngy mai y, hnh trang gi tr cho i, Tnh thng gi gi cho ngi, Ngi yu i, ngi yu i. Hng i mi, vng cao li cui cho i, Th hi th cui bn tri, Tm tng lai, ngi tm tng lai.

Li nghu ngao ca k rong chi


Em nh thu no, tm anh tung chiu m m Em vn i ch, tuy cha hn h V tnh yu dp vn bt ng Hm nay ta th, l ta ang sng i cuc di, tri ng qut queo, Hm nay rng chi, chn cha ngh ngi Ta bit tnh i nh "Gng cay mui mn" Em c bao gi, nhn ni xa vng Chn tri bng sng, bt ng bng ai Em nh thu no, tm anh t ci chim bao Trong ma trn v, mi hn trn tr V vng tay gh chc am m Em nh thuo no, hng m i cho chim bao Hm qua m tnh. Hm nay k nim. Ngy mai i mt ngng tm.

Em i qun i bao nhiu xt xa Nhng chiu thit tha bn nhau Em i xin em, xin em ni yu ng m ri ngy mai cch xa Anh i bao nhiu tang thng Mi khi ri gic m yu ng Anh i xin anh ,xin anh ci trn cn mng di ch ngy mai ln nng Nh n ngy cn gn nhau Nc mt ri khc pht khng ng Nh thng ngm ngi cch xa Bit n bao gi Em i chim bay mang theo cht hi nng tn du trong tim son Em i xin em, xin em du trong cn nghn ngo Nhng chiu bun ma l loi Anh i nh chim say m c khi r ri cnh nhung thi bay Anh i xin anh, xin anh lc chn my mt nhoi Tr v lng m thn i (CHORUS) Em i qun i bao nhiu xt xa Nhng chiu thit tha bn nhau Em i xin em, xin em ni yu ng m ri ngy mai cch xa Em i xin em, xin em ni yu ng m ri ngy mai .. cch xa

Trang 195

Li ngi thiu ph Vit Nam


Phm Duy

Li ni vu v
Bng li ni thi! Li li ni , bit n bao gi Cu ni n i!!! L li ni thi. Li nh gi cun, m p tuyt vi. Qu m i!!! Mt thi qua. Mng m gi cun tri. K nim ri tn, tnh yu cng tan. Khi ta lng nh lng. i! li y Ta nh mt ngt hng hoa. Nhng no u ca em. M l cho ngi mi bit yu ln u tin. Mi lun m mng vi c mun nh n hoa ti. Vi em, li ngt ngo ton di tr. Li tnh l cht li mn nng no. Cn in su trong tim au. Vi nhng yu thng ngt ngo, ton l nhng li gi trng...

Li ru b mm nng niu
Th: Phm Thin Th - Nhc: Phm Duy

Xin ng hi v sao ti cn sng ? V sao ti cn mong ? V sao ti cn ngng ? Xin ng hi v sao ti mt chng ? V sao ti mt con ? M Cha, ti mt lun! Xin ng hi ti, kh au trin min M sao ti chng in ? M sao ti chng cht ? L gic Bin ng lm thn ti nhc Lm con ti cht tri Ch cn ti sng st thi! Chng ti cht ni tri tp trung. M Cha ti cht vng kinh t. Ti ra i m a con th, Trong chuyn ra khi na gic m ma Hi vng tm c cuc i t do, No ng bn ngi ch k ui xua Thuyn nhn m i, Gic ch ngoi khi Ch mt mnh ti sng thi, ln ting gi! Ti cn phi sng treo cao n mu Ngi ng Dng kh au v m mu i tro Sng m khc chng, con, cha vi m Bun qu hng nt tan, lng ti cha yu hn! Ti cn phi sng nui s u th on K gy nn lm than, ngi v tm tn nhn. Ti cn phi sng mang n nhng ai M tay m nhng ngi, nn nhn trn ci i Ti cn phi sng! Ti cn phi sng! cho th gii phi lu tm!

Ru con bng vng tay m cho con yu ting du dng ru con bng bu sa nng cho con n mi tnh nng ru con bng bi ca ngm cho con bit nhc v th ru con cn nh my gi tim con chng c vc b Ru con bng rng trn ni con i ma nng cn di ru con bng i ven sui cho con khng on th ngi ru con bng gi hoa mi trng sao kt li thnh ni yu mun loi v mun tnh mai sau chng sng mt mnh m ru con bit yu thng nh cu u lng nghn nm cn y thm thit cu ru mch mu ng phng Tim em l bnh nung ti cho con tia mu ngi ru con bng ln hng mi cho con thm ngt lng i m con nhn vo con nh cho con l o thng chn mi em l n hoa thnh cho con ngp nh chiu dng Con i M l Thng cho con tm l nguyn s cu ru v ging sa qu cho con nguyn l diu ngi ru con rng i mun li nh my kt hp ri tan thn con l tri cao vi tim con l ci a ng m ru con bit yu thng nh cu u lng nghn nm cn y thm thit cu ru mch mu ng phng

Trang 196

Li thnh ca bun
Bi thnh ca cn nh khng em Noel nm no chng mnh c nhau Long lanh sao tri p thm i mt o trng em bay nh cnh thin thn Git mi hn di thp chung ngn Cng nhau qu di chn cha cao sang Xin cho i mnh sut i c nhau Vang trong m lnh bi ca thin cha Kh ht theo cu m thnh v cng i gng ht em ngn no bun Ri ma gi but cng qua mau Li hn u ai nh di lu Mt chiu o trng thay mu Em qua cu xc pho bay sau Li nguyn mnh cha c nghe khng Sao by gi mnh hoi xa vng Bao nhiu m cha xung dng gian By nhiu ln anh nh ngi yu Ri nhng m thnh ng n noel Lang thang qua min gio ng du yu Ting thnh ca ngy xa vang trong m ti Nh qua i thi ging ht ai bun m thnh v cng lnh gi hn ti ...

Li th chin thng
1. Trn con sng Lng (?) thuyn tri lt nhanh nhanh a anh qua bn gi qu nh mnh Ny l ng 13, ny ng i vn hin Bao nhiu phen chin thng xm lng... y qun dn ta va chin thng xng ln Xa Cam ng gi yn qu mnh Ngn qun gic, xe tng qun th bc chy Bn xc bao con ngi phi y trn km gai K: y ta tut li l th cng xm lng . Nu khng v Bnh Long vi chin thng ln Nu qun gic xm lng th vi thy trn sng nc Trn con sng Lng (?) lng ta thy nao nao Hm nay ton thng ui qun cng th V l ngi VN (?), th nguyn cng sng ni Hm nay chn bn gt xm lng (?) 2. m nay xung phong v n li Nha Mn (?) Qun ta dit ht l qun cng th Ny mt trn Bnh Long hoa ci chin thng Qun vi dn anh hng, tang bng h th trai (?)

Li tnh bun
Hong Thanh Tm

1) Ta nh mt sm nao rng ng im lng ting Ngy ngt trong gi bay li tnh nghe m say Ngy tnh va n mu xun thp nng ln trong hn Ngy tnh hn su trong tim yu vit thng vng gt 2) Ta thy trong mt em tng m ma vng v Ta thy trong cnh tay ma thu mang xt xa Tng ngy tnh vui cho thin ng h nhng mi ci Tng ngy tnh au cho tri tim x thm nhng mi mn K Qua cn m di li ru nghe ng cay trn b mi Nng niu cn mng tnh trong lng qun ngy ma thng nng Tng ngy tnh n mi thm ngt mm Tng ngy ln bc i trong th ng tnh m ti nh my ging m cui tri 3) Ta thy trong mt em ngy ma vn cn Trn thng nm mi mong tnh cn trong ni lo Ngy tnh cn xanh li yu xin gi trn mi ngi Ngy no tnh xa ta vn xin yu mi mt i

Li tnh bun
V Thnh An

Anh i ri cn ai vut tc li tnh thm sch v hc tr m xung ri anh bun khng h tri sa m tm tay vi u lo Anh i ri cn ai chim ngng c em cao tay mi ngn thin thn tc em xanh trng dng sng gi anh ngp ngng ng ngng bng khung Anh i ri cn ai tnh t m y tri tic nh b v pht yu anh du ln qu kh n hn u rng xung th

Trang 197

Li tnh vit vi
Bao nm xui ngc khp min hnh qun ngy m.. Gian lao nhng lng vn nng tnh yu nui sng... Cho nn nhiu khi bit ngi yu nh... Trang th vi cu lm tin th thi ... Nng hay trch hn ngi tnh bin i ... Hi rng v sao n nh nht phai .... Em i cho d sng th gi y l loi ... Nhng anh vn cn trch nhim v dn dn thn.. Nn th ca anh vn l th lnh.. Trong m rng su n sao sng soi ... Vi cu vit vi li tnh chn thnh... Mong ngi em yu thu hiu lng anh... Khi non nc cn gic th, Em chp nhn li nguyn i trai dng nui sng. Bao nhiu i tnh ca lng, Em c i trng phng trn vng qu hng. Cho du mai sau cn dang d, V cn nhng ngy cch chia . Em l T Th nhn bn trng chng...xa ngoi chn my, Cu mong cho ngi s qu lu danh... Em anh yn lng an phn ngi thng ch mong... Mai y thanh bnh tr li i vui thm thm Anh xin v em p li nhung nh... Nng niu hn em bng trng m say ... C hoa cht y thuyn v bn mng... Trn vng yu ng kt n tm xun...

Li t tnh d thng
Hi ngi yu em nh ngn nh sao Bng ln trong mn m lung linh p xinh Nhng pht thn tin bn em lng ngt ngy Tro dng trong lng anh am m cung si Mnh yu nhau i v yu nhau hoi nh em? K vai bn nhau cng say sa khc nhc tnh Mnh vui m nay v trao nhau tnh m say Ny em yu i, tnh anh ngn li mun ni K: Rng anh yu em. Yu ngay pht ban u Tnh c mnh quen nha Trong nh mt nh trong Ny em yu i ! Yu em nht trn i V ch mnh em thi. Trong tri tim anh

Li v xm nh
Trnh Hng

V thn xa ta ht khc hoan ca Ngt bng la tnh qu thm m Ro rt bao nim thng trong mi l B du xanh, c gi ht m m Tm mai chn gi anh dng m hin Lng ra thm hi m khi chiu ln C nhng chiu hm Tri nghing nng x u hm Nng xung lng thn Lm cho i m em thm hng La ln bng Mt gi ti sng thi ch mong Ting h c gi bn Cu Long M rng mai la ln y bng Chiu hm nay quay gt bc phiu du V thn xm vui chung ngy ma ng v thn quyn chn ln nhnh la Vn trng nghing soi mi tc em th Vi c gi nh to vui chuyn tr ng v thn nim vui dng y

Li t gi
Trnh Nam Sn

Khi nghe em ni ln cu t gi, lng bun theo m cy c l Khi nghe em ni ln cu bit ly, i l nhng thng nm su bi. Thi ta xa cch nhau t y, lng thng nh theo tri my. Tnh mnh nh l trn ging sng, tri theo nc l, bn b l khng. Sao em vi qun anh xt xa m qua tng m nh m thm. Em khng cn yu anh na sao em, M nh lng ni cu t gi. (repeat *) Sao em vi qun anh xt xa m qua tng m nh m thm. Em khng cn yu anh na sao em, M nh lng ni cu t gi. Em khng cn yu anh na sao em, M nh lng ni cu t gi. Em khng cn yu anh na sao em, M nh lng ni .. cu t gi.

Trang 198

Li yu thng (Jamaica farewell)


Li: c Huy

Lng m
Y Vn

Lng M 2
Ngm th: Con i cch bit phng tri Bit c ngy nao con tr li ng xa m gi ra ng ngng Mn mi trng con n bao gi . . . Lng nhn chiu thu lng nh thng ai Gi a man mc gi nhng u su ng xa nghe l thu ri Chiu nay ra ng ni y Gi lnh lng mang ni nh. M gi ch con ngi m l ri m bao nhiu l m con cha v Ngy xa con b ngy th M hay u ym bn con M bo m thng con nhiu K: Thu xa nhn l ri hoi Thng con m trng con v Ch mong tin con ngy thng. Lng y lo u su nh. Bao l thu ri m con cha v. Chiu nay ngi y lng nh thng ai C nghe trong mt l thm tun tro Ngy xa con b ngy th M nay con ra i M gi ch mong con v.

(*) Ngy nhn nhp v trn khu ph, C c em tung tng, i mi ci hoa thm. V mt tri ca min nhit i Trn vai em, bung chn cho anh m mng. Anh mun c cng em, v min bin vng. Mnh s sng nhng ngy H m nng. Di bng da l li, s ni yu em mi S ni li yu thng t lu anh gi trong lng hoi Ln u gp, gp em trn ph. Anh ngn ng, thn th nh ngi ng m Ch mt ln nhn vo i mt, Em cho anh qun, qun i tt c. Anh mun c cng em, v min bin vng. Mnh s sng nhng ngy H m nng. Di bng da l li, s ni yu em mi S ni li yu thng t lu anh gi trong lng hoi (repeat *) Anh mun c cng em, v min bin vng. Mnh s sng nhng ngy H m nng. Di bng da l li, s ni yu em mi S ni li yu thng t lu anh gi trong lng hoi (fade out k)

Lng M bao la nh bin Thi Bnh rt ro, Tnh M tha thit nh ging sui bin ngt ngo, Li M m i nh ng la chiu r ro. Ting ru bn thm trng t soi bng M yu. Lng M thng con nh vng trng trn ma thu. Tnh M yu mn nh ln gi a mt h. Li ru man mc m nh so diu dt d. Nng ma sm chiu vui cng ting ht tr th. Thng con thao thc bao m trng, Con yn gic M hin vui sng bit bao. Thng con khuya sm bao thng ngy. Ln li gieo neo nui con ti ngy ln khn. D cho ma gi khng qun thn gy M hin. Mt sng hai nng cho bc mi u bun phin. Ngy m sm ti vui cng con nh mt nim. Ting ru m m m hin nm thng trin min. Lng M chan cha trn bao xm lng gn xa. Tnh M dng ti trng ngn ng lng nghe, Li ru xao xuyn ni i sui rng rng tre. Sng ven Thi Bnh im lm khi ting M ru. Mt lng nui nng v v nhng ngy cn th. Mt tnh thng mn m nh ting n li ca. M hin sm ti khuyn ng bao li mn m. Khc ghi bn lng con tr mun bc ng xa. Thng con M ht cu m m, Ru lng th u qun g khi thc trng m. Bao nm nc mt nh sui ngun. Chy vo tim con mi tc cht nh m sng. D ai xa vng trn ng sm chiu v u. D khi ma gi thng ngy trong i b du. D cho phai nng nhng lng thng chng lt mu. Vn mong quay v vui vy di bng m yu.

Trang 199

La thing vng dy
La thing hi y l gi tin qun ra ni sa trng C vng mun m tung gi reo Anh vi ti ln ng Ta vi nhau ln ng cng i nh qun th chung k i la hng ln mau i la hng ln mau Gi tin qun ra ni chin tuyn Vo rng thu nghe l vng ri trn tay o Xc cng n phi y trn ng tranh u Lc nguy bin Ta v ni sng ra ni sa trng Mt lng v dn quyt u tranh Vai gh vai ln ng Ta sng chung ln ng cng nhau bao gi qua

Lun v trong ma
Ka trng tri mang ma ma ti bn ta ri. Tng cn, tng cn su rt trn mi ngi i. Tri ma, chiu nay bun ri khp ni xa vi. Git ma t u lm mt ti l ri. Ma ma i thy sao bun tnh. Ma ri, ma mi ri, Ma mi tri. L cy lng cht bn ng. Ri nc cun mt theo cng thi gian. Ri y ma ma ri xa cun theo u bun. Tri ma, tri ma ri cun i bao mng m. Tnh ta ri y ri xa cng nh my tri. Git ma gi y l xt xa mnh ti. Ma ma i thy sao bun tnh. Ma ri, ma mi ri, ma mi tri. L cy lng cht bn ng. Ri nc cun mt theo cng thi gian. Ma ma ti ni ri,ma ma ti y ri. Ting ma bun bi hi tm t th gian Tnh ta ri y ri xa cng nh my tri. Git ma gi y l xt xa mnh ti. Ma ma i thy sao bun tnh. Ma ri, ma mi ri, Ma mi tri. L cy lng cht bn ng. Ri nc cun mt theo cng thi gian.

Lc gp ngi
hay mi ch gp i ln M sao lng thy bng khung Hin nh khng hn mnh vn i D ngi y ch ngng qua C ln mnh t trc gng Mi tc chi hoi vn ri tng Tc mnh ang ri v cn gi Khng! bi mnh ang ri lng Gp nhau ngi y bnh thn l Cn mnh, mnh cm thy nn nao Va gin, va thng, va mc c Ti mnh ch phi ti ai u Ngi y ch l ngi y thi Ng mnh nh cn b trong i C g mnh mi sang mi by Lng c lm sao lc gp ngi

Lung linh git ma


Quc Hng

Chiu ma thu l bay Ngn cn gi ht hiu trong chiu Ngi trong ma nh em, Em c bit anh ang mong ch em Nhn ht ma rt ri, Ngn chic l nh tri cui tri D xa vng lng anh vn Ngn nm kh phai D ma mi quyn trong gi Anh vn mong ch Cho lung linh git ma bun Em c bit anh ang u su Xin ma ri vo tim su ngi bit ai ch bng ai Cho lung linh git ma u Ngi yu hi ting ma lnh lng Anh lang thang ngoi ma bun Xin cho tri tim ng ht hiu

Trang 200

L ci mn
n c bay v ni thng nh Nh bn sng xa, in hnh bng ca ngi yu Gi a my, ln my tm, sng x ngp ngng Chiu dn bung vn cn ch ai Nh tc em bay Bay theo lng thy chung cu hn ngy xa Mu thi gian cn cha phai sc Sc nc hng hoa, i b sng v tnh qu C hay chng, thuyn xa bn, bn mong thuyn v Thuyn tnh i hy ch ch ta Bao thng nm tri qua Nhng ngi vn lun mong i tnh chung Mu thi gian.............tnh chung Ngi v y dng chn trn bn Sng nc ln tn, tm tnh nhn gi ngi yu C sang sng th chim so ht cu hn h Chiu t dng mi cn ch ai Tia nng soi rng rng i b bng nghe chim nhn tm nhau (Nhng em lng vn lun mong i tnh chung)

Ly c-ph cui cng


I : Mnh ba a hm nay gp nhau Nng ly c-ph ngt mi hng ngt ngo II : Chiu thu v gi lnh iu hiu Thy tm t dt do, thy bun lm sao III : Qun m xinh xinh lng l Ma t tt bn hin, nghe nh ngn li no n I : Tay vng, mi vng a theo ln khi Thuc thm, khi thm bay ln tng cao Li cun theo bao su thng Ti xng pha bin cng nhiu Thng qu nhn ngho, ngyn em ch hng tranh u II : Ti lnh nh trn khi tng gi Ngn qun gic th, ch mong t do vng ln III : Ti hin ngang bay trn nn tri Say xa mit mi, ng my gi l mun li Chung : Mnh cng l ngi trai sng ni Gp thi binh khi, tranh u l nim vui I : i nh cnh chim bay ngn phng Chia ly ri y, mi ngi i mt ng II : Chuyn tm tnh thi nh d dang xit tay nhau mt ln, kt cht tnh bn thn III : Chc nhau nng ly ln cui Cu cho bn mnh, tuy xa m tnh chng ri I : Qun bun, qun su tm vui m sng Nh nhau, mi nm thu sang v y Chung : Ba a nghe ma chiu thu.

L con so
Ai em con so sang sng cho, cho con so (i ngi i !) S lng (i ngi i) bay xa S lng (i ngi i) bay xa Non cao ai p nn cao B su, b su nh bi (i ngi i) Ai o (i ngi i) nn su Ai o (i ngi i) nn su

L a
Dn Ca

Gi nh my a a Gi p my a a Sao c l c mnh mi Lng l m cha c chng??? Gi nh my vng cnh vng Gi p my vng cnh vng Hi c l c mnh mun Ly chng l chng hay cha??? Gi nh my sung cnh sung Gi p my sung cnh sung Ly chng em mun ly Nm chung th em chng nm Gi nh my a a Gi p my a a Nc chy tnh chung mc nc a l a m ...

Trang 201

L mi thng
Dn Ca

L nga
Khp con nga nga Khp con nga nga Nga anh khp, anh khp ci kiu vng (...) Anh tra khp bc, lc lc ng en Bp sen l dm, giy cng nhum thm Cng roi anh bt ng tha L a a a nng, a nng Anh a nng v dinh L a a a nng, a nng Anh a nng v dinh

Ly ru mng
Phm nh Chng

Bi dn ca Min Trung ny din t rt nn th nhng v p du dng ca c gi Vit Nam: Mt thng tc xa ngang vai, Hai thng, hai thng i ng, tang tang tnh tang, tnh tang tnh, tang tnh tang V ngi tht l oan trang tang tang tnh tang, tnh tang tnh, tang tnh tang Ba thng n ni c duyn, Bn thng, bn thng m mng tang tang tnh tang, i mt huyn, tang tnh tang i mt huyn nhn cng xinh thm xinh tang tang tnh tang, tnh tang tnh, tang tnh tang Nm thng dng iu thanh thanh Su thng, su thng nn Hu, tang tang tnh tang, tnh tang tnh, tang tnh tang Na vnh tht l nn th, tang tang tnh tang, tnh tang tnh, tang tnh tang By thng nhng cuc mong ch Tm thng, tm thng th thn tang tang tnh tang, tnh tang tnh, tang tnh tang bn b l dng Hng Giang, tang tang tnh tang, tnh tang tnh, tang tnh tang Chn thng bn Ng sang ngang Mi thng, mi thng t a, tang tang tnh tang, tnh tang tnh, tang tnh tang Du dng tnh l gi bay, tang tang tnh tang, tnh tang tnh, tang tnh tang tang tnh tang.....

Ngy xun nng chn ta chc ni ni Mng anh nng phu vui la thm hi Ngi thng gia li tc Ngi cng dn m no Thot ly i gian lao ngho kh aaa Nhp chn y vi Chc ngi ngi vui aaa Mun lng xao xuyn duyn i Rt thm trn y chn quan san Chc ngi binh s ln ng Chin u cng thnh Sng cuc i lnh Mng ngi v nc qun thn mnh Ka ni xa xa c b m gi T lu mong con mt vng l nha Chc b mt sm qu hng Bc con v ha ni yu thng aaa Ht khc hoan ca thm ti i lnh aaa Chc m hin dt u tnh Ru hn hoan mng i uyn ng Xy t m trn cnh yu ng No cn ly, mng ngi ngh s Ting thi ca ht chm ph t thm i mi Bn hi, vang ln Li c thing ling Chc non sng ha bnh, ha bnh Ngy mu xng thi tun ri Ngy y qu hng yn vui i anh v trong chn tnh y vi Nhc cao ly ny Hy chc ngy mai sng tri t do Nc non thanh bnh Mun ngi hnh phc chan ha c m hnh phc ni ni Hng thanh bnh ang phi phi....

Ly ru n tnh
T Minh

Hm nay ngy vui n Mng i bn nn duyn Nng ly ta chc cn i la yu thng hoi Trao nhau tnh yu mn Ngn mun i bn nhau an tay trong ting nhc Xy duyn tnh thm ti No hy cng snh bc Ht ca mng m vui Ung ly ru n tnh Nguyn i la lun p ti No hy cng ct ting Ht cho tnh nng say Kt se t duyn tnh i lun mi khng phai nha

Trang 202

Mai
Quc Dng

Mai ch v
Th : Quang Dng , nhc Cung Tin .

Mai l mnh xa nhau


Mai l hai mnh xa nhau ... ng khc cho mi hoen su! Ghi nh em chuyn bui ban u ng tnh ta phai tan mau Li nguyn xin khc su Mai nu hai mnh xa nhau ... Tng bc em... m ai du ? Em khc, ai dnh d, nung chu ? V ai dt th cho em yu ... Trong m bun qunh hiu ? Thng i mt em bun tht bun! Thng em tnh mang nhiu tui hn V hay bt anh a i chi Trong nhng ln ma nhiu tht nhiu ... V ma ma em yu! Mai nh hai mnh xa nhau ... Ti lm em anh th di! m ngng m mi mt thng su K nim mt m ta trt trao Yu nhau ng ph nhau ...

Mai! Anh quen em mt ngy Anh yu em mt ngy Mt tnh yu qu khng may .. Mai! Anh nh mi em ming ci, Anh nh mi em ngt li D li yu thng cha ni .. Mai! Anh yu em tht ri Anh yu em tht nhiu Mt tnh yu qu c liu .. Mai! Em cho anh hn h Nhng cho anh i ch ri khng n bao gi .. Chiu v nht nha trn khu ph ma bay Lng bun thm st xa nim cay Li hn h u tin em qun i, Con g rng vng nh bit ly .. Mai! Anh xa em tht ri Anh s xa em trn i D lng thng nh khng ngui Mai! Anh bit em trong mt ngy Anh yu trong mt ngy Cho su au n bao ngy .. i mnh cn di trong nm thng chua cay Cn tm u thy nhng ngy vui Chuyn tnh mnh ta nh cn gi tri i, Ring lng anh st xa bit ly ....

Mai ch v em gi g khng? Mai ch v nh m em hng. ng i khng gi lng sao lnh? Bi vng ngang u mong nh mong. Qu ch v xa m dm xa. Rng thu chiu xao xc canh g. Hoa ri khp li vng mun ng Nga lc rng hoang hoa lt qua. K: Nga ch dng bn thc trong veo. Lng ch bun khi nng qua o. Ni y l rng vng chn nga. Hu chy quay u theo ng theo. Rng m nha bng nh hoang mang Nga ch dng bn thc trng vng Sao ri y nc vng chn nga Bun dng i mi, bun dng i mi Hn li hn.

Mai l xun
C mt chiu tn ng bng gi. Trn gc ngho em bt th. Nghe ting thi gian bc trn vai, cn sc tn chua xt khng ngui, nn c v xin em ng ti. Gi nh nh lu qua khe l. Nghe v v trong gic ng m. Xin ch bun khi trng i tay. Bao ni su theo gi tri ngay. Chn ny chc chn gp may. Hi nng t u n, duyn c tm v xin cho bit tn. Nng mm ci duyn dng: "Em, em c tn Mai L Xun". Tht tnh ri cn nghe lu luyn, ti vi nng khng c tin duyn, nn mi ln xun n dng gian, mang k nim xa nhc tn em. Xin nh v gc vng ng qun....

Trang 203

Mi mi yu em
Li: c Huy

Mi ty
Phong lu ti t a xun t Trng hn tin nng nht m th Nc sng Tng mt dy nng s Cho k y ngi y mong mi (Cao B Qut) nh trng mi t, Trng trn lp l, Sng vng hin Ty, Gi nh hy hy, Li ru ph m, Gt hi khoan thai, a ngi bn , n ngi bn y. Hn h m vng, Di lu hin Ty. Lng hi th nh, Tim nhp thao thc, Tc huyn vng bay, M hng hy hy, Mt xanh khp h, Sit cht i tay, Em t bn , Buc lc hin Ty. Ti hn ngy ngt, Vi tnh m say. Nghe hn hoan vng tay, Nghe m tnh say, Hy nm mi em cho ngt, Hy sit vai em no trn. nh trng khut dn, m tn hiu ht, Nu vi i tay, Mt cn m say, Bc em khut ri, Ng mn chia tay, Em v bn . Nh, ngi bn y, Cho ngi bn , Nh ngi hin Ty.

Mi tc d hng
Nguyn Hin

Mt m ui mi thm ngoan, thng yu ngt ngy i Nhng khi em ci vi ti. Anh lun vn nh ti khi ta mi quen ngi, L khi ta yu ngi ri. C nhng lc trong tay nhau, mun hoa thm khoe mu. C bit anh trng ch lu. Cn ma t o em khi ta bc qua cu, Lm mi anh vn vng su. Mun mi mi m em vo lng, s ni yu em ngn i. Lc mi tc thi ht xanh nh nh hm no. Vn mi mi yu em cho n khi hn nha tan vo thi gian. Mun ni vi em bao nhiu thng yu cha trong lng Cht ngt bao tng ngy nh mong. Anh yu nhng bi ri trong i mt em ri, V lm anh qun cuc i. C ting ht trong tim vui khi anh si tnh, Thit tha nghe i ti sinh. Ging tay c nm ly bao tinh t trn tri, i vui khng ni nn li. Mun mi mi m em vo lng, s ni yu em ngn i. Lc mi tc thi ht xanh nh nh hm no. S mi mi yu em nh lc ban u, Tnh ta cn bn lu.

T gi hong hn trong mt em Ti i tm nhng ph khng n Gi ma thu sm bao d v Ca cht n tnh vng tc quen Tng bc ln theo trng vin khi Trong m hn vng dng ai ci Ting ci nh ci thin thu li Tin kip xa no em h mi Ri y trn nhng li i ny Ta s cng ai tay nm tay Nhp chn lu luyn mi cung n Bung lng chm tm t m say D vng no xanh trong nh mt em Chao i ! mu sui tc bung mm Nt bun khu ct hoen sng ph Nht nh sao ngn bn dng xing

Trang 204

Mai Vit Nam


Trng Quang & Huy Nam

Mt bic
Ng Thy Min

Mt bun
Th: Lu Trng Lu - Nhc: Phm nh Chng

(iu: ngn nga, thong th...) Sao anh ng yn bn i hiu qunh m gic mng tr v qu hng Sao em ng say trn ngn hao gy mt mng nhc nhn th lng (iu: Nhanh, hng mnh) Ny gi, gi ln gi ln Ny sng, sng x sng x Gi cng sng cun thnh mun bo t m Vit Nam vn mnh trong ma l Sng cng gi qut sch mu mu Dn ph sa thnh thang ng la vng m sao lng nghe gi gi trn ngn Ai nut cn ging l au thng m sao lng nghe cm hn tun trn Dng sng cun ti nhc qu hng Ny anh ng ln ng ln Ny em ng ln ng ln Ta cng nhau xit cht vng tay tranh u Trai hng anh khng n chi xng mu Mai Vit Nam qun gic th ci mt Mai Vit Nam vinh quang ngy thi ha

Nh ti nm xa bn nhau bc trong chiu ma phm ru nh a Bn c am m say sa l thu cn ri ngi xa vng ngi Mt bic nm xa nay u cnh sao cn y tc my no bay Ph vng mnh mang ma ri c m no ngui tnh phai ri Tnh yu nh my khi thong theo gi bun m h Tnh yu nh ging t qua ph u hiu Nh dng xa yu kiu trong chiu nht nng, cung n gi Ch nhau trong t ti Mt bic nm xa nay u bn ga tch liu vng xa ngi yu L a n ci b v cun theo chiu ri ngi xa cch ri D vng nh bao cung t lt theo chiu m kt mun bi th Nui tic yu ng xa xa thng nm no tri nh nhung hoi Tnh yu nh kip my tri...

i mt em lng bun nhn thi m chng ni tnh i ta vi vi c ni cng khng cng c ni cng khng cng. Yu ht mt ma ng khng mt ln ni nhn nhau bun vi vi c ni cng khng cng c ni cng khng cng. Tri ht mt ma ng gi bn thm thi mi qua ri ma n i qua ri ma n i. Em ngi bn song ca Anh ng da tng hoa Nhn nhau m l a Mt ngy mt cch xa Mt ngy mt cch xa.

Mt ng tnh yu
i cho ta bao nim nh bao ln l hn h m m n m soi bng nh Thng i mnh nhiu ni xt xa Gt son mm ngi i qua Ngi xa ta ta mn mi, trong mn mi i ch Ngi yu ta hn ta cht d Bi mt ln ch tm mi thm Hn mt ln tay trn vng tay m K: Qua mt m sau h hn Nut vo lng li cay ng ring ta Chuyn tnh yu l trng gi hng hoa m r ri nim au xt tim ta Ngi cho ta bao mt ng, bao mt ng tnh ngi Ngi cho ta mt tnh yu rt l Nh huyn thoi mt thong my bay Mi v tht i chuyn tnh ring ta

Trang 205

Mt l cho ngi
T Cng Phng

Mt tri b con
Ngoi kia c c b nhn qua khe mt xoe trn lng nghe Ngoi kia c c b tro cnh me nghe ting n ca ti n ti ht cu g m sao c b ngi m mng n ti ht cu g m sao c b ci ng gh Hnh Phc qua n s i ti u c ng tng m c b ch... Nh ch tng gic m... Ngy xa cng khi b tui cn th ti vn thng mng m.. Nh bn c anh lnh ri xa qu hay chi n rt khuya n anh cho ti tri xanh nh t m tui th... n anh cho ti ging sng mang cnh bum kht vng.. Hnh phc qu n s.. tng m ti van ch...vn i. Hnh phc rt n... m ti u c ng... tng m c b ch... Nh ch tng gic m... Tri ma qu em i... bi ca t mt ri cn u... Hnh phuc' rt n s.. tng m ng quanh ti... Nh mt tri b con... Tri ma n bao lu... m sao em vn ch vn i... Hnh phc rt n s... tng m em vn ch... nh ch tng gic m

Mt tri en
Mt tri en, qu en, en nh i ta i hng mong thot i, i khung tri xa Cuc i nh th hoang lang thang v m. Cuc i khng my khi nghe cu du m. Mt tri khng mun sng soi cho ta thy nng ln trong m di, cho i ta m p. Cuc i ta nh ri khi ta cn th, ch cn hiu ht trn i mi hng h. Tng nim tin v tan, bc xa mng m Mt tri en vn xua bng m nim nh. N ci cha vang ting sao nghe nc mt thm ln i vai g i! bun au bit my. Mt tri en, qu en, en nh i ta. i hng mong thot i thy khung tri xa. Cuc i nh th hoang lang thang v m. Cuc i khng my khi nghe cu du m. i bun mong qun ht, ta mong qun ht. Vt i bao u su lun tm ni nng nu. Sao ta vn thy mt tri en, en nh mc. en nh m ma qui. Ah...... Sao ta vn thy mt tri en, en nh mc. en nh m ma qui. Ah....

Ma soi du chn em qua cu Theo nhng cnh rong tri mang nim au. i em khp .. i vi vng Tnh ta cng lp li thin ng Nh cnh chim khut ngn, nh cnh chim khut ngn Cn mong cn ngng chi ngy yu du. Ma soi du chn em qua cu Theo nhng cnh rong tri mang nim au Thi no yu ht tri tim bun, li no yu ht tri tim bun Xin gi trong mt l, xin gi trong mt l Nha theo tng gt chn ngi xa vi. Ma m thm mt bui chiu thn thc S nht nha t ngn nm na nh em khc hn nhin Ni mun phin ngy tn hi th Em thy khng ci i v vng. Xin em hy cho ti t tnh, khi em i qua khong i ti. D mt khong khc sm phai tn V l em rt trn mi nht i mt em rt bun, i chng ta rt bun Vn cu tnh c, xin gi cho i.

Trang 206

Mu k nim
Phm nh Chng/Thanh Tm Huyn (th)

Mu mt nhung
c Huy

Mu xanh k nim
Chuyn ngy xa c hai a mnh Anh vi em i trong lng i, bun vui c i o em xanh mu tri mt tnh yu thm ngt trn mi ng quen li nh sao ngui R thi gian bc qua li ny Ta b i trn vai lnh y, hnh trang trng tay Trng tay xui ngi ngng v i nn tr li cho em Tnh yu mt thu m m K: m tng m, la tnh yu t chy trong tim Tui vo yu bit no u tm Vng tri xanh mang nim thng ni nh Li yu xa mn gt chn quen Gi cn xanh k nim thu no Nhng li quen chn nghe l l, cn ta vi ta o xanh xa nht nha cuc tnh ta cng i qua Cn chng na mn gt chn tm

Nh ngy no tan trng v chung li Mt thuyn sng nghing nn ngt ngy i Lng trao lng cho tnh vt ln khi Cho ngon mu tru mn t ln mi o nng vng anh v yu hoa cc o nng xanh anh mn l sn trng S th tnh khng ngha yu ng Anh pha mc cho va mu luyn thng Ngy hnh qun anh i v cnh rng tha Thy sc hoa ti nn m mu o nm xa K nim u len ln tr v tm t C mt ai xanh thm trong mng m Hn ngy mai khi tan gic s cng nhau Gp ht hoa thm chung tay xy kt mng u Tri thn tin i bm nhp nhng l li Nng cnh nhau i xa hn c cuc i Nh ngy no tan trng v chung li Mt thuyn sng nghing nn ngt ngy i i m u h o a m u t h n g n h .

Con ng trn t, tin em ra i chiu nay Ma thu ma bay, bun trong mt em i ch Ch em ni hn c, ch em trn li xa Mt ln yu thng, cho nh nhung lm cn ma Em v ni y, thiu em vng i ngy vui Ny em yu i, d cho cch xa ngn trng Mong rng em ng qun, ni y c mt ngi Cn yu em , mu mt nhung tuyt vi! Mu mt nhung, anh yu v anh s mi yu trn i Mu mt nhung. i! mu mt nhung, anh trt yu! Em v chn y, c hay ni y c mt ngi Vng tay n ci, v m gi chn i ch ch em ni hn c, ch em trn li xa Ngi ti yu, mu mt nhung tuyt vi! Em v ni y, thiu em vng i ngy vui, Ny em yu i, d cho cch xa ngn trng Mong rng em ng qun, ni y c mt ngi Cn yu em, mu mt nhung tuyt vi Mu mt nhung, anh yu v s mi yu trn i Mu mt nhung, i, mu mt nhung, anh trt yu Em v chn y, thiu em vng i ngy vui Vng tay n ci, v m gi chn i ch Ch em ni hn c, ch em bn li xa ngi ti yu, mu mt nhung tuyt vi ( ngi ti yu, mu mt nhung tuyt vi) ( ngi ti yu, m...mt...nhung....tuyt...vi)

Trang 207

Mu xanh Noel
Ma ging sinh xa anh hn anh s v Ngy Noel bn hi sao trn th Anh c nh khng anh Em mc mu o xanh lam Xanh nh liu lt Mt chiu ng ging sinh Ngi ch l vy nng Anh k tch xa rng Vo mt m gi lnh Rp tri ho quang thin thn V ni hang b-lem Thin Cha sinh Trn mng c l con cha tri Ngy thng tri i qua mau Ma sao sng nm no Gi cng Noel mt mnh em thn th Qu bn hang nguyn cu Mt ngi chn my gi c sng gn nhau T o nm xa Xanh mu thng lt Dnh n nm sau Khi cng anh do ph nh ging sinh xa K nim ngy Cha ra i Cho em sng li mu xan o xanh

M khc
Sang ngang i nh ta ln hng a ngi i trong ci v thng Mt si tnh nu ko yu thng Mt ngi tnh ta nh khi sng ring ai thnh thang i ch ring ai trng mong tng gi Cng thi nh gp g trong m Bi cn m no u hng h Ai n mang i tnh ai m say Cho tri tim ngoan bun au qut quay Ni nh rng rng gia b vai m nh th, m n mt nhoi Bung i tay ng nh lc loi Ai xa ai duyn tnh phai Nghe cung n do tch tnh tang Nh rng ri bao ni b bng T mt chiu vng vu min mang Li n bun tm cu th than Khi ring ai khng sao t by Th tng t theo ai mit mi m v mng s ngui ngoai Ph rong ru m qun kip di

M l qu hng
T khi, t khi con va bit ni, Trn mi vang ting M, Bn tai nghe ting M, Ting M u ht r T khi, t khi con va i hc, Con vit nn ting M, T khi con va i hc, Con bit yu thng M Khng ai yu M bng con Khng ai thng con bng M M l qu hng ca con Qu hng vi chui b hng, Vi xi np mt, vi ng ma lau. Khng ai yu M bng con Khng ai thng con bng M M l qu hng ca con Qu hng vi chui b hng, Vi xi np mt, vi ng ma lau...

Trang 208

M ti
Nh H

M Vit Nam i!
Phm Duy

Mes main sur tes hanches


Em khng nn ghen, Khi anh xa kia nm anh 15 i cua o Ch c tc ti, Khi nghe anh hay ln la lm quen my c hc sinh Nhng lc m ui bn nhau bn c Trng-vng, Hay c Gia-long, mt anh a tnh. D khng mun th, ch l mun bit thi. Ch bit cho vui m lng khng mang tnh . D u mun th, ngi ngng mun bit thi. Ch bit cho vui m lng chng yu g. Em khng nn ghen khi chuyn c qua ri Ch tc ti, anh cng thy v li. Ngoan ln em, em gin ly thm bun Hy cm tay anh, hy ni yu anh. Khi anh quen em, Bao c Trng-vng hay c Gia-long cng khng p bng. Khi i bn em, Tay chn anh rung, y nh ngy xa lc anh mi lm. C th mi bit, Khi yu thng ai, con tim n ng bng dng di kh.

M ti tc xanh nhum bc thng ngy M ti au bun nng tru i vai Bao nm nui n tr th nh di Cu mong con mnh c mt ngy mai M ti nng ma chng ngi nhc nhn M ti mm ci nhn bng con ngoan Khng than khng phin d lm hon nn Lng tin con mnh xng thnh ngi dn Chiu chiu, bn lip lu tranh M ti ng i n con Trc gi tc trng loa xa i mt du hin nh b tnh thng Lng ngi mong c ngy sau n con xng thnh ngi dn Nhng nay con nn ngi Th nay cn u b m hin xa Chiu nay t hng tng nim trc m Nhn khi au lng tng nh nm xa Cng n sinh thnh ngy nao n tr M i con nguyn nh li m khuyn

(Lento-1:) M Vietnam i chng con vn cn y... M Vietnam i chng con vn cn y... Mang ging h ca L L Nguyn Trn M dng nui con ging sa Bc Trung Nam Con ca M u mt ging da vng Quyt mt lng dit ht l tham tn (March-1:) Trn u voi rng ngi vung nh thp Vi Triu Trng b liu chng xm lng H mi ci nghe ting sng Bch ng Con Hng o nh Rng Tin vng vy Vt Trng Sn, Nguyn Hu, Bc Bnh Vng Quyt mt lng i gi vng qu hng V cn na con ca M ton danh tng Lng M vui hnh din vi n con.... (Lento-2:) Nhng M i gi y sao M khc ? Hai vai gy run ry nt tm cang L hng pha bn my nc trn dng o nu ngho M rch phi thn Mt n con ri qun n M nui dng Sng n cy tan nt lung qu hng M lng au thng xt cnh lm than Xt xa nhiu phng Bc chim phng Nam (March-2:) Nhng M i M ng than khc na ! V chng con tui tr vn cn y Chng con nguyn cng ra sc p xy Qu hng mnh trong T DO m no Xin M yu M ng than khc na ! V chng con mi by triu cn y Chng con nguyn cng ra sc p xy Chng con nguyn i dng li Qu hng (Repeat Lento-2) M Vit Nam i chng con vn cn y M Vit Nam i chng con vn cn y... Khng phn bi ging sa thm nui ng Chng con nguyn i dng li Qu hng M Viet Nam i...M Viet Nam i... M Viet Nam i...

Trang 209

M hoa
Hong Gic

M mng (rverie)
Schumann, Germany 1844 - Li Viet: Phm Duy, Paris

Mi em v 2
Vit Dzng

C hi hoa ti hy dng bc chn trn ng thm xa ti nhn c em i li Lng khng lu luyn Sao nh c lng qun Qun ngi gp g trong mt chiu m Chung chiu ngn ting vn vng lng trng theo c hi hoa bc i bng khung mun ngn su nh bng m m xa Tn gic m hoa bng ngi khut xa i ng t y ai bc i khng hn ngy Ngi tuy xa cch nhng lng ta khc ghi bn n mt bng thng ngy ch mong Lu luyn chi nhau thm su n au mun trng t y trong gi sng thn giang h Dng xa xa tp ngi ngng chn bc i bn lng thm nh bng hnh ngi m Trn ng xa vng bng ai m khut lng thm vn vng gi thng xa a reo bun su nh ti ngi chiu xa C hi hoa i mt m oi trng sao nh th trong gic m ta mong ch D hoa qun bm m thm ring c ta hoa cn tn a t lng cn vng

Chiu ri t ni no xa vng c Bng m v tri su tng nh V lng nng mong ch Ngi im, nhn ln vn sao lp l C mun ngn sao lng l c ai run trong xa m Ngi i xa v u t khi l a Bit nhau chiu tr v ng c Ri bit ly khng ng Ngi i phi chng lc trong cnh gi n bn n trng tt m ha thn ra sao m h V sao la nhau theo kip s Cch xa nhiu qu nh m chiu cho thm mt m D sao ngi trn tri cao vn nh Bit duyn bc s m sao vn cha qun tnh h t nhin ht sao rng nh cnh l Thy tinh cu ng tng l ngi c L ngi ca mong ch Tnh ta ho theo vt sao b ng Ti ni m h c mt tri hoa Sut mt i m c thanh tnh t.. Li Php : RVERIE (Jacques Larue) Ce soir, dans le jardin du ciel Les toils ont fleuri comme un bouquet argent Ce soir, rien ne parait rel Et mon beau rve fuit comme une feuille au vent L bs, au pied de sa maison Le rosier doit s'effeuiler entre ses blanches mains L bs, si clair l'horizon Son ombre duit danser le long du vieux chemin Pour quoi faut-il que le destin nous separe ainsi de ceux qon aime ? Qui sait si loin de moi demain Son amour sera toujours le mme Quittant le bleu jardin du ciel Une toile vient tomber pour rpondre ma voix Je crois mon bonheur ternel Si la voyant son tendre coeur a fait le mme voeu que moi !

Mi em v thm li Vit Nam p ln mu, ln xng ng bo Mi em v nhn mt m nghn ngo Hi ti sao con qun li th xa Mi em v qua lng chiu ma, nhn em b ngy ng trn trung Ch ngha no cng mi mn! Em ch m mt bt cm ngon Mi em v thm li ph c Nhng con ng vn ng bn nh o vai gy rt lnh tr th Em mi su bn thn lm Mi em v qua i sim tm Xc cha gi lp vi chiu qua Mt m nho khc nho nim au i em em mau quay v Mi em vbn i m phn Bn cho Tu, cho Nht, cho Ty Mi em v bn i o y, bn cho trn nim au nhc tiu Mi em v bn i m miu, bn cho cn nt p qu hng Mi em v bn i rung vn, v li mt tri tang thng Mi em v thm li qu hng p ln mu, ln xng ng bo Mi em v thm li Vit Nam p ln mu, ln xng ng bo

Trang 210

Mi ngy ti chn mt nim vui


Trnh Cng Sn

Mi Tm
Tnh mnh l tnh p nht anh Tnh tui hc tr mc tm o xanh K nim ln u ... hn nhau trn ph ... khuya hai a ... vui say sa dt nhau i ngoi ma Tnh va mn nng tnh cht xanh, Tnh mnh gi thnh bun nht anh. K nim tn cng ... l ma trn ph .. khuya khng c anh nh .. m no em bc i ... thn th thng nh hn bao gi. Anh qun em trong tri tim Anh bay xa nh cnh chim Anh khng nghe ma trng m Anh khng hay su ca i mi tm D vng i ta nh khc phim Ghi nhng am m tht m m, Ghi vt thng au trong tri tim. Hnh phc i u tm.

Mng ban u
Hong Trng

Mi ngy ti chn mt nim vui Chn nhng bng hoa v nhng n ci Ti nht gi tri mi em gi ly mt em ci ta l bay V nh th ti sng vui tng ngy V nh th ti n trong cuc i yu cuc i ny bng tri tim ca ti Mi ngy ti chc ng mnh i ng n anh em ng n bn b Ti i em v bn chn quen qu Thm l me vng li bc qua Mi ngy ti chn mt nim vui Cng vi anh em tm n mi ngi Ti chn ni ny cng nhau ca ht thy ting ci rn r bay Mi ngy ti chn mt ln thi Chn ting ru con nh bc vo i Ti chn nng y, chn cn ma ti la reo mng ta vy tay Mi ngy ti chn ngi tht yn Nhn r qu hng, ngi ngh li mnh Ti cht bit rng v sao ti sng V t nc cn mt tri tim....

Qu em min thy dng La ngt ngo hoa mi Gi mang ma Xun ti Hn lip da ln hng Hng thm trn mun li Qu em dy bnh minh Nng p lng thn xm Qun tranh hin vui n Bn bt nc ch xanh Chan cha mng yn lnh Nh v thm em nh ng than ni ng xa y ting ht cu h ang canh cnh mong ch Anh nh v anh nh Hm qua bun nhn u Thong m gi nom thy Hi con ch ai y Em nu ly cnh du Che du mng ban u Hm nay i ch anh Hi mt cnh hoa thm Ghp bn lng trong trng Vng ngt hn th xanh Thay cho li em nhn Hng thanh bnh di lu La c ma ma nng Gi trai lng vui sng Quang gnh ni lng nhau Em thy mng ban u Nh v thm em nh ng khinh mi lu tranh Rau mui m tm tnh Cm ng thm no lng Anh nh v anh nh Trng em mng vn cau Tri mp trn Xun mi Bng m ci m ni, Con b ln tht mau,

Trang 211

Mai mt m n tru.. Ai ci c nng du Ai ci c nng du....

Mong ch
Trng Quang-Vit Dzng

Mong i ngm ngi


Tan trng tan trng T o tung bay ta my trng Tan trng tan trng Ch em i ngang v li ny Bit rng tan trng Ka em hay i l bn y Anh ngi anh i Ng u em i l bn ny Anh ngi bn ny Lng xn xao mong ch em thy Trao mt n ci Ng u em i l kia ri K: V tng ngy nh th (V tng ngy nh th) V tng chiu nh th (V tng chiu nh th) Anh vn ch o bay V tng ngy nh th (V tng ngy nh th) V tng chiu nh th (V tng chiu nh th) Anh vn ch mt ai Mt cuc i nh th (V cuc i nh th) V tnh l nh th (V tnh l nh th) i mong i ngm ngi Chc rng s gp Ka hm nay anh ch trc cng Trong lng mt bng Nh hoa thm hng tnh yu u Tin vng tan trng Lng anh hm nay nhn o trng Bao ngi qua ri M sao em i v ni no Ng ngn nh nhn Nhn trong con sn trng im vng Hoa phng ri y V con tim anh ta m di

Mng chiu xun


Ngc Bch

cho xa xi, ti vn nh qu hng mun i Nh hng cau gi, vi si tru qun qut chi vi Trn ng xanh la, n c xinh vui a trong gi Ting me ru hi, i con ng cho ngoan Chiu dng chi vi nh li ht ca dao hin ho Dn n tru v, by mc ng vang ting a M ngi an o, nhn n con quy qun chn so Ting ai khoan h, ngi xin ngi gi trn tnh qu .k. Qu hng ti, ai n gy mu tht ri ai n gy lm cnh ngm ngi Ngi ra i su mang mt ni Qu hng i, ai n gy cch bit t ly Bao nh thng mt l hoen mi K li thng nh no ngui T ti ra i, qu nh bng au thng nhc nhn Ting h trn ng, thay vi bng ting tht hn cm Thn lng tan nt, gic v y ngng cung say mu Mt m u phin, tan mt i gic ng cha yn T em ra i, i ngy thng nh thng vi bao m di, nui su hn ging kn chn my Mong ch mt sng, ngy Vit Nam vn mnh khi sng Nc non huy hong, ngi vi ngi ni lin bin ng.

Gi chiu thm vng bao nh nhung Ngi yu thong qua trong gic mng Vui ngun sng m Nhng ngy mong ch Trch ai nh tm hng h Mi tnh u xun ai thu chng Lng tha thit vng theo ting n M i i n Nhng ngy phong trn Sng trong mng p ngy xun Ngy th ging huyn n trong m Lng anh bt su Mng vng pht tan theo gi chiu Bit em v u Hy tr li anh thm my cu Tnh duyn vi em trong kip no Xun cn thm ti Anh cn mong ch i n ko tn ngy m

Trang 212

Mng di hoa
Nhc: Phm nh Chng - Th: inh Hng

Mng hng
Tm v trong gic nng, C nng tri ngang tri xanh trng mong, Tm v i m hng, C b tc ngn ru ta vo cn am m mnh mng. Ngi ngn ai mong nh, Thit tha li gi, em khung tri vn cn b ng. Lc hn n bn ngi, Ln mi xanh nt, i mi lng l cha vn nt ci. vn vng tm n ngy hoang di nng, cho p mu tri, Lng xuyn xao nhn em nh bc, Nhn em tng bc chn em nh ri, Ci mt nn li, m tng bc ngi. Ri mng ln nt ci, E p n trn b mi xa xi, Hin du cu n mi, Khung tri hoang vng em nh v sao khng tn ln ngi.

Mng Lnh
Nhc: Hong Trng - Li: H nh Phng

Cha gp em ti vn ngh rng: C nng thiu n p nh trng Tc xanh l bng da hoang di u ym nhn ti khng ni nng. Ta gp nhau yu chng hn k My ngn gi ni ng trn mi Gi i gi gi li tm s H hn lu ri em ni i Nu bc chn ng c mi Th xin em ta st lng anh Ta a nhau vo tn rng xanh Hi cnh hoa vng bn sui Bc kh nghe lng ni kh ........ i vai k vai thm ngt mi u m no chung gic mng trng sao Cnh tay m khp nim tm s V hn mun chiu ta c nhau.

nh xun v trn dng nng mi T tri mng say gi ti Ngn a hoa bng cho i Tng by n trng p ma mng Vn cnh vui a nhp nhng Ha ting chung tnh nng nn C ring mt mnh ta vi bng Khng hn gn ai m cng M chng nghe lng lnh lng V ngi y lun ch mt li L hin ta trn cuc i Th c em tnh snh vai i i mt long lanh, nh nh trng thanh soi sng t lnh mt m thi bnh i mi thm mu hoa, nm thng dn qua bung nhng li ca nh gi lng ta y t ng ch ta chp ni Nhng no hn ta dm ni V mun duyn cn p hoi V tnh m khng l tnh ha M m khi lng cn ch Thm c m ri c m

Trang 213

Mng ph du
Khi cha bit yu, lng thng vng vn u t Thn em mn thng ngn hoa phng v bn ng Say sa ngm theo trn cnh hoa bm khoe mu Sc ti p trong nng hng, t nhin lng thy lng lng Nhng khi bit yu thng hay mng c vu v M bao l th mu xanh chan cha n tnh Nghe cu ci xin ci mt e p thn thng Mt rng l vui n mng ngn cu u ym chn thnh Tnh n m m qu, nh gieo hng thm chan ha Nhn nhau tay cm tay, lng say sa khc ca ngt ngy Thm ni cu nguyn c, th cng nhau ngn nm chung sng Trong pht giy yu thng thm mong, ngy hai a duyn cm st son Nhng khi yu, lng sao li qu chi vi Bao cu luyn thng, gi y theo thng nm ri Nhng khng trch ai duyn tnh nay l lng Ch ring lng ta ng ngng, v u mnh phi chia ly Bao nhiu ng cay, gi y nh lng trong tim Thi thi c qun, thi gian s xa phai nha Xem nh gic m, n tnh nay v ri Pht vui ph du tn, cn i chi pht tng phng..

Mng c mai sau


G : Anh thng ni, nu con mnh l gi T : S ging em t sng mt mi ci G : Em bo rng nu con mnh l gi ng nh em di m n thm anh T : L con trai chgo lm thy th Vt trng dng mang o trng yu thng G : Th vit v k chuyn khi xa bn Em th thm u ym ging nh anh Nhng em s khng cho lm lnh thy Bao ln i l bao ln thng nh T : Nhng sau cng bn cui vn l em G : V nhng khi i mnh thng hn di T : Nhn em bun anh nhn li cho xong Mt th ngy thi ht vng u su C : Li thm nhau m mng c mai sau

Mng vn cha tan


Li: L Lin

Chiu ng hiu ht bun, ngoi hin ma vn tun. Tng rng qu em xa gi rt sng ri theo gi lng-lng. L khch dng chn nghe lng bng khung, lng ngm nh chim bn bn tri. Vn u hoi, khch ng bn sng ch ai. Thi gian bi xa m, tng Xun tri lt qua. Tng m trong men say, qun vng phng xa, nui tic thng hoa. Nh nhng chiu xa bn ngi em th ngi di bng tre m m. Mng vn cha tan, tnh cha qun. Ngoi tri cn ma tun, ngn my bay. Sng ri vn lun thng hng cy theo gi rung. Thng bo tri theo sng dng. n chim theo gi tha phng Nh ai kia, la reo bp hng trong lng ta bng nh nhung xt xa. Thng bng qu hng chiu m, v dng em th ngy xa.

Mng vin du
C ai bit u chuyn tnh c C ai on u no m ng Vo mt m trng sng, chuyn thn tin lai lng Lng nghe tm hn nhp nhng Thit tha vi khung n bng hong Nhp say chn men ru nng nn Du hn ta i ti, nhp thn tin phi phi Vin du cho hn tri vi Ho quang vi mun huy hong By tin n ang khoe mnh di trng vng

Trang 214

Mt cht qu cho qu hng


Vit Dng

Mt chuyn bay m
Gia lng tri khuya mun nh sao hin, ngi trai i vit cu chuyn mt chuyn bay m. Cnh bng nh mn trn ln gi. i ngy th xa li nh lc mnh cn th. Nhn tri cao m reo, m m c nh diu nu o hng nga, ngi bn dy ngn h. Gi sng gia lng tri, i khi nh chuyn i mm ci thi m nay chuyn bay tri xanh nh mu o, ng minh nhn du khp tinh cu, chnh thng hai a gi gi sng ni no lu lm chng gp nhau. Bn b d cch xa no hay, tnh nng cha ni nhng m say. Giai nhn hi khe mt em u hoi theo tm trong chuyn bay. C ngi hi phi cng c m g, ngi i nhn th mun mu no bit m chi. c rng t khi tung nhp cnh, tnh ta yu thng l gi nhn tnh ca m i ai hiu ai, ngi bay trng m di, ngi sng gia i dng,ngi yn gic ven rng. Bn c bit chuyn ny ti ghi lc v tr cn ng say. c nh diu nu o hng nga,ngi bn dy ngn h.

Mt ci i v
Trnh Cng Sn

Em gi v cho anh dm bao thuc l Anh t cuc i chy mn trn ngn tay Gi v cho m dm chic kim may M may h con tim gan qu a y Gi v cho ch dm ba sp vi Ch may o ci hay ch may o tang Gi v cho em ko bnh thnh thang Em n cho ngt v i nhiu cay ng Con gi v cho cha mt manh o trng Cha mc mt ln khi ra php trng phi thy Gi v Vit Nam nc mt ong y M c mt ngy qu hng s thanh bnh Em gi v cho anh mt cy bt my Anh v cuc i nh c vng mong manh Gi v cho m dm gi ch xanh M pha h con nc mt kh cn Gi v cho ch hp dim nhm la Ch t cuc i trong hoang lnh m sng Gi v cho em chic nhn yu thng Em bn cho i tm ng vt bin Con gi v cho cha vi vin thuc ng Cha d cuc i trong trong t t chung thn Gi v Vit Nam khc ht n cn M c yn lnh ... trong gic ng.... da.... vng....

Bao nhiu nm ri cn mi ra i i u loanh quanh cho i mi mt Trn hai vai ta i vng nht nguyt Ri xut trm nm mt ci i v Li no ca cy li no c l Mt chiu ngi say, mt i tht nh ngy qua Va tn ma xun ri tn ma h Mt ngy u thu nghe chn nga v chn xa My che trn u v nng trn vai i chn ta i sng cn li Con tim yu thng v tnh cht gi Li thy trong ta hin bng con ngi Nghe ma ni ny li nh ma xa Ma bay trong ta bay tng ht nh Trm nm v bin cha tng hi ng Chng bit ni nao l chn qu nh ng chy vng quanh mt vng tiu ty Mt b c non mt b mng m ngy xa Tng li t dng l li mt a tng li b sng nghe ra t sui khe Trong khi ta v li nh ta i i ln non cao i v bin rng i tay nhn gian cha tng lng Ngn gi hoang vu thi sut xun th.....

Trang 215

Mt n chim nh
Phm Duy

Mt i o m o em
Trm T Thing

Mt tri nam trn Trung Thu Em b ra ch xem ch Cui u ? tang tnh tang, tang tnh tnh Mt n chim nh bay m Bay sut nm lin ti ci trn gian ? tang tnh tang, tang tnh tnh By tr thm hi: "Cung trng, Ch Cui u vng? C Hng u x" ? tang tnh tang, tang tnh tnh ng lng thng tr ngy th n chim nh b bay v tr li ? tang tnh tang, tang tnh tnh "T ngy c ha tinh bay, Bay c ba ngy ln ti mt trng. ? tang tnh tang, tang tnh tnh Cui nh em ch Hng Nga Tm x xy nh khng bit u!" ? tang tnh tang, tang tnh tnh

Tng ma m lnh nh o em bao thi rch lnh. Nhn mu ti m s bit em ang bun hay vui. Mt thi non di chung quanh em mu trng th ngy. chiu hm no anh say sa nhn o em bay. Nhng em c bit, chic o em i thay qua tng thi. Chic o em vui bun vn y vi ... D ngi sang trng. Du em ti sng i qu ma. D g du g, min sao em thm lnh tm o. Tng ma hy vng, sau ma ng tri nng cho xun. Dp du o mu m reo vui giy guc tng bng. Ai xinh xn qu, o t thn ngi ca Quan H. o tht lng la o, o i xa ... Hn tnh chung tnh, th gian ca o Nng T Th. Ch ngi khng v, o m con ha thnh tng . Hn th T nh em qun sang dy xo qu ta. Li nguyn vang vng, gm anh th mt tri sng la. o pht trn lng voi. Ting tht m M Linh nu uy danh Trng Vng qua nghn i ... Ri hn thing sng ni im tri trn ging Ht Giang. Mng chm su trong ti, nc non thm nhng lm than! Mt m o di, nt cao sang em l Hoa Hu. T m nh n, o lung linh hi nng Ca S. Thi vo trung hc em thanh tn l dng Hoa Khi. Ch ma tu trng Me cho thm vi chic o di. Em i ra ph, c bit u trm mt thin h nhn. o tht eo dy th, o thi nay ... Thng thng t tri, tit sang xun hoa rng s n. c mc o di, thong i nm em p ngn ng. Mt ngy nng hng em sang ngang mc o thin thanh. Tnh no l lng, ai yu em mt li du kn!! o bc ln xe hoa, nt tho m tn hn. o trao anh nguyn hng trinh m v chng. Phn mi hai bn nc, em xin chia trn m lnh. i tri bao ma nng, o phai nhng tnh no pha n gip xun nm sau, o vn ln nui con! Thit tha m ru tng lai, i mm non! ... i i! Ru con ru hi ru hi ... Ngy no con khn ln s dng ln M nim vui ... u ma chin trn, o m con tin chng ln ng.

Cuc i u ng, gia yn vui t bng ni sng! Ngi ngi chinh ph, bao canh thu v v ru con. Mt ngy ma bun nghe tin xa ngi va ng xung! o tht ln nh in. o nu lui xe tang. o run run ln, i duyn em d dang!!! Chiu nghing i bng, c nhi trong lng ga ph. Gc u bn m ch, o Tang ru hi tnh ru! D tri thi ha, vn au thng (nn) o b qu nh. Vt trng dng rng, o lnh nh phi t trn sng. Vo c bn b, i tang thng vt trc thn sau. Lng mnh qu ngi! Hai mi nm tng mi hm no. Thng thay chic o! Chic o M v em sut mt i, Du kn trm ni nim, du bun vui ... o khc thn lu vong. Nh lc xa bn Me, o ua bay theo trm hoa m hi h ... D cuc i x ti x lui, em v ni no. ng em vi o xt xa chia la tnh nhau. NG EM VI O XT XA CHIA LA TNH NHAU ... 1996

Trang 216

Mt i yu anh
Cha t tn cho mt chuyn tnh Cho mai sau i em rao em bn Gom my tri em may o trng Chua cht lm chp kn yu ng em cn nguyn ting bng trinh Em tang cho mt cuc tnh Mong manh hn ht sng tan trn l Mong manh loi hoa ti sc mu Hoa chm n khi sng tinh sng Hoa cui u trong ti b v Anh cht trong em sut mt i Nn ngt ng cu ht na vi Anh i m ri khng gian lng cm Em say trn dng cm M h ting ht trng chi Em bit khi em anh gin chuyn g Nhn gian xa vi sao bbg tm ti sng n tnh sao i khng ti Em trch mnh em trch em thi Cay ng no dng chy trn mi Anh bit khng anh ch mt li Anh bit khng anh ch mt li Anh git em khi mi ...na i

Mt gic m
Chuyn hm qua nh gic m lu ri Chuyn a vui, chuyn a thi Ngi qun ta hay ta qun i ngi ng bn tm chuyn vui chi cho qua thng nm Cho ht u t bao ngy Cn vng mc trn i b vai Tnh bn nhau nh gi my ngang tri Tm vng tay, tm b mi Ngi yu ta hay ta yu thng ngi ng bn tm chuyn vui chi cho qua thng nm Khi cht cho nhau mt i Cn chi pht phin du ngang tri S ra i tht xa mt mnh V chuyn tnh khng cn vui Cn g tic nui ch thm bun thi Xin cho ngi mt n ci thm trn mi Cn ghi mi khi xa ngi

Mt ln n mai sau
Hi chng tha th v l yu anh Mi tnh li ko chng mt bao ngy xanh Nu tnh khng n vi, anh sng rt m m i khng vng u bun, thng ngy m m Th ri em n ta gi cun xoay Xoy trn th gii chng, bit bao i thay Hi chng c bit rng em dng cho anh Tnh yu rt chn thnh, chng ngi ngng Nguyn sng c i, nguyn cht v ngi Tnh em cho ring anh, anh i! Tm trong th gian ny my ai yu Mt ln n mai sau..... Nguyn sng c i, nguyn cht v ngi Ny y khc ca yu ng tuyt vi Gi trao n anh bng ht am m Cn li gia i ta..... Vng chng nh so bun xa vt tri C chng tia nng hng m i ln mi Ci i s chng cn nhng ti, m en di Tnh yu mang li nh mt tri Nguyn sng c i, nguyn cht v ngi Tnh em cho ring anh, anh i! Tm trong th gian ny my ai yu Mt ln n mai sau..... Nguyn sng c i, nguyn cht v ngi Ny y khc ca yu ng tuyt vi Gi trao n anh bng ht am m Cn li gia i ta.....

Trang 217

Mt ln min vin xt xa
Tha m, con l ngi Vit Nam Lun lu t ging mu iu tn Tha m, con l ngi da vng Mu da quc kip lm than. Qu hng ta vng vy ngang tn Hu, Si Gn, H Ni nhng vt tch tan thng Mu thn ma h la, i l Kinh Hong Con nh mi trong lng con bt dit. Ri nhng ngy mit mi trong gic ng say Ba mi, ngy y thng t xa, lng con nc lt Tri ma l, li c tnh xa, b nh nhang hoang. C mt ngy, mt ngy no con s xa Xa kinh k, hoa l l hoang ma Chng Tin, my nhp con vn nh Thin M my tng, con chng qun. Si Gn , tng con ph nh Mi dm ng hng vn du chn con Nha Trang, Nng tri th mng Nhng chng bao gi con mun qun. Gi y, mi a con lc loi mi no a London (Cali), a Paris, a o heo gi ht Gp nhau tng hng l xt xa, bung nhng cu cho i ba sinh ng, Bonjour, Au revoir, Hello, Good bye Con gc (m) u chua xt ng cay. Tha m, tha m, tha m, qu hng mnh cht ri, m i, m i, m Vit Nam i ...

Mt ln na thi
Trc H

Mt ln quen bit
Mt ln quen bit , Mt ngi quen bit , Mt ln yu mn , Mn nhau cho nhiu, mt ln yu mn . Mt ln thn thit , Mt ln say m , m say cho nhiu, mt ln say m , m say cho nhiu, qun ht khng gian, qun ht thi gian. Tm mt ngi, ting ht chi vi. Yu mt ngi, cho ht tng lai, Trao mt ngi, l th bi hi, Ch mt ngi, thao thc chiu ri. Chiu v qua xm vng, Tm mi hng mi tc, Cht lng say no nc, C em trong i, nhc tnh vang ro rt, Tnh du m thm thit, i p nh pho tt, Hy cho m mng, tm v i mt bic, Hy cho rung ng, cho ht hm nay, cho ht ngy mai.

Tng ngy qua, tng ngy nh mong v em Nhng thng nm sng bn em khng m m Ri ngy qua mnh sng khng cn nhau Sng b v khng bit u ngy mai Tng ngy qua, tng ngy c m tht nhiu Nhng c khi c m khng h n Ri ngy qua ngm ngi bc theo cuc i Mun ni vi em cho anh thm mt ln Mt ln na thi, ngi i! mt ln na thi D nay cch xa tnh yu vn nng chy Mt ln na thi, ngi i! mt ln na thi Mt ln na thi, d mi m.. mt nhau Tng ngy qua, tng ngy c m tht nhiu Nhng c khi c m khng h n Ri ngy qua ngm ngi bc theo cuc i Mun ni vi em cho anh thm mt ln Mt ln na thi, ngi i! mt ln na thi D nay cch xa tnh yu vn nng chy Mt ln na thi, ngi i! mt ln na thi Mt ln na thi, d mi m.. mt nhau

Trang 218

Mt mai em i
Hong Trng Thy

Mt mnh
Thanh Tng

Mt ngy cn mi
Mt ngy c thy dng em, m nh ging sng mt, tri min man m m, Mt ngy cng n vi em, nghe nh ngn tia nng, soi sng tim bnh yn, Mt ngy cng n vi ngi, tri thy m li, nh nhng rng l thu ri, Mt ngy k st m ngi, n hn nng hi, vt son nng m trn mi. Mt ngy hn di vi nhau, nghe u phin cay ng, nghe c n u su, Lng bun chng bit ni sao, em bung li trch mc, ta st se lng au. Mt ngy chng thy bng ngi, lng bo ni, hn bun ray rt khn ngui, Mt ngy c th li ri, nng mm ci, cho n tnh vt ln ngi. Mt Mt Mt Mt ngy ngy ngy ngy cn cn cn cn mi, mi, mi, mi, mi say m bn ngi, mi yu thng trong i, nng reo vui khung tri, nc xanh lng l tri.

Mt mai xa nhau xin nh cho nhau n ci Cho cuc tnh ngi hn h nhau n kip mai ng hn nhau na l n em khc cho y Tnh m theo sng khi, theo cn gi la t ti Mt mai em i ngy thng b v gin hn Nh v tnh ngi bun nh con nc vi Li no gian di ngi l mt gi Mt m no em l bung tay ngm ngi st xa Cho nhau bao nhiu yu du trong cuc i ny Nn i tay khng cm nh nc lnh lng Kip no yu ngi tnh no nh du chim bay Cn nhau gia cn m ny Khin hao gy ph ht xun xanh Mt mai em i gi gi th my v ngn Xin t lng ngi tnh ta nh khng th thi i vui khng my nim au kn kip ngi Lng u ph nhau thm na khi mai khng cn c nhau Mt mai em i ngy thng b v gin hn Nh v tnh ngi bun nh con nc vi Li no gian di ngi l mt gi Mt m no em l bung tay ngm ngi st xa

Gi nh g ngn ng ngoi hin Ma nh g th thm ngoi hin Bao m ti mt mnh nh em m nay ti li mt mnh Nh em vi vng trong nng tra o phi tri cn ma Bng khung khi con ang cn nh Tan ca b c n a Nh em git m hi tc mai Gi sng mn c hai vai i chn chnh vnh con ng nh Nghing nghing bng em gy Vng em cn li ti vi ti L kh ma ny li ri Thng em mnh mng chn tri l B v chn xa xi Vng em i cn ai vi ai Ngt ngy men ru say m m liu xiu con ng nh C n cng ti v

Mt mnh thi
Trang th xanh em ln trao anh Vit bng nht k tm bng hoa c M hi xa anh thng hng m c Ngy hp hn anh kt hoa tng em m nm xa c gi heo my Gi a trn tc ng say bn lng o Ch ai, anh, con ng tnh nm c ng tnh i ta vi ta mt mnh thi K: Nu nm xa, nm xa anh li hn Th mnh ng quen nhau Nhng n tnh ngy c bao nhiu Th dang d d dang c u nhiu K nim xa, k nim bun bit my Th qun i nh chng ta cha lm quen

Mt mnh
Lam Phng

Sng mai thc gic, nhn quanh mt mnh Ngoi hin nng lo, n chim git mnh Bit li t tnh, c ngi nghe Nnt xuyn qua l, ht sng la cnh i mong manh qu, k chi chuyn mnh Nng bun mt mnh, bng tt bnh minh ng xa quen li, tnh di ngi mang Tnh duyn trm mi, mt kip a oan C tm, tnh chng cht ngn ngang Cn bao lu na, khi ta bc u Tnh c gp nhau, ri cn chi na, cho nhau Sng tra khuya ti, nhn quanh mt mnh ng quen khng ti, tm nhau ngi ngng Ch v i mnh, cha c bnh minh ...
Trang 219

Nguyn cu gn mi vi nhau, qua mun ngy u ym, qua trm nm bc u, Cn ngn li ht du yu, em cung vng n i, ta m say gi trao, Tnh hng dt thm t tri, rn r ting ci, tnh v ngy ngt chi vi, Cuc i d c i di, cn vi ngi, yu em ngn kip khng thi. Mt ngy cn mi, mi say m bn ngi, Mt ngy cn mi, mi yu thng trong i,

Mt ngy khng gi nhau


Trc H

Mt ngy ma ng
Bo Chn

Mt ngy nh mi ngy
Trnh Cng Sn

qua mt ngy khng gi nhau Anh t hi lng mnh c nh... Nh mt em ngoan Nh n ci hin ng tuy xa sao thy c nh gn. thm mt ngy khng gi nhau Tay nh bung tng ngy nhung nh... Nh ting anh yu Nh tng hn h Chiu bn anh hm y c xa dn. K: Trng m nay, Trng mi vn cha y... Trng m nay, trng mi vn cha y... Tnh i ta, Tnh mi vn cha yn... Tnh i ta, tnh mi vn cha yn...

1) Ri mt ngy tri khng bit xanh Ri mt ngy hng cy vng tanh V cn gi mang ma ng n Cun bay theo m l vng ri 2) B c ny git sng tan Bc thm ny cn in du chn Ma ng ti em ch anh mi L hoa thu sang nay a tn K: Gi y em bit em bit mt anh ri y Ngy ma ng n nghe vng xa ting ma phn ri Lng em au n nhng tri tim vn nh thm ni Cn yu mi Gi y em bit em bit mt anh ri y Ngy ma ng n nghe vng xa ting ma phn ri Lng em au n nhng tri tim vn nh thm ni Em mi yu anh Em mi yu anh Em mi yu anh

Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt

ngy ngy ngy ngy ngy ngy ngy ngy

nh nh nh nh nh nh nh nh

mi mi mi mi mi mi mi mi

ngy, em tr li i ti ngy, ta nhn li tnh cui ngy, i nh nh my khi ngy, mang nng hn t ti ngy, ngy, ngy, ngy, nh mt tri u mi au nng tng li ni tng mch i trn tri i v mt mnh ti

Nhng sng tri m thm m rong ru xp hng Nhng mt ng nm cm Nhng mt ngi bun tnh Sng ong a linh hn C ma quanh ch nm Mi mt i v khng Trong chp chng thc ngun Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt ngy ngy ngy ngy ngy ngy ngy ngy nh nh nh nh nh nh nh nh mi mi mi mi mi mi mi mi ngy, ngy, ngy, ngy, ngy, ngy, ngy, ngy, i v mt mnh ti quanh i mnh cht ti ging bun ln tip ni xe nga v ng say em tr li i ti xp vng tay oan tri tng chiu ln hp hi bng mt mnh ti...

Trang 220

Mt ngy Vit Nam


Nhc: Trc H, Li: Trm T Thing

Mt ngi ng gc
Li gii thiu: Nh c ngi nm xung, ta c hng t do Nh c ngi ng gc qu hng mi m no Nh c ngi chin u ta c trang s u tranh oai hng, bt dit Phng Minh Hi ----------------------------Mt ngi ng gc L mt ngi ng ln Ngn ngi ng gc Ngn ngi ng ln Mnh m ng gc Th dng Lc Hng ng ln ng ln, ng ln mt lng Cu nguy, cu nguy ngi Vit hng Trng Sn thy trng ng Rung nng giy mu hng Cho qu hng, cho qu hng mun nm vn cn mun nm vn cn Cn qu hng th cn cm ngon Cn qu hng th cn danh thm Cn qu hng th cn yu thng v cn tt c tt c tt c nhng g mnh thit tha

Mt na i em
Trc H

T nghn trng xa, ai vn ht vang li Vit Nam . Nhn v i dng, ta nh hng qu nh . Cn nhiu lm than, sau pht sng gm bun lng im, l ting khc thng i bit ly, bn ting ht ru gi ngi v . Chong mng na m, ai nh thc khu vn tui th V gi dng sng a li ti cui lng u xm . T thi lon ly qua nhng lc t tri bnh yn . Ch vn ht ru tnh ch mong . M vn ht ru i thy chung . Ta vo lng nhau, i nhng tri tim gi Vit Nam ! Ta vo lng nhau, i nhng tri tim cng dng mu . Tng vng t sinh quay thm thot cng vi nghn nm . Nhiu ln nm m . i t nc bao ln i mi ! Bng cuc b du . Xng trng vn cao nghu thnh non . Dng mu vn tun tro thnh sng . Cha thy bng thanh bnh mt ln ... D nhc d vinh, xin hy ht vang li Vit Nam . Ta vo lng nhau, i nhng tri tim cng dng mu . Gi ngi gi ta . Gi s kip lu y gn xa . Gi bng ti ngng bi cung ca . Cho ting ht m ngy Vit Nam . (2 ln) Mt ngy Vit Nam, ngy thot bng m di lm than . Ngy th gii reo mng ha vang . Trong khc ht: "Mt ngy ... Vit Nam" .

Mt ngy ra i l vng t mi Nghn trng chia ly Lng ai nt tan li anh pht ban u Tr li cho em thi gian c m Tng chiu ma ri ng xa c i Gi tnh yu cht bay Cn g cho nhau chuyn tnh l Cn li mai sau ngy thng thng au li trong em Vng tri yu thng Gi li cho anh Mt na i em Tr li cho em thi gian c m Tng chiu ma ri ng xa c i Gi tnh yu cht bay cn g cho nhau Chuyn tnh l cn li mai sau Ngy thng thng au li trong em vng tri yu thng Gi la cho anh mt na i em

Trang 221

Mt thi xa
Trng Huy - Th: Nguyn Thanh H

Mt thi yu (les amoureux qui pass Mt thu yu n


Nam Lc Vn Phng

ng bun anh hi! Khi l ni yu em ri Bn lng chi na, hi anh xin hy qun em i Giy pht bn nhau, anh s qun mau Ch c em thi gi mi bng hnh xa i ai cng c giy pht trt yu di kh V em bit, bit anh s chng yu em u em s khng qun giy pht bn nhau em trao anh, trao anh n hn y K: V em bit anh s qun ht Nhng bi tnh ca vit ring tng em V em bit tri tim anh c Hnh bng ai kia, u ch ring em V em s khng trch anh na Chng trch anh u Khi ta n bn nhau tnh gian di V em bit anh s qun ht Nhng bi tnh ca vit ring tng em V em bit tri tim anh c Hnh bng ai kia, u ch ring em V em s khng trch anh na Chng trch anh u Khi ta n bn nhau tnh yu di la

Cht nh sng cho cuc i Ct ting ht cho mt Ngi C mt bic soi n ci Ti nh cnh hoa tnh i bit ni yu mt ln S thy n au tht gn S thy nng phai nht dn Khi vng vn trong tnh yu i l mt thi yu Yu trong bng m l loi Yu cho bao ni ng cay Yu cho qun tng ngy thng Tnh l mt ln c m M trong bng m l loi C nhng chic l a ri Ri chi vi vo tri ti .. C bit ng cay mt ln Mi tic nui n tnh ny Mi bit nh mong tng ngy Nh khi thy nhau ln cui Ht m ui trong cuc tnh Ht ng ngng trong Ngi tnh S thy n au mt mnh Nh khi tin nhau ln cui .. (Repeat both Refrains) Nhng pht cui trong cuc i Vn thy nh thng mt Ngi Lc nhm mt xin n ci Thay cho chic hn ln cui .. (Repeat both Refrains)

Nghe ting thi gian m thm a Ngn ng thng nh n cung n xa Mt ma trng vng xa ng t Heo may gi rt tng ma i th mng u cn na ! Ti vn tha thit yu ngy xa Ngy nao say m vi cung n m Ngy nao 2 a di trng ma thu m nao ht khc t t Hm nay su lng tm t Mt ma thu xa, di vng trng hai a hn mt ln m No ng duyn t chm trong thng nh tri vo xa xa Ai bit thng nh bao gi ngui Lnh lng trong cnh l x nh ri Tm d m c nh nhau m thi m m di bng mt ngi Ti i tm th xa xi Mt ma thu xa, di vng trng hai a hn mt ln m No ng duyn t chm trong thng nh, tri vo xa xa Ai bit thng nh bao gi ngui Lnh lng trong cnh l x nh ri Tm d m c nh nhau m thi m m di bng mt ngi Ti i tm thu xa xi Ting xa cn , Gi trng cn , Thy u ngi xa..

Trang 222

Mt thu yu ngi
Li : Khc Lan

Mt tnh yu
c Huy

Ma
Ting ma ri chiu nay mun phin nh ai Gi vi vu hng cy ma lm nh ai Tri cn lm ma mi anh xa xi ri L no rng rng khe mi. Vn ma ri ngoi song nh li nh mong Vn my ma ging sng nh tnh cui ng Nhng chiu ma t ti bc chn vai gy Tng git ma c hay. Hi, ngi yu du xin dng chn chiu nay Nh nh em, ngoi kia gi ma cn bay. C nhng m ngy ma ngi ngng nh thng Nh i tay ngi xa du dng n a Ri tnh i qun li ting yu lc loi ri ngn nm mi ri.

Cuc tnh d vng tri i vo qun lng. K nim cng ch l cn sng m h. Nu chng mnh ng tic nui n tnh. Yu chi cho tm hn mnh thm v nt trong gic m di. Mt i vn nh n nhau d nguy kh, Mng p b ng du nhau li i v. Ng u rng s gi mi trong lng. Cu thng yu mun i cng thm lu luyn, mt thu bn ngi. Cuc tnh d vng tri i vo qun lng. K nim cng ch l cn sng m h. Nu chng mnh c tic nui n tnh. Yu chi cho tm hn mnh thm v nt trong gic m di. Ngy no tnh th mng bn nhau, Hng m trinh nguyn tnh nng m Gi chn tht yu du, nhng n tnh th u, Tay trong tay nhau hn ngy mai S gi mi mi c m u. (repeat *) i l ging sng, ngy tri qua trong au thng Mnh cn chi cho nhau nu mai kia gp g. Xin gi mng p mun th, d c qua ngn ging t. V gic m ny, ngn i kh phai.

Mt ngi mi i tm ni chn my cui tri Tri con tim kh di Ch ngy tnh yu n trong cuc i Ln ny ngi y mun yu Yu di lu mi mi Ln ny ngi y mun yu Yu mt ngi m thi .k. Mt tnh yu, trn con tim Mt tnh yu, mt tnh yu Hoi dng hin, mt tnh yu Nhn ngy mai vi nim tin mi Mt ngy mai huy hong trong nng ti V ngi y tm thy c tnh yu Don ng qua, ph du nh trong gic mng Nhng xa xa tuyt vi Ch dnh cho ai sng trong hin ti Nim vui c trong tay Cn tm u mi mi T y ngi y s yu Yu mt ngi m thi (.k.) D rng on i nhiu khi chn chng Tnh n ni bun theo du anh Mit mi nim tim d cho gi sng ng hy vng tan bin nhanh (.k.)

Trang 223

Ma bong bng
L Quang Diu

Ma bi
m p tnh yu k nim cn y m vng bi ma anh li lm th Lp ng lnh gi thn gy Mi hng d l trang i Cho chng mnh n hn nng chy Sao bng ngi i bin bit ni tri Mong nh ngi yu th thn mnh em Ng quen b gh mong ch Ng ma bi rt trong lng Tan v mng nhn l t hng K: Ngy ca i ta theo ma bi nha Bi anh khng tht th Yu ng bng ngn ng iu ngoa Tnh l phiu diu, i thnh bt bo Say trong cn thy triu Bao k nim em vn cht chiu Ai bn vng trng m tn ma ng m vng bi ma ai li lm th L mi mn t mi mm Bi ma vun. v tim ny Thng ma bi k nim no qun

Ma chiu
Lang thang trn ph di cn ma chiu Bc chn dm ma trng vng c liu Tng vng tay y m m tnh yu Em vn nh chim nh ban chiu Ku ngt theo nh v cui o Ai em ma n cho em u su Ting ma bun tnh thiu bc chn nhau Tri cn ma hoi trn ph hng cy Khng c ai che lnh vai gy Mnh th di vi tri ma bay Ma vn ri trn hng mi ..... t V ma ma vn ri trn ln mi ...... bun Lm sao anh qun c pht giy ny Lm sao anh xa c mi tnh sa....cui i Sao em i mi gia cn ma bun Ni au no hn n bc c n Lng mnh by gi hoang vng l loi Trm di gian xin tr cho ngi Gi ch cn ting bun ma ri .........

Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma

ngy xa, ri trn ng ph v tnh, lm c o em ngy xa, tng cn ma khng dt v tnh, cho mnh quen nhau ngy xa, ri trn ng vng u hoi, v mong dng ai ngy xa, tng cn thng nh u ng, cho mnh yu nhau

Nh....nh ma bong bng Nh dng em bun, Nh l em tun NH, nh ma bong bng Nh khi tan trng Em st vai anh Hai mi u xanh, th thm c hn Hai mi u xanh, tnh yu trn vn Ai ng bong bng v tan Thi ri em sang ngang theo chng Tri ma bong bng php phng Em i ly ly chng kh cho nhau Anh v m mi thng au, Em i c nh anh no nm xa Phi chi hm y ng a Phi chi hm y ng a em v.

Trang 224

Ma chiu k nim
Nh chiu no em n thm anh Hai bn ng ph ln n Ma xun ging m trng khung tri Ngi bn nhau lu luyn Ma thm t i vai Ting nhc tnh xao xuyn i tim Ma giao ha nc mt n tnh Tay trong tay trong ting ang thi Nhn nhau khg^ mun ni S tnh yu chy phai Nhng hm nay xa ri hng xa phi phai Ma bay trong khung tri qunh hiu sau mm l Ma ri ri v tnh nghn ngo trn ngp lng Chiu bun v lnh lng xt xa du tin C 1 mnh anh ng trong ma Ni y hnh bng c mt m Em ra i khg^ ni mt li Tng chiu ma d vng Xao xuyn mi trong lng anh Nhng chiu bun hiu ht thng ai Ma m thm ph c dm di Trong c n hnh bng mt ng Tm ai chia li c tnh yu khng thy i

Ma m (tango latin)
Ngoi tri ma ri m thm ru l loi Ting ma m xt xa, ma i bao gi thi Nc mt em long lanh t mi di Nhng ngn tay khng che ht hao gy Ngi ti yu i nay cn trng thy nhau Hy chia ti pht giy thng au trong mt su Vi ting khc n ht hiu i nhau Vi nhng ting ca mnh mng u su Cu cho m thi ma, tri xanh em nng v Cu cho bc chn vu quy, nhiu m c xun th Cu m nay qua mau, ng cho mi vng su i con gi am m nhiu, ngy em bc qua cu Bun lm chi em mai ri em s qun Nn i em s qun, vi tri tim bnh yn Ting gi ma m nay s khng cn Ting khc than m nay cng khng cn Tng cn ma trn lu i, trn ph khuya Ting ma ri thit tha chi vi ma gi i D vng y s a theo thi gian C my cnh hoa thin thu khng tn

Ma ng ca anh
Trn Thin Thanh

Ngy no anh yu em, anh quen trong cay ng tuyt vi. Ngy no em yu anh, em hn qun vi tri hnh phc mi Em i ng li v t trm nm lnh gi Tim anh nh ngng th , t sau n tnh ... Em nghe khng? Ma ng, ma ng Ngy no ta xa nhau, anh bc su trong vng ti nht nha Tng ma ng theo qua, anh quen vi nh i bng gi Xa hn em mt ln, ri au thng trn lp Anh yu em mt ngy v xa em trn kip Nn anh yu ma ng, nn anh yu ma ng, i Ma ng ca anh. ip khc: Anh ch l ngi in, trong vn hoa tnh i. Anh ch l ngi say bn ng em nhn thy. Anh i i, ngi in khng bit nh v ngi say khng bit bun ... Nhng cuc tnh dng gian, mun i khng ngha l ... Nhng ngi vn tm nhau trong vng tay tnh Nh i ta ... nim yu xa ch cn mt v sao anh l loi. Tri lp ng cha em, cho l di i tm gic ng vi mc anh lang thang, m gi bng ng thm ngi yu ti. m chia ly em v, ng khuya em bt khc ... Anh xa em tht ri, lm sao qun mi tc Em hi em, c phi tnh bng gi l tnh p trn th gian ....... ....... Em hi em, c phi tnh bng gi l tnh nng hai chng ta.

Trang 225

Ma ng sp n trong thnh ph
c Huy

Ma hoa tuyt
Chu king hm qua Ny ai th cy mu l ng V tuyt u ri Trn cnh thng l ngn y sn Ka mun tinh t Nh ai ht t thong xa Ni ni sng ngi nh sao Ging mc khoe mun sc mu Cht nh ra ngay Ma hoa tuyt nm xa v Ngy l Noel ng xa kh v thm em Chnh khi thng nh Em anh gi ma ging sinh B v ngng ngi chin binh Chc em anh ang cu kinh K: Ly Cha, Cha cu th Non nc ngn du b Chin h chin lan trn sn kh Xin gip cho vt bn m Xin cho bao k ra i li v V tr khng hai ln By tr khng cha su lo Ly Cha thng con Ngi yu du khng mn tc lng Th du xa nhau Nhng nim tin Cha cng thm su Tnh chung hai a Nh hoa tuyt ma ging sinh Trung trinh gi ngi chin binh Tuy cch xa nhng m gn nhau

Ma Hng
Trnh Cng Sn

Ma ng sp n trong thnh ph Bui chiu tri lnh Heo may tng cn gi bc chn v cn gc nh Nhn xung cng vin. Ngi xem l a trn ng vng Bui chiu ng vi C n cn theo du nhng m di nghe ting su Th thm vi nhau. Cho anh yu em thm mt ln na, ri mai gi t Mt em i ri, i vng i ting ci Mnh anh li trong tic nui. Ma ng sp n trong thnh ph Bui chiu tri lnh Heo may tng cn gi bc chn v cn gc nh Khi ma ng n trong thnh ph.

Tri m nng cho my hng, my qua mau em nghing su cn ma xung nh hm no em n thm my m thm ... mang gi ln Ngi ngi trng ma ngun i yu thng nghe bun ngoi kia l nh vn xanh ngoi sng vng nc dng ln ... hn mun trng K: Ny em khc chiu ma nh cao Cn g na u sng m ln Em i v cu ma t o, ng phng bay m khng li vo hng cy l xanh gn vi nhau Ngi ngi xung my ngang u Mong em qua bao nhiu chiu vng tay xanh xao nhiu i thng nm, gt chn mn ... trn phim du Ngi ngi xung xin ma y trn hai tay cn au di ngi nm xung nghe ting ru cuc i c bao lu ... m hng h

Ma hoa anh o
Ma xun sang c hoa Anh o Mu hoa ti trt yu t lu Lng bng khung, nh ai nm no Hn hoa nhau di hoa Anh o mnh ni chuyn ngy sau Cn g u pht vui ban u Bi thi gian cun tri v u ? cho ai nh thng ai nhiu V xa cch nhau lu ri Nn ni khng nn li Chuyn i nh mt gic chim bao m thi Tm v qu kh thy xuyn xao lng vui Gi xun n bao gi Ng nh bc chn ai qua thm, thy l li Ri xun sang thy hoa Anh o Mu hoa y, dng xa cn u ? Nim tm t, khp kn trong lng V ti yu bng ai nm no Nh yu bng hoa Anh o ...

Trang 226

Ma ngu
Thanh Tng

Ma na m
Ngoi tri ma ri m thm ru l loi Ting ma m xt xa Ma i bao gi thi Nc mt em long lanh t mi di Nhng ngn tay khng che ht hao gy Ngi ti yu i nay cn trng thy nhau Hy chia ti pht giy thng au trong mt su Vi ting khc n ht hiu i nhau Vi nhng ting ca mnh mng u su .k: Cu cho m thi ma Tri xanh em nng v Cu cho bc chn vu quy Nhiu m c xun th Cu m nay qua mau ng cho mi vng su i con gi am m nhiu Ngy em bc qua cu Bun lm chi em mai ri em s qun Nn i em s qun Vi tri tim bnh yn Ting gi ma m nay s khng cn Ting khc than m nay cng khng cn Tng cn ma trn lu i, trn ph khuya Ting ma ri thit tha chi vi ma gi i D vng y s a theo thi gian C my cnh hoa thin thu khng tn..

Ma phi trng
Vit Anh

Git ma ma ngu ma ngu bp non trn cnh thnh l bic git ma ma ngu ma ngu trn xoe chic trn u Ngy xa i ta bn nhau chic xoe trn l bng l mong sao ma tht lu cho i la bn nhau Ngy nay i ta xa nhau vng em anh nhn tng gc ph tng i uyn ng bn nhau trn xoe chic trn u Ngy nay i ta xa nhau l xanh trn cnh thnh l a tng git ma ngu rt bn thm tnh yu u d lng qun V cn ma ma ri s tan i trn tri y nng gi git ma ngu hay l nc mt ai nh nhau ? Chuyn tnh yu nh l nhng cn ma trong i y nng gi trn mi ai by gi t m ma ngu

Bc bc trong chiu ma i v bc chn l loi Ph c vn cn y Ph xa vng em ch anh a ngi v ni gi bng Nc mt em chung l ti Bit rng t nay mt nhau Trn bn trng theo mnh anh Em hm nay i v ni rt xa Anh b v gia dng ngi qua Mt ai n nhau trn b vai Ma sao ma ri ri mi trong ti Em ra i xa khut chn tri c n tng m vn ln ngi Ma sao ma ri ri mi khng thi Qun mang theo ni bun trong ti Ah ah, ah ah . . .

Ma Si Gn, Ma H Ni
Ma hong hn, trn thnh ph bun gi heo may vo hn Thong hng tc em ngy qua i ngi em H Gm v nng chiu t Liu su a thm c nm m hin ha Thng mu o ng Thng mt kiu sa Hin ngoan thit tha ... Th ngy i m nhung hng H Thnh trc kia thng, thng v cng li ng Kia ma t, lnh mnh t Chung nn du bc thm ph phng Ma ngy nay, nh l khc phn t qu hng t y Em ngoi y cn nh hn xa mit mi Ging mt heo may Su ri t vai Hn qu t ti ....

Trang 227

Ma sao sng
Mt ma sao sng m Noel Cha sinh ra i Ngi hn cng ti ngy v khi t nc yn vui Qu ly M Maria lng M t bi bao la Tu khc nhc ln xin n trn ban cho nh nam Ri ma ng trc qua ma ng tip theo sau ny Ngi bn cn i m nim tin vn thm trn mi Gic trn v qu hng ti gic dit nim tin kit Lp lp on chin quyt sng danh Cha trn tri cao m nay ti nh ngi xa tri li Chnh chch ma sao lc loi i nhng ma sao l loi Cho ti thng nh ma sao ngy no Thng nh ma sao hng o i nhng ma sao cch xa Mt ma ng gi hang blem Cha sinh ra i Mt tri y sao nghn ho quang chiu sng ngi sao Ly M ng trinh ban n ngi vit cng thng nhau hn t nc ny y sng c tin Cha trn tri cao

Ma thu cht
Th: Apollonaire, Nhc: Phm Duy

Ma thu cho em
Em c nghe ma thu ma ging l em c nghe nai vng ht khc yu ng V em c nghe khi ma thu ti mang i n mang tnh yu ti em c nghe nghe hn thu ni mnh yu nhau nh Em c hay ma thu ma bay gi nh em c hay thu v ht du c liu V em c hay khi ma thu ti bao tri tim vng mu xanh mi em c hay hay ma thu ti hn anh ngt ngy nng a dt mi em v my xanh thay tc ri nht mi mi em thm nng tnh yu vng vng m hng s ht bi cho em v ru em yn gic ti ngy mai khi ma ngang lng i ch em anh nghe ma thu ti Em c m ma thu cho ai nc n em c m m ma mt t hoen mi V em c m khi ma thu ti hai chng ta s cng chung li em vi anh m ma thu y tnh ta ngt hng...

Ta ngt i mt cm hoa thch tho em nh cho ma thu cht ri ma thu cht em nh cho ma thu cht em nh cho ma thu cht cht ri Em nh cho em nh cho i chng ta s chng cn nhn nhau na trn ci i ny trn ci i ny T nay mi mi khng thy nhau t nay mi mi khng thy nhau t nay mi mi khng thy nhau Ta ngt i mt cm hoa thch tho em nh cho ma thu cht ri i ngt hng thi gian mi thch tho em nh cho rng ta vn ch em vn ch em vn ch em vn ch em vn ch vn ch i em...

Ma th thm
Tn Tht Lp

Ma th thm ln ma rt xa Tri khng nng khi vng my qua Em th thm l em rt gn Tnh nh khng ni l tnh trm nm Ma du dng hng cy ng yn Ma thu ti l vng nghing nghing Em du dng tnh anh bo bng Tc my nh tri ri lng tnh trm nm Xin yu em, yu em mt ln Em i xa, em i xa thng cho nh, su cho ai? Em i xa, em i xa, gi chn nm ng ch ai, ch ai? Em em i, em em i cho d c xa nhau Hy li git ma t quanh a cu li git nng chy quanh tim mnh Yu nhau xin hy ch nhau.

Trang 228

Ma thu khng tr li
Phm Trng

Ma thu l bay
Trng K

Ma thu my ngn
T Cng Phng

Em ra i ma thu ma thu khng tr li em ra i ma thu sng m ging m u em ra i ma thu ma thu khng cn na m l a ma thu o su ngp tim ti Ngy em i nghe chi vi no n qua vn Luxembourg sng ri che ph m bun ny ai c mua? t chia ly nghe ri bao l vng ngp ging nc sng Seine ma ri trn phm n chng no cho ti qun Hm em ra i ma thu ma thu khng tr li l a khc ngi i sng m dng ln mi em ra i ma thu ma l ri ngp ngng m l a su ln bao gi cho ti qun

Mt ngy sng bn anh s mun i Du cho ma ri mn thng nm Ly tri c yu mi nhau ngi i ! ng mang tri ngang chia la la i Th gian i ! sao nhiu cay ng Tnh vn m say, ngi cng xa ta ri Ngi m vt thng lng n au Nghe tnh rn xit trong tim su ! Ma thu l bay anh i ri ! V tan i bao gic mng la i Gi nh la xa th nhn su au ! Hn anh kip sau ta nhn thy nhau ! Lng bun xt xa duyn kip b bng Ni yu thng chi cho lng xt xa Cn g cho nhau pht giy gn nhau Hi ai bit chng cho lng n au Trch ai kia sao vi qun mau ... Li i, cn nh mi trong lng Va xa cch nhng lng kh qun D thi gian kh phai nht mu Ri tnh cng bay theo l thu vng Trch cho duyn mang tnh tri ngang Tnh u gi y theo ln my Cn bao xt xa cho tnh d dang ... Lng ny mun qun i nhng u phin C qun au thng nhng tnh xa Ngi nhn thu sang l kh nh ri Hi ai thu cho duyn tnh xt xa C qun i k nim thu xa Nhn l trong soi lng bng u phin Tnh ht, sao lng kh qun Cn g u pht giy ban u Ri tnh cng bay theo l thu vng Trch cho duyn mang tnh tri ngang Tnh u gi y bay tht xa Su thng xt xa cho tnh d dang ...

Chiu nay c ma thu i v Bun vn my ngn ging khp li Ma thu b v n bn tri Ru tc em sui ngun Gi hn hm gi thu bun Ngy mai chng mnh xa nhau ri Cm tay em nhn sao khng ni Chiu nay ma bay khp ph nh Ma t i vai mm Bn ly lm gt chn em k: Thu nay my ngn cn ging mi bn tri Ma thu lu luyn bng dng anh i m nay bn thm cm tay em kh ni Ngy mai anh i ri Anh c bun g khng Bun khng hi ngi i ri Tm u nhng ngy vui m m Ngi i theo nm thng khng cng Thng mt em hay bun Nhn ma thu cht bn sng

Trang 229

Ma thu Paris - Cali


Th: Cung Trm Tng, Nhc: Phm Duy

Ma thu ru em
c Huy

Ma thu trong ma
Trng Sa

Mu thu Cali, tri but ra i Hn em qun nh, hn em qun nh Ru rng rng ly trn tr Ma thu m ma, ph c h xa Cng vin l , cng vin l Ch mong em gng kh tng gi Ma thu m thm, bn vn Lc Xm Ngi quen gh , ngi quen gh Khng em i but ga t tm Ma thu ni u, ngui em mt nu Tc vng si nh , tc vng si nh Ch mong em chn tri su Ma thu Cali, trn lp i mi Ngi em gc tr, ngi em gc tr Phng anh i gt nh thm th Ma thu im hi, son nht i mi Ngy em tr li, ngy em tr li Hn cm em hi ci cuc i Ma thu i thu, tri my m u Yu ngi lng, yu ngi lng V trong em tm tng giam t Ma thu Cali, ma thu Cali Vi tnh (y) thu ...

Hm ma Thu gi ht bi ca c. Ma Thu bay l vng. Anh ru em ng, bi ca dao ta vn ht lc cn u th. Nng vng m sui tc dt my thu. Ngp ngng tri gic m. Anh ru em ng, di cn m thng yu y nhng ngy cn i n. Anh yu i mt em, ma thu vn vng. Yu i cnh chim, b mi nh thng. Hm ma Thu gi ht bi ca c. Ma Thu bay l vng. Anh ru em ng, bi ca dao ta vn ht lc cn u th. Di cn m thng yu y, nhng ngy i n.

Chiu ma khng c em b cng vin m thm chiu ma khng c em ging mc my khng bun tri Gi ma thu lng qun vo ting ma ri m m tri cn ma t thm cho di ngy thng khng tn Chiu ma khng c em ng ph qun cha ln n chiu ma khng c em bit ly ai chia hn ti Tri ma thu lm my cn bc em i qun v vng tay m l loi cho mnh cn mi thng nhau chm lng ngi i qua trn ng ph rt mt du chn cha tm v cht k nim ngy u tng ma thu n ra i khng mang tin n qun thi nh sao K t em vng xa ngy thng b v qun mnh ma thu ma vn ri khng bc chn em tm n Chuyn ngy xa bit sao mi cnh chim bay phng no cn ngy xun m m cho mnh gi ting yu em

Trang 230

Ma thu yu ng
Lam Phng (?)

Ma tnh yu
Trng Huy

Ma trn phm n
Nhc: Vn Phng - Li: Thanh Nam

Anh mun i ta mi nh ngi tnh Vui i hn h Khi trn dng sui, Khi trn i ngun Na m thanh vng du n cng vin i tr lac loi trn xc l vng Ma thu yu ng ng vo Paris C lm n hng C ting th thm, Nhng anh chng cn Mnh sng cho nhau Vt lng i dng Mnh gp li y Sau cn kht di thng nh bao ngy Tnh yu trong tay Ma thu i Paris dt mng tnh si Khi nghe ngi i vo i, Thy lng nh bt n ci B mi em l ngun tin yu m ui Ngy thuyn tnh vo bn mi Ta s cho nhau tnh yu tuyt vi Anh c mai sau cng nh ngy u Thng li ngt ngo a anh vt khi cn dau ngy no Ma thu thay l, ma ni t duyn Anh nguyn mt i tnh ta mi l Ma thu yu ng

Chiu nay ma trn ph Anh vn mong ch em Ch em qua li y Mong i tng pht giy Ht ma ri t tch Ri t i b vai Nhn nhau khng dm ni Ni ngn li yu thng K: Tnh yu n nh l cn ma chiu Nh vng sui tc my ngi em yu kiu Chiu trn ph anh lun thm mong s mi c em Nh bc trong ma tnh yu Lng c mun trao v em tht nhiu Ngn thng nh mi vng lng anh bao chiu Tnh yu anh xin dnh ring cho em mi thi p mi cn ma tnh yu

1. Bn hi, khi chng ta cn th u Chn bc trn hoa thm ng vui Dn tri ngy thng trong ting ci Tng xun qua hn vn xanh hng i Cn nh chng chn xa ni y mi chiu ma Bn kh ngn ting ca, ti say sa trn phm ng Bit u ng i sng gi nh chia la Thi gian qua ngn hoa a, xun vui khng v Bn hi, nay thy u tnh thng mn Ni c ma ang ri trin min Mnh ti lng l m phm n Li ca xa chm lng trong phai tn 2. Bn hi, khi chng ta cn th u Chn bc trn hoa thm ng vui Dn tri ngy thng trong ting ci Tng xun qua hn vn xanh hng i Cn nh chng chn xa ni y mi chiu ma Bn kh ngn ting ca, ti say sa trn phm ng Bit u ng i sng gi nh chia la Thi gian qua ngn hoa a, xun vui khng v Bn hi, nay thy u tnh thng mn Ni c ma ang ri trin min Mnh ti lng l m phm n Nhn ma ri, no thy hnh bng xa

Ma trn bin vng


c Huy

Ma bun mi ri trn bin xa m thm i bin vng m nao tnh trao m m Cn sng no gi ln ni au trong em bao nhiu chiu lang thang mt mnh. Anh gi nh my dt tri phng no ? Em cn mi ni y ngi m k nim i cch bit m no bc chn i ta m thm sng xo nho nhng bc m Tnh nh bng my, ngn nm vn bay My i my hi, cnh my giang h Ngy thng lnh nh, b bn ni u ? Bit chng tnh em, mi lun ch mong!

Trang 231

Ma trn ph Hu
Trng Tuyt Mai

Mu Xun u Tin
Vn Cao

Ma xun u tin
Bao nhiu thng nh gom nht y anh tr v thm em Bao ln ngi thu m nghe ma Xun va n Em i hoa thm ri ngp ng tri nng x vng vng Lng nh n em lun khi chiu tn chim gi n Em i i lc nghe lng bun trn sn i thng xanh Sng ph y vai anh canh tn trng m nh Long lanh sao rt phng y tri dng ct trng bao la ch sng n chim ca cho ng di cng khng xa Ngi yu i! bit chng anh v Ngi yu i! nh chng li th Anh say sa nhp bc trn h Anh nng niu n hoa va h i mi xinh ngi em nh b mng m Ma Xun i! bit ti yu i Ma Xun i! ni sao nn li Em i em, d nh vi y Bao lu nay, i nhau l my Em u ng bn b hnh phc l y Em i Xun n bn thm ri nhp ru hng vi i ht ri ma chia ly cho tnh Xun va Xin yu thng n i bn hin xa ht c n ri quyn luyn nhau hn cho ngi em thi gin hn Xun nay ta chc cho m gi vui vn c thm hoa vui rung ng bao la tc bc ph p qu Xin yu thng n vi hn th ting ht hm nay

Chiu nay ma trn ph Hu Kip giang h khng bn i M ma sao vn ri ri hoi cho lng nh a Ngy chia tay hm nao cn y Nc trn sng Hng cn y Tnh xa gi ma u hoi mt l ngn d Chiu nay trn Kinh Hu Ting ma cn vng k nim Ngy quen nhau di chn Thin M anh cn nh khng? Ch ng Ba khi mnh qua L me bay bay l Chiu thit tha c anh bn mnh m ng hm qu H...i...!!! i...h...!!! Chiu ma ph bun Chiu ma ph xa u bun c ai mong i Mt ngi bin bit ni m nh vi thng mt ng Chiu nay ma trn ph Hu Bit ai qun ai ri M ma sao vn ri ri u cho lng u ho Ngy xa ma ri th sa By ch nghe ma li bun V ting ma, ting ma trong lng lm mnh c n.

Ri dt du mu xun theo n v. Ma bnh thng, mu vui nay v. Mu xun m c y ang n, u tin vi khi bay Trn khng g ang gy tra Bn sng mt tra nng vui cho bao tm hn. Ri dt du mu xun theo n v. Ngi m nhn n con nay v. Mu xun m c y ang n u tin. Nc trn vai anh git ri m i vai anh nim vui pht giy nh ang long lanh. i gi pht yu qu hng lm sao trong sng vui u tin. i gi pht trong tay anh u tin mt cuc i m m T y ngi bit qu ngi T y ngi bit thng ngi T y ngi bit yu ngi Gi dt di mu xun theo n v. Mu bnh thng mu vui nay v. Mu xun m c y xa c v u vi khi bay Trn khng g ang gy tra Bn sng mt tra nng thi Hm nay mnh mng

Trang 232

ngi chin s m say bn n tr b th ngy

Ma xun trong i mt em
c Huy

Ma xun yu em
Th: Qu Ton - Nhc: Phm Duy

Ma xun trn nh bnh yn


T Cng Phng

Ri mai, c mt ln ti a em, v trn nh yn bnh, hin ha Mt ma xun ln cao, hn ln ln tc xa, theo my tri, bnh bng. Ri mai, c mt ln ti a em, a em v min nng m. Nhng con chim thi ng, sao ma ng lnh cm. Ht ln gi ma xun rng r, em mt tri t mt di tui xun. Trn nh yn bnh. Mt ma xun m kn khung tri, ca tui th thi r thi ri Xin ng lm bo tui i mi vng tay khc khoi m xui Tng nim vui bay theo bin gi. Hy m trn, m trn tui xun. C mt ln vui theo em, ng cho cht hng tnh ngt ngo nh bnh yn trn cao Xin em gi kn cho lu di, mt ma xun thm trong ti

Thnh ph ny thnh ph ma bay Nh mi mi ma thu trong sng m ng em v ng t ma ri Nh nc mt ngi i qua cuc i Cn hy vng sau ng my en Cn hy vng hy c vn ln Ri mt ngy dp may s n Anh i ng qun Thnh ph ny tri thp ging my Nh mi mi ma ng ngy qua ngy Nhiu m di ch sng n ci Em m nhng ngy vui qua cuc i Cn hy vng sau nhng thng au Ma ng di qua cn u Ri mt ngy tnh yu tr li Trong con tim gi bng V ma xun trong i mt em L ma xun anh mi i tm V ma xun trong i mt em Anh i mong V ma xun trong i mt em L mu xun chan cha hy vng V ma xun trong i mt em Anh mi ch trng...

Anh yu em v em v em bit ni bit tha: Tha anh em cn bit gi sng tri ma khin cho anh nh em by gi nng anh nh em nhiu Ngi xung y nghe chim l chim ang ht ng c nh bn tay tri trong mt say ta ng nhau i cn bit ni g hai a ngi ngi nh hai hn bi C cnh hoa p anh hi cho em em khng thm nhn anh cht cho xem !!! ri anh s khc lin min sut ngy i chng bao gi bun nh ba nay Ny em yu qu em no c nghe trn cnh ng c c con b kia n ku "b b" v n n c tri hm nay cao yu em hi gi Trn nh i cao c cy to tng trn mt cnh ngang c mt t kin c con i ra v c con i vo tri hm nay nng yu em xit bao Ny em yu qu em no c hay ban ny trn tri c i chim bay c i chim trng bay trn nn tri tri xanh xanh qu i mnh la i tri xanh xanh qu i mnh la i ...

Trang 233

Mi hng d l
Mi hng d l anh c cn nh khng Mi hng yu thng gi i ly chng B li sau lng nhng k nim au bun Mi tnh u khng trn vn thy chung Anh i nh thu no, sch n hm sm c nhau Gin hoa thm my du l my trng em su Cuc tnh nghit ng v u Cuc i sao lm b du Thng au nhiu qu Nh bao ln l a kh rng ri Thn cy cn ci B v mt ci trn bn chi vi Lnh nh gia ging Con thuyn mt bng, ngy i m mng Mi hng d l Ngy no p anh c nh khng

Mi nm tnh c
Trn Qung Nam

Mun i nh n
1. Ngi nm xung y, cho ta tin ln cng qu hng ny Ngi nm xung y, gy nn xt xa mun triu tri tim Loi c hoang vu cng su ho Lng t v tri cng qun au Di giao thng ho, cht nghe ting l ri ri 2. Ngi nm xung y, khi ta ng ln v qu hng ny Ngi nm xung y, khi ta cht mang trong tui m say Ngi hy sinh cho vn nc Ngi mang theo nhng bun vui ca bao k nim, tnh yu, bn hu, gia nh. K: Qu hng ta i! Vit Nam qu hng hng anh t tam Bin c ngi c th t Tr Thin c ngi liu thn Hoi Nhn, An Lc, ng H Bao ngi ng gc hin ngang. Cho ngi li bnh an Nui trn thng tic mun i nh n! 3. Ngi nm xung y, khi ta ng ln v qu hng ny Ngi nm xung y, khi cha vit xong trang s u tranh i cho ta nhng nguyn c i cho ta nhng mng m Tin a nhau ri Lm thn tng cng bun K

Mi nm khng gp tng tnh c My bay bao nm tng mnh qun Nh ma bay i mt tri thng nh Em i bn kia c cn mt bun Mi nm cch bit mt ln b ng Qun i qun i mng bun by lu Nhng em yu i mt vng k c Vn cn trong ta c mt tri yu C mt tri yu bao gi tr li i ta xa nhau tng chng nh i ta yu nhau lng c ng Tnh bt phn ly - tnh vn nh m nh nh lng thi gi t k nim Cho qua bao nm mng bun qun du Nhng sao bao nm ngy di qua mi Trong anh hm nay thy tnh cn y Mi nm cch bit tnh nh qun lng Nh my nh ma bay i mun phng Nhng em yu i mt dng th c vn cn trong ta - mt i cung in Mi nm cch bit - hnh nh em qun cu yu thng ta trao cho nhau Em i bn kia cn chng nhung nh nh anh hm nay thy ma tr v Nh anh hm nay thy lng tic nh Mi nm khng gp minmnhthng

Mng tui m
Mi ma xun sang M ti gi thm mt tui. Mi ma xun sang ngy ti xa M cng gn. Ri ma xun y, tc trng M bay nh gi, nh my bay qua i con, nh gi, nh my bay qua thi gian. i M ca ti! M gi nh chui chn cy. Gi lay M rng, con phi m ci. Gi lay M rng, con phi m ci. M ci ti lm ai i! i cm kht nc bit ngi no lo. i cm kht nc bit ngi no lo. Mi ma xun sang M ti gi thm mt tui. Mi ma xun sang ngy ti xa M cng gn. D bit nh th, ti vn phi tin, ti vn phi tin M ang cn tr. Mi ma xun v M thm tui mi. Mi ma xun mi con mng tui M

Trang 234

Mun i yu em
Li: Trung Hnh

Nm 2000
Y V?

Nng (hey!)
Li: Duy Quang

Tnh Tnh Tnh Tnh Tnh Tnh Tnh Tnh

nh nh nh nh yu yu yu yu

gi a vui tc em, nng vng n bn thm. sng vn trng mt em, thc chy mi khng ngng. n ta nh ng my, cho nhiu pht m m n p nh gic m, hi, tnh n bao gi.

Nm hai ngn nm anh cn g ti cn li g. Em cn g ta cn li g. Cn chng l bng h khng Cn chng tui mnh mng, Cn chng c tc xanh phai m Qua mt ri vn ngy tht di ca chng ta, ca nhng phi pha Nm hai ngn nm toi cn li trn cuc trn n Ting nhc hn ru trn i mnh, v em c li ghi m chng da c mt mi n su, v anh c ng vn xa y cho n gi mu mc nht m v chng ta i vo trong m Nm hai ngn nm ti tr v vng t thnh thang, Ti gp ngi tnh c bn ng by gi nng tc bc sng tc m Nm hai ngn nm ti tr v tm du thn yu trong bn b dn qua i, qua mt ln th k hai m Nm hai ngn nm mong ngi no qua trn tui i, Trm tui gi nhn loi ngi cn ang sng v sng am m, cn ang sng di nhng nm sau Ngi hy ngoi mt trng sau mnh, xem ci trn bi hng nht nha ri chng ta i v trong m Nm hai ngn nm ta cn g ? Nm hai ngn nm ta cn g ? Nm hai ngn nm ta cn g ?

Nng hi, bit my hn hoan khi ta bn nhau gn gi V mt mi em long lanh, khi ni vi anh Bng ngn li ru m i. Nng hi, vn bit khng ai xui ta nn duyn gp g M lc quen nhau .. i, n tnh bao gi Hi rng em c nh. Em i, mc d quanh y lung linh bao nhiu bng hnh M v yu em nn tim anh vn v tnh Mt tri bao la hng hoa cho ta vi mnh Ny em, em hi .. xin em Tr v ni y bn anh yn vui ci i Ch mnh em thi ring anh m c lu ri Nh hnh vi bng khng ri. Nng hi, ch c kiu sa khi anh c n lnh gi Cn nh khi ta nng niu hnh phc trong tay Th ng lm hn tan v. Nng hi, hy c qun i, qun i bao nhiu lm l V s khng ai ngu ng tm li ni ai. i ta yu vui mi mi. Em i, mc d quanh y lung linh bao nhiu bng hnh Ch mnh em thi ring anh m c lu ri. Ch cn em thi, i ta phiu du khp tri Ny em, em hi .. xin em Tr v ni y bn anh yn vui ci i Ch mnh em thi ring anh m c lu ri. Ch cn em thi, i ta phiu du khp tri Ny em, em hi .. xin em

Em yu anh, yu n mun i, Nh i chim tung cnh trn tri. Ta bn nhau, ta yu nhau hoi, Cho du yu khng bao gi ngui Tnh yu n ta hng khi song, Tnh yu nh ngn nh sao tri. Ngi yu hi t khi c anh, i vui mi, i qu m m.

Trang 235

Nng chiu
L Trng Nguyn

Nng chiu rc r
Phm Duy

Nng dng tin (Diana)


Paul Anka

Qua bn nc xa l hoa v chiu lnh lng mm a trong nng la tha khi n cui thn chn bc khng hn nh sao l nh n ngi ngy th Anh nh trc y dng em gy gy du dng nhn anh i mt long lanh anh nh bc em khi nng vng thm m em mu ng tc th nh bay Nay anh v qua sn vng chnh nh cu th tim ti t chng bit by gi ngi em gi duyn gh v u Nay anh v nng du a ging ht cu h thi ht a hnh bng yu kiu k hoa tm bit u m tm Anh nh xt xa di tre la ng gi bun nhn anh em ni yu anh my lt tht tri khi nng vng i nh em du hin nng chiu ngng tri ...

Ch bun g trong giy pht chia la Khi chiu ve lung lay trc tre Cho bun g khi tan nng m v Cho thun ng m dng bc i Tng vt nng chi chan Cn chy loang trc hin Tng vt nng m m Cn l bao c nguyn c nguyn thm cho i la n cn Nui tht di hong hn i n c nguyn rng khi m cht cha v Nng chiu hng ti hn nng tra DK: Em c thy khng nng chiu rc r Em co thy khng nng p cn Nng cn nng l th th m i vi g Nang cn nng bao la th xin m i ch Cho lm ngi nghe anh sp qua i Anh ch cn bn em cht thi Nu phi la xa ni th gian ny Cn mt ngy vui mun ni vui Cuc tnh anh vi em Ch con giy pht thi Th tnh xin c coi L nghin tia nng ri Th k ny tan trong nng ban chiu Cho lng ngi bng khung nh nng Trc ca vo trm nm rt xa vi Cho chiu i yu nhau rt lu

Ti quen em trong m lin hoan. Em xinh ti nh a hoa hng. Em kiu xa bung li cu ca. Em ngy th, i mt nai vng. Em say sa vui ct ting ht. Mi am m, trao nhng nh mt. Hi em! sao gi bng, nng dng tin. Em yu i! em nghe chng trong ti. Bao c n ni cht ngt m di. Xin yu ti nh ti yu em. Nhng ai kia sao qu th. Ti xin em thi ct ting ht. Thi a duyn, trao nhng nh mt. Hi em! sao nhn tm, nng dng tin. Em yu i, em yu i! Ti hng mong ngn nm, mi ru mi, Duyn trao duyn, tay trong tay Oh ... Em ra i nay my t vng lang thang. Trong tim ti lun mang theo ni u hoi. m chia lia sao lung linh ri tri vi. Em ra i sao qun khng nhn i li. Ti b v, m theo bao ni tic nh. Em bay cao, bay nh chim mi ct cnh. Hi em! c thu chng, nng dng tin.

Trang 236

Nng h
Nguyn Trung Cang

Nng thu
Li : Phm Duy

Nu
Nu, nu mt ngy khng c em Th nim c n di nh nm thng Nh ma thu cht nh l thu ri Nu, nu ngy y mnh ng quen nhau Th ngy c u bun au Nhng khi mnh xa nhau c u bun au Nh, nh mt chiu em n thm Ngoi tri ma ri tri ma khng dt Con ng trn t em n thm ti Nh, nh ngy y mnh cm tay nhau Nhn ht ma t mi Ngy sau s khng cn ma ri, s khng cn ma ri Thi nim thng y xin tr cho ngi V ngy mai ti s xa ri k nim, nh xa ri mi Trn, trn con ng sng gi ra i V lm trai ti nh ln hn Nhng nim tin s khng xa ri s, khng xa ri Nu, nu mt ngy khng c ti Th ngi yu i ng qun ti nh Xin ng gin di, xin hiu cho ti Nu, nu ngy y mnh ng yu nhau Th ngy nay c u bun au Nhng khi mnh xa nhau c u bun au

Bn nhau nng h rn rng Cho nhau thong ru nng nn ng ng m, ng su th ng ngn ng, cuc tnh tan trong pht giy Cho nhau mt l nghn ngo Cho nhau c hn ngy no i hp tan, tnh d dang Nng su mang, bng hong nghe nng tri sang Tri khng nng, yu thng, t vng Thng ngy lng l, thi gian tht se Xt tnh nm c, ngi xa vin du Mnh ta chic bng, hi ai c cn nh khng? Hm no nng p du dng Cho nhau thong l ng ngng Ngi ngn ng, i l m Tnh l th, nghn li mng vui bit bao Bn nhau nng h rn rng Cho nhau thong ru nng nn ng ng m, ng su th ng ngn ng, trn i ta sng bn nhau.....

Lng im trong m ma gi, i rt u bun Gic m ngy xa xa, theo gi ln ng Nhc ta tnh son, khi i n trn Cng nhng tia nng chi chan, nhng m mn nng Ma thu tia nng l a nhng mi duyn h Nng hanh vng tia, i nng th Nng xun v b v, i nng thu m Chiu v m p tim ta, nng soi lng ta. Ma thu xa c nng, l nng ngt mt da Khi chng ta ang cn tr v c m i ta vi gi bo, lng gnh nhiu vt thng Ta qu khn ln, nn xt xa trn no ng Th xin Thu c ti nh, xin nng hm no Nng hanh vng tia, xin nng m vo Tri tim d b h hao, nhng vn ti mu Ch cn l nng thu xa, chiu trong lng nhau.

Nng Trung-Hoa
Ngi ti yu c i mi hng Tht p xinh, tht tha mi tc bng Nh nhng trong vt sng kiu sa Bc theo iu ChaCha, l lt i nng nng Ngi ti yu nt mi ti ci Nh i chn bc theo khc ca sng ngi La tnh dng chan cha i mi Bc theo iu ChaCha, khc nhc thit tha yu i. No cng nhau ca ma bn nng Chachacha dn dng ln Lm cho bao u ti phai tn Thy yu i nn thy cuc sng ti sng Ngi ti yu vn lun ti ci L hoa khi c nhng bc i tuyt vi Lm say sa bao g i mi Bc theo iu ChaCha, khc nhc thit tha yu i.

Nng Paris nng Si gn


Ng Thy Min

Ti i gia tri Paris m nh thng Si Gn Nng Si Gn hm nao du bc chn em Qua ph phng vo qun ch thn quen Ti bng thy lng bng khung V nng Paris sao qu mn nng C mt tri thnh thang v c ring ti Nhng ht ri ngy thng mn ngt bi Em u hi ngi em rt nh Tri Paris no c la H ng Bao nm qua khi tnh gi trong lng Ti lang thang bn cuc i vi v Ngy thng, cho ta xa nhau mt thi i vng ngt khi ta xa nhau mt i Ngi yu i xin gi cho em n ci V i ta ri s mi c nhau bn lu Ti ct ting n hm nay V ht cho em bi ht tnh ny Nng Si Gn xin em cn gi trong tim Xin vn cn mu o la H ng

Trang 237

Nu anh v bn em
Nu anh v bn em, Nhng nm su thng s khng cn Mt ma xun l hoa kt thm Mt ma thu nng my ghp thm Nu anh v bn em, Bn sng ngy xa s m m chiu ma gi mun phm n ma trng lt i cnh mm Ngy nao xa cch qua ri Tnh thng gi yn trong vng tay S ni tip mi nhng m di Hn ta m sa Li th tha thit s dng trn i ta sng vui trong tnh thng n lc mi tc im sng Cn nh mi quen. Nu anh v bn em, Cnh hoa vn xun s khng tn i ta lu luyn nh bng hnh Thi gian nng gic i la mm

Nu iu xy ra
Ngc Chu

Nu em i
Trnh Nam Sn

Mt ngy no khi nh dng s khng cn Lai ngi chm trong m gi bng V tnh ngi s tan bin nh l gic m Yu ng ch cn trong d vng Em bn anh vn c n Em xa anh d gn Con tim ta nh lnh But gi . . . Mt ngy no nu nh dng s khng cn Lai ngi chm trong m gi bng V tnh ngi s tan bin nh l gic m Yu ng ch cn trong d vng Em bn anh vn c n Em xa anh d gn Con tim ta nh lnh But gi . . . Khng! Anh s nh bnh minh Xa tan lnh lng trong bng gi Nh nh sng nh mt tri Khng! Anh s nh bnh minh Xa tan lnh lng trong bng gi Yu em mi nh mt tri . . . Vi tri tim chy yu thng

V anh bit s c mt ngy em Tm vui th mi bn ngi tnh Ri qun i c mi tnh nh m n anh ta bng vi hnh Ngy no nu em quay mt i Tnh anh i vi em khng phai nht V ngy nu i ta bit ly Nh n em bng nhng ting nhc V anh bit s mt ngy em tnh yu M em gi bao nm qua T t xa lnh cuc i qunh hiu Khin cho ai ri mi xt xa Ngy xa em anh y bun lm V s thiu nh mt xanh trong tri Ngy xa em xt xa, em khng v thm Nhng ng my lm lng im vt i Khi ta yu nhau c bao gi ngh n ngy mai Hay khi chn chng th c ngh n ngy xa bit yu ng s au thng Nn anh gi y sn sng bung li i tay S khng say khi em lnh lng i bit yu ng s au thng Nn anh gi khng ng ngng n lc phi phai bung li i tay Nhn em m thm bc i

Nu em l ngi tnh
Li: Khc Lan

C c gi ngi chi tc trong nng vng lm tri tim ti mng m. Thong trong gi chiu mi tc sao m lng lm tan trong ti gi bng. Hi c gi ngi xa tc bn ch mo lm bc chn ti ng qun ti mun nhn lm c non t mm hin lnh nm di chn son Em ... ta tia nng va cht n thp sng bao bnh minh Cho ... i ti qun mnh l loi nhng m di thao thc Em ... l cn sng di vo tim ti qun ng cay Nghe ... i bnh yn v trong ti c bng em trn v

Trang 238

Nu Mt Ngy
Nhc v li: Khnh Bng

Nu xa nhau
c Huy

Ngm ngi
Th: Huy Cn - Nhc: Phm Duy

Nu, nu mt ngy khng c em th nim c n di nh nm thng Nh mu thu cht, khng l thu ri Nu nu ngy y mnh ng quen nhau Th ngy nay c au bun au Nhng khi mnh xa nhau c au bun u Nh nh mt chiu em n thm ngoi tri ma tri ma khng dt Con ng trn t em n thm ti Nh nh ngy y mnh cm tay nhau Nhn ht ma c m ngy mai s khng cn ma ri s khng cn ma ri ! Thi nim thng y xin tr cho ngi v ngy mai ti s xa ri K nim nh xa ri mi Trn trn con ng sng gi ra i v lm trai ti nh li hn nhng nim tin s khng xa vi s khng xa vi Nu nu mt ngy khng c ti Th ngi yu i, ng qun ti nh xin ng gin di xin hiu cho ti Nu nu ngy y mnh ng yu nhau Th ngy nay c au bun u nhng khi mnh xa nhau c au bun u.

If we part, I'll be like a cloud and cry for you a rainy day and the rain will wash away your tears and the wind will take me far from here If we part, I could be a stream and go whereever I may go but the stream would dry up with the sun while the cloud would find somewhere to run But then one day I would start the rain and beg the sun shine again if to see your happy face look up my way then I could never rain again But I see the dream is at an end And the snow is falling once again As you go my heart is filled with pain And I know that soon this cloud will rain Nu xa nhau, em xin lm my thu khc anh... di nhng thng ma ngu ma thu bun... bun ni em by lu gi thu su... ht bi ca nh nhau Nu xa nhau, em xin lm ging sng nh anh, nhiu nhng thong mnh mng khc sng bun... bun tri bao l giong ting my chiu lc loi lun nh nhung cng thng nm mnh cng tri lng thng cung tri bit bao gi thi phiu lng gia thong ma ngu, anh c nghe chng bi tnh ca? hm no... em ht cho anh tri sang ng, thi em lng yn vng nhng m di m c gi trng bit bit bit bit bao bao bao bao gi gi gi gi tnh yu thi l lang i en thi d dang tnh yu thi l lang i en thi d dang

Nng chia na bi chiu ri Vn hoang trinh n xp i l su Si bun con nhn ging mau Em i hy ng anh hu qut y. .k.: Lng anh m vi qut ny, trm con chim mng v bay u ging. Ng i em mng bnh thng, ng i em mng bnh thng. Ru em sn ting, thy dng i b. Ng i em, ng i em. Ng i mng vn bnh thng i c ting thy dng my b Cy di bng x ngn ng Hn em chn my ma bun au Tay anh em hy ta u cho anh nghe nng tri su rng ri.

Trang 239

Ngn cch
Y Vn

Ngn nm vn i
Bn nhau ta xy p i hnh phc i mnh Em nghe trong tim ngt ngy tnh ta u ym Tng tnh trong gic m ta khng h bit Con tim nhn gian s khng bao gi bn lu Thi nh tnh em trao anh Tnh nh thng xanh ngn nm vn i Ngi em yu hi mun i kh qun V yu em hy n em trong vng tay C yu xin ng m c g D xa nhau mi vn yu nhau hoi Tnh khng h phai Anh yu i thi th thi tri an bi Ta yu nhau phi u v ai xui khin Ei ngy mai s c em vui hay bun ti Em xinh em ti ch cho em m thi Anh xa ri d khng bn anh Mnh em c n em vn gng ci ng lo lng thm u su hi anh V yu em xin gi em trong vng tay C yu xin ng m c g Git l em khc cho bao ngy Ngi i ng qun Ngi yu hi hy xit em trong vng tay C yu xin ng m c g D xa nhau mi vn yu nhau hoi Tnh khng h phai

Ngn thu o tm
Vnh Phc & Hong Trng

Yu nhau trong cuc i, M duyn tnh di gn b i li Ta quen nhau mt ngy, Thng nhau trn i, gi cho lu di. Khi chia tay ln u, Duyn cha m mu cng say nhiu Mt thi gian quen bit, Tnh ta tha thit mun phn Nhng khng ai no ng, Duyn ang mn m bng chia la m chia ly lnh lng, a tay mt ln, n mai khng cn.. m nay khng cn di, Xin cho vi li, ch trch nhau hoi Li t ly m i u khng ni m ngy.. T ngy mai ngn cch, ht ri l khi a n C my ai khng bun lc duyn cha trn thng mn Em ln xe hoa ri, bit rng su mt ngi Ru hng chng c say m nh lng nm chua cay. My sao qun hn k? Cho trng bun v nh mi cu th My em ma tr li, Ma hay nhiu li, khin trng mm ci.. Khng ! Trm khng ngn ln, Khng ai gin hn nu hay rng: Lng ngi nh chic l, Nm trong cn gi v tnh ...........

Ngy xa xa xi em rt yu mu tm Ngy xa v t em sng trong tru mn Chiu xung o tm thng tht tha Bc trn ng gm hoa Ngm my chiu tht tha T khi yu anh anh bt xa mu tm Su thng cho em m c cha kp n Tri rt mt cng gi ma Khc anh chiu tin a Th thi tn gic m Anh xa xi bng ma ging m ti Anh xa xi o bay trong chiu ri Anh xa xi o m tim l loi Tm ln khung tri nh nhung y v Ma ri ri bng anh nh ln khi Ma ri ri bng anh xa ngn khi Ma ri ri c hay chng lng ti C hay bao gi bng ngi yu t T khi xa anh em vn yu v nh M sao anh i i mi khng v na Mt bng o tm bun ngn ng c trong chiu gi ma, Khc thng hnh bng xa Ngn thu ma ri trn o em mu tm Ngn thu au thng vng o em mu tm Nhum tm nhng chui ngy vng nhau Thng nm cn lt mau Bit bao gi thy nha

Trang 240

Ngu hng l qua cu


Bng lng i em v vi qu anh Mt c lao xanh mt ging sng xanh Mt vn cy xanh hoa tri m hng Thuyn ai qua sng n ci mnh mng Bng lng i em anh a n qua cu Ma ma, cu tre du kh a du Bng lng bn anh di mi tranh ngho V y ngi qu ch c tm lng C chic xung ba l yu em i a hoa tm tri liu riu Ging sng nc chy liu riu Anh thy em nh xu, nh xu anh thng i nhng m ngm trng, nh em bun mun khc Mnh anh ca iu l qua cu Bng lng i em v vi qu anh Mt c lao xanh mt ging sng xanh Bng lng anh xin tha m tha ba Mnh ngi bn nhau chuyn tr m thu Mnh ngi bn nhau nghe ting chung cha Bnh yn ta nghe cu ht xa a Mnh ngi bn nhau di nh sao m Lng nghe ging sng ting sng v b Ting n km man mc bun trn sng i a hoa tm tri liu riu Ging sng nc chy liu riu Anh thy em nh xu, nh xu anh thng i nhng m ngm sng Nh em bun mun khc Mnh anh ca iu l qua cu i a hoa tm tri liu riu Ging sng nc chy liu riu Anh thy em nh xu, nh xu anh thng i nhng m ngm trng Nh em bun mun khc Mnh anh ca iu l qua cu Bng lng i em Bng lng i em Bng lng i d mun trng xa Khc dn ca bt cu em ti Bng lng i ngi yu nh b Nh thng nhau iu l qua cu
Trang 241

Ngu hng ru con


Hy ng i con gic ng no trn m say nng con ng cho ngon Gic ng ngy th m c m p trn tay nhng ng ch may Mi ch yu thng nhc nh lun rng Bn nhng cnh ng hay khp no qu hng o b ba p sao m thon th Dng thit th, vn mt m Nh ly tre qu nh khoe dng bao ngy qua Vt v trn nng o vn bn mnh Mn c n tnh che nng che sng o du n s cng y th o trong ma lng ngn ng o chng kiu sa o cng khoe t Nh nhng cu h chn cht ca qu ta A b ba m may ch con ln S mn mi, n ming ci Xinh xn thm chan ha trong chic o b ba i .. i ...i i i .. i i .. i i i

Ngu nhin
Trnh Cng Sn

khng c u em ny khng c ci cht u tin v c u bao gi ? u c ci cht sau cng ? t mnh bit ring mnh v ta bit ring ta hn ln trn i hn rt xung cnh mai rng cnh hoa mai vng chim chc ht ting qua i ngi m ly mun loi nm trong ting bi ai mt qu thn ta ny tm n chic gh ngh ngi mt qu thn ta ny nm xung vi t mun i ka cn bit bao ngi du dt ti quanh y.

Ngy
Jo Marcel

Ngy chng mnh


Phm Duy, Saigon 1959

Ngy m m
Li: Ngc trng

Ngy trn chic cu, em nh chng. Mt chic o di, mu trng xinh-xinh. Mt n ci, mi anh a em vo i. V t , hai a mnh quen nhau. Ngy ni chng mnh, em nh chng. Mt nh mt nha, mu nc long lanh. Mt cuc tnh em trao anh ngy no. V t , hai a mnh yu nhau. Em i, em i ngy yu . Qu hng ly tan cng duyn mi. Ra i anh mang mt mi tnh, mt cuc tnh qu hng h. Em i, em i ngy yu , ra i em mang mt duyn mi. Lang thang, am m nhiu mi tnh, lng ny st se nhiu. (ln 1) Hnh bng trn chic cu, t o xanh. Mt bc tranh tnh cn mi ni anh. Nhn cuc tnh ang tri theo vo dng i. V anh m, ti nhng ngy yu xa. (repeat *) Hnh bng trn chic cu, t o xanh. Mt bc tranh tnh cn mi ni anh. Nhn cuc tnh ang tri theo vo dng i. V anh m, ti nhng ngy yu xa. V anh m, ti nhng ngy yu xa.

Ngy c em i nh vo i V mang theo trng sao - n vi li th nui Ngy c anh m li mng ngi V se t kt tc - giam em vo lng thi Ngy i ta ca vui ting ht vi ng di Ngm k ting th, khi mch su li ( y y) Ngy i mi i mi quyt tri i ngi i nhng cnh tay an vng tnh i ( ) Ngy c ta m c trn i Tnh vn vai ln khi - ti chn tri my khi Ngy c say duyn vt bin ngoi Trng dng i ! Gi kn cho lu i tnh i Ngy c em ra khi i ri V mang theo trng sao cht cui tri u ti Ngy c anh m mi tm li Tm trong m rch ri - cn m no l loi? Ngy i ta chn vi ting ht lc loi Chn kn ting th ri, ngm ngi ri ( y y) Ngy i mi thng mi x nt n ci i nhng cnh tay ng ngng t ti Ngy c b v lc v tri Tm trn my xa khi - c o di khn ci Ngy c ku ln gi hn ngi Trng dng i ! C xt xa cng hoi m thi!

Nh sao l nh, thng nm khi xa hn h, i mnh Gi ch cn ta mi m u su, i! tic nh. Nh sao l nh, hnh dng ai ci Mt thong yu i, ngy c xa vi, lng nh mun i. Ngy xa yu du m say, lng em cn vng my bay. Tnh yu thng y n nay, gi tm u thy. Ngy xa yu du am m, d thi gian qua l th Tnh ch l trong pht giy, l thong my bay. Nh sao l nh, khi xa m m i mnh, u cn Nhc tnh cn vng pht giy bn ng ai say m. Nhn cho ngi y, cn cht n tnh. Ngy thng xa vi, lng vn m mng, tnh vn thm nng

Trang 242

Ngy em i
Ngy em ra i Em ch mang con tim hnh l qun ma ng Cho thng nm anh thm lnh lng. i tay hm no Du nhau trong cn m y Gi i tay y Lau ngn l ngn li bit ly. Chiu trn sn ga Tia nng nghing nghing xuyn ngn l Gic m i ta Theo chuyn xe tan trong nht nha. Bn nhau pht ny Lm sao anh xa con tu L em tun mi Ai bit c lng mnh kh au. K: Ting ci vang, Ci vang mang em v Lng anh nt tan theo con tu Tu xa khut bng Anh ng rng mnh cn chim bao. ng em ang i Em c nghe con tim va . Chc con ng vui ang n hoa nn qun hn h. C n anh v ng xa ma ri m thm ng en ni kip Anh nghe hn mnh lnh cm.

Ngy hm qua (yesterday)


Nam Lc

Ngy mai chiu ti vi vng


c Huy

Mi hm qua bun phin trong ti nh bay i xa mi n hm nay tim cn thy hoan ca ti cn ng nh l ngy hm qua Nh trong ti tng chng nh thi gian qun khng tri chng ta khng cn cm thy chia phi nhng g qua cn trong tim ti Hm nay ti chng mun m thi gian nh ti vn lm Hm nay ti c gng qun thi gian sao lng vn nh? Mi hm qua tnh yu nh bng hoa n trong tim ta mi n nay tuy em b i xa ti cn ng nh l ngy hm qua... Yesterday all my troubles seemed so far away now it looks like they are here to stay oh I believed in yesterday Suddenly I'm not half the man I used to be there's a shadow hanging over me oh yesterday came suddenly why she had to go? I don't know she wouldn't say I said something's wrong now I long for yesterday Yesterday love was such an easy game to play now I need a place to hide away oh I believed in yesterday

Trng m di suy ngh en, ti cht bit cn cn em Du em l sng khi, thong hin ri tan mau. i ti cn ghi du, vui bun sung sng, u su. Trn con ng a bc em, sang cuc sng em khng quen em tm phng cch thot dn ng nm xa Nhng con ng quen du nay ngp su, nhiu cn ma. i khi i sao chng rng, c nhng m tht di Nh ngy vui xa xa y, gi con u ? Ta by dng rui, qua ni cao v ng bng Trc trng dng nghe sng v cn cn ai ? Ngy mai chiu ti vi vng, i tm li gic m. Ti v sng i phiu du. D em l bo t, hy v lm chim bao. Cho khung tri trong mt vi nim au. Chiu ti vi vng.

Ngy tm bit
Lam Phng

Hm nay y cn vui trng thy nhau bn ting ca ting n vt tri cao, Li vui thm thit a trao nh khi mi gp nhau; Nhng anh i ngy mai ta cch xa : Anh kinh ti phi v min xa, Bit ly ai kho gieo chi ln bao mi u xanh ! Nh hng phng thm ven ng mi lc chiu bung tan tc ri ci ln mi tc xanh. Vi bng dng ai chiu y nng niu t o bit ni g khi chia l Ai nghe chng ngoi kia hoa vn ri bn xc hoa u su v t ti, Ngn ve bung ting n non nh thng cho ngi Thi chia tay cn ly vui chc i : Ta chc nhau nhng g p lng nhau, D thi gian c phi pha ta khng bao gi qun.

Trang 243

Ngy tn hn
Em bn mnh anh lng yn di bn th V quanh chng ta l vui sng chan ha Tnh duyn nh b thnh i c m gi Bao nhiu tc t gi y kt se Ta bn mnh nhau ri i sut con ng a ta sut i v ni x thin ng V ni t m nh n c cao vi n M Maria... ngi yu hi i ngi, ngi yu du i Cng bn nhau sut i Cng chia xt ni vui Hay ni su cng cho nhau Bit bao l yu V du, i qua mau Vi mi u ri y s trng phai i vai k vai v tay nm tay ri i thi vng tanh l loi kt i ri T y nng m i thi ht u hoi Ave Maria ! i tnh chn gi bao nm S mang v mi tn ci gian

Ngy thng h
Phm Duy

Ngy v
Hong Gic

Ngy thng h mnh mng bun Lng vng lnh nh sn trng Hng phng v cng khac thng Nh tia mu trn con ng Ngy thang h l th di Lng nn lng nh khung tri Tri cao ngt vng ln hoi Nh nghing thp mun khc ai Ngy thng h cha m l Theo ting nhc ve su r Cy l gi trong tui th M dc mn theo tng nh Ngy thng h ni rng r Trn cnh ng hay th Bun ko di nhng ng t Vt nng chiu vn cn ch Ngy thng h loanh quanh v Ni gc vn hay trn h B sng vng neo con thuyn Dng nc ng trong im lm Ngy thng h ma reo bun Ni ph nh i linh hn Nm nghe ting tng lai dn Ri bng thy bit tic thng

1. Tung cnh chim tm v t m. Ni sng bao ngy gi m thm Nh pht chia ly ngi ngng bc chn i, Luyn tic bao nhiu ngy xanh. Tha thit mong tm v bn c, Nhng cnh chim mt mng bt gi Vng bng chim xanh ngy vui ht tung my, M khut xa xi ngn phng. Trn ng tha hng vui gi sng Ring hn ta mang mi nh thng m thm thng tic cho ngy v, Tm li ng t nay dt. Nghe ting chim chiu v gi gi Nh ting t lng ngi lc bc Nhp chn men say cn vng bng qu hng, Dng bc tha hng lng dau 2. Trng bn phng m hng l thm, M n em mt nga m m. Nh pht chia phi, cng ai dt au thng, Tm n em nay cn u ? Nm thng phai m li hn c, Trong gi sng hnh ngi tnh mn. On trch ai qun li th lc ra i, Thi c m chi ngy mai Phong trn tha hng bao nh thng, Tim bun ta m i bng uyn. Lng tri u ym bay tm n, Lng nguyn gi y qun qun ht, Ta sng khng mt li tru mn, Nh bng con chiu lc bn, L lng tri qua, cng ngy thng phi pha, Duyn kip sau ta ch nhau

Trang 244

Ngy v qu c
Khnh Bng

Ngy vui chng qua (holidays)


Michel Ponareff

Ngy xa
Bnh Nguyn Lc & Phm Duy

Ngy no nm xa lng ta c m Ngoi ni bin cng ngy m hng h Vi trng qu c lng trong sng m Nh thng ai m ngy ngng trng m thm mt bng Ri ngy hm nay t ni chn xa Tr v qu xa tm li mi nh ng xa li c nay xa nha Vt chin chinh iu tn t ti vng su khp n Ngi i ! Ht vang Khc Thi Ha n i ! Ct cao ln thit tha Khp thn lng rn rng Sng trong tm tnh mt nh Nm tay n a nhp nhng trong ting n vui Min Nam ! nh dng ln tng bng Ngn hoa ! Thm ti nh n mng Nng xun v trn tr xun ngt ngo li th Cha Xun huy hong ngi ngi sng vui thanh bnh Gi ny ngi em yu du nm xa cn u ? Nh ging thi gian cho nhn n em vi cu : Nh nhung bn mi lu, Tic thng tnh ban i chia i ng vng bao mi s T y ! Sng vui ni qu nh ng qu ! La xanh ti ngt mu Mi tranh ngho ngy no la binh iu tn, Gi ny khi hng thanh bnh ngp tri khc ca yu

Holidays oh! Holidays. Ngy tt khi nim vui lt nhanh. Trong ph ng, ngi tnh khng thy Bng dng yu kiu xa, v yu du xa khi tm tay. Holidays oh! Holidays. Ngy vui y khng cn chi c mong. Khi ting chung cn ngn lng, gic m vi tan. i im vng ting chim, thng ngng reo. Holidays oh! Holidays. Ngy tt cho mn m xung mau. Anh ng trng ni b bin vng ngng ni chn tri xa. Nim tin mi vn cha quay v y. Holidays oh! Holidays. Tri lp lnh mun v sao gia Thu. Trng nh trng mong ngi xa y, bit khng bao gi qun. Tnh yu c ngui theo thi gian.

Ngy xa ngy xa ngy xa, chiu m chiu nng p khoe mu t Hai a mnh cn tr th, r nhau ngi trc ca chi thn th . nh, nh em cn mi tc bnh bo. nh, m cha hng da mt v em ngho. u anh cn hi trc, cn hi trc, kht nng hi tru thm i hc, thm i hc. Em cm mt c khoai, gh rng cp v ri, xong ri mnh chia i, khoai sng ny lm mt, sao ngt li ngon gh . Gi y k nim ngy xa, gi y cnh c chm xa m khi. Gp nhau mt chiu lnh ma, gp nhau qun o bnh bao mng sao. Nhn em cn xinh cn ti. i em tng u l vui. Nh em phi chng l y ? D u chng may l qun. Em bo hnh hi em bn. Ri em hi anh lm chi ? Cm bt vit ngy m. Anh vit g ? i thi phi ni l thm, ngi bt l chic cn cu ming cm. Em hi ngh thut l chi ? L ui l ic l cm, m i. Nhn nhau lng l nhn nhau. No c ai nh m sao lng au. Bnh ngt cng mi n, nh chng c khoai ngon. Bnh tm vng nh nng, bnh ny mnh cha cn, sao ming li cay ng. Ri xin mt n ci thi. Ci ? Em vi qun n ci. Th xin vi git l ri. L em cn t lu ngi i.

Trang 245

Trc khi t gi, hi nhau bun hay l vui ? Th c hi ngay cuc i !

Nghe nhng tn phai


Trnh Cng Sn

Nghn trng xa cch


Phm Duy

Ngy Xun Vui Ci


Quc Anh

vui qu x l vui, nh trai bn gi ai ny cng tht ti Ngy xun hoa l khoe mu ti, mun sc huy hong t thm cho ngy vui Mng tn hn ti chc ch r mi, ti chc c du hin nn mi duyn tru cau C du duyn dng xinh tht l xinh, bn ch r hin xng la li va i Quan vin hai h chc mng, cho i v chng thng mn nhau di lu vui qu x b con i, nh trai th hng hi bn gi km g u Ngy xun ta ht cu bn lu Ta ht khc sum vy cho ngt ngy tri my B Hai ang ni vi thy Tm, "Tui tnh nm ny tui ci lun cho thng Su, anh tnh cho ri tui vi anh i lm sui lun". ng sui cng ang ni vi b sui, "Du vi r hin xng la thit l va i nghen". Ngy nay sum hp i ng, i thi h hng ta vui qu x l vui i vui qu x b con i! i vui qu x b con i! i vui qu x b con i!

Chiu ny em ra ph v. Thy i mnh l nhng chuyn xe. Cn y m vang no n. Ngy i m ti trm ting m h. Chiu nay em ra ph v. Thy i mnh l nhng m ng. Ngi chia tay nhau cui ng. Ngy i m ti nghe ting h khng. K: C ai ang v gia m khuya. Ru tn phai di chn i h. Vng tay quen hi bng gi. Nh mt ngi tnh no c, khc li mt i ngi qu ch. Chiu nay em ra ph v. Thy i mnh l nhng qun khng. Hn im hi bn gh ngi. Ngy i m ti vng bng ngi. Chiu nay em ra ph v. Thy i mnh l con nc tri. n soi trn vai r ri. Ngy i m ti cn cht hao gy.

Nghn trng xa cch, ngi i ri Cn g u na m khc vi ci Mi ngi ln xe v min qu kh Mi ngi em theo ton vn yu thng ng tin ngi vo d vng nhc mu S c chng nhiu n au Ni gt ngi vo d vng nhim mu C l k nim trc sau Vi cch xng hoa, nm p trong th Ri s tan nh bi m Nghn Trng Xa Cch ngi i ri Cn g u na, m gi cho ngi Tr ht v ngi, chuyn c p ngi Chuyn i ta bun t hn vui Li khc li ci chuyn ngn chuyn di Tr ht cho ngi, cho ngi i Tr ht cho ai ngy thng m vui ng ta i tri t yn vui Rng vng ban mai, ng ph trng soi Tr ht cho ngi cho ngi i Tr ht cho ai tr nhng chua cay Ngy chia tay lng l ma ri Mt ting thng i ! gi n cho ngi Tr nt i mi gng ci Nghn Trng Xa Cch i t ngang ri Cn li trn tri, gi n cho ngi Nghn Trng Xa Cch ngi cui chn tri ng di hnh phc, Cu chc cho ngi .

Trang 246

Ng ngng
Hong Trng

Ng Vng Xn Xao
Mt ng vng xn xao Nm trong lng ph ln Mt ting ni yu thng Cho lng thm t vng Mt m l thu bay Rc vng y ng vng Mt chm hoa tra nng Xn xao c hn ti Ti yu i thm lng nh ng vng Nh khung tri ta nh nng du m Trong im lng m li mnh mng lm Hy ngc nhn ka tri xanh bao la V nng mi nn ma Gi tra h loang nc V mun ni vi nhau Nn nhn nhau thm lu Chiu ng vng xn xao C thm by tr gi Cng nhy dy huyn no Xn xao ngp hn ti Khi con ngi m lng nh ng vng Trn khung tri l nh sng du m Ai tng mt ln qua ni y Khi xa ri lng vn thy xn xao

Ngi sao ban chiu


chiu ... mn m ri xung gi chiu vu v lp l u xun ngi sao ban chiu gi ... lng ti xao xuyn nh ngi du yu phng tri xa em ... thn yu ni no em c nh chng i ta nm xa chung li th c bao lu nay tim ta lun nh n em nh ngi sao chiu bao ngy mong ch v ... lng ta ma ma vn cn mang theo c m tnh xa ngi ... m ti yu du v ni no thng nm bun tri ti vn~ mong ch nhn ... tri ngy bt ngt gi chiu vu v lng thy bun thm i ... khng gian bao la nhn gip cho ta em ni phng xa c cn ch t bao lu nay tim ta lun nh n em nh ngi sao chiu bao ngy mong ch v ... lng ta ma ma vn~ cn mang theo c bng hnh em...

Lng mun trao bng ting ni Bng l th mu giy mi Bng mun cnh hoa ti Bng mi h duyn ci Bng i mt l li Ngn khc ca tm nh mi Tng th ha luyn i Ch trao n bn ai Cng xy gic m di Ri i v tng lai No ng i tm t Khi gp duyn a li Ng ngng sao im vng ting ni m thm nghe hi gi Ngn d m xa xi a chiu v cui tri Lng vn nh b sui vng Tnh vn nguyn t giy trng D cha thm gic m Thi gian xa mong ch Lng ta cn vng t

Trang 247

Ng i em
Ng i em ... Ng i em ... Ng i em, ha pho bng ln trong m L lc mnh yu nhau thm ng khc su chi nhe em Thi ng nh ... thi ng i Hy qun bao ni nim ... ng i ... Ng i em ... Ng i em ... Ng i em, d sng ngoi xa vang vang ng m hn trong min man ng ngh tnh yu ly tan Thi ng nh ... thi ng i Xt thng chi nhng ngy d dang ... Sao em khng ni na li anh ... anh vui trc nhng kh au Khi mnh cn xa cch nhau Vi nhng m hoang su Khi mnh gi tn nhau ... Ng i em ... Ng i em ... Ng i em, ng nhc ngy mai anh i ng ho su m chia ly Ko sng bun dng ln mi Thi ng nh ... thi ng i Chc em an gic nng ... ng i... oOo

Ngi
Ngi, ngi nh nh sng ph tan mn m L tnh yu duy nht khng bao gi qun V ngi nh tia nng mai si m ci lng em Lnh gi bng cht tan, tan trong pht giy Ngi, ngi nh ma l cun i bun au L n hn say m ngt ngy lng nhau Ri ngi em cn gi sang ln tc cun nh bay Tri t nh cung quay lc bn ngi i anh yu i Em lun mong sao em gn anh bn anh mi mi Anh mang cho em Bao nhiu tnh yu d i quanh mnh bao gian di Khi ta bn nhau Em qun con tim t lu xt xa y vi Ch cn tnh yu m say Ngi, d cho ma nng nng ma i thay Th lng em vn thm thit thng nng say V chiu no ta thm ha vi tri cao Tnh mi mi bn lu n mun i C anh v em n mun i

Ngi bn thn tn bun


c Huy

Ti c ngi bn thn ngi y tn l Bun Hai a quen nhau t ngy mi ln Ngy Bun cn xa l khng hay n thm ti Ngy cn nhiu m mng nn ti cng khng thn Cho n ngy ti bit, ngy bit yu ln u i nhng am m ca thi mi ln Tnh yu l tr chi l ai bit n thng au v sau T bun thng hay li hay n thm ti lun Bun li lu nht lc mt ngi yu Bun r thm c n n y chi mi chiu Bun lun c mt mi ln anh ngh n em S rng ln ny bun s li y mi Ti c ngi bn thn ngi y tn l bun Hai a quen nhau t ngy mt nc Cuc sng ca ngi lu lc ai khng bit n ci Ngi nhc mi v chuyn qu nh lu qu vng tin vui Ai bit c cuc sng vt cht d tha ny khng thiu nhng m trn trc thc gic Cuc sng ca ngi i c c chc sng khng anh? Hi nhng ngi cn li khng mun ra i Bun tht l day dt nhng thng ngy tha phng Bun r thm c n n y chi rt thng Bun xin n tr ni rng mnh qu thn S rng ln ny Bun s li y mi S rng ln ny Bun s li mi y

Trang 248

Ngi con gi Vit Nam da vng


Trnh Cng Sn

Ngi em su mng
Th Lu Trng L

Ngi m hin yu du
Thanh Lan

Ngi con gi Vit Nam da vng yu qu hng nh yu ng la chn Ngi con gi Vit Nam da vng yu qu hng nc mt lng trng Ngi con gi Vit Nam da vng yu qu hng nn yu ngi yu km Ngi con gi ngi m thanh bnh yu qu hng nh yu mnh Em Em Em Em cha bit qu hng thanh bnh cha thy xa kia Vit Nam cha ht ca dao mt ln ch c con tim cm hn

Em l gi bn khung ca Anh l my bn phng tri Anh theo cnh gi chi vi Em vn nm trong nhung la Em ch l em gi thi Nguoi em su mng mun i Tnh nh tuyt ging u ni Vng vc mun thu nt tuyt vi Ai bo em l giai nhn Cho i anh au bun Ai bo em ngoi bn song Cho vng vn n thi nhn Ai bo em l giai nhn Cho l, m dng trn Cho tnh ging y trc ng Cho mng trn gi th

Ngi m hin yu du m trao v ta ngn mun u ym trong nhng nm va qua m hin c bit khi ln khn ra i con s nh hoi bng dng ngi Ngi m hin yu du d sng hay v m lng nguyn lun lun sn sc m bnh yn v con s n vo bt c lc no khi c ai lm m nghn ngo V con xin ha nu l m ri l con s m m tht st trong lng chng tnh thng no to ln hn cho bng tnh yu thng con trao cho m Ngi m hin yu hi nhng lc m ci vui l mt tri sng chi ma but khng h ri v con s c t sng n tra chiu khi thy m th ci vui tht nhiu...

Ngi con gi mt hm qua lng i trong m, m vang m ting sng Ngi gi cht m tim mnh trn da thm, vt mu loang dn Ngi con gi Vit Nam da vng mang gic m qu hng la kip sng Ngi con gi Vit Nam da vng yu qu hng nay khng cn i ci cht au thng v tnh i t nc u m ngn nm Em n qu hng mt mnh Ring ti vn u lo i tm

Trang 249

Ngi ngoi ph
Anh Vit Thu

Ngi li Charlie
Trn Thin Thanh

Ngi i ngi ng v
Ngi i! Ngi ng v, Ngi i! Ngi ng v, Ngi v em vn (c my) khc thm i bn (l bn) sng nh vt o. M ny cng c t m, t m nh ma. Ngi i! Ngi ng v, Ngi v em vn (c my) trng theo, Trng nc tnh chung (l nh) nc chy, M ny cng c trng bo. Trng bo (l) bo tri. Ngi i! Ngi ng v. Ngi v, ti dn (c my) ti hi Yu ti (l ti) mong em xin ch m ny cng c ng ngi, ng ngi vi ai. Ngi i! Ngi ng v. Ngi i! Ngi ng v.

Ngi i i ngoi ph chiu nng tt bn sng Ngi i i ngoi ph bng dng xa mit m thnh gh chiu cng vin Ngy xa, ngy xa, ngy xa ht ri Ngi i i ngoi ph chng b ng, b v Ngi i i ngoi ph my du chn lc loi hnh bng c ngi yu i cn u, cn u, tnh duyn l ri Thi chia tay nhau t y nghe nc mt vy quanh bit l yu ng s au thng sut c mt i, nhng my khi tnh u kt thnh duyn mong c my khi tnh u kt trong mng u em Xin t gi ng ph trng ma mau lm chim bay mi cnh nc mt n t t thnh ph c ngi yu xa cn u, cn u gi y xin gi t, gi y xin gi t

1. Anh ! Anh ! Hi anh li Charlie Anh ! Anh ! Hi anh gi t v kh Vng, chnh anh l ngi sao mi Mt ln ny cht sng trng L cnh d an bng tic thng v cng Ny anh ! Anh ! Hi anh li Charlie Anh ! Vng, chnh anh l loi chim qu i, cnh chim trng khi vn l Mt ln dy cnh bay Ngi cho ngi nc mt trn tay K: Ngy anh i, anh i Anh i t t m Anh i, a danh no thiu du chn anh ? i anh v Ch cn trn vng trn a b th, tm khn s b v Ngi ga ph cu c sng trong m Toumorong, Dakto, Krek, Snoul i Dambe, c C, Krek, Snoul Tra Khe Sanh gi ma, m H Lo thc su Anh ! Cng anh va li mt mnh, va li mt mnh Charlie, tn vn cha quen ngi dn th thnh. 2. Anh ! Anh ! Nh anh tri lm cn BO Anh ! Anh ! Tic anh chiu rng thay o i! Vt au no a anh n Ngn i ca nh thng Hi bc chn dung trn cng vin bun Xin mt ln thi, mt ln thi Vy tay t t Charlie (2) Xin mt ln na, mt ln na Vy tay cho bun anh i (2) K: Ngn i ca nh thng Gi bc chn dung trn cng vin bun

Ngi qun k nh
Ngi qun ri sao ta cn nh Ngi qun ta vn cn nh hoi Ngi qun ri cu ha ngy xa Trn i th khng i thay Mun i yu mi ngi thi Ngi ph li th yu trn kip Ngi di gian ta nhng li ha u Ngi i ri ta vn cn y Lnh lng tri m trng m C ai thu c ni nim K: Ngi qun k nh Yu nhau ngi n ph phng Sao mnh cn vn c yu K nh ngi qun Cha vui pht giy p t duyn M su u gi tn Xin tr cho ng li gian li di Ti c qun sao thy lng nh hoi Ngi i ri cn u ngy vui Ch cn mnh ti vi ti Nh thng sut i chng qun

Trang 250

Ngi tnh khng chn dung


Nhc v li : Hong Trng & D Chung

Ngi tnh ma ng
Anh Bng

Ngi tnh trm nm


c Huy

Hi ngi chin s li ci nn st bn b lau sy n By gi anh u ? By gi anh u ? Cn trn i ny ang xng pha o cao dc thm Hay v bn kia phng tri min vin chim bao. Trn u anh, ci nn st ngy no p mng m ca anh, mng m ca mt con ngi. (Ni) i n khc chi my tri hin ha, khc chi bn ma m tri, c ting ci thy tinh ca vi a tr v hi m vng tay m ca ngi v hin phi th khng anh ! By gi, by gi, Trong ci nn st ca anh li bn b lau sy ny Ch c mt con nh ng mn vng nc ma ng trong lm h trong ci nn st ca anh, By gi vn c tri, vn my hin ha tri, V bn ma vn v. Xun mun thu du dng ng rt lnh Thu khi xm bun, khi rc vng nng qui H chy la nung tri (Ht) Trong ci nn st ca anh, mt tri vn c ban ngy v ban m mt trng hoc mun triu v sao vn cn , Tt c vn cn , vn cn . Nhng anh, anh by gi anh u ? Con nh ng vn gi tn anh trong ma dm, tn anh nghe nh ting th di ca lng t m Do thng Ba, tn anh ln trong ting sm u ma ma Nghe nh ting gm phn n n t cui tri Hi ngi chin s li ci nn st bn b lau sy ny. Anh l ai ?

ng vo tim em i bng gi Tri ma ng my vn hay i v vn ma, Ma ri trn ng thm th V u ma em khng n. ng vo tim em my ging kn Bn chn anh trn li i khng thnh Nhng m khuya ma bun mt mnh C khi cho ta qun cuc tnh. K Tng cn ma ht hiu bn ngoi sng tha Lm khi ma lm hn ta nh mi ngy qua. Nh con ph xa vn m thm i ch nhau, Nh i vai ngoan em s tri ma gi. Tng ngy ta vn a em v qua ph Vn chim cao tri ma l, vn ting bun xa, i bn tay ai git em chiu nay ? ng vo tim em bao cn sng tnh anh sp n xun hoa mng Tri tim em mun i lnh lng Hi i, tri tim ma ng.

n mt ngy mt ngy no Em xa anh mt ngy no . Anh nh c mt ln mt ln mnh ni Ta yu nhau c vng trng lm chng Bu tri nhiu sao sng m nay Nhiu nh nhng g mnh mun c Mt ln trn vn i n Vi anh em mi l ngi tnh trm nm V nu nh c mt ngy mt ngy no Em sang ngang mt ngy no Anh s chc em c c nhiu hnh phc Cho em lun lun c g em mun Bu tri nhiu sao sng m nay Nhiu nh nhng g mnh c Mt ln trn vn hin dng Vi Anh em mi l ngi tnh trm nm Nhng vng tay yu du xa ri nh con tu ra khi n mt ngy no em s bit rng Anh yu em nhiu bao nhiu Bu tri nhiu sao sng m nay Nhiu nh nhng g mnh mt Mt ln trn vn hin dng Vi anh em mi l ngi tnh trm nm V nu nh c mt ngy mt ngy no Em qun anh mt ngy no Nhng n tnh nht nha phai du Trong con tim chng cn thng au Bu tri nhiu sao sng m nay Nhiu nh nhng k nim qua tay Mt ln trn vn i n Vi anh em mi l ngi tnh trm nm

Trang 251

Ngi v
Phm Duy

Ngi xa ngi
C mt ngi va lm l duyn u. C mt ngi y ta xung m su. Ngy hm qua yu mn trao ngi. Ngy hm nay ch hn on thi. Nu n tnh cm bng nc qua cu. c hn nhiu no c ngha g u. T xa nhau tm cn mng thm. Tng thin ng, ai ng trm lun. K: Xin ng mang theo nhng li thng yu cng xt xa nhiu. y ng thu hoa cho ngi i qua tnh cch xa. C mt ngi nh lng mt mt ngi. Du l i cho ting ci vui. Tnh khng yu th thi tnh l Duyn khng thnh duyn nh th .

Ngi yu c n
i ti c n nn yu ai cng khng duyn i ti c n nn yu ai cng khng thnh i ti c n nn yu ai cng d dang Yu ai cng l lng d rng ti chng li chi i ti c n nn yu ai chng bao lu Ngy mai y em ln xe hoa bc theo chng i ti quen c n nn ti chng trch em Ti quen ri nhng chuyn dang d t khi mi yu Ti quen, ti quen ri em Dang d khi tnh yu khng xy trn bc vng Ti quen, ti quen ri em Em khc lm chi na bn lng g k trng tay Ti xin, xin chc em ngy mai Hoa gm ngc ng lun vy quanh em c cuc i Ring ti, duyn kip lun d dang Nn sut i ti vn yu c n nh tnh nhn i ti c n bao nm qua vn c n D ai p i nhng ring ti vn lnh lng Tri cho ti c n bao nhiu ln na y Ti khng h trch i hay gin i lun i thay.

M c hay chng con v Chiu nay thi gian ng im nghe Nghe gi trong tim trn tr N ci nhn nheo bng dng l nho Con thy m yu gi Hn l min qu nhng nm va qua Chic bng in trn vch nh Mt ngy mt m tc sng phai m M i, m i, chung cha no la Nh ti, nh ti nhng linh hn vng nh Mt vng hng trng xa Tnh ngi trong thng nh Gi ngi chin s cht trong xa m Em c hay chng anh v Thot nhn ngi yu ng trong mng m Ai dm mong chi xun v No ng vn m c bng hoa k Anh nh nhng khi no n Su trn no xa chn ngang ng i Nhng nc non cha yn b Th nh tnh duyn gt bn li th Em i, em i xch li gn y no Nh ti, nh ti nhng duyn v s ngho Tri lm cn ma bo, tnh nng nh t liu Bun v ai khc ai trong chiu Con c hay chng cha v, li ca hn nhin lu lo ngoi kia Chinh chin qua mt th, tui th n trn bit bao ch Thi ht cn chia la, t nay mm non ln trong tnh qu Nh gi thu sau thng h, thi v rung nu la ti xanh r Con i, con i ting ci n chan ha Nh ti, nh ti bit bao tr thiu nh Ngoi ng tri ng gi Mt n chim nh b Gi v chia st ming cm khoanh c
Trang 252

Ngi yu du
Ch Ti

Ngi yu nu ra i
Phm Duy

m nh xa y vi Chm vo ln mi N ci khng t chi Ni vi mt mi ai Duyn tnh mi khng phai Ngi m xa vng Ti s khc thm Ln nc mt tun trn Cuc tnh tan Ngi Ngi Ngi Ngi yu yu yu yu nu chia la nu chia la nu chia la ch ra i...

Ngi yu du, bit bao gi c trong thy anh ? Cng em snh vai, du em bc trn ng nng ban mai ngn hoa .. Ngi yu du, nhng k nim ngy xa kh phai .. Gi y vng anh, lng em nh nhung Thm khc cho duyn mnh .. Nhn n chim n tung cnh Nhn tin v phng tri xa Bit anh cn thng nh n Ngi xa trao anh trn tnh yu ca tui mng m ... Ngi yu du, nhng thng ngy mnh cch xa D xa vng anh, lng em vn lun Thm nh anh mun i...

Ngi yu nu ra i Mt hm nng ln cao Xin hy mang i theo C my trng trong veo Li chim ht mang i Cng tia nng xn xao Ngy ta mi yu nhau Tnh ta mi dng cao Ngy sao thy i mau V m vng m su Trng sng nh nng niu Loi chim ht m thu Ngi yu nu ra i Ngi yu nu chia la Ngi yu nu ra i Ngi yu nu ra i Ngi yu s ra i Xin tri t lang thang ng quay na nghe khng c l thng tm Ngi yu s quay chn Ngi c bit con tim Ri tim s m m Ngng nghe ting trm nm Ngi yu xa xm Ti cht m trong m Ch nghe ting yu vang Ngi yu nu ra i Ngi yu nu chia la Ngi yu nu ra i Ngi m khng i Ngi tnh ti cn S thy ti cn y Yu nhau nh ngy qua Cng vng dng ln Cng ln my l lt Ni vi l cy ti

Ngi Yu Nh
Ngi yu nh, chiu nay du cn ma c v Anh vn ngi ch em trn li c. Ht ma t tch, gi nh cn ma hm no Ta tr chn ni ny, tnh c quen nhau trong ma Khi chiu ln, anh mong xung ph, C mt cht ma bay, vng vn hoi ni nh trong anh. Nhng em vn khng li, nn nh ht ma qua, nhn gim ngi anh thng. Ngi yu nh, chiu nay nu em khng n hn C git bun no rong chi gc ph. V nh c si nh n m tim anh. Nhng s khng bao gi gin em u nh em.

Ngi yu hi
Tnh yu em cho anh tnh yu thit tha N hn ta trao nhau du dng em thng nh hoi Cuc tnh ta bn nhau, ta yu nhau ... mng vn mi lun bn lu Cuc tnh ta ... mng c mi s p hoi... Ngi yu i xin anh cho em thm su Cuc tnh ta, tuy xa nhau nhng khng cch ri D l ta c xa, xa cch xa, em vn s i tm anh Ri cng nhau v s mi yu nhau hoi... Ngi tnh hi ... nh thng n anh... i tht l mng m... Ngi tnh hi ... nh nhau nghe anh, mi nng cng nhau ... vui sng, sng np sng tuyt vi... V ta s yu, yu nhau n mun i... Cho i ta vui chung l em mi hoi thi... Tnh yu i sao ta gi y cch xa?? Ngi em ang thng yu du dng trong i mt tuyt vi... D tnh cha ti u, cha thm su, nhng em vn mi i tm anh Cuc tnh ta ... mng c mi s p hoi...

Trang 253

Ngi yu ti khc
Khi ngi yu ti khc tri cng ging su Cho tng cn ma l xoy trong tm hn Khi ngi yu ti khc thnh ph bun thiu Em i ti ni mt ln u i trn cung ng ht hiu My t u bay n m dn chn tri Em ti sao em n cho anh yu vi Xin mt ln yu cui l nhng l loi Em i hy ni vn li su ng Nh em va trch anh Em mt m cui mt cay ng ri thnh git l i Anh nim au n mun Tng chiu lng yn nhnh ma bo ti Khi hn anh r ri ngy vui x i tnh ng xa xi Anh xin trn i hin thn trong mt ln hi tic mi thi Nh t lu ti du nhng cn mun phin Xin ng em nc mt gi xa nim au Cho yu thng Anh cn c gi trong tm hn rt lu

Nguyt cm
Xun Diu & Cung Tin

Nha Trang
Li: H nh Phng - Nhc: Minh K

m ma trng a lm v hn ta... Ngp ngng xa...sui thu rn l a bay xa Su thu, su ln vt mt m M e nh, hng ma thu Trng tm dng lung linh bng sng Tng thong l ngn M hn phn vn cung in nh Long lanh ting nguyt cm, ting n chm Ai nh Nng T mt no trng thanh say li ht... Cht theo nc xanh...Cht theo nc xanh... i n trng c lm v hn anh... Nh khi nh vi, trng chiu mt mnh Nh chi nh vi, nhc lng t ngi n bun i tng git l ngn Cht tng ma Xun... m ngi men nh...Nhc t ngi tha xa Trng su ring chic...Su cho n bao gi ? Hn gh bn b sao ngp hn xanh bic tri cao Ki thuyn trng, trng nh tm dng Nh Nguyt Cm m y thuyn neo bn y Nguyt Cm nghe nc tng cu... C hng my trng v u... mt chm su m lng i nghe Nguyt Cm ri mi tng m... ...Ma trng a lm v hn ta...

1- Nha Trang l min qu hng ct trng trng ln xanh m mu tri, nhn ngoi nc thm xa khi Nha Trang ha bnh vng vng khp li m m trng thanh rng ngi ngy ngy nng m xinh ti Nha Trang cn trn hng thm go ni hoa xun trao nhau n ci ngi ngi snh bc chen vai ... Nha Trang l min khch du mun ti cho phai bao nhiu bi i tm ngun yu sng vui -- L y bin tnh bao la ngi trng sng chiu vn xa lng i la th trm nm chung duyn t ! V y bt tr hng a t i qun hin n s lm khch ving Cu say m ... Nha Trang ngi lnh thm duyn bin ni, ai qua khng qun li mt vi luyn tic xa xi ... Nha Trang ! li ny mong sao nhn ti : "- Tuy xa bao nhiu ngy ri mng p cn lun vi ti !" 2- Nha Trang l min qu hng ct trng quanh nm giao duyn bin tri, p lng sng go reo vui Nha Trang gn ng phng Nam sng chi cch xa my ging cuc i, tnh ngi mi m ni ni ... Nha Trang t ngy xua tan bng ti, mun tay dng ln bu tri th cng gi vng tng lai ! Nha Trang ngy ny khch du bc ti, khng ai qun trao n ci mng lng thm thm ti

Trang 254

-,-L y Chng nn th ngi m ti n cung t nm nghe sng trin min nh m m ru ... V y Thp B thin thu ngi chen n tm dng hoa cu cho nc nh mi yn vui ... Nha Trang d ngn cu ca tip ni khng sao ghi cho vn li c min bt ngt xinh ti ! Nha Trang mng ny mong ai nhn ti: "Mai y em mun n ci cnh p mng reo n ti !"

Nha Trang ngy v


Phm Duy

Nh Vit Nam
Thm Onh

Nha Trang ngy v mnh ti trn bi khuya ti i vo thng nh ti i tm cn gi ti xy li mng m nm no b bin su hai a ti gn nhau. Nm xa bin ny ngi yu trong cnh tay m nay cn ct trng m nay cn ting sng m nay cn trng soi nhng ri cn mnh ti trn bi khuya khc ngi tnh. Ct trng thm tho la vo trong nm tay no ng ct a tun ra dn d chng c hay n tnh trong lc i mi bao gi cng vn mau phai cho ngn thng ro tn ai t Lp sng mn mang tht mm da ngt hng no ng sng cun tri i lu vng trn bi hoang khi tnh t cht khn tang ai go ai gia m trng cho tng lp sng ku than i Nha Trang ngy v ngi y ti lng nghe m lng ti khc nh oan hn trch mc i trng vng le li i i tri bin i khng c nui tnh ti Nha Trang bin y ngi yu khng c y ti nh l con c b v nm trong ct chn su vo thn xt lu y d trng i sao lp cho vi su ny d trng i sao lp cho vi su ny...

Nh Vit Nam, Nam Bc Trung sng trng ng Bn ngn nm vn ha xy p bao k cng Ngi Vit Nam cn quc bao anh hng, Tng phen nc danh di tri ng Ai i ng phn chia Nam Bc Trung, Mt nh Vit Nam. Nam Bc Trung chung ging Dn con Vit Nam hng mong Bn tm c xy nh Vit Nam Nam Quan cho n C Mau, L nh Vit Nam non nc ti mt mu, Yn vui anh trc em sau ng c xa nhau m lng tan nt au Khng khng th tay nm tay Cng khao kht say nh vinh quang sng soi ngp tri Nh Vit t y Trung Nam Bc cng mt lng mng vui.

Trang 255

Nhn bn 6
V Thnh An

Nhn c cho em
Anh ngho nn chng nhn kim cng Tng em theo snh l t hng Th y anh an nhn c Tng em coi nh b ng Lng anh chc em bit Anh ngho em cng chng? hn anh Nhn anh trao nhn c chn thnh Nh anh chung em xm nh Nh em chung anh vch g Thy m c v ng lng K: Em i anh u c ng, tnh ang nh cnh diu bay Bay cao t ch, cho diu diu n bay i gian di nhiu Em v tung nhn c ra sn eo v nhn ci huy hong Ngi ta mua em gm la Cn anh trao em nhn c Th em phi bn tm nhiu

Nht k ca hai a mnh


Anh Bng & Trc Ly

i em ni u ng ma u Ty sm ti Tnh em nng ong trong thng ngy nhc nhi Cu ha ngi xa ni, Mi tc huyn trinh vn i Git nc mt, git nc mt bi ngi Tm em theo ng chim bay ln v kn li i quanh quay cung quay say mt nhn bi ri Em ng lng yn gi thi Khng o mi ma ct bi Cht em thy, cht em thy cuc i Mt tri ln ri Tnh yu gia con ngi Dng sui i i khi Mt tri vn~ sng ngi Tnh yu gia con ngi Dng sui i i khi Ma xun ang v y em vo thay o mi Hng ln i ln mi Mi tc chy pht phi Em ng lng yn gi thi Khng thy cn vng vn bi Tnh yu y, tnh yu y tng ngi.

Thc trng m nay ghp li nht k ca hai a mnh ng yu anh bc chn vo gp em l mun bc tranh Tnh ta ngy y c anh nh m c ngy, C em nh chiu c my Hai a yu trong tnh m sa ni cho nhau nhng li u ym nht trn ci i Nhiu m hai a vui a nhn trng vng nghe sng khi Ngy ma ngy nng st vai cu ca ting ci, Du chn in mn khp ni Hai a nh chim tri c Gi y, mi ngi mi ni, Nng v u snh i vi ai Tay trng ti i tm tng lai i ti, chui ngy nh mong nay thay cho ngy tang bng ch cn yu tnh yu ni sng X nt trong tay nhng ging nht k chp lu lm ri Chuyn tnh nm trc thi nh vi chn t y th thi ! Cn u m nh i n my en xa m, Dt i cung dn thit tha, Thi cng nh qua mt gic m

Trang 256

Nht k i ti
Ngc thi gian, tr v qu kh pht giy chnh lng Bao nhiu k nim, bao nhiu n tnh ch cn li con s khng Ai thng ai ri v ai qun nhau ri Trong pht cuc i tng lai tr li thi Mt ma xun, nm no hai a ngm hoa o ri Lo cho s phn, lo cho duyn mnh s thnh mt kip hoa Sm n ti tn, i ai khng mt ln Quen bit ri thng yu nhau ri li xa K: Thi th l thi, l th , d vng l th em th v ghp nhc thnh khc tnh ca Thi th l thi l th ri Hin ti c m nhiu Cuc i ri y bit bao gi mi c yu Ngy bit ly chng mnh cha ni ht cu t t Nm nm cch bit, nm nm mong ch ho mn tnh ngha xa Nhc n thy bun, tnh kia ngn i ng Nht k i ti ghi thm mt ln thi

Nht k sau cng


Gi y m thm bn trang nht k Lng xui tm t hoi m bng ai xa m V im nghe thi gian i ng ngng Lng vn vng g m bun khi bc sang ngang Mt khi yu d xa nhau ngn li Vn yu trong tim v lun nh nhau trong i M nay i gi vu quy n ri Nht k m vo lng m tic thng y vi C u ng ai se t duyn Ai lm cho tan gic m L mong ch xui nn b v Xui tnh yu ra hng h nay duyn bun a sang ma ci Bc ln xe hoa cn ng ngc trng xa vi Thm bung cu bit nhau trong ci i Nht k nm no nh lng t thi ngi yu

Nhn nhau ln cui


Em gi hai a mnh xa nhau ri ng em i my ging ngn li ng anh v gi ma ti bi Em anh xin em k nim ngy xa D hun ht ta nh gic m ng bi xa ng qun nh em Thi mnh nhn nhau ln cui i em Mai xa cch ri chng no thy nhau Em mnh nhn nhau ln cui i em Mai xa cch ri nh nhau nhiu hn Anh chc khng bao gi qun c bng dng nm xa Anh chc khng bao gi Tm c tnh yu ln na Cho nhau n hn cui cng Sao nghe ng cht trn mi Rng rng ngn l Khc cho cuc tnh cn nhiu di gian Thi mnh nhn nhau ln cui i em Mai xa cch ri chng no thy nhau Em mnh nhn nhau ln cui i em Mai xa cch ri nh nhau nhiu hn

Trang 257

Nhn nhng ma thu i


Trnh Cng Sn

Nhp chn m vui


Chiu nay trn ph bun, bc chn em mt mnh V k nim xa bng cht v cho hn nhng tic nui. Nh khi bn nhau, ngy thng ta rong chi Sao nay mnh em m ngy mang ni ch mong. Gi nay anh ni cui tri, c bao gi anh bun Tm v ngy xa, i! Tuyt vi bao ngy thng m ui. Nh khng anh i, ngy tay trong tay. Vai ta k vai, mi cht nghe m n hn. Chacha .. nhc m say, bc chn rn rng vui theo ting n Chacha .. gi qu xa, trong hn ta ni nh thng y vi. Chiu nay xng t lnh, bc chn bun khng hn Ngp ngng v qua nhng on ng, sao lng bng tic nui. Ting ca tri vi, tnh c nh ln khi. Cho lng ta vng vn, i! Bng khung lnh lng.

Nh
m qua Phm Thi nh Qunh Nh, ng m xanh non nh vng h, Chim n bng khung ng nh bn, Ng Hnh Sn c nh Ty Du? Trng Thy ln ng nh M Chu, Ngu Lang, Chc N nh nhau su, C T bun nh Hn Sn T, Bn nc Tm Dng nh th na. Bit r Phm Li nh Ty Thi, Chim nh cnh a mun tr v. m c xa xa n nh bng. ng Minh Hong nh Dng Qi Phi. Khc Chung dong rui nh Huyn Trn, Kim Trng thng Kiu nh Thy Vn, Trm nm bn nh con c, Bit Tn r y c nh Tn. Lu Bnh tr gic nh Chu Long. Lc no ai kia nh ging dng. Nguyn Hu Trng Vng mnh nh mi, Con Hng chu Lc nh non sng. Bch m ln ng nh trng nguyn, Ch Bng Nga nh gt chinh nguyn, M Nng nh so Trng Chi lm, Trng nh hong hn, anh nh em.

Nhn nhng ma thu i em nghe su ln trong nng v l rng ngoi song nghe tn mnh vo qun lng nghe thng ngy cht trong thu vng Nhn nhng ln thu i tay trn bun m nui tic nghe gi lnh v m hai mi su dng mt bic thng cho ngi ri lnh lng ring Gi heo may v chiu tm loang va h v gi hn tc th ri ma thu bay i trong nng vng chiu nay anh nghe bun mnh trn y chiu cui tri nhiu my n ci bn tay qun li a em v nng vng nh nh my ln thu sang cng vin chiu qua rt ngn chuyn chng mnh ngy xa anh ghi bng nhiu thu vng n thu ny th mng nht phai

Trang 258

Nh
Trnh Nam Sn

Nh em m thi
Ny ngi yu, Cn nh khng thng nm quen nhau?? V ngi yu, Cn nh anh khng ngy hm no?? Anh vn yu ngi, V cn nh mi khi ta yu i... Cuc i vui, i ta song chi... Ngi tnh i, Ngy thng qua thy em vn nh xa V gi anh, Tnh vn khng ngi, vn yu ngi Vn a tnh, Vn ta sc nh hoa trn cnh Em i, Em ra sao trong i em?? i em ging nh L mt gic m Nn anh khng mun Ko em l ... V anh dt i khi ngt tan Bc tranh tnh yu Gi yn thi gian... Cuc tnh i, Ri tri tim em trao ht cho ai?? Ngi tnh i, p ngt ngy hn anh nhiu V by gi, Nim hnh phc trong tim em ri Anh yu ngi, Anh yu em nh xa thi... Ny ngi yu, ngy thng qua thy em vn im lm M mnh nhn nhau, C sao nh ngi xa l?? Anh vn a tnh, Vn ta sc nh hoa trn cnh Bn em, Sao nh mun nm xa em??

Nh ngy em i, nh ln chia ly. Bit ni chi vi vi, ting khc hay ting ci, Ngi du i vi v. Bit ma thu qua, my bun phng xa. C l em by gi bit ti vn ch, Vn mong em v bn mnh. My ma thu lp trng khuya cho lng ti gi bng V tic cho mi tnh ta chng bit l do v sao. Thi bit ly qua y ta nhn nhau ng cay, Ch nh n k nim xa, y nhng cn bo tnh. Nh ngy xa em, my tri bun thiu. mt i hy vng, vn gi em trong lng, V nh em mi ln Thu qua.

Cn mun ni thm, Th em ni i... Nn anh khng mun, Gi em lm g... Vi pht na thi, L ta chia phi Sut trong i anh, Nh em m thi... Vi pht na thi, L ta chia phi Sut trong i anh, Nh em .... m thi...

Nh bn Giang
Vn Phng

Ai qua bn giang Cho ti nhn vi cu Thng v mi tranh ngho bn hng cau Chia ly t lu i mong nh lm sao Bao nhiu bng ngi thn mn nm no Ti thng mi cho li Bn manh o t ti Nhng ngi li con trn dng nc Ai xui bn giang Nghe trng gi th than Bng khung ngm dng sng nc m mng giang nc bic Thuyn theo sng trin min Ngi i c nh Lng ta vn mong ch Ti m bn ngy xa Bn i mi cho a Nhp nhng gi thu ha duyn tnh nc Ai xui bn giang Ai qua chuyn ngang Cho ti nhn nim thng nh dng trn (y vi)

Trang 259

Nh ngi thng binh


Phm Duy

Nh Nha Trang
Nhc: Minh K - Li: H nh Phng

Nh thnh
Hong Thi Th

Chiu v, chiu v trn cnh ng xanh C nng gnh la cho anh ra i git th , t ngy chinh chin ma thu T ngy chinh chin ma thu T ngy, t ngy chinh chin ma thu C chng ra lnh bin khu ra i tung honh , chiu v trn cnh ng xanh Chiu v trn cnh ng xanh Chiu qu hng nh ngi trai V em nhn thng ngy tri Nh ngi i i ri Ngi v non nc xa xi Ngi v non nc xa xi Mt chiu, mt chiu trn qung ng xa Bng ngi anh dng nm xa ra i chn ny , chng v nay ct tay Chng v nay ct tay Chng v, chng v nay ct tay Mu o nhum trn thy bao nhiu qun th , t ngy chinh chin ma thu T ngy chinh chin ma thu Chiu qu cn nh ngi chng V ai vo chn t sinh Chin trng qun qun mnh Ngi v c nh thng binh Ngi v c nh thng binh Ngi v, ngi v c nh thng binh Ti v, ti nh chiu xanh ra ni xa trng , v ngy ti b thng V ngy ti b thng V ngy, v ngy ti b thng Thn tn nhng ch cn vng ai i my tri , chiu v thng nh y vi Chiu v thng nh y vi Ngi xa gi n qu vui Ngi y tng nh l ri Hi ngi xa xa vi p lng ti lm ai i p lng ti lm ai i

Nha thnh mn yu : mt ngy tri sang ma mi Gi t bin khi lng v mng khch ngn ni i ngun vui sng nng nhum vnh mi nng m hng Nng say lt nhanh qua lng ngi trai a sng... Nha thnh n ti gp i bnh yn va ti : Ct vng nc xanh p mu i bng thy dng Cu th cu ni kt thnh ngn khc nhc m li Gi i gi i, ngn ho thm ting lng ti ! T ngy c trng Nha Trang, ti cng mn yu qu nh : y l a hoa mun i cn hng. T ngy bit ly Nha Trang, mi ln trng nng vng t.. xt xa hn ti ! Nh ai gh thm min c m gi gim bi ca bun nh : Nh b ct ti hp lng non nc ca ti, By gi ni y c cn ngi trai vt sng ci c gi xun ngy nhn thng mn y v..

Ti xa thnh mt m trng mng mnh. Tuy ra i ri m vn nh vn thng Hnh bng y ngi em th ang tng gi i ch. Ting ht nhng chiu thnh cu th thng y Bao nhiu con ng nm thc gic gia m khuya V ting ni ca con tim i tm mng cuc i Thnh ! Cn nh mi nh mi Nh chiu ma trn cng vin, Gi chia ly sn ga V khi gp nhau bn l ng hn h. Thnh ! Rng nh mi nh nh D xa xi sn kh, Thi gian quen chia l Ch mong ngi i trn ng v ng v...

Nh cnh vc bay
Trnh Cng Sn

Nh Si Gn
Si Gn hm nay c l ri bun Si Gn hm nay thiu vng mt ngi Mt ngi ni y tic nui Si Gn Si Gn p lm em i khung tri m o trng chi vi Si Gn ti yu nh mi ti bun Bun v bn y nng i ri Cn li khng gian tuyt trng ngoi tri Si Gn khng c tuyt ri Khung tri m mi em i Bn ny ma ng tuyt ri c g c m ly em nng Si Gn ma ny vn chiu lung linh Chiu vo lng mt ngi l khch tha hng K nim trong ti c mi m m Tng chiu lang thang ph x ng ngi (+) Gi ny ti y thiu vng ngi ri Si Gn em c bit khng Ta l ngi khch tha hng .. (+repeat)

Nng c hng, bng i mi em Ma c bun, bng i mt em Tc em tng si nh Rt xung i ln sng lng nh Gi s mng v tc em bay Cho my hn ng qun trn vai Vai em gy guc nh Nh cnh vc v chn xa xi Nng c cn, hn ghen mi em Ma c cn bun trong mt em T lc a em v L bit xa nghn trng Sui n tng bn chn em qua L ht t bn tay thm tho L kh v i ch Cng nh i ngi mi m u Ni em v ngy vui khng em Ni em v tri xanh khng em Ta nghe tng git l Rt xung thnh h nc long lanh

Trang 260

Nh chic que dim


T Cng Phng

Nh du yu
c Huy

Nh gic m qua
Anh i bin chiu nay Bin xanh xanh p qu Tu anh nh lt nh Anh nhn tri xanh trong T tri nh mu o Ca ngi anh mn yu Em ngi bn b vng Theo di tu anh i Vt nghn trng hi l Anh i anh bit khng C ngi yu lnh bin Lng nh xng bay theo Bng tu chm chm tri Tu neo trn bin vng Lc vo hn t l Hong o y hoa sim Bao nng tin kiu dim p ta trong sch xa C nng tin p nht em biu mt vng hoa N ci nng li l Anh a tay nm tay Cho mt em dng bun V ghen anh bit khng Thi nh sau ln hi hnh nay Anh v em ght anh lun Khng thm ra n u Cho bn vng thm su Lng tu anh lnh gi Ngy i bn em anh ha n tnh ch em thi Sao nay anh qun li Anh qun em tht ri Th gp nhau na chi ka tu ang i t nhin tri dng bo Quay cung theo xng go

Thi cng nh mt kip trm nm i ngi x qua Cng nh mt thong chim bao tnh ngi cng xa Cng phi pha nhng iu ngoa, theo vt mi ci tn t Thi cng nh mt kip phong ba l tnh cng xa Xung i em nhng ngui ngoai ri ngi cng xa Cng xa em, cng xa em theo dng nghit ng m la V i anh sm mun g cng mt ln gian di Tnh anh sm mun g cng a vo tm ti i em sm mun g, i anh sm mun g Tnh ta sm mun g cng hp hi Rt cho y hn nhau, p cho y i nhau Nhng men nng tnh su r ri Thi cng nh nh chic que dim mt ln le ln Thp i em sng lung linh, bun mt ci ring Nhng m su, nhng canh thu Nghe nc mt nng git su Thi cng nh nh kip rong ru mt ln ho thn Cun v phng kn tim em mt i chi chan Nhng am m, nhng ng ngh Vi tnh ngi nh li th Thi cng nh nh tm gng tan m phi vt xa St dm cho tm thn em nga by xa Nhng m m thy tan hoang Hng tnh va chm mun mng

Trong i mt anh em l tt c L ngun vui, l hnh phc em du yu Nhng anh c g Mnh gp nhau lc em cha rng buc V anh cha thuc v ai Anh s c qun khung tri hoa mng Ngy h bn em tnh mnh n rt nhanh Anh s c qun Ln u mnh n bn nhau Rn rng nh du yu t thu no Em n vi anh vi tt c tm hn Anh n vi em vi tt c tri tim Ta n vi nhau mun mng cho n au Mt ln cho mi nh thng di lu Trong i mt anh em l tt c L nim vui, l mng c trong thong giy Anh s c qun rng mnh n trong nhau Nng nn nh du yu t thu no.

Trang 261

Cho em tnh mng ngay Mi cn hoen nc mt Th ra em nm m Ri nh lng ghi nh Sao n ng oan anh Bng bnh cng hoa sng Khi yu anh bit khng Ai m khng di hn Cuc tnh anh em st chia.

Nh mt cn m
Ngy xa lc cha quen anh em no c bun T ngy gp nhau thy sao trong lng vn vng Nhiu m suy ngh min man, ri anh m mng xa xm Mi hay trong lng mnh ang nh mong Rng em vn ghi tm cu anh thng nht nhiu D ngn nm sau vn khng qun ngi yu Tnh cho u k bao nhiu, d mai sau i c liu Ch mong sao lm p lng ngi yu K: Khi yu ai m ng u Tri yu ng trm u su ngn thng au Tnh yu nhn c bao nhiu Nhng cho cho rt nhiu thnh i mnh vn c liu Ngi i th gian my ai hc ch ng Tnh i i thay cng nh khi tri nng ma i ai sao chng i qua, tnh yu nh mt cn m Pht vui qua ri ngy bun di i

Nh mt li chia tay
Trnh Cng Sn

Nhng hn h t nay khp li thn nh nhng nh my cht nng vng chiu nay cng vi khp li tng m vui ng quen li tng sm chiu mong bn chn xa qua y ngi ngn lm sao Bit Tng Ni i Ring Yu Thm Yu Cho Nng Nn C n hng ngy xa rt li bn cnh i ti y c cht tnh thong nh gi vi ti cht nhn ra ti. Mun mt ln t n vi i cht mn nng cho ti c nhng ln nm nghe ting ci nhng ch l m thi Tnh nh nng vi tt chiu hm tnh khng xa nhng khng tht gn tnh nh hoi ni ch mong tnh vu v cho ta mun phin Ting th thm nhiu khi nh li tng ch l cn say a hoa vng mng manh cui tri nh mt li chia tay.

Nh my trn cao
Nguyn c Quang

Anh s ln trn ngn Hng Lnh Hi cho Em mt cnh hoa rng Thm khc tn Em vo phin ru xanh Ri vy quanh bng tri tim anh Anh s ln trn ngn Hng Lnh Git trong tay dng Em m thi Da tri xanh xanh mu hm y Li mn man ln gi ru hi Ny Em yu qu Em ngh g ? Bu tri nh b ca i ta Pha chn ni xa xa lng l khm my hng Hoa thin ng mng i tnh nhn mi Nc sui xa m thm vn Trong tim anh nhp ro rt vui Nhng ting chim trong bi hng di n a Em qua min gi ct lc loi Ny Em yu qu hy ct li Li ca trong sng ngn sao ri Tng git pha l trng trong Hnh phc ci v cng Long lanh trn khe mt Bng hong mn nng Chim hi u qun vng bng gi quay theo hnh bng yu kiu Anh du Em trong lng su kn thng yu Mnh gi nhau rn r non cao Ta s nng theo ln my ni Soi bng nhau m thm bn sui xa xi

Trang 262

Nh ngn bun ri
T Cng Phng

Nh vc nng
Trc H

Nhng bc chn i ti
Ta mang nng trn vai xing xch Bao lu ri cht cao kh au Nc iu tn lng au ta ct Tin ti ngi Vit i tho gng xing ti tm .k Ging tng ging cung l ta dng v vang on tng on vt ti ta xy li kip ngi Ngy tng ngy lm than chm lng theo hn th Ngy qut cng VN ngy chi sng khung tri Ta nh hi triu dng cao ngn nc Ta lp trn h su vng nng Ta san bng i cao rng thp Tin ti ngi Vit i tho gng xing ti tm. Ta kiu hng noi t tin dng nc u s g kh khn him? nguy Tng lai an^ cn mi ta vun xi Tin ti ngi Vit i tho gng xing ti tm. Ta bng ngn vt sng vt nu Ln ph ch xung thn ban? xa Ta lun kiu hng v non sng hoa gm Tin ti ngi Vit i nc ta l cu ta.

Nh ma thu trt l vng ngm ngi em khc cho tui th qua mau hn nhin cng ri khi tm tay vi xa trn tng thung lng bun em l nha trn tc Trn tng thung lng bun tng thung lng bun ma thu tr mnh trn gt nh du em n ngi bng vng tay nng niu hnh phc Trn tng cn lc mm hn em ng vi trong ting th tnh ti cng m theo cn l no l ln em khc cho tnh yu Em nh ngn bun ri tui th ngy xp chn mi hng em ri vo i ti tnh yu em khn ln trong du dng i ni du dng no ngi sng trn mi ngi trn tng cn lc xoay i thuyn tnh m trong vng tay u m D ta c i trn nghn thu ng cay trn tng ni khn cng nhng tnh i ta bit bao gi ngui...

Ngi qun ung ly c ph Nghe nng ma i v, anh nh Truyn d vng xa ngy xa Khi tri tim chung tnh , ht ri My tri mi lnh nh, cui tri xa vi Cy kh mi b v, ng ch ma ti Tnh mnh nh vc nng Nng mong manh trn cao Cuc i nh ng hoang Bng nh l d vng Ngi tnh nh ngn sng Sng ra khi mt mng Gp hn em ch mong Hi con tim di kh

Nhng bc chn m thm


Y Vn & Kim Tun

Tng bc tng bc thm Hoa vng rng tuyt trng Rng thng gi lng cm Em yu v xa vng Cho tri my p bun Tng bc tng bc thm Ma gi ma thng nm Tay an su k nim Gi rt v lnh cm Tng bc chn m thm... Anh yu tnh n mun Chiu tm mu mn thng Mt bic su lng ng n thp m bng m Tng bc tng bc thm Khi ngi yu khng n Tui xun bun lng cm i trong chiu ma hoang i bit ai thng mnh.....

Trang 263

Nhng bui chiu vng


Li: Khc Lan

Nhng m lnh
Nhng m lnh gi Bn ngn n du ong a Ti ngi n chuyn xa xa Bun dng lai lng con tim Nhm ly ru ng Nghe hn bay bng lng lng Nh ngi ta lng bung khung Hi ngi ti sao di ngi K: Cn nh bng dng y nm xa qua cu Gp ghnh, ai du bc em Gi lay tc mm bng bnh, mi ci thm xinh i ngi i ni sao cho va Tnh thng thit tha trao ngi Thm mong duyn s p i Hi em no bit Cho lng anh tng m thu Thng ngi em nh ni u p duyn hay gy nhp cu Gi m lnh gi Nh ngi ta qun ta n tnh nay bay xa Hi ngi cn thng nh ngi

Nhng i hoa sim


Nhc: Chinh Dzng - Th: Hu Loan

Em c bit khng thi gian qua nh mt gic mng Nh li nhng thng ngy bn nhau, sao qu m m. Ngy y chng ta tht v t vi nhng chiu vng trn i c non Anh nghe lng mnh chm m, i mt em long lanh, v tht hnh phc. Mt hnh phc v b trong nh nng hong hn Nhng ai c ng u chuyn i thay i v s c nhng i thay. Khi yu nhau, em i ta u ng S c nhng ting ht rt kh phai. Anh yu ma, yu nng, yu sng mai Ting yu mun i. Bn nhau ta say sa i nhn tnh Hi nhng chic l u, chic l ri. i uyn ng xin mi lun bn nhau Gic chim bao

Nhng i hoa sim i nhng i hoa sim tm chiu hoang bin bit Vo chuyn ngy xa nng yu hoa sim tm khi cn tc bui vai My lc xng pha ngoi trn tuyn ai hn c ngy v ri mt chiu my bay T ni chin trng ng bc ln gh v thm xm hong hn tt sau i Nhng chiu hnh qun i nhng chiu hnh qun tm chiu hoang bin bit Mt chiu rng ma c tin em gi mt chic thuyn nh v i Pht cui khng nghe c em ni khng nhn c mt ln d mt ln n s khng cht ngi trai khi la m cht ngi em nh hu phng tui xun th i ngy tr v nhn i sim nay vng ngi em th i i sim tm chy xa tt tan dn trong bng ti Xa cha ni g bn em mt ngi i cha v m nh l bc t duyn ni ni g cho my gi mt rng y hoa sim nn chiu i khng ht Tm c chiu hoang nay tm c chiu hoang n ngi bn m nng T do hp hn nng khng may o ci thong bun trn nt mi Khi thuc bn hng tn nghi ngt bn m y c vng m ng v thnh thang i sim vn cn trong li c gi thiu ngi xa y i hoang vn tiu iu!...

Nhng con mt trn gian


Trnh cng Sn

Nhng con mt tnh nhn, nui ta bit nng nn, nhng con mt th hn cho ta i lnh cm. Nhng mt bic c non, xanh cy tri a ng, nhng con mt bc tnh, chy tan ngy thn tin. K: Ngy ra i vi gi, ta nghe tnh i ma. Rng ng ri chic l, ta ci vi m u. Trn qu hng cn li, ta i qua na i cha thy c ngy vui. ng trn ri khn gi mai kia cho cuc i nghn trng cn gi bay. Nhng con mt trn gian xin ngui vt nhc nhn. Nhng con mt mun phin xin cy li nim tin. Nhng con mt qung thm xin ti sng mt ln. Cho con mt ngi tnh m nh li hi han. Nhn li nhau c mt lo u, xin v v mun yu du. Nhn li nhau cho nhng cn au, tm di bng ngt ngo.

Trang 264

Nhng m mt ha chu
Hn Chu

Nhng g em theo v ci cht


Phm Duy (Saigon 1966)

C nhng m di, anh ngi nhn ha chu ri Nghe vng tm t chy xoay ngang lng tri Nhng m mt ha chu bng ln trong mn ti Nh mt em sng ngi, theo anh i ngn li Nhng m khng ng anh ngi tm s cng ha chu ri.. Di nh chu hng, anh ngi gi thm tn em M mt ngy mai pho n vang trn li v Nhng m mt ha chu l hoa ng ngy ci Khi chin chinh ht ri, tng lai ta tm ti C nhau trong i m trng khng s lc loi yu thng... i p lm sao, mu ha chu m m t son, t phn nhng con ng i nhng con ng mang nng au thng Cho anh nhn din qu hng gia m en bun Bng nhng ging sng chy xui m trng i nhng ging sng nhn nhc au thng...

ip Khc: Ri mai y ti s cht Trn ng v ni ci ht, Ti s em theo vi ti nhng g y ? Ri mai y ti ha kip Trong lng cn bao luyn tic Ti s em theo vi ti nhng g y ? 1.Ti khng em vi ti c tin ti hay danh vng, Ti khng em theo vi ti c gi p hay ru nng Ti khng em theo vi ti c lu vng hay gc ta, Ti khng em theo vi ti c mng giu sang ph qu, Ti xin em theo vi ti mt n ci khng nghi ngi, Ti xin em theo vi ti i mt tr th p ngi, Em ging to i mt, soi vo cuc i ang bc ti, Tng lai vui hay ti thui cng l nh anh ln thi ! (V ip khc) 2.Ti khng em theo vi ti c quyn hnh trong giai on, Ti khng em theo vi ti c gii hn ting anh hng, Ti khng em theo vi ti c tng ng bia trng, Ti khng em theo vi ti c tui vng trong ci sng Ti xin em theo vi ti mt cuc tnh khng quen thuc, i uyn ng xin mn thng khng kh nhc hay ngng ngng ! Trong m thu m p nhau bn ct n hay khm trc Khng ai ngn hay ly cung v phm thun phong m tc (V ip khc) 3.Ti khng em theo vi ti c nhiu iu ti mong i

Ti khng em theo vi ti c danh vi li ra ngoi i, Ti khng em theo vi ti c c bun vui my ni Ti khng em theo vi ti, v li cho th gii, Ti xin dng cho th gian mt vi iu ti cng nhn Ti xin dng cho th gian, i s phn sinh lm ngi ! Thng cho em cha thot thai trong cuc i cha ht chuyn, Ti xin dng cho ci qun ca mt ngi s ti duyn,

Nhng git ma su
Tri ma xung cho lng th than hn ta quyn ting ma ri Chiu hm nay ma t bn ngoi Git ma bay qua dn nm thng. B mi y by gi nht phai Lng bung xui tng ting ma di Tng ngy qua nghe ht hiu bun tnh ta thng nh vi y . .k.: Git ru no khng thm men say Mi no chng nm chua cay L qun t i b mi Th gian cn chi v su chan cha Ngi xa sao qu h Chn bc b v, trch ai cng ng. Tnh trt thng trao v ai Tnh th ngy nng thm hng cay Cuc i ta qua nhng thng ngy Dng i tri th thi cng nh n chim trng nay bay v u hn ta su vng canh thu Git ma ngu ri rt bn ng tnh ta my su ging vng.

Trang 265

Nhng li di gian
Li: Khc Lan

Nhng ngy th mng


Hong Thi Th

Nhng ngy yu nhau


Y Vn

n lc ni ln cu gi t ng tnh yu hai li i ri anh xem nh hai chng ta cha bao gi quen. Nu lc trc ting yu khng ni c mng m kia khng gi lu Th ngy nay i chung con ph quen sao khng cho nhau ng ni na chi anh thm au lng nhau Tnh v tim em nh ang v tan Mnh em thi xin mang thng au, cu mong sao anh mau qun i d vng xa ... Li yu lc trc c di gian nhiu Tnh ht c my tic nui cng nh khng. Tnh hy xem nh ta cha quen bit nhau ... hai ngi xa l ... Tnh yu lc trc c di gian nhiu Tng m xung nc mt t m nh anh nhiu ng di gian nhau cho thm bao xt xa hi i! ngi i

Tm Tm Tm Tm Tm

u nhng ngy th u qua? u nhng ngy xinh nh mng? u nhng ngy th? u nhng chiu m? u, bit tm u, u gi?

Ta yu nhau, yu sut cuc i Nh my xanh, xao xuyn tnh ngi Nh mun hoa, t thm tng ngy Nh hng thm xao xuyn tnh ngi. Ta a nhau vo m say, Con ng th y Tnh yu ngt ngy m say bao thng ngy ng ln cao nh dc cao tnh i. nh nng, nh nng m chiu trn i Yu nhau, yu nhau nh la bng chy Gi cun, gi cun lc xoy lin hi Yu nhau, yu nhau nh con diu say Ta yu nhau, say m tng ngy Nh i chn, m bc ng di Nh cy xanh an l rp tri Cho thin thu nui tic ngy ngy Ta yu nhau vo thin thu, con ng th tnh yu li i mun nm cn cha nha ng i xui nhng li i mng m Snh bc, snh bc m m vai k Cy xanh, cy xanh m tnh nh l nh mt, nh mt m ui bn h Say sa, say sa nh mun vn th Ta yu nhau, khng kht chng ri Nh i tim chung nhng nhp i Nh i mi chung nhng n ci Nh khng gian xe kt tnh ngi Ta yu nhau vo m hoa mun mu mun a Tnh yu ngt hng bao nm cn chan ha n i qua nh thm thm tui hoa Bt ngt, bt ngt gi mt a v Hng xun, hng xun m tnh chan cha Thp thong, thp thong nh nng la Soi trong, soi trong i tm hn ta.

Tm u nhng ngy cha bit yu? Ch thy, thy lng nh thng nhiu Ri m ta nm m, Hn say ta lm th Ngi ngm trch lng ai hng h.... Ai tm gim n bm trng Bay tm tnh ng loang nng Ai tm gim c gi xm Khoe ging h ng hoang vng V nh i tm n b no a Ngoi ng la hay trong sn cha Tm u nhng ngy th c m? Tm u nhng ngy ht mong ch? Ngy th bit tm u, Ngy th bit tm u, Tm u, bit tm u, u gi?

Trang 266

Nhng ngi khng bit quay lui


D trn u ta bom ri D trc mt ta hng ngn nng qun th cha ti D chn ta l hng vn hm chn li Ta vn nhn tri ngnh ngang bc ti V ta l nhng ngi nhng ngi khng bit quay lui nhng ngi khng bit khng bit quay lui .k.: Ta khng quay lui, ta khng quay lui li Quang Trung ro gi Ta khng quay lui, ta khng quay lui v L Li trng ta v ny ka qu ta p qu Ta quyt khng quay lui Ta quyt khng quay lui Ta quyt khng quay lui D sng th anh hay ta D ng xng ta mt ngy nm trn ng trng xo V qu hng lng tr thnh st Ta c nhn tri ngnh ngang bc ti V ta l nhng ngi nhng ngi khng bit quay lui nhng ngi khng bit khng bit quay lui Ta khng quay lui Ta khng quay lui Ta quyt khng quay lui: KHNG.

Nim au chn du
L Lin

Nim au di
Trong m ma tng git ri Ri trn tc em bun Yu nhau cho nhau Nim au di ngng i khi xa ngi Sao i tay cha khp ri Sao i mi xa gi xa vng Bao nhiu c m xanh Trong ting yu u nh m xa theo bc ngi i i khi em thm gi tn Mong sao c anh trong i Cho m thi khng Cn u su thng nm say tnh nng Yu thng cho em nc mt tro Phiu du trong in cung say m Cho em chic hn quen thm ngt mi mm Tnh u c nhau trong vng tay

Chiu bun su v qunh vng. My trng, ngoi hin thong nghe gi heo may. Ta ch ai thc sut canh di. Ch ai chn y cho phai a trng tn. Chuyn tnh na ng chuyn bn, cho m c ngn nm gi bay. Ni ng cay nh la thiu t trong hn. Ngi yu du i, xin ng di nhau. Never fall in love. Tnh yu ng ti su, th mi ri nhau. Thm thit na cho lng au. i! thi gian gi ma phai nha. Mt chiu bun tr v chn y, ngi ta t tp th c, nim au chn giu. Never fall in love. nh qun d vng xa y n i. V mng m c ct i ng t. Thi, n duyn cng nh trng ch. Lng c cn ch l cht tnh nh. Ta nhc n mi khi chiu m. ng v chiu vng nht nng, cho my trng u non cun tri. Ting tiu ai bn b xa vng nh u hoi. Ging tiu thit tha nh vng mc trong lng. Nhc iu bun nh cn phng pht. Bao nhung nh su thng xt xa. Thong vt cao, nghe cng nh ro rc mun i. Ngi yu du i! Ta v ph xa Never fall in love. Tnh yu ng ti su. Hn ta ng mnh v u lc l xa ri nhau. i! Tnh kia thng nm phai nha. Chiu nay mnh tr v chn y. Ngi ta t tp th c, nim au chn giu. Never fall in lov nh qun d vng xa ........ Ta nhc n mi khi chiu m.

Trang 267

Nim khc cui


Ng Thy Min

Nim nh
Trnh Nam Sn

Nim thng nh
Duy Quang

D cho ma ti xin a em n cui cuc i D cho my hay cho bo t c ko qua y D c gi, c gi lnh y, c tuyt bn ly C l bun gy, d sao, d sao i na ti vn yu em Da vai nhau cho nhau yn vui m p cuc i Tm mi nhau, cho nhau r nt, r nt tim au Va i tay, c mun t y, tc ri bc mu vt du tnh su Nhn em, nhn em giy pht, mun ni yu em Xin cho ti, ti nh cn ng Ru em, a em mt ln Ru em vo mng, a em vo i Mt thi yu ng Cho ti xin em nh gi mng Cho ti m em vo lng Xin cho mt ln, cho m mn nng Yu thng v chng D mai y ai a em i n cui cuc i D cho em, em ang tm x, x nt tim ti D c c, c c ngn li, c trch mt i Cng mun li Tnh i! d sao i na xin vn yu em

Ngi ni y ti ngh n ngi lng bun chi vi. Tm ni u nh mt u su ca ngi em th. Nhn nhng cnh hoa ph du, ti kh ku tn ngi yu. Nhn hnh em trong tri tim ny, ngp trn yu thng. Ngy xa em tan nt tm hn, y yu ng. Nguyn c ti m trong i, em khng qun mang theo. Nim nh vn mi trong i, i mt em i mt xa xi. C nhng lc bn nhau vn thy mnh xa cch. Nim nh nm thng khng phai, nhn em i lng t ti. Gi tn em trong gic m ny, git su bung li. Tnh yu khi bit xa ri lng mnh chi vi. Mng c bn nhau mun i, xin hy coi nh mun ri Gi tn em trong gic m ny, git su bung li. Tnh yu khi bit xa ri lng mnh chi vi. Mng c bn nhau mun i, xin hy coi nh mun ri. Mng c bn nhau mun i, xin hy coi nh mun ri.

Nim thng nh em vi anh cn em khc u tnh cng nh anh Nim thng nh ta tri nhau vo x xc nh i gia m thanh y chn xa xi mt x tuyt n ci vi thn trong lnh lng nghe gi than khng ngng em mt xa yu kiu nay tc my tiu iu thi gian git cuc i nh thng i Cn u nng soi bng trn thm vng chim ht trn cnh lc xun xanh Cn u na thm ngt hng mi tc mi m a tnh np vai anh Thi gian tri mau tnh len ln i sau cha m m cuc i nay nh my tri em c nghe ma v cho gi thm ch thi gian tn ri nh thng i Em c mong hay ch son phn s phai m thi gian s nht nha nh thng i em kht khao yu i em bng dng xa ngi ri xa vng cuc i nh thng i...

Trang 268

Nim tin chin thng


1.Ta tin s thng trong trn ny Ta tin s thng trong trn ny Mt ngy no gn y, c tin i ta c tin i, ta s thng C tin i ta c tin i, c tin i no c tin i no. S c ngy ht cu khi hon. Ht cu khi hon. 2.a tay nm chc tay nhau no a tay nm chc tay nhau no No cng nhau i ln, tin ln Ta tin ln i ta s thng. C tin i ta c tin i, c tin i no c tin i no. S c ngy ht cu khi hon. Ht cu khi hon. 3.Ta theo nh sng soi con ng Ta theo nh sng soi con ng Tng thn l t do sng so Soi sng mun i, ta s thng. C tin i ta c tin i, c tin i no c tin i no. S c ngy ht cu khi hon. Ht cu khi hon. 4.Ta khng bit n thua hay s Ta khng bit n thua hay s V lng ta nim tin tin ln Khng bit ca ai, ta s thng C tin i ta c tin i, c tin i no c tin i n S c ngy ht cu khi hon. Ht cu khi hon.

N
Thng b m thm i vo ng nh Tui u th mang nhiu u lo Ngy n sng kip lang thang Ngn ng nh chim xa n Ngh mnh ti thn mun vn M n ra i khi cn tm nh Mt chn cm chiu nhng lng cha no Cuc sng i rch b v Hi ai ai cho nng nh Chui ngy tm ti b v m m n ng mt manh chiu rch co ro Mt thn ci ct khng nh Thn em l c bn quen ai c u xa Thng t con tm hm qua trn ph l la Min bc iu tn nn i n kh Mt chn cm chiu nn lng cha no Nhiu lc n khc trong m M i ! Con yu mong ch Bao gi cho n bao gi

Ni y Bnh Yn
Bo Chn

Gia m ti nh v em yu Nh i dng nh tri xanh m lng m, n su ln i ni nh, diu m Xa m khi, gi v xn xao Tri tim , lc li v bn nhau Anh ch em, gi lng cm Nghe bo t, trong tim.... K: Em i d cho, tnh mnh xa qu, tri tim anh lun nh n em. Anh lun nim tin, mt ngy nng m, xa tan m c n ta tm nhau . Gia lc ging t cuc i ng tan v, tnh yu ta trao nhau ngi sng...hm' hm hm` hm`...... C em trong i, vi Anh ni y bnh yn Xa m khi, gi v xn xao Tri tim , lc li v bn nhau Anh ch em, gi lng cm Nghe bo t, trong tim... (K)

Trang 269

Ni bun gc tr
Gc lnh v khuya cn gi la Trng gy nghing bng ci sng tha Nh ai m nh n hiu ht, l vng nh nh ri Tng nh bc trn h ph C ngi con gi bung tc th Thu v e p chuyn vu quy Khoc ln t o mu hoa ci, gc tr bun n ci Ph nh vng thm mt ngi Bng khung gc vng ku tn p thm Nh nhung i vo qun Sng su c nhn i i v u G hn chm vo i mt A n cha trn ngn nh nhung Ph nh ng ma trn li v Trng su nhn th u hoen mi C ai ngi m ma nhung nh, ni nim y li vi Mi ma tin a mt ngi

Ni Bun Sa Mc
Bin ct hoang vu nng t thiu nim au Tri ti my en m m trng ng u i !!!, i gia sa mc mnh mng M nc mt mt con sng M mi m mt m ng M nh mt ch mong. Nhc bun chp chn chi ln khun ct di Tu vn ln i mi i tha nhn c hiu khng ta m lp bin ng Mun phng thi ni sng Ngi lm ngi bun V m cao c di La th ln ngn mi Ta, ta khng on ngi u M em mt xanh nu Mn anh da cng mu Li ht cho anh hai mi nm la khi Li ht cho em nc mt thi ngng ri i !! y ting sa mc mnh mng Hay khc ht ngi cho nhau, Trong nhng ni nim thng au Xin hy n tm nhau

Ni au nim nh
Li: Nam Lc

ng nhn em, xin anh lng nghe, ngi yu. Lng em cht ngt nhng n au. C hay ngi yu du. i! m su mi mi. Mnh cho nhau ln cui cng Khi anh ra i, hng cy thn th bun. Ch mnh em, lng im trong bng m, ngi yu. V thao thc vi ni nh thng. C hay ngi yu hi. i! m su mi mi. y quanh hiu ht chn ny. T nhng m di. bit vui bun cng ai. Anh ra i, cho m ma tht lu. V ngy qua, nng u su. Th mnh em ni au cn theo hoi. Ngi yu hi, gi y anh c hay, hi anh. (solo) Khi anh i, em qun bao ma xun. Ma h qua rt u bun. Ma thu l kh cn ri hoi. Ngi yu hi, gi y anh c hay, hi anh. ng nhn em, xin anh lng nghe, ngi yu. Lng em cht ngt nhng n au. C hay ngi yu du. i! m su mi mi. Ngi yu thi nh gi t. Cn cn m no, vi ni au nim nh.

Trang 270

Ni li tnh xa
V y bn nhau, ta ni li tnh xa Chuyn tnh m bao nm qua, em gi ghm thnh k nim Vai nng con ng xa, nhng chiu hn cn ma Ma t lnh vai em, anh thy lng mnh xt xa Ma thu nm nao, anh vi em gp nhau Tng rng mnh quen nhau thi Khi bit th yu ri Nui tri tim ch nhau, ha hn ma ng mun thu Sng gi lnh mi em, anh thy lng mnh gi bng Nhng khng ng, nh mnh chia r xa nhau, cuc i i ta hai li, em rt mt gia tri n ci Cn anh chi vi , ngy thng v v ni min xa v vi Chuyn d vng bun lu luyn cha h ngui m ng di, s rng nhung nh phi pha Tnh vo thin thu mi mi Em s khc sut i anh i Th em i em v nghi tng lai ta v xy mng li chuyn c s vo d vng s nht phai Ri sau cn ma, ging t s vt qua Tri p v xanh bao la Soi sng li ng anh v Chim n mang ma xun, xa m nim au nm c Anh s v bn em Ta m li tnh c nhn m ng di, s rng nhung nh phi pha Tnh vo thin thu mi mi Em s khc sut i anh i Th em i em v nghi tng lai ta v xy mng li chuyn c s vo d vng s nht phai Mt m trng sao, tha thit thng ngi xa Mnh dt ma thng nm qua n i c chng phai nho Ta ni li tnh xa, sng trn ma ng mun thu Chim n v xn xao, ta thy i cn c nhau Anh s v bn em, ta m li tnh c nhn
Trang 271

Ni lng
Nguyn Vn Khnh

Ni Lng Ngi i
Anh Bng

Yu ai, yu c mt i Tnh nhng qu kht khe khin cho i ta au ti c lng v yu ai m lng hng nh Nm thng tri lnh lng hoi Tnh nhc nh lun n ta tnh i Nh c mt i tnh yu kia m ngi no hay Lng vn bit nu yu ri mt ngy L n vi n au Nhng sao trong ta c vn thng vn nh Du sao, du sao nu c mt ngy Mt ngy ai gieo tim ta L tnh yu kia ly tan V lng vn thng vn nh Tnh khin sui lng ta au Ri vi bao ngy lng l sng Ni au trong lng ngi yu vn yu hoi Yu ai, ai hiu c lng Thm kn nhng n au vi ring lng ta p lnh lng tnh yu kia m ngi no hay

Ti xa H Ni nm ln mi tm khi va bit yu Bao nhiu mng p yu thng thnh khi tan theo my chiu H Ni i no bit ra sao by gi Ai ng trng ai ven h Khua nc trng nh ngy xa Ti xa H Ni nm ln mi su xun trn m say i tay ngc ng dng gian tnh i em ong tht y Bn lng i ngy y ti mang cy n Quen sng ca vui bn nng Nay khc t duyn la tan Gi y bit ngy no gp nhau Bit tm v ni u n i trao nng my cu Thng Long i nm thng vn tri gia ging i Ngm ng nut cay nhiu ri H Gm xa vn cha phai m Hm nay Sign bao nhiu t o khoe mu ph vui Nhng ring mt ngi tm t su vng i trong bi ngi Sign i mng vi tay cao hn tri Ti hi hoa tin cho i c m nn p i

Ni nh du m
Bo Chn

Nghe ht ma ri rt quanh i, anh ngi nh em ma ng. Nhng m trng thao thc mong ch, anh ngi nh em sut i. Bao nhiu ngy vui gi xa ri. i ! xa nh gi ngoi khi. Anh i tm em ch thy k nim tri trn bng en du m. K: Em i v sao ta xa nhau, trm nm ni nh vn hoi. Xa nhau tht xa ta mi xa nhau, anh bit n bao gi ngui. Em u khi bng m v quanh i ting ma tht m. Cn anh ng y ni nh ong y, tri trn bng em du m.

Ni nh nim au
ng nhn em xin anh lng nghe ngi yu Nng nn cht ngt nhng n au C hay ngi yu du i m su mi mi Mnh cho nhau ln cui cng khi anh ra i Hng cy thn th bun ch mnh em Lng im trong bng m ngi yu V thao thc vi ni nh thng C hay ngi yu hi i m di mi mi qunh hiu v chn ny T nhng m di bit vui bun cng ai Anh ra i cho m ma tht lu V ngy qua nng u su V tnh em ni au cn theo hoi Ngi yu hi gi anh c hay hi anh Khi anh i em qun bao ma xun Ma h qua gic u bun Ma thu l kh cn ri hoi Ngi yu hi gi y anh c hay hi anh ng nhn em xin ..... ni au nim nh

Ni nh tht xa
c Huy, 1997

Ni nh trong chiu ma
Li: L Lin

Bui chiu nh nh ma ri Thnh thang ph vng vi ring mnh ti Mascva vo gia ma Thu hng cy cn xanh l Mascva my ma qua anh mun v thm nh Cuc i gi tm ni y Hm nay hy bit hm nay m thi Em nh khng em Mt sm ma Xun nhn em hng i m Em nh khng em Mt sm ma Xun anh ha v thm nh H Ni by gi tri ma hay nng B h by gi ngi vng hay ng? V em ti vui bun ra sao T khi mnh xa nhau? y tng ngy, ngy qua trng vng Du c bn b anh vn c n Ngi i tm qun i khi cht thy Mnh nh nhiu hn Bui chiu cn nhiu ma ri Thnh thang ph vng vn ring mnh ti Mascva my ma qua nhn con ng thay l Mascva ni nh tht xa anh mun v thm nh (Trch t CD c Huy, Yu Em Trong Bng Ti

Ngi hn ta mi khng tr li Ta ch y mi mn nhng thng ngy H qua, Thu heo qunh Tng ng tuyt gi bng nghe su dng (*) Ngy no ma n trong cuc tnh Tim ta vn dt do nhng bng hnh Mnh m nhau qun lnh Du nhau di bng ma, lng bng khung c m. Tnh ta mi m , tuyt vi i thit tha Tnh u gp g trong chiu ma K nim cn p nh trng t V u trng a phai, v trng nh ai? Cuc tnh tuyt vi i thit tha Tnh u gp g trong chiu ma Li hn h xa cha phai m Ngi i ta nh thng i ch bao ma qua. SOLO: (repeat *) ENDING: (fade out K)

Trang 272

Ni sao em hiu (how can i tell her)


Khi anh sng m thm, nng khc thng cho anh V vui khi thy anh ci, su ho khi anh bun vng. V khi anh sng trong u su, nng c xa ht u t. Hi em, lng bit ni sao cho va. Khi anh sng trong u phin, nng ha xa ht thng au. Nng vui bn gic m u, git ng ri trong lng anh. Mai y chn xa xa vi, cng nh nhng lc bn nhau. Th nhng, lng thy kh ni vi nng. Lng ny nhng lun cho em hiu Rng tri tim anh lun m thm. V ngi tnh d thng, bao ngy hn anh m say. Vi em lng anh gi bng, v bit rng anh ng cay. ah .. ah .. Bao nm sng trong mong ch, lng nh nhng lc bn nhau Mn m sao vn th, lm xt xa trong lng anh. Bn nhau ta xy gic m u, cn nhng xt xa xa. Ht ri, tnh mi qun ta ri.

N Hng H Hng
Nhc + Li: Nguyn Nht Huy

N hng mong manh


Li: Nht Ngn

(Em yu,khi em ra i v mang theo nhng ngy thng yu thng. Nhng k nim tuyt vi ca hai chng mnh. li nhng git nc mt cn ng trn vai anh. Gi y mt mnh anh trn b ct trng. Vi bao ni c n, nh em tht nhiu Cuc i vn th du bit em khng yu anh M lng vn nh Vn nu yu thng mong manh Mt b ct trng ch anh ghi tn em Tri t c n ma rng Mnh anh ngi m nh mong. N hng th my di bc chn ta i qua Cuc tnh th my n lc anh trao cho em Lm ngi khch cui Tin bc em trn sn ga du yu kia phi pha nh thi t y cch xa Xin cho em trong cn m ny Bao nim au trn mi em ci Nh vng trng soi chung bao ngi Tng tin a, tng chic hn h hng qua y Xin cho nhau trong yu thng ny Em cn i trong cn m i In tnh yu a em quay v ng di gian, tri tim c pht yn vui Anh vn mong ch n hn ngt ngo Mt vng tay m i, mt nh mt du dng Sao em li khc, khi em l ngi quay lng vi tnh yu ca chng ta ? Anh vn mi yu em V mong tnh yu hy mang em v vi anh

Anh em trao cho em n hng n hng mong manh nh sng mai trong gi ... Em nng niu em hoa v gi trong hn, mong sao hoa khng phai sc hng ... Nhng bng hoa kia mau phai tn, rng t ti trn i tay em bng gi ... Em nghe nh trong tim rn v ni au lm nht nha mt tri sng khi ... Anh nh chim bay qun ng v m thm mnh em ... ni y vi nhng bng khung Cnh chim i! cn mt m tn tri no vui ch ni xa xi y Anh qun em nh qun cnh hoa ... Nhng sao nay anh quay tr v, ta cn g u hoa xa ho trong tim Mi duyn xa d nay ch l mng thi, em nay nh trng a, thi anh i duyn ta nh l .... Nhng bng hoa kia mau phai tn, rng t ti trn i tay em bng gi Em nghe nh trong tim rn v ni au lm nht nha mt tri sng khi

Trang 273

N tm xun
Phm Duy

Na m khn ha
Trn m nh anh Chuyn xa anh hay thng ha Anh hn ch nhau Cng i dng l na m Thm mong ngy y n vi em tht nhanh Snh bc i cng anh C ai u ng gi pht cui em ch Nhng anh quen hn ri V khi l tan Mn chi anh em li ti Em gin hn anh Lm thinh khng ni na cu Mng sinh nht Cha o mi may va xong Xp ct anh bun khng em thi bun V nc mt thi tun Ha anh n ma sau Nhng bao ma qua ri Mt ngi trong cnh sng Mt ngi chn my gi Cho ai ni giang u Nhn ma thu qua ri ma ng tn a Ngi lnh cuc i dng non sng D yu em lm phn ngi trai cha xong Nc non iu tn v chin cuc cn Lng ny yu anh ha xin ch mong Ma thng nh xa Li v bn sinh nht Cha Lng lng mnh em Qu bn hang cu xin Cu cho t quc sm ht cn la binh Khp chn vui bnh yn Chia cch nhau hm nay L thch thc mai sau Kt duyn mnh di lu

Na m ngoi ph
Trc Phng

Tro ln, ln tro ln, tro ln, ln tro ln, ln cy bi hi hoa Bc ra, ra vn c, bc ra, ra vn c, c hi n tm xun N tm xun, i n tm xun N ra, xanh () bit Em ly chng, em i ly chng Anh tic, tic lm thay ! Mt ming tru cay, hi chng Chng i chng hi, no kh? Mt ming tru cay, hi chng Chng i, kh g? Sao anh khng hi Sao anh khng hi Sao anh khng hi Nhng ngy em cn khng? Gi y, y gi y Gi y, y gi y y em c chng Em , c chng Nh chim, chim vo lng Nh c ngm mi cu C cn cu, bit u m g Chim vo lng, bit thu no ra.

Bun vo hn khng tn, Thc gic na m nh chuyn xa vo i ng ph vng m nao quen mt ngi M yu thng trt trao nhau trn i.. ri lm sao qun? Bit tn ngi quen, bit no i ng v V bit c m nao ta hn h tm t nhng m ng khng yn .. Na m lnh qua tim Gia ng ph hoa n C ngi mi i tm, Mt ngi khng hn n M ting bc bun thm .. Tic thay hoi cng thi Ph vng tha ri Bit rng chng duyn th ngi khng gp na V ni gic m xa Ngy bun di l th C hm cht nghe gi lnh u tm v Lm rt mt qua song len vo hn Lm kh mi bit bao nhiu ln ri.. i cn nhiu bung khung C ai v thng gp nht tm tnh ny Gi gip n c nhn mua n ci V xin ghi k nim mt m thi...

Trang 274

Na i phng ng
i v u khi ng i hoang vu qu i v u khi tnh ngi thnh bng gi i v u khi lng mnh nh ho Khi nhn dng sng thng nh nghe nghn cn ma vn v Ti l ai khi lng l lng hoang vng Ti l ai nghe hoi mt i cay ng Ti l ai khi nhn tn su bng ti Nghe cuc i thm tm ti nghe trn kip n ci Ti ch ai ph du c gh qua y Bun vui xa vy i tay n ch ai men ru y Ti l ai ngp ngng ni nh thng ri bn tay nu cn say khi ru vi thm ng cay Ti v y nhn dng sng im vng Bc chn mi mn bao nm thng Ti v y hi lng cn cay ng Ngm ngi nhn ng vng m ngy thng xa m m Ti v y nhp cu vui trong nng Con xa ngp ngng trn bn vng Ti cn ai i ch v trong ci xa m qun ht bao ngy thng b v

Na hn thng au
Phm nh Chng

Nui tic
Trnh Nam Sn

Nhm mt cho ti tm mt thong hng xa Cho ti v ng c nn th Cho ti gp ngi xa c m Hay ch l gic m thi Nghe tnh ang cht trong ti Cho lng tic nui xt thng sut i Nhm mt i sao na hn bng thng au i sao ngn trng mi xa nhau Hay ta cn hn nhau kip no Anh u ? Em u ? C chng ma su bun en mt su Nhm mt ch thy mt chn tri tm ngt Ch thy lng nh nhung cht ngt V ting ht v nc mt i khi em mun tin i khi em mun tin i nhng ngi i nhng ngi Khc l loi mt mnh (Rall ...) Khc ( ... ) l loi mt mnh

Mnh xa nhau m lng vn nh Ngy xa xa, tnh mnh nh m Chuyn yu ng hn h hm no M gi y cuc tnh l Mnh xa nhau m lng c ng Chuyn chia tay ta mt cn m Lng xn xao bng hong nui tic Cuc tnh tan, i mnh nh th Ngi ni y lng cht nh n Ngi em gi m nghn ngo trong tim Nhn khi thuc quyn hn n ci Trong bng ti mnh l sao m Ngi ni y lng cht nh n Ngi em yu m lng u m Gi tn anh git l rng rng i ph vng lm mnh bun thm .k.: bit c hm nay M chng ta vn khng ngi ngng Sng vi nhau chia nhau ni vui i tnh yu thit tha nng nn V mnh qun i thi gian tri qu mau Mnh xa nhau ....vng lm mnh bun thm bit c hm nay M chng ta vn yu di cung Di nh trng , i chng ta cng nhau gi chn mn nng V qun i ngy mai chng ta chia ly.

Trang 275

Onh t t
H: Hai ngi ht (G & T) G: N (Gi) T: Nam (Trai) H: Onh t t ra ci g? Ra ci ny! Onh t t ra ci g? Ra ci ny! G: Em ra ci ko ct tnh vu v T: Anh ra bao th gi tnh thng nh G: n em i nh thua ri lm ng T: n em mt on bi th chung tnh. H: Onh t t ra ci g? Ra ci ny! Onh t t ra ci g? Ra ci ny! G: Em ra ci ba nh n n gian T: Anh ra cy kim tng em may o G: Ngy nay may my ai cn kim u T: thi anh v khu cuc tnh. H: Onh t t ra ci g? Ra ci ny! Onh t t ra ci g? Ra ci ny! G: Em ra ci ging bt ng anh thua T: Anh ra cn ma vo trong ging G: T t li nh anh ny n gian T: Nhn em anh gt ta t t.

Oh! my sweet love


Anh ni phng xa no anh c bit, c hay tnh ta nh thng vi y. Anh i! anh i! ni xa , c bao gi anh thit tha ngy c, m ui, say sa khi sng gn nhau??? Hay anh qun mau nh cn m??? K nim l ting ht ln chi vi. i! lung linh tuyt vi. Nghe r ri. K nim l nc mt hoen i mi, sao vn vng n bn ta hoi. Ny ngi tnh hi! C nghe khng anh bao nhiu trng ch, bao nhiu gi mi??? Tnh ta tha thit. Oh! my sweet love. Please hear me now. Life waits for you to live somehow. Don't be afraid! Somehow you must know. I'm here to stay. I'll never go. I give to you my love, my heart. I love my love. I hate my life. Oh! my sweet lov I can't believe our hope is gone. Don't be afraid. I'm with you now. We'll get it made, keep thru somehow. Oh! my sweet love......

i nc Vit bun
Li mt ngi na bc chn ra i B li khong trng ch v trong i Mnh ta trn bn trng xa khi xa Chiu v dn bung chm theo cu ht Bit bao gi cn c thy nhau Ph hoang bun, gi ngi u i, nc Vit bun, nc Vit sao mi ly tan i ta sao mi y a chn ai a n chim d bay khng tr li No ai khc cho thn tha hng Ngi li cng nhau v lu nc mt Bit sao c cuc i tr tru y a ngi vo thi xt xa i, nc Vit bun, nc Vit sao mi ly tan

Trang 276

i qu hng
C ng rng tui tr qun Bng cht nhi trc cn ma ngy bo C git ma khng thm qua ln o M t tim mnh gia lc xa qu Ti nh tng gn nc lim chn Ming ngi v pha ty hin cha c Con r ng lot chot trn trn c Ngn tay trn l ch mc hang cua Nh ngm nc mt tm hn ti ung t bao dung cho ht la ngt ngo Gng mt ngi ngi ln sau lam l Li cn co day dt bi v u ? Mi trng c ngy xa ti i hc Nt phn n s ti vit ch con ngi Qu bng chn trn tm trn tn l Hnh phc no mi c ngng cha ri Yu lm lm nhng b ao, gc mt B nui ti mn mi tm lng cng chn trn ti chy tm k nim Gc r cng quo m nhi gt chn son m tha hng ti thc cng vi gi Ng ngn xa cng sng li theo ma Tui by gi nu ho thnh nc mt N n ngi xin khc tr bng th

i t quc ta nghe
La Hu Vang

n em
T Cng Phng

(Nhp: Chm, k l) i t quc ta nghe li ro gi Trong ting hn trong mu l ngp tri Tng giy nghe qu hng xt xa y trong cn th lng Th ai gieo au thng bao sui l trn dng mun phng T quc i ta nghe li sng ni Hn th ny trn y sc si trong tim gan nng Ta i chin u quyt nh tan qun bo tn Ba v VN qu hng ta. .k. ............, ............. Nhp: nhanh, rn r (Fox hay 2/4)... i t quc bao ting ca gi ln ng em mu hng t thm p cuc i Li xa vang u y ch kiu hng mun phng tung bay. ng ta i hm nay bao xc th gc ng tan thy T quc i ta nghe li sng ni Th nguyn c cuc i trn dng cho qu hng ny. Mun hoa ti thm ngt hng trn bao n ci Gian kh n chi ta ra i .k. ............, .............

n em th di t tri, theo ta xung bin, vt i ta tri. n em dng mng ma vi, theo ta ln ni, v i yu thng. T n em ... t n em. n em ngc ngi mi trm, cho ta c mn, trm ln l ngoan. n em hi thong ch nm, du quanh du qun ni bun mt ni. T n em ... t n em. n em tnh nhn m la, nh con su nh b qua rt mi. n em hn sm ngm ngi, kip sau xin gi li i cho nhau. T n em ... t n em.

n ngha sinh thnh


Dng Thiu Tc

Ung nc nh ngun Lm con phi hiu Em i hy nh nm xa Nhng ngy cn th Cng ai nui dng. Cng c sinh thnh Ngi hi ng qun Cng cha nh ni Thi Sn Ngha m nh nc Trong ngun chy r Ngi i,l m ngi trn i Nh cng ngi sinh dng mi l hin nhn. V u, anh nn ngi ti ba Hy nh cng sinh thnh V ai, m c ta?? Ung nc nh ngun Lm con phi hiu Cng cha nh ni Thi Sn Ngha m nh nc Trong ngun chy ra...

Trang 277

One more try


T lc chng ta i la chia i ng. thy xt xa len ln vo hn. Nh dng em ang ho hon su. Nh mt mi em, nh n ci. Ngy y c sao ta mi gin hn. Lc cch xa cho nh nhung hoi. Vng tay y, t rt lu hi m trong mong ch. N hn y, t rt lu khao kht trn mi hng. Trong m en thanh vng, gia tri nh ngi. Em yu i! sao khng n bn n tnh ny. T lc vng em nn ting yu xa dn. Hnh phc bay theo gi khut tri. ng ph tuyt tha nh nh thng ngi. Nim sng nhp nh chn du ti hn. Ngy y c sao ta mi gin hn. Mi bng anh ng trng ch. V y hi! Ngi du yu xin hy ngui di hn. V y hi! Ngi du yu anh nh em v ngn. i tay anh mong mun ko gh st lng. Thng yu i! Xin hy n thm mt ln thi.

ng trng
Phm Duy

Papa
chi chi chi chi chi cy cau, th cau s cho mo hc tr, th hc tr cho bt ng Bt, th ng Bt cho cha nh vua, th nh vua cho lnh n thnh, th c chnh cho m Mi sng Ba i lm nui gia nh, chng con n, o mi lun, qun mi lun, c i giy cho vui bc chn. C mi khi m v l Ba n ging, p chn gim con, kh hn vo trn con, ting kinh cu sau khi xong. Sng vi Ba m m ri con ln dn, c theo thi gian, thy da mi tc sng, Ba cng gi i theo thng nm. Thng cho M, M yu ui sc km hay m au. Cng bit th, khin Ba thng, thng cho M, i M yu. Khi M cht, Ba in ln v Ba ht ln: "Xin cho ti qua i thay cho v ti !" C n khi m v, l Ba chi t bc ln lu trn, M cht i phng trng trn, Ba yn ng ngay trn gh i. Cng c hm n cn li Ba ni rng: "Hi con ca Ba, Ba sng nh ngi ln khn, Ba n c sng mi khng gi." Mi ln hn n con, n con mnh, nh ti ting B ni, vn lun vang ln trong tim: "Chng sng l Ba cn sng." Nh hoi ! i, cn nh, cn nh hoi, li ni ca Ba, ca Ba. Khng qun, ti khng qun, li ni ca Ba cn mi ...

ng ng ng ng ng

trng trng trng trng trng

xung xung xung xung xung

ng trng ng trng nha ng trng ng trng ng ng ng ng trng trng trng trng

xung chi ni ch, th ni ch cho vung xung chi cnh sung, th cnh sung cho xung chi con nga, th con nga cho tu xung chi cn cu, th cn cu cho li xung xung xung xung chi cy bi, th cy bi cho hoa chi vn c, th vn c cho tri ... thm gi p, th gi p cho chng anh n ng, th n ng cho v

ng trng tr v n ng,tr chng c gi, tr tri cy c Tr hoa cy bi, tr li cn cu, tr tu con nga Tr nha cy sung, tr vung ni ch, tr m ng chnh Tr lnh nh vua, tr cha ng Bt, tr bt hc tr Tr mo cy cau ... , tr mo cy cau

Trang 278

Paris c g l khng em
Ng Thy Min

Ph bin
Thanh Tng

Ph chiu
Hong Thi Th

Paris c g l khng em? Mai anh v em c cn ngoan Ma xun hoa l vng y ng Em c tm anh trong cnh chim Paris c g l khng em? Mai anh v gia bn sng Seine Anh v gia mt ging sng trng L o sng m hay o em? Anh s cm ly i bn tay Tc em anh s gi l my Ngy sau hai a mnh xa cch Anh vn c nhn my trng bay Paris c g l khng em? Mai anh v mt vn lnh en Vn hi lng mnh l hng cm Ch bit tay ai lm l sen?...

Mt ln gp trn ph bin Mt ln nh nn quen v ri no ai c hn M sao anh n thm em. ng v nh em ph nh Xn xao l ht trn cy, ca nh ai vn m Ch bn chn ai n ni ny. K Sng vn ni vi em rng i tnh yu l th y ! Mt cht bi ri, mt thong mong ch i tnh yu tht d thng. ng v nh em rt gn Chia tay gi ht bng khung, v lng ai ng ngng em con sng ht min man. Ri mt ngy trn ph bin Ni anh bc bn em, bng khung nghe con sng hi Bn chn ai lng qun. ng v nh em ph nh Ch v l a trn cy, ca nh ai vn m Ch bn chn ai n ni y. K Sng vn ht vi em rng i tnh yu l th y ! Tht rt ng ght, tht ng di hn Sao cng mong, cng nh hn. ng v nh em rt gn Lu lu hy gh i chn, lng em bit rng D sao anh vn yu em.

Ph chiu bao t o trng, ln trn h ph vng nhng c nng xun trn trng. Vui ci nh ngy m ci, ln mi mu sng chi i mua ngy vui trn C chng i tm qu kh, ln theo ng ph vng nng hanh vng an chiu m u ng ma lm rt mt ng i nh lm t nc ma lnh but tm hn. Ti b v gia ph chiu u hiu ting ma ri lm thm tiu iu Ai quen ai qun bn l cm chn l khch thi nh qun li v... Nh hoi ghi gi pht y lng ti thm bit my ting ma ri trong u hiu Ph chiu u mu o tm n ti d nt phim c ghi vi cu tm tnh...

Trang 279

Ph m
Ph m n m ging ging Mu trng nh v sao gi u ng yn Ph m nhiu ln suy t Ghi nh cn trong i Nhng ngy thng tch ln My en lm a trng gy Cho nn cn ting say mm Trc thm ngn ngi vu v V ngi hay m dng i nh th Nh ngy nao hoa nng ng trn cy Thng l vng a tan My b v bay khp no v tnh Cho ngi yu c m Ngi i khai ph nt kiu sa i lnh chin xa nh m vn lun yu i Bng cu ca ting ci Tm vui trong gic m D bng khung ch ng Ph m lc loi thng yu Chm m nh hng cy gi lnh t thm Ph m ch ngi phong sng Chinh chin t lu ri C nim ring hay c Cho ti mi ngn thin thn Cho ti mi ngn thin thn ri du ngi ti yu Du ngi khng yu V ngi cha yu

Ph nh
c Huy

Ph na m
Bun vo khng tn Thc gic na m nh chuyn xa vo i ng ph vng m nao quen mt ngi M yu thng cht trao nhau trn i ri lm sao qun vit tn ngi yu Khp no i ng v V bit c m no ta hn h tm t nhng m ng khng yn Na m lnh lng qua tim Gia ng ph hoa n C ngi mi i tm gia ng ph hoa n C ngi mi i tm mt ngi khng hn n M ting bc bun thm Ph vng tha ri Bit rng chng duyn th ri khng gp na V ni gic m xa Ngy bun di l th C hm cht nghe gi lnh u tm v Lm rt mt qua sng len vo hn Lm kh mi bit bao nhiu ln ri i cn nhiu bng khung C ai v thng gp nht tm tnh ny Gi gip n c nhn qua mt ngy V xin ghi k nim mt m thi

Tra rt nh, tra v qua ph nh. Hnh nh xa xa ca mt th u th. Nhng thng ngy, thng ngy qua rt chm. Bui chiu hoang vng mt xa xm. Ma ri t nh, ma v trn ph nh. Tng git thn yu, tng git thm vai em. Ma rt nh nh n hn t mm. li vng vn trong con tim. Lm sao gi li c nhng rung ng u tin. cho nhng nng nn vn xn xao tm n. Li ngt ngo n i, trn i ta gi mi. D ngy mai chia tay, ta cn nh hoi. m vng lnh, m bun trn li v. Cht nghe nh bc chn, tng nhp rt thn quen. m gi lnh, m di khng bn b. Ch ngi v bn ta trong gic m.

Trang 280

Phi pha
Trnh Cng Sn

Ph du
Phan Kin

Phng bun
Anh n vi em vo mt ngy tri p nng Mt ngy phng hng thm trong i mt bun xa xm Phng hay bung khung tng chng nh c n Nn khi h xung thy vn vng tm hn. Anh c bit khng h v phng hng p lm Tnh mnh cng nng thm cho bao c vng cao dng Ngn nm trong ti tnh ny khng phai phi Xun qua h ti ta nh nhau lun phng i K: Lng vn hay bun V i thay en i trng, ngi di gian Du l em vui, cho nhng ngi nhiu tnh yu Cng xt xa nhi Trong ting ht ve phng hng l hong hu Phng bun v tnh tan theo sng bin ni tri Gi trong tim ti, mu hng khng phai phi Xun qua h ti ta nh nhau lun phng i

m lng m nhn vng trng mi v nh chn giang h i ph du tng tui xun gi mt ngy kia n b i ngi nh gi qua Khng cn ai ng v i qu di nhng m xa ngi chn ru cay mt i ti ung hoi tr li tng tin vui cho nhn gian ch i V ngi trong nhng ngy nhn tng hm nng ngi nhn tng khi ma bay c nhng ai xa i quay v li v li ni cui tri lm my tri Thi v i ng trn u c g tc xanh my ma c nhiu khi t vn khuya bc v bn chn ai rt nh ta hn nhng nm xa..

Lnh nh cnh hoa tri, lc loi nh l rong. Nh tri theo sng a, dng chn ni bn xa m. Em nh ln my xanh, du dng nh l bay Nh ri theo gi a, tn phai theo thng nm. Em tri trn ging sng i phiu lng khng u su nh loi hoa Em mang tn Ph Du, ngi con gi ang m mng Mong tm li ngy th, qua i nh gic m. Em mang su mnh mng, bun tri theo ng my. Chm su trong mt em, cn u m c xa vi. Qua bao ngy thnh thang, bn tay hong nng sng Chiu phai theo gi ma, su dng ln phm t. Tm thng yu bn m.

Phc m bun
Trnh Cng Sn

Ngi nm co nh loi th khi ma ng v Ngi nm yn khng ku than but xng da mnh Tng ting ngi, nhiu ting ngi gi hoi gia m Ngi nm co nh loi th trong rng sng m Ngi nm yn khng ku than cht trn cn phn Mt gc tri, ngi vn ngi, mt i nh nhen Ngi cn ng nh tng trong rng cy gi Ngi cn ng nh trm nm vt thng cha m Tng m v, tng m v mang i ngn ng Cn bao lu cho thn thi lu y chn y ?? Cn bao lu cho thin thu xung trn thn ny ?? Cn bao lu cho my en tan trn hn ng? Cn bao lu ti xa em, xa anh, xa ti ?? Ngi nhn mi theo tng chuyn xe nga qua ri Ngi nhn du xe ln i du ln trn i Nga xa ri, ngi vn ngi, bi v vi my Ngi cn gieo ht la trn rung t ny Ngi cn nhng b v mt chong m di Nga xa ri, nga xa ri, trn ngy thng vi Ngi cn , nhng li no ri v chn i Ngi cn nhng trong tim mu tun ra ngoi Nhum t ny, nhum cho hng ht mm trt vay

Trang 281

Phng Hng
Th: Trung Qun

Phng ny em i
Trng dng ngn i la Thng nm mi mong Lm em au n nh in cung Chng ni xa xm nh g nhau Lm sao ngui bt c cn au D anh l qun vi mau Tnh em vn gi n trn i Du chn no anh v ng trn qun du chn Ch cn anh bit c em ang mong ch Du thng nm lu di lng em n au Chng i hy nh c em ang ch anh Ngy xa em lun ng Cht tnh th Mnh trao nhau s lun p bn Ci vui ai phng Nc mt mn ni ny Gin sao khng mi c bn nhau No anh u bit nhng i ch Lm em au n n di kh Du chn no anh v ng trn qun du chn Ch cn anh bit c em ang mong ch Du thng nm lu di lng em n au Chng i hy nh c em vn trng ch Lm sao chn thot lng qun cuc tnh ni n au Tr khi ni cht s trn vi i m phn khp kn No anh u bit ...... c em vn trng ch .... C em trng ch ....

Pht u tin
Hong Thi Th

Nhng chic gi xe ch y hoa Phng Em ch mu h ca ti i u Chm Phng v em cm l tui ti mi tm Th chng ai hay thm lng mi tnh u Mi tnh u ca ti L cn ma ging ging ngoi ca lp L a ai bay trng c gic m L bi th cn hoi trong v Gia gi chi mang n li mang v Cnh Phng hng ngn ng Mu h n trng khc ni nh ln cy V ma sau bit c cn gp li Ngy khai trng a la gi thu bay Mi tnh u ca ti Nh cy n bung ting xa xi Ai cng hiu ch mt ngi khng hiu Nn c mt g kh ngng nghu dng lm th Em ch ma h i qua cn ti ng li Nng ngp ngng mt vt tc no xa ...

Anh t ng qu n. Ti t min ct ln. i ta ch m gp nhau y. Tuy ban u m tnh e su. Gp nhau sau ma chinh chin. Gp nhau pht u lu luyn. Vui gia tri t nc thn yu. Anh mi ti iu thuc. Ti k chuyn ng cay. i ta ch m gp nhau y. Say tm tnh cm cht i tay. Ngi trong sao tri lng lnh. Tri thanh trng vng ng nh. Hai a nhn i nt cau xanh. K: Anh i ! Pht u tin y nay u? Anh i ! Khi tnh sng ni n su ! Lng trai th h trao nhau. Xin cho duyn tnh tm kim tim ta. Trao qua duyn tnh non nc bao la. Lng trai chan ha yu thng. Trn no ng t nc. Ta tng gi c mong. Chn quay v d gp long ong. Tin nhau d bin i mnh mng. Lng tun ong y trang giy. V nh pht u tin y. i a mnh khi mi quen nhau.

Trang 282

Qua cu gi bay
Dn Ca

Qua cn m
1. Mt mai qua cn m, sau cuc i bnh bng Ti li v bn em Ngy ma khng cn Nn ng di tht di, ta mc tnh rong chi Cng nhau ta s i, s thm bao ni xa, tui mt thu lnh nh Ta s thm tng ngi s i thm tng ngi, s v thm tng nh K: Tnh ngi sau cn m vn xanh D bao thng nm au thng dp vi Trng quen bng ta mai ta li v Cng theo l em hc hnh nh xa 2. Ri y qua cn m, sng cn li thnh dng sui v ngt qu hng Ngy tay em di vun cuc tnh tht y m ton truyn trn m Cn ti nh cnh chim mi vui nn bay xa s tr v n nn Khi l hoa tht nhiu tri yu thng y cnh hi em cho mi ngi. K:

Qua ng nh anh
Anh Bng

Yu nhau ci o, i , trao nhau V nh di rng cha di m a a a Rng a i a qua cu, tnh tnh tnh gi bay Rng a i a qua cu, tnh tnh tnh gi bay Yu nhau ci dp i cho nhau V nh di rng cha di m a a a Rng a i a qua cu, tnh tnh tnh st quai Rng a i a qua cu, tnh tnh tnh st quai Yu nhau ci nhn i trao nhau V nh di rng cha di m a a a Rng a i a qua cu, tnh tnh tnh nh ri Rng a i a qua cu, tnh tnh tnh nh ri

Tri ma nh nh trn cnh hoa m Em i lng l khng gian m m Em mun i tm git nng git ma Qua ng nh anh Ngy xa hn h mi ln anh qua Hoa bay y ng thng anh i ch Hai a vui a p nht ngy ma Tnh nht tri ma Nhng ri hm nay vng bng anh ch Em qua ng ny ... vng bng anh ch Hoa trng cn y, ngi xa u thy ... ma lbh i vai Em lnh i vai ... ng vng ma gy Hoa bay lc loi ... ng vng ma gy Em nh ngy no dm ma t o ... i tnh tui yu Anh l sao khuya lng lnh trong h Em m tnh su ... liu r trn b Anh mi l ma ... ht ma hiu ht Em bun b v Anh l my tri vi gi trn tri Em nh thuyn i ... bn vng ngm ngi My vn lm ma tnh nhn t o ... by gi b nhau By gi qun nhau cht ng linh hn Em i mt mnh ... cht ng linh hn hoa trng rng y tnh tri xa mi ... em cn ni y Em ngi y anh ... ph vng em i Thng anh vi vi ... qun vng em ch Hoa tn xun ... cnh cao chim ht Chim ht em bun ...

Trang 283

Qua nhp cu tre


Anh qua bn hay l em v y i b con rch nh, chic cu tre vn mn tay M~i m con bm bay gn lm em qun Bm p cnh tay p hn Anh ci em mi vi hn Em khng ln ting thu mnh sau rng hoa o b ba mu tm, nng chi tm rng hoa Em nh tin n trong thn thoi yu ng Nhng m thiu mt hong t Cn anh l dn gi tm thng K: Anh qun cha anh, ln i qua nhp cu Cu tre rung i chn, tay nm bn tay ln u Xm nh qu ngho, m mnh thng mnh nhiu By hng ngoi ven ao mnh mua bn l thu Bao nhiu thng hn l bao nhiu gin hn Phn anh u l em phi ni mt cu buc rng Thng my ma dm, ngp rung kh nng hn Nhp cu nm tr v hi ti sao vng bc chn em u c ai ln ting em b i t lu ri M hai con bm trng vn ling bay u cu Ai i trn nhp cu tre rung chn Bc nh bc qun , em lm ngi ly hng

Qun na khuya
Tun Khanh & Hoi Linh

Quanh la hng
Nhc: Vn Khi - Li: Thin T

Qun n khuya n m theo hi khi Trt tm t vo m vng canh di Qung i ti tu m vng khng ngi, vn lng tri .. Ti l ngi tha hng i bn phng Anh l ngi qun nhn vui gi sng Cu chuyn tm tnh vui theo khi bay, tay cm tay ... Ni bn nghe t khi say vin x Gt chn in ngn mun li sng h o sn vai tm i mt u hoi, bng hnh ai? Hoa no m khng phi pha sc hng, n tnh no m khng gy vn vng? L i gt trn khp chn ngn phng tm thng.. D vng tm u thy, nh bng my chiu ang lng l theo gi bay.. Ct xa tnh xa y, Ngn ting t chng tm qun hng ng cay Mun nhn nh thi gian Ai mi phong trn i tm hng c nhn o trng mu sng gi Ngng gt xui ngc tm v ni bn m.. Qun na khuya bn ti chia tay nh Nh nhau chng l mi lc m v Xit cht tay ghi pht phn k, tin ngi i.. Sa trng anh li i vui gi sng Sng h gi trong ti bao luyn thng Ti ghi nh giy pht y no ngui, bn ng i...

Trong m thu quanh nh la hng, Di ngn cy xanh l. Anh em ta quy qun chn ny ct cao mun li ca m hm nay ta nm tay nhau, Ta ht cho qun su. Mai ra i khng cht vn vng, Chin trng kia tranh u. L ti trai ch bn phng, Mt lng quyt ln ng. La bng ln, t tch reo Nhng gi mi cm hn. on ta v sng ni, Dp tan i tm ti. Tin bc ln, Chin u cho t Vit bng sng mun i.

Qu em
Qu em min trung du ng xui la xanh rn Gic trn ln thn xm Sen h xanh thm Nng tm chim lt t Khng tay ngi chm bn Qu em ng hoang vu Chiu nay vng bng c Gic trn ln t ph Anh v qu c i dit th gi qu Gic tan n em v T m sng tinh m Anh i vang ting h Gi vng min trung du y bao ngi trng ngng Qun ta v Qun ta v Bao l gm Bao l sng Dng li l i chim li lng qu xa Bao lng dn ang ch mong Qun ko v ph tan gic gn gi xm qu

Trang 284

Qu hng
Qu hng l chm kh ngt Cho con tro hi mi ngy Qu hng l ng i hc Con v rp bm vng bay Qu hng l con diu bic Tui th con th trn ng Qu hng l con nh m m khua nc ven sng K: Qu hng l cu tre nh M v nn l nging che Qu hng l m trng t Hoa cao rng trng ngoi thm [ Lp li bn cu ny] Qu hng mi ngi ch mt Nh l ch mt M thi Qu hng nu ai khng nh S khng ln ni thnh ngi (ngm th bn cu ny) "Qu hng l vng hoa b L hng tm du mng ti Qu hng l g h M? M c gio dy phi yu"

Qu hng bn ma
Khi mu Xun ti thm n y vi anh v em ngn hoa ti ci khoe sc khoe hng cho i ngy ngt nim vui l ti thm khp tri cy cnh m tri cho lng say m tri my c m cho nhau t y nghe gi ru rt khp ni ht mng hai ta c i o em sc hng mi em vui thm n tnh tnh em vi anh bnh minh soi nng ln ting ca ting n mng xun qu hng m m sut mt mu xun yu thng Hoa phng ti sc thm thm hn a em ngy xa ngy xa sn trng hai a bng khung vng bun trong bui bit ly mt em vng vn bun chuyn tu ly khch a ngi i khut ngn du tic thng cho lng nhau bun lp lp vn cha phai nng vng tan tc thong mai ting ve khc su thin thu ch ai gian u i vn b du hn ngi ta xt au bit em chng cn tnh yu thm su cch chia lm tnh ta phai mau Thu v mang hiu ht ting ma ting ma bun tnh nh ai nng chiu to khi trong hi sng m my tm hong hn gi rung cnh l vng l vng ri rt cho cnh kh ng ngn ng tic thng bao ngy m cn nh thng 7 ma ngu chng mnh vn xa cch nhau chuc xin b bng m m ngi ngng trng tn li ai th than mu thu mang n y th nhc bun nh ma ri khin cho ci lng cng thm chi vi i mu ng ma gi gi ma gi ma t ti

tri xui my v ging bo em ma trn ngun ra tut b khi l hoa bing sc ci cy su nghing bng chim ngng bay di tn cy ng my bay trong chiu nay hi gigi cun theo my ci lng m m i thay np trong gi lnh anh nghe su ng i v tng cn ti t ch Xun n nng ln gp th gp nhc ngi ca qu hng gm hoa bn mu p bao yu thng

Qu hng ta hm nay m hi
Cc Chnh Hun

Trong tm ti vinh quang rc sng, trong hm nay thm ci vin nh ngy mai Hi qu hng hoa gm, hi M VN, Chng con nguyn mt lng yu nh thng nc vi nim tin bng chy trong tim chng con nguyn ln ng cho vn ch trai khi t nc lm vng binh la Chng con tin theo mun ngn chn bc hn mt ngy v chin thng vinh quang Chng con th: Phi c mt ngy ui ht qun th xm lc Phi c mt ngy ht bn cng n cho qu Cha t M mi huy hong ***** (Nhp: Chm, va, nhanh. C th ht "ui") Qu hng ta hm nay dng c m hi hng vn hng vn hng vn bn tay d cao dng nc Trong tm ti vinh quang rc sng i ln lp lp hng hng nim tin dng cao Qu hng yu du ! Qu hng rng ngi Qu hng hoa gm ! Qu hng ngn i

Trang 285

Qu hng thng qu
Trng Quang & Huy Nam

Qu m
Thu H

Qun nhau qun chng nh


i b v i anh Hai ng thng song hnh Kip ny lm sao gp ? Qun nhau, qun chng nh ! Kip ny lm sao gp ? Qun nhau, qun chng nh ! i b nh cnh hoa Ma xun phi phi hng i anh nh l kh Ma thu ri rt bay bn ng... i b nh cnh chim Mi rong chi y i anh nh bng cy Gi nu.. Vn ng trng ...ngy thng. Thi, xin gi t em Em hy v i Mnh anh lng l... Thi, xin gi t em Xin gi t em... Kip ny nh th i b v i anh Hai ng thng song hnh Kip ny lm sao gp ? Qun nhau, qun chng nh ! Kip ny lm sao gp ? Qun nhau, qun chng nh !

Ra i ri qu hng yu du, u bun t rung r ri Qu ngi mai ny ta bit v u Rng rng nghe li m nhn i li Cha gi tc im sng trng nht nha Th con hy nh mau quay v Th con hy nh mau quay v Ra i ng xa nhiu nng bc hnh trang ci lng r ri Phng tri nht nho nc mt t ly Ly tan nghe ging l thm chan ho Qu ngho tan tc hn cm bo quyn Qu hng i nh quay ng v Qu hng i nh quay ng v .k. Thuyn tri, thuyn tri lt sng ra khi La xa, la xa qu hng ri Bng gy xa xi xo nho lng qu yu du Ai ang soi kinh Trng Sn Sng nhp nh su theo bng m nht mu M su theo nc bin ng L bun, su ri, m i, m i Nguyn cu, con nguyn cu Thin Cha a thuyn con ra khi v bn b bng an. T ly xa la lng qu c, luyn lu ba cm cui cng Bao ngi thn yu nay cn li y Ri tay chiu dn bung xung anh n sng m ph ng m vng nht nho Ngi i hi luyn lu li mn Ngi i hi luyn lu li mn Ri xa ng v mun li Ri y tim lng nh hoi Qu ngi ni lng ray rc no ngui Nguyn cu bin ng dng sng huy hng Dn Nam thot ch xing gng qun th Ngi l khch hy mau quay v Ngi l khch hy mau quay v.

m khuya trng m mt trng v trong ci xa m Ni xa xm kia ti say nhn qu c du yu i tnh qu hng ni chn xa c ngi m hin Tc mu hoa bc chiu chiu mt ngn l v con Ra i con dng i cho gi ma Qu ngi ngi nh n ngy vui qua Gi chiu thng nhc khc ca bit ly C nhn qu c ln trong sng m M i ra i i con s chi M ngy ngi di nh n lm ly Bn m thng ht khc ca ngy i Ai ng ri cng n khc phn ly M i, M i, M i, M

Qun i tnh yu c
Trnh Nam Sn

ng ch nhau na nh em tnh yu thm mt cht th mng ng tm nhau na nh em ta c thy vn cn nh em nhiu i ta phiu lng lu V nhn tnh yu nh l nhng my tri Nh nhng bay theo cnh chim Ri tan thnh khi nh mt gic m qua .k. Yu em ta qun ngy thng tri mau Yu em ta qun ngy thng i hoang V khi em cch xa Lng ta m u nh cy tn L kh Cn bun chi na hi em Tnh yu i ta nay ht tht ri Ngn i in trong gic m ta tm bng em tn cui chn tri Git l cn vng mt em Lm cho ta nhng ti li thm nhiu D em c mi trch than Ta xin t nay nh cch xa ngi ...

Trang 286

Quc ca Vit Nam


Ny cng dn i, ng ln p li sng ni. ng lng cng i, hy sinh tic g thn sng, V tng lai Quc dn, cng xng pha khi tn, Lm sao cho ni sng t nay lun vng bn. D cho thy phi trn gm gio, Th nc ly mu o em bo Ni ging lc bin phi cn gii nguy, Ngi cng dn lun vng bn tm tr, Hng trng quyt chin u, lm cho khp ni vang ting ngi Nc Nam cho n mun i. Cng dn i, mau hin thn di c, Cng dn i, mau lm cho ci b, Thot cn tn ph, V vang ni ging, Xng danh ngn nm ging ging Lc Hng !" ** sau ny c i thnh : "quc gia n ngy gii phng". Bn quc ca ny xut pht t mt bn hng ca ca cc sinh vin trng i hc H N N c sng tc bi Lu Hu Phc khi ng cn l sinh vin ti y. Bi ca mang tn "Ting gi sinh vin". Li ca bi ca ny ch khc bn quc ca ch "sinh vin" thay v "cng dn". Cc sinh vin thuc vin i hc H Ni u thuc nm lng "Ting gi sinh vin" v n tng trng cho mt s tranh u ngm ngm chng Php ti y. H thng i cm tri hay i picnic ti ni Nng, mt ni t nhn to cch H Ni 3 dm, l ni m xa kia cc vua i nh L thng im qun chun b nh qun xm lng. Ni y, cc sinh vin dng n "mandolin" m cho bi "Ting gi sinh vin". H xp thnh vng trn v ht ca, chen ln vi ting v tay nhp nhng. C khi mt tp khc mn thuyn ra gia H Ty, tu li ri dng "violin" v "guitar" cng nhau ht bn hng ca bt h gia ting sng reo ca mt h. Cng c nhng m khuya thanh vng trn cc qun
Trang 287

tr ca cc sinh vin min Nam ra H Ni hc, ngi ta nghe vng ra ting ht trm hng ca bn ny, ht cho vi i ni lng cm tc bn Thc dn ang h nc ta. C ln sau l mn kho ti trng i hc, sinh vin t chc mt m vn ngh ti Nh Ht Ln H Ni. Cc vin chc c mi nh Ton quyn ng dng Php Decoux, vin Khm s Bc K,v.v.. M u sinh vin chi bn quc ca Php, nhng sau h tri ln bn "Ting gi sinh vin", th l Decoux tc ti b ra v. Nh vy sinh vin c phen h h v l c thng ln u ca h. Bn hng ca lan truyn t Bc, vo Trung, ri vo Nam. Trc s phn khi ny, Lu Hu Phc v cc bn sa tn "Ting gi sinh vin" thnh "Ting gi thanh nin", gi nguyn nhc, ch sa li, thay ch "sinh vin" thnh "thanh nin" vi mc ch ph bin rng cho cc tng lp thanh nin hc sinh. Bn hng ca "Ting gi thanh nin" b mt lan truyn n cc trng c. Php c i lng bt tc gi nhng h khng bt ni v cc sinh vin u b mt gi kn; cn nu b cht vn th h khai l khng bit r ai lm ra n... Chnh Bo i v ni cc ca ng cng la chn bi "Ting gi thanh nin" lm quc ca, nhc vn gi nguyn ch thay 2 ch "thanh nin" bng 2 ch "cng dn". Bn hng ca "Ting gi sinh vin" i thnh "Ting gi thanh nin" ri tr thnh bn quc ca Vit Nam. ng thi Bo i ly ngn c vng t thi Hai B Trng pht c khi ngha, thm 3 sc , lm quc k. Mc khc, bn quc ca Vit Nam trc 75 c mt thi c ca tng l mt trong nhng bn quc ca hng hn nht th gii. Vit theo Chung Vit 66.

Qunh hoa
Em mang cho ti mt a qunh Qunh thm hay mi em thm Em mang cho ti mt cht tnh N ci khc khch trn mi m nhi m vn v vi nhng mi hn Trong vn trong n nhng a mong manh Em mang cho anh mt cht tnh V i em qua mong manh Mi em cho anh mt cnh hng La l cht y cha qun Thi cho nhau v gia ph x thnh thang Khng g vui th gng nh ly i ln.

Ring mt gc tri
Ng Thy Min

Tnh yu nh nng, nng a em v, bn ging sui m Nh vng theo gi, gi mang cu th, xa ri chn xa Tnh nh l a, ri bun, trong ni nh Ma vn ma ri, my vn my tri, ht hiu tnh ti Ngi vui bn y, xt xa ni ny, thng hnh dng ai Vng tay tic nui, bc chn m thm, nghe git nng phai i nh sng khi, m h, trong bng ti Em xa xi, ti vn chi vi, ring mt gc tri Ngi yu du, ngi yu du hi Khi ma xun vi qua chn ni y N hn m say, b mi t mi cay, nay cn u Tm u thy, tm u thy na Khi ma ng v theo cnh chim bay L chia cch i ni, l hnh phc r ri, ngi i Mt mai em nh, c nghe Thu v, trn hng l kh Ngn sao lp lnh, ht cu mong ch, em v li xa H cn nng m, thy lng sao but gi Gi tn em mi, trong cn m ny, mnh nh thng nhau

Ri y anh s a em v nh
Phm Duy

Ri mai ti a em
Trng Sa

Ri mai ti s xa Lt
Ri mai ti s xa Lt Thnh ph ny xin tr li cho em Ngn thng bun chiu nay im ting Ngi gio ng lng ng suy t Ri mai ti s xa Lt i ni bun xin gi li cho em V con ng m sng ging mc Hai a hm no lnh but trong tnh yu Ri mai ti s xa Tnh yu nh bng my Tnh yu cn gi bay Hng thi gian phai Ri mai em c qun Ngi i nh bng chim Ngi i u d qun K nim au thng Ri mai ti s xa Lt ng ph chiu sng khi bun ring em Cn bao iu sao em khng ni Ti ci u t gi. Lt i!

Ri y anh s a em v nh, nh ca i ta xinh xinh nh b. C vn rau xanh ngt ngoi , c ma ma hay nng mng m. Cy me gi nm trong ng, hoa l v khuya mi hng li xm bay i trn tr. Ri y anh s a em tr v, v ni cng vin yn vui lng l. Hy ngi y gh ngy xa, di hng thng c gi lng l. Con chim no thng hay ht, con bm no thng hay bay, v y vi nhng thng yu hng ngy. K: V y vi nhng bc chn tru mn, nhng bc chn m trn ph phng quen, nu ma ri s mt lng em. V y ta s ti ngi chu c ging ting chung xa nghe ting tnh th bn xa c li vn ch. Ri y ta s a nhau v nh, v min qu ta thm tho mi la. C cu ao yn gic ng tra, c i non m i c hoa, con sng no a li ting ht no chi vi, bin ng v sng ru ta bi hi.

Ri mai ti a em xa k nim. Xin li cui khng di gian trong mt em. Tnh yu cho thng au nghe bun thm. Gc vng ma gi min chn chiu. Cn y khng gian xa quen gt ly. Bn h ph cy l tha chim bay. Ngi nghe yu thng i xa tm tay. Gia ting ru trm vo cn m ny. Chiu xa em qua y du hn nng ng say li yu trt ong y. n em Thu my bay tin em Xun cha phai xt ngy vng cn g? nh on ri nhng ln chiu hn c... Ri mai chn hoang vu ln ph gy. Ti v nh trong mt mi ng cay. Cn ai m trong tay khi hong hn! V gic xun mun v trn mi hng.

Trang 288

Ri mt ngy
Ri mt ngy, anh quen em Ri mt ngy, ku quen tn Ri mt ngy, khng sao qun Ri mt ngy, si m thm Ri mt ng.. Ri mt ngy Ri mt ng.. Mt ngy phi n Em bit! Ri mt ngy phi n... Ta yu nhau...!! Ri mt ngy, khng bao lu Ri mt ngy, khng xa u Ri mt ngy, nghe xanh xao Ri mt ngy, nghe thng au Ri mt ng.. Ri mt ngy Ri mt ng.. Mt ngy phi n Em bit! Ri mt ngy no ... Ta xa nhau...!! Em bit th, v tnh yu vn th Anh khng tin, anh c hi lng anh Em bit th, v trn gian vn th Anh khng tin, anh c hi tri gi Khi yu ng, khi yu ng Khi yu ng, tnh l on trng Cn au thng, nc mt bun Em bit ri, nhng.... ta yu nhau! Ri mt ngy, ta thng nhau Ri mt ngy, nghe xanh xao Ri mt ngy, nghe thng au Ri mt ngy, ta xa nhau Ri mt ngy... Ri mt ngy Ri mt ngy... Mt ngy phi n Em bit! Em bit! Em bit! Em bit ri! Nhng.... ta yu nhau! Ri mt ngy... Ri mt ngy Ri mt ngy... Mt ngy phi n Em bit! Em bit! Em bit! Em bit ri! Nhng.... ta yu nhau!!!

Rong ru
Nguyn Tm

Ru i mt
Ta thy em i quanh tng git nc mt Ta thy em i quanh tng ngn nn tt Nghe ting em ku tn ngy xa lc mun trng Ta thy em m m ch i ting ht Ta bit em m m ru i mt Nghe ting em run theo tng ngn gi bc sang ma Ng i em v ng i em Nhng con mt bnh minh tt trn dng sng Nhng con mt ma ng tt trn hong hn Ta thy em bng khung v ngn l a Ta thy em lnh nh trn dng nc l Nghe ting em vang trong mt ngy bo t ra i Ta bit em m m i li bng ti Ta bit em m m i li ting ni Ta bit ring em thi bun v gian di con ngi

Th l rong ru, lnh nh trn bin. Th l chim bay vui theo thng ngy. Th l my tri mnh mang gia bu tri. Lang thang gia cuc i m vui. Mt ngy bn em, cho em hi th. T do yu em, con tim tan v. ri m nay trn cn gc lnh lng. m thng nh mt mnh l loi. .. i .. ngi yu i, da tht mt tnh nng say. Tm u em hi, ngi yu i, m hng nhng ln hn h. Vng tay bung li, tnh yu chi vi, nh ngi. Ch v yu em nn anh vt v. Ch v yu em nn anh mt c. Tnh bun em i, lanh thang gia cuc i. Bn sng c mt ngi .. nhn theo. Mt ngy ma ri trn con ph nh. Ch mnh anh thi lang thang li nh. Cn li trong anh rong ru thng ngy di. L th sut mt i v sao.

Ru i i nh
Trnh Cng Sn

Ru con thuyn mng


Qu hng mnh c con nh xinh xinh Li ru iu l, tnh tang i tang tang tnh Qu hng mnh c ging sng nh nn th Ru con thuyn mng vo m i i K: Bn Giang , ngha nng tnh su Bn phng tri , nh nhau tm v Tm em nh th tm chim Nu khng duyn n bit tm u ra Lng sng y bin d d No ai ly thc m o lng ngi Qu hng mnh bit bao tnh khc say m Ngt nh iu ht xng x ti t bao lng Sao anh nh ni vng tay lng yu thng Soi gng m thn v trng ph n

C khi ma ngoi tri l git ma nc mt em. nng theo vo i lm tng ni a phin. Ngoi ph ma ng i mi em l m la hng. Ru i i nh cho ta nng nh lc th than Chn i nng nng hoang mang ta nghe tch lng ri nhanh di khe im lm. Ru i i nh i mi em ngon ny gia trn gian. Ru tng chic bng lng nh vo gic ng ngon. Cho ti tay gi mong manh, cho ti m ly vai thon.

Trang 289

Ru em
Trnh cng Sn

Ru em tng ngn xun nng


Trnh Cng Sn

Ru ta ngm ngi
Trnh Cng Sn

Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru

em ng nhng m khuya. em ng thng m u em cng nhng u m em, ru em d chia xa. em v nhng m xa. em ph ry trong ta em qu gi vong n em, ru em v dng kiu sa.

Ru mi ngn nm ging tc em bun Bn tay em nm ngn ru trn ngn nm Trn ma l xanh ngn tay em gy Nn mi ru thm ngn nm Ru mi ngn nm tng phin mi mm Bn tay em trau chut thm cho ngn nm Cho va nh nhung c em di hn Nn mi ru thm ngn nm Thi ng i em, ma ru em ng Tay em kt n, nui trn mt i Nui mt i ngi Ma Xun va n xin mi n nn m thi.. Ru mi ngn nm tng ngn Xun nng Bn tay em nm ngn anh ru ngn nm Gin hn s qun Dng em tri di tri mi tri trn ngn nm.. Ru mi ngn nm va m em hng Bn tay a anh n qu hng vng son Vo tri lng qun Tc em nh tri xa qua i ngn nm.. Cn li ru mi vang vng mt tri Ma xanh l vi ru em mit mi Cn li ru mi , cn li ru ny Ngn nm ru hoi, ngn i ru ai......

Mi no hy cn thm, cho ta phi cuc tnh. Tc no hy cn xanh, cho ta cht hn nhin Tim no c bnh yn, ta ru rao i mnh Xin ngi hy gi tn. Khi tnh vi qun, tim ln trn ng mn Trn git mu cung in, con chim ng lng cm Khi v trong ma ng, tay rong ru mun mng. Thi ch nhng rng ng.. Xin ch nhng rng ng i sao im vng Nh ng la gt xong Nh rng ni b hoang Ngi v soi bng mnh. Gia tng trng lng cm. C ng ph no vui, cho ta qua mt ngy C si tc no bay, trong tr nh nh nhoi Khng cn, khng cn ai, ta tri trong cuc i Khng ch, khng ch a Em v, hy v i, ta phiu du mt Hng trm c cn y, ta thp nt chiu nay Xin ng trong vng ni, ta ru ta ngm ngi, Xin ng di vm cy ...

K: Ru tng ngt bi qua Ru ngi ln n ho kh Yu em, yu thm tnh ph Yu em lng cht t bi bt ng. Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru em thm kht xa hoa. em y nhng am m em tnh ngha vu v em, ru em chm di phong ba. em mt l cn au. em v gia chim bao em bng b con theo em, ru em gy yu h hao.

K: Cui i cn g na u tn mng m kht khao i khi con tim h hn Ngm ngi v mt ngy ma bt u.

Trang 290

Rng cy trt l
Trnh cng Sn

Rng khuya
Lam Phng

Rng l thp
iu: Bolero 1. Rng l xanh xanh cy ph ng i Thnh ph sau lng m mng c g Ti l ngi i chinh chin di lu Nn mng c u nghe nh chm su . 2. T my thu thanh c nng va ca Trn kip yu anh lnh kh xa nh Gia rng gi vang ting ht tht cao Nhng gia gi ti c thy g u ? k: Sao khng ht cho ngi git gic trn cu Khi bn ly cn pha sc o xanh Trong khi sng xy thnh Mt qung thm mt ng Tn m chin cuc, gi ch cn hai ting mn anh Khng ht cho nhng ngi cn mi m L rng che kn ng v phn hoa Khng ht cho nhng b m hng m nh con xa Hay ht cho nhng ngi va nm xung chiu qu 3. Rng l xanh xanh ni i chy quanh. i lnh quen yu gian kh qun hnh Nghe t ngy th khi sng trin min nh gic lu bn cho non nc bnh yn 4. Li ht xin gy rung ng tht lu ng ht nh chim gia rng l su Xin tht lng qua cu ht u mi Nh lnh gia rng yu l thp m thi

Tng bc chn em, tng bc chn anh v nng trn mi v nng trong ti du nhau i ti ci i ta yu du. Tng bc chn em, tng bc chn anh v nng trn cao v gi xn xao du nhau ta bc ra cuc sng thng au. Tng a mi hn, tng nhnh tay son, rng bc chn hoang rng bng thnh thang, ngi i thng nh ai rng cy trt l. Rng nh chn em, rng nh mi em, rng nh tn em rng yu em, ngi i ta bng yu cuc sng quanh ta. umm umm umm umm umm umm umm umm umm umm umm umm umm umm Hi gi trn cy, hi l trong tay, rng yu em, rng vn yu em, ngi i thng nh ai rng cy trt l. Ny nng trong my ny cnh chim bay, rng yu em, rng vn yu em, ngi i ta bng nghe rng ht trong ta. umm umm umm umm umm umm umm umm umm umm umm umm umm umm

Nhc m tn ha cng ngn cy trm lng Nhc reo bun ha cng ng t rng vng Sng tri khuya ri khp y rng i ! Rng cm hn ngy no th lan trn khp Rng on th ngy no gic sang tn ph Mu o ri thy phi khp trong rng chiu. Ka hn ai y trt yu ging Lc Hng em thn hin cho rng hoang. V cng ta y vui m nay cng sng pht say sa bn khc nhc rng Bp bng bp bung m khuya thm no nng La cng bng chy, sit tay nhau chng ta cng ma quanh la hng chy trong rng khuya La chy hng la dc lng dn on kt La reo vang la go lng ta ngun sng La T Do mun nm vn reo rng i Nhc lng reo trm hng ta ru ngn thm Nhc reo bun ha cng ng t rng vng Nhc rng khuya mi reo vi ta mun i.

Trang 291

Rng l thay cha


Hunh Anh

Rng thu
Rng thu trong gic m, Chiu bng khung gi a, Hng cy khoe sc thu rc r. Ging sng t liu mm, Hong hn trong mt em, Chiu lung linh nng tri m m. Chiu ri thung lng bun, Tnh yu qua ng hn, Gi ln xao xuyn bao nim thng Gp em trn ci i, Chng quen nhau lm ri, Chiu thu vng nh nhung u hoi . Phn vn, n ai nn ru hn chiu nay, Khng em, ngn ly vn khng qun tnh sa Thu i lng nh hng h, Thu i, ngy xun nc n. Khng em, gi nhau ngn cu tic nh. Nghe tng ray rt khc trn vn th.. Chiu thu qua li xa, Tm em trong gic m, Mt mnh, ai n a, chiu vng. Tri thu my trng bay, Chiu bung sng thm vai, Rng xa u bng em xa v Ngn nm my trng bay, Ngn nm thu l ri, Rng thu thng nh em mun

Rng xa khp
Lam Phng

Anh i rng cha thay l anh v rng l thay cha ph c by ch xa l ht hiu i gi giao ma Xun xa mnh chung i bng xun ny mnh ngng trng nhau hun ht phng tri v vng nh thng bc trng mi u Em c v qua li c ph phng ch i thay thng em na i hoang ph thng ta trn kip lu y Xun nay mnh em l bng c cn tic nh xun xa di tay m tng nhung nh em i ch gi giao ma

Ta thy em trong tin kip vi cng bun c cy Ta thy em ang ngi khc khi rng chiu ma Rng thu l a em vn cha v Rng ng cun gi em ng b v Ta thy em trongtin kip vi mt tri l loi Ta thy em ang ngi ht khi rng v nhiu my Rng thu thay l ma bay bun ru Rng ng but gi ma bay dt do Ta vn mong ta ch mi trn tng ngy qunh hiu Ta vn mong em v y cho i y cuc vui Ma xun n em hy quay v Rng xa khp em hy ra i

Rng Rng L
V Thnh An

Rng rng l t mi chnh vnh mt li i, lang thang ngy thng xun th i u tm kim chi, vui u c my khi, trm nm u di na Vn nh ang cn th, vn m mng, mng m, vn ta xa ngy c Ch l mt l gi, theo thng nm vt v ri rng vo h v Tnh yu c t u bao gi tnh yu n ri i bt ng i nh vn cn ang ngng ch ngi sao vn cn n hng h Cho nhau c ni au, au au nh nhau, lang thang ngy thng bc u i u tm kim nhau, vui trong c ni au, trm nm vn mnh sng Vn yu l cn th, vn m mng, mng m, vn ta xa ngy c Mng c l chic l, trong ngt ngy v tr, ha quyn vo thin thu

Trang 292

Rc n thng tm
Vn Thanh

Rc tnh v vi qu hng
Hong Thi Th

Sa mc tnh yu
Li Vit: Khc Lan

Tt Trung Thu rc n i chi Em rc n i khp ph phng Lng vui sng vi n trong tay Em ma ca trong nh trng rm n ng sao vi n c chm n thin nga vi n bm bm Em rc n ny n cung trng n xanh l vi n tm tm n xanh lam vi n trng trng Trong nh n rc r mun mu Tt trn cao dng trn xinh xinh Soi xung trn nh sng du dng Rm thng Tm bng Hng trong sng Em ma ca vui n ch Hng Tng dinh dinh cc tng dnh dnh Tng dinh dinh cc tng dinh dinh Em rc n ny n cung trng Tng dinh dinh cc tng dnh dnh Tng dinh dinh cc tng dinh dinh Em rc n mng n ch Hng Tt Trung Thu bnh qu y mm Em b nh a ng quy qun i ht sen bnh do y nhn Em mun n bn, nm ba phn Ngt thm nh bnh do bnh nng Ngt cay nh mt gng mt b n mt lng li thy vui thm Ht da nghe cn n lp p Ngi vui hoan ni ci hp tp Bao tm lng mng n trng rm.

Anh xin a em v V qu hng ta Anh xin a em v V qu hng tuyt vi n trng treo tut trn cao nh sao nh mun ngn nn Lp le om m hoa ng Hi em theo anh v nh Em thy khng em Em thy khng em Em thy khng em Qu hng ta i Qu hng tuyt vi Qu hng tuyt vi Gi mt trng thanh i gi mt trng thanh Thin tnh ca nh sng Ru con tuyt vi Em theo anh i v V qu hng ta sng Em theo anh i v V qu hng hu tnh ng xanh nh gi cha con La non xn xao cho n By chim ngh s khoe khoang Thy em ua nhau ha n Em theo anh i v V qu hng ta Em theo anh i v V qu hng m ng tre che mt i ta C con chim su ch li Vn cao thm ngt hng hoa C em theo anh vo nh...

Tnh yu anh i ct bt tr chi Em s trn khi anh ui tm Tnh s theo thi gian nht nha phai, xin nh cho rng: Mt ln yu phi trm ln kh au Git sng ban sm lp lnh trn hoa, n hoa Anh o i ngi con gi ch bit khi yu, yu nng thm Th ti sao thm nc mt cho n au ni hn su Em ch bit c mi mnh anh thi Cho d anh trt m say vi ai em vn yu, vn i ch.. Mnh du nhau i n bn tnh yu Vng tay kht khao bao n tnh ng ngi ngng, ng mng tn theo nm thng phai mu ng em phi trm ln ng cay Mnh du nhau ti t nc xa xi, min xa ngt ngo V ri ni ch c uyn ng xy t m Th ti sao tnh yu tan v mau cho tng m?? Em thao thc gi chic m thu Nghe tng si tc n au rt ri theo nhng git su ...

Trang 293

Si gn nim nh khng tn
Si Gn i! ta mt ngi nh ngi mt tn nh ging sng nc cun quay ngun nh ngi i cch mt xa lng ta nh thm em c nh khng Si Gn i! u nhng ngy khi thnh ph xn xao trong nim vui ting hi cu cho sng i ti thm vn sc mu nay cn g u... ai ra i nh hng me gi thu cng vin hoa vng tng thi ht ri mng c xa xi theo ging i tr.. Si Gn i! u nhng ngy ma mu khoc o i tay cm tay ni nh cu g u bi hoa qun nhc m v u rn rng ging ht Thi Thanh Si Gn i! thi ht ri nhng ngy thng bn nhau u Phm Duy vi tnh ca su mt l ri khc thu ban u cn g u Si Gn i! ta mt ngi nh ngi mt tn mt tng con ph i tn ng khi hn nhau ta lc li tm i tnh bun nh sng thm Si Gn i! ti mt ngi nh ngi mt ti nh trng xa mt tui thin thn hy vng xa hay mng c gn nay cn g u... ai ra i nh hoi cu th ni qu hng mun ngi ch ngng ta tic thi u ym xa xa thi gi cn u...
Trang 294

Si Gn i! ta mt ngi nh ngi mt tn nh hng cy l trng tm mt tri soi sng nh du hin ang ngm ngi trn mi lng im Si Gn i! ta mt ngi nh ngi mt tn nh m bia lnh hng nguyn nh tri cao b t lin cn g u...

Sao cha thy hi m


Theo nm thng hoi mong th gi i my ln i hi m cha thy em i nh rng y cn c anh m ngy hng thng nh vi y Ngy i mnh ha ton nhng li chan cha cn hn gi hn my mi tun mt ln th k nghe chuyn sng gi k nghe nim c m Nhng em vng hi th th l em hng h hoc l em khng nh anh u khc ngi xa ngy ln m mong ch tnh yu ni sao va T lu nh xa vng i trm ngn cay ng hi em c hay khng ch cn mt hi m l anh mng vui lm c sao em ph lng... ngy xa em cn nh nng T Th bng con ngng trng thi gian hoi cng nng thnh ngn kip yu thng chng ngy nay anh no thy lng chn thnh ca th nhn tm u trong tnh yu c bn lu kip sau khng su Anh m c lm sao cho trn mi duyn u p lng em yu du xa Chc N chng Ngu tng ng cay di du ch Thc bt cu Cn em t xa cch

lm anh hn anh trch hi em c hay khng mi mn i hi m thm xa gi vng bng nh thng ai ngp lng...

Sao nh xa nhau
Mt tri cn soi trn ng v ng hng cha phai du ngi bc i My cn bao la, rng xanh thm l Chim vn vui ca chan ha Sao Sao Sao Sao nh xa nhau, n qun nhau ??? nh b nhau, rt tay nhau ??? nh chia ly, n ra i ??? ta n chia la nhau th ???

Sao i ngi
Bc chn l di dc si ng trn Chiu in bng my tri ti t bun Tn ng x lng c l An phn chia mng t ly L duyn cn tc hp c g C chi u ri ti v y Tm hng du xa lng nt trang i Ngn thng my tun trng nh Chn mm khut dng ngi xa y xt xa nhiu xin ng cng ai K: B ng bn tay trn trm mn Li ca no i tm nhc u vng im lm B v mm mi v ru ng ong y m hoang vng Thuc tn khi tay vng Bm mang phong nhy hoa cn g u n khuya i thng b liu ru su Ngoi kia v tr en ti Hai ngi cch bit ni tri Bi sao tri i sc ginh ngi

Sao nh xa em
Nguyt nh

m nay mt mnh em C n di nh n vng m nay hn em i hoang Trong cn au nghe nc mt mn li Trong cn m em khc nhiu ri Khi thuc no a em v d vng Hi men no a em vo tng lai.. Ma ri git l ri Theo nhau dm nt hn ngi Trng ri cuc tnh ta chia phi Em thng anh cho anh ht n ci Em yu anh cho anh ht cuc i Gp ni su em chn vi qu kh Gom cn bun em xa ngi hm nay.. B mi gi lnh gi Ma xun tn khng hay Bn tay no but gi Ch anh v m nay Ma vn ri ri gia lng i Anh vn i qun mt mt ngi Sao nh xa em Sao nh qun em Sao nh b em.. Yu nhau mt m xun Bn anh em nh mt ng v Xa nhau tn ma xun khng hay Em a tay mong bt nh mt tri Em quay lng mong trn trnh loi ngi Ting ht bun anh ru ngi pht cui Xa anh ri em cn g anh i..

Ngy no cn say sa nng nn Va cm tay nhau ci lng cha chan Ri quay bc chn nghe d vng s phai tn l lng n hng cn soi ni ging nng V phng b cha ht mi i n Da tht d hng bn tay m m Ve vut trong m vn cn Sao Sao Sao Sao nh xa nhau, n qun nhau ??? nh b nhau, rt tay nhau ??? nh chia ly, n ra i ??? ta n chia la nhau th ???

Cn cn mt m thu bn ngi Ri la xa nhau rt l d thi Ngi xa vng ta, cho ta khc Khc !!! duyn tnh l lng

Trang 295

Sao khng n bn em
Thp thong thy bng i chim tung tng trn khung tri vng. Ct ting thit tha gy cho em i bao nhiu su nh. Lng bun nghn ngo nh cn ma xa, sao bng ngi khng n bn ta, em yu thng m p con tim ch mong, bng nh mt m ui m say anh ru em qun ngy thng, lc snh bc bn nhau ta nghe khung gian ngp nng. Tnh cn m nng trn i mi em, ai c ng cn gi chia ly mang phong ba x nt yu thng t ti. Sao khng n bn em trong i cho tnh thi hoang vng, mt ting yu anh sut i no ngi c hay, bc chn anh xa v, con tim em lnh gi. Tnh cht mt gia lc bao mong ch chm tan theo bng ngi.

Sao m qun c
c Huy

Sao vn cn ma ri
c Huy

Lm sao ti qun c Nguoi em gi Saigon Xa cch nhau t ngy y Mong i tng cnh th Lm sao ti qun c Thanh ph nhng k nim Mot sm ra i vi v Bn b cn, mt ai Mt mnh ti bn ny Chiu vng l ri Vo thu gi lnh Mnh em bn y Ai a em v? Lm sao ti qun c Thnh ph lm nht nha Oi nhng con ma tm t ri v xt xa Oi nhng con ma tm t ri v xt xa

Bt u tri vo ng nhn hng cy tr l nhng thng di ch trng t ngy anh vng xa anh i lm nhung nh nim nhung nh chi vi by gi l thng hai sao vn cn ma ri Th ri tri vo xun tng rng anh s n nhng thng di mn m no ng anh qun anh i v ni y v ni y xa xi by gi l thng t sao vn cn ma ri Sao ta vn cn m p mi cuc tnh ra i sao ma vn cn ri ging mc li ta v d l ng cay ta vn yu ngi y ta vn i vn ch Th ri tri vo thu nhn hng cy trt l nhng thng di ch trng t ngy anh vng xa trn con ng em bc mt chic bng n ci by gi l thng mi sao vn cn ma ri...

Trang 296

Su ng
Khnh Bng

Su Khc
Bun nm nghe ti khc, ma hin ma v. Bun mn chn gi, nh anh yu vi Hn ti sm hi, thng nm su lo Bun phn thn cy l gia m giao ma Tri lm nc mt, tin a anh v Ging sng nc ln, ly li i em Bun git ma tan v, khc nh ngy qua Tng hng cy thp nn, soi tm bng hnh Tnh ta nh my khi, c cht su ri Li tng m em ni, m m v v Bun tng bi kinh thnh, cu vt i anh Bun t ngy th u, ting ru ca m Bun ngy khn ln, xt xa cho i Cn ai c nh, ting ru h i Bun nm m ti cht gia m trng m Mt cy thnh gi, c em bn i M ti ai p, vng em cu kinh ... bun.

Su l bng 2
T khi mt nhau ri tim ti thnh si m m chp chn trong gic ng Nghe hn nh ging sui tri vo khonh vng h v Vt thng trong hn nh kh Ngi i my ai ng ra i ri l ht Ra i l vi chn tt c Chn vi i hnh bng nhn tnh sm ti bn nhau Nhng m tm s tay gi u K: Ai, ai bo thi gian khng bin i Khi th nguyn trm nm vn yu ti hi ngi i Ai, ai cm tay ti mi o ri i li ni ngt ngo trn u mi Ti, ti hiu thi gian nh cnh nh Chim tri mt khi khn ln bay i vi mng m Ti, ti hiu xa ti qu tin i Nn gi sng l loi Cn y l th tnh mang theo lm hnh l Ti xin bng lng m ni kh Ghi vo trong nht k nh l vt t'ich au thng Bc i m thm vi phong sng V xin cm n ngi bao nhiu chuyn la di Nhng khi ngi nh tm chi b n tnh ti cn gi nh mt thong nng mong manh Cht hng k nim hai a mnh

Chiu nay gi ng v, dng chn trn bn xa i trai gi sng, v thm c hng. Tm bao nh thng, m sao ph phng vng. Tnh su lnh but m trng. Ri ngy mai s ra i phng tri Bit u trn ng vn no t ly Bit u cuc i ngy mai i thay M ti vn cn .. nh .. nh .. nh (9x) Pht giy ban u. (ln 1) Ngi ngng bc chn bun, em sang ngang ri nh thi nh mong, gi theo gi ng. Tnh yu gi bng vo ni cui tri nh Su ng cn n bao gi. (repeat *) (ln 2) Ngi ngng bc chn bun, em sang ngang ri nh thi nh mong, gi theo gi ng. Tnh yu gi bng vo ni cui tri nh Su ng cn n bao gi. nh thi nh mong, gi theo gi ng. Tnh yu gi bng vo ni cui tri nh Su ng cn n bao gi.

Trang 297

Su l bng 3
ng tnh nhiu kh au Ti bit chuyn ngi yu Thay lng nh i o Khi bc chn vo i Ti trt yu mt ngi Th nguyn khng i thay No ng tnh l i Chia mi ngi mt ni Ti vi xa ngy y Em khc nh ngn ngo Ti xt xa ngm ngi i lng bun c i K: Qua bao thng tri Lng ti vn nh thng Qua chui ngy bun tha hng Nguyn cu mai sau au thng thnh k nim V tnh yu p thm Tnh c gp li em Trong qun nh na m i vng tay no m p em vo lng Em ng ti lnh lng Thuyn nh qun bn sng Cuc i l b du Ai ph lng nhau i tm duyn tnh mi Ti bc i ngm ngi m vn ma dp vi Ph bun mt mnh ti

Say
Lam Phng

Sn n ca
Trn Hon

Ta say tri t cng say Ta in v nhng bun phin Ta bun ta chn s i V i bc ta nh vi n nay nm ng ngoi hin Quanh ta c mnh trng hin Ta m lng t vo tim Say i gic ng cho qun i kip lm ngi Tnh tnh a vo bin khi Sng no cp tn tay ti Nh nhng m l loi Nhn pht ngi vui ni bun ny ai c hay i trn th kh au Tnh trc tnh sau Bit tnh no n bc u Ta ta bit ta gi nn ngi vi b ta m nay ru t m say Ta say v hiu lng ngi Ta cu mong kip sau ny c lm c di xanh ti

Mt m trong rng vng, nh trng chnh chch u ghnh thp thong bng c sn n ming ci xinh xinh. Mt m trong rng ni C anh l khch nhn tri xa xa Ngm trng say m mt mnh bng khung. Mt m trong rng vng, C c sn n ming ci khc khch Ngm anh l khch ri lng bng khung. Mt m trong rng ni, C anh l khch nhn tri xa xa Bit u sn n nhn mnh m m. Sn n i ! i ta nh cnh chim chiu phiu bt thi gian vun vt tri my Sn n i ! ng lm thc mc cho lng kh cn t nay nc mt y vi Sn n i ! Thi gian li cun bao ln bn rng y hng bt ngt tri thu Sn n i ! nh lng sng vi bn rng th mng cng hoa vi l ngn hng. Hy nhn trng ln. Ri lu m dn. Hy nhn my bay Thit tha v ngn ch i tay ngi sn n. Khi nhn chim bay Bay i tm n. Khi nhn gi cun. L th ri cnh cun bay ln ngi sn n ! Sn n i ! Lm chi cho n au lng trong mt thi gian ri thng ri nh. Sn n i ! Hong hn xung dn i ch ai y

Trang 298

Sui m
Vn Cao - Phm Duy

Sui tc
Vn Phng

T o tm
Hong Nguyn

Sui m ! Bn rng thu vng, ging nc tri lng l ngoi nng. Ngy cha i sao go vng? B xang ngt bng cy thy dng. Sui i ! i ngun yu mn, cn ghi khi bng ai tm n. n ai nn bung lu luyn. Sui ht theo i chim quyn. Tng hn ma xa cng xy nh bn sui . Nghe ting sui rc rch tri hoa lng hng gi ngt. n nai a trong khm l vng ti . T n trng theo vi thng nm, rng cn nh ti ngi . Trong chiu no gia chn y, hn cm lng ting i . Sui i ! Nghe rng heo ht. Ging m a l kh ga trt. Cn nh lu hng yu du . Vi sui xa tri ni u .

Tm cho thy liu xanh-xanh l li Hay i tm dng sui tc trn vai. Ghi trong khe mt u hoi hnh bng ai. Ti vi em mt m Thu m i. Ngi em gi ng im trong hi lu Ti ngp ngng lng mun ni i cu. Xin cho sui nc nm ngn tm n nhau. Nh chng ta i ln hng gng thng yu. Ti mun a em qua min ging ni xanh. Chng ta cng thm con sui du m. Nhng thin nhin khng m nh tc huyn. Nhng Thu qua khng trong nh i mt em. Lng ti mun vit ln i vn th. Hay cung n cng nt bt tranh hoa. Xin em bit nh cho tnh hai chng ta. Trong th, cung n v sui tc m.

Mt chiu lang thang bn ging Hng giang Ti gp mt t o tm Nh thp thong trong nng vng Mu o tm i luyn thng Mu o tm i vn vng Ri v m m m mu o y Mu o tm hm no Dng quyn luyn trng su Chp chn tm t mu o thong chim bao M mt t o, mt t o qua ng Nh mong mt li ni, mt li ni yu thng Mc thi gian du i cnh bic Mc ging sng du hin luyn tic M chiu thu bun nh gi chic Ti m ... mu o c mong sao o mu khp kn tim nhau ri chiu chiu l chn bn ging Hng giang Mong tm li t o y Mu o tm nay thy u Ngi o tm nay thy u Ging nc vn tri cun mau Ri cht nghe tin qua li gi nhn Ngi o tm qua cu T o tm phai mu ging Hng giang h hng cng nao nao

T o ci
Hong Thi Th

Ti i trong nng Thu mu nh Ng ngn v ting gi Thu bun Ti i trong l Thu vng a C ng l mun l tnh th .. Hm nay sao o bay nhiu th ! Ti tng ngn cnh bm khoe mu hay ! Ting pho u bun qu ? Xc lm xao xuyn ng hoa .. Nhng t o ci tht tha bay bay trong nng chiu a ngi em gi bc chn i i v bn nao ? i bun lm sao ! Em c nh Thu no ? Nhng t o ci tin em i em ly chng Chim tri theo gi bit ni u u m c mong ! Cung n thm ri ri mi ting t lng Bng khung trng gi bay t o Gi hi lm sao bt lnh lng ? Ti i i mi theo mu nng Nng lng ti vi qunh hiu ...

Trang 299

T o Vn Qun
Phm Duy Nhng

T o xanh
on Chun & T Linh

ri i i mi cho anh su m m ngi ch sng m ai Mng na cng l khng ta quen nhau ma thu ta thng nhau ma ng ta yu nhau ma xun ri tn theo ma xun ngi v lng l sao nh Anh cn nh em ni rng sao ma xun n khng vui sao ma xun n khng ti em i c trng no khng t c diu no khng bay c tnh no khng say Em cn nh anh ni rng tm hn anh d chng qun tm tnh anh d chng phai em i c u ng n rng c tnh no khng phai nh tnh anh vi em Ri chiu no bng gi tm hn tm n nhau em m trong ting ht anh m trong nt bt a tnh sao trch sao hoa xa cn c lc tn nhng ring anh dt my cung n nhc i cn ghi nhng nt thng yu hoa tn tnh tan theo khng gian...

C nhng chiu hoa, nng nht say lin hoan Bn nhng ngi hoa, ngt ngo hng tc phn Mt chng phiu lng, m n ti gia i n hn ln tc, ngi p ti nt mi Mng vng t o Nhc giao tnh chi vi! Ta gi v ngi i! my cung n T M xa Yu i mt huyn Xinh nh dng thuyn Ai nh lay mn the thp thong? Nng nh i gt hi Dng bn mi ngoi Vng vng ting ai ci Nh mng i xa xi T M chng i, dng n bn Vn Qun Nng phm ho hoa, k ln mi giai nhn Dng nh bn sui, cung n p m o Mng cha tn khc, Phng Cu lu luyn nhau Phng i! n vng Tm chim Hong ni no?

Gi bay t mun pha ti y ngp hn anh ri tnh ln chi vi thuyn anh mt l ra khi v em phong kn nh my tri m m ngi ch sng m ai Mng na cng l khng ta quen nhau ma thu ta thng nhau ma ng ta yu nhau ma xun ri tn theo ma xun ngi v lng l sao nh Anh cn nh em ni rng sao ma xun l vn ri sao ma xun l vn bay em i c hoa no khng tn c tri no khng my c tnh no khng phai Em cn nh anh ni rng khi no em n vi anh xin ng qun chic o xanh em i c u ng n rng c mu no khng phai nh mu xanh i n Ri chiu nao xc pho bn thm tn mc bay em i trong xc pho anh i khng ngc mt thi nh em Lc anh ra i lnh gi tm hn hoa mai ri tng cnh trn ng lnh lng m i tic nh thm chi hoa tn nhc bay theo khng gian Bit nhau m nh nh nhau su dng tnh trn i mong manh ngi m mt sm n anh

Trang 300

Ta l gi mun phng
Phm Duy

Ta mun cng em say


ng Khnh

Ta nh ln gi
Ta nh ln gi, cun o em bay, vut tc em say, ngy ngt tim kh di Ta nh vt nng, rt xung vai em, sui m mi em, trn th gian cn li Ta nh li , vi nhng bn khon, vi nhng phn vn, mun no v u Em cho li p, xa ht u t, xa ht u lo, nh nc m mt h n vi em xa nghn trng, dn n a nhau vo mng, Nng vui a gi, my hng che bao dung. Tri t quay i tng ma, th gii yu thng di kh. Nhng cnh hoa mai rn n, hnh phc m bng i ch. Tm v thung lng xanh, mt ging sng nc trong, Mt chiu thu my xm, khi sng xy thnh. Tnh ng say gic m, trn vng trng ni nim, Bi thi gian phai trng, thin thu qua thm. Khoanh tay nhn xung, th gii mnh mng, th gii lu vong, ta vi em cng v Ta nh ln gi, vn mi bn em, vn mi yu em, di bng cy chiu h. Ta nh loi bm, qun qut bn em, mi mi yu em, trn gi chn hn th

i! Ny hi gi lnh min Gia N i Ph tuyt bn ma L gi cm th ca ngi di c u u! u u i! Ny gi sa mc, min c tha ngi, Ln gi nung hn ca anh vi ti u u! u u! Ny ln gi Thu! Bn b sng Seine, ln gi mt Thi l cht v ni ho kip. u u! u u i! Ln gi Xun, v x anh o Ri vt sng, gh H Uy Di, vt v Cali Ta t ci Nam Vit, ln gi ln ng, thot gng cm T do vy vng thi vo bn phng. u u! u u Ri gi gi nhn loi V nc gi go cng vi gi Lo, Cung phong ngn gi, qut sch Cng n u u! u u!

Ngi yu, Ngi i ng khc na Vng thu tn l u T`nh yu nh ru cay m b mi t y Yu mi vng tay ny Hy vui trn m nay Ngi yu, Ngi i ng khc na Tnh yu ngi ha Nghn nm vn cn say Hy cn ly chiu nay Vui vi tnh yu ny Ta mun cng em say Mt ngy khng c em Nh xn xao bng hong Mt i xa vng em Ro m vang mun mng Mt ngy em khng ti Mt ngy em khng ni N ci rong ru mi nt tan Ngy mai tn phai mu hoa c Thi gian cung thc l Hong hn ri y tay S v em t y Cho nhng ngy hao gy Ta mun cng em say

Trang 301

T n i
Phm Duy

Ta s v ng H
Li Gii thiu (CCH): ng H i, Gio Linh i, ta s v vi nim tin yu mnh lit. Vi i tay v sng thp cha bung. Ta s v y t ting khc nghn ngo, trn vng mu ngi thn va gc xung. Ta v y gi nh ta, gi p ta, lng xm bng ln sc sng v chu con ta hnh phc reo mng. Ka Cam L, Triu Phong, Mai Lnh. Nng vn p v tnh qu hng tha thit. Hy ht vang ln cho n mt ngy v. --------------------------Ta s v ng H 1. Ta s v ng H Ta s v Gio Linh Dnh li t qu hng xy bng nc mt Dnh li t qu hng thng nm m hi Ta s v Cam L Ta s v Triu Phong Bng con tim la chy Bng bn tay xit li trong hn cm lng ngi Gio Linh i k: y gi n, gi bo t, gi sm st ln trn u gic. Gi hn cm qun dn ta vng ln. Gi phn cng Gi oai linh n Gi oai linh n T khng trung: anh hng my xanh T i dng: anh hng bin khi y b binh: sc mnh tuyt vi Ta s thng! ta s thng!

m vang cn giy lt Hi rung cn thm ngt Dng gian cn trong mt Nghe ting ht cha nht tan Bao nhiu l thng mn Bao nhiu l quyn luyn Vi bao nhiu nim xao xuyn i vng xa nh m hin i mt ln nng nu i trn i chng lu Trong trm ma xun ho Tay hi bit bao nim yu Ging eo xo nhn th Cha phai lng say m Vi i ba ln gian di i vn mang cho ngt bi i n i chi vi Nh khi thn trn m gi Ba trm ngy trng gi Ngng trng ra i gp mi chung vui. i n i mi mi Thot thai theo i vun xi Bao nhn tnh th gii Ln ln trong vn n i, mun i. Mang n i chng v Dng cho ngi yu qu Dng cy n b v Dng bit bao n tnh xa Mang n i nng Dng nm m th x Vi dng hng hn thng nh Cn vn vng trong chiu t

2. Ta s v ng H Ta s v Gio Linh Dnh li t qu hng chan ho nh nng Dnh li t qu hng thit tha ngn i Ta s v Mai Lnh Ta s v Hi Lng Bng con tim hn c Bng ging mu kiu hng trong hn cm lng ngi Gio Linh i k: 3. Ta s v Si Gn Ta s v Tha Thin Dnh li t qu hng chan ho nh nng Dnh li t qu hng thit tha ngn i Ta s v H Ni Ta chim li Thng Long Bng con tim hn c Bng ging mu kiu hng trong hn cm lng ngi Thng Long i k

Trang 302

T tnh
Hong Thi Th

T t
T V

Ta yu em lm l
Phm Duy

T kip no ta ng b v Ngi n tnh sao n xa ta T kip no tnh n tnh su V lng th ng lng bun Lng ng lng bun v lng tm mi tnh hng Tm mi tnh hng m tnh th mi mt mng Ai i tm ai ... sut i ... Ai i tm ai ... sut i ... Tnh yu no nh n trong m Tnh yu no m i nh th Tnh yu no lng c i ch i ch tng pht tng gi Tng pht tng gi m tnh th n no ng Tnh n no ng v tnh no c hn gi Em i tm anh ... sut i ... Em i tm anh ... sut i ... K: i em ng cht theo ngy bun Bun l loi thy u nim vui Nim vui xt xa i ch Ch ti vi tnh anh cho Tnh yu ny em nh n anh Tnh yu ny em nh n thm. Tnh yu ny, tnh qu ngt ngo V tnh cn qu trn y Tnh qu trn y lm lng cm thy ngn li Lng thy nghn li v tnh hng rc r mt tri Em tn th anh ... sut i ... Em tn th anh ... sut i ... Tnh yu ny ... tnh yu ny ... Tnh yu ny ... em cm n anh ...

Ri y khi ma dt chin chinh, gi dng khc n thanh bnh. Ta i tm th mun phng gt in ni rng thm u v lt trn mun trng sng Li anh thm c khi nao, di trng gia ma hoa o Trong ng d m cn vang ting ng Lu chiu cn luyn nh hng, lu xy trong khng -- sng gi rt chia ly, Phn hoa em chia tay ra i, a chn dng bc bn cu gi t my cu Khi v son thm lng ngi thu cnh t my tri Nu tnh qu i ln nhc min qu xa xi Mi khi vang m ngn phng, nhc chinh nhn trong chiu sng, em c mong ging sng c vn sui nim thng, Tnh anh nh thng u non, vi cao trng my bun ng mun kip c liu, ngn nm cn reo

Loi c cy mt ru. Loi ma qui ngu si. Ta yu em lm l. By gi ng no i. Em yu ma qu d n gieo su thng. Em l cy c a, em n gieo bun thng. Ta cho em tt c. Hi n hn tnh u! By gi tnh tan v, ta cn li thng au. Ta yu em lm l, m vng tay di kh. Em l loi hoang th. Ta vt v tinh khn. Loi ngu si mt m. t vng phn son m. Ni m hoang lc th. Em bc hng lng l i! chng gai y li. Ct bc i v u. Mt ln ta lm l, trm ng cn su au. Ta yu em vt v,i! ln cui ln u. Em l cnh gai st, cho tht nt xng au. Ta yu em vt v, v n hn tnh u. Yu l su cht cha. Yu cn c l bao? Ngi ngonh lng du mt. Cuc i mi i xy. i van xin hnh phc, n l no ri may. Ta thng em nh b vi gic m bc vng. Em l cy c a, ta l loi ma hoang.

Trang 303

Ti vng anh
Tun Khanh

Tm Bit Chim n
Trn Tin

Tm s i ti
Khi va ln ln, ti vi yu mt ngi Nn cha hiu , cuc i bc trng nh vi Tnh yu th nht i ngi Ngi yu th nht ph ti Gic m chung i Thng m p bn nhau cho n ngn sau Khi va bit yu, ti ng tnh yu l p Nn chng ngi ngng, tnh u trao ht cho nhau N hn th nht cho ngi yu ngi em n bao su au Trt thng nhau ri nh m hn thng au cho n mun i K: Ai i tnh c l lng ri Ngi v ni y c vui khng lng ti mi nh thng mong Lnh lng kip c n ma ng Tng lai ng nhc n lm g Thip hng thi nh ht chung tn Cuc tnh hai a v duyn ng trn c ring ti tm vui Khng cn c nhau, thi nh gp nhau cng bun Chn vi k nim, k nim ng vng khng tn Hng cy cao vt nh lng im Nim tnh ti cht sau mt m Pht giy ban u Ri i vo thin thu mun kip l lng

Ti nh anh chim qun gi sng Ti vng anh chiu mun ngng tri m xung thy tic nh cht nghe tim b v cung nh dng em gy gy Thuyn lt m di trng ngy Hn c nhau tng pht tng giy Em nh nhng pht y ru a ta trong m th ng th ! T ngi gi may v lnh y, ngi ngm chim chiu lc by ng v ng ngc lng bng hong Cuc tnh qun lng li rn rng trn lan T anh say qun ngy thng M mi cha m bng hnh em i mt sng lng lnh cun tri tim anh trong bin tnh mng xinh ...

Tm bit chim n xa tm bit nhng gic m V gin hoa tm bn nh ai nh mong Cho n hn b nh du dng bn m c i ch con n nhng chiu xa rt xa Em nh chim bay xa gia ng xanh qu hng bao la Tc ma xun theo gi ru m ru m ru m bng bnh Anh nh chim bay xa gia n chim bay trong phong ba Gc tri kia chim n thng ai thng ai thng ai i ch ai Chiu no trong ph xa lng nhn chim n bay Lng thng m c nhng nh ni xa vi Mt ngy ting sng v ri ngi trai ln ng nhnh hoa tm bay cho theo thit tha Anh nh chim bay xa nhng n chim bay trong phong ba Gc tri kia chim n thng ai thng ai thng ai i ch i qu hng bao la ting n ti ngn xa ngn xa Ht v em c gi yu ai yu ai i ch ai

Tm bit anh yu
Tm bit nh... tm bit ... ngi yu hi Anh yu c i c ngi ... ang i Anh yu c qun v qun tht nhanh Nh ln u ... anh bc qua i ti Tm bit nh ... t y ... nghe anh nh Hy ci ln ... anh yu ha ... ci ln ng mt gn bun ... d rt nh Ni anh v ... nm thng ch u bun Ta vn yu ... i mt y ... anh i D hn ta phiu bt ... my nm ri Cho d tht tnh ... l gi bit Ta vn hoi ... nh mi ... sut i thi Vnh bit nh ... vnh bit ngi yu hi Mai xa nhau ... se st c i ti Hy im lng ... m nghe ... tim ta nhi Vn vui ci ... d bit ... xa ... ngi Vn vui ci ... d bit ... xa ... ngi

Trang 304

Tm S Gi V u
L Minh Ngc & Phm Duy

Gi em i My trng dng cch chia oo0oo

Tm s ngi lnh tr
T khi anh thi hc, t khi i la i ng T sng ngn ni tr t t khng ni nn li T khi gt sng h ngc xui, i nhng m di hn nghe thng nh ai Mt nm tm vui ni quan i cha v mt ln, d ch mt ln thi Tn m anh cha ng , lu xa in vng chn gy i trai cha bit mi ngi g khng c trng ch Ngi i, nu hay rng v yu vai o ti bc mu in di li xa. Tnh yu va nhn tin i la xin h n mt li, d ch mt li thi u nm mnh yu nhau, cui h mnh gi t. Ma thu xui qun v bin khu cho n ng tn ch nhng mt ln thi Mong sau em anh hiu rng, i lnh du phong trn nhng yu, yu nhn tnh v m nh chng mnh. Nh m hn h , gin hn ri yu nhau hn T khi anh thi hc, lng thng bit my cho va T khi ta cch tr, k nim. cha xa bao gi Cu xin tc em cn mu xanh trn m em vn hng , v mi em vn nng i ng tnh thng dng cao sng tin v ngp trn lng chng mnh ch mong...

Ngoi y -- Tui xun lnh Rt cm lng c hoa Em nhn my khng cnh Bay v phng tri xa Nghn ngo em thm hi: "Ngi i c nh nh ?" Ra i -- Ma xun y My hng bay cui thn Hoa vng ci trn tc Em ngy th mt bun Tri sng trong lng anh; Vc thm trong lng em Hai a hai tm s Xa nhau nh m ngy ... oo0oo Ngi i v l tng Em li hn cm Mi ma hoa li n Mi hnh bng ngi xa nht phai mu o Ni tri di gc da Mt tri hoa go V ma nng hai ma ... Chorus: Hn mai v ! Hn mai v ! Xun ri xun qunh qu Ngi gi qu Ngi gi qu Xun bun xun vng v ng anh i ng anh i i bc di thng nh Gi em i
Trang 305

La nhau v l tng Hi em : Ngi qu hng u phi v bin gii ? u phi v nghn phng ? Mun ngn nm cn mi L trn ri hoi Chuyn mnh ai ngi bit V ai s xt thng ? Hn mai v ! Hn mai v !

Tan tc
Ta a ngi i ng v tnh chia hai li Ni tic nh khn ngui T t m y m cuir i xa mi Bit n nay sang bn nao Tm nhau trong ci m Hn mnh nghe xa vng ai ca khc ht nm no Ta nhn phm giao n bun thng ta khc ting ht vang trong hn Ru rt cha ung M hn say kht Anh cha i khut sao m h Chp mt bng thy cch xa bn b Bng dng xa khut chn tri tm Mng c xanh ngt m tnh tan nt m khuya hiu ht ta vn trng ch Mt ngy no mi cnh chim nh Nng xa c thng chn xa chim v

Tn tro
Git nc ri hay git su ri ri L vn tun khc tnh ta nt tan Thu vn tri, gi bit ly n Anh v i, em vn ng y Nhn l ri nghe lng ta tan tc Tng xc hoa ri tn t cui sn Anh c i tm vui ni khc ng nn thng xt em m chi Cuc tnh th nht em trt trao v anh Tnh yu u tin Tnh yu m v nhiu xt xa Ngi yu qu hng h Lnh lng bt i anh ng chy theo bao cuc vui Ch anh ni c bit bao nhiu ngi Tnh nhn trai gi y anh hn h Ch cn mi em, i ch ng trng M nghe but gi thm i vai gy V mi khi nh hong hn ri xung Tnh ng qun phai dn theo thng nm Nhng dng quen li theo bng ti Tr v y em nh thng Cn rt ri nhng tn tro nm c Si m tim cho lng thi gi bng Thi nh anh tnh duyn dt V em xin gi m hng tn tro

Tan v (1)
Mot chiu thu xa e p bn nhau Lng nhn my tri m mi duyn u M ngy hai a bc chung nhip cu Dt bao mng thm cho nhau V m n mai sau M chiu thu nay ai n bc di hn b v gia tui xun th m su cay ng n au ring mnh Tn phai mt gic m hoa thng ngy vui chng qua Ngn nam my vn bay C bun chang hi ai Sao tnh i chng phai i n xa qun ri Bc i khng i li Cn g u na n tnh Ri nguoi ra i mi t duyn Cn mt mnh ti thng cht u huyn Cho d ai d buoc sang ngang roi Minh toi mt bng n ci Thng ngn i kh ngui

Tan tc (tc)
My bao la tri en u ti m ng trng l khch bng khung Ngng v phng xa ch tin nhn Nhng nhn no c biet ni no m ch Nhn cn vo von bay cao bay xa tt Chng c hn ngy v tm ai ni nao Nhn cn say m nhng bng hng tuoi tham N a cng cnh liu l Li nh hn tnh xun Nhn cn mi bat bm vng xinh xinh Bay lt nh nhp nhng bn ln sui trong By gi chim bt ngn khn tm Cch sng cch ni mun trng Gi i gi a chim v Cng ta c ko ta mong Gi im gi chng tr li Chim hi nh lng quyt gi my bay Kip sau ha gp, kip ny nh thi
Trang 306

Tan v (2)
Bao ngun vui mt, lng cht theo ngn ting ca Nghe nim au day dt hoa l nc n xt xa i ln da thm hng trinh dng ln tuyt vi i b mi thm th ngy in trong n ci Khi tnh yeu n lng m say ngn c m i mng tnh i la m i nh ngn th Khi tnh tan v tan theo m uc mot i Trong nim bng gi con tim thn thc khng ngui Em i, nu biet th th ng quen nhau ng m pht ban u cho tnh ta thm lu Em i, nu bit th th dng yu nhau ng yu pht ban u cho tnh ta thm su Phn son cha nht mi hng Xa xi em cn nh khng Mt chiu ma bay ging ging Anh gi mu hoa tm Nh mu mu con tim ang tn la hng duyn Mt mai mang xung tuyn i Bng hnh em mun kip khng phai

Tango d vng
Em khc t duyn b bng Nm m su nh mnh mang Anh xt xa cho thn ngi l khch ni phng tri bun hn l thu ri Em ngng qu hng xa m Gi anh tnh qu b v Anh ngng chim bay thn th thng nh hn bao gi Tnh thin thu ng ch. Bi Tango hm no bc i Tango ngi yu Thnh k nim ngn sau Thnh vt thng tnh yu Thnh nhng cn cung bo Bi Tango xa ri bc i Tango l loi ng nm xa hoang tn Lng c n mun phn Thnh ph vng i i tnh nhn. Nh l xanh bng xa cnh i em vng v mong manh Nh cnh chim kia xa by Em sng cho qua ngy v cho qua kip ny

Th l qun nhau
Phm Duy

Th Th Th Th Th Th Th Th

qun i bao nhiu ni bun tng ngy qun i cho thi ngng ch tng gi qun i cn vui ting ht, ting ca l qun nhau, th mt nhau ri, xa nhau ri. nh my Thu trong nhng ngy mt m bay theo chic l a vng chiu m nh cn ma m but gi cui Thu l xa em, th mt em ri, xa em ri.

Qun i, xin hy qun i mi mm thm ngt Qun i, xin hy qun i n ci ti mt Qun i, xin hy qun i tng vng tay m Th Th Th Th mt em thi, th mt em thi, tm mi. qun nhau khi mt dn tnh nng qun nhau khi hoa ho tn v rng qun nhau khi khng thy nh, thy thng

Th l qun nhau, th mt nhau ri, xa nhau ri. Th nh cn sng tri ti bin mt mng Hoc nh cy l t chy rng gi Cn u y min man khi bng s tan Th l xa em, th mt em ri, xa em ri.

Th Lm Ht Ma Bay
Th lm ht ma bay, t tc em mt ngy, Cn hn anh phi i, cui ng chiu nng phai Th lm git sng m, t mt em u bun, Cn hn m gic mng chp chn cun nh trng Th nh l ri, lnh nh trn mt h, Em i, em c bit, khng em. Th nh bm bay, phiu du trong dng i, Cn hn anh phi ni yu em Th lm ngn thng xanh, c ng im trong i Cn hn em ha hn li vin vng Th 1 mnh yu em vi ni au m thm V anh m gic mng ngn i mong c nhau

Tango xanh
Phm Duy

Bng mt vng cnh tay, bng mt k st vai. Bng mt nhp rt vui, du dt nhau v ci m say sut i. Bng iu nhc ngt ngay, bng k nim kh phai. Bng cuc tnh m phi phi Chng ta ghi trong ci tim ny. Bng mt nghn ci hn, vo mt ln tc thm. Lng nghe ting n ro tnh hoan n nh ni cho ta, li ni du dng, cuc tnh mnh mang. Th ng ri cnh tay, th gh cht ly vai. S xin ting n n nghn ni. Ngn nm khc su tnh ta p ngi.
Trang 307

Th nh git ma
Th: Nguyn Tt Nhin - Nhc: Phm Duy

Thng b tt du
Phan Vn Hng

Thng cui
L Thng

Th nh git ma v trn tng th nh git ma kh trn tng th nh ma gi n m tng c cn hn khng, c cn hn khng c cn hn khng, c cn hn khng Ngi t trm nm v nh dao nhn ngi t trm nm v nh dao nhn dao vt ngt m ta cht trm ngm dng mu cha kp trn dng mu cha chy m Ngi t trm nm v khi tnh ng ngi t trm nm v khi tnh ng ta chy vng vng ta chy mn hi no c hay i cn no c hay cn i Ngi t trm nm v phai tc nhum ngi t trm nm v phai tc nhum ta chy m i ta chy tn hi qu t trn ng ri si tc vng chn ngi Ngi t trm nm v qua trng Lut ngi t trm nm v qua trng Lut ta hng T Ti ta ht tnh yu thi hng mt r ta i ngy i au lng ta mun khc au lng ta mun khc Th nh git ma v trn mt Duyn th nh git ma kh trn mt Duyn ta nghe thong ting ma vi n nhng git run run t ngn lng mng nhng git run run t ngn lng mng khin ngi trm nm au kh n nn khin ngi tn Duyn au kh mun nin.

Ti mun ht cho thng b tt du Cht ni cu cnh xng Ba Son Tui mi ba da trn xm nng Vt cn du v i ly ming cm Hai a b bi xung n gm cu a qu dm ming gic em i Phi lm nhanh coi chng h thy Tt l vo du t chic khoang i qu nhiu du sao qu nhiu Chc phen ny hn c cm no ! Ngy ch n s mua sa mt ln Cho thng Cu nm th nghe em M cha dt, trn cu chng thy ri Mt lnh lng np khu AK ngoi kia con thuyn vng vy C vo b liu mng trn thot thn C sc cho thng b c cho ! Tay qu dm m thuyn nh khng i ! Trng n bn cht em qu vi vng Bung dm ri ng ngng trn khoang... Thuyn khng li nghing nghing xoy gia ging Mu em tro nhum c hai vai Thng nh m anh mnh bt khc Lp cn du ny i ly xc anh ! B tt du, thng b tt du ! Cht ni cu cnh xng Ba Son Thng nh cht v i mt m trng Trn ging sng sng gn rng rng Ti mun ht cho thng b nc Vit Cht nh mt k thv danh Phn ng chng hay l quc ? Bit u rng ch ch ngha git em ! B tt du, thng b tt du ! Cht ni cu cnh xng Ba Son Thng nh cht v i mt m trng Trn ging sng sng gn rng rng...

Bng trng trng ng C cy a to C thng Cui gi m mt mi m Lng yn ta ni Cui nghe: " cung trng mi lm chi" Bng trng trng ng C cy a to C thng Cui gi m mt mi m Go khng c nh Go i mun phng Bin bit chng ngng trn tri nc ta Lng nghe trng gi bo nhau: "Ch kia qu qun Gi khng c nh Gi bay mun phng Bin bit chng ngng trn tri nc ta Cc con d mn Sut trong m khuya Ht xm khng tin Nn ngho xc x n cng cho d n non Tri cho sao chiu ngn mun Cc con d mn Sut trong m khuya Ht xm khng tin Nn ngho xc x Sng ri xung i Sng leo ln cy Sng mi chn ri Sng ngi xung y Cng trng nh sng ci vui Ch em ta hy u chi Sng ri xung i Sng leo ln cy Sng mi chn ri Sng ngi xung y Cc em thch ci Mun ln cung trng

Trang 308

C hi ng Tri Cho mn ci thang Mi lm thng Tm tri cho Mt ng trng sng tht to Cc em thch ci Mun ln cung trng C hi ng Tri Cho mn ci thang

Thng su tri ma
Hong Thanh Tm/Nguyn Sa (th)

Thanh nin quyt tin


Phm Duy

Thng su tri ma tri ma khng dt tri khng ma anh cng ly tri ma anh ly tri ma phong kn ng v v m i xin c di v tn Mnh da vo nhau cho thuyn gh bn si m i nhau bng nhng mi hn mnh cm tay nhau nghe tnh dng sng ni hy bin cuc i thnh nhng ti tn hn Da em trng anh chng cn nh sng tc em mm anh chng tic ma xun trn cuc i s chng c giai nhn v anh gi tn em l nhan sc Anh vut tc em cho m khuya trn gic anh s nng tay cho ngc st k mi anh s ni thm nh gi thong trn vai v bn em ting i i rt vi Thng su tri ma tri ma khng dt tri khng ma em c ly tri ma anh vn xin ma phong kn ng v anh nh sut i ma thng su

Thng my tri ma
Thng my tri ma hi em M chiu nay my dt xm khung tri ng ngy xa vng em mt mnh anh l loi No v xa bc chn sao nghe lnh lng Thng my tri ma hi em Chuyn ngy xa em ng trch hay hn Th ngy nay c u mnh ri xa cch nhau V mnh u tic thng duyn khng bn lu Hm nay xa ri ng hoa nng bc chung i My tri hng h gi tm t xui vo nh Em nu khng hn v anh bit v v Th gi mnh u xa vng nhau Thng my tri ma hi em M chiu nay sng lnh but vai gy No ng xa c my v nh vng li i V ng xa c ai a em v khng???

Thanh nin Vit Nam bc ln nh bao anh hng Ci ngun lch s khi hn anh dng Thanh nin Vit Nam sc ln nh bo bng Lng cn bng reo hng Ka l on ngi tin phong Nho mnh vo i xung phong Hy sinh ! Thanh nin hy sinh cho dn Lng pha trong binh ao vui i trong gian lao La hn qut cng ln khi thanh nin mun nm treo cao on ta i trn ng xa Lng ta mnh mang li ca Nhp u mt nhp oai nghim Ta th mt li linh thing Thanh nin Vit Nam quyt tin Thanh nin Thng nht Thng nht Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh nin nin nin nin nin Hy sinh Hy sinh ang xy vinh quang vi i Chin u Chin u Xung phong Xung phong nu cao mun nm ging ni

Thng t en
Phm Duy

Thng T en ! Xin ci u mnh xung khc qu hng tri trong tay bo cung ! Thng T en ! Ba mi nm qut cng Tan tnh v lt vo mu quc Thng T en ! Xin ci u mt pht Nh anh em sng trong ngc trong t Thng T en ! Nui cho su hn th Mong v ch v Vit Nam c m ! Ny ngi Vit trn Th gii ! No cng nhau hp chung kh gii Ct ting i T Do cho triu ng bo ta! HY ON KT Li! Thng T en! Xin ngc mt nhn ti Ti tng lai Ti Qu hng vi vi Thng T i! Hn nm mi triu ngi nh mt ngi, phi thnh cng mi thi!

Trang 309

Thnh ph bun
Lam Phng

Thao trng hnh khc


Mt hai ba bn...mt hai ba bn y khc ca vang ln ni thao trng y ho hng Vai gh vai ta ua ti trong tnh thn i ng cn di nhng chn cng mm Thao trng m hi Thao trng m hi Chin trng bt mu Chin trng bt mu Bc bc bc chn hng say Ta thi gan cng nhc nhn Lm rng ngi vi ging xng trng mu hng Thao trng m hi Thao trng m hi Chin trng bt mu Chin trng bt mu C ln c ln d nhc nhn Da chan m hi pha mu hng vit thnh s xanh Anh em i em sc trai nu ch hng lu ting ngn thu Anh em i Ta quyt th em m hi ra sch hn th Thao trng m hi Thao trng m hi Chin trng bt mu Chin trng bt mu C ln c ln d nhc nhn Da chan m hi pha mu hng vit thnh s xanh Mt hai ba bn...mt hai ba bn

Th khng phn bi qu hng


1) Mt cnh tay a ln Hng ngn cnh tay a ln Hng vn cnh tay a ln Quyt u tranh cho mt nn ho bnh cng chnh p ph tan mu toan, u hng ci qun xm lng Ho bnh phi trong vinh quang n cng lao bao mu xng hng anh No ng ln bn nhau No cng st vai bn nhau Th nguyn vi vung tay cao Quyt u tranh n khi no t thnh mong c Vn nc trong tay ta L quyn ca qun dn ta Tnh on kt qu hng ta Chn m mu chia ct thm sn h k: Quyt chin Th quyt chin ! Quyt chin! Quyt khng cn ho bnh en ti Chng lin hip ngi chung qun bn nc vong n Quyt chin Th quyt chin ! Quyt chin! nh cho cng d mnh phi cht mai ny v sau con chu ta sng cn 2) Vn nc ang vn ln Hng ngn chin cng cha qun Hng vn xc qun vong n chng minh cho sc mnh ho hng qun dn Th ch bao lui chn. Ngi cng vi qun xm lng Ta th cht ch khng h lui Quyt khng h phn bi qu hng (2)

Thnh ph no nh khng anh? Ni chng mnh tm pht m m Thnh ph no va i mi ng quanh co quyn gc thng gi Chiu an tay nghe nng chan ha Nng hn nh lm hng mi em Mt em bun trong sng chiu.. Anh thy p hn.. Mt sng no nh khng anh?.. Ngy ch nht ngy ca duyn mnh.. Thnh ph bun nm nghe khi ta Ngi la tha cht di sng m Qu bn nhau trong gc gio ng Ting kinh cu dt mng yu ng Cha thng tnh, s cho mnh mi mi gn nhau. Ri t v cch xa duyn tnh thm nht nha Ri t chn phong ba .. em lm du nh ngi m thm anh tic thng i, au bun em sng chia phi Anh v gom gp k nim tm vui. Thnh ph bun .. lm t vng .. Cn gi chiu lnh but tm hn v con ng ngy xa l .. Gi khng Anh si u bun.. Gi khng Anh hoang vng ph phng.. Ting chung chiu chm chm th lng Tin a ngi qun ht ri, qun c tnh yu..(3 ln)

Trang 310

Thi ua dit th
CCH

Th thm ma xun
Ngc Chu

Thin thai
Nhc v li : Vn Cao & Xun Gip Thn

ny anh em .......i Hy trn ln chin tuyn xung phong thi ua git th Ph phng Bnh Long hm nay An Lc st cnh chen vai ng H. Cam L , bao xe tng chin xa ph ti Anh Khng Qun hn h em bom git gic ti b Ly Trng Sn ta chng xm lng hin ngang tuyn u ... .. tri Bnh Long ra Trung, chin trng gang thp thi ua dit th. An Lc ta xung phong my phen ton thng Qun xm lng mu , trn ng 13 thnh thang y s on 5 anh dng, bn ngi trai Bit ng Qun Anh lnh D say sa git th n ra Trung, cng trng 5 qun th phi xc th Gio Linh s on 304 khng t chn thy Chin thng Vit Nam, vi thy qun bo tn i! Ca Vit t Bc v y Nh anh Thy Qun Lc Chin y mu qun cng ti trn b v tuyn y chin cng s on 1, lm nh uc min Trung Hy trn ln chin tuyn xung phong thi ua ui th .....ng cn bao gai chng S on 18 thi gan kin cng Ta thng, nhn dn ta quyt tm cng ch Anh em ta hn h, pho binh ta dp tuyt vi t min Nam ta p ta ngn Vn ln di c ... lng ngi Trung kin gan Ca Vit phi xc, bit bao gic th. Ta thng, trung on 3 danh lng bin trn Qun dn ta khng th, tha loi cng n xm lng...min Nam.

Tng chi non xanh mn man Tng ht ma long lanh ri ma xun V trong nh mt lp lnh Li yu thng yu thng ai ngp ngng Ma xun n bn em V ma xun n bn anh th thm Ln gi kh vut tc em V ln gi ni cng em nh thng K: V em bit ni ting yu u tin V em bit thng nh bit gin hn Ma xun n bn em trao n hn V ma xun trao cho em nh mt anh ri m say, ri ngt ngy

Ting ai ht chiu nay vang lng trn sng Nh Lu Nguyn ngy xa lc ti o Nguyn Ki ng ln tin, ka ngun hng duyn theo gi ting n xao xuyn Phm t lu luyn, my cung u huyn My cung tru mn nh nc reo mn thuyn m ba thong rung cnh o ri Nao nao bu sng khi ph quanh tri Lnh nh di hoa chic thuyn lan Qu hng dn xa lp ni ngn Bung khung cho khua nc Ngc Tuyn Ai ht trn b o Nguyn Thin Thai chn y Hoa Xun cha gp Bm trn gian C mt ma o dng ngy thng cha tn qua mt ln Thin Thai chng em xin dng hai tri o thm Khc ngh thng ny u cng ma vui by tin theo n n soi trng m nhc lng ting quyn y ni lng mong nh Ny khc bng lai l c mt thin thu trong ting n chi vi n xui ai qun i dng th n non tin n khao kht khc tnh duyn Thin Thai nh trng xanh m tan thnh sui trn gian i n thin tin em ng pht m cung c mt ln Gi ht trm ting ca ting phch rn lng xa Nhc chi ngy xa n se bun lng ta o Nguyn trc Lu Nguyn qun trn hon Cng by tin n ca bao nm Nh qu chiu no xa khi Chc khng ng v Tin n i! o Nguyn trc Lu Nguyn khi tr v Tm o Nguyn, o Nguyn ni na Nhng khi chiu t trng ln Ting ca cn rn trn ci tin.

Thin ng i n
Lam Phng

ng no vo thin ng i n L ng vo nhp th ln-ln Ma Xun ang i trong li yu mi C hoa vng ph ng mn gt chn mm. Lc vo vn Xun tnh ngt ngy. Th hn vo cn gi m say. Cnh hoa ti chn su cnh xa vt mun i mnh cn c yu nh em. Yu mi bit qun thi gian Khi bit yu hoa s mi khng phai tn ng nghe chim ru tai tm h o. Khng tnh no say m hn anh u. Ch mt ngy pho hng ro vui L ng v m bng n ci. Va khi i tim yu c gii thot Bt gng sing l mnh tnh chuyn trm nm.

Trang 311

Thong my bay
c Huy

Thi
Thi em ng khc na lm g K nim su n tnh c xa xa Thi em ng khc, Em ng khc, ng khc na git l su Lm sao xa ht tm t Thi em ng ti na lm g ng lng se li khc yu ng Thi em ng tic Em ng tic, ng tic na ng lng anh tr li kip u bun i, cuc i y phong ba gia lng ngi L su chia ly bun t ti Ly ru ny y thng au tm hnh hi Thu man mt bun ma thu i Thi em ng nhc na lm g Tng no ng in hnh bng chung i Thi em ng nh Em ng nh na chuyn ca mnh Kip nay nh l duyn ri Thi i b vai ng rung ng ht ri cn khc na chi em ...

Thu ca
Phm Mnh Cng

i lnh nh tri ging nc mt thong my bay. Tnh yu i xin dng bc chn heo my. Ngy hm qua, em ra i theo gi tha phng. li nhng thng cng nh trn con ng. Tnh vng tay trong cuc sng t by lu nay. Tm qun lng trong ru ng trong cn say. Ngi yu i cho anh thy em ci. Tnh quay bc xin tnh yu gh vo i. Xanh xao trong mu mt th di in vt trn ng mun li. Thong my bay cui tri cuc i vn tri qua mau. Ngy th u u cn na mt thong my bay. Tnh yu i xin dng bc chn heo my. Mt mnh ti m nay bng ti khng tn. Ch em n cho ngy mai ht u phin.

Lnh lng sng ri heo may Bun ng ngt bng chim bay My tm ging su y Ngy i chiu mang su ti Ln sng chiu thu l li Ting ma ri u trn li Chiu v gieo thng vi nh Lng ngi l th b v Nghe l hoa rng xc x Chiu thu v y lnh lo M sng chiu ri ht hiu Gi xa a nh ting tiu Nh ai chiu thu Nhn bao l a ri y li Nh rung t o Ln mi ci thm nh cnh hoa o Cch xa v u ! D bao ln l hoa phai mu Rung chi cnh hoa l Khi t dng khut non xa Mu chiu thu reo l a Bun se st nh thu xa Ta bit nhau chiu gi ma Ngi i v u ngn li Mu hoa chiu thu a phai Xt xa cho lng t ti Ngp ngng sng ri non xa Chiu thu ging li c n Nghe ting ma su cha chan M bng chiu phai v u M xa tnh quen bit nhau Nhc chi cho lng n au

Trang 312

Thu ht cho ngi


V c Sao Bin

Th ngi chin binh


Nhc v li : Nguyn Diu v Nguyn m

Thu nh em
Minh Nguyn

Dng sng no a ngi tnh i bin bit. Mu thu no cho ngi v thm bn xa. Hong hc bay, bay mi b tri m. V i sim ta nh ngi v b. Ta vn ch em, di gc sim gi . hi dng ngi mt a m tng t, m nguyt cm ta gi em trong gi, sng linh lang hn ta khc bao gi. K: Ta vn ch em trn bao la i nng, trong mnh mng chiu sng. Gia thu vng, bn i sim tri chn, mt mnh ta ngi khc tui th bay. Thi gian no tri bnh bng trn phn ngi. Bit ly no khng bun phin trn du mi. Ma vng ln bing bic bng chiu ri. Nhc hoi mong ta ht v xa ngi. Thu ht cho ngi, Thu ht cho ngi, ngi yu i .....

Gi chia tay ti ra chn bin cng anh i sa trng. Tnh i mi i vui vi phong sng lng qun ngy thng. ng ln non chim ca vi my vng nh cu tng phng. Mt ngy mai i nh cnh chim bay n ni no Nh lc chin tuyn nhng m nhn trng ln trn i hoa sim K chung ba l nm knh gia rng gi chuyn tr vu v Tic nh bic my nh khi mnh chia tay bao gi gp y Anh a hoa sim ci ln o bn mnh ming ci an lnh. Gi chia tay ti say chn bin cng anh vui sa trng. Hn ma xun v vui gia thn trang cm hoa u sng. Tnh i mi xin em hin qu hng mn thng khn lng Ngy gp nhau ngy vui khp qu hng m no lng thn.

Hm nay dng bc chn, Lng bng hong ng ngc, Thu li n na ri. Vng l rng ri, Cho hn ai thng nh, Tit thu c nm no. lt tri xanh ngt My trng h hng tri. i thng reo ting ht, Khc nhc d v chiu. Ti cng em do bc, i khp phng tri yu i ta cng m c, Tnh mnh mi lu di. Nhng c ai ng, Tnh va h n, ti phi ri xa, Ngi em yu du. Em i mi khng qun, K nim thi th u, Tnh mnh mi di lu, Anh hn s quay v

Trang 313

Thu quyn r
on Chun & T Linh

Th v em gi thnh
Phm Th M

Anh mong ch ma Thu Tri t kia ng mu xanh l n bm kia a vui trn mun hoa Bn nhng bng hng p xinh. Anh mong ch ma Thu Du th nhn dn vo chn thin thai V cnh chim ngp ngng khng mun bay Ma Thu quyn r Anh ri. My bay v y cui tri Ma ri lm rung l vng Duyn ta t y l lng Cn u nhng chiu Dt cung n yu. Thu nay v u tic nhiu Thu nay v u nh nhiu m m nhn cy trt l Lng thy rn rng Ng bng ai v. Anh mong ch ma Thu T o xanh no v vi gic m Mu o xanh l mu Anh trt yu Ngi m khng n bao gi.

1.Nhiu khi ti mun vit th thm em V k chuyn rng xanh chuyn vui bun qun ng chuyn qun hnh t 2nhiu m di ma ? Nhng ngi em nh ti chng ? Mi nm ti xa mi trng yu mang theo bao hn h ri tui xanh hc tr du i cn lm mng m ! D bit bao gi, tm v ngi c hoa xa ? 2.Gi y, nghe ni em ang vui say Chiu hoa l thnh Vng tay ng ua n Du em vo gic ng cng hoa n sng t quay cung khc ht am m Hi em, ai sng gi ng xa vai ba l nng y Tay sng gia m di mit mi tranh u v ai ? ng cho nhau li nguyn cu au xt ngy mai! K: Nh m no, ng v nh em c trng ln sng soi li vo C i mnh, cng chung bng hnh chung ting ht m m ngy xanh Nh cu th, mt ln chia tay c hoa ri cui chiu nng h n by gi, d ai hi h Xin em nh ting xa i ch 3.Lm sao ti ni ht trong trang th tnh yu gi v em Mi nm di cha mi i trai cn tri ni v nghe li khc khoi qu mnh au xt em i!

Tri bin khu, trng vn sng trin min Nhng tim ti lnh y Ngi vit trang th ny Gi ngi em gi thnh Ti vn cha qun li nguyn cu c ngy xanh.

Trang 314

Th yu thng
Trng K

Thc phm min nam


H tiu, b kho, bnh canh, ph ti, cho huyt Mt a bnh cun, bn riu v chn nc mm Tm cua chin, tit canh, lng b xo, cho g Bnh t hay chn heo gi cy y ch chin b cun y tht nai chin b Mng ct, su ring, chm chm hay chui ch Hay chui cau mng ct qut xoi .k. C ph c ca, tr chanh, ng (2)

Thung lng hng


Phm Mnh Cng

Speak Softly Love Tnh ng Tnh Tnh Tnh nh thong my tnh n cng ta m thm khng nh cnh hoa tnh chim hn ta u ng l tnh nh ma gi thong vo trong tim nh cnh chim bay n trong ta sao nghe bi hi..

Gi gi ln thung lng hng, my tri bnh bng. Ht nng lunh linh tm dn, mong mnh thu vng. Cn em yu di hn, long lanh l bun. Cn sng vy kn y, cho tnh ngt ngy. Tnh xa trn thung lng hng, Tnh nh trn thung lng hng. Ngn sau ri s khc thm, Tnh yu vt theo li gi. Tnh xa trn thung lng hng, Tnh nh trn thung lng hng. Ngn sau tnh cng l ri, Tnh yu v cnh m i. Cn nh trn thung lng ny, ru em tnh mm. Gi nng cho my trng v, cho tri cu th. Tm mi trn thung lng hng, hng yu ngt ngo. Ngi hi cho ta sut i, mt mnh l loi.

C bit au thng ..mi hay l tnh Say m trong i ..th mi l yu.. Tnh nh lnh Tnh nh tuyt vi Tnh nh Tnh nh n au tnh x lng nhau mun i khng ngt ngy tnh n cng nhau mang nhiu ging bo dp vi yu thng ting ca theo gi phng xa cho nhau li cho..

Thung lng chim bay


Cho ti xin a t, nhng thng ngy dim mng Ta trao cho nhau trong mt cuc tnh nng Khung su ti ht hiu, tnh tan vo gia sng Thi c cn li g, m tic nh ch mong Anh theo my cui tri, bin vn cn ro gi Ti vn ru cu th, khung n su diu vi My bun my vn bay, trn vng tri thng nh Ti bun ti vn say, gia ph phng qunh hiu Chim tri khng gh bn, thung lng tn mu hng Ti gi cn au n, rng tha l ma ng Ngy thng qua mau, ni nh ong y ng my bin bit, lc du chim bay Nhng c ao, tri xa tm tay vi Ti tm anh, qua mt l lu y Cho ti vn ngng i, mt cnh chim cui tri Ti gi my thnh thang, mun vn li gi mi K nim tri vn tri, tan dn vo con sng Hoang tn ti vn ti, gia cui i lng cm

C bit au thng ..mi hay l tnh Say m trong i ..th mi l yu.. i khng thit tha v c tnh yu khng cn l i Ngi khng xt xa v mt tnh yu khng cn l Ngi i ta mun kip th hn theo yu Tnh nh khi sng bay thang trong m ngn i vu v.. ...........................ngn i su nh ............ oOo Speak softly love and hold me warm against your heart I feel your words the trembling moments (that I) start Wre in a world of our very own Sharing a love that only few have ever known .. Wine colored days ..warmed by the sun Deep velvet nights ..when we are one .. Speak softly love so no-one hears us but the sky The vows of love we make will live until we die My life is yours ..and all because You came into my world with love ..so softly love .... (Repeat)
Trang 315

Thu ban u
Phm nh Chng

Sao khng thy em li? cng anh thn th trc sn trng vi vi ri cng c m Sao khng thy em li? hng da nghing thng nh v khc n tnh bit a (trao) v u? i! p sao l thu ban u chm su y mt mt mu xanh khi nim thng khng ni nn li ch nghe xao xuyn (xc) mt tri bng khung Bng khung lc em ci v (ka) ngn cy ngn ng sng trng soi (xanh) khung tri dt du nhc vi th Nhng khng thy em li hng thy dng chch bng v l hoa thm khp hng ch mong

Thu Hong-Lan
Trc H

Thng ai nh ai
Phm Duy

Thng i hoa
L Dinh

Yu thng nh cy hoa tri thm xanh Sao vn a ng nay cht vng. Yu thng nh cn ging bo mnh mng Che i ti kip sng u-hoi. Ti xin em a ti n cn m Trong vng tay mun vn n-i. i! i mi em trong bng m su. Rt thm em ni ting yu u. (*) Bn em ti ghi, trong tim ngn ln. ri mt mnh bun thng nh. Em i, ti yu con tim di kh Mng tn ngm ngi mt em. (ln 1) Xin em cho ti qun nhng mi hn Bn dng hoa xa thm nng nh i ta xa nhau ch c thng au Tim ny ti trao ai ri. (repeat *) (ln 2) Xin em cho ti qun nhng mi hn Bn dng hoa xa thm nng nh i ta xa nhau ch c thng au Bit rng em qun ti ri.

khn khn khn khn

thng thng thng thng

nh nh nh nh

ai, ai, ai, ai,

khn khn khn khn

ri xung t? nht vai? chi nc mt? gic chng pha

Bun vit nn bi ca v nh thng i hoa Mn m thay lc u du dng khoe sc mu nhn ging i vui bit bao Ngy y nay cn u v xc hoa tn mau Ngi ngng hoa bing ci v i hoa a ri m thi gian lnh lng tri Thi nh hoa i bun chi cho duyn kip mau ho a t ti thng nm dn tri thng cnh hoa l loi u bun dng khp tri kip hoa tn r V nh thng i hoa m vit nn bi ca D rng nm thng di mt lng thng nh hoi tnh ny khng h lt phai

n thng nh ai, m n khng tt? mt thng nh ai, mt ng chng s i! thng nh nhau, nh cnh diu mng gi! i! thng nh nhau, ta ngn gi ch my! hoa hoa hoa hoa thng thng thng thng nh nh nh nh ai, ai, ai, ai, hoa hoa hoa hoa ci mi tc ? mc u mi ? ngi o vc ? bc ng i ?

ma thng nh ai, m ma thu khc? nc thng nh ai, nc nhc nhn tri? i! thng nh i, thng ging ni lng mang mc! i! thng nh i, tm ging ht bi th.

Trang 316

Thng mt ngi
Trnh cng Sn

Thng ai ci trong nng Ngi ngng ng my tan ... Ngi ngng ng my tan ..

Thng nh trong ma
Trng K

Thng ai v ng ti Sng ri t i mi Thng ai bun kip i Lnh lng nh sao ri Thng ai v ng ti Bao nhiu l ri ri Thng ai ci khng ni Ngp ngng l hn vai Thng n ci V mi tc bung ri Ma thu a trn mi Tng m qua ng ti Bn chn m thm ni Lng nghe gi m nay Ngy ai but i vai B vai nh giy mi S nghing ht tnh ti Thng ai v xm vng m nay thiu nh trng i vai gy t mm Ngi lnh lm hay khng Thng ai mu o trng Trng nh nh sao bng Thng ai ci trong nng Ngi ngng ng my tan ... oOo Thng n ci V mi tc bung ri Ma thu a trn mi Tng m qua ng ti Bn chn m thm ni Lng nghe gi m nay Ngy ai but i vai B vai nh giy mi S nghing ht tnh ti Thng ai v xm vng m nay thiu nh trng i vai gy t mm Ngi lnh lm hay khng Thng ai mu o trng Trng nh nh sao bng
Trang 317

Thng nhau ngy ma


Khi mt tri vng bng Khi li nguyn khut lp Nghe lc loi kip sng sao mi mong Nh git bun nc mt Ma ngi ngng ho ht Thng ngi v but gi trn ng xa Ma tng ngy tht tha Ma bng hong xt xa Cn ma mi gia b v nng trong m Nh ma ngy no thm t vai em Nh ma ngy no khut lp sao m Thng em ngy no khc t mi mm Thng nhau tht nhiu bit my tin yu Cho nhau trn tnh du c iu linh Xa nhau trn i vn nh thng nhau (fade) ... thng nhau ... yu nhau ... thng nhau

C lc tm hn sao thy th u ai mong ch m c m cn chng y mi hng c bng hnh xa em ra i khi tri ging ma C lc tm hn sao thy u su dung nhan yu kiu i thy u n hn xa ln mi c chm su theo gt em i xa vi lu m thm ngi y trong bng khung nghe but gi dng trn ngoi kia tri ma bun ri nh khc thm ma xt xa dm ai v ma nh thng v ai nghe ting ma ri au bun khng phai C lc tm hn cay ng dng trn nh mun cung n bung ting than lng chn su li thng nh m tan mong c qun bao au bun th gian..

Thng qu Vit Nam


1. Em nghe g khng hi em Con chim n ht vang u h Em thy g khng hi em Con chim n ma trn cnh tre H i chim, ht i chim Ht cho hng mt tri qu ta Ht i chim, ht i chim Ht cho lng hn th tri xa Chim trn ng chim trn non Chim tung cnh xa tan sng m Chim trong hn chim trong tim i thng qu ting chim vit Nam 2. Hoa cc vng trn sn anh Xinh nh o mi em ngy no Hoa nng hng trn qu anh Xinh nh m thm em ngy xanh Nng ln i, nng ln i Nng ln hng rung m xanh thm Hoa tim ngi hoa yu thng Hoa thm ngt th gian em bun Hoa trn i hoa trn mi i thng qu cnh hoa vit Nam 3. Trng sng ngi trn mi hoa Trng ln ting ht vui m gi Trng sng ngi trn non xa Trng xua bng ti trong hn ta Sng ln trng, sng ln trng Sng cho tnh ngi n m su Trng hai min trng anh em Trng em bng mt cho mun ngi Trng thanh bnh trng yu vui i thng qu nh trng vit Nam

Thng v min t lnh


Ti nh Lt m Ru lng ngi l th vi bao nhiu c m Lu luyn Lt th Khi hoa anh o n ng ln ph xa Gp ghnh sui , l chen hoa p ti Vi sng lam nh ri vi chim ca ngn li Thc ngn l li Hn h ca giai nhn n ai trong ngy vui K: Cam Ly v t ln ting ca mun i Thng reo vi vu than th nh ngm ngi L khch bung khung, thng nh v vn Cuc tnh duyn nng trinh n Linh Sn u y bung ting chung ban chiu Nh ru ai say trong gic m dt do Cho th nhn thi, ru ht u su lng quay v bn yu Thi nh Lt i Xa ri em c nh c thng trong lng nhiu Tuy thng ngy dn tri Nhng bao nhiu k nim ngy xa kh phai Lt thng mn, ghi trong lng ti Bit bao nhiu bun vui lc trao thn vo i X lnh yu i ng bun lt phai nt son trn ln mi

Thng v ma ng bin gii


Phng Linh

Nghe gi ng sang, nh v ngi ngoi bin kh uuuu Hiu ht tri my, Hng cy x xc gi lay, Bn thm ngp l Thu gy, Lnh lng em thng nh a Nghe gi vi vu, gi lnh t min bin kh uuuu Vng vn tnh qu, Ngi i ngy y cha v, Ngoi tri ma bay cho lng ai thng nh a Anh i ! Gi lnh ma ng, Gi lnh lng trai i gi non nh trong m lnh gi. Thng anh, d cho mn, D cho b cn, tnh em vn khng i d thay lng. Nghe gi ng sang, nh ngi ngn dm quan san. uuuu Giy pht ny y, Nim hng nh dng y, D thi gian kia chng phai, nhng lng em khng i tha

Trang 318

Thuyn tnh trn sng


Tnh i ta xanh nh cn sng bin ti thm trong gic m ong y Lc yu hy yu cho tht nhiu trng dng gi i hn nhin Tnh i ta xanh nh cn sng bin xa vng trong nhng m mong ch Ph xa vi trm ngn n vng l hoa ri mun mng Chiu nay c ting ma ri u trn ng nh em cn mng am m but ga thi gian Yu lm chi m anh yu tht trn tr nhng khi thiu em tht hoang vng Chiu nay gia bng m nghe hn i hoang tri tim ru tnh nhn gian khc ht tnh lang Cu tnh yu ri y c khi nht phai Tnh i ta xanh nh cn sng tri ma xung nghe mt mi u phin Sng x c con thuyn vi vng lt i trong hng hoang

Thuyn vin x
H Huyn Chi/Phm Duy

Tic thng
nh n vng hiu ht Khi trn cay i mt Em nm sao khng ci khng ni? Dng bun cn vng nt Mt huyn gi khp Em no nh ang m mng g Em theo my my bay qun cuc i i y ngha thng au My a em bay i tm tri V ni em c nh ti Em i em i! em hi ngi yu du Sao em yu vi sm ra i Em i em i! em hi ngi yu du au lng thay pht giy chia la Ting n ai bung li Ting n nh ting khc Ru tng phm t no nng ai on Khin lng ti thn thc Khin lng ti ray rc Mi mn ng nc mt th ting kn Em theo my bay qun tnh ngi Ngi y nhng di gian My a em bay i v tri V ni em c nh ti Em i em i! em hi ngi yu du Sao i ta vi sm chia ly Em i em i! em hi ngi yu du Bit ri ti mt em sut i

Chiu nay sng khi ln khi Thy dng r bn ti bi Hng cy hng pha rn tri Sng Giang thuyn qua x ngi Thuyn i! vin x xa xi Mt ln qua dt bn lau tha H i! ging ht thin thu Sui ngun xa vng,chiu ma ngn v .k.: Nhn v ng C L, C L xa ri i nhp su l th bc hoang mang ri Quay li hng lng Giang l t nng M gi ngi im bng, mi tc tuyt sng, mong con bc u Chiu nay gi ti qu xa Bit l bao thng nh cho va Tri cao chm ri xung i Bit l bao su trn x ngi Mt m sng gi ra khi L thy dng dt bn lau tha Chiu nay trn bn sng xa C thuyn vin x,nh neo ln ng ...

Thuyn v bin
Th: Xun Qunh - Nhc: Phan Hunh iu

Ch c thuyn mi hiu Bin mnh mng nhng no Ch c bin mi bit Thuyn i u v u Nhng ngy khng gp nhau Bin bc u thng nh Nhng ngy khng gp nhau Lng thuyn au rn v Nu t gi thuyn ri Bin ch cn sng gi Nu phi cch xa em, Anh ch cn bo t

Trang 319

Tin Bn Ln ng
Ti v anh i bn thn rt thn Nim thn i khng kht bn lu Cng nhau san chia bun vui, ta mn nhau nh sng bin di Du nhau qua bao gian lao khng ngi kh khn Nay bit ly ti tm anh trn bc i Lng quyn luyn mun ni nhng chng thnh cu Trm t nghe chung vng xa nh bo tin chia tay no n Bit ly m nay sn ga sng m trng bun Hnh trang trn vai quay gt i khng mang nhng g Li danh vinh quang by lu ... V ti khng sao ngn ni au nut l vo tim Gng ci vy cho ln cui ... Ri ta s em lnh gi a ngi i khp chn tri ng tm tng lai cn xa bit u bn b Ti nguyn cu anh phc may yn lnh vt bao go sng Trn ng mun hng anh i v u ... Tu khut xa ri y lu li ti nhng k nim Ngi bn mun phng gi y xa cui tri Khyua v sn ga vng tanh ni bun thng nh n anh Mong ngy no ... ta gp nhau Bn i, tri t vn trn Ti mnh c ngy s cn gp nhau

Tin bc sang ngang


Bit n bao gi Gp li ngi em tui u th n n tin mng T ngy thuyn xun gp bn m Th pht gi y Gp ma o ci no hoa Qu ngho ch c bi ca Tng nng trc khi la xa Ht u th ri Ca i mng em p la i Gng sc theo chng V hin l trng rm sng soi Hnh phc trn ti No cn np sng nhn ti M l mi m tnh i Mt lng mn thng nhau hoi Mi m che tnh i m nh nng qu hng ang soi ma gt mi Gp sc xy ngy mai Gng vui bng hm nay Vui nh n hng ti Ting ht thay qu Tng mng thuyn em gp bn m Nu c khi no Chnh lng cn trng v chn xa Th nh ng qun Ngy ny vi nhng li ca Cng chng gng b i hoa Dng nhiu xun chan ha

Tin em
Phm Duy

Ln xe tin em i cha bao gi bun th Tri ma ng Paris sut i lm chia ly Tin em v x m anh ni bng ting hn Khng cn g lu na mt trm ngy xa cch Tuyt ri mng manh bun Ga Lyon n vng Cm tay em mun khc Ni chi cng mun mng Ln xe tin em i cha bao gi bun th Tri ma ng Paris sut i thm trng soi Hn nhau pht ny chia tay tc th Em i khc i em, khc i em, khc i em Sao ri rt rng vai em t mm Em i khc i em, khc i em, khc i em Ln xe tin em i cha bao gi bun th Tri ma ng Paris sut i lm chia ly Hi em ngi xm hc sng thm h ph m Trn con ng anh i, l em bun vng vn Tuyt ri ph con tu, trong toa em lnh y Lm sao em khng n cho thm mng m nay ...

Trang 320

Tin kip gi tn
Tin kip thot hin trn dung nhan ngi, Khi em ci n ci mi ln, chm trn mi ng ngc, Tim thc tht vi ln, ti yu ngi, Thng yu ngi t ngy bit ni, nh ai mi gi tn. Tha tht, m bc em i v, con ng rp l thu vng, Sng khi cun gt chn nng i du dng, Nim thng e p du trong tim ch mong. Ngy mi bit ngi yu i, Ngy gi mt di tim ci, Ngy nh mt nhn xa xi, Nh thng ngi yu hi Ngy ting ht vt ln ngi, Ngy c mun v chi vi, c mong sao lun lun mi gn em. Tnh n rt du m, Trong n cn, a em v ngy tri nng m, Bc chn em tht gn. Ngy dn dt vo m, m thin thn, m v tn, tnh v m ui, C em, mi gi tn.

Tin qun
Nguyt nh

d gp ghnh d nguy kh on ta quyt khng nao lng vt si lt gai chng - i t.. k 2. Tin ln i tin ln ngn xc gic m i Tin ln i tin ln ngn xc gic ta v ng thng tic qun v thn v gic cn th ta mt S xanh chng minh trm ln gic Cng sng nc non tan i t..

Nhp 2/4 iu: Nhanh - Theo nhp bc 1. i ta i anh em mnh i Bc khng ngng vt qua bin gii m c mun sao tri bng bng sng soi Soi li a ta v vi tin yu sng ngi V l v t mun phng V l v cng qu hng Trn ng ng tin m can trng xem thng nguy bin V l v cng non sng t ln ngn la hng Nung nu cho cch mng thnh cng. 2. i ta i gian lao n chi quen cng dm di thin l Vai st vai ta ng mt lng bc i Tay xit tay ta cng khc ghi su c th Th l th nguyn trung trinh Th l th cng hi sinh Thng nh yu nc chn sa trng khng h lui bc Th l th cng ra i Thc sinh no s g. Ta bc ln x gic m i 3. i ta i xuyn qua Trng Sn o vai sn mt sng hai nng Nhng tri tim khng sn tnh yu nc non Nhng tri tim vn cn ngt su la on hn Hn l hn cho non sng H l h vang xung phong Con ng bin gii xc qun Cng phi cng hoa l Ny l ny anh em i mun ngn th li v Mau bc ln xc gic m i k 1. Bc ta i c trng vng soi lng nung ch Bc ta qua c cy rng ru tnh sn h ng bin gii a ta v

Trang 321

Ting chim a a
Ngy no em tui mi lm Em hay nghe ti ngi nh n Ting n lm ni nh mnh mang Ri thi gian dn tri mau Em khng nghe ti do phm n M ch nhn len ln qua sng K: Sao em khng nh ngy no Sang y nghe ti ngi n iu n bun mnh mang Em nh my tri du dng Ti lang thang trn bu tri V my xa ti u . . . u . . . C con chim a a n u cnh a Sao khng ly chng gn m i ly chng xa C con chim a a ht li n non Sao em n ly chng t khi tui cn son con chim a a ngm ngi nh bay xa Tnh c ti gp li em Ta i chung trn mt chuyn Con chiu a khch sang sng Tnh c ta nhn ra nhau Nghe mnh mng nh chuyn hm no chiu sng v lao xao K: Hm c du sang nh chng Qua sng trn con hng M git bun nh mnh mng Hm c u sang nh chng Ai ru con nghe bun lng Li ru nghe nh mong u . . . u . . . (K

Ting ci trong sng m


Bn nc gi rt tha khch sang. Lau xanh bn sng m rung bng trng. m nay khng gian chm trong gi bng. Con sang ngang ... K lc vng bng ngi chin s xa. cm gia gi mu thu thi a. m nay ng sang m tin vn cha, a v xa, m on hng binh m thm sng nc, trong sng, hi ci trm vang nh ha ln theo ngi li ru. Ting ci trong sng m, Ting ci trong sng m, theo gi a i bun. Nghe vi vu on than, thi ton qun i ri, thi ton qun i ri, h h h h, h h i ri. Con i, lng m , thng cho chng my dm sn kh. Khi ra i c ha thu nay v, m hm nay l thu ri trn. Ri ma ng sang qua lun, mn mi trong au bun, h h, h h ... Ting ci trong sng m, Ting ci trong sng m, theo gi a i bun, nghe vi vu on than. Thi khc chi au lng, con c an gic nng h h h h, h h ... bn lng h h, h h ...

Ting dn Chm
Ngi nhn trng x Sng khi m ngp trn non nc Chm cun... nht mu trong bng ngn. Thuyn u, thuyn tan trn sng, Nhc chi iu tn lng chnh nao hoi hng. Bn, xao xuyn, trn ct hi vn hn khc mu i vn... vn hn thm thit hi ! Tn canh, cung m theo gi Sc se t lng ngi dt d ni cui tri... lnh lng i tic hi ! Nm xa, ta nh... non nc ny lit oanh ngt danh cng tri my thm xanh. Rng su, i cao, l y Chim n kt hoa t i ci nhp theo ting bnh minh. Bn, giy pht tan nt thi nghip cng xy vng rng rng ngi bao thp ngn. Gi y, cn dm chic bng lng trong iu tn lng... ngp trn mun ting hn i... i ngy tung xa hn ! H h, h ho ho h H ho ho h h ho ho h ho h !

Trang 322

Ting dng cm
Vn Phng

Ting ht quay t
T Pht

Ting h min Nam


Phm Duy

Nh khi no ma Xun mi sang mun by chim ca ht vang tung cnh nh bay la bm khoe mu trn mun sc hoa chp chn tung bay tht tha a gin trong tia nng vng Nh m no tnh Xun ngt ngy ma phn ri ri t vai i mi tm ai yu n bc chn lc ni y chn nao trn lu ai kia vt cao vang ting dng cm thit tha Trm trm m m thnh tht nhp nhng khoan thai thm thit nhc lng vang cu luyn tic ngi i cn nh Chopin ngy xa v ai dt nn cung nhc lm ly cho i say trong th cho hn bay theo ting t v pha tri xa xa m ting dng cm cn vang thit tha ring mnh ta y vi ta chm m trong mt gic m...

Chiu khng vng, bun my lng xung ng qu Tri mnh mng, tm ngt, thoi thp pha hng. Hng nc mt, l ri bn thm, vng vt bng cau khp tri, bt ngt khi hng. Th tho l bic, c thng l vng. Tre ng a vng, heo may hoa n Ngp ngng xe quay, run run in bng dng ng Ngi chin s m gi rt ma bay, Dn mnh trong khi sng, Chin trng o mong manh, Cm th nui m thn, Quyt gng sc nng cao sc c. Chng ra i gi ming vn ny, Gi mi tranh n Em v xa vng thm lo cho cnh chim bay. Chiu nghe vang l tic em run ng ting, ng ting bc ai v. Quay quay, thng nh quyn vo t Quay quay, se o rt dng chng, rn rng t lt ti ngi chin s yu. Quay quay, thng nh quyn vo t Quay quay, chn m cun thn chng, Mi mt ng t l mi dy tnh, Trong lng em dng ngi hin ngang...

Nh B nc chy chia hai, Ai da Gia nh, ng Nai th da A li h l ! A li h l ! ng da li bn khng xa, Qua vng t ri ra Bin Ha A li h l ! A li h l ! Nghe chng ting h dn ta Ting lng di c vy vng theo gi Nghe y ting ngi nng phu Bit tm t do lnh xa ngc t Rng chiu nc chy vi vu Tnh ngho vn n nh hoa Ai nghe chng ting h bao la Nhng ting ci i ta Nam Bc mt nh Chiu chiu ngn gi y a M hin thng b ng m Yu con th m miu Yu non sng rt nhiu Vng li h mn yu Nh B nc chy chia i, Ai da di rung cng ti th da A li h l ! A li h l ! ng da nc chy xui mau, Con ti mi C Mau chuyn tr. A li h l! A li h l ! Qu em mi tn H Tin C ht iu cay c tnh quyn luyn a anh ti min Cn Th Di hng da cao tri thm ngt ngo Rung ng la tr bng mau Lch ngun c li xn xao m hm nao gi v bin ng Cun mi tnh Cu Long, se kt i lng Ngy no cn nc ng Nai Ngy no cn nc ngoi khi Non sng ta xa m Khng ai nge ting h Th li nguyn mi phai Th li nguyn mi phai

Trang 323

Ting hn trong gi
Vn Thanh

Ting ma m
c Huy

Ting ma ri
Khnh Bng

Ting hn trong gi Lng reo vang y Tht go mun l Nhng khi chiu t Ting hn trong gi Hn tn m thu C no ai thu ? Reo hn v u ? Hn cho cho sanh linh ang sng lm than cho n gi ht tan. Hn cho non sng ang chinh chin lng reo vang bao ngy ly tn. Ch cho m ngui tan bao ht nim a mang nc non ngp trn. Ngy vui ti y s mang n cho non sng mun ngn vinh quang. Ting hn trong gi Lng reo vang y Tht go mun l Nhng khi chiu t Ting hn trong gi Hn tn m thu C no ai thu ? Reo hn v u ?

Ngoi tri ma ri m thm ru l loi Ting ma m xt xa Ma i bao gi thi Nc mt em long lanh t mi di Nhng ngn tay khng che ht hao gy Ngi ti yu i nay cn trng thy nhau Hy chia ti pht giy thng au trong mt su Vi ting khc n ht hiu i nhau Vi nhng ting ca mnh mng u su .k. Cu cho m thi ma Tri xanh em nng v Cu cho bc chn vu quy Nhiu m c xun th Cu m nay qua mau ng cho mi vng su i con gi am m nhiu Ngy em bc qua cu Bun lm chi em mai ri em s qun Nn i em s qun Vi tri tim bnh yn Ting gi ma m nay s khng cn Ting khc than m nay cng khng cn Tng cn ma trn lu i, trn ph khuya Ting ma ri thit tha chi vi ma gi i D vng y s a theo thi gian C my cnh hoa thin thu khng tn

Nhn ma ri nhum tm bu tri Gi m vi vu mun ngn li My ai yu thng nhau trn i Gi i ! Ht ma ri lnh but vo ngi Xt xa dng ln mi n ci Tic thay gic m xa tuyt vi Gi i ! Nhn ging l su ri hin m hng Em bc theo chng, em i ng em Ri cuc tnh nh m kn m mng Xin ch khi tm vt thng lng Ri t y ng xa tin chn ngi Trai lnh bin thy anh i ng anh Cht tng mnh l mt ng th su Thng nh ai cn vn vng hoi T y trn vn no ng di Nng ma bng in i hnh hi Bc phong sng i ni mit mi Gi i ! Tnh yu xin ng n lm g n chi cho au thng ngp trn Lng nghe ting ma ri bng hong Gi i ... !

Trang 324

Ting so thin thai


Phm Duy

Ting thi gian


Nhc: Lm Tuyn - Li: D Chung

Ting yu d vng
Li: Khc Lan

Xun ti, m m nh xun nng, Nng niu so bn rng, Dm ba ch Kim ng . . . (H i ting) Ting so, Nh nhng lt c nng, Nhc lng a hiu ht, V bun xa bun vng, Mnh mng l bun. Tin nga, Bung li tc bn ngun, Hiu hiu l cy tng, Ru ru ting trn cn . . . (H i ln) My i, Ngp ngng sau o vng, Nhn mnh cy nhum nng, V chiu nh chm lng, Bng chiu khng i. Tri cao xanh ngt! ka! ka! Hai con hc trng () bay v ni nao? Tri cao xanh ngt! ka! ka! Hai con hc trng bay v, v Bng Lai! (i) Chim i, Ln khi so theo vi Hay theo n bn ngi, Tin nga tm sau i . . . (Tnh tang i) Ting so, Khi cao, cao m vt, Cng ln my l lng, Ri v bn b sui, Cy xanh m m . . . m m, i ting so t tnh, Xinh nh bng xim nh, Trn khng un thn hnh, . . . (ng ln ln) Thin Thai, Lt vi cung nhc gi, Thong v m mng qu, Nng Ngc Chn tng nh, Ting lng bay xa . . .

Ma ri hiu ht, ai su ma ng. Khng gian u m sng m, m bung. Xa trong m vng chung bun, bun ngn. Ma ng ma rt mt, bn sng, ngng chn Ch ai trong t ti, lng nghe, chung than Thi gian tri tan tc, mang theo, ngy xun Ma m nay khc thm Cuc i m m theo thi gian. Ngoi kia gi sng m. La cy l giang h. V u ! V u ! Ngy xun thot i dn, lng ta ti t s Ngi ci nhng ta vn khc thm. i chim bt gi Ka ai thong m h Ngng chn di ma dm. Nhn lu nguy nga c m thm. Bao nhiu xun qua, lng khng tnh yu Ma ri hiu ht, ai su ma ng. Khng gian u m sng m, m bung. Xa trong m vng chung bun, bun ngn. Ma ng ma rt mt, bn sng, ngng chn Ch ai trong t ti, lng nghe, chung than Thi gian tri tan tc, mang theo, ngy xun Ma m nay khc thm Cuc i m m theo thi gian.

Hi c em th ngy mt nai du dng Tc em bay ru cn gi say chiu vin phng Cuc tnh anh s trao cho em vi bao nim nh thng Hi c em xinh xinh hy mau dng chn C anh trong m nay nh em v nh thm Mt tri hnh phc xin trao cho em vi mun vng kht khao Gia lng ng hoang vng Mt tri tim bun tht cay ng i ting yu nay cn u C ai ch mong hnh phc tng lai Nh n ci tht m i, li ni cho hn mnh t ti m thc trng m tnh nhn, ri nhng cn mng xa mi. Tnh s hn su, ch nui tic d vng n au ri s phai mau. Xin mi mi yu em, d c qua bao on ng. Tnh vn i ch, cho anh qun i trn i tay thng nm xa Yu nhng phc b v, mnh s sng trong gic m qua Yu ting ca m , yu nhng m ngc ng Cuc tnh ri s ngn i cho ta vt thng tht xt xa.

Trang 325

Tm u
Nim thng d cho xa cch mun trng khng phai m Ngy thng vn vng theo ng my tri i b v Tm lc chiu v nhng pht say m Tm v li c nn th Hng cy im bng bn h n i ha theo ting gi m mng i xa vi Li ai sao m tha thit m m nh chi vi Hnh bng ngy no qu xa xi Mt t o tm bn ti Thm nghe l vng nh ri Khng gian sao chm vng Dng xa khi chiu xung Bn hng cy dng liu vn xc x ng chiu vng vng nng n lng i xa vng Mng i dt hoa gm khi cn th Tm u bn tay che mi tc huyn rung t mm Tm u mun mu hoa nng lung linh vng chn m Tm lc chiu v ting ht bung li Tm v ting so chi vi Thi gian vn lnh lng tri

Tm mt nh sao
Hong Trng

1.My cun mt m che khut nh sao, Lnh lng sng xung lu, Hn m nay m v u ? Nhiu khi nhn tri sao chiu thn tin, Lng hng m nh sao hin, Lng ly sng gia tri m... Ti mun tm v vang bng lc xa, M lng sao mi ngn ng, Tn m qua ti nm m : V m tri va tan bng hong hn, Mt v sao rt trong hn, Du nh ngn cu mn thng ! Bao nhiu tnh th chm trong ci xa m, Bao nhiu ln m xung m h, Ngi sao ngy xa, hin trong tim rng r, Ri tan bin thnh ngn thng nh... ...Nhung mun lm sao nu gic m, Tm lm sao nhng pht xa ? Ngi trng sng ri th Gi y ngoi tri khuya vng mnh ti, Tm v sao khut bn tri, Thm m mt tinh t ri.. 2.T ti lng nhn nm thng lt mau, Nghn ngo nh mi vng nhau, Hn mnh mang m v u ? Mng xa tn ri ti vn cn m, Tnh ngy xa c xa m, Lng vn luyn nh ngy xa.. Nm y mnh thng i di nh sao, Hn rng khi thy nh nhau, Mnh ra bn song tm sao.. Nhn sao th rng yu mi ngi i ! D nhiu ging t trong i, D cho ngn sao i ngi ! Nay xa ngn phng, lng se st khn lng, m m su thng nh qua hn, Ti i tm sao, thm m trong vt o, M sao khut m bn tri cao.. Khng bit gi ny phng y xa xi,

Ngi tnh xa c nh ti M i trong sng m ri.. M m, m nhn ln ci tri cao, M ngi thng nhng nm no... M mong tm mt nh sao ?

Tm nhau
Phm Duy

Tm nhau trong hoa n Tm nhau trong cn gi Tm nhau trong m kh hay ma l Tm nhau khi nng Tm nhau khi trng t Tm nhau nh chim mng tm ngi m Tm trong cu th c Tnh qua tranh T N Tm trn mi ng ca cu thng nh Tm su trong mun thu Tm sau lng bn ma Tm nhau nh thin c tm ngn thu Gp nhau trong hi th ca cuc i Ngi i! Gp nhau hy np hi im trong hng mi Gp nhau trong nhn tnh y bc i, i ngi! Gp nhau trong kinh cu mt hi chung Tm nhau trong bom la Tm nhau trong ma bo Tm nhau trn kinh xy trn xng mu Tm nhau trong thng kh Tm nghe cu than th Tm nhau nh ga ph tm m bia Tm u mi em Tm u my trong mt Tm cho ra mi tc ngy th Tm xem trong kinh s Tm tng lai sng t Tm nhau khi nhn loi c trng tu Gp nhau trong vinh d ca i ngi Ngi i! Gp nhau di c tin bao la phi phi Gp nhau trong c kh ca th gii, i ngi! Gp nhau i tm hn c ngh ngI

Trang 326

Tn hiu tri tim


Tri t kia nh ang b li V mi tri tim nh ang m ra Tri xanh bao la bn b th gii Th gii bao la m u c xa l u cn cch tr qa xa u cn xa cch khng di Ch trong pht giy gp ting ni Ch trong pht giy c vn th Ch trong pht giy ngi u n hng h Tri t kia nh ang b li V mi chng ta nh ang tr ra Nim vui bao la hng ra th gii Th gii yn vui l m c nhn loi (1x) Tnh yu a ta hng ra th gii Em c nghe chng ma xun mi ang v.

Tnh
Vn Phng

nh rng l mnh t ri tun nh rng tnh l au lng nh rng tnh l mi ch mong Nhng sao ta m yu mi Nhng sao ta vn thng nh hoi M yu ng trong tia nng Say sa trong nh trng m mng Bng khun khi xun thu ri C n khi hoa l ti bi Lang thang khi ma ri ri M yu ng m mi sut i......

Tnh Tnh Tnh Tnh Tnh Tnh Tnh Tnh Yu Yu Yu Yu Yu Yu Yu Yu Tnh Tnh Tnh Tnh Tnh Tnh Tnh Tnh Yu Yu Yu Yu Yu Yu Yu Yu

l l l l

mt truyn mun mu mnh hnh phc tht mau mt bi th su mt nim nh thng nhau

p ta ma thu vng mnh nhiu mng c min man l mt chuyn huy hong mnh l thnh nh hoang mang nhau nhau nhau nhau nhau nhau nhau nhau l l l l khi xun ti thm trong ting ca ting n trong mun tia nng trong nh trng m mng khi xun thu ri khi hoa l xanh ti khi ma ng ri yu nhau mi sut i

Tnh bn
Ny hi ngi bn Bn bit g khng ? i bao chng gai bao iu ngoa lc la i thng bit cho bao u phin Bn hi ng lo Bn hy nhnh ti Ny bao yu thng xin trao chia cho ngi V cng vui bc trong cuc i Bn i D i nhiu ging t i nhiu hn su mnh cng du bc Bc mi nhng thng nm mt mi, ah ... Tay ta lun trong tay bao n cn Vui bun chia st Mnh cng nhau chung bc cng vo Cuc i ny ri s c S c nhng cha chan hy vng, bn i Cho d thng au Ta lun bn nhau V ri s mt ngy no Chng ta gn nhau, bn ti hi

mt truyn u su mnh nhiu ni thng au mt truyn chia la mnh thn thc m khuya

p ta ma thu vng l mnh l t ri tun l mt chuyn au lng l mnh mi mt ch trng nhau nhau nhau nhau nhau nhau nhau nhau chi cho thng nh chi khin i mt m sao khng i ti sao qun nhau ri chi chi chi chi cho cho cho cho l l l l tan m mt hoen m thng au mi u su u su nh l au chia la khc m khuya

nh nh nh nh

rng rng rng rng

tnh tnh tnh tnh

nh rng tnh l au bun


Trang 327

Tnh b v
Cng nhn em yu em hn v yu em mi D pht m m xa xa nay i vo qun lng Tri vo thu vit Nam bun lm em i My tm ang dng cao vi M tnh yu cha ln ngi Ngy mnh yu Anh u hay tnh ta gian di bc phong trn tha hng Em khc cho i vin x V lm chi ri anh lng l ra i Gom gp yu thng qu nh Dng ht cho ngi tnh xa Anh u ng C ngy n t dy t Mt pht tim anh h Trn kip anh vng su nh Ni i em c i mnh mi i tm C i mnh xy c m Cho ngy mng c nn th Cui cng l tnh b v Cho anh xin mt m trn tri Gi ng tro tn nm xa Dng ht cho ln yu cui Ri tng m Tng m nhp bc c n Em khc cho duyn hng h Anh cht trong mng ngy th

Tnh bun
L

Tnh bun m ma
Trng K

ng em i ... ng xa vng bun i mt nhn nhau Khng ni mt cu Chiu nay l ri Bun xa vi vi Su n chi vi! Khi tay trong tay run ry Xt xa vi y Lng bng dng su Ngp trong gi ma Ma thu tin a Hn mi b v ... Yu anh, tnh ngang tri Ray rt mi khng thi L su vng trn mi Tm hn hoang vng lnh Nhn nhau trong giy lt Ri thn th t ti o nh tri tri mau! Cn u na ... ng xa vng bun Trong gic mng v Ch c mnh em! Nhn anh thong bun Lng thy n ci Su mi trn mi ... Yu anh, yu trong dang d Nhng khng th! M ai gieo su ? Tnh bao m say, Lng khng i thay M vn chua cay ...

Lng nghe ma ri ri sao trong lng ta bi hi pht chia ly ngy no l trn hoen mi cn nh chng em khi xa ma ri k nhau nghn ngo cng mong c sao s ng chia phi Ngy bn nhau t vng say sa trin min quyn li dt a nhau ha mnh vo nhp cung th nh lng nh m mong manh lao xao git ma vo i cng nhau nm tay bc nh nh th Ma ma ri qunh hiu cht cao ngp tri cn u ngi yu ngy xa cng nhau ht ca tuyt vi lng bng hong m xa cn u pht giy m m ngy no bn nhau Su cht trong tim min man dng ln li ru trm bun gi hiu hiu nh nhng gi mng nhung t tng ting ma ri xn xao mang theo ngn cu mun phin cn chng na y khc nhc ma ri..

Trang 328

Tnh ca
Phm Duy

Ti yu ting nc ti t khi mi ra i ngi i M hin ru nhng cu xa vi i ting ru mun i Ting nc ti bn ngn nm rng r bun vui Khc ci theo mnh nc ni tri, nc i Ting nc ti ting m sinh t lc nm ni Thot ngn nm thnh ting lng ti, nc i Ti yu ting ngang tri Nhng cu h gin hn khng ngui Nh nhung hoi mnh tnh xa xi Bit tin vo mng p ngy mai Mt yu cu ht truyn Kiu lng l Nh ting so diu () lng ta V yu c gi bn nh Ming xinh n ni mn m () c duyn Ti yu ting nc ti nm phi phi bn b bin xanh Rung ng vun sng ra thi bnh Nhn trng dng ht cu no lnh t nc ti dy trng sn n bng hong hn t min ty ch sc ngi vn, t i t nc ti, ni rng cao min Bc la thing La min Nam ch gi ma ln, la i Ti yu nhng sng trng Bit i tnh dng sng Hng Sng no y l nh Cu Long Mu sng Hng v nh mong Ngi yu th gii mt mng Cng ti m p rung ng () ng Vit Nam Lm sao chp cnh chim ngn Nhn Trung, Nam, Bc kt hng l hng mn nhau Ti yu bc nng phu i sng nng trn b rung su Vi ngn nm ng trn t ngho Mnh ng da st khng phai mu Tm o nu Nhng m qu ch bit cn lao Nhng tr qu bn vi n tru, B i Tm o nu rn ngi i t ci rng cao Dt du nhau vo n C Mau, o i Ti yu bit bao ngi L L Trn v cn ai na Nhng anh hng ca thi xa xa Nhng anh hng ca mt ngy mai
Trang 329

V yu yu nc yu ni Ngy Xun ti ht ln bi () tnh ca Rung xanh ti tt qu nh Lng ti n nh l () a hoa Bit i tnh dng sng Hng Sng no y l nh Cu Long Mu sng Hng v nh m

Tnh ca s
Tng i ca s khng sao bit nh thng yu ng Tng i ca s chng bit ni bun i l bi ca du dng say m Ngy ta nh t m nh nhung khng bit u phin No ng nm xa anh mang bo n trong tim em Tnh l cn say cht ngt nhng ngy m m Tnh yu cho em nhng m t nhung l li V bao ti vui vi nh nhung thng nc mt rt bun Tnh yu nhng ngy i n Thm nng mi hng tc Lng vn nh k nim du yu Sng bn ngi nhng ngy nh m Tnh yu nhng ngy qua Tnh lp lnh nh ngn nh sao Vui nh chim nn nh hoa hng Ngt ngo trong tim em D l ca s em cng bit yu bit thng L mt ca s cng bit di hn Tnh bn i mi tnh nng trong mt Tnh bun trong tim khi anh xa em hay anh th L mt ca s yu anh vi tri tim th ngy Tnh ta trong nng m bao ma xun n Lm cho ting ca em ngt ngy hi men tnh ai Hng m trn sn khu thn qun rn r tic anh nhn

Tnh ca du mc (le temps des fleurs)


Tho nguyn bt ngt mnh mng ta chn tri C cy hoa l hng thm ta ngt nng Tm anh nm thng thy u hnh bng chng Anh thn yu i, bit anh gi ny ni no... Nhn gip cho chim i, nhn gip cho ta my i Ho nguyn bt ngt em giu anh ti ni no? Ln theo du vt anh i tm u cho thy anh thn yu Tnh yu t chy trong tim pht giy no ngui... Thng thng nm nm tri qua Gi tuyt ma ri sng xa Tnh em vn xanh nh l cy ang ma xun... D cho nm thng phi phai hnh bng chng D thi gian xa tan bao c vng Hng mi en ly nh nhng vng nng chiu Anh thn yu i, bit anh gi ny ni no ... Repeat both refrains {}

Tnh cha con


Lc c Lc c Lc, Lc c Nhong Nhong Nhong Lc c Lc c Lc, Lc c Nhong Nhong Nhong (ting Nga chy) Nhong Nhong Nhong Cha lm con nga cho con ln ci trn lng Nhong Nhong Nhong Cha lam` con nga cho con vui tho ting ci Nhong Nhong Nhong nga Cha mt qu con khng bit con ni nga phi Nhong Nhong Nhong nga phi tn cng hai cha con cng ng ln ng h h ha ha ha (ci ni) Vui tht vui con ci dn d, nga Cha ng bn v ln quay, (ht) con chy ngay chy i hi M tm u con b . (ni) M bo con ng i tm v, m con hy th th bn tai, con thng Cha, con ngoan tht nhiu, nga Cha la cng con nhong nhong Nhong Nhong Nhong Cha lm con nga cho con khn ln con i, Nhong Nhong Nhong Cha lm con nga cho con nng ta sut i

Tnh cho khng


Khnh Bng

Tnh c
Dip Minh Tuyn

Cho nhau tnh yu Yu thng cng nhiu gn b Khi tin yu sng trong mng vng Tnh yu thm nhiu ti sng Chuyn tnh y khng lt phai Cuc i bit u ngy mai D ngi c qun cu th Nhng tim ta vn yu hoi Tnh yu nh gic m Nh ln hng thm tuyt vi Tnh yu ta hin dng S ti p mi ngi i! au thng tnh mt n ci su hn cao ngt Khi ln chi ng tro tn Lm con tim cng ray rt Nim su kh in hn su Lng ngi c qun c u Ru nng chy bao m thu Nhng than i vn thng au Tnh yu sao ng cay Nh liu thuc ng a y M sao ta vn yu Du cho ngi c i thay Chuyn tnh au thng y! Trch ai sao i thay?

Tnh yu nh ting ht bng ct cnh trong tim tnh c Tnh yu nh ting st bng ging xung no ai c ng Pht cht vai k vai, pht chc tay cm tay Tnh yu nh th c n c n nh hn bao gi K: Phi Phi Phi Phi th th th th chng chng chng chng tnh yu tnh yu tnh yu th snh i

Tnh yu nh nh nng chiu m p ting ca tnh c Tnh yu gi xoy bng cun lp no ai c ng Pht chc chung li ca, pht chc chung vn th Tnh yu nh th c n c n nh hn bao gi K: Phi Phi Phi Phi th th th th chng chng chng chng tnh yu tnh yu tnh yu th snh i

Trang 330

Tnh c nh khng
Trn Thin Thanh

Tnh c xanh
Chiu cm lng, ta nhn ln sn c Xem h tn bng nng dt v u. Nhn c xanh trong tng nim pha mu, i tri chy c bao gi ngng li. i mnh tnh ta nhn vo c di, Du chn ai h hng dm i qua. Du chn ai h hng vi c hoa, Xin ci xung nng niu loi tho mc. Ny c i, c m chi ny lc, C xanh ln cho cnh bm chiu bay. Cho i ti, cho i p hm nay. Cho ta ht bi ngi ca tnh c. C cho ta li th khng b ng, Cho mu xanh, xanh mi gia cuc i. Gia t tri, gia xanh dit i mi. Ta cui xung ta ngi ca tnh c.

Tnh cung in
Ngc Trng

Tnh l tnh nhiu khi khng m c. Tnh l tnh nhiu lc c nh khng Tnh xn-xao nh git nng ln cao. Cho lng mnh mang-mang nh ln khi Tnh tri qua nh l gic chim bao. i, tnh u b ng cn mng du. Tnh l tnh nhiu khi khng m c. Tnh l tnh nhiu lc c nh khng Tnh cho i, cho t lc quen s. Cho tht nhiu, b ng cha h cho. Tnh cho i, nhng chng ni nng chi. Nn ngp ngng, mi-mi nn tnh cm. Tnh mt ngy tnh xa nn tnh nh. Tnh gp ri, tnh c ni vu-v Nn m lng th vn c nh th. C cuc i th vn c nh m. Tnh l tnh tm ni u cng c, tnh gp ri nhiu lc c nh khng Chiu hm kia trn ng ph anh qua anh tnh c quen em bn hng nc Hng mi xanh, xui lng tc em xanh Cho ng chiu xao xuyn cn mng lnh. Ri tnh cht bng ln nh la nng. Ri tnh l mt ting st trn khng Ny em i c phi lc ta yu. Ta vt v chi vi trong bin khi. Ny em i, em p qu i thi. o hc tr trng xa trong hn ti. i ka tnh no ch em ni ng vng. i ka tnh no l nhng ngn tay ang Thi th mnh nh ng mi xa trng. Li mt ln tnh cng nh khng. Li mt ln tnh cng nh khng. Li mt ln tnh cng nh khng.

Thi gian sao vn c tri lng l Tim em ho a bao ngy qua m m khng c ting anh th thm Bao n i xa dn Xt xa v b bng T lu em bit anh la di Rong chi theo nhng bc chn tnh mi m nay khi nghe ting ma bn thm Nm m gi chn k nim Xt xa tnh in cung Yu l yu anh Trn ngp trong tri tim Ngy tnh ht m m Vn n ci dng em hn nhin Mt mnh khc trong m Lng cng thm nh thng Ri vn c hy vng Anh tr li xa tan m d Tnh yu tnh yu y nhm chn Yu anh em lng qun ngy thng m nay c n nh nhung cht y Nghe but gi trong tm hn xt xa tnh in cung.

Tnh cui chn my


Ng Thy Min

Tnh yu nh l Thu tn u gi heo my Ngi yu nh cnh chim m xo cui chn my Tnh yu du trong i ngi yu du tuyt vi Lm sao n bn ngi ngi yu hi. Ngi vui bn y, ta bun ho ht ni y Ru nng ring bng, m qunh vng bc chn say Ngi hnh phc bn tri, cn ta xt xa i Tnh khng ni nn li bit mnh thi (*) Mt ln gp g em Tnh nh ging bo cht vt qua Tnh nh say m v thit tha Mt mnh ta ngi thng nh Chiu v hn vn vng, Nhn ma ri gio ng hm xa Li kinh vang khp tri b v Ngi i c thu cho lng ta Mt mai em nh, khi ma Thu phi pha Hng cy nghing bng vn ch mong bc em qua Vng tay lng qun i ngi lng l xa vi Tnh yu du r ri m khi.

Trang 331

Tnh u h
Mnh yu nh mnh cha yu, Mnh quen nh mnh cha quen, Ni ln li ni yu thng i, Cho mnh thi l loi Mnh vui nh mnh cha vui, Mnh qun nhng gi qun thi uc yu thuyn c trong nng h Ma v s cun tri .k.: Qua ri li ngi nhc nhi Xin cho qung i u ti Nm tay em, nm tay em... Ti nghe hi m trong tay mm i i cn tri Cng toan trn u mi em i dng trn b mi em p thm ln na mi em nng C v cng vui.

Tnh n ri i
Phm Duy

Tnh p nh m
Lam Phng

Tnh n nh bo nh gi Thi ti tm lc hoang d Xc x nh kip hoa l Tnh yu hng hoang thu xa Tnh n nh nhng ging t a ti cho thc nghing l Cun i mun ni thng nh Tnh thu l loi ngn ng .K.: Tnh c rng rc thng tic lng nghe tnh xa ri qun Tnh mi thao thc khao kht m say tm n Ta nu, tay ko mng m Tnh yu n vi ta Ta tri, ta vi tnh xa Tnh yu n vi ta Ta bit ta s chua xt Tnh va mi n vi ta ta m say... ri i... Tnh n nh sng m ti Bin vng le li trng mi nh trng nh mt ma qui Nhn ta mt m t ti Tnh n nh nng trn ct Lm chy thm nhng cn kht Kht yu ng, kht mi mt Lm mi ngi mang tnh hoang Lp li .K. {} Tnh n nh nhng con th Rng r khi th hung d Cn cho tan nt cu ha Tnh yu d dang nghn thu Tnh n nh ting giun d L lt ru ting dng kh Hy yu cho ht n ngha Tnh y cn qu tnh kia

Tnh yu t u m tnh yu vi v chim tim ta Ch 1 ln qua m m m hnh bng mi bn ta Li no du m ngi a ta tm nhng gic m xa Lng thm bo nhau rng i ta gp g trong kip no Mt ln hn trc c phi l mng c v sau Cch xa mt nhau ch lm ngy thng h hao Tui xun l bao chng i thi gian vt ti Ri mai y trng t soi bng ng quanh li cn ai Tnh Tnh Tnh Tnh p tnh m l tnh khi gp g lc ban s l vn th m i khi tnh ng vn b v cn ch ai con tim vng v sut m nay ng nht phai tnh i xin tnh ch thm u hoi ...

Trang 332

Tnh i
Em c cn thng nh g khng Trong nhng m lnh gi canh trng Mt mnh l bng n ci Li yu ai nh gian di K nim bun che khut vnh mi Hm pho hng trc ng nh em Ti ng trng m ta t lng Bng hong khng bit ti sao Ngi ta gi nh gian di Nhng n tnh thi gi la xa K: Cn nh ting ni thm mi, li yu mt thi Tnh xanh tuyt vi m ta trao V ti say trong tnh va n Ng u ngy tan v Gi cn trong gic m thi Nn mi hiu nhn th i thay Khi trng tay ngi ngonh xa ngi Ngi th tnh ton li toan Ngi th trm b gian di Ngm s i ta bun mnh ta

Tnh n phng
Nhc Hoa

Tnh Em Tnh Anh


Song Ngc

Nhiu ln ngp ngng mun ng ting yu ng sao khng thnh cu s rng ng v vn cn xa n bn em anh a li v Nhiu ln trm nhn em tht lu nt th ngy cha vng su lng nng p ta ngn mun nh sao du dng mong manh em xinh nh cnh hoa o Tnh n phng i khi thy em ci vui lng anh xao xuyn nng i hay bit chng anh yu t lu K: i khi bn em th ngy m dn lng ng ni ra e con tim trinh nguyn vng tnh su cht ngt s n hng phai nhanh em hn em di anh mang c n trn li v Anh xin yu em n phng th rng mnh ng ni ra mai y bn em ta chung v li c d lng nhiu n au yu em t lu

Em l dng sng mt, anh l con thuyn tnh i mnh yu nhau mi ... Sng kia m a thuyn v bn mng Em bu tri xanh thm, anh l n ln bay Em l trng anh gi ... Gi trng mn man gia tri tnh yu i ta yu nhau trm nm mi yu i ta nh chim chung i cnh bay i ta nh cy lin cnh Em nh hoa ti mnh mang ngt hng Anh nh bm kia yu hoa ngt ngy Mnh yu nhau mi nghe em Em hng da bng mt, anh l khch dng chn Em l vt nng m si tri tim anh mun i chng phai

Tnh em trao anh


Tnh em trao cho anh i tnh nng chy nht trn i M sao anh khng cho em c hnh phc la i Cn cht ngt nhng ni au khi anh xa ri B li em c n m thm mt bng vi u hoi Ngi yu i ! Cho em thm mt ln na sng bn ngi Vng tay em trong bao m ngy thm qun qut anh Ngi yu hi ! Vn bit n au nhng em khng mng tnh em trao anh v vn v mi mi huy hong H H H H Ha Ha Ha Ha H H H H H H H Ha H H H H H Ha H Ha

Tnh em bng gi (run away)


Li: Khc Lan

Tnh xa ri nhng anh vn mong ch, Mun i yu v bn b. Sao lng em lun gi bng. Tnh khi n au khi ln vt thng su, Mang hn anh i n phng no, u l con sng c m. Em du yu, xin ng qun anh. Vng em bng m s u su. Em du yu, xin ng xa anh. Th gian ny s khng cn mt a hoa hng. (Mt a hoa hng) Yu, (v s mi yu hoi) S lun chung tnh, tnh anh say m. Ny ngi yu ch xa anh, mong em yu xin ch xa anh.

Tnh em nh nhng sng go ti nhng bn b M anh khng nhng ti lui khng cht tic nh Tnh em nh nhng sng go ti nhng bn b B mi em kh ht hiu ray rt ni nh Ngi yu i cho em thm mt ln na sng bn ngi Vng tay em trong bao m ngy thm qun qut anh Ngi yu hi vn bit n au nhng em khng mng tnh em trao anh v vn v mi mi huy hong.

Trang 333

Tnh gi ma
Mt m du em bc i Bn tay tm trong bng m Bi ca no ta m say Bit bao ln ting yu xa vn du hin Lng anh chm trong c m Ngy no mnh vui kt t M sao tnh yu di gian Nhng n tnh, nhng yu thng, nhng cung n Tim ta au xt xa trong chiu nay Thm ta l bc trong u hiu i i cay ng trch ai sao hng h Em trong tay ta khng ng Cn ai v trong c m Li ai nh vang ting th Tnh yu ch l gi ma Khc cho nhiu gic m yu tiu iu

Tnh hoi hng


Phm Duy (Saigon 1952)

Tnh khng phai nha


Quyn vo nhau sut m ny Hy gi mi hng nng say Tnh yu x i nm thng lnh lng Hy xit nhau trong vng tay Mc cho tri gi ti bi Cun nhng chic l ri khng xt thng Ch tic i, ngi du yu Hy nh trn kip anh yu ngi mi Cu xin c nhau Du sng gi theo ta khng di Vn gi mi trong tim mt bng hnh Vi nhng m ui khng h phai nha Mi mi mang hnh bng em Vi ni nh khng sao ngui ngoai Vi c mun ta lun bn nhau, ngi hi Gi y tim em tm ni phng no Hi em yu, em nh chng em? Mnh bao bun vui nay sao em quay gt ra i nh thng mnh anh Cu xin ngi s v ha em yu i C nghe bi ht ny hy mau ct bc quay v y cu xin c nhau du sng gi theo ta khng di Vn gi mi trong tim mt bng hnh Vi nhng m ui khng h phai nha Mi mi mang ... ta lun bn nhau, hi ngi D c nh ti vui bun nm no cu xin c nhau Du sng gi theo ta khng di Vn gi mi trong tim mt bng hnh Vi nhng m ui khng h phai nha

Qu hng ti, c con sng di xinh xn Nc tun trn ng vung vn La thm cho hai ma Dn trong lng tri v khuya vng ting la m Qu hng ti c con sng o ngy ngt Lc tan ch chiu xa tp Bng nu trn ng bc dn La bp nng, vm tre non, ln khi m hng thn ! Ai v, v c nh, nh c mnh chng ? Ti v, v ti nh hm rng c mnh ci ! Ai v mua ly ming ci ring ti mua li mnh i, th ngy th ! Qu hng i ! Bng a m n em b Nng tra im lm trong l Nhng con t ru lnh trn i Nm mng g ? Ch nghe ti thi khc so chi v Qu hng i ! Tc sng m gi yu du Ting ru ni nim th u Cnh tay m ta mi u i bng hnh t bao lu cn ghi mi sc mu ! ip khc: Tnh hoi hng ! Khi lam vng tm hn chm xung Chiu soay hng ! Sng vui trong mi tnh mun ng. Tnh ngn phng ! Bit yu nhau nh lng i dng Ngi phiu lng ! Nc mt c v min qu lai lng Xa qu hng ! Yu qu hng

Trang 334

Tnh khc chiu ma


Tnh cht khng i ch Tnh xa ai no ng Tnh phai nht mu, tnh u ? Lng cht trao v ngi D l lng ri Lng vn xin trn i l loi Chiu ma ngy no snh bc bn nhau Tin yu dt do mng c mai sau Cho n tnh u mi mi di lu Cho duyn tnh mnh ng c thng au Chiu nay mt mnh chic bng n ci Ma ri git bun gi but tim ti Ma ri lnh lng xa du chn ti Tnh yu by gi tr li ngi xa Tnh l nn tnh bun Tnh xa nn tnh su Tnh yu phai nht mu, cn u ? Li cui cho ngi tnh D bao mun phin Lng vn yu trn i ... ngi yu i !

Tnh khc cho em


L Uyn Phng

Tnh khc mt thu


Tnh khc y bao ln em ht, ma h xa ma nng cng xa ri. Li em v khng cn bay hoa trng. Du yu xa ng qun bn tri, chiu nay li ca v nh thc. K nim no t but trong ti. Chiu ma qua em ht cho ai, vng nc soi xanh tri mt thu. Anh trong mong vn hng chn a. Dng cho ngi thao thc thng yu. o xa bay nng trng loang chiuchiu ng qun trong bi ht c. Anh nht cn ma trn vng k c. Nht phin mi bun gia c hoang s. Tui no qua cng bng my xa, tnh yu u i vng di... V tnh khc y cn li cho ngy sau xa vng trong nhau. Ma h qua ri, thu tm, ng s m vng v gia cn ma tri xa nh. iu slow xa xa, em u ht gi khc tnh u. Mt thu no thnh mi mi xa sa..

1.Nh hoa em tin ngy bun Nh chim au qun ma xun Cn trong hn m bun tnh L mi nhng bc ch Cho ti yu em nng nn (2) D bit yu, tnh yu mun mng DK. V u m say phn hoa Nh o gm sng lng lnh m rch nt trong tm linh m ting ht khng hi rung ngho nn Cn u nh hoa ngy xanh Ho hon v mong manh B qun li ngi sau l lng. 2.Cho em mi hn vi vng Cho em quen n tnh su D em khng mong di lu Xin ct ly c m u Cho ti yu em nng nn (2) D bit yu tnh yu mun mng DK. 3.Thng em khi yu ln u Thng em lo u tnh sau D gng xa khng c lau Soi ly bng mi duyn su Cho ti yu em nng nn (2x) D bit yu tnh yu mun mng

Trang 335

Tnh khc ma xun


Ng Thy Min

Tnh khc thng su


Ng Thy Min

Tnh k n
Ta tic cho em trong cuc i lm ngi Ta xt xa thay em l mt cnh hoa ri Ngi i v tnh dm nt thn em Ngi i v tnh dy xo ln em Ngi i v tnh git cht i em Em hi em i, trong n mu m m Sau nhng cn say thy hn mnh c b v V tng m v lng c c n V tng m v mng c au thng V tng m v l c y vi Ta tic cho em, ta tic cho em Nhn em trong lng mi ngi Quay cung theo ting nhc a Nhn em tay nng ly ru Mi ci m l nh ri, mi ci m l nh ri Trong xt xa a theo tng ngy lnh lng Em hi em i, mai ny i s ra sao Tng ma xun bun lng vn n ci Tng ma ng lnh tnh vn xa xi Lng ngi v tnh em s v u

Tnh yu cho em thng nm trn tng phm Xun lay a mi xinh ging tc my bay Ma Thu l heo may gi v Ma ng nng hanh trn tui th Mnh an nng ru my c m xa vi Mt hm gi Xun sang My lang thang ci tc em mang n thm em chiu nng min man Ri Thu n sao em gin hn Ri ng n sao em lnh lng ng ph vng thnh thang ru bun gt chn Chiu cn ma bay t bc chn mn lng du t o cho tnh thm su t a mi hng hng h R t cung n bun dng my tm ging ngang bun vng n i phai tn Ma Xun n cha em ? Bc chn ai du ting ma m vng xa cha ging tc my bay ? Ma Thu vn cha ngui gin hn Ma ng vn cha thi lnh lng Ging l cun em mang - tri di mi tri.

Thng su nht ma, ma t mm vai em Tri mnh mang xa kn b mi ngoan Gt bc bun ly trong gi chiu ma bay Hn bng khung nghe ting gi am m Anh mun cng my ging kn ng v Gi tn em, gi tn em cho mt b mi y Hy ni bng i mi, bng ting ru nng Mnh yu nhau, mnh yu nhau D tri ma bay, ma ba.. Thng su nht ma, anh mun cng ma bay Cng my tri tan bin vo mi em Khp kn lng mi anh c tnh yu ti V ma bay thng su p khng em?

Tnh khc th nht


My Lang Thang

Ma Thu mang n cho ti tnh yu Ma Thu lc c l vng ri Nh bc i trong chiu hoang vng Cng nhau m bc trn l vng Tnh Tnh Tnh Tnh yu yu yu yu nh ng my nh tri va thong trong hn ti cho nh thng vi y mang n tri tim hng

Bit rng tnh yu ta nh t tri Bit rng tnh mnh ta nh sao ri Ngi thng i Mang cho ti chi nhiu nhung nh Ngi yu i Tnh ti trao cho ngi Ma Thu mang n cho ti tnh yu Lng ti vng vn bng hnh ai Lng ti thng nh n mt ngi Ngi yu i tim ti trao cho ngi...

Trang 336

Tnh l gic m
Ngi yu i hy n vi em m nay ng em theo cn dc qun mi mi mt i bnh bng Trong mt mi kh mi khi t su gi thm nh Tm y thy c m chn tnh em gi trong lng Ngi yu du i, tnh l gic m Gi bng tnh i xanh sao m gy Tnh a mng m Chuyn tnh sao c xa xi Mng u du tan v nhng c m cho nhau mt ln L nh thng trao mt i K t y chn gi i n mn nng ng vi yu mun hoa n thm ti thm tnh m Em cho anh ht c mt i ngi con gi K nim y mi ghi trong lng, nghn thu kh phai m Ngi yu du i, t nay cch xa Ting ca t y nghe thm no n, rn qu xt xa Chuyn tnh v tan mau M lng mi say bc khng thi Hy cho nhau mt ln nh thng nhau sut i Ngi yu du i ... nh thng trao mt i ...

Tnh l si t
Ting khc khng vi c ni su u anh. Nc mt khng em li chui ngy m m ng bun nghe anh, ng su nghe anh, Tnh yu p nht khi xa nhau cn thng nhau Hy bit hm nay mnh vn cn nhau y Nu l mai sau tnh tri vo ng cay Tic nui thm chi, hy c qun i Hy c qun i bao nhiu chuyn tnh am m i! i l i dng i dng mng mnh Tnh l si t si t mong manh V ta l chic thuyn con bng bnh trn sng lnh nh Nu l mai sau mnh khng cn bn nhau Nu l mai sau tnh tri vo n au ng bun nghe anh, ng su nghe anh Tnh yu l nhng ngi sao bay vo trong m.

Tnh lm l
T y thi vnh vin ra i c qun ngi xa y T y m kip sng lang thang mt loi chim phiu lng C tic nui cng khng cn na, khc m chi Than lm g tnh ho hon, i nhng m rt bun K Cht c nhng pht giy lm l Mi bit chn ng n tnh v Xa nhau nh anh, qun nhau nh anh bit s duyn dang d, hy nh lng kip sau ng cho nhau mai kh au Tnh yu gy sng gi trong ta vi trm ma ng gi Tnh yu gy ho ht bao la su ri nh l Tic ngh ti n tnh mi, nhng ngy vui Nhng m ci gi tnh cht non nh cu ca rt bun Tnh yu nh nhng l chng gai bc chn bun t ti Tnh yu nh nhng ng my bay, mt ngy bay xa mi Nu bit th em t chi nhng n hn Nhng cu mi t ngy mi bit nhau, u c nay ho su

Trang 337

Tnh l
Thi ri cn chi u em i C cn li chng d m thi Trong cn thng au men ng mi Yu ri tnh yu sao chua cay Men no bng men thng au y Hi ngi b ta trong ma bay Phng tri mnh i xa thm xa Nghe vn ma thu sau lng ta Anh i, anh i! Thu thit tha i ngi v ta qua phong ba C cn g su trong tm t Mt l m hoen d m xa Mt vng trng l thi khng theo nhau Cuc tnh l vi bao nhiu thng au Ht ri thi khng cn g tht ri Ch cn hiu ht cn su khng ngui Con ng mnh i sao chng gai Bc vo i nhau qua bao nay Anh i, anh i! Sao ng cay Thi nh vi su tm t thi Ht ri cn chi u em i Ht ri cn chi u em i ...

Tnh l trm nm
Tnh yu y anh mang v trao cho ngi tnh mi i anh Ri nm thng em ni ny vn thng hoi ngi tnh l trm nm Lng nh ging t phong ba khi thuyn yu tri xa Thuyn anh tch bn sang sng nc mt em tun thnh dng Anh ht yu em ri th anh hy i theo ngi ng gian di thm chi vo pht giy bit ly Em ni y em khng bun, em ha y em khng hn Tnh yu cht hm nay nh c qun ngy mai Gi nhau ba ting C Nhn i sao bun dng chi vi T nay xa cch c nhn i mun ni nhng sao nghn li Lng quyt khng u su m nc mt em tun tro Lng quyt qun nhau m thy tim qun au Anh c i i theo ngi em quen c n ri ng thng st em chi i bit bao bit ly Lng nh ging t phong ba khi thuyn yu tri xa Thuyn anh tch bn sang sng nc mt em tun thnh dng Anh ht yu em ri th anh hy i theo ngi ng gian di thm chi vo pht giy bit ly Anh ht yu em ri th anh hy i theo ngi ng gian di thm chi vo pht giy bit ly ng gian di thm chi vo pht giy bit ly ng gian di thm chi i bit bao bit ly

Tnh mnh mang


Dng sng tri i u u bit sng tri v u Dng thi gian qua mau u bit ai ngi yu mnh Dng i tri mnh mang u bit ai ngi mnh yu Anh mong c mt ngy em n Trong tnh anh mun ngn thng nh Mang cho anh tnh nng say m bit yu em Dng sng tri i u u bit sng tri v u Dng thi gian qua mau u bit ai ngi yu mnh Dng i tri mnh mang u bit ai ngi mnh yu Anh mong c mt ngy em n Sn nh anh ngp trn tia nng Trao cho anh thip hng ti thm ca i mnh K: Bit rng chuyn tnh no tnh chng phi phai Bit rng tnh l bun ngi xa ngi nh Du li tnh nng cht li ni u mi Bc vo ci tnh su no bit c u Bit rng chuyn tnh no tnh chng phi phai Bit rng tnh l bun ngi xa ngi nh Du rng li nguyn cu no chc c u Anh cu cho tnh mnh bn nhau di lu

Tnh ngh s
T Linh

y khch ly hng my thu vng m Ni qun c n m qua trng sng M ti bn em em t qung mt Em ti ngp ngng trong tm o nhung Tung phn hng yu qua mun li ht Bay ti bn em ti em thm nhc y t xa u duyn tnh c Bng anh phai dn i n tn theo Mi tnh ngh s nh gic m Chng tn v vng mun th Mi chiu ngn ting t khc than Cn nhc mi ti m nao trng v Theo gi tha hng bay v min xa Nng phm t ln my cung l li y phm a duyn y hoa i bm L thu la cnh nh hoa ngn xa

Trang 338

Tnh ngha i ta
Thi l ht anh i ng anh Tnh duyn mnh ch by nhiu thi Cn mong g hnh bng xa xi Nhc g chuyn nm xa Cho tim thm ngn ng Thi l ht em i ng em T nay su dm nt tim ci V sao tri nh bt duyn em L lng cng ngi em thng L lng cng ngi em yu T y anh xin ngi yu ng on trch hay gin hn v anh Nu trc chng ta ng quen Th thng nh khng v trong m nay Nhiu m chn gi bn ngi khng quen bit Trong tim em c thy nghe c n Ti em khng ni, hay ti em khng bit M tnh ta tan v theo thi gian Thi l ht, chia ly t y Ngi phng tri k sng b v Nhiu m bun v chiu tm t Nghe lng mnh cn thng ai Nghe lng mnh cn yu ai ...

Tnh nht phai


Chiu bun nghing nng Bin vng mnh mng lang thang mnh ta My trn cao bay khut chn tri V theo gi cun tri i bao nhiu mng m. Ngy no mnh tnh c quen nhau V n bn nhau vui qun thi gian Qun i bao u lo bun au vi kip sng lc loi. Em i, anh nh con thuyn kia, Lnh nh theo sng nc ngoi khi Tri i, tri i bao nim au vy kn trong lng. Nu c nhng lc em bit rng, D ra i ni phng tri xa Em yu i tng ngy nh em Trong tri tim anh lun mong em mau v y. Tnh cn xa khut Bin vng ku tn em trong hoi mong Em ni y vui nhng bui chiu V tm u pht giy yu thng nng say. i tht bun v nhiu thng au T lc em i mang theo tnh anh Trong cn m anh mong ch em vi ni nh a y. Em i, anh nh mun loi chim, Sng c n qua i bao thi gian Bay i, bay i i loi chim gy cnh bn tri. Nu c nhng lc em bit rng, D mun ra i phng xa tm em Nhng em lc vo ci m m tri tim anh mang theo bn v u ...

Tnh nh
Trnh Cng Sn

Tnh nh qun i Nh lng c lnh lng Ngi ng xa xm Bng v qu thnh thang i o xa lng lng x dt tri chiu Nh tng cn nc rung Xa mt ngy u hiu Tnh ng phi pha Nhng tnh vn cn y Ngi ng i xa Nhng ngi vn quanh y Nhng bc chn mm mi i vo i ngi Nh nhng vin cui Rt vo lng bin khi Khi Th Khi Th cn au cha di tnh nh cht nng cn au ln y tnh mng mng

Mt ngi v nh cao Mt ngi v vc su cuc tnh chm mau Nh bng chim cui o Tnh ng cht trong nhau Nhng tnh vn rn rng Ngi ng qun lu Nhng ngi vn bng khung Nhng ngn tay ngi ngng ru li tnh gn Nh ngoi khi ging ng Ht cuc i lng nh Ngi ng xa xa Nhng ngi bng ngi v Tnh ng sng xa a Nhng cn qu bao la i tri tim phin mun

Trang 339

vui li mt gi Nh b xa nc cn chm vo cn ma

Tnh nng
Li: Khc lan

Tnh nng chy


Em khng m hoang kip sng trn cung Hng Em khng tham lam dim phc trn thin ng Lm sao em ni cho ht nhng tm tnh c m khim nhng - c anh bn mnh .k. Anh yu anh yu i c nhng m n lnh Hn anh hn trong m thy xt xa ring mnh Tnh trong i mt xa y nay u ri Mt anh m ny, mt anh mun i Anh hay chng anh nc mt em vi y Anh nghe chng anh nhng ting m th di Gi tn anh mi trn gi chn k nim Ch nghe trong lng tic thng m thm .k. Nh bao cy xanh trc gi ng cy vng Xa anh hm nay thy gic m hoang tn Vng tay u ym em ng nh thin ng n nay ch l ng cay b bng .k.

Tnh nh bng my
Nh m u ngi y vi ly c ph Khi thm ngt l cho mt em say m i ting ca lm qun li em v i ting ca ru tri tim th ngy c b Nh m u bi ca anh tng em Khc n tnh qua ting ht yu nhau thm i ting ca lm em cht m m Trong cnh tay trong nhng m say m trng m Ri cht anh i nh chim n sau ma xun Nhng ngy thng p v nn th nay cng a nh cnh thu Nhng li ni ngt v nng niu nay thnh au nhi nh mt ng trn u mi T ngy xa nhau anh nh bng my nh tri Cui tri phiu bt i em nh b v cnh chim l loi Bng hm no gp anh ng m ngi yu Mt c nng nh m ui nh tin theo Em xt xa mnh l tin nhiu Em xt thng c gi khng may khi trt yu Gin i quay lng em mun ni cho nng nghe Nhng ngy thng p v nn th kia s a nh cnh thu Nhng li ni ngt v nng niu kia s thnh au nhi S nh mt ng trn u mi

ng bun nh em hi, cuc tnh no lc xt xa. Mt ln tan v, li tng vt thng .. i! sao thit tha. Tng chiu xung anh vn ngng ch Tnh yu sao phi pha. Pht cui tin a cnh sao la tha. ng su nh em hi, k nim l cn m but au Tng ging ht xa vng, Nht nha tnh trt trao lun kht khao Tng git nng tri hng h, gi nhau trn li i xa Nh nh .. em giy pht mn nng. Tnh yu n, n trong cn m tht xa vng. Ri cho ta dng l ng .. cay. Tnh ta bo t, D c tn u, mng p xin gi trong tim Hy cho nhau n ci, d nay mai c phai mau. V au em hi khi gi chn, cn li hi m m nao. Xin gi cho anh cu ha trn i mi n bt u.

Trang 340

Tnh nc
Qu hng anh nc mn ng chua Lng ti ngho t cy ln si Anh vi ti, hai ngi xa l T phng tri chng hn quen nhau Lc nguy bin tnh xit chc tnh m ti chung chn thnh i tri k V nc rung nng anh b bn thn cy Gin nh tranh mc k gi lung lay Ging nc dc c chng trai lng ra lnh Ti vi anh tng cn m lnh Rt run ngi vng trn tot m hi o anh rch vai, qun ti c hai mnh v Ming mm ci but gi chn khng giy Thng nhau tay nm ly bn tay m nay ng hoang sng xung Mnh ngi bn nhau ch trng ln Lng thy nao nao

Tnh qua cn bo
Bo t ri cng qua mau Tnh yu vn dng y trong nhau Ta chic thuyn lc lay Khi vt thot qua cn cung say Bo t ri cng qua i Tnh cht nng tnh say trong mt cho ta nhng ngy Mt bu tri ngt mu xanh Bn nhau mnh chung ting ca Bn nhau mnh i rt xa Bao n tnh ta l i ng Ngt tnh yu Bn nhau no ta ht ca Bn nhau tnh ta thit tha Nhng n tnh tuyt vi Hnh Phc no ngui

Tnh qu hng
Vit Lang

1.Ngn du xanh ngt my np tranh xa m Ting so bay dp du ng v thn x Tnh qu lai lng di tri thu, Khi xy thnh chp chng my Cnh t liu thp thong bn h, Ma nh nhung dng nc lng l. Ta ra i mt chiu thm Vang li ca bun trong khm l Ni u hoi ngy thng khn ngu Min xa thng nh, Tnh qu hng thit tha Bun lng nhn theo li gi. Ma trng m ting t mt tri cn vng. i bun nh qu hng ! 2.Lng trai mun thu nhng bc chn giang h Kip sng tung bi m mt chiu chia ph ng i xa tp thng ngy tri, Nh nhung hoi nhc su chi v Lng say m dn bc ra i V ni sng ca khc nguyn th. Bn nng du ng xanh ngt Ta v y chiu m gi mt Bng chiu t trn thm hng qu Ny y khm l, Ny y bao np tranh m xo nhng khi chiu xung. Ny y bao thit tha m m tnh thng. i bun nh qu hng !

Tnh phai
Bun v em Bng nhn xa vng Tnh phai theo Li ha ru phong Em yu hi Em i c bit Gi s du dng Khi gi bn trng Ri khi nh Khi bun em khc Nc mt no Nng n vi K: Ri khi m say tnh yu mi Em c cn nh chuyn ngy xa V mai mt m n sang bn Em c nh khi mnh m say Em i c l no tnh p l tnh yu d dang ... Em i c l no i bun khi sng bn nhau ... Xa nhau ... nhng trong lng anh vn yu em. Xa nhau ... nhng trong lng anh vn nh em ...
Trang 341

Tnh su
Trnh Cng Sn

Tnh cho nhau mi m, mt ln l trm nm.

Tnh Th
Trn Minh Phi

Tnh s
Chuyn tnh vit cho em, Tnh ca vit cho em, ngy anh gi theo gi ngn, Khc ca vi vng, anh qun trao cu ht cui cho em. Li ni cui cho em, Treo vt ngang trn cnh, ngy gi ph phng, X li cho em, vt tung bay trn qung ng b v. Nng niu li cui, Tay nht chp nhng mnh tn, gi n cho nng, Mt mnh i gia c liu, tm bng ngi yu ngy xa. Ngy xa qu xa xa, Ngy xa cht trong m, ngy nao tnh yu xa nha, Vt au m thm, chm tan qun trong d vng hoang s. Ngy phn quyt bung ri, Em bc ln hoang i, ngi gc ngn ngoi, Ng ngng nhn theo bng em, gi trong t ti. Ngi yu i, ngi yu i, ngi yu i ....

Tnh yu nh tri ph con tim m lo. Mt mai thc dy,cht hn nh ngt ngy, cht bun trong mt nai, ri tnh vui trong mt, ri tnh mm trong tay. Tnh yu nh vt chy trn da tht ngi. Tnh xa nh tri, tnh gn nh khi my, tnh trm nh bng cy, tnh reo vui nh nng, tnh bun lm cn say Cuc tnh ln cao vt nh chim mi cnh ri, nh chim xa la by, nh chim xa la tri, nh chim b ng bay Tnh yu nh tri chn trn cy rng ri, mt mai thc dy chuyn tr vi l cy, ri bun nh l bay Mt ging sng nc cun, mt cuc tnh khng may Tnh yu nh thng o quen hi ngt ngo Ri nhau hm no, hn mnh nh v khu, bun mnh nh lng su Ri tnh trong im ting,, ri tnh ngoi h hao Tnh yu nh ni cht cn au tht da. Tnh khu mi ci,hnh hi xa thay, mn nng xa cng phai, tnh chia nhau gian di, tnh y tnh i ni Tnh yu nh cn bo i qua a cu Tnh thp cn su, tnh du qua h su, tnh vi ln ni cao Ri trong cn yu du,tnh y tnh xa nhau Cuc tnh ln cao vt nh chim mi cnh ri, nh chim xa la by,nh chim xa la tri, nh chim b ng bay Tnh yu cho anh n bn cn mun phin, tnh i m thm, nghn trng nh vt sng, lnh lng nh du chim. Tnh mong manh nh nng, tnh cn y khng em? Tnh yu nh t sng con tim tt nguyn, tnh ln m m, vi vng nhng chng qun, rn rng nhng bin nhanh,
Trang 342

Hng gh xanh tn cy gc sn trng Hnh lang y xa dn xa bc chn ngi Bn thn hi ta khc ghi trong lng Nhng c m hng ngy thng ch mong Dng lu bt cha kp ghi t nha Nhnh hoa thm cha kp trao tay mt ln K nim trong chiu ma tan trng Hai a chung ng sao nghe vn vng K: Bao yu thng trong ta tm v mt thong trng xa nghe thi gian tri xa Nghe bng khung trong tim mt thi tm bc ngy xa ngi cn u na Ai thng ai quen ai gin hn bun cnh phng ri khi ta ch ngi khng ti Cho hm nay min man bi hi nht l vng ri khi xa mt mi tnh th

Tnh th - puppy love


Tun Dng

Tnh s Romeo & Juliette


Tnh y cao vi nghn thu no phai Mt mi ngi yu nhng m trng thm Ngt hng tnh u ym Tnh ong y, cu xin t y ng l lng, ng a phai nh ngn l Ri trong chiu thu Ng u tnh kia tan nt hn au Chm su v u i v u Thi ht ri tnh yu thn tin kip sau tr nhau Mi t duyn u vn yu hoi mt bng i a du v trong m su kip no Tnh thin thu i nhc cho ta hoi m

Mi ngi vn cho ti cn b (th) Khng ai thu cho bit cho rng Tuy mang tri tim xanh mng m M ti bit yu vn v .. Mi ngi cm ngn duyn tnh th (ngy) Khng cho tri tim vng u su Lm sao ni cho ai hay bao ni c m V ngn mun kht vng tnh yu .. Nc mt y vi ..tun ri v u ? Khc cho vi bt gin hn .. Ti xin c yu thng ..du mai sau tnh l lng Ti xin mang bao au thng ring mnh thi ... Lm n gip ti ni gim cho (ti) Ti mun ni nhng chng nn li Lm sao khng ai ku ti a b con V ng xem l tnh th (ngy) ..?

Tnh thi xt xa
Bo Chn

Tnh ti vi ngi
Vo cuc yu dng ngy Em va qua tui trn trng Cn chng i mi mng m Bit nhau trn con ng vng Ngy vn nh chiu ma ri Cng ch di qun ngho thm xa Chng khp np lm quen em Hi thm bng khung lng xm Ri chng yu em t Sao lng em cng mng m Chng hn khi thi hc xong Mi mai a cau tru n L gi gia trn lng xa xi Va lp trn kip tnh yu thng t ht tt c nim tin yu c m xy mng ban u Thng nm di tip ni, quen n thm Thn ri thng, ting thng trn ngha Cho c cuc i m lng khng phn vn ch cng vi mnh yu Th nhng no bit trc ai bit ai Chim ri bay, gi ma ri n m c khung tri Su nng ln tim ti khi ngi di gian Gi th thi u cn na Trch ngi sao l la ti tnh ti y d dang ng cay cho ti t Ngi l git cht i xun ti Li ha cht li u mi thi Ngi hi c ngh m thng ti B ti tht yu ngi

Tnh trong mng m


Trnh Nam Sn

T khi quen em Anh bit bi ri V nhng pht thong nghe em ci Anh bit con tim yu em mt ri Ngi yu i, xin em ch qun Ma xun trn cao V hoa l lp lnh nang N Hn th ngy trao em roi Em yu kiu tht tha Cho lng m say Cuc tnh ng di lu, ng su vng tay m i Anh no bit Anh no c hay Tnh tri qua tay gic mng tn Lng cay ng Khi em li hn Li thng, li yu em qun Nhng lng anh Nui hoi gic m Tnh s khng phi phai nh ln my C nhieu^`u m Trong m anh vn ch Ch em n tnh thi xt xa

Ngy em n y em khin cho tm hn ti ngt ngy Lng kh c mong bn em mi mi khng bao gi i ta xa cch nhau Ri em vi ti vng tay n i qun i thi gian trong m ti tm n khi tri ln nng mai mi bit tnh trong mng m Ngi yu i em c nghe ti mun ni yu em t khi i ta mi quen Ngi yu i em bit khng ti s nh em nu mt mai i ta mi ni Ri i ti s nh loi chim phiu lng cui chn tri bay bay i l loi Hy ni rng em s khng, khng bao gi xa ri nhau ! Mn m xung dn Ngoi kia tuyt ri y Khng mun thy em lnh gi Hy n bn cnh ti Chng ta cng nhau i n n khi tri ln nng mai mi thy tnh trong mng m..

Tnh trng nh
Mi khi nhn anh, d pht giy mng manh Hn em nh mi thuyn lt trn dng nc xanh ang cun tri v anh. Hmm..Hmm... Lng bung khung d quay lng m sao khng bc c nhanh Mt anh sng ngi v nt mi h ci em thm n i mt i li m say Khng bit anh ngh g m mi cha ni g Mi khi gp nhau, ngn c m thm trao Li tuy cha ni lng nh thm khc su Mun kip khng ri nha Hmm..Hmmm... D yu nhng ri xa nhau m long` vng mi su au Thy nhau hng h, d bao ngng ch m v thn th d.t mun ngn th Cha n nhau ng li, li xa n ri

Trang 343

Tnh trong pht giy


Tnh thong trong pht giy m hn ng nh lu Bu tri c ma ging u li Bui chiu ngng trng ngi yu ti i my ai bit c nhiu ln cng khng hiu chi Cn li nhng au thng Su nh tng ngy nui tic trong th Ngn i nhung nh mt mi ngi xa ng xa chung li bc xa u hiu Ngy tnh yu n c nghe nht phai Ri ma ng n dng su t ti Cn u nm thng sng trong tnh yu ng i mun li bit i v u N hn trong gi pht giy u tin Cuc tnh tan v xt xa trin min Nhc su kh rung ting than min man bc chn ng ngng Cuc i vn min man su a Lng ngi vn m mng chan cha K nim sc hoa a vng bao m nh thng hng h Hn h cht thng yu cn Mt i sng mi trong mong ch

Tnh trong thong giy (I left my heart Tnh vn am m (everytime we fall in


Trng K Li: Khc Lan

Tnh trong thong giy, M nh lu ri Khung tri mun li, C my a tnh... Lng bng say say Cho tnh ngy ngt Nh st trong tri ging t, Nh tri thiu t... Tri tim cn kh... c u ng Tnh trong thong giy, M nh st ngang u Khng ng khng bit Tnh yu bay n... Khi tnh yu n... trong i, Ai bit ai ng... Mong tnh yu Dng bc mi y... I left my heart in San Francisco High on a hill, it calls to me To be where little cable cars Climb halfway to the stars, the morning fog... May chill the air... I don't care May love waits there in San Francisco Above the blue and windy sea When I come home to you... San Francisco, Your golden sun will shine for me...

Con tim anh in su hnh bng em Tnh mt th khng bao gi i thay V ngi tnh ng c h ng gin hn mt tri tim thng au. Tnh am m, thin thu tnh trao Hn h nhng m en tht kht khao Tnh mn nng git nng ti hng Tnh i ch ngn gi m Xun no. Everytime we fall in love I believe we'll be forever Everytime that feeling dies Then I tell myself I'll never, Never fall in love again But I know when we're together I start all over and then Everytime we fall in love And you love me so completely And I live to feel your touch And you spend your nights to please me Everytime I love you more But I know that you will leave me. Ri i uyn ng mun i c nhau Cuc sng thm thit, anh v em. Cho ta qun i ht nhng ng cay. Mi mi yu nhau tht bn lu. Everytime we fall in love And you love me so completely And I live to feel your touch And you spend your nights to please me Everytime I love you more But I know that you will leave me.

Trang 344

Tnh vo thu
Trnh Nam Sn

Tnh v cnh bay


Ngi yu xa ti ri Cn chi m nh mong Tnh yu v cnh bay, bay xa tht xa Cn u mt bng hnh Ngy xa hn c m Gi y cch xa, xa vn no ng K: Yu thng lm cho nhiu Ri cay ng mun chiu ng trn khng bng anh Hng cy bun thng nh Nh ngy xa chung i Gi y thi ht ri M sao lng vn vng Ngi i ti vn thng, yu ngi sut i

Tnh xa
Trnh Cng Sn

Ny ngi yu hi Em hy quay v y V ti vn nh em Vn nh n tnh xa Tri ma thu l ri Chn bc trn ng khuya Nhn hng cy l kh Sao thy chi vi cuc i Thi gian lnh lo mt i tnh yu V khi ti nh em Khng bng ai hnh dung Tri ma thu l ri Khao kht mt tnh yu Lng sao vn thit tha Mong em v thm bn xa .k. Xa nhau ri ti mi bit rng Mnh vn yu ngi, tnh vn ngp trn khng phi phai C n trn l kh ma thu ang kh nhc tn Em i em hy v, em i hy lng nghe Xa nhau ri thi gian v tnh du nhng u su vo tri tim ngi khng tic nui Ti nh cn gi thu cun bay theo chic l ri m nay em c hay, m nay ti vn i vn ch Em. Ma thu chia ly Cy l bn ng xa Gi u hiu xc x Ri gc cy tn phai Bun no em c hay i xt xa tnh xa Ch ma thu n nay Hng cy di vn nhc tn ...vn ch Em.

Ngy thng no ra i khi ta cn ngi li Cuc tnh no ra khi ta cn mi ni y Tng ngi tnh b ta i nh nhng dng sng nh i nhng dng sng nh li hn th l nhng cn ma... Khi bc chn ta v, m khuya nhn ng ph, Thnh ph hoang vu nh mt ln qua cuc tnh Lm sao em bit i sng bun tnh .... i khi ta lng nghe ta, Nghe sng m u di vo i but gi Hn ta gi ct ph du bay v ... i khi trn mi tnh ta nghe nhng git ma, Tnh ro tnh m thm, Su ro su bn b.....vc su Cn thy g sng mai y thi ta cn bn b Git ru no mi chua cay trong tnh vn u m... T mt ngy tnh ta nh ni rng ci u i ting bun ri u, nhn li mnh i xanh ru....

Trang 345

Tnh xa khut
Trng Huy

Tnh xa khut ri
Nguyn Xun Hng

Tnh xanh
Ngt xanh, xanh nh khung tri Tnh yu mu xanh lc em yu ri m m trong i tay ngi i bao hng say khi mi hng tm mi Ngt xanh khi em bn chng Tnh yu mu xanh vut ve tri tim bun qua i cn m chiu Ma xun va sang trong lng ngi mnh yu Tng tnh ta m m ging sui m Nh nng ln tnh mong manh nh i dng Nh thng i vai r ri Tnh u cn xanh ngt xanh mt em ci Thng nm qua trng m thm ng yu i em trong cn su ngn nm Sm en nh m ng di Tnh sao mu en lc anh i ri Khc ln cho vi u hoi Tri ma ngoi kia hay git l su ri Gi i ru chi cn bun Tnh yu d dang gy i cnh thin thn Xt xa khi i tay ri Tnh mang mu tang trong chiu vo hn em Ri mt hm khi ngi v li xa Nghe ng ngang, tnh say xa vui i dng Ngt xanh, xanh nh trng th Tnh em li xanh lc anh quay v Cnh tay yu ng v v n hn n hoa hay git l su ng nghing

Chiu mt mnh trn ph Tm hn lnh lng but gi Sao em nghe thy mi mt anh yu vn cn y m v trn trc thao thc Nh tht nhiu ln mi m Anh yu du hi sao n quay lng bc vi i K: Tnh ta vn thit tha bao thng ngy Sao anh n bc i theo ngi Bng anh m khut, tm hn em v nt r ri Gi anh bc theo tnh mi ngi V anh ht yu em ri Bng em l loi trong chiu ma Chiu mt mnh trn ph Tm hn lnh lng but gi Sao em nghe thy mi mt anh yu vn cn y m v trn trc thao thc Nh tht nhiu ln mi m Anh yu du hi sao n quay lng bc vi i K: Tnh ta vn thit tha bao thng ngy Sao anh n bc i theo ngi Bng anh m khut, tm hn em v nt r ri Gi anh bc theo tnh mi ngi V anh ht yu em ri Bit anh cn nh nhng ngy xa bn nhau tha thit . . . Em vn nh anh nh lc n i Ln tc xa mi hn tht su Sao anh qun ht nhng pht giy bn nhau cn u Em lang thang chiu ma Tm bng dng ca mi tnh xa Anh yu du hi sao n quay lng bc vi i Tnh ta vn thit tha bao thng ngy Sao anh n bc i theo ngi Bng anh m khut, tm hn em v nt r ri Gi anh bc theo tnh mi ngi V anh ht yu em ri Bng em l loi trong chiu ma

Anh yu ... trong ngy xa xa lm Qu xa xi ... mnh tng quen bit nhau L cy non tht xanh .... tri c nng tht m i chng ta lu lo ... ting chim vui ... Thng nm lt tri ... Anh yu ... by gi sao hoang vng ?? Khp quanh em ... cnh c i thay min man su my ... cn cht g u ma xun V ting ci vui ... tnh xa khut ri ... Nh mu xun non tui th Thong cht nng say, nng tra h ti Vi bao ci vui ... quanh nm lt tri ... By gi em ht cn tin T ci no trong bng m ti kia S mang cho em cuc tnh thu no Mnh ta vn tin, mi lun thy chung ... Anh yu ... trong ngy xa xa lm Qu xa xi ... mnh tng quen bit nhau L trn cy tht xanh .... tri c nng tht m Gi sao ho tn kh ... tnh ta xa khut ri ..

Trang 346

Tnh Xt Xa
Luu Bch

Tnh xt xa va
Trnh cng Sn .

Tnh Xun
L c Long

n lm g tnh yu n lm g Tnh n cho ta cng thm xt xa n lm g tnh yu n lm g Tnh hi c sao lng ngi gian di Trt di kh tnh trao ht no ng, tnh bay cao lng ta n au mun mng, tnh yu l lng , ngi hi gic m phai tn Nghe ma ri cho bun dng chi vi Tnh khut xa bay m khi Tim n ci, sao gi nghe phai phi, tnh nh my su ging mun li m thng au, by gi nh chim bao, ngi ra i tht sao m xanh xao, nghe su thng dng cao, tnh n cho m thng au n lm g ngi i n lm g, tnh vn vng xin ng thng mun mng ngi i l lng, tnh ht gic m phai tn.

Xin v tay cho u, khi m xung i ta. Xin v tay cho u, khi tnh tri tri xa. N ci cun ta i, mt ngy li thy ta v. Xin ng yn trong chiu, trn mi th khi qunh hiu. Xin ng yn trong chiu, phi tnh cho nng kh mau. V y thn xc h hao. m m nm nghe l than van cht nim au ngt ngo. K: Mt ngy trn vai bo t ngui ngoai, nhn i quanh y ht nhng m say. Lng chng am m sm ti qua i h. Tng ngy chn chn nh ph lang thang. i tnh nui qun nhng sng mnh mng. Tr li hm nay bn pha thinh khng ng ngng. Xin v tay cho u, trong tim git mu va kh. Xin v tay cho u, mi ngi thi nhng m ba. Mt li tnh cui vu v, mt ngy tnh xt xa va. Xin ng yn trong chiu, lao xao tng bng hong hn. Xin ng yn trong chiu, treo tnh trn chic thinh khng, gp ghnh nhiu kip lu vong, ta ln i qua. i tay vn cn m mt mng.

A ... ... A ... ... Em... ny em, chiu nay my c v bn y a ng cho ma ri ... xung i, chiu nay ... a ... a ... i nh !!! i ta nh, con ng ng qu xa Ma ri t, o nng anh che che i, i em ... a ...a ... nh !!! Cali Xun ang v, u thy hoa mai n bn ng u ng em khoc o di xinh, Em tht tha i vi m gi ... p p lm sao ... Tay em mang cy d, Bong bng bay bay trn u Tc -mi xinh qu l xinh Em h mi thm lm ng tin .. tnh tnh lm sao ... Tn em tn hoa di, Em bc i si trng quanh ng Nn ng i bng mt nhiu gh! Anh xt xa khng thy ng v ... bun bun lm sao ... Anh ... chiu nay, Nhn ma ni x ngi anh nh Con ng ng qu xa Ta gp gp nhau ... a ... a ... i nh ... C em nh gi tnh tnh cho anh, anh s vit, vit bi bi ca xin xin tng, tng em ... a ... a ... Nh nghe em .... ... mi mi yu em... ... nh nh nghe khng

Trang 347

Tnh yu
Th: P.N. Thng oan - Nhc: Trn Long n

Tnh yu n trong gi t
Ma vn ri mi trn ng ph vng m khuya Ma vn ri mi cho lng thng nh khn ngui Thi hi em nh xin ng tic nui lm g Tnh yu n trong ln cui Ai c hay bit cho lng ngi chn xa xi Nm thng day dt cuc tnh sao sm chia phi Sng tuyt sao n chn vi d vng i ngi Tnh yu n trong gi t Em hi xin hy qun ht cay ng tnh i Em hi xin hy qun ht say m tnh ngi Em hi xin hy qun ht giy pht tuyt vi Hy qun i, hy qun i. Theo vi nm thng cuc tnh cng s phai i Chn kn thng nh trong gi pht cui chia ly Thi nh em hi xin ng tic nui lm g Tnh yu n trong gi t.

Tnh yu m khut (love is blue)


Trng K

Em mang biu m, mt chc bng hu trng Cng pht ngy rm, cng pht ngy rm M khn cu cho anh, m khn cu cho anh Bnh yn trong cuc sng, bnh yn gia i rng i khng c chiu no... chiu no Em mang tng anh a hng nhung thm S gai li chm, s gai li chm Chnh ngn tay em s gai li chm S git mu cui cng tun ra s nim au thc gic i tnh yu, tnh yu Vn thng khng nhn thy Ch c tri tim, ch c tri tim Mi bit n trn ni no Em bt chc m, mt chiu mang hu trng Cng pht ngy rm, cng pht ngy rm khn cu cho anh, khn cu cho anh Bnh yn trong cuc sng, bnh yn gia i rng i khng c chiu no... chiu no Em mang tng anh da hng nhung thm S gai li chm, s gai li chm Chnh ngn tay em s gai li chm S got mu cui cng tun ra S nim au thc gic i tnh yu, tnh yu Vn thng khng nhn thy Ch c tri tim, ch c tri tim Mi bit n trn ni no Tnh yu trn ni no...

Thit tha, say sa m m Tnh yu rc r, xa tan ht u phin Ngt ngay bn nhau m mng Tnh yu p mi nu ta ng chia xa m say trong mun my hng Cng em chm m sui m thm hng nng C em phiu du tang bng Cng nhau nh bc, gt chn mm thinh khng... Cng say m... trong nhp n ting th... Cng gi ngn, ha ting ht... say tnh m... Xt xa, au thng ch Tnh yu vut mt, cnh chim qun v Nh thng ring ti no n Tnh yu m khut, mang theo nim am m... Ngi yu du... nay cn tm thy u? Cn c chng... l chic bng ti mnh ti... Blue blue, my world is blue Blue is my world now I'm without you Gray gray, my life is gray Cold is my heart since you went away Red red, my eyes are red, Crying for you, alone in my bed Green green, my jealous heart, I doubted you and now we're apart... When we met... how the bright sun shone... Then love died... now the rainbow is gone... Black black, the nights I've known, Longing for you, so lost and alone Gone gone, the love we know Blue is my world, now I'm without you...

Trang 348

Tnh yu i! xt xa
Tnh yu kia mnh trao cho ai M cuc i tht nhiu nhng i thay Tng tng rng l tnh s khng nghit ng. M trn ng trn thuyn sao khng may Cho anh ra i nh cnh chim bit li Cho anh xa em, trong nh thng, thm mong. Khi ta chia tay u ni cu t gi Nay ta xa nhau, bun vng vn trong tim. L ri trn mi pht giy chia ly Mnh cn li g mt hnh phc ngy mai li cuc tnh thng au nhiu ni Cho con tim ngn nm vn khng phai Cho anh ra i nh cnh chim bit li Cho anh xa em, trong nh thng, thm mong. Khi ta chia tay u ni cu t gi Nay ta xa nhau, bun vng vn trong tim. Nh nm xa hai a bn nhau Nm tay nhau, do ph vui chi n hm nay ta xa nhau Tnh yu kia, cch xa i b ENDING Khi ta chia tay u ni cu t gi Nay ta xa nhau, bun vng vn trong tim

Tnh yu tha thit


C ting ht ct bng mt cho i C nh sng m p n mi ci C nh nng chiu m p cho ngi Ngi ti thng yu S n n nhng ting ht m miu S n thp nh t sng yu kiu S n chiu nh nng m ban chiu Tnh yu thit tha . Tnh Tnh Tnh Tnh nh tia nng m lp lnh trong i ta thit tha trong nhng ma rn ngt hoa nh cn gi but thp thong trong i ta gi bng cho nhng ma vo lng qun

Tnh yu thit tha (la vie c'est une histo


C ting ht ct bng mt cho i c uc sng m p nt mi ci c khe mt chiu nng m cho ngi ngi ti thng yu S n n nhng ting ht m miu s n thp nhng uc sng yu kiu s n chiu nh nng m p ban chiu tnh yu thit tha Tnh nh tia nng m lp lnh trong i ta tnh thit tha cho nhng ma xun ngt hoa tnh nh cn gi but thp thong trong i ta tnh gi bng cho nhng ma ng lng qun C nhng chic gh vn mong ch c nhng chic l a rt hng h c nhng ting ct bc rt th ngi qua trong m ht nhng lc ng di sng m mt y nh mt bic mong ch bit cht cha nui tic n bao gi tnh cho gic m...

C nhng chic gh vn mong ch C nhng chic l u rt hng h C nhng ting kh ct h Ngi qua trong m ht nhng lc ng di sng m mt ht an'h mt bit mong ch Bit cht cha hi tic n bao gi Tnh cho gic m

Trang 349

Tnh yu thy th
Y Vn

Tnh yu trong i (sealed with a kiss)


Trng K

Tnh yu tuyt vi (une belle histoire)


Ngy hm nay tnh xanh Thit tha, vng tay ngi yu M hm nay tnh phai, hi ngi yu du Ngy anh i bit ly Vi anh chiu qua tht nhanh Tnh i ta cn u Hi ngi yu du, anh hi! Chng i xin dng bc Hy trao nhau nim n i Tnh xanh em xin dnh ht cho ngi tnh xa Tnh em xin dng trn kip ht n mt mnh anh Ngi i xin dng bc Hy vui trn m nay Tnh i ta s nng thm nh tnh ngy xa Tnh em nay s cn mi khng h nhai phai i tnh yu, ngi i, chng i ng xa vng ngi

Mt em mu trng dng. Tc em nh sng cn. Gi nh t nh hi th cu ngi yu bun m duyn dng. Anh l thu th mang lng bin c trao v tnh em. nh em yu anh. Sao bng anh thng em. Nh bin ng lai lng. V bng t nc mnh. Nn b du hoang tn. Nhng tnh khng tan bin. Nh em im sao m. m sao m vn lng. Vn lng cng thng hn. Tnh no cho em tnh no cho nc ? Anh l thu th yu i bin c nh ngi tnh chung. Mt em mu trng dng..

Ngi k bn nhau ct ting ca... say tnh chan ha Ngn my xanh cng sng ngt ngn xa, i thm ti nh ngn hoa Nng say say nh vang ting ci... thit tha yu i i mnh trong nm thng s qua... lo g sau ny? Ngi y ta cng ht khc tnh ca, V s trao nhau tnh yu Tic nhau chi cho nhau pht ny... nh nhau mun i Cn my lc nh ngy hm nay? i ht ngha nu khng tnh yu Ri s n lc ta cng chia tay Yu nhau i, khng bun khng tic! Nu c n khi ta ri xa... tim cn m mng Tnh yu ta cn mi v sau, Cn nh khi ta gn nhau, trao nhau bao nhiu yu mn... mnh sng mi trong tnh yu... ... Mnh sng mi trong tnh yu... Though we gotta say goodbye for the Summer Darling I promise U this: I'll send you all my love Everyday in a letter, sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely Summer But I'll fill the emptiness, I'll send you all my love Everyday in a letter, sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight, I'll hear your voice everywhere... I'll run to tenderly hold you... But darling, you won't be there I don't want to say goodbye for the Summer Knowing the love wll miss, oh let us make a pledge To meet in September... and sealed it with a kiss... ... and seal it with a kiss...

Tnh yu v huyn thoi


Nng mc cnh bay n ni chn tri Chng ui theo trn chuyn xe cuc i Nng vn tay hi sao tri nh ni Kt ln tc my nh i mt tnh yu. Nng cm uc soi sng tm t chng By th ngoan i trn i tay chng Hn cht ui ni sng di yu ng Bng m ng trng chiu khc ai sng m. Trn ng bng n i, mi nng l hoa thm Cho mt ngt tnh yu, am m ng trn mt My ma h thiu t, sa mc lng rc chy Chim rng v hi l, n qu bn ci r. Nng l bao tui xanh hi nng Chng l ru m m thin ng Bng i chn mang linh hn r iu xanh ch ru v ni ta t tnh.

Trang 350

Tnh yu va cht n
Nhc v li: Nam Anh

T su
Lm Tuyn

Tc my
Theo gi heo may n m gi tnh Mot tri o tm trong mt trn mi Nh chiec ni m ru cn mng lnh Gi vng trang c sng cho hn vui Nh cnh hoa m n a n tnh Gi mi cn gi hn l trn cao Nh cnh chim m b v mt mnh Troi bao nhiu gi tc bao nhiu bun Ma h vui i chn chp cnh Tc my hng cho nng long lanh Tri ma ng mi em thp nng Tc my di, chn vui ng vng Roi ma xun cy thay o mi Tc my vng cho nng thm ti Ri ma thu xn xao l a Tc my bun ph Kn tim ti i tc my bay ru ln iu bun Soi tnh theo gi v cnh bay xa i tc my thm m say l Thng Tnh ta xanh l tc my khng vng

Tnh yu va cht n, tnh nh cn m chiu! Cuc tnh no cht, cn m xa m. Tnh yu tnh li n, d ta khng mong ch, Cuc tnh chiu ging bo, Sng m m li v ... i ! Ma khuya vn ri, ri trn tc ai, mt mi ng cay, min man gt chn bc ng di Ngi em rt xinh! Tnh ta say, kht khao phn son, hng hoa tuyt trinh pht n tnh Tnh yu tnh cht n! Tnh nh cha khi no, thn thng cn trong mt, th ngy trn m hng. V em mt li cui, rng ta yu khng ng! Tnh yu l mnh s, nn ai u c ng Em ! Ma m vn ri, ri trong gic m, m hn nt mi, mn man tc my, gic mit mi ... ng khuya sng sao, vng ng c m, cho em o xim, cng ta bc i ht xun th Tnh yu va cht n! Hnh nh cha bao gi? Ngp ngng tng nt bt chi vi gia phm n Cn em ngi tnh cui Nim tin yu trong i, cng em mt ln cui, ru em qua m chiu, du em mt ln cui, a em qua m chiu ! Cng em mt ln cui, xin qua cn m chiu ...

Vi nh t su sc thm mun mu lm cho tim ta t ti thng au Vi nh t su nm xung nhn loi lm cho bao ging ngi su au .k. Ngn mun nhc s kia i bun thng tng t ch ai i ngi ti thm sng nh ngn sao Ngun nhc tinh ty xng trong hn ngi khng bao gi phai l sui rng mai T dng nh my chiu t a nh l vng t ging nh trng ng nhiu khi t ging tc ngi yu. Nh ti m no gi tht ma go hn tim ta say i mt nhung m C nn t ng khc on phong trn hn ta ma gi lnh lng au

Tc em cha a nng h
Phm nh Chng

Ri nng h tn phai cn m tnh i r ri lc li Theo du chn em v chp chng lp sng. Trng xa mnh mng b ct mn t y Khng em hn di thng ngy m ti. Em tc em hong vng tm chiu rng nng. Em bc hong hn, em bung li tc th. Tm m theo cn lc v tm m theo cn lc v Em nh ma nng H hn b bin xanh si . Anh lang thang du giy vng tay em cho gy. Men yu ng r ri my tri phong kn chng khi. Ri cnh phng hng ri chi vi ngn li. Mai ng tnh i cn sng khuya x v Ngm ngi si nui tic tri qua Cn du bun hn hoang nghing nghing vc nh. Na chiu lnh gi, em tc khng vng H bun chiu a em khc chiu xa.

Trang 351

Ti cha c ma xun
Chu K

Ti c bm ly t nc ti
on Hng Ngc

trong sng bin yu thng. Cho du lng bc lng mong.

i hai ba nm na, qu mnh thi khi la mi xun n vi ti, gi ny cn ni tri, ring ti xin t chi, m xun chn g ni, nng xun chn g ni, xun l ca mun ngi, mc tnh xun l li, xun chng phi ring ai, xun i ri xun ti, ngi rng xun km ti. Hai mi my tui i, ai n ai mi, ti cha mun trao li, bn n xun l li, t lng ang ri, xun n thm bun thi, qua mi my xun ri, ti vn i hoi, nghe nh vng ting ci, chnh v non nc ti, ang cn la khi, i xt xa y vi. i hai ba nm na, qu mnh thi khi la, mi xun n vi ti, gi cn nng hai vai, thn tha hng h hi, hi xun c g vui, hi xun c g vui, xun lm dng cho i, p lng giy pht thi, i t nc xa xi, xun i lm sao ti, dm di xin ch lui.

Ti c bm ly t nc ti, bng sc ngi v hn. Bng sc ngi u i trm tn bom, tim mang ngn du n. Ti m hi, mu ti mong li y Ru th no cng li y . Nhng t , v nhum bng nhng li di tr (1) Ngi bm vo la t chy tay . La hn cm, la him cm, la v cng cay ng. Ngi la nhau, tri t cn bng mt thm thng (2) Ba mi nm cuc tng tn cha ? Ngi git ngi, khng kp m mt trng Ba mi nm mng ngi nh rc c Dy ho bnh, cn tht c ngi tin (3) Khn tang no, che ngang u, nhng kip ngi mt thi ging bo . Trong binh la, gia on th, hng cu mong n khi bnh an. Ai u ng! sau ting sng, i li thm mt ln nt tan. (4) Non sng bun, iu tn, thm mu l cha chan mt ln. Khn tang ngi nh cy rng, khp chn c hng cn in bng. m oan hn, m in cung, cn chy trn mu, xng, l ri . Na nc ny, c git mt na kia, lp chin cng. Ai au lng, ai v tnh, i! sch s, du thing anh hng. Ti c bm ly t nc ti, bng sc ngi kit! bng sc ngi t ti c m, tay chn dng r lit Ti c i ngy VN ti sinh,

Ti i gia hong hn
Vn Phng

Ti i gia hong hn, Khi nh chiu bung, khi nng cn vng Mt mnh ti ngm cnh chim lc loi M lng mnh thy u hoi Ti thng nh ngy qua, trn bn Hong Hoa Hay nhng ng xa Thng thng hai a dt nhau ti ci Mt say sa thm mng i D cho ma gi, bn mi tranh ngho D cho nng, d cho sng khi mt m Nim thng yu hng xin mi mi khng h phai Nh, nh, nh m no, trn bn tm sao Hai a nhn nhau, khng ni mt cu Nh thm m c, c m dt do Nh thm hn nhau ma sau Ti vn i gia hong hn Ti vn i gia hong hn Ti vn i gia hong hn Lng thng nh ....

Trang 352

Ti a em sang sng
Y V

Ti mun
L Hu H

Ti a em sang sng, chiu xa ma ri m thm thm t chic o xanh, v m t mi tc em Nu xa tri khng ma, ng vng u cn ti a Chng l chung mt li v m n quay mt bc i? Ti a em sang sng, bn tay nng niu n cn S bn t lm gt chn, s bn gi but tri tim Nu ti ng a em th chc i mnh khng quen ng bc chung mt li mn, c u chiu nay ti bun... Ri thi gian lng l tri, i ti l cnh chim bay khp phng tri.. M i em l c m, p mun ngn th, nh ngng trng ch.. Hm no em sang ngang, bng xe hoa hay con thuyn? Gi pht cui n tin em, nhn xc pho vng gt chn.. Gt chn ngy xa xa s lm trong bn khi ma.. Nng thay mt li v, qun c ngi trong gi ma ... Th: ________ _____ Em c khi no nh n anh Ch xin mt pht lng sau mnh Anh t y s khng yu na gi trong anh mt bng hnh ... ______ __________

Ti mun mnh tm n thin nhin Ti mun sng nh loi hoa hin Ti mun lm mt th c cy Vui trong gi v khng u phin Ti mun mi ngi bit thng nhau khng on ght khng gy hn su Ti mun i ht ngha thng au Ti mun thy tnh yu ban u .. Em c thy hoa kia mi n Trong giy pht nhng p tuyt vi Nh hnh phc thong qua mt ri Gi u cn tm .c nt vui .. Ti Ti Ti Ti mun mun mun mun thnh loi th i hoang sng nh loi chim ngn ci vo nhng khoe khoang khc thng i iu tn ...

FG Em c thy hoa kia mi n A7 Dm trong giy pht nhng p tuyt vi Bb nh hnh phc thong qua mt ri CF Gi u cn tm c nt vu 3. F Gm Ti mun CF Ti mun Gm Ti mun CF Ti mun

thnh loi th i hoang sng nh loi chim ngn ci vo nhng khoe khoang khc thng i iu tn

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Ti Mun 1. F Gm Ti mun mnh tm n thin nhin Am F Ti mun sng nh loi hoa hin C Ti mun lm mt th c cy FF Vui trong gi v khng u phin 2. Gm Ti mun mi ngi bit thng nhau F Khng on ght khng gy hn th Gm Ti mun i ht ngha thng au CF Ti mun thy tnh yu ban u K:

Trang 353

Ti Ngn Nm i
m c n khng cn ai lang thang Con ph lnh tht bun C tnh ti mnh mang nh trng tn ngn vng c tnh ti mnh mang nh trng tn ngn vng m hoang vu, yu ngn nm thin thu Ni gc bi ng trn Ti l con thiu thn ng trc cng n vng ... Anh thanh cao, tnh anh sng lp lnh, nh ngn sao trn tri ... Ti ngy ng, m mng m ... Nh my tan gia khng gian Ti ngn nm i, du tnh xa vi Ni au ca ti ... m suy t Cn gi no lc loi Cun tnh ti qua y By nhiu loi c di Khin tnh ti lay hoay Du m di mit mi m c n mun v sao khng tn Nh m bn tht hin Thc cng ti thu m Nh thng v mt ngi khin ht ma bay bay m nm nghe hay hay Nh ht ma bay bay Thng tnh u ...

Ti ru em ng
Ti ru em ng mt sm ma ng em ra ngoi rung ng Hi thm cnh la mi ti ru em ng mt sm ma thu em i trong sng ma gi cy l vo ma Con ng tht bun mt ngy cui ng Con ng mt m mt ngy cui Thu Em vo ma H nng thp trn cao v ma xun no ngn ng tnh mi i nh vo i thm th gt chn Em gi n hng va tn cui sn Nghe tnh cht bun trong l xn xao ma xun sau mua ring tnh su Ti ru em ng mt sm ma xun em hn mt n hng Hi thm v git nng Ti ru em ng H cng va sang em hn ln tay mnh chua xt tnh trn...

Ti vn c n
Ti vn c n, em d p nh mng m Ti vn c n cha h ni yu bao gi Ti vn c n khng ngi thng khng ngi nh Chiu mt mnh i ph hn khng nng khng ma Ti mun quen em nhng ngi i a giu sang Ti mun yu em nhng tnh ngha thua bc vng Ti bit em ang m thm c m nhiu lm M mnh th tay ngn lm sao v"i c em Nhng khi hong hn l bng Nhng m nm nghe gi lng, Ngoi tri hiu ht ma ri Lng t hi lng cuc i n c c bun khng Ti vn c n khng hn su khng hn di Ti vn c n quen chuyn ng cay nhiu ri Xin hy cho ti ghen hnh phc em ln cui D tnh l my khi l cay ng ngi i

Ti Tr V Thnh Ph
Ti tr v thnh ph lm khc ht mt mnh bui chiu cha ng xung bng m cn vin chinh Ti tr v thnh ph lm tui th mt mnh mi ngy i ng tri b sng nc mnh mong Ti tr v thnh ph mt ngy khng thy em hai ngy khng thy nt by gi ti b i

Trang 354

Ti vn nh
Ngn Giang

Nam : Ti nh mi nm xa mt chiu Ln v qua ti gh thm em Qu cho nhau em tng ti chic khnh thu mu xanh N : Ti vn bit xa nhau tht ri K nim i anh qun ti Ngn nm sau ti cn gi mi trn mi n ci

Tokyo by night
i anh yu i Em mong bn anh m nay Gi ny tnh mnh Em mong sao nhng pht giy bn mnh Bit khng anh Em mang nhng vt thng au Cuc tnh gi nh Ngi i xa xa mi khng quay v Tokyo by night i nhng m mn nng n vi nhng say m Cho nh nhung mun i Tokyo by night Ta sng vui m nay Nh lc y bn anh Tay nm tay tm tnh Anh mang cho em Bao m nh mi khn ngui T gi cuc tnh mnh m nay mi mi khng phai nha Hi anh yu Mnh sng vi nhng thng au Tng gi tng ngy Em mong sao nhng pht giy bn ngi i Anh Yu i Em Mong Sao Bn Anh m Nay Cuc Tnh Ta S Khng Phai ... S Khng Phai

Nam : Ti vn nh ... N : Ti vn nh ... Chung : Ti vn nh ... N : Bao nm qua d xa anh nhng ti vn nh Nh con ng nng u bun Du nhau i tm rm bng mt Lng bng khung ngh chuyn vu v Nam : Ti vn nh, nh m hn h bn trng sao Tng cu ni yu ng ngt ngo ( a a a ) N : Ti vn nh cu chuyn tnh u ng yn trong ci thm su Ngy anh i ti nhum nc mt th lng su bi Nam : Ti vn nh nhng m nhim mu Cng ngi an tay m sao m Hn trm nm ta cng kt tc se duyn mng vng N : Nhng m nay gi tn anh tim nghe gi but Mi hay mnh vn yu ngi Ngy xa nhau cng xa mi mi Tnh yu i bit lm sao ngui ? Nam : Ti vn nh mt em bun nhn ni phng xa S nm thng duyn kia nht nha (h a a a ) N : Ti vn nh anh hay mt mnh Thng lm th nn thch suy t Thng gom trng sao dt mun li qun i chiu no Nam : Ti vn bit xa nhau l bun Chuyn tnh kia v cnh bay cao ring ti m thm chut ly au thng mi mn Chung : Cu ca dao, m ru con bao nm vn nh Nc non ny chin chinh di Ngi ra i cn i mi mi Mng chung i vn cn chia phi N : Ti vn nh anh ln ng chiu ma ging cao Mnh ti ng rung rung nghn ngo ( )
Trang 355

Ti yu
c Huy

Ti yu qu ti yu ly tre di p xinh Yu con sng xanh dng ct hoe vng bn nh Yu trng bung li trn m c hng p xinh V yu my nhp cu tre l y ang dng ma hoa. Ti yu n s qua mi tranh ngho m qu Yu duyn nn th trong ting khoan h c th Yu con xa a li qua ch lng xa V yu my nhp cu tre l y anh ch em v Ka cng a vui tr th ca ht say i D ngho m vui hi ai khng h mi ci Ma nng n tri lung cy thm p la ngi Xm lng n ma chim mi m no p lng ti Ti yu qu ti yu mi by gi cn yu Yu chim bay qua mang n tin mng thi ha Yu anh yu em yu nc yu tri gn xa V yu cnh ng vi xa l y anh ch em v

Tr li anh
Lam Phng

Tr li em yu
Phm Duy

Tr li ti tui tr
Tr li ti tui tr mnh mng Chng mnh nh la reo trn rung ng D ma tun d bo cun Bng la vng cun cun gi a ln D bom ri d sng ti Bng lc ngi vt la khi ln khi Tr li ti l tui tr yn vui Du rng ang chin tranh hay hoa ri Tr li ti tui tr t do Chng mnh theo hng dng trn ngn o L hoa nin tm nh sng Hoa bit ng v mi chn vinh quang L mng non thnh th mi Khi p li th qu t lung lay L tui non Ph ng vn vai Chng mnh i ng ln cao hng tri Tr li ti tui tr hm nay Chng mnh nh a sen trong bn ly Vit Nam y dy rc ri Nhng vn cn nhiu hnh dng vui ti Vit Nam i cn ting ni Yu ging ni t t quc ln vai Tr li ti l thn tng ti y Chng mnh xin khc su trong d dy

Tr li anh cu yu m anh tng Tr li anh nh nhung mn nng cay ng Tr li anh th xanh mu xanh i n D vng bun ging ngha trang C n nh m khng tn Tr li anh cu yu tnh yu bt dit Tr li anh vi c xy nh bn sui (???) Tr li anh hoa kh ci bn bm xanh y trang nht k i ta ang ghi sao nh d dang Khi em yu anh cn c gi th ngy Nay em xin anh tr em lc ban u Yu anh em u ng duyn kip ba sinh Van anh qun i nh khi ta cha h quen Tr li anh cu th ngi em tc th Tr li anh khc thng cho phn con gi Tr li anh tng t m anh trao Bn nhau tnh nh vi thng Coi nhau nh bn m thi

Tr li em yu khung tri i hc Con ng Duy Tn cy di bng mt Bui chiu khun vin my tri xanh ngt Vt chn trn ng vn cha phai tn... Tr li em yu khung tri ma h Ngn n hiu hiu ni lng c x Vi git ma xa hn mm trn m Tc em thm nng dng em hin ho... Anh s ra i v min ct nng Ni c qu hng mt m thuc sng Anh s ra i v min mng mng Cn gi Cao Nguyn tng m lnh lng... Anh s ra i nng hnh trang em du chn soi tui i ngy th em mi thng yu vo nim thng nh Anh s ra i chng mong ngy v... Tr li em yu con ng hc tr Nhng ngy Th tng bng ph x Ch nht uyn ng hn h y Ung ly chanh ng, ung mi em ngt... Tr li em yu mi tnh vi vi Ngi trng thn yu bn b c mi ng bun anh i bao gi cho ti Ni au cao vi, ni au cn di Tr li em yu, tr li em yu... My tri xanh ngt

Trang 356

Tr N Tnh Xa
Tun Khanh

Trai c thn
Phm Duy

Tri tim khng ng yn


Thanh Tng

Dc ht tnh ny ta tr n ngi Dc ht tnh ny ta tr n i Tr ht tnh ti cn n khng thi Mt m la v i tin xa Tc bc mu v n yu nhau No bit ngy sau tr n tnh nhau K1: Tr ht tr ht cho ngi Tr lun mt mi n ci Tr xong i cn h khng No gi gi bay v tri Ny hoa s ri v ci Cn ta ng no cho ta K2: Em i em ta khng th Nui bao nhiu yu thng ny ch mong mi Em i em ta khng th Nui bao nhiu yu thng ny nh nhung hoi

nh lc b di nghe b ni rng hi con yu nghe b dy v n lc cui i ti u dm qun li ni b ti khuyn nh lc th di K: Ny con yu hi hy sng c thn vui tnh cho khe khn. ng c ham v con nh Hy sng c thn cho ti hi th cui nh con ham v chi vy thm thot thng ngy nay ti trai mi su ti thong yu em xinh p bng thy nhng li ba nhc khi cn b tht vang nh tng ting trong lng thm thot thng ngy duyn kip xui khin gp c b xinh xinh i thong nhn ti yu tnh s ci nng hn hoan sng bm v mi vi m con nh loa vang chi a cht cu ba ni lc b di nay ti vn c nh hoi sung sng chi khi ly v hi con v vn nh b dn nn thi mun ly v sung sng thy i i n c i lun vui sng ch ly v coi ti trai c thn vui sng khng su lo ngh mi sng th ny i u cht chi phin toi sung sng thy i i n chic

Nu anh ni anh vn cha yu Th tht ra anh ang di mnh Cn anh ni trt yu em ri L hnh nh anh ang di em Nu anh ni anh vn cha yu L tht ra anh ang di mnh Cn anh ni trt yu em ri L hnh nh anh ang di em K: Ri mt ngy vng em bc chn bun tnh Ri mt ngy nh em tri tim khng ng yn Thi xin em hy hn di nh ngy mi quen nhau Thi xin em hy h hng nh l xa nhau Nu anh ni anh mun xa em L tht ra anh mong rt gn Cn anh ni trt qun em ri L trong tim anh lun nh em

Trang 357

Tri tim lm l
Chiu v lnh cn gi Hnh phc rt mt nh ma ng Thm hoa u con bm xa Ngi yu i m en tn cha Chiu v lnh my tm Git su vn mi ho a trn mi L ri cho cn bo mu thu Vi vng xa ngi Mt ngy no thuyn tnh lc bn Gic m khng ln sao dt do ngn nn Vn hng bao k nim vy kn N hn tan theo tia nng va sang Hi tri tim tn v Ha sng trong di kh Nhng i n ri s chm vo thng nh C ni au no vn hoi nim nhn gian Nc mt m m ci s khng cn mang Hi tri tim lm l Hy xt xa mt ln Nhng gic m no Cng mt thi say m C ni au no vn mt m m xa Nhng khc ca ri s tn gia chiu m Nhng i n ri s tn gia chiu m ....

Tri tim ma ng
Trc H

Tri tim ti l bn
Nhc: Phan Vn Hng - Li: Bc Phong

Ta gp nhau trong mun mng Ta gp nhau trong l lng Cn ma n sao vi vng Nh i ta xa nhau. Ta gp nhau trong tnh c Khng li ni nhng trao tht nhiu Qua nh mt, qua n ci si m tri tim anh lnh kh. Mt tri tim kh, Mt tri tim ma ng. Tri tim nhiu ln Nhiu ln chy trn tnh yu. Sut i anh vn mi l ngi n sau, Nn nh m trn mt mi tnh cm.

Bum ca anh rch nt Bi bao t sng nhi Th xin anh hy v Bng nhng ming da ti Ngi ca anh gy Hy mi trn xng ti Chm mu ti m vit V lng tm con ngi .K.: D m trng khng ln Nhng mt tr l sao Tri tim ti l bn Xin anh c bi vo n ca anh v Hy do trn thn ti Ly ting ti m ht V au thng con ngi

Tri tim ngc t


c Huy

Anh gi em, li bun chn my Anh ch em, n khi l bay Anh nhiu ln, bt gp mnh trong gng Chng hiu v sao, i mnh mi lao ao Xun n ri i, ngy tn nng m Em n ri i nh con sng ngn Anh mt ln, mt ln c bit yu em by gi, ch bit yu em mt mnh Tri tim ngc t, tri tim ngc t Anh yu em, anh yu em cho n ngn thu Tri tim ngc t, tri tim ngc t... Anh yu em, anh yu em cho n ngn thu... n bao gi, anh t hi n bao gi n bao gi, anh s qun c em Anh tm em, t trong kip trc Anh gp em, v cho xt thng Cho du ngn ln, trm ngn ln phi kh au Anh xin bng lng, cho anh c bit yu Tri tim ngc t, tri tim ngc t Anh yu em... anh yu em cho n ngn thu... Tri tim ngc t, tri tim ngc t... Anh yu em... yu em cho n ngn thu....

Trang 358

Trm nh ngn thng


Mt em ri xa em ri Hoa tn nhy phai Chiu hm nay tri thanh vng Anh i v, v vi ai Mt ngi i, mt ngi su Nhn hoa a bun v mau i chn mn tm d m h ph vng Lng cn thng tnh cn nng M m nh ngy ch mong Bao thu ri nhn l cht ri ngoi sng Cnh th ny k nim ny Ta tm v vi nhau Ri hm nay tn m c anh u su Em u ? Chiu nay my en ging su ng v Nhn hoa ri no n, ngi i sao chng v Cn mong chi cu th gin nhau sao em khng ni Ra i khng mt li gi but tim ti Ai ng chim tri v cnh tung bay Ngi i nh cho i Lm sao ti n bn ngi Bao gi my hng a bc Em sang hay t y anh d dang Tnh hi chn vo thin thu

Trng m bn sui
L Mng Nguyn

Trng sn cc
Sut canh tn, mt mnh ta di trng vng. n trm vng, khc m mng, gi lng ta ni nim vang xa Nhn nh trng, m v pha tri khut xa Mt tnh th chn non ng, i! Gi pht sao sm tn. Lng cn hoi m mt m, iu nhc rn vang rng vng Ru nng cng vui cng m, m say men nng tnh duyn Cng nng ngi bn dng sui, hn h mt duyn tnh mi. Nng ngi lng nghe chng ni, kh rung rinh i ln mi. Sut canh tn, k vai nhau di trng vng Nhc xa a khc m mng, nng nhn ra pha tri xa. Nh t m, duyn tnh th mng di trng. Nhng thi gian vn tri hoi, trng tn u ri khut tn. (SOLO K) Nghn ngo tnh duyn sn n, tnh th ngy bn sui. Xt xa duyn tnh xa, lnh lng ngi trong trng sng. Ta nh ngy qua, nh ln gi a. Gi i a v chn xa, thit tha bn b sui m. Bng ai qua ln c m.

Ngi hn cng ta n bn b sui Rng chiu m sng nh trng m chiu Mt m thit tha ri y xa cch ng chia hai ng bit ti phng no? Mt mng ngn thu sui m trm lng Lng bun t ly nh nhung chiu vng Ngi i nh khc nhc lng m y? Ngn i vang ngt bn sui trng t... Sui m... li hn c ven b sui xa Nh chng... ngi phng xa trong khi iu tn? Sui .i.. vn theo bng trng vng ngy xanh, No nhng lc trn thuyn say xa Nhn trng va ln, ai hay chia la Sng gi bin thy hiu ht ngi i sa trng xa. Mt ngy xa nhau xa bao hnh bng Tri by chia ly chi cho lng nh? Gi y cch xa ngi qun hay nh? Ngy xa cn trng nc mong ch....

Trang 359

Trng tn trn h ph
Phm Th M

Trn bn vng chin thut


Ti thng i y Bn en in du giy La th no i mt Chn nghe l tng khu chin thut, o ng xa khng m gi phng xa, nhiu m vng nh My m che ni cao Rng sng che li vo ng rung mnh mng nc m m nm ng ngn bc th o nh binh thng lnh lnh thng qu V i m i Gio linh n thy gic v lm phn xanh cy l Pleime gi ma ma Ty Ninh nng nung ngi, m trn a cn loang mu ti ng Thp vng bng hng, hi rng ti yu ai ? n tnh theo gt chn, bn i xa nh trn. Gp g trong cn lc Xng tao gi my thng qu gn. Bn vng mang lu luyn bc bng khung, ca vn ngi thn.

Trn u sng
Anh Vit Thu

Ti li gp anh ngi trai ni chin tuyn Sng trn vai bc v qua ng ph Ti li gp anh, gi y ni qun nh Tui ba mi m ng nh tr th Nh g t ngy anh xa mi trng, Nh g t ngy anh vui ln ng Li gy v nh anh hoa phng thm Mu xanh o ngi thng Nng chiu p qu hng, Hay nhc bun m sng Ti li gp anh, tri m nay sng qu, nh trng nh h ci sau mn l. Ti li gp anh, ng khuya vui bc nh K nhau nghe chuyn c bao ngy qua Li gy v nh anh hoa vn n K nim t ngy xa cha xo m nh n vng ngoi vn cn Bn anh vn cn y, Sng cuc i m nay, Vi bn mnh m nay ... Anh sng i trai gia ni rng, Ti vit bi ca thay i mi B tre qu hng, tay sng anh gn gi Ti ht vang gia i ngi vui Thi mnh chia tay, cu mong anh chin thng nh trng khuya sp tn trn h ph Thi mnh chia tay, ri mai y c v Qu cho ti anh nh chp bi th Nng p ca bnh minh ang h ch. Ni bun bui bit ly s xo m Sng th t rng su vn cn ng lu luyn g y Thi bn mnh chia tay Thi bn mnh chia tay ...

1.Trn u sng qu hng t quc vn mnh Trn li l cm hn hn cm nh triu sng i xn xao ching trng hi thc gic gi khp chn thn lng i la thing dy bp bng Cao ngt tri say cu ht 2.Trn u sng xm lng xing xch vi bo tn Trn li l n l cm gng v gc ng Tay nng niu cy sng sng thp vi n ng mi ln nng V nhng lot n ng vng Vun la tr trn ng su. ip Khc: Cho qu hng ta rng ngi Cho yu thng cao vi vi Cho qu hng ta nhng o tui xun mai y p xy ho bnh ng cha ta cn mnh t ph mnh i qu hng ta nc Vit Nam t vn ln nh my vi cng trng Nhng x nghip ngi trng nh thng vi hm m. i bao la xanh thm bt ngt cnh ng vng vi ly tre xanh V ting a u lng L kinh nguyn cu cho ngi nm xung.

Trang 360

Trn nh ma ng
Trn Thin Thanh

Trn ngy thng qua


Rung mt cnh nhc bun Bit c hay ngi khc trn cung n l loi Ri mt ngn l su C ai hay ngi khc cho duyn tnh b bng Rung mt cnh nhc bun, ri mt ngn l su C ai hay ngi khc trong tinh cu l loi Ngoi kia ma l nhng ging l ri Theo cuc tnh khi cn bo i qua i mnh Ngi i, ngi i, tm u thy na i xun thm Vi tnh yu chng ta nh git sng sm mai Nh git sng sm mai long lanh trn cnh hoa vng Gom mt cht nng vng Ht ln soi hnh phc trn thng ngy qua Em nhn thy cht g, C phi chng rn v trong tm hn chng ta Thi cn ngn l ny vi mt cht nhc bun Ht ln cho i sng vi k nim n au

Trn ngn tnh su


T Cng Phng

T mt ngy xa trc anh a em v bng ng am m Em du son gt mm nh lng lng qun m nh m en Chuyn mt ln yu ai nh chuyn mt i con gi Cho anh mt ln anh c g khng, em cn g khng? i nhng cu chuyn lng lm thm ngt thm tui hng Anh i yu i yu i trn nh yu ng gi ta thm hng i nhng cu chuyn lng t lu vn nh ma ng Anh i yu i yu i nm th thng au Khi hnh phc qua mau K t sau m sn vui i hc Mt ting chim ca ho du khng xa nha Th ri cng qua tnh cng bay xa Ngn ngy tri xa vng cha cn mt ln cay ng Xa nhau mt i, em cn g u anh cn g u i nhng cu chuyn lng Lm thm ngt thm tui hng Anh i yu i yu i Trn nh yu ng gi ta thm hng i nhng cu chuyn lng t lu vn nh ma ng Anh i yu i yu i nm th thng au Khi hnh phc qua mau k t sau m Sn vui i hc mt ting chim ca Cho du khng xa nha Th ri cng qua tnh cng bay xa Anh anh cn g u v em em cn g u Xin cho em thm mt ngy na thi Xin cho em thm mt i thng nh.....

Hnh phc ti hnh phc ti T nhng ngy c nc v Ngoi tri ma mau ngoi tri ma mau Tay vut mt khng cng By x c hom hem Chiu mi sng riu xanh Tri m cao chn nh Cng khng v trn dng sng ti li Ti nghe ht hui t mt em ngt lnh Mi thm kh t thu n hn ngi Ngy thng h khi khng m tr rt Git nng vng nh sng m lnh ngt Sao khi khng ngi honh mt ku xa k: Chiu qua n chn ai cn ru rt m tha Li ai ru nh m cho tri xung tht gn Ngi trng ngng hng a mi mi tc m ma Nh theo l oan tin l t mi hin ngi Ti nghe ht hui t mt em ngt lnh Cn d bun t t gia m sng By x c cng qua i lng l Em b sng v nm ct con sng tnh v mi mt m qun

Trang 361

Trn thng ngy qua


Rung mt cnh nhc bun Bit c hay ngi khc trn cung n l loi Ri mt ngn l su C ai hay ngi khc cho duyn tnh b bng Rung mt cnh nhc bun, ri mt ngn l su C ai hay ngi khc trong tinh cu l loi Ngoi kia ma l nhng ging l ri Theo cuc tnh khi cn bo i qua i mnh Ngi i, ngi i, tm u thy na i Xun thm Vi tnh yu chng ta nh git sng sm mai Nh git sng sm mai long lanh trn cnh hoa vng Gom mt cht nng vng Ht ln soi hnh phc trn thng ngy qua Em nhn thy cht g, C phi chng rn v trong tm hn chng ta Thi cn ngn l ny vi mt cht nhc bun Ht ln cho i sng vi k nim n au

Tristess - su Chopin
Nhc: Frderic Chopin - Li: Phm Duy (Hanoi,1946)

Tr v bn m
Ngc Bch

Vng su ni nao, thm tn mau Cha ngui yu du, mt oen mu thng au Khc lc m thu ... i ting lng l lo n ln nc mt ngy no Khc tnh u hn v sau ... Lng v mi xa, bng thy bun a Xa xi l nh lc duyn ra i trong m Ting ht ng t... Ta mun nu em v vi dng chu Ta hng ht u su n i sau Ta mun tm mau ti ci no nng no... Cho ta vng sao, gi bng nh nim au Xt xa nh tnh mi... (Khc ci cho...) Tm hn ln khi, s thy su ngui Cho ta tm ti, kip v bin chng tn phai Ct ting qua .. Ta s thot linh hn gia no xa Ta ho kip nn li ht bi th Ta bin thnh tm t mi tnh tan v... Cho ta thnh m Sng yn trong nghn thu Vng tanh nh i gi m trong tnh c Bng ta cn nh "thin thu su u..."

Ngy no mt gic m! y nhng m trng m ai ngng ch Khi ng my thnh th nh gi a! Theo ting n thuyn m tm bn xa Mt chiu ma chin chinh Xun ngt hng thanh bnh say mi tnh Khi nh trng v vui i thm sinh Bn dng huyn thm m lc tui xanh Nh nhng pht sng bn nhau m no? Trng quyn i tm hn du v u? Nh nhng ting ht say sa m m Tuy vng xa nhng lng cn xao xuyn! Nghn ngo nim nh nhau! Thng xt ai trng su bn mi lu! Hay n au v cu "Ch kip sau!" Trng a mu l dng t ngn sao!

Trang 362

Tr v d vng
Em! hn anh ang su au Hn anh ang thn thc Ai xe tnh duyn thm p K mi tc y hng Tnh nh ng my hng Anh lang l trong chiu vng Lng nh nhung trin min Trng xa v khuya b bng Dng nh nhn ngi yu Tnh my nc cn u Bao ngy xun au thng su mng ch giai nhn Bao nhiu xun qua, bng em m m Bao nhiu thu qua ni au cn mi khng phai Bit ly tnh i ta vi vi Thu y hn anh m chi vi ngoi khi Ngi em su mng ca mun i Th c gung t thm khng bao gi phai Tnh em nh tuyt ging u ni Tnh anh nhu nh trng trm sui Tnh ta nh ng my chiu tri V trn trn gi chn m phai Bit ly! i bit ly Ngm ngi m thu m thm i cu Bit ly, anh theo cnh gi chi vi Phiu du khap bn phng tri Xa xi tic nh khn ngui Men say lp kn mi ci Bit ly - su bi

Tri cn ma mi
Tri cn ma mi cho nh thng dng y vi Cuc tnh mnh ngy qua ng tan nh bt ma No ng u ta vn mang nhng vn vng bng khung ngy thng Hi nhng cnh chim v u cho ta nhn ti ai ni nim .K.: Em t xa vn c bao gi nh thng bao ngy c C thy tm hn mnh cht bng khung khi thu v tri lm ma gi Anh t xa vn mang y xt xa nhng du yu ngy c Vn mi c mong ch mt ngy tnh ta thi chia la Tri cn ma mi khin cho ta bun thm Lm mt mnh ngi y ngm ma bay ngoi song Ngi dt tri ni nao m vng c nghe tm t su nh Ti nhng pht xa mnh cn nhau mi m ngt ngy trao tnh

Trng cm
Tnh bng c ci trng cm Khen ai kho v ? my bng m nn bng ? my bng m nn bng Mt n tang tnh con nt Mt n tang tnh con nt ? my li, li, li sng ? my i tm, em nh thng ai i con mt my lim dim i con mt my lim dim Mt by tang tnh con nhn my ging t Ging t my i tm, em nh thng ai Duyn n khch tang bng Duyn n khch tang bng...

Trang 363

Trong nng trong gi


Phm Duy

Trong nim tht vng


Hy nh di nc cho hoa tnh hng ti, Khi cn thit tha mng i. D ai hng h d ai st , C em, c ti, C nhng con tim chi vi. Hy ct ging ht ln cho tnh ni tri, Cho p gic m tuyt vi. Cn ai hng h, cn ai st , C em, c ti, C con tim nhp li ht cho ngi. Nc mt no, cn mi bung ri trong i, Bng dng ngi, cn ngi, cn ngi trong ti. Cnh tay no m mi n i, Vt thng no cn nhiu khoan khoi, Trn b mi, trong tim ngi, trong tim ti. Nh, nh ri cng qun cn mng trin min, Ta ngi lp chn mun phin. Cn trong tht vng cn trong nui tic, C em, c ti, C nhng con tim n ci. Hy thp mt nn hng cho m cn xanh, Ta nm thip cn ti tnh, Cn trong v v, cn trong quyn luyn. C em, c ti, C con tim bun gi mi tn ngi.

Trng ni au tnh c
Trnh Cng Sn

Thu ang m m tri qua, l em b ang ct la ng g kia kh, em mang v... Anh mc binh phc oai nghim vi bn hu ra chin tuyn Chin tuyn xa xm, em nh trong nm... anh ht bng khung... T khng gian, bi khng gian, bm trn iu trn ng thuc Mun nhc em lun anh chn mun phng... Nhng cn y li ca vang, nhng cu ht thp thong, Nhng ting ru em, cu ht hn hoan, cu ht mnh mang... Nh nhng trong gi, ha vi nng t Tng vng cnh to chy trng gic m V cn quay mi, vng cnh ci say Ngy no nhng ai cn p la i... Hm qua anh bn phng xa gh qua chn xa bn c Thy dng anh ta em on ngay ra Anh bn khng cn a tin, th nhng , em bit Ting ht trong nm i xa xm... nay s im lun... Refrain {} Tng rng quay mi, vng cnh ci say No ng nng ln, no ng gi ln No ng nng gi cn vn thit tha M nh ci say phi ngng cnh quay...

Ti yu em bao ngy nng Ti yu em bao ngy ma yu em bn i lng l Ti a em qua nhiu ph nhng sng mnh mng ti ngi nh yu em tri tim tht th yu y ma nng ma ma yu trong ni vui i ch u ng tnh nh l a khin ti chia la tng gic m Ti yu em trong ma gi khi l cy kh bay y ng yu em khng cn vi v Ti yu em nh tr th u bit i khi c la xa yu trong ni u tnh c....

Trng vng
Quc Hng

Ngi nhn chic l rng ri theo ci ngun. L ri, l ri Ri khi anh n du m trong cuc i. Nh thm, nh thm Gi y sao trng vng nh anh em bun. Bun v ai! V sao ti bng thy ni c n trong lng. Ai v ai! Nhng lc gp nhau, anh u no c bit C nhng hn ghen nh nhoi Tic nui lm chi, yu thng v d vng Th rng anh ni ting chia tay K: Th ng bit n em khng bun au Th ng bit n lm chi . . . Trng vng chiu nay, dng trong lng em Tnh em cn y cn trong nng say V em ngi y, ch ai i ai Tnh em cn y cn trong nng say V em ngi y, ch ai i ai Chiu v nng tt, hong hn ang bung dn. L ri l ri Ri khi anh n du m trong cuc i. Nh thm, nh thm Gi y sao trng vng nh anh em bun. Bun v ai V sao ti bng thy ni c n trong lng. Ai v ai! (2)

Trang 364

Trng Vng khung ca ma thu


Tim em cha nghe rung qua mt ln Ln mi em cha hn ai cho tht gn Tnh trn mong manh Nh l me xanh Ng ngc ri nhanh Thu ging heo may cho bng cy lnh y Ngi cho em nghe cu nh thng tng ngy Nhng ngy i ch Trong nng vu v Trong mt ngy th Nh khi xa lc vn vng Cho hi m ln mi ngi La sng kn nh vy ngp trng Lm my yu thng Vng trong hn em Ngi cho em nghe quen mi hn ngt mm Tnh cho tim em rung nhng m lnh lng Tng chi? cng ngi V trong cn ma bay Nghe thng nh trn y Ln i mt tht gy Trng vng hm nay my vn ging y tri Cng vin nm xa hoa vn ri tuyt vi Bng ngi th mt mng Tng hng me rung rung Trong cn gi lnh lng Trong nng ngi ngng Nng vn vng nh gt chn Trng vng vng xa anh dn Ma thu qua mt ln Cht nghe bng khung L ri y sn

Trc gi tm bit
Hoi An

Trng ca Con ng Ci Quan


Phm Duy

Ch cn mt m nay na thi Mai chng ta mi ngi mt ni trt yu thng nhau y vi Ch cho hng nht mu tri V cuc i ngi i cui tri Nhn hnh trang l rng cui mi C nn trong tim mt iu g Thi hy vui ln trc gi i Xa tan bao gin hn chi Ai trnh khi pht giy phn k... Chia tay li r nh n na m Ma bay ging mc ph phng ng nghing Tin ngi nh bc chinh yn, Cng chung mt ch hng Mng ngy v on vin... Ba l ct bc ln ng i tay gn b cu nguyn Ng nhau ln cui Mm ci cu hn mi Lc quay v vui la i... D gi y tm chia cch xa Nhng cch chia sao c lng ta? Xin ch qun k nim ngy qua Nhng m chong n ngi ca Tin chc ngn kip khng phai nha...

Phn Th Nht ----- T MIN B?C -------M u l ting ht vu v ca mt thn n min Bc... 1. ANH I TRN NG CI QUAN C Ct C: Hi anh i ng ci quan Dng chn ng li Dng chn ng li Cho em y than i li i u vi my anh i... L khch tr li... 2. TI I T I NAM QUAN L Khch: Ti i t i Nam Quan sau vi ngn nm l Chia i mt h trm con ln ng Nm mi ngi ngc ni rng dng vng bin i Nm mi ngi try theo sng ti khi chng Ti theo ngi vt quan san i ngi i i ngi i V li mn gn gi qu hng ngn ng gic Hn Ti cha v i Chi Lng i ngi i i ngi i Di chin bo ngi thy bn khon thng ai u ngun... Ngi cn nh thng ai hn l nng T Th lc ny ang ng i ngi u ngun. Nhng ngi vng phu li khuyn ngi i ng c tr v, v nu ngi v th nng chng thnh v chng cn c ngi i thng mn na. 3. ?NG NG C PH? K LA T Th: ng ng c ph K La C nng T Th ( y a) ng (a) ch... i () ai V khuyn ngi chng ti hi Cho ngn nm c ( y a) sng i... vng (a ) phu... Ngi l khch i trong min thng du. C dn chng vng ni rng ht tin a... 4. NGI V MIN SUI Dn thng du: Ngi v min sui em theo tnh ngi min ni Nh sn l li ng bn ng hoang vng soi a chn anh qua i

Trang 365

Cm lam em theo ngi Ln cao anh m tri dng sui l loi... L Khch: ng v rung di ngt hng ci rng go ni Vt tm o khi thy con ng la ti ci ng v min sui bit bao bao qun mi ng di m vui hi ngi bn ng nng vai Ri mt ngy mai c qua nhp cu t ti Nhn bt bo tri nh chng mu tc xanh ngi... Ht chung: ng ngc ng sui Nh nhau v chuyn u mi Tm bit mt ni Thy nhau cui chn tri... Ngi l khch v ti vng trung du. Qua ngang, gp c li ... 5. NY NGI I C li min trung du: Ny ngi i gh bn (y) sang sng Ln ng i ti b cng em cho thuyn Mng ngi i tm thy tnh duyn Con ng t nc ni lin lng dn. L khch: Sng Thng i nc chy i ba dng Anh v H Ni mt lng, lng yu em Sng Thng i nc c ngi en Anh v thnh ph khng qun c mnh. L khch v ti Th min Bc... 6. TI I T LC TRNG T L Khch: Ra i t lc trng t, trng mt min hoa c Trng ln u ca xa vn cha m Im nghe li Th cho, i li mng ng o i trong lch s dn ta, lung nghn ngo. L khch v dn chng th : Hai bn nh ca thn yu i ngi i i ngi i my ln m ru xanh thay mu gch ngi Thng Long bun ti chia phi Thp, Thp Ra i Thp, Thp Ra i Gi tin ngi v n qu hng cu ca ging Hi. Phn Th Hai ----- QUA MIN TRUNG -------Vo ti Min Trung, thy mt l b chy ra n l khch. 7. AI I TRONG GI TRONG SNG
Trang 366

L tr: Ai i trong gi trong sng Phi mau phi mau m ti ngi i Ko ng i, ngi i cn xa Ko ng i, ngi i cn xa... V mt b m ang ru con... 8. AI V X HU TH V B m: a a i Ai v x Hu th v Ch s Trung nh H, ch s Ph Tam Giang i a a i Ng ra qu cha ng xa sng rng Ng v qu m ni lng o cao a a i Nhng con i, con ng ng su Ch ni li nhp cu Ch c o ... ngi i a a i. Qua thn xm, gp lc ngy ma, l khch nghe thy ting h gi go. 9. AI I TRN DM NG TRNG Dn lng: H h h h i h Ai i trn ng l dm ng i m m vi v , cng l h khoan H h h khoan H h h h i h Khoan khoan ti mi l mi bn Vui l hp on m nay ch l nay H h h khoan. L khch: Nm t trong lc sang Xun Ti theo Cng Cha Huyn Trn ti ln ng ng mu xng lm on thng i sc hng ly ci giang san Ti i theo bc i tnh i cho trm h c ha bnh m no o ni cao nghe gi vi vu Thi phn son bay ti kinh . Dn min Trung: H h h h i h Anh i trn ng l gp ghnh Mau mau i ko l a truyn tnh nc non H h h khoan. H h h h i h Mau mau i ko l ko l

Cu chuyn tnh nm xa l tnh xa H h h khoan. L khch mun c nh nng Huyn Trn khi xa, i vo pha Nam bng mt tm lng, L khch nghe thy ting ht ca Cng Cha vng ln t nhng Thp Hi... ... Cng cha Huyn Trn mun ni rng con ng thin l d sao cng khng di bng con ng i vo lng ngi. Nng mong l khch ni tip cng vic i vo t nc v lng ngi ca nng khi xa. 10. NC NON NGN DM RA I Huyn Trn Cng Cha: Nc non ngn dm ( a a) ra i Nc non ngn dm ( a a ra) i D ng thin l xa vi D tnh c l chi vi Cng khng di bng lng thng mn ngi Bc i vo lng ( ) mun dn Bc i vo lng ( ) mun dn Bng hn trinh n m mng Bng tnh say m i chng c nui dn ha bnh trong i n Nhng nh Thp vng Cy qu gia rng Ch mt ma tang l hng l sc () tan Tn c tnh yu V hn cn gieo t nc chy theo vi ngn la thiu Mi hay tnh nh ( e e) nh t Mi hay tnh nh ( e e) nh t Mng ngoi bin gii m h Chng ngn c sng v b Vi m m hn v trn Thp ma. L khch vi v ra i, v trong sm tinh m nghe thy ging h ca c gi Hu vng ln t ngi cha Thin M bn sng Hng... 11. GI A CNH TRC LA C gi Hu: i h ! h i Gi a cnh trc la Ting chung Thin M canh g im sng Ngi v cha gh sng Hng nghe ting gi i ng ng cay Anh i mau ni li duyn may Tnh xa l ngha c anh p xy cho thit bn i h ! h i L khch ct ting ht qua o, vo vng ven bin...

12. TI XA QU NGHO RUNG NGHO L khch: H h h h i h Ti xa qu ngho l rung ngho Ti leo qua cn ct , vt o Hi Vn H h h khoan. H h h h i h Ti trng n ling l tng n Ti gi n chim i ki l chim H h h khoan. Dn min Trung: Vua L dt lnh v Trung Anh theo Cha Nguyn vt C Mng anh qua o ni cao ng ngc trng theo thp son thng nh trong chiu Anh i chn cng mn i cha thy mi m lng cn say sa Bin thm ru ting ht thin thu Ln gi xanh theo gt phiu du. L khch: H h h h i h Lnh nh ven b l bin su Hng thm l thoang thong t mu min Nam H h h khoan H h h h i h Lnh nh ven b l bin giu Nghe nhp cu ni tnh l xa H h h khoan. Phn Th Ba ----- VO MIN NAM -------L khch vo ti min Nam, nghe ting h ca mt c gi... 13. ANH I NG V?NG NG XA C gi min Nam: H ... h B anh i ng vng ng xa Dng chn ng li (i ) H ... h Nghe em y ca i li Chiu v trn cnh ng Nai Ch ngi xy p ngy mai... V l khch mng r ht khc hnh ca... 14. NH GI A V L khch: Nh gi a v, v min gi chan ha Thm lng t ph sa Tri nng huy hong, tri si m con ng
Trang 367

Cho ta v min sng nc Chin u vi snh ly Vi th d trn y Vi l mui c dy nh m my Chin u vi rng trm Ta nh ong tng n Lp cuc i trn t rng hoang Vo ti xm da, vo vn chui la i l mt lng ta Bu v sa trn v mnh tri thm rn Hng su ring ngt ngon C mi tc xu xo, c kho mt thit th i mi xinh hm rng xt xa C o ngn mn m, c ting ni m Ngi yn lnh nh mt gic m... C gi min Nam mun c i bn l khch trn con ng v trong cuc i. 15. I U CHO THIP THEO CNG C gi min Nam: i u cho thip theo cng i no thip chu, lnh lng thip cam V du tnh c d dang Th cho thip gi ngang thip v... L khch: Ti y l x quen ngi Trm b nhn nhn ng ci ti nghe V du tnh bn duyn th Thi xin kt bn n ngh trc mai... T bit min Bc vi tm trng ca ngi chng Nng T Th. Vo min Trung vi mi tnh ca Huyn Trn Cng Cha, nhng ti min Nam, l khch tm c lng duyn cnh v ngi. L khch kt duyn cng c gi. Dn chng min Nam ht h mng i v chng mi. 16. N CAO CHU ?C GI C G CNG Dn chng min Nam: H l h l Lng tai nghe ting ai ang h l H l h l n no cao cho bng n Chu c Gi no c cho bng gi G Cng V chng son nui lng c mong Thun v chng s cng tt Bin ng H l h l Lng tai nghe ting ai ang h l H l h l.

i v chng son ci sng Cu Long Giang v min Hu Giang sinh sng. 17. CU LONG GIANG v V MIN NAM i v chng tr: Cu Long Giang gi v vui trn sng sng Un quanh nh chn con rng m cht a con Ngi t Tin Giang i v xa xm Cui con ng say m l min rng thnh thang Cu Long Giang tri v m p t hoang Thit tha nh gi yu chng trong chiu mnh mng Ngi v Hu Giang xy t uyn ng C cnh ng la chn un mnh trn sng sng... i v chng tr v dn chng: V min Nam i qu hng mi i V Cn Th khi kinh, khi nc ngi V H Tin ta tin Cha ra o khi V C Mu ta t bit bao la vui V min Nam ta theo cn gi a V min sng n c nng thm ngy ma V ng da ta tm nng vui i ta V min Nam... V min Nam Ngi v y trong gi bnh an... Thnh lp xong cuc i trn t min Nam mu m, h ht cm n... 18. GI N CI C?I CI CHY v V MIN NAM i v chng tr: Gi n ci ci ci chy m khuya gi go, c my, c tao Gi n ci nhp cu ao m khuya vo go, c tao c my. Dn chng: V min Nam em theo sng gi xa V ng kh em cn ma rt v Ngi v y thng nh lm con ng xa V min Trung, ra x Bc yu m cha ng t xa em ta ti y Cha chiu nay rung chung trn lung cy Ngi gi n ra bn pha chn tri my Ngng u ln dng vt a linh hn say ng v y... ng v y Tri v Ty nghe gi cung bay... L khch ti cui con ng xuyn Vit. Tm dng chn, ngi mong con ng ci quan s c ngy ht ranh gii ngi c mi mi i trong cuc i v trong tnh ngi. 19. NG I TI Ton th nhn dn:

ng i ti... Lng dn ni... Ngi tm dng bc chn vui ngi i Ngi m c ti... ng tan ranh gii ngi c mi i trong mt duyn tnh di Con ng th gii xa xi Trong lng dn chng ni ni... Thai nghn t 1954 B d dang trong nhng nm sau Hon tt 1960

Trng ca M Vit Nam


Phm Duy

Phn I.- T M 1. M TA M Vit Nam, M Vit Nam, M Vit Nam, M Vit Nam, khng son khng phn chn lm tay bn khng mang nhung gm mang tm nu sng.

2. M XINH P i m ti hng, m ti hng, vi bn tay trng Nh ngi vai ln, v cng trn, trn lng ong M nm phi gi trng i M Vit Nam Nghing mt xanh chi tc my ngn M Vit Nam Bn b i dng M dui chn di ch ma tun M Vit Nam M mong, mong chng Cng nh l rung su nng Rung cng hay mm Cng m m n li cy tm da thm M ci trong gi sng i M Vit Nam Dng tm thn nhum nng nu rn M Vit Nam y rung ng trinh M kht khao mm, mm ti ngon M Vit Nam Tri ng nh dng hng Cng nh chiu vng mnh mng C n chim n ln trn t xinh Cha chan tnh, l tnh mong ch M Vit Nam. 3. M CH MONG M ch mong Ngy trng thng i i Thn Trai i v tri Vi hn N Oa M gi tay n Vi tnh nc non M cn ch mong. 4. LA M Yu nhau khi la cha mng Thng nhau khi nng kh ng m nhau nghe nc ma rng
Trang 368

Chy vo lng cp tnh nhn Bn nhau khi la xanh rn Chia nhau bng chu thm vng em nhau ra gia sn lng Nhn n trng k truyn xa Xinh xinh bi la xanh r Ngoan nh cn gi m h Nghe hi di t v v Mt li th nng tnh qu. Vn vai la nhn dy th Ma thu ci la em v Nng niu la chn ti k K n hoa, p lng ta. 5. M N CHA V M n cha v, n cha v Duyn th chp ni Cuc i tri ni, vn ti ci v lng vui i ngho nhng c i. i M Vit Nam Nm thng lo go gnh nui chng, m Vit Nam m ngy thm mong La bp thm nng tnh uyn ng, m Vit Nam M yu, yu chng c khi M l Chu Long N tr thay chng vn gi lng Trng nh ngn v sch trong. M l tiu Knh Tm Ln cha gii oan i st thng tr khc trong vn, tr con hoang i M t bi Git mu ri ny, M nhn l con, m Vit Nam. Vit Nam c anh hng, mt nhung v mi son Gia ma Xun git gic Yu nc non, h mi ci N ci thanh bnh M Vit Nam. Phn II.- NI M 6. M HI Lnh vua ! Lnh cha ! Lnh lng ! Tri i ! Git bao nhiu gic Cho chng, chng phi i ? 7. M B CUC CHI Gi ma Xun, M bng khung hi : Hoa trn i, hoa trn i sm ti cn ti Gia ngy xun mi, gia hi ma vui Sao vng ting ci ?

Sao vng bng ngi ? Ting trng, trng nm xa, trng , m khuya Trn trng thnh trng ng, cho tn cuc vui nh Cho ai tin a ngi Ra i chn xa vi, hi ai. Gi h qua, M ra con hi Khi trn i, khi trn i nng qui chiu hm C phi chng Trng gc min Nam Xng Xa vng xm lng v cha chin trng Nng s s khng i, bng M ng trn In hnh ngi chin s, cho M nhn con tr Con i hi cha ka Mau ra n cha v vi con. 8. M TRONG LNG NGI I i cao, cao ni cao Rng su, su r su Cng c, c li leo ng tro ng treo, treo gia o ng du, du him ngho ng ta, ta vn c li theo ng ln, ln ni Lam ng sang, sang Tht Sn ng ti nhng chin cng ngn ngun Honh Sn nghing dy nm Vn kip chn dung thn ng a ta n vi ngi thng. Ra i cn nh ngy nao Nui con M vn nguyn cu Ngi sinh ra c nhau Phi thng nhau mn nhau Nhng c bit bao phen kh au Gic xm lng nc nh Phi cu ly n ta Th ta ln ni vi M gi Anh i ! Phi lnh th i Ni qu em gn gi li th Vn du em n su Tr th khn ln mau Cho chin s bc theo ting M ku M gi tay n cho Gn gi l con yu V yu, con chin u di lu. 9. M TR LI Gi dn ! Gi nc ! Gi lng ! Gi thn cho M ! Cho nng dy con.

10. M HO Gi ma Thu, M ru con ng Con vn ch bng c ngi xa Bn nghn nm qua, bng v ri i Bng ng chin trng lm phn bn cnh ng Tc ni phi xng, mu nhum c vai non Ai lm dng sa cn? Xin mi M ln ngn Nghe tin nc vui mng Cho nn M a i dng sa ngon. Gi ma ng, M khng thy mi ng trng v, ng trng v bn ci tri xa St ngi nng phu chp tng manh o Thng gi gnh v thng bnh cui ngy Bit my ni thng vay, thy tr nh gi tay Con nga ngi vt v, xe nng n qua ng Thng thi s hay bun Cho nn M ha ra hn ni cao. Phn III.- SNG M 11. MU?N V QU M Chiu chiu ra ng b sng Mun v qu M Mun v qu M M khng c ! 12. SNG CN MI M Khoan hi h khoan, i khoan khoan h h khoan Ai bo l sng, i sng khng c ngang Khoan hi h khoan, i khoan khoan h h khoan Ai bo l sng, i sng khng ch ngi sang Sng Hng cun sng li cun Sng L Sng , Sng ung tri xung Sng Cu Nghe Bch ng Giang chn bao nhiu xc qun Tu Sng no cng mun n trc tranh ly cng u Khoan hi h khoan Sng cn ngn ngang cho nn cha c bnh an Khoan hi h khoan Sng cn mi m cho nn cha v M qu Khoan hi h khoan Khoan hi h khoan 13. SNG VI CHN M Nh xa, nh M, nh M xa M xung sng ra nhc anh hng M tri trn dng sng Ht Nc ngc sui a M i mun ni Nh chng, nh M, nh M chng? Chn y sng mi hn yu chng

Chng Trng c bun thng khc Rc M ln, nc thing s gii oan Nh M, nh M Yu n con, thng n con Nn trao thn cho nc ngoan. Nh M, nh M Trn trng giang mong n con Sng tri xut i trong trng Hi i ! C ngy, c M vui m sng bi, vt ci sng di Ng u sng o in say mu Nc cun mau khin cho M chm su. 14. SNG KHNG NG V Khoan hi h khoan, i khoan khoan h h khoan Ai bo l sng, i sng khng dm M oan Khoan hi h khoan, i khoan khoan h h khoan Ai bo l sng, i sng khng i mu lun Sng nh mu tranh u sng nu Sng vng xanh yu ku cu sng giu Sng nhum vng mau chia nhau un khc khoe mu Sng rng li ko l rn i cn sng o Khoan hi h khoan Sng tm v vang cho nn qun li M khuyn Khoan hi h khoan Khng tm tnh thng cho nn khng ng v tim Khoan hi h khoan Khoan hi h khoan. 15. NHNG DNG SNG CHIA R Nc i l nc khng v Chia i dng nc chia li dng sng Chia i bn b bn lnh lng Cho Ngu Lang v Chc N ngi ngng Chia i dng sng Thng Nc bn c bn trong Nc n tnh i thnh ra nc cm hn Chia sng Gianh phn tranh mng vng Chia con sng Bn Hi bun thng Nc yn vui t ngun Bng gy nn iu bun Dng l tun thnh sng khng c linh hn Chia anh em v qun ting gia nh Chia tay chn v ct t ngang mnh Chia thn hnh yu ng Ct da tht chia xng Tri tim bun cn hn in vt thng lng Sng tang thng tri nghing nhp cu sng Cho th lng im c Hin Lng

Trang 369

Nc sng tri bnh bng Thiu bao nhiu mn nng V dng sng, dng sng chia r i ng L con lc li ng xa C con no nh M ta th v. Phn IV.- BIN M 16. M TRNG DNG Sng v min man nh cu ru m ca M du dng Nc bic mnh mng nh i tay m ca M trng dng M Vit Nam cho qu hng mui trng Thm thm mm cm mn nng Me cn cho con Lun lun tm to c ln ti ngon y thuyn M hin khng ln bo t M gi khng em ni kh M l m nh cho ma vi gi hin kh Ngy ngy vn vai Ra khi n nh dng soi con tim bi hi Chiu chiu chi vi Khng ngui thng thng nh nh con trong cuc i M tm con trong gi Bc M v phng Nam nng gt Tnh nh m ca em ra gp vi bao la Sng v m m nh khuyn con nn tr li M hin Gi rt thng reo nh ku con mau tr v M yu. 17. BIN NG SNG GN H a h h Bin l bin ng sng gn H a h h Bin l bin ng sng gn Bin ng gn sng t b Gi thuyn vin x quay v Bin ng H a h h H a h h Sng ra i t khi non di T min ngoi sng li Vit Nam C t Hi M Lp Sn Cng v bin M thnh con mt nh H a h h H a h h 18. THNH THANG THUYN V Bum cng, bum cng, lng gi, lng gi thnh thang Thnh thang thuyn v Trn sng trng giang, thnh thang thuyn v
Trang 370

Thuyn v trn lp sng vui, trn sng vui Thuyn v trn lp sng vui, vui vui vui l vui n con v vi, vi, vi bin khi, khi M gi M gi ang n ch ta, ang n ta M gi ang n ch ta, ang n ta C n chim n, n, n t xa v ri Qu ta p lm M i, i M i ! Qu ta p lm M i, i M i ! Bin m sng lng, lng, lng nc ni, ni hin lnh V y xy p mi tnh, mt mi tnh V y xy p mi tnh i tnh Vit Nam Yu nh yu nc, nc, nc v thng thng mi ngi Tnh tnh tang tang tnh tnh, yu M gi, thng M ta n con nh, nh yu nhau n con nh, nh thng nhau. 19. CHP B MA NGU?N m qua chp b ma ngun ngi trong nc ht bun li vui Vui bun cht l ri Vui bun khc li ci M ci M bc thnh hi My t bin qu ln ngi tri gi My v khp ci i Ma ra li con ngi. 20. PH SA LP LP MY TRI CUN BAY Triu dng, triu dng, ngn sng, ngn sng theo trng Theo trng vo b, m lp ph sa, theo trng vo b Ngn triu dng sng nhp nh, sng nhp nh Ngn triu dng sng nhp nh, xa xa xa l xa ng chua rng ni, ni, ni thnh ra, ra rung mm n bi cho mu v tim, ln ci tim n bi cho mu v tim, ln ci tim C n chu b, b, b nhn chim, chim ngoi tri My bay p lm B i, i B i ! My bay p lm B i, i B i ! Ln my trng cun, cun, cun khp ni, ni i ch Ln my che nng bn ma, c bn ma Ln my che nng bn ma, bn ma mng m Hay l cho nc, nc, nc M ma, ma ngt bi Tnh tnh tang tang tnh tnh Cho i ngi thm p ti V bit, bit yu nhau V bit, bit thng nhau. 21. M VI?T NAM I ! M Vit Nam i ! M Vit Nam i ! (2 ln)

Chng con v kht khao hi M Chng con xin th gi thm qu M Cuc i ri phai tn sau th gii Ch cn tnh yu ca M m thi i ! M Vit Nam ! (2 ln) CHUNG KHC 22. VI?T NAM VI?T NAM Vit Nam, Vit Nam, nghe t vo i Vit Nam, hai cu ni Bn vnh ni: Vit Nam, nc ti Vit Nam, Vit Nam, tn gi l ngi Vit Nam, hai cu ni Sau cng khi li i. Vit Nam y min xinh ti Vit Nam em vo sng ni T Do, Cng Bnh, Bc i mun i Vit Nam khng i xng mu Vit Nam ku gi thng nhau Vit Nam i xy p yn vui di lu Vit Nam trn ng tng lai La thing soi ton th gii Vit Nam ta nguyn tranh u cho i Tnh Yu y l kh gii Tnh Thng em v mun ni Vit Nam y ting ni i xy tnh ngi Vit Nam ! Vit Nam ! Vit Nam qu hng t nc sng ngi Vit Nam ! Vit Nam ! Vit Nam mun i ! Khi son thng 11, 1963 Kt thc thng 5, 1964 Vi lng tin yu M cng ngy cng su m.

Trng chi
Vn Cao

Trng c tnh xa
Duy Khnh

Trng lng ti
Trng lng ti cy xanh l vy quanh mun chim ht vang ln m m. Ln trng ti, con b xinh xinh len qua m cy xanh nh lt. Trng lng ti hai gian l n s che trn ming sn vung m mng. Trng lng ti khng giy pht ti qun ni sng bao k nim ngy xanh. DK: Ni sng bao mi u xanh mu i ti nh l xanh, l xanh Theo thng ngy chin cuc lan trn qua thn xm nt ngi trng xa Khng bng hnh bao tr n a, Cng nhau vang ht khc ca v t M n ngy nc non thanh bnh trong thn xm m ngi trng xa Trng lng ti nay vang ting a, nay in bng bao em n a Trng lng ti khng giy pht ti qun d cch xa mun trng trng i

Mt chiu xa trng nc cha thnh th Trm trm khng gian mi rung thnh t Vng vn heo may hoa yn mong ch i, ting cm ca thu n bao gi Lng chiu b v lc thu va sang Chp chng m khuya thc ai phng loan Mt cnh chim ri trong khc nhc vng y tng song the h i ch Ty hin M nng khi nghe ting ngn h khoan m bng con tri Giai nhn ci np trng sng sng l li l li bn tri, anh Trng Chi Ting ht vng ngn xa cn rung ang thng nh On trch cuc t ly no nng trng cm gia ging sng vng Gi a cu ca v u, nhn di y sng su Thuyn anh v u, tng khc nhc xa vi Trong m khuya di dt ting t ri Sng thu va bung xung bng cy ven b xa m xa ging sng Ai qua bn giang u tha thit Nghe sng su than mi tnh Trng Chi Dng a trng khi v khuya bao ting ca ru ma xun Ngoi song ma ri trn bao cung n Cn nghe nh ai nc n v than trm vt ting gi ma cng vi ting nc rc rch ai c bun chng? Lng bng khung theo ma a canh tn V phng xa ai nc n v than cng vi ting gi vng nhn thy ngn nc lp lnh in bng x i m nay dng sng Thng dng cao m ai ht di nh trng ng Ngi y ta g vn thuyn ta ca tri t cn ring ta n m thu trch ai khinh ngho qun nhau i la bn giang u Ngi ra i, vi cuc phn ly u bng thuyn Trng Ch

Hm nay ti tr v thm trng c Nhiu nt thay tng mi ru m Bn hin hng gi tm nhng bn xa May ra c cn i a Vn yn vui sng i hc tr.. Bng khung i ch ngi sao chng n? Hi l hi hoa ch thy im lm Cy dng u tr` cn khc hng tn Hoa leo ph phng an kn Ting ve ru nghe gi bun thm .. Bn c xa ri, c ngi v t bun xui Nm ba a bt phng tri Hai thng ch u qun nm ti.. Ve i, ht g iu nhc lm ly Khc ngi bin bit sn kh C nhn i bao gi mi v.. Hm nay tr li nhiu khun mt mi Thy trng y bn h u ri? Bao nhiu k nim hoa bm ngy th Vang trong ni nim nhung nh C ai i thng v trng xa?

Trang 371

T nh Trng Tan
Th : ng Hin - Nhc : Anh Bng

T ging ht em
Ng Thy Min

Tu l ci phc
1.Ai nc n qu bn chnh in, khi chung cha va im ting cng phu Tn n i, nguyn do no ngi mun i tu, vui kinh k v quen mi kh hnh? Nhng tn n i tu lm sao cho thnh chnh qu, bi ln phn son cn in r trn i m dn phong trn. Ngi gic ng hay vn vng n trn? Ngi i tu v chn mi chung nh v cm thy cuc i l h thm gnh su ? Hay l v mt pht gin hn ghen tc kh au, tn n mi toan mn ca am thin chn lp mch su thng v phi pha ni nim au kh? 2.Tn n c nghe khng ting chung vang rn ni chnh in nh nh thc k trn gian ang hng thin hi u. Nhng tu lm sao khi qu trc ng T Bi cn nc n nghn ngo. Tn n i, cn ti thn cn au kh th lng d cn nng n trn ai. y l ca am thin vn m rng cho ngi i chung m cng phu. Vo chn ny khng kh, nhng kh gi cho bn tm ch ca mt ngi tu . 3.Chp hai tay ngc nhn ln Pht T m i mt cn m a nhng git thu ba . Nam M A Di Pht. y cng l mt nn nhn ca lc dc tht tnh, mt tm s tri ngang, mt on i bi thm. Tn n i, ngi ta thng bo rng thi gian l liu thuc qu. Vy tn n hy tr v i, hy rn phn u vt qua bao nhiu tr lc. V c sng trong gian kh th ta mi tm ra c l sng ca con ngi . 4.Nam M A Di Pht. Tc cha bc ng ngn dng nhit huyt. Ngi cn xun ng tnh vic i tu. Du i ngi t nh cnh ph du, nhng cn sng ta vn cn tranh u .

Bun nh a em hm no t ma m S nh dng em nh gt bc qua thm Bun nh tc em trn ng ph ma m Su nh mt em lm rt mt tnh yu K : Thi mnh l mt nhau ri Nt i hy vng ban u Sao n ci ti thm Ngy em b ti i ly chng Ti tr v Half Moon Bay m tng con sng bin m tng ni u phin Lng bun nh sng m t nh trng tan Ng nh ting em trn tng bc chn ma Tng nh qun m nh n bao gi Tnh yu thu tinh Ri vn v trong tim Tng m gi ma Hn chp cnh tm em

Ri t ging ht em cht vt cao vt cao mt tri mt tri Bi ca thnh m vang ln trong ngy di mt nhoi mt phn i i bit bao gi ta t ht tng li ca yu mn nng trong tim bun phin Ngi em gi bng v trn tui bun Ri tng ngy thng vui tng bc qua bc qua mt ln tht gn Ngi ta du yu xin em cho mt li mit mi trn i mnh Ta cht theo ngy em ct ting nhc cn bung xui ngi cn chi vi tm ngi Ngi cn xa xi cho ma thu a tn theo Thy tic nui ngi yu i xin em mt li t t nhau thi cho ma bay ngt ngn phng tri Ca theo li ht nh theo ngn my tri m t trn b mi Tri cn lm ma ri cho tnh cn thm ti nng nn Cn ch ngn kip sau mt ting ca ting ca t t t t Bn tay nh xanh xao an cuc tnh m la trn i mnh Ta vn thng ngi yu du c d hn chi vi d nhc bung li tn ri Ngi cn mai sau i nhc kia mi ch nhau

Trang 372

S d bn tng i tu y l v ba mi nm sng gi ci trn ai l d mng cng hu. Mt kip ph sinh trng na mi u. Trc khi bc chn vo ni Pht t, bn tng cm thy mnh l mt chic l vng ri. Tui thanh xun khng cn vi mt lo gi tc bc rng long mt m tai yu . Thi th mn li kinh ting k c ngn chia i ng o v i . 5.Nam M A Di Pht. Cn nh tn n y vn ngi tui tr, gi i mi ang gia xun thi. ng v mt pht bun au m chn nn s i! u c phi ln chui b nim kinh sm hi l dt c dng trn ly th gian. Cn mc chic o nu sng l cn mang n ngi dt tng tc vi. Cn lng bng ba cm da mui l cn n bc nng phu tay lm chn bn. 6.Nam M A Di Pht. c cu, "Sc tc th khng, khng tc th sc." V cng c cu, "Tm tc Pht, Pht tc tm." Tn n trc hy lo tu thn ri sau s lo tu Tin tu Pht. Cn nh mun nm mi kh hnh th nm su mi nm na, khi mt m khng cn nhn r vn vt mun mu, tai lng khng cn nghe chuyn th phi thin h, li t v tn kh khng cn thit n nhng mi m v cao lng. Chng y tn n n y quy y th pht c gi thn di bng Pht i. Tn n nn bit rng ca thin ch rng m cho nhng ai khng bn vng trn ly. Bi c cu: Tu u cho bng tu nh Th cha knh m hn l i tu .

T mt gic m
Mai Anh Vit

Tui 13
Nhc: Ng Thy Min - Th: Nguyn Sa

Em nh tri cm u vn thin thai Ngp ngng chn ai qun chiu nay i du t Em nh ting sui trn ngp tim ti mt tri xa xi Khi b mi cn kh ting ci Ti nh nng chy ngoi ng kh khan C bun hoang mang mong git ma v thm hi Ti nh cnh l rng vng quanh sn Chiu no gi n mt mnh bng khung Bao gi mang tnh ti ti ngi ? T mt gic m ti gp em nim vui v b T mt gic m ti v trn ng c ngy no Trng vi em dng o nht mu Cho lng thy i ti cn em nh gic m Em nhung vi gm v t xa xm lm p nhn gian Nn vn ti cn xanh mi Ti m phin ngi ch trm nm Ngy ngy khc du thnh tng cu ca Trn i son tnh ti gi Ti m thy dng ngi v trong tranh Huyn hoc mong manh Hng t hoa l hi th Yu em ho thnh t chung thn Chiu chiu vui chn i ch khng lu ti v em tnh yu bt u

Tri hm nay ma nhiu hay rt nng ma ti tr v bong bng v y tay tri nng ngt ngo ti li y nh mt bui hin nh nng du mt. Tri hm y 15 hay 18 tui ca nng ti nh ch 13 ti phi van ln ngoan nh! ng ng ti phi van ln ngoan nh! ng ng. o nng vng Anh v yu hoa Cc o nng xanh Anh mn l sn trng s th tnh khng ngha yu ng Anh thay mc cho va mu o tm. Ri trch mc tri khng gn cho tay vi v c nng h qu sao m kiu ...?? nn n trm ln nht nh mnh cha yu nn dn trm ln nht nh mnh cha yu

T Nguyn
Nu Nu Nu Nu l l l l chim, ti s l loi b cu trng hoa, ti s l mt a hng dng my, ti s l mt vng my m ngi, ti s cht cho qu hng

L chim, ti s ct cao i cnh mm T nam ra ngoi bc bo tin ni lin L hoa, ti n tnh yu ban sm Cng mun tri tim ngt ngy ho bnh L my, theo ln gi tung bay khp tri Nghn xa oai hng ti xin tip li L ngi, xin mt ln khi nm xung Nhn anh em ng ln pht cao ngn c

Trang 373

Tui bit bun (I have learned sorrow) Tui bun


Phm Duy & Ngc Chnh

Tui hc tr
Quay v k nim lc cn hc sinh, T o trinh nguyn t thm sn trng i hc sinh vi nt oan trinh Ti p nh mu hoa xinh, C i khi thy bun mt mnh Tm hn khng su khng phin v ai Mu mt th ngy tc xa bung di Li yu ng vn rt bn tai, Nhng lng khng h yu ai, Bn xun xin c hn ngy mai K: Tui th i qua ri, bn b ngi 1 ni Xa xi cch tr phng tri Thng nhau nhn nh i li Nh nhng lc bn nhau gi tn Vui say sa mi trng thn mn V bao nim tm t kh qun. By gi k nim chn vo thi gian Ngy thng tri qua hoa n phai tn. Tm tng lai gia chn xa hoa Phiu bc cuc i phong ba, Nh thng v k nim ngy qua

Bun ti ri, mt bui sng ma ri Ma cun my v d vng xa vi i nhng bc chn chim c nh vn hng, Nh khung ca song... v cn nh ti em khng? Bun ti ri, mt chiu tm trn sng Lm cho a vng tng mng c ti hng i nhng ch nai t, Cng Cha rng gi, Ni hoang ng xa, ca khp ngn em v... Nh b xa cng chi, ui nhau di bng hng cy Nu nng hay nhy dy, vng chi cun theo tui say N hoa dt trn u, tng nhau ng bn cu, Ai ng dng nc ang cun mau... Bun bit ri th ch n cn vui Bn chn u thi dn mnh bc chn i Mang d vng trong tay trn qung ng di Lu vt cn y, ri cn tic th ngy hoi... Bun ti ri, mt bui ti khng trng Tnh len ln vo ca m ln tim nng i nhng pht say sa, nhng pht du dng, Yu ngi m sao lng cn mi mi bng khon... Bun ti ri, c mt trng m khi Tnh hoen mu vng c tc my ngi i nhng mi dy t ri m ri Oan tnh y vi m rng li giam bao ngi... Nh lc vai k vai, du nhau i gia hng dng Thy bng soi h trong, ngng chn di gc i thng N hn lc ban u Thn Tin dn ta vo, Ai ng... cuc tnh tan v mau... Bun bit ri t thu bit thng yu Tnh s ln dn v bun s thm nhiu Mang nhng vt thng i trong ci i di i tui bun i! Tui cn mi theo ta hoi...

Tri cn lm ma Ma ri mnh mang Tng ngn tay bun Em mang, em mang i v gio ng Ngy ch nht bun cn ai, cn ai a hoa hng ci ln tc my i ng ph di li ru mit mi Ngn nm, ngn nm Ru em nng nn, ru em nng nn Tri cn lm my My tri lang thang Si tc em bng tri nhanh tri nhanh Nh ging nc hin ngy ch nht bun Cn ai cn ai a hoa hng vi qun trong tay i ng ph di li ru mit mi Ngn nm ngn nm Ru em gin hn, ru em gin hn Tri cn lm ma, ma ri ma ri Tng phin bng di trn hai tay xui Tui bun em mang i trong h v ngy qua hng h Tri cn lm ma, ma ri ma ri Tng phin my hng em mang trn vai Tui bun nh l gi mi cun i quay tn cui tri Tri cn lm ma ma ri thnh thang Tng gt chn trn, em qun em qun i min gio ng ngy ch nht bun Cn ai cn ai a hoa hng tn hn ln mi Em gy ngn di li ru mit mi Ngn nm ngn nm Ru em mun phin, ru em bc lng

Trang 374

Tui hng
Tui hng th ngy di mi trng u th i qua ri li trong ti nhng ni bun Ni ln ting yu thm lng Anh ch tin em Xa chng ta chung trng Cng nhau kt hoa c hn M sao bng dng em li B qun hoa, b qun tnh anh Em li ra i khng li gi t Thng nm cch xa dn tri Anh ch tin em Khi bit tin em ri Lng anh bng se tht li V khi ting chung gio ng ngn vang xe hoa ngng li Em l c du, em mc o hng Snh vai bc i bn chng Tnh anh c n K nim trong ti Khng bao gi nht phai Du cho thi gian m m tri qua Khi em v nh ai c hay u rng Tnh anh b v Hy ht khc nhc bun Ht chung ting ca cung n Tnh yu thng nm anh cn Hng ghi su khc in trong lng Khng h nht phai i n au v cng Ta tinh t ang quay cung Cn u dng em nhng chiu Nh nh a bc chn ph du m m tri qua

Tui mng m
Phm Duy (Saigon 1973)

Tui ngc
Phm Duy (Saigon 1973)

Em c m m g, tui mi hai, tui mi ba ? Em c m em l, em c l tin n Ban php tin cho hoa bit ni c ting ngi Ban php tin cho ngi chp cnh bay gia tri. Tht p thay ! Tht p thay ! Gic m tin ! Tht p thay ! Tht p thay ! Gic m tin ! Em c m m g, tui mi ba, tui mi bn ? Em c m mang hn, em mang hn thi s Theo gi ma em i, ht xy mng cho ngi Trn cnh th tuyt vi, ht yn vui ci i. Tht p thay ! Tht p thay ! Gic m hoa ! Tht p thay ! Tht p thay ! Gic m hoa ! Em c m m g, tui mi t, tui mi lm ? Em c m em p nh trng rm ti tn Thoa phn son em mang chic o di khn hng Em s thi ua cng vi hoa khi khp vng. Tht p thay ! Tht p thay ! Gic m xinh ! Tht p thay ! Tht p thay ! Gic m xinh ! Em c m m g, tui mi lm, tui mi su ? Em c m khng nhiu, xin mt iu yu du Khng c m xa xi, c m c nn ngi C gi yu nc Vit bc chn theo ging ni. Tht p thay ! Tht p thay ! Gic m ngoan ! Tht p thay ! Tht p thay ! Gic m ngoan !

Xin cho em, mt chic o di Cho em i, ma Xun ti ri Mc vo ngi ri ra Ngi ly cho m cha Hng la l thm dng tiu th Xin cho em, mt chic o mu Cho em i nh trong nng chiu Mt chiu nhiu ngi theo ngoi ng, trn ph V lng ngi nh o pht ph. Xin cho em mt chic o nh my hng ! Xin cho em mt chic o nh my hng ! (ht 2 ln na) Xin cho em mt m tc di Cho em phi ngoi hin nng ri Rng mt vi si thi Cn li mt con sui Dng mt m bung xung chm vai Xin cho em mt m tc nng m nh nhung, em gi mng Mng ny l thn tin Mng v ngi quyn luyn V chp chn nhng bng dng quen. Xin cho em mt m tc t xanh rn ! Xin cho em mt m tc t xanh rn ! (ht 2 ln na) Xin cho em cn mt xe p Xe xinh xinh, em i hc Tng vng, tng vng xe L vng i nh b p bng bn chn gt hoe Cho em leo tng con dc di Cho em sui v con dc ny Ri mt ngy mai y Tng k nim m i Ch v y trn chic xe ny ! Xin cho em nhiu thm chuyn xe m m! Xin cho em nhiu thm chuyn xe m m! (ht 2 ln na)

Trang 375

Tui tr chng ta
Chu nh An

Tui Tr Ln ng
Trm t Thing

Dang buc nhp ph ng vun vai theo tui tr ng. Ti nghip cho em th Khn ln t bi b Trung lp giy bt ang b v Ti nghip cho em ci Em gi tui va trn Vong thn tri theo i o cm Hn h trong gian lao m p tnh ng bo Bng b dt du qua cn au Chn ch thm bao lu ? Chia cch tnh lnh lng Quanh y hi da vng bn phng ? K ng ph lng thm ma xun Ta gh vai bo tin gi ln ng Nguyn xa bng m t y em quyt tm p xy li ngy mai ng s hi nhng tri tim cn kh Qun chng ta sng trong ao h M mnh sng vn c nui i dung ang vt bay chi ngi theo ngn hng Nng tnh yu qu hng ta Ta quyt buc i vo Cng vi nhng n au chia xa K t sau m nay Mun hng v gp li Ta chung cu " tui tr ln ng" (2 ln)

Tui tr chng ta hy ng ln lm cch mng Tui tr chng ta ngng cao u thp sng nim tin ng bi quan chn chng sng vi qu kh Nhng su mt tranh ginh ch bit li danh Tui tr chng ta bc hin ngang v ging ni Tui tr oai hng vng tin vo t nc ngy mai D bao phen nc nh nguy bin sng gi Dn tc mnh ni ging chu con Tin Rng Tui tr chng ta i bao lu ta cn e ngi Tui tr chng ta i ph tan i nhng ngy en ti Anh cng ti ng trong chin ho Vai k vai ng ln vy cho, mt li XNG TI! Tui tr chng ta nh thng yu v nc nh Cuc sng au bun ca dn mnh kip sng lm than Lng tin yu quyt th tin bc cu nc Sng tui tr phi sng xng ng anh hng S?NG TUI TR PHI S?NG XNG NG ANH HNG

Dn: Ti c 1 thi tui tr, thi qua rI v ti t thy rng tui tr ca ti, ti cha lm c g, nht l ti trong tui tr thi chin tranh. By gi t nc thanh bnh, nhng nhng au kh trn t nc hnh nh cn nhiu hn c thi chin tranh . Cho nn ti mun vit 1 bi ht coi nh cng hin v t nim tin i vi tui tr i vi ti, Sng cng mt thI mang chung ni thao thc th tui tr Vit nam mi ni c mt cch ln ng l v sao ti vit bi ny ... Tui tr nh kim cng Lng lnh p l thng Rn r nhng tri tim yu thng Tui tr i mnh mng, Nh ni rng trng trng. Cn m bay gia tri nng m. Tui tr nh kim cng Lng lnh p l thung Chng l c sng trong au thng Mt thi xun m u Tan tc lng hn th i chn bit u l bn b C i sinh gian lao ngho nn Cn ln nhng ting ca hin ngang Tui tr m qua m Thao thc v phn mnh Tng lai tri theo chiu bp bnh K ng ph lng thm ma xun Ta gh vai bo tin gi ln ung Nguyn xa bng m t y em quyt tm p xy li ngy mai ng s hi nhng tri tim cn kh Qun chng ta sng trong ao h M mnh sng vn c nui i dung ang vt bay chi ngi theo ngn hung Tui tr Thin An Mn em mu vch thnh ng ung ni sm chp qua Nam Dng Tui tr qu hng ta

Trang 376

Tui xa ngi
T Cng Phng

Tng ngi cht i


Trn Thin Thanh

Tng nh cn ngi (te quiero dijiste


Tng tnh trm nm ni Vn thnh thang cng nng gi Bit u mt ngy tri xa phai mu c m Ng ngi quanh y mi mi Cng nh tim mnh m ui Bng vi trong chiu phi pha Xa tan ngy thng vui Cuc tnh lnh nh sng gi u phin bao ngy Nh git nc trn ly y ri trn xung tay Ng ngi cho ta pht cui Vn xanh nh mu l mi Bit u trn ng chim bay C tri tnh qua mi

Mt chiu m tay an tay du nhau trn li a em i nh nh vo i Bng vng tay ti nng niu ma thu thc gic a em vo ngy thng v v K t em em c n mc ln ph vng khi em mang n ci khi i Tng chiu ri nghe nh ci lng mnh t ti ng nh i cn gi tn nhau Ngy khi mt ln, mt ln ting ht ng lo a em vo vng tri lp lnh bng nhng cnh sao tri y i mt ngc triu mn. Em, em xa dn ngn i hoang vng ti i v bun chng k tc bc chn ny cn trn kip hoang vu Mt mnh i lang thang trong ma ng rt mt nghe b v hn mnh lc loi Bun dy ln trn dung nhan gy xanh cu tui trn thng ngy hn vt i mnh Tri ma ng hong kh i nim tin si trn i tay ny mnh cn g V ging sng tri i v tnh mang tt c cuc i ny cu ngi hay ti

Tng ngi cht i, nhng khng anh li v. Anh tr v t ngc ti hay m s Ngi yu i! anh cn em cn y. Tnh mn hn nc mt. Ngi yu i! khi tnh thiu pht vui gn, tnh thnh ngha trang bun. Tht khng em hay l gia cn mng tri, bng dy mt nhau thi. Vng tay m xin tht m, xin tht y, cn trong bao lu. Tng ngi ....... ......................... hay m s Tnh ngy xa nhen m trong tm hn i tnh nhn. Tnh bng hong nghe bom sng, anh mun trng nn tnh bun. Tht nhiu m c mun chin chinh di s tn phai. Ngi vn cn ngi trong tay. Ri mt m nghe sng ku ba ln trong vn hoang. Mt na hn nghe tin bo anh ng gc chin trng gn. M no cho bia g du sn tn ngi thn. Cn li chuyn g cho em? Tng l cht i, nhng khng anh li v, anh li v, anh li v. Vnh khn tang, i! tnh t nh li em i ch trong ging bo. i dng chn trn chu bo cng khng bng mt pht giy tng phng. Tnh trm nm cho tnh ngn trn trn gian, tnh trn ngha yu ng. Tnh thin thu cho ngi cht tr v tuyt vi nh hm na Tng ngi ........ .................. m su?

Tng rng qun


Trnh Cng Sn

Tng rng qun, cuc tnh s yn Tng rng qun, nhng tim yu mm. Mt ngy thy em l i bng m vy khn Tng rng qun, cuc tnh s yn Tng rng qun, thn au mun nm V tng bc em l tng mi inh cung in. Cn g u nhng a hoa hng V tri tim ti li lu vong Cn g u nhng m xa nng. D xc thn cn pht n nn. Tng rng qun, cuc tnh s yn Tng rng qun, em qua ph rng Mt li tri trn cn tm thy trong i mt Tng rng qun, cuc tnh s yn Tng rng qun, tay em vn cn Dng i bo ln lm tng vt thng hn nhin.

Trang 377

Tng t - love sick


Quc Tun/Nguyn Sa (th)

Tng t 4
Phi chi em ng c chng, v anh cn n ci Th gi y , em u bun, anh u su, u lo lng, u phn vn Chiu qua ru em ng, chiu nay em theo chng th hi lng c bun khng ? Tic thng cng ri, nh thi vn ng thuyn Cn u c m g cng th Nhng l iu ri, em i bit bao gi Lng m qun c ngi xa, hi em ? Phi chi em ng c chng, v anh khng l ring ai Th ngy nay duyn i mnh, khng m thm Khng xa cch, khng au thng Lng anh khng than th, l em khng chan ha Nhng khi mnh n tm nhau Tic thng cng ri, nh thi vn ng thuyn Cn u c m g cng th Nhng l yu ri, em i bit bao gi Lng m qun c ngi xa, hi em ?

Tp lu l tng
T ngy hai a yu nhau mng c tht nhiu! T ngy hai a yu nhau lng c bao nhiu! Mng vng hai a c chi l qu xa xi: Ta m mt mi nh tranh Ta m mt tp lu tnh i mnh p mi vi Em v Anh i mnh p mi di tp lu xinh... Ri mnh i kim liu xanh mnh kt lm mnh! Ri mnh xin khm trc xinh trng ht chung quanh! Ngoi vn hoa cc hoa mai no khc chi tranh: Ban mai mnh ngm mu hoa m m mnh ngm ch Hng d ngho cuc sng vn thm ho hoa i mnh p qu c ai bng ta ... K Tp lu l tng ca Anh v ca Em! u u no Anh i ? Tp lu l tng ca Em v ca Anh! u u no Em i ? Tp lu l tng ta xy bng duyn bng tnh khng ai m yu bng mnh khi ta ngm nhn mt n con xinh..... Tnh mnh khng chc d mua hnh phc bng tin! V tin cha chc cho cuc sng nh tin! Tnh ngho hai a c m ch by nhiu thi Ta m mt mi nh tranh Ta m mt tp lu tnh i mnh p mi vi Em v Anh i mnh p mi di tp lu xinh

Ngy em n, n cho anh xy c mng rn rng li yu thng mun trao Ri em nh my gi thp thong xa dn Ri xa anh, tri mi i phng tri xa m Ngn nhung nh, n mang cho ai ni su i ch bun vng trong mt ai . Li yu, thng cha dm ni lc ban u tic nui, bao c m, m trong vng tay n tnh. Thm nguyn cng em yu nhau sut i .k. Su tng t, vit ln cu ca ting nhc nhp n nh bung ting t . i anh, nh cnh n mi mi i tm Ma xun ti, mun sc hoa a ta vo m mng vng. Mng p cng em anh mang ngng ch . .k: Yu em, yu em ri . N ci , nh mt hm no . Lm sao qun dc giy pht ban u . M hn em mi nng tnh say m trong m mng cho mong ch thi ht t y .

Trang 378

Tuyt mun
Lam Phng

Tuyt tnh
Chuyn tnh nhum lm thng au. Ti hn mang n cho nhau. V yu kh au nhiu. Em khc nhng chiu, ma thu hn di. c m chuyn tnh m say, th nhiu ng cay. Tnh i ph phng. Thi nh, gt l ci u nhn theo ln cui bng ngi mnh yu. Khi xa nhau ri, l m trn i mi. Thm trch ai ph mnh v tnh bc bo. Nay anh em chn vi, chuyn tnh dang d d c em mng v ngi cng tuyt tnh... Ngy i em nut chua cay, nhn anh xa cch i ta Tnh yu ny sao xt nhiu! Em khc nhng chiu ma thu lc lng. C qun chuyn su nt tan lng khc nha Cuc tnh b bng! Ci u, hn tnh sut Cn u m nh bng ngi tnh x

Tuyt trng
Anh Chng

Mt ngi i vo vng tri lng qun nghe ting ma ri trn ng khuya, bun len vo hn mt ngi m thm, ch nng hong hn ch gi u non gom my thnh hnh bng ngi i con tim au khi bit xa ngi, ri tng ngy ch mong tin vui bit em i v cho trn tnh ngi t m chia phi anh lng nghe ma ri trong nhc xun bi ngi Mnh i vo tm t ngy , gi ma tht m mt em ngun th, tc em rng m ri mt hm, tri xun bng m u tuyt v gi tng cn, tng cn lnh but l th tuyt i! xin ng thm lnh vo i nim au cha ngui Xun n bn ta ch mang nim vui mun mng Thng ngi khn trng na i, thng ta mun kip l loi

Anh bit chiu nay em anh bun lm hn nhng chng thy anh sang khi nng cng trng soi bc em khi chiu ko li bao nhiu nh thng khi ng bay ch anh tung cnh st. y o bay mu xanh xanh nh tnh i tht li khn m chnh em an khi gi quay cung sau cnh bay con tu tht gm cho tim ngt ngy phi o chy di anh ct cnh bay ln. Ng nghing cnh chim con tu x tri ri xa thnh ph ri my ging tht thp my an la trng my pha mu nng. Vt cao vt cao my tri kt thnh mt vng tuyt trng ngn tuyt i xin nhum trng trong tm hn em gi nh ti thng. Khi nng chiu bung khng gian cht ti xa nha vng tuyt trng mnh mng anh c sao tnh nh tuyt trinh cho d chng mnh khng gian cch chia cho d tuyt trng chm trong mn m.

Tuyt ri
Ngoi kia tuyt ri y em khng n bn anh chiu nay ngoi kia tuyt ri ri trong bng gi tim anh t ti u y m tang u bun mt ai vng l thn th l chim trn cnh ngu ng khc thng ai i b v Khng c em vut ve m nay mi mt anh xanh xao hao gy tuyt vn ri y trn cy ging t nh v tnh qua y Tuyt vn ri ri chiu nay sao em khng n bn anh? tuyt ri tuyt ri ph kn hn anh mt mu tang trng Bun i ta khc thng thn mnh vng em cn phng gi lnh ni c n no khng au nh thng bao gi qua mau
Trang 379

c mun lm cn ma chiu
Trng thy em trn ph di Thp thong ma bay Chng hiu sao c cn ma ri chiu nay ? Trng thy em trn li v Trn t i chn Tng ht ma rt ri trn b vai em gy. K: Ngi lng nhn ma bay, c ao... c ha thn trong cn ma chiu Mun c lm cn ma Rong chi cng em nhng chiu Bin vo trong cn ma Hn ln b mi em mm c mun lm cn ma chiu C bit rng mnh ang m Trong gic m ta thy mnh Nh a b ngy th Cu xin nng, lc xin ma, xin c v em i gic m tan bin ri Thi hy tri mau iu ta c trong ma tht hay a

t mi
Trnh Cng Sn

V con tim vui tr li


c Huy

Ngoi hin ma ri ri, Lng ai nh chi vi Ngi i nc mt hoen mi ri ng khc trong m ma, ng than trong cu ca... Bun i trong m thu, m p gim ta nh Ngi em thng ma ngu Hay khc su nhn th Tnh ta m v, C m tng cn m em cha... Ma lnh lng ri rt gia m v Nghe no n... Ma ko di l th nhng m khuya Lnh t mi Ai cn bun khi l rt trong mt cui ng.... Ngoi hin ma ri ri, Bun dng ln i mi Bun au hoen t mi ai ri Bun i trong m khuya Bun ri theo m ma Cn ma trong m nay Lng em bun bit my Tri sao cha thi ma i mt ngi em y T y thi m Nc mt bun mi em ngy th...

Tm mt con ng tm mt li i ngy qua ngy i nhiu vn nghi lc loi nim tin sng khng ngy mai sng quen khng ai cn ai c vui cho trn hm nay Ri cuc vui tn mi ngi bc i mt mnh ti v nhiu ln t mi ch tnh yu n trong nh nng mai xo tan mn m u ti cho ti bin i tm hn thnh mt ngi mi V con tim vui tr li tnh yu n cho ti ngy mai tnh yu chiu nh sng vo i ti hy vng c n cu ri v con tim vui tr li v nim tin dng v ngi trn tm hn nguyn yu mi ring ngi m thi... Du nh ti phi i qua vc su ti ti vn khng s hi g v ngi gn bn ti mi V by gi ngy bun qua mi li lm cng c th tha tnh yu n trong nh nng mai xo tan mn m u ti cho ti bin i tm hn thnh mt ngi mi V... con tim vui tr li...

Trang 380

V ti cng yu em
c Huy

Vn ch em
Trnh Nam Sn

Vn mi yu em.
Tnh anh trao em thu y Mu th xanh du yu Ri em ra i t y Khut xa mt m Tnh b ng Cn u em yu ngy c Cn u bng dng em T do em i chiu y L thu thi vng Chiu r Cn li mnh anh Tic thng mnh anh Xt xa mnh anh Mt ni su V u em n la bc Tnh anh em n qun Mi hng phng pht phng vng Vt mi son hng Cn trn o Tnh nng cn y Xt xa cn y Nh thng cn y Mt bng hnh V em n quay bc Tnh anh em lng qun Mu trang th xanh ngy c Nt thm nht nha Mu Nc Mt

Ti yu xem mt cun truyn hay Ting chim ht u gnh V yu bin vng Ti yu ly cf bui sng Con ng ngp l vng... Ti yu hng v Tt ngy xa Mi tranh vi hng da V yu tr th Bui cm canh c v iu thuc Gic ng khng mng m V ti cng yu em (3 ln) Yu em rn rng, yu em nng nn... Ti yu i b di hng cy u vui vi bn b V ly ru ngon Ti yu trong nh nhiu cy l Ti yu nhng ngi gi Ti yu nhng g n t nhin Nhng cu ni thnh tht V yu ngy nng Ti yu mc Jean v o Trng Yu trng sng ngy Rm V ti cng yu em (3 ln) Yu em rn rng, yu em nng nn Yu em cha chan....

Anh, cuc tnh vn ch anh. Cho d mnh cch xa ngn trng. Anh, tri c l vn hn my, My qun em n nh sng ma Xun. (ln 1) Sao em vn cn nhung nh n ci. Sao em vn cn u im k nim. Sao anh chng v bn c mt ln. Cho em c tm li hng yu. (ln 2) Sao em vn cn nhung nh n ci. Sao em vn cn u im k nim. Anh nghe khng tng nhp tim rt bi hi. Cho em xin hnh bng c tr li. Nhng, nhng phm nh qun qut tht gn. Nhng, nhng nt nhc tha thit rn rng. Sao anh chng v bn c mt ln. Cho em c tm li hng yu. Cho em c tm li hng yu.

Trang 381

Vn th su rng
Th: Lu Trng L, Nhc: Phm Duy

Vng bng ngi yu (aprs toi)


Cuc tnh tn, cuc tnh vng bng anh Vng nh sng vng thng nm Cuc tnh xanh no ng mi tnh mnh manh Cuc tnh ri nh l khut bng thi Vi d vng s lng ng tri Ngi tnh i vng tnh cuc i i hoang vng, khi em xin nh mt anh, Em nh sng quanh bao nhiu k nim long lanh Qunh hiu sng... i tay tr tri trng khng, Mi mn mt trong, tri tim m thm... Ngy ti sng khi i ta y luyn thng Ta ci ht vang, ta m cuc i mnh mang... Tnh cht... nn em xin l bng m i tm bng anh... di trng thanh... Ri cuc i, cuc i s cun tri Vi ting khc vi ting vui, Cuc i i, cuc i a y m thi... Cuc tnh su, cut tnh mi n au C nu ko vn mt nhau, Ngi tnh u, tc tang mt mu... Repeat both Refrains {}

Vng phai trc ng


Trnh Cng Sn

Vng trng t ln ngi nn nm bn c em ngi quay t em ngi quay t quay u (3) tc ri vn cu th su rng mi tc cng bun theo th cng bun theo th quay u (3) Nm nm ting la se u quay u (3) trong cy gi lnh a vo quay u (3) Hng nm ting la a theo m m gi rt a vo trong cy a vo trong cy quay u (3) Nh tay nh nh i tay hng thm li xm bay y thinh khng bay y thinh khng quay u (3) Nghing nghing mi tc hng nng quay u (3) thi gian lng rt mt dng bun tnh mt dng bun tnh quay u (3)

(Khoan thai, nhp 3/4, A minor) 1. Vng trc ng trong ngn o la, N hng qu nghe ra ngm ngi, v vng phai xa tng my , rng nghn thu mt t dng y 2. Hng i nh chn v gia Ng ng xanh qu mi e ngi hng T tri em i hng rt l, ng v xa tri t mng lung (Sng hn, A major) Hng i nh, mi ci gia Ng, vng phai s nh em mt m Hng i nh xin hng vi n, vng phai s cun i mt m. 3. Dng sng nng cho b bn rng, vn xa vng ting ru lc loi, Mt vng ni ru chiu xung rung Mt dng sng ch ngy hp h 4. Chiu ra ng bn tri gi lng, Hong hn xung chn m v Ch chiu xa khng cn ting ng Mt bn chn ri sui qua kh

Trang 382

Vng trn suy t


Ti m thi gian trn ngn tay Thng suy t mt y, hi lng bao ng cay Bn c c a ra i bun thin thu a giu sang b bn Nhiu nghit khc khi ba th gian Em c ln yu ng vi ti Thng ln ting gi m trn nt mi Ngy ci khot o vu qui nh chia ly Ng tnh nhn di gt Ri t khng cn i mt K: Nng ly c ph tht ng Vng trn suy t t m hn vt nhn Ngi mang cho, em tnh yu chy i pht giy di kh xin cm n sut i tn th Ti vi ngi chung thn cch xa Tnh theo bc l, cuc di ta vi ta Cn nh ting ni yu anh v yu em Nu hnh dung k nim lng tui tr i ln mun tm

Vng Trng m Tri


Vng trng m tri xa sng trng m trng phai dn em ngi y, Git l ri trn sng i gi yu thng dng trn khp tim ny Cn ri nim au theo trng hoi ch mong, lng nghe c n trong tim em anh xa ri, cn mnh em ni y ngm mi nh trng m no ... Vng trng xa anh i cn bao nhiu n tnh ta cng trao, v n hn trao nhau ngy ngt men say trong lng hi hoa hng. Vng tay mnh trao cho nhau tnh cn y, lng nghe m tri em cho anh bao pht giy m m, gi tnh xa ni u ch thy nh trng dn tri ... K Tnh ta gi mi mi cch chia xa, nh trng xa bit s tri hoi, tm l ri trn sng, anh i ngi yu du ... Cn u ngy thng d vng vn mi yu nhau, ta xa nhau bit n bao gi, cn li y trn sng, mnh mt nhau mun i ...

Vng Trng Khuyt


Nhc Hoa - Li Vit: Chu Minh K

Ngi nhn vng trng mi Lng thm ngoi sn ri chic l ngp ngng Lng bng khung nh n ai hoi Mi m trng no Bc bn nhau hn c di lu Cuc tnh tan mau gic m Cn li mt vng trng ho a i ch Lng b v bit n bao gi Bit em hng h Vn m thm ch em di nh trng K: Vng trng xa cn li c anh i v ng l th mt bng ngng ai phng tri xa Mn sng m lnh gi trng khuyt xa m ng tnh b v qu i bao su nh Tnh yu nay l nhng gic m xa ri Bn chn anh lc li em i no c bit Vng trng xa khuyt di nh trng tn Mnh anh m d vng xt xa Vng trng xa cn li c anh i v ng l th mt bng ngng ai phng tri xa Vng trng xa khuyt di nh trng tn Mnh anh m d vng xt xa

Trang 383

Vo H
Nhc: L Hu H

Vy tay bit ly
Trnh Nam Sn

V y em
Trnh Nam Sn

Tri nh dn ln cao hn ti dng nh bng chim Vn i cnh mm lng l kim chn nao bnh yn V dng sng xanh kia nm im nh khng mun tri Phi mu o ru v v nh gic tra ngh ngi K: Ta rong chi phiu lng cui tri i bt bo ph du kip ngi D qua bao nhiu ng cay vn ci V i cn ma h ti vui V lng cn nhiu iu mun ni Hy thp sng tm hn Chy ln trong tim mi ngi Nhng yu thng cho cuc i Ma h ! .... tnh phi phi Bn i hy xin vt ht ni bun Xa tan i bao m di Bc ung dung trong cuc i .... H i! R ro ngn heo may th than qua mun khm cy Cht nghe hng h ma h lt tht qua tm tay Ka vng my lang thang tm bn i khng di gian cng nh to cu chuyn nng ma trn gian

Tnh tuy xa lng vn yu em Ln khi thuc bay, cn vn vng m. Tng cn gi lnh ngp but trong tim Nh khi xa sng bn em bao hnh phc Tnh theo thng nm quyn ly tim ta Ta nh nh my chiu bay xa Nhn cn nng chiu vi v i qua Nh khi xa c em bn cnh i anh nh th. Vy tay bit ly ri, tnh hai chng ta l nh nhung Vy tay bit ly ri, m tnh yu vn trong anh. Vy tay bit ly ri, tng m thy em trong gic mng Mi hay tnh yu dnh cho em tan theo dng i. Vng tay l li hnh phc khng may Tnh hai chng ta tht kh phi phai Ging sng vn cn l lng quanh y Nhng yu thng s khng bao gi nht phai (ln hai) Vng tay l li hnh phc khng may Tnh hai chng ta tht kh phi phai V trong gic mng cn tc my bay Nhng yu thng s khng bao gi nht phai

V ma ng lnh lng but gi Ni c n ring mnh ta V ma ng mt tri trng xa Cho tm t nm thng ngy qua i cn nhiu nhung nh Cho d tnh mnh l Vn mong cho bng ngi quay v V y em tm v qu kh cho i ta mng m V y em mt tri nh th S cho ta nhng k nim xa Tnh cn nhiu tha thit V i mt mu xanh bic Chc em khng n lng ra i Ta yu em trong gic m ny Ta yu em trong nhng cn say Mt tri n i mnh hy sng bung li thi gian Ta bn nhau qun ht u su Vui bn nhau cho ht m thu Tnh yu s mang ta n gn bn nhau.

Trang 384

V y nghe em
V y nghe em! V y nghe em! V y ... mc o the, i guc mc K chuyn tnh bng li ca dao K chuyn tnh bng ni ng khoai K chuyn tnh bng ht la mi V v y nghe gi ting xa nh trong ting v b V y nghe em! V y nghe em! V y ... th c m i ht do cho i bng ht sng mai bng lng ngt ngo hp hi V hn th ngi ngi lng xung Ri tm nhau nh tm xt xa Trong lc l y vi Ny hn i ... ln cao ln cao em nh sng hn hoan trn tri Ri vo i cho ta tinh cu ... yu thng Ny tht xng, ta cha mang theo Khi ng xung m man ti hn Ny v y nghe nhau th di ... trong m V y nghe em! V y nghe em! V y ... cng khc trn sng nc bun Ch lng ngi tr v qu hng Ch hn mnh vo dng sui mt Ch tht th vo lng di tr V ngt hoa xin t cht n Hoang ph ... khi gp nha

V di mi nh
Xun Tin

V thm t m
Mt. nga no v thm t m ng v ma bay ging mt li i Cn tm u xanh xanh hoa c Tm u m m trng t Tm u ting ru vo mi Cn Cn Cn Cn Cn tm u tm u mi nh tm u ngi trng c mn yu tm u my bung tc xa u em th nho nh u tc sng m gi

Ng i, mau v y, v bn bp hng tay cm tay. C ln chan cha ti ln mi, nh pht vui m ny. V y cho lng say, tm nhau my ma hoa cn toi, Tm khi nng ln hay chiu ri, ta nhn nhau v y. Nh ai trong chiu nay, na m t hng vai k vai. V nghe cu ht yu ai, ht mi sao khng ngui. V thng yu i nhau, v thng nhng chiu ma v u, v thng nhng ngi khng tnh yu, nn nh i tm nhau. .k. i, bp hng si m bp hng ti, ting ca xa vi, ht mng mng la hng ti. i, ni lng chan cha, hi ngi i bit sao cho va tnh thng ca bp hng soi. Chiu nay ma cn ri, chiu nay bp hng ang cn say Chiu nay vui sng trong tnh yu, nh pht vui khng ngui (2) No ai xa ngn ni, ki bao ma nh ang ch ai. Ki bao bp hng ang cn ti, thng nh ln y vi...

K: Gi cun nc chy lnh lng ng v mun li bit i tm u ngy th Lng nhn ma, ma ri nc n My tm xy thnh, bun dng dng ln ngt tri Ngy thi i qua mt' r Cn nim tin trong lng vn n hoa Cn du nhau i trong ma gi Du nhau trong cn ging bo Du nhau dt nhau vo i

Trang 385

Vt th trn lng nga hoang


Nga hoang no dm nt ti bi ng c no xanh ngt lng tri Nga phi nh in cung Gia cnh ng di cn ging V trn lng cong on Nhng vt roi vn in hn Mt hm nga bng thy thanh bnh Thm c tnh yu di chn mnh n tnh m ca ra vi mnh Nga hoang bng thy m qun nhng vt th Nga hoang mun v tm sng nhn nhc Ging sng m mng mt trong thm ngt Nga hoang qun th on cm T ni ti tm v min ti sng Nga hoang v ti bn sng ri Ci m lng ra vi ci i Nhng i nga hoang cht gc V trn lng n i Cn nguyn nhng vt th

Vt thng cui cng


L Dinh/Minh K

Vt thng si
Vt th no trn i mi. Du l no trong khe mt. Yu mt ln, khc mt ln. Cn au tm v, tip ni cuc tnh Li xa b ng Cht xanh xao ln tui hng. Cht hn m ln tnh nng. Du chim bnh bng trn cao. K nim ri nh chim bao. n tnh ri nh sng khi. Yu mt ngy, khc mt ngy. m hoang vng bun, ta m ti hn. Gt chn mng du. Su lang thang qua nh tri. Tnh min man ni v chng. C chng mt vng n nn. Bit yu l khc nhng sao tnh vn mi tn th. Bit yu l su nhng sao ngi c mun thng au. Bit yu l cht nhng sao tnh vn mi ong y. Bit yu l hn nhng sao ngi c mun chua cay. C tnh no khng m say. C tnh no khng nhc nhi. Yu mt i, khc mt i. Cn m tuyt vi, thng au ngt ngo. Vt thng si . Ri my bay m nh su Ri hoang vu trn tui ngi Xt xa n ci ru phong.

Ngi va tng ta vt thng au ngt ngo Chng n nn g nhau hy tnh ta bay cao T vo cuc vui ta chng nghe la di Che du trn n mi nhng li yu qu t ti Th mt ln i cch xa nhau mun i Cho l ny ngng ri ting ci cn vng trn mi Ngi vi vng ln nhan sc cha tn a Mai mt sang cuc vui chng cn mong nhng ngt bi .k.: T y xa ri i cnh tay m T y gi t li ni iu ngoa T y ch cn li mnh ta Gi thm tui chia xa tic cho ngy thng qua Cuc tnh va xa xc thn au r ri Nhng mt ln ny thi ri t nay yn vui Cuc i bun tnh len ln ai tm n Ta cm n tnh nhn du ta xung m phn.

Trang 386

V ti cn thy em yu i
Trnh Cng Sn

1. Ti xin lm ma bay Trong vn Em ma H, Ti xin lm cht gi Mt thm nhng b vai Ti xin l hm nay Cho i Em tr mi, Ti xin lm n ci, Ch Em gia i m Ti i tm quanh y Bao loi hoa c l Ti mang v gia ph Cm trn nhng ng i Ti xin lm cy xa ng nhn Em rc r Ti xin lm mng nh, Em va gic ng sa (Slow Rock hoc Swinglent, nhp 4/4) V ti cn thy Em yu i V ti cn thy Em yu hoi Yu o hng b di V yu chai cng nhng bn tay (nh nhng, nhp 3/4) 2. Ti xin lm sao m Hay lm cy n nh Em bn n s nh Nng trn nhng ng quen Ti xin lm my m Tri vo trong nht k, Hay ti lm mc hng Ch Em gia trang th Ti xin lm sng thu Hay lm ma bi nh Mai Em v gia ph S yu nhng hng c Ti xin lm sng tri Cung su i lng l Cho Em vo mt ma C mu sc hng th (Slow Rock hoc Swinglent, nhp 4/4)
Trang 387

V ti cn thy Em yu i V ti cn thy Em yu hoi Yu ph phng thc dy Ngi i xy ct nhng ngy ma

V trong nghch cnh


Mnh khng duyn n ng ch anh i Chng phi ti ta khng trch tri i minh` sinh trong gia gio Ti v ta khng li o Nn mnh nh phi xa nhau Tnh yu dang d l tnh trong m Khi chng mnh yu u bit ch ng Mt tri my ging tim tm Cuc tnh hai ta sp la Ch cn hnh bng trong tim K: Hy khc i em, khc cho ni l non mn Cho lng ti vng vn thm Hy khc i anh, th nhn tr v ct bi Ch cn anh vi em thi Lm sao chng li nh mnh i ta Yu chng gn nhau duyn mi nht nha ng tnh ta khng chung li ng bun xa nhau qu vi Ch v nghch cnh em i

V ti l linh mc
Phm Duy

V ti l linh mc, khng mc chic o dng Nn sut i hiu qunh, nn sut i lang thang V ti l linh mc, c c mt tn Nhng khng l thnh thn, nn tn i hoang V ti l linh mc, ging li tnh nhn gian Nn khng cn ting khc, nn khng cn ting trch Nn khng bit ku than, nn ti rt b v Nn ti rt di kh V ti l linh mc, khng mc chic o dng Nn sut i hiu qunh, nn sut i lang thang V ti l linh mc, c c mt tn Nhng khng l thnh thn, nn tn i hoang V ti l linh mc, tng i l hnh phc Nn tin vo thiu n, nh tin vo nc Cha Cu kinh sm ch yu, cu kinh ti ch m Vn mt mt ch... Mt v tin tn l ngi tnh, C ng u, ngi tnh l c qu, c qu y quyn nng, giam ti trong tn , tn l ngi tnh ... Ngi tnh b ti i, thiu hy lng tin si Ngi tnh b ti i, thiu hy li kinh xa Ngi tnh b ti i, gio ng bun l th Li chia xa V ti l linh mc, cha ra ti bao gi Nn m thm qua i, ti c cn trong ti V ti l linh mc, Ngi i mt linh mc rt di kh ...

Vit Nam minh chu tri ng


Hng Ln

Vit Nam minh chu tri ng. Vit Nam nc thing tin rng Non sng nh gm hoa uy linh mt phng. Xy vinh quang sng trng bn Thi Bnh Dng. T ngn xa ti danh lng ly khp ni Ting anh hng tc ghi ni sng mun i Mu ai cn vng c hoa. Gic em tm thn tri vi sn h. Gi tay cng quyt ta n li th c Hy sinh xng mu mong bo n n nc. "D thn ny tan tnh chn sa trng cng cam. Th trn i trung thnh vi sn h nc Nam !".

Vit Nam qu hng ngo ngh


Ta nh nc dng dng trn c bao gi tn ng di ngt ngn ch mt trn ci vang vang L sau bn chn gng xing 1 thi xa xm i mt ta rc sng theo nhp xch ku long xong Ta khua xch ku vang dy trc mt mi ngi N ci mun i l mt n ci khng ti N ci xa vi n ci ca lng hn xi Bc tin ta trn ti tung xing vo mt nhn gian Mu ta t thnh Vn Lang dn li Xng da tht ny cha ng ta mit mi Tng gi qua Ci ngo ngh i trong au nhc khng ngui Chng ta thnh mt on ngi hin ngang Trn bn chng ht ci a vang vang Cn Vit Nam Triu con tim ny cn triu khi kiu hng Ta nh ging dn di trn trn l la hng Mt lnh nh ng cng nhn v mt xa xm Da chn m hi nh nhi cun vng gn tri m vt thng r mu ta ci i nh mt tri Ta khuyn chu con ta cn tip tc lm ngi Lm ngi huy hong phi chn lm ngi dn Nam Lm ngi ngang tng im mt my ca trn gian Hi nhng ai gc xung ngi y hng cng i ln

Vit Nam Vit Nam


Phm Duy

Vnh bit Si-gn


Si gn i, ti mt ngi trong cuc i Si gn i, thi ht thi gian tuyt vi Gi cn y, nhng k nim sng trong ti Nhng n ci ngt trn mi Nhng git l i su ng. Si gn i, nng vn c cn vng trn ng ng ngy xa, ma c t ngp li ng v Ri ma thu, l cn xung cng vin Bng gy cn bc nghing nghing Hay khc thng cho ngi yu Ti gi nh con th hoang lc n Tng ngy qua, tng kip sng qun thi gian Kip tha hng, lm au thng, lm chua cay Ti gi tn em mi thi. Si gn i, ti xin ha rng ti tr v Ngi tnh i, ti xin gi trn mi li th D thi gian, c lm mt thong am m Ph phng van nh sao m Nhng ti vn khng bao gi qun.

Vit Nam Vit Nam nghe t vo i Vit Nam hai cu ni trn vnh mi Vit Nam nc ti. Vit Nam Vit Nam tn gi l ngi Vit Nam hai cu ni sau cng khi la i Vit Nam y min xanh ti Vit Nam em vo sng ni T do cng bnh bc i mun i Vit Nam khng i xng mu Vit Nam ku gi thng nhau Vit Nam i xy p yn vui di lu Vit Nam trn ng tng lai, la thing soi ton th gii Vit Nam ta nguyn tranh u cho i Tnh yu y l kh gii, tnh thng em v mun ni Vit Nam y ting ni i xy tnh ngi Vit Nam Vit Nam Vit Nam qu hng t nc sng ngi Vit Nam Vit Nam mun i

Vnh cu
Thi gian tri i, tri mi khng v, khng v, Thi gian i tm thi gian. Ging sng tri i, tri mi khng v, khng v, Ging sng i tm bin xanh. Li no khng ni, Tnh no khng thi, Th no khng gi, Bun no khng ngui, Ngi i ra i, i mi khng v, khng v, Bn tay i tm bn tay. Tnh yu cho em nay khng cn, khng cn, Nim au tan theo thi gian, Nim au tan theo thi gian...

Trang 388

Vinh danh ngi lnh


CCH

Vng tay ngi y


Li: Khc Lan

V n thn gy (la cumparsita)


Phm Duy

Li gii thiu (CCH): Nhng ngi hng dn tc, cc anh phi thng nh t tin Non Lam m kim kh Bch ng loang mu xm lng. Cc anh ngang tng nh tin nhn Thch mun k th Mm ci trong au n, li li tin ln. V gia lc giang san trong la , cc anh nguyn trng treo u sng hin thn tra Cn li ht no ca ngi cc anh y ? Ch bit ton dn ci mnh khm phc, v lng dn lng ghi nh n nghn thu . ----------------------------Vinh Danh Ngi Lnh Cn li ht no ca ngi cc anh ? Cc ngi hng dn tc trong chin cuc VN v danh Cn chin tch no anh hng hn na ? Lit oanh no hn oanh lit hm nay ? ng xa gc trn sng ng qun mnh. Vt o cao quan trung cch ni T ngn phng n y (?) mt tri Trong gian nan anh vo chin s Vt ngc t (?) si sc bn nhau (?) ng chng ta i(?) tri hng rc sng chim con ng mn, chim li nng khoai con ng vinh quang, con ng i ti dng mu chy loang loang ta cng v qu hng Vt o cao anh i chim gi Tri m sng lp cy c ny (?) Trong vinh quang nghe lng rn r (?)... Nghe trong sng nng dy li ch

Tnh nh gic m Hy gi ai i cho gic m cn y. Mt khi yu, ngi i! Con tim s mang thm bao u phin. Anh hi, ch c th-. Yu em vi n ci m say. Bu tri p xinh Yu em vi nh mt thm thit, cha chan ni n tnh. (ln 1) Hy c yu trong su nh S c nhng ting ht xanh ngi Tnh nh khi my, tnh trong pht giy. Yu trong bao chiu ging t. Ru cha ung nhng tnh say. Tnh cha n, xin ng chm bay. S c em mi lun mong ch. Vng tay ngi y .. vi nhng chn tnh. (repeat *) (ln 2) Hy c yu trong su nh S c nhng ting ht xanh ngi Tnh nh khi my, tnh trong pht giy. Yu trong bao chiu ging t. Ru cha ung nhng tnh say. Tnh cha n, xin ng chm bay. S c em mi lun mong ch. Vng tay ngi y .. vi nhng chn tnh. (repeat K)

n khi ri trong lc m tn ri n khc ai hoi cho ho hon lng ti n nh nhung ngi nh sc hng tn phai n c nui li cho gic m cn li i! nghe ting n ro m thng ngi nghe ting ci reo xt xa i nh nhung au thng m thi Ngi v n ngi xa mn thng i nh ti hng m kinh cha qua i nh ti i mi hng ti nh ti xa xi nay xa vi Ngi v n ngi bn cc ln men bt ngt hng mi cho anh say mm nhp nhng gieo trn sn m rn rng nghe bao li in ca ngi l khch say trin min (ca khch giang h say trin min) Ta gh cho tan v tri tim ny cho ngi n chi nhu i lng my ta ci cho xanh ngt kip lu y cho ngi v n khc tm thn gy Cha ni yu nhau m lng au cha ni m say m tnh bay cha bit mi em m hn qun qua mt m...

Trang 389

Vng l me bay
Nhn l me bay nh k nim hai chng mnh ngy quen nhau vng cht tnh trn tc my i mt th ngy, hoa nng m y p ta nh l me bay nn tnh anh cht vay Ngy yu nhau chng ta thng qua li ny tng l me bay vng gt hi hoa bm say t nng m bng, trn m em hng p ta nh l me ri khung tri xanh c m Ta xa nhau lc h v ri xc phng bun no thnh khi ngp tri vng luyn thng i ... Ma thu dng cao bit l ngi yu ang mong xin hiu gim la cn t chy qu hng ... Gi xa nhau nhng k nim xin vy cho vng l me bay nm thng di thng nh ai em c qun i, thng nh lm g tnh mnh nh l me ri trn ging xui bin khi ...

Vng ly ca chng ta
L Uyn Phng

Vng ngoi
Vng ngoi , ti c cn nh tranh Tuy b nhng tht xinh ... thng ngy sng ring mt mnh. Nh gn bn, em sng trong giu sang Quen gm nhung i trang ... i v xe n a m m di nh trng vng, ti vi cy n m thm th than. V c hng bn xm, mi lc ln n sang nh lm quen. Ti ca khng hay, ti n nghe cng d ... Nhng nng khen nhiu v tht nhiu Lm ti thy trong tm t xn xao Nhng li u ym mn nng ca i la yu nhau Hai nm tri qua nhng tnh khng dm ng ... Ti s thn mnh l bt bo Lm sao dm a duyn t mai sau Ti s ngang tri lm ging i chua st thng au ... Ri mt hm ti quyt i tht xa ... Ti c qun ngi ta ... nhng hnh bng khng xa m. Nh thi gian, phng thuc hay thn tin, Chia cch i tnh duyn ... nn ngi xa qun. Hm nay n cnh thip hng: em bo tin mng ly chng giu sang. i em nhiu may mn ... c nh anh nhc s ngho ny khng?

Theo em xung ph tra nay ang cn ngt ngt cn say Theo em bc xung cn au, bn ngoi nng ln mau Cho nhau ht nhng m say, cho nhau ht c chua cay Cho nhau cht ht th ngy, trn cnh mi say Trn nhng i tay, trn ngn chn bc v tnh bun, tnh bun Yu nhau gia m rong ru, theo dng nc cun lu bu i qua nhng ph thnh thang, i qua vi tri tim khan i qua vi tri tim khan, i qua ph bc lang thang Theo em xung ph tra mai ang cn nhc mi i vai Theo em bc xung cn au, bn ngoi nng ln mau Cho nhau ht nhng m say, cho nhau ht c chua cay Cho nhau cht ht th ngy, trn cnh mi say Trn nhng i tay, trn ngn chn bc v tnh bun, tnh bun Qua i, qua i dt cn m Tnh bun chng cht l th Qua i, qua i dt cn say Tnh ny tnh ri thay Ta sng trong vng ly Mt ngy vi dn, cn vi su, cn vi su Trong ngao ngn khng dt ht cn cn ch Ta sng trong vng ly Mt ngy vi dn, cn vi su, cn vi su Trong ngao ngn khng dt ht mt, mt ln au.

Trang 390

Vng ngoi
Vng ngoi , ti c cn nh tranh Tuy b nhng tht xinh Thng ngy sng ring mt mnh Nh bn em sng trong giu sang Quen gm nhung i trang i v xe n a m m di nh trng vng Ti vi cy n m thm th than V c nng bn xm Mi lc ln n, sang nh lm quen K: Ti ca khng hay ti n nghe cng d Nhng nng khen nhiu v tht nhiu Lm ti thy trong tm t xn sao Nh li u ym mng nng Ca i la yu nhau Hai nm tri qua, nhng tnh khng dm ng Ti s thn mnh l bt bo Lm sao c m duyn t mai sau Ti s ngan tri lm phn i Chua xt thng au Ri mt hm ti bc i tht xa Ti c qun ngi ta Nhng hnh bng trong xa m Nh thi gian, phng thuc hay thn tin Chia cch i tnh duyn Nn ngi xa qun Hm nay n cnh thip hng Em bo tin rng ly chng giu sang i em nhiu may mn C nh anh nhc s ngho ny khng?

Vn hoa
Dn Ca

Vut mt
Anh Vit Thu

Mi ngi l mt vn hoa Cng em v y gp gi Lm thnh vn hoa mun mu, mun sc ti xinh Mi ngi l mt cnh hoa Cng em v y gp gi Lm thnh vn hoa, vn hoa, vn hoa chng mnh

1.T Quc vn khn tang, my che ph u Trn thnh ph thn yu, xm lng th trn thn yu Hng vn nh ra tro ra khi bc cao tri Hng vn ngi dn khng cm khng o rt cm cm Hng vn ngi dn tay m tay b b qu nh Xa t m, xa xm xa thn Xa nm m, xa ly tre xanh (ly) K: hay, hay chin tch gii phng ho bnh Nhng g ngi ha no l dn ch, t do Ngi hy nhn chn tay xng mu ca dn mnh Ngi hy nhn con phi xc cht phn thy Ngi hy nhn trn con sng tri xc cht vt v. Trn gc r, trn la trn cy Trn bi c, trn ry trn nng 2.T Quc vn khn tang, my che ph u Trn thnh ph thn yu, xm lng th trn thn yu Ngi hy nhn ln cao cao vt la cm hn Ngi hy nhn qu hng tan nt vt gm ao Ngi hy nhn qu hng ta nt vt bom n Xin ci mt giy pht tin a Xin ci mt giy pht tin a K: Hin ngang, hin ngang, tay rn ri bc rn rng Hi hn thing sng ni, p tan xing xch, cm gng. Li nguyn ny ta ghi ln sng thp: cm th Li nguyn ny ta ghi ln xc cht cu anh em Li nguyn ny ta ghi ln trn bia cu m gi Xin cu mt mt pht cho anh Xin cu mt mt pht cho em

Vt o
Dn Ca

o cao, d ta, th mc o cao, d ta Nhng lng yu nc, d ta, cn cao hn o, d t D t, d t l h d ta, d ta Anh em, d ta, hng hi h reo, d ta Vt sng vt ni, d ta, vt bao nhiu o, d t D t, d t l h d ta, d ta Anh em, d ta, tri h thanh nin, d ta Tri h ta quyt, d ta, chi cho ti cng, d t D t, d t l h d ta, d ta Thanh nin, d ta, thanh nin nh ta, d ta Ngon lnh s dzch, d ta, thng minh nht i, d t D t, d t l h d ta, d ta

Trang 391

Xa cch
T Minh

Xa em k nim
Ngy ta yu nhau, ma thu n c l thu ri i ta bc bn nhau khng ni nng chi tim yu thit tha ma ng tri qua ma ng trng xo ht trn cao i ta l xa nhau cu ni yu thng nay xa vi DK: Em yu i tnh ny dng ht n em vi bao mn nng Trong tim yu ring anh ch c bit em yu em trn i Em yu i tnh d ngn cch vi anh, anh xin mt i Anh yu em anh xin yu mi vi em ring em m thi Nh nhng lc m ui bn nhau em yu nay xa ri Nh nhng lc qun qut bn nhau nay ring anh l loi V trong c n ma thu n vn l thu ri Anh vn bc lang thang trong l thu xa tim Gi ta ni u tri ng gi rt qu th lng Thu y c d m nh mt i mi nay xa Thu y c d m nh mt i mi nay xa Thu y c d m nh mt i mi nay xa au xt xa ri ri ri ...

Xa nhau t y
Li: Khc Lan

Ngy mai xa cch ri Cn u nhng ting ci Tnh yu anh vng vn lm lu luyn bc chn ngi i Ting n anh vng ting em ha theo Bc nhy no thiu bc anh du a Nhng bui chiu khng c em do chi Lng anh trng vng Em ngy mai cch xa ngn khi Anh v y vi ni au qunh hiu Nh n ci trong nh mt ca em Ln mi m m Gi n em mi tnh mi chm V tri tim anh ngi yu du Em i hy bit rng Tnh mnh khng chia cch cho d xa vng Ngi yu em hi hy cho lng ng qun anh nh ni xa nghn trng Lng anh vn di theo bng hnh ngi Bit bao gi ngu

Git ma ri trn phm su, nghe nh c ai th than. B sng vng, cn m r ri, xa nhau khi tri ging bo. Ngi yu ra i lc no, yu thng n nay d dang. Rng xa thay bao l vng, ch ai vo m sng xung. Em c nh pht cui mi hn no sao vi vng. Cn y trn gi chn bao d m ng ngng. Nhng khc ht n trong cn m s phai dn, K nim i, xa vng. C nc mt thanh tht ri trn b vai du dng, Ngy mai trn ph s c ai qun li v, Nhng nh mt m ui hm nao nh khng cn, Cuc tnh nh th thi, ta xa nhau t y. (intro + repeat *) Cuc tnh nh th thi, ta xa nhau t y. Em c nh pht cui mi hn no sao vi vng. Cn y trn gi chn bao d m ng ngng. Nhng khc ht n trong cn m s phai dn, K nim i, xa vng. C nc mt thanh tht ri trn b vai du dng, Ngy mai trn ph s c ai qun li v, Nhng nh mt m ui hm nao nh khng cn, Cuc tnh nh th thi, ta xa nhau t y.

Xa em ri (sans elle)
T mi kip trc khi ti quen em, V ti trt yu .. Nh n nhng lc trong em ngy th Nhn ti qua gic m .. Mt ngy cuc tnh u s cho em Nghe cu yu ng lng vng thng nh V d Ngi tnh l gi ngy th Nhng nghe nh Xun ti thm trong m .. Xa em ri, tim ti su nh Bn em chiu nng ti rc r Xa em ri khng gian m ti Em nh v sao trn bu tri .. Xa em ri tim ti rn v i mun i sng trong nim nh Bn em thi gian nh rc sng Xa em ri khng gian ly tan ..

Trang 392

Xa Ri Ma ng
Nguyn Nam

Xa vng em (without you)


Cn u na nhng pht giy m m Cn u na ting gi reo bn thm V nhng th yu nhau, xa xm nh trong tim kip ht lu ri, cuc tnh nghe nh ting khc hn mi Sao chng ngui Cn u na khe mt em ti ci Cn u na ting ht em ru i Sui tc mi hn xa anh t y Ch cn ni bun bn lng yu anh mi n hm nay Cch xa t y. Em Em Em Em yu yu yu yu hi, hi, hi, hi, c phi chng yu l chia cch sao tnh yu khng h ti c phi chng yu l dan di sao ng yu mi lc li.

Xe p i
Ngc L

Tm bit, tm bit ma ng... Tm bit nh la hng.. Xa ri vng tay m... Ma ng, s i qua Ri em, cng i xa Ch cn li mnh anh... Ngi ht cng dng sng... Ch cn li mnh anh... Nh v mt ma ng... .K. i dng sng, by gi tc gi thi bay i ma ng, mi hng cht nh cn say Chiu khng cht nng, my bay lng l bn i Xa em my ng ri Sng xa bun nh cnh chim tri

1) Nh khi xa anh ch em trn chic xe p c o t m m hi nhng tra h Nh khi xa bao mng m trn chic xe p c Di cn ma cng nhau dt qua cu Xe p i xa ri cn u Mi tnh th thong nh mt gic m Xe p i nhng vt v ngy y Cho lng ti nh thng hoi chng ngui K: Quay u quay u quay u Mi tnh ngy xa yu du Quay u quay u quay u Nh hoi nhng vng xe Quay u quay u quay u Mi tnh ngho n s qu Quay u quay u quay u Thng hoi nhng vng xe 2) Nh khi xa anh ch em Trn chic xe p c Di trng khuya cng trao chic hn u Nh khi xa bao mng m trn chic xe p c c mong sao tnh yu mi khng ri Xe p i xa ri cn u Mi tnh th thong nh mt gic m Xe p i nhng vt v ngy y Cho lng ti nh thng hoi chng ngui (K)

Xa vng
C di hn chi nhau, sao em nghn ngo, Tay gy che du, mt hoen l su, Bun hoang mu, l tro, t lc no. Ni trm li cay ng, ni au mun mng, Em ngi hoang vng, ti cn bng hong, Tnh qu b bng, lng bun, nghe tit iu d dang. Em xa vng mi mi, Tht vng bun ct ting ni: cng thi, Nhng git nc mt bung ri, Nh ngi mt bng sm ti, ng hn ngm ngi. Gi tro tn theo gi, dm cu hn h, Em gi u , bc ti ln m, Bun xanh m, hn ch cn l . Gi trm ngn yu du, trong cn nghn ngo, Tim hng kh mu, xt xa tnh u, Chiu xung u su, gc u, gt bun, bc mau.

Trang 393

Xin cha thu lng con


Cha ng trn cao Lng tri b bao la Ngy ln con tin rng Khi lng kh au Tm n Cha ban an lnh Ly Cha ma ging sinh xa Ngy u vng yu ng Ngi y ha vi con rng Tan ma chin chinh Ngy anh v kt i Nhng tng m chic l la ngnh m tng m gic m kinh hong Nhn loi cn ng say bn nhng Kip ngi qu hng a y i m thnh v cng Li thng dt khp mun trng Ngi mau v i ng gieo bit ly Tng hi chung na m su bi Chin cuc my mi nm Mnh tri bc gian trun Ly Cha chinh chin lu ri Cho ma ging sinh ngy n thanh bnh ...Cha i ...

Xin cn gi tn nhau
Ting ht bay trn hng ph bng khung Chiu ong a nhng bc chn au mn Cht nghe ma thu bay trn tri khng Cn ai gia mnh mng i mnh Ni au m lp trn tui th Ph vn hoang vu t lc em i Ri trong ma go bit ai v v Bn tay no a em trong ln vui Bng nhng ting chim non th thm Cho ngy thng u phin em qun Tnh trong cn ng m Ri phai trn hng mi Cht khi mnh nh v Mng thnh my bay i Cn g trn i tay Nn thm hn gii mnh Cho tnh cng thm say Ting ht ru em cn nui trn mi Li no gian gii cng xin qua ri l ngy sau khi ta cn nhau Cn nui cht m vui ngy u Cho mnh mi gi thm tn nhau...

Xin lm ngi tnh c n


Ri mt mnh i lang thang Trn ng xa ph vng m di Tnh no bun xin cho ti Xin mt m vi gic m thi Cn u na m mong nh Khi tnh yu v cnh i ri Khi gi tn vng ting im li Khi n hn tt ngm trn mi Cn li g trong cn au Nghe ma thu l u ri nhiu Mng u i xin bao nhiu Nay chm trong gi but bao nhiu Cuc tnh y, tm u thy i hnh dung nh dng em bun Nn d thn gi nu my ngn C bao gi qun ni ly tan K Xin, ti xin lm ngi tnh C n bn cnh mt ngi Mt ngi theo cuc tnh mi i bn em trong thng au Trong chua cay nhng t y khng c ti Trong cuc vui nhng m di Xin, ti xin lm ngi tnh C n cho trn i ny Trn i theo tn ng cui Em nghe chng, em nghe chng Qua sng m ti gi em trong vng im Ti tm em vi con tim D mt ngy em b v Nh loi chim gy cnh bn ng D mt ngy em bung xui i v bn th gii au thng D sao na, hn ti vn Nh va trong nh mt nai bun Nh va hn mi tc xanh mm Nh ban u tnh mi trao em

Trang 394

Xin mt tri ng yn
Trnh cng Sn

Xin mt ln cho ti gp li em
V Thnh An

Xin mt ngy mai c nhau


c Huy

Mt ngy, ngy qua, i mt ngy, ngy chng qua, mt chiu mt ngy m thm ... tri i khng cn g. i chinh chin mang i bn b, nga hng mi v cht trn i qu hng. Cn c ai khng cn ngi, i nhn loi, mt tri v em thi, ny i mi xin thng ngi. i nhn loi mt tri trong ti . M t ngy, ngy qua, i tng ngy, tng xt xa, mt chiu, mt ngy tay ngi th my bay cho ng di. Sau chinh chin, i qu hng thn thoi thu hng hoang thy, xanh ngi liu trai. Cn c ai trn cuc i. i nhn loi, cn ngi v ti thi, r lang thang nh my tri, i nhn loi cn ngi trong ti. K: Mt tri ng yn, xin mt tri hy ng yn, ngi hy nh mang theo hnh trang qua khong tri vng chn my a ng. Ngi hy nh mang theo hnh trang qua khong tri vng chn my a ng. Ngi hy nh, hy nh hoi. Ngi hy nh hy nh i, ngi hy nh, hy nh ngi....

Mt ln no cho ti gp li em i mi n nay cn nng Mt ln no cho ti gp li em nghn thu s l nhung nh Dng i no a em v u Sao khng thy qua y mt ln Dng i no a ti v u Nhng bn b xa c m i mi tc my bay Gi cn khng ting ni th ngy Gi cn khng em c vui khng Hai m cn nng? Tui th qua mau qu Ti ng nh ngy no i mt em nh sao Soi thu tm hn nhau Gi i ti a Tay c vi cng nguoi Tim c nui thn ti i mt qung thm ri Mt ln no cho ti gp li em Nghe em ni c vui mt ln Mt ln no cho ti gp li em Bng cht tnh Th mt ln

Cn li y mt bui chiu t cn ma Cn li y sng m ng vng tin a Nhng k nim, cht nh thong my Nhng c mng, chp cnh xa bay. Cn li y hng cy l a su ng Cn li y cung n bung ting t lng Nh n ci, hn nh ngt ngy Xa vi vi, li h hn c hay. .k. Xin cho anh mt ln c m thy em, Mt ln c gi tn em, Mt ln c nhung nh em. Xin mt ngy ma xun nng hng, Ta cng v chung li mng, Xin mt ngy mai c nhau. Cn li y mt bui chiu t cn ma Cn li y sng m ng vng tin a Nh n ci, hn nh ngt ngy Xa vi vi, li h hn c hay.

Trang 395

Xin thi gian qua mau


Bun no hn m nay Bun no hn m nay Khi ngoi kia bo t y tri Tng cnh l cun gi Ri vo lng m thu Thng thm mi tnh ngu Ngy v i xa qu Cnh nhn cn mit mi Trong nng hng m say Lc by chim chu cht Hai phng tri cch bit m ch v m mong K Ta quen, quen tng hi th Quen ting ci v sng mt a tin Tm ma ng cy rng kh tri l Cha bao gi mt pht sng xa nhau Thng nhng m trng t soi xm vng a em v anh vit thnh bi ca Thng nhng khi tra h nghing nng Ht hiu bun ting vng nh nh a Bun no hn m nay Bun no hn m nay Khi tnh xun u bi i Nhiu lc mun trch mc Hay gin hn vu v Ch lm ph ngy th D rng sau ma bo Gi hin ha li v Vn thy lng hoang vu Cuc i l h v Bn ba chi x ngi Khi mnh cn i tay

Xin trn tui lon


Ti khng tham khng tham kho tng v tn Ti khng m nt p lng ly giai nhn. Ti khng m quyn qu cung son vng Bo cha hay ng hong quyn uy cao nht th gian. Thng qu hng qua non th k iu tn Thng qu hng thng trm chuyn bin khng ngui Lam Sn I, hn Ch Linh sng ng Vn Kip hay H Hi Nhng dng lch s u ri. Ti ch xin ch xin y la thm qu m hin Hn gn qu cha bun phin vi nim thng Cho ti xin a hoa tnh n cn phong kn Nhng chn thnh ngt li trinh nguyn Ting ban u ti ng li yu em. Xin an vui cho anh la tui ng trnh Xin cho em chui ngy bun thong qua nhanh Cho xin thm ngy thng xanh mu hoi lp trai th di t n c sch m di.

Xun ca
Phm Duy (Saigon 1961)

Xun trong ti khi trong mt m vui Mt m, mt m gi chn phng the n cha m v Xun m u, lt leo trong ngun sui m Bng reo ri theo nng ln t cha chi chan lng m. Xun i Xun ! Xun i Xun i ! (2 ln) Xun ti ra, gp chung cu go thit tha L xinh, l ti c Xun thu xa c m hin ho. Xun xanh l, ht hiu trong tri nng ma Vn Xun l Xun c hoa ngy mai ht Xun tht di. Xun i Xun ! Xun i Xun i ! (2 ln) Xun ti sang bn yu ti tm gi trng Tnh Xun l Xun c khi mng vi, c khi su y Xun yu ng, mun cng ln nha sng ngon Tm em, gp em n Xun nghn nm bo Xun ngp lng. Xun i Xun ! Xun i Xun i ! (2 ln) Xun ln cao, cht Xun bung nhn xung su Hn Xun, hn thing ngt ln t lu ci Xun cn di Xun trong ta mun ngn ln qua Mc cho, mc bao nhng cn bun thng nhng cn gin hn. Xun i Xun ! Xun i Xun i ! (2 ln) Xun ti i ! Sc Xun ti cn kht khao D nay, d mai cng nh mi ai cht trong a cu Xun mun nm, c ta Xun cn hi Xun Th xin, th Xun hy cho tnh nhn sng thm vi ln. Xun i Xun ! Xun i Xun i ! (2 ln)

Trang 396

Xun ny con khng v


Duy Khnh

Xun tha hng


Phm nh Chng 1956

Xun th
Phm Duy - Saigon, 1953

Con bit by gi m ch tin con khi thy mai o n vng bn nng Nm trc con hn u xun s v nay n bay y trc ng m tin con vn xa ngn xa i nh xun no th tri yn vui nghe pho giao tha rn rng ni ni bn mi tranh ngho ngi quanh bp hng trng bnh chng ngi ch sng hy hy nhng i m o Nu con khng v chc m bun lm, mi tranh ngho khng ngi sa sang Khu vng thiu hoa o mng xun n tr th ngy ch mong anh trai s em v cho t o mi ba ngy xun i khoe ph phng Con bit by gi m ch em trng nhng nu con v bn b thng mong bao la trai cng cho xun chin trng khng l ring mnh m m M i con xun ny vng nh M thng con xin i ngy mai...

Ngy xa Xun thm qu ti bao a hoa i nh ri M ti sai un cy cnh vun ti hoa ma xinh xinh Thi gian nay qu xa xm ti xa nh m m Sng bao Xun lnh lo m thm Hoa xa dn qua bit bao k m bng Ring ai bun thng ht hiu cn trng mong V Xun thay o my ma i ch Mt huyn l rng rng, su ho n bao gi Chiu nay l bc phiu du thm nh Xun v lng c Tnh qu chan cha trong lng chua xt thay su t hng ng i xa lc l th thm kht khao ngy v qu sng vui qu m lc Xun v k: Xun ti, mun cnh hoa n bay khp ni Hng khi lan di ma nh ri phi phi Chiu dng, su lng, trn ng v mt mng My Tn i, cho nhn bao nim thng

Tnh Xun chm n m qua Khi ma chinh chin lui ra ngoi i Ngy Xun con n a thoi C ngi nh ti nhng li yu mn nhau Xa xa c ting kinh cu Chiu trn dng th mang su mnh mng Ngi i gia Xun nng Nhn nhau b ng rng rng lng nh thng Tnh thng nhn th bao la Yu ngi nm trc khin cho ta gin hn V thng cy sng cy n Hoa o n trn vt mn chin xa ng i m qu! C phi gic m thnh th Tri khng ma gi M b con th, con b say sa Tnh ra ni Bc non ng Duyn v ti chn Nam sng, Ty rng Gi n chim trng nh bng Tin lnh a xung khp vng trn nc ta m m ting ht trng t Tnh soi trn phm tay ng gi trinh Ngi m nhn loi trong mnh Ci tun nc mt cho Xun tnh dy men.

Trang 397

Xun v tui tr
La Hi

Yu
Vn Phng

Yu em
L Hu H

Ngy thm ti bn i xun mi, Lng m say bao ngun vui sng. Xun v vi ngn hoa ti sng, Ta mun hi mun ngn a hng. Ngy thm ti bn i xun mi, Lng m say bao ngun vui sng. Xun v vi ngn hoa ti sng, Ta mun lun lun ci vi ho Xun thm ti, n tung bay cao tt tri, Vui sng i, cao ting ca mng re ng lng thn thc tnh m m Ta tr vui, ta tr vui i xun thm ti Xun thm ti, n tung bay cao tt tri, Vui sng i, cao ting ca mng re ng lng thn thc tnh m m Ta tr vui, ta tr vui i xun thm ti Vui sng i cho i ti sng, Vui sng i cho lng thm ti, Ta ht ca n mng xun mi, Ta ht ca cho lng thm hng hi Ht vang ln i ta thm ti, Tit xun huy hong mun sc hoa Tit xun m m mun ting ca Ht vang ho lng thm hng hi Ht vang ln i ta thm ti, Tit xun huy hong mun sc hoa Tit xun m m mun ting ca, Xun tng bng

Yu l lng bng khung nh hay thng mt chiu thu vng gi m a xo xt tre tha l ri ri, ri t ti Yu l tnh dng cao gi lao xao ng hng phi lau pht i n m say tm hn nh mi m no bn nhau Thi yu du m chi ngy vui s bng i lng chia xa hn tn ni but gi khi ma xun qua u phai ngn hoa Nh thng bao nhiu mt ngi thn yu i xa v min hoang liu nhng trang th l hnh trang theo c nhn i gin hn chi nhau Yu l thm thng au vi xt xa l tnh khn lau bit ni sao nhng khi u su nhng khi u nhu tm t

Yu Yu Yu Yu

em em em em

v v v v

ta ta ta ta

ght bun, yu em v ta ght hn khinh-khi di gian. chn ngi, yu em v ta chn i. khng tin tri.

Ta khng thm mi tc huyn, ta khng thm i mt p Ta khng mng li khen ch th gian. Ta khng cn ai hiu mnh, khi ta ngi ca i tnh Khi ta du em i trong -th. Ta khng thm mi tc huyn, ta khng thm i mt p Ta khng mng li khen ch th gian. Ta khng cn ai hiu mnh, khi ta ngi ca i tnh Khi ta du em i trong -th. Em i, anh mun ni rng, sao em cn mi hng h. Khi anh trn lng yu em thit tha. Xin em ng lun di lng, khi tim lm i m hng. Cho ta c gn nhau trong gic mng.

Yu Em m Thm
Nhc v Li : Trc H

i mt em ngoan anh xt xa i Mi tc em xanh anh tic thng ai Em ct ting ca lng anh bng u hoi Em cho ai tnh yu Em qu ngy th i em xt xa nhiu Cho ht yu thng tnh yu l mun phng Em c hay chng , rng y c mt ngi Yu em m thm K Cha ni yu nhau, m nay chia tay Ny em, c thu cho lng ti? Mun ni yu em, m sao chng nn cu nh yu trong gic m m thi Cho n mai sau, tnh anh vn ong y Mong c bn em trn kip ma khng thi Cu ht nm xa cn u trong lng Anh vn yu em m thm

Trang 398

Yu em bng c tri tim


Yu em, yu em nghe anh bng nguyn tri tim Yu em, yu em nghe anh ng xa lnh em Xin ni cu th nguyn, dnh lun cho em Tng n hn ring, mu ng m p Ma h mnh mng, ma thu m Khi anh xa em, xa em hoc khi c em bn mnh Yu em , yu em nh em hng yu mn anh Xin ch yu m thm, ng nn yu bng nm thng gn M phi yu em bng con tim rung ln u tin Bng tng mun ting tim p vang

Yu em di lu
c Huy

Like an autumn breeze that beckons me Like a softly spoken rhyme. Like a lover's park, the leaves must fall in a sweetly shaped design. On a night when gentle breezes blow and the rain will softly fall I will hold you close and love you so and my heart will say it all I'll always love you so. Forever isn't long enough you know. I'll never let you go. I'll always love you so. Em nh cn gi thu bay bay nh nhe. a anh i tm vn th Qua cng vin l ri trn con ng v Bng nhin nghe lng c m M m em trong m ma th tho Cho bo t v lm chim bao M yu em thit tha nh yu ln u Anh mun yu em di lu Anh Anh Anh Anh mun yu em di lu mun yu em m su thng em t lu mun yu em di lu

Anh mun yu em di lu Anh, Anh mun yu em m su Anh thng em t lu Anh, Anh mun yu em di lu.

Yu em trn i
Li: Khc Lan

Tnh i ta hm nao tht qu m K nim bn nhau thit tha khng h phai nho Tnh anh trao cho em nh nng ti mu Cn y trong i tri tim gic mng thn tin Git ma ri ri trn i m xun th N hn trn mi m say trong chiu Xun m mng Vng tay ta cho nhau tht thit tha T y em i ting ca tht bay xa. V bao li n i, ngn Thu s khng ri Mnh yu nhau, tnh ta p nh mun cnh hoa Khi ngy thng tri mau tnh vn nh bao git nng trn cao ng c qun nhau trong nhng nh mt m ui du dng Tnh say m em i mnh gi cho nhau tng pht lao ao ng c xa nhau tnh yu cho ta con tim nhim mu. Mong ngy thng mong manh ri s trong xanh Tnh du lnh nh hnh phc trong ta l nhng cnh bm lp lnh tuyt vi Mnh dt nhng cu th, i s vui thm V nhng khc ht thp sng mt tnh yu.

Yu em chiu thu
Trnh Nam Sn

Mt chiu thu em n, n vi anh khi anh u su Mt chiu thu em n, m p i mi ta cho nhau Ri tnh ta theo gi, bay v bn kia i dng Ni tnh yu s khng bao gi nht sc hng Mt chiu thu anh nh, nh dng em xanh xao hao gy Mt chiu thu anh , ng ngng trng mong sao hm nay Li ngt ngo yu thng, ta nguyn cho nhau di lu Khng l gian di, cho i mnh nht sc hng. Ti yu em nh ngy quen nhau, Ti yu em nh tng cn sng ngm Say sa trong men nng cay ng Vn cao theo chiu gi Ti yu em nh ging sui mt, Ti yu em nh li Cha dy Bn nhau khng bao gi ngn cch Hy nh cho tnh ti Mt chiu thu em n, n vi anh cho anh n ci Mt chiu thu em n, n vi anh i mi nng nn lng anh ngy ngt nh tnh yu gi tn Trao v em tri tim nng cht ngt yu thng.

Love you til the end of time, my love then eternity will be ours. Til the sun forgets to shine above and the day denies the hour. Like a song that brings you peace inside Like a wish that's just come true Like a dream that never ends because I'm so in love with you. I'll always love you so. Forever isn't long enough you know. I'll never let you go. I'll always love you so.

Trang 399

Yu em vo ci cht
Phm Duy

Yu mt mnh
Nh em c hoa vng trc ng Tng tht l cao, gi leo cy kn ro Nh anh cui con ng ngoi Vch tha n du thp, gi la vo tng m Tui em cng nh hoa mi n Vn ngi thm mong c a n chn em Xt xa anh cn trng tay hoi Sch n n cha dt, nn ln n trun chuyn i ta a u sng cui sng Bao nhiu cch tr mnh em thi i khi thy lng mnh bng khung Bit ng li cng ai, ngh ri cm nn hoi Chiu nao pho bay y trc ng T t th ngy, dng hoa i ly chng ng quen bng by gi bun tnh Mi khi chiu gn xung, thy lng mnh ngn ng Ngy xa tic sao mnh khng ng ri chiu nay mnh u thy c n Vn kia by gi ng thuyn ri C cn g u na, thi nh hn trong m...

Yu ngi v yu i
L Hu H

Anh bit, anh bit yu em l tuyt vng M v sao, m v sao anh vn c yu thng Con giun con nm un khc gia m trng Ri giun cht, cht tng t v sao sng Anh vn bit, anh bit yu em l tui nhc M d sau, m d sau anh yu mi khn thi Anh yu em bng nc mt ng lng tri Bng tia mu a trong tim du kh ho k: Anh yu em anh yu em nh rng yu th d Anh yu em, anh yu em nh tnh cy vi go Anh yu em, anh yu em khng cn chi ni na Bit ni g yu ri, bit ni g em i Em sng, em sng nh cn trn kh di tm la thiu, tm la thiu em t chy cn vui Ema em vo xu kn cnh tay ngi Vng tay tri tm thn em vo oan tri Em sng, em sng trong n tnh k l mnh anh, mnh anh trong thng nh khng ngui Em bay i bng cnh bm gia m di bng hng ngt cnh hoa thm ri nht phai K: Anh yu em anh yu em nh rng yu th d Anh yu em anh yu em nh tnh cy vi gi Anh yu em anh yu em khng cn chi ni na Bit ni g yu ri, bit ni g em i

Bn thn i c gng yu thng ngi D ngi khng yu ta, hy c yu thng hoi Mc ngi ai quen ai, hy cho nhau mt li D l nghe chua cay, d l li thong qua tai .. Bn thn i c gng thng yu i D i khng yu ta, hy c thng yu hoi Mc i ta khng ai, hy vng tin yu i D i ch yu gian di, d i cay ng nh vi .. Ngy no bu tri cn my bay Lng ta vn thy thng ngi D i cn gp nhiu chng gai Trn i vn c i i hoi Bn thn i c gng yu thng i D i khng yu ta, hy c yu thng hoi Mc i ta khng ai, hy vng tin yu i D i ch yu gian di, d i cay ng nh vi ...

Trang 400

Yu ngi yu mi
Tri bt ngt mt mu nh nhung, Vng sc l, nng thu phai hng, Chiu xung v ngy s lng, n vi em, tha cn ch mong. Yu, yu ngi yu ht, Yu ln mi rung rung i mt, Yu vnh mi, yu b vai trng. Cho, cho ngi cho ht, Cho n hn trao cu yu mn, Cho nim vui n trong m ngy. Dng, dng ngi dng ht, Dng tnh say, say trong kho mt, Dng mng m, dng li u ym. Thng, thng hoi thng mi, Thng ngi thng khoan khoan chn bc, Thng chiu thu, tc em bung di. Ngi yu i, cho em mng c nh nhung trong ngy, Tng hm mai, cuc i rn r vi nhng am m. M, m tnh m mi, M ngy m, chn i qun li, M chiu m, kht khao ch ti. Trao mun li tha thit, Cho bn tay an tay khn kht, Trong nim vui, c em bn i.

Yu nhau i (besame mucho)


Trng K

Yu nhau ma h, khc nhau ma ng


Tun Dng

Yu nhau i, i c ngha chi Yu nhau i ta lo chi cho i mi thm phai a mu.. Ta yu nhau... c sao em u su? Pht giy ny c bao gi n vi i ta hai ln u... Ni y m nay ta cng vui say sa Trong nim hoan ca ha ngn cu n i Yu nhau i em trong trin min bao la Trong hn nhin say trong m ui ngt ngy... Yu nhau i, mnh khng nn tic chi Trao nhau i mun mi hn bao am m trong say m ny Ta yu nhau... c trng sao trn tri Chiu mun ngn nh soi tnh Chng ta bng nh sc hng...

Summer Kisses, Winter Tears Tnh yu ta ng khng i thay Ln mi m trao nhau m h Nhng n khi Thu tn ng sang but gi Tic thay ch cn nc mt .. Tnh yu i n chi ri i ? Li n i trao nhau hm no Sao n qun i tnh xa bao thm thit ring ta mang su au .. Ngy ta yu nhau ..sao sng lp lnh nh trng sao li mn .. M sao hm nay y ..nh trng thi sng soi Ngn v sao a ri . Gi y ta mi hay tnh yu Ta nh cnh chim bay xa vi Trong bng m ta nhn sao ri c thy Cnh chim kia quay v y .. ..H yu nhau khc nhau ma ng ...

Yu Nhau Ght Nhau


Vy Nht To

Yu nhau my ni cng leo My sng cng li my o cng qua Yu nhau chng ngi ng xa Mt ngy khng n th ba bn ngy Yu nhau ci o cho nhau V nh m hi qua cu gi bay Yu nhau chng ngi ng xa vng cng quyt phong ba cng liu Yu nhau ko o p chung Ght nhau nng di ma dm mc nhau Yu nhau con mt lic qua Ght nhau nm v u nhau ra Th ai i ai i xin ng Cha tan bui ch chia i ng Th ai i ai i xin ng Yu nhau bui sng bui chiu ght nhau

Trang 401