You are on page 1of 7

‫יהודה ויזן‬

‫אהרן שבתאי – מסה‬

‫עם צאת 'שבע פואמות'‬

‫א‪ :‬אהרן‬

‫)כלומר‬
‫שירה צרופה‬

‫‪.1‬‬
‫אני אוהב‬

‫כלומר‬
‫"גריסי פנינה"(‬

‫את‬

‫האֵ ם האב הבן הבת‬

‫אהרן שבתאי‬

‫ואהרן‬

‫)לא לחינם(‬

‫‪.4‬‬
‫בלי האח‬

‫‪.2‬‬
‫רכבתי על אהרן‬

‫בלי משה‬

‫חמ ֹור‬
‫על גב משיח‬

‫אהרן גופא‪.‬‬

‫בסאמוס ובבית הכנסת הגדול‬

‫אחד ושמו אחד‪.‬‬

‫באלנבי‬

‫‪.5‬‬
‫צא ולְ מַ ד את אהרן‬

‫בחגווי השת‬
‫קבעתי לי אוכף‬

‫ָלמָ ה‬
‫לחטט במורסה בלשון‬

‫‪.3‬‬
‫אהרן חירבן‬

‫לתור אחר מזון‬

‫טרקטט‬

‫בתוך‬
‫חורים‪.‬‬

‫לוגי‪-‬תיאולוגי‬

‫‪614‬‬

‫לעשות‬

‫‪.6‬‬
‫ארכילוכוס העברי‬

‫מעצמך פגר"‬
‫משליך את המגן‬
‫ורץ לקרב‬
‫ערום‬

‫ב‪ :‬הנוסח‬

‫‪.7‬‬
‫לעשות תיקון‪.‬‬

‫‪.11‬‬
‫"הסגנון‬
‫מותאם למחשבה"‬

‫הפנטסיה היא‬
‫לתת לפנתסיליאה‬

‫"ממילים נגזרות‬
‫מילים"‬

‫לנצֵ ח‬

‫הממשות‬

‫‪.8‬‬
‫ללוק זרע‬

‫לִ מדּנו ג'ויס‬
‫היא צעקה ברחוב‬

‫להיות לי ֶלק‪.‬‬

‫‪.12‬‬
‫אהרן כתב‬

‫‪.9‬‬
‫המרמס הוא מסאז'‬

‫)למעני(‬

‫כף הרגל הנשית –‬

‫שירה אתית‪.‬‬

‫)"נב ֶנה מקדש לכף הרגל"(‬
‫יד האלוהים‪.‬‬

‫‪.13‬‬
‫ציווה ליטול‬

‫‪.10‬‬
‫להיות לכּוּתי‬

‫את המילה ח ו ב ה‬

‫ולהיכתש‪.‬‬

‫ולשבצה )"באותיות זהב"(‬
‫בכל‬

‫"דהיינו‬

‫מילה‪.‬‬

‫‪615‬‬

‫‪.14‬‬
‫הפות היא הקסת‬

‫‪.18‬‬
‫שהמיתוס חבוי‬

‫של אהרן‬

‫בתעלות האף‪.‬‬

‫הפין הקולמוס‬

‫שיש‬

‫‪.15‬‬
‫אהרן וטרסיאס‬
‫)חד הם(‬
‫הרמפרודיטים‪.‬‬

‫לקנחו‬
‫ביד מאומנת )שהיא‬
‫היד המאוננת(‬

‫חיה בעלת שני גַּבִּ ים‬

‫‪.19‬‬
‫ש"אמת המידה של התרבות‬
‫היא באיכות החרא‬
‫‪--‬‬‫שהמצפון חלש יותר‬
‫ממקל של מטאטא"‬

‫‪.16‬‬
‫אהרן היה הראשון‬

‫שעגנון ואגממנון ָידעו‬
‫מה "נעים‬
‫לתקוע נאד"‬

‫לאמור‬
‫מכופלת עכוז –‬
‫צואה שירה‪.‬‬

‫)עבורי( להבין‬
‫שדרוש )לי(‬

‫‪.20‬‬
‫ציוונו אהרן‪:‬‬

‫שינוי בנוסח‬
‫"לעקור את שטיח הנימוקים‬
‫ולדרוך על חצץ הממשות"‬

‫‪.17‬‬
‫שיש‬

‫הרגל ממאנת‬
‫אך הלב נחפז‬

‫)להזיח את זך(‬
‫לדאוג ַלצאצאים‬

‫"נמשך למוסרות"‬
‫לנגב להם את התחת‬
‫למחות את הדמעות‬
‫ולחנכם‬
‫לאכילת בצל‬

‫‪616‬‬

‫ג‪ :‬המיתולוגיה השבתאית‬

‫הוא הוא )קולות של ג'ונגל(‬

‫‪.2 1‬‬
‫אספקת המים‬
‫היא מיתית‪.‬‬
‫תפירת המעיל‬
‫היא אפית‬
‫הרקולס הוא –‬
‫מפריש הזעה‪.‬‬
‫החרא מאגי‪.‬‬
‫הבצל מאגי‪.‬‬
‫היריקה‪.‬‬

‫המאיים‪.‬‬

‫ובנחמה‬

‫חיה כך‬
‫שאחת מציפורניך‬
‫תעקר‪.‬‬

‫‪.26‬‬
‫"נקבל‬
‫את התורה"‬

‫‪.22‬‬
‫בפי‬
‫הטבעת‬

‫)כלומר את הדין(‬
‫"נעשה ונשמע"‬

‫הטחור הוא יהלום –‬
‫קָ ָרט וקָ קָ ת‪.‬‬

‫השירה‬
‫היא מילוי חובות‬

‫‪.23‬‬
‫החיים של פאונד‬
‫)"מוטב לטעות‪,‬‬
‫מוטב לאכול קוץ"(‬
‫המבט של ויליאם קרלוס‬
‫הפילוסופיה של ת‪.‬א‪ .‬יום‬
‫היצר של פּאן‬

‫"זוהי‬
‫יצירה מוחלטת"‬

‫‪.25‬‬
‫"מדובר‬
‫במדרש על‬
‫החול"‬
‫‪...‬‬

‫)גם זו של אהרן‪ .‬כמו ‪A‬‬
‫לזוקופסקי‪.‬‬
‫כמו הקאנטוס(‬
‫‪.27‬‬
‫"האידיאל מושג‬
‫בפסיעה"‬

‫‪.24‬‬
‫הבית הוא הג'ונגל‬
‫כיור הנירוסטה‬
‫)לא הבדולח של וולך(‬
‫מלא כלים מלוכלכים‪,‬‬
‫שיירים שחמקו מהיות‬
‫צואה –‬

‫הדגש הוא על העשייה‪.‬‬
‫עשיית צרכים‪.‬‬

‫‪617‬‬

‫וקיים‬

‫‪.28‬‬
‫"הפרספקטיבה שלנו‪:‬‬

‫פרו ורבו‬
‫לשתות מים"‬
‫כדבעי‬
‫‪.29‬‬
‫המומנט הקלאסי מחייב‪:‬‬

‫‪.32‬‬
‫פגשתי את‬
‫כל ילדי אהרן‬

‫"לקרוא ולקרוא‬
‫ולקרוא ולקרוא‬
‫ולקרוא‪,‬‬

‫טובים שלא התעלו‬

‫לקרוא ולקרוא"‬

‫למדרגת‬
‫אביהם‬

‫צרכים וחובות –‬
‫אבל‬
‫היינו הך‪.‬‬
‫טובים‬
‫)לפי דרכם(‬

‫‪.30‬‬
‫המזון האידיאלי‬
‫הוא‬
‫חלב האם‬

‫‪.33‬‬
‫את זלי ומישורי‬
‫ואנשי 'מקום'‬
‫וליכטש גם‬
‫ואת אלו שטרם עברו‬
‫בדיקת אבהות‬

‫ד‪ :‬בני אהרן‬
‫נשבעו לי באימם‬
‫‪.31‬‬
‫אהרן‬

‫אהרן אבינו‬
‫‪.34‬‬
‫אשרי הבנים‬

‫הוא גבר‬
‫פורה )ומינקת(‬

‫שזכו בירושה‬
‫שהעמיד‬
‫צאצאים הרבה‬

‫עוד בחיי אביהם‬

‫‪618‬‬

‫‪.35‬‬
‫נוסח עשוי‬
‫או‬

‫‪.39‬‬
‫"באוניברסיטה‬
‫צומחת הטיפשות"‬

‫כלי לעשיית צרכים‬

‫ובשירה‬
‫צומחים הטיפשים‬

‫‪.36‬‬
‫אשרי האב‬

‫אוכלי הלוטוס‬
‫והצ'ולנט‪.‬‬

‫שמכלכל‬
‫את בניו‬

‫‪.40‬‬
‫לא להקדיח‬
‫את התבשיל‬

‫‪.37‬‬
‫"כשאתה‬
‫מחרבן בשדה ]הספרותי[‬

‫ציווה אהרן את בניו‬
‫לימדו‬

‫אתה נותן דבר מה‬
‫לחיפושית ולזבוב" –‬

‫את האש הזרה‬

‫אצמח מח ֹוש‬

‫)קראו אריסטופנס(‬

‫ושריון‬

‫עשו שלום בית‪.‬‬

‫אזחל על גחון‬
‫ליזון מצ ֹואת אהרן‬
‫ה‪ :‬סייג לתורה‬
‫‪.3 8‬‬
‫ה"נוסח"‬
‫הוא‬
‫האב‬
‫והיסוד לכולם‬

‫‪.41‬‬
‫אהרן יושב‬
‫על ענף ירושלמי בשׂוּם‬
‫)עם שימל וזקס(‬

‫ואולי‬
‫התולדה של כולם‪.‬‬

‫העץ ניזון‬
‫מן הגללים הנושרים‬

‫)ביאליק(‬

‫צומח הפרי‬

‫‪619‬‬

‫רקקי‬
‫התבלול‪.‬‬

‫‪.42‬‬
‫אל תתפתי‬
‫לבלוע את אהרן‬

‫ו‪ :‬בטרם מות‪ ,‬קדושים אמור‬
‫שלם‬
‫‪.46‬‬
‫אהרן שבתאי‬
‫חי‬

‫‪.43‬‬
‫יש לו תבלול‬

‫)השבח לאל‬
‫וטפו‬
‫טפו(‬

‫פואטי‬
‫שחור ולבן‬

‫‪.47‬‬
‫לא בכל יום‬
‫צומח פה אהרן‬

‫‪.44‬‬
‫אדגים‪:‬‬
‫)לבל אחטא‬
‫לאהרן‬

‫‪.48‬‬
‫לא פעם‬
‫בדור‪.‬‬

‫וגם לך(‬

‫‪.49‬‬
‫"בֶּ צַ ע שברוח‬
‫גרוע מחרא‬
‫של חזירים"‬

‫‪.45‬‬
‫ "ללמד‬‫ב א מ ת לשקר"‬
‫"לשעמם‬‫את המעניין"‬

‫לאמור‪:‬‬

‫"האמת‬‫מלאה שקר"‬

‫‪.50‬‬
‫שמרו‬
‫על האהרן )שלי(‬

‫" כדי להיות פורה‬‫צריך‬
‫לעבור עיקור"‬

‫ותנו לו‬

‫וכו'‬

‫)מידיהם של בגין‬
‫ובן גוריון(‬

‫)הבנת?(‬

‫את פרס ישראל‪.‬‬

‫‪620‬‬