SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

AMALI 1 Ekosistem Tanah - Biota Tanah dan Jaringan Makanan Pendahuluan Sesuatu ekosistem terdiri daripada tumbuhan, haiwan (biodiversiti) dan faktor-faktor abiotik yang bekerja bersama untuk menjana, menyimpan dan memindahkan tenaga , nutrien dan air. Sebagai contoh, tumbuhan menjana tenaga dari proses fotosintesis dan tenaga disimpan dalam bentuk karbohidrat dalam tumbuhan atau lemak dan protin dalam haiwan selepas haiwan memakan tumbuhan tersebut. Organisma-organisma tanah menguraikan tisu-tisu tumbuhan dan haiwan dan memindahkan tenaga kepada mereka manakala nutrien balik ke tanah untuk diambil balik oleh tumbuhan. Kebanyakan organisma dalam ekosistem ini menghasilkan fungsi –fungsi ekosistem dan menyumbang kepada lebih kepelbagaian dan kestabilan kepada ekosistem itu sendiri. Tanah menyediakan satu contoh kajian ekosistem yang mudah.

Tugasan:

Mengukur Makrofauna

Makrofauna mempercepatkan kadar pereputan bahan organik. Mereka memecahkan bahan organik menjadi lebih kecil dan menggaulkan bahan organik dengan tanah. Walaupun begitu, bandingan bilangan makrofauna dengan mikrofauna dalam tanah adalah kecil. Kumpul satu sampel tanah dibawah litupan daun luruh (O Horizon) dan tanah atas (A Horizon – tidak melebihi kedalaman 3cm) daripada dua lokasi berbeza. Pilih dari laman, kawasan tumbuhan asli, aman,di bawah spesis pokok yang berbeza atau kawasan-kawasan lain. Masukkan sampel-sampel ke dalam bag plastik, dimeterikan dan dilabelkan dengan nama anda dan lokasi kutipan. Pada setiap lokasi, rekodkan jenis tanaman pada lokasi (contoh, hutan, paya, laman dan lain-lain) dan ciri- ciri dalam jadual di bawah, kemudian gunakan untuk membandingkan habitat tanah dari dua lokasi. Jika anda tidak mempunyai peralatan yang cukup (contoh: pH kit atau penetrometer), buang ciri tersebut.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

Ciri-ciri Lokasi Lokasi 1 Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Tanah pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir, liat dll) Jadual 1

Lokasi 2

Kembali ke makmal, campurkan sampel tanah dengan tanah litupan daun dari lokasi yang sama. Masukkan satu sampel yang diketahui ke dalam corong Tulgren. Biarkan selama 2 hari, kemudian tuangkan kedalam piring petri yang mengandungi alkohol. Masukkan sampel dari lokasi kedua ke dalam corong Tulgren dan tuangkan selepas 2 hari, mengikut prosedur yang sama. Jika anda tahuisipadu tanah yang dikaji, anda akan boleh membandingkan kehadiran makrofauna antara dua lokasi. Jenis-jenis corong Tulgren untuk mengekstrak fauna tanah

Daripada beg-beg sampel , periksa sampel tanah dari O Horizon dan A Horizon dengan menggunakan microskope atau kanta tangan. Masukkan sebarang fauna yang dijumpai ke dalam piring petri untuk dikenalpasti. Kenalpasti semua organisma dan kelaskan kedalam kumpulan yang berlainan (contoh: Kumpulan A tiada kaki – cacing; kumpulan B 8 kaki – laba-laba, hama dan lain-lain). Kira jumlah individu dalam

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

setiap kumpulan. Jika terlalu banyak, anggarkan jumlah yang sepatutnya. a. Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____

Jadual 2 Kosongkan kandungan dalam jar pengumpul ke dalam piring petri, dan kenal pasti dalam kumpulan. Kira jumlah individu dari setiap kumpulan. b. Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____

Jadual 3 Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun, dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi 1 lokasi 2

contoh: bil individu kum. B seliter tanah/litupan bil. individu seliter tanah/litupan

15

7

nematod dan lain-lain). Apakah akan terjadi kepada tenaga dan nutrien apabila organisma pada puncak rantai makanan mati? Sertakan rajah ini dengan laporan anda. Pada rajah jaringan makanan yang disediakan.perbezaan tersebut? 2. . Terangkan peranan makrofauna dalam tanah tersebut. Apakah parameter yang anda ukur yang boleh membantu anda untuk menerangkan perbezaan. Contoh. Anda juga mesti memasukkan satu jadual ringkasan bagi menunjukkan keputusan anda. 1. apa yang mereka lakukan (pemangsa. individu seliter tanah/litupan Laporan Anda – Menerangkan peranan biota tanah Laporan anda mestilah mengandungi tajuk. labelkan jenis-jenis biota (contohnya. dimanakah bermulanya pembentukan tenaga dan dimanakah ianya berakhir (puncak rantai makanan). Bagaimanakah kepelbagaian makrofauna tanah dari dua lokasi berbeza? Bolehkah anda cadangkan kenapa terjadinya perbezaan antara mereka. 3.fungi. pemakan daun dll) dan huraikan bagaimana arah aliran tenaga berlaku. dan satu penerangan tentang perbincangan (lebih kurang 600 patah perkataan) berdasarkan soalan-soalan berikut. pendahuluan yang menerangkan tentang amali tersebut. Laporan ini ditulis secara soalan dan jawapan tetapi rujukannya hendaklah tepat dan betul.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI bil.

6.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 4. Apakah kumpulan organisma yang membentuk mesofauna dan mikrofauna? Apakah fungsi-fungsi utama dua kumpulan tersebut? jaringan makanan boleh menunjukkan kerencaman biologi dan kesihatan tanah. Terangkan bagaimana biota tanah menyumbang ke arah ekosistem tanah yang berfungsi. Terangkan bagaimana amalan pengurusan tanah anda supaya ianya sihat. Apakah perkhidmatan ekosistem yang boleh disediakan oleh biota tanah? 5. AMALI 2 : Bilakah di katakan satu Spesis? Taxonomi dan Pengekalan Aliran Kepelbagaian Biologi Pengenalan .

tetapi tidak cukup berupaya untuk membezakan antara spesis atau keliru dalam memberi nama-nama spesis.spesis – menggunakan contoh hepotetikal. Kebanyakan tumbuhan dan invertebrata termasuk dalam kategori ini. Kaedah kedua inilah yang sering digunakan untuk menentukan spesis individu apabila kita tidak ada sebarang maklumat tentang perlakuan pembiakan individu. Taxonomi hanyalah pemudahcara. Tugasan . Sesuatu spesis boleh didefinisikan melalui dua kaedah (pendekatan) yang berbeza. Pertama dan paling asas termasuklah semua spesis atas muka bumi. yang membolehkan kita menamakan semua perkara yang berbeza (taxa) di atas muka bumi. Ini menyebabkan usaha-usaha perlindungan dan pencegahan menjadi lambat. Paling kecil pada aras ini ialah kepelbagaian genetik (genetic diversity) dan paling luas termasuklah komuniti dan ekosistem. kaedah bagaimana kita mengelaskan organisma-organisma di bumi ini mempunyai pengaruh yang besar untuk tujuan pemuliharaan biodiversiti. Taksonomi sangat penting dalam pemuliharaan biodiversiti.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kepelbagaian biologi dunia boleh dibahagikan kepada tiga aras. bagaimana ciri-ciri sepunya yang ada pada setiap individu perlu ada supaya mereka boleh dianggap spesis yang sama? Walaubagaimana pun. Saintis yang pakar dalam menentukan dan menggolongkan spesis dalam sesuatu kumpulan dkenali sebagai taksonomis (taxonomists). Ini benar apabila kita hanya mempunyai beberapa sahaja ciri-ciri morfologi untuk membantu kita. dan ia mungkin sukar untuk memutuskan bagaimana untuk memisahkan kumpulan individu dalam spesis berasingan. Sebagai contoh. Dalam amali ini kita akan kita kan menyiasat kesukaran-kesukaran yang akan kita tempohi apabila kita cuba menentukan elemen-elemen asas biodiversiti. (1) Spesis biologi dimana individu-individu berupaya membiak bersama dengan jayanya (2) Spesis morphologi di mana individu-individu pada kelihatannya sama pada morphologinya atau binaan biokimianya. Sering terdapat perbezaan yang besar antara individu daripada spesis yang berbeza.

Moonmorphs itu dibawa balik ke bumi untuk direkodkan sebagai biodiversiti dari bulan (Biodiversity of the Moon). jadi anda hanya boleh menggunakan ciri-ciri morfologi sahaja sebagai pemerhatian. Anda diberi tugas mengelaskan moonmorphs tersebut ke dalam kumpulan spesis yang berbeza. Gunting satu set dari moonmorphs dan kelaskan mengikut spesis dengan berdasarkan ciri-ciri sepunya yang terdapat pada mereka.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Contoh Hepotetikal ( Hypothetical Example) . beliau mula mengumpul sebilangan moonmorphs di permukaan bulan.MoonMorphs Seorang saintis mendarat di permukaan bulan dan dalam masa lima minit. tetapi mestilah rujukannya betul. • Adakah anda mempunyai 29 “spesis”. • Pecahkan ke dalam 4 kumpulan. Anda tiada maklumat tentang habitat atau perlakuan mereka. pengenalan yang menerangkan tentang amali tersebut dan perbincangan (lebih kurang 300 perkataan) berdasarkan soalansoalan berikut. Andaikan semuanya dewasa dan tiada perbezaan yang kelihatan antara jantan dan betina. atau anda kelaskan individu-individu secara bersama ke dalam sesuatu spesis? Laporan Anda Laporan anda mestilah mengandungi tajuk. • • • • Apakah ciri-ciri yang anda tekankan apabila meletakkan beberapa moonmorphs dalam kumpulan yang sama ? Mengapa anda memilih ciri-ciri tersebut ? Kenapa tidak pilih yang lain-lain ? Adakah semua individu dalam satu spesis mesti serupa keseluruhannya? Berapa banyak variasi antara individu yang boleh diterima dalam satu spesis? Apakah akan terjadi kepada spesis yang anda pilih jika anda menerima tahap variasi individu yang tinggi? Apa pula yang akan terjadi jika anda menerima tahap variasi yang terlalu rendah? Terangkan bagaimana para taksonomis mungkin memecahkan satu spesies kepada dua atau lebih spesies "baru . Catatkan jumlah setiap spesis. Laporan ini boleh ditulis sebagai soalan dan jawapan.

Tarikh hantar: semasa interaksi ketiga Laporan ini memenuhi 5% dari jumlah besar markah. MoonMorphs .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI • • • Apakah faktor-faktor yang menyebabkan variasi dalam individu dari sesuatu spesis terjadi? Bagaimana spesis “MoonMorphs” ini dipanggil “morphospecies”? Huraikan bagaimana spesis yang anda pilih tidak dari kalangan spesis biologi.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI AMALI 3 .

membiasakan diri dengan biodiversiti biologi dengan melawat zoo dan taman botani.situ.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Pemuliharaan ex-situ : Zoo & Taman Botani Pengenalan Strategi jangka panjang yang terbaik dalam memelihara dan melindungi biodiversiti dalam populasi dan komuniti ialah dalam habitat semulajadi mereka(in situ). Laporan Anda Laporan anda mengandungi dua bahagian (1) Pembentangan Kumpulan dan (2) laporan bertulis individut. Bahagian 1 : Dalam kumpulan tidak lebih dari tiga orang. tetapi anda akan temui banyak tapak sesawang jika anda meneroka. aquaria. Walaubagaimana pun bagi kebanyakan spesis tiada banyak pilihan. Tugasan Lawati satu Zoo dan satu Taman Botani. Kemudahan-kemudahan pemuliharaan ex situ termasuklah zoo. Pertama. Termasuk satu huraian tentang tujuan amali. arboreta and bank benih. Jika anda tidak dapat berbuat demikian. di mana anda menerangkan bagaimana kemandirian sesuatu tumbuhan dan haiwan yang anda perhatikan dari strategi pemuliharaan ex. program pembiakan dalam kurungan. nyatakan teks rujukan dan senarai rujukan dengan format yang betul pada akhirnya. dan kaedah alternatif terbaik bagi pemuliharaan yang boleh digunapakai ialah kaedah pemuliharaan ex situ ( off-site). jika boleh gunakan sebarang imej bagi menjelaskan lagi pembentangan anda. Amali ini menghendaki anda fokus kepada 2 aspek. .(Buat dalam PCK 2) Bahagian 2: Secara individu bincangkan dan buat laporan berbentuk essei lebih kurang 300 patah perkataan tentang isu-isu di bawah. taman botani. sediakan 10 minit pembentangan dalam kelas anda. dan keduanya membuat perbincangan tentang merit. lawati Zoo Maya (virtual zoo) atau Taman Maya (virtual garden) dalam rangkaian sesawang. beberapa tapak sesawang boleh dilawati seperti yang tersenarai pada akhir amali ini. kelemahan dan etika pemuliharaan ex situ.

• Apakah erti in situ dan ex situ ? Apakah kelebihan (merits) dan kelemahan (shortcomings) pemuliharaan ex situ? • Kenapa para ekologis percaya pemuliharaan in situ sebagai pengurusan habitat yang cermat. Pembentangan ini memperuntukkan 10 % dari markah keseluruhan . PENGETAHUAN PEDAGOGI KANDUNGAN 2 (PCK 2) . dan tidak sebagai strategi pemeliharaan untuk jangkamasa panjang bagi sebarang habitat semulajadi atau apakah jenis yang boleh membiak dalam keadaan liar. Laporan bertulis 5% dari keseluruhan markah.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI • Apakah julat kedapatan kepelbagaian (diversity)? Bagaimana jumlah biodiversiti diwakili pada (a) peringkat kebangsaan (b) peringkat sejagat dari segi jumlah zoo dan taman botani? Apakah mereka fokuskan pada kumpulan utama atau lain-lain kumpulan yang diwakili? Terangkan. hanya diterima sebagai satu strategi pemuliharaan sahaja. dalam zoo atau taman? • Kenapa ramai orang berfikir tidak betul untuk “ membawa kembali” spesis yang pupus seperti Harimau Tasmania? Apakah implikasi terhadap usaha-usaha pemuliharaan akibat dari tindakan ini? Tarikh Akhir Hantar Semak tarikh tugasan.

org.rbgkew.org/ South East Asian Zoos Association http://www.anbg.rbgsyd.cbsg.gov.rbgkew.amonline.org/CPC/welcome.html http://www.com/~zoonet/www_virtual_lib/zoos.au/thylacine/index2.gov.html Arizona-Sonora Desert Museum : http://www.uk:80/conservation/index.au/ http://www.rbg.org/ Gardens/Plants http://www.desertmuseum.htm http://www.uk/BGCI/australi.au/chabg/newsletter/3-july-02/ .mobot.sandiegozoo. Jika anda tidak dapat berbuat demikian.net.org.ca/cbcn/ http://www. lawatilah Zoo Maya (virtual zoo) atau Taman Maya (virtual garden) dalam laman sesawang.org/ American Zoo & Aquarium Association : http://aza.seaza.mindspring.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Pembentangan Pemuliharaan ex-situ Tugasan Lawati satu Zoo (Zoological Garden) atau Taman Botani (Botanical Garden) . Antara laman sesawangnya adalah seperti berikut:Zoos IUCN Conservation Breeding Specialist Group : (go to the Global Zoo Diresctory) http://www.org.html http://www.org/ ZooNet (International Index) : http://www.htm San Diego Zoo http://www.au/ http://www.org/ Australian Museum http://www.florabank.

um.gov.org/wri/wri.html Botanic Gardens Conservation International http://www.bgci.org/ http://www.org.wcs. Amali 4 .my/ Penang Botanic Gardens http://www.org/ http://www. sediakan 10 minit pembentangan dalam kelas anda.org. di mana anda menerangkan bagaimana kemandirian sesuatu tumbuhan dan haiwan yang anda perhatikan dari strategi pemuliharaan ex.situ.gov.gov.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Botanical Gardens in Malaysia Rimba IImu Botanic Garden http://rimba.au/ http://www.bgci.au/ Dalam kumpulan tidak lebih dari tiga orang.edu.uk/conservation/Conservation_Rimba_ilmu? Malaysia.unep-wcmc.org/ http://www. jika boleh gunakan sebarang imej bagi menjelaskan lagi pembentangan anda.dse.edf.html http://www.html http://www.iucn.org/ http://www.wri.uk/botanic_gardens/Fruit_germplasm_collection_Ma laysia.my/KebunBunga/main.html http://www.environment.org/ http://www.defenders.vic.sukpp.

Gunakan ciri-ciri yang biasa ada pada semua kupu-kupu. dan kemudian membuat beberapa cadangan berkenaan keutamaan pemuliharaan berdasarkan bandingan. Baca penerangannya pada akhir amali ini. tetapi ada kepelbagaian masing-masing. Ia dibeli oleh Dr. berdasarkan morfologi mereka sahaja.Dale bagi kegunaan mengkaji perbezaan dalam kepelbagaian spesis yang secara rasionalnya pengembalian untuk ekologi mengutamakan bagi pulau-pulau program tersebut. Beberapa kumpulan. anda mesti susun semua kupu-kupu ke dalam kumpulan-kumpulan. secara takonominya mereka mempunyai banyak spesis. di mana kita menggunakan “morphospecies” dari pengumpulan kupu-kupu dari tiga pulau bagi membuat perbandingan kepelbagaian spesis . (Apakah dia morphospecies?) Membanding Kepelbagaian Spesis – Kupu-Kupu Asia Tenggara Invertebrata seringkali digunakan sebagai penunjuk biodiversiti kerana. semut dan kupu-kupu dan juga rama-rama secara bandingannya mudah digolongkan ke dalam “morhospecie“ dengan hanya menggunakan ciri-ciri morfologi luaran mereka. warna kepak. Pulau Talang-Talang dan Pulau Redang. nich dan dari segi strategi-strategi. tetapi bukan jumlah kaki! Saiz juga bukan ciri-ciri yang baik untuk digunakan (mengapa?). dan secara ekologinya mereka sangat berguna menentukan jenis-jenis habitat. seperti kumbang. saiz abdomen atau thorax atau bentuk dan ciri-ciri lain yang berguna. atau spesies. panjang antena. . Terdapat banyak petunjuk kepelbagaian yang boleh dikira dan dibuat perbandingan dengan menggunakan Indeks Kepelbagaian Simpson (Simpson’s Diversity Index). Tugasan Kupu-kupu dalam amli ini didatangkan dari tiga pulau iaitu Pulau Sipadan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Mengukur dan Membandingbeza Kepelbagaian Spesis Pengenalan: Pada awal amali kita menguji beberapa kesukaran yang ditemui apabila kita cuba menempatkan individu-individu ke dalam taburan taxa. • Pertama. Dalam amali ini kita akan melihat satu contoh . Sebagai contoh. tanda corak kepak.

sederhana dan paling rendah kepelbagaiannya? Pulau yang manakah anda hendak utamakan pemuliharaan? adakah mengikut nilai kepelbagaian? Apakah faktor-faktor yang boleh anda ambil kita dalam menentukan keutamaan program pemuliharaan? Jika kita tidak mempunyai sumber bagi melindungi semua spesis. dan sertakan jadual kekayaan. anda boleh kira secara manual atau guna kalkulator dari laman web. dan keutamaan anda untuk memulihara ketiga-tiga pulau tersebut. yang anda definisikan (kumpulan) boleh diertikan sebagai spesis pecahan Beri nama unik bagi setiap spesis untuk memudahkan perbincangan. • Kedua.. Huraikan apakah maksud (1) kekayaan spesis dan (2) kesamarataan spesis.(apa yang dibuat oleh para taksonomis). sehingga semua kupu-kupu telah diletakkan dalam kumpulan masing-masing. dan warnakan atau tanda semua individu yang anda fikir dari kumpulan yang sama(spesis). apakah kriteria yang boleh digunapakai untuk menentukan usaha-usaha pemuliharaan ini terus dilakukan? . pengenalan. kira berapa banyak individu antara setiap spesis dari setiap pulau dan masukkan nilai ke dalam jadual yang disediakan • Kemudian. • • • • • Apakah asas binaan (basic ‘building blocks) atau Unit Operasi Taksonomi (operational taxonomic units) dari kepelbagaian (biodiversity) ? Terangkan. Panduan Laporan Anda .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI • Unit operasi taksonomi (operational taxonomic units” or OTU’s). bandingkan dari semua ketiga-tiga pulau pada masa yang sama. Laporan Anda Anda akan berbincang berdasarkan isi-isi dibawah dan laporan bercorak essei (lebih kurang 600 perkataan). Pulau manakah paling tinggi . anda akan lebih mudah mengira kekayaan spesis dan kesamarataan spesis. Berikan Tajuk. • Pertama. ambil satu spesis kupu-kupu. Jika anda menggunakan kalkulator dalam talian (online calculator). kirakan kepelbagaian spesis dari setiap pulaudengan menggunakan Indeks Simpson D. kesamarataan dan Nilai D bagi setiap spesis kupukupu. Kemudian ambil spesis kupu-kupu seterusnya mengikut prosedur. Terdapat arahan pada akhir amali.

umanitoba. Species Pulau Sipadan Pulau Talang Talang. 1= paling mendesak. http://www.ca/institutes/natural_resources/biodiversity/biodiversity. Laporan ini meliputi 10% dari jumlah markah anda.uk/simpsons. 3=kurang mendesak. Jumlah spesis dan jumlah individu dari setiap spesis bagi tiga pulau Malaysia. P = kedudukan keutamaan bagi pemulihan.htm http://www.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Tarikh Akhir Semak fail penilaian bagi menentukan tarikh akhir.countrysideinfo.2= mendesak.Pulau Redang kekayaan spesis kesamarataan spesis Index Simpson (D) Keutamaan untuk Pemuliharaan Memahami Indeks Diversiti Simpson Berikut adalah beberapa laman sesawang yang baik untuk menerangkan bagaimana untuk membandingkan kepelbagaian spesis secara kalkulator dalam talian (online calculator). D = Indeks diversiti Simpson.html .co. Jadual 1.

kekayaan spesis adalah jumlah kehadiran spesis yang berbeza. Ia memberikan pemberatan kepada semua spesis di mana individu yang sedikit sama dengan individu yang banyak. Kesamarataan Spesis (Species Evenness) Kesamarataan adalah satu ukuran dari bandingan kelimpahan dari spesis yang berbeza yang membina kekayaan sesuatu kawasan. Kepelbagaian Biologi (Biological Diversity . kita mungkin ada dua sampel bungaan liar dari lapangan berbeza. kebanyakkan individu adalah buttercup. Contohnya satu bunga daisy mempunyai banyak pengaruh ke atas kekayaan sesuatu kawasan yang mempunyai 1000 bunga buttercups. Ini kerana jumlah individu dalam sampel pertama diserakkan secara rata antara 3 spesis.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Indek Diversiti Simpson adalah untuk mengukur kepelbagaian. Oleh itu Sampel 2 kurang . sampel pertama lebih kesamarataan berbanding dengan sampel kedua. Sebagai contoh. Kedua-dua sampel sama kekayaannya (3 spesis) dan sama jumlah individu (1000). Bagaimanapun . Dua faktor utama diambilkira semasa mengukur kekayaan dan kesamarataan kepelbagaian (diversiti). 2 . Walau bagaimanapun diversiti bukan hanya bergantung kepada kekayaan tetapi juga kepada kesamarataan. 1. Sebagai contoh. Kekayaan spesis sebagai satu ukuran tersendiri tidak mengambilkira jumlah individu yang ada bagi setiap spesis. Kekayaan adalah ukuran jumlah kehadiran organisma yang berbeza jenis dalam sesuatu kawasan tertentu. Lebih banyak spesis yang ada dalam satu sampel. menunjukkan sampel itu kaya. Dalam sampel kedua . Dalam ekologi ia sering digunakan untuk mengukur biodiversiti dalam sesuatu habitat. 49 dandelion dan 931 buttercup (lihat jadual di bawah). pelbagai (diversiti) berbanding Sampel 1. Kesamarataan pula membandingkan persamaan saiz populasi bagi setiap jenis spesis yang ada dalam sesuatu kawasan. ia digunakan untuk mengira jumlah kehadiran spesis maupun kelimpahan sesuatu spesis. dengan hanya sedikit daisy dan dandelion yang ada. 335 bunga dandelion dan 365 buttercup. Kekayaan Spesis (Species Richness) Jumlah spesis setiap sampel adalah ukuran bagi kekayaan. Sampel dari lapangan kedua mengandungi 20 daisy.the great variety of life) Kepelbagaian biologi boleh diukur dengan banyak cara. Sampel dari lapangan pertama mengandungi 300 bunga daisy.

Jika kepelbagaian meningkat. .Index Diversiti Simpson mengukur kepelbagaian yang mengambilkira kedua-dua kekayaan dan kesamarataan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Spesis Bungaan Daisy Dandelion Buttercup Jumlah Bilangan Individu Sampel 1 Sampel 2 300 20 335 49 365 931 1000 1000 Satu komuniti yang didominasi oleh satu atau dua spesis dikatakan kurang kepelbagaian (diverse) berbanding satu dari beberapa spesis yang berbeza yang mempunyai kelimpahan spesis yang sama. maka kepelbagaian meningkat . maka nilai Indek D Kepelbagaian Simpson (Simpson’s Diversity Index D) meningkat. Jika kekayaan spesis dan kesamarataan spesis meningkat..

html Anda akan paparan berikut di skrin. Spesis pertama 10 individu dan spesis ketujuh 12 individu. Langkah 2. Klik pada tag kalkulator dan perkara berikutnya dipaparkan. . Pada skrin terdapat borang kemasukan data. taip jumlah individu setiap spesis kupu-kupu yang dijumpai dari pulau pertama. Skrin menunjukkan contoh dimana terdapat tujuh spesis . Nilai mesti dijarakkan.ca/institutes/natural_resources/biodiversity/biodiversity.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Mengira Indeks Diversiti Simpson Secara Dalam Talian Langkah 1. Hidupkan komputer anda dan susurkan laman web berikut – http://www. Langkah 3.umanitoba.

Ulangi pengiraan bagi dua pulau yang lain.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Langkah 4. . Dalam jadual 1. Langkah 6. Klik butang “calculate diversity” dan kotak keputusan akan dipaparkan seperti di bawah.82. rekodkan Nilai D Simpson (2 titik perpuluhan sahaja). Dari contoh di atas D=0. Kekayaan=7 dan Kesamarataan=0.92. Nilai Kekayaan Spesis dan Kesamarataan Spesis Shannon . Langkah 5.

36)2 + (0.35 D = 2. Jumlah individu Indek Simpson (D) Pulau Sipadan 5 8 9 Pulau Talang-Talang 5 7 2 6 20 3. nilai D meningkat.28 D = 3.05 + 0. Kita boleh katakan bahawat Pulau TalangTalang mempunyai lebih kepelbagaian (diversity) dari Pulau Sipadan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Mengira Indek Diversiti Secara Manual Indek dikira dengan formula berikut: D = 1/Σpi2 Dimana pi = pecahan kelimpahan spesis ith atas pulau.06 + 0. Sebagai contoh jika anda ada sampel dari dua spesis iaitu 5 individu dari spesis pertama dan 8 individu dari spesis kedua (jumlah 13 individu) D = 1 / (5/13)2 + (8/13)2) = 1 / (0.6 Pulau Redang 22 2. D = 3.01) = 1/0.8 .8 Pulau SipadanD = 1/((5/22)2 + (8/22)2 + (9/22)2) = 1/(0.17) = 1/0.23)2 + (0.41)2) = 1/(0.01 + 0.30)2) = 1/0.8 Pulau Talang-Talang D = 1/((5/20)2 + (7/20)2 + (2/20)2 + (6/20)2) = 1/(0.35)2 + (0.13 + 0.25)2 + (0. 2. 4. inilah diversiti.6 Oleh itu.10)2 + (0.38)2 + (0.12 + 0.92 jadi. .52) D = 1. 3.62)2) = 1/(0. Contoh Mengira Indek Kepelbagaian Simpson Spesis 1.6 lebih besardari D = 2.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kupu-kupu Asia Tenggara .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 40 .

kematian.0 Jadual 1 Populasi Badak B Faktor Saiz populasi.9 484 2. Selang masa (t) = generasi 0 1 2 3 4 5 Populasi Badak A Faktor Saiz populasi. Pertumbuhan boleh dimodelkan oleh lengkung geometri iaitu lengkung tak linear yang berbentuk S-(sigmoid) atau lengkung eksponen.1 161 2. (N) (R) N0 = 30 58 1.0 643 2. TUGASAN 1 Apakah jenis pertumbuhan populasi yang dimiliki oleh badak dan mengapa saiz populasi akhir berbeza? Jadual 1 menunjukkan anggaran populasi bagi dua jenis populasi badak di dalam persekitaran yang sama. pertumbuhan. maka bentuk pertumbuhan geometri ini akan dipanggil pertumbuhan eksponen.1 236 1.9 123 2.0 82 2. t sebagai pembolehubah dimalarkan pada paksi-X dan saiz populasi. Jika saiz populasi dua kali ganda antara setiap sela masa. pertumbuhan. (N) (R) N0 = 20 39 2. Pertumbuhan populasi diplot menggunakan paksi yang sama. N sebagai pemboleh ubah 41 . imigrasi dan emigrasi.0 955 2.0 Langkah 1.0 318 2. bagi 5 selang masa (generasi).SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI AMALI 5 MEMAHAMI TREND POPULASI Tujuan : Untuk menyiasat mengenai tren populasi Teori : Pertumbuhan Populasi merupakan perubahan dalam bilangan individu dalam sesebuah populasi dalam tempoh masa tertentu atau perubahan dari segi saiz populasi (N) dari semasa ke semasa. Masa. dan ini ditentukan oleh kadar kelahiran.

8 375 1.8 118 1.5 Langkah 1. Selang masa (t) = generasi 0 1 2 3 4 5 Populasi Koala A Saiz Faktor populasi. R dikira bagi setiap populasi bagi setiap selang masa dan dimasukkan ke dalam Jadual 1.5 66 1.9 212 1.4 103 1. Mengapa terdapat perbezaan dari segi saiz populasi antara kedua-dua populasi pada selang masa ke 5? Adakah ia disebabkan oleh perbezaan dalam saiz populasi permulaan. t sebagai pembolehubah dimalarkan pada paksi-X dan saiz populasi.98 ~ 2. pertumbuhan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI bergerak balas pada paksi-Y. 3. 42 . Pertumbuhan populasi diplot menggunakan paksi yang sama. 2.02 ~ 2. pertumbuhan.6 150 1.0 Populasi badak B.0 Soalan Semak ketiga-tiga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Masa. atau persekitaran? TUGASAN 2 Apakah jenis pertumbuhan populasi yang dimiliki oleh koala dan mengapa saiz populasi akhir berbeza? Jadual 2 mengandungi anggaran bagi dua jenis populasi koala di dalam persekitaran yangg sama bagi 5 selang masa (generasi). Faktor pertumbuhan. Satu garis dilukis mewakili garis pertumbuhan berdasarkan data yang diiberikan. Purata R = 2. 2. Satu garis dilukis mewakili garis pertumbuhan berdasarkan data yang diiberikan. N sebagai pemboleh ubah bergerak balas pada paksi-Y. Purata R= 1.8 Jadual 2 Populasi Koala B Saiz Faktor populasi. (R) (N) N0 = 20 36 1.5 47 1. 4. faktor pertumbuhan. Populasi badak A. (R) (N) N0 = 20 31 1. Purata geometrik dikira bagi kedua-dua populasi.8 63 1. Bentuk graf dikenalpasti. Bentuk graf dikenalpasti.

Faktor pertumbuhan. mengapa adanya perubahan bagi faktor pertumbuhan.82 ~ 1.1 Populasi Kuda Belang B Saiz populasi.Kematian).SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. Populasi koala A. (R) 2.8 Purata R =1. R populasi tersebut? (Faktor pertumbuhan. (N) (R) N0 = 20 80 4.0 2. mengapa terdapat perbezaan dari segi saiz populasi pada selang masa ke 5? Adakah ia disebabkan oleh perbezaan dalam saiz populasi permulaan. (N) N0 = 20 50 100 220 360 460 Faktor pertumbuhan.2 1.5 Selang masa (t) = generasi 0 1 2 3 4 5 Populasi Kuda Belang A Faktor Saiz populasi.5 2. Purata geometrik dikira bagi kedua-dua populasi. atau persekitaran? 2. TUGASAN 3 Apakah jenis pertumbuhan populasi yang dimiliki oleh kuda belang dan bagaimana keupayaan muatan (carrying capacity) mempengaruhi saiz populasi akhir? Jadual 3 menunjukkan anggaran populasi oleh dua jenis kuda belang di dalam persekitaran yang berbeza bagi 10 selang masa (generasi). R = Kelahiran . R dikira bagi setiap populasi bagi setiap selang masa dan dimasukkan ke dalam Jadual 2. Soalan 1.8 500 1. Bagi kedua-dua populasi koala. Di dalam Jadual 2. Purata R =1.0 230 2. jika data bagi populasi Koala A adalah sama tetapi di bawah keadaan hujan yang sedikit dan data bagi populasi Koala B adalah di bawah keadaan kemarau. 4. faktor pertumbuhan. pertumbuhan.3 43 . Populasi koala B.3 550 1.9 400 1.6 1.

3.62 ~ 1. Apakah keupayaan muatan (carrying capacity) bagi setiap populasi? TUGASAN 4 Bagaimanakah persaingan di antara kedua-dua populasi kuda belang mempengaruhi keupayaan muatan (carrying capacity)? 44 .0 1. Purata geometrik dikira bagi kedua-dua populasi.0 Langkah 1. Bentuk graf dikenalpasti.5 Soalan 1. Populasi yang manakah sama ada A atau B yang mempunyai faktor pertumbuhan yang paling tinggi? 2. Pertumbuhan populasi diplot menggunakan paksi yang sama.4 1. Adakah faktor pertumbuhan. R dikira bagi setiap populasi bagi setiap selang masa dan dimasukkan ke dalam Jadual 3.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 6 7 8 9 10 580 590 595 600 600 1. 2.0 1. N sebagai pemboleh ubah bergerak balas pada paksi-Y. Purata R = 1. 3. 4. Satu garis dilukis mewakili garis pertumbuhan berdasarkan data yang diberikan.0 1.6 Populasi kuda belang B.1 1. Purata R = 1. Populasi kuda belang A. Masa. Faktor pertumbuhan.0 1.0 Jadual 3 520 550 570 580 600 1. R tersebut tetap? Terangkan sebarang perubahan yang berlaku pada R.0 1.0 1. t sebagai pembolehubah dimalarkan pada paksi-X dan saiz populasi.

0 1. pertumbuhan.4 1. t sebagai pembolehubah dimalarkan pada paksi-X dan saiz populasi. Populasi kuda belang A. Bentuk graf dikenalpasti.59 ~ 1.6 Populasi kuda belang B.0 450 1.2 440 1. 3. Faktor pertumbuhan.4 Soalan 45 . Satu garis dilukis mewakili garis pertumbuhan berdasarkan data yang diiberikan.5 340 1. Pertumbuhan populasi diplot menggunakan paksi yang sama.0 1.2 1.1 450 1. Populasi Kuda Belang A Saiz Faktor populasi. R dikira bagi setiap populasi bagi setiap selang masa dan dimasukkan ke dalam Jadual 4. Masa.39 ~ 1.0 450 1.0 1. 2. Purata R =1.0 460 1.6 410 1.0 440 1.0 1.8 1. Purata = 1.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Jadual 4 menunjukkan anggaran bagi dua jenis populasi di kawasan persekitaran yang sama bagi 10 selang masa (generasi).5 2.0 1.0 Jadual 4 Populasi Kuda Belang B Saiz Faktor populasi.5 220 2. (R) (N) N0 = 20 90 4. 4. (N) N0 = 20 50 120 210 260 260 230 200 170 150 150 pertumbuhan (R) 2.0 Selang masa (t) = generasi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Langkah 1. Purata geometrik dikira bagi kedua-dua populasi. N sebagai pemboleh ubah bergerak balas pada paksi-Y.

Para ekologis pemuliharaan tidak dapat mengekalkan semua kepelbagaian genetik dalam spesis-spesis . anjing – anda akan lihat semuanya tidak serupa. R tersebut tetap? Terangkan sebarang perubahan yang berlaku pada R. 3. kucing. Adakah faktor pertumbuhan. Ini kerana gen mempunyai bentuk alternatif yang dipanggil allel. Kromosom dibina dari koleksi gen. Adakah keupayaan muatan (carrying capacity) bagi populasi A berubah? Nyatakan mengapa. 4. Jika data di dalam Jadual 3 menunjukkan dua populasi yang hidup berasingan dan di dalam Jadual 4 menunjukkan dua populasi yang hidup bersama. jika populasi 46 . 5. Populasi yang manakah sama ada A atau B yang mempunyai faktor pertumbuhan yang paling tinggi? 2. Kedua-dua populasi kuda belang mempunyai populasi saiz awal yang sama.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. dan kelihatan berbeza disebabkan berlakunya variasi allel yang hadir dalam pembentukan genetik individu. Sebagai contoh. apakah kesan persaingan bagi R untuk kedua-dua populasi kuda belang? AMALI 6 MENGUKUR KEPELBAGAIAN GENETIK (Measuring Genetic Diversity) Pendahuluan Jika anda melihat sebarang kumpulan individu dari spesis yang sama – manusia. dan pernyataan luaran gen (fenotip individu) boleh pelbagai variasi. Mengapakah satu populasi tidak bersaing dengan yang lain? Kenalpasti tiga faktor yang mengawal pertumbuhan populasi. tetapi mereka cuba untuk mengekalkan kepelbagaian genetik yang dijumpai dalam individu tumbuhan dan haiwan tempatan. Kolam gen sesuatu spesis adalah himpunan semua allel-allel yang berkemungkinan dari semua gen dalam spesis tersebut.

kita tentukan berapa banyak yang perlu untuk TUGASAN Anda bertugas dengan satu agensi pemuliharaan dan berdepan dengan satu masalah iaitu enam lot tanah lembab yang berbeza jenis tanahnya dan ditumbuhi oleh dua jenis orkid liar. ‘Cepat’ dan ‘Perlahan’ kerana mereka bergerak pada kadar yang berbeza merentasi gel tersebut. kehilangan kecergasan dan boleh menghadkan keupayaan populasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam persekitaran secara berterusan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI orkid dalam satu lembah dengan populasi orkid spesis yang sama di lembah yang lain dapat menyesuiakan diri walaupun dengan cara berbeza.(Gibbs et al. pemuliharaan jangka panjang adalah langkah terbaik. Lot manakah yang harus dijaga? Tiga lot adalah paya mengandungi populasi Pterostylis isozymus. Tetapi jika kedua-dua populasi yang sama genetiknya. Tetapi memelihara hanya satu populasi adalah berisiko. Bagi tujuan tersebut pertamanya dipulihara. iaitu di dalam bentuk gel protein elektroforesis untuk satu lokus allozyme yang polimorfik bagi kedua-dua spesis. Organisasi anda hanya mampu membeli dan menjaga empat lot tanah sahaja. 1998). Lokus tersebut mempunyai dua allel. di mana allele yang cepat berada di bawah allele yang perlahan. Anda menghantar sampel daun ke sebuah kolej untuk analisa genetik. Untuk membuat keputusan tentang berapa banyak perubahan yang perlu kita lakukan. Lot-lot tersebut sedang dibangunkan untuk menjadi kawasan perindustrian. maka memulihara hanya satu populasi sudah mencukupi untuk membina kolam gen spesis tersebut. 47 . Implikasi menggunakan hanya sebahagian kecil bahan genetik yang didapati boleh membawa kepada berlakunya genetik hanyut. Tiga jenis paya yang lain merupakan habitat populasi spesis Pterostylis polyzymous . dan menerima data seperti di bawah. kita mesti mampu untuk "mengukur" kepelbagaian genetik dalam populasi dan kedua. maka kedua-dua populasi tadi mesti dikekalkan kerana berpotensi untuk berevolusi.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Langkah 1 Untuk mengukur bagaimana variasi genetik tersebar di antara populasi. oleh itu anda perlu mengira + dua kali ganda. individu di baris kedua ialah homozygous. yang mempunyai satu band mewakili dua allele perlahan. Lokus alozyme mempunyai dua bentuk. frekuensi allele perlu dikenalpasti di dalam setiap populasi. Identiti bagi setiap allele di dalam setiap individu ditunjukkan melalui banding pattern yang ada di dalam gel. Sebagai contoh. Populasi 2 (individu 1 hingga 15 dari kiri ke kanan) Slo w Fast 1 2  3 4 5 6    7 8  9 10 11 12 13 14 15 Jum 12           18         Pterostylis isozymus. di mana dua allele tersebut adalah berbeza dan diwakili oleh simbol (+) bagi kedua-dua cepat dan perlahan. Bahagikan jumlah tersebut dengan jumlah allele yang hadir dalam populasi tersebut (sentiasa sama dengan dua kali ganda bilangan individu). • Tentukan frekuensi allele di dalam setiap populasi bagi allele cepat (p) dan allele perlahan (q) dengan mengira bilangan allele bagi individu di dalam setiap populasi (homozygote mempunyai dua allele yang sama. individu pertama di baris pertama di dalam gel pertama adalah heterozygous. Sebaliknya. Populasi 1 (individu 1 hingga 15 dari kiri ke kanan) Slo w Fast 1 2 3 4 5 6 7         8 9 10 11 12 13 14 15 Jum        23    7 Pterostylis isozymus. Pterostylis isozymus. Populasi 3 (individu 1 hingga 15 dari kiri ke kanan) 1 Slo w Fast 2 3  4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 Jum 4      26           48 . dan jumlah bagi allele bagi 15 individu tersebut ialah 2 x 15 = 30.

Populasi 1 (individu 1 hingga 15 dari kiri ke kanan) Slo w Fast 1 2  3 4 5 6    7 8  9 10 11 12 13 14 15 Jum 12           18         Pterostylis polyzymus. Frekuensi allele bagi Pterostylis isozymus.35 =1.06/3 49 . Populasi 2 (individu 1 hingga 15 dari kiri ke kanan) Slo w Fast 1 2    3 4 5 6    7 8  9 10 11 12 13 14 15 Jum 14           16     Pterostylis polyzymus.77 2xpxq 2 (0.77) = 0.23 23/30 = Allele perlahan. dengan menggandakan 2pq bagi setiap satu populasi dan mengira nilai purata bagi ketiga-tiga populasi untuk setiap spesis.23) (0. dari julat 0 yang mewakili tiada perbezaan antara populasi tersebut. Untuk menentukan Fst. menandakan kenaikan perbezaan. q 0. Populasi 3 (individu 1 hingga 15 dari kiri ke kanan) Slo w Fast 1 2  3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jum 8         22         Langkah 2 Anda perlu mengukur perbezaan genetik diantara populasi tersebut. meningkat. heterozygousity perlu dikira bagi setiap spesis (Hs). p Populasi 1 Populasi 2 Populasi 3 7/30 = 0.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Pterostylis polyzymus. Allele cepat. Biasanya Wright’s Fixation Index or Fst digunakan.

digandakan dengan 2 x purata p x purata q.06/3= Allele perlahan.57 23/30 Allele perlahan.60 0.= 2 x purata p x purata q = 2 x 0. Jangkaan heterozygosity (Ht) bagi Pterostylis isozymus Allele cepat.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Purata (Hs) Frekuensi allele bagi Pterostylis polyzymus. Jangkaan frekuensi heterozygote di dalam populasi ini dikatakan mempunyai kawasan pembiakan yang besar dengan tiadanya perbezaan genetik pada tahap populasi biasa. q 2xpx q 0.70/3 = 0.46 Langkah 3 Kira heterozygosity jika ketiga-tiga populasi meneruskan pembiakan. p Populasi 1 Populasi 2 Populasi 3 Purata frekuensi allele 7/30 18/30 26/30 0. p Populasi 1 Populasi 2 Populasi 3 Purata (Hs) =1. Allele cepat.77 (Ht). q 0.57 x purata q = (Ht) = 2pq =? =? 50 . (Ht).23 0.87 1. Lakukan kiraan dengan mencari purata bagi p dan q ke atas ketiga-tiga populasi bagi setiap spesis.

dengan variasi populasi. sertakan indeks jumlah variasi genetik yang ditemui di dalam satu populasi local. Nilai antaranya menunjukkan beberapa divergen genetik.35 / 0. menunjukkan divergen yang besar di antara populasi Pterostylis isozymus.49 – 0. RUMUSAN • Pterostylis isozymus Fst = (Ht .= 2 x the average p x the average q = (Ht) = 2pq = ? = ? Langkah 4 Anda perlu mengira jumlah local. p Populasi 1 Populasi 2 Populasi 3 Purata frekuensi allele Allele perlahan.1 menunjukkan nilai divergen yang besar di dalam populasi (iaitu populasi yang berbeza dari segi genetik antara satu sama lain).Hs) / Ht. 51 .1 .49 = 0.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Jangkaan heterozygosity (Ht) bagi Pterostylis polyzymus Allele cepat. Oleh itu. (Hs) perlu dicari jika mereka adalah dari populasi besar yang sama. Fst = (Ht . (Ht). Frekuensi sisihan bagi heterozygotes di dalam populasi yang berasingan. q (Ht).Hs) / Ht = 0.29 Fst > 0. di mana nilai Fst < 0.

0. Laporan Anda 1. Apakah pertimbangan selain genetik yang akan mempengaruhi pilihan anda? 4. Bagaimanakah anda peruntukkan dana yang terhad bagi pemerolehan tanah lembap? Jelaskan dengan wajar keputusan anda di dalam konteks memelihara jumlah genetik diversiti yang maksimum yang menggambarkan kedua-dua spesies. Populasi Pterostylis ________ adalah lebih divergen daripada populasi Pterostylis _________.02 Fst <0.Hs) / Ht = 0.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI • Pterostylis polyzymus Fst = (Ht . Mengapakah lebih daripada satu populasi akan wujud bagi setiap spesis yang dilindungi? 5. Adakah populasi bagi setiap spesies adalah berbeza antara satu sama lain? Adakah sesuatu spesies mempunyai lebih diversiti antara populasi daripada yang lain? Yang mana satu? 2. adalah sama secara genetik antara satu sama lain.46 / 0. menunjukkan tiada divergen di antara populasi Pterostylis polyzymus. Oleh itu. Diberi bahawa kedua-dua allele pada lokus yang dikaji ditemui bagi setiap spesies.1 . 3.47 . populasi Pterostylis _________. Melalui pembacaan oleh Eldridge (1998) yang bertajuk ‘Trouble in Paradise’.47 = 0. bagaimanakah saintis memaksimakan diversiti genetik bagi pengenalan semula 52 .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI populasi? Mengapakah mereka tidak memilih hanya sejenis haiwan dari pulau tersebut? 53 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful