Perkara Kata nama Kata kerja Kata adjektif Kata tugas – kata hubung Kata seru Kata Tanya

Kata pangkal ayat/sandang Kata perintah Kata pembenar Kata nafi Kata arah Kata sendi Kata bilangan Kata bantu Kata penguat Kata penegas Kata pemeri Kata pembenda Kata penekan Penanda Wacana Pengimbuhan Penggandaan Pemajmukan Peribahasa- simpulan bahasa -- Perumpamaan/pepatah(bidalan) Polisem Antonim Sinonim Penjodoh bilangan Hukum DM Cakap ajuk cakap pindah Pilih ayat-ayat pkt bergaris dg.betul Pilih jawapan bagi ayat tanya Pilih ayat tanya yang betul Pilih ayat yang sama maksud Pilih ayat yang betul Pilih ayat-ayat yang betul Isi tempat kosong dgn peribahasa Petikan 1 Petikan 2

2005 1 4 3 2

2006 2 3 3 2

2007 2 2 2 1

2008 1 4 2 1

2009 1 2 3 1 a a a a 1 1 a a a

2010 2 2 3 2

2011 2 2 3 1 a

2012 0 3 3 1

1 1 2

1

1

1 1 1

1 1 1

2 2

1 1

1

2 1 1 a 1 a a 2 1 1 2 2 1 1 5 5

3 1 1 1 a 1 1 2 a a 1 1 1 2 1 2 1 5 5

2 2 1 2 a 1 1 1 a a 3 1 1 2 3 2 2 5 5

1 2 2 1 1 a 1 1 1 a a 2 1 1 2 1 2 1 5 5

2 2 1 1 1 a 1 1 2 a a 2 1 1 2 1 2 1 5 5

3 2 1 1 1 a 1 1 1 a a 2 1 1 2 1 2 1 5 5

2 2 1 1 1 a 1 1 1 a a 2 1 1 2 1 1 2 5 5

3 2 1 A 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 5 5