SULIT

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2013
BAHASA MELAYU – PEMAHAMAN 011
SEPTEMBER 50 minit Lima puluh minit

tundA set 2 (tujuan nak dapat A)
================================================================= JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan,iaitu A,B,C dan D. Bagi setiap soalan,pilih satu jawapan sahaja.Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Jika kamu hendak menukar jawapan,padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

4.

___________________________________________________________________________ Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak. 011 [Lihat sebelah]

SULIT

1

Soalan I hingga Soalan 20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. Soalan 1 berdasarkan gambar 1 “Petang nanti _______________ diminta oleh Cikgu Yatie supaya berkumpul di makmal komputer,” kata Haida kepada kawan-kawannya. A kita B anda C beliau D mereka

1

Gambar 1 2. Pertandingan bola sepak itu akan diadakan di _______________ . A Stadium Merdeka B Dayabumi C KLCC D Sri Perdana 3. Filem itu mengisahkan perjuangan dan pengorbanan rakyat semasa menentang _______________ . A penjenayah B penjajah C pentadbir D penderhaka Soalan 4 berdasarkan Gambar 2

Gambar 2

2

4

________________ televisyen itu sedang melaporkan keadaan banjir di negeri Johor. A B C D Juruacara Juruhebah Jurucakap Jururakam

5

Keluarga Encik Malek telah _______________ rancangan mereka untuk ke luar negara kerana menghadapi masalah kewangan. A memutuskan C menghapuskan B membatalkan D menolakkan Suraya dimarahi oleh ibunya kerana nasi yang ditanaknya telah _______________ . A tengik C masam B hangit D basi Mak Milah tidak menggunakan minyak masak itu kerana berbau _______________ . A busuk C tengik B hangit D masam Buku cerita Aisyah sebenarnya ada _______________ Noni. A di C kepada B pada D dengan

6

7

8

Soalan 9 berdasarkan Gambar 3 Sebelum mengakhiri ucapannya, Cikgu Amir menyampaikan beberapa _____________ pantun nasihat.
9

A B C D Soalan

rangkap baris patah naskhah 10 berdasarkan gambar 4

3

Gambar 3

Gambar 4

10

Selera makan anaknya berselera ___________sejak sembuh daripada demam panas. A terlalu B paling C benar D agak

11

Roslan membaca buku di bawah cahaya pelita yang ___________ bekalan elektrik terputus sejak pagi tadi. A gelap B pudar C kabut D buram Walaupun tembakan itu mengenai dada, namun beliau masih selamat kerana memakai baju ____________ peluru. A telus B kalis C telap D tegap Penerangan _____________ teknik menjawab soalan UPSR Bahasa Malaysia Penulisan itu disampaikan oleh Puan Zakiah. Atentang Bseperti C untuk D akan Sewaktu berbelanja di Kuala Lumpur, saya menjadi ______________ kerana terlalu banyak pilihan. 1. pening kepala 2. mata-mata gelap 3. rambang mata 4. gelap-gelita

12

13

14

4

15

Iwan menjadi _______________ bekerja di tempat itu. Pegawai atasannya tidak berlaku adil kepada pekerja-pekerjanya. A penawar hati B tawar hati C tawar-menawar D tawaran hati

Soalan 16 berdasarkan Gambar 5
16

Hasil ___________ penulis tersohor itu kerap tersiar dalam akhbar tempatan. A buah tangan B buah mulut

C D

buah pena buah hati

Soalan 17 hingga 18 Sikap Farid yang begitu kedekut menyebabkan dia kurang disenangi oleh rakan-rakannya. Perkataan seerti bagi kedekut ialah A hati B lokek C culas D pemurah
17

18

Puan Rohani akan berhijrah ke Johor Bahru pada bulan hadapan. Perkataan berlawan bagi berhijrah ialah A beralih B bertukar C berpindah D bermastautin

19 Berapakah jumlah peserta yang akan menyertai perkhemahan pengakap di Manong? Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas. A Sebanyak empat puluh orang peserta akan menyertai
5

perkhemahan pengakap di Manong. B Perkhemahan pengakap di Manong diadakan pada cuti penggal persekotahan. C Semua anggota pengakap menyertai perkhemahan pengakap di Manong.
20

Amira sudah menyerahkan buku kedatangari itu kepada Cikgu Azura. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas. A Siapakah yang mengambil buku kedatangan tu? B Bilakah Amira menyerahkan buku kedatangan itu? C Di manakah Amira meletakkan buku kedatangan itu? D Apakah yang dilakukan oleh Amira pada buku kedatangan itu?

Soalan 21 hingga 22 Pilih ayat yang betul. 21 A Azman cacat bila dilahirkan. B Dia ketawa bila susah hati. C Dia hanya berseorang sahaja sekiranya bersiar - siar. D Emak memasak manakala saya mencuci pinggan sahaja. 22 A Shamsul memberi hadiah kepada gurunya. B Siti menunggunya daripada pukul tiga petang lagi. C Mei Lin sangat hormat terhadap ibu bapanya. D Kumpulan nasyid itu terdiri dari lima orang pelajar di saya.

sekolah

Soalan 23 dan Soalan 24 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.
21

I II III IV A B C
D

Mak Cik Timah cemas hati kerana anaknya masih belum pulang. Mangsa cemas itu dapat diselamatkan oleh seorang nelayan. Orang tua itu meninggal dunia akibat cemas terhidu asap. Pasukan Bulan Sabit Merah sedang memberikan pertolongan cemas kepada mangsa Tsunami. I dan II sahaja I dan IV sahaja II dan III sahaja Ill dan lV sahaja Kakak memetik bunga telur di pelamin. Azrin memetik sape sambil menyanyi.

22

I II

6

III Fasilitator itu memetik kata-kata daripada buku Pendeta Za’ba. IV Nenek memetik sisa makanan di Iantai.

A I dan II sahaja B II dan III sahaja C II dan IV sahaja D III dan IV sahaja Soalan 25 dan Soalan 26 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. 23 “Jemputlah ke majlis perkahwinan saya pada minggu hadapan,” kata Fauziah kepada Nita. A Fauziah mempelawa Nita ke majlis perkahwinannya pada minggu hadapan. B Fauziah merayu Nita agar datang ke majlis perkahwinannya pada minggu hadapan. C Fauziah meminta Nita bertandang ke majlis perkahwinannya pada minggu hadapan. D Fauziah mengarahkan Nita datang ke majlis perkahwinannya pada minggu hadapan. Novel baru penulis terkenal itu akan dipasarkan sebelum Disember. A Sebelum Disember, novel terkenal penulis baru itu akan dipasarkan. B Sebelum Disember, penulis baru terkenal itu akan memasarkan novelnya. C Sebelum Disember, novel baru penulis terkenal itu akan memasuki pasaran. D Sebelum Disember, penulis terkenal novel baru itu akan memasuki pasaran.

24

Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih ayat yang betul. 25 A Nurul seolah-olah kandar patah setelah diberhentikan kerja.

7

B Khairuddin baru pertama kali menyertai acara boling padang. C Rantai lehernya itu diperbuat daripada putih emas dan batu mutiara. D Siti Naizura mata sakit melihat sampah bersepah-sepah di perhentian bas itu.

26

Kasim mempunyai banyak rakan-rakan yang tinggal di kampung itu. II Lebuh raya itu sedang diperlebar oleh pekerja Lebuh Raya Malaysia. III Oleh sebab dia berkelulusan tinggi, dia diterima bekerja di syarikat itu. IV Semua anai-anai itu mati bila Pak Din membubuh racun di pangkal pokok durian itu. A I dan II sahaja B I dan Ill sahaja C II dan Ill sahaja D II dan IV sahaja Chee Seng bukan pemain pasukan bola sepak sekolahnya. II Mak Cik Ida memasukkan sedikit cili sos ke dalam mi goreng. Ill Suraya masih sedang bersiap-siap ketika rombongan pengantin lelaki tiba. IV Pusat pulih baik kereta Kancil telah mula beroperasi pada tahun lepas. A I dan II sahaja B I dan III sahaja

I

27I

C Il dan lll sahaja
D 30

II dan IV sahaja

Kesesakan lalu lintas di Jalan Jelawat sering berlaku pada waktu pagi. II Mereka hanya tiba satu setengah jam selepas majlis itu berlangsung. III Wajah Zurin ayu sekali sejak dia menggunakan produk kecantikan itu. IV Pak Ali menelan secawan air tebu yang dikunyahnya. A I dan II sahaja B I dan III sahaja C II dan IV sahaja D III dan IV sahaja

I

8

Soalan 31 hingga 35 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Jika anda ke negeri Kedah Darul Aman jangan lepaskan peluang untuk berkunjung ke Rimba Rekreasi Bukit Wang. Ia terletak tidak berapa jauh dari pekan Jitra. Di rimba ini terdapat aliran air terjun dari puncak bukit. Menurut cerita orang-orang tua, rimba ini dinamakan Bukit Wang yang bermaksud kawasan air terjun. Rimba rekreasi ini terletak dalam kawasan Hutan Simpanan Bukit Perangin. Di hutan simpan ini terdapat beberapa buah bukit, iaitu Bukit Besar, Bukit Bertam dan Bukit Hangus. Jalan-jalan hutan telah disediakan supaya anda senang mengembara dan tidak sesat di bukit-bukit tersebut. Bagi yang berminat untuk mendaki, mereka bolehlah mendaki puncak Bukit Besar. Di sepanjang perjalanan ke puncak bukit itu terdapat berbagai-bagai jenis tumbuhan liar yang menarik. Tiupan anginnya juga amat menyegarkan. Anak sungai di Bukit Wang ini dipenuhi batu-batan. Dahulunya air sungai ini ditakungkan ke dalam sebuah kolam dan diproses untuk dibekalkan kepada penduduk tempatan. Di sini terdapat berbagai-bagai kemudahan disediakan untuk pengunjung-pengunjung. Terdapat pondok-pondok kecil untuk berehat. Bagi anda yang membawa keluarga, sebuah taman permainan kanak-kanak dan gelanggang sepatu roda juga disediakan. Di samping itu, tandas dan bilik persalinan ada disediakan. Bagi yang beragama Islam apabila berkunjung ke sini, sebuah surau disediakan untuk bersembahyang. Selain itu, beberapa buah gerai menjual makanan terdapat di sini. Gerai-gerai ini dibuka pada hari-hari perayaan dan cuti mingguan sahaja. Anda juga boleh berkhemah dan bermalam di rimba ini jika mendapat kebenaran daripada Jabatan Hutan Kedah Utara yang pejabatnya terletak di Jitra. 31. Di manakah letaknya Rimba Rekreasi Bukit Wang? A Di Bukit Besar B Di Bukit Bertam C Di Bukit Hangus D Di Bukit Peranginan

32.

Bukit Wang dalam petikan di atas ialah nama yang diberikan kepada A kawasan air terjun B hutan rimba rekreasi C beberapa buah bukit

9

D 33.

kawasan hutan simpan

Jalan-jalan hutan disediakan untuk membolehkan …. A pengunjung melawat taman rekreasi B pengunjung melihat tumbuhan liar C pengembara mendaki bukit D pengembara pergi ke tempat perkhemahan Apakah aktiviti yang tidak boleh dilakukan tanpa kebenaran pihak berkuasa? A menjual makanan di gerai B berkhemah dan bermalam C berehat di pondok-pondok kecil D menggunakan gelanggang sepatu roda Perkataan menyegarkan dalam petikan bermaksud A menyamankan B menyihatkan C menyejukan D menyedapkan

34.

35.

Soalan 36 hingga 40 Baca dengan teliti perbahasan ini dan jawab soalan berikut Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang memegang teraju keadilan dan kebenaran serta para hadirin yang dihormati sekalian. Tajuk perbahasan kita pada kali ini ialah “Kemiskinan Adalah Punca Kegagalan Dalam Pelajaran”. Saya selaku pembangkang, membangkang seratus peratus tajuk ini. Hadirin sekalian, Dalam zaman serba moden dengan pelbagai perlatan canggih, sudah semestinya kemiskinan tidak boleh sama sekali dijadikan punca sebenar kegagalan seseorang mengejar atau mencapai kejayaan. Khususnya dalam bidang pelajaran. Peralatan canggih yang dimaksudkan seperti komputer dan internet sepatutnya digunakan sepenuhnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sekiranya segala kemudahan yang telah sedia ada disiasiakan, maka bukanlah kemiskinan yang menjadi penghalang kejayaan dalam pelajaran, sebaliknya kerana sikap malas berusaha dan tidak mengambil berat terhadap pelajaran punca sebenar seseorang itu gagal dalam pelajaran. Hadirin sekalian,

10

Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Justeru, tidak hairanlah jika pada masa sekarang kita mendapati ramai anak golongan miskin yang menjadi penghuni di universiti-universiti tempatan dan luar negara. Sebelum saya mengakhiri hujah saya, ingin saya tegaskan bahawa kemiskinan bukanlah punca sebenar kegagalan dalam pelajaran. Sekian, terima kasih. 36. Berdasarkan petikan di atas, apakah yang menyebabkan seseorang itu gagal dalam pelajaran? A Ramai pelajar yang gagal dalam pelajaran terdiri daripada golongan miskin B Kehidupan keluarga yang serba kekurangan dan kemiskinan C Tiada kemahuan dan tiada jalan ke arah mencari ilmu D Memiliki sikap pemalas dan tidak mengambil berat terhadap pelajaran Perkataan ‘penghuni’ dalam petikan di atas membawa maksud…… A mahasiswa B pemimpin C ketua D ahli keluarga Pilih penyataan yang benar tentang petikan di atas A kemiskinan adalah punca sebenar yang menjadi penghalang seseorang mencapai kejayaan dalam pelajaran B kecanggihan alat-alat seperti komputer dan internet menyukarkan seseorang berjaya dalam pelajaran C seseorang itu tidak boleh menggunakan peralatan yang canggih seperti komputer dan internet tanpa ilmu pengetahuan yang sempurna D Sikap masas bukan menjadi salah satu punca kegagalan seseorang itu Rumusan daripada petikan di atas ialah….. A tanpa ilmu pengetahuan seseorang itu dapat masuk universiti B peralatan canggih seperti komputer dan internet mesti digunakan oleh semua orang C kemiskinan tidak boleh dijadikan alasan menghalang seseorang untuk berjaya dalam pelajaran D ilmu pengetahuan amatlah penting dalam kehidupan kita

37.

38.

39.

11

40.

Apakah maksud “Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan”? A seseorang yang rajin berusaha dan berfikir untuk berjaya akan berjaya B hanya orang yang rajin berusaha akan berjaya C orang yang sentiasa suka bertanya D orang yang mahu berjaya tanpa berusaha akan turut berjaya

KERTAS SOALAN TAMAT

12

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.