NO.KAD PENGENALAN/ NO.

SIJIL KELAHIRAN ANGKA GILIRAN

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2013
BAHASA MELAYU – PENULISAN 012
SEPTEMBER 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit

tundA set 6 (tujuan nak dapat A)
=============================================================== JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Bahagian No. soalan Markah 1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B, dan Bahagian C. 2. Anda dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian. 3. Bagi Bahagian B, anda boleh memilih sama ada menjawab Soalan 1, Soalan 2 atau Soalan 3 4. Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan. Sekiranya helaian kertas jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan kertas jawapan tambahan daripada pengawas peperiksaan. Kertas jawapan tambahan( jika ada) hendaklah diikat dan dihantar bersamasama buku soalan. A

B

C

JUMLAH

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak 012 (Lihat sebelah ) SULIT

012
BAHAGIAN A (Masa dicadangkan: 15 minit) ( 10 markah) Tulis lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah

1. ………………......................................................................................................... ……………………………………………………………………………………….. 2. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… 3. ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 4. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………. 5. ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. BAHAGIAN B (Masa dicadangkan: 40 minit)

(30 markah)

Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah.

1. Kamu mengikut ibu kamu pergi membeli pakaian sekolah di sebuah kedai pakaian di bandar. Ceritakan pengalaman kamu itu. Atau 2. Kamu sekarang berada di kampung. Tulis sepucuk surat kepada ibu kamu menceritakan keadaan dan aktiviti kamu di kampung. Atau 3. Sekolah kamu telah mengadakan Hari Keluarga. Guru kamu meminta kamu

menulis laporan aktiviti tersebut untuk dimuatkan di dalam majalah sekolah.

BAHAGIAN C

( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah)

Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Amin mengayuh basikal pulang dari sekolah. Hujan mulai turun renyairenyai. Tiba di selekoh, dia melihat sebuah kereta melanggar sebatang pokok. Lalu Amin menghampiri kereta tersebut dan melihat pemandunya pengsan dan kepalanya berdarah. Dia cuba membuka pintu kereta dan kemudiannya datang beberapa orang untuk menolong. Akhirnya pemuda itu berjaya dikeluarkan dari kereta dan mereka menahan sebuah kereta untuk menghantarnya ke hospital. Pemandu itu yang tersedar pada masa itu sempat mengucapkan terima kasih kepada kami. Amin pulang dengan hati yang puas kerana dapat membantu orang dalam kesusahan

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.