NO.KAD PENGENALAN/ NO.

SIJIL KELAHIRAN ANGKA GILIRAN

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2013
BAHASA MELAYU – PENULISAN 012
SEPTEMBER 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit

tundA set 8 (tujuan nak dapat A)
=============================================================== JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Bahagian No. soalan Markah 1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B, dan Bahagian C. 2. Anda dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian. 3. Bagi Bahagian B, anda boleh memilih sama ada menjawab Soalan 1, Soalan 2 atau Soalan 3 4. Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan. Sekiranya helaian kertas jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan kertas jawapan tambahan daripada pengawas peperiksaan. Kertas jawapan tambahan( jika ada) hendaklah diikat dan dihantar bersamasama buku soalan. A

B

C

JUMLAH

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak 012

012

(Lihat sebelah ) SULIT

SULIT BAHAGIAN A (Masa dicadangkan : 15 minit) (10 markah)

012

1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar.

012 SULIT BAHAGIAN B (Masa dicadangkan : 40 minit) (30 markah) Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

SULIT 012

1. Kamu sering melakukan kesalahan disiplin di sekolah seperti datang lewat dan tidak berpakaian kemas. Kamu telah diberi amaran oleh guru disiplin. Kamu juga berjanji akan berubah. Nyatakan tindakan-tindakan yang kamu lakukan bagi menunaikan janji kamu. ATAU 2. Anda ialah salah seorang pemain pasukan badminton sekolah. Satu latihan telah diadakan tetapi anda tidak dapat hadir. Tulis sepucuk surat kepada guru ko-kurikulum anda untuk memaklumkan perkara itu. ATAU 3. Anda telah menyertai pertandingan syarahan peringkat sekolah. Tajuk syarahan tersebut adalah ‘Faedah Bersukan’. Tuliskan teks syarahan tersebut.

012 SULIT BAHAGIAN C (Masa dicadangkan : 20 minit) (20 markah)

SULIT 012

Tulis lima nilai atau pengajaran yang kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Abu seorang murid yang baik. Walaupun hidup keluarganya miskin namun Abu tidak pernah merungut. Ayah Abu sudah lama meninggal dunia. Abu tinggal dengan ibunya yang sudah tua. Selepas pulang dari sekolah, Abu akan menjaja kuih-muih yang dibuat oleh ibunya. Dia menjaja kuih di merata ceruk kampung tanpa perasaan malu. Hasil jualan kuih itulah mereka dua beranak dapat menyara kehidupan dalam serba kekurangan. Pada sebelah malamnya, Abu mengulang kaji pelajaran. Dia bertekad untuk berjaya dalam pelajaran. Dia mahu mengubah nasib hidup mereka. Dia tidak mahu ibunya bekerja lagi. Dia mahu ibunya berehat dan hidup dalam keadaan yang lebih senang.

012

SULIT

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.