Adrian Nagel

METODE DE MANAGEMENT

METODE DE MANAGEMENT
Metodă = procedeul folosit pentru atingerea unui obiectiv.

Metoda de management = mijlocul prin care se realizează în condiţii optime funcţiile managementului, în scopul obţinerii unor rezultate cât mai bune, prin utilizarea raţională a resurselor umane, materiale şi financiare de care dispune unitatea economică.

2. limitânduse la nivelurile compartimentelor de muncă. . Metode generale: pot fi aplicate atât la nivelul întregii întreprinderi cât şi la nivelul compartimentelor (în toate domeniile de activitate şi la toate nivelele ierarhice). Metode specifice: au aplicabilitate mai restrânsă utilizânduse eficient într-un domeniu sau altul de activitate.CLASIFICAREA METODELOR DE MANAGEMENT 1.

3. 11. 7. 10. Managementul prin obiective. 4. .Managementul prin consimţământ. 9. 6. Managementul prin plan. 5. Managementul prin proiecte.Managementul prin informaţii şi comunicare. 8. 12. 2. Managementul prin cooperare şi colaborare. Managementul prin delegare. Managementul prin bugete. Managementul prin excepţie. Managementul prin rezultate. Managementul previzional. Managementul prin sistem.Metode generale 1.

controlul si evaluarea rezultatelor. Avantajele metodei: * concentrarea activitatii intregului potential uman pe directii clare. actiunea managerilor si a compartimentelor pentru realizarea obiectivelor si a planului de actiune. identificarea factorilor ce pot ingreuna atingerea lor si a masurilor pentru eliminarea influentelor negative a unor factori. * cresterea motivatiei. 3. Managementul prin Obiective (Management by Objectives) Este o metoda de management prin care se stabilesc obiective ca baza a realizarii unei eficiente ridicate intr-o intreprindere sau in unele compartimente. * imbunatatirea relatiei intre manageri si compartimente.1. * formarea unui stil de management participativ. * atenuarea si chiar eliminare unor contradictii din activitatea de management a intreprinderii. 2. . stabilirea obiectivelor.exprimate prin obiective. Metoda de management prin obiective comporta parcurgerea succesiva a urmatoarelor etape: 1. stabilirea de noi obiective. * obisnuirea managerilor sa devina mai mobili si mai dinamici.

strategie: reprezinta alegerea rationala a celor mai bune decizii fundamentale pe care trebuie sa le ia managerii pentru incadrarea eficienta a intreprinderii in mediul economic (ea cuprinde ansamblul de decizii care asigura indeplinirea obiectivelor).tactica: reprezinta totalitatea mijloacelor intrebuintate pentru a izbuti intr-o actiune. .politica: urmareste stabilirea modalitatilor concrete de realizare a obiectivelor planificate .2. Se bazeaza pe: . Managementul Previzional Acest concept consta in precizarea pe termen lung a obiectivelor unitatii economice.obiective: reprezinta scopuri. . . formulate in functie de cadrul directional al planurilor de dezvoltare dar si al strategiilor intreprinderii. deziderate exprimate intr-o forma cuantificabila pe care o firma sau un colectiv de oameni si le propun a fi indeplinite in vederea realizarii unor cerinte mai generale. . teluri.

au ca unitate de masura pe cea monetara. .sa prefigureze viitorul intreprinderii sub forma unor obiective cuantificate si realizabile.3. Metoda are ca element specific faptul ca da posibilitatea managerilor ca in cadrul aceleiasi aplicatii sa realizeze doua faze ale procesului de management: .prin folosirea eficienta a resurselor se asigura conditiile pentru ridicarea nivelului motivatiei. .realizarea bugetului este singurul mijloc de evaluare si apreciere a personalului.este un sistem rational de alocare a resurselor. .asigura ridicarea nivelului responsabilitatilor. a responsabilitatii in antrenarea personalului la atingerea obiectivelor si a consumului rarional de resurse.sa contoleze intreaga activitate prin informatiile privind executia bugetului Avantajele metodei: . iar ca forma de exprimare pe ce contabila. Managementul prin bugete Aceasta metoda se bazeaza pe un model specific de planificare si control al activitatilor in care obiectivele sunt cu precadare financiare. . .

amploarea proiectului. Aceasta metoda se poate realize in cateva variante: MPP cu responsabilitate individuala – atribuirea responsabilitatii pentru realizarea proiectului unei singure persoane care coordoneaza activitatea proiectului MPP cu stat-major – la realizarea proiectului participa mai multe grupuri de specialisti si persone atat din cadrul unitatii. stabilirea subdiviziunilor organizatorice.4. definirea din punct de vedere organizatoric a procesului. desemnarea managerului de proiect si a colaboratorilor. Faze ce trebuie parcurse in aplicarea MPP: definirea generala a proiectului (precizarea obiectivului. . conceput in vederea solutionarii unor probleme complexe. evaluarea periodica a stadiului realizarii proiectului Avantajele metodei: .pe parcursul realizarii proiectului se pot aduce corectii in ce priveste participantii si termenele.prezinta cele mai bune conditii pentru solutionarea problemelor specifice care nu pot fi realizate cu alte metode. criteriile de apreciere a rezultatelor finale). . dar precis definite. pregatirea climatului pentru implementarea MPP. . derularea activitatilor pentru realizarea proiectului. Managementul prin proiecte Este un sistem de management cu o durata de actiune limita. cat si din afara (activitatea este coordonata de un colectiv asemeni unui stat-major).obisnuieste manageri i sa fie mai indrazneti si responsabili. MPP mixt – imbina cele doua sisteme.

urmareste doua rezultate: de integrare a tuturor resurselor existente in cadrul unui sistem orientat spre rezolvarea obiectivelor. personalitate juridica.considera societatea comerciala ca un tot unitar cu autonomie functionala.foloseste cel mai des instrumentarul matematic. . ingineria si managementul sistemelor. reglarea sistemului respective in vederea realizarii unei actiuni eficiente. fonduri cu intrari proprii pe care le transforma in procesul muncii in iesiri necesare mediului pe baza comenzilor date de acestea.urmareste definirea cadrului general de desfasurare a activitatii societatii comerciale. .5. . analiza. Are urmatoarele trasaturi: . .asigura semiindependenta subsistemelor. simplificarea procesului managerial si de reglare. tehnica electronica de calcul. . definirea elementelor sistematizarii. Managementul prin sisteme Managementul pe baza de sistem presupune integrarea tuturor resurselor existente in cadrul unui sistem.

conducerea superioara e degrevata de problemele de detaliu putand sa acorde mai mult timp problemelor importante. nivelurile inferioare ale conducerii participa la procesul managerial si in luarea deciziilor. . O conducere pe baza de exceptie se caracterizeaza printr-o succesiune de faze specifice care se repeta in mod curent in procesul de management: faza stabilirii marimilor (valorilor) planificate. in sensul ca un manager sa aiba posibilitatea de a se concentra asupra acelor probleme ce reclama interventia sa. faza analizei cazurilor exceptionale. se asigura nivelurilor de conducere medii si inferioare o sfera concreta de activitati crescand in felul acesta responsabilitatea lor .6. faza determinarii tolerantelor si a limitelor abaterilor considerate admisibile. faza compararii nivelului realizat cu cel preliminar si stabilirea cazurilor exceptionale. Avantajele metodei: aplicarea permanenta a acestei metode duce la o diviziune foarte rationala a muncii si la cresterea eficientei managementului.Managementul prin exceptie (Management by Exception) Acest tip de management urmareste simplificarea procesului de conducere.

Sinectica. .CLASIFICAREA METODELOR DE MANAGEMENT Metode specifice Utilizate in elaborarea previziunilor Tehnica Delphi. Utilizate in stimularea creativitatii Brainstorming. Analiza valorii. Regiunea Phillips ’66. Matricea descoperirilor. Gordon. Tehnica Pattern. Tehnica scenariilor.

sa permita un control dozat. sa contribuie la cresterea eficientei muncii de conducere si la masurarea acesteia. . sa nu fie dominate de procedee sau reguli prea rigide. sa nu impuna interventia frecventa a managerilor de la nivelele superioare pentru proiecte delegate.Alegerea metodei de management Metoda de management trebuie sa satisfaca urmatoarele cerinte: sa simplifice actiunile managerilor.

EXEMPLIFICARE Club Sportiv Societate pa acţiuni: ” FC Poli” Metoda de management propusa: prin obiective .

.ETAPA I Stabilirea obiectivelor. Identificarea factorilor negativi. Stabilirea masurilor.

– cresterea numarului de colaborari .OBIECTIVE Obiectiv general – “FC Poli” sa devina lider de piata in domeniul recuperarii in afectiuni ortopedico-traumatice. Obiectiv partial – cresterea numărului de spectatori.

Imposibilitatea deplasarii in anumite cazuri a clientilor pana la cabinet. Amortizare lenta a investitiilor. Calitatea tratamentului poate fi mai scazuta fara colaborari cu cabinete de ortezare si cabinete de psihoterapie. Informatiile insuficiente detinute de catre fani. Legislatia care prevede ca o persoana poate beneficia de servicii de recuperare medicala o data pe an maxim 10 zile. Lipsa interdisciplinaritatii si prezenta orgoliului personal. . Nevoia clientului este satisfacuta treptat si incet comparativ cu plata tratamentului. Insuficienta platii serviciilor oferite de CNAS.IDENTIFICAREA FACTORILOR NEGATIVI Lipsa informatiei potentialilor clienti. maxim 4 proceduri.

orteze). . Imbunatatira colaborarii cu medici specialisti si de familie. carje.MASURI LUATE PENTRU INLATURAREA FACTORILOR NEGATIVI Informarea populatiei prin campanii de educare cu privire la recuperarea medicala. Colaborarea cabinetului cu un ONG ce se adreseaza persoanelor cu handicap (care sa ofere clientului transportul la cabinet sau la nevoie scaun cu rotile. Realizarea de colocvii. conferinte si mese rotunde in vederea cresterii informarii medicilor specialisti si de famillie. Colaborarea cu un psihoterapeut. Achizitionarea de aparatura medicala. Oferirea serviciilor de recuperare la domiciliul clientului atunci cand este nevoie. Colaborarea cu un cabinet de ortezare-protezare.

.ETAPA II Actiunea managerilor. Managerul va ierarhiza masurile ce trebuie luate in functie de efectele lor: pe termen scurt. mediu si lung. Actiunea compartimentelor de lucru.

Initierea colaborarii cu medici de specialitate ortopezi si de familie.MASURI PE TERMEN SCURT Cresterea bazei materiale. Identificarea ONG-urilor cu care poate colabora. . Initierea programelor de informare a populatiei.

MASURI PE TERMEN MEDIU SI LUNG Cresterea pregatirii profesionale a angajatilor. Angajarea unor noi specialisti pentru a satisface optim nevoile clientilor. Continuarea colaborarii cu medicii de specialitate si de familie. Atragerea clientilor catre firma prin masuri de marketing. .

ETAPA III Controlul si evaluarea rezultatelor Stabilirea de noi obiective .

Evaluari periodice ale personalului.Controlul si evaluarea rezultatelor Evaluarea numarului de clienti ce s-au adresat cabinetului. Interpretarea chestionarelor adresate clientilor. Evaluarea numarului de medici ce colaboreaza cu cabinetul. .

STABILIREA NOILOR OBIECTIVE Extinderea activitatii prin deschiderea unui alt punct de lucru in aceeasi localitate sau intr-o localitate invecinata. Cresterea numarului de angajati. Supraspecializarea angajatilor prin efectuarea unor stagii de pregatire in tara sau strainatate .