CARACTERISTICILE UNUI PROIECT.

CICLUL DE VIAŢĂ; TIPURI DE PROIECTE; FAZELE UNUI PROIECT; EVALUAREA UNUI PROIECT

I.0. Noţiunea de proiect Companiile dezvoltă proiecte ca părţi ale programelor, sau de sine stătătoare, având drept scop atingerea obiectivelor de dezvoltare economică identificate prin procesul propriu de planificare strategică.

Proiectele pot fi gestionate de companie sau contractate de la companie specializată în management de proiect. Din acest punct de vedere putem spune ca proiectele sunt demersuri unice, inedite, cu o durată determinată care vor aduce un beneficiu companiei şi anume realizarea unui nou obiectiv de dezvoltare. Derularea lor comportă un grad de incertitudine şi risc. Un proiect este un mod de a lucra, de a organiza resurse (umane, materiale, financiare şi timp) şi activităţi pe o durată determinată având ca scop obţinerea unui rezultat final. S-au identificat următoarele definiţii pentru un proiect:

1

5. fiecare având un interes în derularea proiectului. de complexitate ridicată.(SR 13465: 2002) Organizaţie temporară. materiale şi financiare sunt 2. pentru obţinerea unor rezultate materiale/imaterială (Gareis). Exemple de proiecte: ● Crearea unui site pentru organizaţie ● Achiziţionarea/construirea unui nou sediu pentru organizaţie 2 . odată terminat. urmând un ciclu de viaţă standard pentru a realiza schimbări benefice definite prin obiective cantitative şi calitative. cu restricţii de cost şi timp. Pentru majoritatea proiectelor clientul poate fi clasificat în mai multe categorii. prin controlul şi coordonarea resurselor umane. Organizaţie temporară constituităîn scopul de a desfăşura procese unice. Managerul de proiect. 4. chiar şi numai la nivel informal. cu specificaţii date. pentru a putea demara proiectul va studia cerinţele tuturor grupurilor menţionate. ● Au un rol în aprecierea reuşitei/succesului proiectului. Demersul în care resursele umane. 3. Ansamblu de activităţi cu caracter temporar realizate pentru îndeplinirea unui obiectiv bine precizat (PMBOK-Project Management Body of Knowledge) Combinaţie de resurse organizaţionale utilizate pentru obţinerea unor rezultate cu caracter de noutate care să susţină organizaţia (Cleland). pentru a executa procese de care depinde realizarea unor obiective cantitative şi calitative. urmând un ciclu de viaţă standard. tehnice. şi anume : ● Sponsorul sau titularul proiectului ● Finanţatorul ● Beneficiarul ● Utilizatorul final ● Clientul final ● Persoane cointeresate. cu restricţii de cost şi timp. Orice proiect se execută pentru cineva care poate fi o persoană individuală sau un grup de oameni.1. Aceştia sunt clienţii. organizate într-un mod specific pentru realizarea unei lucrări dintrun domeniu de activitate. creată şi organizată într-un mod nou. logistice şi financiare. Ei se caracterizează prin : ● Impun cerinţe referitoare la proiect ● Beneficiază de foloasele pe care le aduce proiectul.

• ciclul de viaţă al proiectului. Pentru satisfacerea sa este necesară alegerea unei strategii care să utilizeze la maximum capacitatea unei echipe de experţi ce gestionează sau implementează proiectul. • cadrul de desfăşurare. Prin urmare caracteristicile unui proiect derivă din următoarele elemente fundamentale : • data începerii proiectului . • data finalizării proiectului . Toate proiectele trebuie să respecte un set de reguli de bază. Nu se pot constitui ca proiecte acţiunile care au o durată neprecizată (Ex: tranzacţiile în sistemul contabil). • activităţile. Presupune existenţa unei date de start şi a unei date de finalizare. Această caracteristică a proiectelor duce uneori la existenţa unor constrângeri şi dă naştere la urgenţe. 2. vor exista în cadrul său evenimente şi circumstanţe noi.● ● ● ● ● ● Campania de marketing pentru un nou produs Reamenajarea departamentului X din companie Înnoirea reţelei IT/telefonice din cadrul companiei Reorganizarea activităţii unui departament (inclusiv management) Construirea unei case Dezvoltarea unui sistem informatic I. Putem identifica urmatoarele caracteristici ale proiectelor : 1. chiar dacă există şi proiecte asemănătoare. Unicitate 3 . Această caracteristică dă naştere la integrarea proiectului în activitatea companiei.1 Caracteristicile unui proiect Scopul unui proiect este. 3. sau care se pot repeta pe o durată de timp limitată. cu toate că se confruntă. care pot constitui factori de risc pentru realizarea acestora şi prin urmare necesită schimbări. pe toată durata de viaţă cu evenimente aleatoare. • bugetul alocat proiectului . în primul rând de a realiza un obiectiv care va duce la un câstig. la o situaţie dorită a fi satisfăcătoare. • obiectivele acestuia . Temporalitate. Noutate Orice proiect este nou. în general unice.

integritate şi incertitudine) presupun ca planificarea sa fie realizată riguros. flexibile şi orientate pe scopuri. În cazul proiectelor mari. De asemenea ajută pentru a face faţă incertitudinii. 4 . care sunt cunoscute de la începutul activităţilor) • Este o activitate complexă. Etapizarea ajută la gestionarea urgenţelor. iar răspunderile fiecărui membru din echipa care participă la proiect sunt bine definite • Are un anumit grad de risc care trebuie bine gestionat pentru ca proiectul să se realizeze în continuare • Creează o valoare nouă – produs/serviciu/idee/structură – unică şi cu un grad ridicat de noutate • Necesită o colaborare interdisciplinară în cadrul unei structuri organizatorice speciale. de anvergură. executare.Proiectele au caracter unic. Proiectele pot dura câteva zile/luni/ani în funcţie de complexitatea lor. evaluare. materiale. caracteristicile unui proiect fiind aşadar: • Limită de timp (dată de început şi de sfârşit bine stabilite) şi localizare bine delimitată în spaţiu • Are anumite obiective bine definite şi un scop care trebuie îndeplinite ca răspuns la o problemă pe care ne-am propus să o rezolvăm. Aceste trei caracteristici (temporalitate. bani. planificare. deoarece incertitudine există şi în privinţa obiectivelor şi metodelor utilizate. Chiar dacă există posibilitatea de a nu se cunoaşte în totalitate. nu orice efort întreprins este echivalent cu un proiect. noutate şi unicitate) cu impactul pe care-l produc (urgenţă. livrabile (produse sau servicii) unice. obiectivele pot fi măcar identificate. Unicitatea conduce la risc şi incertitudine. finalizare) • Consumă resurse (umane. planurile de proiect sa fie etapizate. numite subproiecte. timp. Altfel spus. care implică riscuri specifice • Are un responsabil – leaderul de proiect. deoarece nu se poate prevedea cu exactitate natura produselor şi etapelor intermediare aceasta putând necesita eforturi suplimentare. oferă indicaţii clare privind progresele înregistrate până la realizarea produsului final. • Are prevăzut un buget aprobat în limitele căruia trebuie să se încadreze • Trece prin mai multe faze (concepere. aceste vor fi divizate în componenete mai uşor de coordonat. personal unic şi circumstante unice.

Eventual proiectul poate fi urmat de un alt proiect. După cum se vede în figură durata de viaţă a produsului include şi exploatarea produsului/ serviciului unui proiect.I. mobilizarea echipei de proiect. continuă cu iniţierea. Între cele patru etape există elemente comune după cum se poate vedea şi din figură ele nu sunt independente unele de altele. Constă din mai multe etape succesive care au loc între începerea şi încheierea proiectului. formularea. punerea în funcţiune şi predarea către beneficiar a produsului/serviciului şi în fine încheierea activităţii proiectului – evaluarea finală a proiectului. definirea şi planificarea lui. 5 . Astfel. de la concepţie la realizare. utilizarea şi întreţinerea. studiul fezabilităţii lui. testarea. Ciclul de viaţă al produsului/serviciului este o noţiune mult mai acoperitoare decât ciclul de viaţă al proiectului. Analiza include : ideea de produs/serviciu. până la retragerea lui de pe piaţă. concepţia şi evaluarea. Ciclul de viaţă al proiectelor reprezintă succesiunea fazelor prin care va trece proiectul. ciclul de viaţă al proiectelor sau mai bine zis viaţa proiectului (deoarece noţiunea de ciclu presupune reluarea proiectului) începe de la identificarea ideii proiectului. Exploatarea reprezintă implementarea. pentru atingerea obiectivelor stabilite. Retragerea presupune : scoatearea din uz sau înlocuirea sa.2 Ciclul de viaţă al proiectelor. execuţia. Sinteza presupune realizarea lui.

organizaţiile care le implementează sunt nevoite să le împartă în mai multe etape. • fazele ce formează ciclul sunt legate unele de altele. Există o foarte mare varietate de proiecte. Ciclul de viaţă al proiectului arată că: • fiecare fază a proiectului va avea criterii clare prin care sunt adoptate deciziile şi criterii de evaluare a calităţii. astfel încât fiecare fază trebuie întâi să se finalizeze pentru a permite fazei următoare să înceapă. Orice încercare de epuizare a subiectului va avea totdeauna dezavantajul limitării. Un rezultat este un produs tangibil al proiectului: rezultat poate fi un studiu de fezabilitate. se ia decizia de continuare sau stopare a proiectului. Ciclul de viaţă al unui proiect este reprezentat de succesiunea de etape (sau faze) prin care proiectul evoluează.3 Tipuri de proiecte. 6 . fiecare dintre ele conţinând un set de activităţi ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului. se identifică eventualele erori şi se adoptă acţiunile corective ce se impun.Deoarece proiectele sunt compuse din activităţi foarte diverse şi complexe. putând avea şi durate de câţiva ani. un proiect de ansamblu sau chiar un prototip. Etapele (fazele) în care este împărţit un proiect formează ciclul de viaţă al proiectului. Realizarea fiecărei faze a unui proiect este marcată prin finalizarea unuia sau a mai multor produse rezultate. La finalul fiecărei faze se analizează performanţele obţinute. I. astfel încât acestea să poată fi mai uşor de administrat şi controlat.

În general la toate proiectele identificăm patru faze : ● Concepţia.program. După amploarea lor: • organizaţional. 7 . • local (localitate. ● proiecte ecologice. a parametrilor proiectului în termeni clari care vor duce la decizia de începere sau abandonare a proiectului de către beneficiar. bugetul proiectului . judeţe. ● proiecte de management. costul proiectului. cheltuielile implicate . ● proiecte culturale.4 Fazele unui proiect. ● ● ● ● În această fază se vor analiza : capacitatea companiei de a realiza proiectul cu încadrarea în timpul cerut . ● Realizarea. domeniul obiectivului şi activităţile proiectului : ● proiecte industriale. I. estimarea costului . b. • naţional. grup de judeţe).Proiectele sunt de obicei clasificate astfel: a. Din punctul de vedere al relaţiei proiect . ● Încheierea. ● Planificarea. primul dintre aceste două elemente poate fi independent. ● proiecte ştiinţifice. ● proiecte educaţionale. Faza de concepţie este definitorie pentru proiect şi are ca scop definirea elementelor caracteristice. sau poate fi inclus în cel de al doilea. • regional (proiectul este de interes pentru mai multe judeţe din regiunea geografică respectivă). ● proiecte comerciale. • internaţional.

● bugetul. utilaje) pentru fiecare activitate identificată în proiect în funcţie de priorităţile proiectului (performanţă. Deci. Faza de planificare Dacă proiectul este aprobat de către finanţator începe faza de planificare care constă în : ● stabilirea etapelor de execuţie şi momentul execuţiei acestora.● specificaţiile proiectului (aspecte de calitate şi cerinţe de siguranţă) . Faza de realizare Faza de realizare constă în execuţia efectivă a activităţilor în vederea executării produsului final / serviciului. Ca rezultat al acestei faze. . estimarea costurilor şi a resurselor necesare . ● identificarea riscurilor / problemelor .descrierea activităţilor. încadrarea în termenele stabilite şi va interveni în timp util pentru a reduce eventualele neconcordanţe ivite. încadrarea în termenele şi bugetul 8 . ● definirea activităţilor. a resurselor şi a bugetului. analizarea succesului proiectului din punct de vedere al metodelor utilizate. Planificarea bugetului presupune estimarea cheltuielilor pentru fiecare activitate. . estimarea surselor de venituri. . ● resursele necesare şi când acestea vor fi necesare .se calculează drumul critic (ruta de finalizare a proiectului). Planificarea în timp a activitatilor presupune: . identificarea eventualelor crize de lichidităţi şi a posibilitatilor de rezolvarea a acestora. Managerul de proiect va monitoriza permanent costurile şi progresul realizat. se va face o planificare a activităţilor. Planificarea resurselor umane (durata necesara unui om de a realiza o activitate) şi materiale (echipamente. costuri. performanţele echipei de proiect. timp). pentru a avea o privire de ansamblu a etapelor şi activităţilor proiectului se utilizează diagramele Gantt.se vor stabili dependenţele dintre activităţi.se estimează durata fiecărei activităţi şi resursele necesare. Faza de terminare Faza de terminare presupune evaluarea proiectului.

precum şi stabilirea de indicator şi standarde de performanţă. plictisitor si mare consumator de resurse . în general dacă au fost atinse obiectivele proiectului şi performanţa dorită. repetitiv. Evaluarea vizează patru aspecte: ● resursele investite ● activităţile desfăşurate ● rezultatele obţinute ● stadiul realizărilor De asemenea. Evaluarea finală a proiectului urmăreşte finalizarea la termen cu succes a proiectului. Evaluarea unui proiect Prin evaluare se înţelege emiterea de judecăţi privind progresul înregistrat pentru atingerea obiectivelor propuse. monitorizare a proiectului. Evaluarea permanentă urmăreşte încadrarea în termenele şi resursele stabilite iniţial precum şi desfăşurarea activităţilor planificate. prin care se determină dacă au fost sau nu îndeplinite obiectivele şi dacă metodele au fost cele adecvate. Prin evaluare se compară stadiile de realizare faţă de cele stabilite iniţial. Trebuie să fie descrise instrumentele şi procedurile de evaluare.dar este un proces inevitabil. valoarea şi calitatea unui lucru”. 9 . Prin evaluare se întelege “a estima mărimea. Evaluarea proiectului este un proces complex. I.5.proiectului. Metodele prin care se va face evaluarea succesului unui proiect trebuie determinate înainte de implementarea lui (încă din faza de planificare). absolut necesar. pentru că este singura metoda eficace de a măsura succesul implementării unui proiect. calitatea produsului / serviciului. evaluarea va furniza informaţii cu privire la următoarele aspecte: ● dacă proiectul şi-a atins obiectivele. informaţiile obţinute fiind utilizate de către managerul de proiect în conducerea proiectului. fiind un proces continuu dar şi post-proiect . ● dacă activităţile au fost bine realizate ● dacă resursele au fost utilizate eficient ● dacă au ramas aspecte nerezolvate Pentru ca evaluarea să fie bine realizată sunt necesare etape intermediare de analiză.

mai ales cele negative? o perfecţionarea implementării proiectului  acumularea de experienţă în managementul proiectelor (impact pe termen lung) şi diseminarea/perpetuarea bunelor practici • scopuri ascunse: o promovarea unei imagini mai bune decât în realitate a proiectului. Etapele evaluării unui proiect sunt identificarea obiectivelor/ identificarea nivelului rezultatelor (beneficiilor) brute/separarea “masei inerţiale” (a efectelor care ar fi apărut oricum) şi a efectelor de dislocare şi de multiplicare. Scopurile evăluarii unui proiect sunt de mai multe feluri: • scopuri declarate: o vizează în principal controlul asupra derulării proiectului:  Este proiectul implementat în modul autorizat?  Îşi atinge obiectivele?  Sunt beneficiarii şi publicul satisfăcuţi?  Cum se situează proiectul în raport cu alte mijloace alternative de atingere a obiectivelor?  Care sunt efectele nescontate.Schema de evaluare şi monitorizare se stabileşte în faza de planificarea a proiectului şi ea trebuie inclusă atât în planificarea activităţilor cât şi a costurilor. pentru a obţine beneficii nete adăugate/analiza efectelor indirecte. 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful