You are on page 1of 135

~

~
1 versus fE]
d n c e - deneme
Ergden
1960 Istanbul Galatasaray Lisesi ve niversitesi Ingiliz
Dili ve blmnde okudu. cak eviri
olarak deneme trnde metinler de
Kaos'un Kutsal Kitabi
Albert Caraco
eviri
Ergden
c;,

c;,
,---1
Versus Kitap (40)
Kaos'un Kutsal
Albert Caraco
zgn Knye
Breviaire du chaos,
Collection Amers dirigee par le College du Revizor
Editions I'Age d'Homme, Lausanne, Suisse, 1999

Ergden
eviri
Ergden
Kapak
Blent Arslan
Sayfa Dzeni
Blent Arslan

Can
0212 613 10 77
ISBN: 9789944-989-41-1
VERSUS KlT AP Eyll 2007
Her mahfuzdur.
Albay Faik Szdener Sk.
Benson Merkezi No:21/2
1 Istanbul 34710
Tel: O 216 418 27 02 (pbx) Faks: O 216 414 34 42
www.versuskltap.com
versuskitap@versuskitap.com
Kaos'un
Kutsal K i t a b
Bir Ahir Zaman Peygamberi,

Al b ert Caraco
"Ahir zaman"; hem "yeni", "son" hem
de son gnleri, kopmak zere
gnler veya bir ibare.
Caraco bu iki anlama da denk bir yazar,
nr. Keza, ncelleri gibi,
btn nihilist fikir ve Schopenhauer,
Nietzsche, hatta Malthus, Cioran ... nev-i
...
bir soyu ...
drt Trkiye'de Sefa-
rad bir ailenin olarak 10 Temmuz 1919'da -sr-
gnler ve gler Al-
bert Caraco. nce Orta Avrupa'ya (Viyana, Prag, Pa-
ris) g Caraco ailesi, sonra Dnya Sava-
arifesinde, Nazi tehdidi Gney Ameri-
ka'ya.
Albert Caraco'nun mutlak anlamda adan-
mnzevi biyografinin ne kadar
nem yine ancak eserlerine bakarak
bilir. Ama Paris'ine geri
IV
onda ve felaket duygusunu,
dair lebiliriz: inti-
har kesin ve tek sondur. Ancak ailesini zmemek
iin, bunca zerine bir de bunu eklemernek
iin erteler. nce annesi lr; "Bayan Anne"nin l-
mnn hemen Post Mortem,
nafile ve telafisiz duygusunun -Trk-
e ifadeyle Bu en ve yo-
biridir: Anneden nefretin ve anne
sevgisinin incelikli, ender biri. Sonra
baba lr; daha fazla bekleyecek hibir kalma-
Albert Caraco, lmnden birka
saat sonra intihar eder (Eyll1971).
Bu kadar rasyonel ve kesin bir
geriye ok
(ve okuyucu ya da hi
eser nk Caraco, nceden
intihar -ve beklerken, tek
olarak, dzenli ve sistematik olarak yazar,
bir yapmaz, sadece yazar, her gn saatlerde,
saat yazar, tek bir dzeltme yapmadan yazar, in-
-ve
anlayabiliriz; ok kltrl, ok dilli
biridir Caraco. Ama bir eseri yap-
maya bu yetmez elbette. Yirminci
son peygamberi Caraco'nun eserinden edici
V
hakikatler birer havai gibi ve patlar. Bu fi-
berrak
az trdendir; ne Nietzsche'de ne de Cia-
ran'da bylesine. Caraco gerekler"i
arpar yzmze; hem de Klasik yazariara zg bir
sadelik ve gcyle. O bir "nesnellik
Guy Debord'u bir kehanet g-
c ve laneti "nesnel"dir: rememi-
ze, retmemize ve tketmemize itiraz eder; dnya-
sonunu st ste koydu-
beton budala ve yok
olmaya mahkum kitlelere, srleredir onun laneti,
gkten firar tannlara
-bu yzden de Kendini ve
nihilistlere hissetse de, dair mutlak
felaket beklentisi onu "reak-
siyoner" -ikili anlamda: Tepkici ve gerici- tavra da
yneltir; kimi ibarelerini hatta
olarak grebiliriz, ama zamana dair
burada etmemek
Dnyada en ok ihanetine
birinin fkesidir onunki.
bu nefretin ve nerede belli
olmayan insanda tedirginli-
de
Cinsellikten Yahudi sorununa, sembolizmden fel-
sefi meselelere ve edebiyata dek her alanda
VI
ana dek yirmi iki ciltlik eseri bir ya-
zar olan, ancak pek az pek az okunan,
ve bilinmeyi ise hem ierik hem de biim
hak eden Albert Caraco'nun eserinin en z-
l olan "Kaos'un Kutsal ideal bir
malzemesi, bir dinamit, bir tahrip Yo-
esinli , terrist, sert, kehanet dolu, prova-
katif, gizli -ve yeterli .. .
gezinen Caraco
bir habercisidir; ve felaket kehanetin-
de bulunur. Nietzsche gibi o da "ebedi tekerrr"den
sz eder; geri ona gre ilke'nin
egemen .. _. Ama onu yeryzne
tek Kelimenin tam bir Ay-
bir Ansiklopedist, bir erdit
olan Caraco'nun nihilizmi"nin rn olan
kesinlikle karamsar, insandan kaan kitap-
hibir umuda, hibir yer vermez. Her
trden ve fanatizmin ol-
her trden
g, g
-ama mkemmel bir dilde bu kitaplar,
zellikle de "Kaos'un Kutsal felsefeden ziya-
de bir ahlak ve tarih ka-
ve umutsuz, zamanda peygamberce bir
mutlak sonun kesin olarak okunabilir.
VII
En sonuncu ve en radikal fkeli bed-
dualada dolu, bu
bir tr kutsal kitap, olarak okunabilir;
ama daha rktc, nk gerekidir - nk za-
bir yerden Caraco. Kendini herke-
sin, her
bir yerden biri. ..
Bu sesin sylemek iin he-
nz erken. irkiltici seslerin
yok biliyoruz; Caraco'nun sesi de bize in-
san denen fuzuli
un hi
belki de haddimizi bil-
meye, boyumuzun lsyle davranmaya davet
eden e nder metinlerden ... (byk ya da kk
harfli) olmasa da edebini
... Az metinlerde edep
duygusu, kadar eski ve ezoterik bir bilgi hep
"Kaos'un Kutsal da bunlardan biri. ..
okumalar" ...
Ergden
lme gidiyoruz, okun hedefe
gitmesi gibi, asla da kesin, lm
bizim tek tek
daima biliyoruz, herhangi bir zamanda, herhangi bir
yerde, biiminin bir nemi yok. nk ebedi
bir ebediyet hayat lm z-
lem hayat ve lm birbiri-
ne talep edenler ister-
ler ve tek elde edecekleri, dlleri ise duman olup
gitmek Bizler, szcklerle yetinemeyenler,
yok olmaya ve gstermekte de
biz semedik ve bize verilmekten ok daya-
olan bu ve dolu, so-
ya da kt bu hibir yerde katlana-
iin kendimizi mutlu addediyoruz. Bir
mutlu neyi Mutluluk tre
zg bir durumdur, bizse cinsin
ruz bu yasalardan yola
ruz, bu yasalar zerine kafa yoruyor ve bu
mucize kmsyoruz,
sonsuz bizim gerekli-
bize yeter, trrozn yeri
kapsamaz.
2
Her birimiz tek lyoruz ve btnyle
lyoruz; bu iki hakikati reddeder, nk
insan sre boyunca uyuklar ve yok
anda uyanmaktan ekinir. lmn
biridir, asla bu okula gire-
mez, btnlk bir yerde elde edilemez,
zamanda da dldr btnlk.
birbirinden etmek gerekirse, insanlar
ma Uyurgezerler, ki bunlar sryledir;
ve olanlar iki dzlemde ve
kendilerinde neyin eksik bilerek, bula-
aramaya tinsel insanlar iki
kez tek lmek ve btnyle
lmek iin dzenli lme yrrler,
lm yerini ve tesadfen de olsa see-
medikleri durumda, gndelik kmsedikleri-
ni belirtmenin tek yoludur bu onlar iin. Uyurgezer-
ler putperesttir; ve olanlar m-
mindir; iki kez tinseller, uyurgezerlerin ha-
yal edemedikleri, tekilerin ise tahayyl bile edeme-
taparlar tinde, nk onlar kamil insanlar-
zaten elde ne
aramaya ne de ona taparlar, nk kendi-
leri odur zaten.
3
lmn
nk gayri insanidirler. Bu her biri
tunun ve kokunun halini al-
her biri binalardan bir kaos
bu iine
nedenimizi yitirmekteyiz. Biz aresiz
kendimizi labirentine iyi kt hisse-
diyoruz ve buradan ancak lmz nk bi-
zim daima tek da sa-
lmekte.
her birbiri hissettirmeden ilerli-
yor, birbirleriyle zlemiyle
rak; bu mutlak kaosa ve
kokusu iinde. her arazi
yutan iinde plasman ge-
liri gnden gne ykseltiyor. Para-
para getirmesi ve iinde
i lerlernesi her evlerinin iki
misli ykselmesi ve iki gnde bir kesilmesi
de tek zlemi, bize
kaderden gitmektir.
4
Dnya, Byk ncesi gibi, yine
1914 ikinci ediyor, ken-
dimizi yeniden Gnostiklerin tr hapishanesi dedik-
leri iinde, asla iinden son-
lu evrende buluyoruz. Drt boyunca
nasip sonucu bu; Ka-
der Tarih' e geri dnyor ve birden bire nereye
yol gelenin nedenini soruyoruz
kendimize, giderek daha insani bir ede-
cek bir ilerlemeye
gven demek ki uup gitti: emberin iinde d-
np duruyoruz, kendi eserlerimizi bile tahayyl ede-
miyoruz. Demek ki eserlerimiz bizi geti, insa-
dnya bir kez daha insan
dan hi kadar lmn glgesinde
ediyoruz lme bizim
miras kalacak, olma vakti gelenek-
lerimiz giysiler gibi birbiri zerimizden
rek bizi ancak o zaman
iimiz al-
uurum, zerinde kaos.
s
hem zgrdr hem arzu ettiklerin-
den daha zgr, fark ettiklerinden daha
nk kitlesi uyurgazerlerden ibarettir ve on-
uykudan asla dzenin
dir, ynetilemez olurlar nk o zaman. Dzen in-
dostu keyfince ynetmekle
yetinir, ender olarak daha da ender
olarak Dzen olma-
onun gnn birinde telafi ede-
cek olan ve dzen bu iyice ar-
iin gidiyoruz; ile istikbal birbi-
rinden gibiler. Tek kesinlik lm,
1 k kelimeyle, her insan lm
bir halklar da
Tarih bir tutkudur, sryledir,
Iinde dnya cehennemdir,
bir cehennem. Bu cehennemde, ken-
dini reddeden insan kendini feda etmeyi
torcih eder, o ok hayvan trleri gibi , ekir-
o srleri, fare gibi feda etmeyi tercih eder,
yeniden
yok daha yce ka-
d oklukla yok hayal eder.
6
kendini mahkum hissediyor,
bu nedenle niversiteler genlik biz
ona yeni bir Dzen ve
birbirine bunun gayet iyi far-
byk bakmak yeter:
Tek kesinlik bu, mebbet durumunu hayal bile
edemiyoruz, dzen buna katlanamaz.
dzen ile bu bizim
ile kendi
bu konulmaz bir Ama
paradoks, olma-
nk tehdidi bu evren-
de halklar birbirlerinin ken-
dini feda etmeye yeterince ulus var ha-
la. Genlerimiz bu dnyada ilan etmenin dn-
sizi dinlemesine mi Biz
Cehennemdeyiz ve lanetli olmaktan, srekli ek-
mekten tercihimiz yok, bir de bu azaptan so-
rumlu var.
7
lmn lm bizzat bize dnk, .
her bir kez ldrlmesine yetecek kadar
imkana sapibiz, ne
diden bilemiyoruz, binalar bize yetmiyor,
bile, lm
derinliklerine Bizim kmenimiz sanki as-
keri cephanelik, on milyonlarca insan iin a-
ahlak ile ittifak bu zm yo-
lunu hayal bile etmiyoruz,
paradaksun bedelini deyecek, o bunu hisse-
dip isyan ediyor, bizse ona mucize vaat edemiyoruz,
yavan sylevler ekmeye bile cesaret edemiyoruz,
oktan mahkum ve devrimlerle nasibinin
ok ge Tarih
durmuyor, bizi srklyor, dzlemlerinden [ya
da herhangi bir
bekleyemeyiz, gezegen apmda felakete gidi-
yoruz ve evren, dzenden kamak iin bu felaketi ar-
:.::ulayan, giderek de daha ok arzulayacak insanlarla
dolu; giderek bir dzen nk bu ve an-
cak za-
srdrebiliyor.
8
lm iin lm iin seviyoruz, lm iin
ve gnlerimiz
lmn glgesinde birbirini izliyor, di-
siplin, ve projeler,
hepsi tek bir sona veriyor: lm. lm bizi
toplayacak, biz lm iin
ruz ve kle bu kmen zerinde olsa olsa
bir avu olacak bizim her
yi yakarak bize lanet okumaya devam edecekler. Biz
figrler kisvesi lme
ama onun lm bilmiyoruz, bizim
kurban verme lmn
kendimizi feda ediyoruz, bizim
bir lm okulu, erdemler ise l-
mn erdemleri Bunun
dzenini bizi
dayanmaya, bizi ezen ta-
mahkum uz, bize kalan tek -kendimiz de
lmeden nce ve sonuncu ller biz olmadan- ya
yok olup gitmek ya da ldrmek; yksek sesle syl-
yorum, nc bir yol
9
cehennem, ce-
hennemine geliyor, zihniyetie-
rimizin lm istenci n-
clk ediyor ve hangisinin bize esin
nu edemiyoruz, duran
ruyar ve doruklara ykselmekle vnyoruz, l-
elinde esiriz ve s-
rekli binalar ediyoruz. Dnya bir sre sonra yal-
bir olacak. Burada, gi-
bi, milyarlarca kr, ve kokusunun
iinde otomatlar gibi didinip soluksuz ka-
lana dek. Gnn birinde, deli gibi
usanmadan birbirlerini koyulacaklar.
bu evrende delilik,
cinli gerisinde
ve eserlerinin klesi kendili-
biimdir. Delilik elli
kulukaya
kkn ynndeki aciliyetimize ye-
ni odur, ona bir tr ibadette bulunsak bile ya-
onu: lmmzdr o; hi durmadan
her talep eder.
10
kimler iste-
niyorsa, bizi asla ilkelerimize gre eserierimize
gre gerekir. O zaman cevap vermek
zor olmaz ve sylemekten ve hatta ka-
sylenebilir: -Onlar ve l-
me hibir
yok, ama buna her zaman ikna nk
delilik ve lm, dinlerin nihai tamam-
ve nk bu dinler en da
delilik ile lm fiilen Biz de-
ve lm zerine hem
hem de Yce can sy-
lyorsak ne geriye size? Paradak-
sun bedelini demek ve bunun n-
gryorum, vaktiyle fikirler in-
sanlarla oynamaya ve insanlar lszce t-
ketecekler kendilerini. Hibir
ve hibir bize ltufta bulunmayacak, sr-
dzen asla delilik ve
lm bu dzenin temelleri olarak dzen on-
lara ve bir
biz istemesek de destekleyen ldrecek dzeni.
ll
Fikirler insanlardan daha fikir-
lerle insanlar ve onlar iin lrler
karmadan: Oysa, tm fikirlerimiz katildir, hibir fi-
kir lnn ve yasasma uy-
maz, ve bizler, bu fikirleri srdren bizler, otomatlar
gibi yrrz lme. nce genlerimiz lecek, onlar
kendilerinin ritel kurban biliyorlar, on-
lar evreni anlamdan yoksun diye onla-
edemeyiz, giderek daha fazla kt
niyetli oluyoruz ve cevap verirken tkezliyoruz. Ar-
ne diyebiliriz ki onlara? Diyalog nk
onlar ve onlar da delilerle, sersemlerle ve
yazgmm iine Yeni
Vahiy bize ne kadar gerekli gelsin, ncelikle
skandaim patlak vermesi gerek, canice fikirlerimizin
ktcllklerini ortaya sererek tket-
meleri gerek, biz felaketi es geecek felaket
dzenin iinde ve biz de onun su fela-
keti reforma tercih ediyoruz, yeniden d-
kendimizi feda etmeyi tercih ediyoruz;
bu ancak harabelerin yeniden d-

12
Yok olup gidecek olan iin bir lm ezgisidir be-
nim ve para etmez naiplerimiz
ayin
ve bile bil-
ginlerimiz ben, bir mnzevi, mehul biri,
kendi kahini, yerine
ben, koro ha-
linde terennm edecekleri bu silinmez szleri ben
sylyorum. Tek tesellim, bir dahaki sefere bu naip-
lerin, dzenbaz ve bilginierin de bizimle birlikte le-
cekleri, bu felaketten
cekleri bir olmayacak, okyanusta kabul
edebilecek ada kalmayacak, yutacak l de
kalmayacak; hazinelerini ve ailelerini. Karan-
iine hep birlikte geri yuvarla-
ve glgeler kuyusu kabul edecek bizi; bizi ve
sama bizi ve cani bizi
ve gln trlerimizi. Ancak o zaman, o za-
man adalet yerini bulacak ve bizi hibir gerekeyle
taklit edilmemesi gereken bir model olarak
yacaklar, biz ykselen iin ve
gelip metropollerimizin irkin -dze-
nin bu kaos seyredecekler.
13
bizim daima oldular
ve her zamankinden ok
nk bizim bu kadar
ve hatta binlerce
ve lme srkleyebilecekleri
istiyorlar. para- .
ve toprak gn-
mzde, bu
mak bahanesiyle, elli ev ler et-
mek ve kmen'i nk onlara
- kendi her zaman ve her zaman
daha fazla gerekiyor. Ce-
sistemli biimde rgtlyorlar,
engellemek iin bize aptalca gsteriler neri-
yorlar, ve idrak gc-
mzn sonunda yok olup gsteriler; hibir
ve kendi yn
vererek bu kutsayacaklar. Bizans sirkine ge-
ri dnyor ve gerek unutuyoruz, ama
o sorunlar bizi unutmuyor, tekrar
kacaklar ve biz biliyoruz, bu sorunlar -
zmsz srece . .
14
Biz ne zaman korksak, btn bu halimize
gazeteciler
vaatlerinden bir An-
tolojisi yapabiliriz. Gnn birinde suyu-
nu buzullar
gnn birinde elimizi her leziz yiye-
ceklere gnn birinde okyarrus-
dibindeki izgilerine sonra
derinlerine gmlecekler; gnn birinde
iin zorunda ve
vaktimizi gnn birinde geze-
genleri birbiri Ayakta uyu-
tan bu insan trnn drtte kpekle-
rimizden ve kedilerimizden bile daha berbat
larda hem de bolluk
vaat edilen en kt durumdaki drtte birlik nfusun
kendi umudu yokken
ve bu mucizelerin duyacak ge-
rekesi varken bunu. nk, sonun, yer-
krenin yzeyine dalga dalga ve ya-
iin, mutlak hayatta ka-
dim ve
ekerek iin tek bir yeterlidir.

Bir varsa kaos ve lm de O'nun sanla-
n yer yoksa, bu da ay-
anlama gelir, o zaman kaos ve lm t-
kenene dek birbirlerine yeter. kadar gn-
lk ve rmeye
neye taparsak yok, iyilerle ktle-
rin azizleri de da uu-
rum adil olma ve adaletsizlik fikri, grg
bir
bir hi. dinsel ve fi-
kirlerin bunu
uramak insan metafizik bir
vo evrenin kendi iin ister, ama
ovren bilmez, ve insan bu ta-
gelmeye teselli bulmak iin
lada, kendi imgesinden doldurur.
Bylece, ii gerekelere tutunarak ba-
ama bu gayet ve teselli edici gerekeler,
gzlerimizi ve tehdidi ya-
lme ve kaosa d-
biridir ve bu
zerine aldatma
16
nk bu mutlak ilgisizlik
ve bu benzemek filozofun
grevidir -ama elbette insan olma-
srdrerek: ve nesnelli-
bedeli budur. Btn sorunlar nesnellik, l ve
zmlenir, ama insan bunu yapa-
btn sorunlar zmsz salak-
ve delilikleri nedeniyle hak ettikleri felaket al-
tek okuldur. Uyurgezerleri kahin
gibi bu krlere de
sevdiremeyiz, dzenin yitik kitlenin
ynndedir ve bu kitle, sryle
rak ve usanmadan kurban vererek so-
luksuz kalana dek remeyi kendi yitiminin teseliisi
kabul ediyor. Bizi bekleyen hayal meyal seiyo-
ruz ve gzlerimizle ve
gre dzenliyoruz, ama lmlie-
rin hibir fark ve kendi
ancak iin
hissediyoruz; tek ancak
dikleri tabi
17
ve bylerin vakti geti; ne ge-
l i rse gelsin ibadet vakti geti. Dinlerimiz hi
rnrninlerin de nedeni kal-
nk dinler bize yitirtiyor,
tekrar Oysa,
Iinde yeniden
daha srdrerneyecek,
daha yitirrnerneli. kendimizi
var, sistemleri-
miz bunlara rnj-
doleniyor, rneditasyon vakti yitik
kitleyi mrninler mrninler
llo kendirniz bu yzden lm
onlara dl olacak, bundan daha adili olamaz. Kr-
lorin bizi ynetrnesi, hem de kr diye
Devlet kendi
1 bir un van haline getirmeleri ve bir ibade-
11 n trenlerini bundan byle kendi
yz-
insan biri hibir inanrnaz ve
da vn yapar.
18
Yeni bir Vahye var, bu arada, nceki-
ler hkmsz hatta daha kts,
bunlar. Btn ahlaki otorHelerin
lme gidiyoruz. Tm dinsel otoritelerin ve
evrensel lme gidiyoruz,
hibir bunu engelleyemez, geleneklerimiz bizim
lme ynelmemizi son derece
denk olan de bizi yne iti-
yor, bundan daha uyumlu bir onay asla grlmedi.
Yeryz, kurban edilen oldu;
dnen, serseme kendini feda etmek
iin bu duyuran bir
avu ok ge ol-
ve bu dnyadaki her fe-
bir biliyoruz, hem
de en dikkate ama bunu tam yok
olacakken hayatta kalan
Yeni Vahiy kendini feda etmenin zerine
oktan mahkum edildi,
geri yok, insan du-
manlar ttyor ve trmz bu besleye-
cek, hem de besleyecek, iinde bu-
durumdan, gayri insani bu halinden kama
umuduyla besleyecek.
19
kurtaramaz, ne
lme srkler, iman oburluktan ve zinadan
bir ama oburluk ve zina bize d-
nk kendini
bir nemi yok, olur bu; ha
bir nemi yok, bu ok basit olur; byle birini tak-
lit etmenin, hatta takip etmenin de hi nemi yok,
ancak bir olabilir: yeniden
l-
p bimemiz ve yeni temeller gerek, bu
nne geiyor. Oysa, bu grev-
I or insanla-
yerine su-
lu sulu ve geleni anlama-
yacaklar bile. Yitik kitle kaosun eseridir, o kaostur
vo kaosa geri dner, bu kitlenin lmne
nk o glgeler ordusudur ve kavruk kal-
glgelerin ancak
sahte bir olabilir, hepsi bu: Dinler bu .
11iHgeler iin
tesellidir dinler, ama onlar bu
srdrmeye devam ediyorlar.
20
Gelecek hangi tannlara bil-
miyoruz; bizim kaosun ve lmn
Gkteki Peder'e yeri ilkenin
bir dzenin Mer-
yem'in Drt de bir
hi olan Meryem, sonunda iki bin
sonunda hakimiyeti eline o, dirilen Magna
Mater'dir ve onun bir eklentisidir, ama
Meryem'de de kendisinin bir daima eksiktir.
Gelecek yeniden
nk onun Bakire ve Anne
yetmez, zamanda de ve btnsel-
olan Magdalena figrn kapsa-
gerekir. O zaman ve o zaman, Gky-
zyle Yeryznn kutlayabiliriz, o zaman
ve o zaman kurban etme fikrinden vazgee-
riz, o zaman ve o zaman olur ve
ilke mutlak hakimi olur Ta-
rih'ten nce gibi, o zaman ve o za-
man hkm srmesi iin hareket du-
rur, o zaman ve o zaman merkez yeniden
ele ve uzam da bu merkezden yola
olur.
21
/\ma daha nce hibir zlemez, nk l-
Ozlk egemen olmadan ve skandal patlamadan ilke
iyi niyet ve bi-
zim tketerek srdren bir
dilzeni korumaya yetmez; bu, lm dzenidir ve mi-
kaosa Felaketten keza bu
kusursuz da onun
i mileri ngrlebilir kimileri ngrlemez evreleri-
tek tek katlanmaya mahkGmuz, bizi s-
di kleyen hareketi Erkekler dlle-
devam edecek, ve yitik
ki llcyi beslemek iin her gelecek
1 potek anki
kck bir olacak
bir olmayan talan bir
miras alacaklar, bunu onarmak
ki toprak din-
I< nsin, sular temizlensin, bu kmen'i zorla kirlet-
ya da kmen'in arama-
ya niyetlenmeyeceklerdir, bu
kurban etmeyeceklerdir, Yeryz'ne
kalacaklar ve Gkyz'n onu onaylamaya
mecbur edeceklerdir.
22
bu nedenle lme yryoruz, bir
yer bulma umudumuz yok, deliyiz ve meczubuz, Ta-
rih bizi bizi Kader'in ellerine teslim
ediyor _-bizim yzrozden gc giderek artan Ka-
der'in. ok ge, tek kesinlik bu,
ve bir sentez tasarlamak bile elimizden gelmiyor,
kendimizi tahayyl edemiyoruz, kendi sorumlulu-
stlenemiyoruz, kendimizden kaarak ken-
dimizi ve bu iinde kendi
buluyoruz. hi durma-
yan hareket bizi paralara ve biz
zevkle bu duruma gsteriyoruz, gibi
alttan alta en despotik
dzenin iine bu kaos bize zevk veriyor,
zgrlklerimizi lmden
maruz btnyle is-
ter, sahip feragat eder; biz onu ken-
dini yalanlamaya mecbur fark bi-
de reddediyor, kendisini uya-
ranlardan tiksiniyor, sivil ve dini fikir bir-
mahkum ediliyor bu uyaranlar, on-
lar harekete geirerek krleri aldatan bir
avu
23
zgrlklerin yerini
bundan da sanat bunu
yor, edebiyat buna gnderme sadece bunlar
1111, bilim itiraf ediyor, en byk bilginler
sentez fikrinden vazgeiyorlar. Oysa, sentez fik-
bir yana olur ve
lli\manizma da bir laftan bir olmaz; l-
uzun sredir moda kimse ll-
ama onunla birlikte
llllmanizma ikinci de mahrum
nc kavram olan nesnellik ge-
mesafeye sahip ve hi kadar
snel olan bilimlerden derse bug-
11 i\ n zaferi de bir
p bu yzden bizim
labirenttir, nk bize zetini ve-
1'1 labirent imgesidir, labirent srdr,
ndimizle ortak yoktur ar-
k, biz ve
n IZ. sorun hi
olur muydu? biz bir
yine de bir halde bizi
katarak tek devam
d n
24
Ancak fkemiz ederse
ama geri yeniden iine d-
ve byk fkeye
sahicilikten sz ediyo-
ruz, hala yalan itiraf etmemek iin.
dzlemde yalan sylemeyi ve
kendi kendimizi ikna etmek
iin getiriyoruz; hatta dzlem
diyalektikten bile sz edi-
yoruz, pf bizi harekete geirmek
yerine ajite etmesidir ve yapmak yeri-
ne bizi bundan Bylece bir k-
re iinde kendimizi gsteriye
veriyoruz, laflar zafer her seferinde,
ama bu kreyi mukadderat halini ve
bizim giderek daha az bir Ta-
rih'tir; biz istemesek de kesin bir
itilim ama fikirlerimizin hakim olama-
bir kendimizi tahayyl edemiyo-
ruz, kendi stlenemiyoruz ve ho-
giden bir durumun iine gmlyoruz, bizi
ancak bir felaket bunun iinden, kendi
yitiriyoruz,

25
Entelektellerimizin tek oyun oynamak,
linselcilerimizin tek de yalan sylemek, hi-
biri yeniden zerine kafa yormu-
yor, hibiri bize lp bime ver-
miyor, hepsi dekariyer grg as-
In ineitmeden birbirlerinin gzlerini oyma
daki verici! Giderek daha tutu-
cu oluyoruz, en ve en utan verici khne-
likteki srdrmeyi bizim
devrimlerimiz yeniden
edinmemiz iin sz-
ckleri yeter, her ve kendi-
korkuyoruz, cesaretin tesine geerek cesa-
r tin iini ve ifrata
dalilikle yolunu buluruz, hibir
ve her ba-
yol l-
zaferi bu. Bunlarla birlikte lme yr-
yoruz; tekrar ediyorum, birka istisna hari, herkesi
kapsayacak lm, onu, Tarihi, sona erdirmekle g-
revli . Geleneklerimiz bize bu durumu
bizse gln hale
kt niyetliyizdir, geleneklerin haber
hibir gvence ve hibir bu
nleyemez.
26
Geleneklerimiz yalan nk onlar
insaniydi ve bu dnya cehaletlerine
men bizler, bu iyi bilen
bizler, hatta giderek daha fazla ktye kullanacak ka-
dar iyi bilen bizler ise bilmemeye
bizi kendimize da-
ir kr eden bir hner gsterisi nedeniyle.
bir halde ve sefil olmama-
imkan yoktur; ve biz bunu kabul etmek istemi-
yoruz, bu sefalet bizi ediyor, niyetimizi
yor, onu kendimizden uzak tutuyoruz, ondan
yoruz, geri pskrtyoruz, nk bizim eserimizin
habercisi bu. Bizim putumuz
ona feda ediyoruz, ona olan sevgimizden
sentez fikrinden vazgeiyoruz,
ve nedenlerimizi birbiri
ama put doymak bilmez, sonunda bir insan
kendimizi sunmak zorunda
Umutsuz ya-
en byk, eylem so-
olacak, burada delilik ile bilgelik, yce
bir ierisinde, kendi sentezlerini
cekler, bylelikle tek lm olacak ve dzen
simgelerini tek kaos zerine geirecek.
27
geri temel grevdir, bu-
dur. Bu yzden, r ender kimseler,
metafizik ontoloji ve etimo-
lnjiyle ilgilenirlerken, modadan dert
1 bir olan toplumsa-
scyrede seyrede yok olup gidiyorlar. nk top-
bir hitir, bir biimdir, yitik kitleden iba-
n tt ir, spermatik uyurgezerlerin toplum,
11 nn derece bir filozofu hi ilgilendir-
Illl z. Tarih byk eseridir, sekinlerin
gsteriye ka-
edilir ve srklendiklerinde ise llerine
o klerden daha fazla verilmez.
biri Mehul Asker doldur-
Bunu yaparak, kaosun
Illi alkan olan en k-
11 rine rehin verdik; kaosun bizim sunak-
var ve bizler de orada Su-
Illi k ve kaos bu
geerek girer meydana; kalacak ki
1 her istila edebilsin.
28
Felaket felaket arzu edilir, felaket fela-
ket ltfu, dnya daha ucuza yenilenmez ve
dnya yenilenmezse, kendisine mikrop
ran insanlarla birlikte yok olmak zorunda kalacak.
evrene czam gibi ve
evrenin bozuyorlar,
hizmet ettiklerini ve
tccarlar bu sayede
iin, papazlar ise kendi
diye Bilginler bize tehlikeyi be-
lirtiyor ama sesi neredeyse her zaman
luyor, ve ticaretin bozulmaz bir itti-
fak para ve tinsellik hareketin
na tahamml edemezler, taeider tketici ister, pa-
pazlar aile ister; nfusun
daha az korkutuyor: lm dzeninin en des-
tekleri tacirler ve papazlar. bu komployu ha-
zorunda; ve facia gndelik bir par-
kendi in-
kaosa teslim edenleri
29
Sefaletin tek aresi sefil durumda
ama lm dzeni, taeirierin ve pa-
l dzeni bu bile izin
Taeider ve papazlar ve ta-
kurmak isterler, maddi kar ve manevi itibar
rler, bizim sayesinde elde
nc liyorlar, nk bizim gzmzn
sonu Geleneklerimizin
H' i ve ursuz
zo itaat vaaz edenlerin niyeti, bizi ldrmek paha-
'" "n da olsa kendi
1 byk gsterdikleri hakaret et-
grevdir, nk hakaret etmeden de-
l 1 kk s alamaz, ne kadar gecikirsek
ll li k leri ve o kadar fazla hissederiz.
' herkese sesleniyorum ve yz olmayan bir
son vererek yitiminden kaabi-
sylyorum yitik kitleye; onun
bu dnyada yok-
olmaktan bir kusur
yoksul, bir yoksul sefalete
bir rehin andan itibaren sulu olur.
30
Devrimlerimiz birbiri ve bu
da adildir, hi kimse zne temas etmeye cesa-
ret edemedi, kendi zerine geri ekilerek,
iinde snen bir evrensel olma
herkes. eksen ge-
rekiyor, bunu felaketten sonra kesin,
ncesinde ve
hep yeniden yolda bir bile ilerleye-
Gnn birinde ailenin statsn tepe-
den nk tm
vg geleneksel aileler nfuslu-
dur. Bu szn senet kabul ediyoruz ve
reme su gnn birinde, ailenin stat-
sn altst ederek bu sua ok sert davranaca-
Klelik okulunun aileden yer
da buna eklemeli; zorbalar bu nedenle
geleneksel aileleri severler, bu ailelerde kle-
dir ve ocuklar teba, ama baba -mstehcen, gln
ve sefil olsa bile- kendi evinde hakimdir ve bizim
arketipidir, evet, ve
modeli Bu dzenle-
me fazla ki, yitik kitle orta-
ya
31
tuz bir ekenlerle ve dolu bir dnya
daha az sefil olurdu, hakikat bu
1 lnyali bir grevi yerine ve zaman
Ill i buyruklara iin sefiliz, ama
bizi durumumuzdan ekip
buyruklarbizi orada sehat etmeye zorluyor. Yirmi
zerimizde tahakkm sren ahlak dzeni
doldurdu bizse onun lyoruz
l ll , o ayakta kalmaya biz lyoruz, hem
do o dzen daima reddet-
talep ediyor
ediyor, kendi hi oysa,
11 111ktan sz ediyor, o ki hareketsiz olmakla vnr-
, doldurmak iin yeniikiere
k ymak istiyor, gelmekte olandan tiksiniyor ve
kendini gsteriyor
olmayacak vaatlerde bulunuyor.
lomel etken felaketten sonra, ahlak dze-
ll do kurban ama bu d-
ki, bizlerden biri
onu vesilesi olsun ve insanlar dnya-
ve iinde da-
insanlara ullanabilsinler diye.
32
Gecenin giriyoruz ve buradan ancak
ok daha da
ve giderek daha da
bylece sonunda kaos galip ve lm
doyuracak. Efendilerimiz bizim
tinselcilerimiz de bizi ayartanlar ve efendile-
rimizin su bizler kszz ve bunu
mek istemiyoruz, her yerde baba ve anne
kendimize, Gkyznde bile bize bu vaat ediliyor ve
bizler ahlak dzeninin bizi srdrmeye
mecbur bu dibinden sesleniyoruz
onlara. Gelecekteki evrende yitik ' kitle olmayacak;
hepsi mutlu iin kitle olma-
Yz milyon insanla yeryz cennet
olur; yeryzn kemirip duran ve pisleten milyar-
lada ise bir kutuptan uzanan bir cehennem
olur, trn hapishanesi olur, evrensel
olur, kendi pislik ve sprntleri iinde
srdren mistik delilerle dolu bir irkefkuyusu olur.
Kitle dzenin ve alt-r-
ndr, dzeni, ve mahkum etmeye bu
yeter, nk tek
ve evirmek.
33
Ben kendi peygamberlerinden biriyim
vo sz ya-
evremde, delilik, ve cehalet, ya-
lan ve hesapla yer hepsi de erdem-
nk trajik -ki
konuda hemfikir erdemden
bence hi bu kadar ok erdem gr-
Bunca erdeme kaosa gidiyo-
bunca erdem bizi evrensel lmden
lt olan ile bizim ara-
erdemin bir olup sonunda
ndime sorar hale geldim. Erdemler bizi dzenden
ve dzen bizim yitimimiz iin erdem-
rden bizler bir sistemin
konusunda bizi
yor ve bizi kendi kurban ederken bunla-
bizim de konusunda bizi ikna
diyor. Bylece hepimiz iyi bir
ve birbirimizle dl-
delilik, iinde atmosfer bu
birinci grevimiz cahillik sanki, byle-
l kle yalan ile eli kolu serbest kalacak. Biz-
ocuk ve aile srdrdke de o-

34
Aile gnn birinde gerekecek bir kurum-
dur, nedeni yoktur: Aile, durumda, kala-
evren en
fikirlerimizin ailedir ve korku-
tan eserler fikirleri srdrme lks-
mz olamaz. jenik ailelere gste-
rilebilir, da az biliyoruz,
sonunda bize arzu edilmez gelecektir ve
tehdit bir dnyada her yoksul ai-
le sefaleti her yoksul aile, nedeniyle
zaten kriminaldir. ikna ki merhamet bir
merhamet gsterilen bozar, ha-
ruhlara trapez olup merhametin ol-
maktansa kendini yok etmek Muhta durum-
da nasibi olan izdiham, hangi lkede ve
hangi olunursa olunsun, dinsel ve ahlaki oto-
ritelerin zirvesidir:
Oysa, elli kimse bunu dert etmedi, nk
dzen are bulmaktansa tercih
eder. Dzen her zaman gayri insaniydi, dze-
ni tm dzenierin en gayri insanisidir.
35
kurtaracak; dinlenme ve gev-
ome, her trden reddi ve militan er-
terk edilmesi, olarak
kmserrmesi ve gstermek
bizi ve asla geri d-
il meyecek kabustan bizi kurtaracak, nk
lmn ve lm yoluna yorda-
nclk eder. iklimidir, erkek
onun nedenidir ve
Tarih'ten nce, hem efendi hem rabibe ol-
o zamanlarda gibi daimi
dnyevi iktidar ile manevi iktidar er-
elinden olurdu ve elli nce ol-
gibi gmlrd, lmn onu ekip
k gmlrd: lm, ahlak dzeni , sa-
ve militan erdemierin yasal
ve sistematik gayri Erkek,
rgtleyerek kendi
k zorunda, kendini ancak bu bedelle vazgeilmez
yar, ama bu bedeli biz daha ne kadar sre deye-
l 1 i riz?
36
gnl yoktur, onun
merhameti bir temrinden bir olamaz,
detkar olmamak iin kendinin er-
dzenin temellerinde cinayet var.
Kadim halklar, Tarih'ten ncekiler, bizim gelenekle-
rimizi ve borlu halklar-
dan daha sade ve daha tara-
ve biz
ama bu yenenierin
ki biz de her zaman onlardan esin Erkek
di yolun sonuna gzkyor ve onun
lsz
ona kalan tek kmenik insan
mak; bu eserlerinin olacak
nk ancak bu tarihi tketerek kendi Tarih'imiz-
den ve ancak kendimizi kurban ederek ta-
rihi tketebiliriz,
iin tm gerekecek;
daha az feragat edecek biz kendi
reformdan daha fazla seviyoruz ve elimizdeki
silahlarla bunu bize lmn yolunu
daima ve izledi-
iin kendimizi
37
dnya serttir, karan-
adaletsiz ve yntemlidir, yneticileri ya ili
ya da derinlikli haytalar, kimse bu
denk biz ister kk ister
byk, iktidar bir oldu
bitti boyun bir ehveni
Tm egemen bir utan tekine ortadan kal-
bile hibir olmaz, elli n-
ce dzenin bile lme
tek bir gn bile durmaz ve muzaffer
kalan tek seenek geleneklerin
ve sama olmak olur. Komedi
sona erdi, trajedi dnya giderek daha sert,
daha daha kasvetli ve daha adaletsiz olacak;
her istila eden kaosa giderek daha yn-
temli bir dnya olacak: Hatta bana
en az sistem ruhu ile
asla daha fazla disiplin ve daha fazla sa-
daha fazla hesap ve daha fazla paradoks, so-
nuta daha fazla sorun -ama ka-
olarak sorun- grlmeyecektir.
38
Her lm olan
Tarih'in bitmesi varsaymak da mmkn-
dr. Tarih'ten nce bir dnya ve Tarih'in, can-
bir sonsuzluk sahip
bizim Tarih'imizin sona mjdesini
veren Selamet nk Meta-
fizik Tarih'ten ok nce de insan ncelikle
metafizik bir en yz bin
byleydi , Tarih'in parantezi ve tekrar ka-
insan Tarihsiz, kendi nihai
birlikte var o zaman ve o zaman
Tarih biimlenerek anlam ve bir
btn halini alarak, trn meditasyonla-
konu olabilir ama bugn Tarih ancak
kendimizi sorgulayabiliriz ve bizi kendi yitimimize
bilerek, ona kendi eserlerimizin dengi
olarak maruz kalabiliriz. Gerekten de giderek daha
fazla bir dzlem boyunca lme
yoruz, lme ve sarho-
ve nk insanlar erkek lde
yok olmaktan da o denli az ekinider ve lm onla-
ra nedenlerini de kapsayan bir gibi ge-
lir. nk erdemlerimizin diyeti asla insan katlin-
den bir
39
ancak yok ederek
hem de o iini dolduran insanlarla birlik-
te yok etmek gerekse bile ... Bu insan
zaman da gelecektir. o zaman hi-
bir geri ve en barbar
olarak gzkse bile, bizler kaosun ve lmn ra-
hipleri dzen bizim olacak ve
sona ermesi iin dzeni feda
felaketleri misline
Bylece arzulanmadan ve daha
fazla umudu
onlara asla bir hak bir suiistimal ol-
ve yok hak ettiklerini
nk dnyaya ir-
kinlik katarak fazla yer tutuyorlar. Biz onarmak isti-
Y?ruz ve bu nedenle yok etmeyi uyu-
ma yeniden istiyoruz ve bu nedenle kao-
su sevgimizle her yenilernek
istiyoruz ve bu nedenle hibir
nk bcek olma ve
ve pis koku iinde reyip terci-
hinde bulunsa bile, biz engellemek ve
soyunu kurutarak kurtarmak iin
40
lm are
kendi kendilerini ldrmek zorunda
iin kendi katillerini Bizim
btn zmsz ve ze-
sorunlara srekli yenileri
iinde fkesinin yok ve
bana bu dnemlerin gibi gelen canice iyimser-
yerini gerekecektir. nk
zengin lkelerin dnya mutlak bir felakete
gmlrken, sonsuza dek srecek ve dnya-
bu felaketten ekip iin ok ge oldu-
zengin lkelerin yok etmek ya da
kendilerinin de yoksul bir tercihi ola-
onlar da kaostan ve lmden kaamaya-
tabii en barbar zmde karar
... Bylece, neye so-
nu ve ruhu bi-
ze bizim de
ya da Phaeton'la birlikte uuruma yu-
kesindir; bilimin
mutasyonu ikili bir kabus ol-
bizim soyumuzdan gelenler de bizim yok
kaosa ve lme
41
Dnya irkin, giderek daha da or-
manlar balta darbeleriyle yok oluyor, her yandan
hirler her yutarak ykseliyorlar, ller her yerde
ller de eseri. lm
hirlerin glgesidir, buna su-
yun lm de ekleniyor, lm var,
ama drdnc element olan intika-
almak iin srdrecek; bizler,
Evrensel lme
ilerliyoruz, en bilgili ve grgl olanlar bunun far-
insan eserlerinin zincirinden bu
musibetlere are onlar biliyor, var-
trajik bir halleri var gevezele-
rin sessizliklerini koruyorlar, gevezelerin
vaat izin veriyorlar,
ne uyarmaya ne de gevezele-
rin yok olmaya g-
ryorlar, bizden ancak uzak tutulabi-
lecek olan mutlak ile kusursuz irkinlik iin-
deki bu serpilip felaketi tercih edilir
buluyorlar. Olsun ve yok
olup gitme! Tekrar tekrar bir kavrukluk ve
iinde hayatta kalmaktansa telafisi im-
olan tercih ederiz biz.
42
Her birbirinden edinil-
kabul kavramlar zlyor, byk sar-
mjdesi geliyor ve
hepimiz. Sansrn egemen
lkelerde inkar etmekten helak
olunuyor; sansrn lkelerde herkes
geleni sylyor. nemsiz gelebilir, nk
yalan sylemek ile kendini yitirmek anlama ge-
liyor ve yalan syleyenierin de gnn birinde kendi-
ni yitirenlere Esin perileri
yeryzn terk etti, gzel sanatlar leli ka ol-
du, dalavereciler buluyor, daha
asla ama en znt veren da-
laverelerine bile bize hibir
nermemeleri, laflardan bir etmemele-
ridir. birer kabusa dnd, ter-
mitlere benziyor her edilen ir-
kinlikte, biz saraylar ya da mezar-
lar, zafer ya da amfiteatrlar etmeyi bil-
miyoruz. Her gzmze hakaret ediliyor, ku-
evriliyor ve koku duyumuz umutsuz-
kendimize, dzen neye yarar
diye sorar hale
43
On bin fersah bizi bir bile ilerletmeyecek,
dnya giderek felaket uluslar
biraz fark koyan o. Yolculuk etmek neye ya-
rar? Kamak neye yarar? Burada her
yi arda tekrar hapishane kendi zerine ka-
bizim buradan ancak lmz ne ay ne
gezegenler gibi. ok cehennemin
hem alevlerin hem de cehenne-
minin inanmak ar-
tek are? bir glge-fenomenden ve insa-
da kazadan bir bu
nedir? Binlerce binlerce can e-
habercisiyken tek bir
bu dzen nedir? Gzel, ve ola-
rak -heyhat!- hayali bir
bunlar bizim iimizde,
bizden yola bunla-
ne modelini ne bir yerde
bunlar bizzat bizim meyvesidir,
zamanda kao-
sun imgesinden ve daima yok olmaya
yitik kitle ile ve dzenin
bir uurum da
44
Bilginlerimiz oyuncaklarla doldu-
ruyorlar, onlar, bozarak, ona tecavz ederek
oyun oynayan koca ve kimi zaman onla-
ra hak etmedikleri halde hayran oluyoruz, nk on-
bize hizmetler giderek daha sorunlu bir
hal Herhangi bir bizi nereye gtrece-
kimse ngremez, bu insan soyunun de-
Kaderin kaynak ellerimizin
olsadanehrin hakim
liz, dnya yeniden bilinemez oluyor ve bizler, fela-
ket mucize bekleyeri umu-
dunu da olsa bunu kabul edemiyo-
ruz. yeniden dzene koymak imkan-
dnya parampara, daimi bir bunca civ-
civliyken sentezi hayal edecek halimiz yok,
yntemli bir geri ekilme hareketi durdur-
mak gerekiyor: Oysa bizi srkleyen durdu-
rabilecek kadar hakim en bilgili insanlar ar-
ok ge biz kao-
sa gidiyoruz, lme gidiyoruz, tm Tarih'in en b-
yk felaketini Tarih'i
olan felaket bu; hayatta kalanlar boyunca
bunun
45
Bceklerle dolu bir dnyadan nefret ediyoruz, bu
bceklerin insan yemin edenler yalan sy-
lyorlar: "'X'itik kitle asla insanlardan
cehennemliklerden Ne za-
mandan beri benim spermatik bir otomat
oldu? byle
mun var ve benim grevimin hibir bi-
imde ona benzememek sylyorum. Mer-
hamet bir bana merhamet
benim merhamet bceklerle dolu
bir kurtarmaz, tek bu dnya-
yiyip bitirmek ve kendi pislikleriyle, er pleriy-
le kirletmektir: Ne onlara etmeliyiz ne de on-
geiren nlemeye
bu ne kadar ok lrse bizim iin
o kadar iyi olur, nk biz kkn
zorunda Barbar bir
ve bu gelecek kadar lsz olabilmek, onun tutar-
diranebilmek iin onun silah-
gerekir, ya ya fe-
ragat ya egemen ya serbest
vuracak olanlara biz bugn
oyunun budur ve bize yakaranlar, bir sre
sonra bunu iin bizi

46
Kendimizi aldatmak neye yarar? olaca-
ve suyumuz olmayacak, belki hava-
da olmayacak ve srdrmek iin
kendimizi yok sonunda birbirimizi yiyece-
ve bizim tinsellerimiz de bu bize
lik edecekler, insan-yiyici
bylece biraz daha Dinleri-
mizin iindeki o zaman seik grece-
ve dog-
gerek olacak bu rk-
tc gizlerimizin vahyi ve ceza yedi
kat daha gayri insani olan efsanelerimizin
Sanatlar bu ve
bizden gizliyordu, bu tm
iinde onlarla hayatta kalan bir
avu insan ise gvenilir ve srdren ca-
navarlarla birlikte yasaklayacak bu Gele-
neklerimizin en canice yntemlerimiz nedir
ki? Kendimizden ok bu gelenekler,
onlarla boy ve her tketilebil-
sin diye ilk kez bizi kusmaya zorlayacak imkanlada

47
ve bu nedenle her z-
lyor, Ta-
rih' ten ders, bir bedeli
dur, olabiiecek en yksek bedel ise be-
delidir; oysa, geiriyoruz, hem de kendi-
mize ne da bilmiyoruz, bizi ta-
yarayan szckler yolda
Biimler ve ierikler ve
llere hile en bilgili bile
na gven olmuyor ve niteliksizlik zafer
yor, hem de ona veren dalaverecilerle birlikte,
hi Dillerimiz en g-
zel diller en iyi
oluyor, ld, kaos ile
seim yapma durumunda. Sanatlar yok ka ku-
geti, en nl gelecekte kmse-
necek hakkabaziara benziyorlar. Ne bir et-
meyi biliyoruz ne heykel ne de resmi; m-
bir bu nedenle eski
yerine restore ediyoruz ve bu nedenle btn slup-
koruyucusu kesiliyoruz iki
kez
48
biimlerin
her semek istedi, bu
nedenle biz hibir can
lere benziyoruz, tm Tarih bize bizim g-
bize tkettiriyor. tam da ken-
di gcmze ok gvenirken can bulduk ken-
dimizi, nk kendinin varamayan bir gcn
sonu kaostur. Gelecek iledir bizim iin, ve bizi ha-
rekete geiren fkeye her-
hangi bir engelleyecektir, nihayetin-
de biz bu emberin iinde dnp duruyoruz, bizden
daha zgr zihinsel ieriklere av oluyoruz. Biz zaten
kaybettik, sentez fikrinden vazgeerek sonunda d-
zenle uyumunu varsayar hale geldik,
bozguna sonra rahat rahat hayatta kalabi-
hayal ediyoruz, ve ilk
navda bunu bir daha kendimize gele-
dile getirilebilir bir
bu; geride,
kalacak bir tek ayakta. nk biz eserlerimizle bir-
likte ve eserlerimiz
49
Evrene dair bir lm ykseliyor dudakla-
iinde bizden nce
gelen bizimkiyle birlikte yok olsunlar diye bulup
ortaya bu bir utan tekine
yok ngryorum. Evrenin bir ucundan
teki ucuna yz ksur l bir kez
daha lecektir, hem de dirilme olmadan, ha-
bile yok esin perilerimiz de, ile-
rinde servetlerle birlikte yok olacak-
Btn milletler kaybedecektir; nce
yerine gelmezse -herkes kendi
efsane ve kurban etmeli- insan soyu ha-
yatta kalamaz. gnnn budur; ya
ya da yeni bir girmek iin
ortaya ve gelenekleri bunca yz-
dinlerin m-
minlerinin, mlklerinden iyi niyetle fe-
ragat etmek ve ykmllklerini isteyip
istemeyeceklerini grecek ve ru-
huna hayran Bir lm ezgisi ykseltiyo-
rum ve uurumdan ykselen kaosu ve de-
gelen kadim korkuyu
so
lmle birlikte kaosun trksn sylyorum,
lm ve kaos evliliklerini kutlayacaklar, kmenin
kor gibi
hirlerimiz yok olacak ve ev ler oralarda oturan ve pis-
leten bceklerin olacak. nk
zm bizi zmsz
binlerce paradokstan kurtaracak ve
olarak iinde du-
umudumuz bundan byle
zlem duyuyoruz; kaos geti-
lm galebe tek bir insan
-ve iinde yzlercesinin grd-
neredeyse yeryz bakir-
geri
yeniden do-
ve yeniden
mutlu zamanlarda, her kitle yitik kitle
kitle diye bir gelecek zamanlarda
sadelik bize gelecektir. Bizi sadelikten kaos ve
lmdr, ama biz ne lmden ekiniyoruz ne kaos-
tan, bu dnyadan tiksiniyor ve hibir iste-
miyoruz onu.

Bugnk dnyaya kaosu ve lm ve
dzen srdke berbat-
yok olmazsa e-
virecek. Yitik kitle; dzenin Ve kit-
le her istila her her
her her zerini rt-
her kaostan da berbat hale getirip kaosu
. bile arzu edilir dzenin ona oldu-
iindir bu. Bizim hizmet ve bizi
ceye gnderen dzenin reticilere ve tketicilere ih-
yoksa btnlkl insanlara b-
tnlkl insanlar dzeni tedirgin eder, onlardansa
uyurgezerleri ve otomat-
her zaman tercih edecektir, dzenin suu bura-
dzen hem gnahkar hem canidir, ona
ca borluyuz, dzen yok Aziz,
aziz, azizdir bizi canavardan ve canavarca
rinden o Ne sevimlidir, ka-
os! Ne gzeldir ikinci lm! Ve ne mutlu bize ki
bekliyoruz ve de her ikisinin de
biliyoruz! bizler
konformistleriyiz.
52
Dzen hatta giderek daha da
nk kendi ve
kendi dzen kendi lmne
gebe, nk giderek daha kaotik bir hal alan ve ken-
di nedeninden giderek daha da ken-
di Gelecek felaketten sonra
hayatta kalacak olanlar bu dzeni tersine
dnya diye bizim dn-
ya, kabul olunamaz bir dzene gre kendini dzen-
leyerek ve bizim nihai zarar verecek
giderek bir
dnya. nk insan retmek ve tketmek iin bu
dnyada retmek ve tketmek daima yal-
tali olabilir, var olmak ve var hisset-
mektir nemli olan, gerisi bizi termitler
ve dzeyine indirir. Nasibimize sosyal bcek
reddediyoruz, moda ideolojiler
bizi buna yneltiyor, biz kaosu ve lm tercih edi-
yoruz, ve ilerlemekte biliyoruz,
bizim ideolojilerimizin de bir biimde lme
ve kaosa yrdklerini biliyoruz; o ideolojiler
ise yeryz cennetini etmekle vnyorlar -ka-
cennet; kitlelerin, yitik kitlelerin zerin-
de cennet.
53
kadar bcek
gibi ama insan gibi kadar kala-
tketip lleri bytyoruz,
birer batak, okyanuslar can ama
iman, ahlak, dzen ve maddi bizi ilkel toplu-
luklar halinde mahkum etmek iin el bir-
ediyorlar: Diniere mrnin gerek, uluslara savuna-
cak insan, sanayicilere tketici; bu demektir ki her-
kese ocuk gerek, olunca ne
bir nemi yok. Felaket g d ve
temellerimizi ancak lme giderken koruyabiliyo-
ruz, bundan daha trajik bir paradoks hi grlmedi,
daha belirgin bir hi grlmedi, bu evrenin
tesadfi bir bir glge-feno-
men ve da bir ilinek hi bu
kadar genel onay grmedi. Bizim hibir zaman Gk-
te bizler kszz, bunu
gereken bizleriz, gereken bizleriz, bi-
'
zi yolumuzdan itaati reddetmemiz gere-
kir, bizi uuruma mahkum edenleri kurban etmesi
gerekenler bizleriz, nk biz kendimizi kurta-
ramazsak hibir bizi kurtaramaz.
54
Ama tinsel oban ve
efendilerinin kaosa sakin sakin
yryen bu milyarlarca uyurgezere vaaz ekmek ne-
ye yarar? Onlar sulu, nk ok
yenilenip mmkn olabilmesi iin
yitik kitlenin lmesi gerek. kr ve bir
bcek spermatik bir otomat da de-
ve fikirlerin esiri ol-
biri asla bunlar insa-
halleridir; de kadar
ve geceleyin diledikleri gibi birbi-
rine katabilirler. Bu klelerin ne nemi
var bizim iin? ne kendilerinden ne de ger-
eklikten kurtarabilecek bir olabilir, her on-
yneltecek
tesadfi sonucu dllendiler, sonra ka-
gibi ve para-
lel diziler ve bulutlara dek
ykseliyor. Bunlar insan Yitik kitle asla
insandan nk insan ancak
andan itibaren
ss
Evren yok ve insanlara daha
ender ancak evreni yeniden
biliriz. O zaman ve o zaman bizim Hma-
ve krler bir laf ol-
maktan nk o zaman, fazla yer
tutma korkusuyla kendimizi tahayyl etmemize izin
verilmeyen gnmzde gibi ve
grmekten lmeyiz. ilk grevdir, in-
san bu grevi yerine
getirir, onlar hem hem de gs-
terendir, hem gsz hem de cinlidirler,. Yitik kitle-
lerin zerinde evreni yeniden
kaosun ve lme mahkum bu kit-
leleri tm bir araya gelse, binle
bile uurumdan nk
milyarlarca gzn kurtu-
bir kalmaz. iindeki geri
dzen bir duvar kaosudur ve duvarlar
bir labirent Labirentin iindeki in-
san kimdir? Yerine konabilen, hem de hi
glk ekmeden konulabilen bir eleman, ka-
ve birbiri yerine geebilen ele-
mandan biri.
56
En kt bize umuttan sz edenler,
ve
ve oldu-
bir gelecek vaat edenlerdir. Vaatlerini yenileme-
nin onlara bir bedeli yoktur, ama onlara kulak ver-
mek bize ok mal olur ve fi-
kirler ediniriz, biz ne kadar iledersek bu fikirler de o
kadar etkili olur ve o l-
de eziliriz; beri bizim gzmz a-
olan hibirini
yan ve bilimsel ileri srlen bu
ve kavramlar duru-
yoruz. Diyalektik denen szler herhangi bir
ve gre
nk referans dire-
birlikte ortadan Kaos yap-
ma makinesidir bu ve dzen bile olsa, gerek-
ten de hizmetine olan ve yok olu-
serbest alan muhakeme gcmzn
son en son yok her
kurban ettikten sonra, iinde bir
olarak kalma ...
57
Dzen, bize vaaz disipline uyarak kendini
sistemli olarak tasfiye etmektedir; bilginler daha ok
qulunuyor, dzen
de ele geiriyor; nihayetinde her en kt-
sne ve biz, ahlak ve iman bizi oraya g-
tren yollarda sebatla yol gelenekler d-
birbirleriyle icatlar da kt-
lkte bu da ve
sonunda uurum
dzen nclk ediyor. kendi var
ve biz onun evrelerine hatta
bir oysa ki
her -anlamadan- icra bu genel plana
gnderme Bu bir mekanizma ve binlerce
ark binlerce kez, olarak grdkle-
ri bir zgrlk zerine uzun uzun sylev ekiyorlar,
dzen ise sama bir bunu yeti-
niyor. Bizler grev krz ve dzene
ruz, dzen bizden daha kr ama
kendini ikna ediyor, bu ift tm
halklar iin olarak
kimse kaamaz.
58
Tarih'in dersleri belagat dolu, ama biz bu dersler
istemiyoruz, Tarih'i redde-
diyoruz, tek inkar edebilmek ve
kendi iinde ayak diremek, muci-
zeye ve kendimizi terk ederek bi-
le olsa, bizi srkleyen teslim oluyoruz, bir
ler umuduyla; topyaya inan
hibir oysa bu umudu. En
en matematik ve en sinik ele geiren
bir tr bu, idealizme dedikleri
diyettir; ama gelecek, ve fikirlerin
bu derin ve bu szde di-
yalektikilerle alay edecektir. Bizim hi-
bir sorumlunun felaketi ngrecek cesareti yoktur,
itiraf edecek cesareti hi yoktur; gnmzn
suz iyimserliktir, dipsiz uurumun
da bile koruyoruz, szl byye geri
dndk, duayla koruyoruz kendimizi ve
gln-
lk dzen iinde grlyor, devlet
kararnet taslayanlardan ve biz de on-
gsteren kurban-
lardan
59
sz ederek bizi bir labirente srkl-
yorlar, gelecekteki ve nihai
geri ekilmeye zorluyorlar.
szlere haldeler, d-
zine yerine dzine mehul sz koyduk-
ve bunlar kendi
bir kod yeni temeller
onlara diyeti dememiz syl-
yorlar bize. Dnya hi bu kadar sefilce
ve ller referans
hepsi ben terimierin kabulnden sz
etmiyorum, fikirlerin kaosuna giriyoruz ve szckle-
rin bizi buna srklyor. Hibir oldu-
fazla her bir olma iddi-
gibi reddediyor; al-
maz yzlerce aldatmaca bylelikle; yazar-
lar, ve itibarla evreli, ne bi-
lemez haldeler. Bunun sonucunda genel bir
luk her tarafa; ve Tarih'in dersine ku-
lak verseydik, giden yolun
en kaygan yollardan biri bilirdik.
60
Hangi alanda olursa olsun, birbirimizle
paradoksa are
Giderek daha zekice imkanlara sahip olurken gide-
rek daha biz bu
ta_bi ve bu imkanlar da bize sahip olacak, biz
hayal devlet imkanla-
ilk olacaklar ve biz de bir
bizi -ka-
hinlerimizin bize vaat bu
serpilip hissediyoruz -bu
kahinierin bize serpilip bu
biz bu imkanlara sahipken ortak bir dil yok bu
nedenle moda; bizi
srklyor, nereye bilmiyoruz, tesadf
yeni bir boyut ve zorunluluk da yle, her
ikisi de zarar veriyor, belirsizlik zgrl-
... bizler atala-
daha ve terslikler denizinde
tehdidi En tekneleri
birka yetti ve o teknelerin zerine
biz biz, Tarih'in
61
Yok olma ruhu her istila edecek, zevkle g-
mlyoruz ve ilahi bir vurgunuyla,
inceleme hi durmadan reform
yoruz, basamak elementleri
birbiri kesip yerine,
bir kaos sunuyoruz ykselen
Tarih'in derslerini reddederek, srekli yenilenmek
istiyoruz, moda olabilmek iin.
ayak direyenin reddediyoruz, ayak di-
reyeni feda ediyoruz ve sonra da hi refe-
rans kendimizi barbarla-
nk tek bil-
bar-
hayata gibi yaparak ha-
yat Daimi
iinde, ayak direyene her zamankinden daha fazla
gerek, hi
kadar Filoloji ile Tarih'i hi kadar
referans ve
uzunluk llerimiz hi kadar ok
bizleri, yutacak olan
gmldk.
62
Yitik kitleyi isterken kendi temel-
lerimizi her herkese iletmek isterken eli-
mizdeki yzlerce zm yeniden problem haline
getirdik; peki bizim dlmz ne olacak diye sorma-
gerek var Oyunu kaybettik, yitik kitle ken-
disini ykseltecek kendi dzeyine indiriyor,
kendi ekseni dnerken kendini
onun element-
leri, hatta kimi zaman bizi de srklyor.
korumak zahmetli
oluyor ve gelecekteki yere
bir derinlikte yeniden ele geirmeye cesa-
ret edemiyoruz. nk hibir uurumdan
bizim ol-
du, ama bu evreni ve kendini oraya at-
azizleri kurtaramaya-
cak. Onlar geri umudu olmadan orada kala-
caklar. Trn kitleye olacak, kitle in-
san yzl kaostur ve biz kitleyi gelecekteki eserleri-
nin uurumuna iyice soktuka, geride insandan
ka bir kalmayacak, de beraber-
lerinde gtrerek yok olup olacak.
63
Sonuncu felaketten pek az insan k-
ve ktlkle
yitik kitle bu felakette yok in-
naclide bir ve her zaman ka-
olmak isteyecektir, ve o zaman
ya duyulan inan tkenene dek sne-
cektir ve Tarih'in btn derslerine tercih edilen der-
si "Asla ve kesinlikle artma-
faciamn remedir, yeryznn kaynak-
ve onun masum giysisini kirlet-
mekten ekinin, yok er
pn ve srdren ve
kendi ien o
tek bir bile ve
kokusunun istila bir sr canavarca be-
tek bir odada
byle ve
rnek lde olan
bir kenara atm, on-
lar ocuk ve Gkte bir Baba iin
Gk ve sizler zgr insanlar
olarak ve lmek iin ksz
64
Ve Byk Gece'ye giriyoruz, elimizde silah,
bizler hem hem cellat, hem deliyiz hem
cinli, kaosun lmn
nk nce lecek, sonra milyarlar-
ve yitik kitle yok olup gidene dek, kala-
evreni kemiren bu ev-
ren kurtulana dek lmeye devam Evren an-
cak bu bedelle olur, ancak bu bedelle iki
bin beri bize sz edilen bir varsa-
olmaktan ve hayatta hak edenleri,
geri bizim ve fi-
kirlerimizden ancak
birlikte yok zerinde canlan-
hibir daha kolay sonulana-
maz ve orada bizim geleneklerimiz eserlerimiz-
le gelenekler de eserler de sonsuza dek ay-
uurum iinde birbirlerine verirler, gele-
neklerimiz eserlerimi zin etkisini eser-
lerimiz gelenekierimize zg onaylar.
Sentez ediyoruz, onla-
hizmet
65
ve mah-
ruhuna asla sahip
kendi planlar
bile de-
lszlk bizim ortak
tan asla en verici bahanelerle
iini ve
rak hakikatten gizleniyoruz, referans
keyfimizce ve gre
mahiriz, sonunda bir labirent
iinde dnp durur hale geldik ve bizi srkleyen
hareket sentezi ilan ederek kendi
durumumuzu her
izin var ve kimse sorumlu bizler
kendimizi insan olarak hissetmekten bizi korusun
diye kaderin zgrce su
terk edilmekten zevk manevi
iine yan gelip bizi s-
rkleyen reddederek kendi yitimi-
mize ...
66
Bylece uurum uurumu biz hakim
lm iradesini kendi iimizde
ruz, tutkusunun bizi harekete ha-
yal ederken bu tutku iinde
buluyor ve bu zincirinden bizi uuruma
srklyor. Dzen kendi daha delidir,
dzen hayal daha ve bizler, d-
zeni destekleyen bizler, onun bize hisse-
diyoruz, biz kendimizi tahayyl edemiyorsak o
da bizi tahayyl edemiyor, o bi;z: krleri s-
rkleyen bir krdr. Hibir bu tablodan daha r-
ktc olamaz, ama bu tabioyu gelecek za-
man seyredecektir, biz bunu asla
biz grevimizi yerine getiriyoruz ve bundan zevk
yoruz, mcadele ediyoruz ve uyuyoruz, bu
ya tek ve dzenlemeyi reddedenler
ca bizim onlara kem km etmeden eli-
mizi dzen
Dzen sistem ve sis-
tem kaosa gtrse bile, itiraf et-
mektense bu dzenin olup lmeyi tercih
ederler. Zaten itiraf neye yarar ki, rakiplerinin nere-
cek hibir yokken?
67
H!=lrkes her her
mubah ve mmkn olur, bu en trajik bi-
zim budur. Biz, iyi niyetli
nlar iin kendilerini feda etmeyi ka-
bul ederek leceklerdir, du-
rumda bir anlama
ama bunu onlara anlatmak bir yaramaz, bize
inanma reddedeceklerdir, stelik nedenle-
ri buna byk bir
reddedeceklerdir. neredeyse her zaman
ibaret bir dokudur ve
kkn mah-
kum ederiz, hakikat asla onlara gre Oysa,
elimizdeki imkanlar, tekerin her hakika-
ti daha da glendirmektedir, bizse kendimizi bu ev-
renin iinde, srekli bu evrende
giderek daha yersizyurtsuz hissediyoruz: Bu para-
doks ncekinden daha az trajik ve bunun
zm yoktur. kurban olmaya daha
ne kadar devam Dzensizlik sonsuza dek
sremez, tahamml edemeyen insan
ruhu Bu durumda felaket tercih edilir ve
insan, zorlamak umuduyla, felakete
makta tereddt etmez.
68
Ben peygamberlerinden biriyim,
sessizlik zerimi , benim syleyecek szm
hissedilince bunu istemediler, mo-
da usullerle bu szden uzak duruluyor, beni
gmmek istiyorlar ama bunun sonucu be-
nim gnn birinde daha fanatik
olacak. Ben kendime yolda bu
yol burada uzun sre tek yr-
yecek benim fikirlerim bu dnyada yoktu
ve bu fikirleri benimseyecek olanlar, dzen adamla-
ile yeni bir halk
sylenemez, dzen
da de beni lde
ben zerindeyim,
yeni bir eksen atfederek bu iki alternatiften
kopuyorum, gelecekteki Site'nin il-
kenin nclk etmesini istiyorum ve btn
rin yerini negatif olan negatif
olmak zorunda ve henz negatif olmayan mu-
hakkak ki negatif benim bu,
gzlerimizin nnde ve benim fikirlerim
bunu Ben topya vaaz etmiyorum, bir ha-
kikati hayal meyal seiyorum.
69
Bana sylenecek, felaketin ze-
rinde yapmakla ve felaketi bu evreni dzene
koymaya grmekle bana sos-
yal sylenecek, kitlelerin kurban edilme-
sini ngrmekle ve dzelebilmesi iin fela-
keti gerekli bulmakla benim gayri in-
sani sylenecek, nk milyarlarca
beni ilgilendirmiyor ve ben kmen'in insan-
savunuyorum; benim
sylenecek, nk ben eksenini
ve
biliyorum, sulu kabul ediyorum,
yolda yrmekte Gelecekteki dzene ina-
ben de o dzenin peygamberlerinden biri-
yim, soyumuzdan gelenler arkaik insanlarm savun-
o dzende bulacaklar. Ben dnya-
halini yeniden kuranlardan biri-
yim, dzeni bizim_ itaat dzen-
den ok daha eski, ben o dzenle kuruya-
rum, temellerimizi altst ederken tek bu te-
melleri gn ben bunun
zerinde bir Site
70
Tarih gereken bir Tarih elli
nce ve biz onunla birlikte lmek is-
temiyoruz. Gelecekteki dzen Tarih'in ola-
ve bizim trmz ancak bu bedel
srdrecektir, Tarih'ten gereki-
yor ve bundan
liriz, hakimiyeti bizi tarihin vesayetinden
kurtaracak ve tarihin Ancak
ve ancak bu zaman diye bir ol-
ve nceki gibi-
her gn ancak ve ancak bu ko-
Toprak ve
me Kurban Etme'nin yerini ancak ve ancak
bu iinde sonu
nedenine ve bundan ekinmemize
hi gerek Felaketten ama
tohum ekebiliriz, bu evrenin b-
ymesini engellemeyecektir, her niyetin
ve akla her projenin terk edilmesi-
ne umut nk elementleri
dan nce gelen ve bizim lmmzle son bulmaya-
cak bir durumun hibir
biliyoruz.
71
Elimizde kalan biricik kesinlik niin en ktdr?
Bunun iki nedeni birincisi, bizi srkleyen
hareketi frenlemenin ve ikincisi de
bizzat bu hareketin yatar. nk
bizi srkleyen hareket bizden ve bizler
mahkum nesnelerden bir
liz, bu hareket bir uurumdur, biz kendimizi orada
uurumu lmek bir yaramaz,
o kendi kendinin nedenidir, anlayabi-
hibir itaat etmez ve -her g-
re- bu hareket Bylece yaz-
olur, her bizi
iin el ve kendimizi sorumsuz
miz bir bu. En kt olan, kesindir ve
bizler onun su en kt, lmn
tiyken bir nedeni Bylece,
maz olana ok ve
kendini kitle halinde yok etmekten bir d-
o dengiyiz; hem de bu yok
gibi, ya da
maneviyattaki ruh nedeniyle
72
Yitik kitlenin bilinci yoktur ve asla da olmayacak-
bilincin z tek ve
insanlar kendi bilinlerinden kamak iin bir araya
gelirler, yitik kitle yoludur,
her zaman suludur, onun
laneti daima dzenin iinde kendisini
ve kendi yitimi
iine katar. aletidir, ktlk insanla-
ister, nk insanlar ne kadar artar-
sa insan o kadar olmak iin
gereken enderlikte asla Gerekten de
kitleler halinde lyoruz, kitleler bizi
ve srklyorlar, kurtu-
ile kitleler kutuplarda yer
ne olursa olsun, bizler ok ve bizim ara-
kendini tek kalabilenler evrenin
tekilerin ne-
reye yrdklerini greceklerdir, krlerden ve
daha umutsuz uyurgezerler
okyarrusunun biimde dzenli ve
bir hareketle yzsz bir burguya cephe-
den
73
Evren arzunun bir araya getirip lmn
bir mekanizma yitik kitle bu evrenin
durumunu en korkun haliyle onun cisim-
halidir ve bu nedenle bu kitleyi ne sevebiliriz
ne de ona yitik kitle ekirge srleriyle
ve kemirgenler ordusuyla yasalara itaat eder,
milyonlarca olan bir Yitik kitlenin
bir tapmak istemesinin bu ona ben-
zemesi ve kitle bu evrenin olabil-
mesi iin yeterlidir, kitle tinin iini
bu tinin nerede tezahr nemi yoktur.
tin kitleyi asla harekete geirmez ve asla fi-
kirler kitlede kazanmaz, kitle tini kabul
edemez, fikirlerin tini de katlanamaz, kit-
lenin derinlikleri ldr ve buz kitlenin
gecesi Tarih, bir laf ol-
bu denizin boyunca kaya-
Yzsz glgeler sz
eden de kim? kim sz eder?
kim sz eder? nk anla-
yoktur, ilerleme nereyi bilemez ve
ma daha son nefesini verecektir.
74
Birka kurtarabiliriz ama kitleyi kitle olarak
asla yrtabilir ve soyutla-
tecrit az bilinlen-
direbiliriz, ama bilimimizin olarak
bile
na iyi niyetli ol-
inanarak bize yalan sylemeyi
lerdir, daha da lmcl ve buna
are bulmak iin gzmz ok ge l
ilerlemenin ve
kabul edilemez fikirler
ve evrende lden sz etme-
yi ancak kendimize zarar vererek
lmesi iin yok olma-
gerekecektir, yeni sulu za-
ten biliyoruz, onlar burada iin sulular,
su mahkum etmek su
dnyaya andan
itibaren hayat kutsal insanla-
bceklerinkinden daha ve
askerler srkleyenterin
gznde de daha
75
hibir umut kaderleri ol-
insanlar hibir inanmasa, bel-
ki umut ve iman
musibetin ama bunlar
efendilerinin ve
lerine efendilerin beki yapma-
dan duramazlar. gnnde ne umut ne iman
son nefeslerini verene dek
ynelttikleri can ve lenle-
rin msebbibi Erkekler hibir umut
lrd, erkekler hibir
dllemektense sever
grevden daha az
mutsuz ederdi, grev daha kt-
dr, grev musibetin iine Hakikat ni-
hayet ortada ve hakikatin
her zaman nedeni de malum, dze-
nin umuda ve umut dzen iin tke-
tilir, dzen imana daha fazla ihtiya duyar, iman
dzen iin ve insanlar
rak ...
76
Umut ve iman gelecek
aldatacaklar ve fikirlerin art-
sefalet de bununla birlikte dzen
keltisine gz kulak olur ve insanla-
lmyle Ara dnyada bir
belirir, ama bu daima
ve dzen bu kendi keyfine uydurmak-
ta tereddt etmez. anlayan ender
lerin sze bu ye-
niden dzen nk dzen peygamberlerin ko-
izin verir ve onlar bitir-
diklerinde son sz dzen syler, hem umuda hem
imana dzen Metinler bu ko-
kabul edilir ve esinleri
olarak bu yntem binlerce gemi-
ve tkenene dek de asla
cektir. dengi geinider ve d-
zen onlara teslim gibidir ve eser-
leriyle amalar, Tarih bize her
sonra dzenin daha gl
btn ve gvenilir iin
hizmet ettikleri umut ve imandan daha gl olur.
77
Umut iin lyoruz, iin
lyoruz, ve kendi kendilerini aldatan in-
nasibine budur, bu nasip
cektir, felaket bizi bundan kurtarabilir ve fe-
laketten biliyoruz. lme
gidiyoruz, umut ve iman bizi umut ve iman
lmne gidiyoruz, onlarla birlikte ve onlar
lyoruz, geri bunlar-
dan sonra hayatta geri
ama tinde imana ko-
yan tinde, umuda ihtiya duymayan tinde.
yitik kitle bu dengesini srece ti-
nin olamaz, tinin ancak
kitle Derdin
daha da ya ya
da yok bu tercihten
zin bedeli en felaket gl-
gesi bizim zerimizde Tarih
bu felaketi nk gelecekteki l-
mn glgesinde ilerliyoruz, lm bizim
muzun miktardaki boyutudur, uurum bizim
zerimizde duruyor ve bizler uuruma
teslim ediyoruz kendimizi.
78
Bu halinde srdre-
meyiz, nk bu halinin
yoktur, bizi zaman ldrecek ve hayatta ka-
lacak olanlar -pek az bir dnya-
da bulacaklar kendilerini, bizim iinde
dnya bunun vaadi olamaz. Gelecek zaman
maruz gereklikten bunu
srdrrse gelecek zaman bizimle ge-
bir uurum uzanmakta; bizim
iinde yok olup gitmemiz gereken uurum bu. By-
lece kaosa ve geceyle eserlerimizle dolu olan
ikinci lme bylece bu eserlerin
kendimizi daha iyi bylece
yeniden ortaya diye daha da
iinde bizim gelecek-
tir. Bizler Tarihi kapatmaya Tarih bizimle
birlikte lecek, parantezin sonuna
gsteriyoruz, hem de tama-
men ve hibir bizi daha fazla rktmyor, en k-
ty bekliyoruz, en kty umuyoruz, umudu ok-
tan feda ettik, imana el ektirdik, zgrz, hi olma-
kadar zgrz, kendi lmmzde mevcuduz
ve bizim iin lmn bile vekalet bu ya-
nedenleriyle birlikte srdryoruz.
79
Uuruma
bizi
uzerinde bizi dnp
durmaya zorlayacak ve bizi uurumdan
iin fikirler kaosu
Her yapabiliriz, geri ekil-
mek hari, yolda bile yolun bi-
zi neye biliyoruz. zmler birbiri ar-
geriliyor, bizi geride kalanlardan
her paradokslar
ve problemler bu prob-
lemleri nmze koymaktan
kendini tahayyl etmekten ve en zekile-
rimiz savunacaklar,
en nl bilginlerimiz sentez vazgeiyorlar,
sonunda bu imgesi para para oldu ve
bu haliyle
ileri sryorlar. Peki ne kadar zaman
iin? nk hibir dzensizlik kendi
iinde srdremez, giderek daha
fazla trn bu, bizim kahinler
bunu unutmak istiyorlar, bizse bunun hem
hem
80
Bir lke Tarih yirmiden Tarih'e
maruz ve bu yirmi lkedeki her parti, hangi-
si olursa olsun, milliyeti ilan eden Ya-
partisidir. Tarih yapmayan uluslar,
geleni kaos, ihti-
bu kaostan koruyamaz, nasibi-
ne olan iindeki manevi
erdemleri de uyaramayacak
az ulus
zerinde stleniyor, daha ko-
lay giderek daha
byyor; glgedir uyu-
Bir gn onlar da ay-
nasibi gleri hibir yara-
mayacak, hayali olacak, niha-
yet Tarih herkesin tutkusu olacak. Bizimle onlar ara-
ka var? Ne kadar sre sonra biz de
maz olarak mecbur hale -hem
de birinciler en olmak zere? O zaman en kt
olacak, dzenin
koruyor kaosa iyi niyet gzm-
z kr olacak, giderek daha
dzen, ve giderek daha sama bir
olacak.
81
Milliyetilik evrensel bir ancak
lmyle bulur, bu kadar
nin iyice bir dnyada srdre-
meyiz, yok tarihisi,
halkiara dndrc bir ruh musaHat ederek
halklardan cn ve ok ka-
hayvan ele ola-
na benzer bir syleyecektir. Biz
ok ve lmek istiyoruz, bize soylu bir ba-
hane gerekiyor ve bulduk: Sahip olma yaban-
huyu, hem de olabilecek en kusursuz haliy-
le. En ken-
dimize itibar bizi kurban olmaya
mecbur kendi kendimize ol-
bizi tm
erdemlerimizin btn erdemsizliklerin do-
ve -en iyisi- ama
semeye cesaret bizim iin o se-
ecektir. Bizler yuttuk, bu
hibir ulusu esirgemez, btn lkeler birbirle-
rinin ve gelecek den-
li harekete geiren fke trne varana dek birbirine
benzemektedirler.
82
Hibir ulus kendi tarihi olarak
unutmak ve zaman kendini Ta-
rih'ten edecek bir gerekesi g-
nn birinde hepsinin vazgemesi gerekecektir. Son
galip, ve arala-
ra ve fikirlere, iddialara ve biim ve ierikle-
re el kendini elli tek
ilan edecektir, kendisinin insan trnn ne-
deni ve yz grevinin de her
den feragat etmek kimile-
rinin kkn geri sre-
cektir ve her yerde bir sr insan grlecektir, tek
efendisi de o nk sadelik, gzlerimizin
nnde gibi byyen en
ve bu sayesinde
lir, gelecek sadeliktedir, bir dzensizlikten
ilerleyerek nihai dzene gidiyoruz, bir
dan tekine giderek ahlaki gidiyo-
ruz, pek az kurtulacak ve pek az
olacak, yitik kitle ise bu arada yok olup gidecek, ken-
disiyle birlikte zmsz da uuruma s-
rkleyecek. Milliyetilik, bir kitle olan kit-
leyi teselli etme ve ona Narsissus'un sunma
bu
83
Nezaketin alana ve dnyada en faz-
la ekilecek olan alan, bir
gidiyoruz, bunu hi bizi
abartan feragat etmeliyiz, fazla yer
kaplayan feragat etmeliyiz.
bunu kendi ina-
. nabiliriz, bu ret habercisidir, son ga-
libin zerinde olmayacak ve tek bir
gnde bir milyar kkn kimse
onu Gelecekte verilecek kararlar ze-
rinde aranmayacak, gelecek kesip atacak,
ve sadelik olacak, bu
kendimizi aldatabiliriz, bir-
birleriyle mucize tahmininde bulunu-
yorlar, en iyi zincirleri ve en kesin gereke-
ler bile asla bu kadar geri ekilmezler. Ke-
limelerden duyulan korku byyor; demek ki onlara
bir g ve bu g iinde gn
be gn onlara anlama g-
lp bkyoruz bu seik ve belir-
gin nedenler nnde titrernek hari.
84
Ciddiyetten ciddiyetsizlik hayra ala-
rnet iimizi kemiren ve belki de
are yalan korku-
nun izini kimi zaman trajik g-
rnmeye cesaret ediyordu, nk bizim gibi lmn
glgesinde sonundan sz
ederken, bu sonla
-bizse kabul ediyoruz.
Bizlerin grmeyi
hayal ediyordu, hipotezi bizim tezimiz-
dir, onlar lmekle tercih yapabilir-
lerdi, oysa ki bizler hayatta kalmaya aba-
Tarih'in bin bir sredir ilerie-
bu olay pek sona erebilir ve bizi her tr-
l srkleyebilir; bizim
miz pek sona erebilir, vakti alacakaran-
kebilir, parantezin kapanabilir ve zamanlar ka-
gelip dayanabilir ve aniden orada
paralanabilir. lm orada iin bizler ger-
kurtulmaya
ise vaat mjde
85
olmayan herkesin derin ses bizi bek-
leyen konusunda aresi ol-
ve mucizeye
biliyoruz,
ve kabul edilebilir nedenlerle onay-
biliyoruz, bir utan teki uca parala-
ve fikirlerimizin denk ola-
rak iinde yok bili-
yoruz. ortak kaos olacak, kaosu
kendi iimizde ve onu anda bin yerde
her yerde dzenin kaos olacak,
dzenin bir bir meka-
nizmadan bir ve bizi telafisi imkan-
mahkum etmesi iin dzeni srdrerek biz
tkeniyoruz. bir ykseltiyoruz, kur-
banlar sunarak onu ve kendimizi
de saat uzak dnya,
da lme srkleyerek lmeyi hayal eden insanlarla
dolu. insanlar, ve k-
men'i bir zehri gibiler. Ce-
hennem, hilik olmak bir yana,
86
nk ve bedeli, ok fazla
ve Ceherinem'i
Bu bize hibir ve
gstermektedir; her ikisi de efen-
dilerimizin hizmetindedir, bizim en berbat
bizi yneten efendilerdir. Efendilere kle gere-
kir, kleler ne kadar oksa efendiler de o kadar ok
yeter ki ve ocuklar
gerisi gelir onlara, nfusun on-
evrenin ter-
cih ederler, kurtaracak olan- hareketin dur-
Bizler bu dnyada derimi-
zi yzen soygunculara ve itaat et-
insanlara itaat ediyoruz,
hem de bizi kaosa srkleyen ve lmden
yan insanlara, cahil insanlara, gsz ama bize da-
gelenekler lme zorlayan insanlara.
nk yetkililerimiz hibir bilmiyorlar, hibir
hibir yok, bizi hibir
korumuyorlar, yalanlarla bizim
saHamak hibir konuda hemfikir
tek korumak ve
dzenlerini srdrmek.
87
Bizim szde dini ve ahlaki yetkililerimiz, kendi
bizi
bir bizim ru-
hu hkmsz bu ruha du-
ruyorlar, bizim istemiyorlar, onla-
ra srdrmekten bir
bize itaat ve kafa vaaz
ediyorlar, eseri olan her bu fe-
laketine gelip ekleniyor. biz utan iinde le-
ceksek bu nk soluk gibi ihanet
ediyorlar bize, onlar bizim bizse
bize destek olan temel zannediyoruz, yok
edilmesi bizi zgr ancak uygun zamanda on-
lardan gze Bu yzden sadakati-
miz bizi lanetliyar ve itaatimiz bizi mahkum ediyor,
ok ge ve hibir telafi fela-
ketten bizim en byk tesellimiz,
yok olurken, bizi uuruma srkleyenlerin de ayak-
yok grmek olacak ve
lrken hem hem de yok
etmek iin
kurbanlar olacak; Tarih'in adaleti budur.
88
Bizim dinlerimiz insan trnn kanseridir, ancak
lerek bu kanserden kurtulabiliriz, dinlerimiz yok
olsun diye lyoruz; felaket, rahipleri cemaatleriyle
birlikte harabelerin
kalacak olanlar, ayakta kalan
evreni tekrar gerekirken,
byk restore g-
rnce glyorum, tinsel lmleri buradan
gelecek felaketin yzlerce
hayali ya da gerek korumaya
grmek gldryor beni; ayakta kala-
cak olan hilik olacakken hilikten kur-
grmek beni gldryor, ve
ben her sylyorum, insanlarla
insanlar fark olmayacak.
lmn kaosla kutlanacak ve biz
diden sslyoruz,
iin kurban dilim dilim kesil-
ve etlerinin or-
naclide birer para olarak yer alacak
en derin yeri inayeti
sevgiden titreyecek ve can
hayal ettikleri seyredecekler.
89
Bugne dek genellikle geirdi,
yerini ilk kez
neyse yle in-
sanlar iinde seyredecekler, tm
dnya benzeyecek ve olan
yok olacak ki var olabilsin. Bu,
buna sevinmeliyiz, burada
kendi Tarih'imizi ve bu Tarih'e gnderme
yani bizim vahiyli dinlerimizi ve szde ebedi olan
ama tarihsel
Tarih var bir
de Tarih' e olan her daha ok sevi-
yoruz ve onun lmemiz ge-
reken anda bizi sevintir Bylece
telafi edilemez en yksek onay-
can bizim cenaze
treni dzen ve gz-
mzn nnde oluyorlar, onlar kle
biz de gzlerimizi insanla-
en teskin olarak nk mrnin-
leri besleyen eserlerini tek reddeden bizler
olduk.
90
iin
ama felaketten sonra,
bizim her tapacaklar. O zaman bizi
kt delilere benzetecekler, canavarlara,
ve kabusa ben-
zetilecek, bizim cinli olup
ler olarak, nk kendi
elini pmek iin cinli olmak gerek. Bizim gi-
zemlerimizin ve yalan efsa-
nelerimizin dokusunda sanki bir var; kir-
benzeyen bu tinsel gbrelik-
ten, bu pislikten dnmeden
yitir-
dik, yeniden insan kurban ediyoruz, yolumuzu yle
ki kendi edimlerimizi tahayyl edemiyoruz.
bu haliyle srdrmekten daha kt ne
gelebilir ls hala hilik
midir, bu yok etmeye yetmeyen bu lm m
bizim yeniden iyidir, aziz-
dir, ktlkle isteyenler
srmesini ve yeryznde ktlk hakim-
ken kendi srmesini
91
Fagan pagan bir dnya ihlal
etmezdi, Fagan kutsal kabul ediyor-
du, genellikle ve su
dinlerin dogmala-
merkezine zaman yerine, Fagan
konusu ve, istisnalar hari, l-
y uyumu da her tercih
Kendilerinin syleyen dinler
bizim zerimizde fanatizmi ve bu fana-
tizmi sonuna dek tan-
yceltti ve daha byk bir
iyilik Bu rktc
tezler sonusuz imkanlara sahip srece in-
sanlar buna uyum ama bizim eserlerimiz
teziere denk beri,
hissediyoruz.
sal tecessm fikri, en canavarca fikirdir ve bizim -
zmsz en nemli nedeni gele-
cekte burada bu fikrin yerlerden
biri tecavzdr, bizi buna
ve bu dnyadan duyulan nefret bu tecav-
z asla
Dnya, Ten ve gznde bir

92
Modaya uyan benim
tezleri benimserneyi reddetmelerinin ve . tea-
olmak zere, bu tezlerin kur-
tulmaya bir nemi yok! Tek
katmak oluyor ve tela-
fisi olan are bulmak isterken, para-
labirenti iinde iyice kaybeder-
ler. aresizlik bir gerektir, lszlk ruhu, kilise-
nin an ruhudur, dogmala-
her ynde ve uzam iinde
birbirleriyle geerek kendi de-
Bu pek memnun kalacak
buldu kendine geenlerde, hem de din
ve onlar yeni bir tinsellik umu-
duyla kmen'e tecavz Oysa, hayvan-
yol ve yer gayri insa-
nilik; ahlak ve iman bildirimleri-
ne kendimizi yere gnahkar
ruz, oysa ki spermatik atomatlardan bir de-
kilisenin bize hi-
bir zaman da Hem yeniden
lamak hem de yeniden gereki-
yor, ama bunu hayal etmek iin bile ok ge.
93
,
Felaketten sonra, kck bir
blm olacak su ve
kutsayacaklar, gkle evlendirecekler,
kurban etme fikrini bulacaklar ve fik-
rini hakaret sayacaklar, vahiyli dinlerin or-
tadan her -kutsal ile ritel
reme klt ile sembollerine
kutsal evlilikler ile Saturnus yeniden
gereken
olmaktan olarak greceklerdir, pey-
gamberlik yeniden
dir , kusurlu bir kusursuz vazgee-
ceklerdir, nasibi
ve szde dinlerin gibi ,
tiyi herkese iletmenin hata kavrayacaklar-
kimsenin putperest ve
benimsernesi daha iyidir; ktlk bizim
ve kendilerine yalan syleyerek bize de ya-
lan sylemeye andan itibaren
hazza da tvbeye de
ve iin kudas ayini neyse
. onlar iin de en iyisi dir.
94
ve bin
bunun bedelini dememiz gerekiyor, gzmzn
bizi kurtarmaya yetmez
ve cenneti yeniden bulabilmemiz iin,
Cehennemin ve tketmemiz
gerekir. an hala yle krz ki bizim yolumuzu
edenleri seviyoruz, ve
hatalarma her zaman affediyoruz, on-
sama her zaman ve
sanki onlar da biz de
gibi yryoruz. Yine de bizim
olarak bu adamlar bizi
uuruma srkleyecekler, onlar ka
yor ama biz bunu reddediyoruz, kendi
onurumuza varana dek onlara feda edi-
yoruz, bir sre sonra kendi de onlara fe-
da Tarih bu kadar delilik pek az ta-
Son felaketten hayatta kalacak olanlar bi-
zim zerine bunu,
mahkum sonun duyurusu olarak gre-
ceklerdir, buradaki fark edeceklerdir -orta-
daki kozun ne malumdur.
95
nk biz bu ve gr-
giderek daha bu evrende,
kaderi hak edip
kendimize sormuyoruz; bize bu kaderi
geleneklerimizdir, bizi buna vakfedenler fikirleri-
mizdir, isyan ettikten sonra bizi yeniden bu yola so-
kan olmayan bir tedir-
bizi bu kadere yeniden mahkum
eden kendimi-
zi lde, istiyo-
ruz, ve efendilerimizin, bizim yerimize de olsa, iste-
dikleri istiyoruz. bunu gerektirse de,
bizi
da, daha bizi srkleyen
den kopmaya cesaret edemiyoruz ve kurban etmenin
mucizeler hayal ediyoruz. Kendimizi kur-
ban mi Kurallar ye-
ri ve bundan
ve kurt iin kendimizi
feda bu edim bizi kendi gzmzde nem-
li ve bir dava iin an-
dan itibaren, bakmadan bu davaya itibar

96
igdnn yerini tutuyor; ve ve
bcekleri, kemirgenleri ve ele geir-
olan halinde lme bizi kan-
grevli ideal sayesinde bizi de ele geire-
cek. Kendimizi en ve en
anda, bizi srkleyen iin ve lm-
hayal anda bizi insan
yoksun ve ini veririz. durumun
ve gnn birinde bizi bulacak en yce
renlik; trn ve bu yasalar
da, hayvan yneten
yasalara gnderme yaparlar; anah-
asla zerinde
Zlll uurumlarda buluveririz. ig-
dnn sanki onun taban tabana
idealin gc
kendimizi soylu bir bahaneyle teslim
ederken zevkte gibi; idealin or- .
renklendirmesini ve gelen
manevi rtmesini istiyoruz. her
zevk ve hatta yok edilmek iin kendini sunmak-
tan bile.
97
Bizler ve iimizden bunu bilenler ses-
lerini duyurabildiklerinde ise sus-
tercih ediyorlar. vaaz
vermek ve krlerin gzn amak neye yarar? Onla-
srkleyip gtren hareketin iinde sehat gster-
melerini engelleyebilir miyiz? en korkun
gidiyoruz, bu gelecek bugnden
na daha biz geleni
kendimizi oraya iinde
namayan evrende umutsuzca lmekten bir se-
enek kalmayacak bize. sahip olmak
suya sahip olmak iin bir-
birlerini
harabelerin soluk alabilmek iin
birbirimizi. Bilimden mucizeler
mesini bekliyoruz, ondan isteye-
ama bilim gerisinde ve
asla yetmeyecek, yeryznde cenne-
ti isteyemeyecek kadar bilimi-
mizin salak
da cehennemi Gelecekte, tek
ve Nihilistler sy-
lenecektir.
98
ve
ve korkusuz bir hayal meyal gr-
bu tam o anda telafi edi-
lemez olan meydana geldi ve gleri
geri dnd, hem de hi kadar muzafferdi-
ler, insan
Dnya nfusunun iki misli iin iki
yeterli misli iin
yetti, drdnc yedi kat ve
yakalanan bizim dinsel ve ahlaki yetkilileri -
miz, problem metnimizi ederek sama-
lamaktan ve zaman kazanmaya
bir bilmiyorlar: bu asla
mayacak, nk onlar gelecek sulu ola-
caklar, onlar insan trnn kendi
tercih ettiler;
bildiklerinde ve onlara bizim ruhunu
iletebildiklerinde, yolunu ve on-
iler bir iin bun-
yle ki, bundan byle hibir bi-
zim dengi olamaz. Bu nedenle
ve Nihilistler szde ahlaki d-
zenin, ahlak kaos iin dzenin kustur-

99
Bize, itaat ilan
edecek yeni bir Vahiy gerekiyor; ama bizim itaat et-
tiklerimiz burada, onlardaki lm bizi ezen
Kaderie dzen ve kaos
bir btn Yryen sa-
ile yapan krler ba-
ve son insanlar ve Nihilist-
lerdir; ama bu olmak yetmez ya da
iin hissetmek yetmez, dze-
nin yerine dzensizlik dzen koymak gerekir,
yerine de koymak
gerekir, yerine de bir
koymak gibi, len ye-
rine de koymak gerekir. Bizim ajitatr-
lere yok, peygamberlere var,
bu zamana denk peygamberlere, eserierimize denk
dinsel dehalara var, nk
ve hrmet her -hem de hi istisna-
hepsi kim ki hala onlara
onlara ihanet ediyor demektir. Hibir
gelenek bizi korumuyor, nk gele-
ncesi yok ve evrenin bir yer yok.
100
bebeklikten iin onla-
ra bir Vahiy gerekiyor, hem de en ufak
edimi iin bile gerekli bu. trro-
zn hayatta tehdit ediyorsa son tahlilde
olmamaya etmesi gereken
Ne sivil iktidarlar ve de nl bilginlerle
dolu akademiler, tek kendilerin-
de yetkiye sahip olamazlar. Oysa, bizim
ya perhiz ya da vaaz eder-
ler, biz ikisini de istemiyoruz; tenin ten olarak haz
alma olsun ve bu haz insanlar kadar
da gitsin istiyoruz; hazza et-
mesini ve insanlar haz kendilerini onur-
istiyoruz. Bize yeni bir Vahiy ge-
rekiyor, hem de yeni bir iin gerekiyor; ye-
ni bir szde dinlerin kendi
labirentinde yolunu
bu savu-
nulacak gayri
Evreni yok eden zina do-
haz grevdir.
101
beklemek yerine (za-
ten olmaya karar verirler mi bilmiyoruz); bil-
ginierin ve yrtclerin zm-
sz problemler ve para-
dokslar zerinde yeri-
ne; onlarda olmayan bu bilince yapmak yerine;
bir fanatizmden bir olmayan bu iyi niyete
yerine; fanatizmden bir olmayan
bu gzel inanca yapmak yerine; kabul
bir sanndan bir olmayan bu gzel inanca
yapmak yerine; mucize beklemek yerine -ki
nceki her bu anlama gelmektedir-, her l-
mesi gibi hareket etmek gerekir, felaket-
ten sonra hayatta kalmaya gerekir,
namaz bu dnyada srdrecek olan geride
kalan gerekir, yitik kitleyi umar-
kabul etmek ve onun geici
dikkate alarak yrtmeye gere-
kir. Benim ileri gayri insani gelebilir,
ama bu gayri giderek artacak-
ve vaazlar da bu in-
sanlar yere ortak l-
mn glgesinde, sonunda mminlerin ba-
kecektir.
102
her semek istiyor ve bu yzden bizim
bir slubumuz yok, her anlamak istiyor
ve bu nedenle labirentten yitik kit-
leyi bile kitle olarak istiyor ve bu
yzden gezegen insan gidiyoruz.
istiyoruz ve ancak bir imkan
sahip Ay'a ayak ve orada kendi

leriyle bilinen yiyor olacaklar, bizi bekleyen
yle sama ve yle ki, en iyiler d-
zendense lm, ve kaosu tercih edecekler;
ikincil lm iin bir dzen, srekli delilik ve rgt-
l kaos. Gelecekteki dzen hi kadar
gayri insani olacak; bize en byk syleye-
cek kadar bilgili, bizi en aldatacak ka-
dar kurnaz, ve sistematik olarak biimsiz bir ca-
navar, esrarengiz ve dz, kaak ve despot, daima
doymak bilmez, yakalanamaz elden
yan bir dzen. En kts, bizi umutlarla
sonra, engelleyemeyecek ol-
nk bizim yararlanabiliyor
olsa da o hiila ta kendisidir.
103
Bu dzenin suistimallerinden ve
dzen bizden ne kaosu ne lm esirgeyecek, duru-
mun bu, elli bizi buna
hissediyoruz. en ktleri bundan
byle en bizim durumumuz
adilleri, azizleri, bilginleri ve alaya alma-
imkan en ktleri hi
zafer ve
bile paralanan biimlerle ve zlen de-
rahat rahat alay edebiliyorlar, bir ha-
linde istila ederek dzene yaslanabiliyorlar, her
yin yok olma tehdidi bir vakitte her
zerine ykselebiliyorlar, yz se-
ve galiplerini ldrdkleri
iin kendilerini sanabilirler, dllerini
Kendimizi savunacak yok, on-
lar uuruma gtren izliyorlar, bizse geri
istiyoruz, suyun tek
krek ekiyoruz, dzene tek koyuyo-
ruz ve bu dnyada dalaverelerinin
olan bir srnn bir
reddederek tek ayak diriyoruz.
104
Kimse bize hakikati sylemedi, hakikatin yery-
znde savunucusu yok tahminde bulunmak
ok g, giderek daha az insan hakikate ere-
cek. gayet belirgin fikirlerin lmn grd,
hibir zerinde imalar, grg ku-
ve hari, her yerde
ra serbestlik Hibir zerinde
yoruz, hatta hibir gnmzde
bir inanmak iin biri olmak gerekiyor,
bizim en yetkin hali iler bu du-
rum hi Din bir
dzen bir daha da k-
ts kaos ve lm dzeninin bu dini
maya abalayanlar ve ya-
yeniden
yzlerce yerde sistemler ar-
da mezhepler gibi ama bi-
zi ne birilerinin ne de tekilerin ken-
kurtaracak. ok ge, burgaca
girdik bile, bizi srkleyen ve
mahkum biliyoruz.
(
lOS
Bizim szde tinselcilerimizin yavan su-
insandan ok ge-
g!'ltiren bir bu kulak
ni serseme ve bize
hak hissediyorum. Btn bu
getirenierin kendi grevlerini
ektiklerini,
ve biliyerum; stlerini ve kimi
zaman da etlerini devlete verdiklerini biliyorum; ama
sonunda
ve kendilerine ya da vaaz edilen
para isterdim. Ayakta
uyutan bu masal bile ol-
sa inanabiliyorlar? Burada olmaktan
lar yitirdiklerini ve bu konulara neza-
ket gstermenin
bir
entelektel konforu kimse bulamaz, hibir
gelenek bunu onlara
bize bu konforu verebilir. Bu kadar
ki, eken devlet srye
odamaya gtrdkleri getirenlerle
birlikte komedi oynuyorlar?
106
hibir umudu ve hi-
bir der-
hal reddederlerdi ve evrensel nfus yoluy-
la bir ya da iki iinde
olurdu. bu tezi ben iddia
ediyor ama benim gibi varsa da
yazmaya ne kadar cesaret edecekler, bilemiyorum;
bir krsnn en tepesindeki profesr bu tezi
duyurabilecek midir? Bu trden bir bil-.
giye hangi hkmet gsterir? Hangi
la dolu din buna gsterir? Onlar bi-
zim umut etmemizi ve istiyorlar, ne
olursa olsun umut etmeliyiz, yeter ki umut edecek
bir olsun, gerekiyor, hem de neye
olursa olsun, yeter ki bir
uygun tercih yapmakta zg-
rz, yeter ki aptalca olsunlar. Oysa, umudun stlen-
tm ve konu tm
nesnelerin ortak bir Sonsuza dek salak
olmak ve stelik, bir de olmak,
nk bizden daha fazla or-
bir daha aptal aptal
107
kendi
daha daha da mutsuz
ikna evrene are
ikna bilimin mucize
ve para keseleri kadar ikna ol-
tm tinselcilerin ve
tm yneticilerin salak tm dinlerin
tm gsz
ikna kendilerini terk
edecekler ve iinde srneceklerdir, ama
leceklerdir. bir
biime benziyor, ama umutsuzluk olmadan,
olmadan erkekler asla olmaya-
hi bizi ldren
iyimserliktir ve iyimserlik en byk Umut
etmeyi reddetmek ve reddetmek,
maz biimde reddine yol aar, inkar et-
meye bir bu, hatta nfu-
sunu azaltmaya bile, bu uygun bi-
imde ileri srmeye cesaret edene kadar ok ge ola-
bu yzden nedenlere hibir etkisi
yok; yol etkilere ve sonulara
zlnyor
108
Yoksul halklar engelleyemeyecek-
tir ve hibir merhamet sefaletine are
halklar, tuzu kuru
buhar olup uurumdur,
ca nfusun -hangi yolla olursa olsun- on-
yoksulluktan ama ulusal buna
engel oluyor, bu hilik hala ynetmek ge-
rekiyor ve bu insanlar, tm gsz-
lklerine
para etmez bir tinsellik bu
samalar iinde srdrmeye
edenler, ve onlara en
leceklerin
iine onlara
retmek en iyisidir, ne kadar erken o ka-
dar iyidir, yoksa iyi niyet telafi edemez, he-
nz koruyan lkelerde bile bu byledir,
t!3krar sylyorum, nk bir sava-
sonra hepimiz mah-
ve nk srdrd-
dzen, lmcl bir iinde, buyrukla-
kadar nedenlerinde de

109
Hibir tinsellik biyolojiye ve ekolojiye
kamaz, tm tinsel byclerle ra-
hipler hi fark yok, birilerine gidip
da tekilerine gstermemiz de bizi
cin kovmalada
kadar vaazlarla da alay eder; bycleri da-
ha iyi gnmzde, engelleyerek
su hele ki rahiplere olan sevgiden
bunu suumuz iki kat Tannlara
kurban vermeyi ve rahipleri reddet-
mek kimseyi ldrmez, ama ekoloji konu-
sunda cahil olmak ve biyolojiyi horgrmek, tm in-
san tr iin en trajik Bi-
zim dinlerimiz ve destekleyen iktidar-
lar, zehirleyici fesat eteleridir, bizim
zihinsel yetilerin mastrbasyonundan bir
btn g ve
var, yeniden istiyorsak, ha-
ve lmn tek hakiminin insan bir
dnya istiyorsak aremiz yok; tek
hakimi, diyorum, beni iyi dinleyin, nk metafizik .
aldatmaca son verdi kendi gszl-

110
Daha ne kadar aldatabiliriz kendimizi? Btn
mhletler doldu, insan
bir deniz gibi toprakta
tkeniyor, her yer susuz kalacak, hava sey-
besiniere daha az gveniyoruz, k-
men'i dolduruyor, her zehirliyorlar. Ha-
kikat saati zamanda can saati mi ola-
cak? lrnmzn ne Devlet
yoksa tinselcilerimizin
Bu parazitler ve bu
bizim ne Birileri bizi rme-
ye gtryor, tekiler bizi yreklendirerek
kutsuyorlar ve bizi kutsayarak da yreklendi-
riyorlar; dzenli kaosa gidiyoruz,
kalbimiz umut dolu, yan gelip hayal lkesi-
nin bilim bizim otuz milyar
zu ve torunumuzu dllendirecek, yz ulus tek bir
halk olacak ve tek olacak. gelece-
umut ederek, kmseyerek daha
ne kadar kanduabiliriz kendimizi? nk insan, ne
olursa olsun,
lll
ok ve dzende mucizeler
belki yedi milyar ola-
cak insanlara an iin bile
belki verilemeyecektir: Bu fikir gayet seik g-
zkyor, ama gnmzde seik fikirler
moda Avrupa ruhu birlikte kes-
de yitirdi, eserlerini geri
na iletirken kendisinin bu eserler lsnde
ve bizden dn
szlere vermiyorlar ve onlar,
bizim sz kullanarak, bizi kendimizden
suretiyle
Avrupa zengin ve Tarih bize zenginin grevi-
nin ya yoksuldan daha gl olmak ya da en kts-
ne olmak Bizim tinsel-
cilerimiz ve entelektellerimiz yine de bir sululuk
duygu hissediyorlar; bu yle belirgin ki,
le eden hatada. ayak diriyorlar, gzleri-
nin durumunda ekini-
yorlar. Gzmzn ok ge ve

112
Ne ne tersini
ileri srenler inkar ediyor ya da bizim ka-

mutluluk - bu mutluluk geici bile
olsa- kendini tatmin gren ve giderek daha da
sokaktaki insana Sokaktaki
insana ynn bu an-
cak bir kabusun tam benim
ona hitap etmiyor: BE'm gen insanlara konu-
onlar, niversitelerde ahlaka ve dzene
bu genler ok fazla korkutu-
yarlar ve patlak verirse ilk nce
biliyoruz. Ben bu trensel kurbanlara ko-
lm dzeninin sonunda kurban
ahlak -kurban etmeyle kanla yeni-
den g kazanan bir ahlak kurban gen-
lerin isyan nedeni
ve hatta
bununla birlikte, son tahlilde onlara
itaati nk olmak, gelecekteki
tm olmak yetmez, za-
manda da hayatta kalmaya ve kendini du-
ana dek srdrmeye ihtiya
113
Birbirimizin hala bu dnya-
da ok erkenden iyi ok er-
kenden ve sonu olarak utan iinde
fmek iyi ve
onlara bu in-
sanlar bizim izimizde yryorlar ve gz-
lerini bekliyorsak, klesi ya da
oluruz, olur ve
onlar talan ederler.
iin bizi affetmeyeceklerdir, sonra da kklerini
kendiliklerinden feragat etmeye
iin bizi affetmeyeceklerdir; bizi yenme
umuduyla bizi yeneceklerdir, ok erkenden
hem bizim tinselcilerimizden -k-
menizmin glgesinde- hem de nes-
nelcilik kisvesi entelektellerimizden yarar-
sz
ediyoruz, dilenci ve
irkin, ve despotik ol-
unutuyoruz, bizlerin en daha
kt ve en daha
unutuyoruz.
114
Bu nedenle, dzeni ve
bu hkmsz dzen ile bu kabul oluna-
maz ne birinin ne yerine bir ko-
heyhat, elde silah
nk savunulamaz ahlak ve
mahkum dzenin bize sal-
Herkese soruyorum: Bu
ne hatta
m? Bizi alaya ezerler bizi.
ieklerle ssl ve elle-
rimiz vaaz ederek
gibi yaparlar, otuz bin Budist
yreklerine seslenebilme umuduyla
bir sonra hepsini yok etti-
ler. Ama sonradan Budist sy-
lerseniz, ben de veririm.
Bizim lmemiz uzatmaya-
ve duygulada lmeyelim,
yreklilikte onlarla
bize muamele
gibi onlara.
115
Hibir konuda nk her
miz eksik olacak, ne ne de
kendimizi birine teslim ederek
den bir gn yemek yiyebilmek iin
en kt anlamda ihtiya
hem Materyalist hem
bu iki ilke gnmzde Milliyetilik
ile Sosyalizmin gibi. nk an fikirler
insanlarla oynuyor, insanlar setikleri-
ni ama setikleri onlara nceden bil-
halklar kendi fikirlerinin
ve nesnesinden bir hi
bu kadar kle asla daha cinli ya da da-
ha deli srkleyen
deruni kinikler getirep. daha az
aptal Kimse seik bir grmyor,
nk seik fikir yok, felakete gidiyoruz ve b-
tn yollar bizi oraya gtryor, paradokslardan
her zamankinden daha fazla
ruz arria bunu ancak lmde ve bu yzden
lmle kimseyi geriletmeyecek.
116
Efendilerimiz ya da cin ko-
vucu ya da uyutucu, kaostan ve lmden zaman ka-
zanmaya ama telafi edilemez en-
gelleyemiyorlar ve felakete gidiyoruz. En
canice fikirler yolun zerinde bizi bekliyor ve biz
durumda bile ihtiyalar ya-
bizi hayvana dndrdke o
ve orada
ya tm
feragat edip rakiplerimizi uuruma
Kkn ortak pay-
olacak, stelik da iine fke-
sini bizimkine katacak. sonu lmn Zafe-
ri'ni grecek, insandan dnya kalaba-
yknden kurtulacak, kudretiiierin bi-
ze genel cehennemden saklanabile-
cekleri ada kalmayacak ve can
rini seyretmek yola te-
sellisi olacak. Gelecekteki dzen yenilgilerimizin ev-
rensel vasisi olacak ve peygamberler, bizim harabe-
lerimizin hayatta bir araya topla-
yacaklar.
117
gelen her uzun sredir
t ve olmayanlar bu
mahkum zaten ama kendileri-
ni kulak kalbi
medi, kalbi derin ve denize benzer,

yzeyde oluyor, ama biz derine
ve olacak grrz: Felsefe buraya pek n-
fuz etmez ve teoloji uurumun
elinde tutar. Bizim teolojimiz en yetkini
oldu, biz onun ve kefaretini
dyoruz: O kustu ve
bizler ve szde dinleri-
miz insan trnn etmekten bir
delili-
kurban etme eserlerimizin sonuncusu-
dur, lm zevki fikirlerimizin sonu
kaosta, dzende ken-
dimizi ve bizim otomatik
paralanan lm dzeninde-
daha fazla
118
Her gecenin iine giriyoruz, ar-
geriye sonunda snd
orada; fikirlerimiz ve eserlerimizle tek
ortak lszlklerinin
Yine de yrmeliyiz, duracak kadar hakim
kendimize, yolu kaybettik, ne zaman eksek yol
bizi gtryor. tam da yeniden d-
iin insani-
anda dnya bizden bizden ka-
nk kendimizi tahayyl edemiyoruz ve
hi tahayyl edemiyoruz, hala
hakarette bulunmaktan ekiniyoruz.
hakaret etmek bizi bizim en zl
entelektel cesaret engel olabilir-
di: ve Nihilistler her kknden s-
prmek ve gelecek onlara hak verecektir,
ama dzen var srece eziyor ve eze-
cek, bizi koruyan ve koruyacak dzen,
ama kaosun ya da lmn kao-
sa ve lme yrrnemizi
emrediyor bize, yan yana, grev ve ya-
kana gecenin iinde.
119
Genler kurtaramaz, dnya
lamaz, fikri bir fikir,
bedelini dememiz gerekiyor, hibir
telafi edemeyiz, ok ge, telafi vakti bitti , reform vak-
ti sona erdi. En mutlular lecekler ve en
sefiller dibine kalacaklar ya da
korlar
can aldatabilmek iin. Dnya ve
veedin dolacak, en
kendilerini iin birbirlerini
f!!aktan are bulamayacaklar. Can ter-
cihi bize kalan son tercih olacak, daha
abuk bu hale, bugnden uuruma
ve orada, son solu-
hissedecek kadar bir sre
iin bile olsa. O zaman Yeni Dnya Fatihleri'nin gr-
dkleri Onlar btn ka-
bileler tepesinden kendilerini
nlemekti tek ama,
birlikte lm de ...
120
Ne mutludur ller!
kez daha fazla mutsuz! Ne mutludur
Ne mutludur Dllemektense sefahati tercih
edenler de mutludur! nk an iin Otuz Bir e-
kenler ve aile ve
dan daha az sulu, nk onlar kendi kendilerini
yok ederken, gereksiz
ta yok edecekler. Kendilerine gster-
meye bizi mecbur eden ve bize
tinselciler onlar hi
daha az sefil ve daha az gln olurduk, bu hayal va-
ve para etmez teselliciler hibir
kendimize dair, onlara
dair ve dair bizi aldatmaya
Kalpazanlar ama fikirlere iti-
bar kazanduarak esirgeniyor, yle mi?
bir ve bir bu-
nu iin para ve para dyoruz, cehen-
nem gmlmeden nce bizi lme gtrenle-
ri lme bizden esirgemedikleri yolla-
sonra son olacak.