LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa như hiện nay, các thiết bị điện
tử, tự động hóa đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt là trong quá trình sản xuất ở các
phân xưởng nhà máy cũng như trong lĩnh vực phục vụ đời sống của con người. Áp
dụng các kiến thức đã được học trong lĩnh vực điện tử (về lý thuyết điều khiển, kỹ
thuật vi xử lý và các môn học về lập trình) cũng như sự giúp đỡ, hướng dẫn của thầy
giáo chúng em quyết định chọn đề tài :
Điều khiển các thiết bị trong nhà qua SMS.
Sau thời gian một học kỳ (20112) triển khai làm đề tài này nhóm sinh viên
chúng em đã được mở rộng và hiểu biết thêm cách thiết kế chế tạo một thiết bị điện tử
phục vụ đời sống và làm quen với nhiều công cụ phục vụ cho ngành điện tử. Cũng qua
đề tài này nhóm cũng nhận ra và bổ sung được nhiều kinh nghiệm, kiến thức quý báu
mà chỉ khi thực sự bắt tay vào làm nhóm mới có thể có được.
Nhóm sinh viên chúng em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Vũ Song Tùng đã
nhiệt tình giúp đỡ và định hướng cho chúng em hoàn thành tốt đề tài này.
Trong quá trình thực hiện đề tài môn học Project1, chúng em cố gắng thiết kế
sao cho hệ thống đơn giản, ổn đinh và dễ sử dụng nhất, tuy nhiên do vấn đề thời gian
và kinh nghiệm của nhóm còn hạn chế nên hệ thống chưa hoàn hảo. Chúng em rất
mong được sự đóng góp của thầy giáo và các bạn đề sản phẩm của nhóm ngày càng
hoàn thiện hơn.
Nhóm chúng en xin chân thành cảm ơn!
Nhóm thực hiện đề tài : Nhóm 1 Lớp KSTN-ĐTVT-K54
Trần Xuân Bách
Hoàng Việt Cường
Đỗ Trung Đức (TL)
Nguyễn Trung Quân
Nguyễn Duy Toán

1

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................................... 1
DANH MỤC HÌNH VẼ .................................................................................................................... 4
Chương 1: .......................................................................................................................................... 5
GIỚI THIỆU ...................................................................................................................................... 5
Đặt vấn đề ...................................................................................................................................... 5
Mục tiêu đề tài ............................................................................................................................... 5
Tổng quan hệ thống ....................................................................................................................... 5
Tổng quan báo cáo ......................................................................................................................... 6
Chương 2: .......................................................................................................................................... 7
CƠ SỞ LÝ THUYẾT ........................................................................................................................ 7
Giới thiệu chương .......................................................................................................................... 7
2.1. Giới thiệu vi điều khiển PIC18F2550 ..................................................................................... 7
2.2 Giới thiệu tập lệnh AT ............................................................................................................. 9
2.3. Modul sim 900B ................................................................................................................... 11
2.4. Chuẩn giao tiếp RS232 ......................................................................................................... 11
2.4.1. Ưu điểm của giao diện nối tiếp RS232: ......................................................................... 12
2.4.2. Những đặc điểm cần lưu ý trong chuẩn RS232 ............................................................. 12
2.4.3. Các mức điện áp đường truyền ...................................................................................... 12
2.4.4.Quá trinh truyền dữ liệu .................................................................................................. 12
2.4.5. Tốc độ Baud ................................................................................................................... 13
2.4.6. Bit chẵn lẻ hay Parity bit ................................................................................................ 13
2.5. Cấu trúc của 1 tin nhắn SMS ................................................................................................ 13
2.6. Giới thiệu về J2ME ............................................................................................................... 13
2.6.1. Lịch sử ........................................................................................................................... 13
2.6.2. Kiến trúc của J2ME ....................................................................................................... 14
2.6.3.Giới thiệu MIDP ............................................................................................................. 16
2.7. Các công cụ sử dụng ............................................................................................................. 18
2.7.1. CCS C ............................................................................................................................ 18
2.7.2. Proteus 7.2 ..................................................................................................................... 18
2.7.3. Altium ............................................................................................................................ 18
2.7.4. Netbeans IDE ................................................................................................................. 19
2

2.7.5. Java ME SDK ................................................................................................................ 20
Kết luận chương........................................................................................................................... 20
Chương 3: ........................................................................................................................................ 21
THIẾT KẾ HỆ THỐNG .................................................................................................................. 21
Giới thiệu chương ........................................................................................................................ 21
3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống ................................................................................................... 21
3.1.1. Yêu cầu chức năng ......................................................................................................... 21
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng ................................................................................................... 21
3.2. Thiết kế phần cứng ............................................................................................................... 22
3.2.1. Phân tích và lựa chọn giải pháp ..................................................................................... 22
3.2.2. Thiết kế .......................................................................................................................... 24
3.3. Thiết kế phần mềm cho vi điều khiển ................................................................................... 28
3.3.1. Lựa chọn giải pháp......................................................................................................... 28
3.3.2. Thiết kế firmware........................................................................................................... 29
3.4. Thiết kế phần mềm trên điện thoại ....................................................................................... 33
3.4.1. Yêu cầu của hệ thống ..................................................................................................... 33
3.4.2. Thiết kế hệ thống ........................................................................................................... 34
Kết luận chương........................................................................................................................... 35
Chương 4: ........................................................................................................................................ 36
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ KINH NGHIỆM ............................................................................... 36
4.1. Kết quả đạt được ................................................................................................................... 36
4.2. Kinh nghiệm rút ra ................................................................................................................ 40
Chương 5: ........................................................................................................................................ 43
KẾT LUẬN ..................................................................................................................................... 43
5.1. Những điểm còn hạn chế ...................................................................................................... 43
5.2. Hướng phát triển của đề tài................................................................................................... 44
5.3. Kết luận................................................................................................................................. 44
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................................................... 45
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................................... 47
PHỤ LỤC 1 ..................................................................................................................................... 48
Sơ đồ nguyên lý toàn bộ hệ thống ................................................................................................... 48

3

DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 2.1: Sơ đồ chân vi điều khiển PIC18F2550.
Hình 2.2: Sơ đồ kiến trúc J2ME.
Hình 2.3: So sánh các thông số kỹ thuật của CDC và CLDC.
Hình 3.1: Sơ đồ liên kết các modul của hệ thống.
Hình 3.2: Sơ đồ nguyên lý bộ đệm sử dụng 74HC125.
Hình 3.3: Sơ đồ nguyên lý modul sim 900B.
Hình 3.4: Sơ đồ chân modul vi điều khiển PIC18F2550
Hình 3.5: Sơ đồ nguyên lý bộ nguồn
Hình 3.6.:Sơ đồ cấu trúc firmware của PIC18F2550.
Hình 3.7: Sơ đồ chức năng phần mềm trên điện thoại.
Hình 3.8: Sơ đồ DFD mức đỉnh của phần mềm trên điện thoại.
Hình 4.1: Thiết bị nhận và giải mã tín hiệu.
Hình 4.2: Giao diện phần mềm.
Hình 4.3: Giao diện phần mềm.
Hình 4.4: Demo bật 2 đèn số 5 và 8.
Hình 4.5: Demo bật 4 đèn số 1, 3, 5 và 8.
Hình p.1: Sơ đồ nguyên lý bộ đệm.
Hình p.2: Sơ đồ nguyên lý modul sim 900B.
Hình p.3:Sơ đồ nguyên lý khối PIC18F2550.
Hình p.4: Sơ đồ nguyên lý khối nguồn.
Hình p.5: Sơ đồ nguyên lý main board.
4

Chương 1:
GIỚI THIỆU
Đặt vấn đề
Công nghệ nhày càng phát triển và thâm nhập sâu hơn vào cuộc sống của con
người. Hơn 5 năm trước điện thoại còn là mặt hàng khá đắt đỏ thì giờ đây những chiếc
smartphone mạnh mẽ đã trở thành người bạn không thể thiếu trong cuộc sống của
nhiều người. Chúng ta không những có thể gọi điện, nhắn tin đơn thuần trên điện thoại
như trước mà giờ có thể chơi game, lướt web, check mail hay sử dụng những phần
mềm tiện ích khác phục vụ cho đời sống hàng ngày. Vậy tại sao chúng ta không nghĩ
tới một thiết bị có thể giúp chúng ta điều khiển, giám sát mọi thiếu bị điện trong căn
nhà yêu quý của mình thông qua vài thao tác đơn giản trên chiếc điện thoại di động?
Hãy tưởng tượng, nếu bạn đi làm và phân vân không biết mình đã tắt lò vi sóng hay
chưa? Bạn muốn bật sẵn bình nóng lạnh vào mùa đông hay bật trước điều hòa vào mùa
hè trước khi về nhà? Bạn đi du lịch nhiều ngày và không muốn cây cảnh trong vườn
khô héo hay thú cưng bị chết vì đói?… Tất cả các điều trên sẽ không còn là mối bận
tâm nếu bạn sở hữu một thiết bị nhỏ gọn cho phép bạn điều khiển mọi thứ trong nhà
thông qua chiếc điện thoại của mình.

Mục tiêu đề tài
Đề tài hướng tới việc thiết kế một thiết bị nhỏ gọn được kết nối với các thiết bị
điện trong nhà giúp người sử dụng có thể dễ dàng điều khiển mọi thứ qua phần mềm
gọn nhẹ được cài trên điện thoại hay smartphone. Thiết bị phải có khả năng hoạt động
bền bỉ 24/7, phải thực hiện nhanh gọn và chính xác mỗi khi có yêu cầu, giao diện
người dùng cho phần mềm trên điện thoại phải thân thiện và dễ dàng nâng cấp cũng
như bổ sung thêm số lượng các thiết bị có thể điều khiển.

Tổng quan hệ thống
Để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu trên chúng tôi sử dụng một modul sim
trong vệc gửi và nhận tin nhắn cho các mạng GSM phổ biến ở Việt Nam. Một vi điều
khiển để giải mã và thực hiện các lệnh. Thiết bị cũng cần có giao diện người dùng đơn
giản bao gồm 1 LCD (chỉ dùng khi debug và cài đặt) và các đèn LED hiển thị trạng

5

thái của hệ thống cũng như bật tắt của thiết bị.  Yêu cầu hệ thống. các công cụ sử dụng. 6 .  Kết quả đạt được. Ngoài ra còn cần có một ứng dụng gửi lệnh điều khiển các thiết bị từ xa trên điện thoại di động. kinh nghiệm rút ra và kết luận.  Nêu ra các giải pháp công nghệ và lựa chọn giải pháp. Tổng quan báo cáo Trong báo cáo này nhóm sẽ trình bày chi tiết về:  Cơ sở lý thuyết (về cả phần cứng và phần mềm).  Thiết kế hệ thống.

 Chế độ chuyển mạch on-the-fly: Các chế độ quản lý năng lượng được gọi ra bởi người dùng trong suốt quá trình thao tác mã. Đây là dòng vi điều khiển được sử dụng nhiều trong các ứng dụng hệ thống nhúng công nghiệp. thiết trung bình để hoạt động. tập lệnh AT và các công nghệ liên quan. năng lượng tiêu thị trong suốt quá trình thực thi mã có thể giảm 90%  Các chế độ Idle: Khối điều khiển có thể chạy với lõi CPU của nó không hoạt động như các thiết bị ngoại vi vẫn ở trạng thái hoạt động.1. Nó bao gồm: 7 . Giới thiệu vi điều khiển PIC18F2550 Vi điều khiển PIC18F2550 nằm trong họ PIC18. Bao gồm như:  Các chế độ chạy xen kẽ: Bằng cách tạo xung nhịp cho khối điều khiển từ nguồn Timer1 hoặc từ khối tạo dao động bên trong. modul sim. 2. vì vậy người dùng có thể tùy biến hơn rất nhiều tỏng quá trình thiết kể phần cứng so với các thiết bị khác. Thông qua công nghệ Nanowat. các phần mềm sẽ sử dụng trong đồ án. PIC18F2550 được Microchip hỗ trợ lên tới mười hai lựa chọn chế độ dao động khác nhau. Trong các trạng thái này. cho phép họ có thể đưa ra các ý tưởng tiết kiệm năng lượng vào bên trong các thiết kế phần mềm của ứng dụng. hãng Microchip đã đưa vào bên trong thiết bị PIC18F2550 các chức năng đặc trưng mà khiến nó có thể giảm được đáng kể sự tiêu thụ năng lượng trong suốt quá trình hoạt động. là dòng vi điều khiển Pic có tính thực thi cao của hãng Mcrochip.Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Giới thiệu chương Chương này sẽ đề cập đến cơ sở lý thuyết của các phần mềm cũng như phần cứng sẽ sử dụng trong đồ án như vi điều khiển.  Các chế độ khóa tiêu thị ít năng lượng : Khiến cho năng lương cần cho cả bộ Timer1 và bộ Watchdog Timer là rất nhỏ.

Nó cũng được tích hợp thêm một bộ thu-phát và bộ điều chỉnh điện áp 3.1: Sơ đồ chân PIC18F2550 8 .  Một bộ nhân tần PLL. Hình 2. cho phép tốc độ xung có một phạm vi rộng từ 4MHZ tới 48MHZ  Hai xung hoạt động không đồng bộ với nhau. Ngoài ra PIC18F2550 còn được đưa vào một mô đun truyền thông USB đầy đủ phù hợp với các đặc điểm kỹ thuật của chuẩn USB 2. cho phép module USB có thể chạy được với bộ tạo dao động tần số cao trong khi phần còn lại của vi điều khiển thì được tạo xung dao động từ một bộ tạo dao động công suất thấp ở bên trong.  Một khối tạo dao động ở bên trong cung cấp một xung tín hiệu có tần số 8MHZ với độ chính xác ±2% và một nguồn INTRC (khoảng 31kHz).3V trên chip của nó và hỗ trợ sử dụng với các bộ thu phát và điều chỉnh điện áp ở bên ngoài. có thể bao gồm cả chế độ dao động tinh thể tốc độ cao và các chế độ dao động ở bên ngoài.0. Bốn chế độ dao động tinh thể bằng cách sử dụng các bộ cộng hưởng tinh thể hoặc ceramic.  Bốn chế độ dao động xung ở bên ngoài. Mô đun hỗ trợ cả hai kiểu truyền thông low-speed và full-speed cho tất cả các kiểu dữ liệu mà nó hỗ trợ.

ATA (Answer). fax. Bởi vì mỗi lệnh bắt đầu với chữ AT trong chữ Attention nên ngôn ngữ điều khiển được định nghĩa bởi Hayes nhanh chóng được biết tới với bộ lệnh Hayes AT. Các lệnh AT là các hướng dẫn được sử dụng để điều khiển một modem. ATH (Hool control) và ATO (return to online data state). Dennis Hayes sử dụng chuẩn truyền thông RS232 đơn giản kết nối Modem thông minh (Smart modem) tới một máy tính để truyền cả lệnh và dữ liệu. Khi chức năng và độ tích hợp của các modem ngay càng tăng cùng với thời gian. Nó không phải là một phần cưa tên lệnh. Chính vì sự đơn giản và khả năng thực thi với chi phí thấp của nó. bộ lệnh Hayes AT nhanh chóng được sử dụng phổ biến trong các modem của các nhà sản xuất khác nhau. Ngày nay.voice và các truyền thông SMS. cũng được hỗ trợ bởi các modem GSM/GPRS và các điện thoại di động. Ví dụ như tên của nhà sản xuất (AT+CGMI). Chẳng hạn như : ATD (Dial). các modem GSM/GPRS và các điện thoại di động còn được hỗ trợ bởi một bộ lệnh AT đặc biệt đối với công nghệ GSM. 9 . số IMEI (International Mobile Equipment Identity) (AT+CGSN) và phiên bản phần mềm (AT+CGMR).2 Giới thiệu tập lệnh AT Năm 1977. bộ lệnh AT bao gồm cả các lệnh về dữ liệu. AT là một cách viết gọn của chữ Attention. Sau đây là một vài nhiệm vụ có thể hoàn thành bằng cách sử dụng các lênh AT kết hợp với sử dụng một modem GSM/GPRS hay một điện thoại di động:  Lấy thông tin cơ bản về điện thoại di động hay modem GSM/GPRS. Nó bao gồm các lệnh liên quan tới SMS:  AT+ CMGS : gửi tin nhắn SMS  AT+CMSS: gửi tin nhắn SMS từ một vùng lưu trữ  AT+CMGL: chuỗi liệt kê các tin nhắn SMS  AT+CMGR: đọc tin nhắn SMS Chú ý là khởi động “AT” là một tiền tố để thông báo tới modem về sự bắt đầu của một dòng lệnh. nên làm cho ngôn ngữ lệnh Hayes AT và nhanh chóng mỗi nhà sản xuất modem đã sử dụng ngôn ngữ của ông. số model (AT+CGMM).2. Mỗi dòng lệnh của nó bắt đầu với “AT” hay “at”. Nhiều lệnh của nó được sử dụng để điều khiển các modem quay số sử dụng dây mối (wired dial-up modems). Đó là lí do tại sao các lệnh Modem được gọi là các lệnh AT. Bên cạnh bộ lệnh AT thông dụng này.

mức sạc pin và trạng thái sạc pin (AT+CBC). Ví dụ. Lấy các thông tin cơ bản về những người kí tên dưới đây. Thí dụ. đọc (AT+CMGR.. trạng thái đăng kí mạng mobile (AT+CREG).  Thực thi các nhiệm vụ liên quan tới an toàn. thay đổi mạng GSM (AT+COPS).  Lấy thông tin trạng thái hiện tại của điện thoại di động hay modem GSM/GPRS.  Thiết lập một kết nối dữ liệu hay kết nối voice tới một remote điều khiển (ATD.  Lưu và phục hồi các cấu hình của điện thoại di động hay modem GSM/GPRS. chẳng hạn như mở hay đóng các khóa chức năng (AT+CLCK). ATA. 10 .  Đọc (AT+CPBR). Ví dụ. lưu (AT+COPS) và phục hồi (AT+CRES) các thiết lập liên quan tới tin nhắn SMS chẳng hạn như địa chỉ trung tâm tin nhắn SMS. viết (AT+CMGW) hay xóa tin nhắn SMS (AT+CMGD) và nhận các thông báo của các tin nhắn SMS nhận được mới nhất (AT+CNMI). kiểm tra xem một chức năng được khóa hay chưa (AT+CLCK) và thay đổi password (AT+CPWD). MSISDN (AT+CNUM) và số IMS (International Mobile Subscriber Identity) (AT+CIMI). viết (AT+CPBW) hay tìm kiếm (AT+CPBF) cá mục về danh bạ điện thoại (phonebook). địa chỉ trung tâm SMS (AT+CSCA) và khu vực lưu trữ các tin nhắn SMS (AT+CPMS).  Điều khiển hoạt động của các mã kết quả/các thông báo lỗi của các lệnh AT. ATA.  Thiết lập hay thay đổi cấu hình của điện thoại di dộng hay modem GSM/GPRS. chiều dài sóng radio (AT+CSQ). AT+CMSS).. các thông số protocol liên kết với radio (AT+CRLP). bạn có thể điều khiển cho phép hay không cho phép kích hoạt hiển thị thông báo lỗi (AT+CMEE) và các thông báo lỗi nên được hiển thị theo dạng số hay theo dạng dòng chữ (AT+CMEE=1 hay AT+CMEE=2). Ví dụ như trạng thái hoạt động của điện thoại (AT+CPAS). loại dịch vụ của bộ truyền tin (AT+CBST).AT+F*)  Gửi (AT+CMGS. AT+CMGL). Ví dụ.)  Gửi và nhận fax (ATD.

kết nối nhiều nhất là 2 thiết bị. SIM900B có cấu trúc nhỏ. đo lường.. SIM900 tích hợp chuẩn TCP/IP protocol và sử dụng tập lệnh AT rất thích hợp cho các ứng dụng truyền dữ liệu. Có hai phiên bản RS232 được lưu hành trong thời gian tương đối dài là RS232B và RS232C.Trên 11 .4. hai đường mic và hai đường loa.2. nó làm việc ở những tần số GSM 850MHz. Nhưng cho đến nay thi phiên bản RS232B cũ thi ít được dùng con RS232C hiện vẫn được dùng và tồn tại thường được gọi là tên ngắn gọn là chuẩn RS232. Ghép nối qua cổng nối tiếp RS232 là một trong những kỹ thuật được sử dụng rộng rãi để ghép nối các thiết bị ngoại vi với máy tính. thiết bị đo lường. Ý nghĩa của chuẩn truyền thông nối tiếp nghĩa là trong một thời điểm chỉ có một bit được gửi đi dọc theo đường truyền.  SIM900 bao gồm hai kênh audio. modem. Ngoài ra. PDA.  Bàn phím và hiển thị SPI giúp người dùng có thể phát triển ứng dụng một cách dễ dàng.. Modul sim 900B Được thiết kế phục vụ thị trường toàn cầu.3.5 đến 25. Các máy tính thường có 1 hoặc 2 cổng nối tiếp theo chuẩn RS232C được gọi là cổng Com. SIM900B đáp ứng tiêu chuẩn bốn băng tần GPS/GPRS. chiều dài kết nối lớn nhất cho phép để đảm bảo dữ liệu là 12. tốc độ 20kbit/s đôi khi là tốc độ 115kbit/s với một số thiết bị đặc biệt.. Nó là một chuẩn giao tiếp nối tiếp dung định dạng không đồng bộ. Chuẩn giao tiếp RS232 Vấn đề giao tiếp giữa PC va vi điều khiển rất quan trọng trong các ứng dụng điều khiển. DCS 1800MHz.. nên nó có thể được sử dụng trong hầu hết các thiết bị như M2M. SIM990B có 60 chân connector phục vụ giao tiếp giữa module và bo mạch và một anten RF.4m. FWP và các thiết bị di động. SIM900 còn có các ưu điểm sau:  Serial port và debug port giúp người sử dụng có thể dễ dàng phát triển các ứng dụng. 2. EGSM 900MHz. thông số các chiều là 40x33x3mm. smart phone. Chúng được dùng ghép nối cho chuột. SIM900B hỗ trợ chuẩn GPRS multi-slot class10/class8.

600. 56600.  Mức logic 1 có điện áp nằm trong khoảng -3V đến -12V.  Các mạch điện đơn giản có thể nhận được điện áp nguồn nuôi qua công nối tiếp. 115200 bps. Bit này luôn bắt đầu bằng mức 0. 9600. 28800. 75. Hiện nay đang được cố định trở kháng tải trong phạm vi từ 3000 ôm . 2.  Tốc độ truyền nhận dữ liệu cực đại là 100kbps ( ngay nay có thể lớn hơn)  Các lối vao phải có điện dung nhỏ hơn 2500pF. 1200. Do vậy nên tại một thời điểm chỉ có một bit được truyền (1 kí tự).  Thiết bị ngoại vi có thể tháo lắp ngay cả khi máy tính đang được cấp điện.2. 750.  Các giá trị tốc độ truyền dữ liệu chuẩn : 50. đặc biệt khi chọn chế độ hoạt động là không đồng bộ va tốc độ truyền dữ liệu thấp. 19200.4.  Trở kháng tải phải lớn hơn 3000 ôm nhưng phải nhỏ hơn 7000 ôm..4. Ngoài mức điện áp tiêu chuẩn cũng cố định các giá trị trở kháng tải được đấu vào bus của bộ phận và các trở kháng ra của bộ phát. tức la sử dụng tín hiệu điện áp chênh lệch giữa một dây dẫn và đất. Tiếp theo đó là các bit dữ liệu (bits data) 12 .1. +12V  Mức logic 1 : -12V.main máy tính có loại 9 chân hoặc lại 25 chân tùy vào đời máy và main của máy tính. Mức điện áp của tieu chuẩn RS232C được mô tả như sau:  Mức logic 0 : +3V . Việc thiết kế giao tiếp với cổng RS232 cũng tương đối dễ dàng. -3V 2.  Độ dài của cáp nối giữa máy tính và thiết bị ngoại vi ghép nối qua cổng nối tiếp RS232 không vượt quá 15m nếu chúng ta không sử model.4. 38400. 4800. 2400.3.. 110. Do đó ngay từ đầu tiên ra đời nó đã mang vẻ lỗi thời của chuẩn TTL.. 2. Ưu điểm của giao diện nối tiếp RS232:  Khả năng chống nhiễu của các cổng nối tiếp cao.4. Các mức điện áp đường truyền RS 232 sử dụng phương thức truyền thông không đối xứng. mức logic 0 từ +-3V đến 12V.7000 ôm. 2. nó vẫn sử dụng các mức điện áp tương thích TTL để mô tả các mức logic 0 va 1.Quá trinh truyền dữ liệu Truyền dữ liệu qua cổng nối tiếp RS232 được thực hiện không đồng bộ. Những đặc điểm cần lưu ý trong chuẩn RS232  Trong chuẩn RS232 có mức giới hạn trên va dưới (logic 0 va 1) la +-12V.4. 300. Bộ truyền gửi một bit bắt đầu (bit start) để thông báo cho bộ nhận biết một kí tự sẽ được gửi đến trong lần truyền bit tiếp theo .

2. Bit chẵn lẻ hay Parity bit Đây là bit kiểm tra lỗi tren đường truyền. Giới thiệu về J2ME 2.Vì một phần tử báo hiệu sự mã hóa một bit nên khi đó hai tốc độ bit và tốc độ baud là phải đồng nhất 2.5. Tốc độ bit nay phải được thiết lập ở bên phát và bên nhận đều phải có tốc độ như nhau ( Tốc độ giữa vi điều khiển va máy tính phải chung nhau 1 tốc độ truyền bit) Ngoài tốc độ bit còn một tham số để mô tả tốc độ truyền là tốc độ Baud.5.6. số điện thoại gửi tin.1. 2. Tốc độ Baud liên quan đến tốc độ mà phần tử mã hóa dữ liệu được sử dụng để diễn tả bit được truyền còn tốc độ bit thi phản ánh tốc độ thực tế mà các bit được truyền. Tốc độ bit được định nghĩa la số bit truyền được trong thời gian 1 giây hay số bit truyền được trong thời gian 1 giây.được gửi dưới dạng mã ASCII( có thể là 5. Cấu trúc của 1 tin nhắn SMS Một tin nhắn SMS được gửi đi thực chất là 1 dãy byte chứa nhiều thông tin bao gồm: Ngày tháng gửi tin. số điện thoại tổng đài nhắn tin và nội dung tin nhắn. 1. Đến sự ra đời của Java 2 thì Sun quyết định thay thế Personal Java và đươc gọi với tên mới là Java 2 Micro Edition.6. 2. Tham số nay chính là đặc trưng cho quá trình truyền dữ liệu qua cổng nối tiếp RS232 là tốc độ truyền nhận dữ liệu hay con gọi là tốc độ bit.4. lẻ hay không) và cuối cùng là bit dừng .7 hay 8 bit dữ liệu) Sau đó là một Parity bit ( Kiểm tra bit chẵn. Embeded Java và Personal Java của phiên bản Java 1. số điện thoại nhận tin. gọn như: 13 . Tốc độ Baud Đây là một tham số đặc trưng của RS232. Thực chất của quá trình kiểm tra lỗi khi truyền dữ liệu là bổ xung thêm dữ liệu được truyền để tìm ra hoặc sửa một số lỗi trong quá trinh truyền .6.4. Do đó trong chuẩn RS232 sử dụng một kỹ thuật kiểm tra chẵn lẻ. Lịch sử J2ME được phát triển từ kiến trúc Java Card. Riêng phâng nội dung tin nhắn có độ dài 140 byte và thường được mã hóa thành 7 bit hoặc 16 bit cho mỗi ký tự.1.6. Đúng với tên gọi. J2ME là nền tảng cho các thiết bị có tính chất nhỏ. hay viết tắt là J2ME.5 hay 2 bit dừng.bit stop có thể la 1.

Kiến trúc của J2ME Hình 2. Nokia …bắt buộc phải thực thi đầy đủ các đặc tả do Sun qui định để các lập trình viên có thể dựa vào môi trường lập trình nhất quán và thông qua sự nhất quán này. 14 . thiết bị giải trí gia dụng … 2.2. Các lọai thẻ cá nhân như Java Card  Máy điện thoại di động  Máy PDA (Personal Digital Assistant . ví dụ như:  Kiểu và số lượng bộ nhớ  Kiểu và tốc độ bộ vi xử lý  Kiểu mạng kết nối Do đây là đặc tả nên các nhà sản xuất thiết bị như Samsung.thiết bị trợ giúp cá nhân)  Các hộp điều khiển dành cho tivi. các ứng dụng được tạo ra có thể mang tính độc lập thiết bị cao nhất có thể.. Ví dụ như một lập trình viên viết chương trình game cho điện thoại Samsung thì có thể sửa đổi chương trình của mình một cách tối thiểu nhất để có thể chạy trên điện thọai Nokia.2: Sơ đồ kiến trúc J2ME Định nghĩa về Configuration (Cấu hình): là đặc tả định nghĩa một môi trường phần mềm cho một dòng các thiết bị được phân loại bởi tập hợp các đặc tính.6.

ví dụ. Vì tài nguyên bộ nhớ hạn chế nên CLDC được gắn với Java không dây (Java Wireless ). Các sản phẩm này có thể kể đến như các máy PDA cấp cao. Đến đây ta có thể nhận thấy do mỗi profile định nghĩa một tập hợp các class khác nhau.  CDC.3: So sánh các thông số kỹ thuật của CDC và CLDC Định nghĩa về Profile: Profile mở rộng Configuration bằng cách thêm vào các class để bổ trợ các tính năng cho từng thiết bị chuyên biệt.Hiện nay Sun đã đưa ra 2 dạng Configuration:  CLDC (Connected Limited Device Configuration-Cấu hình thiết bị kết nối giới hạn): được thiết kế để nhắm vào thị trường các thiết bị cấp thấp (low-end). điện thoại web. các thiết bị này thông thường là máy điện thọai di động và PDA với khoảng 512 KB bộ nhớ. phải chú ý rằng đối với các thiết bị cấp thấp. dạng như cho phép người sử dụng mua và tải về các ứng dụng Java. ví dụ như là Midlet. Cũng với lý do đó. bạn không thể lấy một ứng dụng 15 . Những thiết bị này có nhiều bộ nhớ hơn (thông thường là trên 2Mb) và có bộ xử lý mạnh hơn.Connected Device Configuration (Cấu hình thiết bị kết nối): CDC được đưa ra nhắm đến các thiết bị có tính năng mạnh hơn dòng thiết bị thuộc CLDC nhưng vẫn yếu hơn các hệ thống máy để bàn sử dụng J2SE. Cả 2 Configuration đều có những profile liên quan và từ những profile này có thể dùng các class lẫn nhau. các thiết bị thuộc CLDC không có phần cứng yêu cầu các phép tính toán dấu phẩy động. do hạn chế về tài nguyên như bộ nhớ và bộ xử lý nên không thể yêu cầu máy ảo hổ trợ tất cả các tính năng như với máy ảo của J2SE. Hình 2. nên thường ta không thể chuyển một ứng dụng Java viết cho một profile này và chạy trên một máy hỗ trợ một profile khác. nên máy ảo thuộc CLDC không được yêu cầu hỗ trợ kiểu float và double. Tuy nhiên. các thiết bị gia dụng trong gia đình … Cả 2 dạng Cấu hình kể trên đều chứa máy ảo Java (Java Virtual Machine) và tập hợp các lớp (class) Java cơ bản để cung cấp một môi trường cho các ứng dụng J2ME.

nhưng với thị trường là các máy PDA với màn hình và bộ nhớ lớn hơn. Có thể nói MIDP là profile nổi tiếng nhất bởi vì nó là kiến thức cơ bản cho lập trình Java trên các máy di động (Wireless Java). Hỗ trợ hạn chế thao tác bắt lỗi. Bộ nạp class (Class Loader). do đó MIDP cũng không có.3. Không hỗ trợ các tính năng quản lý file và thư mục: Đây có thể làm bạn ngạc nhiên nhưng thực tế là các thiết bị J2ME không có hỗ trợ các thiết bị lưu trữ 16 .        B. Sau đây là các profile tiêu biểu:  Mobile Information Device Profile (MIDP): profile này sẽ bổ sung các tính năng như hỗ trợ kết nối. Tuy nhiên MIDP được thiết kế cho các máy di động có cấu hình rất thấp.3. Do đó MIDP sẽ cung cấp một giao diện người dùng đơn giản và các tính năng mạng đơn giản dựa trên HTTP.6. Không hỗ trợ JNI. Hỗ trợ từ khóa finalize() như trong J2SE: Việc “dọn dẹp“ tài nguyên trước khi nó bị xóa được đẩy về phía các lập trình viên.  Foundation Profile: cho phép mở rộng các tính năng của CDC với phần lớn các thư viện của bộ Core Java2 1. dung lượng chứa có hạn. MIDP cung cấp các chức năng cơ bản cho hầu hết các dòng thiêt bị di động phổ biến nhất như các máy điện thoại di động và các máy PDA. Những chức năng MIDP không thực hiện được: Phép tính dấu phẩy động (floating point): Phép tính này đòi hỏi rất nhiều tài nguyên CPU và phần lớn các CPU cho các thiết bị di động không hỗ trợ phép tính này. 2.  PDA Profile: tương tự MIDP. Các tính năng mà MIDP cung cấp và những giới hạn của nó. Profile này được thiết kế chủ yếu để nhắm vào điện thọai di động với đặc tính là màn hình hiển thị hạn chế. Phần lớn các thư viện API cho Swing và AWT không thể sử dụng được trong MIDP. Định nghĩa: Đây là Profile được định nghĩa dành riêng cho các thiết bị di động và là thành phần chính trong J2ME.viết trên J2SE hay J2EE và chạy trên các máy hỗ trợ J2ME.Giới thiệu MIDP A. các thành phần hỗ trợ giao diện người dùng … vào CLDC.

thông thường như ổ cứng v. Vector và Hastable cũng như Enumeration. Một trong nhưng cải tiến hấp dẫn nhất của MIDP 2.0.v. nhưng các thay đổi lớn nhất (ngoài API cho game) là trong Form và Item.0.  Hỗ trợ kiểu ảnh RGB: một trong những cải tiến hấp dẫn cho các nhà phát triển MIDP là việc biểu diễn hình ảnh dưới dạng các mảng số nguyên. Tuy nhiên. Những cải tiến nổi bật so với MIDP 1. cho phép MIDlet thao tác với dữ liệu hình ảnh một cách trực tiếp. Nhiều cải tiến đã được đưa vào API javax.  Hỗ trợ Timer và Alert.  Cung cấp tính năng Record Management System (RMS) cho việc lưu trữ dữ liệu Ngoài ra vào tháng 11 năm 2003 Sun đã tung ra MIDP 2.util như Stack. Sun đã cung cấp một chức năng khác tương đương gọi là Record Management system (RMS) để cung cấp khả năng lưu trữ cho các thiết bị này. điều đó không có nghĩa là bạn phải mất đi mọi dữ liệu quan trọng mỗi khi tắt máy. Những chức năng MIDP cung cấp  Các lớp và kiểu dữ liệu: Phần lớn các lớp mà các lập trình viên Java quen thuộc vẫn còn được giữ lại ví dụ như các lớp trong gói java. 17 . C.  Mở rộng các tính năng của Form.microedition. Các API này là một tập con chỉ hỗ trợ âm thanh của Mobile Media API (MMAPI).  Thêm các API hỗ trợ Multimedia.  Hỗ trợ đối tượng Display: Đúng như tên gọi một chương trình MIDP sẽ hỗ trợ duy nhất một đối tượng Display là đối tượng quản lý việc hiển thị dữ liệu trên màn hình điện thoại.  Hỗ trợ Form và các giao diện người dùng.0 Nâng cấp các tính năng bảo mật như:  Download qua mạng an toàn hơn qua việc hỗ trợ giao thức HTTPS.lcdui trong MIDP 2.0 là tập các API media của nó.0 với hàng loạt tính năng khác được cung cấp thêm so với bản 1.  Kiểm soát việc kết nối giữa máy di động và server: ví dụ như các chương trình không thể kết nối tới server nếu thiếu sự chấp thuận của người sử dụng.

. CCS C CCS là trình biên dịch lập trình ngôn ngữ C cho vi điều khiển Pic của hãng Microchip. 18 . mô phỏng cho hầu hết các linh kiện điện tử thông dụng. Các công cụ sử dụng 2.7. các giao tiếp I2C. 8051. PIC.. Proteus là công cụ mô phỏng cho các loại Vi Điều Khiển khá tốt. tích hợp cả thiết kế nguyên lý. Ethenet.2.  PCh cho dòng PIC 16 và 18 bit. CAN. ngoài ra còn mô phỏng các mạch số. Tất cả 3 trình biên dịch này được tích hợp lại trong một chương trình bao gồm cả trình soạn thảo và biên dịch là CCS. 2. ARM7/LPC2000.7.2. Các chương trình điều khiển sẽ được thực hiện nhanh chóng và đạt hiệu quả cao thông qua việc sử dụng ngôn ngữ lập trình cấp cao – Ngôn ngữ C. đặc biệt hỗ trợ cho cả các MCU như PIC.  PCM cho dòng PIC 14-bit opcodes. . 8051.1. Chương trình là sự tích hợp của 3 trình biên dịch riêng biệt cho 3 dòng PIC khác nhay đó là:  PCB cho dòng PIC 12-bit opcodes. Motorola. HC11. PIC. AVR. MSP430.. thiết kế vi điều khiển và FPGA. USB. AVR. Proteus 7. 2. Phần mềm bao gồm 2 chương trình: ISIS cho phép mô phỏng mạch và ARES dùng để vẽ mạch in. Giống như nhiều trình biên dịch C khác cho PIC.. nó hỗ trợ các dòng VĐK PIC. … Proteus là phần mềm mô phỏng mạch điện tử của Lancenter Electronics.2 Phần mềm Proteus là phần mềm cho phép mô phỏng hoạt động của mạch điện tử bao gồm phần thiết kế mạch và viết chương trình điều khiển cho các họ vi điều khiển như MCS-51.3.7. dsPIC. thiết kế mạch in PCB. Altium Phần mềm thiết kế mạch tự động Altium Designer là một môi trường thiết kế điện tử đồng nhất. AVR. mạch tương tự một cách hiệu quả.. CCS giúp người sử dụng nắm bắt nhanh được vi điều khiển PIC và sử dụng PIC trong các dự án.7. SPI.

Netbeans IDE NetBean IDE là một “môi trường phát triển tích hợp“ (Integrated Development Environment) kiểu như Visual Studio của Microsoft và được xem là một một bộ ứng dụng "must-download" dành cho các nhà phát triển phần mềm.4. NetBean IDE còn là công cụ lý tưởng cho việc phát triển phần mềm bằng các ngôn ngữ PHP.. định nghĩa các luật thiết kế. số. netlist có sẵn từ trước theo các tham số mới. Ajax and JavaScript. dễ dàng biên dịch.1. đi dây tự động theo thuật toán tối ưu. chuyển từ schematic sang PCB.1 cung cấp nhiều tính năng mới như shortcut tìm kiếm trong toàn bộ IDE gọi là QuickSearch.  Mô phỏng mạch PCB 3D. kích thước. Hỗ trợ việc tìm các giải pháp thiết kế hoặc chỉnh sửa mạch. Mac. NB3000 thành một phòng thí nghiệm hoàn chỉnh và đầy đủ giúp người thiết kế rút ngắn thời gian từ thiết kế đến các sản phẩm thực tế. Groovy and Grails. liên kết trực tiếp với mô hình STEP. giao diện thận thiện hơn với người dùng. JavaScript. linh kiện. Groovy. NetBeans IDE 7. cấu hình cho cả 2D và 3D.  Đặt và sửa đối tượng trên các lớp cơ khí.Các đặc trưng cơ bản:  Giao diện thiết kế.  Hỗ trợ mạnh mẽ cho việc thiết kế tự động. tùy chỉnh các lớp mạch in. dữ liệu bản vẽ. Ruby. 2. hỗ trợ MCAD-ECAD.  Hỗ trợ thiết kế PCB sang FPGA và ngược lại. netlist. Ngoài việc hỗ trợ Java mọi phiên bản (Java SE. NetBean bao gồm một IDE mã nguồn mở và một nền tảng ứng dụng cho phép nhà phát triển nhanh chóng tạo nên các ứng dụng dành cho web. quản lý phiên bản cho các tài liệu thiết kế. Linux. và PHP. quản lý và chỉnh sửa thân thiện. C/C++. C/C++. đem lại hình ảnh mạch điện trung thực trong không gian 3 chiều. phân tích lắp ráp linh kiện. số lượng…  Hệ thống các thư viện linh kiện phong phú. xem và in các file thiết kế mạch dễ dàng với đầy đủ các thông tin linh kiện.  Mở.. chi tiết và hoàn chỉnh bao gồm tất cả các linh kiện nhúng. Ruby and Rails. Java EE. doanh nghiệp. desktop và thiết bị di động bằng các ngôn ngữ lập trình Java.7. quản lý file.  Kết hợp với các board mạch cứng như NB2. và tính năng tự động biên dịch khi lưu (Compile on Save). NetBean IDE hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows. và Solaris. 19 . đặt vị trí linh kiện trên PCB. kiểm tra khoảng cách cách điện. Java ME). tương tự.

5.7. 20 . smart phone và Bluray) vào trong một công cụ duy nhất. Java ME SDK Bộ Java ME SDK là một công cụ được cải tiến rất nhiều. Nó kết hợp tất cả các nền tảng Java ME chính yếu (điện thoại di động. Bộ thư viện phổ biến Lightweight UI Toolkit (LWUIT) bây giờ được tính hợp sẵn trong Java ME SDK như là một tùy chọn cộng thêm giúp phát triển giao diện thêm phong phú. Kết luận chương Chúng tôi đã trình bày những khái niệm quan trọng nhất cũng như những phần cứng. Giả lập Java ME bây giờ chính xác hơn nhiều với máy ảo phoneME được sử dụng trên hàng triệu thiết bị hiện nay. Phần tiếp theo xin đi vào chi tiết thiết kế và triển khai hệ thống điều khiển thiết bị điện trong nhà thông qua SMS. Nó dựa trên bộ khung Netbeans mạnh giúp cho nó dễ dàng được mở rộng và chuyển đổi hơn trước. phần mềm và công nghệ sử dụng trong đồ án này.2.

Yêu cầu phi chức năng Các yêu cầu phi chức năng của hệ thống cần thỏa mãn như:  Hoạt động bền bỉ.1. 3. sử dụng (như dùng chuẩn sim phổ biến có thể dễ dàng mua ngoài thị trường). tắt các thiết bị điện trong nhà khi có yêu cầu qua tin nhắn SMS.…).Chương 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG Giới thiệu chương Trong chương này chúng tôi xin trình bày về các yêu cầu của hệ thống cũng như thiết kế phần cứng cũng như phần mềm của hệ thống.  Có thể gửi báo cáo cho người dùng về trạng thái của thiết bị cũng như các thông số cần theo dõi như nhiệt độ.1. Phân tích yêu cầu hệ thống 3.2. Yêu cầu chức năng Hệ thống cần thỏa mãn các yêu cầu chức năng như sau:  Có thể nhận và gửi tin nhắn thông qua các nhà mạng GSM của Việt Nam. ổn định vì thiết bị đầu cuối thường xuyên bật (gần như sẽ bật 24/7).  Có giao diện người dùng đơn giản (chỉ thông báo các trạng thái của hệ thống).1. 21 . 3.  Có tính năng bảo mật (không phải bất cứ thiết bị nào gửi SMS đến cũng điều khiển được.  Tiết kiệm năng lượng cũng như tiết kiệm chi phí sử dụng (chi phí cho SMS).1. tin nhắn cũng cần có cấu trúc xác định.  Có khả năng thực hiện lệnh bật. … tùy điều kiện sử dụng (option).  Hiển thị thông báo đơn giản dễ hiểu cho người dùng cuối.  Dễ dàng lắp đặt. Qua phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống chúng tôi đã tiến hành họp bàn và phân tích các giải pháp cuối cùng đi đến kết luận và đưa ra phương án thiết kế hệ thống như phần sau.

RS232.000 VNĐ) tuy nhiên lại rất khó để mua được điện thoại còn dùng tốt (chúng tôi đã tìm kiếm nhưng không mua được). A.3. Siemens C50. Do đó chúng tôi quyết định không sử dụng phương án thiết kế này. USB. 1 là thành phần gửi và nhận tin nhắn và 1 là thành phần xử lý các lệnh của người dùng. Sau đâu chúng tôi xin trình bày các phương án thiết kế cho từng modul trên. Ví dụ như các máy Ericsson T10. Phân tích và lựa chọn giải pháp Để thỏa mãn các yêu cầu hệ thống trình bày ở trên thì hệ thống phần cứng cần ít nhất 2 thành phần.2.1.  Phương án sử dụng modul GSM: Trên thị trường có bán sẵn các loại Modul GSM sử dụng 2 hoặc 4 băng tần GSM và có thể dễ dàng sử dụng sim điện thoại thông thường.  Phương án sử dụng điện thoại di động: Để có thế kết nối dễ dàng với thiết bị điều khiển sử dụng vi điều khiển hoặc PC thì điện thoại di động được chọn phải có khả năng giao tiếp với vi điều khiển (PC) thông qua các giao tiếp phổ biến hiện nay như I2C. Tx. …(sử dụng giao tiếp phổ biến giúp dễ dàng trong triển khai cũng như phát triển sau này). Các modul sim loại này cũng sử dụng chuẩn giao tiếp 22 . Tx được xuất ra từ các điện thoại di động. Đây là phương án chuyên nghiệp. Tuy nhiên chúng tôi gặp phải 1 vấn đề đó là chỉ có các điện thoại đời cổ mới hỗ trợ các chân tín hiệu Rx. T28. CAN. SPI. C51. Thiết kế phần cứng 3. Theo tình hình thị trường hiện tại thì có thể sử dụng điện thoại di động hoặc các modul GSM chuyên dụng cho thiết bị nhận và gửi tin nhắn. Đây là chuẩn giao tiếp RS232 phổ biến. … Còn các điện thoại đời mới thì không có bất cứ giao tiếp nào phổ biến cũng như dễ dàng trong điều khiển. Vì thế để làm đồ án này cần tìm mua cho được các điện thoại trên. Nokia 6210. mạnh trong các ứng dụng điều khiển do dễ dàng khai thác nhiều tính năng với tập lệnh AT phổ biến. Theo tìm hiểu thị trường hiện nay cũng như cấu tạo của các điện thoại di động phổ biến thì chỉ có 2 tín hiệu Rx.2. Nhưng qua tham khảo thị trường thì các điện thoại trên tuy có giá khá rẻ (chỉ khoảng 200. Phương án cho modul gửi và nhận tin nhắn Để tiến hành nhận và gửi tin nhắn thông qua nhà mạng GSM của Việt Nam thì thiết bị dùng gửi nhận tin nhắn phải hoạt động ở băng tần GSM 900MHz và có tính năng gửi/nhận tin nhắn SMS.

000 VNĐ. Để điều khiển modul sim 900B đã lựa chọn thì thiết bị điều khiển cần có giao tiếp RS232. Thực ra thiết kế mạch bảo vệ cho Sim card loại 6 pin phổ biến không quá khó (dùng 5 diode và vài điện trở) tuy nhiên có sẵn mạch phía trên modul sim cũng tiện dụng hơn. Phương án sử dụng PC tuy nhiều ưu điểm như mạnh mẽ nên dễ dàng phát triển các thuật toán bảo mật. Nhóm không hướng tới giải pháp này. Tuy nhiên các loại modul sim này thường kém với connector có thể dễ dàng tháo ra và tái sử dụng trong các đồ án tiếp theo. đồng thời tiết kiệm được không gian của board mạch.000 VNĐ. Lắp đặt nhỏ gọn. Tuy nhiên nếu sử dụng PC sẽ có bất tiện là máy tính sẽ phải bật suốt ngày để điều khiển thiết bị gây tốn năng lượng cũng như hao phí thiết bị lơn. dễ dàng điều khiển trực tiếp các 23 . Nhược điểm của modul sim loại này so với mua những loại điện thoại cổ là giá thành cao hơn. khá rẻ so với mặt bằng chung.  Có sẵn mạch bảo vệ cho Simcard. Phương án sử dụng vi điều khiển có giao tiếp RS232 có nhiều ưu điểm như giá thành rẻ nếu so với đầu tư 1 máy PC. Phương án này chỉ phù hợp với việc điều khiển các hệ thống lớn ví dụ như trong công nghiệp. dễ dàng sử dụng với giao diện thân thiện. Trung tâm điều khiển này có thể là PC hoặc 1 loại vi điều khiển nào đó.RS232 dễ dàng trong việc kết nối với hệ thống điều khiển do đây là chuẩn giao tiếp phổ biến và lâu đời.  Giá thành hợp lý: Chúng tôi mua với giá 450. vào khoảng 500. nhất là khi các thành viên trong nhóm đều chưa học qua cũng như không có kiến thức về các kỹ thuật siêu cao tần nên đây là 1 lợi thế lớn. B. Phương án cho hệ thống điều khiển: Để điều khiển hệ thống này cần có 1 trung tâm điều khiển có tác dụng đọc và giải mã các lệnh gửi tới modul sim thông qua tin nhắn sau đó thực hiện các lệnh tương ứng hay thực hiện các lệnh theo từng hoàn cảnh cụ thể (như báo cháy từ xa hay báo cáo trạng thái của thiết bị). Qua khảo sát các loại modul sim bán trên thị trường và đối chiếu các thông tin trên trang chủ của nhà sản xuất hay xem thêm trong datasheet nhóm quyết định sử dụng modul sim 900B do các đặc điểm của modul sim loại này như:  Là loại modul sim thế hệ mới thay thế cho sim 300 đã cũ.  Có sẵn mạch phối hợp trở kháng cho anten: Thiết kế mạch phối hợp trở kháng này khá khó.

Tuy nhiên việc giải mã tin nhắn. có thể mắc thêm những sensor cơ bản như nhiệt độ.2. khi có tín hiệu tin nhắn tới thì mới wake up nên không cần hoạt động cường độ cao). năng lượng tiêu thụ ít. 3. Như vậy chúng tôi quyết định sử dụng vi điều khiển trong đồ án này.2.  Thiết kế board to board dễ dàng kết nối cũng như hạn chế nhiễu do kết nối các modul. đưa ra lệnh on/off các thiết bị hay mã hóa tin nhắn để bảo mật ở mức độ vừa phải không cần phải sức mạnh quá lớn. Thiết bị điều khiển dùng trong các hộ gia đình thì thông thường chỉ cần bật lên ở đó chứ không cần phải thiết lập hay gioa tiếp gì nhiều nên cũng không cần thiết. hoạt động bền bỉ (bình thường thì chỉ cần cho vi điều khiển sleep. Ngoài ra.… để báo cáo nếu muốn. Trong các loại vi điều khiển hiện nay chúng tôi quyết định sử dụng vi điều khiển PIC của hãng Microchip.1: Sơ đồ liên kết các modul của hệ thống 24 .  Nếu gặp lỗi sai sẽ chỉ phải đặt lại 1 board chứ không phải đặt lại toàn bộ. Lý do là trong kỳ này nhóm có học 1 môn nữa là môn vi xử lý và môn đó sử dụng PIC. Nhược điểm của giải pháp này so với PC là sức mạnh xử lý thấp và giao diện sử dụng khó. Do đó các thành viên trong nhóm đều có kiến thức về vi điều khiển họ này cũng như dùng lại được các modul đã thiết kế trong môn kia nhằn tiết kiệm chi phí. chúng tôi quyết định thiết kế hệ thống theo các modul với hình thức giao tiếp giữa các modul là board to board do phương án này có các ưu điểm như:  Dễ dàng kế thừa và phát triển hệ thống. cụ thể là PIC18F2550. Thiết kế Hình 3.thiết bị bằng các I/O pin của vi điều khiển.

kết nối với LCD.  Hệ thống LED báo hiệu thiết bị nào bật hay tắt. Các thành phần còn lại lấy nguồn trực tiếp từ main board.  Power Suply: Bộ nguồn cung cấp năng lượng cho main board và modul sim. kết nối với cổng mở rộng I/O pins. Mục đích là kết nối các thành phần khác nhau của hệ thống. hệ thống led báo hiệu thiết bị nào đang được bật và tắt. Buffer: Bộ đệm tín hiệu giữa PIC và modul sim. mở rộng thêm I/O cho việc phát triển điều khiển nhiều thiết bị hơn. Để dễ dàng tái sử dụng nhóm quyết định sử sụng IC đệm 3 trạng thái với 4 đường tín hiệu (do nhóm chỉ sử dụng 4 tín hiệu handsheck Rx.  Microprocessor: Vi điều khiển PIC18F2550 trên 1 board khác với thạch anh.  Modul sim: Board mạch để cắm modul sim 900B.  Buffer: Bộ đệm tín hiệu giữa modul sim và vi điều khiển do mức điện áp của 2 thiết bị này khác nhau. giao tiếp ICSP nạp chip.  IC dịch 74HC595 dùng cho hiển thị LED thạng thái và dịch bit ra connector xuất tín hiệu cho các I/O pins mở rộng. Main Board: Bo mạch chính bao gồm:  Các connector để kết nối với PIC18F2550. RTS). Hơn nữa bộ đệm dùng 74HC125 còn có thể đệm cho các mức điện áp khác ngoài 5V (tùy thuộc điện áp chuẩn cung cấp) nên dễ dàng sử dụng lại. kết nối với bộ nạp chuẩn ICSP. kết nối với các relay điều khiển các thiết bị. Do PIC dùng điện áp 5V còn modul sim dùng điện áp 2. Tx.  Biến trở điều chỉnh độ phân giải của LCD. kết nối với bộ đệm. 25 .Hệ thống thiết kế bao gồm các modul sau:  Main board: Bo mạch chủ. DTR.8V.  Switch để lựa chọn giữa chế độ nạp và chế độ sử dụng LCD do vi điểu khiển có số chân hạn chế. Sau đây chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về thiết kế của từng modul A.  IC đệm dòng lên 100mA dùng cho hệ thống relay điều khiển thiết bị ngoại vi. IC đệm dòng lên 100mA để điều khiển relay. B. các tụ lọc và giao tiếp USB.  LCD: Đơn giản là LCD 1602 mua ngoài thị trường cắm trực tiếp vào main board.

 Pin back up dùng cho Real time clock của modul sim 900B. Modul sim: Board mạch để connect với modul sim 900B.3: Sơ đồ nguyên lý modul sim 900B 26 .  Các connector xuất tín hiệu theo chuẩn RS232. Hình 3.2: Sơ đồ nguyên lý bộ đệm sử dụng 74HC125 C. connector phục vụ cho việc debug.Hình 3.  LED trạng thái báo hiệu trạng thái hoạt động của modul sim 900B. trên board bao gồm:  Connector: Để kết nối với modul sim 900B.

Microprocessor: Vi điều khiển PIC18F2550 cùng với USB connector. 3V và tinh chỉnh điện áp ra để dùng cho các trường hợp khác nhau. Mục đích là dễ dàng tái sử dụng vi điều khiển này trong các đồ án khác. bình thường hoạt động nên tháo ra để tiết kiệm năng lượng.5: Sơ đồ nguyên lý bộ nguồn 27 . E. Power Suply Nguồn cung cấp sử dụng 2 IC LM2596. LCD: Đơn giản là LCD 16x2 mua ngoài thị trường cắm trên bo mạch chính. LCD dùng để debug và thiết lập thông số. Hình 3. Mạch nguồn chúng tôi thiết kế sao cho có thể điều chỉnh điện áp ra có thể tùy chọn 5V. LM2596 là bộ nguồn xung cấp dòng ra tối đa 3A. thạch anh được sử dụng trong modul này.4: Sơ đồ chân modul vi điều khiển PIC18F2550 F. nguồn cấp đầu vào trong dải 7-37V.D. Hình 3. 4V.

Do đó đây không còn là điểm yếu của phương án này nữa mà còn giống như một lớp của vấn đề bảo mật (tính bảo mật cao hơn so với sử dụng tin nhắn dạng text thông thường). từ đó có thể hạ giá thành sản phẩm. Lý do cho dự lựa chọn này là việc viết driver bằng cổng COM ảo dễ dàng hơn nhiều so với viết cho giao tiếp USB mà khi dùng để debug thì hiệu quả hoàn toàn tương đương.3.3. Để phát triển trong tương lai có thể chuyển mã nguồn sang viết cho các nền tảng khác. tuy nhiên theo thiết kế ban đầu của nhóm thì không thể thiếu phần mềm trên điện thoại. tuy nhiên vẫn cắm bằng cáp USB. Từ đó dễ dàng triển khai các biện pháp mã hóa làm tăng tính bảo mật của hệ thống. Lựa chọn giải pháp Modul sim 900B có thể sử dụng cả tin nhắn dạng text và dạng binary.1. Để debug trên máy tính nhóm quyết định sử dụng driver viết bằng cổng COM ảo chứ không sử dụng giao tiếp USB của PIC18F2550. Tuy nhiên để gửi tin nhắn dạng này thì không thể dùng các ứng dụng nhắn tin thông thường trên điện thoại di động được mà phải xây dựng riêng một ứng dụng gửi tin nhắn dạng nhị phân. Lựa chọn này giúp sản phẩm có thể đến được với nhiều người dùng hơn. 28 .3.  Dung lượng byte phải xử lý thấp nên phù hợp với các vi điều khiển có bộ nhớ nhỏ. Thiết kế phần mềm cho vi điều khiển 3. Phần mềm trên điện thoại nhóm lựa chọn viết bằng Java để có thể dễ dàng chạy trên các điện thoại phổ thông hỗ trợ Java. Đây có thể coi là 1 điểm yếu. Qua phân tích 2 dạng tin nhắn này nhóm quyết định lựa chọn sử dụng dạng tin nhắn nhị phân do các đặc điểm như:  Dễ dàng mã hóa cấu trúc tin nhắn theo ý muốn.

2. định dạng kí tự đạng hexa (mỗi byte dữ liệu gửi về sẽ được mã hóa bằng hai kí tự biểu điện dưới hệ cơ số 16) (CSCS=”HEX”).3. A. 29 .:Sơ đồ cấu trúc firmware của PIC18F2550. Thiết kế firmware Hình 3.6.6 kbps.3. Cấu trúc và các tiến trình của firmware Trong đồ án này. nhóm đã cấu hình Module SIM900B được giao tiếp UART ở tốc độ 9. cấu hình chế độ giao tiếp text mode (CMGF = 1).

ALL) <oa> địa chỉ gửi. REC READ.Các tiến trình của hệ thống được mô tả chi tiết như sau: Khởi động hệ thống:  Gửi tín hiệu bật tới module SIM900B (PWRKEY). Vi điều khiển sẽ đợi đến khi nhận được chuỗi này để thực hiện các tiến trình tương ứng. STO SEND. <index> là chỉ số tin nhắn lưu trong bộ nhớ.  Chờ tín hiệu “Call Ready” module SIM đã kết nối mạng thành công.  Chờ tín hiệu “RDY” module SIM đã bật và đường UART đã hoạt động.<oa>. 30 .<scts> <data> OK <stat> trạng thái tin nhắn (REC UNREAD. <data> nội dung tin nhắn. <scts> thời gian gửi từ service. Gửi lệnh đọc tin nhắn: AT+CMGR=<index> Hồi đáp module SIM. Thực hiện giải mả lệnh từ nội dung tin nhắn và thự hiện lệnh: Phương pháp mã hóa lệnh được mô tả cụ thể trong phần tiếp theo của báo cáo. Chờ nhận tin nhắn: Khi có tin nhắn mới thì SIM sẽ truyền chuỗi: +CMTI: <mem3>. +CMGR: <stat>. STO UNSENT. <index> <mem3> là bộ nhớ lưu trữ.

Gửi lệnh xóa tin nhắn: Module SIM900B chỉ có 40 slot để lưu tin nhắn vì vậy sau khi tin nhắn đã được đọc ta sẽ thực hiện xóa tin nhắn để tránh bộ nhớ bị đầy sẽ không nhận được tin nhắn mới. để lại các tin nhắn chưa đọc. Sau khi xóa tin nhắn hệ thống sẽ quay về trạng thái chờ nhận tin nhắn mới gửi đến. Hồi đáp hệ thống: Nếu gửi thành công: +CMGS: <mr> OK 31 . <ESC> (ESC có mã 0x1B) để hủy việc gửi tin nhắn. AT+CMGD=<index>. Lệnh gửi một tin nhắn: AT+CMGS=<da><CR> <data><ctrl-Z/ESC> <da> địa chỉ nhận <Ctrl-Z> (SUB có mã 0x1A) để gửi tin nhắn. 4 xóa tất cả các tin nhắn lưu trữ.<delflags> <delflags> 0 xóa tin nhắn có vị trí lưu là <index> (mặc định) 1 xóa toàn bộ tin nhắn đã đọc (để lại các tin nhắn chưa đọc). 2 xóa toàn bộ tin nhắn đã đọc và tín nhắn đã gửi (để lại các tin nhắn chưa đọc và các tin nhắn chưa gửi). 3 xóa toàn bộ tin nhắn đã đọc. tin nhắn đã gửi và chưa gửi.

Nếu có lỗi xảy ra: +CMS ERROR: <err> B. State &= (~Offflags). Onflags = cmd[1] //chỉ ra vị trí các cổng thiết bị được bật tương ứng với trọng //số của bit đó. Lệnh thay đổi trạng thái thiết bị của hệ thống: Gồm có 3 byte: cmd[0] = 0x3A (‘:’) //Tiền tố chỉ ra là lệnh đặt trạng thái. Offflags = cmd[2] //chỉ ra vị trí các cổng thiết bị sẽ được tắt tướng ứng với //trọng số của bit đó. Hệ thống sẽ gửi lại tin nhắn có nội dung với 3 byte là: 0x3F. “1” là thiết bị đang bật. Lệnh xem trạng thái các cổng thiết bị hiện tại: Là tin nhắn có nội dung bắt đầu bằng byte 0x3F (ký tự ‘?’). 32 . Cấu trúc lệnh của hệ thống Nhóm đã tiến hành mã hóa lệnh của hệ thống thành từng byte với cấu trúc sau nhằm tiện lợi trong quá trình xử lý. 0x3D. Trạng thái các thiết bị sau khi thực hiện lệnh: State |= Onflags. <State> Trong đó State là các bit trạng thái hiện tại của hệ thống với quy ước “0” là thiết bị ở vị trí bit tương ứng đang tắt.

Yêu cầu của hệ thống Điều khiển thiết bị điện Tắt/bật thiết bị Tắt/bật thiết bị Báo cáo tình trạng Báo cáo tình trạng hiện tại Cài đặt Trợ giúp Cài đặt thiết bị Hướng dẫn Cài đặt địa chỉ SMS Thông tin về ứng dụng Cài đặt pasword Hình 3.3.1. giao diện thân thiện dễ sử dụng.4. .4. không vi phạm bản quyền.. Thiết kế phần mềm trên điện thoại 3.7: Sơ đồ chức năng phần mềm trên điện thoại. Ngoài các yêu cầu chức năng trên phần mềm còn cần các yêu cầu phi chức năng như: Hoạt động ổn định. 33 ..

8: Sơ đồ DFD mức đỉnh của phần mềm trên điện thoại Các tiến trình của hệ thống được mô tả cụ thể như sau: Bật/ tắt thiết bị: Giao diện bật tắt thiết bị gồm 8 device có thể lựa chọn giữa on/off để bật và tắt thiết bị cũng như unchange để giữ nguyên trạng thái của thiết bị. ngoài ra còn cho phép cài đặt 34 . nếu yêu cầu đúng chuẩn thì sẽ có tin nhắn phản hồi từ modul sim trả về. Chuẩn của tin nhắn được nêu ở phần trên. Báo cáo: Trong giao diện bật tắt thiết bị nhóm bổ sung thêm 1 nút chức năng là gửi yêu cầu báo cáo. Cài đặt sẽ được lưu trong cơ sở dữ liệu của phần mềm.2. Nếu tin nhắn phản hồi đúng chuẩn thì trạng thái của thiết bị được thể hiện ngay trên màn hình. Phần mềm sẽ gửi 1 tin nhắn yêu cầu báo cáo tới thiết bị.3. Thiết kế hệ thống Bật/tắt thiết bị Người dùng Cài đặt Thiết bị Báo cáo tình trạng CSDL Trợ giúp Hình 3. Cài đặt: Phần mềm cho phép cài đặt số điện thoại của modul sim (thiết bị đặt tại nhà).4. Tin nhắn gửi đi sẽ được mã hóa thành 3 byte với quy định được trình bày ở phần trên.

password để gửi kèm trong tin nhắn giúp tăng tính bảo mật. đề xuất và lựa chọn giải pháp cũng như thiết kế của toàn bộ các thành phần của hệ thống. Nhóm đã bám sát các điểm trình bày trong chương này khi triển khai hệ thống và thu được kết quả khả quan. Tuy nhiên tính năng mã hóa và nhận diện mật khẩu của nhóm chưa được xây dựng. Quản lý thiết bị: Cho phép đổi tên các thiết bị quản lý. Kết luận chương Trong chương này chúng tôi đã trình bày các yêu cầu hệ thống. Trợ giúp: Thông tin hướng dẫn sử dụng và thông tin của nhóm sinh viên. Giao diện của phần mềm và hướng dẫn sử dụng được nêu trong chương 4: Kết quả đạt được và kinh nghiệm. Thông tin này được lưu trong cơ sở dữ liệu. 35 .

mạch điện có chức năng điều khiển các cổng ra để nối với các relay điều khiển thiết bị ngoài (dòng ra có thể đưa lên 100mA). có thêm chức năng hiển thị LCD thông báo trạng thái. có các đèn LED để báo hiệu trạng thái hiện tại của các cổng. có cổng giao tiếp USB với máy tính.1: Thiết bị nhận và giải mã tín hiệu 36 . Hình 4. Kết quả đạt được Đã hoàn thành sản phẩm là 1 mạch điện dùng để điều khiển được 8 thiết bị cắm ngoài và 1 phần mềm chạy trên điện thoại di dộng để điều khiển 8 cổng của mạch. Hệ thống sau khi hoàn thành đã thực hiện được các chức năng yêu cầu ban dầu như: có phần mềm chạy trên điện thoại để nhắn tin điều khiển mạch điện.1.Chương 4: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ KINH NGHIỆM 4.

2: Giao diện phần mềm 37 . Hình 4. không có hiện tượng nóng sau 2 ngày kể cả khi tần suất các lệnh điều khiển cao. Phần mềm chạy tốt trên điện thoại cho giao diện đẹp và dễ dàng sử dụng.Sau khi hoàn thành nhóm đã tiến hành test thử sản phẩm và thu được kết quả tốt: mạch điện chạy ổn định.

3: Giao diện phần mềm 38 .Hình 4.

Hình 4.4: Demo bật 2 đèn số 5 và 8 39 .

5. 4.  Trước khi vẽ layout phải mua trước thiết bị vì một số linh kiện thực tế mua ngoài thị trường khác biệt chút ít so với các thông tin trên mạng và datasheet.8. 40 .5: Demo bật 4 đèn 1. Kinh nghiệm rút ra Khi làm hệ thống nhóm đã rút ra được nhiều kinh nghiệm về thiết kế hệ thống điện tử (chủ yếu về làm mạch điện) và kỹ năng làm việc theo nhóm của các thành viên cũng tốt hơn nhiều.2.Hình 4.3. Kinh nghiệm trong khi thiết kế:  Thiết kế hệ thống theo kiểu modun để test và sửa mạch dễ dàng hơn  Khi vẽ layout chú ý đến cách sắp xếp các modun để tiết kiệm kinh phí khi dặt mạch và quan hơn là có thể ghép nối chúng mạch điện cuối cùng gọn gàng không phải câu dây giữa các modun.

biết tạo áp lực lên các thành viên để đảm bảo công việc thực hiện nhanh. cẩn thận out Rom vì bộ nhớ của VXL khá nhỏ. Nhóm trưởng cần phải là người đủ uy tín để chỉ huy cả nhóm thực hiện công việc. Kinh nghiệm khi viết code:  Chú ý các tiền xử lý nếu không việc add code sẽ không được. mạch được làm tốt.  Trước khi đi mua thiết bị nên tham khảo kỹ các nơi bán hàng có giá cả hợp lý mà có thêm các dịch vụ đi kèm tốt (bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng). quy củ hơn.  Nên gọi điện hỏi về mạch của mình có thể được lấy trước hẹn.  Chú ý cân bằng giữa Ram và Rom. ngay khi được phân nhóm và công việc thì cần tiến hành họp nhóm để bàn bạc tìm hiểu công việc cần thực hiện để có thể phân chia công việc hợp lý.Kinh nghiệm khi đi đặt mạch:  Nên đi đặt mạch vào đầu tuần để có thể lấy mạch nhanh. Kinh nghiệm làm việc theo nhóm:  Trong quá trình làm việc theo nhóm.  Cần chú ý đến khả năng thực hiện lệnh và xử lý dữ liệu của VXL. đúng tiến độ. 41 .  Nên chú thích rõ ràng trong các hàm và mỗi file.  Trước khi nhận thiết bị nên kiểm tra xem các thông số và phiên bản thiết bị có đúng không (nhóm đã đặt luôn cửa hàng bán modun sim hàn thiết bị này vào mạch vì thiết bị này có khá nhiều chân và rất nhỏ nên nhóm không tự hàn được). Kinh nghiệm khi đi mua và đặt hàn các linh kiện nhỏ (modun sim):  Nên phân tích các yêu cầu chức năng và thiết kế để chọn được các thiết bị tương thích.

 Trong mỗi giai đoạn cần phải phân chia công việc hợp lý. 42 . mỗi thành viên cần có ý thức thực hiện công việc được giao.

Lý do cho việc quay vào trong này do cạnh của main board nhóm sử dụng để xuất tí hiệu ra đã quá chật chội nên phải tính phương án quay sang hướng khác. điều khiển cơ bản nhưng vẫn chưa thực hiện tốt khả năng bảo mật. Tuy nhiên nhóm đá quay ngược lại connector dùng cho nạp PIC nên không có vấn đề gì xáy ra  Tuy đã thiết kế các lỗ khoan để làm cố định cho thiết bị nhưng một vài chỗ vẫn còn chưa chắc chắn và chưa thiết kế được anten ẩn bên trong thiết bị mà vẫn để lộ ra ngoài. Từ đó cần thiết kế vị trí gằn anten vào cỏ hộp nếu sản phẩm được thương mại hóa.  Thiết kế các chân nạp cho PIC khi layout bị ngược dây với thông thường. 43 . Về phần mềm:  Phần mềm tuy đã thực hiện được chức năng thông báo. vẫn còn 1 khối mạch đệm của modun sim và modun PIC vẫn bị ngược khi layout dẫn đến khối này bị quay ngược xuống dẫn đến mạch chưa đẹp và làm cho hệ thống bị kênh.  Trong khi thiết kế cổng giao tiếp USB vẫn quay vào trong dẫn đến khi giao tiếp với máy tính phải tháo vỏ hộp ra hoặc phải có thêm dây nối USB ra ngoài.Chương 5: KẾT LUẬN 5. hạn chế như sau: Về phần cứng:  Thiết kế mạch điện tuy đã thành khối vuông vắn nhưng việc lắp ghép vẫn chưa dễ dàng. nhưng sau khi chạy thử và nghiệm thu nhóm chúng tôi thấy sản phẩm vẫn còn một số thiếu sót.1.  Phần mềm này đòi hỏi máy điện thoại phải có thể cài đựt các ứng dụng Java. Những điểm còn hạn chế Mặc dù các yêu cầu cơ bản của hệ thống đã được giải quyết.

… 5. iOS. mật mã để điều khiển do người dùng tự đặt) thay cho việc cài đặt trên máy tính. 44 . Trong quá trình làm việc đã giúp nhóm rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu và giúp các thành viên trao dồi thêm nhiều kiến thức.  Nghiên cứu thêm phiên bản dùng GPRS hoặc qua mạng internet hữu tuyến (ADSL) để điều khiển hệ thống để tiết kiệm.2.3.  Khả năng bảo mật của phần mềm tuy có nhưng còn chưa thực sự mạnh. 5. và làm ra được phiên bản chạy thử nghiệm ổn định an toàn. Kết luận Nhóm đã đạt được các mục tiêu ban đầu mà thầy giáo đề ra. có thể thêm các nút bấm để thay đổi các thông số cơ bản (các số điện thoại cho phép điều khiển. chưa có yêu cầu xử lý phức tạp như tự động cập nhập trạng thái trước khi dùng và phần mềm sử dụng tin nhắn SMS nên tốn kinh phí khi kiểm tra nhiều lần. kỹ năng cần thiết cho học tập và làm việc sau này.  Phần cứng của hệ thống cần có các thiết kế lại để gọn gàng và dễ sử dụng hơn như: các lỗi về mạch cần được thực hiện lại. chúng tôi xin đề xuất một vài hướng như sau:  Bảo mật cho hệ thống là yêu cầu quan trọng nhất (hiện tại nhóm chỉ bảo mật bằng số điện thoại và mã hóa các byte để nhận dạng khi nhắn tin nên chưa thể đáp ứng được yêu cầu của một hệ thống thương mại). Các chức năng nâng cao của phần mềm vẫn chưa được xử lý được như: chức năng truy cập lịch sử chưa tốt. Hướng phát triển của đề tài Để hệ thống này có thể thương mại hóa thì yêu cầu phải có thêm nhiều yếu tố nhưng trong góc độ kỹ thuật. Android.  Thêm các phiên bản phần mềm điều khiển cho nhiều nền tảng điện thoại khác nhau như Windows phone.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT  AT Attention  ATD (Dial) / ATA (Answer) / ATH (Hool control) / ATO (return to online data state)  CAN Controller Area Network  CPU Central Processing Unit  COM Component object model  CLDC Connected Limited Device Configuration  CDC Connected Device Configuration  DFD Data Flow Diagram  DCS Digital selective calling  EGSM Extension Global System for Mobile Communications  FPGA Field-programmable gate array  GSM Global System for Mobile Communications  GPRS General Packet Radio Service  HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure  I/O Input/Output  IC Intergrated circuit  ICSP In-circuit serial programming  LCD Liquid crystal display  LED Lighting Emitor Diode  MIDP Mobile Information Device Profile  PC Personal Computer 45 .

 PIC Peripheral Interface Controller  PLL Phase-locked loop  PDA Personal digital assistant  RMS Record Management system  SMS Short Message Service  SIM Subscriber Identity Module  USB Universal Serial Bus  I2 C Inter-Intergarated Circuit  RS-232 Recommended Standard 232  SPI Serial Peripheral Interface 46 .

2011. Sim 900B hardware design.2011.html. 2011.0. [5] http://docs. last acessting 2012/05/15. [2] SimCom.TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] SimCom. [4] http://www. [3] Microchip Technology Inc.com/Resources/Library/. version 2.oracle. Sim 900B AT Command Manual.com/javame/mobile/mobile. last acessting 2012/05/15.05.nokia. 47 . PIC 18F2455/2550/4455/4550 Datasheet.developer. version 1.

1: Sơ đồ nguyên lý bộ đệm. 48 .PHỤ LỤC 1 Sơ đồ nguyên lý toàn bộ hệ thống Hình p.

Hình p.2: Sơ đồ nguyên lý modul sim 900B.3:Sơ đồ nguyên lý khối PIC18F2550. 49 . Hình p.

50 .Hình p.4: Sơ đồ nguyên lý khối nguồn.

5: Sơ đồ nguyên lý main board. 51 .Hình p.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful