INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

Denumirea programului de formare continuă: Competenţele curriculare-priorităţi ale reformei Portofoliu evaluare Modul A

Cursant : Danciu Alina Petruta Formator : Ionita Daniela Elena Centrul de formare : Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”

resursele şi strategiile de evaluare.Managementul colectivului de elevi. priorităţi şi strategii de acţiune în societatea cunoaşterii (la alegere.  Proba de evaluare sumativa pt această unitate. disciplină distinctă în catalog. una din temele următoare)  Caracterizarea colectivului clasei la care sunteţi învăţător/diriginte din perspectiva relaţiilor sociale ale clasei ca grup. cu durata de 1 an respectând caracteristicile acestui tip de opţional. sa fii mai bun"care să fie adaptat nevoilor sociale ale colectivului de elevi. activităţile de învăţare.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni! OPIS Modul A: Modul 1: Competenţe şi curriculum disciplinar  Proiectarea unui opţional derivat din disciplina matematică. . Modul 2: Proiectare curriculară şi inovare didactică  Proiectarea unei unităţi de învăţare la alegere (clasă şi temă) în acord cerinţele curriculumului de formare în care să evidenţieze obiectivele de referinţă/comptenţele specifice. Modulul 3 .  Realizarea unui proiect de program pentru activităţile din săptămâna "Sa stii mai multe.

. Optionalul de “” propus pentru clasa a . disciplină distinctă în catalog.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!  Proiectarea unui opţional derivat din disciplina matematică. numai ca ea are nevoie de atentie si timp. a . matematica a fost considerata de catre elevi ca fiind o disciplina problema... Optionalele de matematica au scopul de a-i ajuta pe elevi sa inteleaga faptul ca. pe cat dedificila pe atat de distractiva .. asa cum fiecare activitate desfasurata in institutiile scolare are parti frumoase si parti mai putin frumoase. cu durata de 1 an respectând caracteristicile acestui tip de opţional. pe cat de incalcita pe atat de recreativa. Din totdeauna . in acelasi fel si matematica poate fi . are ca principal obiectiv determinarea elevilor de . desi matematica este o stiinta bine ancorata in realiatate si necesara in viata cotidiana.

activităţile de învăţare. Clasa I . resursele şi strategiile de evaluare.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!  Proiectarea unei unităţi de învăţare la alegere (clasă şi temă) în acord cerinţele curriculumului de formare în care să evidenţieze obiectivele de referinţă/comptenţele specifice.

caietul elevului.exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. exerciţiul. activităţi în echipă. fişe de lucru activitate frontală. activităţi în perechi. crt 1 Detalieri de continut O. .exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite.exercitii de numarare cu obiecte in care grupele de cate 10 se inlocuiesc cu un alt obiect. 2. 2. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 0 la 20 1.exerciţii de numărare cu pas dat.5. explicaţia. . “înainte” si “înapoi”. activităţi în perechi.exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor.exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării . fişe de lucru activitate frontală. demonstraţia. 4. .2. jocul didactic manual. R Nr ore 1 Activitati de invatare Demers didactic Strategii Resurse materiale Evaluare Obs Formarea. activităţi în echipă.exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). explicaţia.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni! Nr. exerciţiul. . . demonstraţia. 1 . Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 20 1. 1. jocul didactic manual. 2. activitate individuală - observarea sistematică proba orală - conversaţia.2. activitate individuală - observarea sistematică proba orală probă scrisă . . cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. conversaţia.jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. .exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. . caietul elevului.3.exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 20.1.1.

1. R Nr ore 2 - Activitati de invatare Demers didactic Strategii Resurse materiale Evaluare Obs Formarea.2.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni! Nr. caietul elevului. activităţi în perechi.1. . exerciţiul. demonstraţia.exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. fişe de lucru activitate frontală. exerciţiul. 1.exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. crt Detalieri de continut O. 1 jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării.exerciţii de numărare cu pas dat. - conversaţia. Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 20 la 30 1.exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 20 la 30.3.exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte.2. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. desene sau numere ordonate. caietul elevului. . . explicaţia. demonstraţia. . jocul didactic manual. . scrierea şi citirea numerelor naturale de la 20 la 30 1. activităţi în echipă. activităţi în echipă. 2. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). “înainte” si “înapoi”. activitate individuală - observarea sistematică proba orală conversaţia. • exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. 2. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene.5. • exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. 4. fişe de lucru activitate frontală. activitate individuală - observarea sistematică proba orală . activităţi în perechi. explicaţia. • exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. jocul didactic manual. • exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor.

4. activitate individuală manual. activităţi în echipă. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. caietul elevului. 2. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. caietul elevului. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare.2. 1. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. fişe de lucru numaratoare. 1 - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 1.2. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. exerciţiul. exerciţii de numărare cu pas dat. “înainte” şi “înapoi”. jocul didactic activitate frontală.1. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). activităţi în perechi. exerciţiul. bile . activităţi în perechi.5. demonstraţia. explicaţia. desene sau numere ordonate. 2. jetoane - Evaluare Obs Formarea. jocul didactic activitate frontală.1. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. R Nr ore 2 - Activitati de invatare Demers didactic Strategii Resurse materiale manual. activităţi în echipă. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. demonstraţia. crt Detalieri de continut O. fişe de lucru - observarea sistematică proba orală . exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. desene şi numere. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. explicaţia. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 30 la 100 1.3.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni! Nr. activitate individuală observarea sistematică proba orală conversaţia. conversaţia.

jocul didactic activitate frontală. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. demonstraţia.5.1.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni! Nr. R Nr ore 1 - Activitati de invatare Demers didactic Strategii Resurse materiale manual. caietul elevului. 2. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. “înainte” si “înapoi”. Recapitulare 1. activităţi în perechi. activitate individuală observarea sistematică proba orală conversaţia. desene şi numere. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect.3. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. 4.2. 1 - Evaluare 1. 4. activităţi în echipă.1. activitate individuală manual.2.5.1. - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. trecerea de la o formă de reprezentare la alta exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. 1.1. 2. demonstraţia. exerciţiul.3. explicaţia. 4. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. fişe de lucru - Evaluare Obs Exerciţii de comparare şi ordonare a numerelor naturale de la 0 la 100 1. explicaţia. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. exerciţii de numărare cu pas dat. jocul didactic activitate frontală. 1. “înainte” şi “înapoi” exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor exercitii de comparare a numerelor naturale folosin algoritmul de comparare conversaţia. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. exerciţiul. 2. activităţi în perechi. caietul elevului. fişe de lucru numaratoare - observarea sistematică proba orală conversaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. 2. exercitii de scriere a nr nat de la 0 la 100 exerciţii de numărare cu pas dat. crt Detalieri de continut O.2.1. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. activităţi în echipă. explicaţia fise de lucru activitate individuala - proba scrisa .

exercitiul a. . >. frontala a. -ex de continuare a unor şiruri de numere. de rotunjire a unor numere la un anumit ordin Conversatia. explicatia.ex. individuala a pe echipe  Proba de evaluare sumativa pt această unitate.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni! Nr. -scrierea unor numere date în ordine crescătoare şi descrescătoare. . R Nr ore 1 Activitati de invatare Demers didactic Strategii Resurse materiale Evaluare Obs Ameliorare si/sau dezvoltare -scrierea numerelor naturale mai mici decât 100. crt Detalieri de continut O. cu paşi daţi. =. -compararea numerelor naturale folosind simbolurile <.

cat si atingerea obiectivelor social-afective . Chiar pot afirma ca . Elevii clasei I B privin atat din familii cu un nivel de trai foarte ridicat cat si din familii nevoiase. Caracteristicile clasei pe care o conduc au izvorat in mod clar din activitatea dominanta impusa de mediul in care ne desfasuram activitatea si anume invatarea . atat de importante in consolidarea coeziunii grupului de elevi . 17 baieti Familii de provenienta :  Intelectuali : 10  Studii medii (muncitori): 15  Fara ocupatie : 2 Inainte de a incepe caracterizarea clasei pe care o manageriez de aproximativ 6 luni . as vrea sa precizez cateva aspecte referitoare la managementul clasei de elevi. constituite istoric. venind cu cei “7 ani de acasa” in fiecare zi de scoala.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni! Clasa I B 27 elevi – 10 fete. privita ca grup social reprezinta “ansambluri de indivizi (elevi). intre care exista diverse tipuri de interactiuni si relatii comune determinate”. . compus dintr-un număr de membri egali între ei (elevi)şi un animator (profesorul) ale căror raporturi sunt reglementate oficial de tipul sarcinii şi de normele de funţionare“ Din punct de vedere al clasei ca si grup social am incercat ca si cadru didactic sa imi fixez inca de la inceputul anului scolar atingerea obiectivelor formale . pe langa micile rautati si acte de violenta de care mai dau dovada din cand in cand. elevii clasei mele sunt foarte educati. dar aceste lucruri nu i-au determinat pe cei mici sa faca diferente intre ei. din particularitatile psihologice ale varstei . determinate de specificul institutiei in care imi desfasor activitate . din relationarea cu adultii in mediile extrascolare. Asa cum spunea Mielu Zlate clasa . Analizat din punct de vedere al relatiilor sociale clasa de elevi poate fi privita ca “un grup de muncă specific.Cu toate acestea toti parintii considera ca fiind prioritara implicarea lor activa in viata scolarilor si sustinerea celor mici in primii pasi pe care ii fac in viata de elev.

intre copii ce provin din familii inrudite . in luna septembrie o fetita inca nici nu ii implinise .  Mediile sociale din care provin – poate parea surprinzator . Acest fapt se datoreaza timpului limitat pe care il au parintii pentru copiii lor. pe masura ce colectivul se cunoaste mai bine .  Baietii mai neastamparati pierd din cauza deficitului de atentie . 27 de elevi . si 7 ani si jumatate). O anumita influenta asupra climatului . Elevii sunt disciplinati. relatii tensionate alimentate de discutiile auzite in cadrul familiei. cu roluri bine precizate si inscrise in documente reglatorii si regulamente scolare. mai ales intre acei elevi care au fost impreuna si in gradinita . incerc pe cat posibil sa elimin posibilitatea formarii de subdiviziuni in timp. pot spune ca in cadrul acestui colectiv s-au legat prietenii . Din punct de vedere informal .Nivelul de dezvoltare intelectuala este normal pentru majoritatea elevilor. . Solidaritatea este in crestere. cu elevi ce au varste cuprinse intre 6 ani . a implinit 6 ani pe data de 28 septembrie. coeziunii si performantelor se datoreaza unor aspevte precum :  Fetele sunt mai sarguincioase decat baietii si mai cuminti. dar si empatia fata de cei care au diferite probleme la invatatura si totodata sustinerea acestora . constituit in urma unor cerinte institutionale. dar exista si relatii tensionate . Au inceput sa apara reactii in momentele in care avem comportamente negative in clasa . Fiind abia la inceput . compozitia clasei este relativ omogena . incurajarea lor prin aplaudarea raspunsurilor corecte si in acelasi timp si ajutarea . atunci cand se lucreaza pe echipe. o clasa I .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni! Clasa pe care o conduc . Datorita faptului ca suntem un colectiv numeros . nu creaza probleme in timpul orelor sunt comunicativi si socialbili. dintre care 10 fete si 17 baieti. Am identificat insa 2 elevi cu o pronuntie deficitara si o eleva cu dificultati de invatare. are un efectiv numeros . dar nu intotdeauna copiii care provin din familiile de intelectuali au si cele mai bune rezultate. Prin urmare prima afirmatie pe care o pot face referitaore la clasa mea este ca in primul rand suntem un grup formal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful